13.06.2023 Views

Hjärtat Nyhetsbrev 2 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NYHETSBREV #2 <strong>2023</strong><br />

Humanitära insatser<br />

i Turkiet och Ukraina<br />

Sport, läxhjälp och sociala<br />

insatser gör skillnad<br />

Sommarläger<br />

för krigsdrabbade och utsatta barn


LEDAREN<br />

TACK FÖR ATT DU HÅLLER DITT HJÄRTA<br />

VARMT FÖR UTSATTA MEDMÄNNISKOR!<br />

Onsdagen den 26 april välkomnades<br />

våra medlemmar till föreningsstämma<br />

för att avhandla verksamhet och bokslut<br />

samt förrätta val till styrelse och<br />

övriga funktioner.<br />

Med stor tacksamhet till Gud och ett<br />

mått stolthet fick jag redogöra för ett<br />

fantastiskt verksamhetsår 2022!<br />

Du kanske tycker att jag har en<br />

märkligt positiv framtoning i en<br />

svår tid, men Hjärta till Hjärta är en<br />

biståndsorganisation. I svåra tider<br />

behövs vi som mest och ni, våra underbara<br />

medlemmar och understödjare<br />

har gett oss ett stort förtroende genom<br />

kraftiga intäktsökningar, både vad<br />

gäller skänkta gåvor och försäljning<br />

i våra second handbutiker. Det har<br />

resulterat i att Hjärta till Hjärta har<br />

kunnat hjälpa ännu fler utsatta och<br />

krigsdrabbade människor.<br />

Det är vårt uppdrag och syfte, och<br />

det gör mig både tacksam och stolt!<br />

I vår verksamhetsberättelse och årsredovisning<br />

som finns publicerad på<br />

hemsidan, kan du ta del av vårt viktiga<br />

arbete under 2022. Om du vill ha en<br />

tryckt version går det bra att kontakta<br />

oss via telefon eller e-post.<br />

”Mitt varmaste tack till<br />

dig som är medlem,<br />

gåvogivare, medarbetare<br />

eller på annat sätt stödjer<br />

Hjärta till Hjärta. Dina<br />

handlingar räddar liv,<br />

lindrar nöd och bidrar till<br />

ett värdigare liv för utsatta<br />

och marginaliserade<br />

människor.”<br />

När jag nyligen besökte ett flyktingboende<br />

i Ukraina mötte jag en äldre man.<br />

Han visade ett bildspel på ett vackert<br />

hus med en prunkande trädgård och<br />

sammankomster med leende och harmoniska<br />

familjemedlemmar. Livet i<br />

Charkiv före kriget. I nästa sekvens fick<br />

jag se bilder på rasmassor - resterna av<br />

huset och trädgården. En rysk raket<br />

krossade familjens livsverk. Mannen<br />

och hans hustru befann sig i huset när<br />

raketen slog ned och han förlorade en<br />

arm, men de överlevde mirakulöst.<br />

När jag mötte mannens sorgsna blick<br />

förstod jag att han levde fysiskt, men<br />

att något hade brustit inom honom.<br />

Han hade förlorat sin plats på jorden.<br />

Mannen har levt ett långt liv och jag<br />

hoppas att han framför allt bär med sig<br />

de ljusa minnena, men vad händer med<br />

de barn som föds och växer upp i krig?<br />

I sommar går Hjärta till Hjärta in<br />

med stöd till ett sommarläger för<br />

krigsdrabbade barn i Ukraina. Det<br />

värmer mitt hjärta lite extra och jag<br />

hoppas att du känner likadant.<br />

Även om 2022 var ett rekordår vad<br />

gäller insamling och biståndsinsatser<br />

kan vi aldrig slå oss till ro. Vi har inga<br />

stora finansiella marginaler, nöden är<br />

däremot stor och framtida insatser är<br />

helt beroende av ett fortsatt starkt stöd<br />

från våra givare.<br />

Tack för att du håller ditt hjärta<br />

varmt för utsatta medmänniskor i våra<br />

verksamhetsländer.<br />

Med önskan om<br />

en fridfull och välsignad sommar,<br />

Mikael Joumé<br />

Direktor<br />

adress Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping telefon 013-12 46 11 e-post info@hearttoheart.se<br />

ansvarig utgivare Mikael Joumé personuppgiftshantering personuppgifter@hearttoheart.se<br />

bankgiro 900-7857 swish 900 78 57 hemsida www.hjartatillhjarta.se facebook www.facebook.com/hearttoheart.se<br />

instagram hjartatillhjarta_sverige<br />

grafisk form Hjärta till Hjärta foto Hjärta till Hjärta och partnerorganisationer


