02.11.2023 Views

Golv till Tak #7 - 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 52 | PRIS SEK 60 | NR 7 <strong>2023</strong><br />

Långlivade<br />

kollektioner<br />

efterfrågas<br />

Grafittimattor ?<br />

<strong>Golv</strong>branschens klimatarbete anassas<br />

<strong>till</strong> kommande krav<br />

<strong>#7</strong>/23


MARMOLEUM<br />

KLIMATPOSITIV<br />

UTAN KOMPENSATION<br />

För varje kvadratmeter Marmoleum som<br />

installeras avlägsnas 446 gram koldioxid<br />

ur atmosfären.<br />

Läs mer på:<br />

forbo-flooring.se<br />

climate positive<br />

C R A D L E T O G A T E


Innehåll 7/23<br />

2 Långlivade kollektioner efterfrågas<br />

6 Långsiktighet, även på kort sikt<br />

9 Utrymme för förbättring<br />

11 <strong>Golv</strong>branschens klimatarbete anpassas <strong>till</strong> kommande krav<br />

15 Grafittimattor?<br />

18 ”<strong>Golv</strong>et skapar energi”<br />

21 Butikskoncept för barnkläder<br />

25 Höga akustikkrav när varuhus blir campus<br />

29 Trägolv ”over there”<br />

33 ”Samarbete är <strong>Golv</strong>branschens ryggrad”<br />

34 Efter branschskolan – vad händer?<br />

37 En ”vanlig” mässvår<br />

39 Pallman lanserar ny golvolja, gjord av hampa<br />

40 Bred nedgång<br />

43 Sverigebilden?<br />

44 Stockholmsmässan läggs ner<br />

47 Regionen har ordet: Vill ha tätare dialog med arkitekter<br />

48 Ny ordförande i Tekniska Kommittén<br />

52 #<strong>Golv</strong> & Platt<br />

53 Fråga juristen<br />

54 Fråga GVK<br />

56 Benny<br />

Långlivade kollektioner efterfrågas<br />

SAMTAL!<br />

Arkitekter väcker golvbranschens intresse.<br />

Både golvleverantörer och golventreprenörer<br />

vill nå fram <strong>till</strong> arkitekter och<br />

framföra sina budskap om golvkonstruktioner,<br />

golvmaterial och om vad<br />

som ibland kan skapa problem vid arbetsutförandet.<br />

Det framgår tydligt av en<br />

del texter här i tidningen.<br />

Vi hoppas att golvbranschen även väcker<br />

arkitekternas intresse. I denna tidning<br />

redogör vi för golvbranschens samordnade<br />

klimatarbete. Noggranna beräkningar<br />

har gjorts. Och för både leverantörer<br />

och entreprenörer står transporter<br />

för en väsentlig del av utsläppen. Men de<br />

allra största utsläppen härrör från råvarorna.<br />

Att veta detta är ett bra utgångsläge<br />

för golvbranschens fortsatta klimatarbete.<br />

Som innebär en konkret hand -<br />

lingsplan med inriktning nettonollutsläpp<br />

2045.<br />

Några små, förhoppningsvis roliga och<br />

inspirerande exempel, har vi också att<br />

bjuda på. Som målning av trägolv istället<br />

för utbyte. Som spännande ”grafittimattor”.<br />

Med mera.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

CSRD<br />

1 januari 2024 (rapportering<br />

2025) för företag/koncerner som<br />

är stora, är av allmänt intresse<br />

och med fler än 500 anställda.<br />

2024 eller senare:<br />

Ekodesigndirektivet utökas <strong>till</strong><br />

att omfatta fler produktgrupper,<br />

samt produktpass införs<br />

Green Claims<br />

CSRD<br />

1 januari 2025<br />

(rapportering 2026) för<br />

stora företag/koncerner<br />

Klimatdeklarationer<br />

utökas <strong>till</strong> att omfatta alla<br />

byggdelar samt<br />

gränsvärden införs<br />

2026<br />

CSRD<br />

1 januari 2026 (rapportering 2027)<br />

för små och medelstora företag<br />

noterade på reglerad marknadsplats<br />

samt små och icke-komplexa<br />

kreditinstitut och captivebolag.<br />

2027<br />

<strong>2023</strong><br />

2024<br />

2025<br />

<strong>Golv</strong>branschens klimatarbete anpassas<br />

<strong>till</strong> kommande krav<br />

OMSLAGSBILD: Läggning av återbrukat textilgolv<br />

FOTO: Bo Gyllander<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 1022, 134 27 Gustavsberg. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 08 - 400 28 652. E-POST: joel@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. PLUSGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


JOHAN ASPELIN:<br />

Arkitektur – mer<br />

i ropet än någonsin<br />

När konjunkturen kärvar och byggbranschen lagt i en tvärbroms<br />

påverkas många yrkesgrupper. Arkitekter har, precis som<br />

vi i golvbranschen, under många år haft goda tider. Jobben har<br />

strömmat in och det har främst varit rekryteringen som varit<br />

den stora flaskhalsen. Idag är det svårare tider för alla.<br />

Arkitekter har på senare år hamnat i ropet på flera sätt. Organisationer<br />

som Arkitekturuppropet och liknande vill se en ny<br />

sorts arkitektur och byggnadskonst. Mer i ”gammal stil” och<br />

inte så mycket glas och betong. Arkitekterna anklagas för att<br />

inte bry sig om det estetiska, att de inte tycker något ska vara<br />

fint längre.<br />

Samtidigt svämmar TV nästan över av program som på ett eller<br />

annat sätt speglar arkitektur och våra hem. Renoveringsprogram,<br />

”Husdrömmar”, historiska djupdykningar, ”Vem bor här?” och<br />

så vidare. Bostad och arkitektur är något som lockar publiken.<br />

Vad det här beror på kan vi såklart fundera över, men det är<br />

ändå intressant att yrkesrollen och vad som skapas i den blir<br />

föremål för så mycket diskussion.<br />

En tanke kan vara att rummet som vi lever eller arbetar i<br />

påverkar oss. Det är i samspelet med oss människor som rummet<br />

existerar. Vi vill ha det fint omkring oss, det ska inte bara<br />

vara fyrkantigt rationellt och maskinellt.<br />

Arkitekturen förändras givetvis också med tiden – liksom vår<br />

syn på arkitekturen. Saker som för några decennier sedan<br />

betraktades som väldigt märkliga upplevs idag som stor konst.<br />

<strong>Golv</strong>läggare möts vanligtvis inte av samma allmänintresse som<br />

arkitekter. Fast frågan är om inte fler borde intressera sig för<br />

golv och golvläggning. Olika golvmaterials egenskaper och<br />

funktion är en del av byggnadens helhet. Hur ska man <strong>till</strong><br />

exempel som privatperson tänka när man planerar att renovera<br />

ett köksgolv? Vilken typ av<br />

golv passar i sommarstugan<br />

från 1940-talet? Det borde<br />

nog fler fråga sig, om deras<br />

byggen ska bli så som de<br />

önskar.<br />

Intresset för arkitektur<br />

kommer antagligen att<br />

spilla över även på vår<br />

bransch. Det blir ju inte<br />

mycket <strong>till</strong> bostad om inte<br />

golvet passar in i helheten<br />

eller om det inte fyller sin<br />

funktion. Att golvet har<br />

stor betydelse för upplevelsen<br />

av rummet är en självklarhet.<br />

Kanske får vi snart<br />

TV-programmet ”<strong>Golv</strong>drömmar”?<br />

JOHAN ASPELIN, vd för <strong>Golv</strong>branschen.<br />

Långlivade kol<br />

Finns det en motsättning mellan hållbarhet<br />

och kreativ frihet? Är det hållbart<br />

med så många nya golvkollektioner?<br />

Vi har diskuterat med <strong>till</strong>verkare<br />

och arkitekter. Från arkitekterna<br />

kommer önskemål att befintliga<br />

kollektioner ska behållas så att det går<br />

att komplettera, matcha, ersätta, byta<br />

ut och återbruka delar av de hundratusentals<br />

kvadratmeter golv som ligger<br />

i lokaler, bostäder, skolor och sjukhus<br />

runt om i landet – det är hållbarhet på<br />

riktigt, menar de.<br />

Forbo har ett av marknadens bredaste sortiment av golv.<br />

Varje kollektion innehåller i sig ett stort antal designer<br />

och kulörer. Behövs verkligen hela detta erbjudande<br />

och alla prover? Hur hållbart är det?<br />

– Jag reagerade också<br />

på detta initialt. Nu, efter<br />

några månader i jobbet,<br />

är min oro mindre, säger<br />

Frida Lundgren, nybliven<br />

nordisk marknadschef<br />

hos Forbo. Våra arkitektböcker<br />

har ett brett utbud<br />

av prover för att de ska<br />

passa många marknader,<br />

men det är bara storsäljarna<br />

vi har på lager.<br />

Baskollektioner?<br />

Övriga golv <strong>till</strong>verkas på<br />

beställning eller som<br />

FRIDA LUNDGREN, Forbo<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


lektioner efterfrågas<br />

I FÖRSÄKRINGS-<br />

KASSANS lokaler i<br />

Uppsala pågår just nu<br />

arbetet med att lägga<br />

6 000 kvadratmeter<br />

återbrukat textilgolv.<br />

LINK Arkitekter har<br />

skapat en design som<br />

fungerar både med<br />

nytt och med återbrukat<br />

material och<br />

för framtida kompletteringar<br />

– det<br />

kräver kreativitet.<br />

Foto: Bo Gyllander<br />

print­on­demand. Att <strong>till</strong>verka specifikt <strong>till</strong> projekt är<br />

mer hållbart och ökar också möjligheterna <strong>till</strong> designkreativitet.<br />

Forbos arkitektböcker finns även digitalt och på sikt<br />

tror Frida Lundgren att de kommer att ersätta de fysiska<br />

exemplaren.<br />

– Men att ersätta fysiska golvprover i projekten kommer<br />

ta längre tid. Den taktila och visuella upplevelsen är<br />

viktig.<br />

Frida menar att arkitekterna är viktiga för att påverka<br />

hållbarhetsutvecklingen i branschen med sitt engagemang<br />

för miljöfrågor. De söker efter funktionella produkter<br />

med lägsta möjliga klimatavtryck, eftersom deras<br />

projekt ofta styrs av beställare som också har ett stort<br />

fokus på lägsta möjliga koldioxidutsläpp. Funktionskrav<br />

gör att det behövs flera olika golv, men något färre<br />

kollektioner tror hon skulle underlätta för arkitekterna.<br />

– Hållbara färgval är ofta lugna, naturliga nyanser<br />

här i Norden. Det finns möjligheter att lägga in spännande<br />

accentfärger men det är viktigt att tänka på golvets<br />

långsiktiga funktion. Det ska ju även fungera för kommande<br />

hyresgäster och ägare.<br />

– Det gäller att hitta en bra balans och i sammanhanget<br />

är det intressant att inspireras av andra branscher<br />

som brinner för hållbarhet, säger Frida Lundgren och<br />

nämner som exempel Nudie Jeans.<br />

Jeansmärket har ett genomgripande hållbarhetsarbete<br />

med tydlig kontroll på sin produktion. Man har<br />

skalat ned från säsongskollektioner <strong>till</strong> ett bassortiment<br />

med klassiska designer som finns kvar över tid. Några<br />

produkter kommer och går, för att behålla relevansen<br />

för kunderna, men grunden är densamma.<br />

– Ett par Nudie­jeans är en hållbar investering som<br />

du använder, lagar och äger länge och slutligen återvinner.<br />

Det tänket har vi även som golv<strong>till</strong>verkare.<br />

Så kanske är nästa steg att någon golv<strong>till</strong>verkare vågar<br />

gå över <strong>till</strong> baskollektionstänket?<br />

Självklar utgångspunkt<br />

För många arkitekter är hållbarhet en sporre och en helt<br />

självklar utgångspunkt för projekten. Laila Ifwer Sternhoff,<br />

arkitekt på LINK Arkitektur i Stockholm, svarar<br />

direkt på frågan om hon tycker att golvleverantörerna<br />

har ett alltför stort utbud:<br />

– Det skulle jag absolut säga. Det är klart att vi som<br />

arkitekter vill se nyheter, men jag tycker det finns för<br />

många modekollektioner. Det tar ett par år från lanseringen<br />

innan man lär sig en ny kollektion och innan vi<br />

aktivt börjar jobba med den här på kontoret. Då kanske<br />

leverantören redan slutat <strong>till</strong>verka den.<br />

– Vi kanske vill förlänga golvets livslängd genom att<br />

byta ut trasiga eller fläckiga plattor, och då finns ibland<br />

inte produkten kvar. Det känns inte hållbart.<br />

Portaler för återbruk<br />

Ett annat perspektiv på förhållandet mellan kreativ frihet<br />

och hållbarhet får vi när vi talar om återbruk av golv.<br />

– Nu jobbar vi i ett stort ombyggnadsprojekt i<br />

Uppsala där vi föreskrivit 6000 kvadratmeter återbrukat<br />

textilgolv i Försäkringskassans nya lokaler. Vår kreativa<br />

frihet här begränsas av marknaden. Det är svårt att få<br />

tag i <strong>till</strong>räckligt stor mängd återbrukat material!<br />

Man har därför skapat en design som fungerar både<br />

med nytt och återbrukat textilgolv och för framtida<br />

kompletteringar. Plattorna har man med hjälp av Tarkett<br />

hittat hos en recykling­firma i Belgien och även i projekt<br />

i Sverige, där de kom direkt från ett utrivningsprojekt.<br />

Man valde att koncentrera sig på återbrukat textilgolv<br />

TEXT:<br />

Marie Holhammar<br />

”Kanske är<br />

nästa steg att<br />

någon golv<strong>till</strong>verkare<br />

vågar gå över<br />

<strong>till</strong> baskollektionstänket.”<br />

Fortsättning på sid 4<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 3


Fortsättning från sid 3:<br />

Långlivade kollektioner<br />

efterfrågas<br />

”Mellanhänder<br />

eller<br />

portaler för<br />

återbrukat<br />

material –<br />

det tror jag<br />

på för framtiden.”<br />

”Att golvleverantören<br />

har många<br />

kollektioner<br />

kan vara en<br />

risk eftersom<br />

kollektionerna<br />

då tenderar<br />

att leva<br />

ett kortare<br />

liv.”<br />

LAILA IFWER STERNHOFF,<br />

LINK Arkitektur<br />

från en producent för<br />

att kunna spåra råvara,<br />

kemisk sammansättning<br />

och <strong>till</strong>verkningsprocess.<br />

– Det finns också flera<br />

rent praktiska parametrar<br />

att ta hänsyn <strong>till</strong> vid återbruk.<br />

Färgerna ska<br />

fungera <strong>till</strong>sammans –<br />

i Uppsala­projektet har<br />

vi minst fyra i kontorslandskapet<br />

men ibland<br />

blir det upp <strong>till</strong> tio kulörer<br />

i de mönsterlagda fälten<br />

då flera sorter, nytt och<br />

återbruk blandas. Sedan<br />

får inte kontrasterna vara<br />

för stora, då blir man sjösjuk! Sådant som lika lugghöjd<br />

är också viktigt. Det får inte bli några höjdskillnader.<br />

På grund av utmaningarna med att finna återbrukat<br />

golvmaterial efterlyser Laila Ifwer Sternhoff mellanhänder<br />

eller portaler som kan samla ihop material för<br />

återbruk och även information om miljövärden.<br />

– Det tror jag mycket på för framtiden, säger hon.<br />

Funktion<br />

Linda Nilson, inredningsarkitekt på Liljewall i Göteborg,<br />

betonar å sin sida att det är funktionen som är av<br />

störst betydelse.<br />

– Det finns många ingångar i valet av golvmaterial.<br />

Där finns <strong>till</strong> exempel krav på akustik, och inte minst på<br />

städbarhet. I hårt trafikerade miljöer ska golvet vara lättstädat<br />

och kunna städas maskinellt utan att bli sjaskigt<br />

eller slitas för fort. Där finns också fler hållbarhetsperspektiv.<br />

Hur har <strong>till</strong>verkningen gått <strong>till</strong>? Kan materialet<br />

enkelt bytas ut eller återbrukas?<br />

När man ringat in vad beställaren vill ha söker hon<br />

efter materialet bland svenska såväl som internationella<br />

leverantörer.<br />

– Det är en stor marknad och det behövs, tycker jag.<br />

En enda <strong>till</strong>verkare kan omöjligt ha alla alternativ.<br />

– I arbetet med att uppfylla beställarens intentioner<br />

har vi god hjälp av golvleverantörer som ger stöd i frågor<br />

om material, funktion, skötsel och underhåll.<br />

Kortlivade kollektioner<br />

I verkligheten är arkitektens frihet ofta mycket begränsad.<br />

– Vårt kreativa spelutrymme är begränsat redan innan<br />

vi sätter igång eftersom kommunerna är vana beställare<br />

och har tydliga tekniska anvisningar kring <strong>till</strong> exempel<br />

miljö och akustik, säger Emma Helena Körner på<br />

Fredblad Arkitekter i Halmstad som främst arbetar med<br />

offentliga uppdrag som skolor och förskolor samt gruppoch<br />

äldreboenden.<br />

– Om jag vill ha en viss färgpalett, så börjar jag oftast<br />

att skanna av golv och kakel så att jag vet vilket utbud<br />

som matchar beställarens anvisningar. Då blir jag friare<br />

i min gestaltning sedan.<br />

Det viktigaste är inte att golvleverantören har många<br />

kollektioner, menar hon. Det kan tvärtom vara en risk<br />

eftersom kollektionerna då tenderar att leva ett kortare<br />

liv. Däremot uppskattar hon att serierna är genomtänkta.<br />

– Det är tacksamt när det finns olika kulörer i kollektionen<br />

som passar ihop. Och när en produkt har valbar<br />

baksida så att samma golv kan användas i utrymmen<br />

med olika ljudkrav, så att man upplever att miljön<br />

hänger ihop.<br />

Som exempel nämner hon flera projekt där man<br />

velat ha linoleum. Materialet finns i kollektioner med<br />

många kulörer och dessutom finns möjlighet att välja<br />

linoleummattor med samma färg – men med olika<br />

akustikbaksidor.<br />

Städbarhet<br />

Med många kulörer i samma serie kan zoner och aktivitetsmarkörer<br />

skapas utan att helheten upplevs spretig<br />

och rörig. Ett önskemål från arkitekthåll verkar alltså<br />

vara färre men bredare kollektioner, istället för nylanseringar.<br />

– Ibland när det kommer nya kollektioner från <strong>till</strong>verkarna<br />

verkar de vilja skoja <strong>till</strong> det med klatschiga<br />

färger. Jag minns en kollektion i monokroma, glada<br />

färger. Det funkade ju inte alls när vi pratade med städsidan!<br />

Där är det städbarhet och fläcktålighet som går<br />

hem och de är bra på att hjälpa oss att välja golv som ser<br />

fräscha ut under lång tid.<br />

Emma Helena Körner samarbetar gärna och ofta<br />

med de leverantörer och entreprenörer hon arbetar med<br />

i sina projekt.<br />

– Svenska golvleverantörer är bra på att följa kraven<br />

i de miljödatabaser som finns. De är också generellt<br />

mycket hjälpsamma och bidrar med kunskap kring<br />

skötsel och underhåll. Det gör även entreprenörerna<br />

som ofta kan ge goda råd och har erfarenhet av golvmaterialet<br />

de lägger in.<br />

Gott samarbete<br />

Det goda samarbetet mellan golvleverantörer och arkitekter<br />

betonas av Mette Frydensbjerg Jacobsen på Ege<br />

Carpets. Hon tycker generellt att arkitektsidan önskar<br />

ha stor valfrihet när det<br />

gäller golv.<br />

– Vi upplever att<br />

mönster och färger är<br />

avgörande för arkitekternas<br />

möjlighet att uttrycka<br />

sig. Man kan säga att de<br />

är storytellers som använder<br />

mattdesign för att<br />

berätta historien om det<br />

hotell, företag eller kryssningsfartyg<br />

de inreder.<br />

På samma gång som de<br />

naturligtvis är upptagna<br />

av att skapa komfort och<br />

en god atmosfär.<br />

– Många av våra produkter<br />

produceras enbart<br />

METTE FRYDENSBJERG<br />

JACOBSEN, Ege Carpets<br />

på beställning, så det blir inget spill eller överblivet<br />

material. Har arkitekten mycket speciella önskemål kan<br />

vi utveckla en speciell design eller färga om befintliga<br />

mattor. ■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


DESSO<br />

& Patricia<br />

Urquiola<br />

Ny kollektion<br />

cirkulära textilgolv<br />

Arkitekten och designern<br />

Patricia Urquiola behöver<br />

ingen närmare presentation<br />

för den som är<br />

designintresserad.<br />

I nära samarbete med<br />

Tarketts designteam har<br />

hon skapat ett textilgolv<br />

med ett mjukt rutmönster<br />

och mycket djup.<br />

Färgpaletten består av<br />

12 kulörer i neutrala,<br />

dämpade toner och<br />

ljusare accenter som<br />

samtliga kan kombineras<br />

med varandra.<br />

Kollektionen är fullt<br />

återvinningsbar med ett<br />

imponerande lågt cirkulärt<br />

koldioxidavtryck.<br />

Läs mer på tarkett.se


Långsiktighet, även på kort sikt<br />

Att ett långsiktigt tänk gäller de fastigheter de har att ta hand om och då självklart<br />

