20.01.2013 Views

i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan - Fokus Väst

i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan - Fokus Väst

i 4 företag firar 10 år på Kungsgatan - Fokus Väst

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 • 2008<br />

5 tjejer<br />

i 4 <strong>företag</strong> <strong>firar</strong><br />

<strong>10</strong> <strong>år</strong> <strong>på</strong> <strong>Kungsgatan</strong><br />

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET<br />

<strong>Fokus</strong> fakta:<br />

Miljöarbete<br />

i praktiken<br />

Sid 26<br />

Nu även <strong>på</strong> webben – www.fokusfyrstad.se


V<strong>år</strong>a kunder vet att det är först när kunskap, teknik och samarbetsförmåga<br />

g<strong>år</strong> hand i hand, som tankar och idéer f<strong>år</strong> fritt spelrum.<br />

<br />

<br />

Försäkring för oss är<br />

smidighet och förtroende<br />

Ring ditt lokala kontor, tel 0521-27 30 00, 0520-49 49 00<br />

eller besök www.lansforsakringar.se/alvsborg<br />

Vi tackar för<br />

förtroendet...<br />

...att få leverera nya<br />

telefonilösningar till<br />

Uddevalla<br />

0522-65 66 00<br />

LARM TELE SÄKERHET<br />

Trollhättan<br />

0520-40 12 00<br />

Göteborg<br />

031-724 21 00<br />

www.tltkommunikation.se<br />

Specialister <strong>på</strong> <strong>företag</strong>ets försäkringar<br />

”När vi kom till butiken <strong>på</strong> morgonen hade entrédörrens fönster krossats och varor för 60 000 kronor<br />

var borta. Vi larmade polisen och ringde försäkringsbolaget. Skaderegleraren var <strong>på</strong> plats inom en timma.<br />

Han gick igenom lokalerna och dokumenterade allt som saknades. Skadehanteringen har fungerat<br />

väldigt smidigt och att ha en egen kontaktperson hos försäkringsbolaget skapar förtroende.”<br />

Länsförsäkringar<br />

Älvsborg<br />

Bank & Försäkring<br />

<strong>Fokus</strong>Fyrstad är en politiskt och organisationsmässigt<br />

obunden tidning vars syfte<br />

är att skapa en mötesplats för <strong>företag</strong>are<br />

och stimulera tillväxt. Företagsreportagen<br />

styrs av tips och tidningens redaktion och<br />

har inget samband med annonsering.<br />

<strong>Fokus</strong>Fyrstad ges ut av<br />

Effect Marknadsföring<br />

Nohabgatan 12B, 461 53 Trollhättan<br />

Tel 0520-42 83 30. Fax 0520-42 83 31<br />

E-post redaktionen@fokusfyrstad.se<br />

ANSVARIG UTGIVARE/<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

JaN PETTErssoN<br />

0520-42 83 30<br />

jan.p@effect.gotanet.se<br />

MEDARBETARE I DETTA NUMMER<br />

aNN PalMNäs<br />

0520-48 85 46<br />

ann.palmnas@coach-co.se<br />

roBErT svENssoN<br />

0304-473 29<br />

robert.l.svensson@telia.com<br />

KariN DaNiElssoN<br />

0520-48 05 30<br />

karin@allwrite.se<br />

MErvi aNDEliN aNDErssoN<br />

0733-56 82 55<br />

andelin@tele2.se<br />

ANNONSER<br />

JaN PETTErssoN<br />

0520-42 83 30<br />

jan@effectmarknadsforing.se<br />

LAYOUT & PRODUKTION<br />

aNNica BEcKMaN<br />

0520-42 83 30<br />

annica@effectmarknadsforing.se<br />

TRYCK<br />

Kungsbacka Graphic<br />

Upplaga: 19.000 ex<br />

SID 1<br />

Mia och Gisela <strong>på</strong> café <strong>Kungsgatan</strong><br />

Foto: Mervi andelin andersson<br />

Distribueras med Posten till samtliga <strong>företag</strong><br />

i följande kommuner; Fyrstad (Trollhättan,<br />

Uddevalla, vänersborg och lysekil),<br />

ale, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,<br />

Grästorp, lidköping, lilla Edet, Mellerud,<br />

Munkedal, orust, sotenäs, strömstad,<br />

Tanum, vara och Åmål. Dessutom i ställ <strong>på</strong><br />

följande platser; Trollhättan/vänersborgs<br />

Flygplats, Trollhättan: Företagens Hus,<br />

innovatum science center, scandic Hotel<br />

swania, albert Kök Hotell Konferens,<br />

Folkets Hus Kulturhuset, alMi Företagspartner,<br />

Högskolan väst, Fassetten<br />

och Näringslivskontoret Trollhättans<br />

stad Uddevalla: Kommunhuset, Hotel<br />

carlia, Bohusg<strong>år</strong>den, riverside, Vänersborg:<br />

Kommunhuset, villa Hehrne,<br />

ronnums Herrg<strong>år</strong>d, Trenova center,<br />

Turistbyrån, Quality Hotel, väners-borg<br />

& co, Lysekil: Kommunhuset, Turistbyrån,<br />

lingatan Hotel & conference,<br />

Gullmarsstrand Hotell & Konferens.<br />

Göran Karlsson, Ljuspunkten i Trollhättan<br />

vid utebliven tidning kontakta<br />

ditt lokala postkontor!<br />

Jag vill ha en ny bil, en stor säker med 4-hjulsdrift<br />

och automatlåda. Jag vill också ha motorvägar kors<br />

och tvärs över hela sverige, där man kan köra relativt<br />

fort och ganska säkert. Tänk att kunna blåsa ner<br />

till Göteborg <strong>på</strong> en säker väg i 120 km/tim med en<br />

så säker bil som möjligt och att ha friheten att själv<br />

välja när jag vill åka.<br />

Nu kanske många miljövänner sätter det kravodlade<br />

teét i vrångstrupen, speciellt när många vill sänka<br />

hastigheterna, höja bensinpriserna och helst få bort<br />

den privata bilkörningen.<br />

visst, vi måste tänka och agera miljövänligt, men då<br />

ska det vara miljö och utveckling inte avveckling.<br />

Jag är själv miljövän och vet att vi tillsammans<br />

måste pressa <strong>på</strong> miljöriktiga alternativ för att få en<br />

snabbare utveckling.<br />

Tänk nu om saab med sina duktiga ingenjörer<br />

snabbt kunde konstruera en motor som är helt ren<br />

från utsläpp med alternativt bränsle som inte <strong>på</strong>verkar<br />

miljön negativt och med en låg bränslekostnad.<br />

Jag vet att saab med samarbetspartners kommit en<br />

bit <strong>på</strong> vägen när det gäller hybridmotorer men jag<br />

önskar att utvecklingen skulle gå snabbare.<br />

Tyvärr är väl det så att deras dåliga försäljning till<br />

viss del beror <strong>på</strong> att man inte ligger i fas med nya<br />

modeller när den ”gamla” tar slut, för vem vill köpa<br />

Motor och vägar<br />

<strong>10</strong> <strong>år</strong> med fem kvinnliga <strong>företag</strong>are i lysekil..............................4<br />

Juristen tipsar.......................................................................6<br />

Hos Dockhus blir fantasi verklighet................................8<br />

Fråga om försäkringar......................................11<br />

anrikt Uddevalla<strong>företag</strong> i hetluften...............12<br />

<strong>Fokus</strong> <strong>på</strong> prylar......................................14<br />

