Vidga näsa och svalg! De flesta slutar snarka. Direkt! - Agneta ...

agnetaborgstrom.se

Vidga näsa och svalg! De flesta slutar snarka. Direkt! - Agneta ...

SmarTa

TexTiLier

Förbättrar hälsan

ApoteketS experter:

Lär känna

borreLia

TakTen i bLodeT

Stärk ditt hjärta

Lust till

utveckling

Igor Ardoris förspråkar disciplin och medveten närvaro

för ett liv i hälsa nummer 4 2012

läs om:

Löss

uTBYTen

surdeg

snarkning


McBride

Det finns ett enklare sätt att tysta den som snarkar.

Asonor nässpray är enkel att använda och passar de fl esta med snarkbesvär. 3 av 4 blir hjälpta*

eller får minskade sömnbesvär och en förbättrad nattsömn. Läs mer på stoppasnarket.nu

Asonor fi nns att köpa på apotek.

Sov gott!

*Ref. The eff ect of nasal application of Asonor and polyglycoside 80 on snoring and sleep apnea.

Department of neurology, University State Hospital, Copenhagen, Denmark. 1989. ASTIMEX pharma AB, 08-58837450.


innehåLL

4/2012

6

24

Läkande miljöer

ljus, ljud och annat i vår omgivning

påverkar hur vi mår.

Det visste man redan på antiken

men nu kan kunskaperna

användas mer pricksäkert.

som vid magnet röntgenundersökningar

av barn.

6 noterat

i detta nummer inleds apotekets samarbete

med Medicinsk vetenskap, Karolinska

institutets populärvetenskapliga tidning.

läs om framtidens forskare och om myten

att vi bara använder en bråkdel av hjärnan

stämmer eller inte.

summerat

9 steget före lössen

10 Medicin på lager – så funkar det

11 surdeg – gott, nyttigt och miljövänligt

12 effektiv hjälp till snarkaren

14 Tema: Levnadsvanor

som stärker hjärtat

Med motiverade läkare & individuellt ansvar

kan hjärt­ och kärlsjukdomar minska.

Ofta ligger svaret i träning. finn din egen

takt! 30 minuters fysisk aktivitet per dag

räcker för att komma igång.

14

kropp och skönhet

22 Kosttillskott

24 läkande miljöer

30 hitta rytmen efter semestern

32 Porträttet: igor ardoris

34 forskning

att kläder kan känna av och påverka

kroppsfunktioner är inte science fiction.

i viss mån är det möjligt redan nu med

smarta textilier.

På apoteket

36 På hyllan

38 sOs Barnbyar

40 apotekets experter

42 Kundklubben

34

nummer 4 2012 | | 3


Ny unik lösning

för sterilisering

och förvaring av

MAM Nappar!

MAM gör din vardag lättare!

Nu lanserar vi en unik och smart lösning där själva boxen som napparna ligger i, fungerar

både som steriliserings- och förvaringslåda. Med tre enkla steg blir nappen snabbt ren,

fräsch och steril - var du än är. Apoteken är först ut med nyheten, så håll utkik efter

förpackningar med steriliseringssymbol.

Sterilisera MAM Napparna i mikron i tre enkla steg!

Skanna koden för

instruktionsfilm

Micro

sterilising

25 ml

Fyll med 25 ml vatten.

Se markering.

Stäng locket och värm i mikro:

750-1000 watt i 3 min.

OBS! Varmt. Låt stå kvar och

svalna i 5 min.

1 2 3

Håll utkik efter förpackningar med steriliseringssymbol.

Smart

nyhet!

mambaby.com

MAM:s nappar är mjuka och

behagliga för bebisens lilla

mun och ger bästa trygghet

och tröst.


Tidningen kommer ut sex gånger om

året och finns gratis på alla Apoteket

AB:s apotek. Tidningen har 253 000

läsare enligt Orvesto Konsument

2011:2. Nästa nummer kommer den

11 oktober.

POsTAdress

tidningen Apoteket

Apoteket AB

118 81 Stockholm

e-POsT

tidningen.apoteket@

apoteket.se

TelefON

010 - 447 50 00

WeBBPlATs

www.apoteket.se

chefreDaKtör

Och ansvarig utgivare

teresa Matérn

reDaKtiOnsrÅD

Josefin Axelsson (föräldraledig)

Carina Backhans

Anna Stolt

Margareta Söderström

Anna-karin Utterström

grafisK fOrM

Sofia Nilsson

Åkesson & Curry AB

reDigering & layOut

Åkesson & Curry AB

annOnser

Advertise AB, Carl thörne

telefon 08 - 22 44 80

trycK

Forssa print oY Finland

IssN 0349-2516. Tidningen trycks med

papper 150 g Galerie silk på omslaget

och 80 g Novapress silk på inlagan, ett

miljöanpassat papper som uppfyller de

nordiska miljömärkningskriterierna för

svanen. Trycksaken uppfyller Apoteket

AB:s miljökrav.

Upphovsrätt Apoteket AB. Citera

gärna, men glöm inte att uppge källan.

igor ardoris. Mental tränare som

gör dig till en vinnare genom att

lära dig att förlora.

Foto: Jens lennartsson

Lätt att säga svårt

att göra

JAg FICk tIllFälle att göra en mindfulnessövning

under läkaren Ola Schenströms

ledning en gång. Det var precis så avkopplande

som jag hade fått beskrivet för mig.

Innan jag somnade, vill säga. Och det kräver

tydligen övning att utöva mind fulness.

Mindfulness eller medveten närvaro och

är ett sätt att slappna av. Vitsen är att

kunna använda det för att minska stressen,

stanna upp och rikta koncentrationen mot

det som är väsentligt. Det kan vara som

svårast att göra när man behöver det som

mest. Läs Ola Schenströms och mindfulnessläraren

Igor Ardoris (omslaget) tips för

att hitta balans i tillvaron på sidan 30.

Även om stillhet och återhämtning är

viktigt behöver de allra flesta samtidigt

röra på sig mer. Träning som ger andfåddhet

är det som gäller, för att hålla hjärtat

friskt i längden. Forskningen ger tydliga

svar om hur mycket som krävs och det

finns samman fattat i hjärttemat, som fortsätter i det här

numret. Ytterligare en sak som är lätt att säga, svårt att

göra. Tänk vad smidigt det vore om någon forskare istället

kunde hitta ett sätt att lösa kroppens behov av träning

med något smart hjälpmedel, liknande de vi berättar om

på forskningsuppslaget? Något plagg eller en accessoar

man bara sätter på sig och som sedan gör jobbet. Även om

jag tycker mig ha sett reklam för produkter som utlovar

just det, finns det inget sådant tips från hjärtexperterna vi

har intervjuat. Tyvärr.

ForSkNINgSSIdorNA är NÅgrA av nyheterna i det här

numret, som ser lite annorlunda ut än de tidigare. Vi har

skapat tydligare avsnitt och också varierat längderna på

artiklarna. Istället för de traditionella insändarbreven har

vi utnyttjat de frågor som kommer till Apoteket och låtit

våra experter svara på dem. Vi kommer även fortsättningsvis

skriva om djurens hälsa men utrymmet blir mindre

än tidigare. Även om upplägget förändras kommer vi

fortsätta att skriva brett om hälsa. Om forskning från topp

till tå, om produkter för insidan såväl som utsidan.

Förresten, i nästa nummer kommer ni att få en förklaring

till varför vissa saker är så svåra att göra även om

förnuftet säger att de är de rätta valen.

teresa Matérn

chefredaktör

teresa.matern@apoteket.se

väLkommen

Det var precis

så avkopplande

som jag hade fått

beskrivet för mig.

Innan jag somnade,

vill säga.

Och det kräver

tydligen övning

att utöva mindfulness.

nummer 4 2012 | | 5


noTeraT

Ny plats efter ny status

reCeptFrIA växtBASerAde läkemedel måste

från och med den 1 oktober vara inlåsta

eller under personalens uppsikt, om de

säljs utanför apotek. Hittills har de varit

undantagna de regler som gäller för andra

receptfria läkemedel i livsmedelbutiker och

liknande försäljningsställen. De har därför

kunnat vara placerade i vanliga butikshyllor.

Undantaget beror på pågående arbete

med att dela upp naturläkemedel i olika

grupper baserat på innehåll och vilken dokumentation

som finns, enligt EU-direktiv.

Men i höst är övergångsperioden över, och

de växtbaserade läkemedel som nu uppfyller

högre krav på bevisad effekt måste placeras

på samma sätt som andra receptfria

ordning i coach-kaoset

perSoNlIgA träNAre och andra typer av

coacher som ska hjälpa oss att leva sunt

finns det gott om. Men det finns inga regler

för vilken utbildning de måste ha. Och

det är svårt att veta vad man kan förvänta

sig som kund. Det vill Swedish Standards

Institute, SIS, ändra på. Tillsammans med

hälsoföretag, högskolor och konsument-

6 | | nummer 4 2012

läs mer:

Om kosttillskott på sidorna 22-23

ordlista

röd SolhAtt (echinacea purpurea) ingår

i flera växtbaserade läkemedel som i höst

måste ha säkrare placering i butikerna.

läkemedel. Reglerna finns för att minska

risken för att läkemedlen ska förväxlas

med andra varor, att personer under 18 ska

komma åt dem eller att någon ska kunna

sabotera innehållet i förpackningarna.

Växtbaserade läkemedel: delar av växter eller

växtberedningar. Bevisad effekt precis som

andr a läkemedel. God kända av läkemedelsverket.

receptfria eller receptbelagda.

traditionella Växtbaserade läkemedel:

effekt och säkerhet baseras på ”traditionell

användning” under minst 30 år, varav minst 15 år

inom ees, inte på forskningsstudier. receptfria.

får behålla tidigare placering i butik.

naturläkemedel: Verksamma beståndsdelen har

ett naturligt ursprung och består av en djurdel,

bakteriekultur, mineral eller salt.

organisationer arbetar de nu med att

utforma en standard för certifiering för

roller som personliga tränare, test ledare,

wellness- och hälsocoacher samt hälsoanalytiker.

I slutet av 2012 beräknas

arbetet vara klart. Apotekets Hälsocoacher

är farmaceuter och diplomerade internt.

Tolv vårdmyndigheter

kan bli fyra

IdAg FINNS 12 StAtlIgA myndigheter och

organisationer med olika ansvarsområden

inom vård och omsorg. En utredning visar

att detta gör att staten har en alltför otydlig

roll i relation till vården. För att råda bot på

detta föreslås att de ersätts av fyra nya:

En kunskapsmyndighet.

En inspektionsmyndighet.

En infrastrukturmyndighet för it- och

kommunikationslösningar.

En myndighet för välfärdsstrategi.

Bland de myndigheter som ersätts finns

till exempel Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Enligt förslaget ska förändringen

genomföras den 1 januari 2014.

salmonellautbrott

hos katter

SAlMoNellA ökAr bland katter. Under

mars konstaterade Sveriges Veterinärmedicinska

Anstalt, SVA, ett 70-tal fall mellan

Skåne och Gästrikland. Orsaken tros

vara att smittan har blivit vanligare bland

småfåglar som katterna äter. Katterna kan

få feber, kräkningar och diarré – ibland

blodig. De kan också sprida smittan vidare

till människor och andra djur. SVA rekommenderar

ägare av utekatter att vara extra

noga med hand- och livsmedelshygien

efter kontakt med fågelbord, fåglar och

smittade katter.

Källa: SVA

11,8

… Procent. så mycket minskade försäljningen av

antibiotika till djur mellan 2010 och 2011. Jordbruksverkets

rapport visar en fortsatt nedåtgående trend.


foto: ulf sirborn

i samarbete med Karolinska Institutets populärvetenskapliga

tidning, där du kan läsa om de allra senaste

forskningsrönen inom medicin och hälsa – och

möta forskarna bakom fynden.

Billigare läkemedel lika bra vid

ledgångsreumatism

ronald von

vollenhoven

tIdIg ledgÅNgSreU-

MAtISM behandlas

som regel med det

inflammationsdämpande

läkemedlet

metotrexat. Om

effekten uteblir kan

man välja mellan att

pröva andra liknande

läkemedel eller

att behandla med de nyare och betydligt

dyrare så kallade biologiska läkemedlen,

som till exempel TNF-hämmare.

Den aktuella studien, som kallas

Swefot-studien och har publicerats i den

vetenskapliga tidskriften The Lancet,

har jämfört behandling med konventionella

antiinflammatoriska läkemedel,

sulfazalazin och hydroxiklorokin, med

TNF-hämmare under två år på totalt 258

patienter. Effekten utvärderades genom

Fram tida forskare

BArN oCh UNgdoMAr i klass 3 till 9 kan

tävla om att bli forskare för en dag.

I april startade Forskarjakten 2012,

en tävling som pågår till den 14 oktober

och anordnas av Karolinska Institutet

och Kamratposten. Syftet är att intressera

barn och ungdomar för medicinsk

forskning. På forskarjakten.s e kan

deltagare under åtta tävlingsomgångar

läsa om olika teman, till exempel diabetes

och kärlekskemi, och tävla genom

att svara på frågor. 16 vinnare får i november

prova på att vara forskare för en

dag under ett studiebesök på Karolinska

Institutet och besöka Kamratposten för

att lära sig mer om att göra tidning.

provexemplar

Beställ ett gratis provexemplar av Medicinsk

Vetenskap på medicinskvetenskap@ki.se

*gäller så länge lagret räcker

att mäta förbättring av symptom och genom

röntgenundersökningar. Resultaten

vid ettårsuppföljningen var något bättre

för TNF-hämmare men skillnaden hade

jämnats ut efter två år. Röntgenundersökningar

visade något bättre resultat för

TNF-hämmare.

– Men eftersom vi inte kunde se någon

statistisk mätbar skillnad i förbättring

av symptom mellan dessa behandlingar

efter två år måste man väga behandlingsval

noga mot kostnader. Konventionell

behandling är betydligt billigare och

Swefot-studien visar att de för många

patienter kan vara lika bra som biologiska

läkemedel, säger Ronald van Vollenhoven,

professor vid institutionen för medicin,

Solna som lett studien.

