01.05.2024 Views

VenjansNytt April 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vaccinering

mot covid

SID 5

TIDNINGEN FÖR VENJANS SOCKEN I DALARNA April 2024

Nr 3 Årgång 45

Lösnummer 25 kr

När Janne ”Krossen” Nordin

rullar står blixten stilla

Det är full fart i allaktivitetshuset under fredagsbowlingen. Det gäller att akta sig

när spelet är i gång och käglorna faller till höger och vänster.

SID 18

FOTO: LARS ANDERSSON

Gymmet

har fått nya

maskiner

SID 10

Snickaren

som flyttat

norrut

Efter husletande runt om i

Dalarna fastnade Stephan för ett

hus i Venjan.

SID 19

Tillbaka till

Venjan

Sandra är en av de som valt att

återvända till Venjan efter en tid

av äventyr på andra platser.

SID 4

Hur rörigt kan det

egentligen bli på

kyrkans ”Messy

church”?

Nu är kyrkans nya träffpunkt invigd.

Här kan gammal och ung mötas under

kravlösa och trevliga förhållanden.

SID 8

venjansnytt 1

FOTO: BRUS SANDRA KARIS


Venjans intresseförening verkar för

Venjans socken – Bli medlem du också!

Vurmar du för Venjans bästa? Då bör du gå

med i Venjans intresseförening. Medlemmar

behövs för att föreningen ska kunna drivas,

VenjansNytt ges ut och Sockenveckan

genomföras.

Venjans intresseförening

Postadress: Skärgårdsvägen 4, 748 30 Venjan

Telefon: 070-616 29 37, ordförande Lina Nilsson

E-post: info@venjan.se

Facebook: Venjans Intresseförening

Sockensommar

sockensommar@venjan.se

VENJANSNYTT produceras och utges av

Venjans intresseförening.

E-post: venjansnytt@venjan.se

VN 2024

Utgivningsdatumen är preliminära

och kan komma att

ändras.

1maj

Manusstopp: Artiklar

o annonser 19 april

Notiser o kungörelser 24 april

5 juni

Manusstopp: Artiklar

o annonser 24 maj

Notiser o kungörelser 29 maj

Vi strävar därför efter ett högt medlemsantal

bland bygdens invånare och människor som

står bygden nära.

Förnya din

prenumeration på

Venjansnytt

Tidningen i din brevlåda

för 350 kr/år.

eller E-tidningen i din

mejlbox

för bara 125 kr/år.

Leva i Venjan-gruppen

Stina: 070-996 90 24

Elenor Sol Lärka: 070 686 34 92

E-post: levai@venjan.se

Facebook: Leva i Venjan

Marknadsgruppen i Venjan

marknadsgruppeni@venjan.se

Redaktör/ansvarig utgivare:

Sol Hanna Eriksson

Tel: 070-52 76 390

E-post: venjansnytt@venjan.se

Nästa nummer

1 maj

Planering för vårmarknad i

Venjan

Från redaktionen

Medlemsavgift: Du betalar 50:-/år för att bli

medlem i vår Intresseförening. Sätt in beloppet

på bankgiro 5581-0378.

Gilla oss på

facebook

Stöd din bygd.

Bli medlem

nu!

Prenumerationer:

Papperstidning, 11 nr 350 kr/år.

Digital prenumeration, 125 kr/år.

Betala till BG 5581-0378

(Venjans intresseförening)

Tryck: StudioArt Print Dalarna AB

Nu har vi hunnit med några nummer av

Venjansnytt under den nya regin. Jag har

själv haft jättekul och uppskattar verkligen

arbetet med tidningen.

Men det viktigaste är ju självklart vad ni,

alla läsare tycker. Hör gärna av er till mig

och berätta vad ni vill se mer av och vad ni

vill se mindre av. Både ris och ros är välkommet. Även tips på saker

ni vill att vi skriver om är av intresse.

Och glöm inte att den här tidningen görs av oss tillsammans. Så

har du en ide på något du vill skriva om tveka inte att höra av dig. Vi

kan hjälpa till med redigering och viss spökskrivning.

Nu har den här redaktören inte tid att sitta här längre för hon ska

ut och njuta av det vackra vädret!

VENJANS

KYRKOKÖR

Körsång

Torsdagar kl 19.00

i Venjans Prästgård

Välkomna till en värld av toner

och gemenskap

Vid frågor kontakta:

Kyrkomusiker Eva Holma

076-0892377

NORRA VENJANS

HEMBYGDS-

FÖRENING

Sökes

Vi önskar låna gamla fotografier

till vår almanacka. Vi vill bara

låna foton för scanning och

sedan lämnar vi tillbaka.

Hör av er till Gudrun K-D 070-

257 14 07 så kommer någon från

styrelsen och tittar om ni har

något lämpligt.

Vänligen, hjälp oss med detta

så att vi får så stor spridning

på bilder som möjligt över hela

Venjan.

VENJANS

INTRESSEFÖRENING

Årsmöte

Intresseföreningen har årsmöte i

Kommunalhuset

söndag 28/4 kl 14

Välkomna!

SÖDRA VENJANS

FEO

Årsmöte

7 maj kl 18

Kättbo bystuga

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!

KUNGÖRELSER m m

NORRA VENJANS

BESPARINGSSKOG

Stipendium

Nu kan studerande ungdomar

(-25 år) folkbokförda i Norra

Venjan söka stipendium

för vårterminen 2024. Ansökan,

som ska åtföljasav intyg att

eleven bedriver studier, ska vara

inlämnad senast den 20 april

2024 till:

Norra Venjans Besparingsskog,

Spjutvägen 8,

792 93 Venjan.

Av ansökan ska framgå till vilket

bankkonto betalningen ska ske.

