03.07.2024 Views

O-Ringen Smålandskusten programtidning

Världens största orienteringsäventyr. Oskarshamn, Smålandskusten 21-27 juli 2024.

Världens största orienteringsäventyr. Oskarshamn, Smålandskusten 21-27 juli 2024.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VÄLKOMMEN<br />

WELCOME<br />

21–27 JULI


PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024 PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024<br />

Välkomna till<br />

Välkommen till öarnas<br />

KONTAKTA OSS<br />

Svensk Orientering Events AB<br />

info@oringen.se<br />

oringen.se/kontakt<br />

Suanne Maarup | VD<br />

076-946 96 65, susanne.maarup@orientering.se<br />

Anders Strömbäck | projektledare<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

070-860 81 86, anders.stromback@orientering.se<br />

Mats Adolfsson | försäljning<br />

070-394 50 71, mats.adolfsson@orientering.se<br />

Anna Wennertorp | marknad,<br />

upplevelse och deltagarservice<br />

070-952 54 78, anna.wennertorp@orientering.se<br />

Magnus Johansson | tävling och IT<br />

070-381 03 56, magnus.johansson@orientering.se<br />

Conny Gunnarsson | logistik<br />

070-810 73 49, conny.gunnarsson@orientering.se<br />

PROGRAMTIDNING<br />

O-<strong>Ringen</strong>s <strong>programtidning</strong> produceras och<br />

publiceras av Svensk Orientering Events AB.<br />

Ansvarig utgivare: Susanne Maarup.<br />

Upplaga: 14 000 exemplar.<br />

Formgivning: Martin Hammarberg, Adshape AB<br />

Hugo Lillieström, Monki Media.<br />

Tryck: Stibo Complete, 2024.<br />

Papper: Hylte Atrack 68, 52 g.<br />

Omslagsbild: Claes Svensson.<br />

Tidningen trycktes 1 juli. Vi reserverar oss för<br />

ändringar tillkomna efter tryck och eventuella<br />

tryckfel. Den senaste informationen hittar du på<br />

oringen.se. Där finns också en fullt uppdaterad<br />

<strong>programtidning</strong> digitalt.<br />

<strong>Smålandskusten</strong>!<br />

Nu väntar en aktiv, men också<br />

förhoppningsvis avkopplande, vecka<br />

med många möjliga upplevelser utmed<br />

<strong>Smålandskusten</strong>. Närheten till havet<br />

och staden Oskarshamn som har<br />

mycket att bjuda på.<br />

Foto: Claes Svensson.<br />

då resterande etapper som avgörs är på cykel- eller gångavstånd<br />

i Oskarshamn. Det är bara ni som kör PreO etapp 4<br />

som gör en avstickare till Berga i Högsby kommun.<br />

Äntligen är ni här – njut och upplev så mycket ni kan!<br />

Vi funktionärer vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong> 2024!<br />

och sjöarnas plats!<br />

Redan 2018 började vi i Oskarshamn<br />

planera för att välkomna O-<strong>Ringen</strong>,<br />

och nu är det äntligen dags. Som vi<br />

har längtat!<br />

Vi kommer bjuda på spännande och utmanande terräng<br />

men utanför orienteringen bjuder vi på enkelhet och närhet.<br />

På O-<strong>Ringen</strong>campingen bor du bara en kort promenad<br />

från vår mysiga stadskärna och har nära till upplevelser och<br />

restauranger. Är det lite för långt för en promenad kan du<br />

nästan alltid ta cykeln så lämna inte den hemma! Missa inte<br />

heller att stadstrafiken som passerar campingen och går vidare<br />

till centrum är gratis under O-<strong>Ringen</strong>veckan.<br />

I skrivande stund, och förmodligen när du läser detta, har<br />

vi ännu inte genomfört vårt O-<strong>Ringen</strong>, men jag vill redan nu<br />

rikta ett varmt tack till O-<strong>Ringen</strong>s organisation, till engagerade<br />

föreningar, funktionärer, andra företag och organisationer och<br />

kommunens medarbetare för allt det stora arbete som lagts<br />

ned i att arrangera ytterligare ett lyckat O-<strong>Ringen</strong>. Det har<br />

varit ett intensivt arbete, inte alltid lätt, men alltid roligt och<br />

i gott samförstånd.<br />

Jag önskar dig en fantastisk vecka hos oss. Vi har fyllt<br />

centrum med aktiviteter hela veckan men det är ju också nära<br />

till både skogen och havet för dig som inte får nog av naturen<br />

under tävlingarna.<br />

Vi från Oskarshamns kommun finns i näringslivsarenan hela<br />

veckan. Vi ser fram emot att träffa dig där! Funderar du på<br />

vad du ska hitta på under veckan förutom att orientera? Besök<br />

oskarshamn.com, där finns allt du behöver veta för att få en<br />

härlig vecka hos oss, oavsett om du vill ägna den åt kultur,<br />

bad, shopping, utflykter, mat och dryck eller evenemang!<br />

Varmt välkommen till Oskarshamn, till <strong>Smålandskusten</strong> och<br />

till öarnas och sjöarnas plats!<br />

This magazine was printed on July 1 st . We reserve<br />

the right to any changes made after this date,<br />

as well as any misprints. You can find all the<br />

latest information at oringen.se, including a fully<br />

updated digital programme.<br />

Vi börjar veckan med Invigning och Baghererastafett som sker<br />

med havet och Blå jungfruns siluett som skådeplats. Under<br />

måndag och tisdag tar vi oss till Rosenfors i Hultsfreds kommun<br />

för orienteringslöpning eller Blomstermåla i Mönsterås kommun<br />

för MTBO där etapp 1 och 2 avgörs. PreO inleder också<br />

i Rosenfors men är tillbaka i Oskarshamn för etapp 2.<br />

Sedan har vi en aktivitetsdag mitt i veckan precis som<br />

vanligt. Fyll den med det du önskar – det finns massor att välja<br />

på! Upplev det varierande utbudet som <strong>Smålandskusten</strong> har<br />

med allt från Östersjöns kuster till alla våra inlandskommuners<br />

sevärdheter och aktiviteter. Kom sedan tillbaka till Oskarshamn<br />

på eftermiddagen för att se när den absoluta världseliten gör<br />

upp om segern i Högtryckssprinten inne i de centrala delarna<br />

av Oskarshamn med målgång utefter Ölandskajen.<br />

Den senare delen av veckan stannar vi sedan i Oskarshamn<br />

ANDERS STRÖMBÄCK<br />

Projektledare<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

ANDREAS ERLANDSSON<br />

Kommunstyrelsens ordförande<br />

Foto: Cornelia Höglind.<br />

Welcome to <strong>Smålandskusten</strong>!<br />

Welcome to the land of islands and lakes!<br />

SVANENMÄRKT<br />

Trycksak<br />

3041 0189<br />

ORINGEN.SE<br />

O-<strong>Ringen</strong> @oringen<br />

Let’s look ahead to an active but hopefully<br />

also relaxing week, with lots of experiences<br />

packed in along the Småland Coast. We’ll<br />

be close to the sea and to the town of<br />

Oskarshamn, which has so much to offer.<br />

We’ll kick off the week with the Opening Ceremony and<br />

Bagherera Relay, held against the backdrop of the sea and<br />

the silhouette of Blå jungfrun. Then, on Monday and Tuesday,<br />

we’ll head out to Rosenfors in Hultsfred municipality for foot<br />

orienteering, and Blomstermåla in Mönsterås municipality for<br />

the MTBO, where Stages 1 and 2 will be held. The TrailO will<br />

also start in MålillaRosenfors like usual, we have an activity day<br />

in the middle of the week. Spend it however you like – there’s<br />

so much to choose from! Experience the variety of attractions<br />

here on the Småland Coast, everything from the shores of<br />

the Baltic to the many sights and activities in our inland<br />

districts. Then come back to Oskarshamn in the afternoon<br />

to watch the world’s top runners fight it out for the victory<br />

at Högtryckssprinten, right in the centre of Oskarshamn and<br />

finishing on the quayside.<br />

For the rest of the week we’re staying in Oskarshamn, with<br />

the remaining stages within cycling or walking distance in<br />

Oskarshamn. That’s apart from the TrailO, which takes a trip to<br />

Berga in Högsby municipality for Stage 4.<br />

It’s finally here – enjoy it and experience as much as you<br />

can. As organisers and officials, we would like to wish you all a<br />

very warm welcome to O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024!<br />

ANDERS STRÖMBÄCK<br />

Project manager O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

It was back in 2018 when planning started to<br />

welcome O-<strong>Ringen</strong> to Oskarshamn, and now<br />

it’s finally time. We can’t wait!<br />

We’ve promised you exciting and challenging terrain but, away<br />

from the orienteering, we can offer simplicity and convenience.<br />

At the O-<strong>Ringen</strong> campsite you will be staying just a short walk<br />

away from our charming town centre, with its many experiences<br />

and restaurants. If it’s a bit too far to walk you can always<br />

cycle, so remember to bring your bike! Likewise, don’t forget<br />

that the bus route that passes the campsite on the way into<br />

the town centre will be completely free during O-<strong>Ringen</strong> week.<br />

At the time of writing – and probably when you are reading<br />

this – O-<strong>Ringen</strong> won’t have happened yet, but we would<br />

already like to extend our thanks to O-<strong>Ringen</strong>’s organising<br />

team, the local clubs involved, officials, other companies and<br />

organisations and our collaborators in the Municipality for all<br />

the hard work they have contributed in order to stage another<br />

successful O-<strong>Ringen</strong>. This work has been intensive and while it<br />

hasn’t always been easy, it has always been fun and done with<br />

a collaborative spirit.<br />

I’d like to wish you a fantastic week here. We’ll have a town<br />

centre filled with activities all week, but you’ll still be close<br />

to both the forest and the sea for anyone who just can’t get<br />

enough nature during the competition week.<br />

We from Oskarshamn Municipality will be at the Business<br />

Arena all week. We’re looking forward to meeting you there!<br />

Are you wondering what else to do during the week apart<br />

from the orienteering? Visit oskarshamn.com, where you’ll find<br />

everything you need to know for a wonderful week with us,<br />

whether you’re interested in culture, bathing, shopping, day<br />

trips, food and drink, or events.<br />

A warm welcome to Oskarshamn, to the Småland coast and<br />

to the land of islands and lakes!<br />

ANDREAS ERLANDSSON<br />

Chair of Oskarshamn Municipality<br />

2<br />

3


PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024 PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024<br />

Innehåll<br />

Contents<br />

8. Veckans program<br />

9. Schedule of events<br />

10. Information på svenska<br />

12. Information in English<br />

14. O-<strong>Ringen</strong>s hållbarhetsarbete<br />

15. Sustainable event<br />

60<br />

94<br />

Citizen<br />

responders<br />

increases chances<br />

of survival<br />

Resa & Boende<br />

Travel & Stay<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

SMS-livräddare är en tjänst där<br />

Hämta<br />

18. Översikt / Overview<br />

45. Deltagarservice och nummerlappar<br />

93. Välkommen till Jönköping 2025<br />

20. O-<strong>Ringen</strong>stadens camping<br />

Competiotor services and number bibs<br />

Welcome to Jönköping 2025<br />

21. Campsite<br />

46. Träningsbanor med tidtagning<br />

94. Vätterstranden väntar!<br />

24. Guide - ta dig till etapperna<br />

Timed training courses<br />

The shores of Vättern await!<br />

25. Travel to the stages<br />

49. Etappstart / Stage start<br />

96. Upplev Jönköping<br />

26. O-<strong>Ringen</strong>torget / O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

50. OL-skola / Orienteering school<br />

97. Experience Jönköping<br />

Näringslivsarenan / Business Arena<br />

52. Miniknat / String course<br />

53. Barnpassning / Childcare<br />

Aktiviteter & turism<br />

54. Para-I<br />

57. Etapp 1, Hultsfredsetappen 98<br />

Activities & tourism<br />

58. Etapp 2, Mönsteråsetappen<br />

60. Högtryckssprinten / Elite sprint<br />

29. Radio O-<strong>Ringen</strong>, Okarshamn 90,2 MHz 61. Elittouren / Elite Tour<br />

32. Invigning / Opening ceremony<br />

Prisutdelningar / Prizegivings<br />

65.<br />

66.<br />

Etapp 3, Södraetappen<br />

Etapp 4, Sparbankssetappen<br />

35. Bagheerastafetten / Bagheera youth relay 69. Etapp 5, Oskarshamnsetappen<br />

Servicekiosker Service kiosks<br />

08.00–10.30 08.00–10.30 06.30–10.30 06.30–10.30 06.30–10.30 06.30–10.30 06.30–10.30 06.30–10.30<br />

Camping at campsite<br />

14.30–21.00 14.30–21.00 14.30–21.00 14.30–21.00 14.30–21.00 14.30–21.00 14.30–21.00 14.30–21.00 08.00–12.00<br />

36. Massage, Yoga<br />

72. PM MTBO<br />

frivilliga med HLR-kunskap kan<br />

37. Bagheeralabyrinten / Bagheera labyrinth 75. Final competition details MTBO<br />

registrera sig och på så sätt bidra till<br />

O-<strong>Ringen</strong>golfen / O-<strong>Ringen</strong> golf<br />

80. PM PreO<br />

att förhindra hjärtstopp.<br />

38. Inomhusorientering / O-<strong>Ringen</strong> Indoor 82. Final competition details TrailO<br />

40. Längs <strong>Smålandskusten</strong><br />

86. PM OL<br />

98. Välkommen till Göteborg 2026<br />

När ett hjärtstopp inträffar är varje sekund viktig. Vid<br />

41. Along <strong>Smålandskusten</strong><br />

89. Final competition details Foot-O<br />

Welcome to Gothenburg 2026<br />

inkommande 112-samtal om hjärtstopp kan vi snabbt<br />

42. Evenemang i Oskarshamn<br />

102. Start- och klassinformation<br />

99. Eventstaden Göteborg<br />

lokalisera om det finns en SMS-livräddare i närheten som kan<br />

43. Tips in Oskarshamn<br />

Competition facts and figures<br />

Events in Gothenburg<br />

påbörja första hjälpen tills ambulanspersonal är på plats. I<br />

ett 112-samtal där det framkommer att den hjälpsökande är<br />

35<br />

medvetslös och har onormal andning eller inte andas alls,<br />

Nummerlappar<br />

100<br />

100. Välkommen till Stockholm 2027<br />

Welcome to Stockholm 2027<br />

Anmälda deltagare hämtar själva eller via<br />

ombud, sin nummerlapp i Deltagarservice<br />

vid O-<strong>Ringen</strong>torget till och med söndag<br />

21 juli klockan 20.00. Ta med egna<br />

Öppettider / Opening hours<br />

säkerhetsnålar!<br />

Vi rekommenderar att föranmälda<br />

deltagares nummerlappar hämtas ut senast<br />

söndag 21 juli klockan 20.00 för att undvika<br />

Öppetttider Opening hours<br />

Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag<br />

köer på våra arenor. Om du anmäler dig<br />

18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7<br />

efter klockan 20.00 den 21 juli eller inte<br />

Deltagarservice Competitor<br />

12.00–20.00 09.00–20.00 09.00–20.00 09.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 12.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 9.00–12.00<br />

har möjlighet att hämta nummerlappen<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget services<br />

Öppnar<br />

Stänger<br />

i förväg, skrivs din nummerlapp ut vid<br />

Camping Campsite<br />

12.00<br />

12.00<br />

Deltagarservice på arenan. Har du förbetalt<br />

Marknadsgata Market street 12.00–20.00 10.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 12.00–20.00 15.00–20.00 12.00–20.00 12.00–18.00<br />

en stämplingsbricka hämtar du ut den<br />

Näringslivsarenan Business Arena 12.00–20.00 10.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 12.00–20.00 15.00–20.00 12.00–20.00<br />

tillsammans med nummerlappen.<br />

Radio O-<strong>Ringen</strong> Radio O-<strong>Ringen</strong> 10.00–21.00 10.30–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 10.00–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 06.30–15.00<br />

Massage Massage 10.00–20.00 13.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–18.00<br />

Sportförsäljning Sport sales 10.00–21.00 10.00–21.00 12.00–21.00 12.00–21.00 10.00–21.00 12.00–21.00 12.00–21.00 12.00–21.00<br />

Mattorget Food 12.00–20.00 10.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 12.00–20.00 15.00–20.00 15.00–20.00 12.00–18.00<br />

Kiosk<br />

Kiosk at<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

12.00–21.00 12.00–21.00 08.00–21.00 08.00–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 06.30–21.00 08.00–12.00<br />

RADIO<br />

O-RINGEN<br />

Oskarshamn 90,2 MHz<br />

SMS-livräddare ökar<br />

chansen till överlevnad<br />

Parkeringsbiljetter<br />

Foto: smslivraddare.se<br />

larmas ambulans och sms-livräddare som befinner sig nära<br />

händelsen samtidigt.<br />

För att tjänsten ska ge full effekt behövs frivilliga. För att bli<br />

SMS-livräddare krävs att man är över<br />

18 år och har gått en kurs i hjärt- och lungräddning i närtid. Den<br />

frivillige registrerar sig som SMS-livräddare direkt i appen som<br />

finns på Appstore och Google Play. Mer information finns på<br />

www.smslivraddare.se<br />

Den som larmas får vägbeskrivning fram till den<br />

hjälpbehövande. För att ytterligare öka chansen till överlevnad<br />

larmas SMS-livräddare även till närliggande hjärtstartare i<br />

samarbete med Sveriges Hjärtstartarregister.<br />

din<br />

nummerlapp senast<br />

söndag 21/6<br />

klockan 20.00<br />

Förbeställda parkeringsbiljetter till etapp 1 och 2 hämtas ut vid Deltagarservice på<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget i Oskarshamn i samband med att du hämtar din nummerlapp.<br />

Kommer du direkt till bilparkeringen för etapp 1 och 2 i Rosenfors kan parkeringsbiljett/<br />

er erhållas på plats på parkeringen. Parkera din bil och gå sedan till anvisad plats för att<br />

hämta ut din parkeringsbiljett/biljetter mot avprickning. Vi har inte möjlighet att ta emot<br />

betalning på plats utan samtliga förbokar sin biljett i vår bokningsportal via oringen.se.<br />

Placera parkeringsbiljetten i framrutans vänstra hörn (observera att det är olika<br />

parkeringsbiljetter för dag 1 och dag 2).<br />

Citizen response is a service<br />

where volunteers with skills in<br />

CPR can sign up to help prevent<br />

cardiac arrests.<br />

When a cardiac arrest happens, every second is<br />

crucial. When we receive 112 calls about cardiac<br />

arrests, we can locate any citizen responders nearby<br />

who would be able to start lifesaving CPR treatment<br />

until the ambulance arrives. For 112 calls where the<br />

patient is unconscious and is not breathing normally,<br />

or not at all, both the ambulance and any nearby<br />

citizen responders are alerted at the same time.<br />

For the service to be effective, we need volunteers.<br />

To become a citizen responder, you must be at least 18<br />

years old and must have recently completed a first aid<br />

course. Responders can register using the app, which is<br />

available on App Store and Google Play. You can find<br />

more information at www.smslivraddare.se<br />

Anyone who is alerted gets directions to the person<br />

needing help.<br />

In partnership with the Swedish defibrillator registry,<br />

citizen responders can also alert you to your nearest<br />

defibrillator to further increase chances of survival.<br />

Number bibs<br />

Registered competitors can collect their number bib<br />

themselves or via a representative, from Competitor<br />

Services at O-<strong>Ringen</strong> Square until Sunday July 21 at 8<br />

pm. Remember to bring your own safety pins!<br />

We recommend that pre-registered competitors collect<br />

their number bib by 8 pm on July 21 to avoid queues<br />

at the arenas. If you register after this or are not able<br />

to collect your number bib in advance, it can be printed<br />

out at Competitor Services at the arena. If you have<br />

pre-ordered a hired SI card, you can collect it alongside<br />

your number bib.<br />

Parking tickets<br />

Pre-booked parking tickets for stages 1 and 2 can be<br />

collected from Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

in Oskarshamn when you collect your number bib.<br />

If you are planning to arrive directly to our parking on<br />

stages 1 and 2 in Rosenfors, your parking pass(es) can be<br />

collected on the day at the car park. Park your vehicle<br />

and then follow directions to collect your pass(es) and<br />

get checked off our list. We are not able to sell tickets<br />

on the day and all tickets must be booked in advance at<br />

oringen.se.<br />

Place the pass on the left hand side of your vehicle’s<br />

windscreen (please note that there are separate parking<br />

tickets for stages 1 and 2).<br />

Se dina<br />

resultat på<br />

resultat.oringen.se<br />

4<br />

5


O-RINGEN SPORTFÖRSÄLJNING<br />

ÖPPETTIDER O-RINGENTORGET<br />

20 JULI LÖRDAG KL. 10-21<br />

21 JULI SÖNDAG KL. 10-21<br />

22 JULI MÅNDAG KL. 12-21<br />

23 JULI TISDAG KL. 12-21<br />

24 JULI ONSDAG KL. 10-21<br />

25 JULI TORSDAG KL. 12-21<br />

26 JULI FREDAG KL. 12-21<br />

27 JULI LÖRDAG KL. 12-21<br />

28 JULI SÖNDAG STÄNGT!<br />

ÖPPETTIDER ETAPPERNA<br />

ETAPPTÄLTEN ÄR<br />

ÖPPNA MELLAN KL. 07-15<br />

PÅ TÄVLINGSDAGARNA.<br />

I ETAPPTÄLTEN HITTAR NI<br />

Orienteringskläder, skor,<br />

kompasser, tejp, skavsårstejp<br />

och energiprodukter m.m<br />

ÅRETS<br />

O-RINGEN<br />

T-SHIRT<br />

TRAINING TEE<br />

O-RINGEN<br />

JUNIOR<br />

199:-<br />

SR<br />

229:-<br />

HÄR ÄR NÅGRA AV ALLA FINA ERBJUDANDEN<br />

NI KOMMER HITTA VID SPORTFÖRSÄLJNINGEN!<br />

SPARK<br />

IROCK+<br />

MAXx2<br />

LIGHTSPEED<br />

Str8 Original<br />

Tumkompass med fast hus.<br />

Välj mellan höger eller vänster.<br />

1095:-<br />

BAGHEERA STOLT TÄVLINGSPARTNER<br />

TILL O-RINGEN 2024!<br />

ORIENTERINGSSTRUMPOR<br />

Ett brett sortiment på strumpor<br />

för alla fötter.<br />

TERMINATOR O-PANT<br />

Vår storsäljare i olika färger.<br />

ACE TECHNICAL CAP<br />

Funktionell keps för tränings och<br />

vardagsbruk. Perfekt under<br />

varmare förhållanden.<br />

SPORTGLASÖGON<br />

Högkvalitativa sportglasögon för<br />

skidor, löpning, cykel mm. Erbjuds<br />

i olika modeller och färger.<br />

MIRA X STD<br />

Vår mest allsidige OL-sko<br />

som passar för alla olika<br />

terrängtyper.<br />

Vi ansvarar för sportförsäljningen vid O-<strong>Ringen</strong>torget och på etapperna. Förutom våra egna<br />

kläder och skor har vi bjuit in ett gäng riktigt bra varumärken som vi hoppas ni kommer gilla.<br />

469/<br />

319:-<br />

599:-<br />

269:- 549:-<br />

1199:- 1999:- 1999:- 2299:-<br />

2099:-<br />

MELANGE TEE<br />

Dam/Herr. Finns i flera färger.<br />

NYA<br />

FÄRGER<br />

SMOOTH BOXERS<br />

Stl. S-4XL<br />

NYA<br />

FÄRGER<br />

SMOOTH HIPSTER<br />

Stl. XS-4XL<br />

COOLMAX SPORTSTRUMPOR<br />

Stl. 31-46<br />

SPORTSOCKA<br />

Välj melan vit, svart och ankel<br />

eller högt skaft. Stl. 35-46<br />

RAVEN STD WIDE<br />

Ny sko på marknaden med<br />

metalldubb och bred läst. För<br />

den aktive orienteraren.<br />

LUNA STD<br />

Världens första orienteringssko<br />

med carbonplatta. En innovation<br />

som behöver upplevas.<br />

ARC JET S<br />

STRIVE FLY VEST<br />

STRIVE LOOP BELT<br />

199:-<br />

139:-<br />

Ord. pris 199:-<br />

139:-<br />

Ord. pris 199:-<br />

2 PAR<br />

119:-<br />

Ord. pris 158:-<br />

49:- /PAR<br />

Ord. pris 79:- /PAR<br />

2099:- 2299:-<br />

849:- 599:- 449:-<br />

Ord. pris 799:-<br />

ADVENTURE PANTS<br />

Friluftsbyxa<br />

Junior stl. 134/140-158/164<br />

Dam stl. 36-48. Herr stl. C46-58<br />

PRIME<br />

Dam/Herr<br />

ECLIPSE<br />

Dam/Herr<br />

SERENITY<br />

Dam/Herr<br />

MOTION<br />

Dam/Herr<br />

TRAIL O-PANTS<br />

Trail O-pants är vår nya orienteringsbyxa<br />

som är baserad på den<br />

tidigare storsäljaren Extreme, men<br />

nu ännu bättre! Finns i flera färger.<br />

Junior/Dam/Herr storlekar<br />

BASIC MESH O-SHIRT<br />

Luftig och bekväm kortärmad<br />

orienteringströja. Den perfekta<br />

sommartröjan!<br />

Dam/Unisex storlekar<br />

ADAPT LONG TIGHTS<br />

Långa och funktionella tights för<br />

all fysisk aktivitet. Tightsen har<br />

resår i midjan.<br />

Junior/Dam/Herr storlekar<br />

EXTREME O-SOCKS<br />

Tuff orienteringsstrumpa med bra<br />

passform, funktion och design.<br />

Ljusblå/vit, svart/vit, rosa/vit,<br />

orange/vit, mörkblå/vit.<br />

Stl: 34-36, 36-40, 41-45, 46-48<br />

OOFOS OORIGINAL SPORT<br />

599:-<br />

Ord. pris<br />

795 - 995:-<br />

299:-<br />

Ord. pris 599:-<br />

599:-<br />

Ord. pris 1099:-<br />

499:-<br />

Ord. pris 699:-<br />

399:-<br />

Ord. pris 699:-<br />

599:- 599:-<br />

FRÅN<br />

639/699:-<br />

Ord. pris 649/749:-<br />

FRÅN<br />

499/599:-<br />

Ord. pris 549/649:-<br />

Ord. pris 799:-<br />

349:-<br />

Ord. pris 699:-<br />

HESTRA CYKELHANDSKAR<br />

Dam/Herr<br />

RUGGED MOUNTAIN PANT<br />

Dam/Herr<br />

BUTEO MID JACKET<br />

Dam/Herr<br />

L.I.M GTX II JACKET<br />

Dam/Herr<br />

ULTIMATE DIRECTION<br />

HIGHLAND VEST<br />

OLTECH STOLRYGGSÄCK 1630<br />

30 liters stolryggsäck med<br />

regnskydd. Finns i 6 färger<br />

OLTECH SMB13 DUFFELBAG<br />

Svart/Orange. Finns i två<br />

storlekar 35 liter och 50 liter.<br />

VAPRO DEFINITIONSHÅLLARE<br />

COMBI<br />

Finns i två storlekar S & L.<br />

Fästs längs med armen.<br />

Löstagbart tumgrepp.<br />

VAPRO BENSKYDD FÖR<br />

ORIENTERING<br />

Finns i storlekarna XXS – XL.<br />

En färg.<br />

UTGÅENDE<br />

MODELLER<br />

30-50%<br />

RABATT!<br />

KORTA<br />

249:-<br />

LÅNGA<br />

299:-<br />

499:-<br />

Ord. pris 900:-<br />

1049:-<br />

Ord. pris 1800-1900:-<br />

1699:-<br />

Ord. pris 3000:-<br />

749:-<br />

Ord. pris 1499:-<br />

1350:-<br />

35 LITER<br />

599:-<br />

50 LITER<br />

699:-<br />

170:- 420:-<br />

Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella felskrivningar.<br />

Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella felskrivningar.


PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024 PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024<br />

Veckans program<br />

Schedule of events<br />

Torsdag 18 juli<br />

12.00 O-<strong>Ringen</strong>campingen och<br />

Deltagarservice öppnar.<br />

12.00 Träningsbanor med tidtagning i<br />

Djupeträsk (pågår till och med 21 juli).<br />

Fredag 19 juli<br />

9.00 Deltagarservice<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

12.00 Träningskontroller MTBO Kristinebergsskogen<br />

(pågår till och med 21 juli).<br />

20.00 Deltagarservice stänger.<br />

Lördag 20 juli<br />

9.00 Deltagarservice<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

12.00 O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Söndag 21 juli<br />

9.00 Deltagarservice<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

10.00 O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

15.00 Invigningsceremoni O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong> 2024, Arena Brädholmen/<br />

hamnområdet.<br />

15.00 Träningskontroller MTBO tas in.<br />

16.00 Bagheerastafetten startar,<br />

Arena Brädholmen.<br />

18.00 Träningsbanor med tidtagning stänger.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Måndag 22 juli<br />

8.30 Etappinvigning, Arena Rosenfors,<br />

Hultsfredsetappen.<br />

8.30 Första start OL Etapp 1.<br />

10.00 Första start MTBO Etapp 1,<br />

Arena Långehäll.<br />

10.00 Första start PreO Etapp 1,<br />

Arena Målilla Ok:s klubbstuga.<br />

13.30 Sista start OL.<br />

15.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

18.00 Underhållning och Prisceremoni<br />

Hultsfredsetappen, scenen O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Tisdag 23 juli<br />

8.30 Etappinvigning, Arena Rosenfors,<br />

Mönsteråsetappen.<br />

8.30 Första start OL Etapp 2.<br />

10.00 Första start MTBO Etapp 2,<br />

Arena Långehäll.<br />

10.00 Första start PreO Etapp 2,<br />

Arena Havslätts friluftsområde.<br />

13.30 Sista start OL.<br />

15.00 Deltagarservice<br />

och O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

18.00 Underhållning och Prisceremoni<br />

Mönsteråsetappen, scenen O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Onsdag 24 juli<br />

Aktivitetsdag<br />

9.00 O-<strong>Ringen</strong>golfen på Oskarshamns<br />

golfklubb startar.<br />

9.00 Inomhusorientering på Oscarsgymnasiet.<br />

10.00 Prova på MTBO, Kristinebergsskogen.<br />

12.00 Deltagarservice<br />

och O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

13.00 Arena Brädholmen öppnar.<br />

14.00 Första start för<br />

Högtryckssprinten juniorelitklasser.<br />

15.30 Sista start inomhusorientering.<br />

16.20 Första start för<br />

Högtryckssprintens seniorelitklasser.<br />

16.30 Prisutdelning Högtryckssprinten,<br />

juniorelitklasserna, Arena Brädholmen.<br />

18.00 Sista start för Högtryckssprinten.<br />

18.30 Prisutdelning Högtryckssprinten,<br />

Arena Brädholmen.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Torsdag 25 juli<br />

8.30 Etappinvigning, Arena Gunnarsö,<br />

Prova-på MTBO<br />

24 juli klockan<br />

10.00-12.00<br />

Kristinebergsskogen<br />

Södraetappen.<br />

8.30 Första start OL Etapp 3.<br />

10.00 Första start MTBO etapp 3,<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

13.30 Sista start OL.<br />

15.00 Deltagarservice<br />

och O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

17.00 Första start PreO Etapp 3,<br />

Arena Stadsparken.<br />

17.30 Presskonferens och presentation av den<br />

svenska truppen till orientering-EM i Ungern<br />

till hösten.<br />

18.00 Underhållning och Prisceremoni<br />

Södraetappen, scenen O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Fredag 26 juli<br />

8.30 Etappinvigning, Arena Döderhultsdalen,<br />

Sparbanksetappen.<br />

8.30 Första start OL Etapp 4.<br />

10.00 Fösta start MTBO Etapp 4,<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

10.00 Första start PreO Etapp 4,<br />

Arena Berga IP.<br />

12.00 O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar<br />

13.30 Sista start OL.<br />

15.00 Deltagarservice öppnar.<br />

18.00 Utdelning av stipendier, Skogssportens<br />

gynnare samt O-<strong>Ringen</strong>s jubileumsplaketter.<br />

18.10 Underhållning och Prisceremoni<br />

Sparbanksetappen, scenen O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

20.00 Deltagarservice och<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

Lördag 27 juli<br />

8.30 Etappinvigning, Arena Döderhultsdalen,<br />

Sportförsäljningen<br />

på torget är öppen<br />

till klockan 21.00<br />

varje kväll!<br />

Nummerlapp<br />

kan hämtas på<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget från<br />

18 juli klockan 12.00<br />

Oskarshamnsetappen.<br />

8.30 Första start OL Etapp 5.<br />

9.00 Första start MTBO Etapp 5,<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

10.00 Första start PreO Etapp 5,<br />

Arena Kristineberg.<br />

12.00 O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar<br />

13.30 Sista start OL.<br />

15.00 Deltagarservice öppnar.<br />

16.00 Underhållning och Prisceremoni totalsegrare<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024,<br />

scenen O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

18.00 O-<strong>Ringen</strong>torget stänger.<br />

20.00 Deltagarservice stänger.<br />

Söndag 28 juli<br />

9.00 Deltagarservice O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar.<br />

9.00 Prisutlämning O-<strong>Ringen</strong>torget öppnar .<br />

12.00 O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 är slut<br />

– vi ses i Jönköping 2025!<br />

Glöm inte<br />

att besöka<br />

Näringslivsarenan!<br />

här händer<br />

spännande saker<br />

varje dag<br />

Thursday July 18 th<br />

12.00 noon O-<strong>Ringen</strong> campsite and<br />

Competitor Services opens.<br />

12.00 noon Timed training courses at<br />

Djupeträsk opens (available until July 21 st ).<br />

Friday July 19 th<br />

9.00 am Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square opens.<br />

12.00 noon Training controls for MTBO at<br />

Kristinebergsskogen open (available until<br />

July 21 st ).<br />

8.00 pm Competitor Services closes.<br />

Saturday July 20 th<br />

9.00 am Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square opens.<br />

12.00 noon O-<strong>Ringen</strong> Square opens.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square closes.<br />

Sunday July 21 st<br />

9.00 am Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square opens.<br />

10.00 am O-<strong>Ringen</strong> Square opens.<br />

3.00 pm Opening ceremony for O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong> 2024, Arena at Brädholmen/<br />

harbourside.<br />

3.00 pm Training controls for MTBO collected<br />

in.<br />

4.00 pm Bagheera Relay starts, Arena at<br />

Brädholmen.<br />

6.00 pm Timed training courses closes.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square closes.<br />

Monday July 22 nd<br />

8.30 am Stage opening,<br />

Arena at Rosenfors: Hultsfred Stage.<br />

8.30 am First start Foot-O Stage 1.<br />

10.00 am First start MTBO Stage 1,<br />

Arena at Långehäll.<br />

10.00 am First start TrailO Stage 1,<br />

Arena at Målilla OK’s clubhouse.<br />

1.30 pm Last start Foot-O.<br />

3.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square opens.<br />

6.00 pm Entertainment and Prizegiving for<br />

Hultsfred Stage, on stage at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square closes.<br />

Tuesday July 23 rd<br />

8.30 am Stage opening, Arena at Rosenfors:<br />

Mönsterås Stage.<br />

8.30 am First start Foot-O Stage 2.<br />

10.00 am First start MTBO Stage 2,<br />

Arena at Långehäll.<br />

10.00 am First start TrailO Stage 2,<br />

Arena at Havslätt outdoor recreation area.<br />

1.30 pm Last start Foot-O<br />

3.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square opens.<br />

6.00 pm Entertainment and Prizegiving for<br />

Mönsterås Stage, on stage at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square closes.<br />

Wednesday July 24 th<br />

Activity Day<br />

9.00 am O-<strong>Ringen</strong> golf starts at Oskarshamn<br />

Golf Club.<br />

9.00 am Indoor orienteering at<br />

Oscarsgymnasiet.<br />

10.00 am Come and try MTBO,<br />

Kristinebergsskogen.<br />

12.00 noon Competitor Services and<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square opens.<br />

1.00 pm Arena Brädholmen opens – an hour<br />

is needed from when the ferry has left before<br />

the arena is ready to open.<br />

2.00 pm First start for Högtryckssprinten<br />

junior elite classes.<br />

3.30 pm Last start for indoor orienteering<br />

4.20 pm First start for Högtryckssprinten<br />

senior elite classes.<br />

4.30 pm Prizegiving for Högtryckssprinten<br />

junior elite classes, Arena Brädholmen.<br />

6.00 pm Last start for Högtryckssprinten<br />

6.30 pm Prizegiving for Högtryckssprinten<br />

senior elite classes, Arena Brädholmen.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square closes.<br />

Thursday July 25 th<br />

8.30 am Stage opening, Arena Gunnarsö<br />

Södra Stage.<br />

8.30 am First start Foot-O Stage 3.<br />

10.00 am First start MTBO Stage 3,<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

1.30 pm Last start Foot-O.<br />

3.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square opens.<br />

5.00 pm First start TrailO Stage 3,<br />

Arena Stadsparken.<br />

5.30 pm Press conference and presentation<br />

of the Swedish team for the European<br />

Championships in Hungary.<br />

6.00 pm Entertainment and Prizegiving for<br />

Södra Stage, on stage at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square closes.<br />

Friday July 26 th<br />

8.30 am Stage opening,<br />

Arena Döderhultsdalen: Sparbank Stage.<br />

8.30 am First start Foot-O Stage 4.<br />

10.00 am First start MTBO Etapp 4,<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

10.00 am First start TrailO Stage 4,<br />

Arena Berga IP.<br />

12.00 noon O-<strong>Ringen</strong> Square opens.<br />

1.30 pm Last start Foot-O.<br />

3.00 pm Competitor Services opens.<br />

6.00 pm Presentations of bursaries,<br />

Skogssportens gynnare and O-<strong>Ringen</strong> jubilee<br />

plaques.<br />

6.00 pm Entertainment and Prizegiving for<br />

Sparbank Stage, on stage at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

8.00 pm Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square close.<br />

Pick up your<br />

number bib at<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

from July 18<br />

12.00 am.<br />

Saturday July 27 th<br />

8.30 am Stage opening, Arena at<br />

Döderhultsdalen: Oskarshamn Stage.<br />

8.30 am First start Foot-O Stage 5.<br />

9.00 am First start MTBO Stage 5,<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

10.00 am First start TrailO Stage 5,<br />

Arena Kristineberg.<br />

12.00 noon O-<strong>Ringen</strong> Square opens.<br />

1.30 pm Last start Foot-O.<br />

3.00 pm Competitor Services opens.<br />

4.00 pm Entertainment and prizegiving for<br />

overall winners of O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong><br />

2024, on stage at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

6.00 pm O-<strong>Ringen</strong> Square closes.<br />

8.00 pm Competitor Services closes.<br />

Sunday July 28 th<br />

9.00 am Competitor Services and O-<strong>Ringen</strong><br />

Square open.<br />

9.00 am Prize collection at O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

opens.<br />

12.00 noon O-<strong>Ringen</strong> Smålandskustan 2024 is<br />

now closed – see you in Jönköping 2025!<br />

Prova-på PreO<br />

24 juli klockan<br />

10.00-12.00<br />

Arena Havslätt<br />

8<br />

9


PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024 PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024<br />

Information<br />

Sjukvård och första hjälpen<br />

I skogen<br />

Vid orienteringslöpningen (OL) kommer det att finnas första-hjälpenplatser<br />

i skogen som är utmärkta med violetta kors på tävlingskartorna. Där<br />

kan du få hjälp med enklare skador och transport åter till arenan vid<br />

behov. Vid Mountainbikeorienteringen (MTBO) kommer det att finnas en<br />

förstahjälpen-grupp i målområdet.<br />

På arenan<br />

Öppettider 07.30-16.00 (22/7, 23/7, 25/7, 26/7, 27/7) Evenemangssjukvård<br />

i samarbete med SAMEM Medic AB som bemannar en enklare lättakut<br />

på tävlingsarenorna i Rosenfors, Gunnarsö och Döderhultsdalen.<br />

Evenemangssjukvård kommer att kunna hjälpa dig med akuta besvär som<br />

uppstått under tävlingen. Avgiften är 350 kr. Vid eventuella mediciner kan<br />

det tillkomma en kostnad. Betalning sker i samband med besöket.<br />

Hjärtstartare finns på Lättakut, första-hjälpen-platser och andra<br />

strategiska platser i anslutning till arenan. Håll utkik efter symbolen.<br />

Vid behov av sjukvård övriga tider hänvisas till:<br />

• Ring 1177 på telefon för att få veta vilken hälsocentral eller akutmottagning<br />

du kan vända dig till om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.<br />

• Vid tillstånd som inte kan vänta, ring 112.<br />

Ring 112<br />

Om du ringer 112 via appen skickas din aktuella<br />

position till oss på SOS Alarm. Det innebär att vi<br />

så snabbt som möjligt kan identifiera platsen för<br />

händelsen och att hjälp kan hitta fram snabbare. Du<br />

ska ringa 112 vid akuta nödsituationer då det är fara<br />

för liv och egendom.<br />

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG!<br />

Vi hoppas att du kommer att få en fin vecka på vår camping<br />

i Döderhultsdalen. Som gäst finns det lite att tänka på för att<br />

undvika brand och stöld:<br />

• Var uppmärksam på att följa säkerhetsregler för<br />

användning av öppen eld.<br />

• Följ de rekommenderade säkerhetsavstånden vid placering<br />

av fordon i din campingruta.<br />

• Förbered dig för en eventuell brand genom att lokalisera<br />

närmaste brandsläckare. Dessa är markerade med röda hinkar.<br />

• Lämna inte dina värdesaker utan uppsikt.<br />

• Se till att husvagn, husbil, tält och ev fordon är låsta när du<br />

ej är på din campingplats.<br />

Betalalternativ på<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

Vi fortsätter med att minska<br />

kontanthanteringen under O-<strong>Ringen</strong> och<br />

vi hoppas att du som deltagare vill hjälpa Betala<br />

till. På samtliga av våra försäljningsställen med kort<br />

finns det möjlighet att betala med Swish och eller swish<br />

betalkort. Vi tar också emot kontanter.<br />

Alla O-<strong>Ringen</strong>s produkter; från tävling<br />

till Miniknat ligger också bokningsbart i vår<br />

bokningsportal hela veckan. Gå in enkelt och boka<br />

och betala med kort. Stort tack för att du hjälper oss<br />

att minska kontanthanteringen samt göra O-<strong>Ringen</strong><br />

till ett tryggt arrangemang för alla!<br />

SÄKERHETSINFORMATION TILL<br />

PUBLIK VID O-RINGENARENORNA<br />

För att säkerställa att ingen ska komma till skada under<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 är det viktigt att vi alla<br />

som är på plats hjälps åt. Om det skulle uppstå en olycka<br />

så finns det ordningsvakter och funktionärer. Ta kontakt<br />

med dem om ni behöver hjälp.<br />

Ordningsvakterna/funktionärerna<br />

kan hjälpa er med:<br />

• Att komma i kontakt med Akut Sjukvård.<br />

• Larma SOS- Information om saknade barn. I det<br />

fall ni saknar något barn, ta direkt kontakt med en<br />

ordningsvakt/funktionär så hjälper de till med att<br />

kontrollera om barnet finns hos oss.<br />

• Om du känner dig rädd eller hotad, blivit utsatt för<br />

våld eller sexuellt ofredande m.m.<br />

• Vid en eventuell evakuering av platsen ska du följa<br />

polisens och funktionärernas instruktioner.<br />

• För att vi ska få en trevlig stund tillsammans under<br />

O-<strong>Ringen</strong> och för att inga olyckor ska ske, ta det<br />

lugnt så ingen trängsel uppstår både under och<br />

efter evenemanget.<br />

Ta hand om varandra och ha<br />

en riktigt trevlig O-<strong>Ringen</strong>vecka!<br />

Heltäckande klädsel<br />

När du tävlar behöver du ha<br />

heltäckande klädsel som skyddar<br />

kroppen mot rivsår och det<br />

rekommenderas även på träning.<br />

Med heltäckande klädsel menas att<br />

hud inte får vara bar på ben och<br />

bål. Långa byxor och t-shirt går<br />

alltså bra. Det går bra att laga hål<br />

på kläder med tejp men gör det<br />

innan du går igenom verifieringen.<br />

Ingen tejp finns vid våra starter<br />

eller hos funktionärerna.<br />

Regler för användning av<br />

öppen eld på O-<strong>Ringen</strong>s camping<br />

Om eldningsförbud INTE är utfärdat<br />

av brandmyndigheten gäller följande:<br />

• Engångsgrill är inte tillåten.<br />

• Användning av öppen eld på mark är inte tillåtet.<br />

• Gasolgrill, kolgrill och campingkök är tillåtet men ska<br />

hanteras med omdöme så att inte brand uppstår.<br />

• Det finns fyra stycken grillplatser på området med<br />

två stycken klotgrillar vardera för campinggästerna.<br />

• Brandsläckare finns utplacerade inom 50 m från varje<br />

campingruta och markerade med en röd hink på en<br />

hög stolpe.<br />

• Brandfilt och brandsläckare finns vid varje kiosk.<br />

Denna sjukdom finns nu i Sverige och i och med det<br />

behöver vi hjälpas åt med att minimera riskerna för<br />

att sjukdomen sprids ytterligare.<br />

Råd till dig som orienterare<br />

Om du har tränat och tävlat i ett område eller<br />

områden i länder där svinpesten sprids, tvätta och<br />

torka all utrustning noggrant innan du tar ut den<br />

i den svenska naturen. Kläderna skall tvättas i 60<br />

grader eller 40 grader och torkas luftigt i minst 7<br />

dagar inomhus. Skorna ska tvättas noggrant och<br />

torkas luftigt inomhus i minst 7 dagar.<br />

Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu,<br />

över 60 grader i minst 30 minuter. Om du är osäker<br />

på om utrustningen är ren nog. Köp ny utrustning.<br />

Kasta aldrig matrester i naturen – ta med ditt<br />

skräp hem eller släng i avsett sopkärl.<br />

Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du<br />

rapportera det till Statens veterinärmedicinska<br />

anstalt (SVA).<br />

Mer information finns på orientering.se/ASF<br />

Trådlöst nätverk/wifi<br />

Vi har wifi på O-<strong>Ringen</strong>torget, campingen och våra<br />

arenor i Rosenfors, Gunnarsö och Döderhultsdalen.<br />

Vid O-<strong>Ringen</strong>torget erbjuds wifi<br />

i Deltagarservice och på några platser<br />

längs marknadsgatan.<br />

På campingen erbjuds wifi i anslutning<br />

till kiosker och servicestationer.<br />

På arenorna erbjuds wifi i anslutning<br />

till Deltagarservice och kioskerna.<br />

Nätverket heter<br />

O-<strong>Ringen</strong> Free Wi-Fi<br />

och kräver inget lösenord.<br />

BEREDSKAP RUNT KÄRNKRAFTVERKET<br />

Lite utanför Figeholm, på Simpevarpshalvön, norr<br />

om Oskarshamn hittar du kärnkraftverket OKG. För<br />

dig som besökare kan det vara tryggt att veta att i<br />

beredskapszonen, cirka 25 kilometer runt kärnkraftverket,<br />

finns utbyggda system för att larma vid en<br />

kärnkraftsolycka. Bland annat finns extra många<br />

ljudtutor ”Hesa Fredrik” som signalerar viktigt meddelande<br />

till allmänheten (VMA). Länsstyrelsen har planer<br />

för flera förberedda skyddsåtgärder i händelse av en<br />

kärnkraftsolycka.<br />

Foto: OKG.<br />

Vid en olycka ska du lyssna på Sveriges Radio P4 (Radio<br />

Kalmar) för att få information om vad som har hänt,<br />

vad myndigheterna gör och vad du själv ska göra.<br />

På lansstyrelsen.se/kalmar kan du läsa mer genom<br />

att söka ”kärnenergiberedskap”.<br />

Länsstyrelsen<br />

Kalmar län<br />

10<br />

11


PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024 PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024<br />