Swish: 900 78 57<br />

Bg: 900-7857<br />

Märk: Sommarläger<br />

Sommarläger för<br />

krigsdrabbade och<br />

utsatta barn<br />

- Det finns inget vackrare i livet än glädjen i ett barns ansikte<br />

och alla dessa leenden jag möter under sommarlägren. Att ni är<br />

med och möjliggör dessa underbara sommarupplevelser betyder<br />

så mycket, säger Valentina Preda som anordnar läger för<br />

barnen som går på After School genom FDES arbete i Rumänien.<br />

Förra året fick barnen från skolan i Buzau åka på sitt första läger i livet.<br />

Dessa romska barn, som kommer från ekonomiskt utsatta familjer, skulle<br />

inte fått den chansen om inte Hjärta till Hjärtas givare öppnat sina hjärtan<br />

och plånböcker år efter år för att ge dem sådana upplevelser.<br />

Minnen för livet!<br />

- Barnen njöt av varje sekund, fick nya vänner, åt bra mat, gjorde roliga<br />

aktiviteter och fick lära sig nya saker i livet. Framför allt fick de samla på<br />

sig underbara sommarminnen som de kommer bära med sig för resten av<br />

sina liv, fortsätter Valentina.<br />

Sommarläger i Ukraina<br />

I år värmer det lite extra i hjärtat att vi är med och finansierar sommarläger<br />

för krigsdrabbade barn i Ukraina. Med start i juni och fram till första veckan<br />

i september får barn från Charkivregionen bo och vistas i en lugn och<br />

underbar miljö med stora grön- och aktivitetsytor på lägergården Betel i<br />

västra Ukraina.<br />

Det kostar 500 kr per barn för en lägervecka på Betel. Då ingår boende,<br />

mat och alla aktiviteter. Varmt tack för din gåva som skapar underbara<br />

lägerupplevelser för barn i våra verksamhetsländer!<br />

12-åriga Florin bor med tre syskon,<br />

sin sjuka mamma och mormor i<br />

ett rum i ett hus som inte är färdigbyggt.<br />

Här finns varken rinnande<br />

vatten eller elektricitet och att<br />

sätta mat på bordet varje dag är<br />

svårt. I familjen finns inte ekonomi<br />

för något extra. Att Florin kunde<br />

åka med på lägret var en stor<br />

uppmuntran för honom. Florin<br />

jobbar bra i skolan och har bra<br />

betyg som resultat av att han är<br />

en del av afterschool-programmet.<br />

Han är en fin kille, skötte sig<br />

exemplariskt på lägret och<br />

fick uppleva en härlig vecka<br />

tillsammans med sina kompisar.<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong> 3


