Vänskap över generationer skapar glädje Unga möts ... - Malmö stad

malmo.se

Vänskap över generationer skapar glädje Unga möts ... - Malmö stad

Mindre skolk

med coacher

i skolan

SIDAN 5

De ser till

att få lasten

i hamn

SIDAN 12

EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I MALMÖ | ÅRGÅNG 41 | NR 4 • april 2008

Sidan 8

Här får

falafeloljan

nytt liv

Hållbar såpa. Jenny Norberg och Petra Lilja tog saken i egna händer och kokade ihop en egen tvål.

Råvaran består av frityrolja till Malmös ”nationalrätt” – falafeln.

bild: martin lindeborg

Unga möts

på åsiktsfestival

SIDAN 7

bild: ewa leavu

Vänskap över

generationer

skapar glädje

SIDAN 14

Ska du ut? Läs först

28 28 28 APRIL APRIL APRIL TILL TILL TILL

28 28 28 MAJ MAJ MAJ

www.malmo.se/attgora

bild: ewa levau


Lärdomar av

olika slag

Många elever i Malmö

har svårt att klara

behörigheten till gymnasiet.

För att förbättra

resultaten har Malmö

stad vidtagit en rad

åtgärder.

Studiecoacher, som jobbar

för att motivera eleverna, är

något som har slagit väl ut.

Om detta berättar vi på sidorna

4-6. Där kan du också läsa

om tv-serien ”Klass 9A” som

nu är inne på slutvarvet och

vad den har betytt för en av

eleverna.

En annan typ av lärande

beskriver vi på sidan 16.

David Nystedt och Agne Nilsson

berättar om sin vänskap

över generationsgränserna –

och vad de lär sig av varandra.

Vi har även träffat Jenny

Norberg och Petra Lilja som

gör tvål av falafelolja. Till sin

hjälp har de haft företagskuvösen

Selfmade, som bland

annat lär ut entreprenörstänkande

och hur man tar sig

över praktiska hinder för att

kunna genomföra sin idé. Vi

gör också ett nedslag i Malmö

hamn, som de senaste åren

utvecklats till ett centrum för

lossning och lastning av

personbilar. Det är en verksamhet

där man lär sig fickpar

kera i trånga utrymmen.

Tveka inte att kontakta

redaktionen om du har synpunkter

på Vårt Malmö eller

vill medverka med krönikor

eller serier!

april

Peter Johnsson

redaktör, Vårt MalMö

040-630 64 01

info. malmo@givakt.se

www.malmo.se/vartmalmo

Ansvarig utgivare

Gunilla Konradsson

tf informationsdirektör

tel 040-34 10 00

gunilla.konradsson@malmo.se

Redaktör

Peter Johnsson, Giv Akt Information AB

tel 040-630 64 01

peter.johnsson@givakt.se

Annonser

Henrik Olsson, Ardeo Media

tel 040-16 54 80

henrik.olsson@ardeo.se

Malmökalendern

Christina Nilsson

tel 040-34 12 05

040-34 12 07

christina.l.nilsson@malmo.se

Korrektur

Annelis Dahlqvist,

tel 070-526 23 24

a_dahlqvist@telia.com

Utebliven tidning

Kontakta

Tidningsbärarna

tel 040-17 69 00

Tryck V-TAB

Upplaga 156 000 ex

Vad gör Malmö

stad åt fetman?

Antalet överviktiga barn och unga i Malmö ökar. Vad

ska Malmö stad göra åt den utvecklingen, undrar Malmöspanaren

Stefan Wallerek som befarar att vi är på

väg mot en fetmaepidemi.

text: ewa svensson • bild: ewa levau

Övervikt och fetma är ett växande

problem i Sverige liksom

i övriga världen. I Sverige är

ungefär tio procent av männen

och tolv procent

av kvinnorna överviktiga.

Antalet personer

som lider av

fetma har fördubblats

de senaste 20 åren.

15–19 procent av

Malmös tioåringar är

i dag överviktiga. Andelen tioåringar

som räknas som feta

ligger mellan 6 och 8 procent.

Den generella trenden är

att barn rör sig för lite – och

att flickor rör sig mindre än

pojkar.

Utvecklingen oroar Stefan Wallerek

som själv är överviktig.

Numera jobbar han på ideell

basis med fetma- och över-

Vill du också

bli en Malmöspanare?

Vårt Malmö

söker hela tiden

nya Malmöspanare

som kan

tipsa oss om stort

och smått i

vardagen, vara

våra ögon i stan.

Tveka inte

– kontakta oss!

MALMÖ-

SPANiNg

Magdalena

Dahlsjö, 48 år.

Jobbar som

systemtekniker

och dansar

line dance

på fritiden.

Gillar resor

och bastubad.

viktsfrågor på olika plan. Han

har också varit med att starta

Över viktigas Riksförbund.

– Fetma är ett folkhälso problem.

Vi har fått oss itutat

att det är lätt att göra

något åt sin vikt och det

fokuseras allt för mycket

på maten. Själv tycker

jag att det är viktigt

att röra på sig och vara

fysiskt aktiv.

När vi träffar Stefan Wallerek

tränar han vattengympa i

varm vattenbassängen på Universitetssjukhuset

Mas. Han

har extra vikter omkring benen

och armarna. När han

vattengympar törs han ta i lite

extra.

– När man är överviktig är

vattengympa den mest skonsamma

formen av motion.

Jan Olofsson.

Har många

goda åsikter

om det nya

Malmö som

var hans hemstad

för 43 år

sedan. Har

bott i London

och flyttade

tillbaka hit i

augusti 2006.

Fotograf.

Lillemor

Pettersson,

71 år. Frånskild.

Pensionerad

socionom,

sjukhuskurator,

invandrarlärare

och flykting­

samordnare.

Slutade att

jobba för fyra

år sedan. Inte

hemma en enda

kväll. Tycker

om konst och

musik.

Risken för skador är minimal.

Fler skulle ta chansen att

prova på, säger han.

En gång i veckan leder Stefan

Wallerek själv vattengympan

men den här torsdagskvällen

kan han själv gympa

loss i det 34-gradiga vattnet.

I vattnet väger en människa

bara 7–15 procent av sin vikt.

Det gör att de flesta känner sig

lätta och smidiga när de tränar

i vatten. Träningen ligger sist

på dagen, bland annat för att

deltagarna ska slippa nyfikna

blickar.

– Ingen ska behöva känna

sig generad av att andra glor

och kommenterar ens storlek,

säger Stefan Wallerek.

Med hänvisning till de nationella

folkhälsomålen efterlyser

Stefan Wallerek fler möjligheter

till motion eller träning

överviktigas egna

villkor.

– Många överviktiga unga

vill inte spela lagsporter på

idrottstimmarna. Skolan måste

kunna erbjuda större variation,

säger han.

Handlingsplan ska bromsa övervikt

Malmö stad är i full gång med att ta fram en strategi­

och handlingsplan för att bromsa övervikten hos barn

och unga. Det ska göras genom att främja bättre

matvanor och fysisk aktivitet.

– Vi vill inte gå ut med pekpinnar

utan arbeta så brett som

möjligt och ge barn, unga och

deras föräldrar goda förutsättningar

att göra hälsosamma

val.

– Det kan handla om allt från

att se över sortimentet i skolkafeteriorna

till att skapa platser

i staden som inbjuder till

motion och friluftsliv, säger

Jenny Nilsson, Folk hälsoenheten.

Redan idag görs insatser för

att förbättra ungas hälsa. Gatukontoret

satsar på ”Vänlig

väg till skolan” som ska få fler

skolbarn att gå eller cykla,

både för hälsans och miljöns

skull.

En del föräldrar har startat

”Vandrande skolbussar” där

vuxna ledsagar barn till skolan.

”Överviktsspåret” vänder

sig till 10-åringar med övervikt

och ska få barn och föräldrar

att ändra livsstil.

Bunkeflomodellen, med ökad

fysisk aktivitet i skolan, har

visat goda resultat och delvis

kopierats på andra skolor.

– Men vi måste föra in det

här tänket på många områden.

Skolan kan inte ta ansvar

för allt, säger Jenny Nilssson.

Banesa

Martinez,

25 år, bo satt

i Malmö

sedan sex år

tillbaka. Är utbildadmodellsnickare.Tycker

om att skriva,

gillar tung

rockmusik och

recenserar

musik för en

rock radiostation.

Birgitta Möller.

Engagerade

sig i vilken

mat som serveras

i Malmös

förskolor

i Vårt Malmö

nummer 1

2007.

Christina

Larsson, född

1960 och uppvuxen

på Limhamn.

Leg

operationssjuksköterska

med många

olika intressen.

Det mest

fram trädande

är hennes engagemang

i katter.

Stefan Wallerek anser att de överviktiga måste få

är viktigt att röra på sig och vara fysiskt aktiv”, sä

Agnieszka

Jonak, 28 år,

ingenjör på

SonyEricsson.

Förutom mobiltelefoner

gillar hon

kampsport, att

resa och lyssna

på musik.

Camilla

Persson, 35 år.

Kultursekreterare

på Hässleholmskulturhus.

Gillar att se på

film, läsa, träffa

vänner och

vara på kolonilotten

med

familjen.


te få möjlighet att träna på sina egna villkor. ”Det fokuseras allt för mycket på maten. Själv tycker jag att det

”, säger han.

Alf Nordén,

56 år. Intresserad

av historia i

allmänhet och

Malmös historia

i synnerhet.

Andra intressen

är sport, konst,

arkitektur och

antikviteter.

Jobbar som

system ingenjör

på Kockums.

Saffie Nilsson,

28 år. Relativt

nybliven Malmöbo.

Arbetar

som projektledare.Intresserad

av djur, natur

och science

fiction. Åker

gärna rollerblades.

Johanna

Eriksson, 29 år.

Jobbar som

arkitekt. Fritiden

ägnas åt

teater, folkmusik

och folkdans.

Är intresserad

av hållbar

stadsutveckling.

Stefan

Wallerek, 54 år.

Föreningsmänniska

som bland

annat är ordförande

i Korpen

i Malmö.

Intresserad av

barn­ och ungdomsfrågor

och

gillar vattengympa.

Ingemar

Sandgren är

pensionär

sedan ett antal

år tillbaka. Bor i

Kulladal. Eftersom

han är

handikappad är

han särskilt intresserad

av

handikappfrågor.

Hans

hund följer

troget med på

många och

långa turer i

staden.

Siv Heurlin,

ny bliven pensionär.

Uppväxt

på Nobel vägen

i barnrik familj.

Har arbetat

som speciallärare.

Bott i Lund

i många år

men återvänt

till Malmö

äldre dagar. Engagerad

i miljöfrågor,biståndsfrågor

och kvinnokamp.

Ny skola till

Västra hamnen

Västra hamnen får en ny kommunal grundskola.

Första spadtaget tas i augusti och 2010 beräknas

den nya skolan att stå klar.

text: ewa svensson

Skolan är efterlängtad av de boende i

området. Men det är först nu som det

enligt Britten Synnergren, stadsdelschef

i centrum, finns elevunderlag för att

bygga skolan.

– I dag finns 126 skolbarn i området

som nu går på skolor runt om i Malmö.

Men våra beräkningar visar att skolan,

som får 450 platser, kommer att vara

fylld 2012, säger hon.

Enligt Stadsbyggnadskontoret kommer

2 575 nya lägenheter i området att

bli klara fram till år 2012 och ytterligare

3 755 bostäder fram till 2020.

På lång sikt kommer det att behövas

ännu en skola i Västra hamnen. Den

nya skolan placeras på en tomt intill

Turning Torso och stadsdelsparken.

I skolan blir det plats för barn från ett

års ålder i förskolan upp till 16 år i årskurs

9.

Skolans verksamhet startar redan till

Stora skillnader i Malmö

Välfärdsnivån skiljer sig mellan

stadsdelarna, enligt Malmö stads

välfärdsredovisning för 2007.

Högst är betyget i Västra innerstaden,

lägst i Fosie och Rosengård.

text: magnus gatemark

Av redovisningen framgår att det fortfarande

råder stor skillnad mellan olika

befolkningsgrupper och olika stadsdelar

när det gäller hälsa och livsvillkor.

Skillnader som bland annat beror på

människors inkomst, utbildning, kön,

etnicitet och ålder.

På minussidan kan noteras att andelen

elever som är behöriga till gymnasieskolans

nationella program minskat

Eva Nydahl,

44 år. Tycker

om att pyssla i

trädgården och

är speciellt intresserad

av

perenner. Dansar

country­

och line dance

på fritiden.

Sandra Olsson,

30 år. Jobbar

med ungdomsidrott

och dansar

salsa minst

fyra gånger i

veckan. Tar

hand om den

egna hästen

Ludde varje

dag, skriver om

ridsport och

jobbar som reseledare


somrarna.

Susan Daniels

är 48 år och

Öresunds medborgare.

Hon är

intresserad av

stadsplanering,

möten med

människor, kultur

i staden och

språk. Susan är

danska men

bor nu i Malmö.

Erik Bennrup,

83 år, bor vid

Gustav Adolfs

torg. Cyklar ofta

i stan. Gammal

Malmöbo. Bor i

city sedan 1985

och stormtrivs.

Odd Fellowmedlem

sedan

50 år tillbaka.

VÅRT MALMÖ | 3

hösten med en förskoleklass i Ankarets

förskolas lokaler i Västra hamnen.

Dessa barn går även sitt första skolår

höst terminen 2009 på Ankarets förskola

samtidigt som en ny förskoleklass

flyttar in.

Bägge klasserna flyttar året därpå till

den nya skolan.

Västra hamnens skola blir på 5 000 kvad ­

ratmeter, delvis i tre plan. Planlösningen

ska vara flexibel så att lokalerna går

att anpassa till förskola eller skola

enligt behov. Den nya skolan innebär

också ökade kostnader för Centrums

stadsdel.

– Vi kommer inte att få extra pengar

från kommunstyrelsen utan får finansiera

det här på egen hand, säger Britten

Synnergren.

Beslutet klubbas av stadsdelsfullmäktige.

Läs mer på www.malmo.se/centrum

något. Och även om antalet ohälsodagar

minskat sedan föregående år är antalet

dagar betydligt högre bland kvinnor än

bland män. Vidare kan noteras att antalet

klamydiafall fortsätter att öka, liksom

antalet tonårsaborter.

På plussidan noteras att antalet hushåll

som är beroende av ekonomiskt bistånd

fortsatte att minska under 2007.

Sam tidigt har andelen småbarnsföräldrar

som upplever ekonomisk

stress också minskat, enligt undersökningen.

Välfärdsredovisningen är ett underlag

för den politiska planeringen i Malmö.

Årets redovisning, den sjätte i ordningen,

går att ladda ned på Malmö

stads hemsida.

Läs mer på www.malmo.se

Perry Thell,

59 år. Jobbar

med lager och

distribution på

företaget MTAB.

i Malmö. Tycker

om natur, promenader

och

skog. Cyklar

gärna omkring i

stan och tittar

på de stora

byggprojekten,

just nu Citytunneln

och nya

stadionbygget.


