20.01.2013 Views

Susanna Wallin, Ung Företagsamhet - Fokus Väst

Susanna Wallin, Ung Företagsamhet - Fokus Väst

Susanna Wallin, Ung Företagsamhet - Fokus Väst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FOKUS FYRSTAD HETER NUMERA...<br />

NR 1 FEB 2010 • MED FOKUS PÅ NÄRINGSLIVET I VÄST WWW.FOKUSVAST.SE<br />

<strong>Susanna</strong> <strong>Wallin</strong>,<br />

<strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong>:<br />

”Morgondagens<br />

företagare finns<br />

i dagens skolor”<br />

Magnus Abelsson:<br />

”Att ha roligt<br />

är drivkraften!”<br />

FOKUS FAKTA<br />

Handla med norge


2<br />

Varva ner när<br />

vi varvar upp! www.fyrstadsflyget.se<br />

www.goldenair.se<br />

Telefonbokning 0520-825 00<br />

Nu lanserar vi ett<br />

nytt marknadsförings<br />

verktyg!<br />

Mer information och erbjudande<br />

hittar du på www.cela.nu/fokusvast<br />

Regementsgatan 29 Vänersborg | tel: 0521–26 26 40<br />

Tanumsfabriken<br />

ca 19.000 kvm modern<br />

fabrikslokal med lager och<br />

kontor. Kan delas upp i fyra<br />

separata enheter.<br />

Fastigheten ligger i anslutning<br />

till E6:an och lämpar sig väl<br />

för volymhandel och tillverkningsindustri.<br />

Vi har även lediga kontorslokaler<br />

i Uddevalla.<br />

Läs mer på www.objektvision.se<br />

Kontakta Lars Lindström på<br />

031-339 03 86 eller<br />

lars.lindstrom@iss-fs.se<br />

Nya stammar<br />

utan stambyte<br />

snabbare, mer ekonomiskt, mindre<br />

avfall och ingen evakuering<br />

Nya hållbara avloppsrör – utan besvär<br />

Proline åtgärdar avloppsrör utan ingrepp i väggar och golv<br />

eftersom vi gjuter nya, miljövänliga och extremt hållbara<br />

rör med de gamla rören som formar. Ett effektivt sätt att<br />

hushålla med resurserna! Vårt arbete ger en minimal<br />

störning i huset och den enskilda lägenheten, då vi endast<br />

behöver en dag på oss att utföra arbetet. De boende kan<br />

då bo kvar i sina lägenheter.<br />

Välkommen att kontakta oss för mer information!<br />

Uddevalla 0522-177 07, Lidköping 0510-672 90<br />

www.prolineab.se<br />

Zebra Reklambyrå


<strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> är en politiskt och organisationsmässigt<br />

obunden tidning vars<br />

syfte är att skapa en mötesplats för<br />

företagare och stimulera tillväxt.<br />

Företagsreportagen styrs av tips och<br />

tidningens redaktion och har inget<br />

samband med annonsering.<br />

<strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> ges ut av<br />

Effect Marknadsföring<br />

Nohabgatan 12B, 461 53 Trollhättan<br />

Tel 0520-42 83 30, fax 0520-42 83 31<br />

E-post redaktionen@fokusvast.se<br />

ANSVARIG UTGIVARE/<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

Jan Pettersson<br />

0520-42 83 30<br />

jan@fokusvast.se<br />

MEDARBETARE I DETTA NUMMER<br />

robert svensson<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

Karin Danielsson<br />

karin.danielsson@fokusvast.se<br />

inGeMar HaMMarstrÖM<br />

ingemar.hammarstrom@fokusvast.se<br />

Karin lJUnGMan<br />

karin.ljungman@fokusvast.se<br />

ann PalMnÄs<br />

ann.palmnas@fokusvast.se<br />

OMSLAG<br />

<strong>Susanna</strong> <strong>Wallin</strong>, <strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong><br />

Foto: Calle Andersson<br />

ANNONSER<br />

Jan Pettersson<br />

0520-42 83 30<br />

jan@fokusvast.se<br />

LAYOUT & PRODUKTION<br />

annica becKMan<br />

0520-42 83 30<br />

annica@fokusvast.se<br />

TRYCK<br />

Kungsbacka Graphic<br />

Upplaga: 22.000 ex<br />

Distribueras med Posten till samtliga företag i<br />

följande kommuner; Trollhättan, Uddevalla,<br />

Vänersborg, Lysekil, Bengtsfors, Dals-Ed,<br />

Färgelanda, Grästorp, Lidköping, Lilla Edet,<br />

Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad,<br />

Tanum, Åmål samt delar av Østfold i<br />

Norge (Halden, Sarpsborg och Fredrikstad).<br />

Dessutom i ställ på följande platser:<br />

Trollhättan-Vänersborgs Flygplats<br />

Trollhättan: Albert Kök, Hotell & Konferens,<br />

ALMI Företagspartner, Folkets Hus Kulturhuset,<br />

Företagens Hus, Högskolan <strong>Väst</strong>,<br />

Innovatum Science Center, Mötesplats<br />

Fasetten, Näringslivskontoret Trollhättans<br />

stad och Scandic Hotel Swania.<br />

Uddevalla: Bohusgården, Hotel Carlia,<br />

Kommunhuset, Riverside och Turistbyrån.<br />

Vänersborg: Kommunhuset, Ronnums Herrgård,<br />

Trenova Center, Turistbyrån, Quality<br />

Hotel, Villa Hehrne och Vänersborg & Co.<br />

Lysekil: Gullmarsstrand Hotell & Konferens,<br />

Hotel Lysekil, Kommunhuset, Turistbyrån,<br />

Vann och Wästkiosken.<br />

Vid utebliven tidning kontakta<br />

ditt lokala postkontor!<br />

Möjligheternas tid och en världspremiär!<br />

Jan Pettersson, jan@fokusvast.se<br />

INNEHÅLL<br />

Jan-Åke Jonsson, Saab och Victor Muller, Spyker har med en vilja<br />

och målsättning utöver det vanliga gett tusentals människor nya<br />

möjligheter.<br />

Nu gäller det att förvalta denna chans, både av anställda, entreprenörer,<br />

politiker och andra. Det handlar om positivt tänkande,<br />

utveckling och samarbete, där alla jobbar mot samma mål och<br />

då är det inte bara Saab det gäller. Nya affärsidéer, etableringar<br />

och expansion kommer att visa att denna region är en region med<br />

kraft, mod och framtidstro.<br />

Vi överlåter dock till andra media med all expertis att spekulera.<br />

Som vanligt fortsätter vi att fokusera på inspirerande exempel.<br />

Precis som vi gör i detta första nummer av <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong>.<br />

<strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> är en utveckling av <strong>Fokus</strong>Fyrstad. Ambitionen är fortfarande<br />

att genom att visa på ”goda exempel” skapa inspiration,<br />

positivism och därmed kunna vara ett verktyg för utveckling av<br />

näringslivet. Förutom namnbyte och ny layout ger vi nu företagen<br />

möjligheten att nå nya marknader, då tidningen nu distribueras<br />

både inom och utanför EU. Det innebär att med en annons i <strong>Fokus</strong><br />

<strong>Väst</strong> når du drygt 15 000 företag och befattningshavare i Fyrbodal<br />

med omnejd, ända till Lidköping plus över 5 000 företag i delar av<br />

Östfold, Halden, Fredrikstad och Sarpsborg. Välkommen Norge!<br />

Självklart kan även norska företag annonsera i <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> oavsett<br />

om det är den norska, svenska eller båda marknaderna som är<br />

intressanta.<br />

För att detta ska bli en riktigt bra tidning behöver vi din hjälp. Tala<br />

om vad du tycker är bra eller dåligt och vad du saknar. Tips på<br />

goda exempel vill vi gärna ha. Företag som går bra och utvecklas,<br />

nya affärsidéer och annat som är inspirerande. Nu ser vi framåt!<br />

Möt framtidens företagare på Event X..............................................................................4<br />

revisorns hörna........................................................................................................................................................6<br />

snabbväxande företag satsar på norsk webbshop.....................................8<br />

I fokus för dig...........................................................................................................................................................10<br />

om försäkringar...................................................................................................................................................11<br />

ska leverera förändringspuls....................................................................................................12<br />

nya möjligheter inom el.......................................................................................................................14<br />

Lokal förankring viktig för exportframgång...................................................16<br />

Handelskammarens hörna................................................................................................................18<br />

affärer & företag.................................................................................................................................................19<br />

Nya företag................................................................................................................................................................20<br />

På nytt jobb................................................................................................................................................................21<br />

Elitkomposit vill ha roligt medan företaget utvecklas.....................22<br />

Utvecklingsstöd till företag i västra Götaland.............................................24<br />

<strong>Fokus</strong> Fakta: Handla med Norge.............................................................................................26<br />

Koll på prylar............................................................................................................................................................27<br />

På gång................................................................................................................................................................................28<br />

Paul Åkerlund i fokus...............................................................................................................................29<br />

ordet är fritt..............................................................................................................................................................30<br />

i vimlet.................................................................................................................................................................................31<br />

3


4<br />

Möt<br />

framtidens<br />

företagare<br />

på Event X<br />

<strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong> i Fyrbodal gör nu sin största satsning någonsin. Den traditionella mässan, nummer<br />

elva i ordningen, ska bli något mera. Större, intressantare och mer publikdragande än någonsin.<br />

– Målet är att det ska komma 10 000 besökare<br />

till Arena Vänersborg, säger <strong>Susanna</strong> <strong>Wallin</strong>,<br />

regionchef som jobbat med <strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong> i<br />

Fyrbodal i fem år.<br />

– Vi vet att det finns ett så stort intresse och vi<br />

hoppas att många sätter av tid för att besöka<br />

mässan och se på den otroliga kraft som finns<br />

i vår region, inte bara hos UF-företagen utan<br />

också hos externa utställare från skola och<br />

näringsliv.<br />

Lördag 27 mars äger mässan rum från klockan<br />

10 och fem timmar framåt. Den är uppdelad i<br />

fyra delar. UF-företagen, startade av gymasieelever,<br />

är en, elever från grundskolor runt om i<br />

Fyrbodal som visar upp sina idéer och uppfinningar,<br />

är en annan. De två andra fylls av<br />

externa utställare och en upplevelse- och inspirationsdel.<br />

– Det känns fantastiskt att ha så stora ytor att<br />

fylla, säger Jessica Ericsson, som varit hos UF i<br />

fyra år, både i Fyrbodal och i Skaraborg. Tidiga-<br />

re var vi haft utställningshallar på drygt tusen<br />

kvadratmeter. I Vänersborg har vi 8 000!<br />

UF-mässorna turnerar mellan de olika kommunerna<br />

i Fyrbodal och intresset från elevernas<br />

sida är stort.<br />

– Det intresset hålls vid liv av lärare som är<br />

intresserade, engagerade och utbildade för och<br />

av UF, berättar <strong>Susanna</strong>. Vi vill att det ska finnas<br />

UF-utbildade lärare på alla skolor som kan<br />

och vill undervisa om det här.<br />

På mässorna, som hålls i de olika regionerna i<br />

landet, tävlas det också. De UF-företag som når<br />

en bra placering får åka till finalen i Stockholm<br />

i maj. Det företag som vinner tävlingen årets UFföretag<br />

i Stockholm representerar Sverige på EM<br />

i Italien i sommar.<br />

Namnet på årets mässa är Event X.<br />

– Namnet står för alla de oväntade saker besökarna<br />

får uppleva, säger <strong>Susanna</strong> och Jessica.<br />

Och köpa. Mässan är nämligen en stor marknadsplats<br />

för de produkter de unga företagarna<br />

tagit fram. Ett UF-företag som lyckas kan tjäna<br />

en slant, olika stor. Det finns gott om exempel<br />

på UF-företag med en omsättning på åtskilliga<br />

tusentals kronor.<br />

– Men UF handlar om så mycket annat än att<br />

tjäna pengar, säger Sussanna <strong>Wallin</strong>. Vårt jobb<br />

gör en skillnad för eleverna men även för Fyrbodal.<br />

Sedan 1999, när UF Fyrbodal startade<br />

har 4 500 elever drivit UF-företag.<br />

<strong>Susanna</strong> har siffor som bevisar att det gör<br />

skillnad:<br />

– Tio år efter att eleverna drivit UF-företag har<br />

nästan en fjärdedel (23 procent) av dem startat<br />

eget företag och anställt i genomsnitt fyra personer.<br />

Motsvarande siffra där UF inte funnits<br />

är 13 procent.<br />

<strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong> i Fyrbodal tycker att de<br />

utvecklar regionen.<br />

– Vi ser att eleverna som får jobba med detta<br />

växer oerhört!


<strong>Susanna</strong> <strong>Wallin</strong>, Bengt Ranér och Jessica Ericsson. FOTO: INgEMAR HAMMARSTRÖM<br />

”Våra mål är att fler innovativa idéer<br />

kommersialiseras framgångsrikt”<br />

Bengt Raner är regionchef för Almi i Fyrbodal<br />

och Skaraborg. Han betonar gärna hur viktigt<br />

<strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong>s arbete är.<br />

– Jag har varit med i samarbetet med UF-konceptet<br />

i många år och sett hur väl det kan fungera<br />

tillsammans med vårt uppdrag. Våra mål<br />

är att fler innovativa idéer kommersialiseras<br />

framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas<br />

och utvecklas samt att företagens konkurrenskraft<br />

och tillväxt ökar. Att elever på gymnasiet<br />

får möjlighet att träna sig i entreprenörskap<br />

är ovärderligt.<br />

– Det passar väldigt bra ihop med att vi deltar<br />

aktivt i UF Fyrbodals arbete. Det finns en kultur<br />

här som gör att arbetet fungerar på alla<br />

TEXT<br />

KARIN DANIELSSON<br />

karin.danielsson@fokusvast.se<br />

plan. TEXT Hos eleverna, hos lärarna och hos UForganisationen.<br />

ROBERT SVENSSON Tillsammans ger det en rekryteringsbas<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

av framtida kunder för oss på Almi.<br />

Han framhåller också att UF i Fyrbodal fungerar<br />

TEXT exceptionellt bra:<br />

– Det ANN känns PALMNÄS lätt och rätt att vara med och stötta<br />

UF-konceptet ann.palmnas@fokusvast.se<br />

när det hittat så bra former som<br />

det gjort här i Fyrbodal. Sedan är det väldigt<br />

roligt att se vilken drivkraft det finns hos många<br />

av TEXT dagens ungdomar.<br />

KARIN LJUNGMAN<br />

karin.ljungman@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

INGEMAR HAMMARSTRÖM<br />

ingemar.hammarstrom@fokusvast.se<br />

Samarbete med Norge<br />

<strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong> i Fyrbodal driver<br />

ett interreg-projekt tillsammans med<br />

<strong>Ung</strong> entreprenörskap Östfold.<br />

– Det är otroligt värdefullt och vi hoppas<br />

att det kan komma att fortsätta även<br />

efter att det interreg-projekt som vi idag<br />

innehar löper ut, säger susanna <strong>Wallin</strong>.<br />

samarbetet innebär ett utbyte för våra<br />

elever och lärare, men också möjlighet<br />

för oss att implementera nya koncept,<br />

arrangera gemensamma aktiviteter för<br />

våra målgrupper samt lära av varandra.<br />

Det är mycket tack vare det fina samarbete<br />

som vi har, som <strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong><br />