Tillsammans stoppar vi svinpesten.<br />

Kasta dina matrester i soporna!<br />

Information<br />

Medical care and First Aid<br />

First aid in the forest<br />

At the foot orienteering, there will be first aid stations in the forest. These<br />

will be marked on the map with a purple cross. They can help you with first<br />

aid and transport back to the arena if you need it. At the MTBO, there will<br />

be a first aid team at the finish.<br />

At the arena<br />

Open from 7.30 am–4.00 pm (22/7, 23/7, 25/7, 26/7, 27/7).<br />

Event first aid will be in partnership with SAMEM Medic AB, who will be<br />

offering basic first aid at our competition arenas at Rosenfors, Gunnarsö<br />

and Döderhultsdalen. The event first aid team will be able to help you with<br />

any acute medical problems suffered during the competition. The fee is SEK<br />

350, with a possible additional fee for any medicines administered. Payment<br />

is taken when you visit. There are defibrillators at the first aid station, other<br />

first aid points and other strategic locations around the arena. If you need<br />

medical care at other times:<br />

If you need medical care<br />

• Phone 1177 to find your closest health centre or emergency department in<br />

case you suffer an illness or accident.<br />

• If it’s an emergency, phone 112.<br />

Call 112<br />

If you call 112 via the app, your current location<br />

is sent to us at SOS Alarm. This means that we<br />

can identify your position as quickly as possible<br />

and help can reach you sooner. Call 112 for<br />

emergencies, where there is an immediate threat<br />

to life and property.<br />

YOUR SAFETY IS IMPORTANT!<br />

As a guest on our campsite in Döderhultsdalen, we hope you have<br />

a wonderful week. Please help us prevent any incidences of fire<br />

and theft by:<br />

• Being careful to follow all safety rules regarding open fires.<br />

• Following the recommended safety rules for distances when<br />

parking next to your camping pitch.<br />

• Being prepared for any fires by getting to know where<br />

your nearest fire extinguisher is. These are marked with red<br />

buckets.<br />

• Avoiding leaving valuables unattended.<br />

• Making sure that motorhomes, caravans, tents and vehicles<br />

are locked when you’re not at your camping pitch.<br />

Payment options at<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

We are continuing to minimise the handling<br />

of cash during O-<strong>Ringen</strong> and we hope that<br />

you, as a competitor, can help us. It is possible<br />

to pay using Swish and bank cards at all our<br />

Pay with<br />

sales points. However, we also accept cash.<br />

Swish or card<br />

All O-<strong>Ringen</strong> products, from competition<br />

classes to the string course, can be booked<br />

via our booking portal throughout the week.<br />

Simply go online to the portal to book and pay by<br />

card. A big thank you for helping us minimising the<br />

handling of cash and make O-<strong>Ringen</strong> a secure event<br />

for everyone!<br />

Together we can stop African<br />

swine fever. Put your food waste<br />

in a rubbish bin!<br />

FULL BODY COVER<br />

When competing, you must wear full body<br />

cover to protect you against cuts and<br />

scratches. This is also recommended for<br />

training. Full body cover means clothes must<br />

cover your legs and torso. Long trousers and<br />

a T-shirt are fine. You can cover any holes in<br />

your clothes using tape, but please do this<br />

before you go through verification.<br />

There is no tape available at the start or<br />

with any helpers!<br />

AFRICAN SWINE FLU – ASF<br />

This disease has now arrived in Sweden, which means we<br />

need your help to minimise the risk of it spreading further.<br />

Advice to orienteers<br />

If you have trained or competed in a part of the country<br />

affected by swine flu, clean and dry all your clothes and<br />

equipment carefully before you take it back out into the<br />

forest. Clothes should be washed at 60 or 40 degrees and<br />

left to dry indoors for at least seven days. Shoes should<br />

be cleaned carefully and left to air off indoors for at least<br />

seven days.<br />

Equipment can be disinfected by leaving it in a sauna<br />

at over 60 degrees, for at least 30 minutes. If you’re unsure<br />

of whether it is clean enough, buy new equipment.<br />

Never leave litter in the forest, including leftover food<br />

– take it home or leave it in a bin.<br />

If you find any ill or dead wild boar in the forest, report<br />

this to the Swedish Veterinary Agency – SVA.<br />

Read more at orientering.se/ASF<br />

Contributing clubs /<br />

Funktionärsföreningar<br />

Alstermo IF<br />

Ankarsrums OK<br />

Berga SOK<br />

Emmaboda Verda OK<br />

Gamleby OK<br />

Gunnebo OK<br />

Hultsfreds OK<br />

IF Stjärnan Påskallavik<br />

Kalmar OK<br />

Kexholms SK Åseda<br />

Målilla OK<br />

Nybro OK<br />

OK Njudung Vetlanda<br />

SOK Viljan Oskarshamn<br />

Torsås OK<br />

Vimmerby OK<br />

Västerviks OK<br />

Ålems OK<br />

Färjestadens GOIF<br />

Högsby IK<br />

Rödsle BK<br />

Rosenfors IK<br />

Skogens IF Oskarshamn<br />

Smålands orienteringsförbund<br />

Storåkersbackens koloniförening<br />

Foto: OKG.<br />

WiFi<br />

Rules for using open fires<br />

at the O-<strong>Ringen</strong> campsite<br />

We have WiFi at O-<strong>Ringen</strong> Square, at our<br />

campsite and at our arenas in Rosenfors,<br />

Gunnarsö and Döderhultsdalen.<br />

At O-<strong>Ringen</strong> Square WiF is available at<br />

Competitor Services and at several places<br />

along the market street.<br />

At our camping, WiFi is available at the<br />

kiosks and the service stations<br />

At the arenas, WiFi is available at Competitor<br />

Services and kiosks.<br />

The network is named<br />

O-<strong>Ringen</strong> Free Wi-fi and<br />

does not require a password.<br />

NUCLEAR POWER PLANT<br />

PREPAREDNESS ZONE<br />

Just outside Figeholm, on the Simpevarp peninsula to<br />

the north of Oskarshamn, you will find the OKG nuclear<br />

power plant.<br />

For visitors, it can be good to know that the<br />

preparedness zone, about 25 kilometres around<br />

the power plant, is equipped with an alarm system<br />

in case of a nuclear emergency. Measures include<br />

many loudspeakers, which sound an urgent public<br />

information announcement. The local council is<br />

planning to introduce further protective measures for<br />

use in the event of a nuclear emergency.<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

If a fire ban NOT been issued by<br />

the fire authorities, the following applies:<br />

• Disposable barbecues are not permitted.<br />

• Open fires on the ground are not permitted.<br />

• Gas grills, charcoal grills and camping stoves are<br />

permitted, as long as they are used carefully to<br />

minimise fire risk.<br />

• There are four barbecue areas on the campsite,<br />

each with two charcoal grills for camping guests.<br />

• Fire extinguishers are located within 50 m from<br />

each camping pitch and are marked with a red<br />

bucket on a high post.<br />

• Each kiosk has a fie extinguisher and a fire blanket.<br />

If a nuclear emergency occurs, tune your radio to Radio<br />

Sweden P4 (Radio Kalmar) for information about what<br />

has happened, what the authorities are doing and what<br />

you can do.<br />

You can find out more by going to lansstyrelsen.se/<br />

english and searching “nuclear energy readiness”.<br />

Länsstyrelsen<br />

Kalmar län<br />

12<br />

13


S208209_ENG_Mobila_kuber_17st_40x40cm.indd 3 2017-11-30 11:09 S208209_ENG_Mobila_kuber_17st_40x40cm.indd 5 2017-11-30 11:09<br />

S208209_ENG_Mobila_kuber_17st_40x40cm.indd 12 2017-11-30 11:09<br />

S208209_ENG_Mobila_kuber_17st_40x40cm.indd 15 2017-11-30 11:09<br />

S208209_ENG_Mobila_kuber_17st_40x40cm.indd 13 2017-11-30 11:09<br />

PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024 PROGRAMTIDNING O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN 2024<br />

O-<strong>Ringen</strong>s hållbarhetsarbete<br />

We’re making O-<strong>Ringen</strong> sustainable<br />

O-<strong>Ringen</strong> has a vision:<br />

“O-<strong>Ringen</strong> should be well-known<br />

as a sustainable event”.<br />

O-<strong>Ringen</strong> har en vision som säger att<br />

”O-<strong>Ringen</strong> ska vara en välkänd hållbar<br />

upplevelse”.<br />

Vi jobbar extra mycket mot fem av de globala målen:<br />

• Globalt mål 3: ”God hälsa och välbefinnande”<br />

• Globalt mål 5: ”Jämställdhet”<br />

• Globalt mål 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”<br />

• Globalt mål 13: ”Bekämpa klimatförändringarna”<br />

• Globalt mål 15: ”Ekosystem och biologisk mångfald”<br />

Avfallshantering är alltid en viktig fråga på O-<strong>Ringen</strong> i och<br />

med att vi har Sveriges största camping under vecka 30 och<br />

det blir stora mängder avfall. Utöver avfall arbetar vi med<br />

hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö, samarbete, kommunikation,<br />

jämställdhet, lokalt avtryck, transporter, mat och dryck, varor<br />

och tjänster och energi.<br />

Som ett av världens största idrottsevenemang ska O-<strong>Ringen</strong><br />

vara en ledande och god förebild inom hållbarhet, såväl miljömässigt<br />

som socialt och ekonomiskt.<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 är ett certifierat hållbart<br />

evenemang enligt Greentime.<br />

We are especially focused on five of<br />

the UN’s global sustainable development objectives:<br />

• Global objective 3: “Good health and well-being”<br />

• Global objective 5: “Gender equality”<br />

• Global objective 12: “Responsible consumption and<br />

production”<br />

• Global objective 13: “Climate action”<br />

• Global objective 15: “Life on land”<br />

Sorting waste and recycling is always an important topic at<br />

O-<strong>Ringen</strong> – we will be Sweden’s biggest campsite during week<br />

30, which means a lot of rubbish! As well as waste, we work<br />

with sustainability issues including work environment, our<br />

collaborations, communication, gender equality, our impact on<br />

the local area, transport, food and drink, goods and services<br />

and energy.<br />

As one of the world’s biggest sporting events, O-<strong>Ringen</strong><br />

should be a leading light and set a good example with regard<br />

to sustainability, both environmentally as well as socially and<br />

economically.<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 is a certified Sustainable<br />

Event according to Greentime.<br />

Photo: Peter Holgersson.<br />

Det ska vara lätt att sortera rätt<br />

Sorting your recycling should be easy!<br />

När det är semestertider är det lätt att man<br />

slappnar av och kanske slarvar lite med<br />

vanor som annars är väl inarbetade hemma.<br />

Som att källsortera till exempel. Men att alla<br />

hjälps åt att sortera sitt avfall är viktigt för<br />

att O-<strong>Ringen</strong> ska kunna stoltsera med att<br />

vara ett hållbart event. I år har vi dessutom<br />

satt ett ännu hårdare krav på oss själva än<br />

tidigare år, vi vill minska andelen restavfall<br />

(brännbart avfall) och för att lyckas med det<br />

måste vi alla hjälpas åt!<br />

Satsningen på en effektiv avfallshantering görs tillsammans<br />

med våra entreprenörer; Skrotfrag, Kretslopp Sydost, GDL och<br />

Returpack Pantamera.<br />

Campingen<br />

På varje servicestation finns möjlighet att sortera en mängd<br />

fraktioner; matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar,<br />

glas, tidningar/papper, metall, pant och i sista hand<br />

restavfall. På vår återvinningscentral strax bredvid O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

kan du dessutom lämna elektronikskrot, grovavfall,<br />

textil och batterier. Om du har någon annan fraktion som du<br />

behöver bli av med; prata med någon av campingvärdarna så<br />

hjälper vi dig!<br />

På campingen är det viktigt att allt matavfall och allt<br />

restavfall avfall läggs i plastpåsar – och att plastpåsarna är<br />

hopknutna med dubbla knutar! Matavfallet läggs i gröna påsar<br />

och restavfallet avfallet läggs i röda påsar.<br />

Påsar finns att hämta på närmaste servicestation, hos<br />

campingvärdarna, vid återvinningscentralen strax norr om<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget samt i deltagarservice.<br />

Arenorna<br />

På arenorna finns källsorteringsstationer där du kan sortera<br />

matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar/papper,<br />

glas, metall, pant och i sista hand restavfall.<br />

Visste du att…<br />

• Varje år samlar varje svensk in cirka 69 kg bioavfall<br />

(matavfall m.m.). Matavfallet används för rötning<br />

som ger biogas eller till kompost.<br />

• Utslaget genererar varje person i Sverige 449 kg<br />

hushållsavfall från hushåll och verksamheter,<br />

det blir 8,6 kg per vecka. Hur lite avfall kan du<br />

producera under din O-<strong>Ringen</strong>vecka?<br />

• Om vi skulle lämna alla kapsyler till återvinning,<br />

skulle en bilfabrik kunna tillverka 2 200 nya<br />

bilkarosser varje år.<br />

• Återvunnen kartong minskar koldioxidutsläppen<br />

med 37 procent jämfört med jungfrulig råvara<br />

• En konservburk som återvinns spar<br />

energi som räcker till 7 timmars tv-tittande<br />

• En återvunnen aluminiumburk spar energi<br />

som räcker till ett dygn vid datorn<br />

• Du kan koka 38 koppar kaffe<br />

på energin från din dagstidning<br />

• En påse matavfall kan bli biogas<br />

som räcker till 2,5 kilometers bilkörning<br />

When you’re on holiday, it’s easy to relax a<br />

bit and perhaps forget all those little tasks<br />

that are part of your daily routine at home.<br />

Like recycling, for instance. However, it’s<br />

important for everyone to make just a bit of<br />

effort – if we do so, O-<strong>Ringen</strong> will be able to<br />

proudly present itself as an environmentally<br />

certified event. This year, we’re also setting<br />

the bar higher than ever before. We would<br />

like to produce as little non-recyclable waste<br />

as possible and to succeed with that, we<br />

need everyone’s help!<br />

Our work towards effective recycling is being done in partnership<br />

with our contractors; Skrotfrag, Kretslopp Sydost, GDL,<br />

Ohlssons and Returpack Pantamera.<br />

On the campsite<br />

At each service station you can sort your waste into many different<br />

types; food waste, paper packaging, plastic packaging,<br />

glass, newspapers/paper, metal, deposit items and, for other<br />

items, non-recyclables. At our recycling centre next to O-<strong>Ringen</strong><br />

Square, you can also leave electronic waste, bulky waste,<br />

textiles and batteries. If there’s anything else you want to get<br />

rid of; talk to one of the campsite wardens and we’ll help you!<br />

At the campsite, it’s important that all food waste and all<br />

non-recyclables are put in plastic bags – and that these bags<br />

are tied with double knots! Food waste is put in green bags<br />

and non-recyclable waste in red bags.<br />

You can find bags at your nearest service station, with<br />

campsite wardens, at the recycling centre just north of<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square and Competitor Services.<br />

At the arenas<br />

There are recycling stations at each arena, where you can sort<br />

your food waste, plastic packaging, paper packaging, newspapers/paper,<br />

glass, metal, deposit items and non-recyclables.<br />

Photo by Nick Fewings Unsplash.<br />

Did you know that…<br />

• Each year, every Swede collects around 69 kg<br />

organic waste (food waste, etc.). Food waste is<br />

decomposed to create biogas or compost.<br />

• On average, each person in Sweden generates 449<br />

kg waste from households and businesses. That’s<br />

8.6 kg per week. How little waste can you produce<br />

during O-<strong>Ringen</strong> week?<br />

• If we recycled all our bottle tops, a car factory<br />

would be able to make the bodywork for an extra<br />

2,200 new cars per year.<br />

• Recycled cardboard creates 37% less carbon<br />

dioxide than using new raw materials<br />

• One recycled glass jar saves enough energy to<br />

watch TV for 7 hours<br />

• One recycled aluminium tin saves enough energy<br />

to power a desktop computer for 24hrs<br />

• You can make 38 cups of coffee with the energy<br />

from one newspaper<br />

• One bag of food waste can provide enough biogas<br />

for a 2.5 km car journey<br />

Sorteringsguide<br />

Sorting guide<br />

Matavfall i grön påse med dubbelknut: matrester, kaffesump,<br />

djurfoder, äggskal, matfett, skalrester.<br />

Food waste in a double knotted green bag: food waste, coffee<br />

grounds, animal food, egg shells, cooking oil, peelings<br />

Restavfall i röd påse med dubbelknut (det som inte går att<br />

sortera): blöja, badrumssvamp, bakplåtspapper, bindor, servett,<br />

våtservett, tops, hushållspapper.<br />

Följande sorteras<br />

Pappersförpackningar: mjölkkartong, flingpaket, engångstallrik<br />

i papper<br />

Plastförpackningar: glasspapper, plastpåsar, chipspåse<br />

Glas: färgat respektive ofärgat glas<br />

Tidningar/papper: papper och tidningar, reklam<br />

Metall: konservburkar, aluminiumfolie, engångsgrill, kaviartub<br />

Pant: pantflaskor och pantburkar<br />

Elektronikskrot: adapter, sladdar, radio<br />

Grovavfall: tält, stolar, luftmadrasser<br />

Textil: trasiga kläder, handdukar och sängkläder<br />

Batterier: Alla typer av batterier<br />

Tack för att du<br />

hjälper till att<br />

göra O-<strong>Ringen</strong><br />

hållbart!<br />

General waste in a double knotted red bag (items which cannot<br />

be sorted): nappies, sanitary products, bathroom sponges,<br />

baking paper, serviettes, wet wipes, tops, kitchen roll<br />

What goes where?<br />

Paper packaging: milk cartons, cereal packets, paper plates<br />

Plastic packaging: plasticised paper, plastic bags, crisp packets<br />

Glass: coloured and clear glass<br />

Newspapers/paper: paper and magazines, advertising<br />

Metal: tins, aluminium foil, single-use barbecues, caviar tubes<br />

Deposit items: deposit bottles and containers<br />

Electronic waste: adapters, cables, radios<br />

Bulky waste: tents, chairs, air beds<br />

Textiles: worn-out clothes, towels and bedclothes<br />

Batteries: All types of battery<br />

Thank you<br />

for making<br />

O-<strong>Ringen</strong><br />

sustainable!<br />

14<br />

15


2000+ Vi söker nya ytterligare kollegor 2 sökes 000 nya kollegor<br />

Var med och oss och rita kartan arbeta för en hållbar energiframtid för alla<br />

Hitachi Energy utvecklar det världens globala energisystemet till att till bli att mer bli hållbart, mer hållbart, flexibelt<br />

flexibelt och säkert. och Våra säkert. produkter Det vi levererar och tjänster används används av mer av mer än tre än fjärdedelar tre fjärdedelar av av<br />

världens befolkning. Tillsammans förbinder vi städer, länder och kontinenter.<br />

till elnätet.<br />

Vi är på en spännande tillväxtresa som är ett resultat av en hög efterfrågan<br />

på vår världsledande teknik och kunskap. Oavsett om du är i början<br />

av karriären eller står vid ett vägval – hos oss finns många möjligheter.<br />

De Vi söker flesta allt börjar från hos projektledare oss för vårt och viktiga kvalitetsspecialister uppdrag och alla till spännande ingenjörer och inköpare<br />

arbetsuppgifter, samt roller inom och supportfunktioner stannar för vår som öppna ekonomi, och inkluderande HR, IT och gemenskap.<br />

marknad.<br />

Med mångfald och samarbete skapar vi lysande innovation och skapar ett klimat<br />

ett där klimat alla mår där bra alla och kan utvecklas. må bra och utvecklas.<br />

Hitta din din plats plats på Hitachi på Hitachi Energy i Energy Landskrona, i Landskrona, Figeholm, Ludvika,<br />

Göteborg, Piteå, Piteå, Ludvika, Figeholm, Smedjebacken, Smedjebacken, Västerås eller Stockholm. Västerås eller Stockholm.<br />

Ansök på på hitachienergy.com/careers<br />

Det är så svårt att<br />

hitta bland all info<br />

på min digitala arbetsplats<br />

är det superlätt<br />

att hitta rätt<br />

Lär känna oss<br />

bättre på<br />

sitevision.se


Översiktskarta<br />

Overview map<br />

Symbol och färg<br />

Orientering<br />

MTBO<br />

PreO<br />

ARENA MÅLILLA OK’s<br />

KLUBBSTUGA<br />

ETAPP 1<br />

ARENA ROSENFORS<br />

ETAPP 1 & 2<br />

ARENA HAVSLÄTTS<br />

FRILUFTSOMRÅDE<br />

ETAPP 2<br />

ARENA DÖDERHULTSDALEN<br />

ETAPP 4 & 5<br />

ARENA BERGA IP<br />

ETAPP 4<br />

ETAPP 3–5<br />

O-RINGENTORGET<br />

O-RINGENSTADEN<br />

OSKARSHAMN<br />

ARENA BRÄDHOLMEN<br />

ELITSPRINTEN<br />

BAGHEERASTAFETTEN<br />

DJUPETRÄSK<br />

TRÄNINGSBANOR<br />

ARENA STADSPARKEN<br />

ETAPP 3<br />

ARENA GUNNARSÖ<br />

ETAPP 3<br />

ARENA LÅNGEHÄLL<br />

SATELLITPARKERING<br />

ETAPP 1 & 2<br />

ARENA KRISTINEBERG<br />

Restider / Travel times<br />

ETAPP 5<br />

Etapp / Stage 1–2, Arena Rosenfors<br />

Avreseort<br />

Place of departure<br />

Färdmedel<br />

Transport<br />

Avstånd<br />

Restid<br />

Gång till arena<br />

Walk to arena<br />

Distance Travel time<br />

Camping Buss 45 km 35 min 300 m<br />

Parkering Bil - - 1200 m<br />

Avreseort<br />

Place of departure<br />

Etapp / Stage 3, Arena Gunnarsö<br />

Färdmedel<br />

Transport<br />

Avstånd<br />

Restid<br />

Gång till arena<br />

Walk to arena<br />

Distance Travel time<br />

Camping Cykel 4 km - 0 m<br />

Parkering arena Bil - - 1500 m<br />

Satellitparkering Buss 4 km 13 min 300 m<br />

OL<br />

Elit<br />

SÖN<br />

21/7<br />

Arena<br />

Brädholmen<br />

Invigning<br />

Bagheerastafetten<br />

-<br />

MÅN<br />

22/7<br />

Arena<br />

Rosenfors<br />

Etapp 1<br />

Lång<br />

Arena<br />

Rosenfors<br />

Etapp 1<br />

Lång<br />

TIS<br />

23/7<br />

Arena<br />

Rosenfors<br />

Etapp 2<br />

Medel<br />

Arena<br />

Rosenfors<br />

Etapp 2<br />

Medel<br />

ONS<br />

24/7<br />

Aktivitetsdag<br />

Arena<br />

Brädholmen<br />

Etapp 3<br />

Elitsprinten<br />

TORS<br />

25/7<br />

Arena<br />

Gunnarsö<br />

Etapp 3<br />

Lång<br />

Aktivitetsdag<br />

FRE<br />

26/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 4<br />

Medel<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 4<br />

Medel<br />

LÖR<br />

27/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 5<br />

Lång<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 5<br />

Lång<br />

Etapp / Stage 4–5, Arena Döderhultsdalen<br />

Avreseort<br />

Place of departure<br />

Färdmedel<br />

Transport<br />

Avstånd<br />

Distance<br />

Restid<br />

Travel time<br />

Gång till arena<br />

Walk to arena<br />

Camping Cykel 100–1300 m - 0 m<br />

Parkering<br />

Bil riksväg 37/47<br />

O-<strong>Ringen</strong>toret västerifrån<br />

- - 200–400 m<br />

Parkering ishallen Bil E22 norrifrån - - 900 m<br />

Satellitparkering Buss 3 km 13 min 400 m<br />

MTBO<br />

PREO<br />

-<br />

-<br />

Arena<br />

Långehäll<br />

Etapp 1<br />

Medel<br />

Arena<br />

Målilla OK:s<br />

klubbstuga<br />

Etapp 1<br />

Medel<br />

Arena<br />

Långehäll<br />

Etapp 2<br />

Lång<br />

Arena<br />

Havslätts<br />

friluftsområde<br />

Etapp 2<br />

Lång<br />

Aktivitetsdag<br />

Aktivitetsdag<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 3<br />

Förlängd sprint<br />

Arena<br />

Stadsparken<br />

Etapp 3<br />

TempO/Medel<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 4<br />

Medel<br />

Arena<br />

Berga IP<br />

Etapp 4<br />

Lång<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 5<br />

Lång<br />

Arena<br />

Kristineberg<br />

Etapp 5<br />

Lång<br />

18<br />

E 680561<br />

19


Resa & Boende<br />

Travel & Stay<br />

Resa & Boende<br />

Travel & Stay<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

O-<strong>Ringen</strong>staden<br />

701, 702<br />

Infart E, G, H<br />

Etapp 3<br />

701, 702<br />

Etapp 1, 2<br />

ETAPP 4, 5<br />

Toalett / Toilet<br />

Dusch / Shower<br />

Tvättmaskin / Laundry<br />

Kiosk<br />

Cykelparkering / Bike parking<br />

Grillplats / Fire place<br />

På samtliga<br />

servicestationer finns:<br />

• Dricksvatten<br />

• Laddstationer<br />

• Återvinning<br />

• Campingvärdar<br />

• Latrin<br />

• Hjärtstartare<br />

Elplatserna är som vanligt lågt dimensionerade<br />

för hushållsbruk och<br />

är inte avsedda för laddning av<br />

elbilar eller annat resurskrävande.<br />

Boende hårt underlag Rödsleskolan<br />

Rödsleskolan som ligger i kanten av O-<strong>Ringen</strong>staden<br />

kommer att nyttjas av deltagare som beställt boende på<br />

hårt underlag. Det är gångavstånd till O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Närhet till busshållplats kollektiva trafiken i Oskarshamn.<br />

Det är 2,5 km till centrala Oskarshamn.<br />

Här kommer deltagarna att fördelas på de rum som finns<br />

att tillgå! Här kommer det att finnas möjlighet att tillaga<br />

enklare mat för de som bor på skolan.<br />

Goda parkeringsmöjligheter finnes. följ skyltning till<br />

camping område C–H därifrån skylt Rödsleskolan<br />

Infart D<br />

Etappbussar / Stage buses<br />

Infart C, F<br />

Lokaltrafik<br />

Områdesbeteckning<br />

701, 702<br />

Infart B<br />

O-RINGENTORGET<br />

Campingen öppnar<br />

torsdagen den 18 juli<br />

kl 12.00 och stänger<br />

söndag den 28 juli<br />

kl 12.00.<br />

701, 702 Till/från<br />

satelitparkering<br />

etapp 4, 5<br />

Döderhultsdalens camping<br />

Döderhultsdalen campsite<br />

Oskarshamn ligger vackert<br />

beläget vid ostkusten. Från<br />

norr kommer man E22 från<br />

Norrköping alternativt<br />

riksväg 34 från Linköping.<br />

Från söder kommer man<br />

E22 från Kalmar eller<br />

riksväg 37 från Växjö.<br />

Väster ifrån riksväg 47 från<br />

Nässjö. När ni kommer till<br />

Oskarshamn är det skyltat<br />

med grön/gula skyltar till<br />

campingen som ligger i<br />

Döderhultsdalen.<br />

Vägvisning finns runt Döderhultsdalen<br />

och från riksväg E 22 samt Riksväg 37/47.<br />

Campingvärdar finns vid kioskerna och vid<br />

infarterna till varje område när ni anländer till<br />

campingen och hjälper dig att hitta din plats.<br />

Titta gärna i god tid på hemsidan så du vet<br />

viket område och vilken plats du ska till.<br />

Hur hittar du ditt område<br />

Campingen i Döderhultsdalen har sex infarter.<br />

Campingen är uppdelad i åtta områden, A-H<br />

och campingplatserna är numrerade från<br />

1–2945 enligt följande:<br />

• Område A: 1-546.<br />

• Område B: 547-1052.<br />

• Område C: 1053-1224.<br />

• Område D: 1225-1478.<br />

• Område E:1479-1753.<br />

• Område F: 1754-2346 , 2827-2945.<br />

• Område H: 2644-2826.<br />

Öppettider på campingen<br />

Campingen öppnar den 18 juli klockan 12.00<br />

och våra sex infarter är bemannade klockan<br />

12.00–19.00 på torsdagen. Fredag till söndag<br />

kommer infarterna att vara bemannade<br />

klockan 8.00–19.00. Övriga tider finns ett<br />

journummer där du kan nå ansvariga på<br />

campingen. Detta nummer finns anslaget<br />

på anslagstavlor på servicestationerna på<br />

området. Campingen stänger söndag 28 juli<br />

klockan 12.00<br />

Elplatser<br />

Det finns cirka 1300 elplatser, Dessa är som<br />

tidigare år lågt dimensionerade endast<br />

för hushållsbruk. Detta innebär att det är<br />

förbjudet att använda ström till värmefläktar<br />

i förtält i vårt elnät. Om detta respekteras<br />

kommer vi att ha få elavbrott eller inga alls.<br />

Det är också förbjudet att ladda elbilar på<br />

campingen. Det finns ett stort utbud av bra<br />

laddstationer i Oskarshamn.<br />

Servicestationer<br />

Det finns fem servicestationer på<br />

campingområdet. Vid varje servicestation<br />

finns toaletter, disk, tvätt, hämtning av<br />

dricksvatten, laddning för surfplattor och<br />

mobiler mm. På fyra av servicestationerna är<br />

det mobila toaletter och på en av stationerna<br />

kommer vi i år att testa vakuumtoaletter<br />

(område A). Se campingkarta för närmaste<br />

servicestation.<br />

Kiosker<br />

Det kommer att finnas tre kiosker på campingområdet<br />

och en på O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

I dessa kommer det att finnas ett mindre<br />

sortiment med dagligvaror.<br />

Hjärtstartare<br />

Det finns hjärtstartare vid varje kiosk.<br />

Toaletter<br />

Det finns toaletter vid varje servicestation<br />

med daglig städning.<br />

Tömning av latrin<br />

från husvagn/husbil<br />

Vid servicestationerna kommer det att finnas<br />

möjlighet att tömma latrin. Det kommer att<br />

finnas vid varje servicestation. Se till att hålla<br />

rent efter er. Dessa kommer att tömmas<br />

dagligen. Om du har någon fundering kring<br />

detta kan du ta kontakt med campingvärdarna.<br />

Dusch<br />

På campingen finns inga uppbyggda duschar<br />

utan vi hänvisar till duscharna ute på våra<br />

arenor. Det finns också duschmöjligher i<br />

anslutning till campingen i Rödsleskolan,<br />

och Rödsle Bollklubbs anläggning vid<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget. Tack för att ni hjälper oss att<br />

hålla rent och snyggt i dessa anläggningar<br />

när ni nyttjar dem!<br />

Rödsle Bollklubbs duschar är stängda<br />

under etapp 4 och 5 då arenaduschar finns i<br />

området.<br />

Tvättmaskiner<br />

Det finns tio tvättmaskiner på campingen.<br />

Dessa är placerade på område A i närheten<br />

av O-<strong>Ringen</strong>torget och är till för gäster som<br />

bor på campingen. Dessa går inte att boka!<br />

Återvinningsstationer<br />

Vid varje servicestation finns det återvinningskärl<br />

som är väl uppmärkta med vad som<br />

sorteras i vilket kärl. Vid den röda ladugården<br />

mellan O-<strong>Ringen</strong>torget och platsen där<br />

arenan blir för etapp 4 och 5 finns det också<br />

större återvinningskärl. Tack för att ni prioriterar<br />

att sortera ert skräp och bidra till ett mer<br />

hållbart evenemang!<br />

Brandsläckare<br />

Brandsläckare och annan räddningsutrustning<br />

finns uppsatta på hela campingen. Dessa är<br />

utmärkta med en 3,6 meter hög regel med<br />

en röd hink på toppen. Dessutom finns det<br />

hjärtstartare vid varje kiosk. Vid risk för brand<br />

eller annan skada ring alltid 112.<br />

Grillplatser<br />

Kommer att finnas i närhet av kioskerna . Det<br />

är strängt förbjudet att gör upp eld på annan<br />

plats än på de hänvisade platserna. Det<br />

kommer att finnas ved till försäljning.<br />

Förbjudet område på<br />

och runt campingen<br />

Öster om område E och norr om ån på<br />

område G går det hästar: dessa hagar är<br />

strängt förbjudna att beträda. På campingen<br />

finns det små åkerholmar. Dessa är skyddade<br />

genom biotopskyddsförordningen. De är<br />

snitslade runt med röd/vit snitsel och får inte<br />

beträdas. Givetvis är trädgårdar förbjudna<br />

att beträda.<br />

ÖPPETTIDER KIOSKER<br />

OPENING HOURS KIOSKS<br />

Döderhultsdalens camping<br />

20/7 08.00–10.30, 14.30–21.00<br />

21/7 08.00–10.30, 14.30–21.00<br />

22/7 06.30–10.30, 14.30–21.00<br />

23/7 06.30–10.30, 14.30–21.00<br />

24/7 06.30–10.30, 14.30–21.00<br />

25/7 06.30–10.30, 14.30–21.00<br />

26/7 06.30–10.30, 14.30–21.00<br />

27/7 06.30–10.30, 14.30–21.00<br />

28/7 08.00–12.00<br />

Travelling to O-<strong>Ringen</strong><br />

Oskarshamn is in a beautiful<br />

location on Sweden’s east coast.<br />

From the north, take the E22<br />

from Norrköping or national<br />

route 34 from Linköping. Arrive<br />

from the south via the E22<br />

from Kalmar or national route<br />

37 from Växjö. From the west,<br />

take national route 47 from<br />

Nässjö. When you arrive at<br />

Oskarshamn, follow the green<br />

and yellow signs to the campsite<br />

at Döderhultsdalen.<br />

Road signs will be placed around Döderhultsdalen<br />

and from the E22 and national route<br />

37/47. There will be campsite wardens at the<br />

kiosks and at the entrance to each area, who<br />

will help you find your pitch when you arrive.<br />

Remember to check our website before travelling<br />

so you know which area and pitch you<br />

are heading to.<br />

How to find your pitch<br />

The campsite at Döderhultsdalen has six entrances.<br />

The campsite is divided into 8 areas,<br />

A-H, and the pitches are numbered from<br />

1-2945 as follows:<br />

• Area A: 1-546.<br />

• Area B: 547-1052.<br />

• Area C: 1053-1224.<br />

• Area D: 1225-1478.<br />

• Area E:1479-1753.<br />

• Area F: 1754-2346 and<br />

extra pitches 2827-2945.<br />

• Area G: 2347-2643.<br />

• Area H: 2644-2826.<br />

Campsite opening times<br />

The campsite opens on Thursday July 18 th at 12<br />

noon and our six entrances are staffed from<br />

12 noon–7 pm on Thursday. On Friday to Sunday,<br />

the entrances will be staffed from 8.00<br />

am–7.00 pm. Outside of these hours, you can<br />

contact the campsite warden by phone. The<br />

phone number will be written on the noticeboards<br />

at each service station. The campsite<br />

closes at 12 noon on Sunday July 28 th .<br />

Pitches with electricity<br />

There are around 1300 pitches with electricity<br />

points. As in previous years, these will be designed<br />

for small household items. This means<br />

you are not allowed to use this power supply<br />

for heaters in awnings. If everyone sticks to<br />

this rule, we will have very few, and possibly<br />

no power cuts. Neither is it allowed to charge<br />

electric vehicles at these points. There are<br />

many good charging points in Oskarshamn.<br />

Service stations<br />

There are five service stations on the campsite.<br />

Each service station has toilets, dish<br />

washing, laundry facilities, a supply of drinking<br />

water, charging points for tablets and<br />

phones, etc. Four of the service stations will<br />

have portable toilets and at one of the stations<br />

we will be testing vacuum toilets (area<br />

A). See the campsite map for your nearest<br />

service station.<br />

Kiosks<br />

There will be three kiosks at the campsite<br />

and one in O-<strong>Ringen</strong> Square. These will stock<br />

a small selection of groceries, for example<br />

bread, juice, milk, butter, yoghurt and other<br />

items.<br />

Defibrillator<br />

There is a defibrillator at each kiosk.<br />

Toilets<br />

There will be toilets at each service station.<br />

These will be cleaned each day.<br />

Emptying chemical toilets from caravans<br />

and motorhomes. You will be able to empty<br />

chemical toilets from caravans and motorhomes<br />

at service stations. There will be two<br />

dedicated portable toilets at each service<br />

station. Please remember to clean up after<br />

you use them. These toilets will be emptied<br />

each day. If you have any questions, please<br />

speak to one of the campsite wardens.<br />

Showers<br />

There are no showers at the campsite –<br />

please use the showers out at each arena. You<br />

can also shower near the campsite at Rödsle<br />

school, Tennishallen and at Rödsle Bollklubb’s<br />

facilities at O-<strong>Ringen</strong> Square. Thank you for<br />

helping keep these facilities clean when you<br />

use them!<br />

Rödsle Bollklubb’s showers are closed<br />

during stage 4 and 5.<br />

Washing machines<br />

There are ten washing machines at the<br />

campsite. These are located in area A, near<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square, and are for the use of<br />

guests staying at the campsite. They cannot<br />

be booked in advance!<br />

Fire extinguishers<br />

Fire extinguishers will be located in all areas<br />

of the campsite. Their locations are marked<br />

with 3.6 m high stakes, with a red bucket<br />

on the top. There is also a defibrillator at<br />

each kiosk. See the campsite map for their<br />

locations. In case of fire or other emergency,<br />

phone 112.<br />

Recycling stations<br />

Every service station will have recycling containers,<br />

with clear instructions about which<br />

materials can be put in each container. There<br />

are also large recycling containers by the<br />

red barn between O-<strong>Ringen</strong> Square and the<br />

area location for stages 4 and 5. Thank you<br />

for taking the time to sort your waste and<br />

contributing to a more sustainable event!<br />

Barbecue areas<br />

Will be located near some of the service stations.<br />

It is strictly forbidden to light open fires<br />

at any other location. Wood will be available<br />

for sale.<br />

Forbidden areas in and<br />

around the campsite<br />

There are horse paddocks East of area E and<br />

north of area G. These may not be accessed.<br />

Around the campsite there are some small<br />

areas that are protected under environmental<br />

regulations. These areas are taped off with<br />

red and white tape and may not be accessed.<br />

Of course, gardens are also out of bounds.<br />

Each service station has:<br />

• Drinking water<br />

• Charging station<br />

• Recycling<br />

• Camping hosts<br />

• Latrine<br />

Pitches with electricity are supplied with the<br />

voltage necessary for household use and are<br />

not intended for charging electric cars or<br />

other resource-intensive devices.<br />

20<br />

21


Tillsammans tar vi<br />

hand om framtiden<br />

skb.se<br />

Uppgradera<br />

toaletterna med<br />

mensskydd<br />

Vårt uppdrag är att ta hand om använt<br />

kärnbränsle och radioaktivt avfall från de<br />

svenska kärnkraftverken på ett säkert och<br />

hållbart sätt. Tillsammans ska vi bygga ett<br />

av världens första slutförvarssystem för<br />

använt kärnbränsle.<br />

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING<br />

Tork Period Care Dispenser - tilsammans gör vi skillnad<br />

Visste du att 60% vill se gratis mensskydd* på skolor och arbetsplatser? Genom att investera i intimhygienprodukter<br />

kan ni visa att ni ligger i framkant och underlättar vardagen för er personal.<br />

Tork Period Care dispenser erbjuder tre olika sorters mensskydd från det Nordiskt marknadsledande varumärket<br />

Libresse, så att varje medarbetare kan välja just det mensskydd som passar dem. Med den nya dispensern från Tork<br />

är det enkelt att uppgradera toaletterna med mensskydd och visa att du bryr dig om personal och besökare.<br />

Hitta mer info på www.tork.se/libresse<br />

*Sifo undersökning på uppdrag av Essity, 2021.<br />

22<br />

23


Resa & Boende<br />

Travel & Stay<br />

Resa & Boende<br />

Travel & Stay<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

Ta dig till<br />

How to get<br />

etapperna<br />

Under etapp 1 och 2 går etappbussar löpande till och från<br />

arenan 06.20–11.30 och från arenan 11.30–17.00.<br />

För etapp 3 går stödbussarna löpande från<br />

satellitparkeringen 07.00–17.00.<br />

Med etappbussarna<br />

reser du gratis<br />

och det ingår i<br />

deltagaravgiften<br />

to each stage<br />

For stages 1 and 2, stage buses will operate as a shuttle<br />

to the arena 6.20 am–11.30 am and from the arena<br />

11.30 am–5.00 pm.<br />

For stage 3, buses will travel from the satellite parking<br />

area 7.00 am–5.00 pm.<br />

Stage buses are<br />

included in<br />

your entry fee<br />

Etapp 1 och 2<br />

Bussresor till etapp 1 och 2 ingår i deltagaravgiften<br />

och sker från O-<strong>Ringen</strong>staden vid<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

Vi vill också uppmana dig som bor väster,<br />

söder och norr om Oskarshamn eller generellt<br />

måste använda bilen, passa på att turista lite<br />

i området för just etapp 1 och 2.<br />

Satellitparkeringen kommer vara öppen för<br />

etapp 3, 4 och 5.<br />

Arenaparkeringen för etapp 1 och 2 kommer<br />

att kosta 100 kronor per dag och det hjälper<br />

oss mycket i planeringen om alla som räknar<br />

med att ta bilen bokar en parkeringsbiljett i<br />

god tid. Detta för att vi skall kunna säkerställa<br />

tillräckligt många parkeringsplatser men<br />

också för att inte sätta in fler bussar än vad<br />

som behövs från O-<strong>Ringen</strong>staden. Bokningen<br />

gör du på samma sätt som anmälan/kringtjänster,<br />

via vår bokningsportal som du når<br />

via oringen.se.<br />

Förbeställda parkeringsbiljetter till etapp<br />

1 och 2 hämtas ut vid Deltagarservice på<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget i Oskarshamn i samband med<br />

att du hämtar din nummerlapp.<br />

Kommer du direkt till bilparkeringen för<br />

etapp 1 och 2 i Rosenfors kan parkeringsbiljett/er<br />

erhållas på plats på parkeringen.<br />

Parkera din bil och gå sedan till anvisad plats<br />

för att hämta ut din parkeringsbiljett/biljetter<br />

mot avprickning. Observera vi har tyvärr<br />

inte möjlighet att ta emot betalning på plats<br />

utan samtliga måste förboka sin biljett i vår<br />

bokningsportal via oringen.se.<br />

Placera parkeringsbiljetten i framrutans<br />

vänstra hörn (observera att det är olika<br />

parkeringsbiljetter för dag 1 och dag 2).<br />

Etapp 3<br />

Arena Gunnarsö ligger cirka 4 km från<br />

O-<strong>Ringen</strong>staden. Gång- och cykelväg kommer<br />

att vara skyltad. För er som kommer med<br />

cykel till arenan finns anvisad cykelparkering.<br />

Från O-<strong>Ringen</strong>staden kommer Kalmar<br />

länstrafiks (KLT) linje 701 gå i en slinga runt<br />

campingområdet och via centrum var 15:e<br />

minut. Restid cirka 25 minuter. Avstigning och<br />

påstigning sker 600 m från arenan.<br />

Gångvägen är snitslad.<br />

Ni som kommer med bil kör av E22 vid<br />

Oskarshamn S och följer vägvisning ”till<br />

Gotland”. Följ sedan grön/gul vägvisning till:<br />

• Parkering Etapp 3, 2000 parkeringsplatser<br />

med 1500 m snitslad gångväg till arena<br />

Gunnarsö.<br />

• Satellitparkering med etappbussar<br />

till arenan, här finns cirka 500<br />

parkeringsplatser. Etappbussar avgår från<br />

satellitparkeringen till arenan. Avstigningen<br />

och påstigning är 300 m snitslad gångväg<br />

till arena Gunnarsö (Rekommenderas för de<br />

som inte kan gå så långt eller familjer med<br />

små barn).<br />

Det finns direktbussar med KLT till etapp 3<br />

med påstigning norr om O-<strong>Ringen</strong>staden<br />

vid korsningen Norra Vägen/Slånbärsvägen,<br />

följ markerad väg mellan O-<strong>Ringen</strong>stadens<br />

område D och E. Avstigning och påstigning<br />

sker 600 m från arenan. Gångvägen är<br />

snitslad. Resan med KLT-bussarna är gratis. Se<br />

QR kod för tider.<br />

Etapp 4 och 5<br />

Arena Döderhultsdalen ligger på gångavstånd<br />

från O-<strong>Ringen</strong>staden. För er som kommer med<br />

cykel finns anvisad cykelparkering.<br />

Ni som kommer Riksväg 37/47 från väster kör<br />

och parkerar vid O-<strong>Ringen</strong>torgets parkeringar.<br />

Kommer ni E22 norr ifrån kör av E22 vid<br />

avfart Oskarshamn N och följer sedan grön/<br />

gul vägvisning till parkering vid Ishallen,<br />

cirka 500 parkeringsplatser. Därifrån 900 m<br />

snitslad gångväg till arenan.<br />

Kommer Ni från söder på E22 kör av E22<br />

vid Oskarshamn S och följer vägvisning<br />

”till Gotland” i 400 m. Följ sedan grön/<br />

gul vägvisning till Satellitparkering<br />

med etappbussar till arenan cirka 500<br />

parkeringsplatser. Etappbussar avgår från<br />

satellitparkeringen till arenan. Avstigningen<br />

och påstigning är 400 m snitslad gångväg till<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

Med etappbussarna reser du gratis och det<br />

ingår i deltagaravgiften.<br />

Dagparkering<br />

Alla våra parkeringar är så kallade<br />

dagparkeringar där det inte får<br />

förekomma någon nattparkering.<br />

Stages 1 and 2<br />

Bus travel to stages 1 and 2 is included in your<br />

competition entry. These buses travel from<br />

O-<strong>Ringen</strong> City, stopping next to the Döderhultsdalen<br />

arena.<br />

We encourage those of you staying to the<br />

west, south and north of Oskarshamn, and<br />

anyone else who needs to use their car, to<br />

stay on and visit some local tourist attractions<br />

while you’re in the area of stages 1 and 2.<br />

The satellite parking area will be open for<br />

stages 3, 4 and 5.<br />

Parking at the arena for stages 1 and 2 will<br />

cost SEK 100 per day. It would be very helpful<br />

for our on-the-day organisation if everyone<br />

planning to use their car can book their<br />

parking pass in good time. This will help us<br />

ensure sufficient space and avoid operating<br />

too many buses from O-<strong>Ringen</strong> City. You<br />

can book these in the same place as your<br />

competition entry and other services, via our<br />

booking portal at oringen.se.<br />

Pre-ordered parking tickets for stages<br />

1 and 2 can be collected from Competitor<br />

Services at O-<strong>Ringen</strong> Square in Oskarshamn<br />

when you collect your number bib.<br />

If you’re arriving straight to the parking<br />

area for stages 1 and 2 in Rosenfors, parking<br />

tickets can be collected at the parking area<br />

on the day. Park your car and then collect<br />

your pass as instructed. Please note that it is<br />

not possible to pay for parking on the day -<br />

all parking tickets must be booked in advance<br />

using the booking portal at oringen.se.<br />

Place your parking pass(es) in the left hand<br />

corner of your windscreen (please note that<br />

days 1 and 2 have different parking tickets).<br />

Stage 3<br />

The arena at Gunnarsö is around 4 km from<br />

O-<strong>Ringen</strong> City. The route will be signed along<br />

pedestrian and cycleways. There is bike parking<br />

at the arena for anyone cycling there.<br />

From O-<strong>Ringen</strong> City, the local bus Kalmar<br />

länstrafik (KLT) route 701 will follow a route via<br />

the campsite and the town centre every 15<br />

minutes. Journey time around 25 minutes. The<br />

bus stops around 600 m from the arena and<br />

the route from here will be marked with tapes.<br />

If you’re arriving by car, exit the E22 at the<br />

Oskarshamn S junction and follow the signs<br />

for Gotland. Then follow the green and yellow<br />

signs to:<br />

• Parking Stage 3: 2,000 parking spaces<br />

with 1500 m taped walking route to the<br />

Gunnarsö arena.<br />

• Satellite parking with stage buses to the<br />

arena after around 400 m. around 500<br />

parking spaces. Stage buses will operate<br />

between the satellite parking area and the<br />

arena. The bus stops around 300 m from<br />

the arena at Gunnarsö, marked with tapes<br />

(recommended for anyone who might find<br />

a longer walk difficult, or those with small<br />

children).<br />

KLT will operate direct buses to Stage 3 from<br />

a stop just north of O-<strong>Ringen</strong> City at the<br />

junction of Norra Vägen and Slånbärsvägen.<br />

Follow the marked route between areas D<br />

and E of O-<strong>Ringen</strong> City. The bus stops around<br />

600 m from the arena. The route from here is<br />

marked with tapes. Travel on these KLT buses<br />

will be free of charge. Scan the QR code for<br />

timetables.<br />

Stages 4 and 5<br />

The arena at Döderhultsdalen will be within<br />

walking distance of O-<strong>Ringen</strong> City. There will<br />

also be bike parking for anyone cycling there.<br />

Anyone arriving by route 37/47 from the<br />

west can park at the O-<strong>Ringen</strong> Square parking<br />

area.<br />

If you’re arriving on the E22 from the north,<br />

exit the E22 at the Oskarshamn N junction<br />

and then follow the green and yellow road<br />

signs to the parking at the ice rink (Ishallen),<br />

around 500 parking spaces. From there, there<br />

is 1,100 m walk along a taped route to the<br />

arena.<br />

From the E22 from the south, exit the E22<br />

at the Oskarshamn S junction and follow<br />

the signs for Gotalnd for about 400 m. Then<br />

follow the green and yellow road signs to<br />

Satellite parking and take the stage bus to<br />

the arena. 500 parking spaces. The stage<br />

buses stop around 400 m from the arena at<br />

Döderhultsdalen – follow the tapes route.<br />

Journeys on stage buses are included in<br />

your competition entry fee.<br />

Overnight parking<br />

Our parking areas are open only during the<br />

daytime and cannot be used for overnight<br />

parking.<br />

Etapp 1 & 2<br />

Arena Rosenfors<br />

Etapp 3<br />

Arena Gunnarsö<br />

Etapp 4 & 5<br />

Arena Döderhultsdalen<br />

Boende i O-<strong>Ringen</strong>staden Boende i Oskarshamn Övriga<br />

Etappbuss.<br />

Cykel, promenad eller buss.<br />

Promenad eller cykel.<br />

Etappbuss alternativt<br />

bil till arenaparkering.<br />

Cykel, promenad eller buss.<br />

Promenad eller cykel.<br />

Bil till arenaparkering.<br />

Bil till arenaparkeringen eller bil till satellitparkeringen<br />

och därifrån buss till etappen.<br />

Bil till O-<strong>Ringen</strong>torgets parkering alternativt till<br />

Ishallens parkering alt till satellitparkeringen och<br />

därifrån bussar till etappen.<br />

För MTBO och PreO<br />

– se respektive sidor<br />

senare i tidningen<br />

For MTBO and TrailO<br />

– see pages later<br />

in this magazine<br />

Stages 1 & 2<br />

Arena Rosenfors<br />

Stage 3<br />

Arena Gunnarsö<br />

Stages 4 & 5<br />

Arena Döderhultsdalen<br />

Staying at O-<strong>Ringen</strong> Campsite Staying in Oskarshamn Staying elsewhere<br />