Källa: The Lancet mars 2012

Jag och mina elever diskuterade i dag

hjärnans kapacitet. Är det så att vi endast

använder en bråkdel av hjärnans kapacitet?

Tillbakabildas nervceller som inte används?

Josefine Erlandsson,

lärare i biologi och matematik

Detta är en myt som flitigt utnyttjas

för att saluföra oseriösa metoder att lära

sig använda resten av hjärnan. Däremot är

det sant att hjärnan för en rad funktioner

har en sorts reservkapacitet som kanske

endast behövs i extrema situationer. Detta

förklarar varför man till exempel vid Par-

intresserad aV att läsa fler artiklar ur

tidninge n eller anmäla prenumeration

ki.se/medicinskvetenskap

Gilla oss också På Facebook:

facebook.com/medicinskvetenskap

Boktips

I en nyreviderad bok med

titeln reumatism berättar

Johan frostegård, professor i

medicin vid institutionen för

medicin, Huddinge vid Karolinska

Institutet, om de olika

reumatiska sjukdomarna –

en ganska brokig och stor samling sjukdomar.

FörlaG: Karolinska Institutet University Press

Använder vi bara en del av hjärnan?

Myten

Vi reder ut

en skröna

foto: camilla svensk

kinsons sjukdom behöver förlora

ett stort antal nervceller innan

symtom uppstår vid vanliga

aktiviteter, som exempelvis att

gå. Modern funktionell magnetkameravbildning

av det så kallade

“resting state” visar hur stora delar

av hjärnan är aktiva när man är vaken

men inte gör något alls, eller ens tänker på

något särskilt. Det stämmer att nervceller,

och särskilt deras nervtrådar, tenderar att

tillbakabildas om de inte används. Man

har använt termen ”use it or lose it” för

detta. Omvänt så stärks sådana neuronala

kretsar som används

mycket, så att till

exempel enskilda

aktiva nervceller får

fler eller kraftfullare

kontakter med

andra nerv celler.

Lars Olson, professor

lars Olson

ledgÅNgSreUMAtISM

ger ömma, värkande

och svullna leder.

i neurobiologi

nummer 4 2012 | | 7


TORRA

ÖGON?

INGA pROblem!

SYSTAnE ® ULTrA smörjande ögondroppar

har ett unikt system som leder till:

• Omedelbar komfort

• Långvarig lindring, utan dimsyn. 1,2

• Går bra att använda med linser

• Öppnad flaskad är hållbar i 6 månader

Äntligen ett genombrott för torra ögon!

Alcon Sverige AB • Box 12233 • 102 26 Stockholm

Tel: 08-634 40 00 • Fax 08-80 67 17

1. Data on file. Alcon Laboratories, Inc. 2. Ketelson HA, Davis J, Meadows DL.

Invest Ophthamol Vis Sci; 2008; 49: E-Abstract 112.

©2012 Novartis SYST U 0112-002

8 | | nummer 4 2012

Alcon_Apotekstidningen_nr3_120426.indd 1 2012-04-26 09.23

Bakteriebindande

plåster

Sorbact är ett annorlunda plåster

som inte bara skyddar såret från

smuts, utan det binder även till

sig bakterier. Därmed minskar

risken för infektion och såret ges

bättre möjlighet att läka. Sorbact

bakteriebindande plåster är särskilt

bra i smutsiga miljöer – i sandlådan,

i stallet eller på semesterresan.

Finns nu att köpa på apotek!

ABIGO Medical AB, Askim • Tel 031-748 49 50 • www.abigo.se

navigator


summeraT: Löss

klara lussäsongen

en liten hand som kliar sig i håret. en gång, två gånger, ja kanske hela tiden.

Då är det dags att se upp. lusen kan vara boven i dramat.

text Pia hellsing IllUStrAtIoN Mats Jansson

så luskammar du

luskamma i vått hår för bästa resultat, gärna med balsam om håret är trassligt.

Använd en luskam och förstoringsglas om du behöver.

börja med bakhuvudet

1 genom att göra en lodrät

bena i nacken och kamma

håret åt vardera sidan. Gör

sedan en ny bena bredvid den

första och kamma på så sätt

igenom håret.

hUvUdlUS

huvudlusen är en cirka 2­3 mm

lång, grå­ till brunsvart platt

insekt utan vingar. Den lever

på blod och överlever bara ett

dygn utanför hårbotten.

Falskt!

Att löss beror på smuts eller dålig hygien.

lusen trivs tvärtom utmärkt i nytvättat hår.

Att en lus kan hoppa eller flyga från huvud

till huvud.

Att löss sprider sjukdomar.

Fortsätt På hjässan

2 genom att metodiskt

kamma håret enligt samma

metod.

aVsluta med att utifrån

3 vågräta benor kamma

håre t från pannan ner till

nacken och tillbaka.

gNetter

honan lägger cirka åtta

stycken millimeterlånga,

ljusa ägg (gnetter) om

dagen och de sitter

fastkletade på hårstråna

intill hårbotten.

läs mer:

Om löss på sidan 41

se Film om luskammning:

www.vardguiden.se/sjukdomar-och-rad/

filmer/Huvudlosskamning/

vId SkolStArteN SkA många barn återigen

trängas ihop på små ytor.

– Då ökar spridningen av huvudlöss

och det är viktigt att föräldrarna är extra

uppmärksamma och luskammar sina

barn regelbundet, säger Anna Kaniewska,

Apotekets terapiområdesexpert på hudområdet.

Lössen sprids oftast genom kontakt

huvud mot huvud men ibland även via

kammar, borstar och mössor. Det vanligaste

symtomet är klåda men man kan ha

löss utan att det kliar. Det bästa sättet att

upptäcka lössen är att kamma håret ovanför

ett vitt papper eller en spegel med hjälp

av en luskam. Titta extra noga i nacken

och bakom öronen.

UNdvIk SprIdNINg

Om du hittar löss eller ägg är det viktigt

att behandla den smittade så fort som

möjligt för att undvika smittspridning.

Luskamma också övriga familjemedlemmar,

men behandla inte i förebyggande

syfte. Läkemedelsverket rekommenderar

numera så kallade medicintekniska

produkter istället för de läkemedel som

användes tidigare och som utvecklade en

resistens hos lössen.

De nya behandlingarna innehåller

olika oljor som gör att lössen kvävs vilket

inte medför någon risk för resistens, säger

Anna Kaniewska och betonar vikten av att

följa bruksanvisningen noga och fortsätta

luskamningen för bästa resultat.

Att få löss upplevs ofta som mycket obehagligt

och kan ibland kännas pinsamt.

– Men det är viktigt att våga berätta för

föräldrarna och personalen på skolan eller

dagiset. Ju fler som vet om smittan desto

lättare är det att stoppa den, säger Anna

Kaniewska.

nummer 4 2012 | | 9


summeraT: uTBYTen

Original ©

orIgINAlläkeMedel är dyrare och skyddas

mot kopiering genom patent under några

år. Det är på detta sätt läkemedelsföretagen

finansierar sin långa och kostamma forskning.

när medicinen

inte finns

De senaste åren har vi fått fler apotek och många gånger finns också flera preparat med samma

aktiva substans. innebär det att det blir enklare att få tag på sina läkemedel?

text lotta skoglund IllUStrAtIoN sofia nilsson

INte AlltId. Det finns en lag som säger att

alla apotek ska byta ut dyrare läkemedel

som du fått på recept mot billigare. Det

heter generiska byten på apotekspråk.

Systemet fanns innan apoteksmarknaden

omreglerades. Samtidigt upplever många

att det blivit svårare att få tag på receptförskrivna

läkemedel, när det finns olika

generiska alternativ, sedan apoteken blev

konkurrensutsatta. Så här hänger det ihop.

Många kunder säger att det har blivit

svårare att få sitt läkemedel på apoteket på

senare tid. Varför?

– TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket)

bestämmer vilka läkemedel

som blir månadens billigaste, där det finns

olika alternativ med samma verksamma

ämne. När månaden gått får apoteken inte

skicka tillbaka månadens billigaste, om de

finns kvar i lager. Samtidigt ska nya varor

10 | | nummer 4 2012

Generika

beställas. Systemet har gjort det svårare

för apoteken att ha rätt varor i lager varje

månad. Det har dessutom funnits en del

leveransproblem på senare tid. Grundregeln

säger att apoteket ska kunna ge dig

ditt läkemedel inom 24 timmar.

Har avregleringen och de nya apotekskedjorna

bidragit till svårigheterna?

– Ja, i någon mån. Vi har fått 350 nya

apotek i landet, men antalet recept har

inte ökat. Det finns nu många mindre

apotek med relativt små lager och det kan

bli väntetider på leveranser. Men om det

finns leveransproblem kan apoteken välja

att ge dig det näst billigaste läkemedlet.

I systemet ingår att två näst billigaste

läkemedel också utses.

Vem tjänar på att dyrare läkemedel byts

mot billigare?

8 miljarder

… sparar samhället på att vi använder generiska läkemedel varje år.

Generika

geNerIkA är läkeMedel som innehåller samma verksamma ämnen som ett originalläkemedel

–likvärdiga kopior till ett lägre pris. när patentet för ett originalläkemedel löpt ut

blir det fritt fram för andra läkemedelsbolag att kopiera. en rad regler bestämmer hur, när

och varför apotekspersonalen måste byta från original till generika.

– Samhällets kostnader för läkemedel

inom ramen för högkostnadsskyddet blir

cirka åtta miljarder lägre per år. Det blir

möjligt att välja ett billigare läkemedel och

läkemedelsbolagen tvingas sänka sina priser

på grund av ökad konkurrens. Dessutom

tjänar du som kund på att ett lägre pris.

Är det bara kunder som klagar?

– Nej. Det är ett komplicerat system och

både branschorganisationer för apoteken

och läkemedelsföretagen vill ha förenklingar

och förbättringar.

Finns det förslag på förändringar?

– Ja från flera håll. Det är många som

hoppas på förändringar som förenklar

och förbättrar systemet. Och det pågår

just nu en offentlig utredning om apoteksmarknaden

som kan ge förslag om sådana

förändringar.

Fakta

läkemedelsVerket beslutar alltid vilka

preparat som är medicinskt utbytbara med

varandra.

läs mer om undantagen:

på apoteket.se eller fråga på ditt apotek


Surt är SUnT

att baka med surdeg är en urgammal tradition som åter är inne.

förutom den goda smaken är surdegsbrödet också hälsosammare

än andra bröd.

text Karin nordin Foto oCh reCept finax

MJöl vAtteN SUrdeg

ClAS löNNer är nog den av landets surdegsfantaster

som bäst kan motivera sitt

intresse. Som forskare på mjölksyrebakterier

vid Lunds universitet vet han det mesta

om biologin bakom surdegens framgång.

– Om brödet är surt möglar det långsammare

och man behöver inte tillsätta något

konserveringsmedel. Dessutom påverkar

surdegen kroppens upptag och omsättning

av näringsämnen på ett positivt sätt, då

det tar längre tid att smälta.

Det är just mjölksyrebakterierna i mjölet

som, tillsammans med den ättika som

bildas vid den långsamma jäsningsprocessen,

ger surdegsbrödet dess hälsosamma

egenskaper.

gI-Bröd

När vi äter surdegsbröd går blodsockret

inte upp lika snabbt som när vi äter annat

bröd. Surdegsbröd har därför ett lågt

glykemiskt index, GI-värde. Det innebär

också att insulinet frisätts långsammare

och att både toppar och dalar i blodsockret

kan undvikas. Vi känner oss mätta och

pigga under längre tid.

– Mjölksyran bidrar till att tunntarmens

enzymer får svårare att bryta ner stärkelsen

i brödet. Ättiksyran gör att tömningen

av magsäcken går mer långsamt och tillsammans

påverkar det blodsockersvaret,

säger Elin Östman, livsmedelsforskare vid

Lunds universitet.

Hon har studerat surdegsbröd och sett att

blodsockerhöjningen kan bromsas in med

upp till 35 procent jämfört med annat bröd.

– Bröd som enbart bakats på mjöl är ett

av de livsmedel som är värst för blodsockret

och det är därför extra bra om

man kan sänka detta. Men för att få den

stora effekten måste brödet smaka rejält

syrligt och det är inte alltid tillräckligt stor

mängd syra i brödet man köper

Bröd med anor

SUrdegSBröd bakas

utan jäst. eftersom

mjölet innehåller

mjölksyrabakterier och

jästsvampar jäser degen

ändå, om den får stå

tillräckligt länge.

att syra bröddeG tillhör människans allra

äldsta kunskap och brödet har fått ett stort

symbolvärde. ett segdraget arbete kallas till

exempel för en surdeg. I Kalifornien var surdegsbröd

en viktig del av guldruschen. Guldgrävarna,

som själva kallades surdegar, tog

med sig surdegen vart de gick och att hålla

liv i den blev en viktig överlevnadsfråga.

Många surdegskulturer har funnits i åratal

och i stockholm finns det ett surdegshotell

man kan lämna in surdegen för omvårdnad

under semestern.

Recept

på surdeg

Bagaren Jan hedh

vurmar för surdegsbröd

san Francisco

sourdough

surdeGsstartare

200 g fullkornsdinkelmjöl

240 g vatten

25 g honung

summeraT: surdeg

Blanda allt i en bunke. degen ska vara trög

men ska gå att hälla upp. Tillsätt eventuellt mer

vatten om den blir för tjock. Häll blandningen i

en tvålitersstor glasburk med lock. ställ burken

varmt under ca 3 dagar, idealiskt är 26-30°C. ett

tips är att förvara burken i en avstängd ugn eller

ovanpå kylskåpet. Påskynda jäsningen genom

att röra om med en slev en gång per dag.

daG 4

skrapa ner den så kallade grandsouren i en stor

bunke. fyll på med 200 g fullkornsdinkelmjöl och

200 g vatten som håller 30°C. rör om ordentligt

med en slev och låt stå i ytterligare ett dygn i

samma temperatur som tidigare.

daG 5

Nu är surdegen färdig. förvara den i kylskåpet

tills den ska användas.

obs!