4 | VÅRT MALMÖ

● skoLA

sommarplugg

på Borgarskolan

Årets sommarskola för gymnasieelever

hålls i år på Malmö

Borgarskola.

Här kan elever som går sitt

första gymnasieår eller gymnasiets

individuella program läsa

upp sina betyg.

Det handlar om elever som

inte har god känt i något av

kärn ämnena svenska, svenska

som andra språk, engelska eller

mate matik.

Sommarskolan är även

öppen elever som läser kursen

Sven ska för invandrare, SFI.

Årets sommarskola för gymnasieelever

pågår vecka 31 och

32 och avslutas med ett prov i

det ämne eleven har haft icke

godkänt i.

De elever som klarar provet

blir godkända på hela kursen.

I fjol höjde 59 procent av alla

gymnasieelever som gick i

sommarskolan sina betyg.

● fÖRskoLoR

Ny förskola rena

smultronstället

Den 1 april öppnade ännu en

kommunal förskola i Västra

innerstaden.

Smultronstället, som den

nya förskolan heter, ligger på

Köpenhamnsvägen

4 A och har plats för 15 barn i

åldrarna 1–5 år.

Meningen är att barn och

personal ska vistas mycket ute

i det fria och använda stadsdelens

grönområden.

● hÖgskoLA

kurs om djurens

betydelse i vården

Till hösten startar Malmö Högskola

en ny, unik kurs om

djurens betydelse för vård och

socialt arbete.

Kontakten med djur är viktig

för att människor ska må bra.

Kursen vänder sig till social ­

arbetare och andra som arbetar

med människor.

Läs mer på www.mah.se

● TeRApi

samtalsgrupp för

kränkta tjejer

Många unga tjejer råkar ut för

sexuella kränkningar eller

övergrepp via internet.

Nu startar Malmö stads

Grupp Emilia samtalsgrupper

för drabbade flickor i åldern

13–17 år.

– Det finns ingen forskning

om sexuella kränkningar on­

line men vi som arbetar med

frågorna upplever det som ett

växande problem. Därför vill

vi erbjuda detta stöd till unga

flickor som drabbats, säger Eva

Malmstein, terapeut och samordnare

på Grupp Emilia.

Läs mer på www.malmo.se/

gruppemilia

”Vi hade hoppats på

ett bättre resultat”

Fortfarande många obehöriga elever i Malmö

Antalet elever som inte klarar behörigheten till gymnasiet är fortfarande för stort.

Även om skolket minskat och trivseln ökat är betygsgenomsnittet inte så högt

som kommunen önskar.

TEXT: AGNETA NORDIN

– Det är bekymmersamt, speciellt

som vi lägger ner mycket

resurser på att åstadkomma förändring.

Vi hade hoppats att

resultatet skulle vara bättre,

säger Anders Malmquist, stadsdelschef

i Oxie och ansvarig för

utbildning i handlingsprogrammet

Välfärd för alla.

Under hela 2000­talet har skolsituationen

i Malmö sett ungefär

likadan ut: Sämre betygs resultat

än i övriga landet.

När arbetet inom Välfärd för

alla inleddes för fyra år sedan var

målet att fler elever i Malmö

skulle klara behörigheten till

de nationella gymnasieprogrammen.

Sedan 2003 har siffrorna inte

ökat, men inte heller minskat så

mycket som kommunen hoppats

på. Fortfarande är det för

många elever som inte klarar

behörigheten.

samtidigt finns också positiva

resultat som högre betygsgenomsnitt.

De senaste attitydundersökningarna

visar också

att skolket minskat och att trivseln

i skolor na ökat.

– Vi arbetar vidare med det vi

vet fungerar och satsar samtidigt

på att hitta nya metoder, säger

Anders Malmquist.

Och det finns tre avgörande

förklaringar till varför det ser ut

som det gör i Malmö, enligt

Malmquist. Det ena handlar om

språket. Inflyttningen utifrån är

större här än i övriga landet. Det

gör att språkkunskaperna bland

eleverna inte räcker.

Den andra förklaringen är den

utsatta sociala och ekonomiska

situationen för de nyanlända,

som gör att barnen har det svårare

att klara skolan. Och så ser

man att erfarenheter från andra

typer av skolsystem påverkar

barnen.

– Vi har inte hittat det optimala

sättet att anpassa skolan

för de här barnen, trots de resurser

vi lagt ner. I stadsdelar som

Rosengård och i delar av Fosie är

det mycket svårt att komma vidare

och förändra situationen.

Det beror på att det är hit man

Vi arbetar

vidare med

det vi vet fungerar och

satsar samtidigt på att

hitta nya metoder.

Samtidigt finns

det positiva

resultat, som högre

betygsgenomsnitt och

att skolket minskat.

kommer först och sedan flyttar

vidare. Det gör att det är svårt

att ha en långsiktig planering

här, säger Anders Malmquist.

sedan 2005 har 148 miljoner

kronor extra tillförts de mest

utsatta skolorna i Malmö.

Som ett led i det fortsätta förändringsarbetet

ska kommunen

nu utvärdera hur pengarna använts

och vilka effekter de gett.

Malmö bär en mycket stor

börda i landet, men trots det

finns det mycket som är bra

också. Vi ser till exempel att

stadsdelen Södra innerstaden

förbättrat sina betygsresultat

med 10 procent det senaste året.

Det är glädjande. Nu måste vi

titta på vad det är de gjort, för

att föra kunskapen vidare till

andra stadsdelar och skolor.

För framtiden är det nödvändigt

att fortsätta satsningen på

Nya höjdarjobb åt lärlingar

en ny lärlingsutbildning

för blivande sotare startar

i Malmö till hösten. Andra

nyheter inom kY, kvalificerad

yrkesutbildning,

är spelutveckling för en

framtid inom spelbranschen.

TEXT: EwA svENssON

skorstensfejarutbildningen inom

Hantverksprogrammet bedrivs i

samverkan mellan Malmö stad,

Lunds kommun och Simab,

Sotarna i Skåne. Syftet med

utbildningen är att locka fler

ungdomar till yrket.

Yrkesutbildningen får eleverna

hos Simab medan de teoretiska

ämnena läses tillsammans med

hantverkselever på Frans Suell­

och Jörgen Kock­gymnasiet.

Andra och tredje läsåret är i stor

utsträckning förlagd ute på arbetsplatsen.

Eleverna ingår ett

anställningsavtal och får lärlingslön.

Efter gymnasiet kan eleverna

gå vidare till en utbildning till

skorstensfejare med inriktning

på brandskydd och miljö.

Nordic Game Academy

arrangerar till hösten en kvalificeradspelutvecklingsutbildning

för en framtid inom

spelbran schen.

Utbildningen beräknas starta

i september och ger 110 KY­

poäng.

Andra kY-utbildningar i Malmö

till hösten är bland andra tågreparatör,

kreativ marknadsföring,

it­konsult inom it­säkerhet,

Inköp & Supply Management

och internationell affärsutvecklare

inom Öresundsregionen.

Läs mer på www.ky.se

att fler ska klara betygen. Arbetet

i de olika stadsdelarna är viktigt,

menar Anders Malmquist,

men det finns ett stort behov av

helhetstänk för hela staden.

– Det är viktigt med samsyn och

att det finns en gemensam viljeriktning.

Dessutom krävs ett

större nationellt ansvar för att vi

ska kunna åstadkomma viktiga

trendbrott i till exempel Rosengård.

Annars kommer den stadsdelen

återigen att drabbas.

gymnasiebehörighet

2007 var 22 procent av eleverna

i årskurs 9 i Malmö obe höriga.

för hela sverige var motsvarande

siffra 11 procent.

här är några av de åtgärder

Malmö stad infört för att

förbättra studieresultaten:

R Studiecoacher, som motiverar

eleverna att gå till skolan.

R Sommarskolan och Lovskolan.

R Gemensam värdegrund

för alla skolor.

R Olika nätverk, däribland

Resurscentrum för mångfaldens

skola.

● skoLA

s:t petri skola

firar med bok

S:t Petri skola i Malmö fyller 100

år i år. I samband med jubileet

utkommer en bok, ”S:t Petri 100

år”, som skrivits av ele ver, personal

och andra med koppling

till skolan. Ett 60­tal personer

har bidragit med texter om själva

byggnaden, skolspexen,

tongivande person ligheter,

internationella projekt och

annat som gett skolan sin

karaktär. Boken delas ut som

minnesgåva till skolans elever

och kommer att finnas till försäljning.

Läs mer på www.malmo.se/

petri


Tänk dig att du går på alla lektioner,

pluggar flera timmar om

dagen efter skoltid och gör ditt

bästa på alla prov. Ändå räcker

det inte. Så känns det för Andreas

Dahlqvist och Fredric Skarenstam.

De går sin sista termin på

Oxievångsskolan och kämpar

som alla niondeklassare för att

få så bra betyg som möjligt.

– När min engelskalärare sa

att jag riskerade att få icke godkänt

kände jag för att skita i alltihop,

säger Fredric.

Andreas nickar instämmande.

– Det känns hopplöst när

man verkligen försöker, pluggar

och pluggar, men ändå inte

hänger med eller får särskilt bra

på proven. Jag är dyslektiker,

men den diagnosen fick jag först

i nian.

Idag är studiemotivationen annorlunda.

Andreas och Fredric

får sedan ett år tillbaka stöd och

läxhjälp av Oxievångsskolans

två studiecoacher Sanhsara

Muniz Campos och Dagny Sigudardottir.

Studiecoacherna är socionomer

i grunden och arbetar

heltid på Oxievångsskolan där

de fungerar som en förlängd

arm mellan skolans lärare, mentorer

och elever.

– Vi är en resurs, ingen ersätt-

ning. Vårt arbete går främst ut

på att motivera eleverna genom

att bygga relationer. Läxhjälpen

är ett sätt att komma i kontakt

med eleverna, förklarar Sanhsara

Muniz Campos.

Andreas och Fredric går till

studiecoacherna när de behöver

hjälp med engelskan eller extra

studietid.

– Det är lugnare att plugga

här än i klassrummet. Skönare

och öppnare stämning på nåt

sätt, säger Andreas Dahlqvist.

– Hos studiecoacherna får man

mer individuell hjälp. När man

går hos en extralärare är man

flera i en grupp, säger Fredric

Skarenstam.

Målet är att låta eleverna hitta

sina egna sätt att lära sig.

– Vi försöker att hitta andra

lösningar än de traditionella,

lösningar som passar eleven och

inte tvärtom, säger Sanhsara

Muniz Campos. Många elever

som kämpar med sin skolgång

behöver stärka sin självkänsla.

Man är inte en sämre människa

bara för att man inte klarar betygskraven.

R Vilket resultat har ert arbete

gett?

– Det är väldigt individuellt.

Men för att ta ett exempel, en

klass i spanska lyckades höja

antalet godkända betyg från

40 till 80 procent på mycket

kort tid med vår hjälp.

RVad säger ni till elever som

struntar i sina betyg?

– Det är upp till var och en vad

man vill göra med sitt liv. Vi kan

aldrig säga vad som är rätt eller

fel, bara hjälpa eleverna att förstå

att alla handlingar medför

konsekvenser.

För Andreas och Fredric är det

inte många veckor kvar nu.

VÅRT MALMÖ | 5

Andreas Dahlqvist och Fredric Skarenstam på Oxievångsskolan kämpar som så många andra niondeklassare för att höja sina betyg i hopp om att komma in på drömutbildningen. De får hjälp att hålla

studiemotivationen uppe av skolans studiecoacher. ”Läxhjälpen är ett sätt att komma i kontakt med elverna”, säger studiecoachen Sanhsara Muniz Campos.

Studiecoacher hjälper

elever till bättre betyg

Under vårterminen i nian avgörs det. Vilka som

kommer in på gymnasiet och vilka som inte har

tillräckliga betyg.

På Oxievångsskolan får hög stadieelever hjälp med

sin studiemotivation och läxläsning av studiecoacher.

text: susanna berling • bild: ewa levau

I mitten av juni får de sina sista

betyg i högstadiet. Då avgörs

det om de har kommit in på sina

drömutbildningar.

– Jag vill bli hockeyproffs och har

sökt in till hockeygymnasiet i

Kramfors. Eller så vill jag bli rörmokare,

säger Fredric Skarenstam.

– Jag vill bli målare och starta

eget. Jag har alltid varit bättre på

praktiska ämnen än teoretiska,

säger Andreas Dahlqvist.

Studiecoach

Oxievångsskolan var först i Mal ­

mö med studiecoacher. Två

anställdes 2006 då en tredjedel

av skolans åttondeklassare riskerade

att gå ut nian utan behörighet

till gymnasiets natio ­

nella program. Idag finns coa­

cher på flera skolor i Malmö.


6 | VÅRT MALMÖ

Klass 9A ett minne för livet

Dokumentärserien om klass 9A är inne på slutvarvet – och

på Johannesskolan är vardagen tillbaka sedan flera veckor.

– Det har inte blivit någon större skillnad, mer än att vi

har med oss den här upplevelsen, säger eleven Johan

Malmlöf.

TEXT: susanna bErling • bild: Ewa lEvau

Eller, helt sant är det inte, flinar

Johan och berättar att han blev

uppringd av en okänd tjej på

bussen häromdagen.

– Vad hon sa? Hon berättade

att hennes kompis tycker att jag

är söt. De har väl letat upp mitt

nummer, mitt fullständiga

namn finns ju med i alla intervjuer.

Och det har blivit en del,

säger han.

Förutom medievanan tycker

inte Johan Malmlöf att han eller

hans skolkamrater har förändrats

av tv-inspelningarna. Det

mesta är som det alltid har varit

på Johannesskolan. Ambitionerna

skiljer sig mellan skolans

elever, de ordinarie lärarna har

Klass 9 A

återgått till sina gamla roller

och rasterna kan fortfarande

vara lite stökiga. Men i det stora

hela trivs Johan.

– Jag har gått på Johannesskolan

sedan i förskolan. När jag

chattar på nätet med elever från

andra Malmöskolor brukar de

fråga ”Johannesskolan – hur kan

du gå där”. Jag brukar svara att

det går alldeles utmärkt.

Han beskriver bilden av

Johannesskolan som visas i tv

som delvis sann, men tycker att

det dåliga ryktet är oförtjänt.

Det hänger kvar sedan Johannesskolan

var större och hade

fler elever. Då var skolmiljön så

pass stökig att skolan var ned-

Dokumentärserien Klass 9A omfattar 13 avsnitt och handlar om en

niondeklass som får sina ordinarie lärare utbytta mot några av

landets främsta pedagoger. Målet är högt – i slutet av terminen

ska klassen vara en av landets tre bästa. De två sista avsnitten

sänds i SVT 1 den 29 april respektive den 6 maj klockan 21.30.

Läs mer www.svt.se/klass9a

läggningshotad, berättar han.