Stage bus.<br />

Cycle, walk or local bus<br />

Cycle or walk<br />

Stage bus or car<br />

to arena parking<br />

Cycle, walk or local bus<br />

Cycle or walk<br />

Car to arena parking<br />

Car to arena parking or car to satellite parking,<br />

then bus to arena<br />

Car to O-<strong>Ringen</strong> City parking or parking at the ice<br />

hall or car to satellite parking, then bus to arena<br />

Kalmar länstrafik<br />

Kalmar länstrafik<br />

Under perioden 21–28 juli sänker<br />

Kalmar länstrafik priset på<br />

24-timmarsbiljetter med 50 %<br />

inom Kalmar län. Det är alltså<br />

ett utmärkt tillfälle för dig som<br />

vill uppleva andra delar av länet<br />

under veckan när du inte är ute i<br />

skogen. Dessutom reser samtliga<br />

kostnadsfritt på busslinje 701<br />

och 702 i Oskarshamn under<br />

samma period.<br />

O-<strong>Ringen</strong> kommer till Oskarhamn och Kalmar<br />

län den 21–27 juli 2024. Under tävlingsveckan<br />

finns det flera resealternativ med kollektivtrafiken<br />

både till, från och under tävlingarna.<br />

Kalmar länstrafik kommer under veckan att<br />

förstärka flera anslutningar till O-<strong>Ringen</strong>.<br />

Satsningen är ett samarbete mellan Kalmar<br />

länstrafik och Oskarshamns kommun.<br />

Vid resa med Kalmar länstrafik hänvisar vi<br />

dig till att ladda ner appen "Kalmar länstrafik"<br />

för att se resealternativ, anslutningar och<br />

biljettpriser.<br />

Gå till<br />

kalmarlanstrafik.se/o-ringen<br />

eller scanna QR-koden för att<br />

komma till Kalmar Länstrafiks<br />

sida om trafik under O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong> 2024.<br />

Foto: Kalmar Länstrafik.<br />

From July 21 st –28 th you can<br />

enjoy 50 % off 24-hour tickets<br />

with the local public transport<br />

provider, Kalmar Länstrafik,<br />

within the Kalmar region. This<br />

is an excellent opportunity to<br />

experience other parts of this<br />

region during O-<strong>Ringen</strong> week,<br />

when you’re not competing in the<br />

forest. Bus routes 701 and 702 in<br />

Oskarshamn will also be free for<br />

everyone from July 21 st –28 th .<br />

O-<strong>Ringen</strong> is coming to Oskarhamn in the<br />

Kalmar region on July 21 st –27 th 2024. You<br />

will be able to use public transport in many<br />

ways for travel both to, from and during the<br />

competition week. Kalmar Länstrafik will<br />

provide extra services on some routes during<br />

O-<strong>Ringen</strong> week.<br />

This initiative is thanks to cooperation<br />

between Kalmar Länstrafik and Oskarshamn<br />

district council.<br />

When using local public transport in Kalmar,<br />

we recommend downloading the "Kalmar<br />

Länstrafik" app, where you can see connections,<br />

timetables and prices.<br />

Scan the QR code<br />

for timetables.<br />

Foto: Johfors Production AB.<br />

24<br />

25


Resa & Boende<br />

Travel & Stay<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

ÖPPETTIDER<br />

OPENING HOURS<br />

20/7 12.00–20.00<br />

21/7 10.00–20.00<br />

22/7 15.00–20.00<br />

23/7 15.00–20.00<br />

24/7 12.00–20.00<br />

25/7 15.00–20.00<br />

26/7 12.00–20.00<br />

27/7 12.00–18.00<br />

O-RINGENTORGET<br />

UTSTÄLLARE<br />

AD bildelar<br />

Altona Bar & Matsal<br />

Axima<br />

Bagheera<br />

Biltema<br />

Välkomna till O-<strong>Ringen</strong>torget. Här kommer<br />

du vara mitt i händelsernas centrum. Du får<br />

uppleva härliga ljusa sommarkvällar med<br />

prisutdelningar, musikuppträdanden, god mat<br />

och inte minst kan du träffa ett stort antal<br />

utställare på den myllrande marknadsgatan.<br />

Här finns Deltagarservice, Bagheeras sportbutik och Radio O-<strong>Ringen</strong>.<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget ligger i anslutning till campingen i vackra Döderhultsdalen.<br />

I anslutning till O-<strong>Ringen</strong>torget ligger en nyhet för i år, vår food<br />

court. Där kommer det finnas möjlighet att välja olika sorters mat och<br />

sedan kunna sitta tillsammans för att äta.<br />

Du som behöver förnya din orienteringsgarderob ska göra ett besök<br />

i Bagheeras sportbutik. På marknadsgatan får du möjlighet att träffa<br />

våra fantastiska partners men även lokala företag. Missa inte heller<br />

Näringslivsarenan alldeles intill O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

På kvällarna hedras dagens etappsegrare på scenen och sista dagen<br />

totalsegrarna, i samband med prisutdelningarna bjuds det på uppträdande<br />

av lokala artister.<br />

Bagheeralabyrinten ligger även den i anslutning till O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

DIN FRAMTID FINNS<br />

I OSKARSHAMN<br />

Öarnas och sjöarnas plats. Här hittar du ett<br />

rikt näringsliv, en mysig stadskärna och alla<br />

förutsättningar för ett gott liv.<br />

Välkommen att bli en av oss!<br />

Gourmefisk<br />

Fingerkroken<br />

Hultsfreds kommun<br />

Kriminalvården<br />

M Lee Tandvård & Förvaltning AB<br />

Markcider<br />

Mies Balans<br />

Mönsterås kommun/Mönsterås Bostäder<br />

Mässupport Tält hamburgare<br />

Naturskydsföreningen<br />

Norrmejerier<br />

Näringslivsarenan<br />

PWT Italien<br />

Orienteringsskytte<br />

Näringslivsarenan<br />

Sugen på mer än orientering? I Näringslivsarenan<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget bjuder vi på utställning,<br />

aktiviteter och föreläsningar - helt gratis!<br />

Näringslivsarenan på O-<strong>Ringen</strong>torget kommer ge dig som besökare<br />

ännu mer kunskap om <strong>Smålandskusten</strong>. Här finner du flera av regionens<br />

företag som visar upp vilken bredd vår arbetsmarknad har att erbjuda.<br />

Många av våra företag söker ständigt nya talanger att rekrytera<br />

och ser den stora möjligheten att finnas med på O-<strong>Ringen</strong>torgets<br />

Näringslivsarena för att få visa upp sig och berätta mer om sina<br />

företag och dina karriärmöjligheter.<br />

Givetvis hoppas vi att så många som möjligt ska besöka arenan<br />

och få en starkare bild över allt spännande vår region har att erbjuda.<br />

Här kan vi nämligen skryta med vårt urstarka näringsliv. När resten av<br />

Sverige har ökande arbetslöshet är vi nere på rekordlåga nivåer. Vi har<br />

flera stora internationella arbetsgivare som möjliggör en spännande<br />

karriärresa. Deras kompetens- och innovationsstyrka spiller över på<br />

alla andra företag i kommunen och bidrar till att vi också har regionens<br />

högsta medellöner. Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala<br />

motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt<br />

(BNP). Bryter vi ner BRP per invånare så ligger Oskarshamn på<br />

otroliga plats 16 av landets 290 kommuner! Oskarshamn är regionens<br />

ekonomiska motor och vi är även en viktig ekonomisk motor för landet<br />

Sverige – det är imponerande!<br />

Utställare: Oskarshamns kommun, Scania, Hitachi Energy, Be-Ge<br />

Företagen, SKB, Elajo, OKG, Region Kalmar län, Nova Högskolecentrum,.<br />

<strong>Smålandskusten</strong> Här behöver du<br />

inte välja mellan din egen karriär och<br />

annat du tycker är viktigt i livet.<br />

Hitta ditt<br />

nya drömjobb!<br />

Oskarshamns näringsliv<br />

behöver DIG.<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024,<br />

- Regional turistinformation<br />

O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025<br />

O-<strong>Ringen</strong> Göteborg 2026<br />

O-<strong>Ringen</strong>kiosk<br />

Pastaköket<br />

Radio O-<strong>Ringen</strong><br />

Scania<br />

Semmeltind<br />

Silva<br />

Skrotfrag<br />

Svenska orienteringsförbundet<br />

Sparbankerna<br />

Sportident<br />

Suzuki<br />

Svenska Kyrkan<br />

Sauer Compressors Nordics AB<br />

Södra<br />

Tastyvibes, Foodtruck<br />

Älgskadefondsförsäkringen<br />

O-<strong>Ringen</strong> square<br />

Welcome to O-<strong>Ringen</strong> Square, right in the middle<br />

of the action. Here you can enjoy the light summer<br />

evenings with prizegivings, live music, good food and,<br />

not least, you can visit the many stands on our bustling<br />

market street.<br />

You’ll find Competitor Services, Bagheera’s sports shop and Radio<br />

O-<strong>Ringen</strong> here. O-<strong>Ringen</strong> Square will be next to the campsite in beautiful<br />

Döderhultsdalen.<br />

Next to O-<strong>Ringen</strong> Square we have something new for this year, our<br />

food court. There, you’ll be able to choose between different food stalls<br />

and then sit together to eat.<br />

If you need to update your orienteering wardrobe, why not visit<br />

Bagheera’s sports shop? On our market street you’ll have the chance<br />

to meet our fantastic partners, as well as local companies – and<br />

don’t miss the Business Arena right next to O-<strong>Ringen</strong> square.<br />

Join us each evening to celebrate our stage winners, and overall<br />

winners on the final day. At each prizegiving there will be live performances<br />

by local artists.<br />

The Bagheera labyrinth will also be close to O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

Business Arena<br />

Are you looking for more than just orienteering?<br />

In the Business Arena at O-<strong>Ringen</strong> Square, you’re<br />

invited to exhibitions, activities and presentations,<br />

all completely free!<br />

The Business Arena at O-<strong>Ringen</strong> Square will give you, as a visitor, even<br />

more information about the Småland Coast. Several local businesses<br />

will be here to demonstrate the variety our labour market has to offer.<br />

Many of our companies are continuously searching for new talent to<br />

recruit and they can see that being present at O-<strong>Ringen</strong> Square Business<br />

Arena offers a great opportunity to be seen and to talk about both<br />

their business and your career opportunities.<br />

Of course, we hope that as many people as possible will visit the arena<br />

and gain a picture of all the exciting opportunities our region has to<br />

offer. Here, we can really boast about our strong economy. While unemployment<br />

has risen across the rest of Sweden, our levels are at a record<br />

low. We have many big international employers who can offer an exciting<br />

career path. Their strengths in expertise and innovation spill over to<br />

all the other businesses in the area and contribute to us having region’s<br />

highest average wages. Gross regional domestic product (GRDP) is the<br />

regional equivalent of the national measure – gross domestic product<br />

(GDP). If we break down the GRDP per inhabitant, Oskarshamn ranks<br />

an unbelievable 16th of the country’s 290 districts! Oskarshamn is the<br />

region’s economic engine and we’re also an important economic engine<br />

on a national level – that’s impressive!<br />

Exhibitors: Oskarshamn Municipality, Scania, Hitachi Energy, Be-Ge<br />

Företagen, SKB, Elajo, OKG, Region Kalmar län, Nova Högskolecentrum.<br />

Platsen Oskarshamn<br />

platsenoskarshamn<br />

Spana in karriärmöjligheter,<br />

drömboenden och ett himla gott liv på:<br />

OSKARSHAMN.COM<br />

The Småland Coast Where you don’t have to choose between your<br />

own career and the other important things in life.<br />

26<br />

27


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Radio O-<strong>Ringen</strong> 90,2 MHz<br />

Ditt drömhem väntar på dig. Vad väntar du på?<br />

Drömmer du om ett paradis nära havet, omgiven av naturskön miljö?<br />

Vi har just nu ett urval av fantastiska villatomter som skulle bli perfekta för dig!<br />

Radio O-<strong>Ringen</strong> är alltsedan 2003<br />

en tydlig del av Världens största<br />

orienteringsäventyr. Nu till sommaren<br />

är det alltså en självklarhet att Radio<br />

O-<strong>Ringen</strong> återigen är på plats för att<br />

ge alla lyssnare livesändningar under<br />

hela O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024.<br />

Oskarshamn 90,2 MHz<br />

Gunnarsö – Havsbadsvägen<br />

En plats där havets brus möter naturens<br />

lugn. Skapa ditt drömhus här och njut<br />

av ett liv i harmoni med både havet och<br />

naturen.<br />

I årets radiotält sitter<br />

du både stabilt, snyggt<br />

och skönt i utemöbler<br />

från Radical Wood.<br />

Utemöblerna som är<br />

gjorda för att stå ute<br />

året runt! radicalwood.se<br />

Du kan även<br />

Lyssna på<br />

Radio O-<strong>Ringen</strong> via<br />

oringen.se/radio<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

Rödsle<br />

I skogsområdet vid Rödsle, nordost<br />

om O-<strong>Ringen</strong>staden, planerar<br />

Oskarshamns kommun för runt 20<br />

villatomter inom några år.<br />

Figeholm – Ekollonvägen<br />

Norra Figeholm bjuder på en naturskön<br />

plats nära havet. Här kan du<br />

skapa ditt drömhem och verkligen<br />

uppleva det bästa av naturen.<br />

Påskallavik – Uddegatan<br />

Drömmer du om en plats med<br />

havsutsikt? Då är våra nya tomter<br />

i Påskallavik det ultimata valet för<br />

dig. Tomterna beräknas vara klara<br />

sommaren 2024.<br />

Sändningstider<br />

Lördag 20 juli 10.00-21.00 Radio O-<strong>Ringen</strong> välkomnar alla till Oskarshamn hela dagen<br />

Söndag 21 juli 10.00-21.00 Invigning och Bagheera-stafetten<br />

Måndag 22 juli 06.30-21.00 Etapp 1, Arena Rosenfors<br />

Tisdag 23 juli 06.30-21.00 Etapp 2, Arena Rosenfors<br />

Onsdag 24 juli 10.00-21.00 Aktivitetsdagen samt Högtryckssprinten<br />

Torsdag 25 juli 06.30-21.00 Etapp 3, Arena Gunnarsö<br />

Fredag 26 juli 06.30-21.00 Etapp 4, Arena Döderhultsdalen<br />

Lördag 27 juli 06.30-15.00 Etapp 5, Arena Döderhultsdalen<br />

Det blir sändningar både från vår studio<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget men även från de<br />

arenor och event som utspelar sig på<br />

andra platser. Dessutom som vanligt varje<br />

etappmorgon från de olika arenorna.<br />

Inslag/innehåll<br />

O-<strong>Ringen</strong>morgon varje etapp från 06.30, Ungdomstimmarna<br />

från 14.00, Liveloxtimmen med Mats Troeng etapp 1–4<br />

mellan 16.30–17.30 samt ”Jorden Runt med Ramirent” – Radio<br />

O-<strong>Ringen</strong>s egna På Spåret i radiotappning.<br />

Bemanning i sommar<br />

Per Forsberg, Elin Woxlin, Matilda Martinsson,<br />

Lina Wiessner och Björn Alpberg.<br />

Teknik<br />

Ola Fransson tillsammans med Robert Roxenhall<br />

och Berne Gustafsson.<br />

Radio O-<strong>Ringen</strong> – 90,2 MHz<br />

Ungdomstimmar varje<br />

dag på Radio O-<strong>Ringen</strong>.<br />

14.00-16.30<br />

Programledare: Matilda Martinsson, Lina Wiessner<br />

och Vilma von Krusenstierna.<br />

Tävlingar, lekar och häng i studion. Ungdomsoch<br />

juniorgäster hela veckan. Önskemusik och<br />

musiktävlingar.<br />

Slutspel i Bagheeralabyrinten 16.00–17.00. Delar av<br />

slutspelet direkt i Radio O-<strong>Ringen</strong>.<br />

Vi erbjuder även enstaka<br />

tomter i Oskarshamn och<br />

i alla yttertätorter.<br />

Besök vår webbplats för att<br />

utforska hela vårt utbud.<br />

Since 2003, Radio O-<strong>Ringen</strong> has been an important part of the<br />

world’s greatest orienteering adventure. This summer, of course Radio<br />

O-<strong>Ringen</strong> will once again be here broadcasting live during O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong> 2024 in Oskarshamn.<br />

Programmes will be broadcast both from our studio in O-<strong>Ringen</strong> Square and live from events<br />

elsewhere, as well as from each competition arena.<br />

Programmes<br />

O-<strong>Ringen</strong>Morning from each competition stage from 6.30 am, Youth Hours from 2.00 pm, Livelox<br />

Hour with Mats Troeng following stages 1–4 from 4.30 pm – 5.30 pm and “Jorden Runt med<br />

Ramirent” – Radio O-<strong>Ringen</strong>’s own version of the popluar swedish TV game show På Spåret.<br />

Broadcasting times:<br />

Saturday July 20 st 10.00 am-9.00 pm Radio O-<strong>Ringen</strong> welcomes everyone to Oskarshamn<br />

throughout the day<br />

Sunday July 21 nd 10.00 am-9.00 pm Opening ceremony and Bagheera Relay<br />

Monday July 22 rd 6.30 am-9.00 pm Stage 1 Arena Rosenfors<br />

Tuesday July 23 th 6.30 am-9.00 pm Stage 2 Arena Rosenfors<br />

Wednesday July 24 th 10.00 am-9.00 pm Activity day and Högtryckssprinten<br />

Thursday July 25 th 6.30 am-9.00 pm Stage 3 Arena Gunnarsö<br />

Friday July 26 th 6.30 am-9.00 pm Stage 4 Arena Döderhultsdalen<br />

Saturday July 27 th 6.30 am-15.00 pm Stage 5 Arena Döderhultsdalen<br />

This year’s presenters<br />

Per Forsberg, Elin Woxlin, Matilda Martinsson, Lina Wiessner, and Björn Alpberg.<br />

Kontakta oss idag för att ta det första steget mot ditt nya liv nära havet och naturen.<br />

www.oskarshamn.se/villatomter<br />

Technicians<br />

Ola Fransson, Robert Roxenhall and Berne Gustafsson.<br />

29


Prins Pralin & Draken Kjetil<br />

- böcker för nyfikna barn som gillar att fundera<br />

kom och träffa<br />

scania på o-ringen!<br />

Vi finns på Näringslivsarenan hela veckan med en spännande<br />

monterplats där du kan prova på aktiviteter och snacka lite med oss!<br />

ADAM BERGMAN<br />

stolt sponsor<br />

.se<br />

Vi ses på O-<strong>Ringen</strong>torget!<br />

120x84 Markcider.qxp_Layout 1 2024-06-18 11:14 Sida 1<br />

BESÖK OSS PÅ O-RINGEN<br />

MUST & CIDER FRÅN MISTERHULT<br />

MarkCider i Gässhult • 076‐31 00 816 • www.markcider.se<br />

Vi är ett prisbelönt konditori med titlar som Världens<br />

bästa konditor, Årets konditori, Svenska Gastronomipriset,<br />

Konditorernas konditori och omnämnande i White guide,<br />

stolta titlar som avspeglar sig i hela vår verksamhet.<br />

johanna hagström<br />

& erik rosjö<br />

Ski Team<br />

20/7 heldag + 21/7 kl 13:00<br />

Träffa Ski Team och utmana<br />

dem i stakmaskin!<br />

malin skarp<br />

Produktionschef<br />

25/7 kl 15:00<br />

“Visionärt ledarskap: att<br />

inspirera framtiden”<br />

karl hammerin<br />

Projektledare<br />

Logistikutveckling<br />

26/7 kl 15:00<br />

“Produktionsteknisk<br />

utveckling; idag och framåt”<br />

Varmt välkommen in till oss!<br />

Utökade<br />

öppettider under<br />

perioden 20-27 juli,<br />

öppet kl. 06.00-20.00.<br />

Följ oss för aktuella<br />

erbjudanden och<br />

öppettider.<br />

www.scaniaoskarshamn.se<br />

Välkommen till Kalmar läns<br />

största privata arbetsgivare.<br />

Läs mer på scaniaoskarshamn.se<br />

NILSSONS KONDITORI & BAGERI<br />

Köpmangatan 11 | Oskarshamn | 0491-101 67<br />

30<br />

31


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Invigning<br />

och ceremonier<br />

Invigningen<br />

börjar<br />

15.00<br />

Öppet 10–17<br />

Alla dagar 24/6–16/8<br />

Fri entré upp till 19 år<br />

BORGARNAS Ö<br />

Liv och död på Öland under folkvandringstid<br />

Välkommen till Kalmar läns museum och<br />

Borgarnas ö – en utställningsserie om<br />

Ölands gåtfulla fornborgar och livet under<br />

järnåldern. Här tar du del av berättelsen om<br />

vardagsliv, äventyr, strider, faror och död!<br />

– en del av Kalmar läns museum<br />

Upplev dramaguidningen<br />

borgarnaso.se<br />

Entré 15% rabatt!<br />

För O-<strong>Ringen</strong>deltagare.<br />

Visa din nummerlapp<br />

i kassan!<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 inleds med pompa och<br />

ståt vid Brädholmen i centrala Oskarshamn. Vid klockan<br />

15.00 tar våra konfrencierer plats på Båten Shalom som<br />

i år agerar scen åt vår invigning!<br />

Prisutdelningarna för etappsegrarna kommer traditionsenligt att hållas på scenen vid<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget varje etappdag. Se till att vara där senast 18.00 för att se etappsegrarna<br />

ta emot sina priser, tillsammans med ny underhållning varje dag. Det kommer bjudas på allt<br />

från folkmusik till pop. Prisutdelningarna pågår i ungefär en timme, förutom på sista dagen<br />

då ceremonin kommer pågå en längre stund eftersom vi vill uppmärksamma flera deltagares<br />

toppinsatser. Sista dagen börjar prisutdelningen redan klockan 16.00.<br />

Ute på våra arenor Rosenfors, Gunnarsö och Döderhultsdalen är det dagligen<br />

blomsterceremoni för de tre som under dagen presterat bäst i D21 Elit och H21 Elit.<br />

För att underlätta vid prisutdelningarna har vi delat in pristagarna i grupper. Grupperna<br />

samlas vid tältet invid scenen (O-<strong>Ringen</strong>torget) och blir avprickade. Där bjuds pristagarna på lite<br />

dryck och snacks medan de inväntar sin tur att gå upp på scenen.<br />

På aktivitetsdagen när vi har Högtryckssprinten på Arena Brädholmen sker prisutdelning på plats<br />

efter sista målgång. Ungefärliga tider är 16.30 för juniorklasserna och 18.30 för seniorklasserna.<br />

Efter etapp 5 får platserna 1–3 i alla tävlingsklasser, samt topp 10 i D21 Elit och H21 Elit, pris på<br />

scen under sista prisceremonin.<br />

Övriga pristagare hämtar sina priser vid Deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget under lördag den<br />

27 juli från klockan 15.00 och under söndag den 28 juli klockan 9.00–12.00. Hur många som får<br />

pris i respektive klass kommer att anslås i anslutning till Deltagarservice samt på oringen.se.<br />

Vi vill uppmärksamma att det inte skickas ut några priser i efterhand. Se till att komma till prisutdelningarna!<br />

Båten Shalom.<br />

Prisutdelning i D21 Elit efter O-<strong>Ringen</strong> Åre 2023. Foto: Peter Holgersson.<br />

Följ med på ett fartfyllt äventyr på<br />

stormaktstidens mäktigaste skepp! Du är<br />

båtsman och drillas i allt från att ladda en<br />

kanon till att överleva på batteridäck. Klarar<br />

du provet, väntar en ärofylld överraskning.<br />

Välkommen ombord!<br />

Läs mer om alla utställningar och<br />

upplevelser på kalmarlansmuseum.se<br />

Prisutdelningar<br />

Gruppindelning samt pristagare i respektive<br />

klass kommer att anslås på oringen.se samt<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget vid Deltagarservice.<br />

Prize giving ceremonies<br />

Group division and prize winners in each class will be<br />

announced at oringen.se and at O-<strong>Ringen</strong>torget at<br />

Competitor Services.<br />

Vi ses i vimlet på o-ringen<br />

Welcome to this year’s<br />

O-<strong>Ringen</strong> ceremonies<br />

O-<strong>Ringen</strong> 2024 will open with pomp and ceremony at<br />

Brädholmen in central Oskarshamn. At 3 pm, our hosts will<br />

take their place at the boat Shalom that serve as a stage as<br />

this years cempetition!<br />

According to tradition, the prizegivings for stage winners will be held on the stage at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square after each stage. Make sure you’re there by 6 pm to see the stage winners receive their<br />

prizes, alongside different entertainment each day, from folk music to pop. These prizegivings will<br />

take about an hour, apart from after the final stage when it will take a bit longer, as we want to<br />

celebrate the achievements of even more people. On the final day the prizegiving will start early,<br />

at 4 pm.<br />

There will be flower ceremonies each day at our arenas at Rosenfors, Gunnarsö and<br />

Please note<br />

that the opening<br />

ceremony starts<br />

at 3.00 pm<br />

Döderhultsdalen for the best three runners in DH21E.<br />

To help the prizegivings run smoothly, we have divided prize winners into groups. Each group<br />

assembles at the tent by the stage (at O-<strong>Ringen</strong> Square) to be checked in. Prize winners will be<br />

offered refreshments and snacks while they wait for their turn to go onstage.<br />

On the activity day, Högtryckssprinten will take place at Brädholmen Arena and prizegivings<br />

will take place after the last finish in each class. Approximate times are 4.30 pm for junior classes<br />

6.30 pm for senior classes.<br />

After Stage 5, overall positions 1–3 in competition classes and the top 10 in DH21E will receive<br />

their prize on the stage in O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

Other prize winners can collect their prizes from Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong> Square on<br />

Saturday July 27 th from 3 pm, and on Sunday July 28 th at 9 am–12 noon. The number of prize<br />

winners in each class will be displayed at Competitor Services and at oringen.se.<br />

We would like to remind you that prizes can’t be sent out afterwards, so make sure you can come<br />

to the prizegivings!<br />

På O-<strong>Ringen</strong>torget kan<br />

du träffa<br />

Svensk Orientering och<br />

ställa frågor, vara med<br />

och påverka, delta i<br />

tävlingar och<br />

vinna fina priser.<br />

32<br />

33


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Bagheerastafetten<br />

Söndag 21 juli / Sunday July 21<br />

Ungdomsstafett / Youth relay<br />

Söndag 21 juli<br />

i samband med<br />

invigningen<br />

Sunday<br />

July 21 st at<br />

the opening<br />

ceremony<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

1.<br />

1. Sista kontrollen / Last control<br />

2. Mållinje / Finish line<br />

3. Utläsning / Read-out<br />

4. Växel / Change-over<br />

Utlöp<br />

Shalom<br />

100 m<br />

4.<br />

2.<br />

3.<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

Tävlingsinformation<br />

Försäkra dig mot<br />

sjukdom och skada<br />

Med Motionsloppsförsäkringen får du en ny chans att hitta<br />

rätt i O-<strong>Ringen</strong> om du skulle bli sjuk eller skadad. Ett enkelt<br />

beslut med tanke på att försäkringen bara kostar 155 kronor<br />

och gäller obegränsat antal lopp under ett år. Glöm inte välja<br />

till Motionsloppsförsäkringen från Folksam när du anmäler dig.<br />

Hela anmälningsavgiften tillbaka vid skada eller sjukdom!<br />

Gäller för obegränsat antal lopp under ett år!<br />

Kostar endast 155 kronor!<br />

Gick det för snabbt i anmälningen?<br />

Ingen fara, du kan köpa försäkringen i efterhand på<br />

folksam.se/motionsloppsforsakring<br />

Laguppställning<br />

Lämnas in på oringen.se/teams med hjälp av<br />

bokningsnumret senast söndag 21 juli klockan<br />

12.00. Även bricknummer ska anges i samband<br />

med att laguppställningen lämnas in.<br />

Lagsammansättning och sträckor<br />

Fyra personer i varje lag, enligt följande:<br />

Sträcka 1: Flickor upp till och med D16<br />

Sträcka 2: Pojkar upp till och med H14<br />

Sträcka 3: Flickor upp till och med D14<br />

Sträcka 4: Pojkar upp till och med H16<br />

Lagen kan bestå av klubblag, kretslag eller<br />

nationslag. Kombinationslag är tillåtna.<br />

Arena<br />

Arenan ligger nere vid hamnen i Oskarshamn,<br />

Arena Brädholmen.<br />

Banor<br />

Alla sträckor är lika långa, med en banlängd<br />

på ca.1,9 km. Gaffling förekommer på samtliga<br />

sträckor.<br />

PM<br />

Slutgiltigt PM publiceras på oringen.se senast<br />

onsdagen 17 juli.<br />

Terrängbeskrivning<br />

Start, växling och mål är beläget i hamnområdet.<br />

Tävlingsområdet består av en kombination<br />

av stad och parkområde med inslag av<br />

skog och bebyggelse. Underlaget är blandat<br />

med asfalt, skog och gräsytor.<br />

Fokus är att det ska vara rolig orientering<br />

och en bra start på O-<strong>Ringen</strong>veckan.<br />

Klädsel och skor<br />

Fri klädsel. Spikskor är inte tillåtna (skor med<br />

vanliga metalldubb går bra).<br />

Karta<br />

Oskarshamn centrum. Sprintkarta i skala<br />

1:4000. Ekvidistans 2,0 meter.<br />

Samling/karantän<br />

Det är ingen karantän för löparna, men ingen<br />

löpare får uppehålla sig i avlyst område efter<br />

kl 14.30. Efter kl 14.30 måste alla löpare vara<br />

vid invigningen / arenan på kajen söder om<br />

målet. Detaljerad information publiceras i<br />

slutligt PM, som publiceras på oringen.se<br />

senast onsdagen 17 juli.<br />

Lagkuvert<br />

Hämtas på deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

senast klockan 15.00. I lagkuverten finns<br />

nummerlappar, PM och arenaskiss. Ta med<br />

egna säkerhetsnålar.<br />

Start<br />

Klockan 16.00. Starten sker på Arena Brädholmen.<br />

Uppvärmning<br />

Söder om arenan och inne i uppvärmningsområdet<br />

efter incheck. I uppvärmningsområdet<br />

efter incheck får endast löpare vistas, ej<br />

lagledare eller tränare.<br />

Växling och målgång<br />

Inkommande löpare stämplar vid mållinjen,<br />

lämnar sin karta och springer till kartplanket<br />

där nästa sträckas karta hänger. Löparen tar<br />

kartan och växlar över kartplanket till nästa<br />

löpare. Lag som tar fel karta diskvalificeras.<br />

Lag som blir påverkade av att annat lag<br />

tagit deras karta får en ny karta, men utan<br />

tidskompensation.<br />

Toaletter<br />

Finns i stationshuset i anslutning till samlingsplatsen.<br />

Resultat<br />

Länk till liveresultat publiceras på oringen.se<br />

Kontakt/Tävlingsledare<br />

Anna Hansson +46 70 644 34 67<br />

Banläggare/Course setter:<br />

Tony Lövdahl, Theo Lövdahl<br />

Bankontrollant/Course controller:<br />

Thomas Persson<br />

Kartritare/Mapper:<br />

Tony Lövdahl<br />

Competition information<br />

Team leg orders<br />

Must be declared at oringen.se/teams using<br />

your booking number, at the latest by 12 noon<br />

on Sunday July 21. Team declarations must<br />

include each competitor’s SI card number.<br />

Team format and leg order<br />

Four runners per team, legs as follows:<br />

Leg 1: Girls up to and including D16<br />

Leg 2: Boys up to and including H14<br />

Leg 3: Girls up to and including D14<br />

Leg 4: Boys up to and including H16<br />

Teams can be club teams, regional teams or national<br />

teams. Combined club teams are allowed.<br />

Arena Brädholmen<br />

By the harbour in Oskarshamn<br />

Courses<br />

All courses are the same length, around 1.9<br />

km. All legs will use forking.<br />

Final competition information<br />

Final details for the race will be published on<br />

oringen.se by July 18 at the latest.<br />

Terrain description<br />

Start, changeover and finish by the harbourside.<br />

The competition area is a combination<br />

of urban streets and parkland, which has<br />

some areas of forest and buildings. The surface<br />

is a mixture of tarmac, forest and grass.<br />

The focus is on enjoyable orienteering and<br />

a great start to the O-<strong>Ringen</strong> week.<br />

Clothes and shoes<br />

No clothing restrictions. No spiked shoes<br />

(shoes with metal dobs are allowed).<br />

Map<br />

Oskarshamn town centre. Sprint map,<br />

1:4000. Contour interval 2,0 m.<br />

Assembly/quarantine<br />

There is no quarantine for runners, but no<br />

runners may be present in the embargo<br />

after 2.30 pm. After 2.30 pm, all competitors<br />

must be at the opening ceremony/arena on<br />

the quayside. Detailed information will be<br />

published in the final competition information,<br />

which will be available at oringen.se by<br />

Wednesday July 17 at the latest.<br />

Team envelopes<br />

Can be collected from Competitor Services at<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square by 3 pm at the latest. The<br />

team envelop will contain number bibs, final<br />

competition information and an arena map.<br />

Remember to bring your own safety pins.<br />

Start<br />

4 pm. The start is in the arena.<br />

Warm-up area<br />

South of the arena and within the warmup<br />

area after check-in. Only runners may<br />

enter the warm-up area, no team leaders or<br />

coaches.<br />

Changeover and finish<br />

Incoming runners punch on the finish line,<br />

leave their map as directed and continue to<br />

the map board, where the next runner’s map<br />

is hanging up. The runner takes the map and<br />

hands it over the map board to the outgoing<br />

runner. Any teams taking the wrong map<br />

will be disqualified. Teams affected by other<br />

runners taking their map will receive a new<br />

map but no time compensation.<br />

Toilets<br />

Available in the station next to the assembly<br />

area.<br />

Results<br />

A link to live results will be published at<br />

oringen.se<br />

Contact/Race organiser<br />

Anna Hansson +46 (0)70 644 34 67<br />

35


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Massage<br />

Team Massage heter<br />

gänget som är engagerade<br />

massageterapeuter som ser<br />

fram emot att arbeta med er<br />

under O-<strong>Ringen</strong>. Här kan ni få<br />

hjälp med era muskler, leder<br />

och bindväv genom en rad<br />

olika behandlingar. Det erbjuds<br />

massage, akupunktur och<br />

tejpning för att ge er de bästa<br />

förutsättningarna att prestera<br />

och återhämta er på bästa sätt.<br />

Vad som erbjuds:<br />

• Massage: Löser upp spänningar, förbättrar<br />

cirkulationen och ger en känsla av välbefinnande.<br />

• Akupunktur: Lindrar smärta och främjar<br />

kroppens naturliga läkningsprocess.<br />

• Tejpning: Stödjer muskler och leder, förebygger<br />

skador och påskyndar återhämtningen.<br />

Drop-in-behandlingar:<br />

• 15 minuter: 250 kr<br />

Om det inte är kö går det bra att boka längre<br />

behandlingar:<br />

• 30 minuter: 500 kr<br />

• 45 minuter: 750 kr<br />

• 60 minuter: 1000 kr<br />

Tidsbokning kan även ske via besök i massagetältet<br />

eller sms till 073-677 09 44, då<br />

betalar ni i förskott via swish.<br />

Betalningsmetoder<br />

Swish, kort och kontant.<br />

Vi tror på de goda effekterna som massage<br />

och våra övriga behandlingar kan ge din<br />

kropp, och vi ser fram emot att hjälpa dig att<br />

må ditt allra bästa under O-<strong>Ringen</strong>.<br />

Besök oss och låt oss ta hand om dig och din<br />

kropp – vi ser fram emot att träffa dig!<br />

Stretch och återhämtning<br />

med Yoga-mindfulness<br />

Efter en dag av tävling i skogen<br />

kan det vara skönt att stretcha<br />

ut kroppen och att få slappna av<br />

ordentligt inför nästkommande<br />

dag. Det är vad vi erbjuder<br />

måndag till torsdag i stallet<br />

på Fredriksbergs herrgård.<br />

Yoga-mindfulness rörelser övas med stor<br />

fokus på närvaro utan prestation, där alla kan<br />

delta efter sin egen förutsättning. Gammal<br />

eller ung, vig eller ovig spelar ingen roll. Yoga<br />

möter dig där du är. Så ta med dig familjen<br />

och kom!<br />

Vi gör lugna, mjuka rörelser som stretchar ut<br />

kroppen där vi ger uppmärksamheten till upplevelsen<br />

och till andningen. Det gör att tankar kan<br />

stilla sig och du blir mer närvarande, vilket ger<br />

dig ett ökat fokus. Dessutom ökar din kroppskännedom<br />

och du övar både smidighet och styrka.<br />

Det kan så klart gynna dig som orienterare, men<br />

också vara till glädje i ditt vardagliga liv.<br />

Vi avslutar med en skön avslappning,<br />

där effekten av övningarna får integreras i<br />

kroppen och du får återhämtning inför nästa<br />

dags tävling.<br />

Vi som leder yogapasset kommer från<br />

Yoga-mindfulness Centrum i Oskarshamn<br />

och är en del av ett nätverk för Yoga-mindfulness<br />

i Sverige. Alla är utbildade av Bikash<br />

Acharya genom institutet Growth Health &<br />

Care AB, där vi får kontinuerlig utbildning och<br />

handledning.<br />

Vi erbjuder pass måndag, tisdag, onsdag<br />

och torsdag klockan 16.45-17.30 samt<br />

19.00-19.45<br />

Du bokar din plats i bokningsportalen på<br />

oringen.se. I mån av plats kan du också anmäla<br />

dig på plats och betala med swish.<br />

Priset är 150 kr för vuxna och 100 kr för<br />

barn och ungdomar upp till 16 år.<br />

Massage<br />

Team Massage are the team of dedicated<br />

massage therapists who are<br />

looking forward to working with you<br />

during O-<strong>Ringen</strong>. This is where to get<br />

help with muscles, joints and tendons<br />

with our range of treatments. Massage,<br />

acupuncture and taping treatments are<br />

available to give your performance and<br />

recovery a boost.<br />

Treatments offered:<br />

Massage: Loosens tight muscles, improves<br />

circulation and gives a feeling of<br />

well-being.<br />

Acupuncture: Eases pain and encourages<br />

the body’s natural healing process.<br />

Taping: Supports muscles and joints,<br />

prevents injuries and aids recovery.<br />

Drop-in treatments:<br />

• 15 minutes: SEK 250<br />

If there are no queues, you can book<br />

longer treatments:<br />

• 30 minutes: SEK 500<br />

• 45 minutes: SEK 750<br />

• 60 minutes: SEK 1 000<br />

You can also book a time by visiting our<br />

massage tent or texting +46 (0)73-677<br />

09 44 – pay in advance via Swish.<br />

Payment methods:<br />

Swish, card and cash.<br />

Stretch and recover<br />

with Yoga-Mindfulness<br />

After a day competing in the forest, it can<br />

feel good to stretch out and really relax<br />

before the next day. You can do just that<br />

with us on Monday-Thursday in the mews<br />

at Fredriksbergs Herrgård.<br />

The movements in Yoga-Mindfulness<br />

are made focusing on presence rather than<br />

performance, where everyone can take<br />

part at their own level. Whether you’re old<br />

or young, flexible or not, it doesn’t matter.<br />

Yoga meets you where you are. So bring<br />

the whole family and join us!<br />

We make calm, soft movements that<br />

stretch your body, drawing attention to the<br />

experience itself and to your breathing.<br />

This lets your thoughts settle and allows<br />

to you to be more present, improving your<br />

focus. You also gain a better awareness of<br />

your body, while training both your flexibility<br />

and strength. This can help you as an<br />

orienteer, of course, but can also be useful<br />

We believe in the healing effects that<br />

massage and our other treatments<br />

can give your body, and we’re looking<br />

forward to helping you feel at your best<br />

during O-<strong>Ringen</strong>.<br />

Come and see us, and let us take<br />

care of your body – we look forward to<br />

meeting you!<br />

in everyday life.<br />

We finish with some relaxation, where<br />

the effects of the exercises can integrate<br />

into the body and you can recover before<br />

the next day.<br />

Our yoga teachers are from Yoga-Mindfulness<br />

Centre in Oskarshamn,<br />

part of the network Yoga-Mindfulness in<br />

Sweden. We are all trained in Bikash Acharya<br />

through the institute Growth Health &<br />

Care AB, which gives us continued training<br />

and guidance.<br />

We have classes on Monday, Tuesday,<br />

Wednesday and Thursday at 4.45-5.30 pm<br />

and 7.00-7.45 pm.<br />

Book your place via the booking portal<br />

at oringen.se. If there are any free places,<br />

you can also register at the class and pay<br />

using Swish. The price is SEK 150 for adults<br />

and SEK 100 for ages 16 and under.<br />

Bagheeralabyrinten<br />

Bagheeralabyrinten är en lekfull tävling<br />

för ungdomar där det krävs snabba<br />

fötter och lika snabba beslut. Utmana<br />

kompisen eller andra jämnåriga i denna<br />

fartfyllda aktivitet. Efter den officiella<br />

tävlingen är deltagare i alla åldrar<br />

välkomna att prova på. Labyrinten har<br />

en bana för alla.<br />

Bagheeralabyrinten på O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 inleds<br />

varje dag med ett kval där de snabbaste tiderna går vidare<br />

till finalspel. Labyrinten består av två spegelvända delar, en<br />

A-labyrint och en B-labyrint, Varje labyrint har en egen startplats.<br />

I varje lopp deltar två löpare samtdigt, d.v.s. en läpare<br />

på varje startplats. Under loppet kommer löparna att stämpla<br />

vid den gemensamma kontrollen mellan labyrinterna för att<br />

sedan fortsätta in i den motsatta labyrinten för att slutligen<br />

målstämpla. I kvalet går att delta två gånger, en gång vid<br />

varje startplats. Den snabbaste tiden är den som räknas. De<br />

fyra bästa tiderna i varje klass går vidare till finalpasset som<br />

O-<strong>Ringen</strong>golfen 2024<br />

Varmt välkomna till aktivitetsdagens<br />

O-<strong>Ringen</strong>golf – i år på Oskarshamns GK.<br />

Banan är en park och skogsbana med 18<br />

hål och de har precis öppnat upp sitt nya<br />

klubbhus med restaurang. Här finns också<br />

pro shop med vagn- och klubbuthyrning<br />

samt övningsområde.<br />

O-<strong>Ringen</strong>golfen den 24 juli spelas i två klasser A och B,<br />

Startfältet delas på hälften. Tävlingen är öppen endast för<br />

O-<strong>Ringen</strong>deltagare t.o.m. 30 juni, därefter är tävlingen öppen<br />

för alla att delta.<br />

Betalning går att göra vid anmälan eller på plats. Priset<br />

är 595 kr då ingår Greenfee, Lunch med dryck och kaffe samt<br />

tävlingsavgift.<br />

Vi sätter igång 9:00 (Shotgunstart)<br />

Varmt välkomna!<br />

Anmälan görs via mingolf.se. Du hittar också tävlingen samt<br />

länk till anmälan via oskarshamnsgk.se.<br />

direktsänds i Radio O-<strong>Ringen</strong>. Klasserna är D12, H12, D13-16,<br />

H13-16. Den femte snabbaste tiden i varje klass är reserv till<br />

finalpasset.<br />

Anmälan<br />

Anmälan görs på plats mellan 13.45 och 15.30 (onsdag 24 juli<br />

10.45–12.30). Ingen avgift. SI-pinne lånas ut.<br />

Genom anmälan godkänner ni publicering av namn, resultat<br />

och omnämnande i Radio O-<strong>Ringen</strong>s sändningar.<br />

Klasser D12, H12, D13-16, H13-16. De fem dagarna är<br />

oberoende av varandra, inget sammanlagt resultat.<br />

Program<br />

Måndag 22 juli- fredag 26 juli (utom onsdag):<br />

Kval 14.00–15.45. Finaler 16.00–16.50.<br />

Onsdag 24 juli: Kval 11.00–12.45. Finaler 13.00–13.50.<br />

Deltagare med de fem snabbaste kvaltiderna i varje klass kommer<br />

till tältet senast 10 minuter före finalpassets början. Efter<br />

denna tid kan reserver sätta in.<br />

Efter finalerna ligger kartorna kvar och Bagheeralabyrinten<br />

är öppen för alla åldrar. Utmana dina föräldrar, syskon, eller<br />

kompisar. Det finns även banor för yngre deltagare. Under<br />

denna del är labyrinten obemannad och ingen tidtagning sker.<br />

O-<strong>Ringen</strong><br />

Golf 2024<br />

A warm welcome to our activity day<br />

O-<strong>Ringen</strong> Golf, which will be held at<br />

Oskarshamns GK this year. The course is in<br />

parkland with some woodland and has 18<br />

holes, and there is a newly opened clubhouse<br />

and restaurant. There are also pro coaches<br />

available, a shop with buggy and club hire,<br />

as well as a training area.<br />

O-<strong>Ringen</strong> Golf on July 24 th will have two classes,<br />

A and B, with half of the start field in each. Until<br />

30th June the competition is open exclusively<br />

to O-<strong>Ringen</strong> competitors. After this, it’s open to<br />

everyone.<br />

O-<strong>Ringen</strong> Golf will cost SEK 595, which covers<br />

the green fee, lunch with drinks and coffee, and<br />

the entry fee. You can pay when you register or<br />

on the day.<br />

Start at 9.00am (Shotgun start)<br />

Welcome!<br />

Register at mingolf.se. You can also<br />

find the competition and a link to<br />

registration at oskarshamnsgk.se.<br />

Bagheera<br />

Labyrinth<br />

3-33<br />

2-37<br />

1-31<br />

7-35 9-39<br />

5-32<br />

4-36<br />

8-38<br />

6-34<br />

10-41<br />

12-45<br />

11-43<br />

15-44<br />

14-40<br />

13-42<br />

Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

The Bagheera Labyrinth is a fun competition for young<br />

orienteers, where you need both quick feet and quick<br />

decisions. Challenge a friend or someone else the same<br />

age to this fun activity. After the official competition,<br />

competitors of all ages are welcome to try it out. The<br />

labyrinth has courses for everyone.<br />

How it works<br />

The Bagheera Labyrinth at O-<strong>Ringen</strong> 2024 starts on<br />

each day with a qualification round, where the fastest<br />

times progress to the final. The labyrinth consists of<br />

two mirrored parts, labyrinth A and labyrinth B. Each<br />

labyrinth has its own start position. In each race there<br />

are two runners, one starting at each start point. During<br />

the race, both runners punch at the common control<br />

between the labyrinths, then continue round other<br />

labyrinth and then to the finish punch. In the qualification<br />

you can run twice, once from each start point. Your<br />

fastest time will count. The four best times in each class<br />

progress to the final, which is broadcast live on Radio<br />

O-<strong>Ringen</strong>. The classes are D12, H12, D13-16, H13-16. The<br />

fifth quickest time in each class will be the reserve for<br />

the final.<br />

Registration<br />

Registration will be on the day between 1.45pm and<br />

3.30 pm (10.45 am-12.30 pm on Wednesday July 24).<br />

No entry fee. SI cards will be available to borrow.<br />

By registering, you agree to publication of your name<br />

and results, and to being mentioned in Radio O-<strong>Ringen</strong><br />

broadcasts. Classes: D12, H12,D13-16,H13-16. The five<br />

days are independent of each other and there is no<br />

combined results list.<br />

Programme<br />

Monday July 22–Friday July 26 (apart from Wednesday):<br />

Qualification 2.00 pm–3.45 pm.<br />

Finals 4.00 pm–4.50 pm.<br />

Wednesday July 24:<br />

Qualification 11.00 am-12.45 pm.<br />

Finals 1.00 pm-1.50 pm.<br />

The five quickest competitors from qualification must<br />

come to tent at the latest 10 minutes before the start of<br />

the finals. After that time, reserves may take their place.<br />

After the finals, the maps and the Bagheera Labyrinth<br />

will be open to everyone. Challenge your parents,<br />

siblings or friends. There are also courses for younger<br />

children. During this time, the labyrinth is not staffed<br />

and there is no timing available.<br />

LEVANDE JUKEBOX Önska en låt och våra musiker spelar<br />

DAGENS TÄVLING Fina priser! KAFFE Kaffe och en pratstund<br />

BÖNEVÄV Lämna en ordlös bön SAMTAL MED PRÄST &<br />

DIAKON Möjlighet till stöd VI SES PÅ O-RINGENTORGET!<br />

ÖPPNA KYRKOR En paus i stillhet, konserter, lekkyrka och gudstjänster i Oskarshamn under<br />

