15.11.2023 Views

Hjärtat Nyhetsbrev 4 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NYHETSBREV #4 <strong>2023</strong><br />

Det finns hopp<br />

i Albanien!<br />

Julgåvan<br />

värmer och mättar de mest utsatta


LEDAREN<br />

”Om du och jag lever<br />

på hoppet, kan vi<br />

också sprida det<br />

vidare till andra.”<br />

VI MÅSTE SÖKA HOPPET!<br />

Nyligen läste jag en lysande essä med<br />

titeln; När förlorade vi egentligen<br />

framtidstron?<br />

Författarna, Kent Wisti och Joel<br />

Halldorf, resonerade redan 2018 om<br />

en förlorad framtidstro, detta i en tid<br />

när klimatförändringarna på allvar<br />

började uppmärksammas samtidigt<br />

som en populistisk och polariserande<br />

politisk retorik fått fäste i vårt land.<br />

Men det var innan pandemin, kriget i<br />

Ukraina, inflation, rusande räntor och<br />

prisökningar. Bara i år har världen<br />

drabbats av flera förödande naturkatastrofer.<br />

I Sverige förfasas vi över<br />

det eskalerande våldet och gängkriminaliteten<br />

och när jag skriver<br />

dessa rader rasar ett krig mellan<br />

Israel och Hamas.<br />

Kärnan i essän handlar om den<br />

moderna människan som kalkylerar<br />

med att framtiden innebär framsteg<br />

och ständigt stigande kurvor. Men<br />

när den globala utvecklingen verkar<br />

peka åt ett annat håll, tappar vi tron<br />

på en bättre framtid. Återstår så bara<br />

förtvivlan, frågar sig författarna?<br />

Nej, det finns ett alternativ: när<br />

prognoserna sviker måste vi söka<br />

hoppet!<br />

”Medan framtidskalkyler bygger<br />

på kontroll, är hoppet alltid förenat<br />

med ovisshet. Hopp är tillförsikt<br />

oavsett framtidsutsikter – tron på att<br />

resan kan sluta väl även om det ser<br />

dystert ut.<br />

Att hoppas är att inse att man inte<br />

själv sitter vid spakarna, men att man<br />

kan lita på den som styr.<br />

Den som lever på kalkyler ger upp<br />

när svårigheterna blir för stora, men<br />

den som lever på hoppet gör det rätta<br />

oavsett vad resultatet beräknas bli.<br />

Om man försonats med att framtiden<br />

inte går att kontrollera gör man det<br />

goda för att det är rätt, inte för att det<br />

ger ett visst resultat.”<br />

Att lita på den som styr fångar<br />

essensen i mitt liv. Jag är tacksam<br />

över min Gudstro. Om jag skulle sätta<br />

all tillit till min egen förmåga, hade<br />

jag för länge sedan dukat under i<br />

förtvivlan och maktlöshet.<br />

Om du och jag lever på hoppet, kan<br />

vi också sprida det till andra.<br />

Det är vårt uppdrag på Hjärta<br />

till Hjärta - att i praktisk handling<br />

skänka hopp till människor i nöd och<br />

utanförskap!<br />

Mitt varmaste tack till alla medlemmar,<br />

givare, medarbetare och<br />

partners för allt ni är och betyder<br />

för de utsatta barn och familjer som<br />

genom vår omsorg får ett värdigare<br />

liv och hopp för framtiden!<br />

Med önskan om<br />

en välsignad jul<br />

där vi tillsammans<br />

får be om fred och<br />

försoning på vår<br />

jord.<br />

Mikael Joumé<br />

Direktor<br />

adress Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping telefon 013-12 46 11 e-post info@hearttoheart.se<br />

ansvarig utgivare Mikael Joumé personuppgiftshantering personuppgifter@hearttoheart.se<br />

bankgiro 900-7857 swish 900 78 57 hemsida www.hjartatillhjarta.se facebook www.facebook.com/hearttoheart.se<br />

instagram hjartatillhjarta_sverige<br />

grafisk form Hjärta till Hjärta foto Hjärta till Hjärta och partnerorganisationer