Tänk på att det är viktigt att aktivera surdegen

12 timmar innan bakning. ska du exempelvis

använda 500 g surdeg så tag burken från kylen

och skrapa ur degen och mata den med 200 g

fullkornsdinkelmjöl och 220 g vatten. rör om

noga och låt stå övertäckt i rumstemperatur tills

den ska användas. efter 12 timmar ska degen ha

rest sig och se skummig ut. den är nu mogen

för bakning. Använder du inte all deg kan det

som blir över förvaras i kylskåp till nästa bak.

eftersom degen nu är ”matad” håller den sig ett

bra tag om den förvaras kallt.

nummer 4 2012 | | 11


summeraT: snarkning

tUNgA

öppeN

lUFtväg

Snarkfritt sovrum

har inte du tröttnat kanske din partner har gjort det. en tredjedel av den

vuxna befolkningen snarkar och det är inte bara män som gör det.

text Karin nordin IllUStrAtIoN Mats Jansson

SNArkNINg I SIg är

sällan farligt, men kan

störa sömnen och leda

till trötthet på dagen

för både den som

snarkar och den som

Michael lysdahl

försöker sova i närheten.

Ibland är också snarkning förknippat

med så kallad sömnapné, ett tillstånd med

andningsuppehåll flera gånger per natt.

– Varje andningsuppehåll leder till en

mikroväckning och det betyder att man får

mindre av den vederkvickande djupsömnen.

Det är aldrig fara att kvävas till döds.

Men det sliter på kroppen, säger Michael

Lysdahl, sömnläkare vid Aleris Fysiologlab.

Apné ger tre gånger högre risk för högt

blodtryck, hjärtinfarkt och stroke och kan i

orsaker:

Övervikt.

Trång näsa.

rökning.

Överbett eller liten underkäke som

gör att tungan faller bakåt.

Trångt svalg.

Alkoholkonsumtion.

Vissa mediciner, till exempel avslappnande.

12 | | nummer 4 2012

vissa fall förekomma även utan snarkning.

– Om man vet med sig att man snarkar

och inte känner sig utvilad när man vaknar

på morgonen är det bra att kontakta

vårdcentralen och få remiss för snarkutredning.

Det gäller också om man misstänker

apné. Sover man ensam kan man ta

hjälp av appar för smarta telefoner för

att få information om hur natten sett ut.

Sömnmönster, bröströrelser och snarkningar

spelas då in och presenteras för

användaren. Apparna kan ge vägledning

om snarkning.

– Men de är inte vetenskapligt utvärderade

ännu och man ska därför tolka

resultaten försiktigt. Visar de på apné bör

man gå vidare och söka vård.

Bli snarkfri:

Gå ner i vikt.

sov inte i ryggläge.

sluta röka.

Näsvidgare.

snarkdämpande spray som bildar

ett skum i halsen.

Behandla nästäppa orsakad av allergi

eller förkylning.

snarkskena.

snarkningar kan

ha med hormoner att göra.

det skulle förklara varför

kvinnor snarkar mindre än

män – fram till klimakteriet.

eFFektIv

därefter snarkar män

BehANdlINg

och kvinnor lika

Att ändra livs-

mycket.

stil, gå ner i vikt,

sluta röka och att inte

sova i ryggläge är ofta effektiva metoder

för att sluta snarka. Näsandningen kan

förbättras med hjälp av plastskenor eller

plasthylsor som vidgar näsan. Snarkskenor

kan också vara en lösning. De skjuter

fram underkäken och öppnar upp svalget.

Apoteket har skenor som kan formas

efter den person som ska bära dem. Vid

apné rekommenderar Michael Lysdahl en

apnéskena som fungerar på samma sätt

men som görs av en tandläkare för extra

bra passform. Det hjälper upp till åtta av

tio personer med apné.

appar

tUNgA

StäNgd lUFtväg

under sömn slappnar svalget

av och underkäken och

tungan faller bakåt. vilket gör

att utrymmet i luftvägen blir

trång eller helt stängs igen och

snarkningar kan uppkomma.

Appar för smarta telefoner spelar till exempel

in snarkljud, andningsmönster och sovposition

och ger användaren en överblick över hur

natten har varit. Vissa appar kan även utlösa en

vibration eller ett ljud för att väcka snarkaren i

vissa lägen.

exemPel: snoreMonitor PrO, snoring U, snoresleep

Inspector, snore No More.


Lite renare, helt enkelt.

Undvik att få din nattsömn störd

Snarkning stör inte bara andras sömn utan

påverkar även snarkarens sömn kvalitet, välbefinnande

och hälso tillstånd.

www.idunminerals.com

Nozovent® motverkar snarkning

– genom att det trängsta området av näskanalerna

vidgas, kan näsandningen ske

lättare, vilket gör att mjuka gommen inte

vibrerar lika lätt.

Sluta snarka! Vakna utsövd!

Tips! Tävla om IDUN Minerals produkter på sidan 37

Tidningen_Apoteket_20120229.indd 1 6/27/2012 1:48:53 PM

Konsumentkontakt: Pharmacure Health Care AB, 031­49 49 25. www.pharmacure.se

nummer 4 2012 | | 13


hjärTa & kärL

aLLa hjärTan

behöver moTion

På räTT nivå. Finn

din egen takt i

satsningen.

14 | | nummer 4 2012


Hjärta & kärl

ny finns både nya riktlinjer och nya

metoder för att minska stillasittandet

och träna mer.

del 3/5

nummer 4 2012 | | 15

foto: Maskot/folio


hjärTa & kärL

föryngra

ditt hjärta

att beräkna hjärtats och kärlens ålder i förhållande till din verkliga

ålder är att av alla sätt sjukvården nu ska använda för att hjälpa

oss att leva sundare.

text teresa Matérn

MÅNgA MäNNISkor vill inte riktigt

inse att det har flera riskfaktorer

för hjärt-kärlsjukdomar. Och när de

drabbas blir de förvånade. Det berättar Ian

Graham, hjärtprofessor vid Trinity College

i Dublin, när han presenterar de nya

europeiska riktlinjerna för att förebygga

hjärt-kärlsjukdomar. Han tror att både

sjukvården och patienterna har haft fel

inställning.

– Vi som läkare har försökt att kontrollera

tidigare. Dessutom har det funnits

en idé bland människor om att ” jag är

odödlig och om jag får en hjärtinfarkt så

kan läkarna rädda mig”. Och det är galet.

Vems hälsa och vems risk är det? Frågar

han retoriskt.

När han och en rad europeiska kollegor

nu har uppdaterat riktlinjerna för sjukvården

har de därför ägnat stort utrymme

åt människors beteendeförändringar. De

introducerar också begreppet riskålder

för att göra den eventuella risken för

hjärt-kärlsjukdom tydligare. Det innebär

att jämföra riskbilden man beräknar för

en person med

riskbilden för

personer med

ideala värden.

En 40-åring som

röker och har högt

blodtryck kan ha

en riskålder som

är över 60 år till

exempel. För den

ian graham

som vill sänka sin

16 | | nummer 4 2012

riskålder finns det stöd att få.

– Vi vill försöka skapa positiva allianser.

Vi kan inte säga åt människor vad de ska

göra och inte göra, utan vi måste ställa

frågor som ”vad tror du att du kan göra för

förändring?”, säger Ian Graham.

delAt ANSvAr

Men det finns också en politisk dimension

på problemet, menar Ian Graham.

Han och de europeiska kollegorna

arbetar därför även med lobbying för att

påverka politiker. Man måste till exempel

bygga samhällen som underlättar rörelse,

anser han. Och det kan behöva lagstiftning

kring den mat som säljs. Salthalter och

transfetter kan behöva begränsas, tar han

som exempel. Ian Graham tycker sig också

märka ett ökat intresse för frågorna bland

politiker. Men han återkommer till att det

är ett livslångt arbete för individen att

förebygga hjärtsjukdomar. Och till den som

invänder att det låter lite tråkigt säger han:

– Du bestämmer om du röker, om du

tränar och vad du äter. Det är din risk,

inte min som läkare. Det kan vara svårt

att göra de här levnadsvanorna till en del

av vardagslivet, men varför skulle de inte

ingå som en naturlig del?

Ian Graham och hans kollegor hjälper

dock gärna till. Idén med de nya riktlinjerna

är att vårdpersonalen ska ha ett stöd

i det jobbet.

läs mer:

Om vikten att träna allsidigt på nästa uppslag.

foto: istockPhoto

pUlSkoNtroll. hjärtats så

kallade riskålder beror bland

annat på om du håller dig i form.


Vill du Veta Vilka möjligheter just du har att Föryngra ditt hjärta?

Apotekets Hjärt-kärlkoll ger svaret med hjälp av den modell som esC har tagit fram.

läs mer på apoteket.se/halsotjanster eller fråga personalen.

Läs!

escs, european

society of cardiology,

rekommen dationer om

levnadsvanor.

se nedan.

rökning

rökning ökar risken för alla hjärt-kärlsjukdomar.

Alla som röker bör sluta och få stöd för att klara

av det.

matvanorna

mättat Fett: ersätt med fleromättade fetter så att

det utgör max 10 % av det totala energi intaget.

transFetter: så lite som möjligt.

salt: Mindre än 5 g (1 tsk) salt per dag.

Fiber: 30-45 g per dag från fulkornsprodukter,

frukt och grönsaker. 1 portion havregrynsgröt

innehåller 4,5 g och 1 kiwi 3 g.

Frukt: Minst 200 g om dagen.

Grönsaker: Minst 200 g om dagen.

Fisk: Minst två ggr i veckan varav fet fisk en gång.

alkohol: Max två glas (ca 20 g) per dag för män

och ett glas för kvinnor.

Fysisk aktivitet

Friska Vuxna: 2,5 -5 timmars fysisk aktivitet per

vecka med minst måttlig intensitet, eller 1-2,5

timmar med kraftig intensitet.

Personer med stillasittande liv bör börja med

lättare träning.

fysisk aktivitet/aerobisk träning bör utföras i

flera omgångar om minst 10 minuter vardera

och jämt fördelade över veckan (4-5 gånger).

Många med kranskärlssjukdom eller stabil

hjärtsvikt bör också träna med måttlig till hög

intensitet. Kontakta läkare för att anpassa

träningen efter hjärtrisken.

Vikt

Överviktiga som går ner i vikt får positiva effekter

på blodtrycket och blodfettrubbningar.

Både BMI och midjemått kan användas för att

beräkna risk för hjärt-kärlsjukdomar. BMI över

25 är övervikt och över 30 klassificeras som

fetma. Övervikt och fetma ökar risken att dö i

hjärt-kärlsjukdom.

midjemått 80 -87 cm För kVinnor och

94 -101 cm För män: Öka inte i vikt.

midjemått 88 cm eller mer och 102 cm eller

mer För män: Minska midjemåttet.

Att behandla högt blodtryck, blodfettrubbningar,

typ 2-diabetes och risk för blodproppar är

andra viktiga sätt att sänka hjärtrisken. flera av

dessa faktorer påverkas av levnadsvanorna men

de kan också kräva läkemedelsbehandling.

nummer 4 2012 | | 17


hjärTa & kärL

i egen takt

hjärtat behöver fysisk aktivitet för att må bra och en allsidig

träning är det bästa. Men glöm inte att också slappna av.

text angelica Berg Foto eva hildén smith/ folio

För Att FÅ ett friskare hjärta finns en

enkel regel: Det är bättre att motionera än

att inte göra det. Ju mer ovan en person

är vid att träna, desto större hälsovinster

kommer träningen att ge.

– Att inte röra på sig är en av de stora

riskfaktorerna för hjärtproblem, säger

Kerstin Dencker, specialistsjukgymnast

Karolinska Universitetssjukhuset.

MINIMIrekoMMeNdAtIoN

För hjärtats skull behöver vi röra oss minst

30 minuter varje dag men det är inte nödvändigt

att pressa sig hårt. Att promenera,

gå i trappor eller jobba i trädgården räcker

bra och att röra sig med måttlig intensitet

Sjukgymnasten kan lägga upp ett träningsprogram

utifrån vad patienten har för

mål, förutsättningar och begränsningar.

är inte skadligt för hjärtat. Blir pulsen

för hög eller andningen för snabb drar vi

automatiskt ner på tempot, menar Kerstin

Dencker. Har man en infektion i kroppen

är det däremot viktigt att inte belasta

kroppen med träning.

Det är farligt och kan i värsta fall

18 | | nummer 4 2012

leda till allvarlig påverkan på ditt hjärta,

säger hon.

koNdItIoN vIktIgAre äN MUSkler

En bra kondition är något av en bas för vardagen.

Det kanske till och med är viktigare

än starka muskler eftersom den är central

för hur mycket vi orkar, förklarar Kerstin

Dencker. Konditionsträningen utmanar

och får hjärtat att arbeta, fortsätter hon.

Kondition, alltså kroppens förmåga att

ta upp syre och omvandla den till energi,

kan tränas på olika sätt och hjärtat blir

bra på det som vi tränar det till. Många

snabba ruscher, intervallträning, tränar

hjärtat att snabbt komma upp i puls medan

långdistanslöpning

gör att det blir bra

på att pumpa ut syre

i blodet under en

längre tid men med

en lägre intensitet.

Vill jag träna för att mitt hjärta ska må

så bra som möjligt bör jag träna allsidigt,

tycker Kerstin Dencker.

– Ett vanligt pass på till exempel Frisks

& Svettis tycker jag är bra. Då tränar man

såväl kondition som styrka och rörlighet.

Det är en bra kombination.

SJUkgYMNAStIk vId hJärtproBleM

För en person med hjärtproblem kan

konditionsträning vara för krävande och

då kan muskelträning vara en början.

Det belastar inte hjärtat på samma sätt.

Starkare muskler kan också vara en

förutsättning för att öka förmågan att till

exempel gå längre sträckor och därigenom

komma igång med att träna konditionen.

Lider man av en hjärtsjukdom kan det

inledningsvis vara bra att få hjälp av en

sjukgymnast.

– Sjukgymnasten kan lägga upp ett

träningsprogram utifrån vad patienten

har för mål, förutsättningar och begränsningar.

För det gäller att se vad individen


ehöver och klarar av. En överviktig patient

kanske behöver börja med att träna

i bassäng för att minska belastningen på

kroppen till exempel.