Idag går drygt 200 elever i årskurs

1–9 på Johannesskolan som

nu är som vilken annan skola

som helst i Malmö, enligt Johan

Malmlöf som tycker att betygen

är lika mycket elevernas ansvar

som lärarnas.

– Vi elever måste lyssna på

lärarna lika mycket som de

måste lyssna på oss. Det var den

största skillnaden med de nya

lärarna vi hade under tv-inspelningen.

De lyssnade verkligen

och fick oss att tänka i andra

banor. Förstod man inte frågade

de vad man inte förstod och förklarade

just det, istället för att

rabbla om allt som stod på tavlan

från början.

Johan hejar på ett par klasskompisar

i korridoren och utbyter

ett par ord, innan han fortsätter.

– Det finns två lärare på skolan

som alla verkligen lyssnar

på. När de säger att de ska ringa

ens föräldrar tror man på dem.

De hotar aldrig med tomma löften.

Det skapar respekt.

Johan Malmlöfs föräldrar följer

tv-serien om klass 9A. Hans

mamma Eva Malmlöf tycker att

det är bra att dokumentären har

gjorts. Den skapar en debatt om

skolan, hur den fungerar, vad

Lärare som

faktiskt håller

vad de lovar skapar

respekt.

som kan bli bättre och hur man

når dit.

– Det gäller inte bara skolor i

Malmö, utan i hela landet, säger

hon och önskar att det fanns en

tätare dialog mellan skola och

föräldrar.

– Vi föräldrar har ansvar för

våra barn, att uppfostra dem så

att de har respekt för andra

människor. Men skolan har det

största ansvaret för skolgången.

Jag förväntar mig att lärarna har

koll på var mitt barn befinner

sig i skolarbetet, de träffar ju

eleverna dagligen.

RKänner du någon oro för att

eleverna blir påverkade av

tv-inspelningarna?

– Nu kan jag bara tala för min

son Johan. Han tycker att det är

roligt att synas i media.

Fast bilden som ges av klass

9A är inte rättvis. I tv-serien

framställs det som att klassen är

en av skolans sämsta, vilket inte

stämmer. Jag tycker inte heller

att Johannesskolan är en så dålig

skola som det påstås. Inte för alla

elever. Hade det stämt hade jag

flyttat Johan till en annan skola.

R Vad tycker du om försöket

att ta in nya lärare?

– Till en början undrade jag

hur de ordinarie lärarna kände

sig, om de upplevde att de blev

trampade på tårna. De nya lärarna

smittade verkligen av sig

med sin entusiasm, glädje och

sitt engagemang. Personligen

hoppas jag att rektorerna som

är nu stannar kvar. Johannesskolan

är en skola värd att

kämpa för.

Johan Malmlöf tror att han

alltid kommer att bära med sig

upplevelsen av att vara med i en

dokumentärserie på tv. Man lär

sig hur det fungerar, vad som är

verklighet och hur det går att

göra verkligheten annorlunda.

Just nu tänker han mest på

nästa termin då han förhoppningsvis

går på estetiska programmet

med musikinriktning.

Innan tv-dokumentären ville

Johan läsa östasiatiska språk.

– Det finns många jobb om

man kan de språken. Men under

tv-inspel ningarna insåg jag att

det är lika viktigt att man tycker

arbetet är roligt, säger han.

Johan Malmlöf, här med mamma Eva Malmlöf, tycker att Johannesskolan har ett oförtjänt dåligt rykte. ”Jag trivs här. Förhoppningsvis visar tv-serien en bättre bild av skolan”, säger han.


Att ge varandra komplimanger är en av övningarna som de Malmöungdomar som är funktionärer under Urix har tränat på. Tannaz Benisi kramar om

Peyvand Parandoush.

Unga åsikter möts på Urix

Den 1–4 maj fylls Malmö av diskussionssugna ungdomar.

Då är Malmö värd för Urix, Sveriges enda åsiktsfestival för unga.

text: susanna berling • bild: ewa levau

– Den första dagen, när man får

träffa alla, känns mest spännande,

säger Johan Holm, som är

med i stadsdelens ungdomsråd.

Han har anmält sig som funktionär

under festivalen, som i år

lockar drygt 900 förväntansfulla

ung domar till Malmö, de flesta i

åldern 13–18 år.

– Det är häftigt att få träffa så

många unga från olika delar av

landet. Vi har nog mycket att

lära av varandra, säger Tannaz

Benisi. Det är även hennes första

Urix, men hon har hört mycket

bra om festivalen.

– Jag ska vara funktionär och

sitta i receptionen, så jag hinner

tyvärr inte vara med på någon

workshop. Men nästa år kanske.

Åsiktsfestivalen Urix arrangeras

årligen i olika svenska stä-

Det är häftigt

att få träffa så

många unga från olika

delar av landet.

der. Under fyra dagar träffas

ungdomar från olika delar av

landet för att utbyta tankar och

åsikter. Fördomar, diskriminering,

hållbar livsstil, jämlikhet

mellan könen och rättvis handel

är några ämnen på schemat.

På agendan finns också

grupp övningar i demokratiska

metoder för att visa hur ungdomar

kan påverka sin omgivning.

– Vi funktionärer har gått en

utbildning för att lära oss vad

festivalen går ut på. Då övade vi

på hur man hanterar olika situationer

bäst, hur man ger varandra

komplimanger och undviker

grupptryck, säger Abdiqani

Abukar.

Han ansvarar för scenen där

alla uppträden sker under Urix

och har som alla andra funktionärer

hjälpt till att marknadsföra

festivalen genom att sätta upp

affischer och sprida information

om den.

Cirka 100 Malmöungdomar har

anmält sig att hjälpa till före

och under Urix.

– Deras engagemang är en

viktig del av festivalen, säger

Karolin el-Jaleb, en av projektledarna

för Urix.

Ungdomar som kommer

lång väga ifrån sover över

Malmö Borgarskola och S:t Petriskolan.

Där hålls också alla övningar,

workshops och kringaktiviteter

som disco, filmvisningar,

lektioner i dans och an d -

ra typer av scenframträdanden.

– Jag tror jag också ska sova

över någon dag. Det borde finnas

fler sådana här mötesplatser

för ungdomar, säger Tannaz

Benisi.

Urix 1–4 maj

Urix pågår 1–4 maj. För att vara

med i Urix måste man ha

anmält sig. Det släpps inga

biljetter i entrén.

Läs mer: www.urix.se

● RäkningAR

VÅRT MALMÖ | 7

Malmö stad byter

till bankgiro

Sedan den 1 april är alla fakturor

från Malmö stad försedda

med ett bankgironummer i

stället för ett postgironummer.

Du kan betala till Malmö stads

bankgiron på något av följande

sätt: Internetbanken, Privatgiro,

Swedbanks girobetalning,

Nordea Personkonto, NB-giro,

Skandiagiro, SEB betalservice,

Bankgiro direkt, Svensk Kassaservice

eller via bankkontor

och lantbrevbärare.

● MoTion

Trampa för bättre

hälsa och miljö

Nu kan Skånes alla arbetsplatser

anmäla sig till årets stora

cykeltävling. Skåne trampar

handlar om att cykla till och

från jobbet, i tjänsten men

även på fritiden. Allt för att bli

mer fysiskt aktiv, förbättra konditionen,

må bättre och samtidigt

gynna miljön.

Cyklingen äger rum under

perioderna 28 april–8 juni och

25 augusti–5 oktober.

Läs mer på www.trampar.se

● MiLjÖ

klimatarbete

i toppklass

Malmö hamnar på sjätte plats i

Naturskyddsföreningens rankning

av kommunernas klimatarbete.

Tillsammans med Hel -

singborg är Malmö därmed

bäst i Skåne.

Läs mer på www.malmo.se/

miljo

● konfeRens

Tävling om

nytt konserthus

Malmös kombinerade konserthus

och kongressanläggning i

Neptuniparken ska stå klar för

invigning under 2012. Projektet

ska bli föremål för en markanvisningstävling.

Vinnaren

erbjuds att genomföra projektet.

Ambitionen är att anläggningen,

som förutom konsert -

hus och kongresshall också ska

inrymma hotell med uppemot

300 rum, ska bli en av Malmös

främsta attraktioner. Den 17

november är sista dag för de

tävlande att inkomma med

sina bidrag och därefter utses

vinnaren.

Läs mer på www.malmo.se/

bostadbygge

● ARbeTsMARknAD

AUC i nya

lokaler

Södra innerstadens Arbets- och

utvecklingscenter, AUC, har

lämnat Sofielundsvägen och

flyttat in i gemensamma lokaler

med Hyllie AUC. Den nya

adressen är Pildammsvägen 26.


8 | VÅRT MALMÖ

● äLdReVÅRd

Trygghetshotell

ska avlasta äldre

Ett trygghetshotell för Malmöbor

i åldrarna från 80 år och

uppåt ska inrättas på en av

avdelningarna på Mathildenborgs

vårdboende i Limhamn.

Hotellet, som får 20 platser,

vänder sig till äldre från hela

Malmö och föreslås öppna i

april nästa år.

Under hotellvistelsen bor

gästen på hotellet dygnet runt

i upp till 14 dagar. Därefter

checkar han eller hon ut till

en annan vårdinrättning, om

behovet finns, eller till den

egna bostaden.

Hotellet ger trygghet till

dem som har egen bostad och

ibland lider av fysisk svaghet,

oro eller ensamhet.

● AndLigT

Religioner möts

på Möllan

Söndagen den 4 maj möts

tre världsreligioner på Möllevångs

torget för en gemensam

andakts stund. Klockan 15 samlas

representanter från svenska

kyrkan, romersk­katolska kyrkan,

Islamic center samt judiska

församlingen till bön.

Huvudarrangör är föreningen

Trygga Möllevången, som

sedan 2006 verkar för trygghet

i området. Bakom föreningen

står fastighetsägare, boendeföreningar,

företagare i området

och Malmö stad.

Läs mer på www.

tryggamolle vangen.se

● hjäLpMedeL

Rollatorer servas

i alla stadsdelar

För att underlätta för Malmöbor

med rollator erbjuder Malmö

stads hjälpmedelscentrum

i år kostnadsfri service och

underhåll av rollatorer ute i

stadsdelarna.

Hjälpmedelscentrum kommer

att besöka varje stadsdel

vid flera tillfällen under året.

Information om vilka dagar,

tider och lokaler som gäller

kan fås av stadsdelarna och

hjälpmedelscentrum.

Läs mer på www.malmo.se/

aldrefunktionshindrade/

hjalpmedel

● eVeneMAng

Vårfest med loppis

i Slottsträdgården

Första söndagen i maj arrangeras

en vårfest i Slottsträdgården

i Malmö. Bland annat utlovas

en växtloppis för den som vill

köpa eller sälja växter. För den

som vill veta mer om Slottsträdgårdens

sevärdheter kommer

trädgårdsmästare John

Taylor att hålla en guidad visning

lördag den 17 maj.

Läs mer på www.slottstradgarden.se

Falafel har blivit Malmös nya nationalrätt – och dess olja en ny råvara. Jenny Norberg och Petra Lilja tillverkar själv den nya tvålen i sitt laboratorium.

vegotvål

MalMöMat blir

I dagarna lanseras deras första produkt, en tvål tillverkad av falafelfrityrolja.

Jenny Norberg och Petra Lilja är två unga industridesigners som vill arbeta

med vardagsprodukter gjorda av avfall.

text: ewa svensson • bild: ewa levau

de tröttnade på att deras uppdragsgivare

ofta var mer inriktade

på ytan, på färg och form, än

hur och av vilka material produkterna

tillverkades. De beslöt

att starta eget för att få kontroll

över hela processen och säkerställa

en hållbar produktutveckling.

I dag driver de företaget Apocalypse.

– Namnet betyder undergång

men också uppenbarelse. Vi vill

få människor att tänka till och vi

arbetar gärna med avfall fast vi

före drar att kalla det för ”material

med historia”, säger Jenny

Norberg.

Apocalypse arbetar i ett eget

designlaboratorium på Industri­

Så här ser falafeltvålen ut.

Vi arbetar gärna

med avfall fast

vi föredrar att kalla det

material med historia.

gatan i Malmö där de i dag driver

en småskalig tvålindustri.

Vegetabilisk olja, natiumhydroxid,

vatten och två droppar

kryddnejlikeolja är allt som

den färg­ och parfymfria tvålen

innehåller.

– Den luktar fräscht av såpa

vil ket förvånar många när de

hör att den är gjord av falafelfrityrolja.

idén fick de när de började fundera

på vilka restprodukter det

finns i dagens samhälle.

– I det gamla bondesamhället

tillverkade man sin egen tvål av

ister. Vi ville ha ett vegetabiliskt

fett som inte hade varit i kontakt

med animaliska produkter

och så kom vi fram till falafelfrityrolja.

Det är ett vanligt av­

fall i Malmö i dag, något som

inte fanns för 20 år sedan.

jenny norberg och Petra Lilja

har haft kontakt med företagskuvösen

Selfmade i Malmö

sedan i höstas.

Selfmade stöttar unga som har

idéer som inte passar i traditionell

inkubatorverksamhet.

– De har coachat oss. Vi har

träffat dem ungefär varannan

vecka och varje gång har vi fått

en uppgift att lösa till nästa gång

vi ses. Bland annat har vi skrivit

en affärsplan som är väldigt bra

att ha.

Nu har tjejerna bakom Apocalypse

nya, hemliga projekt på

gång.

– Just nu har vi lite tankar om

pappersavfall men mer vill jag

inte avslöja, säger Jenny Norberg.

Selfmade

Selfmade är ett kreativt centrum

för idéutveckling och

entreprenörskap som riktar

sig till människor i åldern

18–30 år som inte passar in

i det vanliga systemet.

Selfmade hjälper till med

processtöd, lär ut entre prenörskap

och hur man tar sig

över praktiska hinder för att

kunna förverkliga sin idé.

Projektet är treårigt och man

hoppas kunna hjälpa ett

50-tal unga krea törer om året.

Selfmade har nyligen öppnat

ett café och möteslokal i

gamla Arbetets hus på

Bergsgatan.

Läs mer på www.selfmade.nu


”De verkar ha gått

charmkurs allihopa!”

– Malin Ralman, The Little Gym

Glada färger för glada barn

The Little Gym är ett amerikanskt franchisekoncept

som erbjudit lekfull gympa för barn över hela världen

i 30 år.

Malin Ralman och Sebastien Garcia startade sitt

Little Gym på Limhamn 2006, som första svenska

franchisetagare utanför Stockholm.

– Vi följer en läroplan som innebär att barnen gympar

utan minsta tävlingsmoment. Inte ens i lekarna

utser vi vinnare, allt handlar om att ha roligt. Genom

gympan tränar barnen sociala färdigheter och bygger

Så får du som du vill

En fl ytt är ett gyllene och sällsynt tillfälle att äntligen

få lokaler som verkligen fungerar, och det långsiktigt.

Så det gäller att passa på.

sitt självförtroende, berättar Sebastien Garcia som är

idrottslärare från början.