också golven, framhålls av samtliga fastighetsägare vi talat med. Det gäller<br />

byggnader för administration, forskning och undervisning men också för bostäder<br />

där man inte byter golv förrän det verkligen behövs. Intressant är att det även<br />

visar sig kunna gälla byggnader av <strong>till</strong>fälligt slag, där golven renoveras inför byggnadens<br />

användning i annat sammanhang.<br />

TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

Att långsiktigt<br />

tänk gäller, är<br />

självklart hos<br />

Akademiska<br />

Hus<br />

Det har alltid varit självklart att fastigheter ska ha bra<br />

golvbeläggningar i alla rum. Uppfattningen om under<br />

hur lång tid en golvbeläggning ska fungera <strong>till</strong> belåtenhet<br />

för hyresgäster och fastighetsägare har däremot varierat.<br />

I riktigt gamla tider var golvytan en del av byggnaden,<br />

stengolv eller massiv parkett. Under andra tider med<br />

köp­slit­och­släng­attityd kunde golven däremot mer<br />

ses som modedetaljer, som det var naturligt att byta ut<br />

när trenderna växlade.<br />

Vi tog kontakt med några fastighetsägare för att höra<br />

hur man idag ser på balansen mellan långsiktighet och<br />

livslängd å ena sidan och flexibilitet och trend å den<br />

andra.<br />

Långsiktighet med sekelperspektiv<br />

En fastighetsägare som servar verksamheter med månghundraåriga<br />

traditioner men samtidigt framtidsinriktad<br />

ungdomlig aktivitet är Akademiska Hus. Byggteknikchefen<br />

Per Hilmerssons ansvarsområde omfattar allt från<br />

gamla klassiska universitetsbyggnader <strong>till</strong> avancerad<br />

toppmodern forskningsmiljö inom medicin och teknik.<br />

Till detta kommer boendemiljöer, oftast i form av<br />

studentlägenheter.<br />

Vilka golv har man <strong>till</strong> allt detta? Naturligtvis en stor<br />

mängd olika golv, beroende på de specifika kraven för så<br />

olika objekt. Ändå lyckas Per Hilmersson ge en bild av<br />

hur man principiellt tänker inom den landsomfattande<br />

fastighetsjätten Akademiska Hus. Långsiktigt tänkande<br />

gäller. Det är ju ett begrepp nära förknippat med hållbarhet,<br />

och det är något som genomsyrar tänkandet i<br />

fastighetsbranschen.<br />

För de vanliga universitetsbyggnaderna med undervisningssalar<br />

och kontor gäller slitstark sten i entréer,<br />

trappor och korridorer. För kontor och hörsalar med<br />

samma verksamhet år efter år väljs slitstark och renoverbar<br />

linoleum. Också i studentboenden pågår samma liv<br />

under längre tid, även om hyresgästerna avlöser varandra.<br />

Linoleum passar även här. Det brukar sägas att i studenthem<br />

blir inte golven sönderstädade. Slitaget är måttligt,<br />

så golven kan få ett långt liv. I våtrum väljer Akademiska<br />

Hus keramik både för golv och väggar. Verksamheter<br />

inom medicinsk och teknisk forskning kan kräva golvmaterial<br />

av mycket speciella egenskaper. Laboratoriemiljöer<br />

måste följa forskningens mycket varierade krav.<br />

Inga onödiga golvbyten<br />

Som fastighetsägare i bostadsbranschen ska man se <strong>till</strong><br />

att det finns golv av god standard med trevligt utseende<br />

i lägenheten där någon just ska flytta in likaväl som där<br />

någon bor sedan många år. Hur ser ett stort bostadsföretag<br />

på långsiktigt val av golvbeläggning och på dagsaktuella<br />

önskemål från nya hyresgäster?<br />

Linda Thorsson, kommunikationschef på bostadsbolaget<br />

Poseidon i Göteborg, svarar på våra frågor.<br />

AKADEMISKA HUS har hand om allt från gamla klassiska universitetsbyggnader <strong>till</strong> avancerad toppmodern forskningsmiljö inom medicin och teknik. Ovan ser vi<br />

ett exempel från byggnaden Fysiologen i Campus Solna, som ingår i Hagastadens så kallade Life Science-kluster...<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


Poseidon har 28000 lägenheter att hyra ut och omsättningen<br />

av hyresgäster är tolv procent per år. Det betyder<br />

att varje år är det nästan 3400 lägenheter som får nya<br />

hyresgäster. Ska golven bytas då?<br />

– Nej, säger Linda Thorsson. Vid normalt slitage och<br />

rimliga skador klarar linoleumgolv att fungera för flera<br />

omgångar av boende. Parkett i vardagsrummet och keramik<br />

i badrummen fungerar också bra i ett längre tidsperspektiv.<br />

Man får välja försiktiga färger och mönster<br />

för att det ska passa önskemålen från flera hyresgäster<br />

med varierande smak.<br />

Det behöver knappast sägas att det kommunägda<br />

bostadsföretaget Poseidon har en policy som kräver<br />

långsiktigt hushållande med jordens resurser.<br />

Hela huset byter adress<br />

Tänk dig att vara fastighetsägare och inte ha fasta hyresgäster<br />

i dina hus och inte ens ha fasta adresser för husen.<br />

Det är verkligheten för Indus som hyr ut <strong>till</strong>fälliga lokaler<br />

med lika hög standard som i permanenta hus på permanenta<br />

tomter. Oftast handlar det om <strong>till</strong>fälliga lokaler<br />

för skolor, förskolor och kontor.<br />

Vi talar med Hanna Henriksson, säljare, och Sofia<br />

Linde, marknads­ och hållbarhetschef, och frågar om<br />

I POSEIDONS hus i<br />

Göteborg byter nästan<br />

3 400 lägenheter<br />

hyresgäster varje år.<br />

De får normalt behålla<br />

befintligt golv.<br />

Foto: Michael Levin<br />

”Vid normalt<br />

slitage och<br />

rimliga skador<br />

klarar<br />

linoleumgolv<br />

att fungera<br />

för flera omgångar<br />

av<br />

boende. ”<br />

... och här ovan ser vi ett exempel från Campus Albano, som är Stockholms universitets och KTHs campus.<br />

Foto: Jesper Orrbeck<br />

Fortsättning på sid 8<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 7


Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag ser <strong>till</strong> golvets hela livscykel<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag – för en trygg och hållbar leverans<br />

<br />

<br />

<br />

Leverantörens hållbarhetsarbete omfattar en riskanalys av<br />

verksamhetsländer och underleverantörer.<br />

<br />

Entreprenören går kontinuerligt obligatoriska utbildningar och<br />

dokumenterar sitt arbete med kvalitet, arbetsmiljö samt miljö<br />

och hållbarhet.<br />

Med GBR <strong>Golv</strong>återvinning samlas installationsspill från plastgolv<br />

in för återvinning i nya golv.<br />

GBR Kretsloppsmärkning innehåller produktspecifika skötselråd<br />

för att öka golvets livslängd samt produktinformation för<br />

att underlätta återvinning när golvet ska bytas.<br />

Läs mer om Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag på auktorisation.se<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 7: Långsiktighet, även på kort sikt<br />

PÅ DRAKBERGSSKOLAN i Göteborg har man haft stor användning för Indus moduler,<br />

i flera omgångar.<br />

det finns möjlighet att tänka långsiktigt om golven i en<br />

fastighet som ena året är skola och andra året kontor<br />

och som inte har en fast punkt i <strong>till</strong>varon. Måste man<br />

byta golvbeläggning när moduler som varit skola skiljs<br />

från varandra och blir <strong>till</strong> kontor och dagis på olika håll?<br />

– Inte alls, blir svaret. Efter rimligt slitage och måttliga<br />

skador under några års användning kan linoleumgolven<br />

renoveras och få ny lackyta. Sedan är de i skick<br />

som nya. Ekonomiskt och tidsmässigt är detta en stor<br />

vinst eftersom modulerna snabbt kan komma <strong>till</strong><br />

användning efter ett kort servicestopp. Våtrumsdelarna<br />

har plastgolv och plastklädda väggar i GVK­standard.<br />

När man talar om långsiktighet kontra kortsiktighet,<br />

blir det ett intressant resonemang. Kunden som väljer<br />

att hyra moduler, gör det ofta för att det hänt saker<br />

utanför den längre planen. Verkligheten har plötsligt<br />

krävt <strong>till</strong>fälliga, kortsiktiga lösningar. Då är det modulägaren<br />

som får stå för den långsiktiga planen. Moduler<br />

för helt olika ändamål i helt olika mängder kräver att<br />

man har bra framförhållning och insikt i hur olika behov<br />

ska mötas med samordnade medel. Märkligt nog kan<br />

hus och golv för <strong>till</strong>fälliga behov kräva mer långsiktigt<br />

tänkande än stabila fastigheter på fast grund. Hållbar,<br />

långsiktig resurshushållning är inte alltid mest framträdande<br />

där man först väntar sig. ■<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


”Jag tycker det verkar som att<br />

man oftast går på gammal vana.<br />

Har man föreskrivit någonting<br />

tidigare så fortsätter man gärna<br />

med samma val.”<br />

PER ANDERSSON, vd för Ljungby <strong>Golv</strong>.<br />

Utrymme för förbättring<br />

Det finns ett klart utrymme för förbättring när det gäller samarbetet mellan<br />

arkitekter och golventreprenörer. Det hävdar Per Andersson, vd för Ljungby<br />

<strong>Golv</strong>. Många förseningar och extrakostnader skulle kunna undvikas och klimatbelastningen<br />

skulle kunna minskas.<br />

Arkitekten och golventreprenören tar sig an en golvinstallation<br />

från lite olika utgångspunkter. Båda tänker<br />

självklart på funktion, hållbarhet och klimatpåverkan.<br />

Men därutöver tänker arkitekten mycket på färg, form<br />

och estetik och golventreprenören på arbetsutförande,<br />

kostnad och att få så lite spill som möjligt.<br />

Specialbeställningar<br />

Per Andersson, vd för Ljungby <strong>Golv</strong>, märker av det här<br />

nästan dagligen, och det kan ta sig lite olika uttryck.<br />

– Det kan vara att arkitekten föreskriver en plasteller<br />

linoleummatta i en viss färg i en lokal där det ska<br />

vara akustikbaksida. Om den mattan då inte finns med<br />

akustikbaksida så måste vi specialbeställa en sådan,<br />

alternativt lägga dubbla skikt.<br />

– Keramiska plattor kan också förorsaka krångel.<br />

Det händer att arkitekten föreskriver en viss artikel från<br />

en viss leverantör, men inte kollar upp om den finns<br />

i just den storlek man önskar. Ibland föreskrivs också<br />

fogföljd mellan golv och vägg med plattor från olika<br />

leverantörer, där plattorna inte är modulanpassade.<br />

Per Andersson pekar på betydelsen av att man i<br />

möjligaste mån jobbar med miljöklassade produkter<br />

och lagerprodukter. Detta för att undvika förseningar<br />

och andra problem med leveranserna.<br />

Gammal vana<br />

– Ett annat problem kan vara när arkitekten föreskriver<br />

en viss produkt, och därefter <strong>till</strong>fogar standardformuleringen<br />

”eller likvärdig”. Begreppet ”likvärdig” är diffust<br />

och oftast svårt att definiera. Istället tycker jag att man<br />

ska betona att alternativet ska vara funktionellt.<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> är ett av många medlemsföretag i<br />

<strong>Golv</strong>branschen som jobbar målmedvetet med att minska<br />

sina koldioxidutsläpp och Per Andersson framhåller att<br />

man redan idag kan beräkna sina interna koldioxid­<br />

TEXT:<br />

Björn Lundbeck<br />

Fortsättning på sid 10<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 9


STOCKHOLMFURNITUREFAIR.SE<br />

Stockholm<br />

Furniture Fair<br />

24.02.06 — 10<br />

Welcome to the world’s leading meeting<br />

place for Scandinavian design. Since 1951,<br />

we bring together the foremost design<br />

brands, designers and architects for a week<br />

of news, business, engaging talks and<br />

inspiring exhibitions.<br />

In 2024 we unveil a new arena for young<br />

design ventures, as well as an exhibition<br />

space showcasing Scandinavian innovations<br />

in curation by Form Us With Love. We are<br />

also proud to host Formafantasma as our<br />

20th Guest of Honour.<br />

Book your tickets here:<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 9: Utrymme för förbättring<br />

utsläpp för varje enskild golvinstallation. Men han<br />

tycker att klimatfrågan alltför sällan får genomslag i de<br />

produktval arkitekterna gör.<br />

Har du någon uppfattning om varför det är så?<br />

– Jag tycker det verkar som att man oftast går på<br />

gammal vana. Har man föreskrivit någonting tidigare<br />

så fortsätter man gärna med samma val.<br />

Partnering<br />

Per Andersson kan emellertid även ge positiva exempel<br />

där samarbetet med arkitekter har fungerat bra. Oftast<br />

har det då handlat om partneringprojekt. Då sitter alla<br />

inblandade underentreprenörer redan före byggstart<br />

med runt ett bord och man diskuterar sig fram <strong>till</strong><br />

gemensamma lösningar i en öppen dialog där alla siffror<br />

är transparenta.<br />

– Det brukar visserligen sluta med kompromisser<br />

för både underentreprenören och arkitekten, men alla<br />

lämnar nog bordet med en bättre totallösning sett <strong>till</strong><br />

funktion, miljöbelastning och kostnad.<br />

58 procent ner<br />

Ett exempel som Per Andersson lyfter fram är bygget av<br />

Hjortsbergsskolan i Ljungby kommun som genomfördes<br />

i form av ett samverkansprojekt. Där fanns ett ursprungligt<br />

förslag <strong>till</strong> golvmaterial som skulle ha orsakat utsläpp<br />

av 34000 kilo koldioxidekvivalenter*. Efter diverse<br />

överläggningar lyckades dock Ljungby <strong>Golv</strong> <strong>till</strong>sammans<br />

med Ljungby kommuns byggledare få gehör för<br />

sitt alternativa förslag, att ersätta en stor del av de föreslagna<br />

golven med linoleum. Därmed minskade också<br />

koldioxidutsläppen <strong>till</strong> knappt 15000 kilo koldioxid,<br />

eller med 58 procent. Dessutom kunde en betydande<br />

summa pengar sparas.<br />

– Och det goda resultatet uppnådde vi bara genom<br />

en så enkel sak som att vi valde så mycket linoleumgolv<br />

som möjligt. Eftersom det är ett mer klimatsmart alternativ<br />

med sin låga koldioxidbelastning.<br />

Men Per Andersson efterlyser även mer engagemang<br />

från golv­ och keramik<strong>till</strong>verkarnas sida. Han menar<br />

att det bör ligga i deras intresse att sprida kunskap om<br />

produkternas egenskaper.<br />

– Till exempel att det går att kombinera linoleum<br />

och plast, men då krävs det också att golvläggaren kan<br />

sin sak och gör rätt. För lister vill man ju helst undvika.<br />

■<br />

* Siffrorna för koldioxidbelastningen i exemplet från Hjortsbergsskolan<br />

är beräknade enligt A1– A3.<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


TRANSPORTER står för en väsentlig del av utsläppen, både för golvleverantörer och -entreprenörer. Det visar den beräkning <strong>Golv</strong>branschen gjort med hjälp av<br />

IVL Svenska Miljöinstitutet, inför det fortsatta arbetet mot nettonollutsläpp 2045.<br />

<strong>Golv</strong>branschens klimatarbete<br />

anpassas <strong>till</strong> kommande krav<br />

<strong>Golv</strong>branschen har ett ambitiöst klimatarbete inriktat på nettonollutsläpp 2045.<br />

Hållbarhetskommittén inom <strong>Golv</strong>branschen arbetar med prioriteringar och<br />

handlingsplaner för att detta ska kunna uppnås. Det är bland annat viktigt att<br />

förbereda sig för de lag- och regeländringar som är att vänta och som ofta har<br />

sitt ursprung på EU-nivå. Här listar vi en del av vad som redan gäller och vad som<br />

kan förutses.<br />

<strong>Golv</strong>branschens företag arbetar gemensamt för att nå<br />

nettonollutsläpp <strong>till</strong> 2045, i linje med Parisavtalet och<br />

Fossilfritt Sverige. <strong>Golv</strong>branschen har gjort en omfattande<br />

beräkning av golvföretagens utsläpp. Det arbetet gjordes<br />

i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och visade<br />

vilka områden som är mest väsentliga för branschen att<br />

fokusera på när det kommer <strong>till</strong> reducering av växthusgaser.<br />

Gemensamt för materialleverantörer och golventreprenörer<br />

är att transporter står för en väsentlig del av<br />

utsläppen. Beräkningen visar också att leverantörer av<br />

golvmaterial släpper ut långt mer växthusgaser än de<br />

golventreprenörer som installerar produkterna. De<br />

största utsläppen härrör från råvarorna, därefter följer<br />

transporter och avfallshantering vid utrivning av golvmaterial.<br />

EUs regelverk spelar stor roll<br />

Hur bör man då arbeta för att sänka klimatavtrycket<br />

inom golvbranschen? Självklart behöver varje enskilt<br />

företag se över sina utsläpp och göra specifika anpassningar<br />

utifrån sina givna förutsättningar. Det pågår<br />

redan ett omfattande arbete med stora investeringar för<br />

innovationer och teknikutveckling samt omställning av<br />

befintliga produktionsprocesser för att sänka utsläppen.<br />

På branschnivå kan gemensamma initiativ tas för att<br />

identifiera och undanröja olika hinder för en grön<br />

omställning. En stor utmaning är att få <strong>till</strong> effektiva och<br />

lönsamma cirkulära material­ och produktflöden.<br />

Byggbranschen är en bransch med många stora<br />

komplexa projekt som löper över lång tid och där många<br />

olika grupper är inblandade. Kommunikation och<br />

förståelse mellan olika parter är viktigt för att man ska<br />

dra åt samma håll. Det är dock inte lika lätt i praktiken.<br />

Något som hjälper styrningen är en harmonisering med<br />

tydliga, långsiktiga och relevanta krav. Här spelar EU en<br />

stor roll för att åstadkomma betydande förändringar.<br />

En tydlig strategi från EU är att styra investeringar<br />

<strong>till</strong> mer hållbara företag och aktiviteter. För detta krävs<br />

ett regelverk för vad som ska anses vara just hållbart.<br />

Här finns redan ett antal standarder på plats. På organisationsnivå<br />

utvärderas exempelvis företag ofta utifrån det<br />

TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

Fortsättning på sid 12<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 11


Fortsättning från sid 11: <strong>Golv</strong>branschens klimatarbete anpassas <strong>till</strong> kommande krav<br />