AvSlAppNINg hJälper hJärtAt

För att må bra är det viktigt att även träna

kroppen på att slappna av. I en lugn och

avslappnad kropp kan blodtrycket och pulsen

sjunka vilket påverkar hjärtat positivt.

– Däremot ökar det inte konditione n.

Men att bli lugnare kan göra att man

orka r mer även om den maximala

syreupptagningsförmågan inte har ökat,

säger Kerstin Dencker.

Kom

igång!

30 minuter per dag

räcker som

start

Yoga för livet

yoga eller sjukgymnastik? På Danderyds sjukhus kan patienter med

hjärtinfarkt eller ballongsprängning välja indiska rörelser istället för

traditionell rehabilitering.

text angelica Berg Foto ellinor algin

deN SveNSkA ForSkNINgeN om vad yoga

kan ge ligger i startgroparna, men intresset

för den indiska träningsmetoden har

fått ett uppsving. De senaste åren har

Danderyds sjukhus i flera studier jämfört

yogans rehabiliterande effekter med

traditionell sjukgymnastik för patienter

med hjärtproblem.

– Vi har gjort ett par randomiserade

Mår man bättre blir man

också bättre på att ta hand

om sig själv i övrigt och

att minska andra riskfaktorer.

studier med två olika grupper med cirka

30 patienter i varje grupp. De tränade

en timma per vecka i cirka tre månader,

berättar Maria Nilsson, sjuksköterska och

ansvarig för studien.

Utvärderingen visade att nivån av

stresshormonet kortisol och blodtrycket

sjönk mer i yogagruppen jämfört med

gruppen som tränade sjukgymnastik.

Dessutom

värderade de sin

livskvalitet högre,

berättar Maria

Nilsson.

Maria nilsson

poSItIv eFFekt

– Mår man bättre

blir man också

bättre på att ta

hand om sig själv i

övrigt och på att minska andra riskfaktorer.

Man äter bättre, rör sig mer och röker mindre.

Det är också positiva effekter av yogan.

I medicinsk yoga, den metod som har

använts i studierna, kombineras långsamma

rörelser, andningsövningar och

meditation. Och det är just kombinationen

av fysisk och psykisk träning som ger de

positiva effekterna, tror Maria Nilsson.

Det hade nog inte gett samma resultat

att bara träna till exempel meditation,

tror hon.

Mer teSter BehövS

Även på Karolinska sjukhuset testas yoga

för patienter med hjärtsvikt.

– Vi behöver hitta något som kan hjälpa

patienterna att få både kroppslig och mental

balans. Hjärtpatienter har inte sällan

både fysiska och psykiska symptom, säger

Eva Hägglund, sjuksköterska och ansvarig

för yogastudien på Karolinska sjukhuset.

Yoga som behandlingsform kommer

nog att användas alltmer inom vården,

tror hon, men det är för tidigt att ge generella

rekommendationer om att träna yoga

vid hjärtproblem.

– Vi kan ännu inte säga att det passar

alla patienter utan vi behöver testa mer

vilken typ av yoga som passar för vem. Är

man fundersam kan det vara bra att fråga

sin läkare innan man börjar, tycker hon.

läs mer:

Möt en 70-åring som tränar yoga på nästa sida.

nummer 4 2012 | | 19


hjärTa & kärL

På flera nivåer

Det gör inget om en äldre kropp protesterar mot vissa

övningar. alla tränar yoga efter egen förmåga. för

Birgitta axelsson, som fått problem med hjärtat, passar

den gammal indiska tränings formen alldeles utmärkt.

text oCh Foto angelica Berg

FörrA vÅreN BörJAde på ett oväntat sätt

för Birgitta Axelsson. Valborgsfirandet på

Utö, där hon bor delar av året, var över och

de tillfälliga besökarna hade lämnat ön i

Stockholms skärgård. På långpromenad

med hunden började hon må dåligt och väl

hemma satte hon sig utanför huset. Där tar

minnet slut.

MedICINSk YogA

– På något sätt lyckades jag ändå larma

grannarna och tack och lov var de var hemma.

Annars hade jag nog varit helt ensam på

ön. Jag hade änglavakt, tycker Birgitta.

En ambulanshelikopter tog henne till

Karolinska sjukhuset och sedan följde dramatiska

timmar. Det var inget epileptiskt

anfall som Birgitta misstänkte utan det var

hjärtat som krånglade. Det blev operationer

och många dagar på sjukhuset.

Det är inte så att alla ska hoppa och skutta

och att den som hoppar högst är bäst.

– Jag är verkligen tacksam för all den

hjälp jag fick, säger Birgitta Axelsson.

Det tog på krafterna att ha hjärt problem

och att vara fysiskt aktiv på samma nivå

som tidigare orkade hon inte. Men hon

ville ju ändå hålla igång på ett hälsosamt

sätt. Medicinsk yoga kunde vara ett alternativ

så fort hennes hälsa blivit stabilare,

tyckte läkarna. Yoga var något som Birgitta

redan tidigare funderat på att testa.

Det som lockade var att gå in i mig

själv, lära mig andas bättre och att kunna

20 | | nummer 4 2012

träna hemma, berättar hon.

Att börja med en ny träningsform på

äldre dar var spännande.

– Jag funderade på om jag skulle orka

men min dotter som tränar yoga hade

berättat hur det går till.

Det gick bra och hon orkade. Visst

protesterade hennes 70-åriga kropp mot

vissa övningar men det gjorde inget, fick

hon och de andra kursdeltagarna lära sig.

Det viktiga var att de själva kände efter vad

de klarade, att de tränade i sin egen takt

och inte tog i så att det gjorde ont.

Det är inte så att alla ska hoppa och

skutta och att den som hoppar högst är

bäst. Jag gillar verkligen att det inte finns

några tävlingsmoment, säger Birgitta.

På kursen deltar både unga och gamla,

kvinnor och män. Inte sällan kommer de

en stund i förväg, går tyst in och lägger

sig på sin plats

under en mjuk filt

för att varva ner

innan träningen

börjar.

Det är en lugn och stillsam atmosfär

och det som ibland känns som hokus

pokus, musiken, de levande ljusen och

gonggongen, bidrar samtidigt till stämningen,

tycker Birgitta.

rätt AMBItIoNSNIvÅ

I dagsläget är det tillräcklig fysisk aktivitet

att träna yoga och gå promenader med

hunden. Ambitionen är att göra övningar

hemma varje dag, speciellt de som är bra

för hjärtat. Men, erkänner Birgitta, det blir

yoga kan sänka både

inte riktigt så.

stresshormoner och

– Jag tränar

blodtrycket!

några gånger i

veckan i alla fall.

Och jag kan använda

mig av till exempel andningsövningar om

jag vilar mitt på dagen.

Hennes hälsa blir allt bättre, tycker

hon. Om det är yogans, medicinernas eller

de långa skogspromenadernas förtjänst är

svårt att veta.

– Men yogan har i alla fall inte gjort det

sämre. Jag är nog lite mjukare i kroppen

och kan slappna av mer, tycker Birgitta

Axelsson.

sukhasana: easy pose

Håll positionen i 5 till 10 andetag.

Yoga ska generellt utföras med tom mage.

lyft/stäck på

huvudet

Om du har

svårt att hålla

ryggen rak

kan du sitta

på en hård

kudde eller en

ihopvikt filt –

för att hjälpa till

att lyfta höften

Andas

rätt!

sträck

framsidan av

ryggraden

uppåt från

svanskotan.

slappna av i buken och

de inre organen.

illustration: eva lindeberg


Hallå där …

Hur hårt kan man träna?

maTs Börjesson

Professor i folkhälsa på GIH,

Gymnastik ­ och idrottshög skolan.

Det händer att både elitidrottsmän och motionärer får hjärtstopp

under tävlingar. Hur kommer det sig?

– Om de är under 35 år beror det oftas t på ärftliga medfödda

hjärtfel medan om de är över 35, men inte är riktigt

gamla, är det oftast en kranskärlssjukdom som är orsaken.

Kan det drabba en otränad person som anstränger sig för

mycket?

De flesta som joggar till exempel, gör det i den takt de

orka r med. Men när det är dags för tävling, när nummerlappen

kommer på, kan djävulen flyga i en och risken ökar för

att man tar i för hårt. För yngre personer som idrottar försöker

vi hitta medfödda hjärtfel genom screening. Om man ska

börja motionera och är över 35 är det tre saker som spelar roll:

inte bara hur tränad man är, om man har några riskfaktorer

för hjärtsjukdom, utan också vad man ska ägna sig åt.

Bör man stämma av med sin läkare hur man kan motionera om

man har hjärt besvär?

– Egentligen är det samma princip som gäller, det handlar

om vad man tänker göra. Om du är helt otränad och kraftigt

överviktig och vill springa ett långt lopp kan det vara bra att

gå till doktorn och kontrollera blodtrycket och kanske till och

med göra ett arbetsprov.

Medelintensiv aktivitet ett par timmar i veckan rekommenderas

för att hålla hjärtat friskt. Hur vet man vad det är?

– Nyckeln är relativ intensitet. För en överviktig person kan

en promenad vara medelintensiv, men det varierar med hur

tränad man är. Du ligger rätt när du är andfådd men fortfarande

kan prata. Då är du inte i farozonen, utan maximerar

nyttan av aktiviteten samtidigt som risken är minimerad. Om

du inte kan prata, är det för hög intensitet.

Du ligger rätt när du är andfådd

men fortfarande kan prata. Då är du

inte i farozonen, utan maximerar

nyttan av aktiviteten samtidigt som

risken är minimerad.

När din

mun mår bra,

mår hela du bra.

Under mer än 20 år har vi lagt ner stor omsorg på att

utveckla säkra och effektiva munvårds- och dentalprodukter.

Till vår hjälp har vi Sveriges ledande forskare,

tandläkare och tandhygienister. Vårt mål är att erbjuda

dig det allra bästa. För vi vet, att när din mun mår bra,

då mår hela du bra.

Prova våra tandstickor. Proxident plasttandstickor är extra

mjuka och lätta att böja. Ytan är lätt ruggad för bästa rengörande effekt.

Lindring för torr och känslig mun. Prova Proxidents

salivstimulerade och smörjande munspray. Regelbunden användning av

vår naturliga och milda produktserie hjälper dig att behålla den sköna

och fräscha känslan i din mun.

Kontakt 023-79 22 22 eller www.proxident.se

nummer 4 2012 | | 21


kosTTiLLskoTT

Antioxidanter

bidrar till att

skydda cellerna

mot oxidativ

stress

Tydligare om

kosttillskott

nya regler om vad tillverkarna får säga om kosttillskott gör det tydligare för dig som konsument.

nu kan du lita på att företagen marknadsför sina produkter utan att vilseleda.

text fredrik hed

vArJe dAg ANväNder många svenskar

kosttillskott. Det är en marknad som omsätter

runt två miljarder kronor – varje år –

och under 2000-talet ökade försäljningen

med drygt 155 procent. Kanske ett resultat

av aggressiv marknadsföring av produkter

genom budskap om stora hälsofördelar,

där många saknade vetenskapligt stöd.

Men efter en ny granskning har EUkommissionen

publicerat en lista med 222

godkända hälsopåståenden för livsmedel

inklusive kosttillskott där det finns vetenskapligt

stöd. Den nya listan betyder att

man har gallrat bort 2 600 påståenden

som inte är tillåtna.

Det har länge saknats lagstiftning

22 | | nummer 4 2012

Betaglukaner bidrar till

att bibehålla normala

kolesterolnivåer i blodet

EPA och DHA bidrar

till hjärtats normala

funktion

Levande yoghurtkultur (probiotika) elle r

syrad mjölk förbättrar laktosnedbrytningen

i produkten hos individer som har

problem med att bryta ner laktos

kring vad man får säga och många företag

ljuger i sin marknadsföring. Nu måste

produkterna hålla vad de lovar och det

blir lättare att kontrollera om ett hälsopåstående

är vilseledande eller inte, säger

Anita Laser Reuterswärd, nutritionist på

Livsmedelsverket.

INgA vIlSeledANde texter

Syftet är att göra det tydligare och enklare

så att företagen inte ska vilseleda konsumenterna,

som nu kan känna sig tryggare

med företagens marknadsföring. De

godkända påståendena i listan får bara

användas som de är skrivna, inga egna

tolkningar eller varianter får användas.

Folat bidrar till

vävnadstillväxt

hos gravida

Melatonin bidrar

till att lindra den

subjektiva upplevelsen

av jetlag

Det betyder för det mesta att man bara

får påstå att ett ämne bidrar till normal

funktion. Det är till exempel inte tillåtet

att säga att en produkt sänker blodtrycket

eller kolesterolet, bara att den bidrar till

en normal funktion.

Det här är bra för konsumenterna och

framöver ska förhoppningsvis ingen bli

lurad av påståenden om matens hälsopåverkan,

på förpackningstexter, i reklamen

eller på företagens webbsidor, säger Anita

Laser Reuterswärd.

ApoteketS koNtroll

Företagen har några månader på sig

att ändra produkternas märkning och


Jod bidrar till

nervsystemets

normala funktion

Olivoljans polyfenoler

bidrar till att skydda

blodfetter mot oxidativ

stress

Vitamin D bidrar till

att bibehålla normal

benstomme

marknadsföring. Efter den 14 december

2012 får de inte längre använda några

påståenden som inte finns med på den

godkända listan. I Sverige är det sedan

Konsumentverket som kontrollerar att

företagen sköter sin annonsering och

marknadsföring som de ska.

Charlotta Pihlsgård är kategorichef

för kosttillskott på Apoteket. Hon tycker

också att listan med nya godkända hälsopåståenden

är bra då det styr upp vad

tillverkare och återförsäljare får säga om

produkternas effekt.

Det är bra, för det är en djungel

därute med en massa produkter med

otydliga påståenden. Med den nya listan

Zink bidrar till

att bibehålla normal

synförmåga

Selen bidrar till normal

sköldkörtelfunktion

med godkända påståenden blir det tydligt

för alla, inte minst för våra kunder.

Hon berättar vidare att man hela tiden

haft bra kontroll på Apoteket.

– Vi har en egen process för att granska

och godkänna nya produkter som kommer

in i vårt sortiment, så att vi säkerställer att

de hälsopåståenden som görs följer lagar

och regler.

