12.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2023 03

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 3 <strong>2023</strong> • JUNI–AUGUSTI<br />

Vi ses på<br />

SKOGSNOLIA &<br />

FORESTRY EXPO<br />

Allt på ett ställe!<br />

FOREST LINK FYLLER TIO ÅR OCH SNART FALLER BITARNA PÅ PLATS!<br />

TUFFA TIDER MEN BRA<br />

FÖRHANDLINGSLÄGE<br />

Avtalsförhandlingen nära?<br />

Så förbereder du dig inför<br />

årets viktigaste diskussion.<br />

KLART FÖR EN SÄNKNING<br />

AV REDUKTIONSPLIKTEN<br />

Kravet på andelen inblandning<br />

av biodrivmedel i bränslet sänks.<br />

Frågan är om skogen blir förlorare?<br />

HISTORISKT HÖGA<br />

LÖNEAVTAL KLARA!<br />

Lönekostnaderna upp<br />

totalt 7,4 procent under<br />

kommande två åren.


Malwa 980<br />

Favorit på Solvalla<br />

Malwa 980 är en klar favorit när skogsmaskinbranschen samlas för att visa sina bästa<br />

produkter på Swedish Forestry Expo på Solvalla i Stockholm den 1-3 juni.<br />

Från Malwa kommer fler favoriter – hela den framgångsrika 560-serien med en rad intressanta<br />

nyheter. Till exempel: 560F Skotare med ny kran och kranspetsstyrning, ny vagn för ökad<br />

lastförmåga samt vår helt eldrivna konceptmaskin. Du är mycket välkommen!<br />

Nu börjar en ny tid i skogen<br />

Malwa Forest AB Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene | <strong>03</strong>20-79 44 50<br />

info@malwa.se | www.malwaforest.com


INNEHÅLL<br />

Skogsentreprenör<br />

och IT-entreprenör<br />

Jonas Skyttmo – om varför alla<br />

entreprenörer borde ha Forest Link. <br />

Sidan 06<br />

NYHETER<br />

13.Inget stopp för grot<br />

Primära skogsbränslen inte längre hotade.<br />

14. Han tar över verksamhetsansvaret<br />

Kolbjörn Kindströmer arbetande styrelseordförande.<br />

14.Större precision<br />

Lokala brandriskmätningar är framtiden?<br />

20.Nya sammanvägda serier<br />

Skogsmaskinsindex – nu med lönerna inbakade.<br />

26. Tuff barkborresäsong väntar<br />

Entreprenörerna viktiga för att minska skadorna.<br />

28. Inför Forestry Expo!<br />

Träffa oss på Solvalla i Stockholm den 1–3 juni.<br />

30. Vi ses på Skogsnolia<br />

Allt ljus på skogsentreprenörernas frågor.<br />

38. Historisk löneacceleration<br />

Avtalsförhandlingarna klara – 7,4 procent på två år.<br />

Barkborrarna anfaller<br />

Nu ställer Skogsstyrelsen hoppet till<br />

landets skogsentreprenörer. Sidan 26<br />

Övertag i förhandlingen<br />

Så förbereder du dig klokast inför<br />

avtalsförhandlingen. Sidan 22<br />

REPORTAGE<br />

06. Allt på ett ställe!<br />

Forest Link fyller tio – och snart faller allt på plats!<br />

24. Företagsskolan<br />

Så förbereder du dig inför avtalsförhandlingen.<br />

Nu med lönerna inräknade<br />

Skogsmaskinsindex – kompletta serier<br />

inklusive lönekostnader. Sidan 20<br />

Forestry Expo<br />

1–3 juni, på Solvalla i Stockholm.<br />

Sidan 28<br />

Billigare företagshälsovård<br />

Spara tusenlappar med nya<br />

samarbetsavtalet. Sidan 16<br />

Vi ses på<br />

FORESTRY EXPO<br />

I MONTER C:08B<br />

I VARJE NUMMER<br />

32. Fråga experten<br />

Leasa eller äga – fördelar och nackdelar.<br />

34. Panelen<br />

Om rätt läge för förhandlingar och dålig bärighet.<br />

42. Årsringar<br />

Grangärde Maskin, Log Max, Helgum och Gnutten!<br />

Skogsnolia<br />

15–17 juni, Håknäs i Umeå.<br />

Sidan 30<br />

Möt oss på<br />

SKOGSNOLIA<br />

I MONTER 2001:3<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Träffa oss<br />

i monter N:04<br />

MÖT JOHN DEERE PÅ DET<br />

PROFESSIONELLA<br />

SKOGSBRUKETS<br />

NYA ARENA<br />

@<br />

JohnDeere<br />

Snart är det äntligen dags för<br />

mässan, där vi tillsammans med dig<br />

skapar en bra mötesplats som ger<br />

skogsbranschen uppmärksamheten<br />

den förtjänar.<br />

Henrik Johansson, Sverigechef John Deere Forestry AB<br />

Swedish Forestry Expo <strong>2023</strong> är den nya arenan för oss inom det professionella<br />

skogsbruket. En världsunik mötesplats, av branschen för branschen, med<br />

fullt fokus på maskiner och viktigt nätverkande. På Solvalla i Stockholm<br />

möter du John Deere och lär känna våra viktigaste innovationer för din skogsverksamhet.<br />

Läs mer och anmäl dig på<br />

forestryexpo.se


LEDARE<br />

Skogsentreprenörerna<br />

organiserar om<br />

DET FINNS NOG INGET FINARE uppdrag i vår bransch än att vara ordförande<br />

i Skogsentreprenörerna – och jag kan stolt säga att vi på senare år tillsammans<br />

arbetat oss fram till att vara en medlemsägd branschorganisation<br />

som möts med respekt både bland medlemmar, kunder och i det politiska<br />

opinionsarbetet.<br />

Vägen hit har varit belamrad med gupp och hål som en äkta svensk vårväg,<br />

men successivt har vi nått den position där vi nu syns och hörs i de rätta<br />

sammanhangen.<br />

Nyligen tog jag beslutet att minska verksamheten i vårt privata<br />

företag, vilket fick styrelsen att väcka tanken att lägga mera av min tid på<br />

Skogsentreprenörerna. Efter manglande i familjerådet kändes det som en<br />

bra väg, både för mig och för Skogsentreprenörerna. Det kom sedan en<br />

konkret fråga från styrelsen, som jag tackade ja till, och är nu arbetande<br />

styrelseordförande på heltid.<br />

Därmed är en cirkel sluten – så hade man det i dåvarande SMF, medan<br />

Skogsentreprenörerna nu under ett antal år haft verkställande direktör<br />

och verksamhetsledare. Och just den sistnämnda titeln har burits av<br />

Magnus Nilsson. Sprungen ur småföretagarvärlden har han gjort ett gediget<br />

arbete, men lämnar oss nu när vi genomför omorganisationen. Magnus och<br />

jag har arbetat mycket nära varandra under hans tid i Skogsentreprenörerna<br />

och det var med tunga hjärtan jag och vice ordföranden meddelade honom<br />

styrelsens beslut.<br />

För egen del ser jag verkligen fram emot att leda Skogsentreprenörerna<br />

framåt. Tillsammans med vår engagerade personalstyrka ska vi göra vårt<br />

yttersta för att fortsätta stärka och utveckla skogsentreprenadbranschen.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg, tel. 070-347 <strong>03</strong> 00<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Jesper Sahlberg, tel. 060-57 21 50<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB – www.askai.se<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

V-Tab AB<br />

SVANENMÄRKT TRYCKSAK, 3041 0189<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 3 <strong>2023</strong> • JUNI–AUGUSTI<br />

Vi ses på<br />

SKOGSNOLIA &<br />

FORESTRY EXPO<br />

Kolbjörn Kindströmer<br />

Arbetande styrelseordförande, Skogsentreprenörerna<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Prenumerationen ingår i medlemsavgiften. Är du inte medlem men vill ha tidningen?<br />

Du hittar vårt prenumerationserbjudande på www.skogsentreprenorerna.se<br />

Allt på ett ställe!<br />

FOREST LINK FYLLER TIO ÅR OCH SNART FALLER BITARNA PÅ PLATS!<br />

TUFFA TIDER MEN BRA<br />

FÖRHANDLINGSLÄGE<br />

Avtalsförhandlingen nära?<br />

Så förbereder du dig inför<br />

årets viktigaste diskussion.<br />

KLART FÖR EN SÄNKNING<br />

AV REDUKTIONSPLIKTEN<br />

Kravet på andelen inblandning<br />

av biodrivmedel i bränslet sänks.<br />

Frågan är om skogen blir förlorare?<br />

HISTORISKT HÖGA<br />

LÖNEAVTAL KLARA!<br />

Lönekostnaderna upp<br />

totalt 7,4 procent under<br />

kommande två åren.<br />

Omslagsbilden är tagen i Östersund<br />

av Frans Johansson.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Entreprenören!<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> Jonas Skyttmo kämpar vidare<br />

med att digitalisera branschen. Snart tas nästa steg!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Resan till Östersund kunde börjat bättre. Först<br />