Bästsäljaren i Frändefors.....................16<br />

Fråga revisorn.................................18<br />

Nyöppnad arena<br />

för produktionsteknik.....................19<br />

Nya <strong>företag</strong>..................................20<br />

Uddevalla högt upp i mätning............21<br />

Nya möjligheter för<br />

landsbygdsutveckling................23<br />

Nya hotellägare presenterar sig.......25<br />

<strong>Fokus</strong>Fakta: så arbetar vi med<br />

miljöarbete......................................26<br />

Britt-Marie Haglund i fokus...................29<br />

ordet är fritt............................................30<br />

i vimlet........................................................31<br />

jan.p@effect.gotanet.se<br />

en ny bil som är gammal. Dessutom kan man fundera<br />

<strong>på</strong> hur saab/GMs sälj- och marknadsorganisation<br />

ser ut, för har man en produkt som är så bra och<br />

prisvärd att konsumenten vill ha den borde saab<br />

kunna sälja minst 200 000 bilar/<strong>år</strong> – till stor glädje<br />

för saabare, underleverantörer och många andra.<br />

Men det krävs rätt produkt till rätt pris vid rätt tillfälle.<br />

vem vet, snart kanske saab presenterar min<br />

stora, snabba 4-hjulsdrivna bil med automatlåda<br />

som är ren och snål med rätt pris, då beställer jag.<br />

Det skrivs en del om en annalkande lågkonjektur<br />

vilket <strong>på</strong>verkar <strong>företag</strong>en till återhållsamhet något<br />

som gör att man själv medverkar till att bygga <strong>på</strong><br />

en lågkonjektur som kanske inte finns. Gör tvärtom,<br />

utveckla, var offensiv och tänk positivt!<br />

i v<strong>år</strong> region är det flera nyetableringar <strong>på</strong> gång både<br />

inom handel och industrin, t ex en grossist med<br />

sverigelager för skov<strong>år</strong>dsprodukter i Trollhättan,<br />

n plåt- och ventilationsgrossist från Göteborg är <strong>på</strong><br />

väg och i Brålanda kommer det snart att vara full<br />

aktivitet igen i Topps lokaler. Några exempel <strong>på</strong><br />

positiva nyheter <strong>på</strong> sådant som skapar fler arbetstillfällen<br />

och tillväxt. En motorväg till Brålanda vore<br />

också toppen!<br />

fokusfyrstad 5/2007 3


5 <strong>företag</strong>are<br />

<strong>firar</strong> <strong>10</strong> <strong>år</strong>!<br />

Från v<strong>år</strong>en 1998 är det tio <strong>år</strong> sedan fem driftiga kvinnor<br />

tog sats och öppnade egna <strong>företag</strong> <strong>på</strong> en och samma<br />

gata i lysekil. Ett decennium senare frodas verksamheterna<br />

<strong>på</strong> <strong>Kungsgatan</strong> och i mars lovar de att<br />

kunderna kommer märka av festligheterna.<br />

i <strong>Fokus</strong>Fyrstad tar <strong>företag</strong>arna en titt både i backspegeln<br />

och i kristallkulan. vilka satsningar visade sig vara de<br />

rätta? och hur blir fortsättningen? Möt Mia och Gisela<br />

som driver café <strong>Kungsgatan</strong>, catarina som i catarinas<br />

blommor, Heléne lycke bakom lyckes smycke & Present<br />

och Monica skarp med modebutiken Julia’s.<br />

TEXT OCH FOTO MERVI ANDELIN ANDERSSON<br />

Monica driver Julia’s<br />

Monica skarp har arbetat flera <strong>år</strong> med konfektion<br />

som anställd men ville gärna satsa<br />

<strong>på</strong> något eget och tyckte att det fattades en<br />

butik i lysekil som kunde erbjuda kvalitetskläder<br />

till kvinnor ”mitt i livet”.<br />

– i dag blandar jag märken som Esprit, med<br />

snyggare märken som Prêt och vacker vardag<br />

som signal.<br />

… vad ser du i backspegeln?<br />

– Jag började försiktigt och inredde butiken<br />

med mycket enkla medel. Efter fem <strong>år</strong> bytte<br />

jag inredning och det blev ett jättelyft för<br />

hela butiken.<br />

4 fokusfyrstad 1/2008<br />

– Jag har också infört ett uppskattat bonussystem<br />

till stamkunder där ett visst antal<br />

samlade stämplar ger rabatt. Det gör att<br />

kunderna kommer hit och kikar först när de<br />

ska ha något nytt. På så sätt har jag byggt<br />

upp en kundkrets.<br />

– som egen<strong>företag</strong>are lever jag mycket för<br />

butiken, och missar mycket med mina nära<br />

och kära.<br />

… vad ser du i kristallkulan?<br />

– Jag försöker gå ner i tid mer och mer. i dag<br />

tar jag ledigt en för- och eftermiddag i veckan,<br />

då stöttar Berit som jobbar en halvtid för mig.<br />

– Jag börjar närma mig pensionsåldern och i<br />

Monica skarp i sin modebutik Julia’s<br />

framtiden ligger ett generationsskifte. Mina<br />

döttrar har alltid varit intresserade av att ta<br />

över och inom några <strong>år</strong> är det kanske de som<br />

driver Julia’s vidare.<br />

Samlingsplats Café <strong>Kungsgatan</strong><br />

Tillsammans driver Mia leander och Gisela<br />

leandersson ett café som med tiden har utvecklats<br />

till en mindre restaurang med rättigheter.<br />

caféet ligger i ett av de äldsta husen<br />

<strong>på</strong> <strong>Kungsgatan</strong> och det ligger mycket arbete<br />

bakom de framtagna trägolven, de blottlagda<br />

timmerstockarna och tegelväggarna från<br />

1800-talet. Gamla möbler och porslin ger en<br />

hemtrevlig känsla i fiket och för många lysekilsbor<br />

har det blivit en självklar samlingsplats.<br />

… vad ser ni i backspegeln?<br />

– När vi öppnade för tio <strong>år</strong> satsade vi <strong>på</strong> öppettiderna<br />

<strong>10</strong>.30-21.00 alla dagar i veckan utom<br />

<strong>på</strong> julafton och ny<strong>år</strong>safton. Men det visade<br />

sig inte finnas underlag för det. sedan många<br />

<strong>år</strong> tillbaka har vi istället öppet från <strong>10</strong>.30-18,<br />

<strong>på</strong> lördagar till 15.00 och stängt <strong>på</strong> söndagar<br />

som vi istället kan ägna åt familj och vänner.<br />

– Någon som har blivit ett lyft är v<strong>år</strong> lunchbuffé<br />

som vi införde för fem <strong>år</strong> sedan. Det resulterade<br />

i att vi fick in fler lunchgäster. lunchen<br />

tog helt enkelt mindre tid för både oss<br />

och gästerna eftersom vi slapp serveringen<br />

vid bordet.<br />

– i samma veva började vi också sälja kaffe<br />

och the i lösvikt. i dag har vi drygt 25 thesorter<br />

och nästan tio kaffesorter. Framförallt<br />

försäljningen av the har ökat vansinnigt.<br />

… vad ser ni i kristallkulan?<br />

– På v<strong>år</strong> bakg<strong>år</strong>d har vi plats för 50 matgäster.<br />

Där har vi serverat en sommarbuffé och<br />

haft lokala trubadurer några kvällar då och<br />

då och det har faktiskt varit fullsatt. i <strong>år</strong> vill<br />

vi satsa mer <strong>på</strong> det.<br />

Heléne Lycke:<br />

”Att anställa någon att dela arbetet<br />

med är det bästa jag gjort”<br />

Få är de lysekilsbor som inte har köpt en<br />

gåva hos lyckes smycke och present till dop,<br />

student, förlovning, bröllop eller en födelsedag.<br />

Heléne lycke<br />

– Min affärsidé är att komma ihåg vad kunder<br />

köper och sedan föreslå något annat i<br />

samma kollektion. om till exempel en mamma<br />

är här och köper en ring till sin dotter i<br />

konfirmationspresent och en släkting till familjen<br />

kommer in för att köpa en present till<br />

konfirmanden kan jag föreslå ett armband i<br />

samma serie.<br />

… vad ser du i backspegeln?<br />

– i början, i ”förälskelsestadiet”, ville jag helst<br />

göra och ha hemma allt som kunderna efterfrågade.<br />

Efter några <strong>år</strong> med en spretig stil<br />

med allt från billigare bijouterier till dyra diamantringar<br />

kom jag till insikt att hålla en<br />

rakare linje och skala bort det jag inte är så<br />

säljkunnig i. Det, tillsammans med över tio<br />

<strong>år</strong>s erfarenhet, har gjort att jag i dag driver<br />

ett lönsamt <strong>företag</strong> med en fast heltidsanställd<br />

och extrapersonal vid högtider som<br />

jul, konfirmation, student och självklart sommartid.<br />

– att anställa någon att dela arbetet med<br />

är det bästa jag gjort, men det var först för<br />

två <strong>år</strong> sedan jag kände att lyckes var ekonomiskt<br />

redo att klara av den extra utgiften.<br />

– som lyckes ser ut just i dag är Thèrése, min<br />

högra hand, mammaledig så för tillfället har<br />

jag minskat <strong>på</strong> mina öppettider för att orka<br />

räcka till för mina kunder och min familj.<br />

– Det viktigaste jag lärt mig under de senaste<br />

tio <strong>år</strong>en är att skynda långsamt och lita <strong>på</strong><br />