Fyrbodal står där vi gör idag.<br />

Fakta <strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong><br />

i sverige startade <strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong><br />

1980. initiativtagare var industrimannen<br />

Jan ekermann. idén kommer från Usa<br />

där motsvarigheten, Junior achievement<br />

har funnits sedan 1919. Kanada var först<br />

med att följa det amerikanska exemplet<br />

och Ja i Kanada har funnits sedan 1955.<br />

storbritannien var först i europa 1963<br />

och belgien var tre år före sverige.<br />

UF i sverige föddes i linköping och<br />

Fyrbodal är faktiskt den yngsta svenska<br />

UF-organisationen. starten skedde här<br />

1999.<br />

<strong>Ung</strong> <strong>Företagsamhet</strong> drivs på gymnasienivå,<br />

numera även på högstadierna även<br />

om den verksamheten fortfarande är i<br />

sin linda.<br />

Under ett år får UF-eleverna driva sitt<br />

eget företag med riktig organisation och<br />

en inköpt eller egenproducerad produkt<br />

som säljs på mässor i UF:s regi eller andra<br />

försäljningstillfällen i egen regi.<br />

– en fantastisk möjlighet som gett<br />

gymnasieutbildningen en ny dimension,<br />

säger anton andersson, gymnasietvåa<br />

i Uddevalla, efter att ha genomfört sitt<br />

UF-år.<br />

när UF-året tagit slut ska företaget avvecklas.<br />

Det ingår som en del av utbildningen.<br />

Därefter finns det dock inget<br />

hinder för att det kan återuppstå och bli<br />

ett ”riktigt” företag.<br />

5


REVISORNS HÖRNA Stig Davidsson stig.davidsson@se.pwc.com<br />

Skatteverkets oanmälda besök<br />

Den nya kassaregisterlagen som gäller från och<br />

med den 1 januari i år berör mer än 200 000<br />

företag med en kontant försäljning på minst<br />

169 600 kronor. Observera att även försäljningar<br />

som betalats med kontokort skall<br />

medräknas i underlaget för den kontanta försäljningen.<br />

Skatteverket har redan genomfört sina första<br />

företagsbesök för att kontrollera att företagen<br />

har godkända kassaregister. Målet är att samtliga<br />

företag som berörs skall besökas under<br />

2010-2012. Skatteverket kommer inte att<br />

avisera kontrollbesöken i förväg.<br />

Kassaregister skall användas av de företag där<br />

kunderna inte är kända, med många små ofta<br />

återkommande likartade affärshändelser. Som<br />

verifikation får då en så kallad gemensam veri-<br />

6<br />

fikation användas, t.ex. Z-kvitto och dagrapport.<br />

Företag som har en känd kundkrets, eller där<br />

handel sker mot kundkort, eller det förs patientjournal,<br />

handel mellan näringsidkare, handel<br />

med kapitalvaror med mera, får inte använda<br />

gemensam verifikation. En fullständig verifikation<br />

skall då upprättas eller en så kallad kontantfaktura.<br />

Kontantfakturan skall uppfylla samtliga<br />

krav som ställs på en vanlig faktura.<br />

För dig som skall ha ett certifierat kassaregister<br />

är det viktigt att se till att du uppfyller lagens<br />

krav. Annars kan du drabbas av en kontrollavgift<br />

på minst 10 000 kronor.<br />

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om företaget:<br />

– inte har ett certifierat kassaregister<br />

– använder sig av kassaregister som inte har<br />

– behandlingshistorik, en form av logg<br />

– inte inom en vecka från det att kassaregistret<br />

– tas i bruk anmält innehavet till Skatteverket<br />

– inte tar fram och erbjuder kunden ett kassa-<br />

– kvitto.<br />

Till sist vill jag särskilt påtala möjligheten till<br />

integrering av PC-baserade kassasystem med<br />

bokföringssystemet. Detta medför en betydligt<br />

tidsbesparande och säkrare bokföring av de kontanta<br />

inbetalningarna.<br />

Har du en fråga att ställa till revisorn?<br />

Maila den till redaktionen@fokusvast.se


Digitaltryck<br />

Kopiering<br />

Offsettryck<br />

Vi har allt!<br />

Kvalitet<br />

Service<br />

Kapacitet<br />

med korta leveranstider<br />

ring. 0520-47 99 50<br />

maila. info@mediatryck.se<br />

surfa. www.mediatryck.se<br />

besök. Magnetvägen 10 Trollhättan<br />

Vardag, helg, lunch, kväll...<br />

www.stromkarlen.se<br />

Bröllop • Födelsedag • Firmafest<br />

Kundträff • Hemlig resa • m m...<br />

Ombord på M/S Elfkungen, byggd 1875, möts<br />

våra gäster av en sober miljö med mässing och<br />

mahogny – den gamla tidens charm lever kvar.<br />

Vi har fullständiga rättigheter.<br />

Rederi AB Strömkarlen<br />

TROLLHÄTTAN<br />

Bokning och info tel 0520-321 00<br />

eller 070-634 20 45<br />

Kontakta oss om ditt företag hamnat i kris.<br />

020-100 132 www.foretagsakuten.se<br />

108-0105_Företagsakuten_plugg_105x72.indd 1 2010-01-25 15:02:37<br />

Vi erbjuder kvalificerad och kostnadseffektiv<br />

rekrytering av styrelseordförande<br />

och styrelseledamöter<br />

En förutsättning för framgångsrika rekryteringar är att känna<br />

till uppdragsgivarens marknad, möjligheter och hot m m.<br />

Styrelseutveckling Fyrbodal har funnits i 12 år och har etablerat<br />

en djup förankring i näringslivet i Fyrbodal genom nätverksträffar,<br />

styrelseutbildningar och styrelserekryteringar.<br />

Vi ”kan” näringslivet i Fyrbodal och vi har ett stort<br />

nätverk av högt kvalificerade styrelsearbetare.<br />

Välkommen att kontakta oss om du har behov av att förstärka<br />

din styrelse.<br />

Staffan Melin, 070-689 46 24, info@styrelseutveckling.se<br />

www.styrelseutveckling.se<br />

7


8<br />

FOTO: JUNKYARD<br />

Snabbväxande<br />

företag satsar<br />

på norsk<br />

webbshop<br />

2002 var Junkyard en liten butik med två anställda och en blygsam<br />

omsättning. Då öppnade man landets första webbshop med skate-<br />

och snowboardutrustning samt streetmode och affärerna tog snabbt<br />

fart. Idag har Junkyard 50 anställda, en omsättning på långt över<br />

100 miljoner kronor och en ny webbshop i Norge.<br />

När butiken i centrala Trollhättan blev för trång<br />

flyttade Junkyard ut till Överby och har sedan<br />

successivt utökat lokalerna. Idag sker 90 procent<br />

av försäljningen via webbshopen och 10 procent<br />

i butiken. I sortimentet finns drygt 8 000 artiklar<br />

och 260 varumärken, varav två egna.<br />

– Jag har alltid varit orädd och vågat satsa. Därför<br />

var vi före våra konkurrenter med webbhandel.<br />

Men den största nyckeln till vår framgång är<br />

vårt breda sortiment, säger ägaren Thomas Löfgren,<br />

som själv har designat hundratalet brädor.<br />

Musik viktig marknadsföring<br />

Ända sedan starten har Junkyard jobbat mycket<br />

med evenemang, musik, klistermärken och brädåkare<br />

för att lansera sina produkter. Film, foton,<br />

bloggar och länkar är också viktiga. Den årliga<br />

Junkfesten i Trollhättan växer för varje år och<br />

lockade förra sommaren 5 000 deltagare.<br />

För två år sedan kopplade man in The Viral<br />

Company för att utveckla marknadsföringen.<br />

– De är experter på internetsökningar och har<br />

betytt väldigt mycket för oss. Både antalet besökare<br />

och försäljningen ökade direkt med tio<br />

procent, säger Thomas Löfgren.<br />

Det senaste är egen ”fan page” på Facebook och<br />

egen mediasida, junk.tv. Snart kommer ett nedladdningsbart<br />

spel, Junk or Die, och en applikation<br />

för Apple. Vi har också infört en rabattstege,<br />

Junk Cash, som ska ge den som handlar<br />

mest maximal rabatt och inbjudningar till<br />

speciella evenemang.<br />

– Vi använder olika medier för alla vägar ska<br />

bära in till oss, förklarar Thomas Löfgren.


Succé för norsk webbshop<br />

När Junkyard ville växa vidare var Norge en<br />

naturlig marknad.<br />

– Det bor hälften så många i Norge som i Sverige,<br />

men vintern är längre, många åker skidor och<br />

skateboard och våra varumärken säljer bra. Där<br />

fanns heller ingen fungerande webbshop i vår<br />

bransch, säger Thomas Löfgren.<br />

Ett svenskägt företag kunde inte registrera en<br />

norsk domänadress. Men problemet löstes genom<br />

att Thomas Löfgren bildade ett nytt bolag med<br />

norrmannen Phillip Vogt, en distributör av amerikanska<br />

varumärken, som han redan kände.<br />

Till att börja med kommer kundtjänst och marknadsföring<br />

att ske från Oslo.<br />

Den norska webbshopen har snabbt blivit en<br />

succé. Efter en månad var omsättningen redan<br />

tio procent av den på junkyard.se och om fem år<br />

ska de vara lika stora.<br />

För att lösa problem med tull och fraktkostnader<br />

står Junkyard för tullen på allt som säljs på junkyard.no<br />

och frakten får samma priser som i<br />

Sverige. Tack vare att Posten har en ny lösning<br />

är det inte krångligare att skicka ett paket till<br />

Norge än inom Sverige.<br />

Nästa steg: EU<br />

I mars 2011 öppnar en ny butik på 600 kvadratmeter<br />

med ett helt koncept på Överby och året<br />

efter byggs en ny skateboardpark, Junk park.<br />

Den nya butiken kommer även att innehålla en<br />

del för barn. Liknande butiker ska på sikt öppnas<br />

i Stockholm (där företaget idag har ett kontor),<br />

göteborg och Oslo.<br />

Men redan i höst lanseras en hemsida på engelska.<br />

TEXT Tanken OCH FOTO är att den ska ”ligga och puttra” ett<br />

år KARIN för att DANIELSSON man ska se hur stort intresset är inom<br />

EU. karin.danielsson@fokusvast.se<br />

Redan nu har Junkyard registrerat domäner<br />

i alla EU-länder och Thomas Löfgren håller på<br />

att bygga upp kontaktnät.<br />

TEXT<br />

– Sverige och Norge har sammanlagt knappt 14<br />

ROBERT SVENSSON<br />

miljoner robert.svensson@fokusvast.se<br />

invånare och vårt mål är en omsättning<br />

på 200 miljoner kronor där. Tänk vad EU skulle<br />

kunna ge – enbart Tyskland har över 80 miljoner<br />

invånare…<br />

TEXT OCH FOTO<br />

ANN PALMNÄS<br />

ann.palmnas@fokusvast.se<br />

TEXT OCH FOTO<br />

KARIN LJUNGMAN<br />

karin.ljungman@fokusvast.se<br />

TEXT OCH FOTO<br />

INGEMAR HAMMARSTRÖM<br />

ingemar.hammarstrom@fokusvast.se<br />

Fakta JUNKYARD – TL Trading AB<br />

Grundades: 2000<br />

Övrigt: 2002 startade junkyard.se. 2006 bildades dotterbolaget swedish skateboard<br />

Distribution och verksamheten Goldmine outlet. 2009 grundades dotterbolaget<br />

tPt as som ansvarar för junkyard.no. Marknadsförings- och säljkontor i<br />

stockholm. sommarbutik i smögen.<br />

Ägare: thomas löfgren<br />

Antal anställda: 50<br />

Omsättning: 130 miljoner kr (prognos för verksamhetsåret 1/7 -09 till 30/6 -10)<br />

9


10<br />

i fokus för dig<br />

AFFÄRSJURIDIK<br />

Juristbyrån<br />

Staveredsgatan 20, 461 31 Trollhättan<br />

Tel 0520-52 52 52, 0708-39 62 32<br />

E-post: lars.haller@juristbyra.nu<br />

Under i fokus för dig hittar leverantörer och samarbetspartners inom olika branscher.<br />

Registret finns även på www.fokusvast.se<br />

BILAR & TRANSPORTFORDON<br />

Auktoriserad återförsäljare av Toyota<br />

Installatörvägen 4, 461 37 Trollhättan<br />

Tel 0520-200 100. www.lindstromsbil.se<br />

DATA & IT<br />

IT-Hantverkarna i Trestad<br />

Åkerssjövägen 20, 461 53 Trollhättan<br />

Tel 0520-52 63 00, 0522-44 33 00<br />

www.it-hantverkarna.se<br />

DOKUMENT- & UTSKRIFTS-<br />

LÖSNINGAR<br />

FASTIGHETSBOLAG<br />

Canon Business Center<br />

Bartilsgatan 2, 451 31 Uddevalla<br />

Tel 0522-998 30<br />

Magnetvägen 3, 461 38 Trollhättan<br />

Tel 0520-48 88 85<br />

www.canonbusinesscenter.se<br />

Torggatan 5, Box 316, 461 27 Trollhättan<br />

OBS! 1 december flyttar vi till Storgatan 31<br />

Tel 0520-890 40<br />

www.apartmentbostad.se<br />

FOTOGRAFER<br />

IRFO Industri- och reklamfotografering<br />

Wimansgatan 5, 461 39 Trollhättan<br />

Tel 0520-42 03 33<br />

FOTOSTUDIO<br />

PERSON- & GODSTRANSPORT<br />

Trollhättans Hyrverk<br />

Industrigatan 5, 461 37 Trollhättan<br />

Tel 0520-47 99 60. E-post info@trollhattanshyrverk.se<br />

www.trollhattanshyrverk.se<br />

PERSONAL & ORGANISATION<br />

PRESENTREKLAM &<br />

ARBETSKLÄDER<br />

Fotograf Kristin Wiktorsson<br />

N Hamngatan 6, Uddevalla<br />

0522-331 43, 0702-23 77 24<br />

Fotograf Stig Hedström<br />

Varpgatan 4, Trollhättan<br />

0520-763 60, 0707-77 63 60<br />

Med fokus på arbetsförmågebedömning<br />

Åttersrud 225, 464 64 Brålanda<br />

Tel 0521-177 00. www.projektsamordning.com<br />

Kyrkogatan 21B, 462 33 Vänersborg<br />

Tel 0521-663 10. www.masterprofil.nu<br />

Remember Me<br />

Nohabgatan 11H<br />

461 53 Trollhättan<br />

Tel 0520-50 51 00<br />

www.rememberme.se<br />

4 nummer<br />

975:-<br />

REKLAM & MARKNADSFÖRING<br />

Effect Marknadsföring<br />

Nohabgatan 12B, 461 53 Trollhättan<br />

Tel 0520-42 83 30<br />

www.effectmarknadsforing.se<br />

SKYLTAR<br />

Höögs Reklam<br />

Kardanvägen 3C, 461 38 Trollhättan<br />

Tel 0520-836 00<br />

Majorebergsvägen 2, 451 75 Uddevalla<br />

Tel 0522-886 00<br />

www.hoogsreklam.se<br />

TELEKOMMUNIKATION<br />

Proffs på telekommunikation till företag<br />

Uddevalla 0522-65 66 00<br />

www.tlt.nu<br />

TRUCKAR<br />

Trollhättans Truck<br />

Kardanvägen 67, 461 38 Trollhättan<br />

Tel 0520-47 03 40<br />

www.trollhattanstruck.se<br />

TRYCKERIER<br />

Trollhättan 0520-40 12 00<br />

info@tlt.nu<br />

Cela Grafiska<br />

Regementsgatan 29, 462 32 VÄNERSBORG<br />

Tel 0521-262640<br />

www.cela.nu<br />

Här finns plats för<br />

ditt företag också!<br />

Ring 0520-42 83 30<br />

för bokning och info.<br />

För 975:- är du med under önskad rubrik i fyra nummer av <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong>. Lägg till 500:- så får du en inramad ruta samt din<br />

logotype. Registret finns även på www.fokusvast.se där din hemsidesadress är klickbar. Moms tillkommer.


