Utvalda ApoPlus-varor 10 april – 13 maj 2012 - Agneta Borgström ...

agnetaborgstrom.se

Utvalda ApoPlus-varor 10 april – 13 maj 2012 - Agneta Borgström ...

historia Aspirin

26 | | nummer 2 2012

”Nu hade proppen gått ur.

Horder av läkare testade

salicylsyra mot alla möjliga

sjukdomar och krämpor.”

det var ingen dålig sak. Kolbes salicylfabrik

fortsatte att arbeta för högtryck.

Historien om salicylsyran tar inte slut

här, långt ifrån.

Nästa stora steg kommer när den tyske

militärläkaren Franz Stricker 1876 rapporterade

om nya och hittills okända egenskaper.

Han hade behandlat patienter med reumatism

som av någon anledning hade feber.

Med salicylsyran försvann inte bara febern,

det gjorde också svullnaderna i deras

förvärkta krokiga leder. Stricker testade på

feberfria reumatiska patienter och även då

lindrades flera av de reumatiska symtomen.

”Utan tvivel är salicylsyra ett specifikt

medel mot reumatism”, konstaterade

Stricker och andra läkare och patienter

lärde snabbt att han hade rätt.

Nu hade proppen gått ur. Horder av

läkare testade salicylsyra mot alla möjliga

sjukdomar och krämpor och snart stod det

klart att medlet inte bara dämpade reumatisk

smärta utan smärta över huvud taget.

Också forskarna gick i närkamp med

salicylsyran. Ännu en tysk kemist, Felix

Hoffman på läkemedelsföretaget Bayer,

förfinade salicylsyran till acetylsalicylsyra

(ASA), det läkemedel vi än idag använder

för lindriga smärtor, febertillstånd och

inflammationer.

Hoffmans ASA hade samma effekter men

färre biverkningar.

aspirin som krigsByte

I våra dagar är det rutin att i förebyggande

syfte behandla patienter med förhöjd risk

för hjärtinfarkt, stroke eller blodproppar

med ASA i låg dos. Där är det en av preparatets

biverkningar man tar fasta på, nämligen

att blodets koagulation något försämras

vilket gör att infarkter och proppar inte lika

lätt bildas.

Stora studier pågår även för att undersöka

om ASA också har en bromsande effekt

på cancer, till exempel i bukspottkörteln.

Varumärket Aspirin, i många länder liktydligt

med smärtstillare, är guld värt. Det

insåg USA som efter första världskriget tog

namnet Aspirin som krigsbyte. Inte förrän

1994 fick tyska Bayer tillbaka rätten att sälja

Bayer Aspirin i USA.

Med Kolbes, Buss och Hoffmans enträgna

arbete tog moderna läkemedel för första

gången steget in i människornas badrumsskåp.

More magazines by this user