Därför kommer Apoteket nu än en gång

gå igenom alla produkter, för att säkerställa

att det nya regelverket efterföljs.

– Våra kunder kan känna sig helt trygga

med att köpa sina kosttillskott på Apoteket.

Vi är en kvalitetsmedveten kedja och

har kontroll på det vi säljer.

Riboflavin (vitamin

B2) bidrar

till att bibehålla

normal hud

detta är

kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel och är avsedda att

komplettera en normal kost och är inte ett

alternativ till sådan kost. de är avsedda att

intas i små uppmätta mängder och tillhandahålls

i avdelade doser i form av kapslar,

pastiller, tabletter, piller eller liknande,

portionspåsar med pulver, ampuller med

vätska, droppflaskor eller andra liknande former

av vätskor eller pulver. Kosttillskott kan

till exempel innehålla vitaminer, mineralämnen,

fibrer, fettsyror och olika örtpreparat.

Ingredienserna som används i kosttillskott

får inte ha medicinsk verkan och produkter

som enligt läkemedelslagen klassificeras

som läkemedel är inte kosttillskott.

Källa: Svensk Egenvård

Mer info:

www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/

Pressmeddelanden/Listan-med-godkanda-

halsopastaenden-klar/

www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition.htm

ec.europa.eu/nuhclaims/?event=register.home

nummer 4 2012 | | 23


Läkande miLjöer

må bättre med

stimulerade sinnen

ny hjärnforskning visar på konstens läkande

kraft. Både friska och sjuka personer kan

påverka sin hälsa genom att stimulera

hjärnan med rätt sorts sinnes intryck.

så kallade läkande miljöer kan i vissa fall

ersätta medicinsk behandling.

text rakel lennartsson

Foto Philips, sahlgrenska akademin

r

edAN de gAMlA grekerna tog sina

sjuka till teatern och i Bibeln berättas

det om hur man använde

musik för att lindra smärta. Insikten om

kulturens läkande kraft är lika gammal

som människan, men det är inte förrän

på 2000-talet som forskarna har kunnat

bevisa kulturens hälsofrämjande effekter.

Genforskaren Gunnar Bjursell kallar

det för en revolution. Arkitekten Kristina

Sahlqvist tror att fler kommer att se värdet

av en estetisk miljö. Christer Byfors, chef

för Philips Healthcare, ser en ny marknad

öppna sig.

Florence Nightingale – världens mest

kända sjuksköterska – var en föregångare.

När hon var verksam i Storbritannien vid

mitten av 1800-talet handlade det om

sådant som vi i dag skulle kalla för hygienfaktorer,

som tillräckligt avstånd mellan

sjukhussängarna

och god ventilation.

När man i

dag man pratar om

läkande miljöer,

tänker man mindre

på att hindra

smittspridning och

mer på att minska

stress och öka välbefinnandet.

Här

har kultur i bred

florence nightingale bemärkelse, det

24 | | nummer 4 2012

lUgN I SINNet. På astrid lindgrens barnsjukhus kan

barn som ska genomgå röntgenundersökning med

magnetkamera själva välja färgnyanser, ljud, lugnande ljus

som omger dem. Det kallas ambient experience. studier från

usa visar att det minskar rädsla och oro hos både barnen och

deras föräldrar och att undersökningen kan gå snabbare.


nummer 4 2012 | | 25


Läkande miLjöer

vill säga sådant som talar till våra sinnen,

visat sig vara ett effektivt läkemedel.

– Utomlands råder en stark optimism

bland hjärnforskare vid de högst rankade

universiteten och resultaten redovisas

i framstående medicinska tidskrifter. I

och med att forskningen nu har bevis för

kulturens effekt på oss, öppnar sig helt nya

möjligheter inte bara för vården, utan för

samhället i stort, säger Gunnar Bjursell,

molekylärbiolog och genforskare, knuten

till Karolinska Institutet i Stockholm.

UtgÅr IFrÅN hJärNAN

Kunskapen om kulturens läkande kraft

har utvecklats tack vare de senaste årens

landvinningar inom hjärnforskningen. För

15 år sedan sågs hjärnan som statisk och

deSIgNAd MIlJö För rehABIlIterINg – BrA För hJärNAN?

syn

Känsel

sMaK

luKt

hörsel

anDra sinnen

SINNeSStIMUlANS. i byggnad 9 på högsbo sjukhus planerar forskare

en miljö som innehåller berikande sinnesupplevelser för personer med

neurologiska sjukdomar och hjärnskador. Meningen är att underlätta deras

rehabilitering, funktionsåterkomst, välbefinnande och delaktighet.

26 | | nummer 4 2012

icke förnybar. Många av oss har som barn

fått höra att vi inte ska göra si eller så och

sluta ruska på huvudet, för hjärnceller förnyas

inte. Det var en myt, som forskarna

nu alltså har avlivat.

– I dag vet vi att hjärnan är dynamisk

och plastisk, någonting som går att

påverka och måste tränas för att hållas i

form. Det är precis som med en muskel,

säger Gunnar Bjursell.

Med hjälp av ny teknik har man de

senaste åren kunnat studera hjärnans

olika funktioner.

Det som håller på att hända kan jämföras

med kartläggningen av vår arvsmassa

genom DNA-tekniken. På motsvarande

vis kartlägger man nu hjärnan och börjar

förstå dess olika funktioner, som minne

och språk, men också känslor,

säger Gunnar Bjursell.

Den nya kunskapen kan

användas inom allt från

stresshantering till inlärning

och rehabilitering av

exempelvis strokepatienter.

Det handlar om att förstå

vilka sinnesintryck som ger

vilka reaktioner och integrera

den nya kunskapen i

hela vårdkedjan.

FrAMtIdeNS

vÅrd MIlJöer

Inredningsarkitekten

Kristina Sahlqvist tror att

foto: göteborgs universitet

deSIgN För SoCIAl SAMvAro.

i en inredning som verkar läkande

tas det hänsyn till samspelet mellan

sinnena. en rehabiliteringsavdelning

ska vara en fröjd för ögat och det får

gärna dofta gott.

kultur är motion för

hjärnan

Precis som en muskel behöver hjärnan

motioneras för att inte förtvina. Hjärngympa

kan öka hjärnans vikt och funktion. Hur gör

man? enligt forskningen är det interaktionen

mellan olika intryck, och inte de enskilda

intrycken, som spelar roll. därför jobbar

inredningsarkitekten som ritat rehabiliteringsavdelningen

på sahlgrenska med alla

sinnen inklusive den sociala samvaron. se,

höra, känna, lukta, smaka och samspela

med andra är inte bara trevligt, utan även

nyttigt – och nödvändigt.

de nya rönen kommer

att utveckla

och förändra

synen på vårdmiljöer

och även

hjälpa henne att

få gehör för sina

tankar om inredning.

Tillsammans

med ett team från

vårdpersonalen på

rehab avdelningen

i Högsbo vid Sahlgrenska sjukhuset i

Göteborg, har hon och designern Pamela

Lindgren planerat och designat den

framtida rehabiliterings avdelningen för

personer i alla åldrar.

– Vårt uppdrag var att utveckla en

vision utifrån verksamhetens värdegrund

och därefter planera och utforma avdelningens

vårdmiljö med hjälp av den.

Resultatet finns ännu så länge bara

på papperet. Ritningarna visar en rehabiliteringsavdelning

där social samvaro,

sinnesstimulans och fysisk aktivitet byggs

in i inredningen. Köket är placerat i mitten

och ska fungera som en social mötesplats

där patienter, anhöriga och personal ska

kunna umgås under hemlika förhållanden.

Från köket tar man sig lätt ut på en uteplats

med en köksträdgård, som både doftar gott

och är en fröjd för ögat. Kristina Sahlqvist

och Pamela Lindgren har också planerat in

ett promenad- och träningsstråk runt och

genom rehabbyggnaden.


foto: Philips

välJ Med oMSorg.

inte alla estetiska bilder

har läkande effekt enligt

Philips undersökningar

av patientrum. Bekanta

miljöer och blommor

fungerar bra medan abstrakta

eller dramatiska

bilder inte är läkande.

gunnar Bjursell

Det handlar mycket om sunt förnuft,

men det är viktigt att det nu finns vetenskapliga

bevis för miljöns läkande effekter.

Först då kan man förmå politiker och

andra beslutfattare är satsa resurser på

att bygga sjukhus som sätter patienten i

centrum, säger Kristina Sahlqvist.

SIMUlerAde INtrYCk

Förutom ekonomin finns det andra restriktioner,

som allergi- och hygienhänsyn,

som begränsar vad en inredningsarkitekt

kan göra i sjukvårdsmiljöer. Då får man i

stället använda andra utvägar. Forskare

har visat att en bild av naturen stimulerar

samma del av hjärnan som en riktig naturupplevelse

och att den positiva effekten

av bilden alltså inte handlade om frisk luft

och motion utan om upplevelsen via synen.

Det öppnar för möjligheten att skapa

läkande miljöer med hjälp av ny teknik.

Christer Byfors på Philips arbetar i

gränssnittet mellan sjukhuspersonal,

forskare och patienter. Uppdraget handlar

om att utveckla tekniska lösningar som

tillvaratar den kunskap och erfarenhet

som finns. De senaste åren har han sett ett

ökat intresse hos läkarna för så kallade läkande

miljöer, det vill säga naturliga eller

simulerade miljöer som bidrar till bättre

hälsa och snabbare rehabilitering.

– Våra lösningar är ofta insiktsbaserade,

vi sitter inte vid skrivbordet utan jobbar ute

på sjukhusen där vi intervjuar patienter och

följer med vårdpersonalen i deras arbete.

Precis som Kristina Sahlqvist menar

Christer Byfors att sjukhusmiljön generellt

sett sätter personalen och tekniken i centrum.

Ur patientsynpunkt är miljön många

gånger både rörig och skrämmande.

– En traditionell sjukhusmiljö kan skapa

negativ stress, vilket inte bara motverkar

patientens välbefinnande utan även ger

sämre resultat rent medicinskt, säger han.

Många avancerade diagnosverktyg som

exempelvis undersökning med magnetresonanskamera

(MR) kräver att patienten

är lugn för att resultatet ska bli bra och i

vissa fall får patienten lugnande medicin

inför en sådan undersökning. Genom att

i stället arbeta med läkande miljöer kan

man undvika medicinering, med bibehållet

eller till och med bättre resultat.

Även om Philips använder sig av den

modernaste tekniken, bygger företaget sina

innovationer på lång erfarenhet. Florence

Nightingale hävdade på sin tid att östvästlig

riktnig var den bästa orienteringen

för en sjukhussal. Senare har man kunnat

observera att patienter som hade rum i söderläge

tillfrisknande snabbare än de som

låg i norrläge. Det finns också dokumenterade

berättelser om att patienter som hade

utsikt mot natur tillfrisknade snabbare än

de som såg ut mot en tegelvägg.

I dag omsätts den här kunskapen i

lösningar, där man med hjälp av bildprojicering

och ljussättning kan skapa

optimala förutsättningar för sömn, vila

och sinnesro.

En traditionell sjukhusmiljö

kan skapa negativ stress,

vilket inte bara motverkar

patientens välbefinnande

utan även ger sämre resultat

rent medicinskt.

kroppens absoluta

gehör

bland alla kulturella uttryck anses musik

vara den främsta, mest upplevelserika

kulturformen. I forskningsprojektet Kroppens

partitur vid sahlgrenska akademin i

Göteborg kartlägger forskarna kroppens

biologiska reaktioner på olika sorters

musik. studien visar att varje händelse i

musiken har en motsvarighet i ett kroppsligt

händelseförlopp, som pulshastighet,

andningsfrekvens, fingertoppstemperatur

och stressnivå. forskarnas mål är att kunna

ersätta vissa mediciner med musik. Vad sägs

om Beethoven två gånger dagligen, morgon

och kväll?

läs mer:

Om smarta textilier på sidan 34-35

nummer 4 2012 | | 27


sommarkänsLa

Förläng sommaren

– ta hand om dig

sommar, sol och salta bad­ det är

det skönt med ledighet. huden

får en särskild lyster och vi brukar

känna oss extra fräscha. Men sommaren

innebär också påfrestningar

för hud och hår. varför inte ge dig

själv lite extra omvårdnad?

text anneli Ohlsen

OTC-201201-002

28 | | nummer 4 2012

torr och åldrande hud

Under sommaren har huden förhoppningsvis

fått sig en rejäl dos

av d-vitamin, men solen gör också

att huden åldras snabbare.

Apolivas Anti Age serie passar

torr och normal hud. Produkterna

motverkar hudens ålderstecken

och förbättrar fuktbalansen och

ytstrukturen genom att minska

fina linjer och torrhetsrynkor.

Huden känns jämnare och slätare.

anti-aGe renGörinGsmjölk,

150 ml, 90 kr

anti-aGe daGcreme, 50 ml, 110 kr

anti-aGe nattcreme, 50 ml, 110 kr

anti-aGe serum mogen hud,

30 ml, 120 kr

Smärta?

Diclofenac T ratiopharm är ett receptfritt läkemedel

som lindrar smärta, dämpar inflammation

och sänker feber. Diclofenac T ratiopharm finns

på apotek.

Besök gärna www.teva.se och läs mer om smärta

och behandling med Diclofenac T ratiopharm.

Här kan du också ladda hem vår patientbroschyr.

Teva Sweden AB

Järnvägsgatan 11 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg

Tel 042 12 11 00 | Fax 042 12 11 08 | www.teva.se

anti-aGe öGoncreme mogen

hud, 15 ml, 110 kr

samtliga produkter i serien är

dermatologiskt testade (med

pricktest på testpersoner) och

resultatet visar att de är bevisat

hudvänliga.