Allmänningsstyrelsen NVB

VENJANS MUSEUM

Utställning

Inför sommarens utställning

söker vi laggkärl och svepaskar

att låna under utställningens

tid. Söker även kort på laggare

gamla som nya

Kontakta

Djus AnnMari 073 804 23 11

Strand Leif 070 548 44 25

VÅRMARKNAD

Gör som flera andra , ta fram

kalendern och gör ett stort kryss

i kalendern den 11 maj ! Då blir

det vårmarknad i Venjan de vill

du inte missa . Mer info i nästa

nummer

IFK KÄTTBO

Årsmöte

Onsdag 10 april 2024 kl. 19.00

Plats: Kättbo bystuga

Midsommarfirande - vara eller

icke vara

Övriga arenden enligt stadgarna

VÄLKOMNA Vi bjuder pa fika

SÖDRA VENJANS

BESPARINGS-

SKOGAR

Stipendium

Nu är det dags att söka stipendium

från Södra Venjans besparingsskogars

stipendie-fond för

VT 2024.

Den som yrkar på bidrag från

Södra Venjans besparingsskogars

stipendiefond för studier,

gymnasie- eller högskolestudier,

ska skicka in ansökan till

nedanstående senast den

5 april 2024.

Ansökan ska innehålla namn,

adress, fastighetsbeteckning för

skogsfastighet i södra Venjan,

uppgift om bank, clearingnummer

och kontonummer till

vilket stipendiet ska betalas ut.

Intyg på att studier bedrivs ska

bifogas ansökan.

Ansökan skickas helst med

e-post till:

k.klasa@telia.com

Kättbo Besparingsskog

Kjell Klasa

Mjoviksvägen 8

792 92 Mora

VENJANSSJÖNS

FISKEVÅRDS-

OMRÅDE

Årsmöte

Ordinarie årsmöte enligt stadgarna.Motioner

lämnas till ordf.

Mikael Andersson

070 539 42 97

mikaelivika@hotmail.com

Tid: onsdag den 24 april

kl. 18:00

Plats: Vika Bygdegård

Välkommen!

PRO VENJAN

Kryssning

Vi ordnar en Ålands resa med

Birka Gotland den 7 Maj med

avgång från Tempo Venjan.

Älvdalen och Sollerö PRO är

även inbjudna . Även övriga

Pensionärer är välkomna

Musik Matz Blads.

SENAST 1 APRIL

Först till kvarn gäller.

Anmälan till Göran Andersson

på Telefon 070-2093331

PRO VENJAN

Medlemsmöte

I VAIK Klubbstuga

fredagen 19 april 2024 kl 13.00

Det bjuds på kaffe med dopp

och information om planerade

aktiviteter.

Varmt välkomna önskar

styrelsen.

PRO VENJAN

Revyresa

Till den populära Lännviksrevyn

i Öje.Fredag 28 juni 2024.

PRO står för busstransport från

Venjan fram & tillbaka.

500,- per person för 2 rätters

middag och revy.

Avfärd från Tempo Venjan kl

12.00, mat serveras kl 13.00 och

revyn börjar kl 15.00.

Anmälan görs genom att betala

in 500,- per person till bankgiro

5259-1823 eller Swish 123 150 73

83 senast 3 maj. Skriv Revyn,

namn och om kött eller fisk

önskas samt information om

eventuella matallergier.

Vid frågor kontakta Sven Åhl tel

070-285 81 23.

Varmt Välkomna

önskar styrelsen.

KÄTTBO VILTVÅRDS-

OMRÅDE

Årsmöte

Kallelse till ordinarie jaktstämma

för kättbo VVO

Lördag 25 maj kl 16.00

Kättbo bystuga

Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen Kättbo VVO välkomnar

2 venjansnytt venjansnytt 3Nyinflyttad men

ändå inte…

Lite förvirrande rubrik kanske.

Brus Sandra Karis är visserligen

nyinflyttad men ser sig som en

återvändare.

Jag har förstått att du kommer

från Venjan. Men gick du i skolan

här också?

−Jodå, jag är född och uppvuxen

i Venjan och gick låg- och mellan

stadiet här. Högstadiet gick

jag i Mora, som de flesta gör som

kommer från Venjan.

Vad hände efter högstadiet?

−Jag flyttade jag till Forshaga,

Värmland och studerade på

Hundsportsgymnasiet.

Hundsportgymnasiet, vad innebär

det?

−Det tillhör Forshagakademin

och är ett kunskapscenter. På

hundsportgymnasiet får du lära

dig allt om hundar. Hundhållning,

hundens mentalitet, etologi,

hunduppfödning, praktiskt

arbete med hund, djursjukvård,

näringslära och hundens olika

användningsområden är några

av inslagen på schemat.

Kurserna med hundinriktning

innehåller både teori och praktik

och du jobbar praktiskt med

din hund flera gånger i veckan.

OK, då antar jag att du fortsatte

att arbeta med hundar?

−Nej, jag har bott på många

platser innan flytten tillbaka till

Venjan, bland annat i Umeå där

jag utbildade mig till socionom.

Den senaste flytten gick från

Sveg, där jag arbetade som socialsekreterare

på Socialtjänsten.

Varför flyttade du ifrån Sveg?

−Jag skaffade barn på egen hand

och vill ha närhet till mina föräldrar,

släkt och vänner. Det är

viktigt för mig och min dotter

Signe att ha nära till nära och

kära. Sedan är ju Venjan en fantastisk

plats att bo på.

Jo, jag håller verkligen med.

Men framtiden då?

−För tillfälligt är jag föräldraledig

från min tjänst i Sveg, men

räknar med att vara tillbaka i

arbetslivet någon gång under

kommande höst. Jag kommer

Sandra med dottern Signe.

inte flytta tillbaka till Sveg, utan

kommer söka arbete i närområdet.

Hittar jag inte något arbete,

kommer jag börja studera igen.

Det som ligger närmast till hands

är sociologi, teologi eller konstdesign.

Ett eget hus ligger också högt

på prioriteringslistan. Drömmen

vore att hitta ett bra hus till mig

och Signe där hon kan få växa

upp. Jag längtar efter att få göra

ett hem till mitt med val av tapeter,

golv etc.

Även att ha en trädgård med

blomrabatter och grönsaksland

står på önskelistan.

FOTO: BRUS SANDRA

Vad gör du på fritiden?

−Just nu tar naturligtvis Signe

mycket tid, men jag hoppas att

kunna börja måla igen. Naturligtvis

står även hund på prioriteringslistan

och att få tillfälle

att fjällvandra. Sedan får vi inte

glömma att jag ska också börja

skriva för Venjansnytt också.

Välkommen tillbaka då och jag

håller tummarna för att dina

framtidsplaner kommer gå i lås

och önskar dig lycka.