JULGÅVA<br />

"De materiella och<br />

själsliga behoven är minst<br />

sagt stora och många<br />

lider av posttraumatisk<br />

stress", säger Iryna<br />

Reviakina, Messenger<br />

of Hope.<br />

Din gåva värmer och<br />

mättar de mest utsatta<br />

Världssituationen, bristen på jobb och de ökade priserna<br />

leder till än större utsatthet för dem som redan lever på<br />

marginalen. Jul är en särskilt svår tid. Därför handlar årets<br />

julgåva om det mest basala - mat och värme.<br />

I Ukraina har kriget pågått i närmare<br />

två år. Hus, skolor och vägar är förstörda<br />

- och bomberna fortsätter att<br />

falla. I takt med att det blir kallare,<br />

väntas en upprepning av fjolårets<br />

ökade ryska attacker mot elnätet.<br />

Därför samlar Hjärta till Hjärtas<br />

partnerorganisationen ”Messenger<br />

of Peace” (MOP) in varma kläder,<br />

filtar, konserver, torrvaror, ficklampor<br />

och powerbanks.<br />

Tufft även för hjälparbetare<br />

Makarivregionen drabbades hårt i<br />

början av Rysslands invasionskrig.<br />

Flera hundra människor dödades<br />

och cirka 40 procent av bebyggelsen<br />

förstördes. Människorna är i desperat<br />

behov av fysisk, psykisk, mental och<br />

andlig hjälp.<br />

– Det gäller även hjälparbetarna<br />

och deras familjer. De bor och<br />

lever ju också i området och är inte<br />

sällan de som lider mest, säger Iryna<br />

Reviakina, direktor för MOP.<br />

Enda målet mat<br />

I Rumänien stöttar Hjärta till Hjärta<br />

utbildningsprojektet After School,<br />

som hjälper romska barn med sin<br />

skolgång.<br />

– Hit kommer de för att göra läxor,<br />

leka, sjunga - och inte minst äta.<br />

Ofta är detta det enda mål mat de får<br />

på en dag, säger Florin Oprescu på<br />

organisationen Somebody Cares.<br />

Skänk en julgåva<br />

Bankgiro<br />

900-7857<br />

Swish<br />

900 78 57<br />

Märk:<br />

Julgåva<br />

En stor utmaning är att hitta och<br />

behålla bra medarbetare, då de flesta<br />

jobbar ideellt.<br />

– Jag skulle vilja göra något<br />

fint för pedagogerna till jul så<br />

att de känner sig uppskattade<br />

och motiverade att stanna. Utan<br />

personal kan vi inte hjälpa barnen.<br />

Matfattigdomen ökar i Sverige<br />

Även i Sverige har behoven och<br />

desperationen ökat hos det stigande<br />

antal familjer som inte har råd med<br />

mat – och därför söker sig till Mathjälpen<br />

i Linköping. Inför jul görs en<br />

särskild insats; fler familjer får en<br />

matkasse, extra julmat skickas med<br />

och som julklapp får mottagarna ett<br />

presentkort att lösa in i Hjärta till<br />

Hjärtas butiker.<br />

– På så sätt kan de själva välja<br />

kläder och leksaker. Det är viktigt<br />

för att känna att man har kvar sin<br />

värdighet i en utsatt situation,<br />

säger Carolina Johansson, programkoordinatior<br />

på Hjärta till Hjärta.<br />

Tack för att du öppnar ditt<br />

hjärta för dem som har det svårast.<br />

Tillsammans gör vi skillnad!<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2023</strong> 3


