Utvalda ApoPlus-varor 10 april – 13 maj 2012 - Agneta Borgström ...

agnetaborgstrom.se

Utvalda ApoPlus-varor 10 april – 13 maj 2012 - Agneta Borgström ...

historia Aspirin

24 | | nummer 2 2012

Huskuren som blev succé

Hermann kolbes misslyckade försök att tillverka ett medel mot infektioner är början på historien

som leder till världens första registrerade och mest framgångsrika läkemedel någonsin.

1899 lanserades aspirin eller ASA (acetylsalicylsyra). Succén för det effektiva medlet mot feber,

smärta och inflammation blev omedelbar och den fortsätter än idag.

text tord Ajanki foto iStockphoto

”Det tog ett

år innan en

nyans av tvivel

smög sig in i

entusiasmen för

undermedlet.

Salicylsyrans

verkningar var

så underliga.”

den tyske kemisten Kolbes idé var enkel. Ett

decennium tidigare hade karbolsyra (fenol)

introducerats som bakteriedödande medel.

Karbolsyra sprayades i luften i operationssalarna,

på kirurgiska instrument och i

såren på nyopererade patienter. Antalet

infektioner minskade dramatiskt men

karbol syran hade en svaghet, den var för

giftig för invärtes bruk.

Kolbe som var en skicklig kemist hade i

provrör sett att under vissa omständigheter

förvandlades salicylsyra till karbolsyra inne

i kroppen. Det var han själv som 20 år tidigare

hade tillverkat salicylsyra utan att då

riktigt veta vad han skulle göra med ämnet.

Nu visste han det.

Med sina medarbetare testade han sin

idé i ett litet laboratorium i Leipzig, året

var 1873. De började med mjölk och köttprodukter.

En

del av dem fick

ruttna i fred, i

andra blandade

de in salicylsyra

och nog tyckte de

att de preparerade

livsmedlen

stod sig bättre.

Det kunde

bara betyda en

sak, menade

Kolbe, salicylsy- Hermann kolbe

ran tog livet av bakterierna som orsakade

förruttnelsen.

Försöken på patienter gick över förvänta n

bra och redan innan de första resultaten

offentliggjordes hade Kolbe startat en

salicylsyrefabrik i Dresden.

Ryktet om det bakteriedödande ämnet

spred sig snabbt. Salicylsyran bet på alla

möjliga infektioner, på infekterade sår,

tuberkulos, dysenteri, difteri och lunginflammation.

I regel tillfriskande patienterna

på bara några timmar.

Visserligen hade medlet biverkningar,

magont, huvudvärk och öronsus, men jämfört

med de goda effekterna var de nästan

försumbara.

Livsmedeltillverkare var inte sena

att haka på framgångsvågen. De blandade

salicylsyra i charkuteri- och mejeriprodukter.

Det gav en viss bismak åt maten.

Det är en fråga om att vänja sig, menade

före språkaren och framhöll att den längre

hållbar heten var värt det.

Kolbes fabrik gick strålande och det var

svårt att tillgodose den stora efterfrågan på

salicylsyra.

underliga verkningar

Det tog ett år innan en nyans av tvivel

smög sig in i entusiasmen för undermedlet.

Salicylsyrans verkningar var så underliga.

En del patienter, de riktigt sjuka med hög

More magazines by this user