Lars Andersson

Vasaloppskonkurrens?

Under sportlovet gick ett kanske

lite mer okänt skidlopp av

stapeln nere på Nyheda.

Den 29 februari gick 3e upplagan

av Nyhedsloppet på Ogviksvägen

10 hos Inga-Britt och Torbjörn

Jonsson.

Detta har blivit en trevlig tradition

under sportlovet när arrangörerna

bjuder barnbarn och

deras kamrater på en trevlig

stund i skidspåret.

” Kul med så fin uppslutning.

Inom några år

kanske vi kan konkurrera

med Vasaloppet.”

Svärsonen Anders spårar en

1,5 km bana runt åkrarna.

Avslutningsvis bjöds det på

korv med bröd och medaljutdelning

till alla som deltagit.

Malin Blomkvist

Hela gänget samlat.

FOTO: MALIN BLOMKVIST

Grannsamverkan

Klipp ut

och spar!

Flera brott har inträffat

i Mora den senaste tiden.

Riskerna har förstås ökat

för att även vi i utkanterna

ska drabbas.

Kontaktpersoner i Grannsamverkan

i Venjan kyrkby:

Jonas Jonsson 070 380 47 01

Bosse Alfredsson 073 616 17 77

Johannes Wigg 070 788 28 89

Jonas Nilsson 070 369 13 04

Andreas Holén 073 694 37 27

Ring dessa kontaktpersoner om du vill

få hjälp av grannsamverkan eller om du

iakttar något.

Kontaktpersoner i Grannsamverkan i byarna.

Anders Johansson är samordnare

Kättbo Anders Johansson 070 276 39 03

Landbobyn Claes Åke Nyhlén 070 622 53 75

Gävunda Bo Persson 070 299 41 12

Brintbodarna Rune Grudin 070-344 9318

Vimosågen E. Schutz-Henningsson 0702000797

Namn på personer som man kan ringa om man vill

få hjälp av grannsamverkan eller om man iakttar

något.

4 venjansnytt venjansnytt 5Här kan du fiska i Venjan

I Venjans socken finns vatten för allt från abborrmete

med barnen till öring- och harrfiske i ödemarksforsar.

För den som vill ha det mera

bekvämt finns tre put & take-tjärnar.

Våra tre fiskevårdsområden förvaltas av var sin förening.

Norra respektive Södra Venjans Fvof samt

Venjanssjöns Fvof. Där du köper fiskekort kan du få

en karta över vattnen i respektive område.

För Venjanssjön behövs ingen karta, den syns

rätt väl. En begränsad mängd sjökort finns hos

Tempobutiken.

Lycka till med fisket!

Din

lokala

handlare

OMBUD FÖR

MORGON MIDDAG KVÄLL

ÖPPETTIDER

Bemannade tider:

Vardagar .............. 9–18

Lördagar .............. 10–15

Obemannat: 9–23 varje dag

Gilla Tempo Venjan på

Facebook!

Där hittar du tillfälliga

erbjudanden,

förändringar i öppettider

och aktuell

information.

Tempo Venjan, Tennängsvägen 5, 792 93 Venjan Tel: 0250-620 10 E-post: info@handlarnvenjan.se

Venjanssjöns fiskevårdsområde

FISKEAVGIFTER

En dag

100kronor

En vecka

150 kronor

En månad

200 kronor

Kalenderår

400 kronor

Trollingkort dag 250kronor* –

Trollingkort kalenderår 850 kronor*

Årskort ortsbo

200 kronor**

Fiskerättsägare årskort 100 kronor***

Fiskerättsägares årskort går endast att köpas hos återförsäljare

av fiskekort för Venjanssjön inte via IFiske.

* Trollingkort kan endast köpas på IFiske.

** Kan endast köpas om du är mantalsskriven i Venjan.

*** Detta årskort är kopplat till din(a) fastighet(er), Endast vissa

fastigheter har fiskerätt. Detta är alltså inte samma sak som

att du äger en tomt med hus. För dessa årskort gäller;

Årskort ortsbo för 200 kr. Kontakta fiskevårdsföreningen eller

lantmäteriet om du är osäker på om din fastighet har fiskerätt.

HÄR KÖPER DU FISKEKORTET

Tempo

Järpesbo: Berit Larsson

Rullbo: Kennet Karlsson

Vinäs: Mikael Gustafsson

iFISKE: Håll din smartphone över QR-koden ovan för att komma

till IFiske produktsida.

www.ifiske.se/fiske-venjanssjon.htm

SWISH: 123 338 49 97 (Ej trollingkort via Swish)

För övriga frågor kontakta Venjanssjöns fiskevårdsområde

Ordförande: Mikael Andersson 070-539 42 97

SÄRSKILDA REGLER FÖR VENJANSSJÖN

Vid fisketävling tillkommer en avgift om 200 kr för utsocknes

arrangör, utöver deltagarnas kortavgift.

Vid trollingarrangemang tillkommer en avgift om 100 kr per

deltagare.

FÖRHINDRA SMITTA

För att förhindra smitta måste båt som inte hör hemma i sjön

kontrolleras före isättning. Kort kan därför endast köpas via

fysiska återförsäljare som kan kontrollera att båten är ren och

torr. Vid fisketävling skall anmälan ske minst 2 veckor i förväg.

ÖVRIGA REGLER ...

... för fisket i de olika områdena kan erhållas av

fiskekortssäljaren. Undvik därför Swish vid osäkerhet om

vad som gäller.