Diclofenac T ratiopharm (diklofenakkalium) filmdragerade tabletter 25 mg. M01AB05. Receptfritt läkemedel. Används

för korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk (inkl. migrän), tandvärk, muskel- och ledvärk,

ryggsmärta och mensvärk. Lindrar smärta och dämpar inflammation. Ej till barn under 18 år. Används ej under

graviditet eller vid försök att bli gravid eller vid magsår. Datum för översyn av produktresumé 2009-08-31. Se bipacksedel

eller www.fass.se för fullständig information om ovanstående läkemedel.

diclofenac halvsida 186x120.indd 1 2012-05-24 14:46:05


torr hy/

mycket torr hy

Vichy Aqualia Thermal är en fuktgivande

ansiktskräm till alla åldrar

som behöver fukt morgon och

kväll. Ansiktskrämen är anpassad

till känslig hud, långtidsverkande

och parfymerad. Innehåller 50ml.

Pris: 189 kr

slitet hår

Håret kan också upplevas mer

slitet efter en lång sommar. då

passar Apolivas serie för skadat

• Dokumenterad effekt på huvudlöss

• Ingen risk för resistens

• Kan användas av barn från 6 mån, ammande,

gravida och astmatiker

Förpackning: Hedrin ® Lösning, 4% dimetikon, flaska

100 ml.

hår bra. schampo och balsam finns

både som parfymerat och oparfymerat,

om du är extra känslig.

Bli fri från löss!

Mundipharma AB • Mölndalsvägen 30B • 412 63 Göteborg

Tel. 031 773 75 30 • info@mundipharma.se • www.mundipharma.se

schamPo, 250 ml, 29,50 kr

balsam, 200 ml 29,50 kr

hårkur, 150 ml, 39 kr

Det milda sättet Det snabba sättet

• Används endast 1 gång i 15 minuter

• Dokumenterad effekt på huvudlöss

• Ingen risk för resistens

• Kan användas av vuxna och barn

från 6 månader

Förpackning: Hedrin ® Once, dimetikon 4%,

Penetrol, silikonoljor och emulgeringsmedel,

flaska 60 ml, på Apoteket även 100 ml.

20% rabatt

för medlemmar

60 ml och 100 ml

(ord pris fr 185:-)

Erbjudandet gäller under

perioden 13/8 tom 16/9

12-HED-8-BR


mindfuLness

hitta rytmen

efter semestern

hundratals mail i inkorgen och inplanerad kickoff. tillbaka på kontorsstolen är det lätt att

du snabbt förlorar den lugna känslan du fick under semestern. se till att höstens omstart

innehåller tid för dig själv och struktur i vardagen, gärna genom mindfulness.

text agneta Borgström IllUStrAtIoN Malin rosenqvist/agent Molly & co

MÅNgA är de som upp täckt att redan

dag två på jobbet efter semestern är

arbets takten uppe i ett högt tempo.

Medan det tar lång tid att varva ned

under semestern tar det motsägelsefullt

kort tid att varva upp igen.

Det är lätt att komma tillbaka till

vad jag kallar ett autopilotbeteende när

mycket ska dras igång på jobbet. Kraven

kan vara höga på arbetsplatsen samtidigt

som du själv också ofta är fylld av energi

och arbetslust. Men det är viktigt att hitta

en balans, säger Ola Schenström, läkaren

som är känd som förespråkaren för mindfulness,

eller medveten närvaro.

vArA I NUet

För att kunna bryta upp från den autopilot

som innebär att du hamnar i ett invant

mönster, där du stressad rusar omkring i

tillvaron, är det viktigt enligt honom att

lära sig att stanna upp.

– Vi tränar upp förmågan att vara i nuet

för att kunna stiga ur gamla tanke- och

handlingsspår. Det

handlar bland annat

om att medvetet

rikta och behålla

Ola schenström

30 | | nummer 4 2012

uppmärksamheten på det vi vill och inte

bli styrd av alla distraktioner. Vi tränar oss

också att bli medvetna om våra stresstankar,

som ”åh nu hakar datorn upp sig igen”

och den irritation, stress och spänning

Aktivitet har generellt sett hög status

medan återhämtning inte har det. Jag ser

ofta personer som låtsas vara på möten, men

sitter med sin Iphone för att kolla mejlen.

som tankarna för med sig. När vi blir

medvetna om att vi är stressade kan stresspiralen

bromsas, visar forskning, säger

Ola Schenström.

pAUSer är vIktIgA

Genom enkla övningar på tio minuter

en till två gånger per dag kan de flesta

enligt honom öva sig att minska stress

och förbättra koncentrationen. Den här

träningen har visat sig minska stress såväl

i privatlivet som på arbetsplatser. En studie,

gjord vid Harvard-universitetet, visar

att mindfulness-övningar under cirka 30

minuter per dag under åtta veckor ger

positiva effekter på hjärnan och bromsar

stressreaktionen.

Det gäller just att få till goda strukturer

i arbetslivet, till exempel att börja sammanträdet

med en kort andningsövning

så att alla inte bara är kroppsligt närvarande

utan också mentalt. Pauser, som att

fika på jobbet, är också viktigt. Men så ser

det sällan ut i dag. Aktivitet har generellt

sett hög status medan återhämtning inte


har det. Jag ser till exempel ofta personer

som låtsas vara på möten, men sitter med

sin Iphone för att kolla mejlen.

För att hitta tillbaka till semesterlugnet

är hans främsta råd att renodla mer i tillvaron;

att välja mer restriktivt vad du vill ta

in av all information och vad du vill göra.

– Semestern ger ju ofta inte så många

intryck samtidigt, eftersom du vanligtvis

gör en sak i taget. Lär av det. Stäng även

av Facebook och titta inte på negativa tvnyheter

varje kväll om detta ger stress.

hjälpmedel för

mindfulness

På aPoteket hittar du boken Mindfulness

i vardagen och cd-skivor med mindfulnessövningar.

det finns också mindfulness-appar till smart

phones. regelbunden träning är det som

ger mest effekt enligt Ola schenström. Men

enstaka övningar är bättre än inga så appar

kan vara en början. Han ger också ett plus

för tillgängligheten via dator och mobil.

tips

Fokus På andninGen – en enkel öVninG

sätt diG rakt men avspänd på en stol,

1 lägg en hand på magen. lägg märke till hur

handen rör sig av dina andetag. försök ha kvar

fokus på hur andningen känns under handen.

eFter ett taG kommer uppmärksamheten

2 att fara iväg. det är okej. rikta tillbaka ditt

fokus igen. sedan far uppmärksamheten iväg

igen. Ta tillbaka fokus.

träna diG i detta under tio minuter. Ju fler

3 gånger du gör denna övning desto bättre

kommer du att bli på att rikta uppmärksamhet

– se när den far iväg och på att ta tillbaka den –

också i ditt vardagsliv.

(Mindfulnessövningen heter andningsankaret

och är hämtad från Ola Schenström)

köpa hjälpmedel/produkter:

på apoteket.se eller på ditt apotek

Arbetsträna

första veckan

Att doSerA, reFlekterA och pausera i

tillvaron är de tre visdomsorden som

beteendevetaren Tomas Danielsson ofta

återkommer till. Dosera lagom med

uppgifter, reflektera över vad du gör och

ta pauser.

Den första arbetsveckan efter ledigheten

bör enligt honom gå i lugn takt,

ett slags arbetsträning, som gärna får

innehålla ett avslut att se fram emot.

– Jag tror på torsdagsmetoden, att föra

in en egen kväll med något trevligt på

torsdagarna. På detta sätt blir du aldrig

fredagstrött på samma sätt och du har

något att se fram emot, säger Danielsson,

som tror att hjärnan behöver känna

kontroll genom en planerad tillvaro.

Han understryker också hur viktigt det

är att hitta en dygns-,vecko- och årsrytm

för att klara av jobb och fritid.

– Tänk 23-06. Gå och lägg dig klockan

23 och gå upp klockan 06 så att du får regelbunden

sömn och vanor. Om du är upp

sent någon enstaka kväll gör naturligtvis

ingenting, säger Tomas Danielsson.

Många verkar ha synsättet på tid som

”nu är det 47 veckor till nästa semester”

men Tomas Danielsson tycker att vi ska

förlika oss med årstiderna. Hösten behöver

inte vara en transportsträcka utan en tid

för blockljus, dvd-filmer och soffmys. Att

få struktur under en arbetsdag är också

viktigt, enligt honom, till exempel genom

att alltid välja den knivigaste uppgiften

före andra. Generellt sett är ändå de

flesta duktiga på att prioritera rätt, anser

Danielsson, som bedömer ”additions-stressen”

som det stora problemet som tröttar

ut hjärnan.

– När grannen anlägger hela trädgården

tror många att de också måste göra

det. Men de vet inte att det är ostädat inne

i grannens hus. När du lägger till saker av

andras prioriteringar uppstår känslan av

otillräcklighet.

nummer 4 2012 | | 31

foto: alexander von sydow


profiLen

32 | | nummer 4 2012

igor ardoris

Pedagogisk konsult, mental tränare och

författare.

Vad gör du som mental

tränare?

– Jag hjälper människor att förlora,

vinna klarar de själva. Det gör jag genom

att lära dem närvara i nuet och våga

bemöta vardagens press och obehag.

Kan du förklara närvara i nuet?

Det handlar om sinnesnärvaro, det

vill säga fokus på här och nu. Jag arbetar

med flertalet elitidrottare, som bland annat

simmaren Ida Marko-Varga nyss hemkommen

från OS i London. När hon ställer

sig på startpallen måste fokus enbart vara

på uppgiften och inget annat. Därför har

vi tränat upp kapaciteten att hantera press

från omgivningen och sig själv. Vi har

också arbetat med att hitta glädjen och

motivationen i varje simtag.

Räcker det inte att slappna av en stund i

soffan?

– Avslappning i soffan är bra för återhämtning.

Men meditation handlar om att

träna på att skärpa psyket och uppmärksamheten

inte slappheten.

Hur kom det sig att du började arbeta med

mindfulness?

– När jag var 18 flydde jag kriget i

Jugoslavien. På flyktingförläggning

delade jag min tillvaro med andra vars

liv raserats, vi gick omkring i tofflor och

saknade sammanhang. Bitterheten hade

tagit överhand om jag inte fortsatt att satsa

på Karate, sporten jag älskar. Snart fann

jag en klubb att träna med och ungdomar

att coacha. Med lite flyt i vardagen insåg

jag att det inte var någon idé att fly utan

började nysta i min situation. En drivkraft

att vilja återuppbygga mitt liv tändes.

Ett liv baserat på min egen stabilitet. Jag

började studera meditation, läror som ofta

är sprunget ur indisk eller kinesisk kultur,

vilket inte var helt lätt att begripa för en

västerländsk grabb som jag. Mellan varje

klarhet fanns det mycket dimma.

Vad tjänar jag på att träna mindfulness?

– Om du tränar upp din medvetenhet

behöver du inte fundera över dina innersta

önskningar, du vet vad som är rätt för dig.

läs mer om igor och hans arBete:

www.sjalforsvar.se, www.mindfulnesscenter.se

foto: Jens lennartsson


NU FINNS APPEN

“BASIRON

PHOTO DIARY”

TA BILDER PÅ DIG

SJÄLV OCH GÖR DIN

EGEN FILM!

Finnar går inte att tvätta bort.

Däremot kan man behandla med ett läkemedel. Basiron AC är ett receptfritt

läke medel för behandling av akne och finns att köpa på de flesta apotek. Det

verksamma ämnet benzoylperoxid öppnar upp porerna och dödar ända upp

till 90% av P.acnes bakterierna inom en vecka**. Basiron AC finns både som

gel och som wash.

SNARKARE? Vidga näsa och svalg!

De � esta slutar snarka. Direkt! Rek av läkare.

ReduZnore® är en vidareutveckling av vår SnorBan® i samråd med svenska tandläkare.

Ej vid sömnapné! Men du kan undvika snarkvibrationsskador. Det minskar apnérisken senare.

Vår skena följer samma princip som sjukvårdens för 3-8 kkr. Men av oss får du lite mer...

– Vår e� ektiva MegaVent® näsvidgare. En unik svensk totallösning. Med Returgaranti!

ReduZnore® – ger dig troligen lägst kostnad/år.

Passar alla käkar

Liten käke? Klipp baktill.

Enkel att forma på

ca 10 minuter.

Omformbar fl er ggr.

Bonus! Värd 118 kr!

Rund kant ger skön komfort.

Bakre tändernas stöd är viktigt.

Skenan måste vara stor nog!

MegaVent® 6 st mjuka, sköna näsvidgare ingår!

Formbara. Anatomiska. Sitter kvar! Håller länge.

Håller varligt upp näsborrarna - utan � ädrande e� ekt.

Mer info: www.snarkskena.nu Adactive AB 046 - 30 49 20

Principen

Underkäksframdrag

ca 1-7 mm

Färstärkt bityta baktill och

på undersidan minskar framtändernas

belastning rejält.

En mjuk, men stadig skena.

Formbara!

Du väljer

form & vidd.

– SKönare än

du tror...

Syns knappt!

6 st Gratis!

(värde 118 kr)

Sveriges mest använda receptfria

läkemedel mot akne*

Basiron AC Wash 5% gel, 100g. Basiron AC 5% och 10% gel, 40g (bensoylperoxid). Basiron är ett receptfritt läkemedel för utvärtes bruk mot akne. Vid den första appliceringen är det vanligt med

en kortvarig värmekänsla. Läkemedlets kontakt med hår och färgade tyger kan orsaka blekning och missfärgning. Läs bipacksedeln noga. www.basiron.com

*SLD apr 2012. **Ozolins M, Eady EA, Avery A, Cunliffe WJ, O´Neill C, Simpson NB, et al. Randomised controlled multiple treatment comparison to provide a cost-effectiveness rationale for the

selection of antimicrobial therapy in acne. Health Technol. Assess 2005: 9: iii-212.

MED 30 DAGARS

PROVA MED

RETURRÄTT

R ETURGARA N TI

PENGAR ÅTER

NYHET! På Apoteket

Rek ej vid protes, problemtänder & käkledsbesvär

Misstänks sömnapné? Kontakta alltid sjukvården.

Hos Läkemedelsverket CE-reg medicintekniskt hjälpmedel klass 1. Patentskydd


foto: Jan Berg

forskning

Smarta textilier

revolutionerar

textil är ett material som används allt mer inom medicinteknik. i höst lanseras elektrodress,

klädesplagget med inbyggd muskelstimulans. Och i framtiden kommer kanske textilier att

kunna användas även inuti kroppen.

text rakel lennartsson och teresa Matérn

SMArtA textIlIer är textiler som interagerar

med omgivningen, exempelvis ett

tyg som ändrar färg vid värme. Det kan

också vara funktionstextilier och tekniska

textilier. Nu har läkemedelsbranschen fått

upp ögonen för smarta textilier.

