1 - Yamaha

www2.yamaha.co.jp

1 - Yamaha

Steg

1

— Snabbguide —

Byta ljud

Utöver pianoljudet kan du välja och spela många andra instrumentljud, t.ex. gitarr, trumpet och

flöjt. Ljudet som du väljer här blir huvudljudet.

1

2

3

Prova att spela olika instrumentljud

Tryck på knappen [VOICE].

Ljudets nummer och namn visas.

Välj ett ljud.

Välj önskat ljud med hjälp av nummerknapparna [0]-[9], [+], [-].

Mer information finns i listan över ljud på sid 65.

Spela på klaviaturen.

Prova att välja och spela olika ljud.

12 PSR-E303/YPT-300 Bruksanvisning

Ljudnummer Ljudnamn

001

084

GrandPno

001

Flute

Visas i ljudläget.

Ljudet som visas här blir

instrumentets huvudljud.

More magazines by this user
Similar magazines