sin intuition. att kunna ta råd och hjälp av<br />

vänner, säljare, kunder och inte se <strong>på</strong>pekanden<br />

som negativ kritik är också viktigt. Det<br />

är ju lätt att bli hemmablind och det är bra<br />

med åsikter som ruskar om så att man inte<br />

stagnerar.<br />

… vad ser du i kristallkulan?<br />

– Det jag ser fram emot nu är att Thèrése<br />

kommer tillbaka så att vi kan börja planera<br />

en renovering av lyckes smycke och Present,<br />

vilket är välbehövligt efter tio <strong>år</strong> i samma<br />

lokal!<br />

– Jag hoppas kunna välkomna kunder till oss<br />

<strong>på</strong> <strong>Kungsgatan</strong> 37 i förhoppningsvis minst<br />

tio <strong>år</strong> till!<br />

Danmark inspirerar Catarina<br />

Floristen catarina Hansson säljer klassiska<br />

blomsterarrangemang, snittblommor, växter<br />

och inredningsprylar i butiken som bär hennes<br />

namn.<br />

– Jag har fått mycket inspiration från Danmark<br />

där det finns små, trånga butiker där<br />

kunder f<strong>år</strong> personlig service. Det har jag också<br />

tagit fasta <strong>på</strong>, säger hon.<br />

… vad ser du i backspegeln?<br />

– När jag öppnade för <strong>10</strong> <strong>år</strong> sedan hade jag en<br />

liten mysig butik. När jag flyttade, i september<br />

2004, till en större lokal <strong>på</strong> samma gata,<br />

blev det ett lyft för både <strong>företag</strong>et och personalen.<br />

Jag fick fler skyltfönster, större exponeringsyta,<br />

plats för två stora blomkylar och<br />

en egen avdelning för blomogram.<br />

– Med <strong>år</strong>en har det blivit flera sommarbutiker<br />

<strong>på</strong> <strong>Kungsgatan</strong> vilket gör att gatan inte<br />

lever hela <strong>år</strong>et.<br />

… vad ser du i kristallkulan?<br />

– Bättre lönsamhet. Nu närmast ska jag satsa<br />

<strong>på</strong> krukor i olika prislägen och mer interiör<br />

eftersom inredning ligger i tiden – vilket<br />

också är riktigt roligt!<br />

Gisela leandersson och Mia leander vid spisen<br />

fokusfyrstad 1/2008 5


JURISTEN tipsar Lars Häller<br />

lars.Haller@juristbyran.com<br />

Några viktiga lagändringar den 1 januari 2008<br />

Nedan följer några av de ändringar av lagar<br />

som berör små<strong>företag</strong>are.<br />

Läkarintyg från första sjukdag<br />

arbetsgivare f<strong>år</strong> rätt att begära in läkarintyg<br />

om det finns särskilda skäl redan från första<br />

dagen i en sjukperiod.<br />

Vikariat blir tillsvidare efter två <strong>år</strong><br />

För vikariat som ingås efter den 1 januari<br />

2008 gäller att arbetstagare som sammanlagt<br />

varit anställd som vikarie i mer än två<br />

<strong>år</strong> de senaste fem <strong>år</strong>en erhåller en tillsvidareanställning.<br />

Jobbskatteavdraget blir större<br />

Jobbskatteavdraget höjs för de med arbetsinkomster<br />

som t.ex. lön och inkomst av näringsverksamhet.<br />

i genomsnitt minskas<br />

skatten med ca 2.400 kronor per <strong>år</strong>.<br />

Slopad förmögenhetsskatt m.m.<br />

Problemet med att små<strong>företag</strong>are förmögenhetsbeskattas<br />

för sitt <strong>företag</strong>s tillgångar som<br />

inte är rörelsetillgångar (s.k. lex Uggla) undanröjs<br />

genom att förmögenhetsskatten har<br />

slopats. Banker m.fl. kommer <strong>år</strong> 2008 att för<br />

sista gången lämna kontrolluppgifter om tillgångar<br />

och skulder.<br />

Sänkt skatt vid försäljning av<br />

fåmans<strong>företag</strong><br />

Tillfälligt, för försäljningar som görs <strong>år</strong>en<br />

2008 och 2009, ändras reglerna för beskattning<br />

vid försäljning av kvalificerade andelar i<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6 fokusfyrstad 1/2008<br />

fåmans<strong>företag</strong>. Den del av vinsten som överstiger<br />

det sparade utdelningsutrymmet ska<br />

till hälften beskattas som inkomst av kapital<br />

och till hälften som inkomst av tjänst.<br />

Förlängd redovisningsperiod för<br />

mervärdesskatt<br />

redovisningsperioden för mervärdesskatt<br />

blir tre månader för <strong>företag</strong> med ett beskattningsunderlag<br />

<strong>på</strong> mindre än 40 miljoner kr.<br />

om den skatt-skyldige begär det f<strong>år</strong> skatteverket<br />

besluta om att den skattskyldige ska<br />

redovisa mervärdesskatten varje månad.<br />

Felaktigt mervärdesskattebelopp i<br />

faktura<br />

om ett belopp felaktigt benämnts mervärdesskatt<br />

i en faktura ska beloppet betalas in<br />

till staten. En kreditnota ska utfärdas för att<br />

få tillbaka beloppet.<br />

Ändrade mervärdesskatteregler för<br />

uttagsbeskattning<br />

Uttagsbeskattning för vara eller tjänst blir<br />

endast aktuell om överlåtelsen sker utan ersättning.<br />

Gåvor av mindre värde och varuprover<br />

ska inte anses som uttag.<br />

Ny lagstiftning om offentlig upphandling<br />

respektive upphandling inom områdena<br />

vatten, energi, transporter och<br />

posttjänster<br />

Den tidigare lagen ersätts av två nya lagar;<br />

dels en ny lag om offentlig upphandling och<br />

dels en ny lag om upphandling inom område-<br />

Har du en fråga till v<strong>år</strong> jurist? Skicka in den till redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk ditt mail ”fråga juristen”<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

na vatten, energi, transporter och posttjänster.<br />

Bl.a. införs möjligheter att korta tids-frister<br />

om annons och förfrågningsunderlag tillhandahålls<br />

elektroniskt och det införs även<br />

uttryckliga regler om ramavtal i den nya lagen<br />

om offentlig upphandling. Därtill införs<br />

bestämmelser om integrering av miljöhänsyn<br />

och sociala hänsyn i upphandlingsprocessen<br />

och det införs dessutom en skyldighet<br />

att utesluta leverantörer som gjort sig<br />

skyldiga till viss brottslighet som t.ex. riktar<br />

sig mot EU:s ekonomiska intressen.<br />

Arbetsförmedlingen<br />

arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna<br />

avvecklas och ersätts av en ny myndighet<br />

som skall heta arbetsförmedlingen.<br />

Bidrag istället för skattekreditering<br />

stödet till arbetsgivare som anställer personer<br />

med särskilt anställnings-stöd eller funktionshindrade<br />

med nedsatt arbetsförmåga<br />

görs om till ett bidrag istället för en skattekreditering.<br />

anordnarbidraget för funktionshindrade<br />

med nedsatt arbetsförmåga höjs.<br />

Ökade möjligheter till nystartsjobb<br />

Deltidsarbetslösa f<strong>år</strong> möjlighet att få nystartsjobb.<br />

För den som uppfyller kraven för<br />

nystartsjobb <strong>på</strong> grund av sjukpenning, rehabiliteringspenning<br />

eller sjuk- eller aktivitetsersättning<br />

fördubblas stödet.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LARM • TELEFONVÄXLAR • DATANÄT<br />

