28.03.2024 Views

Inspirationsmaterial_NalleHavsöga 1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

inspirationsmaterial


FOTO Rickard Grönkvist TEXT Alexandra Frid Giertz, Hanna Hjalmarsson GRAFISK FORM Pia Lindgren<br />

240322


Inledning<br />

Detta inspirationsmaterial är tänkt att användas inför, eller efter, ett<br />

besök på Operaverkstans föreställning Nalle Havsöga. Genom undersökningar<br />

har man sett att publik som är förberedda på vad de ska se,<br />

lättare kan ta till sig föreställningen.<br />

Det går bra att se en föreställning utan att ha några förkunskaper men<br />

är man förberedd kan det bli en rikare upplevelse. Vuxna har ofta<br />

kunskap om föreställningen de ska se: genom reklam, att de själva har<br />

bokat biljetten, har läst på om vad operan handlar om och kanske till<br />

och med har hunnit lyssna på musiken. Ett barn vet kanske inget om<br />

föreställningen OM inte en vuxen har berättat för barnet vad de ska<br />

se. Hur gör man det som vuxen? Jo, det är just därför detta häfte finns,<br />

för att förbereda barnen på vad de ska se. Detta material ska ge både<br />

barn och vuxna inspiration och inblick i de tankar och idéer som ligger<br />

till grund för föreställningen. Materialet riktar sig först och främst till<br />

pedagoger till barn på förskolan och i grundskolan, åldrarna 4–7 år.


Varför opera för barn?<br />

Ibland frågar vuxna »Varför spelar ni opera för barn?«. Många vuxna tror att barn inte<br />

förstår eller tycker om opera. Vuxna kan också ha förutfattade meningar om vad opera<br />

är men det har sällan barn. Barn lyssnar på musiken, ser vad som händer på scenen<br />

men bryr sig kanske inte alltid om texten. Barnet förstår ofta exakt, både intellektuellt<br />

och känslomässigt men kanske inte det vi vuxna önskar att de ska förstå. Därför<br />

får vi inte glömma bort att det inte finns något rätt eller fel. Varje människas upplevelse<br />

av föreställningen är unik och sann oavsett vuxen som barn.<br />

Tips på att förbereda barn inför ett besök på operan<br />

Nalle Havsöga är en nyskriven opera baserad på Malte Perssons bok med samma<br />

namn. Föreställningen följer i mångt och mycket berättelsen i boken, men har en<br />

lite annan dramaturgi. Istället för att läsa ur boken är vår rekommendation att utgå<br />

från handlingen i föreställningen (som du kan läsa mer om här nedan). Läs igenom<br />

handlingen själv och berätta den sedan för barnen som en saga. Ibland kan det vara<br />

bra att ha olika attiraljer som symboliserar de olika rollerna, t ex spelpjäser från ett<br />

spel, små dockor, kryddburkar. Låt fantasin flöda!<br />

Berätta sagan igen vid ett senare tillfälle. Be därefter barnen att återberätta sagan<br />

för dig för att få reda på vad de uppfattat och snappat upp. Det kan vara intressant<br />

att veta vad barnen tänker när/om ni sedan pratar om föreställningen efter ert<br />

besök på operan.<br />

Hur pratar vi om vår upplevelse med barnen?<br />

När ni pedagoger samtalar om föreställningen är det viktigt att inte prata med<br />

begreppen bra eller dåligt. Låt istället barnen beskriva vad de såg, upplevde och<br />

hur det kändes. Några barn tycker kanske att det var konstigt, andra tycker att det<br />

var fantastiskt och vissa tycker inget alls. Så är det ju även med oss vuxna; alla gillar<br />

inte opera, precis som att alla kanske inte gillar att titta på tennis. Men när någon<br />

har förklarat hur man räknar poäng så blir det enklare och roligare att följa matchen,<br />

kanske till och med spännande.