Boverkets Klimatdeklarationer<br />

Ekodesigndirektivet<br />

(för energianvändande och<br />

energirelaterade produkter)<br />

EU-ETS<br />

Carbon Border Adjustment<br />

Mechanism<br />

EU-taxonomin<br />

CSRD<br />

1 januari 2024 (rapportering<br />

2025) för företag/koncerner som<br />

är stora, är av allmänt intresse<br />

och med fler än 500 anställda.<br />

2024 eller senare:<br />

Ekodesigndirektivet utökas <strong>till</strong><br />

att omfatta fler produktgrupper,<br />

samt produktpass införs<br />

Green Claims<br />

CSRD<br />

1 januari 2025<br />

(rapportering 2026) för<br />

stora företag/koncerner<br />

Klimatdeklarationer<br />

utökas <strong>till</strong> att omfatta alla<br />

byggdelar samt<br />

gränsvärden införs<br />

<strong>2023</strong><br />

2024<br />

2025<br />

så kallade GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)<br />

och byggprodukter utvärderas ofta utifrån en EPD<br />

(Environmental Product Declaration).<br />

Fler initiativ som tar ett bredare grepp och även<br />

beaktar den globala marknaden är på gång. Syftet är att<br />

skapa ett gemensamt ramverk att förhålla sig <strong>till</strong> och att<br />

driva mot så specifika och verklighetsnära data som<br />

möjligt för relevanta utsläppsposter. Först när man har<br />

det kan man avgöra om det sker en verklig utveckling åt<br />

rätt håll.<br />

EUs regelverk byggs ut<br />

Här följer en sammanfattning av viktiga krav inom hållbarhetsområdet,<br />

både nu aktuella krav och kommande.<br />

Observera att detta inte är en fullständig förteckning,<br />

och att området är under ständig utveckling.<br />

EU-taxonomin<br />

Enligt Taxonomiförordningen ska de bolag som omfattas<br />

rapportera hur deras aktiviteter är förenliga med taxonomin.<br />

I praktiken är det ett klassificeringssystem som identifierar<br />

miljömässigt hållbara verksamheter i syfte att<br />

möjliggöra hållbara investeringsbeslut. En verksamhet<br />

klassificeras som miljömässigt hållbar om den bidrar<br />

väsentligt <strong>till</strong> åtminstone ett av sex identifierade mål<br />

och inte väsentligt skadar något av de andra målen.<br />

Verksamheten ska även uppfylla vissa minimistandarder.<br />

De sex miljömål som fastställts är:<br />

• Begränsning av klimatförändringar<br />

• Anpassning <strong>till</strong> klimatförändringar<br />

• Hållbar användning och skydd av vatten och marina<br />

resurser<br />

• Övergång <strong>till</strong> en cirkulär ekonomi<br />

• Förebyggande och kontroll av föroreningar<br />

• Skydd och återställande av biologisk mångfald och<br />

ekosystem<br />

Sedan 1 januari 2022 har Taxonomiförordningen <strong>till</strong>lämpats<br />

för de två klimatrelaterade miljömålen. Den<br />

1 januari <strong>2023</strong> utökades den <strong>till</strong> att gälla även för de<br />

övriga fyra fastställda målen.<br />

CSRD-direktivet<br />

EUs nya direktiv för företags hållbarhetsrapportering,<br />

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),<br />

ersätter Non-Financial Reporting Directive (NFRD),<br />

och kommer att börja gälla för stora företag av allmänt<br />

intresse från och med räkenskapsår 2024 och därefter<br />

för övriga stora företag och mindre börsnoterade företag.<br />

Rapportering enligt CSRD ska öka transparens och<br />

jämförbarhet vad gäller företags hållbarhet.<br />

CSRD ställer krav på information som tidigare varit<br />

frivillig att lämna, exempelvis rapportering av växthusgasutsläpp<br />

i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (Scope<br />

1, 2 och 3). Informationen ska omfatta företags värdekedjor,<br />

strategier, policyer, processer och faktiska data<br />

inom hållbarhetsområdet. Rapporteringen likställs med<br />

finansiell rapportering och kräver extern granskning.<br />

Boverkets klimatdeklarationer<br />

Sedan 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration<br />

vid uppförande av nya byggnader. Klimatdeklarationen<br />

krävs för slutbesked och är byggherrens ansvar. Klimatdata<br />

som efterfrågas är:<br />

• A1–A3 Produktskedet:<br />

Boverkets generiska (konservativa) klimatdata eller<br />

produktspecifik EPD­data<br />

• A4 Transport:<br />

Boverkets generiska klimatdata eller projektspecifika<br />

transportuppgifter<br />

• A5 Byggspill:<br />

Boverkets generiska spillfaktorer eller uppmätta spillmängder<br />

• A5 Energi:<br />

Uppmätta värden för alla energikrävande processer,<br />

det vill säga el, fjärrvärme och övriga bränslen på<br />

byggarbetsplatsen<br />

I dagsläget finns inga gränsvärden, men det föreslås<br />

införas 2025. (Tidigare förslag var att införa det först<br />

2027). Det föreslås även att alla byggdelar då ska ingå<br />

i klimatberäkningen, det vill säga även invändiga ytskikt<br />

såsom olika typer av golvmaterial. Kommande gräns­<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


CSRD<br />

1 januari 2026 (rapportering 2027)<br />

för små och medelstora företag<br />

noterade på reglerad marknadsplats<br />

samt små och icke-komplexa<br />

kreditinstitut och captivebolag.<br />

CSRD<br />

Från och med den 1 januari 2028<br />

kommer reglerna att gälla för stora<br />

dotterbolag <strong>till</strong> moderbolag utanför EU<br />

med betydande verksamhet inom EU<br />

(för hela koncernen).<br />

2026<br />

2027<br />

2028<br />

värden planeras att succesivt skärpas över tid.<br />

Ekodesigndirektivet och digitala produktpass<br />

Ekodesigndirektivet finns redan nu och är ett ramverk<br />

för energianvändande och energirelaterade produkter.<br />

Direktivet planeras att utökas <strong>till</strong> att omfatta andra<br />

produkter, däribland byggprodukter. En kommande<br />

förordning ska innehålla mål för produktmaterial och<br />

produktdesign för att göra produkterna hållbara, <strong>till</strong>förlitliga,<br />

återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara<br />

och resurseffektiva, vilket ska minska avfall och främja<br />

cirkuläritet.<br />

Det "digitala produktpasset" som ska införas i förordningarna<br />

kommer att ge information om produkternas<br />

miljömässiga hållbarhet. Det är oklart när detta kommer<br />

att införas skarpt, men arbetet med själva förslaget<br />

är i sitt slutskede.<br />

EU ETS<br />

EU Emission Trading System (EU ETS) är ett system<br />

för utsläppshandel inom EU. Sedan starten 2005 har<br />

systemet steg för steg utvidgats för att gälla fler branscher.<br />

Det omfattar nu bland annat <strong>till</strong>verkande industrier,<br />

flygtrafik och anläggningar som producerar el och<br />

värme. Under <strong>2023</strong> har EU beslutat att utöka omfattningen<br />

<strong>till</strong> fastighetssektorn (uppvärmning) och transportsektorn.<br />

Handelsprincipen utgår från att rätten att släppa ut<br />

växthusgaser kostar och att företagen förväntas vilja<br />

minska sina kostnader. EU bestämmer hur stora de<br />

totala utsläppen får vara för deltagarna, det vill säga sätter<br />

ett utsläppstak. Det innebär att den <strong>till</strong>åtna mängden<br />

utsläpp är förutbestämd och den minskar varje år.<br />

Deltagarna kan köpa och sälja utsläppsrätter sinsemellan.<br />

Varje år måste man redovisa sina utsläpp och överlämna<br />

utsläppsrätter som motsvarar utsläppen. Ett företag som<br />

agerar helt fossilfritt behöver inte betala för utsläppsrätter.<br />

EUs Carbon Border Adjustment Mechanism<br />

(CBAM)<br />

EUs Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)<br />

innebär att koldioxidtullar sätts på stål, cement och<br />

andra varor som importeras <strong>till</strong> EU. Syftet är att uppmuntra<br />

renare industriproduktion i länder utanför EU<br />

samt att säkerställa att importerade produkters utsläppskostnader<br />

blir likvärdiga med utsläppskostnader för<br />

produktion inom EU. EU lanserade den första fasen av<br />

systemet under hösten <strong>2023</strong>.<br />

Green Claims<br />

I mars <strong>2023</strong> godkände Europeiska Kommissionen ett<br />

förslag <strong>till</strong> direktiv om ”gröna påståenden”. Förslaget<br />

syftar <strong>till</strong> att göra påståenden om produkters miljöprestanda<br />

<strong>till</strong>förlitliga, jämförbara och verifierbara i hela<br />

EU. Direktivet ska bidra <strong>till</strong> att skapa lika villkor när det<br />

gäller produkters miljöprestanda och inriktas framförallt<br />

på påståenden som görs på frivillig basis av företag<br />

gentemot konsumenter. Förslaget har överlämnats <strong>till</strong><br />

Europaparlamentet för granskning och beslut om lagstiftning.<br />

Fortsatt arbete med sikte på 2045<br />

Klimatfrågan driver alltmer lagstiftning och marknadsefterfrågan.<br />

Även mindre företag kommer att påverkas<br />

då de större företagen kommer att efterfråga specifika<br />

klimatdata för att kunna uppfylla sina rapporteringskrav.<br />

Frågan är hur drivkrafterna kan användas på bästa<br />

sätt för att hjälpa <strong>Golv</strong>branschens anslutna företag att<br />

uppnå den gemensamma visionen – nettonollutsläpp<br />

<strong>till</strong> 2045.<br />

<strong>Golv</strong>branschens Hållbarhetskommitté arbetar med att<br />

ta fram en handlingsplan med prioriterade aktiviteter.<br />

Handlingsplanen ska utgå ifrån nuvarande och kommande<br />

krav inom hållbarhetsområdet för att på bästa<br />

sätt underlätta företagens omställning samt stötta i<br />

ökade rapporteringskrav och kundförväntningar. ■<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 13


ATTACHED TO YOUR WORLD<br />

Effektiv stegljudsdämpning<br />

- snabb och enkel installation<br />

BOSTIK ACOUSTIC UNDERLAY<br />

Nu lanserar vi vår nya stegljudsmatta Bostik Acoustic<br />

Underlay med en effektiv ljudreducering på upp <strong>till</strong><br />

13 dB. Mattan är snabb och enkel att installera och<br />

är särskilt lämplig under keramiska golvbeläggningar i<br />

exempelvis entréhallar eller trapphus. Bostik Acoustic<br />

Underlay är en del av Bostiks smarta golvsystem ”One<br />

Flooring Range”. Läs mer på www.bostik.se.<br />

NYHET!<br />

REDUCERAR UPP TILL 13 dB<br />

SNABB OCH ENKEL<br />

INSTALLATION<br />

FLERA GODKÄNDA<br />

APPLICERINGSMETODER


Grafittimattor?<br />

Låter grafitti och mattor som en konstig kombination? Det tycker inte grafittikonstnären<br />

Jonathan Josefsson med signaturtaggen Ollio. Han har funnit att<br />

tuftade mattor är ett utmärkt sätt att uttrycka sin konstart.<br />

Med grunden i grafittimåleriet har Jonathan Josefsson<br />

experimenterat sig fram i sitt konstnärsskap. Idag jobbar<br />

han med många olika material, tekniker och uttryck.<br />

På utställningen Evigt sökande på Bror Hjorts hus i<br />

Uppsala blandades tuftade mattor med måleri på duk<br />

och en unik väggmålning.<br />

Grafittimåleriets snabbhet, färgrikedom och variation<br />

framgår tydligt av Jonathans verk. Arbetet är lekfullt<br />

och improviserat, men med en idé om slutresultatet.<br />

Sedan utbildningen på HDK (Högskolan för Konst<br />

och Design) Valand i Göteborg i början på 2000­talet<br />

har han gjort tuftade mattor med samma utgångspunkt<br />

och samma <strong>till</strong>vägagångssätt.<br />

Start med grafitti<br />

Utomhusmåleriet är dock fortfarande en stor del av<br />

hans konstnärsskap och något som han ofta ägnar sig åt,<br />

både i form av offentliga uppdrag och på eget initiativ<br />

och för sin egen skull. Det är dock svårt att visa i utställningsform.<br />

Därför ger han ut böcker på eget förlag där<br />

han dokumenterat sina väggmålningar.<br />

– Varför grafitti?<br />

Det började med att Jonathan, född 1978, fick låna<br />

några magasin om grafitti av en kompis och började<br />

intressera sig för konstformen.<br />

– Jag tecknade av målningarna i magasinen och<br />

började göra egna bilder, säger Jonathan.<br />

TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

SVERIGES ENDE<br />

grafitti-tuftare?<br />

Jonathan Josefsson<br />

framför ett av sina<br />

verk i utställningen<br />

på Bror Hjorths Hus<br />

i Uppsala.<br />

Läs vidare på nästa<br />

uppslag och ta en<br />

noggrann titt på de<br />

spännande mattorna!<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 15


L I NDURA®<br />

TRÄGOLV<br />

Originalet<br />

från<br />

MEISTER<br />

– est. 2013 –<br />

Bevarar<br />

resurser.<br />

Fortsättning från sid 15: Grafittimattor?<br />

Intresset och skickligheten ökade snabbt. Med sprayburkar<br />

ville han skapa mönster och bilder som är vackra<br />

i färg och komposition och ganska snabbt kände han att<br />

han var bra på detta. Hans signatur Ollio börjar dyka<br />

upp på stan.<br />

– O<strong>till</strong>åtna grafittimålningar? Har du haft några<br />

duster med polisen?<br />

– Det har förekommit, svarar Jonathan kort.<br />

Upptäckte tuftningstekniken<br />

Efter gymnasiet blev det några år på förberedande<br />

konstskolor och sedan utbildning på HDK Valand i<br />

Ger vardagen<br />

ett lyft.<br />

EN ”NORMAL” matta ur Jonathans rikhaltiga<br />

produktion.<br />

Lindura ® –<br />

en revolution inom<br />

trägolv<br />

För mer information, kontakta<br />

bjoern.svensson@meisterwerke.com / Telefon: +46 708 805746<br />

ANNONS<br />

JONATHAN ANVÄNDER hög-låg-teknik<br />

i mattmönstren för att ytterligare förstärka<br />

kontraster och avgränsningar.<br />

www.meister.com


Göteborg, på tex<strong>till</strong>injen. Sprayburkarna fanns kvar<br />

och experimenterandet fortsatte med samma glädje<br />

och lekfullhet, nu också i textila material.<br />

– Jag upptäckte tuftningstekniken och började tufta<br />

mattor med grafittimåleriet som utgångspunkt, säger<br />

Jonathan. Med åren har det blivit drygt 250 mattor som<br />

jag gjort.<br />

Restgarn från Kasthall<br />

Mattorna har abstrakta motiv med genomtänkta färgkombinationer<br />

och kompositioner. Jonathan arbetar<br />

enbart med ullgarn och han har köpt upp stora mängder<br />

av färgat restgarn från Kasthall i Kinna. Även Hitex med<br />

sina tuftmaskiner är en samarbetspartner för Jonathan.<br />

– Mina mattor finns idag både i offentlig miljö och<br />

hos privatpersoner, säger Jonathan. En matta tar ungefär<br />

en vecka att <strong>till</strong>verka.<br />

Jonathan arbetar med linjer och starka kontraster.<br />

Han utnyttjar också tuftteknikens möjligheter att ha<br />

olika höjd på garnet och därmed ytterligare förstärka<br />

kontrastverkan.<br />

– Men det går att gå på dem – eller sätta upp dem<br />

på väggen, säger Jonathan med ett leende. ■<br />

YTTERLIGARE två exempel på<br />

Jonathans färgstarka mattor som<br />

visades på Bror Hjorths Hus.<br />

Mattorna har abstrakta motiv med<br />

genomtänkta färgkombinationer<br />

och kompositioner. Här var de<br />

uppsatta på väggen men fungerar<br />

förstås lika bra på ett golv.<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 17


VINBARENS<br />

plankor framträder<br />

tydligt i släpljuset och<br />

skapar atmosfär åt<br />

rummet.<br />

”<strong>Golv</strong>et skapar energi”<br />

Målade golv är inte så vanliga i Sverige men används ibland som trendiga inslag<br />

i olika miljöer. Vinbaren i Göteborg är ett sådant exempel.<br />

TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

FOTO:<br />

Almedalsgolv<br />

PLANKRIKT-<br />

NINGEN och det<br />

målade mönstrets<br />

riktning korsar varandra<br />

och ger ett<br />

levande golv.<br />

I de restaurangtäta innerstadskvarteren runt Magasinsgatan<br />

i Göteborg ligger restaurang Tavolo med sin bakficka<br />

Vinbaren. Restaurangen ligger i de gamla Ar<strong>till</strong>eristallarna<br />

där militärens hästar huserade och som var en<br />

del av stadens försvarsanläggning centrerad kring<br />

Kungshöjd.<br />

Förändra utan att byta ut<br />

När Vinbaren skulle byggas ut ville man ha samma<br />

utseende i hela den nya lokalen. Istället för att riva ut<br />

och lägga nya golv valde man att måla de befintliga<br />

golven i ett enhetligt mönster. Ett kreativt, snyggt och<br />

hållbart sätt att förändra utan att byta ut.<br />

– Det var både ekonomiskt och praktiskt, säger arkitekt<br />

Fredrik Hansson på Okidoki Arkitekter i Göteborg,<br />

som svarat för utformningen.<br />

<strong>Golv</strong>en i Vinbaren består dels av ett 100 år gammalt<br />

trägolv, dels av ett massivt trägolv från Almedalsgolv<br />

som bara är tre år gammalt. Ett rustikt plankgolv i ek<br />

med ojämn yta och synliga sågränder samt lagt med<br />

blandade bredder.<br />

Återbruk<br />

– Genom att måla golvet ger vi samma uttryck åt hela<br />

den samlade träytan på ett enkelt sätt, säger Fredrik.<br />

Vi behövde inte byta ut någon del av golvet för att få ett<br />

enhetligt utseende. Det sparade både tid och miljö. Ett<br />

bra exempel på återbruk som också är bra för plånboken.<br />

Det ligger ingen skyddslack ovanpå utan att det är<br />

tänkt att man ska bättringsmåla eller måla om när det<br />

uppstår gångstråk.<br />

– <strong>Golv</strong>et skapar energi, säger Ulrika Ludvigsson som<br />

är ansvarig för Vinbaren. Vi är mycket nöjda med resultatet.<br />

Det ger en intim känsla åt lokalen. ■<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


RÄTT GOLV PÅ<br />

RÄTT PLATS<br />

Husqvarna SUPERFLOOR polerade betonggolv<br />

kräver rätt kunskap och erfarenhet.<br />

Vill du veta mer om Husqvarna SUPERFLOOR<br />

och hitta rätt entreprenörer? Skanna QR koden!<br />

HUSQVARNA CERTIFIERADE ENTREPRENÖRER<br />

GOLV OCH VÄGG i samverkan. Enkelt men ändå övertygande.<br />

ANNONS


Proffsens val i över 60 år<br />

Effektiva entrézoner!<br />

Jaguar Original<br />

Slitstark skrapmatta för entréer<br />

med hög trafik i offentlig miljö<br />

Det kraftiga mönstret på ovansidan är halksäkert<br />

och skrapar effektivt bort all grov smuts.<br />

Jaguar Original har en öppen profil som stoppar<br />

och samlar upp stora mängder grov smuts i entrén.<br />

Den passar både inomhus som utomhus och är ett<br />

idealt val för t ex entréer som utsätts för hög trafik.<br />

Mattan är uppbyggd av moduler som byggs ihop<br />

<strong>till</strong> valfri storlek och form. Genom sin konstruktion<br />

och sin relativa låga vikt är Jaguar Original enkel<br />

att rulla ihop vilket underlättar vid städning.<br />

Undersidan på mattan är dränerad vilket ger<br />

möjlighet <strong>till</strong> avrinning av vatten.<br />

Jaguar Carpet<br />

En perfekt komplettering <strong>till</strong> Jaguar Original<br />

Kombinera Jaguarmattans unika skrapförmåga och<br />

flexibilitet med absorption av fukt. Textilinläggen<br />

är av allra högsta kvalité. Livslängden är extremt<br />

lång och tack vare Jaguarmattans konstruktion är<br />

lamellerna mycket enkla att byta när de blir slitna.<br />

Jaguar ECO<br />

PVC-fri skrapmatta<br />

Jaguar ECO har samma utseende och samma<br />

monterings-metoder som den ordinarie. Största<br />

skillnaden förutom miljöaspekten är att Jaguar ECO<br />

är mycket mer formstabil och krymper knappt.<br />

Se produktfilm:<br />

Läs mer om effektiva<br />

entrézoner i vårt senaste<br />

nummer av Mattaktuellt.<br />

Jaguar Original finns i fem färger<br />

och fyra höjder: 12, 16, 20 och 25 mm.<br />

Välj mellan gråa lameller med gråa textilinlägg<br />

samt svarta lameller med svarta textilinlägg<br />

i tre höjder: 12, 16 samt 20 mm.


