13.06.2023 Views

Skogsentreprenören 2022 05

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 5 <strong>2022</strong> • NOVEMBER–DECEMBER<br />

Mycket av<br />

hemligheten sitter<br />

i att hela tiden få<br />

in nya kunder, och<br />

i stor grad försöka<br />

undvika fasta<br />

kontrakt.<br />

ENTREPRENÖREN PER EKMAN OM<br />

VÄGEN TILL ETT LÖNSAMT FÖRETAG.<br />

Way Out East Forestry<br />

SMÅLÄNDSKT FÖRETAGANDE MED PERSONALEN I FOKUS<br />

VAR TAR PENGARNA<br />

VÄGEN I DITT FÖRETAG?<br />

Få intäkter och kostnader<br />

på rätt ställe – så här ska<br />

du tänka när du konterar.<br />

OSÄKER FRAMTID<br />

FÖR BIOBRÄNSLE<br />

Det nya förslaget från<br />

EU-parlamentet som<br />

hotar skogsråvaran.<br />

ARBETSMILJÖVERKET<br />

KLARA I KOJFRÅGAN<br />

Efter lång väntan har äntligen<br />

myndigheten sagt sitt i den<br />

segdragna frågan om kojor.


T H I N N I N G S E R I E S<br />

2000T<br />

www.logmax.com<br />

ETT LITET AGGREGAT MED STOR FÖRMÅGA<br />

Aggregatet är litet, bara drygt en meter högt och väger ca 420kg, men klarar<br />

att fälla träd med diameter upp till 41 cm. Det matar ca 4 m/s och har den<br />

allra bästa prestandan för att tåla en tuff vardag i skogen.<br />

Log Max 2000T kompletterar våra gallringsaggregat i T-Serien.<br />

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 10 Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591 18 89


INNEHÅLL<br />

Hett med ved!<br />

Kuddby Trädfällning i Norrköping hittar affärer i det mesta. Sidan 6<br />

NYHETER<br />

12. SE Certifiering i rätten<br />

Utan konkurrens på lika villkor, ingen schysst bransch.<br />

14. Mer kunskap om ekonomi<br />

Bli fena på att följa upp och planera din verksamhet.<br />

14. Smarta knappen<br />

Enklare med nya funktionen i Skogsmaskinsindex.<br />

14. Tänkbar väg till fungerande eldrift<br />

Ponsses nya konceptskotare laddas under körning.<br />

16. Biobränsleproduktionen hotad?<br />

EU vill begränsa användandet av skogsbränsle.<br />

16. Viktiga förändringar i LAS<br />

Ett antal nya arbetsrättsliga regler att hålla koll på.<br />

18. Bildar referensgrupp<br />

Norra Skog och Skogsentreprenörerna samverkar.<br />

20. Tuffa tider!<br />

Inflationen ett större bekymmer än pandemin.<br />

36. Klart i kojfrågan<br />

Arbetsmiljöverket har bestämt sig kring kojorna.<br />

Funkar det med el i skogen?<br />

Ponsses konceptskotare kan vara<br />

lösningen. Sidan 14<br />

Nu lättare att säga upp!<br />

Det viktigaste om de nya<br />

LAS-reglerna. Sidan 16<br />

REPORTAGE<br />

06. Företagande med bredd!<br />

Inget är för stort eller litet för Kuddby Trädfällning.<br />

24. Var läcker det?<br />

Kontera rätt och få full koll på pengaflödet.<br />

26. Allt inför årsstämman!<br />

Vad händer på Arlanda XPO 11–12 november?<br />

32. Way Out East Forestry<br />

Entreprenören som inte ryggar för att tänka nytt.<br />

Inflation och pandemi<br />

Fortsatt mycket att göra<br />

men lönsamheten sjunker. Sidan 20<br />

FAKTURA<br />

FAKTURA<br />

ATT BETALA<br />

Nytt EU-förslag!<br />

Biobränsle på skogsråvara<br />

på väg att förbjudas? Sidan 16<br />

Rätt sak till rätt ställe<br />

Kontera rätt och få järnkoll på ditt företag!<br />

Sidan 24<br />

7 8 9 ÷<br />

4 5 6 ×<br />

1 2 3 −<br />

0 . + =<br />

I VARJE NUMMER<br />

28. Panelen<br />

Om telefoner, stölder och nya affärsidéer.<br />

30. Fråga experten<br />

Om avtalsskrivande i osäkra tider.<br />

38. Skogsmaskinsindex<br />

Varning för skenande räntor.<br />

40. Medlemsnytta<br />

Det vi inte klarar själva – gör vi tillsammans!<br />

42. Årsringar<br />

Ormen långe – ju sämre skogsbilvägar desto bättre!<br />

ATT BETALA<br />

3<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


LEDARE<br />

Märkliga vindar!<br />

BENGT! AMÖBA! HÄRMELIDENS KRYCKEPINNAR! <strong>Skogsentreprenören</strong>s farmor hade varit religiös<br />

och noga med att lära ut alternativa svordomar åt barnbarnen i deras unga år. Dessa ord kom ofta<br />

till användning, inte minst vid tillfällen som då fingrar hamnat mellan hammare och dess tilltänkta<br />

tillslagsyta.<br />

Nu var det dock ett ryck efter en reaktion som fick kaffet att skvalpa över på de helt nya<br />

huggarbyxorna, då entreprenören satt i köket och läste tidningen. En rubrik gällde ett fynd av en<br />

orkidé vid namn knärot, som upphittaren stolt hävdade hade stoppat en avverkning.<br />

Nåja, det var ändå dags att starta dagen. Entreprenören gick ut på gårdsplanen. Skillnaden var<br />

påtaglig mot för ett par veckor sedan. Nu var det mörkare. Jorden var på väg från solen med dess<br />

ljus och värme. Det kändes snudd på symboliskt. Det senaste året hade varit tufft och frustrationen<br />

bubblade.<br />

Då skogsentreprenören inte var så förtjust i flaskan, tittade han istället djupt i tanken. Den var<br />

nästan tom. Uppenbarligen hade en nattlig besökare kommit förbi, en av dessa som inte visste<br />

skillnaden mellan ditt och mitt. Som entreprenören fått lära sig att man ska göra hade han gjort en<br />

anmälan till polisen, om inte annat så för att bättra på statistiken för mer resurser till rättsväsendet.<br />

Nu fylldes hans huvud av tankar. Det gjorde i och för sig ingenting. Det är som bekant billigare att<br />

fylla ett huvud med tankar än att fylla en tank med bränsle, speciellt det senaste året.<br />

Det blåste en lätt bris och entreprenören kom på att det nyligen hade varit val. Det var nog<br />

förändringens vindar som med lätta pustar hade börjat blåsa. Samtidigt kom betydligt starkare<br />

vindar från alla möjliga håll. Det här kändes hotfullt. Fåglarna sjöng inte mycket så här års.<br />

Däremot hördes ljudet av en bekant motor. Det var kollegan från grannbyn som svängde upp på<br />

gården i sin patinerade pickup.<br />

Då den andre skogsentreprenören klev ur bilen fick denne frågan om de konstiga vindarna.<br />

Kollegan funderade en lång stund. ”Det är kraftiga internationella vindar från EU, ingen vet<br />

hur länge det kommer att blåsa och vad det kommer att leda till. Det kan påverka hela vårt sätt att<br />

arbeta”, ropade kollegan i vindens väsen.<br />

Förutom att komma förbi och bara prata med sin vän hade kollegan också ett ärende. ”Har du<br />

hört att Tina Thörner ska komma på stämman?”.<br />

”Tina Turner, hon var ju en superstjärna på rockscenen. Har de verkligen lyckats få hit henne.<br />

På stämman?”<br />

”Nej, det är ju rallydrottningen från Värmland!”<br />

”Å sjutton, det var ett rackarns dragplåster.”<br />

Kollegan blev med ens allvarlig igen. ”Det är mycket som står på spel nu. Det senaste året har<br />

varit svårt för oss alla, inte minst att få ekonomin att gå ihop.”<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong> tittade rakt i ögonen på sin kollega och konstaterade att han länge gått och<br />

funderat på varför han som entreprenör inte kan sätta sitt eget pris. ”Jag har farsans mössa kvar.<br />

Det är hål i den från tummen, när han höll den i handen i mötet med skogvaktaren.”<br />

Kollegan var lika rak i blicken och sa att det var en av sakerna de skulle diskutera på stämman.<br />

Enligt rykten hade andra entreprenörskollegor gjort just det och lyckats.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s humör svängde i samtalet med sin vän och kollega. De alternativa<br />

svordomarna hade för stunden minskat till ett minimum.<br />

”Du, jag hänger med till stämman! I en sådant här läge måste vi vara fler för att få ändring.”<br />

De två vännerna tittade på varandra. De hade gått i skolan tillsammans och nu som av en händelse<br />

kom de på att tänka på samma citat som deras gamle magister präntat in, något som Ceasar sagt<br />

redan under romartiden. Kollegorna ropade rakt ut i vinden: ”Vi kom, vi sågs, vi segrade!”<br />

PS. Vi ses på Skogsentreprenörernas<br />

årsstämma på Arlanda XPO 11–12 november.<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNA<br />

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm<br />

Postadress: Box 55680, 102 15 Stockholm<br />

Tel. 08-655 41 90<br />

Fax. 08-655 41 45<br />

E-post: se@skogsentreprenorerna.se<br />

Hemsida: www.skogsentreprenorerna.se<br />

REDAKTION<br />

Frans Johansson – Chefredaktör<br />

frans.johansson@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 073-933 15 31<br />

Kristin Johansson – Formgivare<br />

kristin@askai.se<br />

ANNONSER<br />

Janne Glasberg<br />

janne.glasberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 070-347 03 00<br />

Jesper Sahlberg<br />

jesper.sahlberg@skogsentreprenorerna.se<br />

Tel. 060-57 21 50<br />

PRODUKTION<br />

Askai AB<br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Lars Blixt<br />

lars.blixt@skogsentreprenorerna.se<br />

TRYCK<br />

Kroonpress<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS STYRELSE<br />

Kolbjörn Kindströmer – Ordförande<br />

Anders Öhman – Vice ordförande<br />

Håkan Nilsson – Ledamot<br />

Philip Jämtgård – Ledamot<br />

Göran Andersson – Ledamot<br />

Lars Blixt – Ledamot<br />

Mathias Karlsson – Extern ledamot<br />

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK<br />

Följ oss på Facebook och få senaste nytt.<br />

Sök på Skogsentreprenörerna och gilla oss!<br />

Mycket av<br />

hemligheten sitter<br />

i att hela tiden få<br />

in nya kunder, och<br />

i stor grad försöka<br />

undvika fasta<br />

kontrakt.<br />

ENTREPRENÖREN PER EKMAN OM<br />

VÄGEN TILL ETT LÖNSAMT FÖRETAG.<br />

SKOGS<br />

ENTREPRENÖREN<br />

EN TIDNING FRÅN SKOGSENTREPRENÖRERNA • NUMMER 5 <strong>2022</strong> • NOVEMBER–DECEMBER<br />

Magnus Nilsson<br />

Verksamhetsledare, Skogsentreprenörerna<br />

Way Out East Forestry<br />

SMÅLÄNDSKT FÖRETAGANDE MED PERSONALEN I FOKUS<br />

VAR TAR PENGARNA<br />

OSÄKER FRAMTID ARBETSMILJÖVERKET<br />

VÄGEN I DITT FÖRETAG? FÖR BIOBRÄNSLE KLARA I KOJFRÅGAN<br />

Få intäkter och kostnader<br />

Det nya förslaget från Efter lång väntan har äntligen<br />

på rätt ställe – så här ska<br />

EU-parlamentet som myndigheten sagt sitt i den<br />

du tänka när du konterar.<br />

hotar skogsråvaran. segdragna frågan om kojor.<br />

Tidningen <strong>Skogsentreprenören</strong> ges ut av Skogsentreprenörerna och kommer ut fem gånger årligen.<br />

Abonnemanget ingår i medlemsavgiften. Vill du också ha tidningen?<br />

Hör av dig till se@skogsentreprenorerna.se, så ordnar vi en prenumeration.<br />

Omslagsbilden är tagen av Frans Johansson<br />

i trakterna av Mönsterås.<br />

5<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Kuddby fixar allt!<br />

Norrköpingsföretaget Kuddby Trädfällning<br />

gör inte som alla andra. Här är det två dosor<br />

snus i veckan och extra allt som gäller!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