KAMERAÖVERVAKNING • SÄKERHET<br />

PROJEKTERING • INSTALLATION<br />

SERVICE • UTBILDNING<br />

Behöver ditt <strong>företag</strong><br />

säkerhetssystem?<br />

Vi skräddarsyr larm<br />

till er verksamhet.<br />

0522-65 69 90 Svensbergsvägen 1 Uddevalla<br />

0520-383 55 Grafitvägen 23, Trollhättan<br />

www.trestadstelemontage.se<br />

Köpa/Sälja/Värdera <strong>företag</strong>!<br />

Värdering/förmedling av <strong>företag</strong> och näringsfastigheter.<br />

Välkommen att kontakta oss. Vi ställer alltid upp <strong>på</strong> en<br />

förutsättninglös diskussion. All kontakt är konfidentiell.<br />

Lennart Stenman<br />

Tel 0523-720 35,<br />

070-347 07 12<br />

lennart.stenman@lania.se<br />

www.lania.se<br />

www.lindstromsbil.se<br />

Lars-Eric Green<br />

Tel 0523-472 33,<br />

070-974 44 18<br />

lars-eric.green@lania.se<br />

www.lania.se<br />

Vinterkampanj<br />

Toyota Auris<br />

*<br />

<br />

www.toyota.se<br />

Toyota Auris 1.6 5d. Pris från 156.000:-. . Ord pris 175.500:-<br />

– Just nu med fri försäkring** i 6 månader samt en mängd utrusting utan extra kostnad!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING: 5,0–7,1 L/<strong>10</strong>0 KM. CO2-UTSLÄPP: 132–166 G/KM. * TOYOTA FÖRDELSLÅN:<br />

36 MÅN, RÖRLIG RÄNTA 7,70% (STIOR 90 DGR), KONTANTINSATS 30% (46.800 KR), RESTSKULD 50% (78.200 KR), EFFEKTIV<br />

RÄNTA 8,39%. ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL. KAMPANJEN GÄLLER TOM<br />

15 FEBRUARI 2008. BEGRÄNSAT ANTAL. ** FRI FÖRSÄKRING I 6 MÅN (TOYOTA KÖRKLAR). GÄLLER I KOMBINATION MED<br />

FINANSIERING GENOM TOYOTA FINANS.<br />

Alingsås: 0322-230 <strong>10</strong>0<br />

Trollhättan: 0520-200 <strong>10</strong>0<br />

fokusfyrstad 1/2008 7


Dockhus Animation<br />

ett spjutspets <strong>företag</strong><br />

En miljon svenskar har kunnat konstatera att i storfilmen arn Tempelriddaren<br />

skyddar varken brynja eller hjälm mot de fruktade vapen som svingas: Tunga<br />

stridshammare, slipade dolkar, taggiga morgonstjärnor och tre meter långa spjut<br />

g<strong>år</strong> h<strong>år</strong>t åt de medeltida krigarna både i västsverige och i det heliga landet.<br />

TEXT OCH FOTO ANN PALMNÄS<br />

Krigarna är dock statister och inte heller<br />

vapnen visar sig vid närmare betraktande<br />

vara så ruggiga som de ter sig <strong>på</strong> film. Uppdraget<br />

att tillverka vapnen gick till <strong>företag</strong>et<br />

Dockhus animation i Trollhättan, som har<br />

gedigen erfarenhet av att jobba med material<br />

som silikon och gummi i sin vardag där<br />

de skapar animerad film med lerdockor och<br />

miniatyrmiljöer.<br />

– i december 2006 fick vi en förfrågan från<br />

Film i väst om vi kunde leverera 300 spjut<br />

och 40 dolkar inom fyra veckor! Det var viktigt<br />

att vapnen skulle se h<strong>år</strong>da och äkta ut,<br />

trots att de inte var det, berättar Erik Zaring,<br />

en av delägarna till Dockhus animation.<br />

Krav <strong>på</strong> snabb leverans<br />

Företagets vD, Mikael lindbom, berättar vidare:<br />

– vi har stor erfarenhet av att arbeta med de<br />

här materialen, men det krävdes en hel del<br />

kreativitet och experiment för att dels klara<br />

utseendekraven, dels ta fram effektiva produktionslösningar<br />

så att det gick snabbt att<br />

få fram produkterna, eftersom det var mycket<br />

bråttom med leverans.<br />

– vi löste det och fick sedan en beställning<br />

även <strong>på</strong> stridshammare och så kallade morgonstjärnor,<br />

vilket vi också klarade <strong>på</strong> kort<br />

tid.<br />

Dockanimation kärnan<br />

arnfilmen var Dockhus animations första<br />

uppdrag som gällde specialeffekter i naturlig<br />

skala i en spelfilm. Utöver specialeffekter<br />

till spelfilm har man även börjat arbeta<br />

med reklamfilm och till viss del digital film<br />

samt flashanimationer. även spelbranschen<br />

lockar.<br />

Kärnverksamheten är fortfarande dockanimation,<br />

där både Mikael och Erik har hjärtat.<br />

De betonar hantverket, vikten av ”närvaron<br />

av den mänskliga handen”.<br />

Dockhus animation gjorde sveriges första<br />

dockanimerade långfilm ”Desmond och Träskpatraskfällan”,<br />

som gick <strong>på</strong> bio under 2007.<br />

Före dess gjorde de ”Hunden och Jonas”,<br />

båda tillsammans med Magnus carlsson,<br />

ett känt namn i dessa kretsar. Den 28/1 i <strong>år</strong><br />

hade novellfilmen ”Dockpojken” premiär vid<br />

Göteborgs Filmfestival.<br />

Mikael lindbom, chris chifferns och Erik Zaring<br />

sådana här filmer tar upp till ett <strong>år</strong> av animering<br />

och 3-5 månader med förberedelser<br />

och efterarbete. Då krävs ofta projektanställningar<br />

och det kan vara sv<strong>år</strong>t att behålla<br />

kompetensen.<br />

Siktar <strong>på</strong> tillväxt<br />

Dockhus animation siktar <strong>på</strong> att fortsätta att<br />

växa och utvecklas, men sverige är ett litet<br />

filmland och kompetens försvinner utomlands<br />

till ställen där det verkligen finns en<br />

industri, till london, Usa och Nya Zeeland<br />

till exempel.<br />

– Det är viktigt att det finns filmutbildningar<br />

av olika slag, att unga människor utbildar sig<br />

här och hamnar i ett samband, säger Erik.<br />

– För oss gäller att visa vad vi kan tekniskt<br />

och kreativt, så att vi har intressanta, attraktiva<br />

uppdrag att jobba med, avslutar Mikael.<br />

chris chifferns, en kanadensare som arbetat<br />

för en av världens största filmateljéer i vancouver,<br />

arbetar nu hos Dockhus animation.<br />

chris är så kallad ”model maker” och tar<br />

fram specialeffekter för film och Tv-serier.<br />

Han fann kärleken i form av en svensk tjej<br />

som läser design <strong>på</strong> Högskolan väst. sedan<br />

fann han Dockhus animation. Kompetens<br />

åker även i den här riktningen.<br />

Arnfilmen fick fyra<br />

Guldbaggar:<br />

Folkets Guldbagge och<br />

Bästa kvinnliga biroll:<br />

Bibi Andersson.<br />

Stuntkoordinatorn Kimmo<br />

Rajala och kostymdesignern<br />

Kicki Ilander fick guldbaggar<br />

för ”särskilda insatser”.<br />

Dockhus Animation började som ett inkubator<strong>företag</strong> <strong>på</strong> Innovatum.<br />

Sedan 2006 har de sina lokaler vid Film i <strong>Väst</strong>.<br />

Omsättning: ca 3 miljoner kronor. 2-<strong>10</strong> anställda (beroende <strong>på</strong> uppdrag).<br />

8 fokusfyrstad 1/2008 fokusfyrstad 1/2008 9


<strong>10</strong> fokusfyrstad 1/2008<br />

Allt <strong>på</strong> samma ställe<br />

Möbler, mattor, gardiner och belysning<br />

från ledande varumärken för kontor,<br />

skola och omsorg. I ett och samma<br />

inredningshus.<br />

Kinnarps Interior I Trollhättan/Uddevalla 0520-48 85 85<br />

Kinnarps Interior I Lidköping 05<strong>10</strong>-48 40 30 I Stenungsund 0303-72 80 80<br />

