1 - Yamaha

www2.yamaha.co.jp

1 - Yamaha

Grundläggande hantering och displayer

Grundläggande hantering

Slå på strömmen

Sänk volymen genom att vrida på

kontrollen [MASTER VOLUME] till

vänster och slå på strömmen genom att

trycka på strömbrytaren [STANDBY/ON].

Tryck på strömbrytaren [STANDBY/ON]

en gång till för att stänga av strömmen.

Knappen [START/STOP]

Tryck först på knappen [SONG] eller knappen

[STYLE] och sedan på [START/STOP] för attt

starta uppspelningen av vald Song eller Style

(rytm).

30 PSR-E303/YPT-300 Bruksanvisning

Justera volymen

Vrid på ratten [MASTER VOLUME].

Vrid moturs

för att sänka

volymen.

001

Vrid medurs

för att höja

volymen.

GrandPno

001

Symbolen ”Tryck ner & håll nertryckt”

Symbolen ”Tryck ner & håll

nertryckt” som visas bredvid en del

knappar anger att knappen kan

tryckas ner och hållas nertryckt under

längre än en sekund för att ta fram en

relaterad eller annan funktion.

More magazines by this user
Similar magazines