ett missat tåg, sedan en kraftigt försenad<br />

flygmaskin, och som final ett nattstängt hotell.<br />

Men i övrigt är det smidigare än brukligt – för<br />

vilken skogsentreprenör har sin adress på<br />

promenad avstånd längs gågatan i centrum? Men så är inte<br />

heller Jonas Skyttmo en helt vanlig entreprenör. Har man<br />

ena foten i IT-världen och en bland maskinerna i skogen så<br />

har man.<br />

– Far min sysslade med fastigheter men hade en skotare<br />

som han körde halvårsvis under vintrarna, själv har jag<br />

alltid gillat maskiner och teknik, och började köra när jag<br />

var runt 20.<br />

Det ena ledde till det andra och några år senare hade<br />

J onas Skyttmo köpt skördare, bildat aktiebolag och börjat<br />

anställa folk.<br />

– Med åren ökade vi och som mest hade vi tre skördargrupper<br />

och två markberedare.<br />

Numera har Skyttmos två markberedare och<br />

två avverknings grupper, som alltid är det SCA och<br />

Persson Invest Skog som står för lejonparten av uppdragen.<br />

När intervjun görs är det skärtorsdag, och sånär som på<br />

två utvecklare är det befriande tomt på kontoret, och som<br />

gjort för ett bra samtal som får fladdra åt alla möjliga håll.<br />

I fallet Jonas Skyttmo verkar det mesta ändå landa ner i en<br />

enda sak – drivet att göra saker bättre. Att effektivisera!<br />

– Så har det alltid varit. Första skördaren byggde jag<br />

om i flera omgångar och på den tiden fanns hur mycket<br />

förbättrings potential som helst.<br />

Samma med de första mark beredarna, som var gamla<br />

skördare modifierade med boggi även fram.<br />

– Som förälder är jag inne på andra barnkullen, och<br />

igår satt jag och grabben som går i sexan med matte läxan.<br />

Vinklar, omkrets, diameter och annat – det mesta är väl<br />

självlärt men jag märker ju att jag klarar av att räkna<br />

ut det mesta, även om det ibland kan vara lite svårt att<br />

förklara hur.<br />

Han minns sin egen tid i skolan, läraren Torsten och en<br />

jäkla massa metallstänger.<br />

– Det måste ha varit någon gång i sjuan, åttan eller nian.<br />

Jag skulle kapa dem på mitten och i början kutade jag runt<br />

med tumstocken som en galning. Snart kom jag dock på att<br />

det räckte med att väga dem med handen för att veta var<br />

jag skulle kapa. Jag minns att magistern sa: ”Skyttmo, du<br />

kommer att klara dig bra i livet”, och han fick ju rätt!<br />

Jonas Skyttmo funderar en stund i sin fåtölj på sitt fina<br />

kontor. Med fyra meter i takhöjd, stuckatur och arbetade<br />

snickerier. På många sätt milsvid skillnad mot hur det<br />

brukar se ut. Livet i IT-svängen är ett annat än skogen.<br />

”Här måste man ha<br />

ork och kapital på<br />

ett helt annat sätt.”<br />

– Jo, det är verkligen två branscher som funkar olika.<br />

Samtidigt håller jag inte med om att det är omöjligt att<br />

tjäna pengar som skogsentreprenör. Vi har faktiskt visat<br />

svarta siffror alla år utom ett, och då berodde det på en del<br />

privat skit. Men det är olika vägar in i varje bransch. Ta en<br />

förare som vill bli företagare, och är klok nog att börja med<br />

en begagnad maskin för att hålla nere skulderna. Då bör<br />

det vara rätt tryggt.<br />

Med IT-grejen är det helt annorlunda.<br />

– Här måste man ha ork och kapital på ett helt annat<br />

sätt. Å andra sidan kan man tjäna större pengar när man<br />

väl nått brytpunkten.<br />

Så här i text kan han låta en smula kaxig, Jonas Skyttmo.<br />

Men så är det inte alls. Snarare eftertänksam och öppen<br />

där han sitter och gör bokslut över sitt entreprenörsliv så<br />

här långt.<br />

7<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

är skitduktiga oavsett vilken maskintyp det handlar om.<br />

Just idag jobbar dock supportgänget hemifrån, men en<br />

normal arbetsvecka skulle det varit fem–sex personer här<br />

på kontoret.<br />

Det börjar bli dags för påtår och på vägen till kaffemaskinen<br />

tar vi varvet förbi barskåpet, krockar nästan med<br />

ett par pelare och mellanlandar i konferensrummet inrymt<br />

i den tidigare bankens gamla bankfack. Det låter fjärran,<br />

men hjärtat är fortfarande skogsentreprenörens.<br />

– Så är det, Forest Link är till för entreprenören och<br />

rätt använt så sparar det både tid och skapar kontroll.<br />

Egentligen borde jag nog berätta om varför Forest Link kom<br />

till, funderar han.<br />

”Det där med att man ska tro<br />

på sig själv blir lätt lite tjatigt,<br />

men jag tror det är viktigt.”<br />

– Det där med att man ska tro på sig själv blir lätt lite<br />

tjatigt, men jag tror det är viktigt. För egen del har jag alltid<br />

trott på Forest Link, även om revisorn under många år<br />

undrat varför det bara kostat en massa pengar. Men för mig<br />

har det hela tiden varit något som kommer att bli bra, och<br />

nu är det rätt tillfredsställande att visa att jag fick rätt.<br />

I fjol var det tio år sedan Forest Link tog sina första<br />

försiktiga utvecklingssteg till vad som idag blivit ett viktigt<br />

grund fundament både till affären och kommunikationen<br />

mellan entreprenör och kund.<br />

– Det har varit en resa som fått ta tid. IT-konsulter kostar<br />

pengar, och länge åt utvecklingskostnader och löner upp<br />

vinsten.<br />

Förutom utvecklingsavdelningen har man idag tre<br />

supporttjänster – och det finns ingen hejd på frågorna.<br />

Bitvis handlar det lika mycket om frågor kopplade till<br />

maskinerna, som Forest Link.<br />

– Vi har väldigt höga ambitioner med supporten och de<br />

SOM ALLT ANNAT handlade det om effektivisering – och det<br />

mitt i ett tidevarv när datorn på allvar började ses som ett<br />

viktigt verktyg.<br />

– Jag var mitt i livet som skogsentreprenör, och då i<br />

början av 2000-talet fick jag upp ögonen för Microsoft<br />

Excel.<br />

Skyttmo hade hittat sitt program, och snart hade han<br />

byggt egen tidredovisning, lönerapportering och ett<br />

fakturerings program med prissättning och allt.<br />

– Även om vi var tidiga med uppkoppling i skogen<br />

så var det här ännu under disketternas tid. En gång i<br />

veckan levererades nya disketter ut till maskinerna med<br />

traktdirektiv, samtidigt tankades faktureringsunderlagen<br />

ner för veckan som gått.<br />

Sedan var det bara att klistra in allt i SCA:s<br />

faktureringsmall.<br />

– Det var knivskarpt, till och med SCA var impade.<br />

Efter ett tag ville de även att jag skulle visa de andra<br />

entreprenörerna. Tyvärr var det rätt hopplöst men för min<br />

egen del hade administrationen förvandlats till något som<br />

kunde utföras med vänsterhanden.<br />

EFTER 40 ÅR som engagerad skogsentreprenör med otaliga<br />

projekt, engagemang i Skogsentreprenörerna och tusen av<br />

annat har han mycket tankar och åsikter. Inte minst kring<br />

lönsamhetsaspekten. Få saker gnager som prisbilden och<br />

det han kallar kundernas envisa kämpande med att hålla<br />

entreprenörerna längst ner på stegen.<br />

– Man kan fråga sig hur branschen sett ut om<br />

entreprenörerna tillåtits tjäna tio kronor mer per kubik.<br />

Skulle skogsägarna vägrat sälja om avverkningarna varit<br />

aningen dyrare? Knappast!<br />

Mitt i allt kan han inte per automatik säga att<br />

ersättningsnivåerna är för dåliga, men kundernas syn på<br />

entreprenören stör honom.<br />

– På vissa håll kan man absolut se att de inte klarar av<br />

att acceptera att även en entreprenör ska tjäna pengar.<br />

Snarare är det så att vi till varje pris ska bankas ner under<br />

ytan. Att det efter ett tag inte finns några entreprenörer<br />

kvar verkar inte spela någon roll …<br />

En grundbult till att det ser ut så här kopplar han till det<br />

gamla AT-systemet med bolagsanställda förare som ägde<br />

sina maskiner.<br />

– Det där ligger tyvärr fortfarande och bromsar upp.<br />

Många får inte ens fakturera, och den som kämpar för sin<br />

lönsamhet får mest höra att ”sluta bry dig – kör mer traktor.”<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Med den verkligheten, hur ska man då få upp ersättningen<br />

med tio kronor kubiken?<br />

Lönsamhetsutmaningen bidrar i sin tur till att skapa en<br />

oattraktiv bransch där få vill jobba.<br />

– Pengar är drivkraften, inte minst hos de unga. När jag<br />

var ung åkte många till Norge och jobbade på oljeplattform<br />

– ett tufft jobb men man tjänade tillräckligt för att kunna<br />

spara ihop till en BMW och bjuda sina kompisar på en öl.<br />

Ska vi locka måste det också löna sig.<br />

Genom åren har han tänkt mycket i de här banorna,<br />

och redan för 15 år sedan motionerade han till dåvarande<br />

SMF:s styrelse om att få ett principbeslut kring lönerna i<br />

branschen.<br />

– Det är bara att koppla till avtalstider som nu. Så länge<br />

Gröna arbetsgivare vinnlägger sig om att hålla nere<br />

löneläget springer de skogsindustrins ärenden, och vi<br />

entreprenörer kommer för alltid att behålla vår plats långt<br />

ner på listan bland låglönebranscher.<br />

Till avdelningen störiga saker som sätter krokben hittas<br />

också kundbolagens och maskintillverkarnas ständiga<br />

byten av personal.<br />

– Oavsett vilken nivå vi talar om så är det bara<br />

entreprenören som upprätthåller kontinuiteten i branschen.<br />

Vad kostar det inte i tid och engagemang att gång på gång<br />

bygga upp kundens kunskap, skapa förtroende och tillit?<br />

Det här borde vi generellt tala mer om!<br />

I Finland har Skogsentreprenörernas motsvarighet drivit<br />

frågan hårt om ägandet av maskindata, och Skyttmo har sin<br />

åsikt klar:<br />

– Jag har egentligen inget att dölja men kunderna har<br />

inte ett skit med min data att göra – det är en principsak.<br />

I Forest Link finns ett digitalt kontrakt för de lägen<br />

kunden vill åt driftsdata. En annan grej man också kan ha<br />

synpunkter på är att storbolagen ofta har tät kontakt med<br />

maskintillverkarna för att kunna runda entreprenörerna,<br />

det är också fel.<br />

SAMTALET LEDER TILLBAKA till Forest Link – ideologin,<br />

och varför det är entreprenörernas verktyg, inte primärt<br />

kundernas.<br />

– Med tanke på hur mycket det talas om lönsamhetsutmaningar<br />

är det rätt frustrerande att se hur få<br />

entreprenörer som kommer till oss om det inte ligger som<br />

krav från kunderna.<br />

Genom åren har det kommit ett antal innehållsförslag<br />

från kundsidan, bland annat en spotmarknad för objekt,<br />

men det har Forest Link sagt nej till.<br />

Idag har ett 15-tal större skogsbolag Forest Link, vilket i<br />

runda slängar betyder ungefär 950 anslutna maskiner och<br />

ett antal skogsvårdsföretag.<br />

Sedan tidigare finns en version för markberedning och<br />

nu finns alltså också en specialversion för skogsvårdare.<br />

Här kan man bland annat kan se alla objekt, lägga rutter, ha<br />

koll på arbetslaget och göra plantbeställningar.<br />

– Många kunder har egna system, men det unika med<br />

Forest Link är att allt är samlat på ett ställe och att man<br />

får ett enhetligt system, särskilt bra för entreprenörer med<br />

många kunder.<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

JONAS SKYTTMO<br />

Ålder: 60 år<br />

Familj: Fru Maria och fyra barn.<br />

Intressen: Golf, familjen,<br />

Formel 1 och grappa.<br />

Kör: Volvo XC60 T8<br />

Främsta styrka: Ekonomiskt<br />

sinne och målmedveten.<br />

Svaghet: Svårt att hålla fokus på<br />

saker som inte har högsta prio,<br />

dålig på att följa upp saker.<br />

Senast lästa bok: Somna på<br />

15 minuter (har svårt att somna)<br />

Förebild: Har egentligen ingen.<br />

Håller dock Persson Invest<br />

högt som företag – alltid redo<br />

att investera med en hög egna<br />

pengar.<br />

Vad kännetecknar en bra<br />

entreprenör: Vaksam och<br />

ekonomiskt tänkande, samt har<br />

förmåga att på ett lugnt och<br />

trevligt sätt med fakta resonera<br />

sig fram till det man vill nå<br />

vid förhandling.<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


REPORTAGE<br />

Skogsvårdsspecialaren är nyligen testad av ett gäng<br />

entreprenörer som utför uppdrag åt Stora Enso och<br />

Holmen Skog. Jonas Skyttmo konstaterar att projekt som<br />

drivs i egen regi brukar vara rätt effektiva. Däremot kan det<br />

vara frustrerande saktfärdigt när akademi och vissa bolag<br />

ska vara med på ett hörn. Som under senaste revideringen<br />

av Skogsmaskinsindex då många åsikter skulle manglas.<br />

– Förankring och förtroende tar tid, och i fallet<br />

med Skogsmaskinsindex är det helt fantastiskt vad<br />

vi åstadkommit med de nya serierna där lönerna är<br />

inkluderade. Det här tar tid att smälta och jag är osäker på<br />

hur många som förstått vidden av överenskommelsen, men<br />

det här kommer bli precis hur bra som helst!<br />

Jonas Skyttmo pratar en lång stund om Skogsmaskinsindex<br />

och vad fullt indexerade avtal kan betyda framåt.<br />

– Det kan ta lite tid att tänka in men detta kommer hela<br />

branschen tjäna på. Både entreprenören och kunden får<br />

en helt annan trygghet. För oss som entreprenörer blir det<br />

extremt skönt att slippa påverkas av saker man inte kan rå<br />

över, och kunderna slipper famla runt i mörkret.<br />

Innan inflationen var det mycket enklare, då handlade det<br />

bara om att få jobbet gjort så billigt som möjligt. Nu har alla<br />

problem och sakta närmar vi oss en punkt där det snarare<br />

handlar om att rädda skogsentreprenadbranschen.<br />

Visionen för Skyttmos del är att på sikt få in även<br />

Skogsmaskinsindex i Forest Link – vilket blir ytterligare en<br />

viktig komponent i ambitionen att förenkla, effektivisera<br />

och samla allt på ett ställe.<br />

Då och då möter han fortfarande entreprenörer som inte<br />

riktigt ser nyttan med system som Forest Link eller dess<br />

konkurrenter. Och Jonas Skyttmo ser plötsligt en smula<br />

trött ut.<br />

– Jag kan bara tala för Forest Link, och det stora här är<br />

att vi samlar allt från volymer, driftsdata och tidredovisning<br />

till fakturering på ett och samma ställe i ett enhetligt och<br />

pedagogiskt system. Snart är vi också på gång med den nya<br />

sammanställningsfunktionen där allt slås ihop, vilket gör att<br />

man snabbt och smidigt kan få ut extremt enkla och tydliga<br />

rapporter på vad som lönar sig och inte.<br />

Ni har skapat en plattform för entreprenörerna, men du har<br />

nyss fyllt 60. Hur länge dröjer det tills någon riskkapitalist<br />

kommer med ett bud du inte kan motstå?<br />

– Äh, frugan är tio år yngre, så vi håller på ytterligare<br />

ett bra tag. Vad är förresten värdet i ett sånt här bolag?<br />

Jo, värdet sitter i vad det kan generera framåt, och då är<br />

kunderna allt. Med det sagt måste även de vara med på<br />

båten om vi någon gång skulle få för oss att sälja.<br />

Av påskgodiset i skålen är det bara rester kvar och<br />

Jonas Skyttmo är snart på väg mot stugan för att fira påsk<br />

med barn och barnbarn. Det börjar bli dags att runda av.<br />

– Så här, då jag startade Forest Link 2012 var jag helt<br />

övertygad om att jag behövde en samarbetspartner med ett<br />

bra namn som gick hem hos kunderna. Men jag fick aldrig<br />

tag i någon, så vi kämpade på. Ska man sammanfatta resan<br />

med Forest Link så var just ägandet av systemet ett stort<br />

problem som jag såg det. Att vi ändå lyckats ta oss in och har<br />

så många nöjda kunder – det är faktiskt rätt stort!<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Nyhet!<br />