Inte bara lån<br />

Jag ville utveckla <strong>företag</strong>et. Vi såg möjligheter att växa utomlands,<br />

men det krävde investeringar både i maskiner och i<br />

marknadsföring. Trots att möjligheterna var uppenbara var<br />

finansieringen ett problem. Tills jag träffade ALMI. När de sa<br />

ja sa också banken ja. Nu var hela finansieringen klar. Men<br />

det bästa var nog den kunskap och erfarenhet som ALMI<br />

hade om <strong>företag</strong>sutveckling.<br />

Vi möjliggör satsningar för innovatörer,<br />

nya och etablerade <strong>företag</strong>.<br />

www.vast.almi.se<br />

Foto: Alexander Crispin<br />

Fråga om FÖRSÄKRINGAR<br />

Hur ska jag göra med mitt pensionssparande?<br />

FRÅGA: Nu när avdragsrätten för det<br />

privata pensionssparandet har sänkts<br />

funderar jag <strong>på</strong> hur jag i fortsättningen<br />

ska bygga upp mitt pensionskapital.<br />

svar: riksdagen beslöt strax före <strong>år</strong>sskiftet<br />

att avdragsrätten för privat pensionssparande<br />

från och med 2008 maximeras till 12 000<br />

kronor per <strong>år</strong>. För dig som sparar mer, innebär<br />

ändringen att en del av ditt pensionssparande<br />

inte kan dras av mot inkomst av tjänst. att<br />

sätta in beskattade pengar, som dessutom<br />

också beskattas vid pensionsutbetalningen,<br />

är förmodligen inte vad du vill. Därför<br />

kan det vara klokt att minska ditt privata<br />

pensionssparande till högst 12 000 kronor<br />

per <strong>år</strong>.<br />

För att ändå behålla nivån <strong>på</strong> din framtida<br />

pension kan du komplettera med ett sparande<br />

som har ”omvänd” beskattning. Då gör du<br />

inget avdrag i din deklaration när du sätter<br />

in pengarna. i gengäld är alla utbetalningar<br />

fria från inkomstskatt.<br />

För att inte tappa tempot är det viktigt att<br />

du ser över ditt pensionssparande så snart<br />

Personal till industrin<br />

– ring oss<br />

0522-64 95 50<br />

Vill du bli mentor? Behöver du en mentor?<br />

Vi söker kloka och rutinerade personer från näringslivet som vill fungera Vi söker dig som startat eget <strong>företag</strong> under 2005-2008. Under<br />

som mentorer åt ny<strong>företag</strong>are genom att ge stöd och goda råd under ett <strong>år</strong>. ett <strong>år</strong> har du möjlighet att kostnadsfritt få del av erfarenheter<br />

och råd från en rutinerad mentor.<br />

Anmälan och mer information: www.mentoregetforetag.se<br />

Kontakt ALMI <strong>Väst</strong>: Roland Karlsson, 0520-894 09, Ny<strong>företag</strong>arCentrum <strong>Väst</strong>: Britt-Marie Haglund, 0520-48 84 41, 020-32 80 80.<br />

Mentor Eget Företag drivs av ALMI Företagspartner <strong>Väst</strong> AB och Ny<strong>företag</strong>arCentrum <strong>Väst</strong> <strong>på</strong> uppdrag av regeringen och med stöd av <strong>Väst</strong>ra Götalandsregionen.<br />

Per Franzén<br />

Per.Franzen@alvsborg.lansforsakringar.se<br />

som möjligt. När det gäller kompletterande<br />

sparande över 12 000 kronor per <strong>år</strong> kan<br />

försäkringsbolagen och bankerna erbjuda<br />

flera bra alternativ, till exempel Kapitalspar.<br />

sänkningen av avdragsgränsen görs för att<br />

finansiera slopandet av förmögenhetsskatten,<br />

vilket riksdagen samtidigt beslutade om.<br />

Har du en fråga om försäkringar? Skicka in din fråga till redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk ditt mail ”fråga om försäkringar”<br />

Är du rätt klädd <strong>på</strong> jobbet?<br />

Vi har det du behöver:<br />

arbetskläder, profilkläder och personligt skydd.<br />

Kläder från proffs – till proffs.<br />

Stureparksvägen 1<br />

Uddevalla. 0522-183 20<br />

www.lodosemuseum.se<br />

Välkommen till<br />

LÖDÖSE MUSEUM<br />

Ny utställning:<br />

Bilder av v<strong>år</strong>a förfäder<br />

-om förhistorien i Göta älvdalen<br />

Fri entré!<br />

Bokning och information<br />

0520-89 703<br />

fokusfyrstad 1/2008 11


Historiskt Uddevalla-<br />

<strong>företag</strong> i<br />

Nihad sajdovic tillverkar en manlucka som ska monteras <strong>på</strong> gamla svinesundsbron.<br />

hetluften<br />

intresset för <strong>företag</strong>et Elis Johansson smides aB har varit stort den sista tiden.<br />

Företaget har tagit fram en prototyp för en pilotanläggning som ska omvandla<br />

gödsel till biogas – en het satsning mitt i den <strong>på</strong>gående klimatdebatten och de<br />

stigande el- och bensinpriserna.<br />

TEXT OCH FOTO MERVI ANDELIN ANDERSSON<br />

om satsningen <strong>på</strong> biogasanläggningar faller<br />

väl ut kan Elis Johansson smides aB räkna<br />

med en ny kundkrets i lantbrukare. Med en<br />

egen anläggning skulle bönder med större<br />

g<strong>år</strong>dar kunna bli självförsörjande <strong>på</strong> energi,<br />

enligt vD anders swedenfeldt.<br />

– vi har redan märkt ett stort intresse bland<br />

bönderna i hela västra Götaland.<br />

idén om att tillverka biogasanläggningar har<br />

fötts ur ett projekt som <strong>företag</strong>et har arbetat<br />

<strong>på</strong> tillsammans med Dalslands Biogas under<br />

ett och ett halvt <strong>år</strong>s tid.<br />

– Det har visat sig att det inte finns några<br />

svenska nyckelfärdiga anläggningar, därför<br />

har vi tagit fram en pilotanläggning, förklarar<br />

anders swedenfeldt.<br />

Besökt Danmark<br />

Kostnaderna för en anläggning ligger <strong>på</strong> cirka<br />

3 miljoner kronor och best<strong>år</strong> av en 350 kubikmeter<br />

stor tank eller rötkammare. i kammaren<br />

stoppar man g<strong>år</strong>dsavfall som till exempel<br />

gödsel, ensilage, grönfoder, majs eller<br />

slakteriavfall som värms upp till en lämplig<br />

temperatur för att starta en naturlig metangasproduktion.<br />

Därefter filtreras och renas<br />

metangasen. sedan kan gasen användas för<br />

att få värme eller pumpa in den i en gasmotor<br />

med generator som omvandlar metangasen<br />

till el som i sin tur också värmer vatten.<br />

– vi har besökt en bonde i Danmark som både<br />

körde sin traktor <strong>på</strong> metangasen och värmde<br />

upp en ladug<strong>år</strong>d med överskottsvärmen.<br />

– Nu jobbar vi <strong>på</strong> att alla tekniska detaljer ska<br />

bli klara så att den g<strong>år</strong>d i Fyrstadsregionen vi<br />

har haft kontakt med ska kunna bygga biogasanläggningen.<br />

vi förväntar oss att kunna<br />

köra anläggningen till hösten, säger anders<br />

swedenfeldt.<br />

Bygger <strong>på</strong> Folket Hus<br />

inne i själva verkstaden märks ännu inget<br />

av all uppmärksamhet kring biogasanläggningen.<br />

Faktum är att det för dagen är ganska<br />

tyst för att vara verkstadsmiljö, även om<br />

radion st<strong>år</strong> <strong>på</strong> och musiken skrålar ur högtalare.<br />