Butikskoncept för barnkläder<br />

I butiker är det mycket vanligt med LVT-golv – de är slitstarka, lättskötta och<br />

går snabbt att lägga. LVT-golv blev det även i det nya butikskonceptet för<br />

Kappahl Kids.<br />

Det är svårt att inreda ett rum som <strong>till</strong>talar ett litet barn<br />

lika mycket som en tonåring. Men det var målsättningen<br />

när Kappahls konceptavdelning tog fram butikskonceptet<br />

för Kappahl Kids som nu finns på Liljeholmstorget i<br />

Stockholm.<br />

Konceptet, som skapades av de båda konceptutvecklarna<br />

Annette Nilsson och Elin Lemchen, beskriver de<br />

som ”skandinaviskt, lekfullt och enkelt”. Som exempel<br />

på lekfullheten kan nämnas det lilla huset som ramar in<br />

en grupp av skyltdockor.<br />

NYA KONCEPTET<br />

för Kappahl Kids <strong>till</strong>lämpat<br />

på butiken<br />

vid Liljeholmstorget<br />

i Stockholm.<br />

Lugn bas för färgrika kläder<br />

Lokalen är en befintlig Kappahl som renoverats. På nedre<br />

plan ligger Kappahl­butiken och en våning upp finns<br />

numera också Kappahl Kids, med egen entré och logotyp.<br />

Inredningen skulle också harmoniera med moderbutiken,<br />

men ge en mer lekfull känsla.<br />

– Vi har många målgrupper att ta hänsyn <strong>till</strong>, från<br />

baby <strong>till</strong> tonår. Målet var därför att skapa en lugn bas<br />

där barnplaggen, som ofta är färgrika och mönstrade,<br />

får ta plats och skina, säger Elin Lemchen, konceptutvecklare<br />

på Kappahl.<br />

Tiderna måste hållas<br />

TEXT:<br />

På golvet ligger Tarketts LVT­golv Brushed Elm Grege Elisabeth Sedig<br />

ur kollektionen iD Inspiration 55. <strong>Golv</strong>läggningsjobbet FOTO:<br />

Mattias Hamrén<br />

har gjorts av Entreprenadsystem som har lagt golv i<br />

butiker sedan 1986. Utöver hantverket, är det vid sådana<br />

jobb viktigt med samarbetsförmåga och flexibilitet.<br />

– När vi lägger golv i en butik sker det samtidigt som<br />

andra yrkesgrupper är där och jobbar och vi måste ha ett<br />

tajt samarbete för att alla ska få sin del gjord, säger Johan<br />

Mejersten, projektledare på Entreprenadsystem.<br />

Projekt i kommersiella lokaler är extra beroende av Fortsättning på sid 22<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 21


fungerande leveranser.<br />

– Behöver vi fyra pallar från Tarkett måndag morgon,<br />

måste de vara där måndag morgon, varken tidigare eller<br />

senare. Det finns oftast inget lagerutrymme där materialet<br />

kan stå och butiken måste kunna öppna igen som<br />

avtalat. Goda relationer med golv<strong>till</strong>verkare och personalen<br />

på deras lager är därför jätteviktigt.<br />

LVT­golv, som här, är den vanligaste golvtypen i<br />

butiker.<br />

– Vi lägger jättemycket LVT i våra miljöer. Det<br />

passar med våra tidsramar och förutsättningar. Du kan<br />

belasta golvet direkt efter installation och det är behändigt<br />

att jobba med plattor, säger Johan Mejersten.<br />

Hållbarhet och möjlighet <strong>till</strong> återbruk<br />

För teamet bakom Kappahl Kids var hållbarhet och<br />

känsla de viktigaste argumenten för golvvalet.<br />

– Vi gillar utseendet som är väldigt likt ett naturligt<br />

träslag och färgen som ger en varm känsla, säger Elin<br />

Lemchen.<br />

Konceptets färg­ och materialpalett utgår från<br />

Kappahls, men vissa inslag har justerats speciellt för att<br />

passa Kids. Som utvalda detaljer av trä och petrolfärgen<br />

i tak och textiler.<br />

– Vi har haft med möjligheten <strong>till</strong> återbruk som en<br />

viktig parameter i arbetet. Allt ska vara hållbart på lång<br />

sikt och av så bra kvalitet att det kan återbrukas i en ny<br />

miljö. Hållbarhet och miljökrav i både val av material<br />

och livslängd är det absolut tyngst vägande argumentet<br />

när vi väljer material, säger Annette Nilsson.<br />

För golvvalet finns fler praktiska hänsyn att ta.<br />

– Det här golvet har ett tåligt ytskikt som gör att<br />

repor syns minimalt. Och det är enkelt att underhålla<br />

och reparera om en olycka skulle inträffa, avslutar<br />

Annette Nilsson. ■<br />

OVAN:<br />

LEKFULLHET<br />

är något man eftersträvat<br />

eftersom det<br />

handlar om en avdelning<br />

för barnkläder.<br />

Här har man <strong>till</strong><br />

exempel byggt in<br />

skyltdockorna i ett<br />

litet ”hus”.<br />

TILL VÄNSTER:<br />

DETALJER I TRÄ<br />

återkommer på många<br />

ställen i inredningen.<br />

TILL HÖGER:<br />

KONCEPTETS<br />

färg- och materialpalett<br />

utgår från<br />

Kappahls generella,<br />

men petrolfärgen i<br />

tak och på textilier<br />

är ett <strong>till</strong>ägg speciellt<br />

för Kappahl Kids.<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


PURUS SUN − speciellt<br />

framtagen för microcement<br />

• Sil i 3 mm syrafast rostfritt stål (K3).<br />

Finns även i mässing och mattsvart,<br />

PVD behandlade.<br />

• Tät anslutning mellan golvbrunn<br />

och microcement utan risk<br />

för fuktnedträngning.<br />

• Snabbare och enklare applicering.<br />

• Utvecklad i samarbete med Centro<br />

och Sika.<br />

www.purus.se/microcement


SLÄTSPONT<br />

Antik Renlav<br />

Arkitekt?<br />

Beställ provlådan<br />

på baseco.se<br />

GRANGOLV<br />

Patina Vit<br />

SLÄTSPONT<br />

Antik Manlav<br />

Nya golv.<br />

Gran Patina Vit och Natur.<br />

Nya paneler.<br />

Slätspont Antik Manlav,<br />

Renlav och Brun.<br />

Nu blir det svårare att välja.<br />

Val av träslag och behandling på golv och paneler kan göra stor skillnad för<br />

uttrycket i ett rum. Nu utökar vi valmöjligheterna ännu mer med fem nykomlingar<br />

i sortimentet. Två nya strukturborstade grangolv och tre vackra paneler som skapar<br />

levande känsla för golv, vägg och tak. Upptäck alla nyheter på baseco.se.<br />

baseco.se


Höga akustikkrav<br />

när varuhus blir campus<br />

HÄR PÅGÅR<br />

ombyggnaden av ett<br />

tidigare varuhus <strong>till</strong><br />

nytt fint campus för<br />

Högskolan Dalarna.<br />

Foto: Diös<br />

Akustikkraven har varit höga för Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge,<br />

som egentligen är en ombyggnad av ett Domusvaruhus, även kallat Liljanhuset.<br />

Den gamla stommen, blir kvar. Det ställer stora krav och ger oväntade utmaningar<br />

för både arkitekter och golvföretag.<br />

Högskolan Dalarnas nya campus skräddarsys för att skapa<br />

förutsättningar att utveckla verksamheten. Kraven på<br />

byggnaden är höga. Resecentrum i Borlänge ligger bara<br />

en liten bit ifrån den nya campusbyggnaden, vilket är en<br />

av flera faktorer som kommer att göra lärosätet attraktivt.<br />

Men byggnaden är inte ny. Tidigare inrymde den<br />

ett varuhus och det är denna butiks stomme man nu<br />

använder sig av.<br />

– Inget av stommen har rivits, utan den gamla byggnaden<br />

byggs om <strong>till</strong> en helt ny verksamhet, säger Johan<br />

Roos, ansvarig arkitekt hos Archus, som har ritat byggnaden.<br />

Speciellt när det gäller akustiken ställs höga krav på<br />

golvläggarna hos BBM i Dalarna.<br />

Befintlig stomme<br />

– Det finns snart sagt alla typer av golv i byggnaden.<br />

Allt ifrån industriparkett med stegljudsmatta under <strong>till</strong><br />

gummigolv och terrazzogolv, men även tjocka textilmattor<br />

och betonggolv med mera, säger Johan Roos.<br />

Byggnaden kommer att miljöklassas med BREEAM In-<br />

Use: Very Good eller motsvarande.<br />

– Att bygga på befintliga stommar blir allt vanligare.<br />

Ur hållbarhetssynpunkt är det en vinst. I detta projekt<br />

sparar vi 2000 ton koldioxidekvivalenter eftersom hela<br />

huset inte rivs. Dessutom tas inte ny mark i anspråk,<br />

vilket också är positivt, säger Johan Roos.<br />

Han säger även att det är den ursprungliga byggnaden<br />

och dess förutsättningar som sätter upp riktlinjerna,<br />

något som både arkitekterna och NCC som totalentreprenör<br />

behövt ta hänsyn <strong>till</strong>. Diös är fastighetsägare och<br />

därmed byggherre.<br />

Mer fria händer<br />

Det finns dock partier i byggnaden som är helt nya och<br />

där arkitekterna har kunnat få lite mer fria händer.<br />

Kraven på <strong>till</strong>gänglighet är höga och därför gäller det<br />

att hantera nivåskillnaderna i byggnaden.<br />

För golvläggarna handlar det om att se <strong>till</strong> att stegljud<br />

dämpas effektivt och att det inte sprids ljud via<br />

TEXT:<br />

Inger Evertson<br />

Fortsättning på sid 26<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 25


Fortsättning från sid 25: Höga akustikkrav när varuhus blir campus<br />

SÅ HÄR SKA DET<br />

se ut när nya campus<br />

i Borlänge står helt<br />

klart.<br />

Illustration:<br />

Archus/Diös<br />

PER SCHÖNBECK,<br />

BBM i Dalarna,<br />

berättar att de som<br />

golventreprenadföretag<br />

varit rådgivare<br />

under hela processen.<br />

Därmed har de fått<br />

möjlighet att testa<br />

speciallösningar innan<br />

de blivit föreskrivna.<br />

väggarna. Per Schönbeck är vd för BBM i Dalarna, som<br />

ska lägga alla golven i campus­byggnaden.<br />

– Vi har fått vara med som rådgivare under granskningsperioden,<br />

något som har varit mycket positivt.<br />

Eftersom akustiken är så viktig i detta projekt har vi fått<br />

ta fram speciallösningar. Vi har beställt bitar av mattor<br />

på fyra kvadratmeter. De har provlagts på det befintliga<br />

bjälklaget och testats på olika sätt, bland annat med<br />

hammarapparat, för att undersöka hur ljudet sprider sig<br />

i golvet men även, visade det sig, i väggarna, säger han.<br />

Akustikkonsult<br />

– I vissa fall har ljudet fortplantat sig från golvet och<br />

upp i väggen för att sedan höras i rummet bredvid. För<br />

att få ytterligare kunskaper kring detta har man kopplat<br />

in en akustikkonsult, berättar Per Schönbeck.<br />

Sedan hammarapparaten gjort sitt har man beslutat<br />

hur golven ska utformas och föreskrivas.<br />

Bollplank<br />

– Vi är väldigt tacksamma för att vi har fått vara med<br />

tidigt i processen. I många fall har vi varit bollplank.<br />

Det har också gjort att vi på ett tidigt stadium kunnat<br />

diskutera fram lämpliga akustikåtgärder. Vi har också<br />

<strong>till</strong>sammans kunnat hitta nya lösningar, som vi har<br />

testat.<br />

Per Schönbeck säger att det ligger i sakens natur att<br />

alla inte kan vara experter på allting, men som erfaren<br />

golvläggare vet man efter många år vilka komplexa<br />

lösningar som går att förverkliga. Han tycker att alla<br />

inblandade har tagit akustikfrågorna på största allvar,<br />

något som han är mycket glad för.<br />

Färre leverantörer<br />

– Vi har valt två stora huvudleverantörer för golven.<br />

Vi bedömer att projektet vinner på att vi anlitar så få<br />

leverantörer som möjligt.<br />

Han tror också att alla som har varit inblandade<br />

i det här projektet har lärt sig mycket inför framtiden.<br />

– För det kommer att bli mer och mer vanligt att<br />

bevara husens stommar, också när det gäller kvalificerade<br />

byggnader. Att omvandla en byggnad från ett<br />

användningsområde <strong>till</strong> ett annat ställer kvalificerade<br />

krav. Det är en stor miljövinst och också en stor, men<br />

rolig, utmaning, konstaterar Per Schönbeck. ■<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


KOMPLETTA GOLV-<br />

LÖSNINGAR PÅ BÅDE<br />

NORRLÄNDSKA OCH<br />

SKÅNSKA<br />

BESÖK DIN LOKALA GROSSIST<br />

MM MN OON O O M O MO U<br />

K O NOKN O OKOM OOUKN OKOM KM OKOM<br />

OOUKN U OON UN OON UN OON UM OON U<br />

W<br />

. S G D . S E


Going in circles is the best way forward<br />

At Ege Carpets we believe in circular thinking. Holding a top 1%<br />

Platinum ranking from EcoVadis, we’re recognised as one of the<br />

most advanced companies in terms of sustainability practices.<br />

Most of our carpets are Cradle to Cradle Certified® and now<br />

we’re taking another giant step forward with Ege CircleBack.<br />

sustainable design<br />

at your feet<br />

egecarpets.com


Trägolv ”over there”<br />

Den amerikanska trägolvsfederationen har startat en kampanj mot trägolvslook-alikes,<br />

det vill säga mot laminat, vinyl och LVT med trämönster.<br />

OVAN:<br />

ETT ÄKTA trägolv<br />

(Kährs).<br />

Att sälja äkta trägolv på en marknad där alltfler golv ser<br />

ut som trägolv – men inte är det – kan vara svårt. Den<br />

amerikanska trägolvsfederationen NWFA, National<br />

Wood Flooring Association, har därför lanserat en ny<br />

säljkurs, Selling Against Wood Floor Look-alikes, som<br />

syftar <strong>till</strong> att hjälpa branschfolk att effektivt sälja äkta<br />

trägolv på en alltmer konkurrensutsatt marknad.<br />

Trä-argument<br />

Säljkursen försöker ge effektiva strategier för att placera<br />

äkta trägolv över golvalternativ av vinyl, laminat och<br />

LVT. Och därmed sälja äkta trä. Eller som man säger<br />

i sin information: ”Den interaktiva, videobaserade<br />

kursen utrustar deltagarna med de verktyg och kunskaper<br />

som man anser behövs för att kämpa för värdet, skönheten<br />

och äktheten hos äkta trägolv”.<br />

Michael Martin, NWFAs ordförande, sammanfattar<br />

budskapet så här: ”Om kunden vill ha trä, varför ska<br />

man då sälja en imitation?”<br />

Den som vill läsa mer kan gå in på länken https://nwfa.<br />

org/nwfa-sales-course-helps-professionals-promote-realwood-flooring/.<br />

Inriktar sig på laminat, vinyl och LVT<br />

De senaste årens upplagor av den stora keramikmässan<br />

Cersaie i Bologna har visat mycket keramik med träutseende.<br />

Ett utförande som verkar vara uppskattat på<br />

marknaden.<br />

Men den trenden har kanske inte nått USA än?<br />

Då får kanske NWFA ta ett varv <strong>till</strong> för att bredda sin<br />

argumentbank? Kampen trä–keramik är inte densamma<br />

som kampen trä–laminat/vinyl/LVT. Oklart är också<br />

hur man från NWFAs sida betraktar de härdade trägolven?<br />

I vilken kategori placeras de?<br />

Vilka trägolv är äkta?<br />

Definitionerna av trägolv är inte heller alltid desamma<br />

i USA som i Europa. På en Domotexmässa för kanske<br />

TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

Fortsättning på sid 30<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 29


Fortsättning från sid 29:<br />

Trägolv ”over there”<br />

20 år sedan hittade jag en amerikansk <strong>till</strong>verkare av<br />

”trägolv för våtutrymmen”. Detta gjorde mig förstås<br />

intresserad och jag fick konstruktionen beskriven för<br />

mig.<br />

Produkten levererades i plankformat och hade en<br />

underdel av marmorkross blandad med harts och ovanpå<br />

detta låg ett tunt träfaner av ädelträ. Ovanpå detta låg<br />

i sin tur ett 0,6 millimeter tjockt, transparent PVC­skikt<br />

för att skydda träet. Egentligen en föregångare <strong>till</strong> dagens<br />

hybridgolv med ”ridgid core”, även om det uttrycket då<br />

ännu inte var uppfunnet.<br />

I vår diskussion fortsatte säljaren envist att hävda att<br />

detta var ett äkta trägolv, ”a real wood floor”. Vi enades<br />

<strong>till</strong> slut om att vi var oense. ■<br />

TILL HÖGER:<br />

ETT LAMINAT-<br />

GOLV med trämönster<br />

(Coretec).<br />

NEDAN:<br />

KLINKER med trämönster.<br />

Foto från Kakelspecialisten.<br />

Källa: Floor Daily News<br />

FW Barth tar över aktiemajoriteten i Berg & Berg<br />

FW Barth och Berg & Berg har länge samarbetat på den tyska marknaden. Här syns Barths monter på BAUmässan<br />

2019.<br />

Från och med 30 september <strong>2023</strong> har den<br />

tyska golvgrossisten FW Barth & Co tagit över<br />

aktiemajoriteten i parket<strong>till</strong>verkaren Berg &<br />

Berg Sweden AB i Kallinge. Resterande aktier<br />

innehas av Mikael Carlevad (vd Berg & Berg),<br />

Roger Sellrup (CFO Berg & Berg) samt andra<br />

anställda.<br />

Det brutna räkenskapsåret 2022 – 23<br />

avslutades med ett nettoresultat på 4, 7 miljoner<br />

kronor. Eftersom efterfrågan var fortsatt<br />

svag satsade Berg & Berg på att förbättra<br />

råvaruutnyttjandet och kvalitetsstyrningen.<br />

En press installerades för <strong>till</strong>verkning av värmebriketter<br />

och en satsning har gjorts på massiv<br />

stavparkett och andra massiva produkter.<br />

Dessa kommer att lanseras i början av nästa år.<br />

FW Barth & Co har varit samarbetspartner<br />

<strong>till</strong> Berg & Berg på den tyska marknaden under<br />

lång tid och företagen känner varandra väl.<br />

Genom Barth & Co Sweden AB, som grundades<br />

förra året, säljs Berg & Bergs produkter<br />

nu på de nordiska marknaderna.<br />

Thomas Åkerblad<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


Steg som gör skillnad.<br />

ST I LRENA ENTRÉLÖSNINGAR SEDAN 1944<br />

När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare<br />

golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare.<br />

Kåbe Originalmatta är dessutom 100 % återvinningsbar – vårt sätt att bidra <strong>till</strong> en<br />

mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och <strong>till</strong>behör på kabe-mattan.se.


EN PARTNER FÖR ALLT INOM<br />

GOLV & YTBEARBETNING!<br />

Ta en titt på möjligheterna med branschens mest omfattande sortiment av<br />

lösningar för ytbearbetning. Genom att kombinera vår omfattande kunskap<br />

med ett bredare maskinutbud kan vi uppfylla alla dina behov inom<br />

ytbearbetning – från bläster- och stålblästermaskiner <strong>till</strong> golvstrippers,<br />

fräsar, slipar och mycket mer.