O-ringen. Följ QR-koden eller gå till www.svenskakyrkan.se/doderhult för program och karta.<br />

36<br />

37


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Välkommen till<br />

O-<strong>Ringen</strong> Indoor<br />

Aktivitetsdagen,<br />

onsdag<br />

24 juli<br />

10.00–16.00<br />

Wednesday<br />

July 24 during<br />

the activity day<br />

Följ bevakningen av O-<strong>Ringen</strong> på ot.se<br />

Vadå +Allt?<br />

Jo, nu får du DN.se, Expressen.se och mycket<br />

mer när du läser Oskarshamns-Tidningen.<br />

Foto: Stockholms inomhusorienterare.<br />

Prova 2 mån 0 kr<br />

Plats och tid<br />

Oscarsgymnasiet, Stengatan 22 Oskarshamn. Onsdag 24 juli<br />

(aktivitetsdagen), 9.00-16.00, starta när du vill fram till 15.30.<br />

Det finns parkering för både cykel och bil i anslutning till<br />

Oscarsgymnasiet. Cykla gärna eller samåk om ni väljer bilen!<br />

Banor<br />

• Mycket lätt – vår lättaste bana.<br />

För dig som är yngre eller nybörjare i orientering och vill<br />

testa inomhus. Motsvarar DH10.<br />

• Lätt – fortfarande inte jättesvår,<br />

motsvarande DH12.<br />

• Medel – lurig bana, men utan de allra svåraste sträckorna.<br />

Motsvarar ungefär medelsvår/DH14 på indoor-tävlingar.<br />

Kartexempel / Map example<br />

• Svår – för dig som är rutinerad eller älskar en utmaning. Vi<br />

gör det svårt!<br />

Alla banor har segrartider på 10–15 minuter. Det går givetvis<br />

bra att anmäla sig flera gånger och springa flera banor.<br />

Anmälan<br />

Anmäl dig helst i förväg via bokningsportalen. Anmälan är öppen<br />

till 20.00 den 23 juli – efter det är det anmälan på plats.<br />

Betalning på plats sker med kort eller Swish. .<br />

Kostnad<br />

150 kr för vuxna.<br />

100 kr för barn och ungdomar upp till 16 år.<br />

Welcome to<br />

Indoor orienteering<br />

Place<br />

Oscarsgymnasiet, Stengatan 22 Oskarshamn.<br />

Time: Wednesday July 24 th (activity day), 9.00-16.00, free<br />

start times until 15.30!<br />

Parking for both bikes and cars are available at Oscarsgymnasiet.<br />

Courses<br />

• Very easy – our easiest course. For younger or beginner<br />

orienteers who would like to try it out indoors. Corresponds<br />

to DH10.<br />

• Easy – still not too difficult, corresponding to DH12.<br />

• Medium – tricky course, but without the most difficult<br />

legs. Corresponds to around medium difficulty/DH14 on<br />

indoor competitions.<br />

• Difficult – for the more experienced, or those who love a<br />

challenge. We’ll make it tough!<br />

Scanna mig!<br />

All courses have estimated winning times of around 10-15<br />

minutes. Of course, you can enter multiple times and run<br />

more than one course.<br />

Parkeringsgarage.<br />

Registration<br />

We recommend entering in advance, using our booking<br />

portal. Registration is open until 20.00 on the of July 23 rd .<br />

After that you can register for all the courses on the day at<br />

the event. Pay using a card or Swish.<br />

Entry fee<br />

SEK 150 for adults.<br />

SEK 100 for children under 16.<br />

38


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Foto: Alexander Hall.<br />

Foto: Adam<br />

Längs <strong>Smålandskusten</strong><br />

Along <strong>Smålandskusten</strong><br />

Glasriket<br />

I Glasriket finns det plats för kreativitet. Var med och skapa<br />

ditt eget konstverk och prova på glasblåsning på Målerås<br />

glasbruk eller Kosta glasbruk. Upplev det glödande hantverket<br />

i någon av de öppna glasbruken och köp med dig en fin<br />

souvenir hem. För dem äventyrliga finns även Sweden Zipline,<br />

en fantastisk möjlighet att få upptäcka Glasrikets vackra natur<br />

på ett spännande och adrenalinfyllt sätt genom att glida fram<br />

längs ziplines i de småländska skogarna.<br />

www.glasriket.se<br />

Kalmar<br />

Besök Kalmar Slott och dess långa och spännande historia.<br />

Här finns utställningen Häxor, som med hjälp av AI berättar<br />

om de svenska häxprocesserna. Här pågår äventyret Barnens<br />

slott där de kan anta Slottskampens tio utmaningar, gå på<br />

prinsessvandring eller följa med på skattjakt.<br />

I Kalmar finns A World of Dinosaurs, europas största dinosaurieutställning<br />

som utökas varje år med nya dinosaurier. Här<br />

kan du titta på allt från fossilfynd till naturtrogna dinosaurier i<br />

full storlek.<br />

www.kalmar.com<br />

Mönsterås<br />

Pataholm, Sveriges minsta köping, är verkligen en idyllisk liten<br />

pärla. Detta charmiga samhälle är alltid ett populärt och<br />

omtyckt besöksmål under sommartid som ger en stark bullerbykänsla.<br />

I Kullgrenska gården ligger det ett mysigt café som<br />

är värt att besöka när fikasuget smyger sig på.<br />

Mönsterås är en omtyckt plats för sportfiskare då många<br />

väljer att testa fiskelyckan i Emån. Hos Fliseryds Sportfiskeklubb<br />

har du möjligheten att testa din fiskelycka på bland annat lax<br />

och öring. Kom ihåg att köpa ditt fiskekort på iFiske.<br />

www.monsteras.se<br />

Västervik<br />

Längs Tjustleden och Loftaleden kan du besöka vindskydden<br />

från ARKNAT. Ett koncept och en festival där Arkitekt- och ingengörstudenter<br />

från hela världen från hela Skandinavien bjuds<br />

in för att skapa spektakulära vindskydd och platser i naturen.<br />

Ute efter lek och skoj? På Västervik Resort hittar ni upplevelsebad<br />

och andra roliga aktiviteter för hela familjen.<br />

www.vastervik.com<br />

Vimmerby<br />

En resa i Astrid Lindgrens fotspår? Kliv rakt in i författarens<br />

barndomshem och få en inblick i hennes uppväxt på Astrid<br />

Lindgrens Näs. Kanske vill du se hennes stora livsverk i all sin<br />

ära? Då är ett besök på Astrid Lindgrens Värld en rekommendation.<br />

En magisk plats fylld av glädje och äventyr som fångar<br />

både unga och vuxna.<br />

Vill du uppleva filmmiljöerna på ett annorlunda vis så ska<br />

du boka in dig på Cykla i filmlandskapet Småland. Med cykeln<br />

som transportmedel så tar de med dig på en guidad tur genom<br />

filmlandskapet.<br />

www.vimmerby.com<br />

Högsby<br />

I Högsby hittar vi Greta Garbo-museet. En utställning om en<br />

av de fem internationellt mest kända svenskarna genom tiden<br />

vars släkt på hennes mors sida, alla kommer från Högsbytrakten.<br />

Besök också mysiga Café Tre Århundraden. En gammal<br />

skola i Berga som är omgjord till antikvitetsaffär med loppisavdelning<br />

och café med hembakat.<br />

www.hogsby.se<br />

Hultsfred<br />

Mitt i de småländska skogarna ligger det lilla samhället<br />

Virserum med den stora konsthallen. Här visas samtida konst<br />

på 1600 kvm utställningsyta. Kurrande mage? På Hultsfreds<br />

Strandcamping finns ett våffelcafé med både söta och matiga<br />

våfflor, pizza och sallader, något för alla helt enkelt.<br />

www.visithultsfred.se<br />

Torsås<br />

Tycker du om en riktigt god fiskmåltid så ska du inte missa<br />

Blomlöfs rökeri i Brömsebro. Välj själv om du äter på plats eller<br />

köper med från gårdsbutiken.<br />

Cirka två kilometer ut i Östersjön ligger ön Garpen, en<br />

fyrplats som numera är ett populärt besöksmål. Ta chansen<br />

att besöka ön över dagen med båten Gustav som avgår från<br />

Bergkvara småbåtshamn.<br />

www.visittorsas.se<br />

Öland<br />

Ölandsfärjan trafikerar under O-<strong>Ringen</strong> tre tur och retur per<br />

dag för att du ska kunna uppleva solen och vindarnas ö. På<br />

Öland vill vi tipsa dig om Stora alvaret, södra Ölands odlingslandskap<br />

som är klassat som världsarv av Unesco.<br />

På norra Öland ska du inte missa Byxelkrok, hamnen där<br />

färjan angör och du kan utforska promenadstråket mellan före<br />

detta fiskebodar som idag huserar både restauranger och<br />

butiker.<br />

www.oland.se<br />

Kingdom of Glass<br />

The Kingdom of Glass has plenty of room for creativity. Join<br />

us to create your own artwork and try out glass blowing at Målerås<br />

glass or Kosta glassworks. Experience these glowing works<br />

of art in some of the open glass factories and buy your own<br />

souvenir. For the adventurous, there is also Sweden Zipline, a<br />

fantastic opportunity to experience the Kingdom’s stunning<br />

nature in an exciting and adrenaline-filled way by gliding<br />

along ziplines through the forests of Småland.<br />

www.glasriket.se<br />

Kalmar<br />

Visit Kalmar Castle, with its long and exciting history. You’ll find<br />

an exhibition called Häxor (“Witches”), which uses AI to tell the<br />

story of the witch trials in Sweden. At Barnens Slott (“the Children’s<br />

Castle”), children can take on challenges in the Battle for<br />

the Castle, go on a princess walk or join a treasure hunt.<br />

Kalmar is also home to the World of Dinosaurs, Europe’s<br />

largest dinosaur exhibition, where more dinosaurs are added<br />

each year. You can see everything from fossils to full-size, true<br />

to life models of dinosaurs.<br />

www.kalmar.com<br />

Mönsterås<br />

Pataholm, Sweden’s smallest market town, is truly an idyllic<br />

gem. This charming village is always a popular and well-loved<br />

destination during the summer, making it feel like a bustling<br />

hub. At Kullgrenska Gården you’ll find a charming café, worth a<br />

visit when stomachs start rumbling.<br />

Mönsterås is a favourite for sport fishing, with many people<br />

trying their luck in the river Emån. At Fliseryds Sportfiskeklubb<br />

you can test your luck with both salmon and trout. Remember<br />

to buy your fishing pass at iFiske.<br />

www.monsteras.se<br />

Västervik<br />

Along Tjustleden and Loftaleden you can visit shelters that<br />

are part of ARKNAT, a concept and festival where architecture<br />

students from across Scandinavia are invited to create spectacular<br />

shelters and places in nature. Are you here to play and<br />

have fun? At Västervik Resort you’ll find a waterpark and other<br />

fun activities for the whole family.<br />

www.vastervik.com<br />

Vimmerby<br />

Would you like to walk in the footsteps of Astrid Lindgren? Step<br />

right into the author’s childhood home and get an insight into<br />

her upbringing at Astrid Lindgren’s Näs. Or maybe you’d like to<br />

see her life’s work in all its glory? Then we recommend a visit to<br />

Astrid Lindgren’s World, a magical place filled with enough joy<br />

and adventure to captivate younger and older visitors alike.<br />

If you would like to go behind the scenes of your favourite<br />

films in a different way, book your place with Cykla i filmlandskapet<br />

Småland. Join a guided cycling tour through the area’s<br />

film locations.<br />

www.vimmerby.com<br />

Högsby<br />

Högsby is home to the Greta Garbo Museum, an exhibition<br />

about one of the five most famous Swedes in history, whose<br />

maternal side of the family all came from the Högsby area.<br />

Visit the cosy Café Tre Århundraden, a former school in Berga<br />

which has been reborn as an antiques shop, flea market and<br />

café serving home baked treats.<br />

www.hogsby.se<br />

Hultsfred<br />

In the midst of Småland’s forests is the village of Virserum and<br />

its large gallery, a collection of contemporary artwork housed<br />

in a 1,600 m2 exhibition space. Feeling peckish? At Hultsfreds<br />

Strandcamping there is a waffle café serving both sweet and<br />

savoury waffles, pizza and salads – something for everyone!<br />

www.visithultsfred.se<br />

Torsås<br />

If you love great seafood, don’t miss Blomlöfs smokehouse at<br />

Brömsebro. You can eat there or buy something for later at the<br />

shop.<br />

Around 2 km out in the Baltic Sea is the island of Garpen,<br />

the site of a lighthouse which is now a popular tourist destination.<br />

Why not take a day trip on the ferry Gustav, which sails<br />

from Bergkvara harbour.<br />

www.visittorsas.se<br />

Öland<br />

During O-<strong>Ringen</strong>, the Öland ferry will operate three return<br />

trips per day so that you can experience the island of the sun<br />

and the wind. We recommend a trip to Stora alvaret, southern<br />

Öland’s unique landscape, which is classed by Unesco as a<br />

World Heritage Site.<br />

On northern Öland, don’t miss Byxelkrok, the harbour where<br />

ferry anchors and where you can explore the promenade<br />

between former fishing huts, which today house restaurants<br />

and shops.<br />

www.oland.se<br />

40<br />

41


Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Aktiviteter & turism<br />

Activities & tourism<br />

Evenemang och sevärdheter i Oskarshamn<br />

Fotograf: Alexander Hall.<br />

Tips in Oskarshamn<br />

Foto: Johfors Productions<br />

Evenemang i Oskarshamn<br />

Under O-<strong>Ringen</strong> har många av våra företag och föreningar<br />

satsat extra på evenemang för att ge er en ännu bättre<br />

upplevelse i Oskarshamn. Det finns saker för alla intressen, eller<br />

vad sägs om konserter, båtturer eller aktiviteter för barnen?<br />

Kika in i vår evenemangskalender på www.oskarshamn.com/<br />

evenemang för att se vad som är på gång under veckan.<br />

Nationalpark Blå jungfrun<br />

Den sägenomspunna ön Blå Jungfrun, även känd som Blåkulla,<br />

är en granitkupol som reser sig 86 meter över havet mitt<br />

ute i Kalmarsund, och har frestat människors nyfikenhet<br />

sedan urminnes tider. Ta chansen att besöka denna vackra<br />

nationalpark med turbåten M/S Solkust som under O-<strong>Ringen</strong><br />

trafikerar med flera turer varje dag. Kom ihåg att förboka din<br />

plats då det ofta blir fullbokat.<br />

www.solkustturer.se<br />

Fredriksbergs Herrgård<br />

Som närmsta granne till O-<strong>Ringen</strong> campingen ligger anrika<br />

Fredriksbergs Herrgård. En ståtlig byggnad från 1780-talet<br />

uppförd i Gustaviansk stil. Byggnaden är med sitt unika läge,<br />

placerad på en fem meter hög stenterrass, med storslagen<br />

utsikt över Döderhultsdalen, ett av länets vackraste och mest<br />

sevärda herresäten.<br />

Här erbjuds guidade turer, så ta chansen att förboka ditt<br />

besök på museet. I herrgården hittar vi också Fredriksbergs<br />

Herrgårdscafé som erbjuder både mat och fika.<br />

Kulturreservat Stensjö by<br />

Cirka 10 kilometer norr om Oskarshamn ligger Kalmar läns<br />

första kulturreservat Stensjö by. Här kan du som besökare få<br />

möjligheten att uppleva hur en by såg ut omkring år 1900. Ta<br />

chansen att vandra på någon av de mysiga vandringslederna<br />

och stanna till på mycket populära Tilias kafé som andas tidigt<br />

1900-tal. Här kan du låta dig bli bortskämd med läckerheter<br />

gjorda från grunden på närproducerade och ekologiska råvaror.<br />

Antalet parkeringar är begränsade i byn, så samåk gärna<br />

eller ta bussen för en enklare resa.<br />

www.stensjoby.se<br />

Oskarshamns Kulturhus<br />

Mitt i Oskarshamns centrum ligger det mycket populära<br />

kulturhuset med aktiviteter för alla åldrar. På övervåningen<br />

hittar vi två museum, Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet.<br />

I Döderhultarmuseet får vi ta del av en unik samling med<br />

närmare 200 träskulpturer av Döderhultarn, som är en av<br />

Sveriges mest kända träskulptörer.<br />

I Sjöfartsmuseet får vi en spännande inblick i sjöfartens<br />

utveckling i Oskarshamn med omnejd. Här fanns ett flertal rederier<br />

och varv. I museet visas olika föremål med anknytning till<br />

specialiserade hantverk, skeppsmodeller, navigationsutrustning<br />

och mycket mer.<br />

I Kulturhuset hittar vi också bibliotek och konsthall som under<br />

O-<strong>Ringen</strong> satsar på mycket evenemang och aktiviteter för<br />

er besökare. Håll utkik i evenemangskalendern för aktuell info.<br />

www.oskarshamn.se/kulturhuset<br />

Oskarshamns stadskärna<br />

I centrala Oskarshamn kan du ta del av en levande stadskärna<br />

med stort utbud av butiker, restauranger och caféer. Missa<br />

inte medlemmarna i Handel Oskarshamn som har extra öppet<br />

under O-<strong>Ringen</strong> för att kunna hjälpa dig ännu mer.<br />

I stadskärnan kan du också se flera utav våra<br />

muralmålningar som skapats de senaste åren. I satsningen<br />

Oskarshamn Street Art har världskonstnärer smyckat våra<br />

väggar runt om i kommunen. I centrum kan du även se elskåp<br />

och bänkar som målats av lokala konstnärer.<br />

Vill du uppleva historiska platser så ska du inte missa<br />

Besväret & Fnyket, två kvarter i centrala Oskarshamn med<br />

byggnader från 1800-talet. Ett mysigt område där du kan<br />

njuta av lugnet och de historiska byggnaderna.<br />

Mer natur i centrala Oskarshamn kan du uppleva i<br />

Oskarshamns stadspark, med en närhet till centrum och<br />

hamnområdet kan vi rekommendera en promenad genom<br />

parken. Här kan du njuta av vackra blommor, populära<br />

temalekplatsen och mängder av skulpturer i hela parken.<br />

Oskarshamns hamnområde har genomgått en stor<br />

omvandling de senaste åren. På norra kajen hittar du<br />

ett aktivitetsområde för hela familjen. Ta chansen att<br />

spela innebandy, padel eller testa vår dansbåge. Flera av<br />

föreningarna i området satsar extra på aktiviteter under<br />

O-<strong>Ringen</strong>, se aktuellt i vår evenemangskalender.<br />

www.handeloskarshamn.se<br />

www.oskarshamn.com<br />

Havet vid <strong>Smålandskusten</strong><br />

Oskarshamn ligger vackert placerat precis vid havet på<br />

<strong>Smålandskusten</strong>. Självklart ska du passa på att bada under<br />

ditt besök. Vi rekommenderar dig någon av badplatserna<br />

i anslutning till stadens stora campingplatser, båda på<br />

cykelavstånd från O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Havslätts badplats har för säsongen en helt nybyggd<br />

badbrygga som tar dig 106 meter ut i havet. Kombinationen<br />

med en vacker sandstrand och restaurang precis vid stranden<br />

gör det till en populär badplats.<br />

Gunnarsö badplats erbjuder ett hopptorn med en högsta<br />

avsats på tio meter. Här finns också möjligheten att bada<br />

från brygga, sandstrand eller klipporna med Blå jungfrun i<br />

horisonten.<br />

Vill du passa på att fiska under ditt besök så erbjuder<br />

Östersjön fritt fiske med handredskap och brukar kunna ge bra<br />

fångst av både gädda och aborre. Vill du istället testa någon<br />

av våra insjöar så måste du komma ihåg att lösa fiskekort.<br />

Oskarshamns hamn är i full användning som industrihamn<br />

med flera fartyg som angör varje vecka året runt. Hamnen<br />

har också en lång historia med både skeppsbyggande och<br />

transporter. Under O-<strong>Ringen</strong> finns flera historiska fartyg på<br />

plats och flera av dem kan du också åka en tur med. Missa<br />

inte historiska bogserbåten S/S Nalle, världskända klassiska<br />

segelbåten Princess Svanevit eller Missionsbåten Shalom. För<br />

turer se aktuellt i evenemangskalendern.<br />

Vill du uppleva havet i kanot så har vi flera aktörer<br />

som erbjuder kanotuthyrning. En av dem är Oskarshamns<br />

kanotklubb som under O-<strong>Ringen</strong> erbjuder olika aktiviteter varje<br />

dag för dig som deltagare.<br />

www.oskarshamn.com/fiske<br />

www.oskarshamn.com<br />

Smaka på Oskarshamn<br />

När det kurrar i magen så är Oskarshamn helt rätt plats att<br />

befinna sig på, oavsett om du är sugen på mat eller en smarrig<br />

fika.<br />

I Oskarshamns inre hamn vill vi ge dig två tips på härliga<br />

matställen med havet som närmsta granne. På Norra kajen<br />

ligger Seglarhyllan, de erbjuder en härlig uteservering i bästa<br />

solläge precis på kajkanten. Välj själv på mat anpassad<br />

efter säsongen, matiga smörgåsar, fika eller en glass. Mitt i<br />

hamnen på en ö med bro ligger Restaurang Badholmen. En<br />

restaurang med stor uteservering omgiven av vatten där du<br />

har möjligheten att njuta av en god måltid.<br />

Vill du uppleva en genuin brittisk pubatmosfär så ska du ta<br />

dig till Pub Kråkan. Ett stenkast från hamnområdet finns denna<br />

historiska och omtyckta restaurang. De har specialiserat sig på<br />

noggrant utvalda öl och riktigt bra gastropubmat. Missa inte<br />

att de erbjuder indisk mat av hög kvalité.<br />

Tycker du om fika så vill vi ge dig två perfekta tips<br />

i Oskarshamn. På vägen mellan O-<strong>Ringen</strong>torget och<br />

centrum ligger Nilssons konditori & bageri. Här huserar<br />

världsmästarkonditorn Anders Oskarsson, så ta chansen att ta<br />

en god fika eller smaka deras egna gelato i sommarvärmen.<br />

I anslutning till Arena Gunnarsö ligger Ernemars hamnområde<br />

där nyöppnade Kafé Fridens ligger. Här kan du njuta av goda<br />

smaker från ingen mindre än Lucas Eriksson som vi känner igen<br />

från senaste säsongen av Sveriges Mästerkock.<br />

www.oskarshamn.com/mat-dryck<br />

Events in Oskarshamn<br />

During O-<strong>Ringen</strong>, many of our companies and organisations<br />

will put on extra events to give you an even better experience<br />

in Oskarshamn. There will be something for everyone, including<br />

concerts, boat trips and children’s activities. Take a look at our<br />

events calendar at www.oskarshamn.com/evenemang to see<br />

what will be happening during the week.<br />

Blå jungfrun national park<br />

The legendary island Blå Jungfrun (“Blue Maiden”), also known<br />

as Blåkulla, is a granite block towering 86 metres above the sea<br />

right in the middle of Kalmarsund, which has sparked people’s<br />

curiosity since ancient times. Take the chance to visit this<br />

beautiful national park on the tour boat M/S Solkust, which will<br />

sail several times each day during O-<strong>Ringen</strong> week. Remember to<br />

book your tickets in advance, as the ferry is often fully booked.<br />

www.solkustturer.se<br />

Fredriksbergs Herrgård<br />

Our closest neighbours on the O-<strong>Ringen</strong> campsite live at<br />

Fredriksbergs Herrgård. A stately home from the 1780:s,<br />

built in the Gustavian style. The building is constructed in a<br />

unique position, atop a five metre high stone terrace, with far<br />

reaching views over Döderhultsdalen. It is one of the region’s<br />

most beautiful stately homes.<br />

Guided tours are available – remember to book in advance<br />

at the museum. The mansion is also home to Fredriksbergs<br />

Herrgårdscafé, serving both hot food and fika.<br />

Stensjö village cultural reserve<br />

Around 10 km north of Oskarshamn is Kalmar region’s first cultural<br />

reserve, Stensjö village. Here, visitors get the chance to experience<br />

how a village looked in around 1900. Take the opportunity<br />

to walk on one of the delightful trails and stop at the hugely<br />

popular Tilias café, which was founded in the early 20th century.<br />

Here you can let yourself be spoiled with tasty treats, made from<br />

scratch using locally produced, organic raw ingredients.<br />

Parking is very limited in the village, so share transport<br />

wherever possible or take the bus for a more convenient travel<br />

experience.<br />

www.stensjoby.se<br />

Oskarshamns Kulturhus<br />

Right in the centre of Oskarshamn you’ll find Oskarshamns<br />

Kulturhus, an extremely popular cultural centre with activities<br />

for all ages. The upper floor has two museums, Döderhultarn<br />

Museum and Maritime Museum. Döderhultarn Museum houses<br />

a unique collection of almost 200 wooden sculptures by<br />

Döderhultarn, one of Sweden’s most famous woodcarvers.<br />

In the Maritime Museum, you can get an exciting insight into<br />

the maritime history of Oskarshamn and the surrounding area,<br />

which was home to many shipping companies and dockyards.<br />

The museum displays a variety of tools used for specialised<br />

crafts, model ships, navigational equipment and much more.<br />

The centre also has a library and gallery, which will host<br />

many events and activities for visitors during O-<strong>Ringen</strong> week.<br />

Check the events calendar for up-to-date information.<br />

www.oskarshamn.se/kulturhuset<br />

Oskarshamn<br />

In central Oskarshamn you can enjoy a lively town centre with<br />

a great selection of shops, restaurants and cafés. Don’t forget<br />

that members of Handel Oskarshamn will be extending their<br />

opening hours during O-<strong>Ringen</strong> week to be able to help you<br />

even more.<br />

In the town centre you can also see several murals created in<br />

recent years. The Oskarshamn Street Art initiative has brought<br />

international artists to our area to paint some of the walls.<br />

You’ll also see electricity cabinets and benches painted by<br />

local artists.<br />

If you want to experience historical places, don’t miss<br />

Besväret & Fnyket, two blocks in central Oskarshamn with<br />

buildings from the 19th century. A charming area where you<br />

can enjoy some peace and historical buildings.<br />

Experience more nature in central Oskarshamn in our town<br />

park. It’s close to the harbour and is somewhere we recommend<br />

exploring. Enjoy the beautiful flowers, the popular themed<br />

playground and many sculptures all over the park.<br />

Oskarshamn’s harbour has undergone a transformation in<br />

recent years. On the north quay there’s an activity area for the<br />

whole family. It’s a chance to play floorball, padel or try out our<br />

dance arch. Many local groups are putting on extra activities<br />

during O-<strong>Ringen</strong> – keep up to date with our events calendar.<br />

www.handeloskarshamn.se<br />

www.oskarshamn.com<br />

By the sea on the Småland coast<br />

Oskarshamn is beautifully located by the sea on the Småland<br />

coast. Of course you’ll have the chance to bathe during your<br />

visit! We recommend one of the bathing spots next to the<br />

town’s biggest campsites, both of them within cycling distance<br />

of O-<strong>Ringen</strong> Sqaure.<br />

Havslätt bathing area has a newly built bathing platform for<br />

this season, taking you 106 metres out into the sea. The winning<br />

combination of a beautiful sandy beach and a restaurant<br />

by the shore makes it a popular choice.<br />

Gunnarsö bathing area has a diving tower with platforms up<br />

to 10m high. Here you can also bathe from bathing platforms,<br />

the sandy beach or the rocky clifftops,<br />

with Blå jungfrun on the horizon.<br />

If you would like to go fishing during your stay, Östersjön can<br />

offer free fishing with hand tools, which usually works well for<br />

catching both pike and perch. If you would rather try one of<br />

our inland lakes, remember that you’ll need a fishing pass.<br />

Oskarshamn harbour is in full use as an industrial port with<br />

many vessels docking every week, all year round. The harbour<br />

also has a long history of both shipbuilding and maritime<br />

transport. During O-<strong>Ringen</strong>, we have some historical vessels<br />

in port that you can board for a tour. Don’t miss the historical<br />

tugboat S/S Nalle, the world class classical sailing boat<br />

Princess Svanevit or the mission boat Shalom. See the events<br />

calendar for tour timetables.<br />

If you want to experience the sea in a canoe, there are<br />

several places where you can hire from. One of these is<br />

Oskarshamn canoeing club, which will offer different activities<br />

each day for O-<strong>Ringen</strong> competitors.<br />

www.oskarshamn.com/fiske<br />

www.oskarshamn.com<br />

A taste of Oskarshamn<br />

Once you’ve worked up an appetite in the forest, Oskarshamn<br />

is the perfect place to be, whether it’s for an evening meal or a<br />

delicious fika.<br />

Staying by the sea at Oskarshamn harbour, we can suggest<br />

two great waterside restaurants. At Seglarhyllan on the north<br />

quay you’ll find outdoor seating in a sunny spot, right by the<br />

quayside. Take your pick from the seasonal produce, tasty<br />

savoury sandwiches, fika or an ice cream. In the middle of the<br />

harbour, on an island linked by a bridge, is Restaurang Badholmen.<br />

A restaurant with a lot of outdoor seating, surrounded by<br />

water, where you can really relax and enjoy a good meal.<br />

For a genuine British pub atmosphere, head to Pub Kråkan.<br />

This popular and historical restaurant is just a stone’s throw<br />

from the quayside. Specialising in its fine selection of beers<br />

and really good gastropub food, not forgetting high quality<br />

Indian dishes.<br />

If you’re looking for a good fika, we have two top tips for<br />

Oskarshamn. Between O-<strong>Ringen</strong> Square and the town centre,<br />

you’ll find Nilssons patisserie and bakery. It’s the home of world<br />

champion patissier Anders Oskarsson, so take the opportunity<br />

to grab a tasty fika or try their home made gelato on a warm<br />

summer’s day. Next to Gunnarsö Arena is Ernemar harbour<br />

and the newly opened Kafé Fridens. Here you can enjoy the<br />

creations of none other than Lucas Eriksson, who you might<br />

recognise from the latest series of the Swedish version of<br />

MasterChef.<br />

www.oskarshamn.com/mat-dryck<br />

42<br />

43


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Spritsiga smaker<br />

från norr!<br />

Deltagarservice<br />

ÖPPETTIDER<br />

OPENING HOURS<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget / O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

• 18/7 12.00-20.00<br />

• 19–21/7 09.00-20.00<br />

• 22–23/7 15.00-20.00<br />

• 24/7 12.00–20.00<br />

• 25/7–27/7 15.00-20.00<br />

• 28/7 9.00-12.00<br />

Arenorna samtliga tävlingsdagar<br />

At the arena each day 07.30–14.00<br />

Competitor<br />

services<br />

Deltagarservice finns i år på<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget i en av de röda<br />

träbyggnaderna samt på våra arenor.<br />

På O-<strong>Ringen</strong>torget hjälper vi dig med det mesta: anmälan,<br />

ändringar, köp av etappstarter och allt som rör ditt<br />

tävlande. Här kan du också hämta din nummerlapp samt<br />

parkeringsbiljetten som behövs om du tar bilen till Rosenfors<br />

och etapp 1 och 2.<br />

Du kan också köpa samt hämta din karta för träningsbanor<br />

med tidtagning.<br />

Självklart kan du också få allmän information om O-<strong>Ringen</strong><br />

samt lämna in och hämta hittegods.<br />

Lagkuvert för Bagheerastafetten hämtas också upp här.<br />

Arenorna tävlingsdagar<br />

Under tävlingsdagarna finns vi ute på våra arenor. Vi hjälper<br />

dig främst med tävlingsrelaterade ärenden, till exempel hjälp<br />

med anmälan till Etappstart och nummerlappar och hyrbrickor.<br />

Kom ihåg att ta med egna säkerhetsnålar till nummerlappen.<br />

Anmälan via oringen.se<br />

På oringen.se bokar du din tävlingsanmälan och andra tjänster.<br />

Du hittar också information om vårt utbud av etappstarter<br />

samt svårighetsgrader för de olika banorna.<br />

This year, Competitor Services<br />

will be available in one of the red<br />

wooden buildings at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square, and at each arena.<br />

O-<strong>Ringen</strong> square<br />

This is where we can help you with registration, changing<br />

entries, buying single stage starts and anything else<br />

related to the competition side of the week. You can also<br />

collect your number bib here, along with any parking<br />

tickets required for travelling by car to Rosenfors for stages<br />

1 and 2. You can also buy and collect maps for timed<br />

training courses.<br />

Of course you can also find general information about<br />

O-<strong>Ringen</strong>, hand in and collect lost property, and more. You<br />

can also collect team envelopes for the Bagheera Relay.<br />

Vi är många som njuter av det som finns runt knuten i vår natur. För det<br />

genuina och okonstlade har funnits där hela tiden, redo att ta dig med<br />

storm eller ge dig andrum. Vad du än behöver. Lite så är det även med<br />

Fjällfil® med sin speciella spritsiga och krämiga karaktär. Fjällfil® är gjord på<br />

norrländsk mjölk och äkta bär, helt utan aromer. Så enkelt kan det vara.<br />

PS. Vi ses i vårt tält! Smaka på Fjällfil och skicka vykort<br />

hem till nära och kära.<br />

Nummerlappar<br />

Anmälda deltagare hämtar själva eller via<br />

ombud, sin nummerlapp i Deltagarservice<br />

vid O-<strong>Ringen</strong>torget till och med söndag<br />

21 juli klockan 20.00. Ta med egna<br />

säkerhetsnålar!<br />

Vi rekommenderar att föranmälda<br />

deltagares nummerlappar hämtas ut senast<br />

söndag 21 juli klockan 20.00 för att undvika<br />

köer på våra arenor. Om du anmäler dig<br />

efter klockan 20.00 den 21 juli eller inte<br />

har möjlighet att hämta nummerlappen<br />

i förväg, skrivs din nummerlapp ut vid<br />

Deltagarservice på arenan. Har du förbetalt<br />

en stämplingsbricka hämtar du ut den<br />

tillsammans med nummerlappen.<br />

Parkeringsbiljetter<br />

Kom ihåg<br />

att ta med egna<br />

säkerhetsnålar!<br />

Förbeställda parkeringsbiljetter till etapp 1 och 2 hämtas ut vid Deltagarservice på<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget i Oskarshamn i samband med att du hämtar din nummerlapp.<br />

Kommer du direkt till bilparkeringen för etapp 1 och 2 i Rosenfors kan parkeringsbiljett/<br />

er erhållas på plats på parkeringen. Parkera din bil och gå sedan till anvisad plats för att<br />

hämta ut din parkeringsbiljett/biljetter mot avprickning. Vi har inte möjlighet att ta emot<br />

betalning på plats utan samtliga förbokar sin biljett i vår bokningsportal via oringen.se.<br />

Placera parkeringsbiljetten i framrutans vänstra hörn (observera att det är olika<br />

parkeringsbiljetter för dag 1 och dag 2).<br />

At the arenas<br />

We will also be out at our arenas on each competition<br />

day. We can help you with anything related to competing,<br />

for example help with registration for single stage starts,<br />

number bibs and hired SI cards. Remember to bring your<br />

own safety pins and your number bib!<br />

Register at oringen.se<br />

Registration and other services are available at oringen.<br />

se. You can also find other information about single stage<br />

starts and the difficulty levels of each course.<br />

Number bibs<br />

Registered competitors can collect their number bib themselves<br />

or via a representative, from Competitor Services at<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square until Sunday July 21 at 8 pm. Remember<br />

to bring your own safety pins!<br />

We recommend that pre-registered competitors collect<br />

their number bib by 8 pm on July 21 to avoid queues at the<br />

arenas. If you register after this or are not able to collect<br />

your number bib in advance, it can be printed out at<br />

Competitor Services at the arena. If you have pre-ordered<br />

a hired SI card, you can collect it alongside your number bib.<br />

Parking tickets<br />

Pre-booked parking tickets for stages 1 and 2 can be<br />

collected from Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong> Square in<br />

Oskarshamn when you collect your number bib.<br />

If you are planning to arrive directly to our parking on<br />

stages 1 and 2 in Rosenfors, your parking pass(es) can be collected<br />

on the day at the car park. Park your vehicle and then<br />

follow directions to collect your pass(es) and get checked<br />

off our list. We are not able to sell tickets on the day and all<br />

tickets must be booked in advance at oringen.se.<br />

Place the pass on the left hand side of your vehicle’s<br />

windscreen (please note that there are separate parking<br />

tickets for stages 1 and 2).<br />

44<br />

45


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Allmän information<br />

Upplägget liknar veckans bana, men med<br />

tidtagning och resultatredovisning. PM och<br />

vägvisning finns på oringen.se och finns att<br />

hämta vid deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Vid Deltagerservice hämtar ni också<br />

ut era kartor, senast söndag klockan 16.00.<br />

Funktionärer finns på plats endast del av<br />

tiden (tävlingsledare och banläggare), i övrigt<br />

självservice vid start och mål.<br />

Anmälan<br />

Anmälan görs via oringen.se eller vid<br />

Deltagarservice vid O-<strong>Ringen</strong>torget. Anmälan<br />

kan göras senast söndag klockan 16.<br />

Samling<br />

2,5–3,5 km väster om O-<strong>Ringen</strong>campingen<br />

beroende på var man bor, karta och lämplig<br />

cykel- respektive bilväg erhålls vid Deltagarservice<br />

när man hämtar sin karta.<br />

Parkering<br />

Parkering sker på avsedda<br />

platser vid samlingsplatsen.<br />

Träningsbanor med tidtagning<br />

Torsdag den 18 juli – söndag den 21 jul<br />

Start<br />

Följ orange/vit snitsel till start från parkeringen<br />

förbi mål till starten där det finns töm- och<br />

startenheter, Avståndet är cirka 900 m. Det är<br />

viktigt att följa den snitslade vägen till start.<br />

Mål<br />

Målet ligger på väg till start, följ<br />

snitsel tillbaka till samlingsplatsen<br />

efter målgång, Utstämpling sker<br />

i deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Dusch, omklädning och toaletter<br />

Toalett finns vid samlingsplatsen. Om behov<br />

uppstår är det viktigt att den används.<br />

Omklädning och dusch erbjuds ej.<br />

Brickan kan läsas av på Deltagarservice vid<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Om du tänkt delta i första etappen med<br />

samma bricka behöver du läsa av den innan<br />

Deltagarservice stänger söndag klockan 20.00.<br />

Resultat<br />

Resultat hittas via oringen.se efter att<br />

SI-pinnen lästs av. Banorna finns i Livelox,<br />

ladda gärna upp era GPS-spår.<br />

Karta<br />

Djupeträsk, reviderad 2024. Skala 1:10 000 för<br />

banorna svår 5 km (även 1: 7 500) och 7,5 km,<br />

för övriga 1:7 500. Ekvidistans 2,5 m.<br />

Terräng<br />

Terrängen i Djupeträsk liknar mest det deltagarna<br />

kommer att möta på etapp 5, Svag<br />

till måttlig kupering, ganska detaljfattigt och<br />

varierande framkomlighet beroende på ett<br />

aktivt skogsbruk.<br />

Banor och svårighetsgrad<br />

Mycket lätt 2,0 km, lätt 2,5 km, lätt 4,0<br />

km, medelsvår 3,0 km, medelsvår 4,0 km,<br />

medelsvår, 5,0 km, svår 3,0 km, svår 5,0 km,<br />

svår 7,5 km.<br />

Förbjudna områden<br />

All tomtmark samt markeringar<br />

tryckta på kartan.<br />

Priser<br />

Inga priser förekommer vid<br />

denna träningstävling.<br />

Sjukvård<br />

Det finns inga sjukvårdsresurser på plats.<br />

Viltrapportering<br />

Viltrapportering sker till Deltagarservice.<br />

BANOR, SVÅRIGHETSGRAD<br />

COURSES, DIFFICULTY<br />

Klass/bana Längd Svårighet<br />

Class/Course Length Difficulty<br />

Mycket lätt 2,0 2,0 Very easy<br />

Lätt 2,5 2,5 Easy<br />

Lätt 4,0 4,0 Easy<br />

Medelsvår 3,0 3,0 Moderate<br />

Medelsvår 4,0 4,0 Moderate<br />

Medelsvår 5,0 5,0 Moderate<br />

Svår 3,0 3,0 Difficult<br />

Svår 5,0 (1:7 500) 5,0 Difficult<br />

Svår 5,0 (1:10 000) 5,0 Difficult<br />

Svår 7,5 7,5 Difficult<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

Vi hjälper er med<br />

Altan & Trall • Fönster • Golv • Innerdörrar<br />

Inomhusfärg • Marksten • Tak • Ytterdörrar<br />

Skivor • Luft & Ventilation • Utomhusfärg<br />

...och mycket mer!<br />

Välkomna önskar Andreas<br />

och Fredrik med personal<br />

Vardagar 07.00 - 18.00 • Lördag 08.00 - 13.00 • Söndag stängt<br />

www.xlbygg.se<br />

Kontrollbeskrivning<br />

Finns tryckt på kartan samt löst i plastfickan.<br />

Stämplingssystem<br />

SportIdent. Hyrbricka bokas i samband med<br />

anmälan och hämtas ut vid deltagarservice<br />

vid O-<strong>Ringen</strong>torget. Sportidentbrickan<br />

måste läsas av innan den kan användas igen.<br />

Tävlingsregler<br />

SOFTs tävlingsregler.<br />

Tävlande deltar på egen risk.<br />

Huvudfunktionärer<br />

Tävlingsledare:<br />

Johan Andersson, 073 420 03 61<br />

Banläggare: Emil Kreutner, Martin Lindström<br />

Träningskarta MTBO<br />

Det finns en träningskarta för MTBO, karta köps på deltagarservice på<br />

O-<strong>Ringen</strong>staden. Skärmar finns utsatta utan stämplingsutrustning/<br />

tidtagning. Tillgänglig 19/7 från 12.00 – 21/7 15.00. Området är<br />

Kristinebergskartan omkring elljusspåret Kristineberg. Lämplig utgångspunkt<br />

är elljusspårets parkering.<br />

Timed training courses<br />

General information<br />

Like a “self service” training course but with<br />

timing and results. Final details and directions<br />

will be available at oringen.se or from<br />

Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

You can collect your map from Competitor<br />

Services until 4 pm on Sunday. Officials will<br />

be present some of the time (organiser and<br />

course setter), otherwise the start and finish<br />

are self service.<br />

Registration<br />

Register at oringen.se or at Competitor Services<br />

at O-<strong>Ringen</strong> Square. Registration closes<br />

at 4 pm on Sunday.<br />

Assembly<br />

2.5–3.5 km west of the O-<strong>Ringen</strong> campsite,<br />

depending on your pitch. A map and<br />

directions for cycling or driving there can be<br />

collected when you collect your map from<br />

Competitor Services.<br />

Parking<br />

Park as directed at the assembly.<br />

Start<br />

Follow the orange and white tapes from the<br />

parking area, past the finish and to the start,<br />

where there are Clear and Start SI units. The<br />

route is around 900 m. It’s important to stay<br />

on the taped route when you go to the start.<br />

Finish<br />

The finish is on the way to the start. Follow the<br />

tapes back to the assembly area. Download<br />

at Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

Showers, changing<br />

facilities and toilets<br />

There is a toilet at the assembly area. Please<br />

use this toilet if you need to go! No showers or<br />

changing facilities.<br />

Control descriptions<br />

Printed on the map and loose in the map bag.<br />

Timing system<br />

SportIdent. Hired SI cards can be booked<br />

alongside your entry and collected from Competitor<br />

Services. SI cards must be downloaded<br />

before they can be used again. Your card can<br />

be downloaded at Competitor Services at<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

If you want to compete on Stage 1 using<br />

the same SI card, you must download it<br />

before Competitor Services closes at 8 pm on<br />

Saturday.<br />

Results<br />

Results will be available at oringen.se<br />

after you have downloaded. The courses<br />

will be on Livelox, so remember to upload<br />

your GPS route.<br />

Map<br />

Djupeträsk, revised in 2024. Scale 1:10,000<br />

for courses 5 km (also available at 1:7,500)<br />

and 7.5 km, 1:7,500 for other courses. Contour<br />

interval 2.5 m.<br />

Terrain<br />

The terrain at Djupeträsk is most like the<br />

terrain used for Stage 5. Relatively flat, with<br />

quite vague features and varying runnability<br />

due to the forest being actively managed.<br />

Courses and technical difficulty<br />

Very easy 2.0 km, easy 2.5 km, easy 4.0 km,<br />

medium 3.0 km, medium 4.0 km,<br />

medium 5.0 km, difficult 3.0 km,<br />

difficult 5.0km, difficult 7.5 km.<br />

Out of bounds areas<br />

All private land and out of bounds areas<br />

overprinted on the map.<br />

Prizes<br />

There are no prizes for this training event.<br />

First aid<br />

No first aid at the event.<br />

Reporting wildlife sightings<br />

Report any large animals in the terrain at<br />

Competitor Services.<br />

Thursday<br />

July 18 to<br />

Sunday<br />

July 21<br />

Competition rules<br />

SOFT (Swedish Orienteering Federation) rules.<br />

Competitors take part at their own risk.<br />

Key officials<br />

Organiser:<br />

Johan Andersson +46 (0)73-420 03 61<br />

Course setters: Emil Kreutner,<br />

Martin Lindström.<br />

Training map for MTBO<br />

A MTBO training map is available<br />

and can be purchased at<br />

Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square. There are kites in the<br />

terrain but no timing equipment.<br />

The training map is available from<br />

July 19 th –21 st . The training map is<br />

Kristineberg, near the Kristineberg<br />

exercise track. Park at the car park<br />

for this track.<br />

LILLA TORGET OSKARSHAMN – BUSIGA DAGAR<br />

SOMMARTORGET UNDER O-RINGEN: 20-27 JULI<br />

LÖRDAG<br />

Under dagen: Torghandel.<br />

17.00: Musikquiz med Marika.<br />

SÖNDAG<br />

12.00-14.00: Clownen Mike trolleriminglar.<br />

MÅNDAG<br />

14-19: Aktivitet och tävling, Strike a light.<br />

BUSIG TISDAG<br />

14-19: Aktiviteter med jättesåpbubblor,<br />

ansiktsmålning, minglande maskot<br />

och ballongdjur.<br />

16.00: Barnens bästa sånger med Systrarna K.<br />

ONSDAG<br />

Under dagen: Torghandel.<br />

14.00: Musik av blåsorkestern BleckOut.<br />

FÖLJ @PLATSENOSKARSHAMN FÖR KOLL PÅ<br />

SOMMARTORGET OCH ANNAT SKOJ SOM HÄNDER I OSKARSHAMN!<br />

SE FLER EVENEMANG I OSKARSHAMN VIA QR-KODEN!<br />

ROLIGARE<br />

DAGAR!<br />

På Sommartorget<br />

hittar du lekfulla miljöer<br />

varje dag hela sommaren,<br />

som passar alla med<br />

barnasinnet kvar.<br />

LIVE TORSDAG<br />

18-20: Konsert med artisterna Mollie Minott,<br />

Dimpker Brothers och Namelle.<br />

FREDAG<br />

14-19: Aktivitet och tävling, energicyklar.<br />

LÖRDAG<br />

Under dagen: Torghandel.<br />

14.00: Musik av Jazzikonerna.<br />

Uteserveringar<br />

och foodtrucks<br />

under hela<br />

veckan!<br />

LÄS MER PÅ:<br />

SOMMARTORGET.SE<br />

Grafisk produktion: EVERDAY OSKARSHAMN<br />

46<br />

47


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

HEJ SMÅLANDSKUSTEN!<br />

Etappstart<br />

LÄNGE LEVE<br />

Anmälan<br />

öppen till<br />

13.00 varje<br />

tävlingsdag<br />

SMÅBILEN<br />

UPPTÄCK<br />

NYA SWIFT<br />

HYBRID<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

NYA SWIFT HYBRID– KLAR FÖR O-RINGEN<br />

Nu är den här – den senaste versionen av ikoniska småbilen Swift. Kom förbi oss på<br />

Suzuki-Center på O-<strong>Ringen</strong>torget och provkör!<br />

På Suzuki har vi alltid hyllat den mindre bilen, som är både smidig och ekonomisk. När<br />

andra bilmärken minskar sitt utbud av småbilar, då lanserar vi en fantastisk nyhet i<br />

klassen. Vår senaste Swift har en uppdaterad design, ny hybridmotor, ännu mer<br />

avancerad säkerhetsteknik och mycket mer som gör ditt billiv krångelfritt.<br />

Suzuki-Center har öppet kl. 15.00–20.00, varje dag under O-<strong>Ringen</strong>veckan.<br />

Välkommen!<br />

Stolt tävlingspartner<br />

till O-<strong>Ringen</strong><br />

Vill du delta någon enstaka dag<br />

eller ha friheten att välja bana efter<br />

dagsform? Då finns möjligheten att<br />

delta i Etappstart. Det kommer varje<br />

dag att finnas många olika banor<br />

att välja på, från korta och lätta till<br />

längre och svårare.<br />

Anmälan<br />

Du kan anmäla dig till etappstart via oringen.se,<br />

vid deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget och vid varje tävlingsarena.<br />