6<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR # | 202#


REPORTAGE<br />

Slutavverkningar, plocka ner katter från träd,<br />

sälja ved i säck … Inget är för stort eller litet för<br />

Kuddby Trädfällning i Norrköping.<br />

– Lite så är det, säger Per Ekman, eller om det<br />

möjligen är Pär ”Pelle” Carlsson. De första minuterna<br />

innebär total förvirring. Tänk två skogsvårdare med<br />

samma förnamn. Som dessutom ser hyfsat lika ut.<br />

Platsen är i alla fall deras nya anläggning, granne med<br />

Nordfarm i Norrköping hamn. Här ryms allt som krävs för<br />

att det ska kännas på riktigt, och på kontoret är det full fart<br />

även om merparten av de 21 anställda på Wall of Fameväggen<br />

är ute och jobbar.<br />

– Den här tomten är det bästa köp vi gjort. Mark är ett<br />

klart enklare sätt att tjäna pengar på än att slita i skogen,<br />

konstaterar Ekman.<br />

I entreprenadvärlden eller åkerinäringen är det kanske<br />

ingen Big deal att ha funktionella lokaler med duschar, omklädningsrum,<br />

bastu och möjlighet att träna, men i skogen<br />

är det annorlunda.<br />

– För vår del var det inte hållbart längre att hanka oss<br />

fram med baracker. Visst var det en stor investering men<br />

vi har försökt vara kloka och ta det i etapper, så jag tycker<br />

ändå vi kommit lindrigt undan, säger Pelle, för dagen på<br />

kryckor efter en höftledsoperation – resultatet av många års<br />

klättrande som arborist.<br />

EFTER ATT DE BÅDA började samarbeta som underentreprenörer<br />

för 30 år sedan, och sedermera slog sina<br />

påsar ihop, har det hänt saker. Fortfarande cirklar dock<br />

allt kring skogen, men det som då var skogsmaskin och<br />

arboristtjänster är idag så mycket mer.<br />

– Vi försöker nog se affärer i det mesta. På ett år brukar<br />

det bli ungefär 2 300 fakturor, fortsätter Pelle och blickar<br />

ut mot parkeringen. I kanten mot staketet står två stora<br />

gasoltankar, och en bit till vänster hiskeliga mängder säckar<br />

med kluven ved. Och så stubbfräsen förstås.<br />

– Om vi börjar från början så gick jag ut skogsskolan<br />

1987 och jobbade sedan som huggare åt Holmen fram tills<br />

jag startade eget -93, och du Pelle var ju huggare åt Södra …<br />

– … Ja, så var det, men senare sadlade jag om till<br />

brandkåren och ambulanssjukvården, men där blev det så<br />

mycket fritid att jag startade Kuddby Trädfällning vid sidan<br />

om – så det blev dubbla jobb i rätt många år.<br />

Till en början provade kompanjonerna ett upplägg med<br />

ytterligare ett gemensamt varumärke utöver sina båda egna<br />

firmor men det blev för rörigt och man enades snart om ett<br />

bolag – och namnet fick bli Kuddby Trädfällning.<br />

– Det ligger bra i munnen, men visst händer det<br />

fortfarande att de ringer från säg Skärblacka och undrar om<br />

vi kan åka så långt, säger Ekman. Det är typ två mil …<br />

Geografiskt är man betydligt yvigare än så. Mycket av<br />

jobben görs i Stockholmsområdet åt både privatpersoner<br />

som behöver trädhjälp på sina tomter och byggbolag som<br />

förbereder för att bygga.<br />

– Du kan nog säga att vi sträcker oss mellan Västervik,<br />

Motala och Stockholm med tyngden på Norrköping med<br />

omnejd, säger Pelle.<br />

Det är ingen tvekan om att huvudstaden blivit en viktig<br />

marknad, även om den är lite speciell:<br />

– Alltså, ingen kan säga att den är svår att ta sig in på,<br />

och jag skulle nog säga att det är svårt att misslyckas.<br />

Egentligen räcker det med att hålla det man lovar och inte<br />

ta mer än hundra procent mer betalt, fortsätter Ekman med<br />

viss ironi.<br />

KUDDBYS STYRKA ÄR utan tvekan bredden. Arborister finns,<br />

men få om ens någon annan har hela kedjan med skotare,<br />

rishantering, grotbil och egna timmerbilar.<br />

– Kunderna vill ha smidiga enkla lösningar, och där finns<br />

det också intäktsmöjligheter för oss som entreprenörer.<br />

Dels har ju privatkunderna andra referenspunkter kring<br />

vad saker ska kosta, dels finns det goda möjligheter för oss<br />

att få ta hand om virket som vi sedan tar hem, sorterar och<br />

säljer vidare.<br />

Så långt Pelle innan Ekman är med i matchen igen.<br />

– Mycket handlar ju också om när saker ska vara gjorda.<br />

Som med byggbolagen. Kan vi planera ett jobb i lugn och<br />

ro kostar det kanske 5 000 men med vår storlek kan vi ju<br />

lösa allt om det krisar. Fast då blir det betydligt dyrare. Vår<br />

typ av jobb, som att avverka områden som ska bli tomter,<br />

är skogsbolagen generellt väldigt dåliga på. De har byggt<br />

sina system och rutiner medan vi ser hög flexibilitet som en<br />

möjlighet.<br />

”Vi försöker nog se<br />

affärer i det mesta.<br />

På ett år brukar det bli<br />

ungefär 2 300 fakturor.”<br />

Båda har samtidigt full förståelse över att många<br />

entreprenörer inte orkar med privatkunderna. Inte sällan<br />

blir det knöligt.<br />

– Det finns lite olika typer, och var och en kräver sin<br />

speciella psykologi, förklarar Pelle. I en villaträdgård<br />

känner man till exempel rätt snabbt av om ägaren är<br />

ingenjör på Siemens om man säger så. Andra ska pruta,<br />

och då gäller det från början att ta lite höjd. Då får vi kanske<br />

säga 8 000 för ett jobb som ska kosta 5 000. Kanske landar<br />

det på 6 000 och alla är jättenöjda.<br />

– Vi har lärt oss, men visst fortsätter man att överraskas.<br />

Nu senast blev en kund sur för att grannen kom billigare<br />

undan eftersom han valt timpris före fast kostnad. Folk kan<br />

verkligen visa sina sämsta sidor.<br />

En viktig del i upplägget är förstås de två egna<br />

timmer bilarna, som till största delen rullar för Södra<br />

men som också nyttjas för att hämta timmer vid de egna<br />

avverkningarna. Hemma på anläggningen sorteras det för<br />

att sedan säljas vidare till Frödinge skog. Brännveden går i<br />

sin tur till EON.<br />

– Upplägget med körningarna åt Södra funkar eftersom<br />

vi till största delen hämtar det våra egna maskiner avverkat,<br />

vilket gör att vi själva kan planera och få ett bra flöde.<br />

Sedan en sådan enkel sak som att vi snabbt behöver få ut<br />

stockmattor. I vårt fall blir det sällan varken kostsamt, eller<br />

krångligt.<br />

Både Ekman och Pelle erkänner att de har svårt att be<br />

andra om hjälp. Verksamheten är byggd för att lösa det<br />

7<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

mesta, vilket också bidragit till spretigheten.<br />

Därför har man också en lastväxlarbil med grotcontainer,<br />

och för att bättra på flexibiliteten har den dessutom en rejäl<br />

kran som kan utrustas med en gripsåg.<br />

– Här i närheten hyr vi förresten en tomt av Lantmännen<br />

där vi lägger allt som ska flisas. Samma lösning har<br />

vi också i Stockholm. Men flisningen sköter vi faktiskt<br />

inte själva, där har vi ett tätt samarbete med en annan<br />

entreprenör, berättar Ekman.<br />

Utöver det nämnda har de också en skördare och två<br />

skotare som går på kontrakt för Södra i krokarna runt<br />

Norrköping.<br />

– Sedan har vi en Buffalo Dual som går helt utan<br />

kontrakt. Just nu är den förresten i Tyresta nationalpark.<br />

Kombimaskinen ska bara vara till egna objekt, säger Pelle.<br />

I våras stod bolagen mer eller mindre på kö, alla sugna<br />

på att skriva avtal.<br />

– Men vi har stått emot, för oss är den oumbärlig till det<br />

egna. Nu närmast är den till exempel bokad till att avverka<br />

där det ska byggas fyra nya tomter. Ungefär 80 fub ska bort<br />

och det är bråttom, i sådana lägen är vi oslagbara, fortsätter<br />

Ekman och öppnar en Pepsi Max helt enligt personalförmånerna.<br />

En läsk om dagen, två dosor snus i veckan<br />

och så förstås fri tillgång till ägg som hönorna i den egna<br />

hönsgården levererar.<br />

Men tillbaka till maskinerna. Utöver de stora har man<br />

också en Malwa skotare som används i många av byggprojekten,<br />

men den rullar även en hel del för både Södra<br />

och Mellanskog.<br />

– Den är perfekt när till exempel ett byggbolag ringer från<br />

Stockholm och behöver få bort 50 träd för att de ska kunna<br />

bygga hus, men den är lika lagom när något av skogsbolagen<br />

hör av sig och behöver hjälp i mer känsliga miljöer.<br />

Pelle berättar att man också har en ny Terri på gång:<br />

– Det fina där är ju att den får plats på lastväxlaren.<br />

Sedan har vi två Alstor som är upptagna hela tiden. De<br />

är perfekta när det handlar om mindre tomtarbeten, och<br />

eftersom de får plats på en vanlig kärra efter bilen blir<br />

framkörningskostnaden låg.<br />

Sedan får vi inte glömma stubbfräsarna.<br />

– Den ena är ju en riktig bjässe som säkert klarar<br />

90 procent av våra förfrågningar, men sedan har vi också en<br />

mindre för diverse specialjobb – med hjälp av kran går den<br />

ju att placera i princip överallt.<br />

HOS KUDDBY HANDLAR mycket om special, och att hellre<br />

säga ja än nej:<br />

– Vi löser nog det mesta. Nu får vi till exempel allt<br />

fler förfrågningar om beskärning av fruktträd, sånt som<br />

gamla gubbar gjorde gratis för några år sedan, men vi har<br />

kört bryggor med helikopter, rivit lador och transporterat<br />

mink burar. För många har det med åren helt enkelt<br />

blivit så att Kuddby är lösningen när något extraordinärt<br />

behöver fixas.<br />

– En gång byggde vi till exempel gömslen för ormvråkar.<br />

Då fick vi först fira ner ungarna och hålla dem varma i<br />

bilen medan vi byggde plattformar tio meter upp i träden,<br />

berättar Pelle.<br />

8<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Att plocka ner katter är heller inte helt ovanligt. Sedan<br />

brandkåren slutade har man säkert 15 om året.<br />

– Nu har vi förresten satt upp belysningen till vinterutställningen<br />

på Kolmårdens djurpark – det finns ingen hejd,<br />

fortsätter Pelle.<br />

Ekman pratar en stund om bonnablod och järnvilja, men<br />

en bra maskinpark underlättar också. Man har till exempel<br />

en lift.<br />

– Nu används den bland annat när vi beskär allén vid<br />

Eriksbergs gods. Till sådana jobb gör den oss väldigt<br />

effektiva, fortsätter Pelle.<br />

ETT LITET MEN INTE helt oviktigt ben är vedförsäljningen,<br />

som har alla möjligheter att växa i takt med världsläget<br />

och de skenande energipriserna. I skrivande stund står det<br />

oktober i kalendern men allt är redan slutsålt sedan länge.<br />

– I år skulle vi säkert kunna sälja hundra gånger så<br />

mycket om vi satt in en annons i någon av stockholmstidningarna.<br />

Vi brukar producera 500–600 kubik men den<br />

här säsongen är till och med allt det färska sålt. Vi höjde<br />

priset lite i somras och alla som har ved verkar sälja slut<br />

oavsett pris – nu är det inga diskussioner längre, menar<br />

Pelle.<br />

I många av de privata avverkningsuppdragen kommer<br />

man redan i avtalen överens om att ta hand om råvaran.<br />

– För många av våra kunder sitter inte affären i skogen.<br />

Med fem tomter för 1,5 miljon styck spelar det faktiskt mindre<br />

roll om de får 0 eller 50 000 för skogen. Ofta är det inga<br />

pengar alls inblandade vid den här typen av avverkningar<br />

– byggbolagen är väldigt vakna när det kommer till att byta<br />

arbete mot råvara, fortsätter han.<br />

”Vi brukar producera<br />

500–600 kubik men den<br />

här säsongen är till och<br />

med allt det färska sålt.”<br />

Både Pelle och Ekman håller med om att det är en<br />

stressig verklighet de har att hantera. Och mycket av tiden<br />

går till att åka ut och räkna på jobb.<br />

– Samtidigt för spretigheten mycket gott med sig, ett<br />

uppdrag skapar lätt två nya. Krasst är den traditionella<br />

skogsentreprenaden det minst lönsamma, men samtidigt<br />

lägger den grunden till mycket annat, säger Ekman.<br />

9<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Själva inspireras Kuddby en hel del av den gula sidan.<br />