OM FÖRSÄKRINGAR Per Franzén Per.Franzen@alvsborg.lansforsakringar.se<br />

Viktigt om företagets försäkringar<br />

FRÅGA: En vän till mig och jag ska starta ett<br />

byggföretag, vad är viktigt för oss att tänka på<br />

när det gäller företagets försäkring?<br />

SVAR: En småföretagsförsäkring ger ett bra anpassat<br />

skydd för er som driver ett mindre företag.<br />

Det grundskydd som erbjuds småföretagare är:<br />

• Egendomsförsäkring<br />

• Avbrottsförsäkring<br />

• Ansvarsförsäkring<br />

• Rättsskyddsförsäkring<br />

Du kan också välja omfattning så att du exempelvis<br />

endast tecknar Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring<br />

likaväl som du kan komplettera<br />

försäkringen med tilläggsförsäkringar.<br />

I en egendoms- och avbrottsförsäkring kan<br />

du försäkra byggnad, maskiner, inventarier och<br />

varor för sammanlagt högst 25 prisbasbelopp.<br />

(42 400 kronor 2010).<br />

Annat som ingår utan att du behöver tänka på<br />

att uppge dessa belopp själv: När du försäkrar<br />

byggnad ingår automatiskt trädgård och tomt<br />

samt kontorsinventarier och fastighetsinventarier<br />

upp till två prisbasbelopp. Ritningar, arkivmaterial<br />

och datamedia är försäkrade upp till två prisbasbelopp.<br />

Pengar och värdehandlingar ersätts med<br />

upp till två prisbasbelopp, under förutsättning<br />

att de har förvarats i värdeskåp eller stulits vid<br />

rån eller överfall. I annat fall lämnas ersättning<br />

med 20 procent av ett prisbasbelopp. Arbetstagares<br />

egendom ersätts med upp till 20 procent<br />

av ett prisbasbelopp per person. När skylt skadas<br />

ersätts detta med upp till ett prisbasbelopp.<br />

Skadeorsaker som berättigar till ersättning är<br />

brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag,<br />

skador av storm, hagel, jordskred och översvämning<br />

berättigar till ersättning från din egendomsförsäkring.<br />

Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån<br />

ersätts genom egendomsförsäkringen, liksom<br />

Har du en fråga att ställa om försäkringar? Maila den till redaktionen@fokusvast.se<br />

vattenskador på grund av läckage från ledningssystem.<br />

Skador på glas med en yta mindre än fem<br />

kvadratmeter ersätts. Även oförutsedd fysisk<br />

skada kan ersättas med upp till fem prisbasbelopp.<br />

Avbrottsförsäkringen ersätter också de kostnader<br />

eller förluster som kan uppstå på grund av avbrott<br />

i verksamheten efter en ersättningsbar egendomsskada.<br />

Detta gäller under högst 12 månader från<br />

skadedagen.<br />

Ansvarsförsäkringen omfattar skadestånd<br />

för person- eller sakskador som uppstår i samband<br />

med den försäkrade verksamheten eller<br />

genom fel hos de produkter som du levererat. Vi<br />

utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din<br />

motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader<br />

och betalar skadestånd. Högsta ersättning är tio<br />

miljoner kronor.<br />

Prata med ditt försäkringsbolag så får du råd<br />

hur du ska göra för just er verksamhet.<br />

Effektiv utomhusaffischering i Trollhättan<br />

300 000 fordon i månaden passerar<br />

På lyktstolparna utmed Högskolan <strong>Väst</strong> och Drottninggatan<br />

i Trollhättan finns stans bästa reklamplats. Här passerar dagligen<br />

ca 10.000 fordon. Nu har du chansen att synas där med 30 st<br />

vepor, 60 x 140 cm! Vi gör original, printar och monterar. Efter<br />

nedtagning får ni veporna.<br />

Pris 4 veckor 29.000:-<br />

Följande veckor 3.000:-/vecka. Andra önskemål enligt offert.<br />

Odenhuset & Överby Odenhuset & Överby<br />

Nästan fullbokat<br />

hela året!<br />

Lediga veckor:<br />

42-46, 52-<br />

100 helsidor i centrum<br />

Visa ditt budskap på 100 st 70 x 100-affischer i ramar på lyktstolpar<br />

placerade på strategiska platser i centrala Trollhättan.<br />

Vi gör original, printar och monterar. Du får också ett antal<br />

affischer för eget bruk.<br />

Pris 2 veckor 18.000:-<br />

Följande veckor 3.000:-/vecka.<br />

Andra önskemål enligt offert.<br />

Lediga veckor<br />

2010:<br />

7-11, 15-24, 42-46, 52-<br />

För information och bokning, ring Jan Pettersson, tel 0520-42 83 30.<br />

Samtliga priser är exkl moms.<br />

11


Ska leverera<br />

förändringspuls!<br />

Åtta män, var och en med stor detaljkompetens och erfarenhet inom sina respektive områden, arbetar<br />

sedan en tid intensivt med att bygga upp LEANLADAN – ett nytt koncept för organisations- och<br />

produktionsutveckling som kommer att ha sin bas i Uddevalla. Lean är den gemensamma röda tråden.<br />

– Många andra skulle också kunna utveckla<br />

något nytt tillsammans utifrån det som de har<br />

och kan! fastslår Janne Bark, initiativtagare och<br />

majoritetsägare.<br />

De åtta har alla arbetat med verksamhets-,<br />

ledarskaps- och produktionsutveckling, ur olika<br />

synvinklar och med olika professioner. I gruppen<br />

finns bland annat ingenjörer, tekniker och ekonomer<br />

och en som är både sjukgymnast och<br />

familjeterapeut. Alla driver de egna företag och<br />

alla är de besjälade av att verka för ett hållbart<br />

och balanserat sätt att arbeta.<br />

Bo Ericson, med gedigen bakgrund som mättekniker,<br />

kvalitetschef och så kallad leanfacilitator<br />

med erfarenhet av att motivera långtidsjukskrivna<br />

och -arbetslösa, betonar vikten av att<br />

ändra sättet att tänka:<br />

– Balansen mellan de principer och metoder man<br />

arbetar med och insikten i hur och när människor<br />

känner tillit och motivation är mycket viktig.<br />

Ingen vill arbeta med effektiviseringar om det<br />

leder till att de blir av med jobbet.<br />

Claes-göran Lövetoft, som enligt gruppen har<br />

svart bälte i utbildningar inom effektivisering,<br />

håller med och lyfter fram att kompetens måste<br />

erbjudas alla i företaget för att man ska lyckas.<br />

Rollspel i lag<br />

Bröderna Peter och Janne Bark driver Starke<br />

Arvid, där leankonceptet är djupt implementerat<br />

tillsammans med en stark värderingsfilosofi.<br />

12<br />

Peter förklarar:<br />

-Det enda som långsiktigt driver lönsamheten i<br />

ett företag är engagemang och kompetens hos<br />

personalen. Inte budget, kalkyler och kortsiktiga<br />

vinstmål.<br />

Båda har hållit många föredrag om hur de jobbar.<br />

Janne berättar:<br />

– Våren 2009 insåg jag att detta med föredrag<br />

och utbildningar borde kunna produktifieras<br />

och paketeras för att kunna nå fler och verkligen<br />

åstadkomma varaktig och lönsam förändring för<br />

alla parter - samhället, människorna, kunderna<br />

och ägarna.<br />

– grundidén till LEANLADAN föddes då. Sedan<br />

har vi alla gemensamt arbetat fram ett koncept<br />

som bygger på utbildning, upplevelser och utmaningar.<br />

I en lokal på 300 kvadratmeter på gustavsberg<br />

kommer deltagare att delas in i lag i ett produktionsspel,<br />

ett slags rollspel. De ställs sedan inför<br />

typiska och vardagliga problem som de ska lösa<br />

under ledning av varsin coach från LEANLADAN<br />

och med hjälp av sina nyvunna kunskaper om<br />

hur man identifierar utvecklingsbehov och<br />

effektiviserar processer och produktion.<br />

Håller kostnaderna nere<br />

Att bygga upp ett nytt koncept kan vara kostsamt<br />

och kräva extern finansiering, men LEAN-<br />

LADAN har inte tagit några lån eller sökt riskkapital.<br />

De gör allt för att hålla kostnaderna nere.<br />

Janne förklarar:<br />

– Vi har nog satsat 1500-2000 timmar tillsammans<br />

sedan starten. Det har i sig ett värde av<br />

1-2 miljoner, ett värde som nu finns i bolaget<br />

men inte tynger balansräkningen.<br />

– Vi vill ha intäkterna innan vi tar kostnaderna.<br />

Lokalen på gustavsberg behöver vi än så länge<br />

bara betala för när vi använder den enligt ett<br />

nyttjanderättsavtal som är bra för båda parter.<br />

Är du en av dem?<br />

Nu är offerter ute och i februari kör man i gång<br />

på allvar. Målet är satt högt: Om tre år finns<br />

verksamhet i helt nya branscher i göteborg,<br />

Stockholm och Malmö, utöver Uddevalla, om<br />

allt går i lås.<br />

Du som läser detta. Tänk en stund på all den<br />

kompetens som finns bakom grindar, portar och<br />

pannben runt om i vår region. Kanske är du<br />

själv en av dem som har kunskap, kontakter och<br />

TEXT OCH FOTO<br />

drivkraft KARIN DANIELSSON inom ett område och skulle kunna<br />

våga karin.danielsson@fokusvast.se<br />

satsa på att paketera kunskapen på ett<br />

nytt sätt och sälja den tillsammans med några<br />

likasinnade?<br />

TEXT<br />

ROBERT SVENSSON<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

TEXT OCH FOTO<br />

ANN PALMNÄS<br />

ann.palmnas@fokusvast.se<br />

TEXT OCH FOTO<br />

KARIN LJUNGMAN


Fakta LEANLADAN<br />

i Gustavsberg, Uddevalla drivs av:<br />

Janne Bark och Peter Barck, Starke<br />

Arvid, Ljungskile<br />

Peter Wallén, Muskelgruppen, Uddevalla<br />

Claes-Göran Lövetoft, Cercher, Göteborg<br />

Bo Ericson, Produktionslyftet och<br />

Biotop, Munkedal<br />

Richard Bergström, Cercher , Ljungskile<br />

Daniel Olofsson, VPM Strukur,<br />

Vänersborg<br />

Marcus Nolfelt, Revenew Garden,<br />

Stockholm (saknas på fotot)<br />

13


Nya möjligheter inom el<br />

– Vår ambition är att bygga upp ett elbilsutvecklingscentrum, Electric Vehicle Hub, säger Tore Helmersson,<br />

VD för Innovatum Teknikpark.<br />

Lillemor Lindberg, projektledare för Innovatums elbilsutvecklingsprojekt, tillägger:<br />

– Satsningarna på el gör att nya affärsmöjligheter öppnas. Det behövs produktion, återförsäljare, service,<br />

laddstationer och så vidare.<br />

Under Almedalsveckan i somras rönte den eldrivna<br />

BLIXT-bilen från Trollhättan, en Saab 9-3<br />

cab, stor uppmärksamhet.<br />

– Nu startar vi nästa utvecklings- och testprojekt:<br />

ZE (Zero Emisson) Saab 9-3, säger Lillemor och<br />

förklarar:<br />

– Upp till 100 elfordon, som ska klara cirka 15<br />

mil på en laddning, ska byggas i Trollhättan och<br />

sedan testas praktiskt i göteborg/Trollhättan<br />

och Stockholm/Uppsala.<br />

Fyra kommuner i El Mobility <strong>Väst</strong><br />

Inom Electric Vehicle Hub - EV Hub – är avsikten<br />

att Innovatum ska fungera som neutral samordnare<br />

för olika industri- och akademiparter, som<br />

ska driva projekt för att utveckla och stärka konkurrenskraften<br />

hos svensk fordonsindustri.<br />

Flera projekt är redan igång. Ett är El Mobility<br />

<strong>Väst</strong> där kommunerna Tanum, Bengtsfors, Uddevalla<br />

och Trollhättan deltar med målet att säkra<br />

infrastrukturen och skapa kundförutsättningar<br />

för elbilsmarknaden i kommunerna.<br />

Välkomnar fler företag<br />

Tore hoppas att fler företag i regionen ska upptäcka<br />

att Innovatum kan göra stor skillnad:<br />

14<br />

– Vår roll är att påskynda affärer genom att vara<br />

en brygga mellan stora och små företag och<br />

mellan forskare och företag.<br />

– Vi hoppas att företagen ska bli mer aktiva och<br />

se möjligheten att hitta synergier och växa,<br />

säger han.<br />

Paradigmskifte pågår<br />

– Det pågår ett paradigmskifte i riktning mot<br />

elektrifiering och det gäller inte enbart inom<br />

fordon, utan även inom exempelvis vindkraft. I<br />

USA och Europa satsas enorma pengar på detta,<br />

säger Tore.<br />

Omfattningen av satsningen på EV Hub på Innovatum<br />

är fortfarande osäker, då finansieringen<br />

inte är klar.<br />

– Än är elfordon dyra, men staten kan hjälpa till<br />

att få upp volymerna och därmed få ned priserna<br />

på marknaden genom olika ”incentives”. Det<br />

skulle främja både svensk industri och miljön,<br />

men det är för lite näringslivs- och industrifrämjandetänk<br />

i Sverige, avslutar Tore bestämt.<br />

Fakta<br />

Mer än 90 procent av alla bilanvändare<br />

kör mindre än 100 km<br />

per dag.<br />

TEXT Deltagare i ZE Saab 9-3 är<br />

KARIN DANIELSSON<br />

Innovatum Teknikpark (projekt-<br />

karin.danielsson@fokusvast.se<br />

ägare), Electroengine in Sweden,<br />

Saab Automobile, Boston Power<br />

TEXT och Power Circle.<br />

ROBERT SVENSSON<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

ANN PALMNÄS<br />

ann.palmnas@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

Foto: Ann Palmnäs


Festtält • Bord • Stolar • Bänkset • Ståbord<br />

Bröllopstält Valfria färger<br />

1000-tals m² Komplett inredning<br />

Våra topptält<br />

REGIONAL MÄSSA I UNG FÖRETAGSAMHET<br />

27 MARS ARENA VÄNERSBORG<br />

LÖRDAG 27/3 10:00 –15:00<br />

Ford Mondeo Business<br />

Mondeo Business är utrustad med allt Du önskar<br />

i din bil – och mer därtill!<br />

Business 2,0 TDCi automat<br />

Inkl bl.a. stylingpaket, Bi-Xenon strålkastare, alcantara klädsel,<br />

Bluetooth handsfree, parkerings sensorer, ljudsystem från Sony<br />

och Ford Easy Fuel som säkrar att du alltid tankar rätt bränsle.<br />

Pris 259 900:- (ord. pris 289 200:-)<br />

Mondeo: 7,1 liter/100km blandad körning. Miljöklass 2005. CO 2 -värde: 189 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.<br />