Anmälan är öppen fram till klockan<br />

13.00 aktuell dag.<br />

Stage start<br />

If you only want to run one or a couple of<br />

days or want the freedom to pick and choose<br />

your course from day to day, the tstage start<br />

format is for you. Each day there will be many<br />

different direct entry courses to choose from,<br />

from short and easy to long and difficult.<br />

Registration<br />

You can register for direct entry via oringen.se or Competitor<br />

services at the O-<strong>Ringen</strong> square or at the arenas. You can register<br />

for a course up to 13.00 on that day. If you register via oringen.se,<br />

all you need to do is pick up your bib number (and rented SI-chip<br />

Anmäler du dig via oringen.se behöver du bara hämta din<br />

nummerlapp (och eventuell hyrd stämplingsbricka) vid deltagarservice<br />

ute på arenan, innan du går till verifieringsstationen<br />

och vidare mot start.<br />

Deltagarmaterial<br />

Innan du går till start ska du ha en nummerlapp och en<br />

stämplingsbricka. Nummerlappen hämtar du vid deltagarservice,<br />

antingen på O-<strong>Ringen</strong>torget eller ute på respektive arena.<br />

Ta med egna säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med.<br />

Stämplingsbricka kan du antingen hyra eller använda din egen.<br />

Notera att samma stämplingsbricka bara får användas en gång<br />

per etapp!<br />

När du lämnar arenan på väg till start ska du gå igenom<br />

verifieringsstationen. Där görs en egenkontroll av att rätt<br />

stämplingsbricka används. Du kan i förväg enkelt se vilken<br />

if needed) at Competitor services at the arena before passing<br />

through the control station and then on to your start.<br />

Competitor materials<br />

Before you head to your start, you need to have a bib number<br />

and an electronic punching unit (SI-chip). You can pick up your<br />

bib number at Competitor Services, either at O-<strong>Ringen</strong> square<br />

or at the arena. You can either use your own SI-chip or rent<br />

one from us. Note that a single SI-chip only can be used once<br />

per stage. You will pass through a control station after leaving<br />

the arena on the way to the start. At the control station you<br />

need to check that the correct SI-chip is registered in your<br />

name. You can also check the SI-chip connected to your name<br />

in advance by visiting oringen.se/bytbricka.<br />

stämplingsbricka som är registrerad på dig<br />

via resultat.oringen.se.<br />

Vill du på förhand ändra vilken stämplingsbricka<br />

som är registrerad på dig kan du till och med söndag 22 juli<br />

göra det via göra det via oringen.se/bytbricka.<br />

Start<br />

Vilken startplats som gäller för din bana framgår av logotypen<br />

på din nummerlapp. I målfållan springer du sedan i fållan<br />

med samma logotyp. För etappstart gäller fri starttid mellan<br />

08.30–13.30.<br />

Entry open<br />

to 13.00<br />

each stage<br />

If you want to change the number of the SI-chip connected to<br />

you - please visit oringen.se/bytbricka. If you want to change<br />

number, you can do it by yourself before sunday July 22.<br />

Start<br />

There are several different starts used at each stage of O-<strong>Ringen</strong>.<br />

The start you need to go to is the one that matches the<br />

logo printed on your bib number. The same applies to finish: run<br />

down the finish chute that matches the logo on your bib number.<br />

Competitors on direct entry courses can start any time between<br />

8.30-13.30.<br />

49


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Bagheera<br />

orienteringsskola<br />

Finns på<br />

Arena Rosenfors,<br />

Gunnarsö och<br />

Döderhultsdalen<br />

Välkommen till vår<br />

härliga stadskärna!<br />

Här kan du shoppa, njuta av god<br />

mat och dryck, kaffe och glass.<br />

Bara 15 minuters promenad från O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

hittar du massor av butiker och restauranger<br />

samlat kring och nära vårt härliga Sommartorg.<br />

Följ oss på @handeloskarshamn<br />

och spana in det grymma utbudet<br />

på handeloskarshamn.se<br />

Handel Oskarshamn<br />

orienterare – vi står redo att serva dig!<br />

HANDELOSKARSHAMN.SE<br />

HANDELOSKARSHAMN<br />

HANDEL<br />

Har du aldrig provat orientering<br />

men känner att du skulle vilja testa?<br />

Eller har du orienterat tidigare<br />

men behöver fräscha upp dina<br />

orienteringskunskaper en smula?<br />

Det spelar ingen roll vilka kunskaper du redan har eller saknar,<br />

orienteringsskolan finns till för dig och är gratis. Vi har både<br />

tid och vilja att hjälpa alla och du bestämmer själv när du vill<br />

komma förbi och hur mycket hjälp du vill ha. Vår förhoppning<br />

är att du efter ett besök hos oss känner dig inspirerad och redo<br />

att bege dig ut i skogen på någon av de orienteringsbanor<br />

som finns som etappstart. På orienteringsskolan kan vi gå<br />

igenom orienteringens grunder och hur en orienteringstävling<br />

går till. Vi kan visa hur kartan är uppbyggd och du kan även<br />

testa att orientera och passa kartan i vårt tält och testa på<br />

hur du stämplar vid en kontroll med SportIdent. Om du sedan<br />

känner dig inspirerad att testa kan vi hjälpa dig att köpa en<br />

etappstartsbana.<br />

Efter att du har sprungit eller gått din bana så får du gärna<br />

komma tillbaka till oss och berätta hur det gick. Kanske kan vi ge<br />

dig lite tips om hur du kan utveckla din orienteringsteknik inför<br />

nästa gång.<br />

Orienteringsskolan har ett tält i anslutning till Deltagarservice<br />

vid alla etapper på O-<strong>Ringen</strong>s arenor. Drop-in klockan<br />

8.00–13.30 men om du har tänkt att testa en bana gäller sista<br />

starttid klockan 13.30.<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

HÅLLBART.<br />

KURT LAGERGRENS TRÄVARU AB<br />

VI ÄR EN AV SVERIGES<br />

STÖRSTA LEVERANTÖRER<br />

AV TRYCKIMPREGNERAT<br />

VIRKE TILL PROFFS-<br />

BYGGHANDELN.<br />

Vi hjälper dig att förvalta din skog, alltid med<br />

hållbarhet och högsta lönsamhet i fokus.<br />

Vi håller i hela kedjan från råvaruinköp till<br />

färdigproducerad produkt.<br />

Detta gör vi genom ett certifierat skogsbruk.<br />

Dessutom är våra produkter rekommenderade<br />

av Byggvarubedömningen.<br />

Vi är det lokala valet helt enkelt.<br />

Det kallar vi hållbart.<br />

Bagheera Orienteering school<br />

Have you always wanted to try orienteering,<br />

but have never been able to try it? Or - have<br />

you orienteered in the past, but need to freshen<br />

up your orienteering skills a bit?<br />

The orienteering school is free and is meant for anyone,<br />

regardless of which orienteering skills you already have. We<br />

have the time and desire to help anyone who wants help.<br />

You get to decide how much or little help you want. Our<br />

hope is that, after visiting the orienteering school, you will feel<br />

inspired to get out into the woods on your own and complete<br />

one of the orienteering courses available for direct entry.<br />

At the orienteering school we can go over orienteering<br />

basics, as well as the procedure for starting and completing an<br />

orienteering course.<br />

We can explain the meaning of map symbols and you can<br />

also do orienteering in our tent and also use the SportIdent.<br />

If you are interested in going out on a course after taking<br />

some lessons, we can help you select an appropriate course<br />

with the right difficulty level and length for you.<br />

After your course we hope you come back to tell us how it<br />

went. Perhaps we can give you some tips for developing your<br />

orienteering skills for next time.<br />

The orienteering school has a tent located next to the<br />

competitor services.<br />

Drop in 08.00–13.30. Last start time for a regular course is<br />

13.30.<br />

Drop-in<br />

between<br />

8.00-13.30<br />

WWW.KLTAB.SE HÄRADSVÄGEN 71, 577 75 MÖRLUNDA, INFO@KLTAB.SE | TELEFON 0495-236 70<br />

50<br />

51


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Miniknat<br />

Barnpassning<br />

Illustrationer: Semmeltind.<br />

För våra små orienterare finns det dagligen miniknat ute<br />

på våra arenor i Rosenfors, Gunnarsö och Döderhultsdalen.<br />

Miniknat är mycket uppskattat av våra minsta deltagare där de<br />

får följa en snitslad bana med kontroller och olika aktiviteter.<br />

Alla barnen får nummerlapp och karta samt att de stämplar<br />

med en stämplingsbricka. På miniknatet går, springer eller tar<br />

sig alla barnen fram i sin egen takt. Förälder eller annan anhörig<br />

ansvarar för barnen på banan.<br />

Det är ingen tidtagning och ingen resultatlista finns. Men alla<br />

får självklart pris när de går i mål. Vi har olika teman på våra<br />

banor och under O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 är det dessa<br />

teman som kommer upplevas:<br />

• Etapp 1. Musik<br />

• Etapp 2. Bondgård<br />

• Etapp 3. Havet<br />

• Etapp 4. Trädgård<br />

• Etapp 5. Troll<br />

Samling<br />

Vi håller till i ett område precis i anslutning till varje arena. För<br />

att hitta till oss- håll utkik efter vår Miniknatsskylt eller titta på<br />

arenakartan. Våra öppettider är 8.30–14.30.<br />

en egen ingång för att slippa kö. Självklart går det<br />

bra att anmäla sig på plats och betala med Swish<br />

eller kort också i miniknatstältet men räkna då med<br />

att det kan vara lite kö vissa tider.<br />

Stämplingsbricka<br />

Ta gärna med en stämplingsbricka om ni har. Det går jättebra<br />

att använda andra tävlandes bricka på miniknatet. Vi har<br />

också ett begränsat antal brickor att låna ut.<br />

Spännande äventyr kommer det att bli<br />

dessa dagar – varmt välkomna alla miniknatare!<br />

På våra arenor i Rosenfors, Gunnarsö och<br />

Döderhultsdalen finns barnpassning. Anmälan och<br />

betalning sker i förväg. Vårt mål är att barnen<br />

ska trivas och har roligt hos oss och att du som<br />

orienterar ska känna dig trygg med att ditt barn<br />

får en fin dag när du själv springer.<br />

Öppettider<br />

Barnpassningen är öppen under etappdagarna (mån–tis,<br />

tors–lör). Barnpassningen öppnar 7.30 och stänger 16.00 och<br />

är begränsad till högst tre timmar per dag (under tiden som du<br />

springer din bana).<br />

Ålder: 3–8 år<br />

Pris: 90 kr/dag<br />

Anmälan<br />

Du anmäler ditt barn och betalar via bokningsportalen på<br />

oringen.se (anmälan till tävlingen och sedan ”aktiviteter och<br />

kringtjänster”). Det går också att anmäla i efterhand via Deltagarservice<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget eller på arenan. När du och ditt<br />

barn checkar in tar du med bekräftelse på anmälan som du<br />

fått via e-post. Observera att det inte går att göra anmälan<br />

direkt vid barnpassningen på arenan.<br />

Incheckning<br />

När du checkar in ditt barn får du lämna en blankett där<br />

du uppger eventuella allergier etc. Blanketten fylls i i förväg<br />

och finns att hitta på oringen.se och du kan också hitta den<br />

i Deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget eller på arenan. Efter<br />

incheckningen får ditt barn en numrerad väst med en lapp<br />

med barnets namn och ev allergiinformation. Barnet får också<br />

en egen påse ett lägga saker i. Se till att barnet har med sig<br />

extrakläder anpassade efter väder. Om barnet är på barnpassningen<br />

alla dagar så har barnet samma nummer hela veckan<br />

på sin väst – västen måste återlämnas vid varje dags slut och<br />

får inte tas med utanför barnpassningsområdet.<br />

Aktiviteter, mellanmål och övrigt<br />

Efter incheckningen följer en funktionär med barnet och visar<br />

runt. Det kommer att erbjudas ett antal aktiviteter som barnet<br />

kan välja att delta i. Mellanmål serveras varje dag. Glutenfritt<br />

eller laktosfritt alternativ finns, om barnet behöver annan specialkost<br />

ska detta tillhandahållas av förälder eller annan vuxen<br />

och skickas med barnet.<br />

På arena Rosenfors och Arena Döderhultsdalen kommer<br />

banpassningen att vara inomhus i lokal med möjlighet till<br />

utelek medan vi på Arena Gunnarsö håller till utomhus i tält.<br />

Tillgång till toalett finns i anslutning till barnpassningen. Det<br />

är viktigt att barnet kan gå på toaletten själv med hjälp av<br />

vuxen, vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot blöjbarn.<br />

Tänk på kläder efter väder. Smörj till exempel in med<br />

solkräm och skicka med keps eller regnkläder om<br />

det skulle behövas. För allas säkerhet behöver<br />

du visa legitimation när du hämtar ditt barn.<br />

Anmälan & Kostnad<br />

Boka gärna din start i förväg i vår bokningsportal som du<br />

hittar via oringen.se. Det kostar 65 kr per dag att vara med.<br />

Du kan också göra din anmälan på Deltagarservice antingen<br />

på arenan eller O-<strong>Ringen</strong>torget. Föranmälda miniknatare har<br />

Illustrationer: Semmeltind.<br />

String course<br />

Childcare<br />

For our youngest orienteers there is a string<br />

course at each of our arenas at Rosenfors,<br />

Gunnarsö and Döderhultsdalen. Our smallest<br />

competitors really enjoy the string course,<br />

where they can follow a marked route with<br />

control points and fun activities. All children<br />

get a race number and a map, and use an SI<br />

card at each control. On the string course, all<br />

children can run, walk and get round at their<br />

own speed. A parent or other adult is responsible<br />

for each child out on the course.<br />

There is no timing or results list, but of course everyone gets a<br />

prize when they come to the finish. The string course will have<br />

a different theme on each stage:<br />

• Stage 1. Music<br />

• Stage 2. On the farm<br />

• Stage 3. Under the sea<br />

• Stage 4. Gardens<br />

• Stage 5. Trolls/Magic<br />

Where to find us<br />

We will be based next to each arena. To find us, look out for<br />

our Miniknat (“string course”) signs or see the arena map. We<br />

are open from 8.30 am–2.30 pm.<br />

Registration and payment<br />

You can register in advance via the booking portal at oringen.<br />

se. The string course costs SEK 65 per day. You can also register<br />

at Competitor Services, either at the arena or at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square. Anyone who is pre-registered has their own start lane<br />

to avoid queueing. You can of course register and pay using<br />

Swish or card at our tent, but bear in mind there may be a<br />

queue for this.<br />

SI cards<br />

Bring an SI card with you if you have one. It’s fine to use<br />

another competitor’s SI card to do the string course. We also<br />

have a small number of SI cards available to borrow.<br />

All orienteering tots are welcome to join us at the string<br />

course – an exciting adventure every day!<br />

Childcare will be available at our arenas at<br />

Rosenfors, Gunnarsö and Döderhultsdalen.<br />

You can register and pay in advance and our<br />

goal is for children to enjoy themselves and<br />

have fun with us, so you can go out and enjoy<br />

your run, feeling assured that your child will<br />

have a good day.<br />

Opening times<br />

Childcare is open on Monday, Tuesday, Thursday, Friday and<br />

Saturday. Childcare is open from 7.30 am and closes at 4.00<br />

pm, and is limited to a maximum of three hours per day (while<br />

you are orienteering).<br />

Ages: 3-8 years<br />

Price: SEK 90/day<br />

Registration<br />

You can register your child and pay via the booking portal at<br />

oringen.se (click Register, then Activities and other services).<br />

You can also register later at Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square or at the arena. When you check in with your child, bring<br />

the booking confirmation you received via email. Please remember<br />

that you cannot register your child at the childcare itself.<br />

Check-in<br />

When you check in with your child, you must fill in a form noting<br />

any medical conditions, allergies, etc. You can complete this<br />

form in advance at oringen.se, or it is available at Competitor<br />

Services at O-<strong>Ringen</strong> Square or at the arena. After checking in,<br />

your child will receive a vest that displays a number, as a well as<br />

a sticker with the child’s name and any allergies. Each child will<br />

also have a bag for their things. Please make sure your child is<br />

dressed appropriately for the weather. If your child will be at the<br />

childcare every day, they will have the same number on their<br />

vest each day – the vest must be returned after each day and<br />

may not be taken from the childcare area.<br />

Activities, food and more<br />

After check-in, a helper will show the child around. There will<br />

be a number of different activities for the child to take part in.<br />

A small meal will be served each day. Gluten free and lactose<br />

free options will be available, however if your child requires<br />

another special diet you must send their food with them. At<br />

the arenas at Rosenfors and Döderhultsdalen, childcare will be<br />

indoors but with an outdoor play area available, while at the<br />

Gunnarsö arena it will be in a marquee outdoors. The childcare<br />

does have toilet facilities but it is important that children are<br />

able go to the toilet themselves with the help of an adult.<br />

Unfortunately, we do not have the facilities to look after children<br />

who are not toilet trained.<br />

Remember to dress your child appropriately for the conditions.<br />

For example, make sure they are wearing sun cream and<br />

have a sun hat and/or rain clothes. For security reasons you<br />

will need to show identification when you collect your child.<br />

52<br />

53


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Vem kan delta<br />

i Para-I-klassen?<br />

Para-I-klassen vänder sig till<br />

personer med en intellektuell<br />

funktionsnedsättning, dvs IQ under<br />

75. Detta motsvarar att gå i särskola<br />

eller ha stöd av LSS. Det krävs ingen<br />

parasportlicens för att delta.<br />

Para-I-banan har grön svårighet och är cirka 2 km. Det är<br />

fotorientering på alla fem etapper, vilket betyder att framkomligheten<br />

inte är anpassad för personer som förflyttar sig med<br />

hjälp av rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel.<br />

Para-I-klassen är öppen för alla åldrar. Det är fri starttid<br />

på alla etapper. Deltagare får ha sällskap av ledare/vuxen/<br />

kompis utmed banan. Etappsegrare och totalsegrare kommer<br />

uppmärksammas på prisutdelning. Varje dag finns det möjlighet<br />

att prova på - ”Etappstart Para-I”. Den klassen är till för<br />

personer med intellektuell funktionsnedsättning.<br />

På arenan finns ett tält som en samlingsplats för alla<br />

Para-I-deltagare. Här finns funktionärer, både från O-<strong>Ringen</strong><br />

och SOFT, för att förklara och visa hur det går till före och efter<br />

tävlingen.<br />

Har du en synnedsättning och vill delta på O-<strong>Ringen</strong>?<br />

Då hänvisar vi till att välja en öppen bana med svårighetsgrad<br />

som passar dig. Om du har en så grav synnedsättning att du<br />

behöver en uppförstorad karta tar du kontakt med tomas.<br />

yngstrom@orientering.se i förväg så hjälper han till med att<br />

fixa kartor till dig. En som gjorde det i fjol är Jan Thorin, som<br />

endast ser totalt 2 % men ändå genomförde tre etapper under<br />

O-<strong>Ringen</strong> i Åre. Med hjälp av en ledsagare för knixig terräng<br />

orienterade han helt själv i både solsken och regnrusk: - En helt<br />

underbar upplevelse, om du frågar Janne själv!<br />

Tre frågor till Jan Thorin om<br />

hans uppladdning inför O-<strong>Ringen</strong><br />

Hur har du fortsatt orientera efter O-<strong>Ringen</strong> i Åre?<br />

– Motionsorienteringen på torsdagar i Värmland, löptränat<br />

mycket, pluggat karttecken, kollat gamla kartor och även arrangerat<br />

två ”prova-på-tillfällen” med orientering ihop med OK<br />

Tyr, för personer med intellektuell funktionsnedsättning i min<br />

förening Progress Motion och Friskvårdsförening.<br />

Vad är det bästa med orientering?<br />

– Att få komma ut i naturen, frisk luft och bättre hälsa som jag<br />

verkligen fått det senaste året. Utan orienteringen hade det<br />

troligen inte blivit så!<br />

Vad ser du mest fram emot inför O-<strong>Ringen</strong> i Oskarshamn?<br />

– De olika banorna, kanske kustliknande terräng? Det är orienteringsutmaningen<br />

som är det viktigaste!<br />

The Para-I class is for competitors with<br />

an intellectual impairment, i.e. an IQ under<br />

75. This is equivalent to going to special<br />

school or receiving LSS support. You don’t<br />

need to have a parasport licence to compete.<br />

The Para-I course has a very easy difficulty level and is 2 km<br />

long. It is foot orienteering on all five stages, which means<br />

accessibility is not adapted for wheelchairs or walking aids.<br />

The Para-I class is open to all age groups. There is a free<br />

start on all stages. Competitors must be accompanied by a<br />

coach/parent/friend on the course. Prizes for stage winners<br />

and overall winners will be awarded at the prize giving. You<br />

can try out Para-I on each day - “Stage start Para-I”. This class<br />

is also for people with an intellectual impairment.<br />

There is a tent at the arena for all Para-I competitors. There<br />

will be helpers there from both O-<strong>Ringen</strong> and SOFT to explain<br />

how it works and assist before and after your course.<br />

Orientering passar alla<br />

Från<br />

RBU:s Orienteringsweekend i Örebro 1980<br />

till<br />

World Trail Orienteering Championships, Czech Republic 2023<br />

Arne Yngström och Owe Fredholm<br />

ORIENTERING PASSAR ALLA<br />

är en bok om mer än 45 års banbrytande<br />

och innovativ utveckling av orientering<br />

Författarna och eldsjälarna Arne Yngström och Owe<br />

Fredholm tar oss med genom en historisk resa, en<br />

resa där både Arne och Owe har bidragit och varit<br />

viktiga i utvecklingen av orientering för alla.<br />

Who can compete in the Para-I class at O-<strong>Ringen</strong>?<br />

Do you have a visual impairment<br />

and want to compete at O-<strong>Ringen</strong>?<br />

We recommend choosing an open course with a difficult level<br />

that suits you. If your vision is limited enough to need an enlarged<br />

map, email tomas.yngstrom@orientering.se in advance<br />

and he will arrange this. Someone who did just that last year<br />

was Jan Thorin, who has only 2 % vision but nevertheless completed<br />

three stages of O-<strong>Ringen</strong> in Åre. Using a guide over the<br />

rougher terrain, he did all the orienteering, in both sunshine<br />

and showers. A wonderful experience, according to Janne!<br />

Three questions for Jan Thorin<br />

about his O-<strong>Ringen</strong> preparation<br />

Svenska Orienteringsförbundet 2024<br />

Boksläpp<br />

Måndag 22/7 klockan 16.00<br />

Boken "Orientering passar alla"<br />

skriven av Arne Yngström och<br />

Owe Fredholm släpps. Kom till<br />

boksläppet och träffa författarna<br />

i SOFT:s mässtält klockan 16.00<br />

på måndagen.<br />

What orienteering have you done since O-<strong>Ringen</strong> in Åre?<br />

– I’ve trained orienteering on Thursdays in Värmland, done a<br />

lot of running, studied map symbols, looked at old maps and<br />

also arranged two “come and try it” events with OK Tyr, for<br />

people with intellectual impairments and physical disabilities<br />

in my club, Progress Motion och Friskvårdsförening.<br />

What is the best thing about orienteering?<br />

– Getting out into nature, the fresh air and also my health,<br />

which I really feel has really improved over the last year. I don’t<br />

think that would have happened without orienteering!<br />

What are you looking forward to<br />

most at O-<strong>Ringen</strong> in Oskarshamn?<br />

– The different courses, maybe the coastal terrain? The orienteering<br />

challenge is the most important thing for me!<br />

Foto: Cornelia Höglind.<br />

Vi ses på Arena Brädholmen den 24/7<br />

Stolt<br />

sponsor till<br />

”Högtryckssprinten”<br />

O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong><br />

2024<br />

Hydraulik & Kompressorteknik<br />

på högsta nivå<br />

Kompressorer som<br />

komprimerar luft och<br />

gaser som till exempel<br />

argon, biogas, helium,<br />

vätgas, naturgas och<br />

nitrogen.<br />

Er självklara servicepartner inom hydraulik,<br />

filtrering och kompressorteknik.<br />

Huvudkontor Oskarshamn Formareg. 2, Oskarshamn • Tel. 0491-130 65<br />

Kalmarkontoret Trångsundsv. 2 Kalmar • Tel 0480-250 09<br />

info@soders.eu • www.sauercompressors.se<br />

Hydraulic Solutions<br />

Design: Happify Oskarshamn<br />

54


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

HULTSFREDSETAPPEN<br />

Etapp 1 • Arena Rosenfors<br />

Måndag 22 juli / Monday July 22<br />

Långdistans / Long distance<br />

ETAPPVÄRD/ STAGE HOST<br />

HITTA<br />

HEM!<br />

Avstigning<br />

Påstigning<br />

Till<br />

buss<br />

4.<br />

Från buss 10. 6.<br />

5.<br />

8. 11.<br />

1.<br />

13.<br />

6.<br />

6.<br />

12.<br />

9.<br />

2.<br />

7.<br />

6.<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

1. Entré / Entrance<br />

2. Måltält / Finish tent<br />

3. Verifieringsstation / Verification station<br />

4. Deltagarservice / Competitor service<br />

5. Sportförsäljning / Sport sales<br />

6. Kiosk<br />

7. Elitservice / Elite service<br />

8. OL-skola / Orienteering school<br />

9. OL-skytte / Biathlon-O<br />

10. O-<strong>Ringen</strong> Academy<br />

11. Para-I / Para orienteering<br />

12. Sista kontrollen / Last control<br />

13. Vattenpost / Water post<br />

Toalett / Toilet<br />

Dusch / Showers<br />

Barnpassning / Child care<br />

START<br />

3.<br />

Miniknat / String course<br />

Sjukvård /Medical care<br />

Till/från<br />

Dusch<br />

100 m<br />

Foto: Cornelia Höglind.<br />

BANOR OCH<br />

TÄVLINGSTERRÄNG<br />

TILL START<br />

TO START<br />

COURSES AND<br />

COMPETITION TERRAIN<br />

Här finns plats för hela livet!<br />

hultsfred.se/hittahem<br />

Årets O-<strong>Ringen</strong> inleds med långdistans i Rosenfors där arenan<br />

är placerad precis öster om samhället. Etapp 1 startar sydöst<br />

om arenan och avgörs i ett område med skiftande terräng<br />

och framkomlighet de kortare och lättare banorna startar i ett<br />

flackt, detaljfattigt område med stigar och vägar som sedan<br />

kompletteras med hyggen, ängar och åkrar in mot målet.<br />

De längre banorna möter en svag sluttning direkt efter start<br />

och första delen av banorna kommer ut ett detaljrikt område med<br />

några stigar och skogsvägar som korsar genom terrängen. God<br />

sikt och löpbarhet som ibland bryts av med grönområden och<br />

hyggen. När banorna passerar en liten göl norrut blir det ännu<br />

mer detaljerat med mycket stenar och branter ett område där det<br />

nyligen varit skogsavverkning sänker löphastigheten och ställer<br />

lite högre krav på konditionen.<br />

De längsta banorna kommer längst i norr ut i ett vildmarksliknande<br />

terrängområde med någon enstaka skogsbilväg som<br />

korsar området med fina höjdpartier som skiljs åt av fina mossar<br />

och tuffa branter. Banorna avslutas i fortsatt detaljerad terräng<br />

nerför höjdpartiet mot målet.<br />

Vätska<br />

Vätska på väg till start finns på en gemensam plats<br />

och efter målgång. Vätska på banan för de längre<br />

banorna samt vid målet.<br />

Banläggare/Course setter:<br />

Gunnar Karlsson, Marie Svalbring, Erik Karlsson.<br />

Bankontrollanter/Course controllers:<br />

Mats Ljungqvist, Anna Ekbring, Magnus Svensson,<br />

Jonas Persson, Thomas Almqvist, Joakim Karmetun.<br />

Kartritare/Mapper: Gunnar Karlsson.<br />

Alla starter går åt samma håll<br />

genom verifieringsstationen ut<br />

från sydöstra hörnet på arenan<br />

längs med åkrarna och vidare<br />

längs grusvägen till de första<br />

starterna till starterna längst<br />

bort blir det även lite asfalt<br />

sista biten.<br />

BRA ATT VETA<br />

GOOD TO KNOW<br />

Etapp 1–2 har blå meridianer på kartan.<br />

Stages 1–2 have blue north lines on the map.<br />

SPONSOR Avstånd/Distance Stigning/Climb<br />

Bagheera 2800 m 15 m<br />

Silva 2350 m 10 m<br />

SIA Glass 2275 m 10 m<br />

Folksam 1550 m 5 m<br />

Ramirent 2225 m 10 m<br />

Suzuki 1850 m 10 m<br />

Tork 1550 m 5 m<br />

AD Bildelar 1550 m 5 m<br />

This year’s O-<strong>Ringen</strong> will open with a Long distance at<br />

Rosenfors, with the arena just to the east of the village.<br />

Stage 1 will start south east of the arena and will be<br />

held in an area with varied terrain and runnability.<br />

Shorter and easier courses start in a flat, vague area<br />

with some paths and roads, and with some felled areas<br />

and open fields towards the finish.<br />

Longer courses will visit a gently sloping area right<br />

after the start, and the first part of these courses<br />

will use a detailed area with some paths and forest<br />

roads crossing the terrain. Areas of good visibility and<br />

runnability alternate with some felled areas and young,<br />

denser forest. When these courses pass a small lake<br />

further north, the terrain becomes even more detailed,<br />

with many boulders and crags. In one area, recent<br />

forestry work will reduce running speed and provide a<br />

physical challenge.<br />

The longest courses go furthest north into this<br />

terrain, which has a sense of wilderness, with just one<br />

or two forest roads crossing an area of runnable hilltops<br />

separated by marshes and tough crags. Courses<br />

negotiate a detailed slope to come down the hill into<br />

the finish.<br />

To start<br />

All starts leave the arena in the same direction, to<br />

the south east via the check station. The route tickets<br />

through fields and then follows gravel roads, with some<br />

tarmac for the furthest starts.<br />

Refreshments<br />

On the route to the starts and after the finish, as<br />

well as out in the forest on the longest courses.<br />

56<br />

57


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

MÖNSTERÅSETAPPEN<br />

Etapp 2 • Arena Rosenfors<br />

Tisdag 23 juli / Tuesday July 23<br />

Medeldistans / Middle distance<br />

ETAPPVÄRD/ STAGE HOST<br />

START<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

Avstigning<br />

Påstigning<br />

Till<br />

buss<br />

1.<br />

13.<br />

6.<br />

3.<br />

6.<br />

2.<br />

12.<br />

7.<br />

1. Entré / Entrance<br />

2. Måltält / Finish tent<br />

3. Verifieringsstation / Verification station<br />

4. Deltagarservice / Competitor service<br />

5. Sportförsäljning / Sport sales<br />

6. Kiosk<br />

7. Elitservice / Elite service<br />

8. OL-skola / Orienteering school<br />

9. OL-skytte / Biathlon-O<br />

10. O-<strong>Ringen</strong> Academy<br />

11. Para-I / Para orienteering<br />

12. Sista kontrollen / Last control<br />

13. Vattenpost / Water post<br />

4.<br />

Från buss 10. 6.<br />

5.<br />

8. 11.<br />

6.<br />

Toalett / Toilet<br />

Dusch / Showers<br />

Barnpassning / Child care<br />

9.<br />

Miniknat / String course<br />

Sjukvård /Medical care<br />

BANOR OCH<br />

TÄVLINGSTERRÄNG<br />

Till/från<br />

Dusch<br />

100 m<br />

TILL START / TO START<br />

BRA ATT VETA<br />

GOOD TO KNOW<br />

Etapp 1–2 har blå meridianer på kartan.<br />

Stages 1–2 have blue north lines on the map.<br />

COURSES AND<br />

COMPETITION TERRAIN<br />

Lika nära till lugnet<br />

som till adrenalinet<br />

58<br />

På Etapp 2 vi kommer tillbaka till Arenan i Rosenfors där det<br />

dag 2 bjuds på medeldistans norr om arenan. I stort sett<br />

hela etappområdet är en stor höjd där det i sin tur är många<br />

mindre höjder med inslag av stark kupering. Stenar och branter<br />

ligger tätt och det är småskuret och svårt. Framkomligheten<br />

är till största delen väldigt bra, området har endast ett fåtal<br />

hyggen och grönområden som begränsar framkomligheten<br />

utan består nästan enbart av kuperad skogsterräng mycket<br />

sten och en hel del branter.<br />

Man har möjlighet att njuta av den öppna och fina skogen<br />

där det oftast är mycket bra sikt och om man tar sig tid kan<br />

man på vissa platser njuta av en fantastisk utsikt.<br />

De lättare banorna går längs de fåtal stigarna i området där<br />

dessa kantas av mycket detaljer i form av stenar, branter och<br />

höjder. Mot slutet kommer alla banor att samlas ihop in mot in<br />

mot ängen och samma sistakontroll som etapp 1.<br />

De längre banorna kommer mer upp på den detaljrika<br />

höjden och deltagarna får kämpa lite mer med den kuperade<br />

terrängen, blåbärsriset och orienteringstekniska utmaningar.<br />

Avslutningen är nedför sluttningen med mycket kontroller där<br />

man får hålla fokus och inte springa för långt eller till fel kontroll.<br />

Vätska<br />

Vätska erbjuds på väg till start för samtliga på en<br />

gemensam plats, start Bagheera, Silva Sia Glass,<br />

Suzuki, Folksam och Ramirent viker av till vätska och<br />

toa och får gå tillbaka ut för att fortsätta. Start TORK<br />

och AD Bildelar är i anslutning till vätskan.<br />

Vätska erbjuds vid målet men det erbjuds inte vätska i<br />

skogen på denna etapp.<br />

Banläggare/Course setter:<br />

Joakim Karmetun, Torbjörn Falk, Björn Axemo.<br />

Bankontrollanter/Course controllers:<br />

Mats Ljungqvist, Anna Ekbring, Magnus Svensson,<br />

Jonas Persson, Thomas Almqvist, Joakim Karmetun.<br />

Kartritare/Mapper: Gunnar Karlsson.<br />

Alla starter går åt samma håll även etapp 2 genom verifieringsstationen<br />

men ut från det nordvästra hörnet på arenan<br />

vidare genom Rosenfors samhälle och norrut på skogsbilväg<br />

och ängar till starterna.<br />

SPONSOR Avstånd/Distance Stigning/Climb<br />

Bagheera 1900 m 15 m<br />

Ramirent 1850 m 15 m<br />

Folksam 1750 m 15 m<br />

Silva 1625 m 15 m<br />

SIA Glass 1625 m 10 m<br />

Suzuki 1475 m 10 m<br />

Tork 1450 m 10 m<br />

AD Bildelar 1300 m 5 m<br />

On Stage 2 we’ll return to Rosenfors Arena, this time for<br />

a Middle distance to the north of the arena. The entire<br />

competition area is a large hill with many smaller hills on<br />

it, with some steep areas. There are many boulders and<br />

crags, with technically difficult fine detail. Generally very<br />

good runnability, which is limited by only a few felled<br />

and denser areas. It is almost entirely steep and open<br />

forest with many rock features.<br />

You’ll be able to enjoy the lovely open forest, as visibility<br />

is generally good and if you take a moment to pause<br />

you’ll find great views.<br />

Easier courses use the few paths in the area, along<br />

with many rock and contour features on either side.<br />

At the end, all the courses come together to cross the<br />

meadow on the way to the same last control as on<br />

Stage 1.<br />

Longer courses will come further up onto the detailed<br />

hill and competitors will have to contend with steeper<br />

ground, bilberries underfoot and challenging orienteering.<br />

Courses finish downhill, with many legs, where it’s<br />

important to stay in control and not run too far or to the<br />

wrong control.<br />

To start<br />

As with Stage 1, the route to all starts leaves the arena in<br />

the same direction, this time from the north west corner<br />

and through Rosenfors village. The route then continues<br />

northwards along forest roads and through fields.<br />

Refreshments<br />

There is water at the finish but no drinks points in<br />

the forest on this stage.<br />

Välkommen till Mönsterås kommun längs<br />

kusten vid Kalmarsund i Småland i samband<br />

med O-<strong>Ringen</strong> 2024. I Mönsterås kommun,<br />

ungefär 20 minuter söder om Oskarshamn,<br />

väntar äventyr och lugn sida vid sida.<br />

Här får du naturupplevelser, kultur och<br />

historia i ett paket - från ostkustens bästa<br />

fiskevatten till bullerbyliknande historiska<br />

miljöer i Sveriges minsta köping Pataholm<br />

och sommarpärlan Oknös alla badplatser.<br />

Vi ses i<br />

Långehäll,<br />

Rosenfors och på<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget i<br />

sommar!<br />

monsteras.se


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

HÖGTRYCKSSPRINTEN<br />

Elittouren Etapp 3 • Arena Brädholmen<br />

Onsdag 24 juli / Wednesday July 23<br />

Sprint<br />

Elittouren<br />

– lockar flera världsstjärnor<br />

Prispengar<br />

Prize money<br />

1.<br />

Varvning<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

100 m<br />

DH21E, totalt<br />

1:a 80 000 SEK<br />

2:a 50 000 SEK<br />

3:a 20 000 SEK<br />

4:a 15 000 SEK<br />

5:a 10 000 SEK<br />

6:a 5 000 SEK<br />

7:a 4 000 SEK<br />

8:a 3 000 SEK<br />

9:a 2 000 SEK<br />

10:a 1 000 SEK<br />

DH21E, per etapp 1-4<br />

1:a 4 000 SEK<br />

2:a 2 000 SEK<br />

3:a 1 000 SEK<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

1. Mållinje / Finish line<br />

2. Sista kontrollen / Last control<br />

3. Speaker<br />

4. Utläsning / Read-out<br />

5. Ombytestält / Changing tent<br />

Arena Brädholmen är belägen vid<br />

kajen där Ölandsfärjan lägger till i<br />

hamnen, tusentals åskådare, publiken<br />

tätt inpå löparna, vägvalssträckor och<br />

kluriga sträckor med innergårdar är<br />

något av det som väntar elitlöparna.<br />

Högtryckssprinten är tredje etappen<br />

i elittouren för juniorer och seniorer<br />

under O-<strong>Ringen</strong>.<br />

Sprinten arrangeras i hamnen i Oskarshamn, med varvning<br />

precis nedanför de som tagit plats på Långa soffan. Juniorklasserna<br />

startar 14.00–16.15 och seniorklasserna startar från cirka<br />

16.20 fram till 18.00.<br />

För publiken finns det många goda möjligheter att följa<br />

löparna när de gör sina avgörande vägval. Du kan se<br />

deltagarna inne i Oskarshamns centrum, eller vara på arenan<br />

där du kan följa löparnas varvning och målgång med god<br />

översikt från Långa soffan tillsammans med speakern.<br />

Sprintbanorna går mestadels i stadsmiljö med inslag av<br />

gräs- och grusytor. Fordonstrafiken är begränsad under<br />

tävlingstiden, några gator trafikeras under tävlingen i<br />

begränsad omfattning och boende i området släpps in.<br />

Det är viktigt att löpare och åskådare visar hänsyn till<br />

varandra, och att som åskådare inte ställa sig i vägen för<br />

Banläggare/Course setter: Tony Lövdahl, Theo Lövdahl.<br />

Bankontrollanter/Course controllers: Thomas Persson.<br />

Kartritare/Mapper: Tony Lövdahl.<br />

löparna eller skymma kontrollerna.<br />

Ett slutgiltigt PM för deltagarna i Högtryckssprinten publiceras<br />

senast måndag 22 juli. Där kommer information om hur man<br />

tar sig till karantänen och när man måste vara där. Det är<br />

tillåtet att vistas i det avlysta området fram till klockan 10.00 på<br />

tävlingsdagen, men det är förbjudet att medvetet rekognosera,<br />

testa olika vägval eller på andra sätt skaffa sig fördelar.<br />

SportIdent Air<br />

På Högtryckssprinten kommer SportIdent Air användas, det<br />

vill säga touchfree-stämpling. Löpare som inte har egen<br />

SIAC-bricka kan hyra en i deltagarservice i förväg. Hyrbrickor<br />

finns ej att tillgå i karantänen. Det går bra att använda äldre<br />

versioner av SportIdentbrickor, men då får löparen stämpla i<br />

enheten på vanligt sätt.<br />

Elittouren i sommar blir en häftig<br />

utmaning för deltagarna och kul att<br />

följa för publiken. Ett starkt startfält,<br />

80 herrar och 80 damer, kommer<br />

till start; i stort sett hela svenska<br />

landslaget finns på plats och dessutom<br />

flera internationella profiler. Ett<br />

stundande skogs-EM efter O-<strong>Ringen</strong><br />

gör att etapp 1 och 2 kommer att<br />

vägas in i de sista uttagningarna när<br />

den svenska EM-truppen spikas.<br />

Uttagning<br />

I klasserna DH21 Elit tas 80 löpare ut, DH18-20 Elit består av<br />

120 löpare per klass. En rangordningslista publiceras den 11 juli<br />

och en slutgiltig uttagningslista publiceras senast den 19 juli.<br />

Uttagningskriterierna och mer information finns att läsa på<br />

O-<strong>Ringen</strong>s hemsida, oringen.se/elit.<br />

Återbud och reservtillsättning<br />

Återbud till elitklasser ska lämnas till elit@oringen.se senast<br />

12.00, fredag 21 juli. Vid återbud efter denna tidpunkt tillsätts<br />

inga reserver. För att bli tillsatt från reservlistan krävs att den<br />

aktuella löparen på reservlistan har bekräftat intresse till elit@<br />

oringen.se senast 12.00 fredag 21 juli. Notera att det är möjligt<br />

att bekräfta intresset även om man ännu inte har blivit uttagen.<br />

Reservlista upprättas för varje elitklass och publiceras på<br />

oringen.se.<br />

Elitservice<br />

Det finns särskild service för elitlöpare i form av elittält. Elittältet<br />

finns i nära anslutning till målet och har en stor skylt. Vätska<br />

med sportdryck i skogen. Frågor ställs till elit@oringen.se.<br />

Kasper Fosser och Simona Aebersold<br />

kommer till O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024.<br />

Foto: Thomi Studhalter.<br />

Nummerlappar<br />

Nummerlapp hämtas ut på deltagarservice vid O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

eller camping Molanda innan första etappen, eller vid elittältet<br />

på arenan under etapp 1. Samma nummerlapp ska användas<br />

på alla etapperna, med undantag för de 15 löparna med bäst<br />

totalplacering i varje klass ny nummerlapp vid starten.<br />

Särskilt PM<br />

Särskilt PM för elitklasserna publiceras på O-<strong>Ringen</strong>s hemsida,<br />

Eventor och i Elittältet på arenorna senast torsdag 20 juli. För<br />

Engconsprinten släpps ett separat PM. Det är mycket viktigt<br />

att läsa PM inför sprinten för att inte besöka avlyst område,<br />

information om avlysningar finns även på oringen.se.<br />

Starttider<br />

Ny lottning sker efter varje etapp baserat på<br />

totalresultatet. Startlistor publiceras på resultat.oringen.se<br />

och anslås i elittältet.<br />

Elite sprint stage 3 – Högtryckssprinten<br />

Elite tour<br />

The arena at Brädholmen will be on the<br />

quayside, where the Öland ferry docks. Elite<br />

runners at O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

can expect thousands of spectators close<br />

to the action, route choices and controls in<br />

tricky courtyards. Högtryckssprinten is the<br />

third stage of O-<strong>Ringen</strong> for junior and senior<br />

elite runners.<br />

The sprint will take place by the harbour in Oskarshamn, with<br />

a run-through right below everyone sitting on “Långa soffan”.<br />

Junior classes will start between 2 pm and 4.15 pm, with senior<br />

classes starting from around 4.20 pm until 6 pm.<br />

There are many great opportunities for spectators to watch<br />

competitors make their crucial route choices. You can watch<br />

from central Oskarshamn, or at the arena, where you can see<br />

the run-through and finish, with a great view from Långa soffan<br />

and information from the race commentary.<br />

The sprint courses will take place mostly in the town, with<br />

some areas of grass and gravel. Vehicles will be restricted during<br />

the competition, with only residents’ vehicles allowed on some<br />

streets. It is important for both competitors and spectators to<br />

show consideration to others, and for spectators to avoid standing<br />

in the way of runners or blocking the view to controls.<br />

Final information for Högtryckssprinten competitors will be<br />

published by Monday July 22 nd at the latest. This will include<br />

information about how to get to quarantine and when you<br />

must be there. You are allowed to visit the embargoed area<br />

until 10 am on the day of the competition, however you may<br />

not intentionally reconnoitre the terrain, test route choices or<br />

otherwise gain an unfair advantage.<br />

SportIdent Air<br />

Högtryckssprinten will use SportIdent Air, i.e. touch-free<br />

punching. Competitors who do not have their own SIAC can<br />

hire one in advance from Competitor Services. SIAC will not be<br />

available to hire once you arrive in quarantine. You will be able<br />

to use older SportIdent cards, but in this case competitors must<br />

punch controls normally.<br />

Contact/Organiser<br />

Anna Hansson +46 (0)70 - 644 34 67.<br />

This summer, the Elite Tour will be a great<br />

challenge for competitors and fun for spectators<br />

to follow. A strong starting field of 80 men and<br />

80 women will start the Tour. Almost the entire<br />

Swedish national team will be there, as well as<br />

several international big names. The European<br />

Championships mean that stages 1 and 2 will be<br />

used to finalise the Swedish team.<br />

Qualification<br />

Eighty runners will qualify to run each of the classes DH21<br />

Elite and 120 runners in each of the DH18–20 Elite classes. A<br />

ranking list will be published on July 11 and a final qualifying<br />

list published by July 21 at the latest. Qualification criteria and<br />

more information is available on the O-<strong>Ringen</strong> website, under<br />

Competition/Elite tour.<br />

Withdrawals and reserve runners<br />

Withdrawals for elite classes must be reported to<br />

elit@oringen.se by 12.00 on Friday July 21. If a competitor withdraws<br />

after this time, they will not be replaced by a reserve.<br />

For a runner from the reserve list to be added to the elite class,<br />

the runner in question must have confirmed their availability to<br />

elit@oringen.se by 12.00 on Friday July 21. Please note that you<br />

may confirm your availability even if you have not yet been<br />

called up as a reserve runner. A reserve list will be made for<br />

each elite class and published on oringen.se.<br />

Elite Service<br />

There will be a dedicated service for elite runners at the elite<br />

tent. The elite tent will be close to the finish on each day and will<br />

have a large sign on it. Water and sports drink in the forest. Any<br />

enquiries to elit@oringen.se.<br />

Race numbers<br />

Race numbers can be collected at Stage 1 in the Elite tent at<br />

the Arena. The same race number will be used for Stages 1–4,<br />

but for Stage 5 positions 1–15 will get new race numbers.<br />

Final details<br />

Separate final details for elite classes will be published on<br />

the O-<strong>Ringen</strong> website, on Eventor and in the Elite tent at the<br />

arena by Thursday July 21 at the latest. There will be separate<br />

final details for the Engconsprinten. It is very important to read<br />

these final details before the sprint to ensure you do not visit<br />

the embargoed area. Information on the embargo will also be<br />

published at oringen.se.<br />

Start times<br />

Start times will be allocated after each stage,<br />

based on overall results. Start lists will be published on resultat.<br />

oringen.se and displayed in the elite tent.<br />

60<br />

61


Vi är stolta över vår arbetskultur som<br />

präglas av respekt, rättvisa och kamratskap.<br />

Detta har gjort oss till en av<br />

Sveriges bästa arbetsplatser!<br />

Alla<br />

IT-chefers<br />

nya bästis<br />

Hållbara nätverk, lugnande<br />

säkerhet och digitala möten<br />

utan avbrott. Nu kickar vi<br />

igång morgondagens IT.<br />

Läs mer på:<br />

avoki.com<br />

För framtidens arbetsplats<br />

Ölandslinjen<br />

TURLISTA 2024<br />

6 juni – 16 juni<br />

Avgång Oskarshamn<br />

Avgång Byxelkrok<br />

10:00 + 15:00 12:30 + 17:30<br />

17 juni – 20 juli<br />

Avgång Oskarshamn<br />

Avgång Byxelkrok<br />

09:00 + 15:00 11:30 + 17:30<br />

22-23 juli samt 25-28 juli<br />

Avgång Oskarshamn<br />

Avgång Byxelkrok<br />

07:00 + 12:30 + 17.00 09:15 + 14:45 + 19:15<br />

21 juli samt 24 juli<br />

Avgång Oskarshamn<br />

Avgång Byxelkrok<br />

avgång 07:00 + 12:30 09:15 + 17:30<br />

29 juli - 30 augusti<br />

Avgång Oskarshamn<br />

Avgång Byxelkrok<br />

avgång 09:00 + 15.00 11:30 + 17:30<br />

Besök nationalparken Blå Jungfrun<br />

Upplev mytologin på Blå Kulla<br />

eller Oskarshamns vackra skärgård<br />

(Räkkryssningar och skärgårdsturer)<br />

PRISLISTA Bokningsavgift tillkommer enligt Billettos villkor. Priser inom parentes inkl. bokn.avgift.<br />