I mångt och mycket försöker de tänka som dem:<br />

– Själva tror vi mycket av hemligheten sitter i att hela<br />

tiden få in nya kunder, och i stor grad försöka undvika fasta<br />

kontrakt. Har man bara en skogsmaskin på kontrakt kan<br />

kunden mer eller mindre diktera villkoren och då sitter man<br />

fast i rävsaxen. Här har vi istället jobbat med både bred<br />

kundbas och verksamhet, vilket lönar sig. Vi har råd att<br />

säga nej till dåliga samarbeten och det är en otrolig styrka!<br />

I snitt har Kuddby växt med två anställda om året de<br />

senaste tio åren men nu börjar de närma sig gränsen<br />

för vad kontoret klarar. På sikt behövs nog ytterligare en<br />

planerare om vi ska kunna bli större, enligt Ekman.<br />

En vanlig dag har man säkert en 60-70 samtal, och Pelle<br />

och Ekman hinner väl titta på ett 50-tal jobb i veckan. Och<br />

ju fler jobb in, desto mer timmer att sortera, göra ved av och<br />

flisa.<br />

– Både jag och Pelle lever med jobbet och det blir mycket<br />

arbete även om helgerna. Men det här är en livsstil för oss<br />

båda, och vi har satsat det mesta på firman före att lägga<br />

det på varsitt hus i Spanien, fortsätter han.<br />

Pelle rör sig fram och tillbaka mellan kontorsväggarna på<br />

sina kryckor, nyopererad som han är.<br />

– Men skulle det kanske inte skada att plocka tillbaka lite<br />

pengar med tanke på hur skakig världen är. Samtidigt, så<br />

fort vi börjar prata om det, hittar vi alltid något mer akut att<br />

lägga pengar på. Överhuvudtaget är vi mer för att amortera<br />

än reparera, och nu ska till exempel två av lastbilarna bytas<br />

ut.<br />

”Vi har råd att säga nej<br />

till dåliga samarbeten och<br />

det är en otrolig styrka!”<br />

Att det finns att göra är ingen tvekan och att det är svårt<br />

att hitta bra personal kan båda skriva under på.<br />

– Just nu har vi 150 jobb i kö och under pandemin var<br />

det säkert 300 – eftersom vi finns så centralt får vi ju de<br />

mest konstiga frågor. Igår levererade vi till exempel en stor<br />

lindstock till en konstnär och under sommaren fick vi bygga<br />

mängder med barkbåtar inför någon tävling. Det är faktiskt<br />

rätt kul med bredden!<br />

INNAN PER EKMAN SNABBT måste sticka iväg för att titta på<br />

ett jobb, plockar han fram sin förberedda lista med punkter<br />

som han tycker fler entreprenörer i skogen borde tänka på.<br />

– Nummer ett är att synas. Själva är vi inte bäst i världen<br />

på att annonsera men våra bilar och personal syns överallt<br />

och det ger jobb och förfrågningar. När såg man senast en<br />

skogsmaskin med en rejäl logga? Syns man ökar chansen<br />

till lönsamhet!<br />

Som nummer två i blocket står att aldrig vara rädd för att<br />

göra affärer.<br />

– Det är du som entreprenör som ska presentera priset.<br />

Antingen får man ett ja eller ett nej! Här kommer nästa<br />

– och den här är viktig: Svara alltid i telefonen. Missar jag<br />

10<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

– Jag tror man kan säga att det traditionella skogsarbetet<br />

står för ungefär hälften, och det andra för resten. Skogsmaskinerna<br />

har alltid stått för den säkra delen men det<br />

bygger samtidigt på bra personal som aldrig är sjuka. Nu<br />

har vi ett bra självgående gäng som alltid har företagets<br />

bästa med sig i sina beslut. Tyvärr ska en av dem sluta för<br />

att gå tillbaka som lastbilsmekaniker. För oss var det tyvärr<br />

svårt att matcha många tusenlappar mer i lön och pensionsförsäkringar<br />

på x antal tusen i månaden.<br />

Mycket handlar förstås om att anställa rätt folk, och Pelle<br />

tycker att det är för lätt att stirra sig blind på utbildning.<br />

– Det är viktigare med sunt förnuft, ansvarskänsla och<br />

att man är någorlunda händig. Ska jag vara ärlig har vi haft<br />

flera elever från skogsskolan som varit totalkatastrof – både<br />

farliga för sig själva och andra. Hos vissa undrar man ju var<br />

drivkraften finns.<br />

Pelle drar sig till minnes då han själv kom in i branschen:<br />

– Jag hade knappt hållt i en motorsåg, men efter ett år<br />

så var jag ikapp, och vassare än de flesta. Dels ville jag<br />

tjäna pengar, men faktiskt handlade det lika mycket om<br />

yrkesstolthet.<br />

ett samtal ringer jag upp. En affär börjar alltid i telefonen.<br />

Själv har jag aldrig fattat varför folk i den här branschen<br />

har så svårt att svara.<br />

Så långt innan Pelle bryter in för att prata en stund om<br />

Kuddbys egna brister.<br />

– Missförstå inte, vi är långt ifrån perfekta själva. Vi vet<br />

till exempel med oss att vi är extremt dåliga på lunchmöten,<br />

mingel och sådant. Vi sponsrar hockeyn här i stan men vi<br />

går nästan aldrig på deras möten och det är dumt. Ännu<br />

sämre är vi på att gå på kommunens träffar. Vi skulle<br />

definitivt behöva synas mer och prata mer om att man inte<br />

ska stirra sig blind på timkostnaden.<br />

– Många glömmer att vi ofta får dubbelt så mycket gjort<br />

både eftersom vi är skickliga men också har tillgång till rätt<br />

maskiner och utrustning.<br />

En annan viktig punkt på Ekmans lista är något vi krafsat<br />

på tidigare här i reportaget. Det där att fixa misstag direkt.<br />

– Saker kan hända och går en tegelpanna eller brevlåda<br />

sönder, lös direkt. Har man sabbat en flaggstång sätt upp en<br />

ny och stå för dina fel, det lönar sig. En missnöjd kund kan<br />

ställa till mycket elände.<br />

MED EKMAN PÅ VÄG ner för trappan för att slänga sig in i<br />

firmapickisen och Pelle i dagens femtielfte telefonsamtal<br />

är jag ensam på kontoret. På väggen bakom Per Ekmans<br />

skrivbord en stor AC/DC-affisch och vid Pelles hörna en<br />

uppstoppad mård. Eller, är det kanske en mink, tusan vet.<br />

Några minuter senare är åtminstone Pelle tillbaka, och vi<br />

kommer snabbt in på det där med omsättning och lönsamhet.<br />

MED EN BIT ÖVER 20 heltidsanställda, inklusive de båda<br />

ägarna och två administratörer som sköter faktureringen<br />

och hanteringen kring RUT-avdragen åt privat kunderna,<br />

börjar nog gränsen bli nådd:<br />

– Jag tror aldrig vi kommer att växa till över 30 anställda,<br />

men ytterligare ett par tre bör gå med nuvarande<br />

administration. Men visst är det otroligt lätt att dras med<br />

som nu när timmerbilarna går bra. Då vill man växa.<br />

I en bransch med runt tre procent i marginal sticker<br />

Kuddby Trädfällning ut ordentligt:<br />

– Ett bra år innan vi byggde här hade vi nog en<br />

18 procent i marginal, men det har sjunkit, och i år törs<br />

jag inte sia om hur det ser ut men det blir nog ingen rolig<br />

läsning. Mycket hänger samman med att en av lastbilarna<br />

stått still mycket i tre månader. Samtidigt har det varit en<br />

del stillestånd på skogsmaskinerna också.<br />

Det där att driva företag ihop med en kompanjon har gått<br />

bra. Även om de kanske inte kände varandra så bra från<br />

början:<br />

– Jag tror vi ville åt samma håll, och nu på senare tid har<br />

vi pratat lite löst om att ta in en vd, men vi är lite försiktiga.<br />

På något vis känns det bra att alltid ha sista ordet kring vad<br />

som är bäst för företaget. Dessutom skulle vi i så fall belasta<br />

med ytterligare en som inte drar in några pengar.<br />

Man skäms inte för att man ibland kan uppfattas som lite<br />

gammalmodiga:<br />

– Så är det, och Ekman, definitivt. Helst skulle han ju<br />

sitta här varje fredag och dela ut veckolönen till personalen,<br />

kanske ihop med en sup.<br />

Per Ekman är plötsligt tillbaka vid skrivbordet igen,<br />

laddad med tankar.<br />

– Vår metod passar nog inte alla, men oavsett om man<br />

kombinerar skogsmaskinerna med grävmaskin, köttdjur<br />

eller vad som helst, så tror jag att en stor del av branschens<br />

lösning sitter i att sluta att bara jaga fub.<br />

– Och har man sin verksamhet någorlunda nära en större<br />

stad så finns en marknad och då är det definitivt inte fel att<br />

göra som vi gjort.<br />

Allt handlar om att tänka brett!<br />

11<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


NYHETER & NOTISER<br />

Nyhetsregn<br />

över F-serien<br />

TEKNIK. I höst uppdaterar Eco Log<br />

sina skördare i F-serien med ett<br />

antal nyheter.<br />

I närtid kommer bland<br />

annat nya styrsystemet Eco Log<br />

NexSci, nya paletter, ny bakhjulstransmission<br />

med nytt antispinsystem,<br />

förenklad hydraulik<br />

och ny bättre bränsletank.<br />

SE Cert i rättssalen<br />

SKOGSBRUK. SE Certifiering<br />

befinner sig i en rättsprocess<br />

efter att ha blivit stämda av en<br />

entreprenör som uteslutits.<br />

– Ska vi kunna få konkurrens<br />

på lika villkor måste både<br />

entreprenörer och kunder följa<br />

våra gemensamma spelregler<br />

som certifierade, konstaterar<br />

Kolbjörn Kindströmer, ordförande<br />

i Skogsentreprenörerna och<br />

dotterbolaget SE Certifiering.<br />

Allt började när SE Certifiering<br />

fick in en avvikelseanmälan från<br />

entreprenörens kund, vilket resulterade<br />

i en utredning. Avvikelsen<br />

mot entreprenören handlade om<br />

misstanke att ha kört med oskattad<br />

diesel, och SE Certifiering begärde<br />

bland annat in underlag för hur<br />

mycket bränsle som entreprenören<br />

köpt in och vilka kvaliteter det<br />

handlat om.<br />

– Trots påminnelser fick vi inte<br />

uppgifterna vi begärt tillräckligt<br />

specificerade, vilket senare<br />

resulterade i att entreprenören<br />

uteslöts, allt enligt PEFC-reglerna<br />

som vi måste leva upp till som<br />

c ertifieringsparaply. Nu har han<br />

stämt oss för att han uteslutits,<br />

säger Kolbjörn Kindströmer.<br />

Enligt Kolbjörn Kindströmer<br />

är det sällsynt att uteslutningar<br />

händer men säger samtidigt att det<br />

inte fanns något val i det här fallet.<br />

– Får vi inte in alla underlag<br />

måste vi till slut agera – annars<br />

riskerar vi vår egen verksamhet<br />

som certifieringsparaply.<br />

24 %<br />

Knappt var fjärde kvinna<br />

kan tänka sig att arbeta<br />

i skogsbranschen.<br />

Bland männen är intresset<br />

nästan dubbelt så stort<br />

– 45 procent. Det visar en ny<br />

Sifo- undersökning gjord på<br />

uppdrag av Skogssällskapet.<br />

Nytt från<br />

Husqvarna!<br />

TEKNIK. Husqvarna kommer<br />

nu med två nya bensinsågar i<br />

40- kubiksklassen. Dels handlar<br />

det om 540 XP Mk III med bakre<br />

handtag för markarbete, dels<br />

T540 XP Mk III med toppmonterat<br />

handtag.<br />

Båda modellerna är proffssågar<br />

och har så kallat Autotune 3.0<br />

– som lovar automatisk förgasarinställning<br />

och enklare start. De är<br />

också utrustade med Air Injection,<br />

som renar insugsluften och ser till<br />

att luftfiltret inte behöver bytas så<br />

ofta. Båda är utrustade med Lowvib<br />

– vibrationsdämpare som leder bort<br />

onödiga vibrationer.<br />

Fortsatt hög avverkningstakt<br />

SKOGSBRUK. Förra årets<br />

rekordstora avverkningsvolymer<br />

ser ut att upprepa sig i år. I alla<br />

fall nästan.<br />

Enligt Skogsstyrelsen är<br />

prognosen för årets avverkning<br />

96 miljoner skogskubikmeter,<br />

vilket är en marginell minskning<br />

jämfört med 2021 då det<br />

avverkades 96,6 miljoner kubik.<br />

Skogsstyrelsen förklarar<br />

dämpningen med förändringar<br />

hos skogsindustrin och förändrad<br />

import av rundvirke.<br />

Skogsstyrelsen publicerade<br />

nyligen statistik som visade att<br />

avverkningsanmäld skogsareal<br />

minskat stort i år – men den<br />

minskningen syns alltså inte då det<br />

kommer till faktiska avverkningar.<br />

Ny handbok<br />

om farligt avfall<br />

TEKNIK. EU:s regler för transport<br />

och hantering av farliga och<br />

miljöskadliga ämnen har<br />

ändrats. Skogsbrukets tekniska<br />

samverkans grupp har därför<br />

uppdaterat sin handbok.<br />

Handboken beskriver vilka<br />

tillstånd och vilken utbildning<br />

som krävs, krav på utrustning<br />

och hur fordon och vagnar ska<br />

märkas. Dessutom finns mallar för<br />

godsdeklaration och mycket annat.<br />

Ändringar i den nya upplagan<br />

berör främst utbildningskrav och<br />

hantering av lösa behållare.<br />

Meraskog<br />

– nu dotterbolag<br />

till Norra Skog<br />

SKOGSBRUK. Medlemsägda<br />

Norra Skog fortsätter att växa,<br />

och nyligen stod det klart att<br />

Meraskog i Jämtland AB blir<br />

ett nytt dotterbolag.<br />

Varumärket Meraskog kommer<br />

att leva vidare och ambitionen är<br />

att fortsätta växa med Norra Skog<br />

som ägare.<br />

12<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


Olofsfors insamling i full gång<br />

SKOGSBRUK. Olofsfors insamling<br />

till förmån för Bröstcancerförbundet<br />

är i full gång.<br />

Målet i år är att samla in<br />

över 233 000 kronor. Då har<br />

Olofsfors Rosa Bandet-insamling<br />

sedan starten 2010 bidragit<br />

med minst 1,6 miljoner till<br />

Bröstcancerförbundet.<br />

För att vara med och<br />

bidra har Olofsfors skapat<br />

en egen insamlingssida hos<br />

Bröstcancer förbundet där alla<br />

kan skänka ett valfritt belopp.<br />

De företag eller personer<br />

som skänker 5 000 kronor<br />

eller mer har i samband med<br />

Skogsentreprenörernas årsstämma<br />

chans att få Olofsfors rosa band till<br />

ett värde av cirka 100 000 kronor.<br />

För att ha chansen ska bidraget ha<br />

inkommit senast den 6 november.<br />

Mer information på<br />

www.olofsfors.se<br />

TERRI 3<br />

– NÄSTA<br />

GENERATIONS<br />

GALLRINGSMASKINER<br />

Läs mer om Terri 3 på terri.se.<br />

Följ oss!<br />

Nyheterna som tar<br />

500-seriens skördare<br />

till en ny nivå<br />

Under hösten är vi glada över att kunna presentera<br />

flera, större nyheter på våra skördare<br />

i 500-serien. Uppdateringarna ökar såväl<br />

maskinernas produktivitet och prestanda<br />

som användarvänlighet, säkerhet och<br />

servicevänlighet.<br />

Några av de större nyheterna är:<br />

• Nytt styrsystem, Eco Log NexSci<br />

• Nya paletter<br />

• Ny bakhjulstransmission med nytt<br />

anti-spinsystem<br />

• Förenklad hydraulik<br />

• Nya, uppdaterade tillträdesvägar<br />

• Omarbetad bränsletank<br />

Läs mer på vår hemsida:<br />

ecologforestry.com<br />

Forestry of tomorrow


NYHETER & NOTISER<br />

Välkommen nyhet<br />

SKOGSBRUK. Skogsmaskinsindex<br />

har fått en ny smart<br />

funktion.<br />

Bland räkneverktygen finns<br />

numera en knapp för att<br />

smidigt exportera uträkningen<br />

till Excel, som i sin tur gör en<br />

prydlig fil att skriva ut.<br />

Exportera till Excel<br />

Skogsentreprenörerna<br />

hos John Deere<br />

TEKNIK. Skogsentreprenörerna<br />

har nyligen haft en heldag med<br />

John Deeres säljare för att prata<br />

om livet som entreprenör. Stort<br />

fokus låg på maskinkalkylering,<br />

avtalsskrivning och vikten av<br />

rådgivning i lönsamhetsfrågor.<br />

Inför mötet på John Deeres<br />

huvudanläggning i Märsta<br />

utanför Stockholm, hade<br />

Skogsentreprenörerna även<br />

gjort en medlemsundersökning<br />

om vad medlemmarna tycker<br />

om deras service och maskiner.<br />

Det blev ett bra helhetsbetyg<br />

för John Deere: 99 procent av de<br />

nästan 100 svarande gav en trea<br />

och uppåt på en femgradig skala.<br />

Svarade du på undersökningen<br />

och vill ta del av det fulla<br />

resultatet? Hör av dig!<br />

Är Ponsse något på spåren?<br />

TEKNIK. Ponsse har nu tillsammans<br />

med techbolaget Epec<br />

tagit fram konceptskotaren EV1<br />

som delvis går på el. 15-tonsskotaren<br />

har batterier som laddas<br />

under körning.<br />

Tekniken bygger på<br />

Epecs systemlösning för<br />

SKOGSBRUK. Med hjälp av<br />

EY och Resurshuset kommer<br />

Skogsentreprenörerna snart att<br />

erbjuda en skräddarsydd utbildning<br />

i två steg i ledarskap, verksamhetsoch<br />

ekonomistyrning.<br />

Med fokus på branschens<br />

speciella förutsättningar är<br />

kurserna praktiskt inriktade med<br />

genomgång av arbets metoder för<br />

ett modernt företagande.<br />

Har får du förutsättningar<br />

till att bättre följa upp och<br />

planera verksamheten. Du<br />

får också verktyg till att fatta<br />

bättre beslut i ekonomiska och<br />

andra företagsrelaterade frågor.<br />

Mer information kommer.<br />

Bättra på ekonomikunskaperna<br />

med skräddarsydda kurser<br />

elektro mobilitet – en lösning som<br />

går att applicera på i princip alla<br />

maskiner och som gör att transmission<br />

och styrsystem sömlöst<br />

fungerar med eldrift.<br />

För att undvika utmaningen<br />

med batterier som ska laddas<br />

har skotaren en mindre dieselmotor<br />

som hjälper till att ladda<br />

batterierna.<br />

Enligt uppgift laddas<br />

batterierna på 20 minuter och<br />

motorn stänger sedan av sig.<br />

Maskinen körs 20 minuter på en<br />

laddning innan motorn måste<br />

startas upp igen.<br />

Inte så jämställt<br />

SKOGSBRUK. Jämställdhetsarbetet<br />

inom skogsnäringen fortsätter att<br />

släpa efter resten av samhället.<br />

Det visar ett arbete där flera<br />

av landets länsstyrelser varit<br />

involverade. Rapporten som<br />

är en uppföljning av ett arbete<br />

från 2011 visar begränsade<br />

framgångar för de senaste årens<br />

kraftsamling.<br />

På mellanchefsnivå är det nu<br />

lika många kvinnor som män,<br />

men två av fem kvinnor inom<br />

skogssektorn upplever<br />

en utsatthet i form av<br />

könsdiskriminering<br />

eller kränkningar,<br />

medan motsvarande<br />

andel bland männen är<br />

mindre än var tionde.<br />

14<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


TIMBERCARE G-SERIE SERVICEAVTAL<br />

När du tecknar Timber Care G-serie serviceavtal<br />

får du även vår garanti StructureALL<br />

StructureALL täcker framram, midja, bakram,<br />

hyttram, kranpelare, vridhus och huvudbom i<br />

upp till 36 månader eller 10 000 timmar.<br />

För mer information scanna koden.