ALBANIEN/BULGARIEN<br />

SPORT, LÄXHJÄLP<br />

OCH SOCIALA INSATSER<br />

GÖR SKILLNAD<br />

Afterschoolverksamheten<br />

utvecklas hela tiden i<br />

samverkan med Hjärta till<br />

Hjärtas partnerorganisationer<br />

i Östeuropa. Efter vårens resor<br />

till Bulgarien och Albanien<br />

kan vi med glädje konstatera<br />

att antalet elever ökar och att<br />

nya projekt startas.<br />

Att få läxhjälp gör skillnad på<br />

individnivå och på lång sikt<br />

påverkar insatser inom utbildning<br />

familjernas framtid och<br />

det samhälle de är en del av.<br />

I Bulgarien har vi sedan länge jobbat<br />

med utbildning och att motivera till<br />

goda resultat i skolan med sport som<br />

motivator. Dessa projekt fokuserar inte<br />

primärt läxläsning men väl på barnen<br />

och ungdomarnas motivation att gå<br />

till skolan och få godkända betyg. Det<br />

senaste året har en dubblering av antalet<br />

barn och ungdomar skett genom<br />

starten av tre nya projekt på platserna<br />

Dermantsi, Glava och Radomirtsi.<br />

Spelglädje och kamratskap<br />

Under besöket i Lukovit i mars fick vi<br />

vara med på en fotbollsturnering mellan<br />

de olika lagen. Det var härligt att se<br />

spelglädjen. Inspirerande tränare och<br />

spelare, allt i en anda av uppmuntran<br />

och kamratskap. Det var fascinerande<br />

att lyssna till tränarnas berättelser.<br />

Även om det finns stora utmaningar<br />

så går alla ungdomar i skolan vilket är<br />

huvudmålet för sportprojekten.<br />

Behov av extra stöd<br />

Under <strong>2023</strong> har vi utökat stödet till<br />

att också innefatta två after schoolprojekt<br />

i staden Lukovit.<br />

Vi har besökt skolan Aleko Konstantinov<br />

och mötte rektor Maya Ralcheva<br />

och psykolog Pavlinka Vasileva. De berättade<br />

att skolan har över 700 elever<br />

i alla årskurser. Många av barnen har<br />

utmaningar och behöver extra stöd.<br />

Rektor Maya lyfte fram after school<br />

som en viktig resurs som leder till<br />

goda resultat för barnens skolarbete<br />

som helhet. Skolan driver läxhjälpen<br />

i egen regi med över 200 barn. Hari<br />

Yanchev som är ledare för Bulgarian<br />

Aid Missions arbete i Lukovit, är en av<br />

lärarna i programmet.<br />

4 HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong>


Barnen får äta sig mätta<br />

Ett problem för många av barnen från<br />

ekonomiskt utsatta familjer är att de<br />

inte har råd med lunchen som inte<br />

finansieras av skolan, utan betalas av<br />

familjerna själva. Rektorn var mycket<br />

glad över att vi kan bidra till att de<br />

mest utsatta barnen får äta sig mätta<br />

och på så sätt få energi att klara skolan<br />

och orka hålla ut hela dagen under<br />

lektionerna på after school.<br />

Kärlek, omsorg och uppmuntran<br />

Det andra after school-projektet ligger<br />

i det romska bostadsområdet Iztok där<br />

15 barn varje dag kommer för att få hjälp<br />

med sina läxor av lärarinnan Mary som<br />

visar dem kärlek, omsorg och uppmuntran.<br />

Vid vårt möte med socialchefen<br />

Sevdalin Asenov i Lukovit underströk<br />

han hur viktiga dessa projekt är<br />

för stadens romska minoritet och tackade<br />

för allt stöd Hjärta till Hjärta ger<br />

då kommunens resurser inte räcker till.<br />

Återinvigning efter tre år<br />

På resan till Albanien i början av maj<br />

besökte vi först vår mångåriga partnerorganisation<br />

World of Life International<br />

i staden Lac, där vi fick glädjen att vara<br />

med på återinvigningen av organisationens<br />

center. När en jordbävning<br />

drabbade regionen 2019 förstördes<br />

stadens sjukhus. Organisationen överlät<br />

då sitt center till kommunen som<br />

inrättade en vårdcentral i fastigheten.<br />

Förhoppningen var att få tillbaka<br />