AFTER SCHOOL<br />

”Säg aldrig att du<br />

inte kan. Säg: jag<br />

ska försöka!”<br />

Synundersökningar, odling och lokalproducerad<br />

mat samt after school för<br />

marginali serade barn är insatser som<br />

på olika sätt skapar hopp i Albanien.<br />

4 HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2023</strong>


Det finns hopp<br />

i Albanien<br />

Albanien är ett litet land med<br />

stora utmaningar. Här arbetar<br />

Hjärta till Hjärta långsiktigt<br />

inom fokusområdena<br />

utbildning och social omsorg,<br />

men även med punktinsatser.<br />

Under några dagar i oktober<br />

erbjöds över tusen personer<br />

möjligheten till bättre syn.<br />

Att besöka Albanien är en sällsam<br />

upplevelse. Landet är vackert med<br />

höga bergskedjor som en siluett i<br />

öster och med en obruten kust mot<br />

adriatiska havet i väster. På vägarna<br />

samsas dyra premiumbilar med<br />

rostiga fordon, och detsamma kan<br />

sägas om bebyggelsen där stora och<br />

påkostade villor kan ligga granne<br />

med fallfärdiga ruckel.<br />

Korruptionen är omfattande<br />

Albanien är en ung och inte helt<br />

fungerande demokrati. Korruptionen<br />

är omfattande.<br />

Även om det på sina håll finns<br />

pengar, är Albanien ett av Europas<br />

absolut fattigaste länder och<br />

befolkningen är helt beroende av<br />

pengaöverföringar från släktingar<br />

som arbetar utomlands.<br />

I samtal med människor som i allmänhet<br />

är trevliga och öppna, möts<br />

jag ofta av djupa och indignerade<br />

suckar. Här råder en utbredd misstro<br />

mot regering och myndigheter, och<br />

delvis även mot andra människor.<br />

När jag vid något tillfälle frågar en<br />

ung, välutbildad kvinna i sjukvårdsförvaltningen<br />

vad hon drömmer om<br />

kommer svaret snabbt, - att lämna<br />

snarast och skapa ett bättre liv i<br />

Västeuropa!<br />

Insatser som förändrar liv<br />

Som en kontrast till alla utmaningar<br />

känns det fint att lyfta fram en del<br />

insatser som i det lilla faktiskt kan<br />

påverka många ­ insatser som kanske<br />

inte räddar, men väl förändrar liv.<br />

Tillsammans med den ideella<br />

föreningen Vision for All besökte jag<br />

staden Lac några dagar i oktober.<br />

Över tusen personer syntestades<br />

och fick ett par glasögon. Det här är<br />

människor som aldrig skulle ha råd<br />

att köpa nya glasögon.<br />

Organiserad odling<br />

Vi besökte en stor gård och matproducent<br />

vars ägare vill få albaner att<br />

förstå vikten av organiserad odling,<br />

att det är grunderna för all civilisation<br />

- ett tänk som har gått förlorat<br />

under kommunisttiden.<br />

Han köper närodlade produkter<br />

från 400 familjer. På gården tillverkas<br />

ost, korv, honung mm.<br />

Detta skapar intäkter för odlarna,<br />

arbetstillfällen på gården och kulinariska<br />

upplevelser för besökarna. Ett<br />

mål är att minska importen av sådant<br />

som kan odlas i landet.<br />

Barnen sprudlar av liv<br />

I en romsk stadsdel i staden Shkoder,<br />

möts cirka tjugo barn tre gånger i<br />

veckan för att delta på After School,<br />

en kombinerad lärarledd läxhjälp och<br />

fritidsverksamhet.<br />

De flesta av barnen kommer från<br />

illitterata hem. Många lämnar skolan<br />

i tidiga tonåren då flickor gifter<br />

sig och pojkar förväntas bidra till<br />

familjens försörjning.<br />

På After School får barnen basal<br />

kunskap såsom veckodagarna,<br />

månaderna och årstiderna, men också<br />

stöd för att klara läxor i matematik<br />

och språklära.<br />

Innan en näringsrik lunch tvättar<br />

man händerna - en viktig hygienfaktor<br />

som inte är självklar här.<br />

På väggen i klassrummet sitter ett<br />

anslag med följande budskap:<br />

”Säg aldrig att du inte kan. Säg: jag<br />

ska försöka!”<br />

Barnen sprudlar av liv och nyfikenhet<br />

och de lokala medarbetarna är<br />

engagerade på riktigt!<br />

Människor som med enkla medel –<br />

ett par glasögon – får ett värdigare<br />

liv, barn som får hjälp för att klara<br />

skolgången och en entreprenör som<br />

vill förändra människors tankesätt<br />

kring odling är små tecken på hopp<br />

för Albanien.<br />

MIKAEL JOUMÉ<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2023</strong> 5