NYHETER & NOTISER<br />

Viktiga förändringar i LAS<br />

SKOGSBRUK. Från den 1 oktober<br />

gäller ett antal nya arbetsrättsliga<br />

regler. Bland annat blir det lättare<br />

för arbetsgivaren att säga upp<br />

anställda och att göra undantag<br />

från turordningsreglerna.<br />

Men det finns också nyheter till<br />

arbetstagarens fördel. Här kommer<br />

några viktiga ändringar i Lagen om<br />

anställningsskydd, LAS:<br />

1) Större möjligheter att runda<br />

turordningsreglerna. Innan<br />

lagändringen kunde arbetsgivare<br />

med högst tio anställda undanta<br />

två arbetstagare av särskild<br />

betydelse för den fortsatta<br />

verksamheten från turordningen.<br />

I nya LAS kan man istället<br />

undanta tre personer – oavsett<br />

hur många anställda som finns i<br />

företaget.<br />

2) Saklig grund blir sakliga<br />

skäl. Arbetsgivaren måste<br />

innan uppsägning fortsätta<br />

med tillsägelser, varning och<br />

omplacering. Men. Tidigare krävdes<br />

saklig grund för uppsägning,<br />

nu tas istället större hänsyn till<br />

själva avtalsbrottet, och mindre<br />

till arbetstagarens möjligheter<br />

kring försörjning<br />

eller chans<br />

till nytt<br />

jobb.<br />

3) Heltid är ny norm. Om inget<br />

annat avtalas är heltidsanställning<br />

huvudregel, enligt<br />

nya LAS. Omfattar en anställning<br />

inte heltid har den anställde<br />

rätt till en skriftlig förklaring<br />

från arbetsgivaren.<br />

4) Fina villkor för en anställd<br />

som vill läsa vidare. För att<br />

främja vidareutbildning och<br />

omskolning ska den som vill<br />

studera under sin anställning<br />

kunna göra det med 80 procent<br />

av lönen under ett år. Vissa<br />

villkor måste dock uppfyllas.<br />

5) En av de stora förändringarna i<br />

nya LAS är att arbetstagare kan<br />

få en trygg anställning snabbare.<br />

Det räcker med att man har<br />

jobbat tolv månader under den<br />

senaste femårs perioden för att<br />

anställningen ska omvandlas till<br />

en tillsvidareanställning.<br />

6) Reglerna ändras för vad som<br />

händer om arbetsgivaren och<br />

den anställde inte är överens<br />

kring uppsägningen och fallet<br />

går vidare till domstol. Nu<br />

ska anställningen upphöra<br />

vid uppsägningstidens slut<br />

även om<br />

uppsägningen<br />

är tvistig.<br />

Produktionen av<br />

biobränslebaserad<br />

skogsråvara hotad<br />

SKOGSBRUK. EU-parlamentet<br />

föreslog i mitten av september<br />

nya restriktioner kring nyttjande<br />

av skogsbränslen. Konkret<br />

innebär det bland annat att man<br />

begränsar nyttjandet av primärt<br />

skogsbränsle – alltså grot.<br />

Enligt Svebio som samlar<br />

biobränsle producenterna vill EU<br />

sätta ett tak för användningen. Det<br />

ska sedan successivt minska fram<br />

till 2030. Förslaget hotar nu en<br />

stor del av bränsle försörjningen<br />

till fjärr värmeverk och biokraftsproduktion.<br />

Blir förslaget<br />

verklighet stoppas också<br />

utvecklingen av skogsbaserade<br />

biodrivmedel.<br />

Hallå där!<br />

Så går det för<br />

skogsindustrin<br />

HÅKAN NILSSON, ENTREPRENÖR I GRÖNA<br />

ARBETSGIVARES FÖRHANDLINGSDELEGATION.<br />

SKOGSBRUK. Skogsindustrierna har<br />

nyligen kommit med sin senaste<br />

kvartalsrapport – och man oroas av<br />

energipolitiken och kriget i Ukraina<br />

som lett till skenande energipriser.<br />

Man rapporterar också om en<br />

tydligt vikande marknad på<br />

trävarusidan.<br />

Massa- och pappersmarknaden<br />

visar dock en oväntad styrka med<br />

hittills höga prisnivåer.<br />

– Marknaden för pappersprodukter<br />

är stark, även om leveranserna<br />

och priserna inom vissa<br />

segment har börjat falla. Osäkerheten<br />

om utvecklingen av produktionskostnaderna<br />

och hur minskad<br />

konsumtion och e-handel slår mot<br />

förpackningsindustrin är stor. Den<br />

svaga svenska kronan gynnar<br />

samtidigt exporten. På exportmarknaden<br />

har papper och kartong<br />

hittills ökat med 25 procent i år och<br />

motsvarande siffra för massa är<br />

20 procent, säger Katrin Heinsoo,<br />

marknads analytiker för papper och<br />

massa på Skogsindustrierna.<br />

Välkommen till<br />

Skogsentreprenörerna!<br />

RK Forest AB – Stensele<br />

Heiki AB – Östmark<br />

Skogsblick AB – Kalix<br />

Alfta Skogstekniska<br />

Utbildning AB – Alfta<br />

Fälla Skog i Jämtland AB<br />

– Hammarstrand<br />

P Molinder<br />

Skogsentreprenad AB – Nykil<br />

KJ Skogsservice – Vetlanda<br />

Norränge Skog<br />

& Naturvård AB – Arbrå<br />

Rimforsa Skog AB – Kisa<br />

Röjar’n i Lillviken AB<br />

– Strömsund<br />

Roger i Västerby Skog AB<br />

– Lillpite<br />

Gröna arbetsgivares<br />

förhandlingsdelegation.<br />

Vad innebär det?<br />

– I delegationen diskuterar<br />

vi de specifika delarna i<br />

kollektivavtalet som rör<br />

skogen. Men industrin är<br />

alltid först med att sätta det<br />

så kallade märket som lägger<br />

grunden till lönejusteringarna.<br />

Avtalsrörelsen närmar sig<br />

och landet Sverige befinner<br />

sig i ett läge med skenande<br />

inflation. Vad väntar?<br />

– Den här gången är det tufft,<br />

kanske särskilt för landets<br />

fackförbund. Krav på<br />

höjda löner spär ju<br />

bara på inflationen ännu<br />

mer. Svåra diskussioner<br />

väntar.<br />

Hur ser processen ut<br />

nu framöver?<br />

– I december ska vi i<br />

skogen vara klara med<br />

hur vi vill ha det. Därefter<br />

växlar vi yrkande med<br />

fack förbundet för att se<br />

om det är något vi direkt<br />

kan komma överens<br />

om. I januari startar<br />

förhandlingarna.<br />

16<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


ROTTNE H8 E<br />

NY GENERATION FÖR<br />

BESTÅNDSGÅENDE GALLRING<br />

Rottne H8 E är en kompakt och smidig skördare med unika egenskaper som exakt spårning, pendelarmar<br />

på hjulen och steglös transmission. Rottne H8 E är en markant uppgradering av den populära föregångaren<br />

Rottne H8 D . Den smidiga skördaren har uppdaterats på flera punkter och utrustas med den nya och starkare<br />

kranen, RK75, samt har kranspetsstyrning som tillval.<br />

Rottne H8 E är mycket lättkörd med minimalt utrymmesbehov, vilket ger goda förutsättningar för<br />

en skonsam gallring och ett skadefritt bestånd – och dessutom hög produktivitet. Eftersom<br />

Rottne H8 E arbetar inne i beståndet blir det enklare för föraren att besluta vilka träd som<br />

ska gallras bort då det aldrig är mer än 6–7 meter till träden.<br />

VÅRA SERVICEVÄNLIGA SKOTARE OCH SKÖRDARE MED FANTASTISK FÖRARKOMFORT UPPFYLLER<br />

ALLA BEHOV FRÅN KLEN GALLRING TILL TUFF SLUTAVVERKNING. VI ERBJUDER SVENSKTILLVERKADE<br />

PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET MED DEN SENASTE TEKNIKEN, ETT VÄL UTBYGGT SERVICENÄT<br />

SAMT ETT KOMPETENT OCH TREVLIGT BEMÖTANDE.<br />

ROTTNE.COM


NYHETER<br />

Dialog före monolog<br />

Visst går det att komma långt med samverkan, det är sedan gammalt. Nu har Norra Skog<br />

tillsammans med Skogsentreprenörerna skapat en referensgrupp med fokus på dialog före monolog!<br />

TEXT FRANS JOHANSSON FOTO NORRA SKOG<br />

Nu har det gått nästan ett år<br />

sedan Skogsentreprenörernas<br />

Anders Öhman och Kolbjörn<br />

Kindströmer träffade Norra skogs<br />

vd Pär Lärkeryd och tidigare skogschefen<br />

Nils Broman för att prata framtid, och hur<br />

mycket som sitter i att lösa saker tillsammans.<br />

Det hela föll ut i bildandet av ett råd med<br />

representanter från entreprenörsled och från<br />

Norra Skog. I år har man så här långt haft<br />

två möten, och går allt enligt plan blir det<br />

ytterligare två innan nyår.<br />

– En tidig viktig fråga som nu ligger<br />

på bordet är vårt behov av ökad flexibilitet.<br />

Vi har stora utmaningar med att hitta<br />

entreprenörer som vill köra i Norrlands<br />

inland, där avstånden är långa och man kan<br />

behöva övernatta. På grund av utmaningarna<br />

med att hitta duktiga entreprenörer som kan<br />

vara verksamma i vissa geografiska områden<br />

har vi valt att ta in utländska entreprenörer<br />

som har en större flexibilitet, säger<br />

Norra Skogs flödeschef Oscar Jakobsson.<br />

Anders Öhman, en av initiativtagarna till<br />

det nya entreprenörsrådet säger samtidigt<br />

att många av entreprenörerna upplevde det<br />

som rörigt efter fusionen då Norrskog och<br />

Norra Skogsägarna blev till Norra Skog för<br />

några år sedan.<br />

– Många upplevde den här tiden som<br />

väldigt besvärlig med olika rutiner, inte<br />

minst kring avtalsförhandlingar och<br />

många medarbetare som internt bytt plats<br />

med varandra eller slutat. Att det varit<br />

bekymmersamt har vi ju märkt inte minst på<br />

alla påringningar till Skogsentreprenörerna.<br />

Det saknas inte frågor men den om rätten<br />

till subventionerna och det tillfälliga statliga<br />

akutstödet kan man i alla fall hoppa över:<br />

– Norra Skog har hela tiden varit på det<br />

klara med att stödet ska till entreprenören,<br />

så den behöver vi inte diskutera, säger<br />

Anders Öhman.<br />

Redan för några år sedan gjordes ett försök<br />

med ett liknande entreprenörsråd som nu<br />

bildats men den gången föll det inte så väl ut.<br />

Nu däremot känns allt rätt.<br />

– Jag tycker redan man kan märka att<br />

vi fått flyghöjd, transparens och öppenhet,<br />

fortsätter Oscar Jakobsson, som i gruppen<br />

har sällskap av produktionschefer, en<br />

skogs tekniskt ansvarig och en produktionskoordinator.<br />

Anders Öhman kan bara hålla med:<br />

– I den här gruppen ska vi inte fokusera<br />

på lokala utmaningar utan måla med den<br />

breda penseln för att hitta lösningarna på de<br />

stora problemen. Bara genom att prata och ha<br />

en ärlig avsikt kan man lösa jädrigt mycket.<br />

Både skogsägarförening och entreprenörer är<br />

så otroligt beroende av varandra, så det här<br />

känns helt rätt. Nu kan jag bara uppmana<br />

fler i skogssverige att välja dialogen före<br />

monologen. Det är genom god samverkan som<br />

vi tillsammans driver utvecklingen, avslutar<br />

Anders Öhman.<br />

18<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


KunGen av SkoGen<br />

10 METERS RÄCKVIDD<br />

MED PALMS X100<br />

Med en kran på över tio meter visar PALMS återigen<br />

att de bemästrar produkter både för den självverksamma<br />

skogsägaren och den högpresterande entreprenören.<br />

X100 passar på PALMS största vagnar, men även när det<br />

är dags att byta kranen på din skogs- eller flismaskin.<br />

NYHET! Nu även krantiltning som tillval, dessutom<br />

möjlighet att utrusta skogsvagnen med breddningsbara<br />

skotarbankar, mekaniskt eller hydrauliskt!<br />

Läs mer på nordfarm.se<br />

Frågor?<br />

Tveka inte att höra av dig!<br />

Johan Schultz<br />

Produktansvarig skog, Nordfarm<br />

Ring mig på 011-19 70 45<br />

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se<br />

Gäller t.o.m. 31/12-<strong>2022</strong>, priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.


NYHETER<br />

Inflationen ett större<br />

bekymmer än pandemin<br />

Hur har egentligen landets drivningsentreprenörer klarat Coronapandemin?<br />

I en ny undersökning har SLU ställt frågan till närmare 1 100 drivningsentreprenörer<br />

– och svaret är att inflationen är ett större problem än pandemin.<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Sveriges lantbruksuniversitet har<br />

kartlagt hur landets avverkningsentreprenörer<br />

påverkats av de senaste<br />

årens pandemi. Under försommaren<br />

skickades totalt 1100 enkäter och de fick<br />

tillbaka 260 svar.<br />

– Undersökningen har dels försökt svara<br />

på om verksamheten påverkats av en högre<br />

personalfrånvaro och vilka särskilda åtgärder<br />

som tagits för att hindra smittspridningen,<br />

dels hur ekonomin utvecklats, förklarar<br />

Thomas Kronholm vid SLU.<br />

ENLIGT UNDERSÖKNINGEN har knappt en<br />

tredjedel av företagen känt av en högre<br />

personal frånvaro under pandemin. Samtidigt<br />

har 40 procent märkt en ökad psyko social<br />

stress bland de anställda. Många, drygt<br />

70 procent, säger också att man infört någon<br />

form av säkerhetsrutin för att begränsa smittan:<br />

Vanligast har varit ökad noggrannhet med<br />

att hålla avstånd, bättre hygien med handsprit<br />

och ansiktsmasker, samt att sprita spakar och<br />

andra kontaktytor i maskinerna mellan skiften,<br />

fortsätter Thomas Kronholm.<br />

Det ekonomiska läget har också påverkats<br />

under pandemin, i alla fall för vissa. Enligt<br />

svaren har 23 procent av entreprenörerna<br />

märkt en högre efterfrågan, medan 13 procent<br />

känt av en minskning.<br />

Flera frågor rörde också stillestånd. I<br />

undersökningen uppgav 20 procent att de<br />

tvingats stå still på grund av skäl kopplade<br />

till Corona. I genomsnitt var den totala<br />

stilleståndstiden för de drabbade företagen<br />

25 dagar. Det vanligaste skälet till stillestånd<br />

var att kunden stoppat, men nästan 20 procent<br />

hänvisade också till personalbrist medan<br />

15 procent svarade brist på reservdelar.<br />

I undersökningen fick de svarande bedöma<br />

ett antal faktorers negativa påverkan på företa­<br />

gandet. Störst påverkan hade prisökningen på<br />

drivmedel, följt av ökade priser på reservdelar<br />

och service. Av svaren går också att utläsa<br />

att entreprenörer som enbart sysslar med avverkning<br />

ansåg sig mer påverkade av stigande<br />

priser.<br />

– Man ska dock ha med sig att enkäten<br />

genomfördes då inflationen ökade<br />

som mest, vilket kan ha färgat svaren,<br />

fortsätter Thomas Kronholm.<br />

I ENKÄTSVAREN KAN MAN tydligt se att<br />

entreprenörer som bara delvis sysslar med<br />

drivning ansåg sig ha bättre möjligheter att<br />

föra stigande kostnader vidare till kunden.<br />

Klart är att merparten av de som avverkar<br />

på heltid har dieselklausul:<br />

– Gällande dieselklausulerna kan<br />

man se att ersättningen upplevs släpa<br />

efter och inte fullt ut kompensera för<br />

prishöjningarna, säger Thomas Kronholm.<br />

Krasst uppgav drygt hälften av de svarande<br />

att den ekonomiska situationen försämrats<br />

under pandemin medan 11 procent menade<br />

att den förbättrats och 37 procent såg den som<br />

oförändrad.<br />

– Bland de som ansåg att de fått sämre<br />

ekonomi under pandemin så var förklaringen<br />

stigande priser på drivmedel, reservdelar<br />

och service och att kunderna är motvilliga till<br />

prisökningar, fortsätter Thomas Kronholm.<br />

I undersökningen har han gått igenom<br />

ett stort antal årsredovisningar. Bland<br />

annat kan man utläsa att nettoomsättningen<br />

ökat mellan 2020 och 2021. Samtidigt har<br />

medianföretagets nettovinstmarginal sjunkit<br />

från 4,4 till 3,3 procent.<br />

– Här ska man dock ha med sig att<br />

medelvärdet lätt slår fel vid extremvärden,<br />

avslutar Kronholm.<br />

20<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


Kampanj<br />

Twin Forestry skogsdäck<br />

Serious Tires for Serious Foresters<br />

SPARA<br />

UPP TILL<br />

24 000:-<br />

PER<br />

MASKIN<br />

Vid köp av minst två Trelleborg Twin Forestry skogsdäck under kampanjperioden<br />