www.brandtbil.se<br />

Vänersborg Stampgatan 12, tel 0521-26 53 20<br />

Tanumshede Industrivägen 2, tel 0525-198 86, 87<br />

Uddevalla Hogebergsvägen 3, tel 0522-65 38 83, 84<br />

Tipsa oss<br />

om intressanta<br />

företag som du<br />

tycker att vi ska<br />

skriva om!<br />

se sidan 3 för<br />

kontaktuppgifter!<br />

Event X<br />

UF-företag/miniföretag/upplevelser<br />

näringsliv/utbildningsaktörer. Allt under samma tak!<br />

Vill Ni medverka på åtets Event X? - www.ungforetagsamhet.se/fyrbodal<br />

Ska du:<br />

• utveckla en ny produkt?<br />

• utveckla en ny idé?<br />

• utveckla företagets marknad?<br />

ALMI möjliggör<br />

satsningar!<br />

ALMI Företagspartner <strong>Väst</strong> erbjuder finansiering och rådgivning till<br />

dig som vill satsa vidare och utveckla ditt företag. Kontakta oss på<br />

ALMI Trollhättan för en närmare diskussion med våra finansierings-<br />

och innovationsrådgivare om dina planer.<br />

Ring oss på 0520-894 02 eller maila<br />

monica.nilsson@almi.se<br />

www.vast.almi.se<br />

15


16<br />

Lokal<br />

förankring<br />

viktig för<br />

exportframgång<br />

Skaffa så mycket information som möjligt om landet. Sök rätt på<br />

en bra samarbetspartner – lokal förankring är viktig för att lyckas.<br />

Var också lyhörd för behov och önskemål på den nya marknaden.<br />

Det är några råd från Noomi Midjord, Area Sales Manager på<br />

Kahlman, för dem som vill börja exportera.<br />

Kahlman, som nu i februari flyttar från Vänersborg<br />

till Trollhättan, utvecklar och säljer standardiserade<br />

och kundanpassade lyftlösningar<br />

upp till 300 kilograms last. Det unika är det<br />

greppvänliga manöverhandtaget som känner<br />

av handens rörelser och direkt ger gensvar i<br />

drivmotorns lyftverkan. För att lyfta så mycket<br />

som 300 kilogram räcker det att orka manövrera<br />

20 gram.<br />

– Känslan är väldigt speciell. Det går fantastiskt<br />

lätt att köra lyften, säger Noomi Midjord.<br />

Ergonomiskt lyfthjälpmedel<br />

Kahlman grundades 1979 och började efter<br />

några år utveckla ett ergonomiskt, lättarbetat<br />

lyfthjälpmedel, Quick-Lift System.<br />

Försäljningen startade 1988 och snart bestod<br />

hemmamarknaden inte bara av Sverige utan<br />

även Norge och Danmark. Hösten 1995 började<br />

den första ”riktiga” exporten, till Tyskland.<br />

Numera finns Kahlmans lyftprodukter via<br />

återförsäljare och europeiska samarbetspartners<br />

i 23 länder i samtliga världsdelar. Till<br />

följd av den positiva marknadsutvecklingen i<br />

Frankrike valde man att även starta dotterbolag<br />

där. Återförsäljarna köper standardprodukterna<br />

men står själva för kundanpassningar,<br />

lokal marknadsföring, service, utbildning<br />

och installation.<br />

– Det är bra att kundspecifika lösningar görs<br />

så nära kunden som möjligt; där känner man<br />

ju till lokala lagar och förhållanden, säger<br />

Noomi Midjord.


Hon tycker inte att det är krångligare att sälja<br />

till ett land utanför EU än till ett annat EU-land.<br />

Det enda som skiljer är att det krävs fler tulldokument<br />

utanför EU.<br />

Lyckad satsning i Norge<br />

I Norge blev det riktig skjuts på affärerna när<br />

Kahlman knöt till sig Datek som återförsäljare<br />

för två år sedan. Idag finns de svenska lyftlösningarna<br />

inom de flesta industrier i Norge; olja,<br />

möbler, livsmedel, plåt och mekaniska verkstäder.<br />

Datek har cirka 30 anställda, huvudkontor i Oslo<br />

och kontor i Fredrikstad, Hamar, Stavanger och<br />

nu även i Tromsö.<br />

– Det är en bra samarbetspartner. Medarbetarna<br />

är väl insatta i hur produkterna fungerar, kundnyttan<br />

och användningsområdena. Vi är också<br />

noga med att utbilda alla våra återförsäljare.<br />

– Vi ska fortsätta att expandera i Norge. Alla<br />

industrier med lyftbehov som vi kan lösa ska<br />

känna till oss, säger Noomi Midjord.<br />

Bredd bra i lågkonjunktur<br />

2009 var ett tufft år. Kahlman klarade det<br />

ändå bra tack vare bredden på marknader och<br />

kundkategorier. I exempelvis Tyskland och Finland<br />

dök konjunkturen ett halvår senare än i<br />

Sverige.<br />

– Nu verkar det som om marknaden börjar ta<br />

fart igen. Men det tar längre tid att komma till<br />

avslut vid en affär, anser Noomi Midjord.<br />

Kahlman flyttar nu till större och mer funktionella<br />

lokaler i Trollhättan. I slutet av mars<br />

väntar en träff med återförsäljarna och lansering<br />

av en ny produkt.<br />

Visionen är att vara världsledande 2014 och den<br />

självklara samarbetspartnern för att lösa kvalificerade<br />

lyftbehov. Fortfarande gäller det som<br />

grundaren Sture Kahlman en gång sade:<br />

”Vi ska hitta enkla och utpräglat ergonomiska<br />

lösningar på svåra lyft- och hanteringsproblem.<br />

Prioritera snabbhet, precision, säkerhet och kundsamarbete.<br />

Så arbetar vi”.<br />

Du behöver en fräsch och bra<br />

Ett lätt grepp om handtaget och Noomi Midjord lyfter en 20 kilogram tung låda. FOTO: KARIN LJUNgMAN<br />

Fakta om Kahlman Produkter AB<br />

TEXT<br />

KARIN DANIELSSON<br />

karin.danielsson@fokusvast.se<br />

Grundades: 1979 som Kahlman Innovation AB.<br />

Antal anställda: 30 varav 27 på Kahlman Produkter TEXT AB och 3 på Kahlman France.<br />

Ägare:<br />

Omsättning:<br />

Binar AB.<br />

cirka 50 miljoner kronor.<br />

ROBERT SVENSSON<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

Återförsäljare: i 18 europeiska länder samt i Australien, Sydafrika, Argentina,<br />

Mexiko, USA och Kanada. TEXT<br />

ANN PALMNÄS<br />

ann.palmnas@fokusvast.se<br />

FÖRETAGSPRESENTATION<br />

nu när det vänder. Vi kan göra den åt dig!<br />

Slå en signal på 0520-42 83 30 så berättar vi mer!<br />

www.effectmarknadsforing.se<br />

TEXT<br />

KARIN LJUNGMAN<br />

karin.ljungman@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

INGEMAR HAMMARSTRÖM<br />

ingemar.hammarstrom@fokusvast.se<br />

17


18<br />

H<br />

andelskammarens<br />

örna<br />

Klimatkoll ger bättre<br />

affärer för Fyrbodalsföretag<br />

Att agera hållbart är bra för affärerna. Samtidigt har bara<br />

åtta av hundra småbolagschefer koll på klimatfrågan. Det<br />

visar en färsk rapport från <strong>Väst</strong>svenska Industri- och Handelskammaren.<br />

I samband med FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december,<br />

frågade handelskammaren 200 småbolagsvd:ar runt om i <strong>Väst</strong>sverige<br />

hur de ser på klimatfrågan och hur den påverkar deras<br />

affärer. Majoriteten var positiv. Nästan hälften av företagsledarna<br />

ser klimatförändringarna som en möjlighet till nya affärer.<br />

Bara 6,5 procent anser att omställningen till ett mer hållbart<br />

samhälle innebär negativa effekter för verksamheten.<br />

Samtidigt finns ett stort kunskapsgap att fylla, då kännedomen<br />

om klimatmålen är låg. Hela 83 procent av de tillfrågade vd:arna<br />

anser att de har låg eller måttlig kännedom om klimatmålen. Det<br />

kan ställas mot blygsamma 8,5 procent som anser sig ha goda<br />

kunskaper. Det är viktigt för företagen att fylla detta gap, då man<br />

kan se ett tydligt samband mellan hur insatt man är och hur<br />

offensivt man agerar på klimatförändringarna. Att ha koll på<br />

klimatet är helt enkelt en sund affärsstrategi.<br />

Tillväxtpotentialen är dessutom stor. Majoriteten av företagen<br />

inom miljöteknik är idag små företag med mindre än tio<br />

an-ställda och de vänder sig främst till hemmamarknaden. Om<br />

dessa företag lyckas med sina exportsatsningar, kan det skapa<br />

många nya arbetstillfällen i regionen. <strong>Väst</strong>sverige har dessutom<br />

spetskompetens och ligger lång framme inom till exempel biogasområdet<br />

och förnybar el. Att regeringen satsar på elhybridforskning<br />

i Trollhättan är ett kvitto på regionens kunskaper.<br />

Dessa satsningar är dock inte tillräckliga. Inom andra områden<br />

behövs krafttag för att påskynda utvecklingen. Ser man på den<br />

expansiva vindkraftsektorn, som har fler spännande företag i<br />

Fyrbodal, går utbyggnaden alldeles för långsamt. Våra medlemsföretag<br />

vittnar om segdragna tillståndsprocesser, trots genomförda<br />

lagförändringar.<br />

Att arbeta för snabbare processer, liksom bättre ekonomiska incitament<br />

för att påskynda omställningen mot en grönare verksamhet,<br />

är högprioriterade frågor för det västsvenska näringslivet.<br />

Det är nämligen inte längre en fråga om vad företagen kan<br />

göra för klimatet, det är en fråga om hur klimatförändringarna<br />

kommer att påverka företagen. För påverkas kommer de att göra.<br />

Om vi ska nå de klimatmål som finns uppställda, måste näringslivet<br />

ställas om. För de företag som är snabbast i denna omställning,<br />

öppnas nya affärsmöjligheter.<br />

Vill du veta mer? Kontakta <strong>Väst</strong>svenska Industri- och<br />

Handelskammarens regionchef Kent Jellmund, 0709-720325.<br />

Genom ett unikt samarbete<br />

mellan <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> och TV4<br />

kan vi nu erbjuda...<br />

ETT<br />

unikt paket där du kan kombinera <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong><br />

och TV4.<br />

EFFEKTIVT<br />

Du når befattningshavare i Fyrbodal både på<br />

bästa sändningstid och i den ledande näringslivstidningen.<br />

ENKELT<br />

För 39.900 kr exkl moms får du en halvsida<br />

i <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> inkl annonsproduktion samt<br />

produktion av film som anpassas efter<br />

annonsen och visas 20 ggr à 20 sekunder.<br />

Kontakta: Jan Pettersson, <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong>,<br />

0520-42 83 30, jan@fokusvast.se<br />

Jennie Dahlberg, TV4<br />

0520-40 37 23, jennie.dahlberg@tv4.se<br />

TV4


AFFÄRER & FÖRETAG<br />

Stororder till Diwiton<br />

n TROLLHÄTTAN Diwiton i Trollhättan har fått en stororder från<br />

Stena Line som innebär att de ska leverera kommunikation, IT och<br />

säkerhetssystem till deras fartyg. De kan också bli en stor samarbetspartner<br />

när Stena Line ska renovera och köpa nya fartyg. Diwiton<br />

har funnits sedan 1967 och har gått ifrån att vara en kommunikationsradioleverantör<br />