– Textil är ett mjukt material som alla

människor har en relation till och det går

att göra väldigt mycket med det, förklarar

34 | | nummer 4 2012

Lena-Marie Jensen, projektkoordinator på

Smart textiles, vid Textilhögskolan i Borås.

NYA ANväNdNINgSoMrÅdeN

Smart Textiles arbetar med att koppla ihop

textilindustrin med andra branscher för

att hitta nya användningsområden för textila

material. Elektrodress har tagits fram

i samarbete med företaget Inerventions.

Det smarta klädesplagget är en utveckling

av behandlingsmetoden TENS, där man

stimulerar muskler med hjälp av elektroder

som fästs på kroppen och kopplas till

en strömkälla.

Det är svårt att sätta elektroderna på

rätt plats och det blir en massa sladdar. Vi

ville hitta ett sätt att göra metoden med

användarvänlig och så föddes idén till

ANAtoMISkt korrekt.

genom att känna av

muskelspänningen och

stimulera musklerna

med elektroder när

och där det behövs

kan plagget förbättra

rörelseförmågan hos

patienter med felaktig

muskelspänning.

SpeCIAldeSIgNAd. elektrodress är tänkt som ett

hjälpmedel för personer med spasticitet, cP­skada,

stroke, Parkinsons och Ms.


Textil är ett mjukt

material som alla människor

har en relation till och

det går att göra väldigt

mycket med det.

Elektrodress berättar Emma Sjöberg, mediciningenjör

och vice vd på Inerventions.

Med Elektrodress slipper man sladdarna

och den kan användas av patienter med

MS, Cerebral Pares, Parkinson, stroke eller

traumatiska hjärnskador. När musklerna

stimuleras kan deras smärtor minska.

Plagget som leder ström och är samtidigt

helt tvättbart. Det ersätter flera avancerade

apparater och kan användas i hemmet.

Behov Av INveSterINgAr

MS-patienter använder ibland också ett

annat smart plagg, nämligen kylvästar,

för att minska effekten av den temperaturkänslighet

som sjukdomen innebär.

Kylvästar eller annan kylbehandling kan

användas förebyggande eller för att förbättra

återhämtningen vid fysisk aktivitet.

Även brandmän använder kylvästar. Men

många gånger tar det tid innan idéerna

om de smarta textilierna omsätts i praktik.

Så är det till exempel för prototypplagget

som kan mäta EKG. (Tidningen Apoteket,

nr 3 2010. )

en ring med kontroll

Bara ett smycke? inte den här ringen. Den är faktiskt både ett smycke och

kan fylla viktiga funktioner. forskare på Kth har tagit fram en ring som

ska kunna läsa av bärarens hälsostatus.

äN SÅ läNge är ringen en prototyp och ett

av de första användningsområdena som

testas är Parkinsons sjukdom.

Den mäter tremorrörelser, alltså finger-

och armskakningar och vi har ett projekt

tillsammans med Karolinska sjukhuset/

institutet? där den används av Parkinsonpatienter.

De ser den som ett bra verktyg för

dem själva och även för läkarna att kunna

monitorera sjukdomssymtomen, säger

Stanley Wissmar, forskare på KTH.

Ringen känner av skakningarna i fingret

och skickar informationen vidare till en

smartphone som i sin tur kan skicka vidare

informationen.

– Vi kommer att ha en plastring klar

under hösten, säger Stanley Wissmar.

Det har inte gått vidare till produktion

än. Ofta är det så att det dröjer innan de

här produkterna går vidare. Forskarna kan

ta det till en viss nivå men sedan krävs att

någon investerar i dem, säger Lena-Marie

Jensen.

StICkAde Blodkärl

En annan produkt som Smart Textiles

Förhoppningen är att den då kommer att

kunna användas av fler patienter. Idén till

ringen som kan mäta kroppsfunktioner fick

han på en löparrunda. Men den ursprungliga

idén handlade om att kunna styra

musiken på mobilen, utan att behöva röra

själva telefonen. Att kunna styra elektronisk

utrustning, som tv-spel till exempel, är

fortfarande med i planerna för ringen men

just nu är det fokus på hälsomätningar .

Även andra så kallade sensorer kan stoppas

in som mäter till exempel oxymetri, det vill

säga syreupptagningsförmåga.

– Oxymetri är ett potentiellt användningsområde

men inget som vi arbetar med

just nu. Först gör vi klart rörelsesensorn

sedan får vi se.

StICkAt kärl. ett stickat

blodkärl kan bli ett framgångsrikt

hjälpmedel vid by­passoperationer.

har på gång, tillsammans med företaget

Y-graft, och som förhoppningsvis kan användas

i framtiden är ett stickat blodkärl,

berättar Lena-Marie Jensen. Blodkärlet är

tänkt att användas vid by-passoperationer.

– Tester i labmiljö pekar på att formen

på det stickade blodkärlet motverkar

risken för komplikationer i samband med

by-passoperationer.

verktYg oCh MoNItor. ringen som öppnar dörrar,

övervakar sjukdomssymtom, läser av hälsotillstånd,

och rentav fungerar som kreditkort, skulle kunna se

ut så här.

Stanley Wissmar låter inte visionerna

skena, varken om de tekniska möjligheterna

eller om ringens utseende. Men

ringen ska bli snygg och inte skilja sig från

ett vanligt smycke.

Det är själva grundtanken. Estetiskt

ska den kunna vara mer eller mindre identisk

med vilken ring som helst, det är målet.

Men vi har ett par år dit. Vi måste designa

elektroniken först.

nummer 4 2012 | | 35


på hYLLan

krom kosttillskott

för en stabilare blodsockernivå.

Pris: 100 st, 79 kr

36 | | nummer 4 2012

Just nu

endast på

Apoteket

nicorette sugtaBlett

pepparmint*

för den som vill sluta röka, men inte gillar

att tugga tuggummi är sugtablett ett

diskret och bra alternativ.

den nya sugtabletten från Nicorette

smakar friskt och gott av pepparmint

och kommer i en snygg och smart

förpackning som lätt får plats i fickan

eller väskan.

den finns i två styrkor – 4 mg som

* läkemedel för rökavvänjning (nikotin). från 18 år.

läs bipacksedeln noga innan användning.

Q10 kosttillskott

Äkta japansk fermenterad Q10. Coenzym

Q10 är en vitaminliknande substans

som normalt produceras i kroppen, en

produktion som avtar vid stigande ålder.

Pris: 60 st, 149 kr

passar den som har rökt mer än 20

cigaretter per dag och 2 mg som passar

den som har rökt mindre än 20 cigaretter

per dag.

När du valt den styrka som passar dig

använder du sugtabletterna i ca 6 veckor

därefter trappar du ner antalet tabletter

för att efter 9 månader vara helt fri från

både rökning och nikotinläkemedel.

Pris: 2 mg 20-pack, 79 kr, 2 mg 4x20pack,

219 kr, 4 mg 4x20-pack, 219 kr.

graVid kosttillskott

Innehållet av vitaminer och mineraler är

omsorgsfullt anpassat för gravida och

ammande kvinnors behov här i Norden.

Med extra tillskott av järn, folsyra och

vitamin d.

Pris: 100 st, 105 kr

reFlexer

säker i höstmörkret. Apoteket reflex

finns i form av olika figurer: Björn och

snöstjärna i vitt, uggla i gul neonfärg.

Pris: 1 st, 19,50 kr.

aloeBrus

funktionsbrus för att bibehålla en sund

mage. Kosttillskott.

Pris: 20 st, 95 kr.


loratadin apofri – lindrar

allergibesvären

som ett prisvärt alternativ för att lindra

allergibesvär finns nu ett läkemedel

med den aktiva substansen loratadin

inom Apotekets eget varumärke Apofri.

loratadin Apofri är ett receptfritt läkemedel

mot allergiska besvär i ögon och

näsa. Ta en tablett om dagen under pollensäsongen

om du vet att symtomen

beror på pollenallergi. loratadin Apofri

tranBärsBrus

Kosttillskott. Varje Tranbär brustablett

innehåller 90 mg patenterat, högkoncentrerat

CystiCran tranbärsextrakt, varav

36 mg garanterad mängd av antioxidanten

PAC (Proantocyanidin).

Pris: 20 st, 75 kr.

nytt på

apoteket och

apoteket.se

lindrar symtomen efter ungefär 1 timme.

Kan användas från 12 års ålder. läs bipacksedeln

noga för mer information.

Pris: loratadin Apofri 10 mg, 14

tablette r, 21,50 kr. loratadin Apofri

10 mg, 30 tabletter, 35,50 kr.

Priserna aktuella i augusti

2012. vi reserverar oss för

eventuella felskrivningar.

tävla och vinn!

fem personer har chansen att vinna varsitt set med

snygga och skonsamma produkter från idun Minerals.

Tyra puder döljer fina linjer

och skapar en transparent

lyster på en annars glåmig

hud. Med sin mjuka persikonyans

ger Tyra ett hälsosamt

och fräscht skimmer på

huden. (värde 349 kr)

Puderborsten är perfekt för

applicering av Tyra-pudret.

(värde 245 kr)

Silfr mascara ger långa och

separerade fransar. Mascaran

innehåller dessutom en innovativ

peptid som stimulerar

franstillväxten.

(värde 199 kr)

totAlt värde per kIt: 793 kr.

vi vann apoplus

tävlingen i nr 3 2012

Vi skickar paket med solprodukter från

Apoliva till sara jonsson, Öjeby n, berit

sköld, Bunkeflostrand och maja Gundersen,

Göteborg.

tävlINgSFrÅgA:

Från vilket land kommer

produkt serien IDUN Minerals?

1. USA

X. Sverige

2. Island

MeJlA eller poStA dItt SvAr

SeNASt 12:e SepteMBer tIll:

tavling@apoteket.se respektive

Apoteket Kundservice,

Bredbandet 1, 392 30 Kalmar.

vIktIgt: döp mejlet eller märk

kuvertet ”tävling”!

nummer 4 2012 | | 37


på apoTekeT

nya möjligheter

för barnen i bouar

frukost på morgonen och en bra skola. Det hör inte till normal standard i centralafrikanska republiken, men det

får barnen i sOs Barnbyar där. Och du som har köpt vissa produkter på apoteket har bidragit till det under året.

Men störst insats gör mammorna i byarna.

text carola rydstedt och teresa Matérn Foto Marcus frendberg

SoleN gASSAr trotS att det är tidig

morgon. I de tolv husen i byn vaknar

barnen, stiger upp, äter frukost och

går till skolan. Precis som i vilken familj

som helst. Men här i Bouar i Centralafrikanska

republiken är det ingen självklarhet

med bra skolor och regelbundna

måltider. I ett av världens fattigaste länder

är barnen är utsatta. Många är föräldralösa,

lever som gatubarn, får arbeta eller

utnyttjas till och med för prostitution eller

som barnsoldater. Hiv/aids är vanligt i

landet och Bouar är särskilt drabbat.

SOS Barnbyar ger barnen i Bouar nya

38 | | nummer 4 2012

möjligheter. Verksamheten här drivs delvis

av bidrag från försäljningen av utvalda

produkter från Apoteket.

– Utan bidragen från våra givare skulle vi

inte kunna driva och utveckla vår verksamhet

och förbättra framtiden för tusentals

barn, Carola Rydstedt på SOS Barnbyar.

Hon har träffat de två mammorna som

nedan berättar mer om hur livet i deras

barnbyar ser ut.

– Kärleken till barnet och det personliga

engagemanget går inte att ta miste på.

Båda mammorna berättade att de ibland

tar av sina egna pengar om budgeten inte

Mamma cathérine.

räcker till för att ge barnen nya skor eller

presenter, säger Carola.

MAMMA CAthÉrINe, 38 År

Finns det någon gemensam nämnare i

bakgrunden för barnen i din familj?

– Gemensamt för barnen här är kärleken.

Till exempel när det kommer ett nytt

barn till familjen då hjälper alla till för att

hon/han ska trivas. Det är svårt att se att

de kommer från olika familjer, det finns

ingen diskriminering och inga fördomar

mellan barnen.


Hur ser en vanlig dag ut i familjen och hur

skiljer den sig från hur barnen hade haft det

om barnbyn inte hade funnits?

Det är stor skillnad. Barnen i barnbyn

tvättar sig och äter frukost innan de går

till skolan, medan barn i byn utanför ofta

inte har några förberedelser utan går

direkt till skolan ofta utan att äta. De äter

bara en gång om dagen och har ingen vilostund

efter skolan som barnen här. Många

går inte i skolan alls och skolorna är

mycket dåliga och många lär sig inte ens

att läsa och skriva. I barnbyn är det mer

strukturerat. Barnen får mat tre gånger

om dagen, det finns regler och en plan för

barnens framtid. Skolan är mycket bättre.

Varför började du jobba för SOS Barnbyar?

– För att jag tycker att det är en bra

verksamhet och barnen får en bra utbildning

så att de kan bli självständiga och att

jag tycker mycket om barn. Mina egna två

barn bor hos sin pappa och min syster och

mamma hjälper till att ta hand om dem

och de kommer hit ibland. Jag saknar dem

ibland men barnen här behöver mig bättre.

Vad kan du ge barnen?

– Jag prioriterar att prata med barnen

om deras framtid för att de ska bli något

när de blir stora. Jag vill att de blir självständiga

och vi pratar mycket om det.

MAMMA JUlIeNNe, 47 År

Mamma Julienne, 47 år, jobbade tidigare

som lärare för att utbilda kvinnor i

jordbruk och tekniker för att bevara och

bereda mat, samt som mellanhand mellan

jordbruksproducenter och återförsäljare.

Mina barn utanför tycker

det är bra att jag är här och

de kommer ofta och hälsar

på mig och barnen och

hjälper oss med olika saker.

Finns det någon gemensam nämnare i

bakgrunden för barnen i din familj?

– Alla kommer utifrån, alla har sin egen

historia och har sin egen personlighet.