1 september - 30 november <strong>2022</strong> får du en kontantåterbäring på upp till 3 000 kronor per däck.<br />

Läs mer om kampanjen via QR koden till vänster eller på adressen nedanför.<br />

https://www.trelleborg.com/sv-se/wheels/kampanj-twinforestry<br />

HYPRO 755 HB<br />

Processorn som ger fler skogsbrukare möjligheten att äga<br />

och använda en stark och konkurrenskraftig avverkningsmaskin!<br />

Komplett utrustad med eget variabelt lastkännande hydraulsystem<br />

och har även vidvinkelaxel för kraftuttagsdrift.<br />

HYPRO 450 XL<br />

En smidig, stark, enkel och lättmanövrerad traktorprocessor<br />

– omtyckt och populär allroundmaskin som fungerar lika<br />

suveränt i klenare slutavverkning som i förstagallring. Har<br />

både Hög- och Lågfart (med upp till 5 m/s)!<br />

HYPRO – Marknadsledande Traktorprocessorer, Fällgripar och Skotarvagnar<br />

Tel. 0479 220 59 • www.hypro.se


Spika i<br />

kalendern<br />

redan<br />

nu!<br />

SKOGSVÅRD<br />

TVÅ DAGAR OM RÖJNING OCH PLANTERING<br />

ORBADEN<br />

3–4 FEBRUARI 2023<br />

Premiären blev precis så bra som vi hoppades – och nu pågår<br />

planeringen inför 2023 för fullt. Två dagar med seminarier, debatt och<br />

kanske en och annan ny bekantskap. Välkommen till magiska Orbaden.<br />

PROGRAM OCH ANMÄLAN SNART PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE


Vi söker<br />

entreprenörer<br />

för långsiktiga<br />

samarbeten<br />

Norra Skog söker entreprenörer för<br />

utförande av skogliga tjänster i våra<br />

medlemmars skogar.<br />

Är du entreprenör inom plantering,<br />

röjning, gallring eller slutavverkning?<br />

Hör av dig till oss!<br />

Kontakta Olov Eriksson för mer info.<br />

Ring 070-336 <strong>05</strong> 97 eller mejla<br />

olov.eriksson@norraskog.se<br />

norraskog.se<br />

DRIVER DU SKOGSBRUK ELLER LANTBRUK?<br />

Vi hämtar och köper motordelar, boggielådor och annat metallskrot<br />

Har du uttjänta band, trasiga motordelar, hydraulikcylindrar eller batterier som behöver tas<br />

om hand? Inga problem. Det löser vi. Tveka heller inte att kontakta oss för hjälp med större<br />

maskindelar, såsom axlar, boggielådor och krandelar. Vi är din kompletta återvinnare helt<br />

enkelt - från Kiruna i norr till Vetlanda i söder.<br />

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information:<br />

020-566 566 · info.sverige@kuusakoski.com · www.kuusakoski.com


FÖRETAGSSKOLAN<br />

Koll med kontering<br />

Vill du veta vilka uppdrag som är lönsamma?<br />

Saknar du full koll på var det läcker? I så fall är det<br />

hög tid att titta över dina bokföringsrutiner och säkra<br />

så att intäkter och kostnader hamnar på rätt konton.<br />

Varför kontera?<br />

Det enkla svaret är att alla företag enligt bokföringslagen måste<br />

bokföra sina affärshändelser. Att kontera betyder att man bokför en<br />

affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget. Men man kan<br />

göra på olika sätt – och den smarte ser till att ha olika konton för olika<br />

typer av intäkter och kostnader.<br />

På så sätt får man per automatik bättre översikt i sin bokföring,<br />

dessutom får du trovärdig indata till både Skogsmaskinsindex och<br />

Maskinkalkylen – Skogentreprenörernas absolut viktigaste verktyg då<br />

det kommer till att räkna på avtal och investeringar.<br />

Så här ska jag tänka<br />

Idag konterar du kanske bränsle, oljor och andra förbrukningsvaror på<br />

samma ställe. Det är på tok för grovt om du vill kunna felsöka och ha<br />

detaljkoll på dina kostnader.<br />

Grunden till en bra kontering handlar om att sortera, och för att få<br />

en bra struktur för din löpande kontering är det klokt att sortera enligt<br />

samma kostnadskonton som man räknar med i Skogsentreprenörernas<br />

maskinkalkylprogram.<br />

Är du sedan noggrann vid konteringen blir det både enkelt och<br />

rättvisande att snabbt göra en kalkylering för att till exempel se vilka<br />

uppdrag som är lönsamma eller ej.<br />

Några förklaringar<br />

KONTOPLAN<br />

Kontoplanen är en lista över de<br />

bokföringskonton som används i<br />

verksamheten. Bokföringskonton<br />

och redo visningen i sig visar var<br />

pengar kommer ifrån och hur de<br />

rör sig i företaget.<br />

KONTOKLASS<br />

En kontoklass är indelningen<br />

av olika konton i kontoplanen.<br />

Kontoklass 1 är för tillgångar<br />

och kontoklass 2 för eget kapital<br />

och skulder. Kontoklass 3 samlar<br />

intäkter, och kontoklass 4 är för<br />

material- och varukostnader.<br />

Kontoklass 5 och 6 är för övriga<br />

kostnader, medan kontoklass 7 är<br />

för personalkostnader.<br />

KOSTNADSKONTON<br />

De konton som rör företagets<br />

kostnader. Till exempel bränsle,<br />

löner, hyror, med mera.<br />

KOSTNADSSTÄLLE<br />

Exempelvis avdelningar, olika<br />

verksamhetsgrenar, funktioner,<br />

ansvarsområden eller liknande<br />

där en kostnad ska samlas.<br />

Till exempel en specifik maskin,<br />

kanske en verkstad eller annan<br />

gren i verksamheten.<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Med Skogsmaskinsindex säkrar<br />

du dig mot förändringar kring<br />

många av dina kostnader. Då en<br />

prisöverenskommelse ska gälla<br />

för en längre tid finns ofta behov<br />

av att bestämma hur priset ska<br />

förändras. Att index reglera kan<br />

vara klokt eftersom du själv<br />

slipper ta höjd i avtalet för det<br />

som rör sig upp och ner på<br />

marknaden – som till exempel<br />

diesel och löner. Med index blir<br />

det också betydligt lättare att<br />

följa upp kostnader. Det kräver<br />

dock rätt indata!<br />

MASKINKALKYLPROGRAM<br />

Med Skogsentreprenörernas<br />

maskinkalkyleringsprogram får<br />

du kontroll på dina kostnader,<br />

till stor nytta inför till exempel<br />

avtalsförhandlingar och<br />

maskininvesteringar.<br />

24<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


Rent praktiskt – hur gör jag?<br />

Som så mycket annat är det inte särskilt komplicerat. Mer handlar<br />

det om att bestämma sig för att göra om och göra rätt. För många<br />

räcker det kanske med ett besök hos sin redovisningsbyrå och att<br />

berätta hur man vill ha det. Många har digitala bokföringsprogram<br />

som Visma eller Fortnox, vilket gör det enkelt att per automatik<br />

styra återkommande fakturor till rätt kostnadspost.<br />

Med digital redovisning går det också smidigt att snabbt gå<br />

över till digitala leverantörsfakturor, vilket i sin tur minskar det<br />

administrativa arbetet.<br />

FAKTURA<br />

ATT BETALA<br />

FAKTURA<br />

ATT BETALA<br />

Vilka kostnadskonton behövs?<br />

Hittills har vi mest pratat om drivningsverksamhet – och är man en<br />

entreprenör med skördare och skotare är det som sagt bra med konton<br />

som taktar med vad som krävs för en noggrann maskinkalkyl.<br />

Här nedan kommer en lista för lämpliga konton gällande material,<br />

varor och vissa köpta tjänster.<br />

KONTOKLASS 4<br />

INKÖP AV MATERIAL, VAROR OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER<br />