”Samarbete är<br />

<strong>Golv</strong>branschens ryggrad”<br />

<strong>Golv</strong>branschen har gamla traditioner men utvecklas hela tiden genom ny teknik, nya produkter, digitalisering<br />

och inte minst ökande krav på hållbarhet från marknad och lagstiftare. En som följt branschens utveckling<br />

på nära håll under lång tid är Björn Törnquist, ordförande i GLF, <strong>Golv</strong>leverantörernas förening inom <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR.<br />

– Det är bra med en blandning<br />

av erfarenhet och nytänkande<br />

i branschens styrelser och arbetsgrupper.<br />

Det är det som driver<br />

oss framåt, säger Björn Törnquist<br />

som nu är inne på sitt sjunde år<br />

som ordförande för branschens<br />

leverantörer.<br />

<strong>Golv</strong> från början <strong>till</strong> slut<br />

Själv står han för en god del<br />

erfarenhet. Han började jobba<br />

med golv redan under skoltiden<br />

och har sedan dess varit branschen<br />

trogen. Tillsammans med<br />

sin bästa kompis startade han i<br />

mitten av 1980-talet ett entreprenadföretag<br />

med inriktning på<br />

trägolv, som då var på frammarsch<br />

efter alla år med plast och linoleum.<br />

1994 köpte han Welin & Co<br />

<strong>till</strong>sammans med samma kompis.<br />

Först sålde man bara Timberex,<br />

lut och såpa men efter två år kom<br />

också träbehandlingsprodukter<br />

från Osmo in i sortimentet. 2014<br />

såldes bolaget <strong>till</strong> Cordes Holding,<br />

en stor tysk koncern inom trävarubranschen.<br />

Företaget äger bland<br />

annat Osmo, som nu alltså är<br />

systerföretag i samma koncern<br />

som Welin & Co.<br />

Hur länge tänker han stanna<br />

i branschen?<br />

– Jag fortsätter så länge ägaren<br />

är nöjd!<br />

Viktigaste milstolpen<br />

När Björn Törnquist sammanfattar<br />

de viktigaste frågorna under<br />

sitt ordförandeskap nämner han<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag för leverantörer,<br />

klimatfärdplanen och<br />

svårigheten att rekrytera nya<br />

medarbetare.<br />

– Beslutet att lägga ned branschskolorna<br />

var obegripligt i ljuset<br />

av det stora behovet av skicklig<br />

arbetskraft. Nästa generations<br />

golvläggare, var är de? Det spelar<br />

ingen roll om vi tar fram världens<br />

bästa och mest klimatsmarta golv<br />

om vi inte har någon som kan<br />

installera dem. Nu verkar det ju<br />

som om det finns en ljusning i<br />

regeringens höstbudget, så vi får<br />

se vad som händer.<br />

Den kanske viktigaste milstolpen<br />

de senaste åren, menar<br />

han, är att även leverantörer kan<br />

ansöka om att bli Auktoriserat<br />

<strong>Golv</strong>företag. I skrivande stund<br />

har 14 leverantörer blivit godkända<br />

vid den externa revision<br />

som krävs för att bli auktoriserad.<br />

Samarbete!<br />

– Samarbetet mellan leverantörer<br />

och entreprenörer är ryggraden<br />

i branschen. Att också leverantörerna<br />

är inkluderade i kvalitetssystemet<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag<br />

ökar branschens trovärdighet<br />

och legitimitet i beställarledet.<br />

Kunden får en heltäckande värdekedja<br />

av gemensamma, grundläggande<br />

principer.<br />

Rent konkret är Tekniska<br />

Kommittén, TK, ett bra exempel<br />

på hur branschen samarbetar i<br />

viktiga frågor. Här sitter representanter<br />

för både entreprenörer<br />

och leverantörer och tar fram<br />

branschgemensamma riktlinjer<br />

och rekommendationer.<br />

– TK-råden innebär att vi kan<br />

undvika onödiga fel och reklamationer.<br />

Det leder i sin tur <strong>till</strong> bland<br />

annat bättre ekonomi för entreprenören,<br />

leverantören och kunden<br />

samt inte minst en minskad<br />

miljöpåverkan.<br />

Nytta av auktorisationen<br />

Hållbarhet är den enskilt största<br />

utmaningen just nu och det kräver<br />

engagemang från branschens alla<br />

aktörer. Som exempel nämner<br />

Björn Törnquist <strong>Golv</strong>branschens<br />

golvåtervinning, miljöledningssystemen<br />

liksom möjligheten att<br />

kretsloppsmärka golvinstallationer.<br />

På <strong>Golv</strong>branschens, GBRs,<br />

stämma förra året bekräftades<br />

beslutet om att <strong>till</strong>sammans sträva<br />

mot att nå nettonollutsläpp 2045.<br />

– Nu är vi klara med en klimatberäkning<br />

som visar branschens<br />

nuvarande påverkan. Ett slags<br />

nolläge inför nästa steg, då vi ska<br />

ta fram åtgärder som för oss<br />

vidare mot målet.<br />

Inför de kommande åren<br />

hoppas Björn Törnquist att fler<br />

leverantörer väljer att bli Auktoriserat<br />

<strong>Golv</strong>företag. Målet är att<br />

få med alla.<br />

– Jag vet att det verkar jobbigt<br />

att ta sig igenom nålens öga, det<br />

Björn Törnquist<br />

vill säga den externa revision som<br />

ger företaget grönt ljus. Visst, det<br />

är ett arbete att göra, men de<br />

flesta företag har rutinerna och<br />

dokumentationen på plats sedan<br />

tidigare. Det handlar mest om att<br />

paketera den information som<br />

redan finns. När man väl gjort<br />

jobbet har man nytta av auktorisationen<br />

i många olika sammanhang.<br />

Andra möjliga vägar<br />

Har han, trots alla år i golvbranschen,<br />

någonsin funderat på en<br />

alternativ karriär?<br />

– Jo då, men jag har alltid gillat<br />

människor och försäljning så det<br />

skulle nog blivit inom det området<br />

i vilket fall. När jag var 20 tänkte<br />

jag söka <strong>till</strong> Handels, men istället<br />

blev jag pappa <strong>till</strong> Felicia.<br />

– Man tvingades bli vuxen<br />

snabbt, och sparade nog en hel<br />

del pengar på uteblivna krognotor!<br />

Samtidigt som vi blev föräldrar<br />

gjorde jag lumpen i flottan och<br />

tänkte mig en karriär inom det<br />

militära, men det fick jag också<br />

lägga på hyllan efter ultimatum<br />

från min fru. Istället startades<br />

företag och på den vägen är det.<br />

Vad är det som driver dig att<br />

vara aktiv i arbetet inom <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, och GLF?<br />

– Svaret är enkelt: Samarbete<br />

ger mervärde <strong>till</strong> alla som deltar.<br />

Branschorganisationen erbjuder<br />

en mängd fördelar, från relevant<br />

utbildning <strong>till</strong> branschstatistik och<br />

juridisk rådgivning. Och inte minst<br />

möjligheten att påverka genom<br />

att hela branschen talar med en<br />

röst.<br />

– Även om vi golvleverantörer<br />

är konkurrenter när det gäller<br />

kommersiella aspekter så är vi<br />

starkare <strong>till</strong>sammans när det<br />

handlar om att forma vår bransch<br />

och dess framtid.<br />

Marie Holhammar<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 33


Efter branschskolan – vad händer?<br />

Branschskolan är nerlagd men det pågår ändå en del politisk aktivitet på utbildningsområdet<br />

som kan leda framåt. I vilken utsträckning återstår att se.<br />

Så här såg det ut på branschskolan i golvläggning, på Bräckegymnasiet i Göteborg, förra året – full aktivitet i välutrustade,<br />

rymliga lokaler. Nu är det slut med det.<br />

Innevarande år är som bekant<br />

branschskolans sista, vilket skapat<br />

stor besvikelse inom golvbranschen.<br />

Visserligen visste alla att<br />

det var fråga om ett femårigt<br />

försök, men ett försök med en<br />

utbildning som det finns stort<br />

behov av och som fallit väl ut,<br />

hade man ju hoppats skulle få<br />

en fortsättning.<br />

Skolministern, Lotta Edholm,<br />

var emellertid av en annan uppfattning<br />

när det gällde branschskolorna.<br />

Att det var ”så många<br />

ställen där det faktiskt inte fungerade<br />

överhuvudtaget”.<br />

Ny yrkesskola<br />

Kanske har branschen, och fler<br />

branscher i samma situation,<br />

ändå nått fram, för Utredningen<br />

om fler vägar <strong>till</strong> arbetslivet har i<br />

somras fått ett <strong>till</strong>äggsdirektiv<br />

där ett av <strong>till</strong>äggen är att ”med<br />

utgångspunkt i erfarenheter från<br />

försöksverksamheten med branschskolor<br />

föreslå hur behovet av utbildning<br />

inom små yrkesområden mer<br />

ändamålsenligt kan <strong>till</strong>godoses inom<br />

gymnasieskolan”.<br />

Inriktningen tycks vara att inom<br />

gymnasieskolan ram på något sätt<br />

återskapa den yrkesskola som<br />

lades ner när gymnasieskolan<br />

infördes. Utredaren har <strong>till</strong> 4<br />

november 2024 på sig att komma<br />

med förslag om hur det ska göras.<br />

Det här är en av de utredningar<br />

som kan komma att få<br />

effekt på golvläggarutbildningen.<br />

Men det tar ju tid innan eventuella<br />

resultat av utredningar kan<br />

bli verklighet och dessförinnan<br />

sker annat av intresse inom utbildningsområdet.<br />

Som att regeringen<br />

i budgeten för 2024 avsatt 1,7<br />

miljarder kronor för fler utbildningsplatser<br />

<strong>till</strong> bristyrken. Byggföretagen<br />

har uttryckt en förhopp<br />

ning om att denna satsning<br />

skulle kunna ge möjlighet att<br />

rädda branschskolorna.<br />

Hänsyn <strong>till</strong><br />

arbetsmarknadens behov<br />

1 juli trädde också vissa ändringar<br />

i skollagen ikraft. Ändringarna<br />

ställer krav på att arbetsmarknadens<br />

behov ska vägas in i planeringen<br />

av vilken utbildning gymnasieskolor<br />

och Komvux ska<br />

erbjuda, och på att kommuner<br />

ska samverka med varandra i den<br />

planeringen. För Komvux gäller<br />

också kravet att erbjuda sammanhållna<br />

yrkesutbildningar, med apl<br />

(arbetsplatsförlagt lärande).<br />

Lagändringarna kommer att börja<br />

<strong>till</strong>ämpas på utbildning som påbörjas<br />

2025.<br />

Mer yrkesutbildning<br />

för vuxna<br />

Förutom den redan nämnda<br />

Utredningen om fler vägar <strong>till</strong><br />

arbetslivet pågår även Yrkesvuxutredningen.<br />

Också den utredningen<br />

fick i somras ett <strong>till</strong>äggsdirektiv,<br />

med uppdraget att föreslå<br />

en ny form av yrkesutbildning för<br />

vuxna, på gymnasial nivå. Och här<br />

betonas kopplingen <strong>till</strong> arbetslivet<br />

och arbetsmarknadens kompetensbehov.<br />

Utredningen ska vara<br />

klar 15 februari 2024.<br />

I budgeten för 2024 avsätter<br />

också regeringen 25 miljoner<br />

kronor för en pilotverksamhet<br />

med en sådan utbildning samt<br />

aviserar 100 miljoner för 2025<br />

respektive 2026, för samma<br />

ändamål.<br />

Kanske kan det komma ut<br />

positiva resultat av de olika initiativen,<br />

men just nu har vi ändå ett<br />

glapp – branschskolan är nerlagd<br />

och ingenting nytt finns ännu på<br />

plats.<br />

Elisabeth Sedig<br />

34 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


9/1 – 12/1 2024<br />

FRANKFURT/MAIN<br />

Join the<br />

wow!<br />

mattias.dahlquist@sweden.<br />

messefrankfurt.com<br />

Tel. +46 7 90 79 68 94<br />

Söker du de senaste trenderna, de bästa kontakterna<br />

och inside information? Ditt företag kommer att<br />

dra nytta av ALLT detta på Heimtextil, världens<br />

största och mest inflytelserika mässa för hem- och<br />

kontraktstextilier.<br />

Väck dina sinnen! Här hittar du ett stort antal<br />

internationella utställare, expertföreläsningar och<br />

guidade turer med en WOW-faktor. Missa inte!<br />

Stay up to<br />

date and<br />

subscribe<br />

to our<br />

Newsletter!<br />

part of


En ”vanlig” mässvår<br />

Efter de gångna årens covid-problem verkar det som vi kan få en ”normal” mässvår 2024, det vill säga full<br />

omgång med de stora tyska golv- och interiörmässorna i januari. Så här kommer en översikt över vad mässorna<br />

kan erbjuda.<br />

Domotex satsat stort igen. Här finns både tekniker och material att beskåda – och att känna på.<br />

Heimtextil,<br />

9–12 januari, Frakfurt<br />

Heimtextil är mässan för den som<br />

är intresserad av textilier, gardiner,<br />

tapeter och andra väggbeklädnader.<br />

Det är den största och<br />

viktigaste internationella mässan<br />

för textilier i hem och offentliga<br />

miljöer. Redan nu har man för<br />

2024 fler utställare anmälda än<br />

som fanns med på årets mässa.<br />

I flera års tid har man från<br />

Frankfurtmässan talat om att man<br />

ska öppna en speciell golvavdelning<br />

och 2024 ska det äntligen<br />

bli av. Naturligtvis blir det textilgolv<br />

som då kommer att visas i<br />

hall 5.1. I augusti hade man redan<br />

75 utställare bokade <strong>till</strong> den nya<br />

utställningsdelen. På nästa mässa<br />

blir det också en större satsning<br />

på tapeter av olika slag.<br />

Domotex,<br />

11–14 januari, Hannover<br />

Med vårens mässa hoppas man<br />

återvända <strong>till</strong> ”fornstora dagar”<br />

när det gäller storlek och omfattning.<br />

Mässbranschen har ju haft<br />

ett kraftigt tapp under covid,<br />

men på kontinenten verkar man<br />

vara beredd att satsa igen. Det<br />

mänskliga mötet betyder mycket<br />

– allt går inte att sköta via Zoom<br />

eller Teams.<br />

De för svenska besökare mest<br />

intressanta delarna – halvhårda<br />

golv, redskap och ytbehandlingar<br />

– kommer att finnas i hallarna<br />

22–23, vilket är nära norra entrén<br />

(Domotex Nord) där spårvägslinje<br />

8 angör.<br />

Självklart är miljö ett stort ämne<br />

för mässans utställare och det<br />

övergripande temat är Floored by<br />

nature. I den speciella avdelningen<br />

The Green Collection i hall 23 har<br />

utställarna möjlighet att framhålla<br />

de miljömässiga fördelarna med<br />

sina produkter. Med innovativa,<br />

hållbara produkter ska inredningsarkitekter,<br />

designers, influencers<br />

och media lockas. Här visar utställare<br />

upp exempel på hållbara<br />

produkter och hänvisar <strong>till</strong> sin<br />

monter.<br />

På mässan kommer det dessutom<br />

att finnas ytterligare specialutställningar,<br />

bland annat:<br />

• Mood Spaces<br />

Här visar utställare i samarbete<br />

med välkända internationella<br />

designers upp inredda miljöer<br />

som speglar de senaste färg-,<br />

material- och inredningstrenderna.<br />

I montrarna samspelar<br />

golv och mattor med möbler,<br />

prydnadsföremål, väggar och<br />

ljussättning.<br />

• Connecting Markets<br />

Cirka två tredjedelar av mässbesökarna<br />

på Domotex kommer<br />

från utlandet, och mer<br />

än hälften av dem från länder<br />

utanför EU. Temat Connecting<br />

Markets handlar å ena sidan<br />

om att ge mässdeltagare en<br />

fysisk plattform där de kan<br />

mötas, utbyta idéer och göra<br />

affärer. Men det handlar också<br />

om att öppna upp nya marknader,<br />

marknadsföringsmöjligheter<br />

och kanaler i en förändrad<br />

affärsmiljö.<br />

• Parquet Hub<br />

I hall 23 finns parket<strong>till</strong>verkarna<br />

<strong>till</strong>sammans med en samlingsmonter<br />

för FEP, den internationella<br />

parkettfederationen.<br />

Efter utvärdering av årets mässa<br />

har man beslutat om en förändring<br />

i mässans framtida utformning.<br />

Det har visat sig att segmenten<br />

mattor och golv har olika<br />

behov vad gäller en internationell<br />

mässa. Textilmattor behöver en<br />

årlig presentationsplattform som<br />

samlar leverantörer och inköpare,<br />

medan golvsektorn gärna ser att<br />

Domotex går vartannat år på<br />

grund av längre innovationscykler.<br />

Därför kommer Domotex<br />

under jämna år att vara en fullsortimentsmässa<br />

för hela golvbranschen<br />

men under ojämna år<br />

bara en mindre mässa för textilgolv.<br />

Även om Hannovermässan inte<br />

säger det högt är detta en anpassning<br />

<strong>till</strong> BAU-mässan i München<br />

Fortsättning på sid 38<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 37


Harmony Collection - Ek Silk<br />

“Kährs 2-stav, unik karaktär med exklusiv känsla”<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 37: En ”vanlig” mässvår<br />

som går vartannat år på ojämna<br />

årtal och som tidigare krockat<br />

med Domotex. Så den nya rytmen<br />

för golvbranschen blir<br />

Domotex jämna årtal och BAU<br />

ojämna årtal.<br />

IMM, Internationella<br />

Möbelmässan,<br />

14–18 januari, Köln<br />

Sist i januariblocket med mässor<br />

kommer den stora möbelmässan<br />

IMM i Köln. Man försöker ständigt<br />

öka mängden golvmaterial på<br />

samma sätt som vår svenska<br />

Stockholm Furniture Fair. Här är<br />

det främst tyska, mindre golv<strong>till</strong>verkare<br />

som visar sina produkter<br />

för offentlig miljö. Även mer udda<br />

material kan man hitta här. Speciella<br />

vävtekniker och exotiska<br />

material är vanliga. <strong>Golv</strong>utställarna<br />

brukar normalt fylla en utställningshall.<br />

Allt i ett<br />

De tre mässorna Heimtextil,<br />

Domotex och IMM ligger nära<br />

i tid och går omlott så att det är<br />

enkelt att kombinera besöken.<br />

Orsaken <strong>till</strong> samarbetet är enkel.<br />

Man vill underlätta för utländska<br />

besökare från Asien och USA.<br />

De ska kunna besöka flera mässsor<br />

på en och samma resa. Vilket<br />

alla tjänar på. Så där kunde faktiskt<br />

mässorna enas även om man<br />

för övrigt friskt försöker stjäla<br />

utställare från varandra.<br />

Det går att besöka dem i ett<br />

svep – bara att ta tåget mellan<br />

städerna. Så det finns många <strong>till</strong>fällen<br />

och möjligheter för den<br />

som vill vidga sina vyer och se<br />

nya produkter och material.<br />

Utbudet är stort och varierat.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Gratis biljetter <strong>till</strong> Domotex<br />

Även i år har <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> lyckats förhandla fram gratis entrébiljetter <strong>till</strong> våra läsare.<br />

För att få biljetterna går ni antingen in på mässans hemsida domotex.de och klickar<br />

vidare på ”Visitors/Tickets/Personalize your Ticket” och använder koden ”QTfzu”.<br />

Eller så mailar ni Hannovermässans svenska kontor för närmare info. Mailadressen<br />

är info@tradefairagency.se. Skriv ”Domotex-biljetter” som rubrik.<br />

Möbelmässan IMM i Köln vill visa möbler i miljö – och <strong>till</strong> miljön hör golv. Samma<br />

typ av utveckling som av vår egen Stockholm Furniture Fair.<br />

38 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


DOMOTEX<br />

FLOORED BY NATURE<br />

11 – 14 JANUARY 2024<br />

Hannover · Germany<br />

domotex.de<br />

Home of Flooring<br />

Svensk kontakt: info@tradefairagency.se<br />

ANNONS<br />

Pallmann lanserar ny golvolja, gjord av hampa<br />

<strong>Golv</strong>oljan Magic Oil Change är<br />

baserad på olja från närodlad<br />

hampa. Den finns i både en- och<br />

tvåkomponentsversion och består<br />

<strong>till</strong> över 90 procent av förnybara<br />

råvaror som odlats i närheten av<br />

fabriken i tyska Würzburg.<br />

Produkten har samma egenskaper<br />

som övriga produkter i<br />

Magic Oil-serien, det vill säga att<br />

den torkar snabbt och är lätt att<br />

applicera samt ger ett naturligt<br />

träutseende. Den är fri från lösningsmedel<br />

och är <strong>till</strong>verkad av<br />

kallpressad hampa och naturliga<br />

vaxer samt ger ett koldioxidavtryck<br />

som är 60 –70 procent<br />

lägre än från traditionella golvoljor<br />

eftersom den inte behöver<br />

genomgå någon komplex, kemisk<br />

process.<br />

– Förutom hållbarhetsaspekten<br />

med att använda råvaror från<br />

regionen är <strong>till</strong>gången på råvaror<br />

också intressant för oss som <strong>till</strong>verkare,<br />

säger vd Stefan Neuberger.<br />

Speciellt under coronaperioden<br />

märkte vi att den ständiga<br />

<strong>till</strong>gången på <strong>till</strong> exempel råvaror<br />

som kommer från Sydostasien<br />

inte är någon självklarhet. Med<br />

produkter från regionen har vi en<br />

klar fördel här. ■<br />

Magic Oil Change är lätt att applicera och kräver inga speciella arrangemang.<br />