Malin och Sebastien behövde en � exibel och engagerad

hyresvärd på rätt läge.

– Vi ville vara på Limhamn, och lokalen måste

uppfylla särskilda krav enligt Little Gym-konceptet. Man

ska kunna se gympasalen från receptionen, vi ska ha

glada färger, och en del annat. Wihlborgs ställde upp på

allt och blåste ur hela lokalen så att vi kunde inreda den

precis som den ska vara, berättar Malin Ralman.

Prata fl ytt med mig!

Jag heter Johan Ohlsson och

har hand om områdena Fosie,

Limhamn, Norra Hamnen och Arlöv.

Ring mig på 040 - 690 57 71, eller

mejla johan.ohlsson@wihlborgs.se.

Du kan också titta närmare på våra

fastigheter på www.wihlborgs.se.


10 | VÅRT MALMÖ

Runt återvinningsstationerna blir det ofta skräpigt, speciellt efter en helg. Paul Holmgren och Per Boisen håller Möllan rent.

Nu ska skräpet väck

Malmö ska bli renare. Många invånare tycker staden

är skräpig och det gör att miljön känns otrygg och

otrivsam. Nu kombineras en intensiv städinsats med

en attitydkampanj som ska få Malmöborna att ta ett

gemensamt ansvar för stadsmiljön.

text: ewa svensson • bild: ewa levau

Redan de första dagarna hade

städpatrullen fyllt två containrar

med skräp.

– Vi har tagit hand om allt

från soffor och tv-apparater till

pizzakartonger, berättar John

Pearson som leder Gatukontorets

17 man starka insatsgrupp.

Under resten av året ska gruppen

flytta mellan stadsdelarna,

Vem blir årets glädjespridare i Malmö?

Fram till 4 juni kan du

nominera människor som

du tycker förtjänar ett pris

för att de sprider glädje

och värme omkring sig.

text: susanna berling

den första månaden ägnas åt

Möllan. Gruppen ska också

kunna sättas in om det uppstår

särskilda behov av rengöring,

till exempel efter en utomhuskonsert.

Sju dagar i veckan finns insatsgruppen

på plats i sina orange-

och svartfärgade jackor. De star-

Priset är instiftat till minne av

Malmös kände glädjespridare

clownen Miko och delas sedan

tre år tillbaka ut vid den årliga

clownfestivalen i Malmö Folkets

park.

Fjolårets vinstsumma och

prisstaty gick till Clownronden.

Med sina röda näsor och glada

munnar delar sjukhusclownerna

med sig av glädje och skratt

på barnklinikerna i Malmö, Helsingborg

och Kristianstad samt

tar klockan 9 efter att Kommunteknik

har städat gatorna. Insatsgruppen

tar hand om övriga

utrymmen, även de trottoarer

som egentligen är fastighetsägarnas

ansvar. Med hjälp av sex

städkärror och tre elbilar städar

de upp där det behövs.

– Det virvlar runt en massa skräp

här runt Möllevångstorget, papper

och snabbmatsförpackningar.

Jag hoppas folk tar intryck

av att det blir trivsammare när

det är mindre skräp i området

och att de lär sig att slänga saker

i papperskorgarna, säger Paul

Holmgren i insatsgruppen.

ungdomspsykiatrin i Malmö

och Kristianstad.

– Att bli utsedd till Årets

glädje spridare är en uppmuntran,

att det vi gör har betydelse.

Därför beslöt vi oss för att använda

pengarna till något som

skänker glädje till oss som grupp

och åkte tillsammans på ett heldagsäventyr

till Tivoli i Köpenhamn,

berättar Viveka Olofsson,

ledare för Clownronden.

Nytt för i år är att även du

Vi har tagit hand

om allt från

soffor och tv-apparater

till pizzakartonger.

Gruppen har fått många positiva

kommentarer från boende i

området.

– Det märks att folk tycker att

vi behövs, säger John Pearson.

Under april och starten av

maj är det en hel del aktiviteter

igång på Möllevångstorget i

som lämnat förslag till vem som

ska bli Årets glädjespridare vinner

ett pris. Två biljetter till höstens

föreställning High School

Musical på Nöjesteatern och två

biljetter till musikalen Jesus

Christ Superstar på Malmö

Opera lottas ut bland alla dem

som skickat in förslag.

– Årets glädjespridare kan

vara vem som helst. Personen

behöver inte vara någon underhållare

eller kändis, utan kan

FRÅGAN

Är Malmö en

skräpig stad?

SuSANNe

NiLSSoN:

Det är jättebra

med en extra

städsatsning,

det behövs

verkligen. Det är

mycket skräp på

stan, allt från

matrester till hundbajs.

chRiSTiAN

johANSSoN:

Jag tycker inte

det är så farligt

skräpigt i Malmö,

det är ju trots allt

en ganska stor

stad. Men

ju renare det blir

desto mer tror jag människor

håller rent, så på det sättet är det

bra med städpatrullerna.

ceciLiA

biLLiNG:

Jag har bott utomlands

i många

år och när jag

kom hem till

Malmö reagerade

jag på att det är

skitigt här. Jag

går myc ket med stavar och

då lägger man märke till hur

myc k et hundbajs, krossat glas

och annat det finns på gator och

trottoarer. Många spottar också.

samband med kampanjen ”Nu

håller vi Möllan rent”. I ett vardagsrum

på torget kan besökare

få information och prata med

politiker. Andra aktiviteter under

månaden är återvinningspyssel,

stadsvandringar, sakbytardag

och uppvisning med

sopsorterande hundar.

En annan del av attitydkampanjen

vänder sig mot

fastighets ägarna och näringsidkarna

i området.

– Vi vill bidra till att boende,

besökare och verksamma tänker

på hur de ska bidra till en positiv

utemiljö på Möllan, säger

projektledare Hanna Axelsson.

lika gärna vara aktiv i föreningslivet,

säger Nils Yngvesson, ordförande

i Mikosällskapet.

Skicka ditt bidrag senast den

4 juni till ”Årets glädjespridare”,

Barnens scen, Falsterbogatan 17,

214 36 Malmö eller skicka e-post

till kicki@barnensscen.nu.

Glöm inte att motivera ditt

förslag. Vinnaren presenteras på

Stora scenen i Malmö Folkets

park den 10 augusti.


Kastrera

den du

älskar.

Det �nns 3000 – 6000 hemlösa katter i Malmö.

De mår inte så bra. Du som är kattägare kan motverka

att katter blir hemlösa genom att:

Kastrera eller sterilisera din katt.

Tatuera eller chipmärka katten och

därefter registrera den.

Tänka på att ge bort katten till någon

om du inte kan ha kvar den.

På www.malmo.se/katt �nns mer viktig

kattinformation.

Kampanjen sker i samarbete med Kattrådet i Malmö

020-50 50 11

F.A.S.T.-försäljning av sexuella tjänster

Naturskyddsföreningen

i Malmö

Naturguiden

75:inkl

moms

Boken presenterar 50 trevliga naturområden och utflyktsmål i Malmö med

omnejd som man lätt kan ta sig till med buss eller cykel.

Naturguiden finns att köpa i Stadshuset reception för 75:- inkl moms (ev

frakt tillkommer).

Är du nyfiken på

andra människor?

Vill du lära känna en person med annan bakgrund än din egen?

Bli då kontaktperson åt någon som nyligen kommit till Malmö

från ett annat land!

Vill du veta mer? Kontakta oss på Etniska relationer:

etniskarelationer@malmo.se eller 040 - 34 19 82

Du kan också träffa vår representant på

Stadsbiblioteket måndag den 5 maj kl. 13-16.30 och tisdag den 6 maj kl. 14.00-18.00

Medborgarkontoret i Limhamn-Bunkeflo onsdag 7 maj 14.30-17.00

Kirsebergs Bibliotek & Medborgarkontor torsdag 8 maj 14.30-17.00

Medborgarkontoret i Oxie måndag den 12 maj 14.30-17.00

Medborgarkontoret i Husie onsdag den 14 maj 14.00-16.00

Medborgarkontoret i Fosie torsdag den 15 maj 14.30-16.30

Medborgarkontoret i S Innerstaden måndag den 19 maj 14.30-16.00

Bellevuegårdsbiblioteket tisdag den 20 maj 14.30-17.00

Medborgarkontoret i V Innerstaden onsdag den 21 maj 14.30-16.00


Finlir när rullande

Här måste man fickparkera med finess. Copenhagen Malmo Port, CMP, lastar och

lossar årligen en halv miljon fabriksnya bilar – och det gäller att undvika repor i lacken.

TEXT: MAGNUS GATEMARK • BILD: MARTIN LINDEBORG

– I början var det så klart lite nervöst, men

man vänjer sig, säger stuveriarbetaren

Michaela Schwarcz som kör bilar av och

på fartyg dagarna i ända.

Det råder en febril aktivitet i hamnen.

Fartyget Harmony Ace har förtöjt vid

Industrihamnsrännan och 600 glänsande

nya Toyotabilar ska köras i land.

Ett stycke därifrån lastas 500 bilar,

främst stora stadsjeepar, ombord på ett

annat fartyg för vidare transport till

Ryssland.

– Jag har jobbat här i fem år och arbetet

har verkligen förändrats, med fler och

fler bilar för varje år, säger Michaela

Schwarcz.

Ungefär 40 personer – varav hälften är

specialinkallade extraknäckare, så kallade

extringar – är den här dagen sysselsatta

med att lasta och lossa fordonen.

– Att hantera bilar skiljer sig från övrigt

stuveriarbete, där allt ska ske så snabbt

som möjligt. Här måste det gå betydligt

långsammare, så att inga olyckor inträffar,

förklarar Bart Steijaert, affärsområdeschef

för CMP:s bilhantering.

Reglerna är rigorösa. Förarna får inte

bära ringar, armband, klockor, smycken

och andra attiraljer som kan skava eller

repa bilarna.

– Vi får inte heller röra radion eller

öppna fönstren, så det gäller att hålla

fingrarna i styr, berättar Michaela

Schwarcz.

För att få ratta de splitter nya bilarna

måste förarna också ha genomgått ett

godkänt körtest – där ungefär hälften

av eleverna kuggas.

– Testet innebär bland annat att du

måste kunna backa ombord och fickparkera

utan att titta i backspeglarna.

I stället måste du lita till 100 procent på

den person som leder dig ombord och

med gester visar hur du ska styra. Det är

inte så lätt, säger Bart Steijaert.

Förarna körs ombord på båtarna i

Jag har jobbat här

i fem år och arbetet

har verkligen förändrats, med

fler och fler bilar för varje år.

minibussar, som hela dagen går i skytteltrafik

i hamnområdet. Väl ombord hoppar

de in i varsin bil och kör därefter försiktigt

av fartyget till anvisad plats.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun,

eftersom bilarna står tätt parkerade.


De tar bussen till jobbet. Stuveriarbetarna Michaela Schwarcz, Camilla Månsson, Tobias Lind och

Lotta Jonsson på väg till ännu en lossning. Treårigt gymnasium, körkort och godkänt förartest är

baskrav för arbetet.

Toyota, Lexus, Ford, Peugeot, Honda och Chrysler är några av de cirka 15 bilmärken som lastas

och lossas i Malmös hamn. Fordonen går vidare till Norge, Danmark och Finland samt Ryssland

och Baltikum. ”Det gäller att köra försiktigt”, säger stuveriarbetaren Michaela Schwarcz.

Copenhagen Malmo Port förfogar i dag över 645 000 kvadratmeter bilyta.

Som mest får 30 000 fordon rum på uppställningsplatsen i Mellersta hamnen.

För att skydda lacken hålls fåglarna borta med hjälp av smällar från en gaskanon.

När Norra hamnen byggs ut frigörs ytterligare markområden till bilhanteringen.

last ska i hamn

En fördel är, enligt Michaela Schwarcz,

att man blir bra på att fickparkera.

– Har man hållit på ett tag så är det

inte så svårt. Ibland kan jobbet tvärtom

bli lite enformigt, men i gengäld har vi

jättebra sammanhållning och gemenskap,

säger hon.

Om en bil blir skadad krävs en noggrann

utredning om vad som hänt och hur liknande

händelser ska kunna und vikas i

framtiden.

– Det är trångt ombord och många bilar

som ska flyttas, så visst kan saker gå fel.

Lyckligtvis har vi hittills inte haft några

allvarligare skador, säger Bart Steijaert.

När japanska biljätten Toyota 2002

bestämde sig för att anlägga sin nordiska

terminal i Malmö innebar det en vändpunkt

för Copenhagen Malmo Port. Då

hanterade hamnen knappt 30 000 bilar

om året. Nu är siffran uppe i 510 000. Sju

gånger i veckan anlöper bilfartyg från

kontinenten och tio gånger i månaden

kommer fartyg från Japan. Utvecklingen

visar inga tecken på att avmattas.

– Det är snarare utrymmet i hamnen

som sätter gränsen, säger Bart Steijaert

som räknar med att utvecklingen av

Norra hamnen ska frigöra ytor för bilverksamheten.

– Vi behöver mer plats och hoppas att

utbyggnaden ska vara klar inom ett par

år, men det beror givetvis på Malmö stads

planering.

I Malmö finns i dag tre bilterminaler,

Toyota, Mototransport och Autolink. Därtill

kommer en fjärde, Skandiatransport,

på den danska sidan. De bilar som ska vidare

till södra Sverige och Danmark går

på lastbil, resten transporteras med tåg.

Malmös strategiska läge och fördelarna

med Öresundsförbindelsen var viktiga

faktorer när Toyota valde etableringsort.

Sedan dess har fler bilföretag insett att de

sparar ledtider och transporter genom att

komma hit, säger Bart Steijaert.

Copenhagen Malmo Port

Copenhagen Malmo Port AB, CMP,

bildades 2001 då hamnverksam -

heterna i Malmö och Köpenhamn

slogs samman.

CMP är i dag ett internationellt centrum

för distribution av bilar och har en

nordeuropeisk position när det gäller

kryssningsfartyg och transit olja. Bilverksamheten

står för cirka 15 procent av

den totala omsättningen, som förra

året uppgick till drygt 730 miljoner

kronor. Antalet anställda på båda sidor

Öresund uppgår till knappt 500.


● trAfik

Mc-kortege för ökad

trafiksäkerhet

Den 7 maj anordnas en moped­

och motorcykelkortege genom

centrala Malmö på temat ”Se

oss – vi vill leva”.

Målet är att alla som färdas på

landets vägar ska få upp ögonen

för sina tvåhjuliga medtrafikanter.

Mc­kortegen startar på Stortorget i

Malmö klockan 17 för vidare avfärd

till Mårtenstorget i Lund

klockan 18.

Läs mer på www.cmmc.se

● fritiD

Segevångsbadet

öppnar i maj

Omklädningsrummen på Segevångsbadet

måste saneras till följd

av mögel. Under tiden kommer

tillfälliga bodar att fungera som

omklädningsrum.