till en bred leverantör av IT, kommunikation<br />

och säkerhet. Idag har man 15 anställda och detta öppnar möjligheter<br />

för att skapa nya arbetstillfällen så sikt. Vad avtalet är värt i<br />

pengar är i nuläget svårt att svara på, säger Anders Johansson men<br />

för Diwiton är ordern stor.<br />

Nytt hotell öppnar i Vänersborg<br />

n VÄNERSBORG I april öppnar Arena Hotell i Vänersborg. Det är<br />

Alvar Larsson med sitt bolag Alab, som byggt om det gamla elevhemmet<br />

i kvartetet Katten på Edsvägen. Bolaget har ägt fastigheter<br />

sedan 1993 och nu blir det alltså ett hotell knutet till Best Western.<br />

Totalt kommer det att rymma 65 rum varav sex stycken är extra<br />

stora. I övrigt kommer det att finnas reception, kök, frukostrestaurang<br />

och konferenslokaler. Arena Hotell kommer att drivas av Malin<br />

Larsson.<br />

Mitab Marin förvärvar Drevia<br />

n LYSEKIL Power House Holding med bolaget MITAB Marin har förvärvat<br />

Drevias verksamhet i Lysekil. Båda bolagen är idag återförsäljare<br />

av Volvo Pentas produkter. Köpet har genomförts i positiv anda<br />

och målsättningen är att utöka verksamheten i Lysekil, som redan<br />

håller på att byggas ut med nya verkstäder och kontor.<br />

Årets gaseller i väst<br />

n FYRBODAL Dagens Industri har utsett 2009 års gaseller och det<br />

finns många företag i Fyrbodal som har all anledning att sträcka på<br />

sig lite extra, nämligen följande; Bengtsfors: Fire Fighting System<br />

Sweden, Ed: Swedal International och West Contracting, Grundsund:<br />

gRg Svenssons Byggnads AB, Ljungskile: Jörgen och Torbjörn Byggare<br />

och Ljungskile Entreprenad, Lysekil: Lysekils Busstrafik, Munkedal:<br />

KJ Byggnads i Håby, Strömstad: Sema Ambulans, Trollhättan: Trestads<br />

Laser, global Work, Integra, Transportpoolen i Trollhättan och<br />

ABAK, Uddevalla: PL Fraktservice, Seso Städservice, Motivera CSR,<br />

Uddevalla Mjölktransporter, Dahlmans kylteknik och Erco System,<br />

Vänersborg: Vänersborgs Stadsbudsbyrå och Lindahls Fastigheter,<br />

Åmål: JA Entreprenad, Mollösund: Ocean group Sweden. Kriterierna<br />

för att utses till gasell är hårda. Årligen utses mindre än 0,5 procent<br />

av alla Sveriges aktiebolag till gasellföretag. Läs mer på www.di.se<br />

Tipsa oss! Har du nyheter som passar in under Affärer & Företag<br />

så skicka in det till redaktionen@fokusvast.se så publicerar vi det<br />

gratis i mån av plats.<br />

www.hv.se<br />

När vi utvecklar och genomför våra utbildningsprogram<br />

gör vi det i samarbete med framtida<br />

arbetsgivare. Vi kallar det Arbetsintegrerat<br />

lärande – AIL.<br />

20<br />

1990-2010År<br />

närmare arbetslivet<br />

Våga tänka offensivt<br />

– skapa nya möjligheter!<br />

Alla företag har en potential att utöka sin marknad<br />

och sin försäljning. Med Tarasso som partner får<br />

du tillgång till den omvärldskunskap och kompetens<br />

som krävs för att göra effektiv marknadsstrategi av<br />

dina visioner.<br />

Välkommen att kontakta oss för<br />

utveckling av marknadskoncept,<br />

marknadskommunikation och<br />

försäljning.<br />

Staffan Melin<br />

Tel: 070-689 46 24<br />

Mail: staffan.melin@tarasso.se<br />

Norra Hamngatan 7, Uddevalla • www.tarasso.se<br />

19


nybildningar registrerade hos bolagsverket.<br />

LYSEKIL______________________________<br />

M & E Aktiebolag<br />

Fastighetsförvaltning, hälsovård m m.<br />

Textilimport i <strong>Väst</strong><br />

Försäljning av textilier<br />

Tronebacken <strong>Väst</strong> AB<br />

Fastighetsförvaltning<br />

Sunes Bygg och Marin<br />

Verksamhet inom bygg- och marina området<br />

Jano Alkhal<br />

Tillagning av pizza, grill, sallader och kebab<br />

Tanke & Handel<br />

Konsultverksamhet: företagsutv. och turism<br />

Gullmarsgården AB<br />

Bedriva anpassat boende, behandlingshem<br />

Båt & Miljö i Lysekil<br />

Återförs av båttillbehör och miljöprodukter<br />

Valters Mat, Event & Dryck<br />

Catering<br />

Louise Hår & Make Up<br />

Hår och make up, försäljning<br />

Valbodalens Marinteknik Handelsbolag<br />

Vinterförvaring, rep och förs av fritidsbåtar<br />

Skaftö Sjukgymnastik<br />

Legitimerad sjukgymnastik, friskvård<br />

Ströms slott AB<br />

Förskoleverksamhet<br />

Bosdal<br />

Författarskap, bokutgivning<br />

AJSL Bygg & Entreprenad AB<br />

Entreprenad inom byggverksamhet<br />

Holländaaröd Fastigheter AB<br />

Fastighetsförvaltning<br />

Kvarnberget i Lysekil AB<br />

Byggnation av bostäder<br />

Specialhåltagning i Bohuslän AB<br />

Betongbearbetning<br />

WP Welding AB<br />

Utföra kvalificerade rör-/svetskonstruktioner<br />

B-M Reuterberg AB<br />

Konsult inom läkemedelsindustrin<br />

N. Carlsson Service<br />

godstransporter, entreprenadarbete<br />

Amigos Para Siempre AB<br />

Restaurangverksamhet okapitalförvaltning<br />

Lahälla Granit Marina AB<br />

Uthyrning av båtplatser m m<br />

STRÖMSTAD__________________________<br />

Cinco Invest AB<br />

Investeringsverksamhet i andra bolag<br />

Norwegian Link AB<br />

Utrikes sjöfart, anordnande av resor<br />

Christer Carlsson Bokning & Försäljning<br />

Annonsförsäljning och kundbokning<br />

Strömstad Motor & Mekaniska<br />

Handel, service o tillbehör mopeder, cyklar mm<br />

Starekilen Fastigheter AB<br />

Utveckla och förvalta fastigheter<br />

Skeefab AB<br />

Förvaltning av värdepapper<br />

Hanssonbolaget Strömstad AB<br />

Äga och förvalta aktier<br />

Dekalen Strömstad<br />

Tryck och förs av dekaler, märken m m<br />

Kebal Marinservice AB<br />

Marin serviceverksamhet<br />

Nöjesskräddarn i Strömstad AB<br />

Foto- och videoproduktion m m<br />

Pataz Fastighets o Trädgårdsservice<br />

Trädgårdsservice<br />

Hovslageri Madeleine Nilsson<br />

Hovslageri<br />

Ali Baba’s Handelsbolag<br />

Försäljning och servering av fast food m m<br />

TROLLHÄTTAN________________________<br />

Fyndbutiken Sanseb Lite för alla<br />

Förs av presentartiklar, verktyg, leksaker m m<br />

Else Olsen Present & Reklam<br />

Förs av presentartiklar och reklam till företag<br />

Städkompaniet Trestad<br />

Städ inom hushållsnära tjänster, företagsstäd<br />

Jörgen Einarsson FA<br />

Larminstallationer, försäljning inom IT<br />

20<br />

Pallez<br />

Försäljning av Rc-fordon och tillbehör<br />

Chribba Music<br />

Artistisk verksamhet, musik-/nöjesproduktion<br />

Lalabi Limited UK Filial<br />

Webhandel med barnvagnar, barnartiklar<br />

Reflecting design Handelsbolag<br />

Webbdesign<br />

AB Kakel i <strong>Väst</strong> Göteborg<br />

Kakel- o plattsättning, mur- o putsarbeten<br />

IDUR Bil & Konsult<br />

Handel med beg bilar, fastighetsservice<br />

SK Teknik & Service<br />

Service och underhåll motorfordon, mc<br />

Hippo Nova Ridsport Outlet<br />

Ridsportbutik<br />

DBRZ Digital<br />

Datorreparationer och förs av IT-maskiner<br />

Min marknadsbyrå Sverige AB<br />

Strategi-, design och webbutveckling<br />

H.A. Idé & Produktutveckling<br />

Innovatuv idé- och produktutveckling<br />

HB Dyk entreprenad AB<br />

Undervattensarbeten med dykutrustning<br />

Blidsell Entreprenad och Byggledning AB<br />

Byggledning, projektering, kalkylering m m<br />

Trolldrag<br />

Tillverkning och försäljning av fisketillbehör<br />

Svenska Mur & Puts<br />

Murningsarbeten<br />

Drufva DesignPartner<br />

Konsulttjänster inom maskinteknik, elkraft<br />

Elmbys Trafikskola<br />

Trafikskola<br />

Zagall<br />

Import och handel med presentartiklar<br />

Leif Musikmakare<br />

Artistiska framträdanden med sång och musik<br />

turnEround<br />

Internetkonsult<br />

Barnbutiken Fia och Floyd<br />

Förs av barnkläder m m i butik och internet<br />

Bilglas Express Sverige AB<br />

Byte och reparation av bilglas<br />

Toppöns Byggledning AB<br />

Konsult inom bygg- och anläggningsteknik<br />

SJH Sports Trading<br />

E-handel med sport- & fritidsprodukter<br />

Palmnäs & Co<br />

Konsult, utvecklingsarbete, projektledning<br />

Sukaina Alladin<br />

Handel med byggvaror<br />

JCE Förvaltning<br />

Förvaltning och utveckling av websidor m m<br />

AB Trollhättans Smådjursklinik<br />

Veterinärverksamhet<br />

Bengt Nilsson Konsult i Trollhättan AB<br />

Planeringsarbete åt teleoperatörer<br />

B. Carlssons Fastighetsservice<br />

Renovering av fastigheter, trädgårdsarbete<br />

Trollgräv AB<br />

gräv- och schaktningsarbeten<br />

Fikaservice i Trestad AB<br />

Försäljning och service av dryckesautomater<br />

Cargo55<br />

Speditionsverksamhet flygfrakt<br />

Thernströms fysiofeeling<br />

Konsultverksamhet sjukgymnastik/friskvård<br />

Fotvården Jajja<br />

Medicinsk fotvård och kroppsvård<br />

MSD Consulting<br />

Ingenjörskonsult till främst automotive<br />

KartuSurg AB<br />

Utbildning inom ortopedisk kirurgi<br />

Trinax AB<br />

Försäljning av datorer, tillbehör m m<br />

Granhöjden’s Bygg AB<br />

Byggnadsverksamhet, värmeinstallationer m m<br />

Annas skafferi<br />

Skriva matartiklar, kokböcker m m<br />

Våga Kommunikation<br />

Konsulttjänster inom marknadsföring<br />

Dali tobak<br />

Kiosk<br />

UDDEVALLA__________________________<br />

Startstenen 1 AB<br />

Förvalta fast och lös egendom<br />

Bonusteknik<br />

Tillverkn/förs av fritids-/handikapphjälpmedel<br />

Butik BraH<br />

Försäljning av damunderkläder<br />

Handelsbolaget Stenhälla<br />

Reklambyrå- och arkitektbyråtjänster<br />

Lane Energi Handelsbolag<br />

Produktion o försäljning av ved och pellets<br />

BJI Ögontjänster AB<br />

Ögonmottagning, hälso- och sjukvård<br />

Langer Lennartsson Bygg AB<br />

Byggnadsverksamhet<br />

Isak Jonti Eko Bygg<br />

Nybyggnation, reparation, underhåll<br />

Trädgårdstjänst i Uddevalla<br />

Allt inom trädgård och grönyteskötsel<br />

Jack Byggservice i Uddevalla<br />

Byggverksamhet<br />

Svenska Nagelgruppen<br />

Nagelteknologi, utbildning inom styling<br />

Van der Gronden Fisk & Skaldjur AB<br />

Försäljning av fisk och skaldjur<br />

AB Relisa Redovisningstjänst<br />

Redovisningsbyrå<br />

Bohusgas AB<br />

Tillverkning och distribution av biogas<br />

Kylbolaget <strong>Väst</strong> AB<br />

Kylteknik<br />

Chili Thai Uddevalla<br />

Restaurang<br />

YeYe Styling & Wrapping<br />

Stylingdelar och wrappa bilar<br />

<strong>Väst</strong>ekonomerna Handelsbolag<br />

Konsultverksamhet inom ekonomi<br />

Fastighet AB Dialius<br />

Äga och förvalta fast och lös egendom<br />

Bernhard III Welins Byggtjänst AB<br />

Byggnadsverksamhet<br />

Medonova AB<br />

Föreläsningar med inriktning på medicin m m<br />

Garnresten, Uddevalla<br />

Handel med garn, andra textilier m m<br />

Omni<br />

Försäljning av klockor och smycken<br />

Niklasson Kakel<br />

Allt inom kakel, klinker, matta, golv m m<br />

Tonys Transport<br />

Åkeriverksamhet<br />

Säker Häst i Norden Handelsbolag<br />

Kurser, uppvisningar om hästhantering<br />

Markbygg Intressenter i Bohuslän AB<br />

Bygg- och markarbeten<br />

Oskarsro Förvaltning AB<br />

Äga och förvalta fast och lös egendom<br />

Sjw Recorderlig El<br />

Elinstallationer<br />

Espira<br />

Solisttjänster, hudvårdskonsult<br />

<strong>Väst</strong>kust Garage Handelsbolag<br />

Bilverkstad<br />

HB Kantsydda mattor i Uddevalla<br />

Tillv och förs av figursydda textilmattor<br />

Beauty Essence ER Handelsbolag<br />

Skönhetsvård<br />

Adielssons mat Handelbolag<br />

Delikatessbutik<br />

Globalhus Invest AB<br />

Äga och förvalta fast och lös egendom<br />

CamSte Holding AB<br />

Äga och förvalta fast och lös egendom<br />

RE SERV Uddevalla<br />

Mektjänster industri-/fastighetsunderhåll<br />

Trädgårdsprodukter i Bohuslän HB<br />

Försäljning av trädgårdsprodukter<br />

HB Salong Håkan<br />

Frisörsalong<br />

AB Sifferkompaniet<br />

Administration och redovisningstjänster<br />

Debello Clothing AB<br />

Detaljhandel inom mode<br />

DG Sport Aktiebolag<br />

Försäljning av sport och fritidsartiklar<br />

SEK Redovisning AB<br />

Ekonomistyrning, redovisning m m<br />

Skällebred Hundar<br />

Utbildning och coachning för hundägare<br />

RÅFI Städservice Handelsbolag<br />

Lokal hemvård m m<br />

Tallbacksudden AB<br />

Byggverksamhet och fastighetsförvaltning<br />

Bobutiken i Munkedal AB<br />

Förmedling och förvaltning av egendom<br />

Entreprenörsriket AB<br />

Investera i och stödja företagsamhet<br />

Hjalmar Bygg<br />

Byggnadsverksamhet<br />

U-town pictures<br />

Fotograf<br />

Nordic Bag Hook Handelsbolag<br />

Försäljning av väskacccessoarer till företag<br />

VÄNERSBORG_________________________<br />

Swapster<br />

Köp/förs av hem- och bilelektronik m m<br />

EAM.Service<br />

Felsökning, rep, service av styrda maskiner<br />

Benfi Amigo<br />

Pizzeria<br />

Dibro Handelsbolag<br />

Utveckling av hemsidor, förs av sportkläder<br />

Conna och Co AB<br />

Uthyrning av filmproduktionsmaterial<br />

Vänersnäs Mur & Puts<br />

Byggnadsverksamhet<br />

Topox<br />

Företagsrådgivning<br />

Åke Winkvist Kvalitetsutveckling<br />

Verksamhetsutveckling<br />

Thomsen mekaniska<br />

Mekanisk verkstad<br />

Tommys Skogstjänst och Entreprenad<br />

Mark- och grundarbete, jord- och skogsbruk<br />

Erahem Entreprenad & Fastighet AB<br />

Byggnadsverksamhet, förs av byggnadsmtrl<br />

Krikebackens Massage<br />

Massagebehandlingar<br />

NJA Byggkonsult AB<br />

Konsultverksamhet bygg-/anläggningsteknik<br />

Tappen i Vargön AB<br />

Handel med drivmedel och oljor m m<br />

Daniels Bygg i Vargön<br />

Byggnadsarbeten<br />

I A Bilservice AB<br />

Reparation av personbilar m m<br />

Thomas Rosén Bygg och måleri<br />

Bygg- och måleriverksamhet<br />

IRQ Technology AB<br />

Förs av konsulttjänster<br />

Hjelms Bygg Vargön<br />

Allt inom bygg- och fastighetsservice<br />

Tung Tipptransport vognman Pedersen<br />

Transport av gods på väg<br />

Vänersborg Servicebutik<br />

Kioskförsäljning<br />

Alsa Partner AB<br />

Produkter för bearbetning av grönytor<br />

Ord & Slikt AB<br />

Författarverksamhet<br />

West Lantbruk & Entreprenad AB<br />

Entreprenadarbeten inom skog och lantbruk<br />

Whanjai Thai Restaurang Ensk näringsidk<br />

Restaurangverksamhet<br />

XL-Bygg i Vänersborg AB<br />

Handel med trävaror och byggmaterial<br />

Tweedy’s lär & aktivitet<br />

Konsult inom hundägarutbildning<br />

MD Fastighetsservice<br />

Uthyrn arbetstjänst inom fastighetsbranschen<br />

Nailand<br />

Skönhetsvård, manikyr<br />

Guldstjärnorna Handelsbolag<br />

Service/uthyrning av arbetskraft<br />

Anderströms Vägteknik KB<br />

Konsultation inom vägteknik<br />

ÅMÅL________________________________<br />

Vederik<br />

Skogsbruk, förs av skogsprodukter<br />

Åmåls alltjänst<br />

Trädgårdsskötsel, städning, hemtjänst m m


trollhattan.fh.se<br />

Samla<br />

krafterna<br />

En konferens handlar om att träffas, utbyta<br />