centret efter tre månader men det tog<br />

tre år och en totalrenovering av fastigheten<br />

var nödvändig.<br />

Viktigt arbete för utsatta familjer<br />

Nu var det stor fest och glädje när man<br />

äntligen var hemma i sina egna lokaler<br />

igen. Många var inbjudna och särskilt<br />

inspirerande var det att höra borgmästaren<br />

Majlinda Cara berätta hur<br />

betydelsefullt och avgörande centrets<br />

arbete med fysioterapi och socialt<br />

arbete är för staden och människorna<br />

som bor där.<br />

En klinik där alla kan få hjälp<br />

Vår resa i Albanien gick vidare till Shkoder<br />

där vi fick spendera några dagar<br />

tillsammans med ledare och volontärer<br />

i församlingen Hope for Shkoder.<br />

Församlingen driver en klinik som<br />

erbjuder läkarundersökningar och<br />

olika provtagningar för människor<br />

som inte får rätt hjälp inom den offentliga<br />

sjukvården. Kliniken ska vara<br />

en plats där alla kan få hjälp oavsett<br />

sin sociala situation. Nytt för i år är att<br />

vi tillsammans med Conny Bergkvist<br />

och Margareta Ideskär stöttar den nya<br />

fysioterapimottagningen på kliniken.<br />

Fysioterapi gör stor skillnad<br />

Vi träffade en ung kvinna som heter<br />

Fatjona. Hon föddes med höftproblematik<br />

och blev som liten gipsad<br />

under lång tid med nervskador som<br />

följd. Hon kan inte gå utan sitter i<br />

rullstol. På ett socialt forum för<br />

människor med funktionsvariationer<br />

tipsades hon om fysioterapin på kliniken.<br />

Med ett stort leende berättar hon att<br />

behandlingen genom fysioterapeuten<br />

Ariel Cocja gör stor skillnad för rörligheten<br />

och som smärtlindring.<br />

Diskriminerade och exkluderade<br />

Hjärta till Hjärta stöder även ett after<br />

schoolprojekt där 22 barn får läxhjälp<br />

och ett varmt mål mat. Här lär de sig<br />

att läsa, skriva och räkna. De får även<br />

lära sig om hälsa och hygien. Innan<br />

varje måltid tvättar de händerna och<br />

när de ätit upp sin mat borstar varje<br />

barn tänderna. Detta är inga självklara<br />

kunskaper för den här målgruppen.<br />

Barnen tillhör en marginaliserad<br />

grupp som kallas balkanegyptier. De<br />

200 familjerna i området är som regel<br />

diskriminerade och exkluderade från<br />

samhället. Unga pojkar börjar jobba<br />

redan i tolvårsåldern och många av<br />

flickorna gifts bort i sextonårsåldern.<br />

Bättre förutsättningar<br />

På House of Hope vill man hjälpa föräldrarna<br />

att se en ny väg för sina barn<br />

genom att höja utbildningsnivån över<br />

tid. Det finns en statlig skola i området<br />

dit väldigt få av barnen går regelbundet.<br />

Ett grundproblem är att varken<br />

skola eller samhället i stort verkar för<br />

en förändring.<br />

Utbildning är en av de viktigaste<br />

faktorerna för förändring och för att<br />

ta sig ur fattigdom. Genom de viktiga<br />

insatser som görs av våra partnerorganisationer<br />

får marginaliserade barn<br />

bättre förutsättningar i livet!<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong> 5


HUMANITÄRA INSATSER<br />

På plats i jordbävningsdrabbade<br />

Turkiet och krigets Ukraina<br />

I februari drabbades Turkiet och Syrien av en förödande jordbävning som under loppet av tio<br />

sekunder raserade människors liv på en mängd olika sätt. Officiella siffror talar om över 50 000<br />

döda, men det är troligtvis många fler än så och en närmast ofattbar materiell förstörelse av<br />

människors hem, arbetsplatser och annan infrastruktur.<br />

Samtidigt pågår ett blodigt och hänsynslöst krig där Ukraina, både mänskligt och materiellt,<br />

trasas sönder mer och mer för varje månad som går.<br />

I dessa humanitära kriser är Hjärta till Hjärta med och gör skillnad. Under våren har vi besökt<br />