CoverB KovaX+ CoverX 180<br />

Nytt bärande band, med bättre<br />

grepp och bärighet. Tack vare<br />

sin form ligger bandet stadigt<br />

på däcken.<br />

Nästa generation KovaX. Nytt<br />

materialval och 20 % kraftigare<br />

profil. Bandet är anpassat för<br />

de större maskinerna och den<br />

tuffare terrängen.<br />

För extremt våta och känsliga<br />

marker. Bandet med maximal<br />

bärighet, minimal markpåverkan<br />

och optimalt grepp mot<br />

däcken.<br />

Återvinn ditt förbrukade skogsband<br />

och bidra till ett cirkulärt kretslopp<br />

Läs mer om alla förmåner på vår hemsida,<br />

www.olofsfors.se/retrack<br />

Välkommen till vår monter N:02<br />

på Swedish Forestry Expo, Solvalla<br />

www.olofsfors.se • Kundservice tel: 0930-311 40


NYHETER & NOTISER<br />

Bättre miljöprestanda<br />

TEKNIK. Alkylatbränslet Aspen<br />

kommer nu med tio procent<br />

inblandning av biobränsle,<br />

vilket betyder åtta procent lägre<br />

koldioxidutsläpp.<br />

Svensk alkylatstandard tillåter<br />

idag max tio procent inblandning<br />

av förnybar råvara och nya<br />

Aspen finns som vanligt för både<br />

två- och fyrtakt.<br />

Färre plantor<br />

i skogsbacken<br />

SKOGSBRUK. Under<br />

2022 levererades totalt<br />

422 miljoner skogsplantor,<br />

en minskning med<br />

7 procent mot året innan.<br />

Minskningen gäller både<br />

gran, tall och löv. Gran- och<br />

tallplantor står tillsammans<br />

för 96 procent av den<br />

totala volymen levererade<br />

skogsplantor.<br />

Inget stopp för grot!<br />

SKOGSBRUK. Förslaget från<br />

EU-parlamentet om att begränsa<br />

användningen av primära skogsbränslen,<br />

inkluderat avverkningsrester<br />

som grot och gallringsved,<br />

avvisas. Det svenska ordförandeskapet<br />

och EU-parlamentets förhandlare<br />

har enats om revideringen<br />

av Förnybart direktivet RED III.<br />

– Det svenska ordförande skapet<br />

ska ha all heder av uppgörelsen,<br />

SFE <strong>2023</strong><br />

1–3 juni<br />

monter E02<br />

som innebär att vi kan fortsätta<br />

använda biobränslen som grot,<br />

gallringsved och sekunda ved<br />

i våra värmeverk och kraftvärmeverk.<br />

Det är en stor lättnad<br />

för bioenergi branschen och för<br />

fjärrvärme företagen. Det har<br />

stor betydelse för möjligheterna<br />

att fullfölja en ambitiös klimatpolitik<br />

i Sverige. Det säger Svebios<br />

vd Gustav Melin i en kommentar.<br />

Vi ser fram emot att träffa dig på<br />

Swedish Forestry Expo och självklart<br />

har vi med oss alla våra senaste<br />

nyheter i montern.<br />

Vi ses väl på Solvalla?<br />

Enklare och smidigare<br />

med stamkodning<br />

TEKNIK. Stamkodsvisualisering är<br />

en ny funktion i Komatsu Forests<br />

Maxifleet. Med stamkodning kan<br />

föraren klassificera individuella<br />

träd utifrån de premisser som<br />

gäller i objektet.<br />

Förutom högstubbar kan föraren<br />

markera framtidsträd eller trädgrupp<br />

för att visa träd som sparats.<br />

Positionen för de kodade träden<br />

finns lagrad i Maxifleet och de<br />

markeras tydligt i objektskartan.<br />

Forestry of tomorrow<br />

13<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Kolbjörn Kindströmer tar<br />

över verksamhetsansvaret<br />

SKOGSBRUK. Skogsentreprenörerna<br />

organiserar om. Ordförande<br />

Kolbjörn Kindströmer blir nu<br />

arbetande styrelseordförande med<br />

ansvaret även för personal och<br />

verksamhet.<br />

I en tid med dramatiskt<br />

sjunkande lönsamhet bland många<br />

skogsentreprenad företag och stor<br />

entreprenörsbrist, har nu Skogsentreprenörernas<br />

styrelse fattat<br />

beslutet att utse organisationens<br />

ordförande Kolbjörn Kindströmer<br />

till arbetande styrelseordförande,<br />

med ansvar även för den dagliga<br />

verksamheten.<br />

Med en delvis annorlunda<br />

Brandriskmätningar<br />

med större precision<br />

verklighet att hantera behöver organisationen<br />

kraftsamla och stärka<br />

sin spetskompetens ytterligare i<br />

lönsamhetsfrågorna:<br />

– Jag blev väldigt glad över<br />

frågan från övriga styrelsen<br />

och att vi kunde hitta en långsiktig<br />

lösning som taktar med<br />

organisationens ekonomiska<br />

muskler. Vår verksamhetsledare<br />

Magnus Nilsson har gjort ett bra<br />

jobb, och jag är ödmjuk inför<br />

uppgiften att få arbeta full tid med<br />

organisationen och branschfrågorna,<br />

säger Kolbjörn Kindströmer<br />

i en kommentar.<br />

Magnus Nilsson jobbade<br />

SKOGSBRUK. Skogforsk har tittat<br />

på hur brandriskmätningarna kan<br />

underlättas och förbättras.<br />

– Brandrisken i skogen är ofta<br />

mycket lokal. Övergripande data<br />

från SMHI kan peka på en mycket<br />

hög risk, medan risken lokalt i<br />

skogen kanske bara är måttlig.<br />

Utgår vi endast från övergripande<br />

data kan därför maskinerna<br />

stå still i onödan, vilket orsakar<br />

höga kostnader, säger Skogforsks<br />

Linnea Hansson.<br />

Skogforsk vill ännu inte dra<br />

några slutgiltiga slutsatser om<br />

vilka mätare som är lämpliga att<br />

använda för att förbättra de lokala<br />

brandriskbedömningarna.<br />

sina sista arbetsdagar hos<br />

Skogsentreprenörerna i slutet<br />

av maj.<br />

Gemensamt<br />

jämställdhetsråd<br />

i skogsbranschen<br />

SKOGSBRUK. Skogssektorn<br />

har bildat ett gemensamt<br />

jämställdhetsråd. Rådet är det<br />

första exemplet i Sverige på att en<br />

hel bransch går samman för att<br />

gemensamt verka för jämställdhet.<br />

Representanter för skogssektorns<br />

alla delar ingår i rådet.<br />

Välkomna till<br />

Skogsentreprenörerna!<br />

MA Skogs- & Jordentreprenad<br />

– Bollnäs<br />

Henrik Nilsson Öst – Edsbyn<br />

JH Tekniktjänst AB<br />

– Lycksele<br />

Sun Skog AB – Mullsjö<br />

Rubens Entreprenad AB – Bor<br />

Artio Skog och Natur AB<br />

– Tranemo<br />

AKGK Entreprenad<br />

– Brunskog<br />

Borns Skogsavverkningar<br />

AB – Nora<br />

Nyvaknat intresse<br />

för träbaserat<br />

biobränsle<br />

SKOGSBRUK. Efter EU-beslutet<br />

om att skrota planerna på att<br />

begränsa uttaget av grot våras det<br />

åter för träbaserat biobränsle. Inte<br />

minst hos Skogforsk som nu ska<br />

göra systemanalyser kopplade till<br />

terminaler, lagring och volymprognoser.<br />

– Vi vet att branschen har<br />

tappat utförarkompetens och<br />

entreprenörer, säger Maria<br />

Iwarsson Wide, chef för Skogforsks<br />

forskningsprogram Värdekedjor.<br />

Hon slår ett särskilt slag för<br />

ett planerings- och förarstöd som<br />

prognosticerar hur mycket grot som<br />

faller ut i avverkningar. Förarstödet<br />

kopplas till skördardatorn vars<br />

data i sin tur kan användas av<br />

skotar förare vid grotskotning, och i<br />

nästa steg för planering av sönderdelning<br />

och leveranser till kund.<br />

Förarstödet kan också kopplas till<br />

markfuktighetskartor.<br />

Svenska kyrkans<br />

skogsförvaltning<br />

SKOGSBRUK. Svenska kyrkan<br />

drar i höst igång en stor skogsutredning<br />

med målet att få en så<br />

ekologisk, ekonomisk, social, andlig<br />

och existentiellt hållbar skogsförvaltning<br />

som möjligt.<br />

Svenska kyrkan äger<br />

400 000 hektar och arbetet<br />

kommer att ledas av tidigare<br />

landshövdingen Göran Enander.<br />

Jättestöld av aggregat<br />

TEKNIK. I slutet av april stals tolv<br />

skördaraggregat från ett företag i<br />

Ljungby. Det är inte första gången<br />

stora stölder av aggregat sker i<br />

länet, ifjol stals också sex aggregat<br />

från maskintillverkaren Rottne.<br />

Enligt polisen finns i dagsläget inga<br />

misstänkta för brotten.<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Läs <strong>Skogsentreprenören</strong><br />

även i fortsättningen!<br />

5 nummer<br />

för 129:-<br />

Ordinarie pris 250:-<br />

Det här kan bli ditt sista nummer av <strong>Skogsentreprenören</strong>. Det handlar inte om någon<br />

tidningskris – <strong>Skogsentreprenören</strong> har sin egen nisch och våra annonsintäkter<br />

ökar stadigt. Under våren har vi dock gjort en omfattande genomgång av vårt<br />

prenumerationsregister som genom åren svällt till för höga nivåer.<br />

Som medlem i branschorganisationen Skogsentreprenörerna får du tidningen<br />

även i fortsättningen. Ni andra som gillar att hålla er uppdaterade om<br />

vad som händer i branschen gör klokt i att teckna en prenumeration.<br />

!<br />

Ja tack, jag vill gärna prenumerera och få tidningen hemskickad framöver!<br />

Mitt namn:<br />

Postadress:<br />

Ev.företagsnamn:<br />

Mailadress:<br />

Scanna QR-koden och<br />

Adress:<br />

Telefon:<br />

teckna din prenumeration<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 55680, 10215 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se på vår hemsida<br />