Hydraulolja<br />

Övriga smörjmedel<br />

Däck<br />

Hydraulslang<br />

Sågsvärd, kedjor<br />

Märkfärg<br />

Reservdelar och underhåll<br />

Reparationer<br />

Garanti/serviceavtal hos leverantör<br />

Skatt och försäkring för respektive maskin<br />

Trailerkostnad för respektive skogsmaskin<br />

Återbetalning dieselskatt<br />

Legoarbeten, underentreprenad<br />

KONTOKLASS 5 OCH 6<br />

ÖVRIGA KOSTNADER<br />

Servicevagn<br />

Arbetskläder och skyddsmaterial<br />

Mobiltelefon<br />

Glöm inte att varje maskin<br />

bör vara ett kostnadsställe<br />

För full kontroll på resultatet bör du ha ett kostnadsställe för varje<br />

maskin. En skördare har sin ekonomi, en skotare likaså – och en äldre<br />

maskin kräver kanske betydligt mer service än en ny.<br />

Vill du ha kontroll på dina siffror är det a och o att säkerställa så du<br />

enkelt kan läsa av intäkter och kostnader ner på maskinnivå.<br />

Ett kostnadsställe för de<br />

gemensamma kostnaderna<br />

De kostnader som inte går att hänföra till respektive maskin bör<br />

hamna på ett kostnadsställe för gemensamma kostnader.<br />

Till exempel företagsförsäkring, drivmedel personbilar och<br />

redovisningstjänster. Summan av dina kostnadsställen blir samma<br />

som resultatrapporten för hela företaget.<br />

7 8 9 ÷<br />

4 5 6 ×<br />

1 2 3 −<br />

0 . + =<br />

MASKINKALKYLPROGRAMMET<br />

– FÖR DIG SOM VILL GÅ PÅ DJUPET!<br />

Med Skogsentreprenörernas maskinkalkyleringsprogram får<br />

du kontroll på dina kostnader, till stor nytta inför till exempel<br />

avtalsförhandlingar och maskininvesteringar. Programmet är<br />

utvecklat av EY och köps som medlem i Skogsentreprenörerna till<br />

rabatterat pris. För beställning, kontakta våra företagsutvecklare<br />

Mats-Erik Larsson eller Christer Leijonhufvud.<br />

25<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

Välkommen till årsstämman<br />

ÅRSSTÄMMA <strong>2022</strong><br />

11–12 NOVEMBER<br />

Vi ses snart<br />

på Arlanda XPO!<br />

TRÄFFA BRANSCHENS<br />

VIKTIGASTE LEVERANTÖRER!<br />

Välkommen att besöka våra leverantörer och<br />

samarbetspartners i mässhallen på fredag efter<br />

lunch. Även Skogsentreprenörerna finns på<br />

plats, så passa på att komma förbi och mingla<br />

med oss!<br />

SPÄNN FAST DIG – NU KÖR VI!<br />

Hör Tina Thörner berätta<br />

om sin 30-åriga karriär som<br />

kartläsare och globetrotter<br />

med världen som arbetsfält<br />

– fastspänd i högerstolen<br />

i livsfarlig rallyfart!<br />

Tina Thörner har umgåtts med<br />

prinsar och övernattat i skjul i<br />

djupaste Afrika. Hon har coachat<br />

qatariska kvinnor i idrott och<br />

ledarskap men arbetar också<br />

som coach och mentor för<br />

ledningsgrupper, sportteam och<br />

organisationer.<br />

Med avstamp i sin egen historia<br />

med början på gården i Värmland,<br />

tar hon med oss genom livets<br />

skarpa kurvor där hon blandar<br />

spännande historier, personliga<br />

anekdoter, insikter och kunskap<br />

på ett väldigt engagerande sätt.<br />

Årsstämmohelgen är<br />

Skogsentreprenörernas<br />

viktigaste demokratiska<br />

arena, och platsen för<br />

de stora frågorna.<br />

– Vi hoppas på högt i<br />

tak och många berikande<br />

diskussioner ur olika<br />

perspektiv, säger Kolbjörn<br />

Kindströmer, ordförande<br />

i Skogsentreprenörerna.<br />

Var med<br />

och styr<br />

åt rätt håll!<br />

KOLBJÖRN KINDSTRÖMER<br />

26<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR # | 202#


REPORTAGE<br />

FOTO: LOVELY LIFE<br />

Program<br />

HÄNG MED TILL SIGTUNA<br />

Upptäck Sigtuna – Sveriges första<br />

stad, grundad på 980-talet av<br />

kung Erik Segersäll.<br />

Som medföljande får du en exklusiv<br />

guidning genom Sigtuna, en tur som tar<br />

LÖRDAGSSEMINARIER<br />

13:30 – Inledning<br />

SÅ MÅR BRANSCHEN<br />

En dagsaktuell halvtimme laddad<br />

med nyheter!<br />

14:00 – Seminarium<br />

ABSE 20 – HÅLL ÖGA PÅ FALLGROPARNA<br />

Hör om luriga kunder och<br />

Skogsentreprenörernas svarta lista.<br />

14:00 – Workshop<br />

BEMANNING OCH PRESTATION<br />

Vart är vi på väg? Rekrytera i Asien<br />

nästa steg för skogsvården?<br />

14:30 – Seminarium<br />

AVTALSRÖRELSEN SNART IGÅNG<br />

Så går det till i praktiken – och vilka<br />

frågor blir tuffast?<br />

14:50<br />

FYRA SNABBA PÅ NÅGRA MINUTER<br />

Digitala sektionsval<br />

Skogsvård 2023 i Orbaden<br />

Senaste nytt om Adblue-krisen<br />

Artskyddsfrågan – vad hände?<br />

15:00–15:30 – Paus<br />

oss genom Sigtunas tusenåriga historia.<br />

Efter rundturen fikar vi på ett av Sigtunas<br />

charmiga caféer, därefter finns det en<br />

stund över till en shoppingrunda på egen<br />

hand. Busstransport till och från hotellet,<br />

guidning samt fika ingår i kostnaden.<br />

15:30 – Seminarium<br />

EN JÄMSTÄLLD NÄRING<br />

Vägen till en bättre bransch via mångfald<br />

och inkludering.<br />

15.30 – Workshop<br />

DÄRFÖR ÄR ARBETSMILJÖFRÅGORNA<br />

SÅ VIKTIGA<br />

Bättre struktur och lönsamhet på ett bräde.<br />

16:00 – Seminarium<br />

PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVISERING<br />

Det bästa från Skogsentreprenörernas<br />

metodutbildning.<br />

16:00 – Workshop<br />

SKOGSMASKINSINDEX<br />

Ett måste i tider som dessa!<br />

16:15– Seminarium<br />

DET VÅRAS FÖR SMÅMASKINERNA<br />

Så fångar vi nya entreprenörer och<br />

rustar dem för livet i skogen.<br />

16:30 – Seminarium<br />

DEN NYA ENTREPRENÖRSSTANDARDEN<br />

SE Certifiering om senaste nytt gällande<br />

din certifiering.<br />

16:45 – Seminarium<br />

ORDNING PÅ KEMIKALIERNA<br />

Allt du behöver veta för att komma igång<br />

med Ichemistry.<br />

l<br />

FREDAG 11 NOVEMBER<br />

10:15–11:45<br />

Kickstart med föreläsning av<br />

Tina Thörner<br />

13:00–22:00<br />

Mässa, middagsmingel och<br />

aktiviteter<br />

l<br />

LÖRDAG 12 NOVEMBER<br />

09:30–11:00<br />

Årsstämma, bara för<br />

Skogsentreprenörernas<br />

medlemmar<br />

09:30–12:30<br />

För dig som är medföljande,<br />

guidad tur i Sigtuna<br />

11:00–12:30<br />

Ev. paneldebatt<br />

12:30–13:30<br />

Lunch<br />

13:30–17:00<br />

Seminarier och workshops<br />

med branschaktuella ämnen<br />

19:30<br />

Årsstämmomiddag med<br />

underhållning<br />

l<br />

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I PROGRAMMET.<br />

27<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR # | 202#


Nya!<br />

PANELEN<br />

Hans&Roger Rooth<br />

Amanda Rumler<br />

Björn Schubert<br />

Peter Carlberg<br />

Driver tillsammans Rooth<br />

Skogsvård i Tösse, Dalsland.<br />

Utför gallring och slutavverkning<br />

med tre grupper.<br />

Har även trailerverksamhet<br />

och grävmaskin.<br />

Driver Rumler Skogsvård<br />

i Hallsberg. Röjer och<br />

planterar med hjälp av ett<br />

tjugotal säsongsanställda<br />

medarbetare.<br />

Enmansföretagare med fokus<br />

på beståndsgående- och<br />

tätortsnära gallringar. Har<br />

avtal med Skogssällskapet<br />

och rör sig i Mellansverige.<br />

Äger Tuna skog i Borlänge<br />

med två grupper som kör<br />

för Bergkvist Siljan.<br />

ALLA DESSA FINA<br />

ERBJUDANDEN OM BRA<br />

TELEFONABONNEMANG. VAD<br />

HAR NI FÖR OPERATÖR OCH<br />

HUR STÅR DET EGENTLIGEN<br />

TILL MED MOTTAGNINGEN?<br />

– Vi har haft Telia i många<br />

år, och tror väl att det är det<br />

bästa nätet för oss i skogen.<br />

Täckningen är varierande<br />

beroende på var vi befinner<br />

oss geografiskt.<br />

– Från början hade jag Tre,<br />

men när vi började plantera<br />

uppe i Hammarstrand<br />

var det inte täckning<br />

någonstans. Så då bytte<br />

jag snabbt till Telia och det<br />

funkar mestadels utmärkt.<br />

– Jag har Halebop och<br />

täckningen funkar bra för<br />

det mesta. Däremot har jag<br />

successivt fått höja surfen<br />

för att det ska räcka till alla<br />

ljudböcker.<br />

– Vi kör Telia sedan länge,<br />

det verkar vara det som<br />

funkar bäst i skogen. Det är<br />

ytterst sällan som vi saknar<br />

mottagning.<br />

DET BÖRJAR NÄRMA SIG.<br />

KOMMER DU BESÖKA<br />

SKOGSENTREPRENÖRERNAS<br />

STÄMMA I ÅR?<br />

– Vi kommer att besöka<br />

stämman även i år då vi<br />

brukar åka dit, träffa folk<br />

och gå på mässan.<br />

– Troligtvis! Vore trevligt.<br />

– Jag har anmält mig<br />

både fredag och lördag.<br />

Jag hoppas kunna snappa<br />

upp ett och annat som kan<br />

hjälpa till att utveckla mitt<br />

företagande, och knyta<br />

nya kontakter.<br />

– Tveksamt om jag<br />

åker i år.<br />

I TAKT MED ATT<br />

BRÄNSLEPRISERNA SKJUTER<br />

I HÖJDEN ÖKAR STÖLDERNA.<br />

HAR DU BLIVIT UTSATT – OCH<br />

I SÅ FALL, PRIORITERADE<br />

POLISEN DITT ÄRENDE?<br />

– Som tur är har vi inte<br />

haft några stölder de<br />

senaste åren. Men vi har<br />

larmade maskiner och gör<br />

försiktighetsåtgärder för att<br />

försvåra stöld.<br />

– Nej, vi har inte blivit<br />

utsatta. Vi är noga med<br />

att bara ha med oss lagom<br />

mängder med tvåtaktsbränsle.<br />

Sedan tror jag inte<br />

vi är lika utsatta då vi bara<br />

har diesel i bilarna.<br />

– Jag har haft påhälsning<br />

men kompetensen räckte<br />

bara till att bryta upp<br />

tanklocket. Däremot blev<br />

jag av med batteri och<br />

verktyg vid samma tillfälle.<br />

– Vi drabbas av stölder<br />

med jämna mellanrum, men<br />

nu var det ett par år sedan.<br />

Polisen har bara varit ute en<br />

gång och undersökt på plats.<br />

Vi parkerar alltid en bit in i<br />

skogen för att försvåra för<br />

eventuella tjuvar.<br />

I DET HÄR NUMRET SKRIVER<br />

VI OM EN ENTREPRENÖR<br />

– MED ALLT FRÅN<br />

AVVERKNINGSGRUPPER<br />

TILL VEDPRODUKTION OCH<br />

TIMMERBIL.<br />

HAR DU NÅGON GÅNG<br />

FUNDERAT PÅ ATT<br />

BREDDA DIN VERKSAMHET<br />

YTTERLIGARE OCH VILKA<br />

GRENAR SER DU DÅ SOM<br />

SPÄNNANDE ATT TESTA?<br />

– Vi har idag två<br />

kombigrupper och en<br />

slut avverkningsgrupp,<br />

grävmaskin för skogliga<br />

grävjobb och markberedning.<br />

Vi har även två olika typer av<br />

trailers för flytt av maskiner.<br />

Vi åtar oss all planering<br />

runt objekten, så det vi gör<br />

är att förfina dessa grenar<br />

och samtidigt vara lyhörda<br />

för kundernas önskemål.<br />

– Jag skulle vilja starta<br />

en plantskola och vedproduktion.<br />

Det är två av<br />

mina framtidsplaner! Sedan<br />

får vi se hur det blir med det.<br />

Men jag är uppväxt med ved,<br />

så jag har det i blodet att stå<br />

och packa vedsäckar, haha.<br />

– Jag skulle gärna<br />

utöka med ytterligare<br />

skogsmaskiner då efterfrågan<br />

på små, skonsamma<br />

gallringsmaskiner ser ut att<br />

öka. Men i dagsläget är den<br />

största drömmen att på sikt<br />

kunna ta över ett mindre<br />

timmerbilsåkeri i grannbyn.<br />

– Att vara bred kan säkert<br />

ha sina fördelar, men jag<br />

har valt att göra en sak och<br />

försöka göra det riktigt bra.<br />

28<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


Gripar<br />

Allt för skogsentreprenören<br />

Vi har alltid<br />

gripar på lager!<br />

Maskinsvärd & kedjor<br />

Det är brist på maskinsvärd<br />

och kedjor just nu.<br />

Men Samsons har väldigt<br />

mycket på lager!<br />

Kedjeslipning!<br />

Vi levererar slipade<br />

skogsmaskinkedjor<br />

samt renoverade svärd<br />

i södra Norrland samt<br />

mellansverige!<br />

Alla priser är exkl. moms<br />

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare<br />

Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd<br />

0278-450 22 • www.samsons.se<br />

info@samsons.se<br />

Viktigt!<br />

Behandla även vid avverkning<br />

av granbarkborreskadad skog.


FRÅGA EXPERTEN<br />

Avtalsförhandlingar i tuffa tider<br />

som dessa – vad bör jag tänka på?<br />

Jag ska in och förhandla om mitt avtal som går<br />

ut om en månad, vad bör jag tänka på i tider som<br />

dessa med inflation och kostnadsökningar?<br />

Det är många osäkerhetsfaktorer som präglar just<br />

nu, med en inflation som är svår att sia om framåt,<br />

en kommande lönerörelse, reduktionspliktens<br />

framtid och så vidare.<br />

Som jag tänker hänger mycket samman med hur<br />

långt avtal du tänker skriva. Merparten har idag avtal<br />

som justerar priset mot ökade kostnader för bränslet<br />

med hjälp av en bränsleklausul. En del har också<br />

reglering när det kommer till räntan. Men samtidigt<br />

vet vi att detta bara är några delar av allt som kraftigt<br />

fördyrats.<br />

Om man ska skriva på ett avtal måste man se till<br />

att ta höjd för alla osäkerhetsfaktorer. Ett alternativ<br />

är att se till att ha ett fullt indexreglerat avtal<br />

enligt Skogsmaskinsindex där ersättningen höjs<br />

per automatik om kostnaderna ökar. Kom dock ihåg<br />

månadsvis avläsningsintervall.<br />

Om kunden inte vill skriva indexreglerat avtal<br />

är mitt råd att skriva in möjlighet att omförhandla<br />

ersättningen varje kvartal med möjlighet att säga<br />

upp avtalet om man inte kommer överens.<br />

Att skriva fast sig för en ersättningsnivå som ska<br />

gälla ett år framåt kan i dessa tider bli förödande.<br />

Mats-Erik Larsson<br />

Företagsutvecklare<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare<br />

MEDLEMSANSVARIG, TEKNIK, METOD,<br />

REKRYTERING & FÖRETAGSLEDNING<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

Utvecklingssamtal, vad gäller?<br />

Vad är det som gäller? Måste jag ha dokumenterade<br />

utvecklingssamtal med alla mina anställda?<br />

Vi ses ju och pratar med varandra varje dag.<br />

Ja, årliga utvecklingssamtal, ibland även kallade<br />

medarbetarsamtal, som inkluderar behov av<br />

kompetensutveckling, är ett krav i PEFC-standarden<br />

och en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.<br />

Utvecklingssamtal är ett verktyg för dig som<br />

chef för att undersöka arbetsmiljön, inte minst den<br />

psykosociala och ett forum för medarbetaren att prata<br />

om sin egen utveckling.<br />

Utvecklingssamtalet skiljer sig från de samtal<br />

du som skogsentreprenör har dagligen med dina<br />

anställda. Ni följer en mall eller en checklista, det<br />

vill säga vissa förutbestämda områden som ni bör<br />

diskutera. Mallen styr samtalet och den lite mer<br />

formella tonen hjälper er att prata lite mer allvar.<br />

Under samtalet är det viktigt att ni båda känner er<br />

trygga, framför allt medarbetaren. Välj därför att ha<br />

samtalet på neutral mark, exempelvis i kojan, men se<br />

till att ni inte blir störda under samtalet.<br />

Det är även viktigt att dokumentera samtalet<br />

skriftligt, det hjälper er att komma ihåg vad ni<br />

kommit överens om och underlättar uppföljningen<br />

av samtalet längre fram. Vid en eventuell revision<br />

kommer en revisor önska se dokumentationen av era<br />

medarbetarsamtal.<br />

Syftet med utvecklingssamtalet är att skapa dialog<br />

kring medarbetarens utveckling på arbetsplatsen.<br />

Både vad medarbetaren själv vill utveckla och vad du<br />

som chef ser behöver utvecklas. Det kan både handla<br />

om utbildningar och beteenden.<br />

Som chef är du oftast mycket bättre på att tala<br />

än att lyssna. Genom att fråga på ett sätt som<br />

uppmuntrar till dialog, kan du undvika att samtalet<br />

uppfattas som ett förhör. För en bra samtalsnivå inled<br />

gärna med någon av de enklare punkterna innan ni<br />

behandlar mer allvarliga ämnen.<br />

Checklista för ett bra medarbetarsamtal<br />

Boka mötet i god tid innan så att båda<br />

hinner förbereda sig<br />

Skicka ut material i förväg, mall finns på<br />

https://sam.skogsentreprenorerna.se<br />

Håll samtalet på neutral mark<br />

Lyssna mer än du pratar<br />

Kom förberedd till mötet, och inled med<br />

vad som sades vid förra samtalet<br />

Dokumentera mötet<br />

Sebastian Lindqvist<br />

Rådgivare arbetsmiljö<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare<br />