SECOND HAND/SOCIALT FÖRETAG<br />

"Jag är positivt stressad, men snart<br />

så är det årets roligaste dag. Let the<br />

game begin!" säger butikschef och<br />

julansvarig Sussie Helmersson.<br />

Tomtens verkstad i Tornby<br />

Julmarknaden närmar sig<br />

och i second hand-butiken<br />

i Linköping råder det febril<br />

aktivitet. Elljusstakar<br />

testas, julkulor putsas och<br />

volontärer bakar kakor. Men<br />

än är det mycket kvar …<br />

"Jag är lite positivt stressad,<br />

hilfe! Ändå har jag preppat<br />

hela året", säger butikschefen<br />

Sussie Helmersson,<br />

som firar jul varje tisdag.<br />

I ett dolt rum bakom caféet trängs<br />

tomtar och julbockar från golv till<br />

tak. En dag i veckan kan du vara<br />

säker på att det är här du finner<br />

butikschefen Sussie Helmersson.<br />

– Jag brukar säga att jag firar jul<br />

varje tisdag. Det krävs ett löpande<br />

prismärkningsarbete för att hinna<br />

sortera alla julsaker som skänks till<br />

butiken.<br />

På lagret står kundvagnar och<br />

ställningar, fyllda med guld, glitter<br />

och tröjor med renar, vars röda näsor<br />

sticker ut på magen.<br />

Julsakerna fyller trettio pallar,<br />

med tolv kartonger i varje. För att<br />

göra plats är det prylrea veckorna<br />

innan julmarknaden. Att få ut allt<br />

från lagret till butiken tar en hel dag.<br />

Sen är det fritt fram för busslasterna<br />

att rulla in på parkeringen. Egna<br />

parkeringsvakter lotsar kunderna<br />

rätt, så de slipper saftiga böter.<br />

– Vår julmarknad har blivit nya<br />

Ullared. Det är årets roligaste dag,<br />

alla kategorier! säger Sussie. Hon<br />

berättar om tomtemor med sina<br />

långa grå flätor som delar ut böcker<br />

till barnen och att alla besökare bjuds<br />

på glögg och pepparkakor.<br />

”Under hösten avlöste<br />

försäljningsrekorden<br />

varandra. Att handla<br />

andrahand i första hand<br />

har aldrig varit så trendigt.”<br />

Sussie har jobbat på Hjärta till<br />

Hjärta sedan 2007 och fick snabbt<br />

ansvar för julsakerna.<br />

– Det blir bara mer och mer för<br />

varje år, vi får in så mycket fint!<br />

6 HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2023</strong>


Inför julmarknaden har volontärer bakat<br />

kakor, testat elen i alla julstjärnor och<br />

ljusstakar och sorterat julkulor. En del<br />

diskar porslin, andra putsar silver eller<br />

sorterar knappar efter färg och form.<br />

Hon visar upp samlingen av tomtar<br />

signerade Lisa Larsson, som i väntan<br />

på julmarknaden är noggrant inlåsta.<br />

Sedan kommer de finnas i en disk<br />

bakom kassan, ihop med tyska tomtar<br />

och andra värdefulla julpinaler.<br />

– Redan lunch! Det går fort när<br />

man har roligt!<br />

Pigga volontärer<br />

Med schvung i steget kommer<br />

volontären Gunnel in i köket och<br />

ställer in linsgrytan i micron. När hon<br />

gick i pension efter ett yrkesliv som<br />

sjuksköterska, funderade hon på vad<br />

hon nu skulle göra med sin tid. Efter<br />

att ha läst Hjärta till Hjärtas nyhetsbrev<br />

skickade hon in sina skolbetyg<br />

och har varit volontär sedan dess.<br />

Det är tio år sen. Mest jobbar hon<br />

med textilierna och ser till att det är<br />

påfyllt med plåster överallt.<br />

– Det är en så härlig gemenskap<br />

och stämning här!<br />

I lunchrummet sitter, Veronica,<br />

som har jobbat här i 19 år.<br />

– Med andra ord trivs jag på min<br />

arbetsplats!<br />

Hennes uppgift är att prismärka<br />

alla kläder som kommer in. Det tar<br />

tid att googla märken och värdera,<br />

beroende på skick och nypris.<br />

– Ibland händer det nog att folk får<br />

fynda - och ibland blir priset kanske<br />

lite i överkant.<br />

Butikschefen Ali Shaib har ätit<br />

upp och är på väg till butiken för att<br />

möblera om bland sofforna.<br />

– De dagar vi inte har fått in så<br />