Norra Venjans Fiskevårdsområde

FISKEAVGIFTER

En dag

150 kronor

En vecka

300 kronor

En månad –

Kalenderår

400 kronor

Årskort fiskerättsägare 100 kr

Ädelfiske i Hålltjärn/Majtjärn

Put & take-fiske

Öring och röding

Dagkort, fyra ädelfiskar 250 kronor

HÄR KÖPER DU FISKEKORTET

Tempo

Karin Solén 070-281 95 24

Jonathan Matsson 073-848 16 10

SWISH: 123 084 69 49

Övriga frågor: kontakta Jonathan Matsson 073-848 16 10

Södra Venjans Fiskevårdsområde

FISKEAVGIFTER

En dag

50 kronor

En vecka

150kronor

En månad –

Kalenderår

250kronor

Årskort fiskerättsägare 50 kr

HÄR KÖPER DU FISKEKORTET

Finnbodarna: Bengt Lisell 070/572 76 31

Siknäs: Ingemar Persson 070/297 10 61

Kättbo: Zilvoh Holm 070/320 34 58

Kättbo: Karl-Erik Gustavsson 073/239 44 08

Gävunda: Yngve Karlsson 072/897 95 14

Finnbodarna: Mikael Dalhman 070/235 03 83

Johannisholms Camping

Ädelfiske i Siktjärn (speciellt fiskekort)

Put & take-fiske

Öring och Röding. Dyngskort 3-fiskar 80kr

Endast ett fiskeredskap/kort (Båt, nätfiske och flytring

förbjudet)

HÄR KÖPER DU FISKEKORT FÖR SIKTJÄRN

Siknäs: Ingemar Persson 070/297 10 61

Finnbodarna: Bengt Lisell 070/572 76 31

Kättbo: Zilvoh Holm 070/320 34 58

Gävunda: Yngve Karlsson 072/897 95 14

6 venjansnytt venjansnytt 7Ny mötesplats för gammal som ung

Messy Church - Vad är det för

nåt påhitt kan man ju undra.

Svenska kyrkan informerar

Jag och Signe besökte Prästgården

i Venjan när kyrkan hade sin

första Messy Church. Då hade

ingen aning om vad det innebar

mer än att det skulle bli pyssel

och sen bjudas på någon måltid.

Första träffen hade det ställts

fram olika påskpyssel. Vi kunde

måla påskkort, göra påskkycklingar

eller tova ett påskägg till

påskriset. Jag och Signe testade

att måla påskkort. Det hela slutade

med att färgen hamnade i

munnen istället för på pappret,

så vi fick hitta på något annat.

Prästgården har ett rum med

olika leksaker och böcker, detta

uppskattas av barnen så där höll

vi till mest.

Efter en stund så bjöds det på

middag och denna gång var det

pizza. Under middagen diskuterade

vi om vilka aktiviteter som

vi skulle kunna göra.

Sen efter middagen var det

läge för oss att bege oss hem

igen, men några andra stannade

ett tag till.

Jag hoppas att fler blir nyfikna

på vad detta är och vill komma

vid nästa tillfälle. Det var väldigt

trevligt, kravlöst och fritt.

Det här evenemanget är riktat

till ALLA som vill komma.

Ung som gammal, fattig som rik

- nåja, vi kanske inte behöver bli

så kategoriska. Men kort och gott

så är alla välkomna. Det är ett

tillfälle att umgås, prata, hitta på

något och sist äta tillsammans.

Messy Church är varannan tisdag

(ojämna veckor) kl. 15.00 -

18.00.

Jag hoppas att vi ses där nästa

gång!

Brus Sandra Karis

August och Monica skapar tillsammans.

August, Hanna och Mika bakar pizza.

Ellen Wigg

Fyller 6 år 23:e april

Hon gillar att pyssla,hänga med

hästar och djuren hemma på

gården. Ellens favoritmat är

Pannkakor och tacos.

Elsa Wigg

Fyller 3 år den 16:e april

Hon gillar att leka, åka skidor

och maskiner.Elsas favoritmat är

pannkakor.

Signe undersöker leksakerna

Grattis

FOTO: ELENOR SOL LÄRKA

FOTO: BRUS SANDRA KARIS

Det här är Monica & Manne

Monica jobbar som diakoniassistent med

ansvar för Venjan.

Monica brinner för att möta människor, skapa

gemenskap och åldersöverskridande aktiviteter.

Manne är församlingschef och diakon.

Manne brinner för mötet med människor och

det själavårdande samtalet. Att få vara en del

av och se människor växa och blomma ut är

en stor glädje i mitt arbete.

Att få göra detta i Venjan är en energikick i

vardagen och vi kommer att finnas i prästgården

varje tisdag med olika aktiviteter.

Varmt välkomna till prästgården och kyrkan. Monica och Manne.

Blomsterfonder i Venjan

Vid kondoleanser kan minnesgåva till fonderna lämnas.

De anhöriga får en hälsning från Dig på ett minnesblad.

OBS: Viktigt att ni ringer respektive kontaktperson

vid gåva för att anhöriga ska få ett minnesblad.

Å/F Tomtens vänner

Kontaktperson:

Birgitta Mattsson tel 622 95

Swisha 123 593 2322 eller

Bankgiro 5074-5496

N. Venjans Hembygdsförening

Kontaktpersoner:

Gudrun Lindgren, 0250-622 30

Gudrun Kneckt-Dehner, 070-257 14 07

Bg 5548-5692 eller Swish 123 296 93 43

Back Sven Mattssons Minnesfond

för ungdomsidrotten i Venjan

Kontaktperson: Monica Estman

070-227 09 66, roen98@gmail.com

Bankgiro 336-0112

Venjans Intresseförening

Kontaktperson:

Kitty Nordin, 070-585 33 18

Bankgiro 5581-0378

8 venjansnytt venjansnytt 9Lite nytt från Venjans

gym

Ni som tränar i vårat fina gym

har kanske märkt att det tillkommit

lite nytt under vintern.

Det senaste tillskottet är en

airbike och ett nytt löpband.

Tidigare har det även köpts in

lite tyngre hantlar (22,5 kg och

25 kg), hantellställ, Gummiband

i olika längd och styrka och ett

lyftskydd till skivstången.

Vi hoppas att dessa saker skall

komma till nytta för Er som

gymmar och vill bli starkare!

För er som är nyfikna på att

börja så är det bara att komma

igång och köpa ett gymkort.

När du varit på gymmet

lämna det som du vill att det ska

vara när du kommer tillbaka.

Förhållningsregler finns det

information om på gymmet.

Har du idéer på förändringar

kontakta Ellinor Wikström

076 130 99 04

Andreas Wigg 073 027 99 72

Info om gymkort

Årskort 18 år - pensionär 800 kr

Årskort Pensionär 400 kr

Årskort ungdom t o m 18 år 200kr

Månadskort oavsett ålder 150 kr

Gymkort köps på Tempo.Kod till

ytterdörren erhålles vid köp av

gymkort. Koden till gymmet är

till för alla som har köpt gymkort,

sprid den därför inte vidare till

obehöriga.