EKONOMI<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare<br />

ARBETSMILJÖ<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig<br />

SE CERTIFIERING<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

30<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


PUMPBAR UNDER<br />

-30°C<br />

@ Hydroscand<br />

Arctic<br />

Orange<br />

LÄNGE LEVE<br />

DINA KEDJOR<br />

•<br />

• Vill du trygga din tillgång på vassa<br />

kedjor?<br />

•<br />

Vill du avgöra själv<br />

vilka som ska kasseras?<br />

•<br />

Vill du<br />

ha en skärpa som ger mer<br />

skogskubik per<br />

kedja?<br />

Fett för centralsmörjning.<br />

För nordiska förhållanden.<br />

E-handel på<br />

hydroscand.se<br />

WWW.MARKUSSON.SE - 0175-713 26


REPORTAGE<br />

Way Out East<br />

Forestry<br />

Amerikanare? Nej då, Way Out East Forestry har sin bas<br />

utanför Kalmar. <strong>Skogsentreprenören</strong> stannade till hos<br />

en entreprenör som inte räds att tänka i nya banor!<br />

TEXT OCH FOTO FRANS JOHANSSON<br />

Thomas Håkansson står redan vid skördaren<br />

när jag äntligen hittat fram längs de snirkliga<br />

kustvägarna. Hösten är här – och landet<br />

Sverige har för första gången på många år fått<br />

smaka på inflation, oro för krig och allt elände<br />

man kan tänka sig.<br />

– Visst, jag är uppvuxen med jord, skog och sågverk<br />

men jag är knappast i den här branschen av ideologiska<br />

skäl. Kommer vi till en punkt där vi inte tjänar pengar<br />

är jag inte rädd för att växla spår och göra något annat,<br />

förklarar Thomas Håkansson.<br />

Själv är redaktören i Småland för att hjälpa Skogforsk<br />

med bilder till en ny broschyr om skyddsutrustning<br />

kring behandling av rotröta, och Thomas ska vara med<br />

på bild. I stunden handlar det dock mindre om Rotstop<br />

och handskar, mer om entreprenadnäringen – och om<br />

ett företag där personalen är allt.<br />

”Det är jag som står<br />

för de ekonomiska<br />

riskerna men besluten<br />

är gemensamma.”<br />

Sammanlagt har Thomas Håkanssons Way Out<br />

East Forestry fyra maskiner, varav tre av dem<br />

nästan uteslutande kör för Södra. I dagsläget är man<br />

fem anställda, inklusive Thomas själv:<br />

– Vi har en extremt platt organisation. Det är jag<br />

som står för de ekonomiska riskerna men besluten är<br />

gemensamma. Hos oss är allas idéer lika viktiga, och<br />

alla har samma chanser att förverkliga sådant som leder<br />

framåt. Ärligt talat ställer vi upp otroligt för varandra<br />

och det sociala engagemanget är allt. Det är verkligen ett<br />

fantastiskt gäng och jag vill påstå att vi håller på med<br />

det här för varandras skull så vi alla kan ha tillräcklig<br />

inkomst för ett bra liv utanför maskinen, summerar<br />

Thomas Håkansson.<br />

Som engagerad i Skogforsks ESG-grupp – samverkansgruppen<br />

för entreprenadskogsbruk, sitter han med<br />

i gruppen som arbetar med kompetensförsörjningen<br />

till branschen. En inte helt enkel fråga varken för<br />

entreprenörer eller industrin:<br />

– Ska vi locka fler till de skogliga jobben handlar det<br />

inte bara om pengar. En bra arbetsgivare av idag måste<br />

kunna erbjuda bra sociala villkor. I konkurrens med<br />

andra branscher måste även vår näring kunna erbjuda<br />

något som funkar för ett normalt familjeliv. Det tror jag<br />

är viktigt.<br />

MED SINA MASKINER rör man sig från norr om Mönsterås<br />

i nordost, ner till söder om Kalmar. Från början handlade<br />

det nästan uteslutande om gallring men nuförtiden är<br />

det en sanning med modifikation. Lika mycket handlar<br />

om slutavverkning, plus en hel del special för Kalmar<br />

kommun som också är en stor markägare i krokarna. För<br />

Way Out East Forestry blir det mycket stadsnära skogsjobb<br />

runt fritidsanläggningar och nu är en av grupperna<br />

bokade 1,5 månad framåt av kommunen.<br />

Det mesta rullar ändå för medlemsägda Södra:<br />

– Visst finns det en risk med nästan alla ägg i samma<br />

korg, men vi har en lång relation och det känns ganska<br />

tryggt.<br />

Thomas funderar en stund.<br />

– Mycket handlar förstås om hur mycket du tror på<br />

den gemensamma affären och så länge vi gör jobbet<br />

rätt, de betalar och båda parter är nöjda, så är det inga<br />

problem. Sedan kan jag ändå tycka att det är bra om<br />

32<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

33<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


REPORTAGE<br />

”Vi har ett rätt klart<br />

koncept att dra igång<br />

om det skulle krisa.”<br />

både entreprenörer och kundföretag ibland sätter sig<br />

ner och reflekterar över vad man håller på med i sina<br />

respektive verksamheter.<br />

Kanske handlar det inte så mycket om Södra men<br />

överhuvudtaget tycker han generellt att det är för mycket<br />

prat om vi, ni och pris i branschen:<br />

– Med risk för att låta som en råkommunist tycker jag<br />

att skogsnäringen som sådan borde prata mer i termer<br />

av vad vi kan åstadkomma tillsammans.<br />

VÄRLDSLÄGET HAR INTE gått obemärkt förbi, inte heller i<br />

Småland. Och visst har han full indexering via Skogsmaskinsindex<br />

på allt från räntor till reservdelar, men de<br />

ökade kostnaderna biter ändå.<br />

– Nu är det verkligen extrema svängningar. Ta bara<br />

kedjor och svärd till skördaren. På två år har kostnaderna<br />

gått upp med 70 procent men nämns sällan, samma<br />

med miljöoljan som skjutit upp med 40 procent. Sedan<br />

ska vi bara inte tala om däck. Alla pratar bara om<br />

bränslepriserna men vi ser ju extrema kostnadsökningar<br />

på i stort sett allt, menar Thomas Håkansson.<br />

Mitt i allt är det full snurr. Maskinerna går för fullt<br />

och någon Coronaeffekt har han inte känt av. Inte heller<br />

någon mattning på grund av kriget i Ukraina. På sikt<br />

utesluter han dock inte känningar.<br />

Att det blev skogen var långt ifrån självklart i<br />

Thomas fall.<br />

– Egentligen råkade det nog bara bli så, men är<br />

man lite tävlingsmänniska som jag, är det inte fel med<br />

skogsmaskin. Saker man är bra på är oftast kul!<br />

Men det betyder inte att alternativa vägar saknas.<br />

Skulle lönsamheten tappas bort på vägen är man<br />

definitivt inte främmande för att tänka nytt.<br />

– För några år sedan då lönsamheten var i botten<br />

växlade jag faktiskt över till grusentreprenad, så vi<br />

är inte fast i skogen. Nu funderar vi faktiskt lite på<br />

energisidan, och vi har ett rätt klart koncept att dra<br />

igång om det skulle krisa.<br />

Mer sagt om den saken blir det inte. Istället växlar han<br />

över på den gröna omställningen som han inte ser som<br />

omöjlig. I alla fall inte om en samlad skogsbransch får ha<br />

en nyckelroll – med möjlighet att nyttja skogsråvara.<br />

– Men det förutsätter å andra sidan en politik som<br />

strävar åt samma håll.<br />

Mitt i allt tycker Thomas Håkansson att den samlade<br />

skogsnäringen borde bli bättre på att tänka nytt ibland.<br />

– På många sätt skulle vi kunna nyttja skogen som<br />

resurs på ett klart bättre sätt än idag. Till och med<br />

biobränslenäringen kan lätt upplevas som lite konservativ.<br />

Vi är bra på att förädla men inte alltid så bra på att<br />

tänka nytt!<br />

34<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


Nyhet!<br />

Välkommen till Olofsfors bandkonfigurator<br />

Via vår konfigurator har vi gjort det smidigare för dig att välja rätt band.<br />

Läs mer under ”Produkter Skogsband” på vår hemsida.<br />

www.olofsfors.se • Kundservice tel: 0930-311 40<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för för flera olika typer av<br />

av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och och grävlastare.<br />

SkogsOlle 40 40 V även för för traktor<br />

Gallringsprocessor anpassad för för all all slags<br />

gallring och och mindre slutavverkning. Finns<br />

även som traktorprocessor.<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

SkogsOlle 40 V även Bästa för traktor pris<br />

Gallringsprocessor Svensk- anpassad Marknadsledande<br />

för all slags<br />

tillverkade<br />

Skördaraggregat BJM350<br />

Stegmatare för flera olika typer av<br />

basmaskiner, som traktor, skotare,<br />

grävmaskin och grävlastare.<br />

gallring och mindre slutavverkning. Finns<br />

även som<br />

Kontakta<br />

traktorprocessor.<br />

oss för gratis provkörning!<br />

Ulf: Ulf: 070-595 09 0934<br />

34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se<br />

• Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon <strong>05</strong>60-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

Ulf: 070-595 09 34<br />

www.bjmmaskin.se • info@bjmmaskin.se


NYHETER<br />

Klart i kojfrågan<br />

förslag<br />

Nu har Arbetsmiljöverket äntligen bestämt sig i den segdragna<br />

frågan om kojor. Men nu klarnar det – och det ser ljust ut!<br />

TEXT FRANS JOHANSSON<br />

Nu har det gått 1,5 år sedan Arbetsmiljöverket<br />

gjorde sina riktade<br />

arbetsmiljökontroller hos några av<br />

landets skogsvårdsföretag. Sedan<br />

dess har branschen levt i ovisshet kring den<br />

stora frågan om koja eller inte.<br />

– Nu äntligen har vi fått svar på våra<br />

inskickade lösningsförslag. Som det låter<br />

kommer de inte i dagsläget att gå vidare<br />

med krav på kojor. Istället läggs ansvaret<br />

att säkerställa en bra arbetsmiljö. Det är<br />

glädjande eftersom kojorna sällan efter frågas<br />

av personalen, summerar René Schiller,<br />

Håxås skogstjänst, sammankallande i den<br />

arbetsgrupp av entreprenörer som tillsammans<br />

med FSC och GS-facket arbetat dedikerat<br />

med frågan.<br />

Vid Arbetsmiljöverkets kontroll var det<br />

totalt 21 entreprenörer som fick påhälsning,<br />

och från samtliga begärdes det in lösnings-<br />

på saker som toalett och att kunna äta<br />

skyddade mot väder och vind.<br />

– I takt med att våra förslag inkom tror<br />

jag att myndigheten förstod att krav på<br />

koja inte självklart var den bästa lösningen.<br />

Från början tror jag heller inte de insåg<br />

hur mycket förflyttningar vi gör, och att en<br />

koja snarare bidrar till att öka riskerna.<br />

Våra största risker tar vi faktiskt i trafiken,<br />

och tvingas vi ha koja med oss blir det<br />

ännu mer åkande. Dessutom skiljer sig<br />

entreprenörernas verksamheter mycket<br />

åt både geografiskt och hur stora uppdrag<br />

man har, fortsätter René Schiller.<br />

Själv gläds han å de anställdas vägnar.<br />

– De som röjer tidig vår eller sen höst är en<br />

sak, men då det kommer till plantering känns<br />

kojorna som fel lösning eftersom de varken<br />

används eller efterfrågas av personalen.<br />

Nypremiär för SO-rådet<br />

Härförleden möttes äntligen<br />

Skogsentreprenörernas SO-råd<br />

efter de isolerade åren med<br />

smittskyddsrestriktioner.<br />

Totalt var 15 av de drygt 20 sektionerna<br />

representerade vid mötet som den här<br />

gången hölls på Arlanda XPO, där även<br />

årets stämma inom kort kommer att hållas.<br />

På agendan låg förstås lönsam skogsentreprenad<br />

och en stark branschorganisation:<br />

SEKTIONSARBETET. Skogsentreprenörernas<br />

så kallade demokratigrupp har under<br />

några år grunnat på hur medlemsdemokratin<br />

ska stärkas. Flera sektioner<br />

saknar idag valberedning, och i vissa fall<br />

även styrelse. Nu provar Vrigstad, Borås,<br />

Jämtland och Vindeln ett nytt sätt att<br />

nominera sektionsrepresentanter. Då har<br />

alla medlemmar i sektionerna, utom de<br />

personer som sitter i centrala styrelsen<br />

varit möjliga att nominera, och resultaten<br />

presenterades för rådet.<br />

Rådet stötte och blötte huruvida<br />

metoden nu ska införas i alla sektioner,<br />

och den samlade åsikten blev att man<br />

först ska följa hur metoden fungerar i<br />

testsektionerna.<br />

STÖDÅTGÄRDER. Skogsentreprenörerna<br />

berättade om hur organisationen arbetar<br />

med det tillfälliga statliga akutstödet.<br />

Just nu ligger stort fokus på att få hela<br />

kundsidan att acceptera att stödet ska gå<br />

till entreprenörerna.<br />

MEDLEMSVÄRVNING. Alla avsatte en<br />

halvtimme till att ringa entreprenörer<br />

som är certifierade i dotterbolaget<br />

SE Certifiering men ännu inte medlemmar<br />

i Skogsentreprenörerna. Resultatet blev<br />

15 nya medlemmar!<br />

UTBILDNING. I höst kommer<br />

Skogsentreprenörerna att arrangera<br />

digitala kurser i ekonomi och<br />

ledarskap. Utbildningen görs med<br />

hjälp av Resurshuset och EY, och<br />

kommer att finnas i två nivåer<br />

– grund och fördjupning.<br />

SVENSKT NÄRINGSLIV. Organisationen<br />

Svenskt näringsliv berättade om sin<br />

verksamhet. Svenskt näringsliv samlar<br />

närmare 50 arbetsgivareorganisationer,<br />

en av dem är Gröna arbetsgivare.<br />

FORTBILDNING. Sebastian Lindqvist,<br />

Skogsentreprenörernas rådgivare<br />

i arbetsmiljöfrågor, höll en enklare<br />

utbildning i Microsoft Teams.<br />

DIALOG. Rådet blev som tänkt. Alla sa<br />

något. Alla gav något. Alla fick något.<br />

MED 23 SEKTIONER SPRIDDA ÖVER LANDET ÄR SKOGSENTREPRENÖRERNA ALDRIG LÅNGT BORTA<br />

Landet<br />

runt!<br />

Överkalix<br />

Älvsbyn<br />

Skellefteå<br />

Lycksele<br />

Vindeln<br />

Örnsköldsvik<br />

Jämtland<br />

Sundsvall<br />

Härjedalen<br />

Hälsingland<br />

Dalarna<br />

Västmanland<br />

Uppland<br />

Värmland<br />

(SMIV)<br />

Örebro<br />

Sörmland<br />

Skaraborg<br />

Östra Götaland<br />

Vänersborg<br />

Borås<br />

Vrigstad<br />

Emmaboda<br />

Hässleholm<br />

36<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


FX FXT FXS<br />

FÖR GREPP OCH SLITSTYRKA HAR<br />

TL95 BLIVIT EN BRANSCHSTANDARD.<br />

FÖR EXTRA KRÄVANDE BEHOV<br />

FINNS FX, FXT OCH FXS.<br />

MAXIMALT GREPP<br />

OCH BÄRIGHET<br />

CLARK TXL OCH ATF GER MINIMAL<br />

SPÅRBILDNING OCH MARKPACKNING.<br />

SKRÄDDARSY BANDETS BREDD<br />

EFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL.<br />

Ägare till Clark Tracks är Nordic Traction, Gunnebo.<br />

www.clarktracks.se<br />

Kranspetsstyrning<br />

från FTG Moheda.<br />

På Elmia Wood visade FTG upp nya<br />

kranspets styrningen FTG X-ACT,<br />

tillsammans med nya stora griplastarkranen<br />

Moheda M81DT, monterad på<br />

Moheda M151 4WD för första gången.<br />

En nyhet som skapade stort intresse<br />

bland både besökare och journalister.<br />

FTG X-ACT System bygger på<br />

avancerad teknik för att känna av<br />

kranens position. Föraren kan nu enkelt<br />

fokusera på kran spetsen och styra den i<br />

önskad riktning.<br />

Moheda M141/151 4WD har även fått<br />

nytt lastrede och skotarbankar som<br />

tillval. En svetsad, kraftig konstruktion<br />

som ger ett flexibelt och breddbart<br />

lastutrymme.<br />

Kontakta din närmaste återförsäljare<br />

eller följ QR-koden<br />

nedan för att få veta mer<br />

om FTG Xcrane Advanced<br />

Crane Tip System, X-ACT.<br />

FTG Cranes AB<br />

Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors<br />

<strong>05</strong>21-26 26 30<br />

www.ftgforest.com


SKOGSMASKINSINDEX<br />

Räntedramatiken slår nya rekord!<br />

Skördare och skotare, exklusive diesel<br />

AKTUELLT<br />

Sedan i maj har räntorna tickat i väg med en<br />

skrämmande takt. Från mycket låga nivåer för<br />

ett år sedan har den nu på ett halvår förändrats<br />

med 56,8 procent.<br />

I de sammanvägda serierna för skördare<br />

skotare har räntekostnaderna en viktning om<br />

6,6 procent av kostnadsmassan. Totalt är det<br />

inte så mycket men med en så här våldsam<br />

ökning ger det utslag på den totala kalkylen.<br />

Tittar vi på de sammanvägda serierna för<br />

skördare och skotare exklusive diesel och lön<br />

ser vi att dessa fortsätter att öka. På ett år<br />

är förändringen nu 11 procent för skördare,<br />

respektive 11,9 procent för skördare. Räntan<br />

står för en del men även däck och band har<br />

ökat rejält.<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

FÖRETAGSUTVECKLARE<br />

Ränteutveckling<br />

LÄS MER OM INDEX, KLAUSULER,<br />

ÖVRIGA KOSTNADER OCH KONTERING!<br />

Du hittar våra guider på www.skogentreprenorerna.se<br />

NYA SKOGSMASKINSINDEX<br />

– BÅDE SMIDIGARE OCH ENKLARE!<br />

Skogsmaskinsindex nås nu via en egen<br />

hemsida – vilket garanterar att serierna alltid<br />

är uppdaterade. Samtidigt blir det lätt att<br />

nå uppgifterna oavsett om man använder<br />

telefon, dator eller läsplatta.<br />

Du vet väl att du enkelt kan få kontroll på svängningarna kring många<br />

av dina fasta kostnader. Vill du minska riskerna i ditt företagande?<br />

Prenumerera på nya förbättrade Skogsmaskinsindex du också.<br />

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.SKOGSENTREPRENORERNA.SE<br />