Enkel<br />

Vuxen 125:- (139:-)<br />

Barn 7-16 år 75:- (87:-)<br />

Barn+cykel 100:- (113:-)<br />

Vuxen+cykel 150:- (165:-)<br />

Barn under 7 år i målsmans<br />

sällskap åker gratis.<br />

Enkel<br />

Bil inkl. 5 pers 590:- (627:-)<br />

Bil (över 5 m) inkl. 5 pers 650:- (690:-)<br />

Husbil (max 7 m)<br />

inkl. förare+passagerare 960:- (1015:-)<br />

Husvagn (max 7 m)<br />

inkl. förare+passagerare 1500:- (1581:-)<br />

Enkel<br />

MC inkl. förare 300:- (323:-)<br />

Moped inkl. förare 200:- (218:-)<br />

Mopedbil inkl. 2 pers. 400:- (428:-)<br />

Bokning: www.olandsfarjan.se eller billetto.se/users/olandsfarjan. Biljetter säljes även direkt på<br />

kajen i mån av plats. Överfartstid: 1 timme och 55 minuter. Vid hög sjögång kan trafiken ställas in.<br />

Cafeteria/öl & vin finns till försäljning ombord. @mfsolsund<br />

INFORMATION OCH BOKNING<br />

WWW.SOLKUSTTURER.SE<br />

62<br />

63


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

SÖDRAETAPPEN<br />

Etapp 3 • Arena Gunnarsö<br />

Torsdag 25 juli / Thursday July 25<br />

Långdistans / Long distance<br />

ETAPPVÄRD/ STAGE HOST<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

Till/Från<br />

buss<br />

1. Entré / Entrance<br />

2. Måltält / Finish tent<br />

3. Verifieringsstation / Verification station<br />

4. Deltagarservice / Competitor service<br />

5. Sportförsäljning / Sport sales<br />

6. Kiosk<br />

8. OL-skola / Orienteering school<br />

9. OL-skytte / Biathlon-O<br />

10. O-<strong>Ringen</strong> Academy<br />

11. Para-I / Para orienteering<br />

9.<br />

11.<br />

Toalett / Toilet<br />

START<br />

1.<br />

3.<br />

10.<br />

4.<br />

8.<br />

6.<br />

Dusch / Showers<br />

Barnpassning / Child care<br />

Miniknat / String course<br />

Sjukvård /Medical care<br />

START<br />

5.<br />

6.<br />

6.<br />

Cykelparkering / Bike parking<br />

6.<br />

2.<br />

100 m<br />

BANOR OCH<br />

TÄVLINGSTERRÄNG<br />

TILL START<br />

TO START<br />

Välkommen till<br />

familjeskogsbruken<br />

I generationer har vi vårdat och aktivt skött våra<br />

skogar. Vi är fler än 50 000 familjeskogsbrukare<br />

i Södra som tror på att kombinera kärleken till<br />

skogen med en hälsosam livsstil. Vi är därför<br />

stolta sponsorer till Södraetappen på O-<strong>Ringen</strong>.<br />

Välkommen till våra skogar. Vi ses i juli.<br />

sodra.com<br />

På den tredje etappen förflyttar vi oss ut mot havet och Arena<br />

Gunnarsö och en långdistans på denna etapp där eliten har<br />

aktivitetsdag. När vi nu kommer ut till <strong>Smålandskusten</strong> och den<br />

typiska kust terrängen blir kuperingen till skillnad från etapp 1<br />

och 2 svag till måttlig. Vi går även från en ekvidistans på 5m till<br />

2,5 m så man får ställa om värderingarna lite av höjdpartierna.<br />

Terrängen varierar, närmast arenan är det stigrikt med<br />

lättlöpta berghällar och mestadels god sikt, terrängen är flack<br />

med inslag av en del sankmarker. De lättare banorna kommer<br />

nyttja detta område där det blir viktigt att hålla koll på alla<br />

stigar och vara noga över höjderna och berghällarna där<br />

stigarna kan vara lite otydliga.<br />

De längre banorna startar i ett detaljrikt område med<br />

berghällar och gles tallskog och även här är det god löpbarhet<br />

och sikt. De allra längsta banorna kommer även längst i söder<br />

in i ett område med inslag av kulturmark som kan ge en del<br />

vägvalsmöjligheter. Hela tävlingsområdet genomkorsas av ett<br />

antal skogsbilvägar. Innan man kommer in i avslutningen passeras<br />

en igenväxt före detta havsvik som idag är naturreservat<br />

där terrängen skiljer sig en del och det är inslag av lövskog och<br />

stenbundna partier med sämre löpbarhet.<br />

Vätska<br />

Vätska erbjuds på väg till start och efter målgång.<br />

Vätska erbjuds också på banan för de flesta löparna<br />

förutom de kortaste banorna.<br />

BRA ATT VETA<br />

GOOD TO KNOW<br />

Etapp 3–5 har svarta meridianer på kartan.<br />

Stages 3–5 have black north lines on the map.<br />

Banläggare/Course setter:<br />

Karolina Karlsson, Jonas Bergfors, Bo Söderqvist.<br />

Bankontrollanter/Course controllers:<br />

Mats Ljungqvist, Anna Ekbring, Magnus Svensson,<br />

Jonas Persson, Thomas Almqvist, Joakim Karmetun.<br />

Kartritare/Mapper: Tony Lövdahl.<br />

Vägen till start går blandat i<br />

bostadsområden och längs cykelvägar,<br />

start Silva och SIA Glass avslutar<br />

på stigar till sina starter. Start AD<br />

Bildelar ligger precis efter verifieringen<br />

på arenan, viktigt att alla passerar<br />

verifieringen som ligger på den<br />

kompakta arenan.<br />

SPONSOR Avstånd/Distance Stigning/Climb<br />

Bagheera - -<br />

Silva 3125 m 20 m<br />

SIA Glass 3025 m 20 m<br />

Folksam 1525 m 15 m<br />

Ramirent 650 m 10 m<br />

Suzuki 1525 m 10 m<br />

Tork 600 m 10 m<br />

AD Bildelar 50 m 0 m<br />

COURSES AND<br />

COMPETITION TERRAIN<br />

For this third stage we’re moving to the sea and a new<br />

arena at Gunnarsö. This will be a Long distance while the<br />

Elite tour has an activity day. Now we’re on the Småland<br />

coast with typical coastal terrain, the forest will be somewhere<br />

between quite flat to undulating – in contrast to<br />

stages 1 and 2. We’re also moving from a 5m contour interval<br />

to 2.5m, so you’ll have to adjust your contour reading<br />

and height judgement.<br />

The terrain has a lot of variety. The part nearest the<br />

arena has many paths, fast open hilltops and mostly great<br />

visibility. The area is flat, with some large marshes. Easier<br />

courses will use this area, where it will be important to keep<br />

track of all the paths and take care over the hills and open<br />

rock areas, where the paths can be difficult to see.<br />

The longest courses start in a detailed area with open<br />

rocky hilltops and sparse pine forest – another area promising<br />

fast running and great visibility. The longest courses will<br />

also go further south, crossing an area with some cultivated<br />

land, creating interesting route choices. The entire competition<br />

area is crossed by a number of forest roads. Before the<br />

end of your course you will pass an old inlet which has since<br />

been filled with vegetation and is now a nature reserve, with<br />

somewhat different terrain including areas of broadleaf<br />

forest and rocky areas with reduced runnability.<br />

To start<br />

The route to the start goes through residential areas and<br />

along cycleways. The routes to the Silva and SIA Glass<br />

starts both finish on paths. The AD Bildelar start is just<br />

beyond the check station at the arena – remember to pass<br />

through the check station in this compact arena!<br />

Refreshments<br />

On the way to the start and after the finish There<br />

are also drinks points in the forest for all courses<br />

except the very shortest.<br />

65


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

SPARBANKSETAPPEN<br />

Etapp 4 • Arena Döderhultsdalen<br />

Fredag 26 juli / Friday July 26<br />

Medeldistans / Middle distance<br />

ETAPPVÄRD/ STAGE HOST<br />

Sparbankerna<br />

i Kalmar Län<br />

2.<br />

7.<br />

6.<br />

6.<br />

6.<br />

4.<br />

6.<br />

8. 10. 11.<br />

1.<br />

5. 9.<br />

BRA ATT VETA<br />

GOOD TO KNOW<br />

Etapp 3–5 har svarta<br />

meridianer på kartan.<br />

Stages 3–5 have black<br />

north lines on the map.<br />

100 m<br />

3.<br />

START<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

1. Entré / Entrance<br />

2. Måltält / Finish tent<br />

3. Verifieringsstation / Verification station<br />

4. Deltagarservice / Competitor service<br />

5. Sportförsäljning / Sport sales<br />

6. Kiosk<br />

7. Elitservice / Elite service<br />

8. OL-skola / Orienteering school<br />

9. OL-skytte / Biathlon-O<br />

10. O-<strong>Ringen</strong> Academy<br />

11. Para-I / Para orienteering<br />

TÄLT<br />

Till/Från<br />

Dusch<br />

Från O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

Toalett / Toilet<br />

Dusch / Showers<br />

Barnpassning / Child care<br />

Miniknat / String course<br />

Sjukvård /Medical care<br />

Samlingsplats MTBO<br />

/ MTBO area<br />

BANOR OCH<br />

TÄVLINGSTERRÄNG<br />

De två avslutande etapperna avgörs på arena<br />

Döderhultsdalen i anslutningen till O-<strong>Ringen</strong>campingen etapp<br />

4 avgörs i ett stadsnära område med mycket stigar av olika<br />

storlek, framkomligheten är god och det finns inga hyggen i<br />

tävlingsområdet. Måttlig kupering med skarpa och detaljrika<br />

höjder.<br />

De kortaste banorna startar i anslutning till bostadsområdet<br />

och passerar under E22 där ett stigrikt område med<br />

mycket detaljerade höjder tar vid när man passerar genom<br />

naturreservatet Fagereke med mycket gammal fin lövskog.<br />

De längre banorna kommer i kontakt med en äventyrs- och<br />

en discgolfbana där man passerar lite utrustning såsom rep,<br />

stegar och discgolfkorgar som inte finns redovisade på kartan.<br />

Det finns i även en del grönområden i början som begränsar<br />

framkomligheten.<br />

Etappen avslutas nedför och i anslutning till en slalombacke<br />

men i Oskarshamn kan man inte riktigt jämföra slalombackarna<br />

med förra året i Åre.<br />

Vätska<br />

Vätska erbjuds på väg till start och efter målgång.<br />

Banläggare/Course setter:<br />

Thomas Johansson, Tony Lövdahl.<br />

Bankontrollanter/Course controllers:<br />

Mats Ljungqvist, Anna Ekbring, Magnus Svensson,<br />

Jonas Persson, Thomas Almqvist, Joakim Karmetun.<br />

Kartritare/Mapper: Tony Lövdahl.<br />

TILL START<br />

TO START<br />

Vägen till start går i bostadsområden<br />

och via cykelbanor,<br />

håll koll var din start viker av<br />

längs vägen.<br />

SPONSOR Avstånd/Distance Stigning/Climb<br />

Bagheera 2850 m 40 m<br />

Silva 2850 m 40 m<br />

SIA Glass 2275 m 35 m<br />

Folksam 2000 m 35 m<br />

Ramirent 2250 m 40 m<br />

Suzuki 2250 m 35 m<br />

Tork 1525 m 35 m<br />

AD Bildelar 1525 m 35 m<br />

COURSES AND<br />

COMPETITION TERRAIN<br />

The final two stages use the arena at Döderhultsdalen,<br />

next to the O-<strong>Ringen</strong> campsite. Stage 4 will be<br />

held close to town, with many paths of all sizes. The<br />

forest is runnable, with no felled areas, and is moderately<br />

hilly, with contour features that are quite low<br />

but also steep.<br />

Shorter courses start close to the edge of town and<br />

pass under the E22 before heading into an area with<br />

lots of paths and detailed contour features. You will<br />

run through Fagereke, a nature reserve with broadleaf<br />

forest.<br />

Longer courses will pass an adventure playground<br />

and frisbee golf course, where you will see some<br />

equipment that is not marked on the map. Near the<br />

start, a few denser areas will restrict running speed.<br />

The stage finishes by heading downhill, near the<br />

slalom hill – although the ski slopes at Oskarshamn<br />

can’t really be compared to the ones last year in Åre!<br />

To start<br />

The route to the starts is through residential areas<br />

and along cycleways. Remember to look out for where<br />

to turn off towards your start.<br />

Refreshments<br />

Refreshments are offered on the route to the<br />

start and after the finish.<br />

66


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Det är roligt att arbeta med människor. Ingen dag är den andra lik,<br />

och varje grupp elever är unik. Som lärare har man en viktig roll i<br />

samhället. Vi har möjligheten att påverka morgondagens vuxna,<br />

hjälpa dem att växa som individer och samhällsmedborgare.Det är<br />

något fint med det.<br />

/Richard Gunnarsson, gymnasielärare i matematik, idrott och träningslära<br />

OSKARSHAMNSETAPPEN<br />

Etapp 5 • Arena Döderhultsdalen<br />

Lördag 27 juli / Saturday July 27<br />

Långdistans / Long distance<br />

PÅ ARENAN<br />

AT THE ARENA<br />

1. Entré / Entrance<br />

2. Måltält / Finish tent<br />

3. Verifieringsstation / Verification station<br />

4. Deltagarservice / Competitor service<br />

5. Sportförsäljning / Sport sales<br />

6. Kiosk<br />

7. Elitservice / Elite service<br />

8. OL-skola / Orienteering school<br />

9. OL-skytte / Biathlon-O<br />

10. O-<strong>Ringen</strong> Academy<br />

11. Para-I / Para orienteering<br />

START<br />

3.<br />

2.<br />

7.<br />

ETAPPVÄRD/ STAGE HOST<br />

BRA ATT VETA<br />

GOOD TO KNOW<br />

6.<br />

6.<br />

Etapp 3–5 har svarta<br />

meridianer på kartan.<br />

Stages 3–5 have black<br />

north lines on the map.<br />

6.<br />

6.<br />

100 m<br />

4.<br />

8. 10. 11.<br />

5. 9.<br />

1.<br />

Toalett / Toilet<br />

Dusch / Showers<br />

3.<br />

Barnpassning / Child care<br />

Miniknat / String course<br />

TÄLT<br />

Till/Från<br />

Dusch<br />

START<br />

Sjukvård /Medical care<br />

Samlingsplats MTBO<br />

/ MTBO area<br />

Vi vill gärna att du blir en av oss!<br />

Våra medarbetare är våra bästa ambassadörer! I Oskarshamns kommun arbetar drygt 2 500<br />

medarbetare i över 250 olika yrken, och alla är lika viktiga. Scanna QR-koden och lär känna<br />

Richard och några andra av våra medarbetare lite bättre och få en inblick i hur det är att jobba<br />

hos oss. Vem vet, någon av dem kanske blir din nya kollega?<br />

Som kommunens största arbetsgivare har vi ett ständigt behov av att rekrytera<br />

kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare. De närmaste fem åren<br />

behöver vi rekrytera minst 300 nya medarbetare. Bland annat lärare, förskollärare,<br />

ingenjörer, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer.<br />

www.oskarshamn.se/jobba-hos-oss<br />

BANOR OCH<br />

TÄVLINGSTERRÄNG<br />

På O-<strong>Ringen</strong>s sista etapp återvänder vi till Arena<br />

Döderhultsdalen för en avslutande långdistans. Tävlingsområdet<br />

innehåller mer varierande terräng än etapp 3 och 4 men<br />

avslutas i samma område som etapp 4. Trots den mindre<br />

kuperingen är det ganska krävande löpning bland lättlöpta<br />

höjdpartier blandat med tätare barrskogsplanteringar och<br />

öppna skogsvårdsområden med varierande löpbarhet.<br />

De kortare banorna kommer att starta väster om<br />

tävlingsområdet för etapp 4 och rundar ridklubbar och<br />

hästhagar på väg mot mål innan de kommer in i samma<br />

avslutningsområde som etapp 4.<br />

De som springer lite längre kommer starta norrut i varierande<br />

terräng med fina partier blandade med grönområden och<br />

hyggen där det gäller att hitta de rätta löpstråken.<br />

I avslutningspartiet som är stig- och detaljrikt med många<br />

mindre höjdpartier med korta branta sluttningar där det blir<br />

viktigt att välja rätt vägval. Avslutningen blir utför slalombacken<br />

med utsikt över arenan.<br />

Vätska:<br />

Vätska erbjuds på väg till start och efter målgång.<br />

Vätska banan för alla deltagare och för de längre<br />

banorna på ett par platser.<br />

Banläggare/Course setter:<br />

Lennart Kalén, Magnus Andersson.<br />

Bankontrollanter/Course controllers:<br />

Mats Ljungqvist, Anna Ekbring, Magnus Svensson,<br />

Jonas Persson, Thomas Almqvist, Joakim Karmetun.<br />

Kartritare/Mapper: Tony Lövdahl.<br />

TILL START<br />

TO START<br />

Från O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

Vägen till start är<br />

lättframkomlig längs<br />

cykelbanor och grusväg<br />

men avslutas med lite<br />

stigning upp till respektive<br />

start. Start Folksam,<br />

TORK och AD Bildelar<br />

har en del av vägen till<br />

start i skogen.<br />

SPONSOR Avstånd/Distance Stigning/Climb<br />

Bagheera 2050 m 35 m<br />

Silva 1450 m 40 m<br />

SIA Glass 1450 m 40 m<br />

Folksam 1825 m 35 m<br />

Ramirent 1150 m 30 m<br />

Suzuki 1875 m 35 m<br />

Tork 1250 m 30 m<br />

AD Bildelar 1250 m 30 m<br />

COURSES AND<br />

COMPETITION TERRAIN<br />

For the final stage of O-<strong>Ringen</strong> we will return to<br />

Döderhultsdalen Arena for a Long distance competition.<br />

The competition terrain is more varied than for stages<br />

3 and 4, but finishes through the same area as Stage 4.<br />

Although it’s not very hilly, this terrain is still physically<br />

demanding, with runnable hilltops mixed with denser<br />

coniferous forest and open plantation with varied<br />

runnability.<br />

Shorter courses will start to the west of the Stage<br />

4 competition area and will pass close to stables and<br />

paddocks before heading through the same terrain used<br />

on Stage 4.<br />

Those running further will start to the north, in varied<br />

terrain where open forest is mixed with denser growth and<br />

felled areas, where it will be important to choose good<br />

lines through the terrain.<br />

The final part of these courses will be in an area with<br />

many paths and small contour features, with short and<br />

steep slopes where route choice will be key. Then it’s down<br />

the ski slope and into the arena to finish.<br />

To start<br />

The route to the start is mostly easy, along cycleways and<br />

gravel roads, but finishes with a bit of a climb up to each<br />

start. Some of the route to the Folksam, TORK and AD<br />

Bildelar starts goes through the forest.<br />

Refreshments<br />

Refreshments on your way to start and after<br />

finish. Refreshments along the course for all<br />

competitors, with multiple drinks points for the<br />

longest courses.<br />

69


Välkommen till Be-Ge Koncernen<br />

Träffa oss på Näringslivsarenan, så berättar vi mer!<br />

www.be-ge.com<br />

Upptäck Coast of Småland<br />

- En kustlinje med många naturupplevelser!<br />

Västervik<br />

Läs mer om<br />

oss här!<br />

Foto: Alexander Hall<br />

Klintemåla<br />

Kristdala<br />

Sulegång<br />

Misterhult<br />

Figeholm<br />

Oskarshamn<br />

Vånevik<br />

Figeholms Marin/Gesällbageriet, Figeholm • Kristdala kanot, Kristdala<br />

Upplev Småland, Oskarshamn • my outdoorpassion, Västervik<br />

Sulegång Natur- och kulturcenter, Sulegång • Outdoorness, Oskarshamn<br />

Valborgs i Klintemåla, Klintemåla • Våneviks Gård, Lite norr om Vånevik<br />

Your Adventures Sweden, Misterhult • www.coastofsmaland.se<br />

Medfinansieras av<br />

Europeiska unionen<br />

70<br />

71


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

PM MTBO<br />

MÅN<br />

22/7<br />

Arena<br />

Långehäll<br />

Etapp 1<br />

Medel<br />

Visa hänsyn<br />

Våra tävlingsområden är flitigt använda för<br />

rekreation och friluftsliv. Vänligen visa hänsyn<br />

och signalera tydligt för att uppmärksamma<br />

vid passage av andra i terrängen.<br />

Vi har förmånen att använda dessa<br />

områden och har ett ansvar att skydda dem.<br />

Var noga med att inte orsaka ytterligare<br />

erosion av naturen genom att åka utanför<br />

stigar. Nedskräpning i terrängen är inte<br />

tillåten, detta inkluderar att lämna skräp<br />

(som tomma gelpåsar eller punkterade<br />

innerslangar) på kontrollplatserna.<br />

Tillåten cykling<br />

Cykling är endast tillåten på vägar och stigar,<br />

asfalts- och grusytor samt ytor markerad med<br />

orange eller svartprickat enligt karttecken i<br />

gällande kartnorm ISMTBOM 2022.<br />

Det är inte tillåtet att gena genom skogen,<br />

beträda öppna ytor markerat med gult eller<br />

områden markerade som förbjudet på kartan.<br />

Träningskarta<br />

Det finns en träningskarta för MTBO, karta<br />

köps på deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>staden.<br />

Skärmar finns utsatta utan stämplingsutrustning/tidtagning.<br />

Tillgänglig 19/7–21/7.<br />

Området är Kristinebergskartan i kring elljusspåret<br />

Kristineberg. Lämplig utgångspunkt<br />

är elljusspårets parkering koordinat (WGS84<br />

57.247 16.461)<br />

Markeringar i terrängen<br />

• Blå-gul snitsel markerar förbjudna områden<br />

och används även där två stigar passerar<br />

nära varandra. Det är absolut förbjudet att<br />

korsa en blå-gul snitsel!<br />

• Röd-vit snitsel används för att varna för<br />

farliga föremål i terrängen, tex vägbommar<br />

eller avsatser som kommer plötsligt. Det<br />

finns farliga föremål som inte är markerade<br />

på kartan.<br />

• Vit snitsel eller markering används där en<br />

otydlig stig behöver markeras.<br />

Säkerhet<br />

Hjälm är obligatoriskt, fri klädsel i övrigt.<br />

Se upp för cykeltjuvar! Ta med eget lås och<br />

lås din cykel när du lämnar den oövervakad.<br />

TIS<br />

23/7<br />

Arena<br />

Långehäll<br />

Etapp 2<br />

Lång<br />

OSKRIVNA REGLER FÖR TÄVLANDE I MTBO:<br />

ONS<br />

24/7<br />

Aktivitetsdag<br />

Prova-på-MTBO<br />

Kristinebergsskogen<br />

Stämplingssystem<br />

Kontaktlös stämpling med SportIdent Air+<br />

och SIAC-pinne. Alla kontroller är utrustade<br />

med en kraftfullare enhet som registrerar<br />

stämpling vid passage inom 1,8 m från<br />

kontrollen. Det är den tävlandes ansvar att ha<br />

en fungerande SIAC-pinne samt att kontrollera<br />

att den piper och blinkar som bekräftelse<br />

på stämpling. Var noggrann med detta! Om<br />

kvittens mot förmodan ej erhålls så stämpla i<br />

kartan med kontrollens stiftklämma.<br />

Deltagare som ej har en personlig SIACpinne<br />

måste boka en hyrpinne och hämta ut<br />

den hos Deltagarservice. Vi rekommenderar<br />

att boka hyrpinne via oringen.se för smidigaste<br />

hantering.<br />

Testbana finns i närheten av verifieringsstationen<br />

på varje etapp. Passa på att bekanta<br />

dig med systemet innan du cyklar till start.<br />

SIAC-pinnen innehåller ett litet batteri, det<br />

behöver bytas vart tredje år för att fungera<br />

tillförlitlig. Datum för nästa service kan kontrolleras<br />

på sportident.com/siacservice/<br />

Kontroller<br />

Kontrollpunkterna är utmärkta med orienteringsskärm,<br />

SIAC-Air-enhet och kodsiffra<br />

monterade på glasfiberkäpp eller bock.<br />

Stiftklämma finns som reserv om SI-enheten<br />

inte fungerar.<br />

Nummerlappar<br />

Samtliga deltagare bär nummerlapp fäst<br />

framtill på cykeln. Nummerlappen hämtas<br />

hos Deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget fram<br />

till söndag kväll och därefter under tävlingsdagarna<br />

hos Deltagarservice på arenan.<br />

Fästband erhålls när nummerlappen hämtas.<br />

Inför jaktstarten på etapp 5 gäller att de 15<br />

först startande i varje klass ska bära nummerlapp<br />

med klassbeteckning och med nummer<br />

lika med sammanlagd placering. Undantaget<br />

är DH12 som inte har jaktstart på etapp 5.<br />

Nummerlappen erhålls genom självservering<br />

vid starten. Övriga deltagare bär ordinarie<br />

nummerlapp.<br />

Verifieringsstation<br />

På alla etapper ska deltagare passera verifieringsstationen<br />

på väg till start. Där kontrolleras<br />

SIAC-pinnen och vid behov kopplas dess<br />

nummer till rätt deltagare. Här görs även<br />

kontroll av SIAC-pinnens batterispänning och<br />

senaste batteribyte.<br />

Startprocedur<br />

Starttider enligt startlista, ”gå-fram-tid”<br />

2 minuter innan angiven starttid. Vid passage<br />

in i startfållan görs CHECK och direkt därefter<br />

SIAC TEST. Genom att hålla fram pinnen,<br />

kommer den då pipa och blinka för att indikera<br />

att allt är ok. Kartan erhålls 1 minut innan<br />

start. Tävlande i öppna klasser bokar in sig<br />

på en starttid vid ankomst till starten. Öppna<br />

klasser använder startstämpling. Sen start<br />

• Sakta ner när du passerar gående<br />

• När två cyklister möts:<br />

a) håll till höger, cyklister ska passera varandra med vänster skuldra<br />

b) cyklister som åker uppför ska ges företräde<br />

c) vid korsningar mellan liten stig och väg ska cyklister på vägen<br />

ges företräde<br />

• Omkörning av annan cyklist ska göras på vänster sida<br />

• Långsammare cyklister ska ge plats för omkörande cyklist<br />

• Stanna inte vid kontrollen för att läsa kartan utan flytta er gärna några<br />

meter<br />

• Det är de tävlandes plikt att hjälpa skadade medtävlande<br />

• Lämna inga skräp i skogen, inte ens vid kontroller! Vänligen ta alla<br />

förpackningar mm i mål med dig och se till att de kasseras/återvinnas<br />

på rätt sätt<br />

TORS<br />

25/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 3<br />

Förlängd sprint<br />

med max 30 minuter är tillåten - tidtagning<br />

räknas från ordinarie starttid.<br />

Särskild startprocedur gäller på etapp 5,<br />

se nedan.<br />

Det är den tävlandes ansvar att kontrollera<br />

att man tar rätt karta. Notera att många<br />

klasser har kartvändning- isåfall utdelas<br />

samtliga kartor vid starten.<br />

Målgång<br />

Elektronisk mållinje. Målgång registreras när<br />

SIAC-pinnen korsar mållinjen.<br />

På etapp 5 med jaktstart är det när framhjulet<br />

når mållinjen som gäller och måldomare<br />

avgör ordning vid spurtstrid, målstämpling<br />

sker därefter i ordning anvisad av funktionär.<br />

Röd utgång<br />

Vid problem vid avläsning av pinnen gå till<br />

Röd utgång i måltältet. Röd utgång kan även<br />

användas om du behöver anmäla ett tekniskt<br />

problem med tävlingen, rapportera vilt eller<br />

anmäla brott mot tävlingsreglerna.<br />

Avbruten tävling<br />

Tävlande som utgår från tävlingen måste passera<br />

målgången och stämpla ut som vanligt.<br />

Om detta inte är möjligt ska den tävlande<br />

kontakta MTBO-arrangörerna.<br />

Maxtid<br />

Sprint 2 timmar, medeldistans 3 timmar och<br />

långdistans 4 timmar.<br />

Vätska<br />

Vätska finns vid samtliga arenor. Ingen vätska i<br />

skogen, där hänvisar vi till medhavd vätska på<br />

cykeln eller i vätskeryggsäck.<br />

Service<br />

På samtliga arenor finns service i form av<br />

direktanmälan till öppna klasser, utdelning av<br />

hyrpinnar och nummerlappar, servering, kartställsservice<br />

via Nordenmark, hyra kartställ av<br />

Nordenmark, cykelställ, cykeltvätt, toaletter,<br />

dusch i närområdet och omklädning. Miniknat<br />

och barnpassning finns på etapp 4 och 5 i<br />

anslutning till OL etapp 4 och 5.<br />

Utrustning<br />

Tävlande ska ha med sig en cykel och bära<br />

en godkänd hjälm. Tävlande får bära med sig<br />

kompass samt verktyg och lösa delar under<br />

tävlingen, men får inte använda lösa delar<br />

eller verktyg som andra än de själva eller<br />

medtävlande bär med sig.<br />

Elcykel får inte användas.<br />

FRE<br />

26/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 4<br />

Medel<br />

LÖR<br />

27/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Etapp 5<br />

Lång<br />

Prisutdelning<br />

Priser till etappsegrarna på etapp 1–4 delas<br />

ut vid prisceremoni på O-<strong>Ringen</strong>torget varje<br />

kväll. Pris till totalsegrarna delas ut vid prisceremoni<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget lördag 27:e juli.<br />

För övrig prisutdelningsinformation och tider,<br />

se <strong>programtidning</strong>en.<br />

Cykelservice<br />

Det kommer att finnas enklare cykelservice/<br />

försäljning på arenorna.<br />

Första hjälpen<br />

På Arenan finns första hjälpen inklusive hjärtstartare.<br />

Kontrollvakter i skogen är utrustade<br />

med första förband. Vid akuta fall ring 112.<br />

Annars kontaktnummer till MTBO-sjukvård<br />

som anges på kartan.<br />

Tävlingsregler<br />

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) tävlingsregler<br />

för MTBO med tillägg enligt detta PM.<br />

Trafikregler<br />

Det är obligatoriskt att följa svenska trafikregler<br />

och trafikmärken, visa hänsyn i trafiken,<br />

följa funktionärers anvisningar och vara försiktig<br />

vid passage av trafikerade vägar.<br />

Parkering - MTBO-P<br />

Parkering till etapp 1 och 2, se detaljerat PM.<br />

På etapp 3, 4, 5 finns en särskild parkering för<br />

MTBO deltagare vid Scaniaslingan därifrån är<br />

det cykelavstånd till arenorna.<br />

Tävlingsjury<br />

Göran Carnander, O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025<br />

Kristian Palm, O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025.<br />

Malin Lamm, O-<strong>Ringen</strong> Göteborg 2026<br />

Christopher Lindqvist, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027,<br />

Bo Davidsson, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027,<br />

Krister Gumaelius, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027.<br />

Huvudfunktionärer<br />

Tävlingsledare MTBO:<br />

Jakob Jakobsson 072-5263209<br />

Banläggare:<br />

Etapp 1: Stefan Olsson,<br />

Etapp 2: Manfred Olejnik,<br />

Etapp 3: Åsa Bergfors,<br />

Etapp 4: Lotta Lidman Almqvist<br />

och Thomas Almqvist,<br />

Etapp 5: Jakob Jakobsson<br />

Kartritare: Maths Carlsson<br />

Kartkontrollant: Bo Herdersson<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

Detaljerat PM för respektive etapp<br />

Etapp 1, Medeldistans – måndag 22/7<br />

Samling<br />

Arena Långehäll, Vägvisning i Blomstermåla,<br />

avfart Fanervägen (WGS84 56.984 16.320)<br />

från väg 34 cirka 800 m väster om T-korsning<br />

mot Mönsterås i Blomstermåla centrum.<br />

Parkering<br />

Parkering på grusytor, från parkeringen är det<br />

1000 m—1500 m cykelavstånd till MTBO arena<br />

Långehäll. Följ markerad väg över vägbron<br />

vid Alsterån till Ålems OK:s klubbstuga.<br />

Ingen parkeringsavgift eller parkeringsdekal<br />

behövs. Husbilar tillåts parkera på anvisad<br />

plats. Husvagnar är ej tillåtna.<br />

Karta<br />

Långehäll, 1:7500 ekvidistans 2,5 m, reviderad<br />

2024 enligt ISMTBOM 2022.<br />

Anmälan Etappstart<br />

Tillgänglig 08.00–12.00 på Deltagarservice på<br />

Arenan eller på Arena Långehälls Deltagarservice.<br />

Cykelsäkerhet<br />

Långehäll är ett MTB cykelområde med ett<br />

nätverk av stigar som är markerade efter svårighetsgrad.<br />

Det förekommer ett stort antal<br />

spänger, och drops (avsatser) som är skyltade<br />

i terrängen.<br />

Svåra cykeltekniska avsnitt i terrängen är<br />

kompletterade med uppmärkta skyltar. Det är<br />

även kompletterat med ytterligare MTBOskyltar<br />

och snitsel för alternativ/säkrare passage<br />

på en del ställen.<br />

Många mindre stigar är steniga och det<br />

förekommer även mindre drops i decimeterstorlek<br />

som inte markeras i terrängen.<br />

Det förekommer röd/vita band som varnar<br />

och blå/gula band där det är förbjudet att<br />

passera pga säkerhet eller för att inte passera<br />

till otillåtet område.<br />

Vid förstarten finns anslag uppsatt som<br />

beskriver cykelsäkerheten.<br />

Områdets karaktär har gjort att det på<br />

stigarna i vissa områden blir många möten av<br />

tävlande och att det på några kontroller blir<br />

hög belastning av antal tävlande.<br />

Grusvägar är ej avlysta på tävlingsområdet.<br />

Ordinarie trafikregler gäller och visa<br />

hänsyn till medtävlande och andra besökande<br />

i området.<br />

PROVA PÅ MTBO<br />

Aktivitetsdagen 24/7<br />

På träningskartan för MTBO, Kristinebergsskogen är det på aktivitetsdagen ”Prova<br />

På” vid elljusspåret Kristineberg. Färdiga banor med Sportident, dock ej SIAC-Air. Fri<br />

starttid 10.00–12.00. ”Prova På MTBO” är ett tillfälle för de som inte tävlat i MTBO<br />

tidigare. Anmälan kan köpas online eller på Deltagarservice fram till tisdag 23/7<br />

21.00 och på aktivitetsdagen på plats, kartan erhålls på plats., Parkeringsmöjligheter<br />

är begränsade vid Kristineberg. Lämpligast är att cykla dit från O-<strong>Ringen</strong>staden,<br />

4 kilometer eller från MTBO-parkeringen vid Scania, 3 kilometer. Koordinat<br />

(WGS84 57.247 16.461). Karta köps på deltagarservice eller på plats.<br />

Det finns möjlighet att hyra kartställ av Nordenmark till en mindre kostnad.<br />

ETAPPSTART<br />

På varje etapp erbjuds nedanstående etappstartsklasser.<br />

Banlängder och kartinformation<br />

Start och klassinformation med banlängder<br />

presenteras i egen tabell på annan sida i<br />

<strong>programtidning</strong>en. Alla klasser har kartskala<br />

1:7500 i format A3. Många klasser har en<br />

kartvändning och i det fallet erhålls båda<br />

sidor vid start.<br />

Slutliga banlängder och aktuella informationen<br />

från tävlingsområdet publiceras på<br />

oringen.se och kommer att finnas tillgänglig<br />

på arenan på tävlingsdagen.<br />

Start<br />

Första start 10.00. Etappstart har fri start<br />

10.00—13.00. Eftersom startområdet är<br />

begränsat så kommer det användas Förstart,<br />

där upprop sker cirka 5 min innan start.<br />

Avstånd till Förstarten är 400 m på asfalterad<br />

väg. Från Förstarten till startplatsen är det<br />

500 m.<br />

Vid Förstarten finns en markerad uppvärmnings<br />

slinga, stig/väg på 900 m.<br />

Vid Förstarten finns en anslagstavla uppsatt<br />

med detaljerad beskrivning av cykelsäkerhet<br />

och lokala tecken på MTBO kartan.<br />

Målgång<br />

Målsnitsel längs Arena Långehäll. Målgång<br />

registreras när SIAC-pinnen korsar mållinjen.<br />

Avläsning sker i anslutning till målet.<br />

Terrängbeskrivning<br />

Kustnära område, generellt ganska flackt men<br />

det förekommer stora stenhällar och omväxlande<br />

kupering i området. Stig- och spårsystemet<br />

delas av skidor, löpning och MTB. Vissa<br />

stigar i systemet är byggda MTB-stigar. Allt är<br />

sammankopplat med ett stort antal grusvägar<br />

som delvis är anlagda för den vindkraftpark<br />

som finns i tävlingsområdet.<br />

Stigar över berghällar kan vara markerade<br />

med vit färg. Stigar som normalt inte används<br />

så mycket eller de för tävlingen nyanlagda<br />

stigarna är också markerade med vit färg<br />

och/eller vit snitsel.<br />

Maxtid<br />

3 timmar.<br />

Klass Sprint Medel Lång Nivå<br />

Mycket lätt kort (Prova på) 2,2 4,4 6,0 Mycket lätt<br />

Lätt Mellan 3,4 6,0 10,5 Lätt<br />

Lätt Lång 4,6 7,5 15,0 Lätt<br />

Svår Kort 3,1 7,5 7,0 Svår<br />

Svår Mellan 3,6 7,0 10,5 Svår<br />

Svår Lång* 4,6 9,0 15,5 Svår<br />

*Notera att Svår Lång kan vara något mer fysisk/cykeltekniskt krävande än de<br />

andra svåra banorna.<br />

Etapp 2, Långdistans – tisdag 23/7<br />

Samling<br />

Arena Långehäll, Vägvisning i Blomstermåla,<br />

avfart Fanervägen (WGS84 56.984 16.320) från<br />

väg 34 cirka 800 m väster om T-korsning mot<br />

Mönsterås i Blomstermåla centrum.<br />

Parkering<br />

Parkering på grusytor, från parkeringen är det<br />

1000 m—1500 m cykelavstånd till MTBO arena<br />

Långehäll. Följ markerad väg över vägbron,<br />

Alsterån till Ålems OK klubbstuga.<br />

Ingen parkeringsavgift eller parkeringsdekal<br />

behövs. Husbilar tillåts parkera på anvisad<br />

plats. Husvagnar är ej tillåtna.<br />

Karta<br />

MTBO Långehäll, 1:12 500/1:10 000 ekvidistans<br />

2,5 m, reviderad 2024 enligt ISMTBOM<br />

2022.<br />

Anmälan Etappstart<br />

Tillgänglig 08.00–12.00 på Deltagarservice<br />

på Arenan, eller på Arena Långehälls Deltagarservice.<br />

Cykelsäkerhet<br />

Långehäll är ett MTB cykelområde med ett<br />

nätverk av stigssystem som är markerade<br />

efter svårighetsgrad. Förekommer ett stort<br />

antal spenger, och drop (avsatser) som är<br />

skyltade i terrängen. Svåra cykeltekniska<br />

avsnitt i terrängen är kompletterade med<br />

uppmärkta skyltar, avser svåra passager.<br />

Kompletterat med ytterligare MTBO skyltar<br />

och snitsel för säkrare cykelväg i terrängen.<br />

Vid starten finns anslag uppsatt som beskriver<br />

cykelsäkerheten.<br />

Grusvägar är ej avlysta på tävlingsområdet.<br />

Ordinarie trafikregler gäller och visa<br />

hänsyn till medtävlande och andra besökande<br />

i området.<br />

Banlängder och kartinformation<br />

Start och klassinformation presenteras i egen<br />

tabell på annan sida i <strong>programtidning</strong>en.<br />

Samtliga kartor har A3 format, vid kartvändning<br />

erhålls bantryck på båda sidor, förekommer<br />

även kartbyte även den kartan erhålls vid<br />

start med bantryck.<br />

Slutliga banlängder och aktuella informationen<br />

från tävlingsområdet publiceras på<br />

oringen.se och kommer att finnas tillgänglig<br />

på arenan på tävlingsdagen.<br />

Start<br />

Första start 10.00. Etappstart fri start mellan<br />

10.00—13.00. Avstånd till start: 3,8 km på<br />

grusad väg och röjda stigar i terrängen. Toaletter<br />

finns på startområdet. In/utpassering<br />

till startområdet är begränsad av utgående<br />

tävlande.<br />

Vid starten finns en anslagstavla uppsatt<br />

med detaljerad beskrivning av cykelsäkerhet<br />

och lokala tecken på MTBO-kartan.<br />

Målgång<br />

Mål finns på Arena Långehäll, Elektronisk<br />

mållinje, Målgång registreras när SIAC-pinnen<br />

korsar mållinjen.<br />

Terrängbeskrivning<br />

Kustnära område med stora stenhällar<br />

omväxlande kupering. MTB-systemet utgörs<br />

av byggda stigar i terrängen som sammankopplas<br />

med ett stort antal grusvägar som är<br />

delvis anlagda för den vindkraftpark som finns<br />

på tävlingsområdet. Det förekommer ett antal<br />

nya anlagda stigar för tävlingen på området<br />

som är vitsnitslade.<br />

Maxtid<br />

4 timmar. Banorna stängs 17.00.<br />

Etapp 3, Förlängd sprint – torsdag 25/7<br />

Samling<br />

Arena Döderhultsdalen,<br />

Vid Fredriksbergsherrgård.<br />

Parkering<br />

Vägvisning från Trafikplats Oskarshamn södra,<br />

till Scania parkering i Oskarshamn, Södra<br />

Fabriksgatan - Be-Ge:s väg, GPS koordinat<br />

(57.2542049, 16.4339805)<br />

Parkering på asfaltsytor, från parkeringen<br />

är det 2000 m—2500 m cykelavstånd till<br />

MTBO Arena Döderhultsdalen. Följ markerad<br />

cykelväg.<br />

Ingen parkeringsavgift eller parkeringsdekal<br />

behövs. Husbilar tillåts parkera på anvisad<br />

plats. Husvagnar är ej tillåtna.<br />

Karta<br />

Havslätt, 1:7500 ekvidistans 2,5 m, reviderad<br />

2024 enligt ISMTBOM 2022.<br />

Anmälan Etappstart<br />

Tillgänglig 08.00–12.00 på Deltagarservice<br />

på MTBO-arena Döderhultsdalen.<br />

Cykelsäkerhet<br />

Den förlängda sprinten går i tätortsnära miljö,<br />

och i bostadsområden. Det kommer att vara<br />

rörelse från boende i området som gående,<br />

cykel och bil. Visa hänsyn och ordinarie trafikregler<br />

gäller för tävlande<br />

Banlängder och kartinformation<br />

Samtliga kartor erhålls vid start. Banlängder<br />

och aktuella informationen från tävlingsområdet<br />

publiceras på oringen.se och kommer att<br />

finnas tillgänglig på arenan på tävlingsdagen.<br />

Start<br />

Observera att Verifieringsstationen finns vid<br />

Arena Döderhultsdalen och måste passeras<br />

innan Start.<br />

Första start 10.00. Etappstart fri start<br />

mellan 10.00—13.00. Avstånd till start cirka<br />

1200 m från arenan på cykelvägar/stig. OBS!<br />

Halvvägs till start passerar samtliga en brant<br />

backe där det är nödvändigt att kliva av och<br />

leda cykeln i cirka 100–150 m. Väl framme vid<br />

startområdet finns ett mindre område där viss<br />

uppvärmning kan ske.<br />

Terrängbeskrivning<br />

Sprinten inleds i bostadsnära områden med<br />

både asfalterade vägar och cykelvägar,<br />

varvat även med mindre och bitvis tekniska<br />

stigar i skogsområden. Området är delvis<br />

kuperat. Avslutningsdelen av sprintbanorna<br />

går genom ett relativt kuperat friluftsområde,<br />

med stigar av varierande storlek och<br />

framkomlighet. Målgång med målstämpling<br />

kommer att ske i skogen, i nära anslutning till<br />

arenan. Därifrån är det sedan cirka 600 m<br />

snitslad cykling till utstämplingen, vid Arena<br />

Döderhultsdalen.<br />

Maxtid<br />

2 timmar.<br />

Detaljerat PM följer på nästa uppslag>><br />

72<br />

73


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Etapp 4, Medeldistans – fredag 26/7<br />

Samling<br />

Arena Döderhultsdalen.<br />

Parkering<br />

Vägvisning från Trafikplats Oskarshamn södra,<br />

till Scania parkering i Oskarshamn, Södra<br />

Fabriksgatan - Be-Ge:s väg, GPS koordinat<br />

(57.2542049, 16.4339805)<br />

Parkering på asfaltsytor. Från parkeringen<br />

är det cirka 2 200 m cykelavstånd till<br />

MTBO-Arena Döderhultsdalen. Följ markerad<br />

cykelväg.<br />

Ingen parkeringsavgift eller parkeringsdekal<br />

behövs. Husbilar tillåts parkera på anvisad<br />

plats. Husvagnar är ej tillåtna.<br />

Karta<br />

Kronoparken, skala 1:7 500, ekvidistans 2,5 m,<br />

reviderad 2024 enligt ISMTBOM 2022.<br />

Anmälan Etappstart<br />

Tillgänglig mellan klockan 08.00–12.00 i deltagarservice<br />

på Arena Döderhultsdalen.<br />

Banlängder och kartinformation<br />

Det förekommer kartvändning för de längre<br />

banorna. Samtliga kartor erhålls vid start.<br />

Banlängder och aktuell informationen från<br />

tävlingen publiceras på www.oringen.se och<br />

kommer att finnas tillgänglig på Arena Döderhultsdalen<br />

på tävlingsdagen.<br />

Start<br />

Observera att Verifieringsstationen finns vid<br />

Arena Döderhultsdalen som måste passeras<br />

innan start.<br />

Första start är klockan 10.00. Etappstart är<br />

mellan klockan 10.00–13.00. Avstånd till start<br />

från Arena Döderhultsdalen är cirka 2 200 m<br />

på cykelvägar. Efter 1 200 m är det en rondell<br />

vid Folketspark som ska passeras med försiktighet,<br />

mycket trafik.<br />

Terrängbeskrivning<br />

MTB-område med ett nätverk av stigar som<br />

är markerade efter svårighetsgrad. Småkuperat<br />

och stigrikt område som är delvis cykeltekniskt.<br />

I området finns industriområden,<br />

som får användas under tävlingen. Finns även<br />

några grus- och asfaltsvägar som genomkorsar<br />

tävlingsområdet.<br />

Det finns stigar som går parallellt med ett<br />

litet avstånd från varandra, det är förbjudet<br />

att byta stig till den parallella stigen. Kommer<br />

att visas i terrängen med avspärrningsband.<br />

Maxtid<br />

3 timmar.<br />

Start- och klassinformation MTBO<br />

Competition facts and figures for MTBO<br />

Foto: Cornelia Höglind.<br />

Etapp 5, Långdistans, jaktstart – lördag 27/7<br />

Samling<br />

Arena Döderhultsdalen,<br />

Parkering<br />

Vägvisning från Trafikplats Oskarshamn södra,<br />

till Scania parkering i Oskarshamn, Södra<br />

Fabriksgatan - Be-Ge:s väg, GPS koordinat<br />

(57.2542049, 16.4339805).<br />

Parkering på asfaltsytor, från parkeringen<br />

är det 2000 m—2200 m cykelavstånd till<br />

MTBO Arena Döderhultsdalen. Följ markerad<br />

cykelväg.<br />

Ingen parkeringsavgift eller parkeringsdekal<br />

behövs. Husbilar tillåts parkera på anvisad<br />

plats. Husvagnar är ej tillåtna.<br />

Karta<br />

Kronoparken, 1:15 000/1:10 000 ekvidistans<br />

2,5 m, reviderad 2024 enligt ISMTBOM 2022.<br />

Anmälan Etappstart<br />

Tillgänglig 08.00–12.00 på Deltagarservice<br />

på Arenan.<br />

Banlängder och kartinformation<br />

Det förekommer kartvändning för längre<br />

klasser. Samtliga kartor erhålls vid start.<br />

Banlängder och aktuella informationen från<br />

tävlingsområdet publiceras på oringen.se och<br />

kommer att finnas tillgänglig på arenan på<br />

tävlingsdagen.<br />

Start<br />

Observera att Verifieringsstationen finns vid<br />

Arena Döderhult som måste passeras innan start.<br />

Det är jaktstart och startplatsen tar mer<br />

plats. Första start 09.00. Etappstart fri start<br />

mellan 9.00—12.00. Avstånd till start 2200 m<br />

på cykelvägar, efter 1200 m finns en rondell<br />

vid Folkets park som ska passerar med försiktighet,<br />

mycket trafik.<br />

Terrängbeskrivning<br />

MTB-cykelområde med ett nätverk av stigsystem<br />

som är markerade efter svårighetsgrad.<br />

Småkuperat och stigrikt området som är<br />

cykeltekniskt. I området finns industriområden<br />

som får användas under tävlingen.<br />

En del klasser kommer att cykla i ett bostadsområde,<br />

respektera gällande trafikregler.<br />

Det finns en järnväg i området som ska<br />

passeras av de flesta klasserna, men man får<br />

inte cykla på järnvägen! Passager är utmärkta<br />

på kartan.<br />

Området söder järnvägen är ett lättkuperat<br />

område med ett system av trafikerade grusvägar,<br />

där anslutna stigar är cykeltekniska,<br />

kompletterat med nya stigar och broar.<br />

Längre banorna kommer att cykla på trafikerad<br />

väg som är hastighetsbegränsad och<br />

trafikregler gäller.<br />

Maxtid<br />

4 timmar.<br />

Prispengar<br />

till segraren i<br />

D21 och H21<br />

5000 kr<br />

Etapp 1/Stage 1 Etapp 2/Stage 2 Etapp 3/Stage 3 Etapp 4/Stage 4 Etapp 5/Stage 5<br />