Glömmer du koden kontakta då

Monica Estman 070 227 09 66

Hitta hit

Gymmet ligger i samma byggnad

som simhallen och gymnatiksalen.

Men ingången är på andra

sidan dvs in mot skolgården.

Långväga språkstudenter

Spännande språkstudier pågår i Venjan med omnejd. Ett gäng studenter

från Oslo Universitet har varit på besök för att undersöka vårt

unika Venjansmål. Mer om detta kommer i framtida nummer.

Karin Wennberg, Marianne Strand och Majlis Örtengren blir intervjuade

av Lena Olschewski och Aleksandra Rachek.

venjans gammalt

694,3 km 2

Storleken på Venjans socken

Sommaren 1982 var det ett hurtigt gäng som begav sig upp på Gnupen för att få sig lite guds ord. Kanske är

det dags för en ny tur nu till sommaren?

FOTO: BACK KARINS KLIPPPBOK

10 venjansnytt venjansnytt 11JAG HJÄLPER DIG FÖRBÄTTRA

INTE FÖRÄNDRA

KOSMETISK TATUERING

FRANS & BRYNVÅRD

LASHLIFT & BROWLIFT

FRANSFÖRLÄNGNING

Emelie Noreus

estetik.sweden

070-6536127

WWW.ESTETIKSWEDEN.COM

Skärgårdsvägen 4, Venjan

Så funkar det

När du vill publicera något i

Venjansnytt gäller följande.

Alla kan kostnadsfritt skicka in notiser

och kungörelser, Privatpersoner kan även

skicka in dödsannonser, gratulationer,

efterlysningar m.m.

Företag, föreningar, organisationer

samt andra privata arrangemang som

har i syfte att tjäna pengar betalar en

annonsavgift. Vill ni veta mer om vilka

olika annons-alternativ som finns är ni

välkomna att kontakta redaktionen på

venjansnytt@venjan.se

VENJANS BYGGTJÄNST AB

Vi utför allt inom byggnadsbranschen, så som

nybyggnationer, reparationer, kakel och klinker.

Vi utför även mindre grävarbeten och förmedlar

timmerarbeten.

Kontakta oss: 070-379 94 79

olle@venjansbyggtjanst.se

GULDKANTEN

KOM OCH VAR MED! ÖPPET FÖR ALLA 65+

GULDKANTEN handlar om att skapa

mötesplatser för social samvaro

för att bryta ofrivillig ensamhet hos

äldre, samt ge möjligheter till kulturupplevelser

och eget skapande.

Varje vecka genomförs aktiviteter på

kommunens fyra trygghetsboenden.

Aktivitetera är öppna för alla 65+

som vill vara med. Deltagarna kan

löpande komma med förslag och

önskemål på aktiviteter. Aktiviteterna

centrerar runt Ord, Ton, Scen, Bild,

Samhälle och Fika, och är en blandning

mellan att uppleva och göra.

Månadens program kan du

hämta på Venjans bibliotek

eller på kommunens webb:

morakommun.se/guldkanten.

FASTA TIDER

Ledsagare ska tas med för

personliga behov.

HANSLINDEN, VÅMHUS

MÅNDAGAR 13.30-15.30

NORETGÅRDEN, NORET

TISDAGAR 13.30-15.30

SPANSKGÅRDEN, CENTRUM

ONSDAGAR 13.30-15.30

STOLTGÅRDEN, SOLLERÖN

TORSDAGAR 13.30-15.30

12 venjansnytt venjansnytt 13Välkomna till Föreningen Venjansslöjd

Information om öppettider och aktiviteter finns på våra sociala medier.

Hantverkscafé är varannan tisdag kl 13.00-16.00.

Ta med dig ett pågående hantverk eller kom igång med något på plats.

Bagarstugan bokas via våra sociala medier.

Kommande: Årsmöte söndag 12/5.

Medlemsavgift 50 kr/person.

Bg 706-2953 eller

Swish 123498 42 41 och skriv ditt namn.

EMMAS OPTIK AB

ÄLVDALEN

Progressiva glasögon

inkl. synundersökning, bågar, antireflex och

repskyddsbehandlade glas från 3 350:-

Enkelslipade inkl. allt som här bredvid, 1 500:-

Endast synundersökning 350:-.

Med remiss eller recept 400:-

LEG OPTIKER

MED KONTAKTLINSBEHÖRIGHET

Öppet: tisdag–fredag kl 10-17

(lunchstängt 13-14)

Övriga dagar och tider efter

tidsbokning

VÄLKOMNA IN TILL OSS!

JUNTGÅRDEN

MATSEDEL V 14 T O M 18

TEL KÖK: 265 55

TEL JUNTGÅRDEN: 268 50

Vecka 14

Mån Biff a la Lindström

Tis Kokt fisk m. äggsås

Ons Pannbiff m. lök

Tors Redd grönsakssoppa, ostkaka

Fre Raggmunk m. fläsk

Lör Älgbiff m. skysås

Sön Laxpudding

Vecka 15

Mån Varm korv m. mos & gurkmajo

Tis Apelsinfisk

Ons Kycklinggryta

Tors Ärtsoppa & pannkaka

Fre Kassler i ugn m. ananas

Lör Smarriga fisken

Sön Dillkött

Vecka 16

Mån Korv stroganoff

Tis Köttbullar & stuvade makaroner

Ons Lasagne

Tors Broccolisoppa & ugnspannkaka

Fre Pyttipanna

Lör Fläskytterfile i sockerkaksform

Sön Fisk Benedicte

Vecka 17

Mån Fläsk m. löksås

Tis Fiskburgare & mos

Ons Frukostkorv m. pepparrotssås

Tors Köttsoppa & fläskpannkaka

Fre Pasta m. italiensk kyckling

Lör Snitzel m. ugnsstekt potatis

Sön Älgstek m. sås & potatis

Vecka 18

Mån Panetter & kall sås

Tis Pizzapannkaka

Ons Kassler i ugn

Tors Cowboysoppa

Fre Raggmunk m. fläsk

Lör Flottartorsk

Sön Kycklinggratäng

Med reservation för ev förändringar

Beställning av hämtlådor vardagar görs

senast kl. 9 samma dag tel: 0250-265 55 (Det

går ej att beställa på telefonsvararen) Hämtas

på kökets lastkaj kl. 12.15.