Det innebär att Segevångsbadet

kan öppna som planerat den

10 maj.

● NAturSköNt

kalkbrottet blir

naturreservat

Kalkbrottet i Limhamn blir ett

kommunalt naturreservat senast

2010 och cementverksamheten

i Limhamn flyttas till

Norra ham nen. Kalkbrottet är

norra Europas största dagbrott

och klassas i kommunens naturvårdsprogram

som ett särskilt

värdefullt naturområde.

● prOfiLer

Hedersplats för

framlidna artister

Skådespelarna Edvard Persson,

Nils Poppe och Jullan Kindal

samt regissören Bo Widerberg

är några av de bortgångna artister

och kulturprofiler med

Malmöanknytning som kan få

en hedersplats vid Skeppsbron.

Kulturnämnden har fått kommunstyrelsens

uppdrag att

tillsammans med Tekniska

nämnden utarbeta ett förslag

till en sådan utsmyckning. Kulturnämnden

ska också ta fram

riktlinjer för hur kommunen

ska hantera förslag om olika

typer av minnesmärken i Malmö

från enskilda personer och

organisationer.

● SpOrt

Malmö blir nytt

badmintoncentrum

Seriösa satsningar på idrotten

och en god struktur för spelarutveckling

är tungt vägande skäl

till att Svenska Badmintonförbundet

väljer att etablera ett

Nationellt Träningscenter, NTC,

i Malmö.

Träningscentret ska ta svensk

landslagsbadminton till världstoppen.

Här samlas de allra bästa

seniorspelarna och ges förutsättningar

att utvecklas i sin idrott.

Läs mer på www.badminton.nu

Agne Nilsson och David Nystedt har träffat varandra genom Näktergalen Senior och de hoppas att projektet får leva vidare. ”Det saknas överlag mötesplatser

idag. Särskilt där människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan träffas”, tycker de.

Ålder eller ursprung är inga hinder så länge man är nyfiken på

andra människor, tycker pensionären Agne Nilsson och studenten

David Nystedt. De har lärt känna varandra genom mentorsprojektet

Näktergalen Senior och utbyter gärna erfarenheter.

text: susanna berling • bild: ewa levau

Agne och David möts

över åldersgränserna

Agne och David träffas sedan i

februari ett par gånger i månaden.

Denna dag ses de över en

kopp kaffe i ett kafé vid Universitetssjukhuset

Mas.

– David pluggar till sjuksköterska,

berättar Agne Nilsson.

Jag läser också, kan man

säga. En skrivkurs på Folkuniversitetet.

Drömmen är att ge

ut en roman.

Agne Nilsson är pensionär och

Skånepåg sedan födseln. David

Nystedt flyttade till Malmö från

Stockholm för att plugga. Där

slutar olikheterna. Trots stor

åldersskillnad har de mycket

gemensamt.

– Arrangörerna bakom Näk­

tergalen Senior har verkligen

varit duktiga på att para ihop

oss, säger David Nystedt.

Båda gillar musik och båda

längtar efter ett hus på landet.

Agne till sitt sommarhus i Blentarp,

David till sitt framtida

hem någonstans på skånska

lands bygden.

– Jag funderar på olika kollektiva

lösningar. Kanske i

Blentarp. Agne har visat mig

runt, han växte upp där, säger

David Nystedt.

Och kanske hamnar Agnes röst

en dag i Davids skivsamling. En

gång i veckan sjunger

Agne i en kör med andra pen­

sionärer. Perfekt, tycker David

som gärna vill höra sin nya

väns röstresurser på sin kommande

musiksingel.

Agne Nilsson skrattar och

skakar tveksamt på huvudet.

– Nja, det får vi allt se. David

gör musik med hjälp av ett

dator program. Det är häftigt att

man kan göra musik utan att

kunna spela instrument.

Studiebesök på Malmö Högskola,

teater­ och biobesök och gemensamma

middagar har också

hunnits med under träffarna.

Det är kul att laga mat, men ännu

roligare att äta den, tycker

båda två.

– Vad ska vi göra nästa gång

då? Det är i alla fall min tur att

laga mat, säger David Nystedt.

Att mötas kan vara att bara ta

en fika och snacka, alla möten

behöver inte ge någonting.

Mentorsverksamhet

Näktergalen Senior är ett

försöksprojekt som riktar sig

till studenter på Malmö Högskola

och äldre i Södra innerstaden

och Fosie. Mentorsverksamheten

Näktergalen

har funnits i tolv år men har

tidigare handlat om att studenterna

ska vara mentorer

åt barn.


FRILUFTSBAD

Snart öppnar friluftsbaden för säsongen!

Lindängsbadet. Säsongspremiär preliminärt 1 juni. För öppettider:

tel 040-222905, 040-6643130, www.malmosim.nu

Segevångsbadet. Öppnar preliminärt 10 maj. För öppettider:

tel 040-288160, 040-288167, www.skran.se

Rosengårdsbadet. Öppnar 6 juni. För öppettider:

www.malmo.se/rosengard

Läs mer på www.malmo.se/sportfritid

www.malmo.se

Malmö förtroendenämnd

Har du frågor, synpunkter

eller klagomål som rör

Malmö kommuns

vård och omsorg?

Vi är till för dig!

Förtroendenämnden är neutral och

har tystnadsplikt. Du får vara anonym.

MALMÖ FÖRTROENDENÄMND

August Palms plats 1

SE-205 80 Malmö, Sweden

Telefon 040-34 11 24

Telefax 040-34 20 84

ingegerd.norman@malmo.se

www.malmo.se/fortroendenamnden

Hej alla som vill vara med och påverka

Vi vill veta vad just du tycker! Så kom till vårt tält i parken,

ta en kopp kaffe, lyssna på en skön trubadur, häng med

på trädvandring och prata med oss som arbetar med

underhållet av din närmiljö. Vad gör vi bra och vad kan vi

bli bättre på? Du är lite av en vardagsexpert på just din

park och vi vill gärna ta del av din kunskap. Och du - du

har chans att vinna boken ”Träd i Malmö”.

Hälsningar gatukontoret

TORUP/BOKSKOGEN

Nu rullar Torupsbussen igen: söndagar 13 april - 8 juni!

Från Malmö kl 10.00 eller kl 13.30. Hållplatser: Malmö stadion, John

Ericssons väg, Södervärn läge A, Nobeltorget och Västra Skrävlinge.

Torup/Bokskogen är en självklar utgångspunkt för dig som vill motionera

i en underbar bokskogsmiljö! Här finns motionsspår, promenadstigar,

vandringsleder, styrketräningslokal och en skogslekplats med

utmaningar för både barn och vuxna. Varför inte avsluta besöket med

bastubad eller koppla av över en kopp kaffe på Friluftsgården.

Läs mer på www.malmo.se/torup

eller ring 040-34 25 50.

Fritidsförvaltningen • www.malmo.se/sportfritid

Veckans park-turnén våren 2008

Tisdag 6 maj Enskifteshagen

kl 17-19, trädvandring 18.00

Tisdag 13 maj Cronhielmsparken

kl 17-19, trädvandring 18.00

Tisdag 20 maj Djupadalsparken

kl 17-19, trädvandring 18.00

Tisdag 27 maj Lyckesholms-

parken kl 17-19, trädvandring 18.00

Läs mer på: www.malmo.se under Parker & stränder


16 | VÅRT MALMÖ

Frisk lu� är bra för alla – även under pollensäsongen. Elliott Hansson och André Galimberti spelar

fotboll tillsammans.

Spring i benen på allergiförskola

Barnen stojar och springer omkring i vårsolen. Det kunde vara

vilken förskola som helst i Malmö – fast med en avgörande skillnad.

TEXT: MAGNUS GATEMARK • BILD: MARTIN LINDEBORG

– Barnen här har olika sorters

allergier. Vi har även barn som

är astmatiska och extra känsliga

mot infektioner, berättar Pia

Edgren, barnskötare vid Änggårdens

förskola som är Malmös

enda allergiförskola.

Också här är våren e� erlängtad,

även om en del av barnen

till följd av sina allergier måste

prepareras lite extra innan de

springer ut i solskenet.

– Vi har inga restriktioner

under pollensäsongen, alla barn

får vara ute så mycket som möjligt.

Vi vill tillvarata det friska

hos alla barn. De som besväras

av pollen får i stället extra medicin,

för det är viktigt att vara ute

i friska lu� en även om man är

allergiker, förklarar Pia Edgren.

Änggårdens förskola har 32 platser

och tar emot barn från hela

Malmö. Även barn från andra

kommuner kan få plats, under

förutsättning att hemkommunen

betalar.

– För föräldrarna innebär det

en extra trygghet att veta att deras

barn vistas i en allergisäker

miljö, säger Pia Edgren.

Allergiförskolan följer samma

pedagogiska principer som

MITT MALMÖ | KARIN RAMSING

andra förskolor. Däremot måste

vissa regler följas. Lokaler och

inredning är allergianpassade

och städas dagligen. Maten tillagas

i ett dietkök av utbildad

kokerska utifrån barnens speciella

behov.

– Ägg, fi sk, skaldjur eller nötter

får inte serveras, det är jättefarligt

för en del av våra barn,

berättar förskolläraren Agneta

Rosenqvist som tillsammans

med sina kolleger är specialutbildad

för att hantera allergier

och överkänslighet.

Personalen har järnkoll på ur

Doftminnen i mitt Malmö

För många år sedan, i slutet av

70-talet, bodde jag på Högaholm

och jobbade på Värnhems sjukhus.

Mina dagliga cykelturer

gick i rak sydlig – nordlig riktning

förbi industrierna utmed Norra

Grängesbergsgatan. Jag brukade säga

att cykelturen där var som att få en extra

frukost genom luktsinnet; det var de

nybakade do� erna från Pågens, de fruktiga

och söta lukterna från Malacofabriken

som gjorde godis och något som

liknade charkuterier, kanske var det

från Tripasin.

De två sistnämnda � nns inte kvar i dag,

men när jag lite senare i livet bytt både

bostad och arbetsplats, kunde jag återuppleva

vissa do� er. Då hade jag � yttat

till Oxie och under 90-talet cyklade jag i

stort sett dagligen tidiga morgnar till

Umas. Turen gick genom koloni området

Jägershill och om vinden kom lite från

norr kunde jag känna do� erna av häst

från Jägersro. När jag var nästan framme

vid min arbetsplats kom do� erna från Pågens,

och jag minns att ett av de första

”jultecknen” var när det do� ade pepparkakor,

det kanske var i oktober. Det var

en speciell känsla.

Ett av mina allra tidigaste do� minnen

är emellertid från min barndom på

60-talet när Mazetti fortfarande gjorde

choklad på Bergsgatan. Min far jobbade

på tidningen Arbetet mitt emot, och vi

barn var överlyckliga när vi � ck hälsa på

honom där, inte minst för att vi � ck

känna de ljuvliga chokladdo� erna.

Barnen på Änggården har egna allergimediciner med sig. Här får André Galimberti andas in ett

ämne som vidgar lu� rören.

vilka byttor och muggar barnen

äter och dricker, så att ingen ska

riskera att få i sig rester av något

farligt.

I förskolans medicinskåp har

varje barn sina egna läkemedel

med noggranna instruktioner

om hur de ska doseras – och vad

man gör om någon får en allergisk

chock och exempelvis får

svårt att andas.

– I värsta fall kan det handla

om minuter, men hittills har

vi lyckligtvis inte ha� några

incidenter, berättar Pia Edgren.

Även allergifria syskon kan,

Vi var väldigt avundsjuka på honom

och hans arbetskamrater som dagligen

� ck ta del av detta. Själv var

varken han eller hans kollegor

särskilt imponerade, vilket vi

barn inte kunde förstå.

För några år sedan var jag vid

ett antal tillfällen på kurser eller

seminarier i Mazettihuset,

och döm om min förvåning när

jag e� er alla dessa år utan chokladtillverkning,

kunde känna igen doften

när jag gick in i byggnaden!

Do� en var lika stark och tydlig

som den jag kände på gatan

utanför när jag var barn.

Och även om jag var

imponerad av att

i mån av plats, få komma till

allergiförskolan. Detta för att

de inte ska släpa hem de allergiframkallande

ämnen som � nns

på en vanlig förskola. Barnens

hemmiljö ska vara fri från pälsdjur

och rök.

Den som vistas på förskolan

får inte heller använda parfym

och andra ämnen som framkallar

starka do� er. Det gäller även

personalen.

– Ja, vi luktar aldrig gott. Men

det är för barnens bästa, säger

Pia Edgren med ett skratt.

Läs mer på www.malmo.se/

anggardensallergiforskola

do� en satt kvar i väggarna,

kunde jag lite lättare förstå

de vuxna som inte

tyckte det var något

särskilt då på 60-talet.

Så gott luktade det ju

inte!

Men do� minnena

sitter kvar och ger

associationer i hela

livet!

Karin Ramsing.

VAD TYCKER DU? VILL DU SKRIVA HÄR? KONTAKTA PETER JOHNSSON, 040-630 64 01, PETER.JOHNSSON@GIVAKT.SE

bild: ewa levau


www.indido.se BUR 1107

HUR VILL DU BO?

Bekymmersfritt!

Allt finns inom räckhåll när du bor i Burlövs Bostäder.

Utmärkta kommunikationer gör det enkelt att pendla.

Fina omgivningar och ett tryggt boende.

Upptäck möjligheterna med Burlöv. Välkommen att

höra dig för om en bra lägenhet hos en bra värd.

Ring hyresavdelningen

tel. 040-53 97 30

Burlövs Bostäder AB

Box 103, 232 22 Arlöv tel 040-53 97 00 info@burlovsbostader.se

Söndagsöppet

på åter vinningscentralerna!

Öppettider på återvinningcentralerna

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

6.30 - 21

9 - 17

11 - 17

11 - 17

stängt

9 - 15

9 - 15

Ge dina växter en bra start med vår näringsrika

plantjord av återvunnet trädgårdsavfall

Spelar du för mycket eller känner

du någon som gör det?

Ring oss vi kan hjälpa dig!

Telefon: 040-21 10 81

Måndag – fredag 08:00-13:00

KLIPPKORT

PRO:s Jubileumsdag

i Malmö Folkets Park

22 maj, kl.10.00-16.30

www.promalmo.se

MALMÖ KÖPENHAMN

• 10 resor - 390:-

• I mån av plats på alla turer

• Ett klipp per person

• Kortet giltigt 90 dagar

Vi har möte tisdag och torsdag

kl. 18:30-20:45

Olof Palmes Plats 1, 4 vån (Folkets Hus, Nobeltorget)

malmo@spelberoende.se

www.spelberoende.se

390:-

Police

After shave 100 ml

KLIPPKORT 10 RESOR 390:-

Malmö Köpenhamn

�I mån av plats på alla avgångar till/från Köpenhamn

�Ett klipp per person, två klipp för två personer osv...

�Kortet giltigt 90 dagar, t o m: ............................................

Biljettnr:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HALVA

PRISET!

– GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER –

HERR

Sysavs S plantjord med

Van Gils presentset

ggrönkompost

är en ren

edt 30 ml + deo-spray

ooch

unik naturprodukt

Fler halva priset varor i butiken • Kronprinstorget

aav

hög kvalitet.

HERR

399:- 199:-

Plantjorden fi nns att Boss Baldessarini Del Mar

Malmö. DAM Tel 040-26 34 00

Lacoste edt 50 ml

köpa på Sysavs

återvinningscentraler

edt 50 ml

Van 499:- Gils 2 4 9:-

499:- 2 4 9:-

Basic Instinkt After shave 40 ml

Fler halva priset varor i butiken

Kronprinstorget Malmö. Tel 040-26 34 00


Exempel

50% rabatt

FÄRDIGA RAMAR

Största sortering • Superpriser

Enkla kort .....Fr. 0,50

Dubbla kort

med kuvert ................... Fr.1,50


PARTIERNA

I KOMMUN-

FULLMÄKTIGE

FOLKPARTIET

Östergatan 3,

211 25 Malmö

Telefon: 040-33 08 70

Fax: 040-33 08 79

malmo@liberal.se

www.folkpartiet.se/malmo

KRISTDEMOKRATERNA

Storgatan 49

211 42 Malmö

Telefon: 040-23 54 74

Fax: 040-97 32 30

malmo@kristdemokrat.se

www.malmo.kristdemokrat.se

MILJÖPARTIET

Bergsgatan 6

211 54 Malmö

Telefon: 040-23 46 00

Fax: 040-23 05 33

malmo@mp.se

www.mp.se/malmo

MODERATERNA

Hans Michelsensgatan 9

211 20 Malmö

Telefon: 040-699 22 00

Fax: 040-699 22 10

malmo@moderat.se

www.malmo.moderat.se

SOCIALDEMOKRATERNA

Olof Palmes plats 1

214 44 Malmö

Telefon: 040-631 22 30

Fax: 040–660 73 44

socialdemokraterna

@malmo.sap.se

www.malmo.sap.se

SVERIGEDEMOKRATERNA

Telefon: 040-19 09 85

Fax: 040-32 05 33

malmo@sverigedemokraterna.se

www.sverigedemokraterna.se/

malmo

SVERIGES PENSIONÄRERS

INTRESSEPARTI

V Rönneholmsvägen 59B

217 41 Malmö

Telefon: 040-91 88 37

www.spi-partiet.org

spi.malmo@spi-partiet.org

VÄNSTERPARTIET

Nobelvägen 51

214 33 Malmö

Telefon: 040-96 64 67

Fax: 040-19 27 50

www.vansterpartiet.se/malmo

malmo@vansterpartiet.se

Du vet väl att du kan

följa kommunfullmäktige

direkt – via internet?

Läs mer www.malmo.se

I bokcirkeln Hattnålarna får ingen tala till punkt. Trots det – eller kanske just

därför – fortsätter vi att träffas någon gång i månaden för att dricka te och

diskutera person porträtt, berättarröster och favoritcitat. Listan över lästa

böcker börjar bli lång. Här är några av de romaner som vi gillat allra mest.

Bokcirkelns bästa

– sju lysande romaner

BÖCKER

hege kristin nyman

… tipsar om böcker i Vårt Malmö.

Vad jag älskade

Siri Hustvedt

Konstvetaren Leo

Hertzberg ska snart

pensioneras. Han ser

tillbaka på sitt liv och

de männi skor som stått

honom nära – Bill,

Erica, Violet och och sonen

Matthew. Kristallklart

och och intensivt om allt

som livet för med sig – arbete, kärlek, vänskap

och sorg.

Tillrättalägganden

Jonathan Franzen

Som alla olyckliga

familjer familjer är familjen

Lambert olycklig på

sitt eget vis. Föräldrarna

Enid och Albert Albert har har

gått på grund i ålderdomen.

De De tre vuxna

barnen Gary, Chip Chip och

Denise vill allt annat

än att komma hem för att � � ra jul tillsammans

innan föräldrahemmet säljs. Tillrätta läggan -

den är en smart och rolig satir om dysfunktionella

relationer.

Kärlekens raseri

Ian McEwan

Joe och Clarissa är

inställda på en angenäm

lunch i skuggan

av en turkisk turkisk ek i gröngräset.

Men deras picknicknick

avbryts av ett lu� lu� -

ballongshaveri och deras

liv går över styr när

Joe möter Jed Parry. Ian

McEwan är lika skicklig på att gestalta livets

inre dramatik som den yttre.

Högläsaren

Bernhard Schlink

Det här är ingen vanlig

kärleksroman. I I sextiotalets

Tyskland inleder

den den femtonårige Michael

en a� a� är med den

sensuella och betydligt

äldre Hanna. Men

Hanna försvinner.

Flera Flera år senare ses de

igen när han sitter med i en seminariegrupp

som bevakar en nazisträttegång. Hanna är en

av de åtalade vakterna. Och plötsligt ställs de

stora frågorna om frihet och ansvar på sin

spets.

Dårskaper

i Brooklyn

Paul Auster

Nathan Glass är frånskild,

har har lungcancer

lungcancer

och fyrahundratusen

dollar dollar på på banken. banken. Han

letar e� e� er ett fridfullt

ställe att dö dö på. på. Någon

förslår Brooklyn, Brooklyn, så så

han hyr en en trea med

trädgård på First Street. Paul Auster är på

gott humör i den här skrönan.

Berättelsen om Pi

Yann Martell

Pi är en berättelse om överlevnad, människans

utsatthet och fantasins kra� . Det är

också en bok som är rolig att läsa. Pi Patel

ska emigrera till Kanada tillsammans med

sina föräldar. Men båten går under och Pi

be� nner sig ensam på Stilla havet i en livbåt

tillsammans med en hyena, en zebra, en

orangutang och en bengalisk tiger.

Blonde

Joyce Carol Oates

Det här är en bok du inte ska missa. Nästan

niohundra sidor och alldeles, alldeles underbar.

Joyce Carol Oates har skrivit en � ktiv roman

om Norma Jean Baker – känd över hela

världen som Marilyn Monroe. Att så gott som

varje sida känns sann är ett litterärt mirakel.

- mitt i Pildammsparken

040-96 76 36

VÅRT MALMÖ | 19

SERIEN – MICKE BORG

tecknar du? vi vill gärna få din bild av

malmö. skriv till info.malmo@givakt.se

Sommar

Välkommen till

MATSAL, CAFÉ OCH UTESERVERING

Specialarrangemang för företagsfester,

bröllop och andra högtider

www.margaretapaviljongen.se

patientnämnden är till för dig

Har du frågor, synpunkter eller

klagomål på hälso- och sjukvården

och folktandvården i Skåne?

patientnämnden skåne, 291 89 kristianstad

telefon 0770-11 00 10


20 | VÅRT MALMÖ

bild: peter johnsson

MALMÖKRySSET

Klarar du

Malmökrysset?

Du har en typisk Malmömiljö

till din hjälp när du löser krysset.

Klipp ut korsordet och skicka in

lösningen senast den 10 maj

2008 till:

MalmöKrysset

Vårt Malmö

205 80 Malmö

Glöm inte att fylla

i namn och adress.

TEXTA GÄRNA!

............................................................

NAMN

............................................................

ADRESS

............................................................

POSTNUMMER & ORT

De fem först öppnade rätta lösningarna

vinner var sin t-tröja

från Malmö stad. Rätt lösning

hittar du i nästa nummer av Vårt

Malmö, den 26–28 maj 2008.

Vinnare nr 3 2008

Det var många som kryssade rätt

i förra numret av Vårt Malmö. Vi

har dragit fem vinnare som får var

sin t-tröja från Malmö stad.

Lisbeth Rosendahl, Malmö

Zita Serléus, Malmö

Willy Isaksson, Limhamn

Elisabeth Rosén, Malmö

Viggo Pettersson, Malmö

BAKVÄNDA MALMÖ

VM-kryss 4/08

bild: olga schlyter

SYDSVENSKANS HUS I 15 VÅNINGAR

UPPFÖRDES 1958-65 EFTER RITNINGAR

AV ARKITEKTEN STURE KELFVE. HÖGHUSETS

FASAD BESTOD AV VIT CARRARAMARMOR,

MEN IDAG ÄR DEN KLÄDD MED

PLÅTKASSETTER.

PYSSLINGAR

MED EGEN GA-

TA I HUSIEGÅRD

LÄSER

MÅNGA

I MALMÖ

SÖKER

KAKA?

LUAS

MED

FÖRDEL

TON

EFTER

MI

AKVA-

VIT

KVICKT

DJUR

FÖRMÅR

GÖR

SLUT PÅ

ÄMNAR

NOBEL-

VÄGEN

I VÅRT

STADS-

VAPEN

BILDAS

PÅ SÅR

MITT I

MATEN

ERSÄT-

TER MAN

KAN DU

TRISS-

LOTTER

LEVER

JORD-

NÄRA

SÄTT

ATT BE-

SKÄRA

PILAR

VÖRD-

NAD

MÅSTE

BESLUT

KVINNO-

NAMN

SKA EN

FARS

MARK

MOT

AVGÄLD

BLEV

AMANDA

JENSEN

TVÅA I

SÄGS

OM

CHARM

STOR IN-

KOMST-

KÄLLA

FÖR SDS

STJÄR-

NA

SKRI-

KIG

HISTO-

RIA DU

HÖR

KOA-

GULERA

KAN MAN

LARM

Är du hemma i stan?

Hittar du överallt? Då är det här tävlingen för dig. I varje nummer kommer vi att

fotografera en plats i stan och spegelvända den. Det är upp till dig att lista ut var

någonstans vi är. Den här månaden undrar var bilden är tagen.

(Lösningen kommer i nästa nummer.)

VÄTE

bild: peter johnsson

Förra månadens bild är

tagen över parken Källängen

mot kvarteret Kaplanen

som byggdes 1948.

I bakgrunden syns Universitetssjukhuset

MAS

och tornet som syns bakom

sjukhusbyggnaden tillhör

det gamla vattentornet

i Pildammsparken, ritat av

Harald Boklund.

SALTKRÅ-

KANMAN

SÅVIDA

bild: jörgen kling

Lösning VM-kryss mars-08 nr 3 2008

GLOSTORPS KYRKA ÄR I GRUNDEN EN MEDELTIDA KYRKA. DAGENS FASAD ÄR

FRÅN 1860-TALET, FÖRUTOM TORNET SOM ÄR FRÅN 1700-TALET. DET FINNS

INGA SYNLIGA SPÅR AV DEN MEDELTIDA KYRKAN, MEN KYRKAN RYMMER

FORTFARANDE EN DEL INVENTARIER FRÅN ÄLDRE PERIODER. DOPFUNTEN

ÄR ÄLDST, DATERAD TILL 1100-TALET OCH TROLIGEN FRÅN OXIEMÄSTARENS

VERKSTAD. ETT ANNAT MEDELTIDA FÖREMÅL ÄR ETT KRUCIFIX I TRÄ FRÅN

1400-TALET. ALTARTAVLAN OCH PREDIKSTOLEN ÄR BÅDA FRÅN 1500-TALET.

KÄND

NILS-

SON

SMIL

FÖR

DANSK

GUD

MED

EGEN

GATA

HELT

FEL

HAN VAR

SPORT-

CHEF PÅ

SDS

GEMEN

SKA

KVARN

AUTO-

STRA-

DAN

ÄR DET

BRA PÅ

DISCO

ÄR MAN

I BOK-

SKOGEN

SÅDAN

FÖLJER

VÄGEN

MARK-

MÅTT

STRA-

VIN-

SKIJ

PÅ NOTA

BLIR

SAGAN

HÄRCHEF

HARALD,

POLITIKER

ER-

BJUDA

DEN GÅR

EN DEL

IN I

BESTIA-

LISKA

KYLA

TRÄD

MED

MALMÖ-

GATA

GICK AN

HEMSK

KÄND

MALMÖ-

PASSAGE

KAN

MALMÖ

LITE

TILL

HASSE

A.-MO-

NOLOG

SLIPP-

RIGA

GER GA-

TUNAMN

PÅ KROKS-

BÄCK

ÄR JU

EN MAL-

MÖBO

STADS- HÅLLS TIDS-

DEL VID PÅ ANGIV-

VÄS BÖCKER ELSE F

Ö MED

ODEN-

SE

GÖR FIN

BARN VAGN

GÄRNA

HAR VI

ALLA

VARIT S

P E R C

NÄRA

GLOSTORP Y TELE-

MÄRKE L O C K

L E E N D E

DRAB-

BAR H

MOBBAD Å

L A T O K T A N

HIT HÖR

GLOS-

TORP K

KAN GE

SLÄKT TEATER-

SEGE

UPPLE- OCH

VELSE RÖNNE

REP-

RIS-

ORD I

H O L M G Å N G

Ä X A

GULLIG

SNUS-

GRAD R A TVÅ

LIKA E

R I N G A R E N

E

FILM-

UFO

MYTOLO- E

GIHUND T

BRAND-

KÅRS-

ORDER

SOM

ETT

DIS

K

KAN

TÄNDA

SAMLAR G N FACK I S T A

A L

SKÅ-

NE- A ORTE

S L Ö V

N O R R B Ä C K

MALMÖ-

KLUBB

2008 M A I K O

LARS

LENDROP

M Å GAV ÅKER

NAMN L L

A R P

MÖLLER

I MÅLET

GUDOM J

SMUT- N SIG O R E N B

T A T T O O

SPAD

ELLER

LAG

STRYK-

MÅTT

TRÄD

GREKISK

TRAGEDI E K

A N

SKRIVS

RUNT

LARS-

SON I

MFF

SÄGS

OXE

VARA

STÖR-

RE

MÖTEN S

BEN-

SIN-

TAL

GÖR

ANDRA

ICA PÅ TONEN

MÅNGA TOFTA-

PIZZA

DROPP-

NÄS VOLYM R E

ÄR FLERA

LUGNET-

IDYLLER R I

YSTAD-

EVENE-

MANG

V N A

KORT

FÖR

TISDAG T I

PERU-

ANNAT STAD

FÖR L BADA

S T Ä M M O R

HAR TILLTAL

LOTTO-

VINNARE

ANDERS

MALM N I BUR-

GEN T DJUR-

SPORT

FODER

PÅIS- G

LAND L I

ETT

ÄR EN

MASSA

ANGER

KUNG-

LIGHET

O

R

T

E

A

X

ÄR ROS-

FÖRE BUSKEN L PETRI

GÖK- T A G G

KYRKA ÄMNE

BO-

ÄR JU

STADS-

SALT-

ELÄNDE S L U M A

HOLM

R I

NÅGOT

HÅR- S FINT

K

L

TÅLIG

FÖRE O

PALLAS

I N

Ö

G

M

A

SKRI-

HÄLL-

STORT

VARE P R I N T E R REGNA Ö S A VARU-

KLURIK

HUS I K E A

V

H

FÖR-

MODAR

TESTA-

MENTE

ADLIGT

HAR

MÅNGEN

IDROTTS-

MAN

JÄRN-

ORD

IRAK-

STAD

DOFT-

ANDE

VIRKE

KLURIK

PRESS

STÖR I

SMÅBÅTS-

HAMNEN

VÄRLDEN

I MALMÖ

I ADRESS

BILDAR

ME-

NING

OTRO

SKÅNE-

ORT

MED KUR-

HOTELL

MAT-

TOR

KLAV

MELLAN-

VÅG

KUL-

VERT

FILM-

RICH-

ARD

KNÄCKS

AB I

KÖPEN-

HAMN

KAR-

VADE

FÖRE-

GICK

MALMÖ-

HUS

MALMÖ-

REGE-

MENTE

MED 4

RÖK

OCH

DIMMA

KORT-

NUM-

MER
BRÄCK-

LIG

RED-

HAWKS

SVÅRA

RIVAL

BAD-

RUMS-

MÖBEL

DET HAR

SIN

KUNGA-

STATY

STA-

BILT

TRÄD

PRESS


Konsert

Reggaepionjär och soulman till Malmö i sommar

Två musikaliska tungviktare kommer till Malmö Folkets Park i sommar. Reggaepionjären Jimmy Cli� och

soul legendaren Solomon Burke spelar på Stora scenen den 2 respektive 23 juli. Solomon Burke räknas till en av

de största soulsångarna genom tiderna, med låtar som ”Cry to Me” och ”Everybody Needs Somebody to Love”.