Ride<br />

TWIN FORESTRY<br />

tall<br />

T440 & T480 –<br />

SERIOUS TIRES FOR<br />

SERIOUS FORESTERS


NYHETER & NOTISER<br />

Billigare företagshälsovård för medlemmar<br />

Brottsplats skogen<br />

– tjuvarna härjar!<br />

TEKNIK. Sammanlagt har<br />

36 entreprenadmaskiner efterlysts<br />

i Sverige under första kvartalet.<br />

Det visar ny statistik från<br />

Larmtjänst.<br />

Jämfört med samma period i fjol<br />

är det en ökning med sex procent.<br />

Under perioden har också<br />

tio jordbrukstraktorer stulits, att<br />

jämföra med 17 året innan.<br />

– Det finns en stor efterfrågan<br />

av maskiner ute i Europa och<br />

vi befarade tidigt att stölderna<br />

av maskiner skulle fortsätta<br />

under <strong>2023</strong>, något som vi nu<br />

ser stämmer, säger utredare<br />

Fredrik Lindstedt på Larmtjänst i<br />

ett pressmeddelande.<br />

SKOGSBRUK. Medlemmar i<br />

Skogsentreprenörerna och<br />

certifierade via SE Certifiering<br />

kan nu spara tusenlappar på sin<br />

företagshälsovård.<br />

Som arbetsgivare ska man<br />

enligt lag kunna erbjuda anställda<br />

företagshälsovård, och nu har<br />

Skogsentreprenörerna tecknat<br />

avtal med Falck.<br />

Medlemmar och certifierade via<br />

SE Certifiering kan därmed komma<br />

undan årskostnaden. Nu behöver<br />

man bara betala för timmarna man<br />

faktiskt nyttjar tjänsten.<br />

– Som medlem är snitsen<br />

att man kommer undan årsavgiften,<br />

onödiga tusenlappar<br />

för den som sällan utnyttjar<br />

sin företags hälsovård, säger<br />

Skogsentreprenörernas Kolbjörn<br />

Kindströmer.<br />

Rent praktiskt går det till så<br />

att man som firmatecknare i<br />

sitt företag kontaktar Falck och<br />

tecknar ett avtal.<br />

– Samtidigt för att undvika en<br />

egen årsavgift på mellan 2 000 och<br />

3 000 kronor är det viktigt att man<br />

hänvisar till vårt avtal, fortsätter<br />

Kolbjörn Kindströmer.<br />

I samma mening konstaterar<br />

han att det finns flera kedjor som<br />

erbjuder företagshälsovård, men<br />

fördelen med Falck är att man<br />

sedan köpet av Previa är klart<br />

störst med verksamhet på ett<br />

hundratal orter i landet.<br />

– Som branschorganisation har<br />

vi själva länge haft vår företagshälsovård<br />

hos Previa, och det<br />

känns bra att nu kunna lägga till<br />

ytterligare en viktig medlems nytta.<br />

Särskilt för de mindre företagen<br />

är detta en smidig lösning. Förutom<br />

att slippa årsavgiften innebär<br />

det nya avtalet viss rabatt på<br />

timkostnaden inom områden<br />

som rör företags hälsovård – som<br />

re habilitering, hälsa och livsstil,<br />

ergonomi, kris- och personalstöd.<br />

Reduktionsplikten sänks<br />

till EU:s miniminivå!<br />

Ukrainas skogsbruk<br />

efterlyser hjälp<br />

SKOGSBRUK. Varje år samlar<br />

Skogsindustrierna skogsnäringen<br />

till en gemensam konferens. En av<br />

talarna i år var Andrii Plakhotniuk,<br />

Ukrainas ambassadör i Sverige.<br />

– Vi hoppas att Sverige kommer<br />

att delta aktivt i återuppbyggnaden<br />

av Ukrainas skogsindustri – både<br />

finansiellt stöd och kunskap<br />

behövs, säger Andrii Plakhotniuk.<br />

Sedan krigets utbrott i februari<br />

2022 har uppskattningsvis<br />

1,24 miljoner hektar natur reservat<br />

påverkats, liksom tre miljoner<br />

hektar skog, varav 450 000 hektar<br />

ligger i områden som har<br />

ockuperats av Ryssland eller<br />

i områden nära stridszoner.<br />

SKOGSBRUK. Reduktionsplikten<br />

– alltså kravet på<br />

andelen inblandning av<br />

biodrivmedel i bränslet, sjunker<br />

vid årsskiftet. Regeringen<br />

har beslutat att reducera<br />

inblandningen av biodrivmedel<br />

från 30,5 till 6 procent – allt<br />

med förhoppning om att sänka<br />

dieselpriset.<br />

Enligt kalkylerna handlar<br />

det om minskning<br />

med cirka fem kronor<br />

litern, men med<br />

ökade utsläpp till följd<br />

ser nu många risker<br />

med att mer skog<br />

kommer att behöva<br />

användas som kolsänka för att<br />

Sverige ska nå sina klimatmål.<br />

Enligt Energimyndigheten<br />

skulle utsläppen öka med<br />

sex miljoner ton koldioxid<br />

per år.<br />

Även flera bränslebolag<br />

har reagerat på Regeringens<br />

beslut eftersom man menar<br />

att den senaste tidens kraftiga<br />

prisutveckling på bränsle<br />

mer har att göra med<br />

konsekvenser av kriget<br />

i Ukraina,<br />

och kronans värdetapp,<br />

än höjningen av<br />

reduktionsplikten vid<br />

nyåret 2022.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


STIG IN PÅ DET<br />

PROFESSIONELLA<br />

@ SKOGSBRUKETS<br />

NYA Nolia ARENA<br />

1-3 JUNI <strong>2023</strong> | SOLVALLA | STOCKHOLM<br />

Swedish Forestry Expo <strong>2023</strong> är det professionella<br />

skogsbrukets nya arena. En världsunik mötesplats, av<br />

branschen för branschen, med fullt fokus på maskiner<br />

och viktigt nätverkande. Här på Solvalla i Stockholm,<br />

möter du världens ledande aktörer och deras viktigaste<br />

innovationer.<br />

Läs mer och anmäl dig på<br />

forestryexpo.se<br />

®


BRÄNSLE & SMÖRJMEDEL<br />

OKQ8<br />

Upp till en krona i rabatt per liter diesel.<br />

Rabatter på drivmedel och tillbehör för<br />

kortkunder och bulkleveranser.<br />

PREEM<br />

Rabatt på drivmedel och tillbehör,<br />

upp till 65 öre per liter diesel.<br />

AGA Gas AB<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 32 procent!<br />

AIR LIQUIDE<br />

Gas och gasutrustning. Upp till 26 procents<br />

rabatt på gas!<br />

FÖRSÄKRINGAR<br />

TRYGG-HANSA<br />

Branschanpassad maskinförsäkring,<br />

gruppförsäkring och sjukvårdsförsäkring.<br />

FORDON<br />

MITSUBISHI<br />

Rabatt på person- och transportbilar<br />

STÖLDSKYDD & SÄKERHET<br />

EUROSAFE<br />

15–20 procent i rabatt på stöldskydd<br />

och annan säkerhetsutrustning. Just<br />

nu hela 40 procent på DNA-märkning!<br />

BOENDE<br />

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS<br />

15 procent rabatt på övernattningar.<br />

Gäller Flex Rate-pris, i Norden och Baltikum.<br />

NORDIC CHOICE HOTELS<br />

12 procents rabatt på alla hotell inom kedjan<br />

Nordic Choice i Norden och Baltikum.<br />

KONTOR<br />

TELLIQ<br />

Elektronisk körjournal för 149:- ex. moms i<br />

månaden, inklusive tjänsten Säker hemkomst.<br />

OFFICE DEPOT<br />

Upp till 33 procent på kontorsmateriel och<br />

datortillbehör.<br />

VERKTYG, MASKINER & KLÄDER<br />

SWEDOL<br />

15 procent i rabatt på Swedols sortiment och<br />

25 procent på Björnkläder, Gesto och Award.<br />

GROLLS<br />

15 procents rabatt på Grolls sortiment<br />

av yrkeskläder.<br />

GERM<br />

Medlemspris på ADR-klassade bränsletankar<br />

i alla storlekar.<br />

ÖVRIGT<br />

TERRI<br />

Nyföretagarstöd i samband med köp av maskin.<br />

SPECSAVERS<br />

Glasögon och skyddsglasögon.<br />

Från 590:- ex. moms.<br />

FALCK<br />

Billigare företagshälsovård.<br />

Upptäck våra fina medlemsrabatter – det kan löna sig!<br />

ny utbildning!<br />

Utveckla dina<br />

kunskaper att<br />

driva företag!<br />

LEDARSKAP OCH EKONOMI<br />

FÖR SKOGSENTREPRENÖRER<br />

Grundläggande om hur människor fungerar & hur man leder olika personlighets typer<br />

Konsten att ge konstruktiv feedback Kommunikation – hur man uppnår samsyn<br />

Konflikter & konflikthantering Coachande förhållningssätt, principer & coachande frågor<br />

Organisation av ett litet företag Konsten att delegera Målstyrning, motivation & drivkrafter<br />

Ekonomiska grundbegrepp & grundläggande räkneövningar Resultat- & balansräkning<br />

Grundläggande kalkylering Budgetering grundläggande nivå Avskrivningar<br />

För mer information och bokning: georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Kom till Norra Sveriges<br />

viktigaste skogsmässa<br />

15-17 JUNI <strong>2023</strong> | UMEÅ<br />

www.skogsnolia.se<br />

Skogsnolia samlar sedan 1984 skogens aktörer för att mötas, nätverka och göra<br />

affärer: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter,<br />

skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke<br />

eller intresse. Det gör oss till årets viktigaste skogsmässa. Mässan har ett brett utbud av<br />

utställare, inte minst intressanta för skogsentreprenörer och skogsvårdare.<br />

Ni vet väl om att mässan hålls mitt i en del av Europa där det ska investeras över 1000<br />

miljarder kronor under de närmaste tjugo åren.<br />

Skogsnolia, ett måste för alla i norra Sverige som älskar skog. I år hålls mässan på samma<br />

plats som 2019 – i Håknäs, knappt tre mil från Umeå. Tillsammans med våra partners,<br />

Skogsentreprenörerna och Föreningen Skogen skapar vi ett intressant program och<br />

mervärden för besökarna. Vi ses i skogen!<br />

Partners:


NYHETER<br />

Nu med lönerna inbakade<br />

Branschen har gemensamt genomlyst Skogs maskinsindex,<br />

bland annat för att kontrollera att viktningen stämmer.<br />

– Det görs med några års mellanrum för att säkerställa<br />

att index följer kostnadsutvecklingen, konstaterar<br />

Skogsentreprenörernas Mats-Erik Larsson.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Bara på ett år har Skogsmaskinsindex<br />

fått drygt 200 nya användare, och är<br />

nu på god väg att bli bransch standard.<br />

Men det ställs också höga krav på att<br />

de sammanvägda serierna är rätt viktade.<br />

För att säkra att allt är i balans har nu en<br />

projektgrupp med Statistiska centralbyrån,<br />

Skogsentreprenörerna, Skogforsk, de större<br />

skogsbolagen och Forest Link gjort en översyn.<br />

– Förutom viktningsarbetet har<br />

arbetet resulterat i nya viktningar för de<br />

sammanvägda serierna för skördare/skotare<br />

inklusive lönekostnader. Numera är också<br />

kostnaden för Adblue inkluderad i serierna,<br />

säger Mats-Erik Larsson.<br />

För att säkerställa viktningen av serierna<br />

har SCB även tagit in underlag från ett antal<br />

entreprenörer och bolag med egna maskiner.<br />

– Inför den senaste genomlysningen fanns<br />

det önskemål från branschen att gruppen<br />

skulle studera om det är några skillnader<br />

mellan gallring och slutavverkning, skotare<br />

respektive skördare. Skillnaderna var dock<br />

marginella, så gruppen beslutade att det<br />

inte behöver skapas några egna indexserier,<br />

fortsätter Mats-Erik Larsson.<br />

Han påminner också om att man som<br />

användare av branschindex ska ha med sig<br />

att det handlar om medeltal, som inte sällan<br />

avviker en del från den egna fördelningen av<br />

kostnader.<br />

– Ta bara avskrivningskostnaderna, som<br />

varierar beroende på var i avskrivningscykeln<br />

man befinner sig. En betald och avskriven<br />

maskin saknar räntekostnad, men har<br />

å andra sidan höga reparationskostnader.<br />

För att underlätta vid avvikelser som ovan<br />

väntar en ny räknare på indexsidan där alla<br />

serier snart kan läggas in separat, och där<br />

man själv kan vikta sina egna andelstal.<br />

– Det här blir otroligt värdefullt för de<br />

som inte känner att talen i index stämmer<br />

med den egna verksamheten, lovar<br />

Mats-Erik Larsson.<br />

Går allt enligt plan kommer de nya<br />

sammanvägda serierna att synas på indexsidan<br />

i början av maj, och de kommer då att<br />

vara bakåträknade så att dessa serier går att<br />

följa från årsskiftet 2022/<strong>2023</strong>. De gamla<br />

sammanvägda serierna skotare/skördare<br />

kommer att fortsatt redovisas med 2014 års<br />

viktningstal ett år framåt.<br />

– Som alltid med Skogsmaskinsindex är det<br />

viktigt att komma ihåg att syftet med indextal<br />

är att neutralt hantera svängningarna kring<br />

många av de vanligaste fasta kostnaderna.<br />

Parterna som varit delaktiga i översynen<br />

är överens om den nya viktningen, men<br />

det betyder inte att man per automatik<br />

förespråkar full indexering i sina avtal,<br />

avslutar Mats-Erik Larsson.<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


drömhytten!<br />

UPPLEV ETT<br />

HELT NYTT KONCEPT<br />

Nya paletter<br />

designade och tillverkade<br />

med ergonomi i fokus.<br />

Nytt maskinstyrsystem<br />

med helt nytt<br />

HMI som gör det möjligt för<br />

föraren att kommunicera<br />

med maskinen.<br />

Knapparna<br />

som krävs för att köra<br />

och arbeta sitter nu på<br />

paletterna vilket innebär<br />

en optimal arbetsmiljö.<br />

Uppdaterad<br />

belysning,<br />

ny klimatanläggning, nya<br />

displayer, nytt styrhjul och<br />

en ny bashögtalare.<br />

Se alla nyheter på Swedish<br />

Forestry Expo mässan den 1-3 juni.