Helgens matlådor beställs senast onsdag och

hämtas kl. 15 på fredag.

Köket är bemannat mån–fre mellan kl.

07–17.30, obemannat helger. Det går bra att

köpa hämtlunchkort (för 15 lunchlådor) och

enstaka lådor (swish el kontanter). Ring för

info.

Hälsningar kockarna på Juntgården

KALENDARIUM

LISELL ENTREPRENAD AB

Sjugärdsvägen 17 Kättbo, 792 92 Mora

Roger: 070-223 28 40

Utför arbeten med:

Skördare ● Skotare ● Lastbil

Grävmaskin ● Väghyvel ● Hjullastare

Sorteringsgaller för slit- och

bärlager. Försäljning av prima

gårdsgrus.

Grävning

Rörmokeri

Däck & Bilservice

Gasoltuber

Hydraulslangsservice

0250-624 03 eller 070-799 04 49

Hjälper privatpersoner

och företagare i deras vardag

WWW.BERGHOCHSTAAF.SE

INFO@BERGHOCHSTAAF.SE TELEFON: 0250/177 70

MARKARBETEN GRÄVNING

TRANSPORTER

Förfrågningar ring

JOHANNES 070-788 28 89

Dalgatan 100 A, Älvdalen

0251-302 00

14 venjansnytt

info@emmasoptik.se

venjansnytt 15

April/Maj

VECKA 14

tis Kyrkistisdag prästgården(se annons)

Biblioteket (se annons)

ons Bingo i Prästgården 16.00

Utgivning av VenjansNytt

tors Biblioteket (se annons)

Dambad 17-20

körverksamhet (se annons)

fre Herrbad 17-20

Pensionärsbowling 11-13

lör familjebad 11-14

VECKA 15

tis Hantverkscafe på hemslöjden

Biblioteket (se annons)

Messy Church 15-18

ons Bingo i Prästgården 16.00

tors Biblioteket (se annons)

Dambad 17-20

körverksamhet (se annons)

fre Herrbad 17-20

Pensionärsbowling 11-13

lör Hopp o lek (se annons)

VECKA 16

tis Kyrkistisdag prästgården(se annons)

Biblioteket (se annons)

ons Bingo i Prästgården 16.00

tors Biblioteket (se annons)

Dambad 17-20

Manusstopp artiklar & annonser

körverksamhet (se annons)

fre Herrbad 17-20

Pensionärsbowling 11-13

VECKA 17

mån Manusstopp kungörelser & notiser

tis Hantverkscafe på hemslöjden

Biblioteket (se annons)

Messy church 15-18

ons Bingo i Prästgården 16.00

tors Biblioteket (se annons)

Dambad 17-20

körverksamhet (se annons)

fre Herrbad 17-20

Pensionärsbowling 11-13

sön Mässa kl 15, Venjans kyrka

VECKA 18

tis Kyrkistisdag prästgården(se annons)

Biblioteket obs! ändrade öppetider.

enbart öppet 10-12

ons Bingo i Prästgården 16.00

tors Biblioteket

Dambad 17-20

körverksamhet (se annons)

fre Herrbad 17-20

Pensionärsbowling 11-13VI ÄLSKAR VÄRMEPUMPAR.

Det märks när vi

jämförs med andra.

Vårt arbete är vår passion.

Därför blir vi så klart glada när

oberoende under sökningar

visar att det märks på våra

värmepumpar. I Folksams

senaste rapport placerar vi

oss i toppen och fyra av våra

värme pumpar får utmärkelsen

”Bra val”. Kontakta oss för en

kostnadsfri sparkalkyl och

offert.

www.ivt.se

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.

Återförsäljare:

BYGG-TEKNIK

I MALUNG AB 0280-131 20

JAN-ÅKE JONSSON MURNING AB

Vi utför all slags murnings och kakel arbeten

ÖPPNA SPISAR

KÖKSKÅPOR MED FLÄKT

Sockensommar 2024

Kom ihåg att skicka in information

om sommarens aktiviteter till

sockensommar@venjan.se

Det gäller alla aktiviteter i Venjans

socken från 1 juni-31 augusti

Manusstopp 24 april

Nästa möte angående sommaren

hålls 15 april kl 19.00

i Venjans kommunalhus.

Hantverk- & loppisrunda

i Venjan

Lördag 27/7 & söndag 28/7 testar vi en ny

grej. Alla som har hantverk till försäljning/

uppvisning eller som vill ha loppis dessa två

dagar är välkomna att delta.

Tanken är då att alla som har öppet dessa

två dagar markeras ut på en gemensam karta.

Om någon är intresserad av att erbjuda

mat eller fika under dessa två dagar är det

mycket välkommet.

För att anmäla intresse eller för mer

information mejla i första hand

sockensommar@venjan.se

alternativt smsa/ring Lina på 070-6162937

KAKELUGNAR

FASADER

Blågults fotbollsskola

på Näsvallen

i sommar

Sommarens fotbollsskola är

som vanligt vecka 27 1 juli – 5

juli. Mer information kommer i

nästa nummer men ni kan redan

nu gå in och anmäla era barn på

https://lirablagult.se/sv/show_

club/9943-venjans-aik/football

eller skanna QR-koden.

INFORMERAR

VENJANS AIK 24

timmar i rörelse

NÄR: Fredag 5/7, första start kl.

17.00. Sista start lördag 6/7 kl.

16.00.

VAD: Venjans AIK anordnar för

4:e året i rad en typ av ultralopp.

Man springer, cyklar eller

går maximalt 24 varv på en 3,5

km bana under ett dygn. Start

varje hel timme. 24 starter på

ett dygn, deltagaren väljer hur

många varv, och vilka tider man

väljer att starta.