båda länderna. Här följer en redogörelse av våra intryck och insatser.<br />

UKRAINA<br />

I månadsskiftet februari/mars besökte<br />

Hjärta till Hjärtas direktor, Mikael Joumé,<br />

Svenskt Hjälpcenter i Ukraina. Tillsammans<br />

med partnerorganisationen<br />

Ukrainahjälpen Filippus och en delegation<br />

från bland annat Vasakyrkan i<br />

Kalmar/Power Up Ukraine levererades<br />

en konvoj med 15 fordon; elkrafts- och<br />

terrängbilar, en ambulans samt ett<br />

antal större SUV-bilar som kan ta sig<br />

fram i svår terräng. Två lastbilar med<br />

humanitär hjälp och ett flertal mobila<br />

elkraftverk överlämnades också.<br />

Hjälpen kommer fram<br />

- Jag är tacksam att besöket och överlämningen<br />

kunde genomföras, säger<br />

Mikael. Efter besöket på lägergården<br />

Betel som också är ett logistikcenter för<br />

humanitär hjälp, känner jag mig trygg<br />

med att hjälpen verkligen kommer fram<br />

och att den distribueras till de människor<br />

som drabbats hårdast av kriget.<br />

På lägergården lastas den humanitära<br />

materielen om till mindre fordon<br />

för vidareförmedling till upparbetade<br />

nätverk i de krigsdrabbade östra delarna<br />

av Ukraina.<br />

Att växa upp i krig<br />

- Det var drabbande att möta de 40 internflyktingar<br />

som för närvarande bor<br />

på lägergården. Alla bär de på krigstrauman<br />

och sår som kanske läker på sikt,<br />

men det märks att de känner sig trygga<br />

i den här miljön, fortsätter Mikael.<br />

Den lilla familjen bestående av en<br />

mamma och tre små barn under fem<br />

år, har etsat sig fast i minnet, kanske<br />

för att det saknas en pappa i bilden. Är<br />

han vid fronten och lever han? Kommer<br />

familjen att återförenas? Hur ska<br />

det gå för familjen på sikt?<br />

Den yngste pojken har precis lärt<br />

sig gå, han var inte gammal när kriget<br />

bröt ut. Än så länge är han oförstörd<br />

och oförstående, men tänk att födas<br />

och växa upp under ett krig.<br />

Fortsatta insatser<br />

Kriget pågår för fullt och de humanitära<br />

behoven ökar hela tiden. I samverkan med<br />

partnerorganisationer fortsätter Hjärta<br />

till Hjärta med olika stödinsatser så länge<br />

det finns behov och resurser. Det handlar<br />

fortsatt om mat, kläder, hygienartiklar<br />

men även vårdfordon och elkraftverk.<br />

Till sommaren stödjer vi också ett<br />

sommarläger för krigsdrabbade barn.