Handling<br />

Det droppar. Det stänker. Det plaskar. Var kommer allt vatten ifrån? Dropparna blir<br />

till en pöl, sedan till en bäck, och till sist en brusande flod som strömmar ut i havet.<br />

Vattnet forsar ända till Söderhavet, där Piratkaptenen är bekymrad »Vårt fartyg har<br />

fastnat. Vem kan rädda oss?«. Skeppet har gått på grund på en ö. På piratskeppet<br />

ligger besättningen och sover; Bläckfisken, Apan och Pingvinen snarkar och drömmer.<br />

Plötsligt märker Piratkaptenen att vattnet stiger. Alla ombord blir glada. Men<br />

vad är det för vatten? Det smakar ju … nallegråt. Vem är Nallen som gråter så att<br />

tårarna blir till ett helt hav? Det är Nalle Havsöga, som sitter övergiven och bortglömd.<br />

Kaptenen och hans besättning ger sig ut på äventyr för att rädda Nallen.<br />

Men hur ska de hitta Nalle Havsöga?<br />

Från bok till opera<br />

– Sofia Westerlund<br />

Jag läste boken för min dotter och hon undrade varför vi nästan aldrig fick träffa<br />

Nalle Havsöga fast att det var Nallen som sagan handlade om. Jag funderade och<br />

kom fram till att historien visst handlade om Nalle Havsöga, men nästan ännu mer<br />

om Nalles tårar. Det är tårarna som vi och piraterna följer, så att Nalle Havsöga<br />

kan hittas och till slut räddas. När jag omvandlade boken till opera blev därför mitt<br />

fokus att låta Nalles tårar och vattnet vara i centrum. Tårarna är mysteriet och<br />

piraterna blir till detektiver som ska följa det musikaliska vattenspåret och till slut<br />

hitta Nalle Havsöga.


Om musiken<br />

– Tania Naranjo<br />

Tårarna och vattnets väg har varit en stor inspiration till musiken. Med instrumentens<br />

olika klanger har jag velat skapa olika stämningar och spänning i berättelsen.<br />

Musiken utgår från nallens känsla av ensamhet och tårar som droppar, men också<br />

från rörelsen av ett levande hav. Piraternas uppdrag att rädda nallen driver musiken<br />

framåt. Det har jag försökt gestalta med olika rytmer, allt från samba till techno.<br />

Om regin<br />

– Hillevi Björnsson<br />

Som regissör är jag ansvarig för att alla kreativa processer vävs ihop till en föreställning.<br />

Det gäller både vilken typ av berättelse vi vill arbeta fram, till hur de medverkande<br />

ska agera på scen.<br />

Jag vill att alla ska få bidra med det de känner sig bäst på, t ex sång, skådespeleri<br />

eller spela instrument. I Nalle Havsöga har vi också bjudit in barnen på Stadionparkens<br />

förskola i repetitionsarbetet, för att få inspiration av barnen utifrån vad de är<br />

bäst på: att leka! De har regisserat och skapat den första introduktionen av nallepiraterna,<br />

»snarkleken«.


Övningar<br />

Nalle Havsöga utspelar sig i vatten som stiger och sjunker. Vad heter egentligen den<br />

minsta mängden vatten? Den största? Och allt däremellan? Operan tar sig också an<br />

stora känslor som operor ofta gör. Vad händer med oss när känslorna blir påtagliga<br />

och hur mår vi när någon annan i rummet är fylld av en specifik känsla? Hur känns<br />

det att vara ensam och leta efter någon? Nedan får ni tips på några övningar som<br />

undersöker dessa frågor.<br />

Övning 1 – Känslor<br />

• Sitt i en ring. Ett barn börjar göra en grimas och visar sin kompis som sitter till<br />

vänster, kompisen härmar grimasen. Kompisen gör sedan en ny grimas och skickar<br />

vidare till nästa kamrat i ringen.<br />

• Nästa steg är att en pedagog och ett barn går ut till ett annat rum. Pedagogen<br />

berättar vilken känsla barnet ska förmedla genom en grimas. T ex ledsen, arg,<br />

förväntansfull, stolt, glad, besviken, ivrig. Barnen kan behöva hjälp av en vuxen att<br />

beskriva känslorna. »Ivrig var du kanske när du skulle öppna en födelsedagspresent«.<br />