Hampa kan användas <strong>till</strong> mycket mer<br />

än hasch, mest välbekant är kanske<br />

hamprep – nu ger växten oss även<br />

golvolja.<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 39


Bred nedgång<br />

Byggaktiviteten minskar och bostadsbyggandet allra mest. Men hur ser det ut mer i detalj och vad kan vi<br />

vänta oss framåt? Navet Analytics konjunkturrapport, som vi här presenterar, kan ge en del svar.<br />

I takt med att konjunkturläget blir<br />

dystrare försämras också förutsättningarna<br />

på bygg- och fastighetsmarknaden,<br />

vilket gör situationen<br />

tuff för aktörerna på golvmarknaden.<br />

Hushållens konsumtionsutrymme<br />

krymper <strong>till</strong> följd<br />

av högre räntekostnader, inflation<br />

och stigande arbetslöshet. Möjligheten<br />

<strong>till</strong> investeringar i bostäder<br />

minskar av samma orsaker, men<br />

också som en effekt av högre<br />

materialkostnader, lägre aktivitet<br />

på bostadsmarknaden och sjunkande<br />

fastighetspriser. Den samlade<br />

volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar<br />

i bostäder och<br />

lokaler förväntas krympa med<br />

30–35 procent under kommande<br />

tvåårsperiod.<br />

Den höga inflationen<br />

tynger<br />

Den svenska <strong>till</strong>växten väntas bli<br />

negativ i år. Ett genomsnitt av de<br />

senaste BNP-prognoserna ger<br />

en minskning med omkring en<br />

procent. Kärnan i den utmanande<br />

situationen är den höga inflationen<br />

som urholkat hushållens köpkraft<br />

och tvingat Riksbanken <strong>till</strong> en serie<br />

räntehöjningar, vilka väntas nå sin<br />

topp senare under hösten.<br />

I juli uppgick inflationen <strong>till</strong> 6,4<br />

procent (KPIF*). Det innebär att<br />

inflationen sjönk med 0,2 procentenheter<br />

från månaden före och en<br />

bra bit sedan toppen i december<br />

* Konsumentprisindex med fast ränta<br />

2022, då KPIF låg på 10,2 procent.<br />

Det är en utveckling i rätt riktning,<br />

men takten i avmattningen bromsades<br />

upp under sommaren och<br />

inflationen ligger fortfarande långt<br />

över Riksbankens mål.<br />

Sannolikt avslutas sviten av<br />

räntehöjningar under hösten och<br />

reporäntan toppar på 4,25 procent.<br />

Under andra halvåret 2024<br />

är det möjligt att Riksbanken<br />

inleder en resa mot lägre räntenivåer,<br />

men här går marknadens<br />

förväntningar och Riksbankens<br />

egen kommunikation isär. Riksbanken<br />

ger en mindre hoppfull<br />

bild av situationen.<br />

Inflationen och räntehöjningarna<br />

slår hårt mot Sveriges <strong>till</strong>växt.<br />

För hushållens del innebär<br />

kombinationen av höjda räntor,<br />

hög belåning och inflation att<br />

köpkraften urholkas. För näringslivets<br />

del innebär det att efterfrågan<br />

sjunker samtidigt som<br />

omkostnaderna stiger. Byggsektorn<br />

är en av de sektorer som<br />

väntas drabbas särskilt hårt av de<br />

svaga ekonomiska förutsättningarna.<br />

Bostadsbyggandet har fallit<br />

brant, men nedgången i husbyggnadsinvesteringar<br />

sker enligt Navet<br />

Analytics senaste konjunkturbedömning<br />

på bred front.<br />

Inflation och räntehöjningar<br />

slår brett<br />

Totalt beräknas den samlade<br />

husbyggnadsvolymen minska med<br />

drygt 25 procent i år, bostadsbyggandet<br />

krymper sannolikt med<br />

närmare 60 procent och lokalbyggandet<br />

med fem – tio procent.<br />

Nedgången på byggmarknaden<br />

väntas fortsätta 2024, men då<br />

i avsevärt lägre takt. Detta skulle<br />

innebära att husbyggnadsinvesteringarna<br />

kommer att ha minskat<br />

med 40 procent under perioden<br />

2021 – 24.<br />

Det är inte bara nybyggnadsinvesteringarna<br />

som påverkas av<br />

konjunkturläget, även förutsättningarna<br />

för ombyggnadsinvesteringar<br />

och underhållsaktiviteter<br />

försämras av högre materialpriser,<br />

ökade räntekostnader och en<br />

svalare fastighetsmarknad. Navet<br />

Analytics beräknar att underhållsvolymen<br />

minskar med fem procent<br />

under kommande tvåårsperiod.<br />

Ras för bostadsbyggandet<br />

Under första halvåret i år påbörjades<br />

11 000 lägenheter i flerbostadshus.<br />

Det innebär att volymen<br />

endast uppgick <strong>till</strong> 40 procent<br />

av fjolårets under samma period.<br />

Prognosen för helåret <strong>2023</strong> pekar<br />

på en minskning med 60 procent.<br />

Förväntningarna på 2024 är också<br />

dystra mot bakgrund av att räntenivån<br />

väntas hamna högre i år än<br />

enligt tidigare bedömningar, samt<br />

att den första räntesänkningen<br />

sannolikt förskjuts framåt i tiden.<br />

Lågkonjunkturen blir förmodligen<br />

djupare och arbetslösheten högre<br />

än i de prognoser som gjordes<br />

under våren. Såväl bostadsrättsmarknaden<br />

som nyproduktionen<br />

av hyresrätter utmanas av stigande<br />

räntor och höga byggkostnader,<br />

samtidigt som hushållen troligen<br />

blir försiktigare med flyttplaner<br />

<strong>till</strong> boende med större ytor eller<br />

högre hyreskostnader.<br />

Bostadsrättspriserna har under<br />

årets första halvår fallit <strong>till</strong>baka<br />

jämfört med samma period förra<br />

året. Jämför man de senaste<br />

månaderna med föregående sexmånadersperiod<br />

är utvecklingen<br />

emellertid svagt positiv. Under<br />

hösten finns risk att priserna återigen<br />

sjunker i takt med att räntan<br />

höjs och arbetslösheten stiger.<br />

Detta kan både dämpa efterfrågan<br />

på bostadsrätter och minska<br />

bankernas riskvillighet. Efter en<br />

svag nedgång 2024 väntas så<br />

nyproduktionen av flerbostadshus<br />

vända uppåt 2025.<br />

Under första halvåret påbörjades<br />

3 500 lägenheter i småhus,<br />

vilket innebär att volymen mer<br />

än halverats när man jämför med<br />

samma period 2022. Att nedgången<br />

är så dramatisk kan delvis<br />

förklaras av att nybyggandet ökade<br />

kraftigt under pandemiåren, när<br />

efterfrågan på småhus steg, villapriserna<br />

ökade och räntorna var<br />

låga. Minskningen i år är främst<br />

en effekt av de snabbt stigande<br />

Fortsättning på sid 42<br />

40 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


Defined by the<br />

Details of nature<br />

Forest - 50 LVP 806<br />

Världens mest sålda<br />

vattentåliga klickgolv<br />

coretecfloors.eu


HÅLLBARA PRODUKTALTERNATIV<br />

SOM GER LÄGRE CO₂ AVTRYCK<br />

MED UZIN ECO₂ CHOICE<br />

UZIN <strong>till</strong>ämpar principen om biomassabalans. Det innebär att vi<br />

ersätter petroleumbaserade råvaror i <strong>till</strong>verkningsprocessen med<br />

förnybara råvaror från organiskt avfall. Därigenom kan vi bevara<br />

fossila resurser och avsevärt minska CO 2 -utsläppen. För att göra<br />

det lättare att välja CO 2 -optimerade UZIN produkter, är dessa<br />

numera märkta med logotypen ECO 2 CHOICE.<br />

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.uzin.com.<br />

ANNONS<br />

Fortsättning från sid 40: Bred nedgång<br />

räntorna och den höga inflationen,<br />

som krymper hushållens konsumtions-<br />

och investeringsutrymme.<br />

Prisökningen på byggmaterial har<br />

visserligen bromsat in kraftigt<br />

jämfört med de senaste två åren,<br />

men inbromsningen sker på en<br />

hög nivå.<br />

De senaste signalerna tyder på<br />

att såväl de höga räntorna som<br />

inflationen biter sig fast. Visserligen<br />

har inflationen fallit <strong>till</strong>baka,<br />

men nivån är fortsatt besvärande<br />

för Riksbanken. Den svaga kronan<br />

är en viktig orsak. Navet Analytics<br />

räknar med att småhusproduktionen<br />

halveras i år och krymper<br />

ytterligare med tio procent 2024.<br />

2025 kan det komma att ske en<br />

viss återhämtning i nybyggnadsinvesteringarna.<br />

Krympande utrymme<br />

för underhåll<br />

De stigande omkostnaderna,<br />

räntehöjningarna och materialprisökningarna<br />

påverkar utrymmet<br />

för underhållsåtgärder negativt.<br />

Underhållsvolymen kommer<br />

sannolikt att minska i år och även<br />

nästa år. I Navet Analytics panel<br />

med 100 stora fastighetsägare,<br />

menar de företag som räknar med<br />

en minskad underhållsvolym i år<br />

att ett krympande ekonomiskt<br />

utrymme är anledningen.<br />

Byggnadsunderhåll är i jämförelse<br />

med ny- och ombyggnadsinvesteringar<br />

mindre konjunkturkänsligt<br />

och styrs i större utsträckning<br />

av tekniska behov, antagna<br />

underhållsplaner och behov av<br />

akuta åtgärder. Navet Analytics<br />

intervjuer med större fastighetsägare<br />

visar dock att en hel del<br />

väljer att flytta fram planerade<br />

aktiviteter, eller fokusera på<br />

akuta åtgärder samt insatser som<br />

minskar energiförbrukningen.<br />

Totalt beräknas underhållsvolymen<br />

minska med fem procent fram <strong>till</strong><br />

slutet 2024.<br />

Gör-det-själv-marknaden<br />

inget undantag<br />

2022 bedöms hushållens inköp<br />

av byggmaterial, den så kallade<br />

gör-det-själv-marknaden, ha<br />

minskat med åtta procent. I år<br />

väntas en ännu kraftigare nedgång<br />

<strong>till</strong> följd av hushållens krympande<br />

köputrymme, den minskade aktiviteten<br />

på bostadsmarknaden och<br />

de sjunkande bostadspriserna.<br />

En annan faktor som inverkar<br />

negativt är den svalare bostadsmarknaden.<br />

Antalet sålda småhus under<br />

årets första halvår var enligt SCB<br />

20 procent färre än under samma<br />

period 2022, dessutom var<br />

genomsnittspriset tio procent<br />

lägre. När antalet försäljningar<br />

sjunker innebär det att renoveringsvolymen<br />

i samband med<br />

ägarbyte påverkas negativt.<br />

Navet Analytics gör bedömningen<br />

att gör-det-själv-marknaden<br />

krymper med 15 – 20<br />

procent i år, för att sedan ligga<br />

kvar på den nivån 2024. Försäljningen<br />

i bygghandeln sjönk med<br />

drygt 18 procent i fasta priser<br />

under årets första sju månader<br />

jämfört med samma period 2022.<br />

En betydande del av nedgången<br />

svarar den professionella marknaden<br />

för, som har påverkats<br />

negativt av den kraftiga minskningen<br />

av bostadsbyggandet.<br />

Sammantaget ser vi en dyster<br />

bild med få ljuspunkter för byggmarknaden<br />

under detta och<br />

nästa år. Ska man peka på positiva<br />

faktorer, förutom att inflationen<br />

visar tydliga tecken på att<br />

bromsa in, är det <strong>till</strong> exempel en<br />

stor efterfrågan på energieffektiviserande<br />

åtgärder. Detta enligt<br />

Navet Analytics intervjupaneler<br />

med installatörer och konsulter.<br />

Ett annat ljus i mörkret är att<br />

arbetslösheten väntas öka i relativt<br />

begränsad omfattning trots<br />

lågkonjunkturen, om man ska tro<br />

på prognoserna. Bristen på kompetens<br />

inom byggmarknaden är<br />

fortsatt stor och många arbetsgivare<br />

drar sig i det längsta för att<br />

göra sig av med viktig kompetens<br />

eftersom det blir svårt att växla<br />

upp när konjunkturen vänder,<br />

vilket den kommer att göra.<br />

Jens Linderoth<br />

Navet Analytics AB<br />

42 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


2K<br />

NY<br />

TEKNOLOGI<br />

A NEW TIDE<br />

FOR HIGH TRAFFIC FLOORS<br />

Bona Traffic GO – Nästa generation<br />

golvlack för högtrafikerade golv<br />

Tack vare en ny generation härdningsteknik,<br />

kombinerar Bona Traffic GO enkelhet och<br />

effektivitet med slitstyrkan och prestandan hos<br />

en äkta 2K-produkt.<br />

Bona Traffic GO är en innovativ topplack med<br />

inbyggd härdare, som tar ett tydligt steg framåt<br />

mot ännu smidigare och säkrare golvlacker för<br />

trägolv, samtidigt som den möter morgondagens<br />

krav på hälsa och miljö.<br />

SKAKA & APPLICERA DIREKT<br />

NATURLIG & SÄKRARE<br />

HÖG SLITSTYRKA<br />

bona.com/trafficGO<br />

Produkten rekommenderas av<br />

Byggvarubedömningen och är<br />

godkänd av Sunda Hus<br />

ANNONS<br />

Sverigebilden?<br />

Sverigebilden är något som<br />

debatterats mycket de senaste<br />

åren och där man kan ha många<br />

olika åsikter. Men en bild som är<br />

allmänt accepterad är Sverige<br />

som ett viktigt trä-land. Ett land<br />

där vi har stora råvaruresurser<br />

och där vi är skickliga på att<br />

använda trä som både bygg- och<br />

ytmaterial.<br />

Därför är trägolven på Arlanda<br />

flygplats en viktig del av Sverigebilden.<br />

Men trägolven på Sky City<br />

mellan Terminal 4 och Terminal<br />

5 har sett eländiga ut i flera år.<br />

På flygplatserna i Helsingfors<br />

(Vanda) och Köpenhamn (Kastrup)<br />

är trägolven så välskötta att de är<br />

en fröjd att se – men på Arlanda<br />

ser det alltså bedrövligt ut. Är<br />

detta det intryck vi som ett stort<br />

träproducerande land vill ge <strong>till</strong><br />

utländska besökare? Vad som är<br />

felet – material, metoder, rutiner<br />

– är oklart. Men kära Swedavia,<br />

så här kan vi inte ha det! Åtgärda!<br />

Thomas Åkerblad<br />

Trägolvet på Sky City mellan terminal 4 och 5 på Arlanda flygplats har under lång tid sett eländigt ut. Slitet, repigt och<br />

allmänt misshandlat – ett utseende som inte är värdigt ett träland som Sverige.<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 43


TIMBEREX WAX-OIL<br />

Färdigt på en dag!<br />

Snabbtorkande dryg vaxolja med låg VOC-halt<br />

Passar alla typer av trä, i offentliga och privata miljöer<br />

Samma produkt för grundbehandling och underhåll<br />

Kan användas för underhåll av tidigare oljade golv<br />

Black<br />

Mid Grey<br />

Driftwood<br />

Warm Grey<br />

Medium Walnut Clear<br />

Kulörprover<br />

utförda på ek.<br />

White<br />

www.welinoco.com<br />

ANNONS<br />

Stockholmsmässan läggs ner<br />

Stockholms stad vill lägga ner Stockholmsmässan och<br />

istället bygga bostäder i området. Så vad händer med<br />

Stockholm Furniture Fair och Nordbygg?<br />

”Stockholmsmässan är Nordens<br />

största mötesplats med ett 70-tal<br />

branschledande mässor och hundratals<br />

nationella och internationella<br />

kongresser”, säger mässan själv i<br />

sin reklam. Men 9 oktober beslutade<br />

Stockholms Stad att Stockholmsmässans<br />

verksamhet ska<br />

säljas och att den nuvarande<br />

byggnaden i Älvsjö ska rivas för<br />

att göra plats åt nya bostäder.<br />

– Vi tänker oss 2 000 – 2 500<br />

nya bostäder i ett centralt läge<br />

som har mycket bra kommunikationer,<br />

säger finansborgarrådet<br />

Karin Wanngård (s).<br />

Området ligger i södra Stockholm,<br />

tio minuter från Centralen<br />

med pendeltåg, och om några år<br />

börjar man även bygga en ny<br />

tunnelbanelinje, Fridhemsplan –<br />

Älvsjö.<br />

Till försäljning<br />

– Vi ska stadsutveckla området<br />

och lägger ut mässkonceptet <strong>till</strong><br />

Stockholmsmässan ska läggas ner och byggnaden rivas – så snart kommer denna syn av vara ett minne blott.<br />

44 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


GÖR MER.<br />

MED MINDRE.<br />

378 KOLDIOXIDNEGATIVA FÄRGER<br />

38 KOLDIOXIDNEGATIVA KOLLEKTIONER<br />

Vi utökar vårt utbud av koldioxidnegativa golv<br />

genom att du nu kan välja <strong>till</strong> CQuestBioXbaksidan<br />

på ännu fler produkter.<br />

ANNONS<br />

försäljning, säger Karin Wanngård.<br />

Mässan har haft ett par svåra år,<br />

mässverksamhet är viktig men<br />

det är inte viktigt att det är staden<br />

som äger mässkonceptet.<br />

Staden är numera ensamägare<br />

<strong>till</strong> mässan efter att Stockholms<br />

Handelskammare lämnade verksamheten<br />

år 2021. Verksamheten<br />

har legat på nuvarande plats<br />

sedan 1971.<br />

Stadens programarbete beräknas<br />

starta kring årsskiftet <strong>2023</strong> –<br />

2024 och först framåt 2030 kommer<br />

spaden att kunna sättas i<br />

backen. Vad ska man göra fram<br />

<strong>till</strong> dess?<br />

– Vi har Kistamässan och<br />

Waterfront, säger Karin Wanngård.<br />

Men vi kan inte putta in<br />

skattepengar när mässan bara är<br />

fullbelagd några dagar vartannat<br />

år, när bygg- och fastighetsbranschens<br />

Nordbygg hålls.<br />

Svårt att ersätta<br />

Stockholmsmässan har idag<br />

70 000 kvadratmeter utställningsyta<br />

och det går inte att ersätta<br />

i brådrasket. Kistamässans två<br />

hallar täcker bara 9 000 kvadratmeter.<br />

Tidigare i år föreslog Christofer<br />

Fjellner, oppositionsborgarråd för<br />

Moderaterna i Stockholm, att<br />

mässan skulle rivas och ersättas<br />

med bostäder, så politikerna är<br />

enade.<br />

Stockholm Furniture Fair har ju<br />

blivit arkitekternas årliga mötesplats<br />

och den funktionen kan bli<br />

svår att överföra <strong>till</strong> andra typer<br />

av arrangemang.<br />

Svenska Mässan i Göteborg<br />

kan kanske överta en del aktiviteter<br />

men i Stockholm verkar<br />

mässbranschen ha sett sina bästa<br />

dagar. På kontinenten fortsätter<br />

man dock att satsa på sina mässanläggningar,<br />

som <strong>till</strong> exempel<br />

Hannover, Köln, München med<br />

flera ställen. Där betraktas kringeffekterna<br />

för den lokala besöksnäringen<br />

vara viktiga.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Andra satsar<br />

Att sälja mässkonceptet – utan<br />

lokal – verkar dock svårt. Vem vill<br />

betala enbart för namnet? Så det<br />

verkar som bygg- och interiörbranscherna<br />

får försöka hitta andra<br />

lösningar inom de närmaste åren.<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 45


Skicka branschstandardiserade<br />

kvalitetsdokument och<br />

våtrumsintyg<br />

Tjänsten som gör livet tryggare för både kund och<br />

entreprenörer i golv- och badrumsbranschen.<br />

Använd <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll direkt i<br />

webbläsaren på din dator eller i din telefon. Du<br />

loggar in med samma inloggningsuppgifter som<br />

<strong>till</strong> GVKs KvalitetsApp eller GBRs <strong>Golv</strong>kontroll.<br />

Läs mer om tjänsten på www.gvkontroll.se eller<br />

kontakta <strong>Golv</strong>branschen, GBR eller GVK för mer<br />

information.<br />

Spar tid & pengar<br />

Logga in på www.gvkontroll.se<br />

Gratis för GVK-auktoriserade företag och för företag som är<br />

anslutna <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen, GBR.