TURKIET<br />

Hjärta till Hjärta och Evangeliska Frikyrkan<br />

(EFK) har tillsammans förmedlat<br />

pengar som samlats in för att möta<br />

behov och lindra lidandet i den hårt<br />

drabbade Hatay-regionen. Stödet har<br />

förmedlats till organisationen First<br />

Hope Association. I Antakia mötte vi<br />

Refik Tupcu, Umut Sahin och Birsen<br />

Karlsson som är ledare för organisationen.<br />

Programkoordinator Mattias<br />

Lindsmyr besökte nyligen de drabbade<br />

regionerna i Turkiet tillsammans med<br />

en delegation från EFK.<br />

Möttes av fullständigt kaos<br />

- En timme efter jordbävningen satte<br />

jag mig i bilen och åkte mot Antakia<br />

i Hatay där jag möttes av fullständigt<br />

kaos, berättar Umut. Han beskriver<br />

hur människor grävde med sina bara<br />

händer i rasmassorna för att hitta<br />

anhöriga. Att se allt detta var ett trauma,<br />

en fruktansvärd misär och tuffa<br />

förhållanden rådde överallt i staden.<br />

Umut berättar att han efter fem dygn<br />

tog av sig sina skor för första gången,<br />

då han tillsammans med volontärerna<br />

i search and rescue-teamen i princip<br />

jobbat dygnet runt för att rädda så<br />

många liv som möjligt.<br />

Fältsjukhus räddar liv<br />

First Hope Association har på ett imponerande<br />

och effektivt sätt byggt upp ett<br />

fältsjukhus, lager för materiellt bistånd,<br />

duschar, toaletter, tvättstationer och<br />

logement för sina volontärer. På fältsjukhuset<br />

har man hjälpt 7300 skadade<br />

patienter och utfört 280 operationer<br />

som räddat liv. 5 000 tält, 120 containrar<br />

och 400 toaletter har distribuerats till<br />

många platser i Hatay-regionen. Bara<br />

i Antakia räknar man med att 80% av<br />

alla hus måste rivas och både vattenoch<br />

avloppsystem är på många platser<br />

totalförstörda. Behoven är gigantiska.<br />

Humanitär hjälp<br />

9 000 familjer har fått hjälp med bröd,<br />

mat, vatten, hygienartiklar och kläder.<br />

Nu ligger fokus på att åka till bostadsområden<br />

och samhällen för att möta<br />

familjerna direkt där de bor i tält och<br />

baracker. Under en vecka delas följande<br />

ut: 3 000 matpaket, 3 000 hygienpaket,<br />

100 000 liter vatten, 1 000 filtar och<br />

mycket, mycket mer. Organisationen<br />

räknar med att vara kvar i området i<br />

upp till två år för att erbjuda humanitär<br />

hjälp och traumabearbetning.<br />

Barnvänliga platser<br />

Fyra barntält finns uppsatta på olika<br />

platser – så kallade Child Friendly Spaces<br />

(Barnvänliga platser) - dit barn får komma<br />

och leka, möta psykologer och vuxna som<br />

bryr sig extra om dem. Alla barn har<br />

förlorat sin trygghet på olika sätt och i<br />

olika omfattning. De har kanske förlorat<br />

syskon, föräldrar, morföräldrar och<br />

vänner. Hemmen är borta, skolorna är<br />

raserade och att i en sådan kris ha en<br />

plats där man får vara barn är väldigt<br />

viktigt. Att också få hjälp att hantera<br />

sina trauman utifrån ett barnperspektiv<br />

gör viktig skillnad på lång sikt.<br />

Tack för att ni inte glömmer oss!<br />

En av dagarna åkte vi med på utdelning<br />

av mat och hygienartiklar och att se<br />

den glädje och kärlek som mötte oss<br />

var en rörande upplevelse. En av familjerna<br />

bjöd på Ayran, en klassisk turkisk<br />

dryck där huvudingredienserna består<br />

av yoghurt, vatten och salt. Under tiden<br />

vi drack berättade de att familjen hade<br />

förlorat en dotter, hennes man och deras<br />

två barn under rasmassorna. Trots<br />

detta så skiner kvinnan upp när volontärerna<br />

från First Hope kommer och<br />

utbrister, –Tack för att ni inte glömmer<br />

oss!<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong> 7


HJÄRTATS MEDARBETARE<br />

Hjärta till Hjärta driver fyra Second Hand-butiker som också är sociala företag i Östergötland.<br />

Överskottet från försäljningen går till biståndsarbetet samt återinvesteras i verksamheten.<br />

För att butikerna ska finnas krävs det många arbetstimmar och de utförs av bland annat volontärer,<br />

praktikanter, personer som gör arbetsträning eller samhällstjänst och anställda. Tillsammans<br />

är de Hjärta till Hjärtas medarbetare. I kommande nummer av tidningen kommer ni att få läsa om<br />

några av alla de som arbetar här. Först ut är Mahdiyeh Khavarj som är volontär i butiken i Linköping.<br />

Mahdiyeh har varit volontär för Hjärta<br />

till Hjärta sedan mars i år.<br />

- Jag kom till Sverige för lite mer än<br />

ett år sedan, berättar Mahdiyeh. Nu<br />

läser jag SFI på förmiddagarna och är på<br />

Hjärta till Hjärta på eftermiddagarna.<br />

Hon bor i Linköping tillsammans<br />

med sin man. Hon kommer från<br />

Afghanistan och pratar dari och<br />

persiska sedan tidigare.<br />

- Jag kom hit till Hjärta till Hjärta<br />

för att jag ville språkträna. Jag tänkte<br />

att jag nog lär mig svenska snabbare<br />

om jag är här. Nu har jag lärt känna<br />

flera av mina kollegor som hjälper mig<br />

att prata svenska. Jag tror också att<br />

jag blivit mer självständig under tiden<br />

här, säger Mahdiyeh.<br />

När Mahdiyeh är på Hjärta till Hjärta<br />

arbetar hon på bokavdelningen där hon<br />

sorterar och kategoriserar böcker. De<br />

dagar butiken är öppen arbetar hon på<br />

klädavdelningen. Hon hänger tillbaka<br />

kläder som kunder har provat, ser till att<br />

butiken ser fin ut och pratar med kunder.<br />

- Jag är intresserad av att arbeta<br />

med böcker och jag hoppas på att få<br />

jobb som bibliotekarie, men innan det<br />

måste jag läsa på universitet.<br />

Innan vi avslutar samtalet säger<br />

Mahdiyeh att hon är glad att hon fått<br />

komma till Hjärta till Hjärta, sedan<br />

frågar hon med ett leende om hon får<br />

gå och fortsätta jobba.<br />

Bli en del av oss – bli volontär!<br />

Läs mer på hjartatillhjarta.se/volontar<br />

Hos oss har människor alla möjliga livs- och yrkesbakgrunder och här arbetar vi sida vid sida med en stor variation<br />

av uppgifter. Alla kan göra något.<br />

Varmt välkommen till någon av våra informationsträffar:<br />

Mjölby: Måndag 11 september, kl. 18:00, Svänggatan 5. Motala: Måndag 18 september, kl. 18:00, Attorpsgatan 10.<br />

Linköping: Onsdag 13 september, kl. 18:00, Turbinvägen 10. Kisa: Onsdag 20 september, kl. 18:00, Sjögatan 11.<br />

Anmälan senast 5 september till programkoordinator Carolina Johansson. Tel: 013-480 92 60, E-post: carolina@hearttoheart.se<br />

Frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!