»Stolt var du när du visade upp din färgglada teckning för mig i morse«.<br />

När barnet har förstått går de in till de andra igen och sätter sig i ringen. Barnet<br />

gör en grimas som visar den känslan barnet fick, tittar på sin kompis till vänster<br />

som härmar grimasen. Nu får kompisen gissa vilken känsla det var och berätta hur<br />

grimasen kändes.<br />

• Låt hela kroppen förmedla känslan<br />

• Därefter kan man lägga till ljud eller låta barnen sjunga en sång med olika känslo ­<br />

uttryck, t ex Bä, bä vita lamm, Ekorren satt i granen.<br />

• Vill ni variera övningen kan hela gruppen härma grimasen. Det går också bra att<br />

göra övningen i mindre grupper eller två och två.<br />

Övning 2 – Vattnet blir större<br />

Till denna övning behövs ett rep.<br />

• Ett barn är en droppe som håller i repet. Droppen ska fånga de andra dropparna<br />

(barnen) i rummet. Den droppen som blir pjättad tar tag i repet bakom den första<br />

droppen och plötsligt har dessa två blivit en pöl. Vattenmängden växer efterhand<br />

och fler droppar samlas, pjättas. Bäck, damm, fors, flod, sjö och slutligen är alla<br />

droppar samlade till ett hav förutom en droppe som blir den första droppen i<br />

nästa omgång.<br />

• Hur många barn är det i gruppen? Kan ni hitta lika många begrepp för vatten som<br />

det finns barn i gruppen? I vilken ordning kommer då de olika begreppen om man<br />

börjar med den minsta mängden vatten först? Skriv upp alla begrepp på tavlan i<br />

rätt ordning och låt sedan barnen säga rätt ord när hen blir pjättad.


Övning 3 – Viskande skogen<br />

• Barnen paras ihop två och två. De ställer sig sedan i två rader, mitt emot sig har de<br />

sin kompis. Den ena raden blundar alternativt har ögonbindlar på sig. Barnen som<br />

inte blundar eller har ögonbindel viskar sin kompis namn. Kompisen går mot ljudet<br />

och får en kram när barnet hittat rätt.<br />

• Övningen kan också göras genom att leden bildar en gång som den sökande ska gå<br />

genom. På andra sidan gången står kompisen och viskar den sökandes namn. Leden<br />

är träd som susar. Låt gärna barnen använda kropparna för att gestalta att de är<br />

träd och rösten för att göra vinande ljud som far mellan träden.<br />

Var tydlig med att barnen inte får lura den som söker. Det kan bli obehagligt för den<br />

som måste blunda eller har ögonbindel.<br />

Övning 4 – Vad berättar musiken?<br />

Till denna övning behövs en inspelning på Le Carnaval des Animaux, R. 125:7.<br />

Aquarium av Saint-Saëns (Djurens karneval, stycke nr 7, Akvarium av Saint-Saëns)<br />

• Låt barnen få ligga ner bekvämt på en matta, be dem blunda och lyssna på musiken<br />

som ni snart ska spela upp. Berätta för barnen att de ska lyssna och slappna av till<br />

musiken. Sedan ska de få berätta för sina kompisar vad de upplevde och »såg«.<br />

Spela upp musiken. När ni har lyssnat klart, ställ frågor till barnen. Vad lät musiken<br />

som? Vad ger musiken barnen för känslor? Vad »såg« de?<br />

• Steg två i övningen är att gruppen får röra sig till musiken.<br />

• Nästa steg är att de får rita vad de ser i musiken när de lyssnar.<br />

Tips Stycket är kort så det går med fördel att sätta på repeat. Om det blir en succé så<br />

lyssna vidare på de andra styckena i Djurens karneval.


··MALMOOPERA.SE<br />

Tips!<br />

Läs mer om föreställningen och<br />

de medverkande<br />

malmoopera.se/forestallningar/nalle-havsoga<br />

Vill ni veta mer om alla oss<br />

på Malmö Opera?<br />

Kika in på vår hemsida<br />

malmoopera.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!