REGIONEN HAR ORDET<br />

Under den här vinjetten tar en regionsordförande i <strong>Golv</strong>branschen, GBR, upp ett ämne som är aktuellt i<br />

regionen. Turen har kommit <strong>till</strong> Danne Hägg, ordförande i GBR Södra Norrland med drygt 30 anslutna företag.<br />

Han menar att golvföretagen gärna bidrar med sin expertkunskap och efterlyser dialog med arkitektkontoren<br />

redan på planeringsstadiet. Det skulle ge bättre lönsamhet och minskad klimatbelastning i alla led.<br />

Vill ha tätare dialog med arkitekter<br />

– Vi kommer in alltför sent i processen,<br />

när arkitekten redan valt<br />

golvmaterialet. Nu menar jag inte<br />

att vi ska lägga oss i design och<br />

färger, där vet arkitekten bäst!<br />

Men vi har massor av kunskap<br />

om hur själva byggnadskonstruktionen<br />

ska se ut för att fungera<br />

optimalt med det material de valt.<br />

<strong>Golv</strong><strong>till</strong>verkarna har bollen<br />

Textil, trä, keramik, vinyl …. De<br />

olika materialen kräver sina speciella<br />

underlag och förutsättningar<br />

för att golvinstallationen ska bli<br />

korrekt. Främst är det golvleverantörerna<br />

som har kontakt med<br />

arkitekterna i ett tidigt skede.<br />

– De skulle faktiskt kunna göra<br />

en större insats vad gäller att informera<br />

om de olika materialslagen<br />

och vilken underkonstruktion man<br />

måste ha för att kunna lägga det<br />

valda golvet.<br />

Danne Hägg efterlyser tätare<br />

kontakter och en dialog med arkitektledet.<br />

Han menar att golvföretagen<br />

skulle slippa en hel del<br />

dubbeljobb om man fick <strong>till</strong> ett<br />

tidigare samarbete med arkitekterna.<br />

Byggarna har ofta dålig koll<br />

på golvkonstruktionerna och vad<br />

som krävs för material.<br />

– Som det är nu, är det alltså<br />

golv<strong>till</strong>verkarna som har bollen.<br />

Vi golventreprenörer ser materialet<br />

första gången när vi får rumsbeskrivningen<br />

och ska räkna på<br />

jobbet.<br />

– När vi sedan kommer <strong>till</strong><br />

bygget får vi inte sällan riva upp<br />

hela konstruktionen och göra om<br />

från början, och det är ju helt galet<br />

både för plånboken och klimatet!<br />

Danne Hägg är förutom ordförande i GBR Södra Norrland också vd och delägare i Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall.<br />

Borde kanske ta kontakt<br />

Han berättar om projekt där<br />

man fått lägga fem millimeter flytspackel<br />

på underkonstruktionen<br />

för att det valda golvet ska fungera.<br />

Den åtgärden fanns inte med i<br />

kalkylen.<br />

– Det kan bli lite skevt ibland<br />

när vi räknar. Säg som exempel<br />

att vi ska räkna på keramik i ett<br />

storkök på 100 kvadratmeter.<br />

Vi ser ju att här måste det flytspacklas<br />

för att det ska funka,<br />

men lägger vi in det i kalkylen<br />

tycker beställaren att det blir för<br />

dyrt. För att få jobbet måste vi då<br />

räkna utifrån idealiska förhållanden<br />

och sedan dokumentera avvikelser<br />

för att i bästa fall få betalt för<br />

extrajobbet. Sådant tar både tid<br />

och kraft helt i onödan.<br />

Danne Hägg påpekar att entreprenörerna<br />

besitter stor expertis<br />

och är ett gäng golvkonsulter som<br />

kan bidra med mycket kunskap<br />

kring underkonstruktionen, materialvalet<br />

och sedan också skötseln<br />

och underhållet.<br />

– Kanske borde vi golventreprenörer<br />

göra en insats och kontakta<br />

arkitektkontoren i vår region.<br />

I det stora hela skulle lönsamheten<br />

bli bättre i alla led, för att inte tala<br />

om att vi skulle få en rejält minskad<br />

klimatbelastning!<br />

Marie Holhammar<br />

Ny keramik från Konradssons<br />

Nu har Konradssons Kakel lanserat serien<br />

Pedra Azul – en sober stenimitation i slitstark<br />

granitkeramik, inspirerad av den vackra kalkstenen<br />

från Iberiska halvön. Kollektionen har<br />

ett följsamt och mjukt mönster med naturtrogna<br />

detaljer. Serien finns i fyra kulörer:<br />

Natural, Greige, Ivory och Grey.<br />

Pedra Azul fungerar för alla typer av våtutrymmen<br />

i såväl hemmiljö som i offentlig<br />

miljö. Samtliga kulörer finns i storlekarna<br />

150 x 150, 300 x 600 och 600 x 600 millimeter.<br />

■<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 47


GOLV FÖR ÅTERBRUK<br />

Våra kollektioner inom Re:Use kan återbrukas.<br />

De kan installeras löslagda direkt på befintliga<br />

golv, för att vid senare <strong>till</strong>fälle kunna lyftas<br />

upp och återbrukas. Ett hållbart alternativ!<br />

Våra kollektioner för Re:Use<br />

√ EXPONA SIMPLAY<br />

√ EXPONA PUZZLE<br />

√ ARTIGO LL<br />

Skanna och läs<br />

mer om nyheten<br />

ANNONS<br />

Ny ordförande i Tekniska Kommittén<br />

Tekniska kommittén har en central roll inom <strong>Golv</strong>branschen.<br />

Förändringar i lagar och regelverk ska följas, forskning och teknisk<br />

utveckling bevakas, branschstandarder förnyas, nya teknikfrågor<br />

utredas. Sedan några månader är det Anders Anderberg, Weber/<br />

Saint-Gobain, som har det ansvarsfulla uppdraget att hålla i allt<br />

det här arbetet.<br />

Tekniska Kommitténs, TKs, huvuduppgift<br />

är att diskutera aktuella<br />

tekniska frågor och presentera<br />

tydliga åtgärder, <strong>till</strong> praktisk nytta<br />

för <strong>Golv</strong>branschens entreprenörer.<br />

Det gör man bland annat genom<br />

så kallade TK-råd, vilket är golvtekniska<br />

rekommendationer<br />

framtagna av TK för att belysa<br />

olika frågor och beskriva hur de<br />

kan hanteras.<br />

Anders Anderberg<br />

har tagit över<br />

Anders Anderberg, Weber, valdes<br />

som ny ordförande i maj, då<br />

den tidigare ordföranden Roger<br />

Hellstrand, Sika, gick i pension.<br />

Anders har suttit med som ledamot<br />

i kommittén i fyra år och har<br />

tidigare också varit engagerad<br />

som ordförande i <strong>Golv</strong>branschens<br />

arbetsgrupp för golvavjämning.<br />

– Det är en spännande och<br />

utmanande roll att vara ordförande<br />

i <strong>Golv</strong>branschens Tekniska<br />

Kommitté. Det är unik grupp<br />

som samlar golvbranschens entreprenörer<br />

och leverantörer<br />

och skapar gemensamma spelregler<br />

inom många olika områden,<br />

säger Anders Anderberg. Vi<br />

tar fram riktlinjer och branschstandarder<br />

som tydligt visar vad<br />

som är ett fackmässigt utförande<br />

av golvinstallationer. Det blir ett<br />

stöd för entreprenörerna, som<br />

får klara besked om vad som<br />

krävs och förväntas, och även för<br />

leverantörerna i utformandet av<br />

monteringsanvisningar.<br />

Ständig aktuellthållning<br />

En aktuell fråga som nu diskuteras<br />

är golvkonstruktioner på betongunderlag,<br />

inklusive fukt, omfördelningsberäkningar<br />

samt<br />

mätning och utvärdering av emissioner.<br />

– Vi följer och deltar i flera<br />

forskningsprojekt kring fukt i betongkonstruktioner<br />

och bidrar<br />

med expertkunskaper i grupper<br />

där flera aktörer inom byggbranschen<br />

medverkar, bland annat<br />

riksbyggare, experter från konsultbolag<br />

och leverantörer av betong,<br />

säger Anders Anderberg.<br />

Branschstandarder diskuteras<br />

ständigt, då befintliga standarder<br />

återkommande behöver uppdateras<br />

för att anpassas <strong>till</strong> nya regler<br />

och krav. Dessutom uppstår<br />

nya behov som motiverar framtagning<br />

av nya relevanta standarder,<br />

exempelvis för renovering av<br />

halvhårda golv som plast och linoleum.<br />

Andra aktuella frågor är<br />

bland annat knarr, bomljud, limningstekniker<br />

och mycket mer.<br />

– Vi lever i en intressant tid där<br />

omvärlden är i stark förändring.<br />

Ny lagstiftning, ändrade standarder<br />

och ökade miljömässiga krav på<br />

både nationell och internationell<br />

nivå innebär att TK behöver ha<br />

en proaktiv roll i att följa med,<br />

analysera och anpassa branschens<br />

rekommendationer <strong>till</strong> nya förutsättningar.<br />

Det är en konstant<br />

utmaning att hålla jämna steg<br />

med dessa förändringar, avslutar<br />

Anders Anderberg.<br />

Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

Har du en teknisk fråga som du vill att<br />

TK ska behandla?<br />

Företag anslutna <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, är välkomna att lämna förslag på<br />

frågor som man tycker ska behandlas<br />

av TK. <strong>Golv</strong>entreprenörer kan ta upp<br />

frågorna via ordföranden i sin regionala<br />

entreprenörsförening. Det går också bra<br />

att kontakta GBR direkt på info@golvbranschen.se.<br />

48 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


Altro Walkway 20<br />

Altro Walkway 20 /VM20<br />

NYA<br />

nordiska<br />

färger<br />

• 10 nya färger - särskilt utvalda för de nordiska länderna<br />

• Livslång stegsäkerhet<br />

• Otaliga designmöjligheter<br />

• Tålig och slitstark<br />

• Resistent mot kemikalier och fläckar<br />

• Snabb leverans<br />

• GVK-godkänt för våtutrymmen<br />

040 31 22 00 info@altro.se<br />

www.altro.com<br />

ANNONS<br />

<strong>Golv</strong>branschens Tekniska Kommitté<br />

<strong>Golv</strong>branschens Tekniska Kommitté, TK, har det övergripande<br />

ansvaret för golvbranschens tekniska frågeställningar.<br />

Kommittén utreder aktuella frågor och ger<br />

praktiska rekommendationer <strong>till</strong> branschens entreprenörer<br />

kring hur frågorna kan hanteras. Det TK arbetar<br />

med kan handla om läggningsteknik, utveckling av branschstandarder,<br />

tekniska remisser, dokumentsamlingar, skötselråd<br />

och besiktningsfrågor.<br />

Kommittén består av både entreprenörer och leverantörer<br />

för att man ska kunna belysa olika frågor och<br />

utmaningar ur både material- och ett monteringsperspektiv.<br />

Leverantörerna väljs för att kunna täcka de<br />

materialslag som finns i branschen. Entreprenörerna<br />

representerar de sex regionföreningarna inom <strong>Golv</strong>branschen<br />

och på så sätt fångas frågor från hela landet<br />

upp. Via regionerna kan också råd och riktlinjer nå ut<br />

och få en stor genomslagskraft.<br />

Roger Hellstrand (<strong>till</strong> vänster), Sika, överlämnar ordförandeklubban <strong>till</strong> Anders Anderberg,<br />

Weber/Saint-Gobain.<br />

TK-råd<br />

Samtliga aktuella TK-råd finns publicerade på företagssidorna<br />

på golvbranschen.se, som är <strong>till</strong>gänglig efter<br />

inloggning för personer som arbetar på anslutna företag.<br />

Från företagssidorna går man <strong>till</strong> fliken Teknik och därefter<br />

<strong>till</strong> TK-råd. Andra typer av tekniska dokument<br />

framtagna inom <strong>Golv</strong>branschen återfinns också på<br />

golvbranschen.se.<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 49


| SCHÖNOX HS 100 | SCHÖNOX FP<br />

| Avjämningsmassa för fallbyggnad<br />

och/eller tjocka skikt.<br />

| Primning, utfyllnad och utjämning<br />

i ett arbetsmoment. |<br />

Snabbtorkande, självavjämnande,<br />

och justerbar. |<br />

◼ Snabbtorkande<br />

◼ Förhindrar läckage<br />

◼ Enastående vidhäftning<br />

Produktinfo:<br />

◼ Beläggningsbar efter 6 tim<br />

◼ Avjämning i tjocka skikt 3–100 mm<br />

◼ Fallspackling upp <strong>till</strong> 3,5 cm/m<br />

◼ Låg egenspänning<br />

◼ Godkänd på trä- och betongbjälklag<br />

◼ För golvvärmesystem<br />

◼ Snabb renoveringslösning<br />

med SCHÖNOX PZG armeringsnät<br />

◼ Inom- och utomhus<br />

◼ Cementbaserad<br />

◼ För golvvärmesystem<br />

*Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen.<br />

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se<br />

Produktinfo:<br />

Produkten bedömdi<br />

SundaHus<br />

| schonox.se<br />

ANNONS<br />

Polyflor fokuserar<br />

på lösläggning<br />

Fastlay Products är en ny produktkategori från<br />

Polyflor Nordic. Det är en samling produkter<br />

som enkelt kan installeras ovanpå befintliga<br />

golv utan undergolvsarbeten. Produkter som<br />

ingår är Expona Simplay, Expona Puzzle, Expona<br />

Clic 19dB, Artigo LL samt textila plattor.<br />

Expona Simplay, Expona Puzzle och Artigo<br />

LL kan även återbrukas och ingår i Polyflors<br />

nya system Re: Use. Expona Puzzle pusslas<br />

ihop och de övriga två läggs med fixeringslim.<br />

■<br />

Nytt lim<br />

från Bostik<br />

Bostik lanserar golv- och vägglimmet Stix<br />

A511 Combi Air. En speciell lättviktsteknologi<br />

ger enligt <strong>till</strong>verkaren limmet låg densitet, så<br />

att hinken blir lättare att bära och transportera.<br />

Limmet har goda våt- och häftlimningsegenskaper,<br />

kraftigt monteringshugg och blir<br />

snabbt hållfast. Det har låga emissioner och<br />

uppfyller EC1 och M1 samt ska ha låg klimatpåverkan.<br />

Limmet ingår i Bostiks system One Flooring<br />

Range. ■<br />

Ny stegljudsmatta<br />

från Bostik<br />

Den nya stegljudsmattan<br />

Bostik<br />

Acoustic Underlay<br />

ingår i golvsystemet<br />

One Flooring Range.<br />

Den installeras<br />

snabbt och enkelt<br />

under keramiska<br />

golvbeläggningar i <strong>till</strong><br />

exempel entréhallar<br />

och trapphus men<br />

kan även användas<br />

<strong>till</strong> våtrum och<br />

värmegolv.<br />

Mattan minskar<br />

överföringen av<br />

stegljud mellan<br />

våningsplan med<br />

upp <strong>till</strong> 13 decibel.<br />

Den är beläggningsbar<br />

efter sex timmar<br />

och har en inbyggnadshöjd på tre millimeter.<br />

Mattan är <strong>till</strong>verkad av återvunnet polyuretanmaterial<br />

och kork och levereras som rulle i<br />

formatet 1 x 20 meter. ■<br />

50 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


RETHINK<br />

RENEW, UPGRADE<br />

Bona Resilient Solution –<br />

Ger Halvhårda <strong>Golv</strong> längre livslängd<br />

Bona Resilient Solution är ett innovativt och mycket<br />

effektivt sätt att förnya och förlänga livslängden på<br />

halvhårda golv av exempelvis linoleum, LVT, gummi<br />

eller vinyl. Du kan också förvandla design och<br />

utseende utan att installera nytt.<br />

I miljöer med mycket gångtrafik och kraftigt slitage<br />

kan golvet ytbehandlas för extra slitstyrka och<br />

långtidsskydd. Jobbet är klart på några timmar och<br />

upp <strong>till</strong> halva kostnaden jämfört med ett golvbyte.<br />

* I ett samfinansierat forskningsprojekt <strong>till</strong>sammans med<br />

IVL Svenska Miljöinstitutet har Bona via en livscykelanalys<br />

jämfört miljöpåverkan vid nyinstallation och renovering av<br />

golvytor. Hela rapporten finns att läsa via vår hemsida.<br />

FÖRE<br />

EFTER<br />

bona.com/Resilient<br />

ANNONS<br />

Ny avjämningsmassa<br />

från Weber<br />

<strong>Golv</strong>branschen sågar<br />

Svanens nya golvkriterier<br />

Weberfloor 150 Dura är en<br />

pumpbar, lågalkalisk, normaltorkande<br />

avjämningsmassa avsedd<br />

för tjocka skikt, 12– 80 millimeter.<br />

Den är framtagen för att möta<br />

önskemål om lägre klimatpåverkan,<br />

snabbare uttorkning och<br />

möjlighet <strong>till</strong> bättre akustik. Den<br />

fungerar utmärkt i flytande konstruktioner<br />

och är särskilt lämplig<br />

i Webers ljudgolvslösningar i<br />

byggnader med KL-trästommar.<br />

Materialet levereras som torrbruk<br />

bestående av cement, sand,<br />

kompletterande bindemedel och<br />

<strong>till</strong>satsmedel. Produkten är fuktskadestabil<br />

och fri från slagg och<br />

kasein. Vatten <strong>till</strong>sätts på arbetsplatsen.<br />

Produkten är CE-märkt,<br />

registrerad i Basta och uppfyller<br />

AMA Hus krav på avjämningsmassa.<br />

Produkten har även tredjepartsverifierad<br />

EPD och är Indoor<br />

Air Comfort Gold-verifierad. ■<br />

Miljömärket Svanen håller på att<br />

ta fram nya kriterier för golvmaterial.<br />

I förslaget som varit ute<br />

på remiss över sommaren utesluts<br />

alla golv med PVC-material.<br />

<strong>Golv</strong>branschen ställer sig frågande<br />

<strong>till</strong> detta eftersom det idag finns<br />

många PVC-produkter som framställs<br />

på ett klimatvänligt sätt och<br />

dessutom kan återvinnas.<br />

– Vi är väldigt bekymrade över<br />

att se en välrenommerad aktör<br />

som Svanen falla in i ovetenskaplighet<br />

och allmänt tyckande.<br />

Produkter och <strong>till</strong>verkningssätt<br />

utvecklas. PVC är ett material<br />

som gjort en fantastisk resa från<br />

att vara oljebaserat <strong>till</strong> att idag<br />

kunna framställas nästan helt<br />

biobaserat. Det är en utveckling<br />

som borde uppmuntras och inte<br />

saboteras, säger Johan Aspelin,<br />

vd för <strong>Golv</strong>branschen, GBR.<br />

<strong>Golv</strong>branschen anser att<br />

Svanens agerande är ovetenskapligt<br />

och ansvarslöst mot både<br />

branschen och konsumenterna.<br />

– Beslutet att utesluta PVC<br />

motiveras delvis med att det<br />

finns en allmänt negativ inställning<br />

<strong>till</strong> PVC. Det borde vara en<br />

miljöorganisations skyldighet att<br />

upplysa om hur det verkligen<br />

förhåller sig. Att låta sig styras av<br />

en allmän bild är varken vetenskapligt<br />

eller rätt mot dem som<br />

ska köpa golvprodukter, säger<br />

Johan Aspelin.<br />

<strong>Golv</strong>branschens fullständiga<br />

remissvar finns att ta del av på<br />

golvbranschen.se. ■<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 51


#GOLV & PLATT<br />

VICTOR AXELSSON<br />

Detaljer på hur man kan gera listband och fris.<br />

Källa: Instagram, victorparkett<br />

698 gilla-markeringar<br />

<strong>2023</strong>-09-27 OMID VAEZI<br />

Trevlig helg på er alla!<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

27<br />

<strong>2023</strong>-09-22<br />

PATRIK GROMBEIN<br />

<strong>2023</strong>-09-28<br />

JÖRGEN PALMGREN<br />

Roligt badrum, men blev bra.<br />

<strong>2023</strong>-09-21<br />

När man kommer på morgonen och<br />

kollegan har monterat ledslinga på flexisanden.<br />

Riktigt grymt.<br />

DANIEL THOMAS<br />

Det var ju en variant.<br />

<strong>2023</strong>-09-07<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