Jimmy Cli� slog igenom med ”You Can Get It If You Really Want”. Den � ck tillsammans med de andra låtarna

från � lmen ”The Harder They Come”, där han också spelade huvudrollen, en avgörande betydelse för reggaens

genombrott hos den internationella publiken. Läs mer på http://malmofolketspark.se

Kate Alvesparr tränar sin ponny Dana inför årets galoppsäsong. Kusinen Lovisa Fagersten tar ett testvarv med shetlandsponnyn Bonnie. Hästar av samma

ras deltar i ett uppvisningslöp för de minsta ryttarna under Malmö City Horse Show.

> Ponnyrace och

fältritt i Malmö

Den 24-25 maj fylls Ribersborg

med häst- och hund-

aktiviteter för stora och

små. Höjdpunkten är

världscuptävlingen i fälttävlan

som lockar deltagare

från hela världen.

text: susanna berling

bild: gisela svedberg

De allra yngsta kan under häst-

och hunddagarna delta i en

galopptävling.

Malmö City Horse Show

Kate Alvesparr tränar sin

c-ponny Dana inför säsongens

tävlingslöp. Hon brukar vara

funktionär under Malmö City

Horse Show och ska i år vara

funktionär för ponnygaloppen.

– Det är en sportgren där det

går riktigt fort, det gillar jag,

säger hon.

Det är unikt i världen att ha en fälttävlansbana

så centralt i stan som

den på Ribersborg.

Tid: 24–25 maj 2008. Plats: Ribersborg, Malmö. Fri entré.

Läs mer www.malmo.se/malmocityhorseshow

Hennes kusin Lovisa Fagersten

testar galoppbanan på

hemmaplan med shetlandsponnyn

Bonnie.

– Hon är lite envis, det kan

såna här små hästar vara, säger

Lovisa Fagersten.

De vuxna ryttarna tävlar under

Malmö City Horse Show i grenarna

dressyr, terrängritt och

banhoppning.

Samtliga är moment i fälttävlan

som är en slags triathlontävling

till häst. De ekipage

som har snabbats tid på terrängritten,

� est poäng i dressy-

ren och minst fel i banhoppningen

kvalar vidare.

Förutom hästtävlingar bjuder

Malmö City Horse Show på

uppvisningar av hundar och

kaniner, samt shoppingstånd

med presenter till både fyrbenta

och tvåbenta.

Fältävlanstävlingarna under

Malmö City Horse 2008 är

Skandinaviens största. Nytt för

i år är att hela arrangemanget

har fri entré både dagarna,

samt att Malmö stad står som

huvudarrangör.

– Det är unikt i världen att ha en

fälttävlansbana så centralt i

stan som den på Ribersborg, säger

Viveca Byhr Lindén, projektledare

på arrangemangs -

enheten, Malmö stad.

28 APRIL TILL

28 MAJ

Allt du behöver veta om

Malmös nöjen och kultur

www.malmo.se/attgora

> Barn & familj

Disney 80 år Jubileumsutställning.

Upplevelsemuseet Leksaksland

tis–sön kl 11–18.

Bakomtapetenmonstret Lekfullt

fysisk och musikalisk föreställning av

4:e teatern. Barnens scen 29–30 april

9.15 & 10.45.

Rut & Knut leker doktor med Teater

Pero. Barnens Scen 2 maj kl 9.15 &

10.30, 3 maj kl 14.

Vilse i drömmarnas värld Händelserik

resa i drömmarnas förtrollade

värld med Malmö Cirkusskola.

Barnens Scen 12–13 maj kl 9.15

& 10.30, 17 maj kl 14.

Nalles idrottsgala Malmö Symfoni-

Orkester samt elever från Skånes

Musik– och kulturskola. Konserthuset

17 maj kl 12, 14 & 16.

> Dans/klubb

Tangopraktika Dans –tangomusik

och tangomagi. Torpgatan 21: 2, 9, 16

& 23 maj kl 20.30–24. Arr Camarin.

Fullt ös 60–&70–tals musik. Chokladfabriken

2, 9 & 16 maj kl 19.30–01.

Original Bangarang med Safari

Sound Reggaeklubb. Inkonst 8 &

22 maj kl 22–03.

Danskväll Dans till känt dansband.

Casino Cosmopol 23 maj kl 21.30–01.

Raw Brittisk undergroundmusik.

Inkonst 23 maj kl 23–03.

Minnenas afton DansGala med

Malmö Brandkår Big Band och artister.

Amiralen 24 maj kl 20.30–00.30.

> Föredrag/litteratur

Malmö Stadsarkiv Föredrag. Möt

Danmark i Malmö–arkiven berättar

del I: 29 april kl 18.30, del 2 (guidad

tur): 6 maj kl 17. Hantverksmästare i

Malmö 1658; 27 maj kl 18.30.

Malmö Stadsbibliotek Föredrag.

Riksdagen nära dig – möt Malmös

riksdagspolitiker 28 april kl 16–18.

Att guldkanta tillvaron, vanan och

ovanan att tjusiggöra allt mera 28

april kl 18.Hand med hund 3 maj kl 13.

Kultur åt alla?5 maj kl 15. Varför är det

så tyst? Samtal och diskussion kring

Vad | Rut & Knut leker

doktor

Var | Barnens scen

När | 2–3 maj

bild:mathias johansson


foto: peter westrup

Vad | Thomas Di Leva

Var | Victoriateatern

När | 7–8 maj

Vad | Dödsdansen

Var | Intiman

När | T o m 10 maj

Vad | Soniquete Flamenco

Var | Jeriko

När | 9 maj

Vad | Bondens Egen

Vårmarknad

Var | Drottningtorget

När | 24 maj

> Info & biljetter

utställningen 7 maj. EU som engergi–

och klimatunion 8 maj kl 16. Den

svenska sovjetimigrationen 13 maj kl

17. Den farliga okunnigheten 21 maj

kl 17. Delta – en antologi av Skrivarlinjen,

Skurups folkhögskola 26 maj

kl 17.30.

Studieförbundet Vuxenskolan

Föredrag. Vadå klimathot? 29 april

kl 19.30.Med kameran som dörrnyckel

6 maj kl 19.30.

Allmänbildning Talk show där

konstnären Olof Olsson uppträder i

rollen som TV–personlighet. Malmö

Konsthall t o m 28 maj ons kl 19.

Café Macondo Socialt forum med

föredrag, framträdanden och diskussionsgrupper.

N Skolgatan 10B;

29 april kl 19. Arr Latinamerikanska

Kulturhuset.

Esperanza Informationsmöte om det

Europeiska Social Forumet i Malmö

2008 och � lmen Espereranza. Stadsbiblioteket

6–7 maj kl 16–18.

Odla– necessere est. Föredrag av

trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson.

Katrinetorps gård 6 maj kl 19.

Arr Vuxenskolan.

Performanceföredrag Konsthögskolan

i Malmö 7 maj kl 13.

Arr Lilith Performance Studio.

Ge svar på tal – rätt sagt på rätt

sätt Lär dig tala med förnu� och

känsla. Nöjesteatern 8 maj kl 13.

Arr Lära för Livet.

Att Coacha från det stora till det

lilla Norbuling Mindfulness Center

15 maj kl 18.30.

Stanza Litteraturkväll med uppläsningar,

musik m.m. Inkonst 15 maj

kl 20. Arr Rámus förlag.

Mödrar och söner Litteraturkväll /

föredrag med Theodor Kallifatides.

Bellevue Parks restaurang 19 maj

kl 18.30. Arr Litteraturens Vänner i

Skåne.

Är du pensionär och tycker om att

läsa böcker? Inspiration och tips.

Stadsbiblioteket 21 maj kl 14.

> Guidade turer

Malmö Museer Veteranbesättningen

berättar om livet ombord på ubåten

U3. Teknikens och sjöfartens hus tis

& sön kl 13–16.

Malmö Panorama Sightseeing med

buss på fyra språk: svenska, engelska,

tyska och spanska. Avg fr Norra Vallgatan

fr 3 maj lör & sön 13.30. Arr

Strömma Turism & Sjöfart.

Malmö Stadsbibliotek Guidad

visning 6 maj kl 17.

Pålssonhuset Historisk visning av

huset och dess jordbundna historia

på slättgården från 1820–talet.

Käglingevägen 147: fr 18 maj sön kl 14.

Arr Käglinge Egnahemsförening.

Kulturcentralen (Inkonst, Mix Musik, Jazz i Malmö,

Dansstationen, Victoriateatern, Expressteatern m fl .) ..............040-10 30 20

Barnens scen ..........................................................................040-709 91

Blå Båten .................................................................................040-97 25 11

Drömmarnas Hus ..................................................................040-31 15 80

Fritidsförvaltningen, sportinfo ............................................040-34 25 20

Julius Biljettservice ................................................................0775-70 04 00

KB / Ticnet ...............................................................................0771-70 70 70

Loftet / Litteraturens Hus .....................................................040-611 89 90

MAF / Malmö AmatörteaterForum .....................................040-10 30 40

Malmö Brandkårs orkester ..................................................... 040-34 28 64

Malmö Dramatiska Teater....................................................040-20 86 10

Malmö Föreläsningsförening ............................................ 040-91 30 73

Malmö Museer .......................................................................040-34 44 38

Malmö Opera ..........................................................................040-20 85 00

Malmö Stad .............................................................................040-34 10 00

Malmö Stadsbibliotek ...........................................................040-660 86 01

Malmö Turism .........................................................................040-34 12 00

MSO / Konserthuset ..............................................................040-34 35 00

Musikhögskolan .....................................................................040-32 54 66

Musik i Syd / Palladium ........................................................040-32 54 66

Skånes Dansteater .................................................................040-20 85 00

Slagthuset ...............................................................................040-711 11

Stadion & Malmö IP...............................................................040-34 26 81

> Musik

Stompin’ At The Savoy Live jazz

med Mattias Nilsson och gäster.

Café Rasoir ons kl 20–23.

Examenskonsert Elever från Musikhögskolan.

Rådhuset 28 april kl 19.

Monday Night Big Band Storbandsjazz.

Mattsson´s Musikpub 28 april &

26 maj kl 20.30.

Diplomkonsert Musikhögskolans

elever. Rådhuset 29 april kl 19.

Badi Assad Brasiliansk gitarrfantom

med superröst. Jeriko 29 april kl 19.30.

Arr Jazz i Malmö & Mix Musik.

Valborgskonsert Malmö Kvartettsångsällskap

med Malmös största

manskör sjunger in våren.

Mar garetha paviljongen 30 april kl 19.

Fridhems Folkhögskola Elevkonsert

med unga lovande musiker. Jeriko 1

maj kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

La Sonnambula Opera. Malmö

Opera 2 maj kl 19, 11 & 18 maj kl 18,

22 & 28 maj kl 19.

Buckaroos Rock’n’roll. Blå Båten

2 maj kl 20.

Stefan Sundström och Tina Ahlin

Konsert med picknick. Victoriateatern

2–3 maj kl 19.30.

Nordiska musikkårerna Konsert.

Musikhögskolan i Malmö 3 maj kl 15.

Arr Spårvägens musikkår.

Geitungen Fartfylld norsk folkmusik.

Barnens Scen 3 maj kl 19.30.

Arr Malmö Folk.

KammarSerien – Unga Salomon

Unga musiker på toppnivå. Palladium

4 maj kl 15. Arr Salomon Smiths

Kammarmusikförening.

Vårkonsert Musikhögskolans sångklass.

Rådhuset 5 maj kl 19.

Blodsbröder Willy Russels välkända

musikal är ett starkt samhällsdrama

om betydelsen av arv och miljö, om

djupaste samhörighet och ett ofrånkomligt

öde. Skånes Dansteater 6–7

maj kl 19. Arr Malmö Opera.

Mike Stern Band feat Dave Weckl,

Tom Kennedy och Bob Franceschini.

Palladium 6 maj kl 19.30. Arr Jazz i

Malmö.

Thomas Di Leva Akustisk konsert

med picknick. Victoriateatern 7–8

maj kl 19.30.

Lunchkonsert Musikhögskolans

elever. Caroli kyrka 8, 9 & 15 maj kl

12.15.

Skurups Folkhögskola Elevkonsert

med unga lovande musiker. Jeriko

8 maj kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

Inti–illimani Världsberömt legendariskt

band från Chile. Palladium

8 maj kl 19.30. Arr Mix Musik.

Miriam Aïda Medryckande och

svängig mix av själfull jazz och

latinamerikanska rytmer, picknick.

Victoriateatern 9–10 maj kl 19.30.

Soniquete Flamenco Eldig � amenco

med dans, sång och slagverk. Jeriko

9 maj kl 19.30. Arr Mix Musik.

RGRA: Gatans Röst Hip hop och dess

fyra element. Inkonst 9 maj kl 21.

Nordiska romantiker MSO, dir

Vassily Sinaisky. Konserthuset 10 maj

kl 15.

Vårkonsert med Malmö Brass Band.

Stadionkyrkan 11 maj kl 18.

Musikhögskolan Elevkonsert med

unga lovande musiker. Jeriko 13 maj

kl 19.30. Arr Jazz i Malmö.

Efter jobbet MSO, verk av Lars-Erik

Larsson. Konserthuset 14 maj kl 18.

Aida Opera. Malmö Opera 14 maj

kl 19, 17 maj kl 18, 20 maj kl 19,

25 maj kl 18, 27 maj kl 19.

Calaisa Palladium 14 maj. Arr KB.

Tyft Ornette Coleman möter Led

Zeppelin i en electronicasvängdörr.