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Förhandling på gång?<br />

Hur förbereder man sig inför en avtalsförhandling?<br />

Skogsentreprenörernas Mats-Erik Larsson<br />

och Christer Leijonhufvud delar med sig<br />

av sina erfarenheter.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON ILLUSTRATION KRISTIN JOHANSSON<br />

Förberedelser<br />

Förarbete är a och o – och<br />

sällan har det varit viktigare<br />

att komma förberedd än vid<br />

en avtalsförhandling.<br />

Glöm inte att förberedelser<br />

tar tid – ju sämre koll du har<br />

på ditt företag desto mer tid<br />

behöver du lägga.<br />

Maskinkalkylering<br />

Med en maskinkalkyl, till<br />

exempel gjord med något av<br />

Skogsentreprenörernas verktyg,<br />

får du koll på dina kostnader och<br />

intäkter, maskin för maskin.<br />

Rätt upp och ner tydliga siffror på<br />

vad som lönar sig och inte. Räkna<br />

in allt – även bilar, kojor och flyttar.<br />

Ärliga maskinkalkyler ger dig koll<br />

inför förhandlingsbordet.<br />

Bokföringen<br />

Din bokföring är en viktig termometer för att hålla koll på hur ditt<br />

företag mår. För att kunna härleda vilka maskiner och uppdrag<br />

som är lönsamma, se till att ha en detaljerad kontoplan där varje<br />

maskin kostnadsförs som separata resultatenheter.<br />

En liten påminnelse. När du läser din bokföring, blanda inte<br />

ihop likvida medel med resultat. Pengar på banken behöver inte<br />

betyda att företaget går bra.<br />

22<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Traktvis uppföljning<br />

För att ha koll krävs också någon form av system för<br />

traktvis uppföljning. Egentligen behöver det inte vara<br />

knöligare än en Excel-fil där du för noteringar. Sök efter<br />

mönster inför förhandlingarna. Vilka gemensamma<br />

nämnare har de lönsamma trakterna? Hur taktar<br />

dina noteringar med dina maskinkalkyler och dina<br />

kostnadsställen i bokföringen?<br />

Var finns det mest intjäning – skiljer det mellan<br />

bolagens egen skog eller köpt skog? Påverkar vissa planerare<br />

intjäningen? Har ni kört mer special sortiment än<br />

överenskommet? Är maskinerna lämpliga för trakterna?<br />

Blev det mer stubbehandlat än kalkylerat, och är tiden<br />

utanför maskinen medräknad?<br />

Koll på kunden<br />

Inför förhandling med en nuvarande kund är det bra<br />

att ha grepp om konkurrenssituationen.<br />

På många håll i landet är det just nu mycket ont<br />

om entreprenörer, vilket ger bra förhandlingsläge.<br />

Inför förhandling utgår kunden oftast från ett<br />

tidigare avtal, därför är det bra att gå på djupet i<br />

det nuvarande. Med systematiska uppföljningar av<br />

trakterna och separerat redovisning av varje maskins<br />

resultat är det relativt lätt att se värdefulla mönster.<br />

Kostnadsökningar<br />

Allt har som bekant blivit dyrare, och ett bra sätt att få<br />

täckning för ökade fasta kostnader är Skogsmaskinsindex,<br />

där Statistiska Centralbyrån varje månad kommer med<br />

nya siffror för kostnadsutvecklingen på allt från diesel, till<br />

avskrivningar, löner och reservdelar.<br />

Utan ett fullt indexerat avtal är det viktigt att du<br />

själv räknar på förändringarna för just din verksamhet.<br />

I många fall kan det också vara klokt i att överväga<br />

om inte fullt indexerade avtal vore något även för dig.<br />

I skakiga tider som nu, tänk på att månadsvis avläsning<br />

bör vara utgångsläget.<br />

Kom dock ihåg att index och andra klausuler<br />

enbart syftar till hantera kostnadsförändringar,<br />

det är alltså ett viktigt sätt att inte förlora pengar.<br />

Index kompenserar dock inte för olönsamma avtal.<br />

Vid förhandling<br />

Hygienfaktorer<br />

Dagen för förhandling är sannolikt årets viktigaste dag för<br />

ditt företag – och ett bra grundtips är att få till ett fysiskt möte.<br />

Att kunna se varandra i ögonen är a och o, tänk också på att<br />

vara utvilad, kom hel, ren och i tid – och stäng av telefonen.<br />

Har du dessutom just köpt en fläskig pickup?<br />

Låna istället svärmors Skoda – allt kommunicerar<br />

och den här dagen är det inte läge för extravagans!<br />

Numerär balans<br />

Tänk på att den du träffar sällan kommer ensam<br />

till förhandlingsbordet. Ta med folk du också!<br />

Siffror biter bättre<br />

Glöm inte att dina argument biter bättre om<br />

du pedagogiskt och strukturerat kan argumentera<br />

för din sak. Får du bara skittrakter av en viss planerare?<br />

Visa konsekvenserna med siffror!<br />

Fråga tills du förstår<br />

Har kunden ett färdigt avtalsförslag? Är vissa<br />

formuleringar svåra att förstå? Fråga på tills du<br />

får ett begripligt svar som du är nöjd med.<br />

Var försiktig med pennan!<br />

Skriv aldrig på vid sittande bord. Ta hem och räkna<br />

i lugn och ro på vad erbjudandet är värt.<br />

Färdiga avtalsförslag<br />

Kommer kunden med ett färdigt avtalsförslag?<br />

Samma råd där, läs på hemmaplan innan du skriver<br />

under. Det finns alltför många exempel på avtal<br />

där kunden gjort till synes små förändringar från<br />

tidigare avtal men som fått stor betydelse.<br />

Extern genomläsning<br />

I vissa lägen kan det vara värt att ta extern<br />

hjälp för att läsa avtalsförslaget innan<br />

undertecknande. Varför inte nyttja dina<br />

rådgivningstimmar som ingår i ditt medlemskap<br />

i Skogsentreprenörerna?<br />

23<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong><br />

fortsättning


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Sex steg till ett bättre avtal<br />

Fått med ABSE 09 och full indexering med Skogsmaskinsindex? Här<br />

kommer mer du inte får missa när det är dags för avtalsförhandlingar.<br />

1. Utgångsläget är att få betalt för hela<br />

arbetet. Ha koll på vilken prissättningsmodell<br />

som funkar bäst både för dig och din kund.<br />

Säkerställ prissättningsmodellen i avtalet.<br />

2. Flexibilitet är en viktig komponent för att<br />

kunna planera med framförhållning. Det gäller<br />

både hos kund och entreprenör. I avtalet,<br />

säkerställ vad som är viktigt för dig att styra.<br />

Kan jag styra tur ordningen på trakterna, eller<br />

när i tid jobbet ska göras?<br />

3. Förutsättningar till bra planering är a och o<br />

för att kunna driva företag effektivt. Hur väl<br />

definierad är volymen på traktbanken? Hur<br />

lång tid tar det innan du får<br />

information om nästa<br />

objekt? Finns det plats<br />

för avlägg och<br />

koja? Går det att<br />

vända med trailer?<br />

Säkerställ i avtalet.<br />

4. Gör ett detaljerat avtal – där de olika<br />

ersättningarna hålls isär. Till exempel<br />

avverkningspris, startkostnad, flyttkostnad<br />

och dieselklausul. Genom att särskilja de<br />

olika delarna får du koll och möjligheter<br />

till en bra uppföljning. Med kontroll på<br />

alla ersättningsdelar blir det också lättare<br />

att räkna på justeringar till nästa<br />

avtalsförhandling.<br />

5. Det är viktigt att i avtalet få in vem<br />

som ska stå för kostnaden om den årliga<br />

produktionstiden, produktionsmålen eller<br />

omsättningen inte uppnås. Avtala om riskerna<br />

som ingår i priset, och vad som debiteras.<br />

6. Stilleståndsersättning är inbakat i ABSE 20.<br />

Säkerställ dock att nivån är acceptabel, det<br />

är fortfarande fritt att komma överens om<br />

storleken på ersättningen. Tänk också på att<br />

stillestånds ersättningen inte ska kohandlas<br />

mot den vanliga ersättningen.<br />

Checklista<br />

ABSE 20<br />

Fullt Skogsmaskinsindex eller<br />

enbart bränsleklausul?<br />

Nytt avtal eller omförhandling?<br />

Vilka tjänster vill kunden ha utfört?<br />

Hur långt avtal handlar det om?<br />

Hinner investeringarna betalas av?<br />

Volymer – m 3 fub, gallring<br />

och slutavverkning?<br />

Manuellhuggning av övergrovt?<br />

Skotningsavstånd?<br />

Flyttersättningar?<br />

Milersättning, bil?<br />

Resor inräknade i arbetstid?<br />

Geografiskt område?<br />

Rotrötebehandling?<br />

Ersättning specialsortiment<br />

Ersättning utbildningsdagar<br />

STILLESTÅND PÅVERKAR VINSTEN,<br />

DÄRFÖR VÄLJER VÄRLDENS<br />

LEDANDE TILLVERKARE EXPANDER<br />

SYSTEM FÖR SINA MEST<br />

KRÄVANDE APPLIKATIONER!<br />

“Expandersystemet är mycket<br />

hållbart och du behöver inga<br />

specialverktyg med dig för<br />

installation och underhåll“<br />

- Log Max Engineer<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

MARKNADENS<br />

TUFFASTE<br />

MASKINSVÄRD<br />

GB Titanium XV<br />

Det nya revolutionerande svärdet<br />

från GB med extremt lång livslängd<br />

och oslagbar prestanda.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

TRILINK<br />

MASKINKEDJOR<br />

Utvecklade för extrema<br />

förhållanden. Vår storsäljare!<br />

Prata Terri med oss på<br />

Swedish Forestry Expo<br />

En helt ny mötesplats för det professionella<br />

skogsbruket. På mässan visas bara produkter<br />

som är relevanta för det storskaliga skogsbruket.<br />

Maskinerna helt i fokus!<br />

Varmt välkomna till Solvalla 1-3 juni <strong>2023</strong><br />

Vi ses i monter: S:21b<br />

Följ oss!<br />

0644 - 721 00<br />

Mån-Fre 08.00-16.00<br />

SKOGMA.SE<br />

Öppet dygnet runt


NYHETER<br />

Entreprenörerna viktiga i<br />

jakten på granbarkborrarna<br />

Faran är långt ifrån över – nu varnar Skogsstyrelsen för ännu ett tufft år med mycket angrepp.<br />

– Det är helt avgörande hur varmt och torrt det blir i maj och juni. Svalt och en rejäl rotblöta<br />

i veckan är bra, konstatarer Kerstin Ström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