mycket roterar vi möblerna och<br />

skapar nya ”rum”. Kunden ska alltid<br />

känna att det är fräscht och roligt att<br />

komma hit.<br />

Second hand-butiken är en av<br />

Sveriges största, med sina 2 000<br />

kvadratmeter. Under hösten avlöste<br />

försäljningsrekorden varandra. Att<br />

handla andrahand i första hand<br />

har aldrig varit så trendigt. Inför<br />

varje öppning ringlar kön lång och i<br />

oktober utökades öppettiderna.<br />

Samtidigt har det dykt upp flera<br />

konkurrerande verksamheter i området<br />

och under vintern väntas lokalhyra<br />

och elpriserna att stiga. Kronan<br />

är dessutom låg, vilket riskerar att<br />

överskottet blir mindre till hjälpprojekten,<br />

lokalt och i Östeuropa.<br />

– Vi får inte slappna av, utan<br />

fortsätta göra vår grej så bra vi kan<br />

och satsa in i 2024, så att vi kan möta<br />

de ökande behoven i våra sociala<br />

arbeten, säger VD Mikael Joumé, till<br />

dagen klädd i en fyndad grå ullkavaj.<br />

Återinvesterar i samhället<br />

Utöver att vara en välbesökt och<br />

uppskattad butik är det även en viktig<br />

plats för dem som annars står långt<br />

ifrån arbetsmarknaden.<br />

– Vi är ett socialt företag som vill<br />

motverka ensamhet och återinvesterar<br />

i samhället genom arbetsintegration<br />

och språkträning. Vi vill att<br />

alla som kommer hit ska känna sig<br />

sedda och värdefulla, både kunder<br />

och medarbetare.<br />

ZANDRA ERIKSHED<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2023</strong> 7


SÅ HITTAR DU RÄTT<br />

I SECONDHAND-DJUNGELN<br />

Att handla andrahand i första hand är smart, billigt och<br />

miljövänligt - för att inte glömma roligt! Att besöka våra<br />

butiker är som att gå på skattjakt, samtidigt som du hjälper<br />

människor i nöd. Men vad är då hemligheten bakom en<br />

lyckad shoppingrunda? Vi ger dig de bästa tipsen!<br />

Rätt förberedelser<br />

är A och O<br />

Börja hemma med att inventera<br />

vad du behöver. Gör en lista så<br />

att du kan leta fokuserat.<br />

Börja med<br />

accesoarer<br />

om du är<br />

ovan<br />

s e m ö j l i g h e t e r n a<br />

Kan du justera<br />

eller sy om dem?<br />

Gå<br />

hellre<br />

upp en<br />

storlek<br />

… än att<br />

klä dig<br />

för tight.<br />

Många<br />

plagg går<br />

minst lika<br />

bra att bära<br />

oversize.<br />

Köp inget<br />

som inte<br />

känns<br />

bekvämt<br />

eller roligt<br />

att bära.<br />

i p l a g g e n<br />

Välj god<br />

kvalitet<br />

Håll koll på<br />

materialen<br />

och leta efter<br />

sådana som<br />

åldras väl; till<br />

exempel ull,<br />

bomull och<br />

linne. Undvik<br />

akryl som<br />

gärna nopprar<br />

sig och trikåplagg<br />

som<br />

lätt tappar<br />

formen och<br />

får dassiga<br />

färger.<br />

Våga prova nytt<br />

– i både färg och form! Du<br />

kan alltid skänka tillbaka<br />

plagget och se ditt köp som<br />

en gåva till en god sak.<br />

Ta storleken med en nypa<br />

salt. De varierar mellan<br />

märken, årtionden, modell<br />

eller kan ha krympt i tvätten.<br />

t e s ta !<br />

Det finns inget rätt eller fel<br />

– du bestämmer vad som känns<br />

och sitter bra på dig.<br />

Vill du också<br />

engagera dig?<br />

Vi behöver dig och<br />

din expertis!<br />

Bli volontär och bidra<br />

med din tid, kraft och<br />

kunskap! Koka kaffe,<br />

bär möbler, styla kläder,<br />

testa teknik, var trevlig i<br />

kassan, värdera konst, bli<br />

mentor eller språkträna<br />

en medmänniska. Det<br />

finns en uppgift för alla<br />

och du väljer själv hur<br />

mycket tid du vill lägga.<br />

Det är aldrig är för sent<br />

för att bli en hjälte!<br />

Intresserad?<br />

Prata med butikschefen,<br />

lämna dina kontaktuppgifter<br />

i kassan eller maila<br />

volontar@hearttoheart.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!