Till start / To start 500 m till förstart 3800 m 1200 m 2200 m 2200 m<br />

Klass<br />

Class<br />

Distans<br />

Distance<br />

Kartvändning<br />

Map turn<br />

Distans<br />

Distance<br />

Kartvändning<br />

Map turn<br />

Distans<br />

Distance<br />

Kartvändning<br />

Map turn<br />

Distans<br />

Distance<br />

Kartvändning<br />

Map turn<br />

Distans<br />

Distance<br />

Kartvändning<br />

Map turn<br />

Starttid<br />

Start time<br />

H12 4,1 Nej 5,5 Nej 3,1 Nej 4,4 Nej 6,1 Nej 12.00<br />

H14 5,4 Nej 8,6 Nej 3,3 Nej 6,7 Nej 9,2 Ja 11.40<br />

H16 7,4 Ja 11,9 Nej 3,6 Nej 7,4 Nej 12,7 Ja 11.20<br />

H20 10,3 Ja 19,5 Ja 4,6 Nej 9,7 Ja 18,2 Ja 09.50<br />

H21 12,3 Ja 25,1 Ja 6 Ja 12,6 Ja 26 Ja 09.00<br />

H35 10,2 Ja 17,6 Ja 4,6 Nej 9,9 Ja 19,8 Ja 10.00<br />

H40 10,2 Ja 17,6 Ja 4,3 Nej 9,9 Ja 19,8 Ja 09.05<br />

H45 10,2 Ja 17,6 Ja 4,3 Nej 9,9 Ja 19,8 Ja 10.05<br />

H50 9,4 Ja 15,8 Ja 4,3 Nej 8,1 Ja 15,6 Ja 09.10<br />

H55 9,4 Ja 15,8 Ja 4,3 Nej 8,1 Ja 15,6 Ja 10.50<br />

H60 8,6 Ja 13,6 Nej 4 Nej 7,4 Nej 13,8 Ja 09.00<br />

H65 8,6 Ja 13,6 Nej 4 Nej 7,4 Nej 13,8 Ja 10.40<br />

H70 7,1 Nej 12,3 Nej 3,7 Nej 7,1 Nej 12,3 Ja 10.50<br />

H75 7,1 Nej 12,3 Nej 3,7 Nej 7,1 Nej 11,8 Ja 10.10<br />

H80 5,7 Nej 8,6 Nej 3,3 Nej 6,2 Nej 8,7 Ja 12.05<br />

D12 4,1 Nej 5,5 Nej 3,1 Nej 4,4 Nej 6,1 Nej 11.50<br />

D14 4,8 Nej 8,6 Nej 3,3 Nej 6,4 Nej 9,2 Ja 12.10<br />

D16 6,5 Nej 10,5 Nej 3,4 Nej 7,3 Nej 11,2 Ja 11.30<br />

D20 8,2 Ja 14,3 Nej 3,7 Nej 8,1 Nej 15,6 Ja 10.10<br />

D21 10,3 Ja 22,2 Ja 4,6 Nej 10 Ja 20,7 Ja 10.10<br />

D35 8,2 Ja 14,3 Nej 3,7 Nej 7,9 Nej 15,6 Ja 10.20<br />

D40 8,2 Ja 14,3 Nej 3,6 Nej 7,9 Nej 15,6 Ja 09.20<br />

D45 8,2 Ja 14,3 Nej 3,6 Nej 7,9 Nej 15,6 Ja 11.15<br />

D50 7,5 Ja 12,3 Nej 3,3 Nej 7,4 Nej 12,3 Ja 09.40<br />

D55 7,5 Ja 12,3 Nej 3,3 Nej 7,4 Nej 11,8 Ja 10.15<br />

D60 6,5 Nej 10,5 Nej 3,3 Nej 7,3 Nej 11,2 Ja 09.40<br />

D65 6,5 Nej 10,5 Nej 3,3 Nej 7,3 Nej 11,2 Ja 12.05<br />

D70 4,8 Nej 8,6 Nej 3,3 Nej 5 Nej 8,7 Ja 11.40<br />

D75 4,8 Nej 8,6 Nej 3,3 Nej 5 Nej 8,7 Ja 10.30<br />

D80 3,6 Nej 8,6 Nej 3,3 Nej 3,9 Nej 8,7 Ja 10.45<br />

Lätt Lång 7,4 Nej 14,9 Nej 4,6 Nej 7,6 Nej 15,2 Ja Fri<br />

Lätt Mellan 5,7 Nej 10,4 Nej 3,4 Nej 5,9 Nej 10,2 Ja Fri<br />

Mycket Lätt Kort 4,1 Nej 5,4 Nej 2,2 Nej 3,5 Nej 6,1 Nej Fri<br />

Svår kort 5,2 Nej 6,6 Nej 3,1 Nej 6 Nej 7,2 Ja Fri<br />

Svår Mellan 6,9 Ja 11,0 Nej 3,6 Nej 7,4 Nej 10,5 Ja Fri<br />

Svår Lång 8,9 Ja 15,8 Ja 4,6 Nej 9,7 Ja 15,2 Ja Fri<br />

Final competition information for MTBO<br />

MON<br />

22/7<br />

Arena<br />

Långehäll<br />

Stage 1<br />

Middle<br />

Show consideration<br />

Our competition areas are also popular outdoor<br />

leisure destinations. Please show consideration<br />

and give clear signals to anyone else<br />

you meet in the terrain.<br />

It’s a privilege to be able to use these areas<br />

and we have a responsibility to care for them.<br />

Please take care to try and avoid causing<br />

any extra unnecessary damage to the areas<br />

by riding anywhere other than paths and<br />

tracks. Littering in the terrain is not permitted,<br />

including dropping items such as empty<br />

gel packaging or punctured inner tubes at<br />

control sites.<br />

Where you can cycle<br />

Cycling is only permitted on roads and paths,<br />

tarmac and gravel, as well as areas marked<br />

with orange and black dots in accordance<br />

with ISMTBOM 2022.<br />

Taking short cuts through the forest, or<br />

riding across areas marked yellow on the map<br />

or areas marked forbidden on the map are<br />

not permitted.<br />

Training maps<br />

A MTBO training map is available and can be<br />

purchased at Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square. There are kites in the terrain<br />

but no timing equipment. The training map<br />

is available from July 19th–21st. The training<br />

map is Kristineberg, near the Kristineberg exercise<br />

track. Park at the car park for this track<br />

(WGS84 57.247 16.461).<br />

Tapes and markings in the terrain<br />

• Blue and yellow tapes mark out of bounds<br />

areas and are also used when there are two<br />

paths close together. It is strictly forbidden<br />

to cross blue and yellow tapes!<br />

• Red and white tapes are used to warn<br />

competitors of hazards in the terrain, for<br />

example barriers across roads or sudden<br />

drops. Some hazards are not marked on the<br />

map.<br />

• White tapes or paint are used where an<br />

indistinct path need to be marked in the<br />

terrain.<br />

Safety<br />

You must wear a helmet but there are no<br />

other clothing restrictions.<br />

Watch out for bike thieves! Take a bike lock<br />

and secure your bike if you have to leave it<br />

unattended.<br />

Timing system<br />

Contactless punching using SportIdent Air+<br />

and a SIAC. All MTBO controls have a powerful<br />

unit, which registers a punch when you pass<br />

within 1,8 m of the control. It is each competitor’s<br />

responsibility to have a working SIAC and<br />

to check that it bleeps and flashes to confirm<br />

it has registered. Take care to ensure this! If<br />

COME AND TRY MTBO<br />

Activity day July 24 th<br />

TUE<br />

23/7<br />

Arena<br />

Långehäll<br />

Stage 2<br />

Long<br />

WED<br />

24/7<br />

Activity day<br />

Come and try<br />

Kristineberg forest<br />

you do not receive any confirmation after a<br />

few attempts, use the manual pin punch to<br />

punch the map.<br />

Competitors who do not have their own<br />

SIAC must hire one and collect it at Competitor<br />

Services. We recommend booking<br />

you hired card at oringen.se for a quicker<br />

collection. There are some test units near the<br />

check station at each stage. Take some time<br />

to familiarise yourself with how the system<br />

works.<br />

Every SIAC has a small battery that needs<br />

to be replaced every 3 years to maintain<br />

good function. You can check the date of your<br />

next service at sportident.com/siacservice/<br />

Controls<br />

Control points are marked with orienteering<br />

kites, a SIAC unit and control code mounted<br />

on a fibreglass pole or trestle. Stiftklämma<br />

finns som reserv om SI-enheten inte fungerar.<br />

Numbers<br />

All competitors have a number mounted on<br />

the front of their bike. These can be collected<br />

at Competitor Services at O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

until Sunday evening, then on each competition<br />

day at Competitor Services at the arena.<br />

Fastenings are available when you collect<br />

your number.<br />

For the chasing start on Stage 5, the first<br />

15 starters in each class will have a special<br />

number showing their class and overall position<br />

(apart from DH12, which does not have a<br />

chasing start on Stage 5). These numbers can<br />

be collected at the start. Other competitors<br />

have their ordinary numbers.<br />

Check stations<br />

On all stages, competitors will pass a check<br />

station on the way to the start. Here, your<br />

SIAC will be checked and, if necessary, the<br />

card will be coupled with the right competitor.<br />

The SIAC battery life will also be checked.<br />

Start procedure<br />

Start according to the start list, at your<br />

“call-up time” 2 minutes before your start<br />

time. When you enter the start lane, you must<br />

CHECK and then SIAC TEST your card. Hold<br />

out your card and it should bleep and flash to<br />

show it is working. You get your map 1 minute<br />

before your start time. Competitors in open<br />

classes book in their start time when they<br />

get to the start. Open classes use a punching<br />

start. A late start up to 30 minutes after your<br />

start time is permitted, however our time is<br />

calculated from your original start time.<br />

There is a special start procedure for<br />

Stage 5, see below.<br />

It is each competitor’s responsibility to ensure<br />

they are at the start at the correct time.<br />

Please note that many classes have a map<br />

change – in this case, you will get all your<br />

On the MTBO training map, Kristinebergsskogen, you can “Come and try MTBO” on<br />

the Activity Day. Try out courses with Sportident (not SI Air). Free start times from<br />

10.00 am–12.00 noon). “Come and Try MTBO” is for anyone who hasn’t tried MTBO<br />

before. You can buy maps at the event. Parking is limited at Kristineberg but it’s<br />

easy to cycle the 4 km from O-<strong>Ringen</strong> City, or 3 km from the parking at Scania.<br />

Co-ordinates (WGS84 57.247 16.461). You can hire a map board from Nordenmark<br />

for a small fee.<br />

THUR<br />

25/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Stage 3<br />

Prolonged sprint<br />

maps at the start.<br />

Finish<br />

Electronic finish line. Your finish time is registered<br />

when your SIAC crosses the finish line.<br />

For the chasing start on Stage 5, finishing<br />

order is determined by the first front wheel<br />

to the line. There will be a finish line judge for<br />

any close finishes. Competitors then punch<br />

the finish unit in the order instructed by<br />

officials.<br />

Red exit<br />

If there are any problems when you download,<br />

go to the Red exit in the download tent.<br />

The Red exit can also be used to report any<br />

technical problems encountered during the<br />

competition, report any large wild animals<br />

in the terrain or to report any breaking of<br />

competition rules.<br />

Retiring from the competition<br />

If you retire from the competition, you must<br />

pass the finish and download as normal. If this<br />

is not possible, please contact the organising<br />

team.<br />

Maximum time<br />

2 hours for Sprint distance, 3 hours for Middle<br />

distance and 4 hours for Long distance.<br />

Drinks stations<br />

Water will be available at all arenas. There<br />

are no drinks points in the forest remember<br />

to bring your own drinks on your bike or on<br />

your back.<br />

Services and facilities<br />

There will be the following service at all<br />

arenas: Registration for open classes, issue of<br />

hired SIAC and numbers, refreshments, map<br />

board service by Nordenmark, map board<br />

hire by Nordenmark, a bike stand for parking,<br />

bike wash, toilets, showers and changing<br />

facilities nearby. At stages 4 and 5, the string<br />

course and childcare are available, as the<br />

competitions are in the same place as Foot-O<br />

stages 4 and 5.<br />

Equipment<br />

Competitors must have a bike and wear an<br />

approved helmet. Competitors must take a<br />

compass with them during the competition,<br />

as well as tools and spare parts, but may not<br />

use tools or spare parts taken by other competitors.<br />

E-bikes are not permitted.<br />

Prizegiving<br />

Prizes for stage winners at stages 1-4 will be<br />

awarded at O-<strong>Ringen</strong> Square each evening.<br />

Prizes for overall winners will be awarded at<br />

the prizegiving ceremony at O-<strong>Ringen</strong> Square<br />

on Saturday July 27 th .<br />

FRI<br />

26/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Stage 4<br />

Middle<br />

Bike service<br />

There will be limited bike service/equipment<br />

sales at the arena.<br />

First aid<br />

First aid, including a defibrillator, will be<br />

available at each arena. Marshals in the forest<br />

are equipped with first aid kits. In case of<br />

an emergency, phone 112. In other situations,<br />

contact a MTBO first aid station as marked on<br />

the map.<br />

Competition rules<br />

The Swedish Orienteering Federation’s (SOFT)<br />

competition rules for MTBO and this competition<br />

information.<br />

Traffic rules<br />

You must follow Swedish traffic rules and road<br />

markings. Please show consideration for other<br />

road users, follow the instructions of officials<br />

and take care when crossing or cycling along<br />

public roads.<br />

Parking for MTBO<br />

For parking at stages 1 and 2, please see<br />

separate stage information.<br />

For stages 3, 4 and 5, there is a designated<br />

parking area for MTBO competitors at<br />

Scaniaslingan, with the arena within cycling<br />

distance.<br />

Competition jury<br />

Göran Carnander, O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025<br />

Kristian Palm, O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025.<br />

Malin Lamm, O-<strong>Ringen</strong> Göteborg 2026<br />

Christopher Lindqvist, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027,<br />

Bo Davidsson, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027,<br />

Krister Gumaelius, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027.<br />

Key officials<br />

Competition director for MTBO: Jakob<br />

Jakobsson +46 (0)72-526 32 09<br />

Course setters:<br />

Stage 1 Stefan Olsson<br />

Stage 2 Manfred Olejnik<br />

Stage 3 Åsa Bergfors<br />

Stage 4 Lotta Lidman Almqvist and Thomas<br />

Almqvist<br />

Stage 5 Jakob Jakobsson<br />

Survey and cartography: Maths Carlsson<br />

Map controller: Bo Herdersson<br />

STAGE START CLASSES<br />

The following classes are open for Stage Start entries with approximate distances below:<br />

Class Sprint Middle Long<br />

Navigational<br />

Difficulty<br />

Mycket lätt kort (Prova på) 2,2 4,4 6,0 Mycket lätt<br />

Lätt Mellan 3,4 6,0 10,5 Lätt<br />

Lätt Lång 4,6 7,5 15,0 Lätt<br />

Svår Kort 3,1 7,5 7,0 Svår<br />

Svår Mellan 3,6 7,0 10,5 Svår<br />

Svår Lång* 4,6 9,0 15,5 Svår<br />

*NB – Difficult long can be somewhat more physically and technically<br />

demanding than the other navigationally difficult courses.<br />

SAT<br />

27/7<br />

Arena<br />

Döderhultsdalen<br />

Stage 5<br />

Long<br />

74<br />

75


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Detailed information for each stage<br />

Stage 1, Middle Distance – Monday July 22 nd<br />

Stage 2, Long distance – Tuesday July 23 rd<br />

Stage 4, Middle Distance – Friday July 26 th<br />

Stage 5, Long Distance – Saturday July 27 th<br />

Assembly<br />

Arena at Långehäll, signed from<br />

Blomstermåla. Take the Fanervägen exit<br />

(WGS84 56.984 16.320) from route 34,<br />

around 800 m west of the T-junction<br />

towards Mönsterås in Blomstermåla centre.<br />

Parking<br />

Parking on gravel, around 1000 m—1500 m<br />

from the parking to the MTBO arena at<br />

Långehäll. Follow the marked route across<br />

the road bridge over Alsterån to Ålems OK’s<br />

clubhouse.<br />

No parking fee or parking pass required.<br />

Campervans permitted, please park in designated<br />

area. No caravans.<br />

Map<br />

Långehäll, 1:7 500 with 2.5 m contour interval,<br />

revised in 2024 in accordance with ISMTBOM<br />

2022.<br />

Registration for Stage Start<br />

Open 8.00 am–12.00 noon at Competitor<br />

Services at the Arena, or at Competitor<br />

Services at Långehäll Arena.<br />

Cycling safely<br />

Långehäll is a popular MTB area with a<br />

network of paths that are graded according<br />

to technical difficulty. There are many berms<br />

and drops, which are marked with signs in the<br />

terrain.<br />

Technically difficult sections of trail are<br />

marked with signs. There are also MTBO signs<br />

and tapes showing alternative/easier passages<br />

in some places.<br />

Many of the smaller paths are rocky and<br />

there are also many smaller drops of around<br />

10cm that are not marked in the terrain.<br />

Red and white tapes warn of hazards in the<br />

terrain, while blue and yellow tapes mark a<br />

boundary that may not be passed.<br />

There will be a notice displaying the cycling<br />

safety conditions at the pre-start.<br />

The nature of the area means that in some<br />

areas there will be many riders meeting on<br />

the paths and there will be many competitors<br />

using some of the controls.<br />

Forest roads are open for use in the competition<br />

area. Normal rules apply to riding<br />

here – please show consideration for other<br />

competitors, as well as others using the area.<br />

Course lengths and map<br />

Start information, class information and<br />

course lengths are presented in a table on a<br />

separate page. All classes use an A3 map at<br />

a scale of 1:7 500. Many classes have a map<br />

change and both maps will be given out at<br />

the start.<br />

Final course lengths and up-to-date<br />

information from the competition area will be<br />

published on oringen.se and will be available<br />

at the arena on the competition day.<br />

Start<br />

First start 10.00 am. Competitors with stage<br />

starts may start between 10.00 am–1.00 pm.<br />

The start is in a small area so there will be a<br />

pre-start, where you will be called up 5 min<br />

before your start time. The distance to the<br />

pre-start is around 400 m on a tarmac road,<br />

and then around 500 m from the pre-start to<br />

the start.<br />

From the pre-start there is a warm-up loop<br />

around 900 m long on roads and paths.<br />

At the pre-start there will be a notice explaining<br />

the cycling safety conditions and any<br />

special symbols on the MTBO map.<br />

Finish<br />

The Finish banner at the Långehäll Arena.<br />

Your finish time is recorded when your SIAC<br />

crosses the finish line. Download is next to the<br />

finish.<br />

Terrain<br />

Coastal area, generally fairly flat but there<br />

are some large hills with open rock and<br />

variation across the area with regard to how<br />

hilly it is. The path network is shared by skiers,<br />

runners and MTB. Some of the tracks are purpose-built<br />

for MTB. They are all connected by<br />

many gravel roads, some of which have been<br />

built to serve a wind farm in the terrain.<br />

Paths over open rock may be marked with<br />

white paint. Paths which are not normally<br />

used so often, or which have been made for<br />

the competition marked with white paint<br />

and/or white tapes.<br />

Maximum time<br />

3 hours.<br />

CODE OF CONDUCT FOR MTBO COMPETITORS<br />

• Slow down when passing pedestrians.<br />

• When two cyclists meet:<br />

a) keep to the right, cyclists must pass each other with the left shoulder<br />

b) cyclists going uphill have priority<br />

c) at intersections between a small path and a road, cyclists on the<br />

road must be given priority<br />

• Overtaking another cyclist must be done on the left side<br />

• Slower cyclists must give way to overtaking cyclists.<br />

• Do not stop directly at controls to read the map – please make way<br />

for other competitors by moving a few metres away.<br />

• It is the competitors’ duty to help injured fellow competitors.<br />

• Do not leave litter in the forest, even at control sites! Please take all<br />

packaging etc. to the finish line with you and ensure that they are<br />

disposed of/recycled correctly.<br />

Assembly<br />

Arena at Långehäll, signed from<br />

Blomstermåla. Take the Fanervägen exit<br />

(WGS84 56.984 16.320) from route 34,<br />

around 800 m west of the T-junction<br />

towards Mönsterås in Blomstermåla centre.<br />

Parking<br />

Parking on gravel, around 1000 m—1500 m<br />

from the parking to the MTBO arena at<br />

Långehäll. Follow the marked route across<br />

the road bridge over Alsterån to Ålems OK’s<br />

clubhouse.<br />

No parking fee or parking pass required.<br />

Campervans permitted, please park in designated<br />

area. No caravans.<br />

Map<br />

MTBO Långehäll, 1:12 500/1:10 000 with 2.5 m<br />

contour interval, revised 2024 in accordance<br />

with ISMTBOM 2022.<br />

Registration for stage start<br />

Open 8.00 am–12.00 noon at Competitor<br />

Services at the Arena, or at Competitor Services<br />

at Långehäll Arena.<br />

Cycling safely<br />

Långehäll is a popular MTB area with a<br />

network of paths that are graded according<br />

to technical difficulty. There are many berms<br />

and drops, which are marked with signs in the<br />

terrain. Technically difficult sections of trail<br />

are marked with signs. There are also MTBO<br />

signs and tapes showing alternative/easier<br />

passages in some places. A notice at the start<br />

will display the cycling safety conditions.<br />

Forest roads are open for use in the competition<br />

area. Normal rules apply to riding here –<br />

please show consideration for other competitors,<br />

as well as others using the area.<br />

Course lengths and map<br />

Start information, class information and course<br />

lengths are presented in a table on a separate<br />

page. All classes use an A3 map. If there is a<br />

map flip, the course will be printed on both<br />

sides. If there is also a map change, the next<br />

map will also be given out at the start.<br />

Final course lengths and up-to-date<br />

information from the competition area will be<br />

published on oringen.se and will be available<br />

at the arena on the competition day.<br />

Start<br />

First start at 10.00 am. Competitors with a<br />

stage start may start between 10.00 am—<br />

1.00 pm. Distance to the start: 3,8 km on<br />

gravel roads and paths cleared in the terrain.<br />

There are toilets in the start area. Passage in<br />

and out of the start area is limited by outgoing<br />

competitors.<br />

At the pre-start there will be a notice explaining<br />

the cycling safety conditions and any<br />

special symbols on the MTBO map.<br />

Finish<br />

The finish is at Långehäll Arena, with an electronic<br />

finish line. Your finish time is registered<br />

when your SIAC crosses the finish line.<br />

Terrain<br />

Coastal area with open rock hilltops and variation<br />

cross the area with regard to how hilly it<br />

is. The path network consists of purpose-built<br />

MTB paths in the terrain, which are connected<br />

by a large number of gravel roads, some of<br />

which have been built to serve a wind farm in<br />

the competition area. Paths in the area made<br />

recently for the competition may be marked<br />

with white tape.<br />

Maximum time<br />

4 hours. Courses close at 5.00 pm.<br />

Stage 3, Lengthened Sprint – Thursday July 25 th<br />

Assembly<br />

Arena at Döderhultsdalen,<br />

near Fredriksbergsherrgård.<br />

Parking<br />

Follow road signs from the Oskarshamn South<br />

junction to the Scania parking in Oskarshamn,<br />

Södra Fabriksgatan - Be-Ge:s väg, GPS<br />

co-ordinates (57.2542049, 16.4339805)<br />

Parking on a tarmac surface. From the<br />

parking, it will be around 2000 m—2500 m<br />

cycling distance to the MTBO Arena at Döderhultsdalen.<br />

Follow marked cycleway.<br />

No parking fee or parking pass required.<br />

Campervans permitted, please park in designated<br />

area. No caravans.<br />

Map<br />

Havslätt, 1:7 500 with 2,5 m contour interval,<br />

revised in 2024 in accordance with ISMTBOM<br />

2022.<br />

Registration for Stage Start<br />

Open 8.00 am‐12.00 noon at Competitor Services<br />

at the MTBO arena at Döderhultsdalen.<br />

Cycling Safely<br />

The lengthened sprint will take place in<br />

woodland close to town and residential areas.<br />

Pedestrians, cyclists and cars will be moving<br />

around the area. Please show consideration –<br />

normal traffic rules apply for competitors.<br />

Course lengths and map<br />

All maps will be given out at the start. Final<br />

course lengths and up-to-date information<br />

from the competition area will be published<br />

on oringen.se and will be available at the<br />

arena on the competition day.<br />

Start<br />

Please note that you must pass the check<br />

station at Döderhultsdalen Arena on the way<br />

to the start.<br />

First start at 10.00 am. Competitors with<br />

stage starts may start between 10.00 am—<br />

1.00 pm. The distance to the start is around<br />

1200 m from the arena on cycleways and<br />

paths. Please note, half way to the start all<br />

riders will come to a steep hill where you must<br />

dismount and push your bike for around 100-<br />

150 m. There is a small area at the start you<br />

can use to warm up.<br />

Terrain<br />

The Sprint will begin in an area with tarmac<br />

roads and cycleways, but also smaller, and in<br />

places technical paths in the forest. The area<br />

is hilly in places. The sprint courses will finish<br />

by passing through relatively hilly outdoor<br />

recreation area, where there are paths of<br />

varying size and technical difficulty. The<br />

finish, with a finish line punch, will be in the<br />

forest, close to the arena. From there, there is<br />

around 600m cycling, following tapes to the<br />

download station at Döderhultsdalen Arena.<br />

Maximum time<br />

2 hours.<br />

Assembly<br />

Arena at Döderhultsdalen.<br />

Parking<br />

Follow road signs from the Oskarshamn South<br />

junction to the Scania parking in Oskarshamn,<br />

Södra Fabriksgatan - Be-Ge:s väg, GPS<br />

co-ordinates (57.2542049, 16.4339805)<br />

Parking on a tarmac surface. From the parking,<br />

it will be around 2200 m cycling distance<br />

to the MTBO Arena at Döderhultsdalen.<br />

Follow marked cycleway.<br />

No parking fee or parking pass required.<br />

Campervans permitted, please park in<br />

designated area. No caravans.<br />

Map<br />

Kronoparken, scale 1:7 500 with 2.5 m contour<br />

interval, revised in 2024 in accordance with<br />

ISMTBOM 2022.<br />

Registration for stage start<br />

Open between 8.00 am-12.00 noon at Competitor<br />

Services at Döderhultsdalen Arena.<br />

Course lengths and map<br />

Longer courses will have a map change. All<br />

maps will be given out at the start. Final<br />

course lengths and up-to-date information<br />

from the competition area will be published<br />

on oringen.se and will be available at the<br />

arena on the competition day.<br />

Arenakiosker<br />

På alla våra arenor hittar<br />

du varm och kall mat att<br />

köpa, samt godis, fika,<br />

varm och kall dryck.<br />

Start<br />

Please note that you must pass the check<br />

station at Döderhultsdalen Arena on the way<br />

to the start.<br />

First start at 10.00 am. Competitors with<br />

stage starts may start between 10.00 am-<br />

1.00 pm. The distance to the start from<br />

Döderhultsdalen Arena is around 2200 m<br />

on cycleways. After 1200 m you will pass a<br />

roundabout at Folketspark. Take care here, it<br />

can be very busy.<br />

Terrain<br />

MTB area with a network of trails that are<br />

graded according to technical difficulty. An<br />

undulating area with many paths, which<br />

in places offer technical cycling. The area<br />

includes some industrial land, which may<br />

be used for the competition. There are also<br />

some gravel and tarmac roads crossing the<br />

competition area.<br />

Some paths lie parallel to each other with<br />

a small distance between them. On these, it is<br />

not permitted to switch from one to the other.<br />

There will be boundary tapes in the terrain to<br />

show this.<br />

Maximum time<br />

3 hours.<br />

Assembly<br />

Arena at Döderhultsdalen<br />

Parking<br />

Follow road signs from the Oskarshamn South<br />

junction to the Scania parking in Oskarshamn,<br />

Södra Fabriksgatan - Be-Ge:s väg, GPS<br />

co-ordinates (57.2542049, 16.4339805)<br />

Parking on a tarmac surface. From the parking,<br />

it will be around 2000–2200 m cycling<br />

distance to the MTBO Arena at Döderhultsdalen.<br />

Follow marked cycleway.<br />

No parking fee or parking pass required.<br />

Campervans permitted, please park in designated<br />

area. No caravans.<br />

Map<br />

Kronoparken, scale 1:15 000/1:10 000 with<br />

2.5 m contour interval, revised in 2024 in<br />

accordance with ISMTBOM 2022.<br />

Registration for stage start<br />

Open between 8.00 am–12.00 noon at Competitor<br />

Services at the Arena.<br />

Course lengths and map<br />

Longer courses will have a map change. All<br />

maps will be given out at the start. Final<br />

course lengths and up-to-date information<br />

from the competition area will be published<br />

on oringen.se and will be available at the<br />

arena on the competition day.<br />

Start<br />

Please note that you must pass the check<br />

station at Döderhultsdalen Arena on the way<br />

to the start.<br />

There is a chasing start so there will be a<br />

larger start area. First start 9.00 am. Competitors<br />

with stage starts may start between<br />

9.00 am—12.00 noon. The distance to the<br />

start is around 2200 m on cycleways. After<br />

1200 m you will pass a roundabout at Folketspark.<br />

Take care here, it can be very busy.<br />

Terrain<br />

MTB area with a network of trails that are<br />

graded according to technical difficulty. An<br />

undulating area with many paths, which<br />

in places offer technical cycling. The area<br />

includes some industrial land, which may be<br />

used for the competition.<br />

Some classes will cycle through a residential<br />

area. Please respect all traffic rules here.<br />

Most classes will pass a railway that runs<br />

through the area. Cycling along the railway is<br />

NOT allowed! Crossing points are marked on<br />

the map.<br />

The area to the south of the railway is<br />

undulating, with a network of gravel roads<br />

open to traffic and technical trails between<br />

them, along with some newly built paths and<br />

bridges.<br />

Longer courses will cycle along a public<br />

road with speed limits. All traffic rules apply<br />

to competitors.<br />

Maximum time<br />

4 hours.<br />

Foto: Cornelia Höglind.<br />

76<br />

77


Ett proteinrikt<br />

mellanmål!<br />

fram-<br />

tİden<br />

äR god<br />

Framtiden är god<br />

Vi är övertygade om att framtiden är god, både för planeten och för alla<br />

som älskar mat och dryck. Vi är också övertygade om att vi i restaurangbranschen<br />

kommer visa vägen. Tillsammans kan vi minska vårt klimatavtryck<br />

och bjuda på stora smakupplevelser längs vägen. Du kan vara säker på att<br />

vi finns till hands och ger dig rätt möjligheter, idag och framöver.<br />

Hitta klimatsmarta tips och recept på martinservera.se<br />

79


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

PM PreO<br />

MÅN<br />

22/7<br />

Arena<br />

Målilla OK:s<br />

klubbstuga<br />

Etapp 1<br />

Medel<br />

Tävlingsregler<br />

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT)<br />

regler och anvisningar för PreO samt detta<br />

tävlings-PM gäller.<br />

Stämplingssystem<br />

Alla deltagare kommer att använde det nyutvecklade<br />

ToePunch systemet. IOF godkände<br />

systemet 2023. Systemet består av stämplingsenheter<br />

som liknar SportIdent-enheterna.<br />

Varje enhet gäller bara för en kontroll/<br />

klass. Då det är flera uppgifter/kontroller på<br />

samma skärmar så kommer det att sitta en<br />

enhet per uppgift. Enheterna kommer att<br />

vara markerade som bilden visar. Enheten på<br />

bilden är således för Pre-Elit kontroll 1 samt<br />

Pre-A kontroll 2.<br />

Varje tävlande har sedan med sig 7 olika<br />

brickor som man stämplar med. En för startoch<br />

målstämpling (även ev. avbrott utefter<br />

banan) samt 6 brickor för varje svarsalternativ<br />

(AE, Z).<br />

Brickorna hämtas ut i sekretariatet på<br />

arenan. Deltagarna använder samma brickor<br />

hela veckan.<br />

TextrutaOm en enhet skulle sluta fungera<br />

sker reservstämpling genom att använda en<br />

säkerhetsnål från nummerlappen och göra<br />

en markering i kontrollbeskrivningen enligt<br />

följande:<br />

Mer info finns även på systemets hemsida<br />

http://toe.yq.cz/.<br />

Nummerlappar<br />

Samtliga deltagare bär nummerlapp.<br />

Nummerlappen hämtas hos deltagarservice<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget fram till söndag<br />

kväll klockan 18.00 och därefter under<br />

tävlingsdagarna i sekretariatet på arenan.<br />

TIS<br />

23/7<br />

Arena<br />

Havslätts<br />

friluftsområde<br />

Etapp 2<br />

Lång<br />

ONS<br />

24/7<br />

Aktivitetsdag<br />

Arenor<br />

Etapp 1: Arena Målilla OK:s klubbstuga<br />

Etapp 2: Havslätts friluftsområde, Oskarshamn<br />

Etapp 3: Stadsparken, Oskarshamn<br />

Etapp 4: Berga IP Berga<br />

Etapp 5: Arena Kristineberg (stadsdel<br />

i Oskarshamn)<br />

Service<br />

Servering på alla arenor. Betalning med Swish<br />

eller kontant.<br />

TORS<br />

25/7<br />

Arena<br />

Stadsparken<br />

Etapp 3<br />

TempO/Medel<br />

Parkering/transport<br />

För etapp 1 kan man ta sig på tre sätt:<br />

1. Egen bil till arenan<br />

2. Egen bil till Rosenfors arena (OL) därefter<br />

PreO-buss till arenan<br />

3. Med etappbuss från Oskarsham till<br />

Rosenfors därefter PreO-buss till arenan<br />

För etapp 2–5 gäller egen transport till<br />

arenan. Parkering i nära anslutning till<br />

arenorna.Cykla gärna till Etapp 2, Etapp<br />

3 och Etapp 5 Närmare beskrivning finns i<br />

respektive etapp-PM. HCP vid alla arenor.<br />

Detailed information for each stage<br />

Competition rules<br />

Swedish orienteering Federation (SOFT) rules<br />

and regulations for TrailO and those stated<br />

here apply.<br />

Timing system<br />

All competitors will use the newly developed<br />

ToePunch system. The IOF approved this system<br />

in 2023. The system comprises punching<br />

units that resemble SportIdent units. Each<br />

unit is used for only one control/class. When<br />

there are more tasks/controls that use the<br />

same control flags, there will be one unit per<br />

task. The units will be marked as shown in the<br />

picture, so this one is for Pre-Elite control 1<br />

and Pre-A control 2.<br />

Each competitor carries seven different<br />

chips; one for the start and finish units (or any<br />

timed out sections of the course) and six for<br />

each option at controls (AE, Z).<br />

The chips can be collected from the competition<br />

desk at the arena. Competitors use<br />

the same set of chips for each stage.<br />

If the unit stops working, you can punch<br />

manually by using a safety pin from your<br />

number bib to mark the control description<br />

like this:<br />

You can find more information on the system’s<br />

website: http://toe.yq.cz/.<br />

Number bibs<br />

All competitors must wear a number bib. These<br />

can be collected from Competitor Services<br />

at O-<strong>Ringen</strong> Square until 6.00pm on Sunday<br />

evening, and then at the competition desk at<br />

each stage.<br />

Arenas<br />

Stage 1: Arena at Målilla OK’s club hut<br />

Stage 2: Havslätt outdoor recreation area,<br />

Oskarshamn<br />

Stage 3: Stadsparken, Oskarshamn<br />

Stage 4: Berga IP, Berga<br />

Stage 5: Kristineberg Arena<br />

(suburb of Oskarshamn)<br />

Facilities<br />

Refreshments available at all arenas, payment<br />

using Swish or cash.<br />

Parking/transport<br />

For Stage 1, you can arrive in three ways.<br />

1. Own transport to the arena<br />

2. Own transport to Rosenfors arena (Foot-O),<br />

then the TrailO bus to the arena<br />

3. Stage bus from Oskarsham to Rosenfors,<br />

then the TrailO bus to the arena<br />

FRE<br />

26/7<br />

Arena<br />

Berga IP<br />

Etapp 4<br />

Lång<br />

LÖR<br />

27/7<br />

Arena<br />

Kristineberg<br />

Etapp 5<br />

Lång<br />

Omräkning av resultat<br />

När det gäller omräkning mellan PreO och<br />

TempO kommer den sk. stafettberäkningen<br />

att användas.<br />

Tävlingsjury<br />

Ej klart.<br />

Tävlingsledning<br />

Pahn Gardhem, Tävlingsansvarig PreO.<br />

Johan Andersson, Tävlingsansvarig O-<strong>Ringen</strong><br />

<strong>Smålandskusten</strong> 2024.<br />

For stages 2–5, use your own transport to get<br />

to the arena. Parking will be close to each arena.<br />

It is possible to cycle to stages 2, 3 and 5.<br />

You can find more detailed descriptions in the<br />

information for each stage. HCP at all arenas.<br />

Calculation of results<br />

For the conversion between PreO and TempO,<br />

the so-called relay method will be used<br />

Competition jury<br />

TBC<br />

Prispengar<br />

till segraren i<br />

Pre-Elit<br />

5000 kr<br />

Key officials<br />

Pahn Gardhem, Competition director TrailO<br />

Johan Andersson Competition director<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

You will find<br />

updated<br />

information at<br />

oringen.se<br />

Foto: Peter Holgersson.<br />

Specifikt PM per etapp<br />

PM PreO Etapp 1<br />

Samling<br />

Arena Målilla OK:s klubbstuga. I rondellen<br />

väg 47,23,34 tag mot Målilla kyrka där efter<br />

vägvisning. Parkering på anvisad plats. HCP<br />

vid arenan. Parkering–start 50–500 m.<br />

Start<br />

Första start 10.00. Alla klasser har tidstart.<br />

Deltagare med etappstart har starttid mellan<br />

10.00–11.00.<br />

Tidkontroll<br />

Alla klasser har tidkontroll efter målgång.<br />

Avstånd<br />

Parkering–start, 50–500 m.<br />

Banlängd Pre-E: 950 m.<br />

Mål-TK: 80 m. TK-Arena: 200 m.<br />

Pre-A 830 m Mål-TK 200 m TK-Arena 80 m<br />

Pre-B 820 m Mål-TK 200 m TK-Arena 80 m<br />

Pre-C 780 m Mål-TK 200 m TK-Arena 80 m<br />

Terräng och karta<br />

PreO: 1:4000 ekv. 5 m<br />

Kartan är uppförstorad från 1:15 000 del och<br />

sedan lätt PreO reviderad.<br />

Hela banan går uppför på grusväg. Typisk<br />

smålandsterräng. God sikt överlag. Se upp vid<br />

passering av järnväg. Kan komma ngn dressin.<br />

Underlag<br />

Grusväg. Låttframkomligt med rullstol. Pre-E<br />

har en liten avstickare på en bred och bra stig.<br />

Maxtid<br />

Pre-E: 90 min<br />

Pre-A: 105 min<br />

Pre-B: 85 min<br />

Pre-C: 79 min<br />

Rullstolsburna och P-intyg 1 min/per<br />

kontroll extra.<br />

Banläggare<br />

Anna Tibbelin, Vimmerby OK.<br />

Bankontroll<br />

Roger Andersso,n Halmstad OK.<br />

PM PreO Etapp 2<br />

Samling<br />

Arena Havslätts Friluftsområde. Avfart från<br />

E22 Trafikplats Oskarshamn Centrum. Kör mot<br />

Centrum. I rondell Mittcirkeln kör mot Havslätt<br />

därefter vägvisning. Parkering på anvisad<br />

plats. HCP vid arenan.<br />

Start<br />

Första start 10.00. Deltagare med etappstart<br />

eller köstart har starttid mellan 10.00–11.00<br />

Tidkontroll<br />

Pre-Elit har tidkontrollen (Tk) efter målgång.<br />

Alla andra klasser har Tk före start.<br />

Avstånd<br />

Banlängd Pre-Elit och Pre-A 1700 m.<br />

Banlängd för Pre-B och Pre-C är 1000 m.<br />

Arena–Tk: 200 m (A, B och C).<br />

Arena–start: 250 m (Elit).<br />

Tk-start: 250 m (A, B och C).<br />

Mål–Arena: 450 m (B och C).<br />

Mål–Tk: 950 m (Elit).<br />

Mål–Arena: 1200 m (A).<br />

Tk–Arena: 200 m (Elit).<br />

Följ skyltning.<br />

Terräng och karta<br />

PreO: 1:4000 ekv. 2,5 m.<br />

Kartan är uppförstorad från 1:15 000 del<br />

och sedan PreO-reviderad.<br />

Måttligt kuperad lövskogsterräng med<br />

inslag av öppen hagmark. God sikt överlag.<br />

Underlag<br />

Skogsväg och bred stig. Lättframkomligt med<br />

rullstol.<br />

Maxtid<br />

Pre-Elit: 117 min.<br />

Pre-A: 123 min.<br />

Pre-B: 78 min.<br />

Pre-C: 80 min.<br />

Deltagare i rullstol eller permobil eller med<br />

P-intyg har 1 min/kontroll extra.<br />

Banläggare<br />

Rudi Olvenmyr, OK Tyr.<br />

Bankontroll<br />

Kerstin Persson, Berga SOK.<br />

PM PreO Etapp 3<br />

Samling<br />

Arena Stadsparken. Avfart från E22 Trafikplats<br />

Oskarshamn Centrum. Kör mot Centrum.<br />

I rondell Mittcirkeln kör mot centrum därefter<br />

vägvisning.<br />

Start Tempo<br />

Första start 09.00. Pre-A startar först. Pre-E<br />

startar 11.00 preliminärt beroende på antalet<br />

i A-klassen Deltagare med etappstart Pre-A<br />

har starttid mellan 09.00-10.30. Deltagare<br />

med etappstart E har starttid efter mellan<br />

11.00–12.30.<br />

Start PreO<br />

Pre-B och Pre-C har första start 09.00. Deltagare<br />

med etappstart B eller C har starttid<br />

mellan 09.00–10.00.<br />

Tidkontroll<br />

Pre-B och Pre-C klassen har tidkontrollen<br />

innan start.<br />

Avstånd<br />

Tempobanan:<br />

6 stationer.<br />

E har 5 uppgifter, falska kontroller<br />

kan förekomma.<br />

A har 4 uppgifter inga falska kontroller.<br />

Arena–start 125 m.<br />

Start–mål 500 m.<br />

Mål–arena 200 m.<br />

Banlängd för Pre-B och Pre-C är 500 meter.<br />

Arena - Tk 125 m.<br />

Tk–start 100 m.<br />

Mål–Arena: 250 m.<br />

Gäller Pre-B och Pre-C Rullstolsburna och<br />

P-intyg 1 min/per kontroll extra.<br />

Terräng och karta<br />

PreO: 1:4000 ekv. 2,5 m<br />

Tempo och tidkontroll: 1:3000 ekv. 2,5 m<br />

Parkmiljö men även skogsmiljö förekommer<br />

Kartan är PreO reviderad av kartritaren efter<br />

förslag av banläggren<br />

Underlag<br />

TempO: Bred asfalts underlag med inslag<br />

av gångstigar med god framkomlighet för<br />

rullstolar. Kort uppförsbake asfalterad innan<br />

Tempo station 1. Därefter istort sett platt<br />

underkag med ngn mindre nedförsbacke.<br />

PreO: Bred asfalts underlag med mkt god<br />

framkomlighet för rullstolar. Innan tidkontrollen<br />

en kort asfalterad uppförsbake<br />

Kontroller och maxtid<br />

TempO Pre-E och Pre-A:<br />

6 stationer (både Pre-E och Pre-A).<br />

Pre-E, 5 uppgifter per station. Falska kontroller<br />

kan förekomma.<br />

Pre-A har 4 uppgifter per station. Inga falska<br />

uppgifter.<br />

Pre-E: Maxtid 150 s per station. Varning efter<br />

130 s. 30 s strafftid per fel.<br />

Pre-A: Maxtid 180 s per station. Varning vid<br />

160 s. Strafftid 45 s per fel.<br />

Pre-B 90 min. Pre-C 55 min. Maxtid och banlängd<br />

finns på tävlingskartan.<br />

Banläggare<br />

Per Stålnacke Ås-NMBU Orientering, NOR.<br />

Bankontroll<br />

Roger Andersson Halmstad OK<br />

PM PreO Etapp 4<br />

Samling<br />

Arena Berga IP, Berga.Oskarshamn-Berga<br />

31 km. Kör vag 47/37 Oskarshamn-Växjö.<br />

Vägvisning i Berga samhälle.. Parkering på<br />

anvisad plats. HCP vid arenan.<br />

Start<br />

Första start 10.00.<br />

Deltagare med etappstart 10.00–11.00.<br />

Tidkontroll<br />

Alla klasser har TK under ett uppehåll i banan.<br />

Glöm inte att stämpla ut vid tidsstopp för TK<br />

och att stämpla start vid återstarten efter TK.<br />

Avstånd<br />

Parkering-Arena max 100 m.<br />

Arena–Start 250 m.<br />

Start–tidstopp 370 m Pre E, Pre-A, Pre-B.<br />

Start–tidstopp 500 Pre-C.<br />

Tidsstopp–TK 320 m Pre-E.<br />

Tidsstopp–TK 260 m Pre-A o Pre-B.<br />

Tidsstopp–TK 90 m Pre-C.<br />

TK–återstart 310 m Pre-E.<br />

Tk–återstart 250 m Övriga klasser.<br />

Återstart–mål 900 m Pre-E, Pre-A, Pre-B.<br />

Återstart–mål 650 m Pre-C.<br />

Mål–Arena 450 m.<br />

Terräng och karta<br />

PreO: 1:4000 ekv. 2,5 m.<br />

Kartan är uppförstorad från 1:15 000 del<br />

och sedan PreO reviderad.<br />

Måttligt kuperad tallmo. God sikt överlag.<br />

OBS! Stenar från 80 cm höjd är redovisade<br />

på kartan.<br />

Underlag<br />

Skogsväg och bred stig.<br />

Lättframkomligt med rullstol.<br />

Maxtid<br />

Pre-E 104 min.<br />

Pre-A 126 min.<br />

Pre-B 98 min.<br />

Pre-C 94 min<br />

Rullstolsburna och P-intyg 1 min/per<br />

kontroll extra.<br />

Banläggare<br />

Stellan Häggbrink och Kerstin Persson.<br />

Bankontroll<br />

Roger Andersson Halmstad OK.<br />

PM PreO Etapp 5<br />

Samling<br />

Arena Kristineberg. Avfart från E22 Trafikplats<br />

Oskarshamn Centrum. Kör mot centrum. I<br />

rondell Mittcirkeln kör mot Gunnarsö därefter<br />

vägvisning. Parkering på anvisad plats. HCP<br />

vid arenan.<br />

Start<br />

Första start 10:00.<br />

Startordning baseras på sammanlagda<br />

resultatet av etapp 1-4 (omvänd jakstart).<br />

Tidkontroll<br />

Pre-Elit har tidkontrollen (Tk) efter målgång.<br />

Alla andra klasser har Tk före start.<br />

Avstånd<br />

Banlängd alla klasser 1200 m.<br />

Arena–Tk: 100 m (A, B och C).<br />

Arena–start: 150 m (Elit).<br />

Tk–start: 200 m (A, B och C).<br />

Mål–Arena: 250 m (A, B och C).<br />

Mål–Tk: 150 m (Elit).<br />

Tk–Arena: 100 m (Elit).<br />

Följ skyltning.<br />

Terräng och karta<br />

Skala 1:4000 ekv. 2,5 m.<br />

Kartan är uppförstorad från 1:15 000 del<br />

och sedan PreO-reviderad.<br />

Måttligt kuperad terräng längs motionsspår.<br />

Underlag<br />

Bred stig med hård grusbeläggning<br />

Låttframkomligt med rullstol.<br />

Maxtid<br />

Pre-Elit 102 min.<br />

Pre-A 108 min.<br />

Pre-B 88 min.<br />

Pre-C 86 min.<br />

Deltagare i rullstol eller permobil eller med<br />

P-intyg har 1 minut/kontroll extra.<br />

Banläggare<br />

Rudi Olvenmyr, OK Tyr.<br />

Bankontroll<br />

Kerstin Persson, Berga SOK .<br />

Prova-på PreO<br />

Samling<br />

Arena Havslätts Friluftsområde. Avfart från<br />

E22 Trafikplats Oskarshamn Centrum. Kör mot<br />

Centrum. I rondell Mittcirkeln kör mot Havslätt<br />

därefter vägvisning. Parkering på anvisad<br />

plats. HCP vid arenan.<br />

Start<br />

Start mellan 10.00–12.00.<br />

Instruktörer på plats.<br />

Tidkontroll<br />

Ingen tidkontroll.<br />

Avstånd<br />

Banlängd Pre-Elit och Pre-A 1700 m.<br />

Banlängd för Pre-B 1000 m.<br />

Arena–start: 250 m.<br />

Mål–Arena: 450 m Pre-B.<br />

Mål–Arena: 1200 m Pre-E o Pre-A.<br />

Följ skyltning.<br />

Terräng och karta<br />

PreO: 1:4000 ekv. 2,5 m.<br />

Kartan är uppförstorad från 1:15 000 del och<br />

sedan PreO- reviderad.<br />

Måttligt kuperad lövskogsterräng med inslag<br />

av öppen hagmark. God sikt överlag.<br />

Underlag<br />

Skogsväg och bred stig.<br />

Lättframkomligt med rullstol.<br />

Maxtid<br />

Pre-Elit 117 min.<br />

Pre-A 123 min.<br />

Pre-B 78 min.<br />

Deltagare i rullstol eller permobil eller med<br />

P-intyg har 1 min/kontroll extra.<br />

Banläggare<br />

Rudi Olvenmyr, OK Tyr.<br />

Startlistor<br />

publiceras på<br />

preoresultat.se<br />

Prova-på PreO<br />

24 juli klockan<br />

10.00-12.00<br />

Arena Havslätt<br />

Bankontroll<br />

Kerstin Persson, Berga SOK.<br />

80<br />

81


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Final competition information per stage<br />