De omfattande utbrotten av granbarkborre<br />

i södra och mellersta Sverige<br />

lär inte avta i år, om man ska tro<br />

Sveriges Lantbruksuniversitets<br />

senaste studie.<br />

– Det är omöjligt att komma med några<br />

säkra prognoser – vädret är en sak som<br />

påverkar men förstås även hur många som<br />

redan finns i skogen och hur motståndskraftiga<br />

granarna är, säger Skogsstyrelsens<br />

Kerstin Ström.<br />

För att få en känsla inför årets säsong har<br />

SLU studerat barkborrarnas förökningstakt<br />

sommaren 2022, och undersökningen visar<br />

att läget är ungefär samma som tidigare år<br />

i Småland, men att den nästan halverades i<br />

Värmland, Uppland och Västmanland.<br />

Mellan 2018 och 2022 har sammanlagt<br />

mer än 30 miljoner kubik granskog dödats i<br />

Götaland och Svealand:<br />

– Vi ser fortsatt höga populationer och värst<br />

drabbat är Svealand. Tittar vi på inventeringen<br />

SLU gjorde i höstas så toppar Östergötland<br />

följt av Kalmar och Örebro län, Sörmland<br />

och Västmanland. Även fortsatt märker vi en<br />

extrem dragning åt de torra östra delarna,<br />

fortsätter Kerstin Ström.<br />

Omfattningen av förflyttningen norrut är<br />

dock inte helt lätt att ringa in.<br />

– Nej, Dalarna och Gävleborg är luriga län.<br />

Inför förra sommaren var det lugnt men sedan<br />

dess har skadorna ökat i omfattning från<br />

ganska låg nivå. Där har vi verkligen en chans<br />

att bekämpa och trycka tillbaka skadorna,<br />

säger Kerstin Ström.<br />

I media kan det nästan låta som om de<br />

flyger i norrut i enorma svärmar men så är<br />

det förstås inte. Det betyder dock inte att man<br />

ska underskatta farorna och att det kan gå fort<br />

om förutsättningarna är rätt. I fjol var det till<br />

exempel mycket toppbrott längs norrlandskusten,<br />

och ju sämre motståndskraft hos<br />

granarna desto större risker.<br />

Inför årets säsong vill Skogsstyrelsen<br />

särskilt rikta sig till entreprenörerna.<br />

– Många skogsägare och bolag<br />

kämpar med att få ut så mycket<br />

angripet virke som möjligt under sommaren,<br />

men uppenbarligen finns det mer att göra och<br />

här är entreprenörerna otroligt viktiga. Många<br />

gör riktiga hjälteinsatser i sitt arbete!<br />

Kerstin Ström framhåller också det viktiga i<br />

att fortsätta avverka riskbestånd under vintern<br />

och fokusera på trakter med mycket angrepp. I<br />

mångt och mycket ett noggrant enträget arbete<br />

som tar tid men som lönar sig.<br />

– Det är otroligt centralt att ta rätt på vindfällen<br />

och eventuella skadade granar så snart<br />

som möjligt. Det är där den största möjligheten<br />

finns att bekämpa granbarkborre, att frånta<br />

dem deras favoritsubstrat att föröka sig i.<br />

Än en gång trycker hon på vikten av att få<br />

ut skadat virke tidigt, men samtidigt, är man<br />

minsta osäker på om man kommer att hinna är<br />

det bättre att trädet får stå kvar på rot:<br />

– Fäller man och det blir liggande är det<br />

som gjort för växande populationer. Sedan<br />

pratar vi också mycket om att spara generöst<br />

med myrbaggestubbar. Myrbaggen är<br />

granbarkborrens största naturliga fiende. Personligen<br />

tycker jag också det är bra att tänka till<br />

lite extra kring angripna träd som står farligt<br />

placerade. Har de angripits av granbarkborre<br />

har de oerhört lätt för att blåsa omkull.<br />

Röjning och gallring då?<br />

– Den åttatandade barkborren ger sig inte<br />

på småträden, men det gör däremot den<br />

sextandade. Har man vid röjning möjlighet att<br />

spara en björkridå i kanten så gör du granarna<br />

en tjänst. Barkborren gillar inte doften av björk<br />

och det är också tydligt att granar som växer<br />

i blandskog har en helt annan motståndskraft<br />

än rena bestånd, fortsätter Kerstin Ström.<br />

Erfarenheter visar även att gran med mycket<br />

grönkrona har klart bättre möjlighet att<br />

försvara sig!<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Finansiering av<br />

skogsmaskiner<br />

Kontakta oss om du vill veta mer<br />

GÖTEBORG<br />

Johan Ågren<br />

<strong>03</strong>1-771 98 98<br />

MALMÖ<br />

När du behöver nyinvestera i din maskinpark och söker finan siering ska<br />

du ställa krav — höga krav. På kunskap om just dina förutsättningar, på<br />

tillgänglighet — och förstås på bra villkor. Vi kan finansiering av skogsmaskiner<br />

sedan många år.<br />

Kontakta någon av våra medarbetare så kan de berätta mer om en<br />

maskin finansiering som är snabb, enkel och personlig.<br />

Mer information hittar du på wasakredit.se/foretag/skogsmaskiner<br />

Per Nilsson<br />

040-664 28 88<br />

STOCKHOLM<br />

Joakim Wingemark<br />

08-635 36 33<br />

UMEÅ<br />

Jonas Sjöström<br />

090-71 25 91<br />

Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen och är ett finansbolag som<br />

erbjuder finansieringslösningar för privatpersoner och företagare.<br />

wasakredit.se


DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

020-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com


C:02a<br />

C:02b<br />

S:04b<br />

S:04c<br />

S:04d<br />

S:05a<br />

S:05c<br />

S:05b<br />

S:05d<br />

INFÖR FORESTRY EXPO<br />

N:20<br />

N:21 N:23 N:25<br />

N:27a<br />

N:27b<br />

N:27c<br />

N:29<br />

N:31 N:33 N:35 N:39<br />

N:41<br />

N:02b<br />

N:<strong>03</strong>c<br />

N:<strong>03</strong>d N:05<br />

N:05b<br />

N:42<br />

W:06<br />

N:01<br />

N:02b N:<strong>03</strong> N:<strong>03</strong>b<br />

N:06 N:10 N:12<br />

N:16<br />

N:17<br />

N:17b<br />

C:15b<br />

N:<strong>03</strong>b<br />

N:08<br />

N:09<br />

N:11<br />

N:11b<br />

N:13<br />

N:14 N:15<br />

N:15c<br />

V:01<br />

W:<strong>03</strong><br />

N:<strong>03</strong><br />

C:09<br />

C:11<br />

C:13<br />

C:15<br />

C:15a<br />

C:12c<br />

E:<strong>03</strong><br />

W:04a<br />

W:05<br />

W:04<br />

C:02h<br />

C:01 C:01b<br />

C:05<br />

C:07<br />

C:02g<br />

C:02f<br />

C:02e<br />

C:02d<br />

S:01<br />

S:01b<br />

S:01a<br />

C:02c<br />

S:02<br />

S:02a<br />

C:02<br />

S:<strong>03</strong><br />

C:04<br />

C:10<br />

C:12a<br />

C:06<br />

C:08 C:08b<br />

S:04a<br />

S:06<br />

S:06b<br />

C:12b<br />

C:14b<br />

C:14a<br />

C:14<br />

S:07 S:11<br />

S:06c<br />

S:06d<br />

C:18<br />

S:13<br />

S:08<br />

C:20 C:22<br />

S:15<br />

S:10<br />

E:01<br />

E:02<br />

Vi ses på<br />

FORESTRY EXPO<br />

I MONTER C:08B<br />

S:17 S:19<br />

S:18<br />

S:21b<br />

S:21<br />

S:21b S:22<br />

S:22b<br />

S:23 S:25a S:25b S:26 S:30 S:32 S:35 S:37 S:41<br />

S:43a S:43b<br />

S:43<br />

S:45 S:52 S:55<br />

U:08<br />

U:01 U:12 U:02 U:<strong>03</strong> U:04 U:05<br />

U:21 U:22 U:23 U:24 U:25 U:26 U:27<br />

FORESTRY EXPO!<br />

Nu är det bara dagar till Forestry Expo på Solvalla i Stockholm.<br />

Medlem eller inte – välkommen till Skogsentreprenörernas monter C:08B.<br />

Kom och lyssna på något av våra aktuella<br />

seminarier, ta del av ett riktigt bra<br />

medlemserbjudande eller titta förbi bara för<br />

att prata en stund! För Skogsentreprenörerna<br />

som mässans branschpartner ligger stort<br />

fokus på ett givande seminarie program<br />

som blivit ett viktigt sätt för oss som<br />

bransch organisation att sprida kunskap<br />

och sätta branschens agenda.<br />

Välkommen till oss!<br />

SCENPROGRAM<br />

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.<br />

TORSDAG<br />

10.00 Viktigast inför ett maskinköp!<br />

Varför är andrahandsvärde viktigare än<br />

bränsle förbrukning? Entreprenörer och<br />

maskintillverkare diskuterar resultatet<br />

av Skogsentreprenörernas senaste<br />

undersökning.<br />

11.00 På väg ut i branschen<br />

Så skapar du rätt förutsättningar<br />

för ditt företagande från<br />

start. Skogsentreprenörerna kommer<br />

med värdefulla tips och råd!<br />

FREDAG<br />

10.00 Konkurrens på lika villkor?<br />

Om entreprenörslivet i Sverige, Norge,<br />

Danmark och Finland. Paneldiskussion om<br />

likheter och skillnader länderna emellan.<br />

11.00 Morgondagens maskiner<br />

Hur väl rustade är maskin tillverkarna<br />

i den gröna omställningen? Och<br />

vilka tekniksprång väntar? Bland<br />

annat med Gustav Melin, Svebio<br />

och Kolbjörn Kindströmer,<br />

Skogsentreprenörerna.<br />

LÖRDAG<br />

10.00 Tre råd inför en klok<br />

maskininvestering<br />

Räkna, räkna, räkna. Full koll<br />

inför avtalsförhandlingar och maskininvesteringar.<br />

Skogsentreprenörernas<br />

Mats-Erik Larsson lär dig hur!<br />

11.00 Så blir du fena på förhandling<br />

Inför, under och efter förhandling. Om<br />

det viktigaste inför avtalsförhandlingen.<br />

29<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


INFÖR SKOGSNOLIA<br />

Möt oss på<br />

SKOGSNOLIA<br />

I MONTER 2001:3<br />

Vi ses på Nolia!<br />

Den 15–17 juni är det dags för årets Skogsnolia i Umeå.<br />

Skogsentreprenörerna och Föreningen Skogen är stolta<br />

mässpartners – med ansvaret för allt som händer på scenen!<br />

Tack vare partnersamarbetet<br />

med Skogsentreprenörerna och<br />

föreningen Skogen får vi in<br />

kunskap som utvecklar mässan.<br />

Våra partners kommer in med helt unik<br />

skogskompetens och kommer bland annat<br />

att bygga vårt scenprogram som både kan<br />

ses på plats och tas del av digitalt, säger<br />

Skogsnolias projektledare Kristin Olsson.<br />

För Skogsentreprenörerna känns det<br />

angeläget att vara en del av Skogsnolia:<br />

– För oss är det viktigt att effektivt<br />

lyfta frågorna som rör våra medlemmar<br />

– och ska vi lyckas är strategiska<br />

samarbeten och tillgång till de stora<br />

arenorna en viktig nyckel. I Nolia har<br />

vi en mässarrangör som liksom vi har<br />

höga ambitioner och det känns väldigt<br />

roligt att få vara med och forma en<br />

riktigt bra mässa delvis utifrån våra<br />

intressen, säger Skogsentreprenörernas<br />

Frans Johansson.<br />

Skogsentreprenörernas medlemmar<br />

avverkar och planterar en stor del av<br />

Sveriges årliga volymer – och skogen är en<br />

basnäring i stor förändring:<br />

– Branschen står inför både utmaningar<br />

och möjligheter, och tillsammans med<br />

Föreningen Skogen räknar vi med ett<br />

intressant scenprogram, fortsätter<br />

Frans Johansson.<br />

Även Föreningen Skogen ser Nolia<br />

som en viktig plats för att utveckla<br />

verksamheten och nå nya och befintliga<br />

medlemmar.<br />

– Med samarbetet skapar vi tillsammans<br />

med Nolia och Skogsentreprenörerna<br />

en arena för samtal mellan skogssektor,<br />

tjänstemän och våra medlemmar. Samtal<br />

där vi bland annat diskuterar hur vi fullt<br />

ut nyttjar skogens potential att bidra till<br />

de globala målen för en hållbar utveckling,<br />

säger Johan Larsson, generalsekreterare<br />

för Föreningen Skogen.<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Länkar samman entreprenörer<br />