tankar, hitta nya vägar och låta sig inspireras,<br />

utmanas och utvecklas.<br />

Att få möjlighet att jobba effektivt tillsammans.<br />

Det ställer höga krav på lokaler, omgivningar,<br />

teknik och bemötande. Vi vet.<br />

Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en<br />

ovanligt kreativ konferensmiljö med teater,<br />

bibliotek, konsthall, biograf, restaurang, pub<br />

och andra platser där sinnena ställs på<br />

vid gavel.<br />

Välkommen till<br />

Folkets Hus Kulturhuset<br />

i Trollhättan – mitt i en av landets<br />

mest innovativa städer.<br />

PÅ NYTT JOBB<br />

Lotta Nordh<br />

Sedan december 2009 är Lotta Nordh anställd<br />

på Diwiton i Trollhättan. Lotta arbetsuppgifter<br />

är marknadsföring, uppföljningar, lite administration<br />

och support till säljarna. Hon kommer<br />

närmast från Saab Automobile, (1999 – 2009)<br />

där hon var lagledare i karossfabriken.<br />

Annchen Kull<br />

Annchen Kull har anställts som en av fem konsulter<br />

på Tarasso som är rådgivare inom affärsstrategier,<br />

marknadsutveckling och varumärkesuppbyggnad.<br />

Annchen kommer närmast från<br />

SKM, Svensk Kabel- och Metallgranulering i<br />

Trollhättan där hon ansvarade för inköp.<br />

Michael Johansson<br />

Michael Johansson är sedan årsskiftet ansvarig<br />

i Lysekils kommun för en nybildad näringslivsenhet.<br />

Enheten skall bl a arbeta med näringslivsfrågor<br />

och representera kommunen i<br />

Näringslivscentrum och i samarbetet med<br />

Turistföreningen. Michael kommer närmast<br />

från Havets Hus där han var VD under 2009.<br />

Eddie Sandin<br />

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling<br />

hälsar Eddie Sandin, 32 år från Vänersborg,<br />

varmt välkommen till oss då vi nu startar upp<br />

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Vänersborg<br />

där Eddie har varit verksam som fastighetsmäklare<br />

i några år.<br />

Tipsa oss! Har du någon som är ny på företaget att berätta om så<br />

skicka in det till redaktionen@fokusvast.se så publicerar vi det<br />

gratis i mån av plats.<br />

Nästa nummer<br />

av <strong>Fokus</strong> väst kommer v 11.<br />

För annonsbokning eller vill du tipsa oss<br />

om innehållet, ring 0520-42 83 30.<br />

21


Elitkomposit vill<br />

ha roligt medan<br />

företaget utvecklas<br />

Elitkomposit huserar i stora lokaler i I17 Parken.<br />

Företaget har vuxit stadigt sedan starten 2006<br />

då Erik Kullgren, Magnus Larsson och Andreas<br />

Simonsson, med en gemensam bakgrund i kompositbranschen,<br />

bestämde sig för även en gemensam<br />

framtid.<br />

Drivkraft<br />

Idag, drygt tre år senare jobbar nio personer i<br />

företaget, lokalerna medger expansion och redan<br />

under januari har man firat flera nya stora order<br />

med champagne.<br />

Magnus Abelsson är vd:<br />

– Att ha roligt är drivkraften i företaget.<br />

Champagne när vi får en ny order är ett sätt att<br />

ge vardagen guldkant, säger han.<br />

Krävande uppdrag<br />

Att Elitkomposit prioriterar att ha roligt är ett<br />

motto fyllt av allvar:<br />

22<br />

– Det utesluter inte att vi också har höga mål för<br />

verksamheten. Vi ska ligga i framkant när det<br />

gäller kompositutvecklingen och dit når vi<br />

lättare och snabbare om vi har roligt under tiden.<br />

– Vår vision är att växa och vara drygt 30 personer<br />

om några år och vi har fler kunder och uppdrag<br />

på gång inom medicinteknik, petroleum,<br />

försvar och tung industri.<br />

– De kommer till oss med krävande uppdrag<br />

vilket passar oss bra, säger Magnus Abelsson.<br />

Framkant<br />

Krävande uppdrag är för Elitkomposit sådana<br />

där lösningen ligger utanför det traditionella när<br />

det gäller konstruktion, material och produktion.<br />

– Komposit är ett relativt nytt material.<br />

Rymdindustrin, försvaret och flyget ligger i framkant<br />

liksom medicinindustrin. Och nu hittar allt<br />

fler branscher sätt att använda materialet.<br />

FOTO: PETER SZAMER<br />

• Svåra uppdrag och krävande kunder • Ingenjörskonst och handarbete • Tryck, värme och – frysboxar!<br />

Det är Elitkomposit AB i ett nötskal. Ett ungt expansivt företag i Uddevalla med allt från objektbord för<br />

mammografi och styrdon för oljeprospekteringsbåtar till världens lättaste rullstol i produktportföljen.<br />

Helt unika<br />

Komposit sätts samman av epoxi (plast) och kol-<br />

eller glasfiber. Det är starkt, uthålligt och lätt.<br />

Det är formbart och går att variera när det gäller<br />

egenskaper.


– Man kan säga att vi uppfinner material för<br />

varje produkt genom att komponera sammansättningen<br />

olika utifrån vad som behövs, säger<br />

Magnus Abelsson.<br />

Helt unika är Elitkomposit på högpresterande<br />

tjockväggig komposit där man bland annat gör<br />

ett skyddsrör som väger hälften jämfört med ett<br />

tillverkat i rostfritt stål.<br />

Rullstol<br />

Världens lättaste rullstol, Phantera X har Elitkomposit<br />

varit med och utvecklat under flera år.<br />

Nu står man i begrepp att börja serietillverka:<br />

– Tidigare vägde den lättaste rullstolen 4,5 kilo.<br />

Vi har reducerat vikten till 2,1 kilo med vårt sätt<br />

att använda komposit i olika sammansättningar.<br />

Nu räknar vi med en tillverkning på 500 – 2000<br />

stolar per år, säger Magnus Abelsson.<br />

Hantverk<br />

I tillverkningen handlar det delvis om rent hantverk.<br />

Tillskärningen av material liksom härdning,<br />

med högt tryck och värme, sker maskinellt och<br />

delvis automatiserat men arbetet med att montera<br />

ihop lagren av material som ger rullstolens<br />

olika delar exakt rätt egenskaper görs för hand.<br />

Och det krävs stor fingerfärdighet:<br />

– Man kan jämföra med hur t.ex. en möbeltapetserare<br />

jobbar, säger Magnus Abelsson.<br />

Frysboxar och ugn<br />

Ett fryslager och ett stort antal frysboxar finns<br />

spridda i Elitkomposits lokaler. Ovanliga som<br />

inslag i en tillverkningsindustri men det har sin<br />

förklaring:<br />

- Vi frysförvarar materialet innan och mellan<br />

momenten i tillverkningen för att det ska behålla<br />

sin formbarhet fram till härdningen. Den görs i<br />

ugn eller i varma formverktyg och med högt<br />

tryck, säger Magnus Abelsson.<br />

Växa<br />

Elitkomposit behöver inte satsa på att öka varken<br />

sälj- eller marknadsföringsinsatserna för att expandera.<br />

Snarare handlar det om att sålla bland förfrågningar<br />

och identifiera vilka uppdrag som är<br />

optimala för det arbetssätt man utvecklat och utvecklar<br />

när det gäller produkter i komposit.<br />

– Strategin är att marknadssegmentera de branscher<br />

vi vill jobba mot och att där visa att våra<br />

lösningar och vår teknik är den bästa för deras<br />

behov och produkter.<br />

– Där någonstans vill vi att det ska säga klick. Vi<br />

får jobba med det vi är bäst på och våra kunder<br />

får exakt den produkt de önskar, säger Magnus<br />

Abelsson.<br />

Nätverk<br />

Elitkomposit är ett ungt företag och kundkretsen<br />

finns inte i närområdet men företaget och vd<br />

– Nu bygger vi upp en monteringsline för Phantera X, världens<br />

lättaste rullstol, berättar Magnus Abelsson, vd på Elitkomposit.<br />

Magnus Abelsson har hittat nätverk att samverka<br />

med på andra sätt:<br />

– Dels använder vi lokala leverantörer, bland<br />

annat Hagmans prototyper i Trollhättan, och så<br />

deltar vi i Networking Companies och Connect<br />

<strong>Väst</strong>. Det ger oss värdefulla kontakter, avslutar<br />

han.<br />

TEXT<br />

KARIN DANIELSSON<br />

karin.danielsson@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

ROBERT SVENSSON<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

Fakta om<br />

Elitkomposit AB<br />

FOTO: KARIN DANIELSSON<br />

Startår: 2006<br />

VD: Magnus Abelsson<br />

Anställda: 9<br />

Omsättning: 10 milj. 2009,<br />

(15 milj, kalkyl 2010)<br />

Webb: elitkomposit.se<br />

23


Utvecklingsstöd till företag i <strong>Väst</strong>ra Götaland<br />

Mellan 15 mars och 30 april kan små och medelstora<br />

företagare söka utvecklingsstöd från <strong>Väst</strong>ra<br />

götalandsregionens satsning FoU-kortet. Pengar<br />

som ska användas för att ta vara på goda idéer<br />

eller för att utveckla konkurrensförmågan.<br />

Stödet ges i form av två FoU-kort som kan laddas<br />

med pengar för forskning och utvecklingsarbete.<br />

FoU-kort Bas, på max 35 000 kronor, ska användas<br />

för att klargöra företagets behov av FoUinsatser<br />

medan FoU-kort Avancerat, på max<br />

24<br />

Destination Trollhättan-Vänersborg<br />

Trollhättan-Vänersborg erbjuder Dig som mötesplanerare och gäst ett varierat utbud. Här finns en mötesplats för alla, oavsett om<br />

det gäller en grupp på tio personer eller en kongress med hundratals deltagare. Upplev en fantastisk natur med Halle- & Hunnebergs<br />

vildmark, magnifika vattenfall och trolska sjöar. Besök stadskärnor med shopping och köpcenter med ett varierande utbud.<br />

Vi har täta och snabba tågförbindelser från Göteborg, Karlstad, Stockholm och Oslo. Trollhättan-Vänersborgs flygplats, som ligger<br />

mittemellan städerna, har flyg från Bromma/Stockholm. Vi har även möjlighet att chartra plan från andra avgångsdestinationer.<br />

Visit Trollhättan Vänersborg har erfarenhet av att arrangera och administrera konferenser. Vi har den lokala kännedomen om det<br />

varierande konferensutbud som finns här. Detta underlättar för Dig som mötesplanerare så att Du endast behöver EN kontakt för<br />

offertförfrågan samt bokning av boende och möteslokaler. Vi ger Dig förslag på unika aktiviteter och utflykter.<br />

Arena Vänersborg är<br />

möjligheternas arena<br />

Idrotten är självklar! Här har bland andra elitserielaget<br />

IFK Vänersborg sin hemmaplan. Men Arena<br />

Vänersborg är även tänkt för evenemang av alla<br />

de slag; musik, utställningar, kongresser, mässor<br />

och konferenser.<br />

8000 kvadratmeter is eller golv under ett tak!<br />

I Arena Vänersborg finns mötesrum, attraktiva<br />

entréhallar, café och restaurang. Stora ytor för<br />

mingel, möten, mässor, fester...<br />

Ring så planerar vi ditt evenemang tillsammans.<br />

Ett samarbete med oss resulterar garanterat i ett lyckat arrangemang med nöjda deltagare.<br />

Mer information på tel +46 (0)521 72 14 35 eller www.vanersborg.se/arena<br />

Mötesplats<br />

Hotell Hehrne<br />

Hos oss på Hotell Hehrne finns plats för ALLA<br />

möten, vare sig det är med företaget eller privat.<br />

Våra 42 dubbelrum och matsal ligger i en vacker<br />

park med utsikt över Göta Älv.<br />

Kombinera er vistelse med någon av våra<br />

aktiviteter eller spa-behandlingar.<br />

Vi firar att hotellet bytt ägare med ett 2-dagars konferenspaket från 960 kr pp ex moms.<br />

Konferenslokal ingår.<br />

Dag 1: förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, 3-rätters middag,<br />

boende i dubbelrum.<br />

Dag 2: frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika.<br />

Välkomna önskar Mainne Eriksson med personal!<br />

Ring för offert! +46 (0)521 699 65 • E-post boka@villahehrne.nu • www.villahehrne.se<br />

500 000 kronor, ska gå till konkreta forsknings-<br />

och utvecklingsprojekt.<br />

Med FoU-kort Bas kan företaget, med hjälp av<br />

till exempel en högskola eller ett forskningsinstitut,<br />

identifiera och definiera vilken typ av insats<br />

som behövs för att möta ett specifikt problem<br />

eller en möjlighet. Om analysen visar på genomförbara<br />

idéer kan företaget sedan söka FoU-kort<br />

Avancerat. Det går också att söka FoU-kort Avancerat<br />

direkt, i de fall företaget redan har ett kon-<br />

Folkets Hus i<br />

Vänersborg<br />

är huset där Ni konfererar i vackra anrika<br />

lokaler mitt i centrala staden.<br />

Vi har allt från små konferensrum till en<br />

vacker festvåning och en av Sveriges<br />

finaste landsortsteatrar.<br />

Ni får alltid personlig service och god<br />

mat från vår egen restaurang, vare sig<br />

Ni är två eller 250 personer.<br />

Välkommen att boka Ert möte!<br />

Tel -46 (0)521 57 57 50 • www.folketshusvanersborg.se<br />

Ha mötet på det lite<br />

mindre hotellet!<br />

Ett trevligt 54-rum & frukosthotell*** med<br />

konferensmöjligheter för upp till 20 personer<br />

i u-bordssittning.<br />

Med läget mitt i centrum vid torget har vi<br />

restauranger och pubar runt hörnet och kan<br />

erbjuda attraktiva heldagskonferenspaket<br />

inkl logi med våra samarbetspartners.<br />

Allt på en nota och vår styrka är prisnivån!<br />

Trådlöst och bastu ingår.<br />

P-hus erbjuds snett över gatan,<br />

kret forsknings- eller utvecklingsprojekt.<br />

– Med det här stödet hoppas vi att fler företag<br />

vågar satsa på forskning och utveckling. genom<br />

att ge den ekonomiska möjligheten att samarbeta<br />

med forskare på institut, universitet och högskolor<br />

förbättras dessutom den ömsesidiga kunskapsöverföringen<br />

mellan företag och akademi,<br />

säger Kent Johansson, regionutvecklingsnämndens<br />

ordförande.<br />

FoU-korten kan användas till forskningsin-<br />

Mer information på www.hoteltrollhattan.se • Tel +46 (0)520 125 65


satser av såväl produkter och tjänster som processer.<br />

– Det kan handla om insatser kring rena tekniska<br />

lösningar men också kring till exempel affärsmodell,<br />

design eller organisation, förklarar<br />

Marcus Nordanstad, projektledare.<br />

För båda korten krävs att företaget medfinansierar<br />

med 50 procent, vilket kan ske i både egen<br />

tid och rena pengar. Ansökningsperioden pågår<br />

mellan 15 mars och 30 april och ytterligare en<br />

Möten i vildmarken<br />

Välkommen till Kungajaktmuseet<br />

Älgens Berg i Ekopark Halle-Hunneberg!<br />

– En inspirerande plats för vilda möten.<br />

Med tillgång till museets unika rum, den exotiska miljön och bergens<br />

magiska värld skapar vi arrangemang som andas vildmark och äventyr.<br />

Kombinera Er konferens med en guidad vandring på Hunneberg, fika i<br />

storkåtan vid öppen eld eller utmana kollegan i en spännande 5-kamp.<br />

Heldag, halvdag eller kväll, möjligheterna är många och vi skräddarsyr<br />

konferensen efter Era önskemål.<br />

Välkommen att boka Er nästa konferens eller personalaktivitet hos oss!<br />

Kungajaktmuseet Älgens Berg • Tel +46 (0)521 72 23 50 • www.algensberg.com<br />

Din centrala mötesplats mitt i Trestad<br />

– Vänersborg, Vänerns pärla!<br />

Planera in ditt nästa<br />

möte hos oss!<br />

Vi bjuder på festligare paus.<br />

Vad sägs om popcorn och mjukglass?<br />

Vi erbjuder 10% rabatt på er nästa övernattande<br />

konferens, min 10 personer. Uppge kod <strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong>.<br />