Det var svårt i början men med tid, skola

och stöd i barnbyn så har de inte längre så

svårt att anpassa sig till livet här. De kommer

alla från liknande bakgrunder och det

skapar ett band mellan barnen.

så stödjer du

sos barnbyar

Bli fadder, ge bidrag eller handla presenter

som samtidigt blir en gåva till barnen i sOs

Barnbyar.

Apoteket märker ut vilka produkter som

säljs till förmån för sOs Barnbyar.

läs mer om sos BarnByar:

på sos-barnbyar.se

Mamma Julienne.

Hur ser en vanlig dag ut i familjen och hur

skiljer den sig från hur barnen hade haft det

om barnbyn inte hade funnits?

– Skillnaden är den omvårdnad de får

här. De får mat och ledig tid när de kan leka.

De får gå i skolan, och får sjukvård. Det gör

att de utvecklas snabbare och bättre. De får

mat tre gånger om dagen. De blir stimulerade

vilket gör att de mår bra och blir trygga.

Varför började du jobba för SOS Barnbyar?

– Jag hörde på radion att det fanns

något som heter SOS Barnbyar som tar

hand om föräldralösa och övergivna barn

därför sökte jag jobbet. Mina egna barn

är stora och jag vill hjälpa barn som har

det svårt. Jag tror på Gud och då ska man

hjälpa barn som har det svårt.

Vad kan du ge barnen?

– Jag ville ha många barn, en storfamilj.

Det har jag fått här. Det jag kan ge dem är

utbildning och kärlek. Mina barn utanför

tycker det är bra att jag är här och de kommer

ofta och hälsar på mig och barnen och

hjälper oss med olika saker. Flätar håret på

flickorna, går ärenden, köper mediciner.

Det gör de för att de vill hjälpa till.

nummer 4 2012 | | 39


experTerna

shuva pauL

TerapiområdesexperT

Infektion

Borrelia

Blir det alltid en ring runt där bettet var,

eller kan man upptäcka borrelia på andra

sätt?

Det vanligaste symtomet på en

borrelia infektion är en ringformad rodnad

som är större än 5 centimeter i diameter

och breder ut sig kring bettet. Hos ungefär

hälften av de infekterade uppstår inte

den typiska ringen. Tiden från smittotillfället

till dess man får symtom är 1-4

veckor. Andra symtom på infektion kan

vara trötthet, huvudvärk eller lätt feber.

Muskelvärk, nackstelhet och ansiktsför-

fakta:

fästingar förekommer framför allt i svealand

och Götaland. smittrisken är störst utefter

de östra delarna av syd- och Mellansverige.

fästingen behöver en dygnstemperatur

på 4-5 plusgrader för att kunna bli aktiv. På

grund av det, brukar fästingsäsongen vara

mellan mars och november.

40 | | nummer 4 2012

lamning en tid efter ett fästingbett kan

vara tecken på borreliainfektion som spritt

sig till nervsystemet. Att en lätt irritation

kvarstår i några dagar efter bettet

är normalt och behöver inte innebära en

borrelia infektion.

Hur vanligt är det?

– I Sverige drabbas 10000 personer

av fästingsmittan Borrelia varje år. En

tredjedel av fästingarna kan vara bärare

av borrelia bakterier men risken för att

insjukna efter ett enstaka fästingbett

bedöms vara mindre än en på hundra.

Borrelia är något vanligare hos kvinnor än

män.

Hur behandlas infektionen?

– Borreliainfektion ska behandlas med

antibiotika. Obehandlad kan infektionen

sprida sig och man kan få symtom från

nervsystemet, lederna och någon enstaka

gång från hjärtat. I dagsläget finns det

inget vaccin mot borrelia.

Kan man skydda sig på något sätt?

– Använd täckande kläder med långa

ben, samt stoppa ner byxbenen i stövlar

vid vistelse i områden med fästingar. Inspektera

kroppen dagligen. Barn bör kontrolleras

extra noga på huvudet, speciellt

runt öronen och hårfästet. Om du hittar

en fästing på kroppen ska den avlägsnas

snarast med en fästingplockare. Risken för

att få i sig borreliabakterier ökar ju längre

tid fästingen sitter kvar. Apotekets mygg-

och fästingmedel minskar också risken för

fästingbett.

BorrelIA. en ringformad

rodnad är det vanligaste

symtomet på borreliainfektion.

sök alltid läkare om du

misstänker borrelia.

Mörka kläder drar till sig färre fästingar, men

man upptäcker de lättare på ljusa kläder.

Borreliabakterien finns i fästingens tarmkanal.

det dröjer oftast 1 dygn innan smittämnet

överförs till människa.

Urinvägsinfektion

UrINvägSINFektIoN (UvI) är den övergripande

benämningen för flera tillstånd då

bakterier förökar sig i urinvägarna. Cystit

eller blåskatarr är den vanligaste infektionen

i urinblåsa och/eller urinrör och den

allmänna termen för UVI. Pyelonefrit eller

njurbäckeninflammation är en allvarligare

infektion där även njurvävnaden är drabbad.

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) är ett

tillstånd då man hittar bakterier i urinen

utan att ha besvär av dessa.

Behöver man alltid antibiotika?

– Blåskatarr hos kvinnor läker för det

mesta av sig själv. Akut njurbäckeninflammation

däremot kräver behandling med

antibiotika. Bakterierna kan annars sprida

sig till blodet och orsaka blodförgiftning.

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) brukar

sällan behöva behandlas. På grund av

ökad risk för njurbäckeninflammation

behandlas både ABU och blåskatarr hos

gravida med antibiotika.

Kan det vara farligt?

Det kan bli farligt om de orsakande

bakterierna lyckats vandra upp till

njurarna via urinledarna och orsaka en

njurbäckeninflammation. Hur allvarlig

en urinvägsinfektion är beror ofta på var

den sitter och typerna av bakterier. Unga

med ett bra immunförsvar brukar klara en

sådan infektion bättre än en äldre person.

Hur kan man skydda sig?

– Äldre kvinnor som ofta har problem

med sköra slemhinnor i underlivet kan bli

hjälpta av att smörja med lokal östrogenbehandling.

Nya rön visar också att Dvitamintillskott

verkar förebyggande mot

UVI. Det finns inga vetenskapliga studier

som visar att kyla och lågt vätskeintag ökar

risken för UVI och inte heller att tranbärsjuice

skulle kunna förebygga UVI.

Varför drabbas vissa ofta?

– Vissa faktorer som ökar risken för

akut blåskatarr är ärftlighet, upprepade

antibiotikabehandlingar, sexuell aktivitet,

användning av pessar, diabetes och

inkontinens. UVI blir också vanligare med

stigande ålder.


anna kaniewska

TerapiområdesexperT

Hud

Huvudlöss

Förskola och skola brukar ibland säga att

man ska behandla med lusmedel en extra

gång, stämmer det och varför?

– För de flesta lusmedel rekommenderas

att man upprepar behandlingen efter

cirka en vecka. Anledningen är att äggen

skicka in dina frågor

inom aPoteket Finns elva apotekare med

specialistkunskaper inom olika terapiområden.

Några av dem har forskat och doktorerat.

förutom att de svarar på tidningen Apotekets

läsares frågor ansvarar de för att bevaka nya

forskningsrön och rapporter om läkemedel och

sunda levnadsvanor. de ser också till att resten

av personalen inom Apoteket har tillgång till

aktuell fakta och information om läkemedel.

Om du har frågor till expertern a skicka dem till:

tidningen.apoteket@apoteket.se

Om du har andra frågor om ditt recept, Apotekets

produkter eller tjänster, hör av dig till

kundservice@apoteket.se eller 0771-450450

redaktionen

Tack för att du hör av dig! redaktionen vill gärna ha

feedback på innehållet i tidningen och hur vi kan

utveckla det på bästa sätt.

tidningen.apoteket@apoteket.se

kan ha överlevt den första behandlingen.

Efter en vecka har de ägg som överlevt

hunnit kläckas och en ny behandling tar

då död på de nykläckta lössen innan de

blivit fullvuxna och i sin tur kan lägga ägg

(tar ca 2-3 veckor). Tänk på att alltid följa

bruksanvisningen i förpackningen.

Varför finns det andra lusmedel i apotekshyllorna

än de som rekommenderas?

– Alla lusmedel som finns i apotekshyllorna

är godkända av Läkemedelsverket.

I första hand rekommenderas medicintekniska

produkter som innehåller silikonolja

och verkar rent mekaniskt – kväver och

torkar ut lössen. Lössen blir inte motståndskraftiga,

resistenta, mot de medlen.

(Även luskam är en så kallad medicinteknisk

produkt och används för att hitta

löss och följa upp behandlingen.)

Övriga medel finns som ersättning om

de medicintekniska produkterna inte har

hjälpt. I andra hand rekommenderas då

läkemedel innehållande kombinationen

bensylbensoat och disulfiram. Lössen verkar

inte kunna utveckla resistens mot den kombinationen

men preparaten är lite besvärliga

att använda i och med att man ska vänta 24

timmar tills man får tvätta bort det.

Först i tredje hand rekommenderas

övriga läkemedel som påverkar nervsyste-

met hos löss, vilket leder till att de dör. På

senare år har man fått problem med resistens,

vilket är anledningen till att de ska

användas sparsamt. Inget av dessa medel

dödar lössens ägg till hundra procent.

Hur länge överlever löss i lakan, handdukar

och liknande? Ska man byta allt hemma

efter behandling?

– Huvudlössen trivs bara i hårbotten

och smittar därför främst genom huvud

mot huvud kontakt. Utanför hårbotten lever

lössen högst i ett dygn, och redan efter

några timmar är de så medtagna att de

inte kan överleva på sikt. Några åtgärder

i hemmet behöver därför inte göras, men

om man vill vara på den säkra sidan kan

man rengöra borstar och kammar.

lösningen till Apotekskrysset nr 3 2012

1

F

2

ä s t

3

i

4

n G

5

F l

6

i

7

m m e r här är Vinnarna:

a

9

r

m

11

a

c

14

i

19

l

e

h

c

ä

e

n

s

o

r

i

s

k

a

n

e

n

t

y

12

G

15

G

a

m

r

10

a

n

e n

l

16

a

n

e d

e

l b

e

e r

17

n d

i

e l

s

u m

13

t

i

e t

e

20

l

o

i n

e

o t

18

a G

u

a V

e

e

e

a

o

r

s

m

a

n

21

r

Vi skickar boken smarta val till cecilia leffler, Järfälla,

helene sandström, stockholm, ulla sjölund, sunne,

birgitta bärjed, Karlstad, karin karlsson, Trollhättan,

karin dahlberg, Karlstad, birgitta ty berg, skellefteå,

sylvia Gustavsson, Karlstad, torsten byström,

Bergeforsen och monika bekken, Visby.

rättelse:

u

m

e e a Priset På aPoteket hjärteVän blev fel i

22

s

23

a l V a

24

a k t ö

25

r

26

r i s På hylla n i nr 3. rätt pris är 165 kr.

t e

t t i n t Fotot På armbandet i nr 3, som såldes till

27

G e n i

28

t a l i a

29

s t a r r förmån för sOs Barnbyar, var taget pro bono av

a d a a n k n e Malin lauterbach. Armbandet är framtaget av

30

s i l i k o s

31

t r a k t a t lite Kalabalik, också det pro bono.

apoteket online

Här hittar du aktuellt och tidigare nummer

av tidningen Apoteket: www.apoteket.se/tidning

följ också Apoteket på:

lUSkAMMAr.

finns att köpa på

apoteket.

tidningen apoteket som taltidnin g

du kan få Tidningen Apoteket som

tal tidning genom att skicka e-post till :

tidningen.apoteket@apoteket.se eller ringa

Kundservice på tel 0771-450 450.

nummer 4 2012 | | 41


kundkLuBBen

Medlemserbjudanden

från ApoPlus!

probifrisk

Kosttillskott med väldokumenterad

effekt på kroppens

försvar. Minskar risken för förkylning

och lindrar vanliga symptom.

40 st tuggtabletter.

Medlemspris

138,50:-

(ord. pris 173 kr)

* Läkemedel för rökavvänjning (nikotin). Från 18 år. Läs bipacksedeln noga innan användning.

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 16/9 2012. Vi reserverar oss för lokala avvikelser i sortimentet,

slutförsäljning samt eventuella tryckfel.

42 | | nummer 4 2012

hedrinonce lusmedel

luktfri lösning mot huvudlöss.

för vuxna och barn från 6 mån.

60 ml och 100 ml.

(ord. pris från 185 kr)

20 % rabatt

l300 Body lotion

Parfymerad eller oparfymerad.

200 ml.

Medlemspris

55:-

(ord. pris 69 kr)

Sluta-röka-plåster

från NiQuitin*

Depotplåster med nikotin.

välj mellan 7, 14 och 21 mg.

(ord. pris från 165 kr)

20 % rabatt

vårtfri

till vuxna och barn över

4 år. 5 ml.

Medlemspris

228:-

(ord. pris 285 kr)

vichy roll-on

Parfymerad eller

oparfymerad.

(ord. pris från 98 kr)

20 % rabatt


Minska ditt röksug

och öka dina chanser

NiQuitin minisugtablett, vår minsta och snabbast upplösande

sugtablett någonsin endast 1/5 av vanlig NiQuitin sugtablett och

upp till 3x så snabb upplösning.

NiQuitin (nikotin), komprimerad sugtablett, är ett receptfritt läkemedel. Används som hjälp vid rökavvänjning.

Skall inte användas av icke-rökare eller barn. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har allvarliga

lever- eller njurbesvär, obehandlad överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör på binjurarna som kan

påverka blodtrycket), magsår, tolvfingertarmsår, eller matstrupsinflammation. 18 års åldersgräns gäller vid köp

av alla receptfria nikotinprodukter. För mer information se www.fass.se. Läs bipacksedeln noga före användning.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Box 5196, 200 71 Malmö. NiQuitin ® är ett varumärke som tillhör

GlaxoSmithKline-koncernen. 08/11/2011 SB54007


professionell svensktillverkad sulfat & parabenfri hårvård

Yours sincerely

lernbergerstafsing.com

More magazines by this user
Similar magazines