Skogsmaskinsindex görs av Statistiska centralbyrån och säljs enbart via Skogsentreprenörerna.<br />

38<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

MAXIMUM POWER IN FOREST<br />

WHERE THE<br />

WHERE<br />

ROAD ENDS,<br />

THE<br />

ROAD TRACKS ENDS,<br />

TRACKS TAKE OVER<br />

TAKE OVER<br />

Lintexon OÜ<br />

Nicklas Bergström<br />

072-722 90 22, nicklas.bergstrom@me.com<br />

www.lintexon.com<br />

MAXIMERA ERA DÄCKS LIV<br />

Kedjor och band<br />

för krävande<br />

förhållanden!<br />

TYRES•RIMS•ACCESSORIES<br />

info@otrane.se . 0730-87 90 90 . www.otrane.se


För företagare med hjärtat<br />

i skogen. Ju fler vi är, desto<br />

starkare kan vi driva våra<br />

gemensamma frågor!<br />

Som medlem i Skogsentreprenörerna<br />

får du branschgemenskap, rådgivning,<br />

påverkan, verktyg, omvärldsbevakning<br />

och mycket mer.<br />

Skogsentreprenörerna är en medlemsägd<br />

förening och branschorganisation<br />

som samlar småföretagare som arbetar<br />

i och för den svenska skogen.<br />

Välkommen du också!<br />

FÖRETAGANDE<br />

> BRANSCHGEMENSKAP<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

driver vi tillsammans våra frågor. Och ju fler<br />

vi är, desto starkare.<br />

> NÄTVERK<br />

Utbyt erfarenhet och kunskap med andra<br />

entreprenörer. Tack vare våra sektioner<br />

finns Skogsentreprenörerna representerade<br />

över hela landet. Välkommen till våra möten<br />

du också!<br />

> RÅDGIVNING<br />

Få hjälp med allt från avtal och ekonomi,<br />

till juridik, ledarskap och teknik.<br />

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare<br />

finns för dig och är specialister på just dina<br />

frågor. Du som medlem får två timmars<br />

kostnadsfri rådgivning per år.<br />

> KURSER<br />

Skräddarsydda kurser för att utveckla ditt<br />

företagande. Oavsett om det handlar om<br />

bättre produktivitet, ekonomi och juridik,<br />

personal, eller de vanliga PEFC-kurserna.<br />

MEDLEM<br />

Därför ska du vara medlem<br />

i Skogsentreprenörerna<br />

> VERKTYGSLÅDAN<br />

Maskinkalkylprogram, skogsmaskinsindex,<br />

avtalsmallar och andra handfasta verktyg.<br />

Vi finns för dig och har det du behöver.<br />

OPINION<br />

> BÄTTRE VILLKOR<br />

Skogsentreprenörerna företräder dig i frågor<br />

och sammanhang som är viktiga för din<br />

verksamhet. Vi gör din röst hörd.<br />

> VI SYNLIGGÖR VÅRA FRÅGOR<br />

Genom opinionsbildning och lobbyarbete<br />

på olika nivåer driver Skogsentreprenörerna<br />

våra frågor. Vi arbetar för en sund och<br />

lönsam utveckling för våra medlemmar.<br />

OMVÄRLDEN<br />

> SKOGSENTREPRENÖREN<br />

Med Skogsentreprenörernas egen tidning<br />

håller du dig uppdaterad. Reportage och<br />

nyheter. Ingår i ditt medlemskap!<br />

> RABATTER<br />

Förmånliga rabatter. Med många medlemmar<br />

kan vi förhandla ner priserna och få bra<br />

rabatter på en rad produkter, exempelvis<br />

utrustning, försäkringar och bränsle.<br />

Rabatt på vår egen<br />

SE-Certifiering – bara<br />

för dig som medlem!<br />

OLA SANDSTRÖM<br />

Drivarn AB, Vingåker<br />

DÄRFÖR ÄR JAG MEDLEM<br />

”Nyttjas<br />

nätverken och<br />

kunskapen<br />

får man<br />

ju tillbaka<br />

medlemsavgiften<br />

många<br />

gånger om.”<br />

Tveka inte att höra av dig till oss!<br />

Två timmar rådgivning<br />

från företagsutvecklare ingår<br />

i medlemsskapet varje år.<br />

VI FINNS<br />

FÖR DIG!<br />

EBBE LINDBERG<br />

Företagsutvecklare: Rekrytering,<br />

teknik & metod, personal &<br />

företagsledning, medlemsansvarig<br />

ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 42<br />

MATS-ERIK LARSSON<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

mats-erik.larsson@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 98 50<br />

CHRISTER LEIJONHUFVUD<br />

Företagsutvecklare: Ekonomi<br />

christer.leijonhufvud@skogsentreprenorerna.se<br />

070 – 233 15 54<br />

SOPHIA BERGKVIST<br />

Verksamhetsansvarig: SE Certifiering<br />

sophia.bergkvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 49<br />

SEBASTIAN LINDQVIST<br />

Rådgivare: Arbetsmiljö<br />

sebastian.lindqvist@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 44<br />

GEORGIA METAXAS<br />

Huvudkontoret: Administration & Ekonomi<br />

georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se<br />

010 – 480 47 41<br />

!<br />

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!<br />

RÅDGIVNING • OPINION • VERKTYG<br />

KURSER • NÄTVERK • RABATTER<br />

Mitt namn .................................................................<br />

Mitt företag ...............................................................<br />

www.skogsentreprenorerna.se<br />

Postadress ...................................................................<br />

Mailadress ...................................................................<br />

Scanna QR-koden<br />

och ansök direkt<br />

via vår hemsida<br />

Adress ........................................................................<br />

Telefon .........................................................................<br />

Skicka in talongen till: Skogsentreprenörerna, Box 556 80, 102 15 Stockholm, eller maila dessa uppgifter till se@skogsentreprenorerna.se<br />

40<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


Svensktillverkade<br />

Get a<br />

grip!<br />

Nytt matarhjul för<br />

den tuffaste skogen!<br />

NEXT GENERATION - Efter tester på olika<br />

aggregat lanserar vi nu ett helt nytt matarhjul<br />

med unika egenskaper på skog med<br />

riktigt tjock bark.<br />

Innovativ design<br />

Koniskt<br />

Två års garanti<br />

Bästa pris<br />

Marknadsledande<br />

Vi vill vara<br />

branschens bästa<br />

uppdragsgivare<br />

För oss är det viktigt att du som entreprenör<br />

har rätt förutsättningar för att kunna bedriva<br />

ett hållbart och effektivt skogsbruk.<br />

Därför erbjuder vi marknadens bästa<br />

förutsättningar – ett utvecklande samarbete<br />

med avtal som löper över flera år, schysst<br />

fördelning av risker, möjlighet till finansiering<br />

av maskiner och en affär som bygger på både<br />

volym och kvalitet.<br />

Kontakta oss för gratis provkörning!<br />

Kenneth Tomasson, 070-511 84 94, kenneth.tomasson@finnskogsvalsen.se<br />

Telefon <strong>05</strong>60-148 70 • www.finnskogsvalsen.se • info@finnskogsvalsen.se<br />

sveaskog.se<br />

Anbud risskotning<br />

Södermanland, Västmanland<br />

Linköpings Skogstjänst AB inbjuder härmed skogsentreprenörer<br />

att inkomma med anbud på risskotning. Upphandlingen gäller för<br />

entreprenad i Södermanland och delar av södra Västmanland, där<br />

tyngdpunkten är i Södermanland.<br />

Befintliga och nya entreprenörer<br />

välkomnas att lägga bud på<br />

40000 MWh risskotning i ovanstående<br />

geografi. Anbudet kan<br />

gälla hela volymen eller del av<br />

volymen.<br />

Vi erbjuder långsiktighet och<br />

utvecklande samarbeten där<br />

lagsamarbetet är den viktigaste<br />

pusselbiten till framgång. För<br />

mer information om Linköpings<br />

Skogstjänst AB, se hemsidan<br />

www.skogstjanst.se<br />

För mer information och anbudsunderlag, kontakta:<br />

Carl­Johan Björklund, Distriktsansvarig<br />

carl­johan.bjorklund@skogstjanst.se, 070­770 62 97<br />

Vad vill du<br />

få ut av din<br />

försäkring?<br />

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en<br />

försäkring som är anpassad till dina behov<br />

som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en<br />

Just nu!<br />

Förmånligt prova<br />

på pris!<br />

nytillverkad skogsmaskin har nu<br />

också möjlighet att prova på vår<br />

försäkring i 6 månader till ett<br />

extra förmånligt pris.<br />

Vill du veta mer ring;<br />

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring<br />

tel 026-51 52 09<br />

www.svenskskogsmaskinforsakring.se<br />

Vi vill ha in ditt anbud senast 21 november.<br />

<strong>Skogsentreprenören</strong>s försäkring


ÅRSRINGAR<br />

Dumperklumpen<br />

Ormen långe!<br />

Nostalgi. En värdig konkurrent till lastbilarna.<br />

I alla fall på riktigt usla skogsbilvägar!<br />

1966 – samma år som Volvo köpt upp dumpertillverkaren<br />

Livab i Braås var det premiär för den<br />

första riktiga treaxlade dumpern, DR 860. Nu var<br />

det dags för fyrhjulsdrift, råstark D 50A-sexa,<br />

riktig Powershift-låda och diffspärrar på båda<br />

bakre axlarna.<br />

Snart tog man också fram Ormen långe för<br />

timmertransporter. I grunden handlade det om en<br />

förlängd DR 860 med skogskran därbak. På vagnen<br />

fanns det plats för två travar tre meters massaved<br />

– och fullastad sägs Ormen långe klarat konkurrera<br />

med lastbilarna på sträckor upp till tre mil.<br />

Lihnells Vagn AB – Livab hade i mitten av<br />

1940-talet byggt en traktorvagn med drivning via<br />

krafturtaget, en konstruktion som sådär en tio år<br />

senare föll ut i en rejäl dumpervagn.<br />

Parallellt i skogen utvecklade man Timmer-Kalle,<br />

SM 665/667 – som i sin tur blev embryot till första<br />

ramstyrda dumpern, Grus-Kalle. Några år senare<br />

var det alltså dags för DR 860. Som gjord både för<br />

sprängsten och skogstransporter längs knappt<br />

farbara vägar!<br />

42<br />

SKOGSENTREPRENÖREN<br />

NR 5 | <strong>2022</strong>


En vecka med Malwa 980.<br />

Har gått fantastiskt bra, suverän bärighet<br />

och väldigt lättkörd<br />

Vi lät Andreas Blixt testa den första prototypen av Malwa 980 skördare under en vecka i augusti. Andreas är 46 år<br />

och driver eget, Blixt Skogsentreprenad AB, sedan 2010. Han har kört beståndsgående gallring i 26 år och har en<br />

Rottne H8. Efter går oftast en Malwa 560 skotare. 80% av gallringarna görs på ackord för Värendskog i trakterna<br />

runt Braås i Småland. Så här tycker och tänker Andreas efter veckan med en Malwa 980 skördare:<br />

Hytten<br />

Bra komfort och utrymme. Siktmässigt i topp. Bra med facket<br />

under hyttgolvet för kedjor.<br />

Väldigt bra sikt runt om<br />

De sänkta rutorna ger bra sikt över hjulen och träd intill<br />

maskinen. En extra sidmonterad backkamera ger väldigt bra<br />

uppsikt över bakhjulen.<br />

Ökad komfort med nivellering<br />

Min testmaskin hade inte nivellering, men det skall den få.<br />

Inte bara för komforten utan också för att undvika att en<br />

lutande hytt kan skada stående träd när jag kör trångt.<br />

Bästa bärigheten hittills<br />

Jag testade att gallra på 3,5 meter djup mosse med mestadels<br />

ung tallskog. Suveränt bra. Körde utan band, aldrig nervös en<br />

gång. Tveksamt om jag ens provat H8:an här.<br />

Producera i stället för att risa<br />

Just bärigheten gör att man sparar mycket tid som annars går<br />

åt till att risa.<br />

Starka kranar<br />

Jag tycker att H8:ans kran är bättre på att lyfta, men 980:s är<br />

bättre på att dra till sig.<br />

Lätt att lära för de som kör 1170 och 901<br />

Fråga till Andreas: Inledningsvis såg vi 980 som en direkt<br />

utmanare till H8, men varför tror du att flera större entreprenörer<br />

med till exempel John Deere 1170 och Komatsu 901 nu<br />

också visar så stort intresse för 980?<br />

– Det förstår jag precis. Omställningen för förare av stora<br />

maskiner till exempelvis H8 blir alldeles för stor. 980 är mycket<br />

enklare att lära sig och mera lättkörd. Tryck på pedalen så<br />

kör den.<br />

Jag kände mig hemma på en gång och kunde börja producera<br />

direkt. Har inte kört med LogMax-aggregat tidigare – det<br />

tog lite tid att ställa om.<br />

Jag fick bara ha den en vecka innan den gick vidare för fler<br />

skarpa tester. Hade hoppats på längre tid.<br />

Den är mycket intressant och imponerande.<br />

H8:an bättre på stenig mark<br />

Här omkring har vi mycket stenig terräng. Ju stenigare desto<br />

större fördel för H8:an. I brant terräng är 980 klart bra.<br />

Malwa Forest AB Fältspatsvägen 1, 511 91 Skene, 0320-79 44 50, info@malwa.se, www.malwa.se


Gör<br />

sågupplevelsen<br />

bättre Gör<br />

sågupplevelsen<br />

bättre<br />

Professionella sågar i världsklass<br />

För professionellt skogsbruk krävs tillförlitlig och hållbar utrustning.<br />

Husqvarna erbjuder ett brett utbud av kraftfulla motorsågar, designade för<br />

att ta sig an de tuffaste uppgifterna. Lägg sedan till Husqvarnas X-CUTkedjor<br />

och X-Force-svärd och få ut maximal prestanda av din motorsåg.<br />

Läs mer på husqvarna.com/se<br />

Professionella sågar i världsklass<br />

X-CUT-KEDJA | X-FORCE-SVÄRD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!