Under samma tak finns friskvårdsanläggning med gym,<br />

gruppträning, spa med floating samt frisör och stylist.<br />

Utbyggd relax med inomhuspool, bastu och bubbelpool.<br />

Ring vår konferensavdelning så hjälper vi er att fixa till ett bra möte!<br />

Tel +46 (0)521 57 57 27 • E-post Konf.vanersborg@choice.se • www.qualityvanersborg.se<br />

Konferenserbjudande<br />

på Spiskupan Hunneberg<br />

Konferens och möteslokaler på Hunneberg,<br />

mitt i ”Kungens jaktmarker”<br />

God mat och fika i en avkopplande miljö.<br />

Pris 340:- per person exkl moms, inklusive konferensservice. (Gäller för minst 12 pers.)<br />

Vi kan erbjuda Er att avsluta dagen med en annorlunda naturaktivitet. Välj mellan<br />

aktiviteter som Naturen ger kraft, Blomvandring i Linnés anda, Platåbergens geologi<br />

eller Upplev istiden. Du kan också boka ett besök på Kungajaktsmuseet Älgens Berg.<br />

Begär pris.<br />

Välkomna!<br />

Tel +46 (0)521 22 12 45 • E-post spiskupan@hotmail.com • www.spiskupan.se<br />

ansökningsperiod kommer under hösten. Ansökningar<br />

som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling<br />

kommer att prioriteras.<br />

Satsningen på FoU-korten är en del i ett större<br />

program, InMotion, som är en kraftsamling på<br />

150 miljoner, för att stimulera och skapa förutsättningar<br />

för utveckling och företagande inom<br />

miljö, energi och hållbara transportlösningar.<br />

– En hög innovationsnivå är viktigt för att företagen<br />

ska kunna konkurrera internationellt och<br />

Ruskigt mitt i prick<br />

Hela Innovatumområdet sjuder av liv. Så var det redan<br />

när de första industrierna grundades här för mer än<br />

50 år sedan. Och så är det än idag när forskning,<br />

utveckling, upplevelser och lärande spirar för fullt i<br />

de vackra tegelbyggnaderna.<br />

Allt detta myller gör Innovatum med Mötesparken<br />

till en självklar samlingspunkt, som gjord för olika<br />

slags möten,<br />

Välkommen att boka ditt nästa möte hos oss!<br />

Tel +46 (0)520 47 46 50<br />

Möten i världsklass<br />

på Scandic Swania<br />

Vi har möteslokaler, fantastisk god mat och<br />

aktivitetsförslag som får ert gäng att bli extra<br />

sammansvetsat inför årets utmaningar.<br />

Väljer du att boka med detta erbjudande så lottar vi ut en present till deltagarna<br />

under er mötesdag. I ett heldagskonferenspaket ingår förmiddagsfika, buffélunch,<br />

eftermiddagsfika och konferenslokal. Vi erbjuder självklart även logi enligt önskemål.<br />

Uppge kod FOKUS vid bokning så ingår utlottning<br />

av present samt förmånliga priser. Ring för offert!<br />

Kontakta vår bokning för ytterligare information.<br />

för att skapa tillväxt i <strong>Väst</strong>ra götaland. Därför<br />

vill vi stötta näringslivet till att förverkliga sina<br />

goda idéer, avslutar Kent Johansson.<br />

Läs mer på www.vgregion.se/fou-kortet eller<br />

kontakta: Marcus Nordanstad 031-63 09 86,<br />

marcus.nordanstad@vgregion.se, Lave Thorell<br />

0521-27 58 63, lave.thorell@vgregion.se eller<br />

Marianne Gustafsson 0501-621 61, marianne.<br />

gustafsson@vgregion.se<br />

Tel +46 (0)520 89 000 • E-post meeting.swania@scandichotels.com<br />

Tel 0520-135 09 • 0521-135 09<br />

E-post konferens@visittrollhattanvanersborg.se<br />

www.visittrollhattanvanersborg.se<br />

25


FOKUS FAKTA<br />

Handla med Norge<br />

– Så fungerar tullen<br />

Sverige och Norge - två grannländer, men ändå långt ifrån varandra.<br />

Att exportera/importera mellan ett EU-land och ett icke EU-land<br />

innebär en del att tänka på. I den här artikeln får du tips och råd<br />

kring vilka tullregler som gäller.<br />

Norge är idag Sveriges största exportmarknad.<br />

Förra året exporterade Sverige varor till Norge<br />

för drygt 96 miljarder kronor under januari till<br />

november.<br />

Frihandelsavtal innebär tullfrihet eller<br />

tullnedsättning<br />

<strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> har varit i kontakt med KgH Customs<br />

Services, ett företag med drygt 40 års erfarenhet<br />

i förtullningsbranschen. Det är ett tjänsteföretag<br />

som erbjuder tulltekniska lösningar i samband<br />

med import och export vid handel med tredje<br />

land, dvs. länder som inte ingår i EU:s tullområde.<br />

– Vi hjälper företag så att de betalar rätt avgifter<br />

avseende moms/tullavgifter samt eventuella<br />

övriga skatter. Det är inte meningen att man<br />

vare sig skall betala för mycket eller för lite avgifter.<br />

Tullavgifter gäller för fysiska varor och<br />

produkter. ”Rent administrativa tjänster” behöver<br />

man inte tulldeklareras, det som skall tulldeklareras<br />

är varor samt t.ex. arbetskostnad som<br />

kan uppstå i samband med reparation eller bearbetning,<br />

säger Martin Andersson, ansvarig vid<br />

KgH:s kontor vid Svinesund och Färjeterminalen<br />

i Strömstad.<br />

Martin berättar att EU har slutit frihandelsavtal<br />

med en rad olika länder, däribland Norge.<br />

Det innebär att om din vara är helt framställd i<br />

EU/EES eller tillräckligt bearbetad så att varan<br />

har ursprung i EU/EES kan den få tullfrihet<br />

eller tullnedsättning i importlandet. Detta gäller<br />

dock inte alla varor.<br />

Som exportör/importör är det viktigt att känna<br />

till reglerna som finns i avtalen när du utfärdar<br />

ett så kallat ursprungsintyg. Ursprungsintyg kan<br />

26<br />

utfärdas på olika sätt, t.ex. genom EUR.1-certifikat<br />

eller genom fakturadeklaration.<br />

– Tänk alltså på att ange ursprungsland, genom<br />

att göra ett ursprungsintyg. Fakturadeklaration<br />

eller EUR-certifikat saknas ibland, vilket gör att<br />

företagen får betala onödiga avgifter. Vi försöker<br />

att hjälpa företagen med rådgivning kring detta,<br />

säger Martin Andersson.<br />

När du har fyllt i ett varucertifikat ska det stämplas<br />

av exportlandets tullmyndighet eller, mot<br />

avgift, av en auktoriserad handelskammare.<br />

Fakturadeklarationen är en bestämd formulering<br />

som du skriver på exportfakturan.<br />

En riktig exportfaktura är A och O<br />

Vad ska man annars tänka på när man ska<br />

exportera?<br />

– Det är viktigt att riktiga betalfakturor används<br />

mellan exportör och importör. Använd inte proformafakturor,<br />

de tar inte alltid upp det totala<br />

värdet, säger Martin Andersson.<br />

Proformafaktura kan användas som underlag<br />

vid en tulldeklaration, t.ex. vid del leveranser,<br />

varor till reparation. Man ska då ange, på proformafakturan,<br />

anledningen till att det är en<br />

proformafaktura. Det viktiga är att värdet på<br />

proformafakturan är korrekt enligt gällande<br />

tullvärdesbestämmelser.<br />

En betalfaktura ska bland annat innehålla:<br />

- Exportorsak. Till exempel försäljning,<br />

reparation, inom företaget<br />

- Mottagarens VAT-nr (momsreg.nummer)<br />

- EORI nummer (reg.nummer hos Tullverket)<br />

- Beskrivning av vilken typ av vara det handlar<br />

om (ange inte bara ett artikelnummer.)<br />

- Ursprungsland. Vilket land är föremålet tillverkat<br />

i?<br />

- Tariffnummer<br />

- Varans värde och vikt<br />

- Avgifter för transport och deklarerat värde<br />

eller försäkring<br />

- Kolliantal<br />

- Ange vilka leveransvillkor som gäller. Är det<br />

inklusive eller exklusive frakt? Vem ska stå för<br />

fraktkostnaden?<br />

(Källor: Tullverket, KGH Customs Services)<br />

Läs mer om...<br />

tullregler och export med bl a<br />

information om betalfakturor och EUR-<br />

certifikat<br />

Tullverket, www.tullverket.se<br />

Exportrådet, www.swedishtrade.se<br />

Tullombud, www.kghcustoms.com<br />

Skatteverket, www.skatteverket.se<br />

Handelskammare kan hjälpa till vid<br />

import/exportfrågor.<br />

På www.fokusvast.se hittar du våra<br />

TEXT tidigare faktaartiklar i ämnet.<br />

KARIN DANIELSSON<br />

karin.danielsson@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

ROBERT SVENSSON<br />

robert.svensson@fokusvast.se<br />

TEXT<br />

ANN PALMNÄS<br />

ann.palmnas@fokusvast.se


FOKUS PÅ PRYLAR<br />

Digitalkameran FujiFilm FinePix XP10 har 12<br />

megapixlar och 5x optisk zoom. vattentät upp<br />

till tre meter. Direktuppladdning till Youtube.<br />

Pris ca 1.500:-<br />

veho Muvi Micro är världens minsta<br />

filmkamera med sina 5,5x3x2 cm och<br />

en vikt på 50 gram. Fäste för att sätta<br />

den på hjälmen, cykelstyret eller kläderna<br />

gör den idealisk för alla som vill<br />

göra coola filmklipp. Batteri till ca 2<br />

timmar filmning. Ett 2 GB micro SDminneskort<br />

ingår. Pris ca 995:-<br />

Hitta tillbaka till bilen eller<br />

svampstället med MiniHomer,<br />

en gps-tracker med den senaste<br />

66 kanalers GPs-tekniken och<br />

inbyggd digital kompass och<br />

klocka. så liten att du kan<br />

sätta den på nyckelknippan.<br />

Pris 570:-<br />

Med tape express från<br />

ion audio kan du äntligen<br />

överföra dina gamla kassettband<br />

till mp3-filer.<br />

Du köper den hos<br />

Coolstuff för 575 kronor.<br />

apple nyaste tillskott är iPad, en högupplöst, leDbakgrundsbelyst<br />

iPs-skärm på 9,7 tum. Perfekt för<br />

att surfa på webben, titta på film eller visa bilder.<br />

Den har även utformats för att fungera hur du än<br />

vrider den — stående eller liggande. när den börjar<br />

säljas i Sverige kommer den att finnas i flera<br />

varianter, bl a med och utan 3G.<br />

<strong>Fokus</strong> <strong>Väst</strong> har gått över gränsen!<br />

H nytt namn H intressantare reportage H Unik räckvidd H samma låga pris<br />

Med en annons i <strong>Fokus</strong> väst når du över 15.000 företag och beslutsfattare i hela Fyrbodal<br />

samt Grästorp, lidköping och lilla edets kommun.<br />

Nyhet!<br />

Dessutom över 5.000 norska företag i Østfold<br />

(Halden, Sarpsborg och Fredrikstad)<br />

Utgivningar 2010: v 11, v 16, v 21, v 36, v41 och v 46.<br />

För annonsbokning och mer information<br />

ring Jan Pettersson, 0520-42 83 30.<br />

www.fokusvast.se<br />

27


PÅ GÅNG<br />

Nominera Årets styrelseprofil<br />

n FYRBODAL Styrelseutveckling Fyrbodal inbjuder nu till nominering<br />

av Årets Styrelseprofil i Fyrbodal 2010. Syftet med nomineringen är<br />

att uppmärksamma den betydelse som ett professionellt styrelsearbete<br />

har för ett företags framgång. Vem som helst är fri att nominera<br />

styrelseledamöter. Blankett för nominering och mer information<br />

finns på www.styrelseutveckling.se. Senast den 1 mars skall din<br />

nominering vara juryn tillhanda.<br />

Skatteträffar<br />

n UDDEVALLA/VÄNERSBORG Skatteverket bjuder in dig som är revisor<br />

eller redovisningskonsult till en informationsträff om nyheter m.m.<br />

inför deklarationsinlämningen 2010. Den vänder sig till dig som<br />

arbetar med små- och medelstora företag. Informationen är gratis<br />

och hålls på respektive skattekontor. Anmälan: www.skatteverket.se<br />

Uddevalla 3 mars 09:00-12:00, <strong>Väst</strong>erlånggatan 18<br />

Vänersborg 9 mars 09:00-12:00, Residensgatan 20<br />

Frukostmöte om brandrisker<br />

n FÄRGELANDA Onsdag 17 februari är det frukostmöte för företagare<br />

på Brandstationen i Färgelanda kl 8-10. Bo Ljung informerar om<br />

hur du hanterar brandrisker i vardagen i ditt företag. Tips om vilken<br />

utrustning som bör finnas på företaget tas också upp. Anmäl dig via<br />

www.fargelanda.se eller till medborgarkontoret, tel 0528-57 73 00.<br />

Information för nya företagare<br />

n TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Skatteverket bjuder in till informationsträff<br />

för dig som är nybliven företagare. Informationen är gratis.<br />

Anmäl dig via www.skatteverket.se<br />

Trollhättan 17 februari 18.30-21.30, Stadshuset Trollhättan<br />

Uddevalla 3 mars 18.30-21.30, Skattekontoret, <strong>Väst</strong>erlånggatan 18.<br />

Next & Now bjuder in<br />

n TROLLHÄTTAN <strong>Väst</strong>svenska Industri- och Handelskammarens nätverk<br />