Vi söker även funktionärer som

kan hjälpa till under detta dygn,

är du intresserad hör av dig till:

Björn Holmberg 070-678 31 22

Emma Sörbu 070-648 62 06

Stina Zackrisson 070-996 90 24

Lina Bäck 070-616 29 37

Henrik Lagerström 070-521 58 15

Med vänlig hälsning,

Emma Sörbu

070-648 62 06

Använd QR-koden

för att Swisha din

medlemsavgift

Löpband till salu

Det gamla löpbandet får inte

plats i gymmet så det säljer vi,

kom gärna in med bud. Det

fungerar bra men kan slå ifrån

sig när det blir lite för hög belastning

på bandet.

Är ni intresserade kan ni höra

av er till

Medlemslotteri

Mars 2024

1:a pris Kitty Nordin 150kr

2:a pris Göran Andersson 75kr

3:e pris Berith Lindström 75kr

VENJANS AIK–MEDLEMSKAP

Bli medlem i vår idrottsklubb så bidrar du till fortsatt fina förutsättningar

för ungdomsidrotten och motionsidrotten i byn.

Bankgiro: 336-0112. Swish: 123 338 06 07

Vuxen: 75:- Ungdom t o m 18 år: 50:- Pensionär: 50:-

OBS! Kom ihåg att skriva namn och personnummer på den du betalar medlemskap för.

Besök VAIK:s hemsida

www.vaik.se

för senaste nytt

1 X 2?

TIPSLIGAN

Resultat omgång 1Vecka 12

22xx22x11x212

Namn

Antal rätt

Veckans vinnare:

YvonneHagström-Theander 9

Kjell Broman 9

Harald Åkerstein 1 8

Roger Udd 8

Anna-Brita Alfredsson 8

Resultat omgång 2 Vecka 13

x1x1x1x12x2x2

Namn

Antal rätt

Veckans vinnare:

Mats Persson 9

Marianne Radwan 9

SÖKES

Venjans AIK´s valberedning

söker en ledamot till Venjans

AIK´s styrelse.

Vid intresse kontakta någon av

oss i valberedningen.

Emelie Noréus

Maria Wigg

Brus Marie Mattsson

070-22 56 783

Eller maila till Venjans AIK på

info@vaik.se

Kontaktuppgifter: Mejl: info@vaik.se. Ordförande: Björn Holmberg 070-678 31 22. Bokningsansvarig: Maria Wigg 070-687 66 07

IN OCH UTVÄNDIG PUTS

SKORSTENS RENOVERING

GRUNDER

MONTERING KAMINER

VI UTFÖR ÄVEN DE FLESTA FÖREKOMMANDE KAKEL OCH

KLINKER ARBETEN MED BEHÖRIGA PLATTSÄTTARE.

ÅTERFÖRSÄLJARE ÅT: KONRADSSONS KAKEL & GOLVABIA.

BESÖK GÄRNA VÅRAN HEMSIDA FÖR INSPIRATION.

Hemsida: www.jonssonmurning.se

Jonas Jonsson 070-380 47 01

David Jonsson 070-252 02 55

Epost: murarjonsson@gmail.com

Simhall/Gym/

Gymnastik

I en och samma byggnad

finns möjlighet att utöva

simning, gymnastik och

styrketräning i vårt fina

gym.

Bad för allmänheten bedrivs

Torsdagar(dambad),

Fredagar(herrbad) och vissa

lördagar (familjebad).

I gymnastiksalen bedrivs

träningar i våra olika

verksamheter som t ex

basket och innebandy.

Vill du träna i vårt fina

gym så löser du gymkort

på Tempo eller kontaktar

Venjans AIK.

Cykelleder

Lederna är mer eller

mindre kuperade,

mestadels grusväg.

Upp till Åsen och

Krångdalen är det

rejält motlut. Kartöversikt

finns även

vid anslagstavlan vid

Tempo mitt i byn, ett

bra ställe att parkera

och utgå ifrån, men

det går såklart att ansluta

vart som helst

efter lederna.

Spontanidrott

I anslutning till skolan

och simhallen finns

en spontanidrottsplats

med möjlighet

att spela bland annat

tennis och basket. På

vintern spolar vi is.

Spontanidrottsplatsen

är öppen för alla

med reservation för

skola/förskola, som

har företräde.

Skidstadion

Klubbstugan hyser en

stor lokal med kök/

servering, dam- och herromklädningsrum

med

dusch, bastu och kiosk.

Klubbstugan är perfekt

att hyra vid träningsläger

såväl sommar som

vinter. I anslutning till

klubbstugan finns elljusspåret

och flera andra

leder för skidor eller

löpning.

För att hyra anläggningar

kontakta Maria Wigg

Tel: 070-687 66 07

Näsvallen

I Venjan har vi en

jättefin fotbollsplan,

Näsvallen,

som även den går

utmärkt att hyra.

Bredvid fotbollsplanen

ligger

omklädningsrum

för gästande och

hemmalag samt en

kiosk. Toalett finns

i byggnaden dock

inga duschar (finns

i Simhallen och

Klubbstugan).

16 venjansnytt venjansnytt 17Stephan bytte alperna till svenska fjällen

I vår artikelserie ”Nyinflyttade

till Venjan” har vi hittat

Stephan Schreiber.

Han köpte visserligen sitt hus för

ca 20 år sedan, men lämnade sin

by Biel-Benken utanför Basel,

Schweiz för gott i slutet på förra

året.

efter ett lämpligt hus i Rättvikstrakten

åt mig. Han hittade inget

där, utan började leta efter hus

i Mora trakten.

Till slut hittade han det här

huset i Venjan och skickade mig

fakta om huset och foton. Jag

föll direkt och köpte det här huset

utan att ha sett det på plats.

Janne ”Krossen” Nordin diskuterar med Siri Andersson vilket

klot som är bäst.

FOTO: INGER WESTMAN

Kloten rullar för fullt

när det är dags för Fredagsbowling

När vädret inte tillåter att spela

boule utomhus är det bättre att

spela med lite större och tyngre

klot inomhus.

I allaktivitetshuset finns sedan

många år tillbaka en bowlingbana

och annan utrustning för att

kunna utöva sporten.

Venjans PRO har under några

års tid arrangerat fredagsbowling

för sina medlemmar.

Fredagarna är välbesökta och

många hjärtliga skratt blir det.

Dock märks det att besökarna

har spelat många gånger och gör

det på ett mycket bra sätt.