Någonstans borras det medan en svets<br />

fräser och lyser upp en manlucka som arbetaren<br />

Nihad sajdovic st<strong>år</strong> och tillverkar. En<br />

stor del av golvet upptas för närvarande av<br />

rödmålande stålbalkar.<br />

anders swedenfeldt är vD för Uddevalla<strong>företag</strong>et Elis<br />

Johansson smides aB och barnbarn till<br />

Elis Johansson som startade <strong>företag</strong>et 1923.<br />

– Hälften av killarna är ute <strong>på</strong> jobb. Några är<br />

ute och bygger en våning till <strong>på</strong> Folkets Hus i<br />

Göteborg, samtidigt som vi monterar lejdare<br />

och plattformar som vi både konstruerar och<br />

tillverkar till Munkedalsbron över E6:an och<br />

gamla svinesundsbron, säger anders swedenfeldt.<br />

Flera andra större jobb som krävt såväl konstruktion<br />

som tillverkning är nyligen avslutade,<br />

som rotationsbord till volvo. Ett uppdrag<br />

som st<strong>år</strong> <strong>på</strong> tur är tillverkningen av<br />

lastväxlartankar till mobila högtryckstvättar<br />

till <strong>företag</strong>et vänersborgs Tank och Miljö.<br />

Smedja sedan 1923<br />

De flesta av jobben f<strong>år</strong> Elis Johansson smides<br />

aB efter sedvanligt anbudsförfarande och<br />

till de största kunderna räknas bland annat<br />

Ncc, skanska, lysekils och Uddevalla kommun.<br />

anders swedenfeldt är vD och majoritetsägare<br />

i bolaget där även kusinen roger<br />

steffner är delägare. i dag är de 16 anställa<br />

och omsätter cirka 16 miljoner kronor.<br />

Företaget har en historik som g<strong>år</strong> tillbaka<br />

1880-talet!<br />

– Min farfarsfar hette Johannes och drev en<br />

bondesmedja i Dalsland där min farfar Elis<br />

som liten pojke var smedhalva till sin egen<br />

far och drog i bälgen till ässjan, berättar anders<br />

swedenfeldt.<br />

– redan 1923 blev farfar Elis sin egen genom<br />

att överta Uddevallas smedja. Därefter<br />

drev min far Erik smedjan och under 40- och<br />

50-talet utvecklades <strong>företag</strong>et enormt i efterkrigstiden<br />

högkonjunktur.<br />

Precis som sin far gick också anders swedenfeldt<br />

direkt till firman efter gymnasiet<br />

och har jobbat där sedan dess. sedan 1980<br />

har han lett <strong>företag</strong>et som vD.<br />

– Men det händer fortfarande att jag drar <strong>på</strong><br />

mig overallen.<br />

12 fokusfyrstad 1/2008 fokusfyrstad 1/2008 13


fokus <strong>på</strong> prylar<br />

ION Block Rocker iPA03 är en 16 kg tung förstärkare<br />

och högtalare med uppladdningsbart batteri och<br />

iPod-docka som du kan ställa i trädg<strong>år</strong>den till sommarens<br />

grillfester. i 12 timmar sägs batteriet orka<br />

– frågan är om dina gäster gör det! Pris 2.295:- hos<br />

www.coolstuff.se<br />

Time Machine Clock är<br />

klockan som är fascinerande<br />

bara att sitta och titta <strong>på</strong>. Tiden visas genom<br />

kulor som rullar i en-, femminuts och timsp<strong>år</strong>en.<br />

Pris 489:- hos www.megagadgets.se<br />

14 fokusfyrstad 1/2008<br />

Flying Alarm Clock är sjusovarens<br />

mardröm. Det g<strong>år</strong> igång med en<br />

ilsken signal samtidigt som propellern flyger<br />

iväg med avstängningsfunktionen<br />

–med andra ord så måste du ur<br />

sängen för att bli av med oljudet.<br />

299:- hos www.coolstuff.se<br />

Teac<br />

CD-radio<br />

framkallar nostalgiska<br />

känslor för<br />

alla som minns 50-talets radioapparater.<br />

Pris ca 2.000:- hos onoff<br />

charmiga och fantasifulla<br />

USB-minnen hittar du <strong>på</strong><br />

www.mimoco.com – man blir<br />

glad bara av att surfa runt <strong>på</strong><br />

sidan och se <strong>på</strong> dem!<br />

Sony Ericsson MBW-<strong>10</strong>0 är en<br />

Bluetoothklocka som förpassar<br />

telefonen till fickan. styr samtal<br />

och musikspelare via klockan.<br />

Priset är drygt 2.000:-<br />

Bygga upp eller riva ner...?<br />

Vi utför om-, till- och nybyggnationer.<br />

Skrotrivningar och demonteringar<br />

– allt från villatankar till fabriker.<br />

Slå en signal <strong>på</strong> 0704-<strong>10</strong> 29 29<br />

www.globalwork.se<br />

Informationskvällar<br />

för dig som funderar <strong>på</strong> att<br />

STARTA EGET FÖRETAG<br />

Tis 26 feb 18.00 Havshotellet, Lysekil<br />

Tis 26 feb 18.00 Folkets Hus, Vänersborg<br />

Tis 4 mar 18.00 Utvecklingscentrum+,<br />

Bengtsfors<br />

Tis 11 mar 18.00 Hotell Carlia, Uddevalla<br />

Tis 11 mar 18.00 Kommunhuset, Munkedal<br />

Tis 18 mar 18.00 Företagens Hus, Trollhättan<br />

Tis 18 mar 18.00 Tingshuset, Tanumshede<br />

Välkommen!<br />

Information/anmälan<br />

020-32 80 80, 0520-48 84 41<br />

I samverkan med kommunerna i Fyrbodal<br />

Lediga lokaler:<br />

i centrala Uddevalla<br />

Mindre industrilokaler<br />

i Lysekil<br />

Butikslokal i centrum<br />

av Hedekas<br />

Stora fina kontorslokaler<br />

i Stenungssund<br />

”Samarbete i<br />

demokratiska <strong>företag</strong><br />

skapar hållbar tillväxt<br />

och nya <strong>företag</strong>.<br />

coompanion.fyrbodal.coop<br />

Möjligheternas<br />

Konferens<br />

<strong>på</strong> Fasetten!<br />

Stora konferenssalar och små grupprum.<br />

Vi har lokaler för alla slags möten.<br />

Naturligtvis med all teknisk utrustning<br />

och trådlöst internet.<br />

Maten är en viktig del av kreativa möten!<br />

Vi ordnar allt från kaffe och kaka till storslagna<br />

gourmetmiddagar.<br />

Direkt utanför dörrren har vi gott om fria<br />

parkeringsplatser! Det här är platsen för<br />

lyckade möten!<br />

Nästa nummer<br />

kommer 19 mars.<br />

För bokning av<br />

annons ring<br />

0520-42 83 30<br />

Läs mer <strong>på</strong> www.landicproperty.se<br />

Kontakta Lars Lindström <strong>på</strong><br />

031-339 03 86 eller<br />

lars.lindstrom@iss-fs.se<br />

Landic Property är ett av Sveriges största fastighetsbolag.<br />

Många av v<strong>år</strong>a fastigheter sköts av v<strong>år</strong> samarbetspartner<br />

ISS Facility Services som arbetar med uthyrning och<br />

förvaltning.<br />

Kardanvägen 37 • Trollhättan • Tel 0520-758 83 • www.kalaskoket.se<br />

fokusfyrstad 1/2008 15


PIA HAGMAR<br />

bästsäljaren<br />

från Frändefors<br />

16 fokusfyrstad 1/2008<br />

Utanför Frändefors bor en av sveriges mest lästa författare, Pia Hagmar. Hon har<br />

skrivit över 40 böcker, i snitt fyra om <strong>år</strong>et, och böckerna finns ofta <strong>på</strong> tio-i-topp-listan<br />

över de mest sålda. Hört talas om böckerna om Klara eller Dalslandsdeckarna?<br />