Next & Now bjuder in sina medlemmar till nätverksträff på<br />

temat ” Nyckeln till framgångsrika förändringsprojekt” torsdag 4<br />

mars kl 11.30-14.00 i Trollhättan. Managementkonsulterna Magnus<br />

Staxäng och Disa Hammarskjöld ger dig inspiration om hur du omvandlar<br />

förändringstryck till rörelseenergi. För anmälan och medlemskap,<br />

se www.handelskammaren.net<br />

Släpp in framtiden i Sotenäs<br />

n HUNNEBOSTRAND Torsdagen den 4 mars klockan 18.30-21.30<br />

bjuder Sotenäs kommun in alla företag, små som stora, till ett seminarium<br />

på temat ”Släpp in framtiden i Sotenäs”. På programmet står<br />

Svenskt Näringsliv, Axcentix, SEB, Swedbank, Företagarna och Sotenäs<br />

kommun. Efter dessa är det frågestund med panelen. Seminariet<br />

är kostnadsfritt och hålls i Nya Folkets Hus i Hunnebostrand.<br />

Anmäl dig senast 1/3 till Succkie gunnarsson, 0523-66 45 84 eller<br />

succkie.gunnarsson@sotenas.se.<br />

Tipsa oss! Har du något arrangmang som du vill sprida information<br />

om så skicka in det till redaktionen@fokusvast.se så publicerar vi<br />

det gratis i mån av plats.<br />

28<br />

Takk...<br />

for at vi får være<br />

med i norge!<br />

nå finns avisen <strong>Fokus</strong> väst, som gir<br />

ditt firma muligheten till å nå andra<br />

firmaer på begge sider av grensen.<br />

Med en annonse i <strong>Fokus</strong> väst når<br />

du over 5.000 selskap i Halden,<br />

sarpsborg og Fredrikstad samt over<br />

15.000 selskaper i vestsverige.<br />

Dette feirer vi med 17% rabatt<br />

till alle norske annonsører.<br />

(Dispens ges även till nya svenska<br />

annonsörer.)<br />

Priseks 1/4-side 5.353 seK<br />

ring 0046 520 42 83 30,<br />

mail: jan@fokusvast.se


PAUL ÅKERLUND<br />

Från hetluften på Saab till heltid i politiken<br />

Han gick med i SSU när han var sexton och började på Saab när han var arton. Han har varit med i<br />

kommunpolitiken sedan 1983 och verkstadsklubbens ordförande sedan 1991. I år fyller han 50 och<br />

i mars blir han kommunalråd i Trollhättan. Möt Paul Åkerlund.<br />

En närmare presentation behövs knappast. Få<br />

personer i vårt område har varit lika mycket i<br />

media under det senaste året. Nästan dagligen<br />

har vi sett eller hört honom kommentera det<br />

senaste kring Saab.<br />

– Det har varit ett tufft och slitsamt år. Inte bara<br />

för mig utan för alla oss som jobbar på företaget,<br />

konstaterar han.<br />

Blandade känslor<br />

Intervjun görs i januari, innan det var klart med<br />

Spykes köp av Saab Automobile. Med blandade<br />

känslor har han deltagit i att förbereda kommunerna<br />

i regionen på värsta tänkbara<br />

scenario:<br />

– Man vill ju inte ge upp,<br />

inte sluta hoppas. Jag<br />

och många med mig<br />

vet ju att Saab som<br />

bilmärke har en<br />

framtid, säger han.<br />

Saab-andan<br />

Arbetskamraternas och hans egen tro på Saab<br />

har varit viktiga under det tunga året:<br />

– Det är ju ingen överraskning för mig efter 32<br />

år att vi har ett j-a gott kamratskap. Nu har vi<br />

visat omvärlden också att Saab-andan verkligen<br />

finns, säger han.<br />

Samarbete<br />

Paul Åkerlund fick sitt fackliga och politiska<br />

engagemang i barndomshemmet.<br />

– Jag tycker precis som mina föräldrar. Det känns<br />

bra att vara med och försöka skapa ett samhälle<br />

där folk mådde bra och som var någorlunda rättvist.<br />

Det gäller för mig också, säger han.<br />

Några frågor ligger överst i agendan:<br />

– Vi måste få bukt med ungdomsarbetslösheten,<br />

den är förödande.<br />

Dessutom vill han öka samarbetet mellan Trollhättan<br />

och grannkommunerna:<br />

– Vi är en bit på väg men det stora möjligheter i<br />

att samarbeta mer, säger han.<br />

Tjurig<br />

Hur är han som politiker?<br />

Lite tjurig har någon sagt:<br />

– Det handlar mest om att<br />

jag vill bli övertygad<br />

innan jag överger en<br />

ståndpunkt. Jag<br />

har också hört<br />

att jag har<br />

glimten i<br />

ögat<br />

och det tror jag kan behövas.<br />

Den ungdomliga ivern har ersatts med erfarenhet<br />

och eftertanke och han har insett att allt<br />

inte går att genomföra:<br />

– Jag tycker inte saker lika snabbt längre, jag<br />

lyssnar mer och anser inte det ligger någon förlorad<br />

prestige i att ändra sig.<br />

Gripensupporter<br />

När Paul Åkerlund inte jobbar fackligt eller politiskt<br />

går han på bandy. Det är förstås bara nästan<br />

sant. På sommarhalvåret trivs han utmärkt<br />

med att ha ett fritidshus i Hjärtum i göta älvdalen.<br />

Men vintertid gäller bandy. Han är en av<br />

gripen BK:s största supportrar och den förste som<br />

har fått en egen supporterhalsduk av klubben.<br />

– Bandy är en skön sport. Det är snabbt, händer<br />

mycket och publikstämningen är gemytlig,<br />

säger han.<br />

Fotboll i allmänhet och Manchester United i synnerhet<br />

står också högt i kurs även om han numera<br />

ägnar mindre tid åt Tipsextra än tidigare.<br />

Musik tycker han om men påstår att han är tondöv.<br />

Det tar sonen igen genom att till pappa Pauls<br />

förtjusning ägna sig åt musik med framgång!<br />

Något stort klädintresse har Paul Åkerlund inte<br />

men han har hört antydningar om att det behöver<br />

uppgraderas inför det nya jobbet.<br />

– Min fru får hjälpa mig, det brukar bli bäst så,<br />

säger han och erkänner att det finns mycket annat<br />

som han tycker är roligare än at gå i klädaffärer.<br />

Paul väljer<br />

TEXT: KARIN DANIELSSON<br />

Dansband eller rock’n’roll<br />

Fotboll eller bandy<br />

Handla kläder eller gå på Claes Ohlsson<br />

Saab eller Volvo<br />

Mona Sahlin eller Göran Persson<br />

Skogen eller havet<br />

Öl eller vin<br />

29


En gränslös möjlighet!<br />

För inte så många år sedan fick Sverige och Norge<br />

en ny förbindelse – en ny Svinesundsbro. Förutom<br />

en förbättring i infrastrukturen är bron<br />

också en symbol som förbinder två länder.<br />

I södra Sverige har bron över Öresund till Danmark<br />

haft stor betydelse för utvecklingen av en<br />

hel region. Näringsliv, akademi och inte minst<br />

skåningen och dansken i gemen har dragit stor<br />

nytta av de goda kommunikationerna i området.<br />

Framför allt arbetsmarknaden har fått ett rejält<br />

lyft när gränserna mer och mer suddats ut.<br />

I vår del av världen finns en hel del samverkansprojekt<br />

och institutioner för att underlätta samarbetet<br />

mellan Sverige och Norge. Och här är ju<br />

naturen så beskaffad att man inte enbart behöver<br />

ta sig över vatten för att passera gränsen.<br />

Åk till Morokulien och upplev en gränspassage<br />

med ett streck i golvet i en och samma byggnad!<br />

För flera kommuner i <strong>Väst</strong>sverige har den norska<br />

arbetsmarknaden betytt mycket för deras invånare.<br />

Flera tusen människor rör sig varje dag<br />

30<br />

från orter i Sverige som utan den norska arbetsmarknaden<br />

skulle fört en tynande tillvaro.<br />

Norrmännen å andra sidan investerar, handlar<br />

och semestrar på den svenska sidan. Exempelvis<br />

har Strömstad med omnejd ofta toppat tillväxtstatistiken<br />

tack vare en expanderande gränshandel.<br />

Så visst har den norska oljan även gett lite<br />

smörjmedel på den svenska sidan.<br />

När vi talar om våra stora exportmarknader så<br />

har vi av tradition hamnat i <strong>Väst</strong>europa med<br />

framför allt Tyskland som en stor partner. På<br />

senare år har nya marknader dykt upp framför<br />

allt i Asien. USA har också av tradition varit en<br />

stark marknad för många företag men det vi<br />

ofta inte pratar så mycket om, är att exporten<br />

till Norge varit lika stor som den till USA. Kan<br />

det bero på att vi kanske tycker att Norge är en<br />

del av hemmamarknaden?<br />

Hur vi än tänker och tycker så är den norska<br />

marknaden något att hålla ögonen på för svenska<br />

företag. Från att vara en redan stor marknad så<br />

finns möjligheten att den norska marknaden kan<br />

bli ännu större. Den senaste ekonomiska statistiken<br />

ger nämligen vid handen att den norska<br />

ekonomin eller tillväxten är starkare än den<br />

svenska. Den situationen kan skapa goda expansionsmöjligheter<br />

för svenska företag och dessutom<br />

gynna den ”gränsöverskridande” arbetsmarknaden.<br />

gränsregionen Sverige/Norge borde kunna gå<br />

en spännande framtid tillmötes. Sedan länge<br />

finns ett samarbete mellan göteborg och Oslo<br />

men det borde finnas potential till en kraftfullare<br />

utveckling i hela regionen. Om det, liksom i<br />

Öresundsregionen, fortfarande finns nationella<br />

hinder för en sådan utveckling borde snarast<br />

gemensamma projekt sättas igång för att undanröja<br />

dessa. Allt för ”brödrafolkens väl”.<br />

Kenneth Krantz<br />

Regionchef, Svenskt Näringsliv i <strong>Väst</strong>sverige<br />

nästa nummer kommer v 11<br />

Snabba ryck kräver<br />

snabba tryck!<br />

Vi hjälper dig med digitaltryck – snabbt och<br />

prisvärt med hög kvalitet! Testa oss så får du se!<br />

• Produktblad<br />

• Företagspresentationer<br />

• Nyhetsbrev<br />

• Säljbrev<br />

• Årsredovisningar<br />

• Kort<br />

...det mesta med tryck i små upplagor.<br />

Även färgkopiering! Behöver du hjälp med<br />

originalproduktionen löser vi det också!<br />

Ring eller maila din förfrågan, 0520-42 83 30<br />

eller jan@effectmarknadsforing.se<br />

PS! Inga startavgifter


TakeOff i Vänersborg 25 januari<br />

Take Off är ett grepp för att få nya och etablerade företag i Fyrbodal att träffas och byta erfarenheter. Syftet är att inspirera, utveckla<br />

kunskap och skapa nätverk. Temat för i år var ”mod” och dagen hölls på Folkets Hus teater i Vänersborg. Folkligt, festligt och fullsatt<br />

var orden för dagen.<br />

Penilla Günter, Coompanion och Ann Palmnäs,<br />

Palmnäs & Co.<br />

Nils-Fredrik Salén från Salén<br />

Business Consulting.<br />

Ann Bjerdén, Hälsobolaget, Monica Nordh, Minfotech<br />

och Mikael Tenfält, Porsa.<br />

Åsa Meland, Kaizen Support och Nils Carlsson, NCN<br />

Consulting.<br />

Charlotte Österman, Charlotte<br />

Samtalspartner.<br />

Petra Johnsson från ManRoland<br />

och Minälv.<br />

Annette Ögren, Företagsstyrning <strong>Väst</strong>, och Richard<br />

Bergström, Chercher.<br />

Marianne Nordmark, Nordmarks Utveckling och<br />

närmast kameran Agneta Riddar, MM Media.<br />

Erik Bick, SalesCreator Sweden. Anette Dahlqvist, Spabadsbutiken.<br />

Göran Adlén höll ett tänkvärt<br />

föredrag som lockade fram många<br />

skratt.<br />

Styrelsecafé på Starke Arvid i Ljungskile<br />

Sune Dollbring och Sarita Eliasson från Seso Städservice.<br />

Styrelseutveckling Fyrbodal bjöd in till ett välbesökt styrelsecafé som för kvällen hyst in sig hos Starke Arvid i Ljungskile.<br />

”Ställ rätt och tydlig kravprofil på din styrelse” var kvällens tema.<br />

VIMMELFOTO: JAN PETTERSSON<br />

VIMMELFOTO: ANN PALMNÄS<br />

Ulrika Lejon och Lill Hahn Hedlund från Coach &<br />

Partner.<br />

Den glada kocken Björn Möller från det nystartade mat-<br />

och cateringföretaget Sushi ya i Ljungskile bjöd på god<br />

sushi.<br />

31


32<br />

Trenova Center ligger mitt i Vänersborg och omfattar ca 30 000 kvm lokaler. Här finns idag över 40 företag<br />

och organisationer, vilket skapat många informella nätverk och nya kontakter för våra hyresgäster.<br />

Vår uppgift är att alltid försöka finna lösningar och<br />

anpassa våra lokaler till era behov! Funderar ni på<br />

etablering i Vänersborg – kontakta oss!<br />

Kerstin Eriksson 0521-27 21 11, 0705-47 13 52,<br />

kerstin.eriksson@norautron.se<br />

Jan Wagnervik 0521-27 26 36, 0708-63 46 54,<br />

jan.wagnervik@norautron.se<br />

För mer info, se www.trenova.se<br />

VisionsBYrÅn presenterar:<br />

VisionsBYrÅn online<br />

för smarta ekonomifunktioner<br />

Integrera ditt PC-baserade kassaregister med Visionsbyrån<br />

Online. Nu börjar resan in i framtidens kontor, med allt vad<br />

det innebär i form av förbättringar och effektiviseringar av<br />

administrationen på ditt företag. Nyckeln är en gemensam<br />

digital plattform där allt du behöver finns samlat på en<br />

och samma arbetsyta för alla inblandade. Med alla siffror,<br />

ana lyser och fakta uppdaterade och lättillgängliga, oavsett<br />

var du befinner dig. Visionsbyrån Online har marknadens<br />

senaste och mest användarvänliga systemlösningar samlade<br />

på ett ställe för allt från bokföring, faktu re ring och löneadministration<br />

till verktyg som ger dig en snabb och enkel överblick<br />

över före tagets ekonomiska situation. Framtiden är redan här.<br />

Välkommen till Visionsbyrån Online!<br />

pwc.com/se/visionsbyran<br />

Lediga kontorslokaler<br />

i charmiga Vita villan<br />

Vita villan är en fristående byggnad inom Trenova Center<br />

med personlig prägel, lättillgänglig och möjlig att anpassa<br />

för till exempel reklambyrå, arkitektkontor, mäklare, teknikkonsult<br />

eller annan typ av verksamhet där en lite annorlunda<br />

lokal kan vara att föredra.<br />

Ledig from 1 juli 2010.<br />

Vi har även industrilokaler lämplig för<br />

lätt industri tillgängliga för uthyrning.<br />

re<br />

Trollhättan 0520-48 90 00<br />

Vänersborg 0521-26 20 00<br />

Mellerud 0530-130 20<br />

Åmål, 0532-184 80<br />

Strömstad 0526-623 00<br />

Uddevalla 0522-65 69 00<br />

Stenungsund 0303-26 00 70<br />

Lidköping 0510-4854 00<br />

Tanumshede 0525-192 70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!