108<br />

43<br />

9<br />

HÅKAN JOHANSSON<br />

Man slutar aldrig förvånas, kuvertskärning<br />

matta.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

79<br />

<strong>2023</strong>-09-26<br />

DANIEL ERIKSSON<br />

Var lite skeptisk i början <strong>till</strong> kunds idé<br />

om 20-talsstil och ränna … men det blir<br />

ju rätt coolt.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

70<br />

<strong>2023</strong>-09-22<br />

MURLINK<br />

Vi lämnar över detta Götenehus. Hoppas<br />

kund kommer trivas i sin nya villa.<br />

Källa: Instagram, murlinkab<br />

80 gilla-markeringar<br />

<strong>2023</strong>-06-21<br />

52 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


FRÅGA<br />

JURISTEN<br />

I syfte att stimulera en ganska sval byggbransch har regeringen föreslagit en höjning av<br />

avdraget för ROT-arbeten i kommande budget. Höjningen kommer att medföra ett nytt tak<br />

för ROT-avdraget på 75 000 kronor från nuvarande tak på 50 000. Även om många av golvbranschens<br />

företag i nuläget har en hel del pågående arbeten och projekt, är det positivt att<br />

det vidtas åtgärder som hjälper byggbranschen i den nära framtiden. Vi hoppas såklart på<br />

fler åtgärder.<br />

<strong>Golv</strong>företag kan även vidta sina egna förebyggande åtgärder – bland annat se <strong>till</strong> att ha en<br />

god grundförståelse för juridiken för att undvika fel och onödiga tvister i kärvare tider. Alla fel<br />

kan dock inte undvikas. Här svarar vi på ett par frågor om vad som gäller när det ändå blir fel.<br />

Måste vi avhjälpa alla fel?<br />

Vi har utfört arbeten med golvläggning<br />

på uppdrag av en byggare.<br />

Besiktningsmannen har anmärkt<br />

på vissa små skrapmärken och vår<br />

byggare menar att vi måste byta ut<br />

hela golvet för att åtgärda felen.<br />

Skönhetsfelen finns där, men de är<br />

väldigt små och påverkar inte funktionen.<br />

Måste vi verkligen byta ut<br />

hela golvet? AB 04 gäller för entreprenaden.<br />

Om det är fastställt att entreprenören<br />

ansvarar för ett fel har<br />

entreprenören vanligtvis en rätt<br />

och skyldighet att avhjälpa felet.<br />

Denna rättighet och skyldighet<br />

framgår av 5 kap 17 § i AB 04.<br />

Om entreprenören inte avhjälper<br />

felet får beställaren låta någon<br />

annan göra det och fakturera den<br />

ursprunglige entreprenören för<br />

kostnaden.<br />

Det finns dock undantag då<br />

en entreprenör, trots ansvar för<br />

ett fel, inte har en skyldighet att<br />

avhjälpa. Sådana undantag regleras<br />

i AB 04 5 kap 18 §. Där framgår<br />

att ett fel som inte i väsentlig<br />

grad påverkar entreprenadens<br />

bestånd, utseende eller möjlighet<br />

<strong>till</strong> användning på ändamålsenligt<br />

sätt, behöver entreprenören<br />

inte avhjälpa om detta anses<br />

vara oskäligt med hänsyn <strong>till</strong><br />

avhjälpandekostnader och andra<br />

omständigheter.<br />

I det fall du beskriver kan<br />

bestämmelsen högst troligen <strong>till</strong>lämpas,<br />

om skönhetsfelen endast<br />

är av mindre omfattning och kostnaden<br />

för avhjälpandet är hög.<br />

Ofta anger besiktningsmannen<br />

redan i besiktningsutlåtandet att<br />

ett visst fel får kvarstå enligt 5 kap<br />

18 §, och att felet därmed inte<br />

behöver avhjälpas.<br />

Beställaren kan dock ha rätt <strong>till</strong><br />

ersättning om entreprenören<br />

väljer att inte avhjälpa ett fel.<br />

Om entreprenören genom att<br />

<strong>till</strong>ämpa bestämmelsen väljer att<br />

inte avhjälpa, så har beställaren<br />

rätt <strong>till</strong> prisavdrag motsvarande<br />

värdeskillnaden på entreprenaden<br />

i kontraktsenligt respektive felaktigt<br />

skick. I detta fall är värdet<br />

på den felaktiga entreprenaden<br />

troligtvis snarlikt värdet på den<br />

felfria entreprenaden. Ett mindre<br />

prisavdrag kan alltså bli aktuellt.<br />

Besiktningsmannen kan även<br />

redan i besiktningsutlåtandet<br />

ange en uppskattad nedsättning<br />

av ersättningen med anledning<br />

av skönhetsfelet.<br />

Hur snabbt måste en entreprenör<br />

avhjälpa fel enligt<br />

konsumenttjänstlagen,<br />

och kan konsumenten vägra<br />

avhjälpande?<br />

Vi har utfört golvläggning åt en<br />

konsument och det har visat sig<br />

att det har blivit vissa fogsprång.<br />

Konsumenten har reklamerat felen<br />

och vi har tagit på oss att åtgärda<br />

dem, hur snabbt måste vi åtgärda<br />

felen och vad gör vi om konsumenten<br />

vägrar låta oss avhjälpa?<br />

Konsumenttjänstlagen reglerar<br />

vad som gäller då tjänster utförs<br />

av en entreprenör på uppdrag<br />

av en konsument. Avhjälpande<br />

regleras i 20 § i konsumenttjänstlagen.<br />

För att avhjälpande ska bli<br />

aktuellt måste konsumenten först<br />

reklamera tjänsten. Det finns inga<br />

särskilda krav på hur reklamationen<br />

ska vara utformad, men<br />

den ska skickas <strong>till</strong> entreprenören<br />

så fort felet upptäckts eller borde<br />

ha upptäckts. Om konsumenten<br />

inte reklamerar tjänsten inom<br />

skälig tid förlorar denne rätten<br />

att göra påföljd gällande.<br />

Om konsumenten reklamerat<br />

ett fel inom skälig tid kan avhjälpande<br />

bli aktuellt. Entreprenörens<br />

avhjälpande av felet måste sedan<br />

ske inom skälig tid från det att<br />

konsumenten givit entreprenören<br />

<strong>till</strong>fälle att avhjälpa. Vid en bedömning<br />

av vad som avses med skälig<br />

tid kan olika omständigheter<br />

beaktas och det måste göras en<br />

bedömning i varje enskilt fall.<br />

I normalfallet måste entreprenören<br />

ta sig an avhjälpandet<br />

omgående efter att ha beretts<br />

<strong>till</strong>fälle att göra det. Men omständigheter<br />

såsom vilken betydelse<br />

felet har för konsumenten, yttre<br />

förhållanden som <strong>till</strong> exempel<br />

väderlek och händelser av force<br />

majeure-karaktär kan påverka<br />

vad som anses som skälig tid.<br />

Konsumenten har i normalfallet<br />

ingen rätt att vägra avhjälpande.<br />

Enligt konsumenttjänstlagen har<br />

entreprenören nämligen även en<br />

rätt att avhjälpa fel. Endast om<br />

konsumenten har ett särskilt skäl<br />

kan denne neka ett avhjälpande.<br />

Sådana särskilda skäl kan anses<br />

föreligga om entreprenören uppvisat<br />

markant bristande kompetens,<br />

uppträtt störande eller visat<br />

bristande hederlighet.<br />

I normalfallet kan konsumenten<br />

därmed inte vägra ett avhjälpande.<br />

Konsumenten har heller ingen<br />

rätt att uppställa andra krav för<br />

avhjälpandet än de som följde av<br />

ert ursprungliga avtal. Om konsumenten<br />

vägrar ett avhjälpande<br />

kan konsumenten förlora rätten<br />

att göra gällande påföljd på grund<br />

av felet.<br />

Erik Branér<br />

Snabb<br />

reklamationshantering<br />

– Eftersom det bara tar någon<br />

minut att reklamationshantera i<br />

appen <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll, så<br />

gör vi fler reklamationer idag än<br />

tidigare, säger Jesper Janderе,<br />

arbetsledare på Ljungby <strong>Golv</strong>.<br />

På så sätt ökar vi både lönsamheten<br />

och effektiviteten.<br />

– Tidigare, när hanteringen<br />

skedde på papper, drog man sig<br />

lite för att reklamera. Det var<br />

krångligt.<br />

Jesper Janderе gör sedan några<br />

månader <strong>till</strong>baka alla reklamationer<br />

i appen. Det kan handla<br />

om felaktigheter i materialet,<br />

trasigt emballage eller produkter<br />

som blivit skadade i transporten.<br />

– Det går verkligen snabbt och<br />

smidigt att reklamera. Jag kommer<br />

in i appen med bank-ID och<br />

sedan följer jag bara anvisningarna<br />

för reklamationshantering.<br />

Eftersom jag enkelt kan lägga in<br />

bilder, räcker det med en kort<br />

beskrivning av felet. När jag<br />

angivit produkt och artikelnummer<br />

kommer leverantörens mejladress<br />

upp automatiskt. Bara att<br />

klicka och skicka!<br />

– Första gången var det sisådär,<br />

det tar ju lite tid att lära sig<br />

att använda appen. Men nu gör<br />

jag reklamationen direkt och hela<br />

proceduren tar max en minut,<br />

säger Jesper Janderе som definitivt<br />

kommer fortsätta reklamationshantera<br />

i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll.<br />

Så här reklamerar du<br />

i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll:<br />

• Logga in med bank-ID på<br />

gvkontroll.se.<br />

• Välj Reklamationshantering i<br />

vänstermenyn och klicka på Skapa.<br />

• Klicka i formuläret. Det finns möjlighet<br />

att i fritext beskriva felet och<br />

förväntad åtgär från leverantören.<br />

• Bifoga bilder (frivilligt, men rekommenderas).<br />

• Reklamationen skickas per e-post<br />

<strong>till</strong> den leverantör du valt.<br />

<strong>#7</strong> – <strong>2023</strong> | GOLV TILL TAK | 53


Fråga GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,<br />

tätskiktsprodukter eller något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi låta våra experter svara.<br />

Skriv ned din fråga och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Nya funktioner i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll,<br />

vad innebär det?<br />

En länge efterfrågad funktion i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll<br />

har varit att kunna arbeta med<br />

utkast, alltså att spara dokument och fortsätta<br />

senare, samt att kunna kopiera och korrigera<br />

skapade dokument. De nya funktionerna<br />

innebär att man kan:<br />

• Skapa flera dokument på samma gång<br />

När du skapar ett dokument kan du nu<br />

välja mellan Skapa ett dokument och Skapa<br />

ett dokument per utrymme. Väljer du att<br />

skapa ett dokument per utrymme så kommer<br />

det att skapas ett separat dokument<br />

för varje rum. Funktionen finns <strong>till</strong>gänglig<br />

för alla kvalitetsdokument – Våtrumsanmälan,<br />

Förkontroll, Egenkontroll och Våtrumsintyg.<br />

• Spara utkast<br />

Utkast betyder att du har sparat dokumentet<br />

men det har inte skickats än. Du, eller<br />

någon annan på företaget, kan sedan klicka<br />

på Fortsätt … för att gå in och slutföra.<br />

I projektvyn separeras de dokument som<br />

är utkast och de dokument som är slutförda,<br />

så att ni kan ha koll på vilka dokument som<br />

är skickade och inte. Notera även att när<br />

man sparar utkast och har valt ”skapa ett<br />

dokument per utrymme”, så skapas ett<br />

utkast för varje utrymme!<br />

• Kopiera och avpublicera dokument<br />

Nu har du möjlighet att kopiera samt<br />

avpublicera dokument. Funktionen är bra<br />

att använda om du vill spara undan ett<br />

felaktigt dokument men inte blanda ihop<br />

det med de övriga. Då skapar du en kopia<br />

av dokumentet och avpublicerar därefter<br />

det gamla dokumentet. Det läggs även in<br />

en kommentar om att det nya dokumentet<br />

ersätter ett gammalt. Kommentaren som<br />

läggs in fungerar på Våtrumsanmälan, Förkontroll<br />

och Egenkontroll.<br />

• Förhandsgranska som PDF-fil<br />

Ibland är det lättare att upptäcka eventuella<br />

fel när man kan se den slutliga pdf-filen<br />

framför sig. Förhandsgranska skapar en<br />

pdf-fil men skickar inte iväg dokumentet <strong>till</strong><br />

kund/beställare. Upptäcker du något fel kan<br />

du gå <strong>till</strong>baka och åtgärda det.<br />

Funktionerna finns för <strong>till</strong>fället endast på<br />

webbplatsen gvkontroll.se. Om du har frågor<br />

eller funderingar hittar du mer informationen<br />

på gvkontroll.se under fliken Hjälp.<br />

Vilka kvalitetsdokument är obligatoriska<br />

att göra i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll?<br />

Alla GVK-auktoriserade företag är enligt GVKs<br />

Allmänna villkor förpliktade att upprätta en<br />

Våtrumsanmälan för varje tätskiktsinstallation<br />

som utförs i våtutrymmen. De utrymmen<br />

som omfattas av regeln är:<br />

• <strong>Golv</strong> och väggar i bad- och duschutrymmen<br />

• <strong>Golv</strong> i toalettrum, tvättstuga och utrymmen<br />

för varmvattenberedare<br />

För alla ovanstående utrymmen är det alltså<br />

obligatoriskt att rapportera in en Våtrumsanmälan.<br />

Våtrumsanmälan skapas och rapporteras<br />

i <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll.<br />

Utöver Våtrumsanmälan är det obligatoriskt<br />

att skapa och lämna Våtrumsintyg <strong>till</strong><br />

konsumenter efter avslutat arbete, alltså där<br />

Konsumenttjänstlagen gäller mellan det GVKauktoriserade<br />

företaget och uppdragsgivaren/<br />

konsumenten. Vid en kommersiell avtalsrelation<br />

utgör kontraktshandlingarna dokumentation<br />

över garantiåtaganden etc. Våtrumsintyg<br />

lämnas då endast enligt avtal.<br />

Frida Johansson<br />

frida@gvk.se<br />

Behörighetskurser öppna för anmälan<br />

Behörighet Plast<br />

14 november Stockholm Årsta<br />

22 november Malmö<br />

28 november Luleå<br />

5 december Sundsvall<br />

15 december Göteborg<br />

Behörighet Tätskikt under keramik<br />

13 november Stockholm Årsta<br />

23 november Malmö<br />

29 november Luleå<br />

6 december Sundsvall<br />

Behörighet Arbetsledare<br />

29 november Stockholm Arlanda<br />

Du hittar alla inplanerade kurser på gvk.se under fliken Kurser och där kan du också anmäla dig <strong>till</strong> respektiver kurs. Kursanmälan stänger två<br />

veckor före kursdagen, och vi meddelar cirka två veckor före kursdatum om kursen tvingas ställas in eller ställas om.<br />

54 | GOLV TILL TAK | <strong>#7</strong> – <strong>2023</strong>


Events av golvintresse<br />

BYGGMATERIALDAGEN<br />

Stockholmsmässan<br />

28 november<br />

HEIMTEXTIL<br />

9 – 12 januari 2024<br />

Frankfurt<br />

DOMOTEX<br />

11 – 14 januari 2024<br />

Hannover<br />

IMM<br />

– THE INTERIOR BUSINESS EVENT<br />

14 – 18 januari 2024<br />

Köln<br />

STOCKHOLM FURNITURE FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

6 – 10 februari 2024<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

7 – 8 mars 2024<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

23 – 26 april 2024<br />

CERSAIE<br />

23 – 27 september 2024<br />

Bologna<br />

HEM & VILLA<br />

Stockholmsmässan<br />

11 – 13 oktober 2024<br />

Annonsörer<br />

i detta nummer<br />

Altro Nordic AB<br />

Baseco AB<br />

Blücher Sweden AB<br />

Bona AB<br />

Bostik AB<br />

Duri Svenska AB<br />

Ege Carpets Sweden AB<br />

Forbo Flooring AB<br />

<strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation, GBR<br />

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll<br />

Husqvarna AB<br />

Interface Sverige AB<br />

Konradssons Kakel AB<br />

Kåbe-Mattan AB<br />

Kährs AB<br />

Mapei AB<br />

Meisterwerke Schulte GmbH<br />

Polyflor Nordic Sweden AB<br />

Purus AB<br />

SGD, Sveriges <strong>Golv</strong>distributörer AB<br />

Sika Sverige AB<br />

Stockholmsmässan AB<br />

Tarkett AB<br />

Trade Fair Agency AB<br />

US Floors International LLC<br />

Uzin Utz AG<br />

Welin & Co AB<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD:<br />

Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Mats Tingstam<br />

Silvia Morachimo<br />

JURIDIK: Erik Branér<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

Ny medlem<br />

i <strong>Golv</strong>branschen, GFF:<br />

Norrgolv i Halmstad AB<br />

Kontaktperson: Joel Norrman<br />

BÄST I AUGUSTI OCH SEPTEMBER!<br />

Bäst på att samla in plastspill för återvinning<br />

under augusti – september var:<br />

Noak <strong>Golv</strong> – 7 687 kilo<br />

Sandéns <strong>Golv</strong> i Halmstad – 3 460 kilo<br />

M2 Ytskikt – 3 005 kilo<br />

<strong>Golv</strong> & <strong>Tak</strong> – 2 208 kilo<br />

Sandéns <strong>Golv</strong> i Ängelholm – 2 147 kilo<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration på<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar bara<br />

380:- (exkl moms) och då<br />

får du åtta välmatade och<br />

intressanta nummer av<br />

tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu och<br />

beställ idag!<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Frida Johansson<br />

Andreas Svensson<br />

Kurser/adm: Helene Ericsson<br />

08-702 3093<br />

08-702 3092<br />

08-702 3091<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR NN<br />

GBR SN<br />

GBR ÖST<br />

GBR MITT<br />

GBR VÄST<br />

GBR SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall AB<br />

Tel: 0650 -177 60<br />

Ordf Johan Lood<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08- 505 814 22<br />

Ordf Martin Andreasson<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 070- 689 69 91<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60


ART DECO<br />

Tidlös trendsättare.<br />

Läs mer om Art Deco genom<br />

att scanna QR-koden.<br />

Art Deco finns i tre färger<br />

och två längder.<br />

www.blucher.se


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

Allt för proffs inom kakel och golv<br />

– från avjämning <strong>till</strong> underhåll av färdiga ytor<br />

– Stegljudssystem för parkett<br />

och keramisk beklädnad<br />

– Avjämningsmassa för<br />

tidseffektiva golvarbeten<br />

Ultrabond ECO S955 1K och Mapesonic CR<br />

Uniplan DR – nu med längre öppentid<br />

– Tätskiktssystem för våtrum,<br />

pool och terrass<br />

– Professionell rengöring,<br />

underhåll och skydd av ytor<br />

Mapeguard WP Tätskiktsfolie och fästmassa<br />

UltraCare<br />

Läs mer på www.mapei.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!