Utvalda ApoPlus-varor 10 april – 13 maj 2012 - Agneta Borgström ...

agnetaborgstrom.se

Utvalda ApoPlus-varor 10 april – 13 maj 2012 - Agneta Borgström ...

artikelserie Hjärta och kärl

Grunden till ett starkt hjärta

Håll rent i kärlen

Spänstiga och rena kärl, så att blodet kan flöda fritt, är en förutsättning för att blodcirkulationen

ska fungera och hjärtats arbete inte ska störas. Hjärtläkaren Joep Perk jämför det med vattenledningar

om det börjar rosta i rören är det bäst att reparera dem innan de går sönder.

text teresa Matérn illustration tanja Metelitsa

över en milJon svenskar lider av hjärtkärlsjukdom

och sjukdomarna blir allt

vanligare. Nyckeln till flera av sjukdomarna

är blodtrycket och hur kärlen mår. Blodfetter

och blodsocker ur balans kan ställa

till det. Blodfetter genom att de förfettar

kärlen, bildar plack och på det sättet gör

dem trängre. För höga blodsockernivåer påverkar

kärlväggarna och gör dem instabila,

även om forskarna inte är helt säkra på hur.

”Mer än 80 procent av alla hjärtinfarkter

hade kunnat undvikas med enkla medel.”

Blodkärlen är som ett rörledningssystem.

Och hur hanterar man rör? Man

håller dem rena och fina så att de fungerar,

säger Joep Perk hjärtläkare och professor i

hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet.

Många gånger förekommer flera av tillstånden

samtidigt och försämrar varandra.

Högt blodtryck gör till exempel att åderförfettningen

ökar om det inte behandlas vilket

medför att kärlen blir mindre elastiska.

20 | | nummer 2 2012

Högre ålder ökar också risken för hjärtsjukdom.

Men Joep Perk menar att risken inte

ökar av sig själv, den går att påverka.

Högt blodtryck, höga blodfetter och

förhöjt blodsocker är inga riskfaktorer. De är

konsekvenser av vår livsstil. Och de kommer

inte med åren om man sköter sig, konstaterar

han bestämt.

Han menar att det är fyra faktorer vi

främst behöver tänka på. Rökning är det

viktigaste, dessutom är

det hur mycket vi rör på

oss, hur mycket och vad

vi äter samt att hålla

stressen under kontroll

som har stor betydelse för att hålla blodkärlen

i trim. Eller som Joep Perk uttrycker det:

Kärlen eller rörledningssystemet får

ofta transportera sådant som det inte ska.

Och om vi missköter det ramlar det ihop.

dolda proBlem

När kärlen kring hjärtat blir trängre på

grund av förfettning uppstår syrebrist i

hjärtat. Kärlkramp är övergående syrebrist,

hjärta och kärl

Över en miljon svenskar har hjärt­kärlsjukdom.

Hjärtvården blir allt bättre

men våra levnadsvanor riskerar att ge

motsatt verkan på utvecklingen. detta

är del ett av fem i vår artikelserie

om hjärtat och kärlen.

medan en hjärtinfarkt är den skada på

hjärtat som uppstår av akut syrebrist när

en propp helt täpper igen ett av hjärtmuskelns

kärl. Efter en stor infarkt eller många

små blir hjärtat slitet och ärrat och orkar

inte längre pumpa runt blod som tidigare.

Det kallas hjärtsvikt och är ett allvarligt

tillstånd. Hjärtsvikt kan också orsakas av

till exempel högt blodtryck under lång tid.

Men det som är lömskt är att varken högt

blodtryck eller höga blodfetter egentligen

behöver märkas till en början.

Var tredje hjärtinfarkt kommer som en

blixt från klar himmel, säger Joep Perk.

För att måla upp en hotfull bild är det

som att gå runt med en tickande bomb.

Det är bättre att desarmera bomben

i tid än att låta den explodera. Mer än 80

procent av alla hjärtinfarkter hade kunnat

undvikas med enkla medel.

Grunden till en bra hjärtkärlhälsa läggs

tidigt i livet. Det finns studier där man har

sett början till åderförfettningar hos så

små barn som 2-3-åringar berättar Joep

Perk. Men då finns fortfarande gott om tid

More magazines by this user