TEXT KARIN DANIELSSON FOTO L. ANDRÉ<br />

Pia Hagmar är göteborgska som via sundsvall,<br />

Östersund, Flen och Göteborg (igen)<br />

hamnade i Frändefors.<br />

På vägen jobbade hon med allt möjligt, pluggade<br />

flera olika ämnen <strong>på</strong> universitet men<br />

släppte aldrig drömmen hon haft ända sedan<br />

hon var liten – att bli författare.<br />

Första manuset<br />

– Mest har jag jobbat som journalist, då fick<br />

jag ju också skriva, men jag har tagit jobb<br />

med lite av varje. Jag har varit trädplanterare,<br />

hästskötare, hemsamarit, lärarevikarie och<br />

museiguide bland annat, berättar hon.<br />

– När vi fick barn ville vi flytta ut från storstaden<br />

Göteborg och hittade v<strong>år</strong>t hus här i<br />

Frändefors. Exakt samtidigt fick jag mitt första<br />

manus antaget.<br />

Författardröm<br />

Det var i november 1989 och två <strong>år</strong> senare<br />

kom boken, ”sara och Misty”, ut. Året där<strong>på</strong><br />

kom ytterligare en Misty-bok.<br />

På den vägen är det, kan man säga och att<br />

författandet tog fart <strong>på</strong> allvar kan Pia Hagmar<br />

delvis tacka sina tre söner för:<br />

– När jag var barnledig utnyttjade jag lediga<br />

stunder till skrivandet och till sist ledde det<br />

till att jag vågade satsa <strong>på</strong> min författardröm.<br />

Pål&Co<br />

Nu skriver hon sin senaste bokserie, om<br />

Pål&co, med yngste sonen Teo som medförfattare<br />

och illustratör.<br />

– Det är en deckarserie där vi hittar <strong>på</strong> historien<br />

tillsammans, sedan skriver jag och illustrationerna<br />

är utrivna sidor ur en ”dagbok”<br />

som Teo producerar, berättar hon.<br />

BÖCKER AV PIA HAGMAR<br />

Klara och deckarna<br />

Parallellt jobbar hon vidare med sina andra<br />

serier. Den artonde boken om hästtjejen Klara<br />

kommer i mars i <strong>år</strong> och senare under <strong>år</strong>et<br />

är det dags för den tionde boken om Dalslandsdeckarna,<br />

där hon använt sina tre söner<br />

som inspiration.<br />

själv har hon behållit sitt eget hästintresse<br />

genom <strong>år</strong>en, två egna hästar finns i hagen –<br />

Magriffe och Ginza.<br />

Kunniga<br />

att galoppera i skogen, vara med <strong>på</strong> tävlingar<br />

och att gå kurser är utvecklande när<br />

det gäller Pias eget hästintresse och hennes<br />

ridning.<br />

Men det ger också verklighetsförankring och<br />

inspiration för böckerna:<br />

– Det handlar om att få med små, små detaljer<br />

och att fånga de rätta känslorna. Mina läsare<br />

är oerhört kunniga, kan jag inte det jag skriver<br />

om tappar jag i trovärdighet, säger hon.<br />

Ord&Slikt<br />

Pia Hagmar driver <strong>företag</strong>et ord&slikt.<br />

– Jag blev arbetslös som journalist och gick<br />

starta-eget-kurs och bokföringskurs. Det var<br />

fantastiskt bra. Då vågade jag inte riktigt hoppas<br />

<strong>på</strong> att verkligen bli författare utan trodde<br />

mer <strong>på</strong> att frilansa som journalist, säger hon.<br />

Lönsamhet<br />

Nu försörjer hon sig sedan många <strong>år</strong> som<br />

barnboksförfattare. Hon är framgångsrik och<br />

hennes böcker säljer bra.<br />

– vill man bli rik finns det betydligt enklare<br />

sätt, säger hon.<br />

Å andra sidan är det inte så många barnboksförfattare<br />

som kan leva <strong>på</strong> sitt författarskap:<br />

– Jag är naturligtvis jätteglad över att det<br />

lyckades, säger hon.<br />

Till utlandet<br />

En gång om <strong>år</strong>et f<strong>år</strong> Pia en redovisning från<br />

förlaget <strong>på</strong> hur böckerna sålt.<br />

– När boken blir antagen f<strong>år</strong> man väldigt lite,<br />

inkomsterna beror mest <strong>på</strong> hur många exemplar<br />

som säljs, konstaterar hon.<br />

– sedan kan andra inkomster dyka upp, om<br />

boken säljs till utländska förlag eller blir ljudbok.<br />

Pia Hagmars Klaraböcker har sålts till Norge<br />

och Tyskland och kommer snart i Danmark.<br />

Dalslandsdeckarna är <strong>på</strong> gång i Norge och<br />

Finland och de flesta finns som ljudböcker.<br />

Pia Hagmar läser själv in dem.<br />

• Böckerna om Misty (2 st) • Böckerna om Tess (3 st)<br />

• Reportagebok för vuxna, ”Skärvor från Dalsland” • Dalslandsdeckarna (den <strong>10</strong>:e <strong>på</strong> gång i <strong>år</strong>)<br />

• Böckerna om Klara (den 18:e kommer i mars) • Böckerna om Flisan (den femte kommer i april)<br />

• Böckerna om Fakirflickan (4 st)<br />

fokusfyrstad 1/2008 17


Fråga REVISORN Hans Janlind<br />

Skattereduktion för hushållstjänster<br />

FRÅGA: Vilka hushållstjänster medför<br />

rätt till skattereduktion?<br />

svar:<br />

1. städarbete som utförs i bostaden, t.ex<br />

städning, diskning och fönsterputsning<br />

medför skattereduktion. Däremot medför arbeten<br />

som kräver specialkunskaper inte rätt<br />

till skattereduktion, exempelvis avloppsrensning,<br />

sotning, rengöring av fläktsystem<br />

samt tak- och fasadtvätt.<br />

städ- eller andra hemtjänster som genom<br />

kommunens, landstingets eller statens försorg<br />

eller motsvarande erbjuds till subventionerade<br />

priser eller till självkostnadspris<br />

ger inte rätt till skattereduktion.<br />

2. v<strong>år</strong>d av kläder och hemtextilier som utförs<br />

i bostaden.<br />

3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning<br />

till bostaden. även sådan matlagning<br />

18 fokusfyrstad 1/2008<br />

som utförs i nära anslutning till bostaden exempelvis<br />

grillning i trädg<strong>år</strong>den.<br />

Till matlagning som inte ger rätt till skattereduktion<br />

räknas utgifter för avhämtning av<br />

mat eller utgifter för catering. inte heller arbete<br />

som cateringfirman utför i bostaden i<br />

samband med leverans av mat t.ex dukning,<br />

servering, diskning och undanplockning<br />

räknas till sådan hushållstjänst som ger rätt<br />

till skattereduktion.<br />

4. snöskottning som utförs i nära anslutning<br />

till bostaden ger rätt till skattereduktion.<br />

5. Häck - och gräsklippning samt krattning<br />

och ogräsrensning som utförs <strong>på</strong> tomt eller<br />

i trädg<strong>år</strong>d i nära anslutning till bostaden ger<br />

rätt till skattereduktion.<br />

Till trädg<strong>år</strong>dsarbete som inte ger rätt till<br />

skattereduktion räknas planteringsarbeten,<br />

trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten<br />

som utförs <strong>på</strong> tomt eller i trädg<strong>år</strong>d.<br />

inte heller räknas transport av avfall<br />

Hans Janlind@se.pwc.com<br />

eller tömning av av loppsbrunn till sådant<br />

trädg<strong>år</strong>dsarbete som ger rätt till skattereduktion.<br />

6. Till sådan barnpassning som ger rätt till<br />

skattereduktion räknas barnpassning som<br />

utförs i eller nära anslutning till bostaden.<br />

Till barnpassning räknas även sådana aktiviteter<br />

som har nära samband med vardagslivet<br />

såsom lämning och hämtning av barn<br />

till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter<br />

samt hjälp med läxor eller annat skolarbete<br />

som utförs i bostaden.<br />

Däremot räknas exempelvis privatlärare, tränare<br />

eller annat arbete för barnets räkning<br />

som kräver specialkunskaper inte till sådant<br />

arbete som ger rätt till skattereduktion.<br />

skattereduktionen f<strong>år</strong> uppgå till högst 50 000<br />

kr per <strong>år</strong> och person. Eftersom skattereduktionen<br />

är max 50 % så kan kostnaderna uppgå<br />

till max <strong>10</strong>0 000 kr per <strong>år</strong>.<br />

Vill du ställa en fråga till revisorn? Skicka in din fråga till redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk ditt mail ”fråga revisorn”<br />

Effektiv utomhusaffischering i Trollhättan<br />

Trollhättans bästa reklamplats!<br />

På lyktstolparna längs Gärdhemsvägen<br />

och Drottninggatan i Trollhättan finns<br />

stans bästa reklamplats. Här passerar<br />

dagligen cirka <strong>10</strong>.000 fordon,<br />

(300 000/månad). Nu har du chansen<br />

att synas där med 30 st vepor!<br />

Vi gör original, printar och monterar.<br />

Efter nedtagning f<strong>år</strong> ni veporna.<br />

Pris för 1 månad 29.000:-<br />

Följande veckor 3.000:-/vecka. Andra önskemål enligt offert. Moms tillkommer.<br />

Syns i centrum!<br />

INFO OCH BOKNING Jan Pettersson Effect Marknadsföring, tel 0520-42 83 30, 0706-15 83 30<br />