och uppdragsgivare så att<br />

data flödar automatiskt.<br />

BESÖK OSS I MONTER U:05<br />

på Forestry Expo!<br />

LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

Träffa oss!<br />

I MONTER C 02A PÅ<br />

FORESTRY<br />

EXPO<br />

Vi finns på mässan i monter 1080<br />

EUROPEISK<br />

KVALITETSBJÖRKPLYWOOD<br />

Vi vidareförädlar vår plywood med<br />

speciella ytbeläggningar,<br />

lackering, CNC-bearbetningar<br />

och komponenttilverkning.<br />

•<br />

Vill du trygga<br />

din tillgång på<br />

vassa kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra<br />

själv vilka som<br />

ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du ha en<br />

skärpa som ger<br />

mer skogskubik<br />

per kedja?<br />

Våra egna produktionsanläggningar är I<br />

SO 9001- och ISO 14001-certifierade.<br />

Samtliga produkter som vi tillverkar och<br />

marknadsför uppfyller E1-klassning.<br />

Tina Haugdahl, VD<br />

070-662 77 65<br />

tina.haugdahl@rigawood.se<br />

www.rigawood.se<br />

Jan-Eric Haugdahl<br />

070-628 77 65<br />

jan.haugdahl@rigawood.se<br />

MARKUSSON.SE TEL: 0175-713 26


FRÅGA EXPERTEN<br />

Lån eller leasing?<br />

Vad är egentligen skillnaden mellan att<br />

låna pengar till en ny maskin och att leasa.<br />

Skogsentreprenörernas Christer Leijonhufvud<br />

går på djupet!<br />

Att finansiera sin nya skogsmaskin kan göras på olika<br />

vis. Oavsett om du leasar eller lånar pengar har du<br />

alltid maskinen som säkerhet. Skillnaden vid leasing är<br />

att finansbolaget äger maskinen, medan vid köp med<br />

lånade pengar står ditt företag som ägare.<br />

Enkelt förklarat går leasing att likna vid långtidshyra<br />

och storleken på avgiften beror på anskaffningsvärde,<br />

avtalslängd, restvärde, ränta och leasingbolag.<br />

Både vid leasing och avbetalning brukar det krävas<br />

en kontantinsats på runt 20 procent.<br />

Leasingavgiftens räntedel är oftast rörlig och ligger<br />

på ungefär samma nivå som räntan vid maskinlån.<br />

Leasing görs sällan till fast ränta, eftersom den idag<br />

blivit mycket högre. Oavsett lån eller leasing är det<br />

klokt att undersöka vem som erbjuder bästa räntan.<br />

Ha också i minnet att maskintillverkarna ofta har<br />

samarbete med ett finansbolag – och det är med dem<br />

du skriver kontrakt angående lån eller leasing. Inte<br />

maskinsäljaren.<br />

Sett över hela löptiden blir räntekostnaden något<br />

högre på leasing jämfört med avbetalning. Det beror<br />

på att man har ett lösenvärde som inte är noll och att<br />

skulden sjunker saktare i leasing, vilket medför att<br />

snittskulden blir högre över tid. En avbetalning har<br />

å sin sida inget restvärde och beräknas ofta som rak<br />

amortering där man amorterar samma belopp varje<br />

månad. Räntan blir då fallande eftersom skulden blir<br />

lägre för varje månad.<br />

Skillnader i bokföringen då? Med leasing binder<br />

inte företaget upp kapital och hela leasingavgiften kan<br />

dras som en kostnad, vilket endast påverkar resultaträkningen.<br />

Maskinen tas alltså inte upp som en tillgång<br />

i balansräkningen och därmed blir det heller ingen<br />

avskrivningskostnad.<br />

Vid köp av skogsmaskin begår många misstaget att<br />

inte riktigt tänka efter vid val av avskrivningstid. Tänk<br />

noga igenom vilken avskrivningstid som är lämplig och<br />

kring restvärde, det vill säga vad du kan få för maskinen<br />

när du tänkt byta om ett antal år. Ta tiden att diskutera<br />

med din bokförare om avskrivningarna.<br />

Om det finns utrymme finns också överavskrivningar<br />

att utnyttja som ”gummisnodd”. Genom att du kan<br />

påverka dina avskrivningar kan du också påverka ditt<br />

resultat och därmed hur mycket skatt du ska betala.<br />

Har du en gammal maskin som ska säljas och tänker<br />

finansiera nästa maskin via leasing? Ha då i minnet<br />

att en större reavinst vid försäljning gör att du har<br />

möjlighet att i bokföringen få ner den vinsten genom<br />

överavskrivning.<br />

Gör med fördel en separat affär på inbytet. Något<br />

som annars har förekommit är så kallad bruttoaffär.<br />

Säljaren erbjuder ett till synes högt pris på inbytet men<br />

lägger i stället på motsvarande på den nya maskinen.<br />

Till exempel kanske priset på nya skördaren blir<br />

5,5 miljoner i stället för 5 miljoner.<br />

Momsen då? Vid leasing får du en leasinghyra<br />

som betalas månadsvis, säg 40 000 kronor exklusive<br />

moms. Momsen på 10 000 kronor får sedan som alla<br />

andra kostnader lyftas som ingående moms. Inte som<br />

till exempel på en personbil där du bara får lyfta halva<br />

momsen.<br />

Vid ett maskinköp får man genom banken eller<br />

finansbolaget ett underlag där man kan lyfta hela<br />

momsen direkt vid köp. Kostar maskinen fyra miljoner<br />

kronor blir det fem miljoner kronor, inklusive moms.<br />

Entreprenören får då en miljon av Skatteverket som<br />

ingående moms och brukar få dem på skattekontot<br />

efter cirka två månader. Finansbolaget eller banken<br />

finansierar initialt detta belopp åt entreprenören<br />

(men denne får betala ränta på momsbeloppet). Vid<br />

avbetalning läggs en extra amortering månad tre, som<br />

då motsvarar momsbeloppet som man får tillbaka från<br />

Skatteverket.<br />

En nackdel med leasing är kostnaderna om man vill<br />

avbryta i förtid. Leasingavgiften brukar vara samma<br />

under hela avtalstiden (förutom den rörliga räntedelen)<br />

men består i början mest av ränta. Efterhand<br />

övergår leasingavgiften till att bestå av mer amortering<br />

och mindre ränta. Avbryter man efter ett eller två år<br />

har man mest betalat ränta, att avbryta blir då dyrt.<br />

Dessutom behöver resten av räntorna lösas. Det går<br />

även att överlåta leasingavtalet på någon annan som är<br />

villig att ta över.<br />

Jämför gärna med avbetalning där du när som helst<br />

kan lösa skulden genom att sälja maskinen, eller öka<br />

amorteringstakten.<br />

Vid min rundringning till olika maskin försäljare,<br />

banker och finansbolag är uppfattningen att avbetalning<br />

är den absolut vanligaste finansieringsformen. Dock har<br />

leasing ökat de senaste 10–15 åren. På gula sidan är<br />

avbetalning också mer vanligt men där förekommer<br />

ändå en större andel leasing.<br />

Entreprenörernas situation ser självklart olika ut,<br />

vissa har en stark resultat- och balansräkning medan<br />

andra har det sämre. Då är det en utmaning att hitta<br />

finansiering. I dessa fall beviljar endast finansbolagen<br />

leasing för att uppnå en starkare säkerhet i objektet.<br />

Christer Leijonhufvud<br />

Företagsutvecklare<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com


PANELEN<br />

Hans&Roger Rooth<br />

Amanda Rumler<br />

Björn Schubert<br />

Peter Carlberg<br />

Driver tillsammans Rooth<br />

Skogsvård i Tösse, Dalsland.<br />

Utför gallring och slutavverkning<br />

med tre grupper.<br />

Har även trailerverksamhet<br />

och grävmaskin.<br />

Driver Rumler Skogsvård<br />

i Hallsberg. Röjer och<br />

planterar med hjälp av ett<br />

tjugotal säsongsanställda<br />

medarbetare.<br />

Enmansföretagare med fokus<br />

på beståndsgående- och<br />

tätortsnära gallringar. Har<br />

avtal med Skogssällskapet<br />

och rör sig i Mellansverige.<br />

Äger Tuna skog i Borlänge<br />

med två grupper som kör<br />

för Bergkvist Siljan.<br />

STÖLDERNA AV BÅDE<br />

BRÄNSLE OCH UTRUSTNING<br />

ÖKAR. HAR NI BLIVIT<br />

UTSATTA?<br />

– Vi har inte haft några<br />

stölder det senaste året som<br />

tur är. Det hjälper nog till att<br />

vi har larm och kamera på<br />

maskinerna.<br />

– Nej, inte ännu peppar,<br />

peppar, ta i trä! Men vi<br />

är väldigt noga med att<br />

förvara utrustning och<br />

bränsle på säkra platser.<br />

Samt att inte åka runt<br />

med mer än nödvändigt.<br />

– Har nu på sistone sett en<br />

del inlägg på sociala medier<br />

om stölder men hittills i år<br />

har jag varit förskonad.<br />

– Vi har klarat oss ett tag<br />

nu. Tyvärr blir vi drabbade<br />

då och då, oftast är det<br />

diesel och verktyg som<br />

stjäls.<br />

I DET HÄR NUMRET<br />

KOMMER VI MED TIPS INFÖR<br />

AVTALSFÖRHANDLINGEN.<br />

HUR VÄL BRUKAR DU<br />

FÖRBEREDA DIG?<br />

– Vi försöker förbereda<br />

oss genom att räkna på<br />

våra kostnader och skapa<br />

bra argument.<br />

– Jag brukar förbereda mig<br />

väl med bra argument.<br />

– Själv har jag försökt att<br />

sätta mig och räkna fram<br />

ett vettigt ackordspris för<br />

Terrin. Hittills har jag kört<br />

mycket tätortsnära och<br />

specialjobb på timme men nu<br />

när jag utökat till en grupp<br />

och börjat få fler ”riktiga”<br />

gallringar får man försöka att<br />

få till en bra lösning.<br />

– Det är mycket<br />

viktigt att ha koll<br />

på sin ekonomi och<br />

förbereda sig väl<br />

inför förhandlingar.<br />

Man kommer längre<br />

desto bättre man kan<br />

argumentera för sina<br />

krav och påvisa fakta,<br />

kostnadsökningar och<br />

så vidare.<br />

SOMMAREN LIGGER<br />

FRAMFÖR OSS – KOMMER<br />

DU HINNA ATT VARA LEDIG<br />

I ÅR OCH VAD HAR DU FÖR<br />

PLANER?<br />

– Vi kommer att köra<br />

omlott på maskinerna men<br />

vi står still i två veckor.<br />

– Ja, vi har traditionellt<br />

semesterstängt under några<br />

veckor från midsommar.<br />

– Eftersom jag just<br />

investerat i fler maskiner<br />

kommer jag att försöka<br />

jobba på så mycket det bara<br />

går även över sommaren.<br />

Men lite ledighet ska allt<br />

hinnas med. Bland annat en<br />

tripp till Kolmårdens djurpark<br />

med lillgrabben.<br />

– Vi hugger som vanligt<br />

till midsommar, sedan<br />

blir det fyra veckors skön<br />

semester. För mig och<br />

familjen blir det Gotland.<br />

JAG LÄSTE NYLIGEN EN<br />

ARTIKEL OM DIGITAL STRESS.<br />

HUR DIGITALA ÄR NI I ERT<br />

FÖRETAG – OCH VILKA<br />

VERKTYG ÄR VIKTIGAST FÖR<br />

ATT UNDERLÄTTA VARDAGEN?<br />

– All negativ stress är<br />

av ondo, men i dagens<br />

företagande är det en<br />

förutsättning att vara digital<br />

för att bedriva företag. Vi<br />

använder oss av mobiler och<br />

plattor med olika program<br />

för att dela information.<br />

– Vi kör all timredovisning<br />

och objektrapportering<br />

digitalt. Tack vare mobil och<br />

dator har vi alltid alla verktyg<br />

tillgängliga.<br />

– För mig är det tvärtom.<br />

Jag ser digitaliseringen som<br />

ett sätt att minska stressen i<br />

allt det administrativa arbete<br />

som väntar på kontoret efter<br />

att man kommit hem från<br />

skogen. Där kunde jag önska<br />

fler och bättre verktyg för<br />

att ytterligare underlätta<br />

med exempelvis kemikalieförteckning,<br />

godsdeklaration,<br />

transport av farligt avfall<br />

etcetera. Det senaste inom<br />

digitalisering inom mitt<br />

företag är att jag tänkt<br />

prova tjänsten Epiforest<br />

för driftsuppföljning och<br />

tidrapportering.<br />

– Vi använder många<br />

digitala tjänster. Maxifleet<br />

för att hålla koll på<br />

maskinerna, Google drive<br />

för att hantera driftnotor<br />

och tid rapportering med<br />

mera. ROM för hantering av<br />

kartor och körspår. Ingen<br />

digital stress på grund av<br />

dessa tjänster, men jag tror<br />

mobilen och alla sociala<br />

medier kan orsaka stress<br />

samt vara en stor tidstjuv<br />

i många sammanhang.<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

SLANG<br />

EXPRESS<br />

ANDRÉ BROSTRÖM<br />

Alltid snabb, professionell och säker<br />

service - var i landet du än befinner dig.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon 0560-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel 026-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

STÖRST I SVERIGE<br />

PÅ MOBIL SLANGSERVICE<br />

Ring eller boka online<br />

020-46 46 00 | hydroscand.se/slangexpress<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Nya sammanvägda serier med löner!<br />