TrailO Stage 1<br />

Assembly<br />

Arena at Målilla OK’s clubhouse. At the<br />

roundabout on roads 47,23,34, take the<br />

Målilla kyrka exit, then follow the signs and<br />

park as directed. HCP at arena. Parking–Start<br />

50-500 m.<br />

Start<br />

First start 10.00 am. All classes have a timed<br />

start. Competitors with stage starts have an<br />

open start from 10.00–11.00 am.<br />

Timed control<br />

All classes have a timed control after the finish.<br />

Distances<br />

Parking-Start 50-500 m.<br />

Course lengths:<br />

Pre-E 950 m Finish-Timed control 80 m.<br />

Timed control-Arena 200 m.<br />

Pre-A 830 m Finish-Timed control 200 m.<br />

Timed control-Arena 80 m.<br />

Pre-B 820 m Finish-Timed control 200 m.<br />

Timed control-Arena 80 m.<br />

Pre-C 780 m Finish-Timed control 200 m.<br />

Timed control-Arena 80 m.<br />

Terrain and map<br />

PreO: 1:4000 with contour interval 5 m.<br />

Map enlarged from 1:15 000 with some<br />

minor revisions for TrailO.<br />

The course uses gravel roads. Typical<br />

Småland terrain with generally good visibility.<br />

Take care when crossing the railway, there<br />

may be carriages passing!<br />

Surfaces<br />

Gravel roads, easily accessible with a<br />

wheelchair. Pre-E also uses a large path.<br />

Maximum time<br />

Pre-E 90 min.<br />

Pre-A 105 min.<br />

Pre-B 85 min.<br />

Pre-C 79 min.<br />

Wheelchair users and others eligible for the<br />

P ticket have 1 min extra per control.<br />

Course setter<br />

Anna Tibbelin Vimmerby OK.<br />

Controller<br />

Roger Andersson Halmstad OK.<br />

TrailO Stage 2<br />

Assembly<br />

Arena at Havslätt outdoor recreation area.<br />

Leave the E22 at the Oskarshamn Centrum<br />

junction and head towards the town centre.<br />

At the Mittcirkeln roundabout, take the exit to<br />

Havslätt and follow the signs. Park as directed.<br />

HCP at the arena.<br />

Start<br />

First start 10.00 am. Competitors with a<br />

stage start or open start can start between<br />

10.00 am-11.00 am.<br />

Timed control<br />

Pre-Elite has a timed control after the finish. Other<br />

classes have a timed control before the start.<br />

Distances<br />

Course length for Pre-Elite and Pre-A: 1700 m.<br />

Course length for Pre-B and Pre-C: 1000 m.<br />

Arena-Timed control: 200 m (A, B and C).<br />

Arena-Start: 250 m (Elite).<br />

Timed control-Start: 250 m (A, B and C).<br />

Finish-Arena: 450 m (B and C).<br />

Finish-Timed control: 950 m (Elite).<br />

Finish-Arena: 1200 m (A).<br />

Timed control-Arena: 200 m (Elite).<br />

Follow the signs.<br />

Terrain and map<br />

PreO: 1:4000 with 2.5 m contours.<br />

Map enlarged from 1:15 000 and revised for<br />

TrailO.<br />

Relatively flat deciduous forest with some<br />

open meadow areas. Generally good visibility.<br />

Surfaces<br />

Forest roads and large paths. Easily accessible<br />

with a wheelchair.<br />

Maximum time<br />

Pre-Elite 117 min.<br />

Pre-A 123 min.<br />

Pre-B 78 min.<br />

Pre-C 80 min.<br />

Wheelchair users and others eligible for the<br />

P ticket have 1 min extra per control.<br />

Course setter<br />

Rudi Olvenmyr, OK Tyr.<br />

Controller<br />

Kerstin Persson, Berga SOK.<br />

TrailO Stage 3<br />

Assembly<br />

Arena at Stadsparken. Exit the E22 at the<br />

Oskarshamn Centrum junction and head<br />

towards the town centre. At the Mittcirkeln<br />

roundabout, take the exit towards the town<br />

centre and follow the signs.<br />

Start TempO<br />

First start 9.00 am with Pre-A starting first.<br />

Pre-E will start around 11.00 am, depending<br />

on numbers in the A class. Competitors with a<br />

stage start on Pre-A have start times between<br />

09.00-10.30 am. Competitors with a stage<br />

start on E have open start times between<br />

11.00 am-12.30 pm.<br />

Start PreO<br />

For Pre-B and Pre-C first starts 10.00 am.<br />

Competitors with a stage start on B or C have<br />

open start times between 10.00-11.00 am.<br />

Timed control<br />

Pre-B and Pre-C classes have a timed control<br />

before the start.<br />

Distances<br />

TempO course:<br />

6 stations.<br />

E has 5 tasks and “zero” controls may occur.<br />

A has 4 tasks and no “zero” controls.<br />

Arena-Start 125 m.<br />

Start-Finish 500 m.<br />

Finish-Arena 200 m.<br />

Course length for Pre-B and Pre-C 500 m.<br />

Arena-Timed control 125 m.<br />

Timed control-Start 100 m.<br />

Finish-Arena 250 m.<br />

For Pre-B and Pre-C, Wheelchair users and<br />

others eligible for the P Class have 1min extra<br />

per control.<br />

Terrain and map<br />

PreO: 1:4000 with 2.5 m contour interval<br />

TempO and timed control: 1:3000 with 2.5 m<br />

contour interval.<br />

Parkland with some areas of forest.<br />

The map has been revised for TrailO by the<br />

cartographer, with guidance from the course<br />

planner.<br />

Surfaces<br />

TempO: Wide tarmac surfaces and some<br />

walking trails, easily accessible for wheelchairs.<br />

Short tarmac uphill section before<br />

TempO station 1, then mostly flat with some<br />

gentle downhill.<br />

PreO: Wide tarmac surfaces, easily accessible<br />

for wheelchairs. Short tarmac uphill before<br />

the timed control.<br />

Controls and maximum time<br />

TempO Pre-E and Pre-A:<br />

6 stations (both Pre-E and Pre-A).<br />

Pre-E has 5 tasks per station. “Zero” controls<br />

may occur.<br />

Pre-A has 4 tasks per station. No “zero”<br />

controls.<br />

Pre-E: Maximum time 150 seconds per station.<br />

Warning after 130 seconds. 30 seconds penalty<br />

per mistake.<br />

Pre-A: Maximum time 180 seconds per station.<br />

Warning after 160 seconds. 45 seconds<br />

penalty per mistake.<br />

Pre-B 90 min. Pre-C 55 min. Maximum times<br />

and course lengths printed on the map.<br />

Course setter<br />

Per Stålnacke, Ås-NMBU Orientering, NOR.<br />

Controller<br />

Roger Andersson, Halmstad OK.<br />

TrailO Stage 4<br />

Assembly<br />

Berga IP, Berga. Oskarshamn-Berga is 31 km.<br />

Take route 47/37 Oskarshamn-Växjö. Follow<br />

signs from Berga village and park as directed.<br />

HCP at the arena.<br />

Start<br />

First start 10.00 am. Competitors with stage<br />

starts can start between 10.00-11.00 am.<br />

Timed control<br />

All classes have a timed control at a break in<br />

the course. Don’t forget to punch time stop<br />

for the timed control and at the restart after<br />

the timed control.<br />

Distances<br />

Parking-Arena max 100 m.<br />

Arena-Start 250 m.<br />

Start-Time stop 370 m Pre E, Pre-A, Pre-B.<br />

Start-Time stop 500 Pre-C.<br />

Time stop-Timed control 320 m Pre-E.<br />

Time stop-Timed control 260 m Pre-A and<br />

Pre-B.<br />

Time stop-Timed control 90 m Pre-C.<br />

Timed control-Restart 310 m Pre-E.<br />

Timed control-Restart 250 m Other classes.<br />

Restart-Finish 900 m Pre-E, Pre-A, Pre-B.<br />

Restart-Finish 650 m Pre-C.<br />

Finish-Arena 450 m.<br />

Terrain and map<br />

PreO: 1:4000 with 2.5 m contour interval<br />

Map enlarged from 1:15 000 and revised<br />

for TrailO.<br />

Relatively flat pine forest. Generally good<br />

visibility.<br />

Please note! Only boulders over 80 cm high<br />

are shown on the map.<br />

Surfaces<br />

Forest roads and large paths. Easily accessible<br />

with a wheelchair.<br />

Maximum time<br />

Pre-E 104 min.<br />

Pre-A 126 min.<br />

Pre-B 98 min.<br />

Pre-C 94 min.<br />

Wheelchair users and others eligible for the<br />

P ticket have 1 min extra per control.<br />

Course setter<br />

Stellan Häggbrink and Kerstin Persson.<br />

Controller<br />

Roger Andersson, Halmstad OK.<br />

TrailO Stage 5<br />

Assembly<br />

Arena at Kristineberg. Leave the E22 at the<br />

Oskarshamn Centrum exit. Take the road towards<br />

the centre. At the Mittcirkeln roundabout,<br />

take the exit to Gunnarsö, then follow the signs<br />

and park as directed. HCP at the arena.<br />

Start<br />

First start at 10.00 am.<br />

Start order will be based on overall results<br />

from stages 1-4 (reverse chasing start).<br />

Timed control<br />

Pre-Elite has a timed control after the finish. Other<br />

classes have a timed control before the start.<br />

Distances<br />

Course length for all classes: 1200 m.<br />

Arena – Timed control: 100 m (A, B and C).<br />

Arena-Start: 150 m (Elite).<br />

Timed control-Start: 200 m (A, B and C).<br />

Finish-Arena: 250 m (A, B and C).<br />

Finish-Timed control: 150 m (Elite).<br />

Timed control-Arena: 100 m (Elite).<br />

Follow signs.<br />

Terrain and map<br />

Scale 1:4000 with 2,5 m contour interval<br />

Map enlarged from 1:15 000 and revised for<br />

TrailO.<br />

Relatively flat terrain using exercise tracks.<br />

Surfaces<br />

Wide paths with a hard gravel surface, easily<br />

accessible for wheelchairs.<br />

Maximum time<br />

Pre-Elite 102 min.<br />

Pre-A 108 min.<br />

Pre-B 88 min.<br />

Pre-C 86 min.<br />

Wheelchair users and others eligible for the<br />

P ticket have an extra 1 min per control.<br />

Course setter<br />

Rudi Olvenmyr, OK Tyr.<br />

Controller<br />

Kerstin Persson, Berga SOK.<br />

TrailO “Come and Try It”<br />

Assembly<br />

Arena at Havslätt outdoor recreation area.<br />

Exit E22 at the Oskarshamn Centrum junction<br />

and head towards the town centre. At<br />

the Mittcirkeln roundabout, head towards<br />

Havslätt and follow the event signs. Park as<br />

directed. HCP at the arena.<br />

Start<br />

Starts between 10.00 am-12 noon<br />

Instructors available.<br />

Timed control<br />

No timed control.<br />

Distance<br />

Pre-Elite and Pre-A: 1700 m.<br />

Pre-B: 1000 m.<br />

Arena – Start: 250 m.<br />

Finish – Arena: 450 m Pre-B.<br />

Finish – Arena: 1200 m Pre-E and Pre-A.<br />

Follow the signs.<br />

Terrain and map<br />

1:4000 contour interval 2,5 m.<br />

Map enlarged from 1:15 000 and then<br />

adapted for TrailO.<br />

Moderately hilly deciduous forest with some<br />

open meadows. Generally good visibility.<br />

Surfaces<br />

Forest roads and large paths.<br />

Easily accessible in a wheelchair.<br />

Maximum time<br />

Pre-Elite 117 min.<br />

Pre-A 123 min.<br />

Pre-B 78 min.<br />

Competitors in wheelchairs or mobility<br />

scooters, or who are otherwise eligible for the<br />

P ticket, have an extra 1 min per control.<br />

Course setter<br />

Rudi Olvenmyr, OK Tyr<br />

Controller<br />

Kerstin Persson, Berga SOK<br />

Start lists will be published<br />

at preoresultat.se<br />

You will find updated<br />

information at oringen.se<br />

Pop-up tält<br />

37-349<br />

149:-<br />

599:-<br />

Partytält, 3x3 m<br />

14-409<br />

Kylbox, 20 liter<br />

49-542<br />

Campinggrill<br />

26-463<br />

39,<br />

90<br />

Kinesiologitejp, 5 cm x 5 m<br />

14-772<br />

Varför betala mer?<br />

99,<br />

90<br />

Picknickfilt, 130 x 170 cm<br />

85-0352<br />

479:-<br />

369:-<br />

499:-<br />

Knäledsskydd, justerbar<br />

14-7717<br />

82


Hitta till din lokala Aximaanläggning!<br />

Din leverantör inom lantbruk, skog, entreprenad, park- och grönyta<br />

Din kompass<br />

genom hela<br />

köpet!<br />

MED BÄR FRÅN<br />

VÄRMLÄNDSKA<br />

OCH NORRLÄNDSKA<br />

SKOGARNA.<br />

Facebook · Instagram · YouTube @aximaab | www.axima.se


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

PM för grenen OL<br />

O-<strong>Ringen</strong>s tävlingar - OL<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 innefattar<br />

följande tävlingar inom grenen OL: 5-dagars,<br />

3-dagars, Etappstart, Elittour, Bagheerastafetten<br />

och Träningsbanor med tidtagning. För<br />

de två sistnämnda finns information på annan<br />

plats i <strong>programtidning</strong>en och på oringen.se,<br />

medan information för övriga tävlingar återfinns<br />

i detta PM. För Elittouren och elitsprinten<br />

gäller både detta PM och tilläggs-PM som<br />

hittas på oringen.se.<br />

Tävlingsarenor<br />

Etapp 1–2: Arena Rosenfors, 43 km väster om<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Etapp 3: Arena Gunnarsö, 5 km öster om<br />

O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Etapp 4–5: Arena Döderhultsdalan, 0,3 km<br />

norr om O-<strong>Ringen</strong>torget.<br />

Anmälan<br />

Anmälan till tävlingarna kan göras via oringen.se<br />

eller Deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

eller Deltagarservice på tävlingsarenorna.<br />

Under bokningsservice öppettider kan du<br />

också ringa 08-409 06 408 för att göra ändringar<br />

i befintliga bokningar, eller göra nya<br />

anmälningar.<br />

Du kan spara kötid genom att förköpa din<br />

start på oringen.se. Denna tjänst är öppen<br />

ända fram tills respektive tävlingsanmälan<br />

stänger. Anmäler du dig via oringen.se<br />

hämtar du din nummerlapp och eventuell<br />

hyrd stämplingsbricka i Deltagarservice-tältet<br />

ute på arenan innan du går till start. För mer<br />

detaljerad information, se avsnittet Deltagarservice<br />

på sidan 45.<br />

Sista anmälningstid för respektive<br />

tävling är enligt följande:<br />

• Elittour: tisdag 16 juli 12.00.<br />

• 5-dagars OL: söndag 21 juli 21.00.<br />

• 5-dagars Öppen klass OL:<br />

måndag 22 juli 13.00.<br />

• 3-dagars Öppen klass OL:<br />

torsdag 25 juli 13.00.<br />

• Etappstart: Respektive tävlingsdag 13.00.<br />

Tävlingsregler<br />

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT)<br />

senaste regler samt detta tävlings-PM gäller.<br />

Allt deltagande på O-<strong>Ringen</strong> sker på egen<br />

risk. Svensk Orientering Events AB har tecknat<br />

försäkring för deltagare och publik gällande<br />

oförutsedda händelser. Svensk Orientering<br />

Events AB ansvarar i övrigt inte för skada<br />

som deltagare och publik eventuellt åsamkas<br />

under arrangemanget.<br />

Snitsling i terrängen<br />

Förbjudna områden markerade med<br />

blå-gul snitsel i terrängen.<br />

Även vissa otydliga tomtgränser är<br />

snitslade med blå-gul snitsel.<br />

Otydliga stigar och av arrangören tillverkade<br />

stigar är snitslade med vit snitsel.<br />

Etapp 1<br />

En del ungdoms- och öppna klasser kommer<br />

att ha några otydliga hyggeskanter<br />

som ledstänger dessa är förstärkta med<br />

vit snitsel.<br />

Etapp 3<br />

Vissa stenar ner till 0,8 meter är redovisade<br />

på kartan och även en del flacka höjder.<br />

Ett mindre område cirka 5 x 10 meter<br />

avspärrat för att skydda orkideer.<br />

Det finns en del taggtråd och elstängsel<br />

runt betesmark i området.<br />

Sjukvård<br />

För mer detaljerad information, se avsnittet<br />

om sjukvård på sidan 10.<br />

Transporter och parkering<br />

Samtliga trafikanter till O-<strong>Ringen</strong>s parkeringar<br />

ska följa allmänna trafikinstruktioner<br />

och i alla lägen följa trafikfunktionärernas<br />

anvisningar samt information som ges på<br />

oringen.se och i <strong>programtidning</strong>en. För mer<br />

detaljerad information, se särskilda avsnitt i<br />

<strong>programtidning</strong>en.<br />

Busstransport till arenorna<br />

På etapp 1–2 avgår bussar från O-<strong>Ringen</strong>torget<br />

/ campingens parkeringar ut till respektive<br />

tävlingsarena. Busstidtabellen är anpassad<br />

efter deltagarnas förväntade starttider.<br />

Högsta belastningen på utresa infaller i normalfallet<br />

cirka klockan 8.30–10.30 och högsta<br />

belastning på hemresa cirka 13.00–14.30.<br />

Har du möjlighet att resa utanför dessa<br />

tider minskar sannolikheten för kötid. Detaljerad<br />

information om busstransport och<br />

tidtabeller finner du i <strong>programtidning</strong>ens<br />

reseinformation. Planera din resa väl och<br />

lyssna på radio O-<strong>Ringen</strong> för uppdaterad<br />

trafikinformation.<br />

Biltransport till tävlingarna<br />

Etapp 1 och 2: Om man bor utanför Oskarshamns<br />

tätort och måste ta bilen rekommenderar<br />

vi att ni åker direkt till etapp 1 och 2<br />

och parkerar där, glöm inte att köpa parkeringsbiljett<br />

i förväg på oringen.se.<br />

Etapp 3–5: Det finns parkeringar i anslutning<br />

till arenorna, Detaljerad information finner du<br />

i <strong>programtidning</strong>ens reseinformation.<br />

Nummerlappar<br />

Nummerlappen är deltagarens startbevis och<br />

kontrolleras vid passage genom verifieringsstationen.<br />

Ingen del får vikas bort eller täckas<br />

över. Nummerlappen fästes med säkerhetsnålar.<br />

Deltagare behöver ta med egna<br />

säkerhetsnålar. Deltagare som förlorar sin<br />

nummerlapp måste köpa en ny nummerlapp i<br />

Deltagarservice.<br />

Nummerlappar kan hämtas i Deltagarservice<br />

på O-<strong>Ringen</strong>torget fram till och med<br />

söndag 21 juli klockan 21.00. Därefter hämtas<br />

nummerlappen i Deltagarservice ute på<br />

tävlingsarenan. Hämta gärna i god tid och<br />

gärna till flera personer samtidigt så minskar<br />

vi köerna.<br />

För deltagare i flerdagarstävlingar ska<br />

samma nummerlapp användas på alla etapper,<br />

med undantag för de 15 först startande<br />

Etapp 4<br />

Förbjudna områden med passager finns<br />

redovisade på kartan och kommer vara<br />

snitslade som korridorer genom det förbjudna<br />

området.<br />

I området finns äventyrs/klätterbana<br />

med mindre skjul och en discgolfbana<br />

som inte är redovisat på kartan.<br />

Det finns även ett antal förbjudna<br />

områden med snitsling blå-gul där det<br />

går hästar.<br />

Precis på slutet vid slalombacken<br />

jobbar man med att fylla ut vissa delar av<br />

backen vilket kan medföra att det finns<br />

fyllnadsmassor och någon jord/grushög<br />

som inte är redovisad på kartan men när<br />

deltagarna kommit dit ser man målet.<br />

Två mindre fornminnen med diameter<br />

cirka 15 meter (stenrösen) är markerade<br />

med blå-gul fornminnessnitsel i terrängen<br />

och får inte passeras, dessa är inte utmärkta<br />

som förbjudet område på kartan.<br />

på etapp 5 i klasser med jaktstart. Dessa löpare<br />

får en ny nummerlapp vid starten med samma<br />

nummer som löparens placering i den sammanlagda<br />

resultatlistan och behöver inte ha med sig<br />

den gamla nummerlappen till verifieringsstationen.<br />

Egna säkerhetsnålar ska dock tas med till<br />

start och de fästes förslagsvis på tävlingströjan<br />

innan man beger sig mot starten.<br />

Deltagare som köper enstaka etappstarter<br />

får en ny nummerlapp för varje dag. För detaljerad<br />

information, se vidare under avsnittet<br />

Deltagarservice.<br />

Klädsel och skor<br />

Enligt SOFT:s tävlingsregler ska alla tävlande<br />

bära heltäckande klädsel. Tävlande ska vid<br />

start ha heltäckande klädsel med undantag<br />

av huvud, hals och armar. Kläderna får inte<br />

vara trasiga eller ha glipor. Strumporna/<br />

benskydden ska sitta uppe hela tävlingen.<br />

Deltagare ansvarar själva för att följa tävlingsbestämmelserna<br />

när de går in i startfållan.<br />

Startpersonal har rätt att neka start för<br />

löpare som inte följer dessa tävlingsbestämmelser.<br />

Förbud mot spikskor gäller på samtliga<br />

etapper. Överträdelse medför diskvalifikation.<br />

Skor med gummidobb och infälld metalldubb<br />

är tillåtna.<br />

Klasser och banor<br />

Arrangören har delat klasser där prognosen<br />

för antalet anmälda indikerar för stort deltagarantal.<br />

Det gäller i klasserna D21 Kort, H21,<br />

H21 Kort, H45 Kort, H50, H50 Kort.<br />

Kontrollera din anmälan och klass på<br />

resultat.oringen.se. Klass- och baninformation<br />

såsom banlängder, avstånd till start, kartskala,<br />

startplatser med mera finns presenterat<br />

i avsnittet Start- och klassinformation i<br />

<strong>programtidning</strong>en.<br />

Kartor<br />

Kartorna är ritade 2021–2024. Samtliga kartor<br />

är ritade enligt ISOM2017-2 och godkända<br />

för Nivå 1-tävling. Kartorna är offsettryckta.<br />

Ekvidistansen är 5 meter på etapp 1–2 och<br />

2,5 m på etapp 3–5. Skalan beror på klass<br />

och bana. För detaljerad information, se<br />

avsnittet Start- och klassinformation.<br />

Meridianer: Etapp 1–2 har blå meridianer<br />

och etapp 3–5 har svarta.<br />

Du får behålla din tävlingskarta vid målgång,<br />

men observera att det enligt tävlingsreglerna<br />

inte är tillåtet att lämna upplysningar<br />

om terräng, karta eller bana till deltagare<br />

som ännu inte har startat. Det är också emot<br />

tävlingsreglerna att skaffa sig otillåten fördel<br />

gentemot medtävlande.<br />

Etapp 5<br />

Samma avslutning som etapp 4,<br />

ovanstående om fyllnadsmassor gäller<br />

även etapp 5.<br />

Två mindre fornminnen med diameter<br />

cirka 15 meter (stenrösen) är markerade<br />

med blå-gul fornminnessnitsel i terrängen<br />

och får inte passeras, dessa är inte utmärkta<br />

som förbjudet område på kartan.<br />

Av arrangören tillverkade stigar<br />

Stigar gjorda av<br />

arrangören eller<br />

snitslade stråk genom<br />

skogen är markerade<br />

med lila streckad linje<br />

på alla kartor och<br />

markerade i terrängen med vit snitsel.<br />

Markering finns på alla tävlingskartor<br />

oberoende av nivå eller om banan<br />

kommer i kontakt med snitslad sträcka.<br />

MERIDIANER<br />

Etapp 1–2 har blå meridianer och<br />

etapp 3–5 har svarta.<br />

Eventuella sena kartjusteringar anslås vid<br />

respektive start. I klasserna Inskolning, Mycket<br />

lätt / prova på 2,5 och Mycket Lätt / Prova<br />

på 4,0 finns extra skuggningskartor för medföljare<br />

vid starten. Deltagare som inte startat<br />

kan inte hämta ut kartan i efterhand.<br />

Lokala karttecken<br />

Svart kryss = Människoframställt föremål<br />

(etapp 1–5).<br />

Gång och cykelväg är ritad heldragen svart,<br />

505 stor stig, gäller etapp 3–5.<br />

Kartritare<br />

Etapp 1–2: Gunnar Karlsson.<br />

Etapp 3: Tony Lövdahl.<br />

Etapp 4–5: Tony lövdahl.<br />

Terräng<br />

Terrängbeskrivningar finns publicerade under<br />

respektive etappinformation.<br />

Kontrollbeskrivningar<br />

Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan<br />

och finns också lösa att ta vid starten. Kontrollbeskrivningarna<br />

följer IOF:s senaste norm.<br />

Kontroller<br />

Kontrollerna är markerade med orange-vit<br />

skärm och kan sitta mycket tätt. Kontrollera<br />

kodsiffran noggrant! Kontrollens kodsiffra<br />

är placerad bredvid stämplingsenheten på<br />

kontrollställningens ovansida. Kontrollerna ska<br />

besökas i rätt ordning.<br />

Förbjudna områden<br />

All tomtmark är förbjudet område, vissa otydliga<br />

tomtgränser är förstärkta med blå-gul<br />

snitsel. Respektera detta både före, under och<br />

efter tävlingen. I övrigt finns på kartan markerade<br />

förbudszoner som inte får beträdas.<br />

Överträdelse medför diskvalifikation.<br />

Markeringar av förbjudna<br />

områden på kartan:<br />

Heldragen konturlinje – förbudszonen<br />

har heldragen blågul snitsel i<br />

terrängen.<br />

Ingen heldragen konturlinje – ingen<br />

snitsel i terrängen.<br />

Vätska<br />

Vätska i form av vatten tillhandahålls på väg<br />

till de flesta starter (se skisser som visar vägen<br />

till just din start i <strong>programtidning</strong>en under<br />

respektive etapp. Under respektive etappinformation<br />

finner du också information om<br />

vilka klasser som passerar vätskekontroller<br />

i terrängen. Vätska finns också i anslutning<br />

till målet. Vätskestationer vid elitklassernas<br />

kontroller har sportdryck. Vätskeplatser i<br />

tävlingsområdet är på kartan markerade med<br />

violett symbol föreställande en mugg.<br />

Tänk på att slänga använda muggar i<br />

avsedda soppåsar eller att sätta dem uppoch<br />

nedvända på avsedda stolpar. De som<br />

medför egen energiprodukt kastar eventuell<br />

förpackning i soppåse vid vätskekontroll eller<br />

tar med den till målet.<br />

Det är i enlighet med allemansrätten<br />

strängt förbjudet att kasta skräp i skogen.<br />

Verifieringsstation på väg till start<br />

Samtliga deltagare måste passera<br />

verifieringsstationen på väg till start.<br />

Verifieringsstationen ligger i arenans<br />

utkant (se arenakarta för respektive etapp).<br />

Verifieringsstationens syfte är att säkerställa<br />

att rätt koppling finns mellan deltagare och<br />

stämplingsbricka.<br />

Vid verifieringsstationen ansvarar deltagarna<br />

för att tömma stämplingsbrickan.<br />

Därefter sker en egenkontroll att rätt<br />

stämplingsbricka används genom att<br />

deltagaren läser av sin bricka i avsedd enhet<br />

och kontrollerar att den information som visas<br />

på displayen stämmer. Om informationen<br />

inte stämmer hänvisas löparen till fållan<br />

Röd start vid verifieringsstationen där<br />

stämplingsbrickan kopplas till deltagaren.<br />

Löpare som innehar SIAC löparbricka<br />

kommer ha möjlighet att stänga av touch<br />

free-funktionen för att spara batteri efter att<br />

brickan checkats.<br />

Vid verifieringsstationen kontrolleras även<br />

att deltagaren bär nummerlapp och korrekt<br />

klädsel (se Klädsel och skor). Tejp för att ”laga”<br />

kläderna erbjuds inte vid verifieringsstationen<br />

eller vid start det är deltagarnas ansvar att se<br />

till att man har heltäckande klädsel och följer<br />

tävlingsreglerna.<br />

Start<br />

Det finns åtta olika starter och det är deltagarens<br />

ansvar att gå till rätt startplats.<br />

Information om vilken startplats som gäller för<br />

respektive deltagare samt avståndet till start<br />

finns i avsnittet Start-och klassinformation,<br />

samt på deltagarens nummerlapp. Det är<br />

ibland många deltagare som delvis har samma<br />

väg till start. För smidig framkomlighet ber<br />

vi dig som går att hålla till höger och släppa<br />

fram de som springer till start till vänster.<br />

Vid starten ansvarar deltagaren för att ta rätt<br />

karta. Detta görs genom att kontrollera att rätt<br />

klassbeteckning är tryckt på kartans framsida.<br />

För klasser där kartan ej visas före startsignalen<br />

har kartbehållaren ett lock med ett öppet<br />

hörn som gör att klassbeteckningen enkelt kan<br />

kontrolleras av deltagaren före start.<br />

Karta fås i startögonblicket för klasserna<br />

DH 17–20 Kort, DH21-DH70 Kort, DH18-DH95<br />

och DH18E-DH21E. För klasser med fri start<br />

startstämplar man när man själv vill efter att<br />

man tagit kartan. I övriga klasser fås kartan<br />

en minut innan start. I klasser med jaktstart<br />

vid etapp 5 fås kartan alltid i startögonblicket.<br />

Arrangören utför ingen återtransport av<br />

överdragskläder från start.<br />

Startmetoder<br />

O-<strong>Ringen</strong>s tävlingar tillämpar fyra olika startmetoder<br />

– lottad start, fri minutstart, fri start<br />

och jaktstart.<br />

Lottad start<br />

Lottad start gäller för Elittour, huvudklasser<br />

samt kortklasserna DH14–20 på 5-dagars<br />

etapp 1–4, och för DH10, DH11, DH12 och DH12<br />

Kort även på 5-dagars etapp 5. Lottad start<br />

innebär att deltagaren får en tilldelad starttid.<br />

Aktuell startlista presenteras på resultat.<br />

oringen.se. Deltagarens Gå-fram-tid är den<br />

starttid som anges i startlistan.<br />

Sen start medges upp till 30 minuter efter<br />

tilldelad starttid och ska ske vid skylt ”Sen<br />

start”. Löptiden räknas alltid från ordinarie<br />

starttid.<br />

Fri minutstart<br />

För DH17–20 Kort till och med DH70 Kort på<br />

etapp 1–4. Fri minutstart innebär att deltagaren<br />

vid ankomst till startplatsen väljer en<br />

tillgänglig starttid genom att ta en klisterlapp<br />

och fästa på nummerlappen. Deltagarens Gåfram-tid<br />

är den starttid man valt. Startmellanrummen<br />

inom en enskild klass är normalt<br />

en minut. Vid behov kan ansvarig startfunktionär<br />

besluta om att förkorta startmellanrummet.<br />

Start kan ske 08.30–13.30. Tidtagningen<br />

börjar då deltagaren startstämplar.<br />

Det är deltagarens ansvar att startstämpla.<br />

Fri start<br />

För klasserna Inskolning, Motion och samtliga<br />

Öppen-klasser gäller fri starttid vid samtliga<br />

etapper. Fri start innebär att deltagaren själv<br />

väljer starttid. Ingen kontroll av startmellanrum<br />

finns. Start kan ske 08.30–13.30. Tidtagningen<br />

börjar då deltagaren startstämplar.<br />

Det är deltagarens ansvar att startstämpla.<br />

Jaktstart<br />

För Elittour och 5-dagars (huvudklasser och<br />

kortklasser) på etapp 5, utom DH10, DH11,<br />

DH12 och DH12 kort som har lottad start även<br />

på etapp 5. Jaktstart innebär att deltagare<br />

med bäst sammanlagd tid startar först. Övriga<br />

i klassen startar därefter med den totala<br />

tidsskillnaden fram till ledartid. Deltagare<br />

som är mer än 90 minuter efter ledaren eller<br />

inte har ett sammanlagt resultat startar<br />

därefter med 15 sekunders mellanrum. De 15<br />

först startande i varje klass med jaktstart ska<br />

bära nummerlapp med klassbeteckning och<br />

med nummer som är lika med sammanlagd<br />

placering efter fyra etapper. Denna nummerlapp<br />

erhålls vid startplatsen på etapp 5. Den<br />

gamla nummerlappen måste inte medföras,<br />

men däremot egna säkerhetsnålar.<br />

3–5 minuter före starttiden ropas du upp<br />

för avprickning. Därefter fortsätter du framåt<br />

där karta och kontrolldefinition tas. Du går<br />

sedan vidare och håller kartan utmed benet<br />

fram till startögonblicket. När din starttid<br />

(timme, minut och sekund) visas på startdisplayen<br />

släpps du iväg.<br />

Skuggning<br />

Skuggning och att springa tillsammans<br />

är tillåtet i klasserna Inskolning och i alla<br />

Öppen-klasser och i Etappstart. Skuggning<br />

före eget lopp får ej utföras av löpare i<br />

rankingmeriterande klasser, dvs DH18, DH20<br />

och DH21. Skuggningskartor tillhandahålls i<br />

klasserna Inskolning och Mycket Lätt / prova<br />

på 2,5 och 4,0, dock inte i Öppen-klasser och<br />

Etappstart.<br />

Stämplingssystem<br />

SportIdents system för elektronisk tidtagning<br />

och stämpling används. Samtliga typer av<br />

SportIdents stämplingsbrickor kan användas<br />

men det finns ingen touch free-funktionalitet i<br />

stämplingsenheterna.<br />

Bricknummer som finns registrerade i<br />

Svenska Orienteringsförbundets tävlingssystem<br />

Eventor har av O-<strong>Ringen</strong> hämtats innan<br />

tävlingen och kopplats till anmäld deltagare.<br />

Du kan enkelt kontrollera ditt bricknummer i<br />

startlistan på resultat.oringen.se. Behöver du<br />

byta nummer på stämplingsbrickan kan du<br />

göra det i ”Röd start” vid verifieringsstationen<br />

på väg till start.<br />

En stämplingsbricka kan bara användas vid<br />

ett tillfälle/en start under en etapp. Det innebär<br />

att du inte ska låna ut din stämplingsbricka<br />

till någon annan, om du använder den<br />

själv. Deltagare som använder en stämplingsbricka<br />

som redan nyttjats under aktuell etapp<br />

kommer att diskvalificeras.<br />

Det är deltagarens ansvar att ta med en<br />

stämplingsbricka till start. Kontroll sker i verifieringsstationen<br />

som ligger vid passagen ut från<br />

arenan på väg till start, se mer under Start.<br />

Stämpling vid kontroll<br />

Det är deltagarens ansvar att kontrollera<br />

att ljud- och ljussignal mottas från stämplingsenheten.<br />

Var särskilt observant om en<br />

annan löpare stämplar samtidigt på en<br />

stämplingsenhet i närheten, så att du inte<br />

uppfattar dennes signaler som kvittens på<br />

din egen stämpling. Om ingen ljud- eller ljussignal<br />

mottas efter upprepade försök ska du<br />

använda stiftklämman på kontrollställningen.<br />

Stämpling med stiftklämma ska då göras i<br />

kanten av kartan och sedan uppvisas i Röd<br />

utgång efter målgång. Kom ihåg att stämpla<br />

vid sista kontrollen, som ligger nära ingången<br />

till målfållan.<br />

Stämplingsbrickan ska medföras runt hela<br />

banan. Har du inte stämplingsbrickan med<br />

dig vid målgång innebär det diskvalifikation.<br />

Detta gäller även om du stämplat med stiftklämma<br />

på de kontroller du besökt efter det<br />

att du tappat stämplingsbrickan.<br />

Hyra av stämplingsbrickor<br />

I förväg hyrda stämplingsbrickor kan hämtas<br />

i Deltagarservice på O-<strong>Ringen</strong>torget fram till<br />

och med söndag 21 juli 21.00. Efter den tidpunkten<br />

kan hyrda stämplingsbrickor hämtas<br />

ut på Deltagarservice på tävlingsarenan.<br />

Stämplingsbrickor kan också hyras på O<strong>Ringen</strong>torgets<br />

och arenornas Deltagarservice.<br />

Återlämning av stämplingsbricka<br />

Deltagare med hyrd stämplingsbricka ansvarar<br />

för att återlämna brickan efter den sista<br />

etappen den använts. Detta sker i samband<br />

med utläsningen.<br />

Ej återlämnad stämplingsbricka<br />

Deltagare som inte lämnar tillbaka sin stämplingsbricka<br />

debiteras en kostnad på 600 SEK.<br />

Hyrd stämplingsbricka som inte återlämnas kommer<br />

att registreras i SportIdents spärrlista över<br />

borttappade stämplingsbrickor och kommer inte<br />

att kunna användas vid kommande tävlingar.<br />

Målgång<br />

Upploppet är indelat i åtta olika fållor, och<br />

målgång ska ske i den fålla som finns angiven<br />

på nummerlappen. Tiden tas då deltagaren<br />

målstämplar på mållinjen, som är belägen<br />

cirka 10–15 meter framför själva måltältet.<br />

Deltagarens ansvar vid målgång<br />

• Att upploppet löps i rätt fålla. Fållans namn<br />

finns tryckt på nummerlappen.<br />

• Att målstämpla vid slutet av fållan.<br />

• Att läsa ut stämplingsbrickan, även vid<br />

avbrutet lopp.<br />

• Att lämna tillbaka hyrd stämplingsbricka.<br />

• Att se till att eventuell stämpling i kartan blir<br />

kontrollerad vid Röd utgång.<br />

Utläsning av stämplingsbricka<br />

Efter målstämpling ska deltagare fortsätta<br />

fram och läsa ut brickan. Vid denna utläsning<br />

får löparna en sträcktidsutskrift.<br />

Särskild målgång för DH80 och äldre<br />

För klasserna DH80, DH80 motion och äldre<br />

tas tiden vid stämpling av sista kontrollen på<br />

etapp 1–4. Deltagarna ska efter det fortsätta<br />

i sin målfålla, målstämpla och stämpla ut, men<br />

tiden från sista kontrollen till mål påverkar<br />

inte etapptiden. Vid etapp 5 gäller dock<br />

normal jaktstartsmålgång i likhet med övriga<br />

tävlingsklasser.<br />

Målgång vid jaktstart på etapp 5<br />

För klasser med jaktstart på sista etappen<br />

gäller placeringen när mållinjen passeras.<br />

Mållinjen är då placerad cirka 15–20 meter<br />

framför måltältet, och själva målstämplingsenheten<br />

några meter längre fram. Vid jämna<br />

spurter avgör måldomare i vilken ordning<br />

målstämpling ska ske. Interna spurttävlingar<br />

undanbedes på sista etappen, då det kan<br />

innebära att ordningen mellan mållinjen och<br />

målstämplingen blir svårare att kontrollera.<br />

Fållan för elitklasserna är uppdelade i två<br />

spår för att medge rättvisa spurtdueller.<br />

Löparna väljer antingen vänster- eller högerspåret<br />

och får sedan inte byta när valet skett.<br />

Röd utgång<br />

Om data i stämplingsbrickan visar att alla<br />

kontroller inte besökts, eller om utläsningen<br />

visar att stämpling skett vid fel kontroll,<br />

och deltagaren inte anser att det stämmer<br />

hänvisas till Röd utgång inne i måltältet<br />

för att reda ut saken. Om du stämplat med<br />

stiftklämma vid någon kontroll ska du gå till<br />

Röd utgång, där manuell kontroll av stämplingen<br />

görs. Röd utgång används också om du<br />

behöver påtala något tävlingstekniskt fel, till<br />

exempel att en stämplingsenhet inte fungerar<br />

som den ska eller anmäla en överträdelse av<br />

tävlingsregler.<br />

Saknad kontrollregistrering<br />

Vid saknad kontrollregistrering där tävlande<br />

anser sig ha stämplat vid kontrollen anmäls<br />

detta till Röd utgång i måltältet. Aktuell<br />

kontrollenhet läses ut och kontrolleras i samband<br />

med inplockning av kontrollerna efter<br />

avslutad tävling eftersom det, kopplat till en<br />

brist i det elektroniska stämplingssystemet, i<br />

enstaka fall händer att registreringen finns i<br />

kontrollenheten men inte i löparbrickan. Om<br />

tävlandes bricknummer då finns i kontrollenheten<br />

så godkänns den tävlande.<br />

Avbrutet lopp<br />

Tävlande som avbryter tävlingen ska om möjligt<br />

snarast passera genom målet och där få<br />

sin stämplingsbricka avläst. Om den tävlande<br />

av någon anledning, exempelvis olycksfall,<br />

inte kan få sin bricka avläst ska startnumret<br />

omgående meddelas till tävlingsexpeditionen<br />

på etappen (telefon 073 – 512 12 81)<br />

eller till Deltagarservice vid O-<strong>Ringen</strong>staden.<br />

Tävlingsledningen organiserar eftersök av de<br />

personer som saknas efter tävlingstidens slut.<br />

Resultat<br />

Aktuella resultat redovisas på resultat.oringen.se.<br />

På resultat.oringen.se kan du enkelt följa dina<br />

egna och andras resultat i mobilen eller via<br />

dator. Ett mindre antal resultatkiosker finns<br />

också på arenan, på dessa finns möjlighet för<br />

den som inte har egen telefon eller dator titta<br />

på aktuella resultatlistor. Tillgång till internet<br />

via WiFi kommer att finnas på arenorna, se<br />

separat information på sida 10.<br />

Resultatlistor och sträcktider publiceras på<br />

Eventor respektive WinSplits Online senast<br />

klockan 20.00 aktuell tävlingsdag.<br />

Prisutdelning<br />

Se information i <strong>programtidning</strong>en<br />

och särskilt PM för Elittour.<br />

Viltrapport<br />

Deltagare som under tävlingen sett vilt ska<br />

rapportera detta till Viltrapport efter målgång.<br />

Vilt som ska rapporteras är älg, ren,<br />

kronhjort, rådjur, och eventuella rovdjur.<br />

Toaletter<br />

Toaletter finns på samtliga arenor. På väg till<br />

start samtliga etapper. För detaljerad information<br />

om toaletterna på väg till start, se<br />

översiktlig skiss i respektive etappinformation<br />

i <strong>programtidning</strong>en.<br />

Dusch<br />

Det kommer finnas dusch vid alla arenor.<br />

Avfall<br />

På arenorna finns källsorteringsstationer där<br />

du kan sortera matavfall, plastförpackningar,<br />

pappersförpackningar, tidningar/papper,<br />

glas, metall, pant och i sista hand restavfall.<br />

Miniknat<br />

Miniknat erbjuder temaorientering för de<br />

yngsta (cirka 3–8 år). Lån av stämplingsbricka<br />

ingår. Ingen tävling, snitslad bana, pris till alla<br />

varje dag. Bokning sker via oringen.se eller på<br />

Deltagarservice.<br />

Barnpassning<br />

Barnpassning finns på samtliga tävlingsarenor<br />

och kan bokas på oringen.se eller via<br />

Deltagarservice.<br />

Maxtid<br />

Maximal tillåten tävlingstid på etapperna 1, 3<br />

och 5 är 2,5 timmar. På etapp 2 och 4 (medeldistans)<br />

är maximalt tillåten tid 2 timmar. Om<br />

du använder längre tid har du utgått ur tävlingen.<br />

När maxtiden gått ut för sist startande<br />

kommer tävlingen att börja avvecklas.<br />

Eftersökning<br />

Tävlingsledningen organiserar eftersök av de<br />

personer som inte stämplat ut eller meddelat<br />

avbrutet lopp efter tävlingstidens slut. Familjemedlemmar<br />

och medlemmar av eftersökta<br />

deltagares förening ombedes bistå med<br />

relevant information till tävlingsledningen<br />

vid eftersökning. Numret till Kvar i skogen är<br />

073-512 12 81.<br />

Anmälan om regelöverträdelse<br />

Anmälan om regelöverträdelse ska ske skriftligen<br />

till tävlingsledningen eller till Röd utgång<br />

inom två timmar från tävlingens avslutande.<br />

Protester<br />

Protester mot tävlingsledningens beslut vid<br />

anmälan om regelöverträdelse ska lämnas<br />

skriftligen till Röd utgång i måltältet, eller till<br />

Deltagarservice vid O-<strong>Ringen</strong>staden, senast<br />

två timmar efter presenterat beslut, för vidarebefordran<br />

till tävlingsjuryn.<br />

Tävlingsjury<br />

Göran Carnander, O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025<br />

Kristian Palm, O-<strong>Ringen</strong> Jönköping 2025.<br />

Malin Lamm, O-<strong>Ringen</strong> Göteborg 2026<br />

Christopher Lindqvist, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027,<br />

Bo Davidsson, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027,<br />

Krister Gumaelius, O-<strong>Ringen</strong> Stockholm 2027.<br />

Tävlingsledning OL<br />

Johan Andersson, Tävlingsansvarig<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024,<br />

Andreas Ainemo, Ansvarig tävlings-administration<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

Magnus Pettersson, Ansvarig OL,<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024<br />

86<br />

87


Tävlingsinformation<br />

Competition information<br />

Final competition<br />

information for orienteering<br />

O-<strong>Ringen</strong> competitions – Foot-O<br />

O-<strong>Ringen</strong> <strong>Smålandskusten</strong> 2024 includes<br />

the following Foot-O competitions: 5-Days,<br />

3-Days, Stage starts, Elite Tour, Bagheera<br />

Relay and timed training courses. For the final<br />

two listed, separate information is available<br />

in this programme and at oringen.se, while<br />

information for the other competitions can<br />

be found in this section. For the Elite Tour and<br />

elite sprint, both this and additional competition<br />

information at oringen.se apply.<br />

Competition arenas<br />

Stages 1–2: Rosenfors Arena, 43 km west of<br />

O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

Stage 3: Gunnarsö Arena, 5 km east of O-<strong>Ringen</strong><br />

Square.<br />

Stages 4–5: Döderhultsdalan Arena, 0,3 km<br />

north of O-<strong>Ringen</strong> Square.<br />

Registration<br />

You can register for the competitions at<br />

oringen.se, at competitor Services at O-<strong>Ringen</strong><br />

Square or at Competitor Services at each arena.<br />

During our booking service opening hours,<br />

you can phone +46 (0)8-409 06 408 to make<br />

any changes to existing bookings or to register.<br />

You can avoid queues by pre-registering<br />

at oringen.se. This service is available until<br />

the registration deadline for your class. If you<br />

register at oringen.se, you can collect number<br />

bib and any hired SI cards from Competitor<br />

Services at the arena before heading to your<br />

start. For more detailed information, please<br />

see the section Competitor Services on page<br />

45.<br />

Registration deadlines for each<br />

competition are as follows:<br />

• Elite Tour: Tuesday July 16 th 12.00 noon<br />

• 5-Days: Sunday July 21 st 9.00 pm<br />

• 5-Days Open classes:<br />

Monday July 22 nd 1.00 pm<br />

• 3-Days Open classes:<br />

Thursday July 25 th 1.00 pm<br />

• Stage starts:<br />

Each competition day at 1.00 pm<br />

Competition rules<br />

The Swedish Orienteering Federation’s (SOFT)<br />

latest rules and this competition information<br />

apply. All participation at O-<strong>Ringen</strong> is at your<br />

own risk. Svensk Orientering Events AB has<br />

arranged insurance for competitors and the<br />

public regarding unforeseen events. Svensk<br />

Orientering Events AB cannot otherwise be<br />

Tapes in the terrain<br />

Out of bounds areas are marked with<br />

blue and yellow tapes in the terrain.<br />

Some unclear boundaries to private<br />

land are also marked with blue and<br />

yellow tapes.<br />

Indistinct paths and paths made by the<br />

organisers are marked with white tapes.<br />

Stage 1<br />

Some junior and open classes will use<br />

indistinct vegetation boundaries to felled<br />

areas as handrails. These will be marked<br />

with white tapes for clarity.<br />

Stage 3<br />

Some boulders as short as 0.8 m are<br />

marked on the map, as well as some<br />

low hills.<br />

A small area, around 5x10 m, is taped off<br />

to protect orchids.<br />

There is some barbed wire and ele