1 - Yamaha

www2.yamaha.co.jp

1 - Yamaha

6 PSR-E303/YPT-300 Bruksanvisning

Grattis och tack för att du valde

Yamaha PSR-E303/YPT-300 PORTATONE!

För att du ska få största möjliga utbyte av instrumentet bör du

först läsa bruksanvisningen noggrant.

Förvara den sedan på en säker och lättillgänglig plats så att du kan läsa mer om olika

åtgärder eller funktioner när det behövs.

Panelloggor

GM System Level 1

”GM System Level 1” är ett tillägg till MIDI-standarden som säkerställer att alla GMkompatibla

musikdata kan spelas upp korrekt av vilken GM-kompatibel tongenerator som

helst, oavsett tillverkare. GM-märket är fäst på alla programvaru- och maskinvaruprodukter

som stöder GM System Level.

XGlite

Precis som namnet antyder är ”XGlite” en förenklad version av Yamahas högkvalitativa

tongenereringsformat XG. Du kan naturligtvis spela upp alla XG-Song-data med en XGlitetongenerator.

Du bör emellertid komma ihåg att inte alla Song:er kommer att låta som

originalen när de spelas upp på grund av det reducerade antalet kontrollparametrar och effekter.

Stereo Sampled Piano

Instrumentet har ett särskilt Portable Grand Piano-ljud, som skapats med toppmodern

stereosamplingsteknik och använder Yamahas sofistikerade AWM-tongenereringssystem

(Advanced Wave Memory).

Yamaha Education Suite 5

Instrumentet innehåller det nya Yamaha Education Suite, en uppsättning verktyg för inlärning

som bygger på den senaste tekniken och som gör musikstudierna och övandet roligare och

meningsfullare än någonsin tidigare!

Touch Response

Instrumentet har en funktion för exceptionellt naturlig anslagskänslighet, med en bekväm

omkopplare på framsidan som ger maximal kontroll över ljuden.

Medföljande tillbehör

I förpackningen med PSR-E303/YPT-300 ingår följande artiklar. Kontrollera att alla finns med.

• Notställ • Bruksanvisning (den här boken)

● Notställ

Sätt fast notstället

i springorna enligt

bilden.

More magazines by this user
Similar magazines