Här ses serierna som följer kostnadsutvecklingen för skotare under perioden 2022-<strong>03</strong>—<strong>2023</strong>-<strong>03</strong><br />

räntan längst upp och diesel längst ner.<br />

AKTUELLT<br />

I dagarna påbörjas nästa byggprojekt på<br />

Skogsmaskinsindex indexportal – allt för att skapa<br />

hjälpmedel för att man enkelt ska kunna börja räkna<br />

med de nya sammanvägda serierna för skördare<br />

och skotare där löne kostnaderna är invägda.<br />

Lönekostnaderna har nu till april månads<br />

siffror hoppat upp med 4,1 procent, ett rejält hopp<br />

uppåt jämfört med tidigare år. Vi kan även se att<br />

räntekostnaderna fortsätter uppåt, från januari till<br />

april är ökningen 13,4 procent.<br />

Dieseln går däremot åt andra hållet.<br />

Bränsle kostnaden har minskat ordentligt sedan<br />

årsskiftet, från toppnoteringarna våren 2022 har<br />

den sjunkit med 25 procent.<br />

Med en kostnadsandel för dieseln på cirka<br />

34 procent gör denna sänkning att totalindex för<br />

skotare exklusive lön hamnar runt en procent<br />

på ett år.<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen hemsida – vilket garanterar att<br />

serierna alltid är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att nå uppgifterna<br />

oavsett om man använder telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

LÄS MER OM INDEX, KLAUSULER<br />

OCH ÖVRIGA KOSTNADER!<br />

Du hittar våra guider på www.skogentreprenorerna.se<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.<br />

ROTRÖTA ÄR SKOGENS VÄRSTA SKADEGÖRARE – DITT BESLUT IDAG AVGÖR DIN FRAMTIDA SKOG<br />

Stubbehandla gran, lärk och tall<br />

vid gallring och slutavverkning!<br />

Viktigt!<br />

Börja behandla i tid! Rottickan etablerar sig på färska stubbar<br />

när temperaturen överstiger 5° C. Infektioner från rottickan<br />

kan överleva upp till 40 år i stubbarna. Rotrötan sprids vidare<br />

till angränsande träd i beståndet via rotkontakt, eller till<br />

den nya generationen som planterats efter slutavverkning.<br />

Du riskerar att förlora upp till 30 000:-/ha – helt i onödan.<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.<br />

Läs mer om hur du stoppar rotröta<br />

på www.interagroskog.se<br />

BESÖK OCKSÅ VÅR WEBBUTIK<br />

FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se


NYHETER<br />

Historiska nivåer!<br />

Avtalsförhandlingarna inom Industriavtalet kring kommande löneökningar<br />

och villkorsförändringar blev klara den första april. Överenskommelsen ger<br />

en löneökning på 7,4 procent fördelat på två år – 4,1 första året och 3,3 procent<br />

året efter. Det nya avtalet löper från 1 april <strong>2023</strong> till 31 mars 2025.<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Det har varit komplicerade förhandlingar<br />

i en komplicerad tid<br />

med stigande priser och inflation,<br />

säger Gröna arbetsgivares<br />

förhandlingschef Örjan Lenárd.<br />

I avtalet för skogsbruket hittas också<br />

en överenskommelse om avsättning till<br />

deltidspensionen med 0,2 procent. Konkret<br />

innebär det att avsättningen till delpension<br />

via Fora blir 1,4 procent.<br />

I de allmänna bestämmelserna har man<br />

också kommit överens om en del mindre<br />

justeringar. Bland annat har man förtydligat<br />

kring vad som gäller vid hög brandrisk. Till<br />

exempel avvikelse från arbetstidslagens<br />

regler om nattvila när brandriskindex är<br />

klass 4, eller högre. Annat är avskaffande<br />

av gångtidsersättning, en förenkling av<br />

halvdagstraktamente, avskaffande av<br />

ersättning för medföljande passagerare och<br />

släpvagn vid färdmedelsersättning. Vidare<br />

har GS-facket getts möjlighet till tid för facklig<br />

introduktion mot att parterna tar fram ett<br />

gemensamt introduktionsmaterial.<br />

Summa handlar det om ett historiskt högt<br />

avtal inom Industriavtalet som nu parterna<br />

kommit överens om, men på grund av<br />

inflationen likväl ingen reallöneökning.<br />

– Gällande längden så är vi glada för att<br />

det blev två år. Inget vet hur världen ser<br />

ut om tre år och ett år hade varit alldeles<br />

för kort. Ett tvåårigt avtal skapar ändå viss<br />

stabilitet och som företag går det att planera<br />

och budgetera, säger Gröna arbetsgivares vd<br />

Lena-Liisa Tengblad.<br />

Att det varit en komplicerad situation både<br />

för arbetsgivare och arbetstagare är tydligt:<br />

– Nivån på överenskommelsen kan<br />

tyckas hög men man ska komma ihåg att<br />

Skogsavtalet är en del av Industriavtalet och<br />

att förhandla ett märke som ska gälla för<br />

hela arbetsmarknaden där förutsättningarna<br />

ser otroligt olika ut beroende på bransch är<br />

inte lätt. Dessutom ska två parter komma<br />

överens, sett till de förutsättningar vi har<br />

med kostnadsökningar och inflation så tycker<br />

jag ändå det är ett avtal som är hanterbart,<br />

fortsätter Lena-Liisa Tengblad.<br />

Landet<br />

runt!<br />

Med 23 sektioner<br />

spridda över landet är<br />

Skogsentreprenörerna<br />

aldrig långt borta.<br />

Nyligen träffades<br />

SMIV i Långserud.<br />

VÅFFLOR OCH ANNAT MATNYTTIGT<br />

Vår betyder årsmötestider i Skogsentreprenörernas<br />

drygt 20 sektioner. Nyligen var det tid att träffas<br />

i värmländska SMIV – för året på Wikfors Bruk i<br />

Långserud. Ett tjugotal sektionsmedlemmar samlades<br />

för årsmötes förhandlingar och för att få senaste nytt om<br />

näringens frågor. Ja, och för att käka våfflor förstås!<br />

Mycket kom att handla om kostnadsutvecklingen,<br />

rekryteringsutmaningar och långa leveranstider på<br />

maskiner.<br />

Vid mötet var också Skogsentreprenörernas<br />

ordförande Kolbjörn Kindströmer på plats. Han<br />

berättade bland annat om senaste nytt kring<br />

Skogsmaskinsindex som nu får sammanvägda serier där<br />

även lönekostnaden ingår. Han slog också ett slag för<br />

en ny räknare där man kommer att kunna välja serier<br />

separat och lägga in egna andelstal.<br />

Det pratades även en hel del politik, och framgången<br />

med att stoppa EU-förslaget om att begränsa nyttjandet<br />

av grot och gallringsved till bioenergi.<br />

VÅRA SEKTIONER<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för för flera olika typer av av<br />

basmaskiner, som som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och och grävlastare.<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

SO 40 V<br />

Gallringsprocessor finns finns även även för för traktorer.<br />

Passar i all i all gallring och och mindre slutavverkningar.<br />

SO 40 V<br />

Gallringsprocessor finns även för traktorer.<br />

Passar i all gallring och mindre slutavverkningar.<br />

Ulf: Ulf: 070-59509093434<br />

www.bjmmaskin.se • • info@bjmmaskin.se<br />

sveaskog.se<br />

Ulf: 070-595 09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se<br />

Kolla in hur vi kan effektivisera din<br />

virkesmärkning och samtidigt förbättra<br />

din arbetsmiljö med vår virkesmärkare<br />

Logscom GTP.<br />

Den 1 - 3 juni ses vi på Solvalla i monter<br />

S:05 B, välkommen!<br />

logscom.com<br />

0941 100 41


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenheter och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det rör bättre<br />

produktivitet, ekonomi och juridik, personal,<br />

eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

ANDREAS KARLSSON<br />

AKGK Entreprenad, Brunskog<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Jag tror på<br />

samverkan<br />

och att hålla<br />

ihop oavsett<br />

kund. Ensam<br />

är stark men<br />

inte alltid!”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmars rådgivning<br />

med våra företagsutvecklare ingår<br />

i medlemskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

!<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


HYPRO HV14<br />

Den stabilaste griplastarvagnen på marknaden med upp till<br />

9,4 meter lång kran! Som standard utan stödben. Robust byggd<br />

för att enkelt klara av extremt krävande jobb i skogen. Drift med<br />

4WD rulldrift alternativt navmotordrift 2ND eller 4ND.<br />

HYPRO 755 VB<br />

En råstark processor med sidoförskjutbarhet och en arbetsradie<br />

på hela 280 grader. Monteras enkelt på och av i princip<br />

vilken skogsvagn som helst med hjälp av vagnens egen kran.<br />

Perfekt lämpad till såväl gallringar som slutavverkningar.<br />

TEL. 0479 220 59 • WWW.HYPRO.SE<br />

Det finns bara ett original!<br />

Den parallellförda kranarmen uppfanns av Mowi:s grundare, Wiking<br />

Gunnarsson. Krantillverkare över hela världen har försökt<br />

kopiera denna idé, men<br />

på originalet står det Mowi.<br />

Mowikranens unika rörelsemönster gör att<br />

du kommer högt över lasset och når långt ner i<br />

sluttningar med oöverträffad snabbhet.<br />

Kranens unika egenskaper ger dig en snabb och<br />

enkel manövrering med låg bränsleförbrukning.<br />

Arbetet i skogen blir både enkelt och roligt. Den<br />

ger dig bästa totalekonomin tack vare låga driftoch<br />

underhållskostnader.<br />

Kom och besök oss i<br />

monter N21 på Swedish<br />

Forestry Expo 1-3 juni.<br />

Scanna QR-koden<br />

för mer information<br />

Läs mer om Mowi-kranarnas unika egenskaper på hemsidan.<br />

Mowi har kranar i alla storleksklasser, från smidiga P25 med<br />

räckvidd från 5,2 meter upp till den nya tungviktaren P81DT<br />

med en räckvidd på 9,4 meter. Den har dessutom en tredje<br />

cylinder för bättre parkeringläge och lägre tyngdpunkt.<br />

www.ftgforest.com/mowi


ÅRSRINGAR<br />

Problemlösare!<br />

Nostalgi. Få ställen har blivit synonymt med<br />

skördaraggregat som lilla vackra Grangärde<br />

i sydvästra Dalarna. Det som idag är känt<br />

som Log Max började 1980 som Grangärde<br />

Maskin, då de fem kompisarna Stig Linderholm,<br />

Hans Arvidsson, Per Arne Messing, Micael Olsson<br />

och Anders Almén verkställde idén att köpa<br />

upp begagnade ÖSA 270-chassin som sedan<br />

fick stegmatade processorer för kvistning och<br />

kapning.<br />

Modellen fick namnet Logma Helgum<br />

som sedan följdes av ett försök med den lilla<br />

beståndsgående Gnutten som var en fjärrstyrd,<br />

terränggående lunnare tänkt att mekanisera<br />

gallringsarbetet.<br />

Succén uteblev dock, och i mitten av<br />

1980-talet var tiden kommen för det första egna<br />

engreppsaggregatet GM 425 – och sedan gick det<br />

fort. Några år senare var huvudverksamheten att<br />

tillverka skördaraggregat, ungefär samtidigt tog<br />

exporten fart.<br />

År 2000 bytte företaget namn till Log Max AB<br />

och åtta år senare köptes företaget upp av<br />

Komatsu Forest. Vid försäljningen fanns då<br />

Log Max på alla kontinenter utom Antarktis!<br />

Ett av sidobenen för Log Max var<br />

serviceverksamhet för Eco Logs skogsmaskiner,<br />

vilket dock inte var något som Komatsu Forest av<br />

förståeliga skäl var sugna på att fortsätta med.<br />

Istället beslutade sig tre av de fyra grundarna<br />

till Log Max att starta upp Grangärde Maskin AB<br />

igen. Än idag är man servicelämnare till<br />

Eco Log men i nutid kanske ändå mest känt för<br />

planteringsmaskinen Plantma X, med en del<br />

gemensamt med planteringsprojektet Silva Nova.<br />

Även den med rötter i Grangärde!<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 3 | <strong>2023</strong>


@<br />

Nordfarm<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig!<br />

Johan Schultz<br />

Produktansvarig<br />

Ring mig på<br />

011- 19 70 45<br />

ALLA MASKINER, PRISER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ NORDFARM.SE<br />

Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck. nordfarm.se<br />

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar och tryckfel.<br />

För alla återförsäljare, mer information eller för att begära offert - gå in på nordfarm.se


KOM OCH SE<br />

FÖR FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE<br />

VI SES PÅ SWEDISH FORESTRY EXPO. I MONTER W:01

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!