Jeriko 15 maj kl 19.30. Arr Jazz i

Malmö.

Lars–Erik Larsson in memorium

MSO hedrar den skånske tonsättaren

i ett program med stark Malmöanknytning.

Konserthuset 15 maj

kl 19.30.

Roffe Wikström Blues, country,

gamla vänsterideal och picknick.

Victoriateatern 16 maj kl 19.30.

Grus i Dojjan och picknickkonsert.

Blå Båten 16 maj kl 20.

Niccokick KB 16 maj kl 23.

Kammarkonsert Favoriter i det lilla

formatet. Malmö Operas Foajé 17 maj

kl 14.

Jubileumskonsert med Mixtus

Cantus som fyller 40 år. Caroli Kyrka

18 maj kl 16.

Musik i maj Konsert med kulturskolans

elever. Stadsbiblioteket

20 maj kl 18.30.

Säsongsfi nal med Mahlers trea.

MSO, Kobenhavns Drengekor och

Damkör ur Malmö Kammarkör.

Konserthuset 22 maj kl 19.30.

Paul Potts Isstadion 23 & 26 maj

kl 19.30. Arr KB.

Konsert med Malmö Opera och

Musikhögskolan. Malmö Opera

24 maj kl 18.

Konsert för livet Palladium 26 maj

kl 19.30. Arr Musik i Syd.

ART/LIFE Kammarmusik, elektroakustisk

musik och populärmusik.

Malmö Konsthall 28 maj kl 20.

> Marknad/mässa

Loppmarknad med allehanda fynd.

Drottningtorget sön 9–16. Arr Malmö

stad.

Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här. Du hittar alltid senaste nytt på: www.malmo.se/attgora

Lyxloppis Vårens hetaste lyxloppis

med kläder och prylar, konstutställning,

café och DJs. Leonardgallerian

10 maj kl 10–17. Arr Kulturföreningen

Bazaar.

Veteranbilsutställning Motorhistoriska

klubben i Skåne trä� as

och visar upp sina bilar. Beijers park

14 maj kl 18–21.

Bondens Egen Vårmarknad Böndernas

egna ekologiska och konventionella

produkter, småskaligt odlade

eller producerade varor. Drottningtorget

24 maj kl 9–14.

Barnloppis Leksaker, barnkläder

m m. Folkets Park 25 maj.

> Show/underhållning

Wallmans Festival Fullt drag och

spontana, medryckande uppträdanden.

Wallmans Golden Hits fr 9 maj

fre, lör kl 18.30–01.

Flotten Kanaltur med med picknick

och levande musik. Utg fr Södertull

fr 16 maj mån–lör 18 & 20.

The Umbilical Brothers Komedishow

med två levande tecknade

� gurer. Slagthuset 21 maj kl 20.

> Sport

VAD | Om smuts

VAR | Inkonst

NÄR | 8–18 maj

Bokskogsrundan 2008 Motionslopp

för både män, kvinnor och ungdomar.

Bokskogen/Torup 1 maj. Arr

Malmö Frisksportklubb.

LB07–matcher i Superettan Malmö

IP 5 maj, 22 maj kl 19. Arr IF Limhamn

Bunke� o.

Trav V5 Jägersro trav och galopp

6 & 13 maj kl 18.20.

Malmö FF Herrallsvenskan, fotboll.

Malmö Stadion 8 maj kl 19.

LdB FC Malmö Damallsvenskan,

fotboll. Malmö IP 11 & 24 maj

kl 16.45.

Tjejgåing Härlig promenad på 6 km.

Bullto� a Rekreationsområde 13 maj

kl 18.30. Arr Heleneholms IF.

Trav V65 med Dagens Dubbel.

Jägersro trav och galopp 20 & 27 maj

kl 18.20.

Malmö City Horse Show Världscup

i fälttävlan och familjeunderhållning

med hundar, hästar och kaniner.

Ribersborg 24–25 maj. Arr Malmö

stad.

Blodomloppet Ta en promenad,

jogga eller spring allt vad du är värd

– loppet där alla är vinnare. Heleneholms

Idrottsplats 27 maj kl 18.30.

Arr Heleneholms IF.

U21 Herr Landskamper fotboll.

Malmö Stadion 28 maj,

Frankrike–Portugal kl 17,

Sverige–Holland kl 20.

foto: vesna mijatovic


Teater/dans

Soppteater Rolig och musikalisk

föreställning med skådespelaren

Pierre Björkman från Moomsteatern.

Victoriateatern 28 april & 5 maj kl

12–13.

Raio X Brasilianska gruppen MEM-

BROS använder dansen som social

och politisk kra� ! Palladium 29 april

kl 19.30. Arr Dansstationen.

Dödsdansen av Strindberg, en av de

gi� igaste äktenskapsskildringarna

någonsin. Intiman 29, 30 april, 2 maj

kl 19, 3 maj kl 18, 6–9 maj kl 19, 10 maj

kl 18. Arr Malmö Stadsteater.

VOICES Storslaget möte mellan dans,

musik och poesi. Malmö Opera 30

april, 3–4 maj kl 18, 7 maj kl 13, 8 maj

kl 19, 10 maj kl 18, 15–16 maj kl 19.

Arr Skånes Dansteater.

Jag äger Malmö Teaterföreställning

om att � y, att � yta och att � ytta.

Jeriko 30 april kl 19.30. Arr Teater

Foratt.

After all – kaiken jälkeen Varm och

humoristisk dansföreställning till en

musikalisk mix av allt från Rod

Stewart till Beethoven. Palladium

2–3 maj kl 19.30. Arr Dansstationen.

Stormen Hämnd, förlåtelse och frigörelse

– Shakespeares sista stora

drama. Hipp 2 maj kl 19, 3 maj kl 18.

Arr Malmö Stadsteater.

Om smuts Dansföreställning av

koreografen Annou Nilsson. Barnens

scen 6–7 maj kl 19.30. Arr Den Vita

Kamelkaravanen.

Pietá Teater om kaos, löpandebandlogiken

och sökande e� er ett möte

som berättigar existensen. Inkonst

8–10 maj kl 19, 11 maj kl 17, 14–17 maj

kl 19, 18 maj kl 17.

Hud mot Hud Amatörteater med

Studioteatern. Ungdomspjäs om

kärlek, svek, civilkurage och mod.

MAF 9 maj, 13–16 maj kl 19.30.

World Order – 3 x Pinter Amatörteater

av Studentteatern som spelar

tre pjäser av Harold Pinter. IMER/

Malmö Högskola 15–17 maj kl 19, 18

maj kl 17. Arr MAF.

Heleneholms gymnasium Dansföreställning

med elever. Palladium

17 maj kl 19, 18 maj kl 16. Arr Dansstationen.

Allting går under – Civivlisationens

död! Föreställning om romarrikets

historia. Institutet 17 maj kl 20.

Moliére och Holberg Amatörteater,

två komedier av Teater Thea. MAF

22 maj kl 19, 28 maj kl 15.

Shattered Innocence Amatörteater

av Studentteatern. IMER/Malmö

Högskola 22–24 maj kl 19, 25 maj

kl 17. Arr MAF.

Självbedrägeri och frieri Amatörteater,

fyra farser från förr av Teater

Thea. MAF 23 & 28 maj kl 19.

VAD | Niccokick

VAR | KB

NÄR | 16 maj

> Utställning

MALMÖ KONSTHALL

Tis, tor–sön 11–17, ons 11–21

The Hamsterwheel Samlingsutställning

initierad av konstnären Franz

Wes fr 17 maj

MALMÖ KONSTMUSEUM

Alla dagar 12–16.

Ragnar von Holten, syner Surrealistiskt

konst med lekfulla collage och

objekt t o m 11 maj. OUT OF THE

MOULD: The Age of Reason Tio

samtidskonstnärer från Malaysia ger

sin bild av ett samhälle i snabb förändring

t o m 18 maj. Leif Nelson –

Den poetiska cykeln – en bevingad

tvåhjuling fr 17 maj.

MALMÖ MUSEER

Alla dagar 12–16.

På kungens order – 1600–talets

skånska krig För 350 år sedan övergick

slottet Malmöhus i svensk ägo.

Detta e� er att Sverige segrat i kriget

mot Danmark och fått makten över

Skåne. Intryck – Linné, vetenskapen

och det tryckta ordet Linné

som en del av 1700–talets europeiska

forskarssamhälle. Jättegamla grejer

VAD | The Umbilical

Brothers

VAR | Slagthuset

NÄR | 21 maj

– nya arkeologiska fynd från Malmötrakten

Några av de mest unika fynden.

Tidernas stadMalmö 1850

till idag Det moderna Malmös historia.

Vävt – kurdiska mattor och

skånska täcken Kelim, symbolfyllda

vävar från Kurdistan och Rölakan,

vävd folkkonst från Skåne. Zenit

Sidas globala forum för unga. Zenit

nyanserar bilden av vår omvärld och

informerar om globala utvecklingsfrågor.

Lars Tunbjörk – Vinter Fotoutställning

t o m 11 maj. Berättelser

ur det privata Fotoutställning med

fem unga samtida fotografer från

Turkiet, visas på Borggården. Jättedjonk

och hangarfartyg – båtar på

frimärke Privat frimärkssamling.

Cirkulationscentralen Tor–fre 17–20,

lör–sön 13–17. SPARK Gallery t o m

11 maj. Anders Stolt fr 16 maj.

Citytunnelutställningen Tis–ons

12–19, lör 11–16.

Form/Design Center Tis–ons, fre

11–17. Upplevelseindustrin – kapitel

1, en industris födelse, uppväxt och

tillväxt t o m 4 maj. Sydform, jurybedömd

möbelformgivning t o m 11

maj. Hvordan skal Öresundsregionen

se ut om 30 år? 13–18 maj. Design-

fenomen 4: Arkitektur + gra� sk form

= sant fr 14 maj. Duodji på tre, sameslöjd

fr 16 maj. Pippi på födelsedagar,

Iittala fr 18 maj. SLULTHMAH, examensutställning

fr 23 maj.

Fosie Medborgarkontor Mån–ons

10–17, fre 10–14. Gun Johansson, Sara

Nilsson, Hélen Johnsson och Åsa

Örtenmark, akvareller, målningar,

smycken och teckningar t o m 30

april. Jan och Karin Thunell fr 2 maj.

Fosie Stadsdelsförvaltning Mån–fre

8–16. Fathi Kasraian t o m 6 maj.

Fotogalleriet Format Ons–fre 14–18,

lör–sön 13–16. Årets bild t o m 18 maj.

Fotogalleriet Format (fet) Ons–fre

14–18, lör-sön 13–16. Årets bild t o m

18 maj.

Hyllie Stadsdelskontor Mån–fre

8–16. Grethe Thuesen och Annelise

Rasmussen t o m 12 maj.

Galerie Leger Tis–fre 10–17.30,

lör–sön 12–16. Jet–te Ranning, måleri

t o m 30 april. Peter Hahne, måleri

fr 3 maj.

Galleri Final Ons 13–18, lör 12–16, sön

13–16. Debutanten – Maria Nordin,

målningar 3–25 maj.

Galleri Persson Ons–fre 13–17, lör

12–16, sön 13–16. Arnold Hagström t o

m 4 maj. Kjell Åslund, måleri fr 17

maj.

Galleri Ping–Pong Ons–fre 15–18, lör

12–16. Sven–Åke Johansson, teckningar

3–24 maj.

Galleri S:t Gertrud Ons–tor 12–18,

fre–lör 12–16. Johanna Thede, skulptur

och installation fr 3 maj.

Galleri Thomas Wallner Wallner Tis–fre

12–17, lör 12–16. So� So� e Arfwidson

t t o m 30 april. april.

Humanitetens hus Tis 12–20,

ons–fre 12–16. Den vita bussen.

Gammal eller bara äldre?

KHM – Konsthögskolans galleri

Tis–sön 13–17. Jens Henricson och

EvaMarie Lindahl, examensutställningar

t o m 19 maj.

Limhamns Museum Lör–sön 13–16.

En tur på Limhamn, fotoutställning

fr 10 maj.

Oxie Medborgarkontor Mån–tor

8–17, fre 8–16. Kjell Wihlborg t o m

29 april. Vårsalong fr 12 maj.

Signal Tor–fre 14–18, lör–sön 12–16.

To Square Light – Morgan Fischer,

Kate Wall och Tenesh Webber.

Skånes Konstförening Ons–fre

13–17, lör 13–16. Mako Ishizuka och

Marie–Jeanne Ho� ner fr 9 maj.

Teatermuseet Tis, fre–sön 13.16.

Nils Poppe 100 år.

> Övriga evenemang

Tröls quiz night Frågesport med klurigheter.

Nya Tröls 29 april kl 19.30.

Valborg Traditionellt och nyskapande

� rande, brasa, vårkör, barnföreställning,

spektakulär ljusshow m

m. Tallriken/ Pildammsparken 30

april kl 17–22.30. Arr Malmö stad.

Tanya Mars (CA) Nyproducerad performance.

Lilith Performance Studio

2–3 maj.

Vårfest Visning och försäljning av

trädgårdens produkter och trädgårdsartiklar,

café och underhållning av

Tangotanten. Slottsträdgården

4 maj kl 11–17. Arr Slottsträdgårdens

vänner.

Skånska Filmdagarna Skånsk kort-

och dokumentär� lm, seminarier

m.m. Spegeln 9–11 maj. Arr Film i

skåne m� .

Nattkyrkan Musik, konst, performance,

mässa m m. S:t Johannes

kyrka 9 & 23 maj kl 21.

Sofi elunds Folkfest 2008 Musik,

dans, grill m m för hela familjen.

So� elunds Folkets Hus 17 maj kl

12–18.

Skuggspelsafton med 10 olika

konstnärer. Signal 20 maj kl 20.

Yingmei Duan (CN) Nyproducerat

performance om utsatthet. Lilith

Performance Studio 23–25 maj.

Vad | Paul Potts

Var | Isstadion

När | 23 & 26 maj

Vad | På kungens order

– 1600-talets

skånska krig

Var | Mamö Museer

När | Hela perioden

Vad | Hud mot Hud

Var | MAF

När | 9–16 maj

Vad | Aida

Var | Malmö Opera

När | Från 14 maj

Vad | Blodomloppet

Var | Heleneholms IP

När | 27 maj

Vad | Ragnar von Holten

Var | Malmö

Konstmuseum

När | T o m 11 maj

foto: bengt rosberg

bild: olof wallgren


Funderar Ni på att sälja?

Vi är mäklarna som kan

bostadsrätter!

Efter 20 år på marknaden

har vi svaret på alla dina frågor.

Förutom duktiga och erfarna

mäklare har vi även tillgång till

jurister och ekonomer som

hjälper till när det behövs.

Varför tveka?

Ring idag!

Vi erbjuder alltid en

kostnadsfri värdering.

040-19 20 40

Bobutik

Salongsgatan 20

Västra Hamnen

Kontor

Fosievägen 6

Malmö