Nybörjare är givetvis också

välkomna och det är de som bjuder

på mest skratt. Strikar och

spärrar avlöser varandra, men

det händer att även rännorna får

besök av de tunga färgglada kloten.

Oavsett antal spelare spelas

två serier och vinnare utses i varje

serie. Mellan serierna serveras

det kaffe och något gott till.

Göran Andersson är den som

är initiativtagare till denna fredagsbowling

och han är dessutom

en mycket duktig spelare.

Spelstilarna är många, men

det är framför allt tre som utmärker

sig. Vi har Janne ”Krossen”

Nordin, som med snygg stil och

hårda kast får i väg klotet och

oftast med bra resultat. Sedan

Göran Andersson koncentrerar sig.

FOTO: INGER WESTMAN

BOWLINGSUGEN?: Så funkar det om du vill hänga

på det här härliga gänget.

Till att börja med behöver du vara pensionär för att få vara med. Ni

andra får vackert vänta på er tur.

Medlemmar i Pro bowlar gratis. Övriga pensionärer betalar 40 kr.

Bowlingen börjar kl 11 och håller på till kl 13. Det är bara att dyka upp

om man vill vara med.

Alla (pensionärer) är välkomna.

har vi eleganten Åke ”Cantona”

Holmberg, som vänder ryggen

mot käglorna innan klotet har

träffat och sitter redan ned på sin

stol när dessa faller.

Vi har också Ingvar ”Krysset”

Björklund som med snygg segergest

med sina pekfingrar markerar

sina strikes.

Vid det här tillfället var det 15

deltagare som spelade och hade

roligt.

Lars ”Rännan” Andersson

Elinstallationer - Privat & Företag

Utnyttja ROT-avdraget

0250-130 45 • www.moraelbyra.se

Välkommen till Venjan Stephan

Schreiber från Schweiz. Hur

länge har du bott här i Venjan?

−Jag har bott permanent i Venjan

sedan november förra året.

Då är du verkligen ny här då?

−Nej, det vill jag inte säga. Jag

köpte det här huset Påsken 2005

och tillbringat mycket tid efter

det.

Hur hittade du det här huset då?

−Min mamma är svensk och

jag är faktiskt sedan många år

tillbaka svensk medborgare. Jag

har släktingar och vänner här i

landet. Bland annat en vän i Vikarbyn.

Jag bad honom att titta

Oj då det var vågat…

−Ja, lite kanske men jag har aldrig

ångrat mig. Venjan och huset

är fantastiskt.

Vad arbetade du med i Schweiz?

−Jag arbetade som snickare, men

har även examen inom IT och

ekonomi.

Har du hittat något arbete här?

−Nej, tyvärr inte. Det är inte lätt

för en 55-åring att hitta något arbete

just nu.

Vad har du för fritidsintressen?

−Snickra förstås, men även naturen

och att resa. Där vi sitter nu

har tidigare varit en altan. Jag

Stephan Schreiber med sin hund.

byggde in altanen och det är nu

en del av mitt vardagsrum.

Framtidsplaner?

−Att hitta ett arbete. Snart kommer

min bror flytta hit också. Vi

planerar att köpa ett hus i Venjan

och renovera detta. Kanske blir

det ett hus till honom eller för

uthyrning.

Tack Stephan att du tog dig tid

och på Venjansnytt vägnar önskar

vi dig lycka till med dina planer.

Lars Andersson

Du har väl inte glömt?

DITT MEDLEMSSKAP!

Ditt engagemang betyder allt för vår verksamhet

Venjans AIK

Vuxen: 75 kr

Pensionär/Ungdom (t o m 18 år): 50 kr

Bankgiro: 336-0112. Swish 123 33 80 607

Skriv: Namn+Personnummer

Venjans Intresseförening

50 kr/medlem

Bankgiro: 5581-0378

Skriv: Medlem+Namn

Norra Venjans

Ungdomsskytteförening

Vuxen: 100 kr

Barn: 50 kr

Bankgiro: 5131-0597

Skriv: Namn

Å/F Tomten

200 kr/medlem

Bankgiro: 5074-5496

Skriv: Namn, adress, e-post, mobil.nr.

om möjligt

Venjansslöjd

50 kr/person

Bankgiro: 706-2953.

Swish: 123 498 42 41

Skriv: Namn

Venjans Motorklubb

100 kr/medlem

Bankgiro: 5054-5573

Skriv: Namn

Norra Venjans Hembygdsförening

Enskild medlem: 75 kr

Familj: 150 kr

Förening: 150 kr

Bankgiro: 5548-5692

Swish: 123 296 9343

Skriv: Namn+medlavg-22

Gävunda Sportklubb

50 kr/medlem

Swish: 123 578 95 16

Skriv: Medlem+Namn

Södra Venjans Hembygdsförening

50kr/medlem

Bankgiro: 405-5885.

Swish: 123 098 93 84

Skriv: Namn

IFK Kättbo

150 kr/medlem

Årskort gym: 400kr

½ årskort: 250kr

Dagkort: 50kr

Swish: 123 510 4971

Pg: 340311-0

Skriv namn medlem /gymkort

18 venjansnytt venjansnytt 19Avsändare:

Venjans Intresseförening

Skärgårdsvägen 4, 792 93 Venjan

Nytt enskilt avlopp?

• Kompakt, beprövat och prisvärt

• Inga kemikalier – minimalt underhåll

• Klarar alla reningskrav

Ring din lokala kontakt Göran

för ditt kostnadsfria hembesök!

Vi ställer ut på

Venjansdagen!

Görans Gräv & Grus 070-559 43 51

www.svenskavloppsrening.se

Jag gillar skog och jag gillar människor!

Att få ge mig ut i naturen och höra dig berätta om

dina mål, ambitioner och visioner med ditt

skogsägande – det är det bästa med mitt jobb.

Ju mer jag vet, desto bättre rådgivning kan jag ge.

Det är jag som är virkesköpare i det här området.

Ring eller mejla mig redan i dag så hittar vi en

dag och tid då vi kan ses i just din skog.

Virkesköpare Bengt Johansson

Malung-Sälen Norra och Venjan

bengt.johansson2@bergkvistsiljan.com

070- 508 47 25

Berätta mer!

Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

20 venjansnytt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!