Visa ditt budskap <strong>på</strong> 120 st 70x<strong>10</strong>0affischer<br />

i ramar <strong>på</strong> lyktstolpar<br />

placerade <strong>på</strong> strategiska platser i<br />

Trollhättans centrum.<br />

Vi gör original, printar och monterar.<br />

Dessutom f<strong>år</strong> du ett antal affischer<br />

för eget bruk.<br />

Pris för 2 veckor 18.000:-<br />

Följande veckor 3.000:-/vecka. Andra önskemål enligt offert.<br />

Moms tillkommer.<br />

Kan vi tillverka det vi gör snabbare, till högre<br />

kvalitet eller <strong>på</strong> något annat sätt förbättra v<strong>år</strong><br />

produktion?<br />

svaren <strong>på</strong> dessa frågor finns kanske hos<br />

Produktionstekniskt centrum <strong>på</strong> innovatum i<br />

Trollhättan.<br />

TEXT KARIN DANIELSSON FOTO MARKUS SULKUPURO<br />

verksamheten är igång med ett 30-tal projekt<br />

kring problem hämtade direkt från verklig industriverksamhet.<br />

officiell ingivning blir det i<br />

mars och då ökar takten <strong>på</strong> verksamheten.<br />

Samarbete<br />

Bakom Produktionstekniskt centrum st<strong>år</strong><br />

saab automobile, volvo aero, Högskolan<br />

väst och innovatum aB som kraftsamlar för<br />

att behålla och utveckla industriproduktion i<br />

sverige genom att skapa en mötesplats mellan<br />

industri och akademi.<br />

www.innovatum.se/ptc<br />

För <strong>företag</strong> som är intresserade av samarbete<br />

ser lars Pejryd, som är verksamhetschef,<br />

hemsidan som en bra ingång.<br />

– Där finns information som visar vad vi gör,<br />

kommer att göra och inte minst vilka vi är och<br />

hur man n<strong>år</strong> oss.<br />

adressen är www.innovatum.se/ptc<br />

Näringslivet i TROLLHÄTTAN<br />

Hemsidan en bra ingång till<br />

Produktionstekniskt Centrum<br />

Rutinerade fotografer öppnar ny fotostudio<br />

De två mycket rutinerade fotograferna Joachim Nywall och Danne<br />

Almqvist sl<strong>år</strong> sina <strong>på</strong>sar ihop i en gemensam fotostudio vid namn<br />

IPIX Foto. Danne har tidigare drivit Brudslöjan i Trollhättan under 30<br />

<strong>år</strong> och Joachim har varit fotograf <strong>på</strong> ttela samt frilansat i eget <strong>företag</strong><br />

under många <strong>år</strong>. Han driver också MasterPhoto som överför film och<br />

bild till ny teknik. IPIX Foto inriktar sig <strong>på</strong> alla sorters porträttfotografering<br />

med främsta fokus <strong>på</strong> privatmarknaden.<br />

Nyhetsbrev<br />

– att prenumerera <strong>på</strong> v<strong>år</strong>t nyhetsbrev är ett<br />

annat sätt att hålla sig informerad, det gör<br />

man också <strong>på</strong> v<strong>år</strong> hemsida.<br />

Möjligheten att göra personliga besök finns<br />

förstås även om man inte planerar för regelrätt<br />

besöksverksamhet.<br />

Hos innovatum Mötesarena, kan man boka<br />

in egna möten, konferenser och liknande i<br />

lokalerna i Byggnad 73 <strong>på</strong> innovatum och i<br />

samband med det kan studiebesök hos PTc<br />

arrangeras.<br />

Avtal<br />

Kärnuppgiften är att knyta samman den akademiska<br />

världens resurser, i form av forskare<br />

och studenter, med verkliga produktionstekniska<br />

idéer eller problem.<br />

– Därför är den naturligaste ingången att man<br />

kontaktar oss angående något som behöver<br />

förbättras eller förändras i den egna produk-<br />

Lars Pejryd är verksamhetschef för Produktionstekniskt Centrum.<br />

Ny ägare till GT Engineering<br />

tionen, säger lars Pejryd.<br />

i varje enskilt fall görs en bedömning av hur<br />

och vilka resurser som kan kopplas in. Passar<br />

inte problemet in hos Produktionstekniskt<br />

centrum försöker man hitta någon annan<br />

som kan hjälpa till. Kring alla projekt som<br />

startas skrivs ett avtal parterna emellan där<br />

frågor om sekretess, äganderätt och liknande<br />

regleras.<br />

Partnerskap<br />

saab och volvo aero finns med från starten<br />

och flera andra <strong>företag</strong> har redan projekt<br />

igång. intresserade <strong>företag</strong> kan teckna sig för<br />

partnerskap där avgiften anpassas efter storlek<br />

<strong>på</strong> respektive <strong>företag</strong>.<br />

– vi ska också jobba med kompetensförsörjning<br />

och kursverksamhet och för diskussioner<br />

runt samverkan med Fyrbodals Högskolecentra,<br />

lärcentrum <strong>på</strong> swedenborgs och<br />

Teknikcollege, avslutar lars Pejryd.<br />

Trollhättebaserade teknikkonsult<strong>företag</strong>et GT Engineering har köpts<br />

upp av det globala konsult<strong>företag</strong>et RLE International. GT Engineering<br />

startade 2002 och arbetar bland annat med kunder inom fordonsindustrin.<br />

Idag har <strong>företag</strong>et 45 konsulter anställda men vd Lars<br />

Söder räknar med att behöva anställa ett 20-tal nya konsulter. Köpet<br />

innebär att GT Engineering kommer att jobba internationellt i större<br />

utsträckning än tidigare.<br />

fokusfyrstad 1/2008 19


nya <strong>företag</strong><br />

Nystartade <strong>företag</strong> i Fyrstadsregionen registrerade hos Bolagsverket.<br />

LYSEKIL___________________________________________<br />

Styling Salong Lysekil Handelsbolag<br />

H<strong>år</strong>v<strong>år</strong>d<br />

Lysekil’s Fasadtvätt och tak Handelsbolag<br />

Tak- och fasadtvätt, takreparationer, måleri m m<br />

Fashionsense Sweden<br />

internetförsäljning av smycken mm, förs av hemsidor<br />

Destination Bohuslän Handelsbolag<br />

Turismutveckling<br />

Konsultfirma Owe Fransson<br />

Konstruktion och försäljning av fjärrstyrningsutrustning<br />

till portar, grindar och vinschar<br />

European Beds AS, Norge, filial<br />

administrativa tjänster; redovisning mm<br />

Thors Glasmästeri AB<br />

Glasmästeriarbeten<br />

Brastad Golv AB<br />

Matt-, golv- och väggbeklädning<br />

Bild och Miljö Erik Selander EF<br />

Marin konsultverksamhet, kursverksamhet<br />

Seabits<br />

Datasupport till framförallt privatpersoner, små<strong>företag</strong>,<br />

även marina forsknings- och utbildningsuppdrag<br />

Sikströms Fastigheter AB<br />

Uthyrning av fastigheter<br />

GE Jernet, Marianne Elfström<br />

Handel med industritillbehör, järnvaror m m<br />

East 5 Förvaltning AB<br />

äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper<br />

Insikten Förvaltning Grundsund AB<br />

äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper<br />

KNT Konsult Handelsbolag<br />

Försäljning av kosttillskott, föreläsningar m m<br />

UDDEVALLA______________________________________<br />

Anders Tobak o Spel<br />

Tobaksaffär<br />

Aktiebolaget NO. 1 Spirits<br />

Tillverka och bedriva handel med livsmedelsprodukter<br />

och alkoholhaltiga drycker<br />

Fyrstads Tak<br />

Byggnadsverksamhet främst takläggning<br />

Kommanditbolaget Ljungskile Station<br />

Fastighetsförvaltning och förvaltning av lös egendom<br />

Json&Klang Station AB<br />

Bensinstationsrörelse<br />

Vatten o Värmesupport i Uddevalla AB<br />

vvs-installationer<br />

AO Marknadsupport AB<br />

redovisningstjänster och handel med värdepapper<br />

Salong Winnié<br />

H<strong>år</strong>v<strong>år</strong>d<br />

razerbax zpeedshop<br />

Bilimport samt försäljning av biltillbehör<br />

WICA<br />

Bokföring och redovisning<br />

<strong>Väst</strong>kustmedia AB<br />

Medieverksamhet, utge tidningar och övriga trycksaker<br />

Christer Iwermo Fisk & skaldjur<br />

Försäljning av fisk och skaldjur<br />

Antikvariat Förnuft och Känsla<br />

Handel med begagnade böcker<br />

Jihad:s Bilverkstad Handelsbolag<br />

Bilreparationer<br />

Portal Media Norden Handelsbolag<br />

annonsförsäljning internet<br />

DUOBIL<br />

Enkla reparationer, rekonditionering av bilar, städning<br />

20 fokusfyrstad 1/2008<br />

Bokenäs El & Event AB<br />

Elinstallationer, marina installationer m m<br />

Storköksteknik i Fyrbodal AB<br />

service och försäljning av fastighetstillbehör för storkök<br />

Lars Larsson Hyvleri & Snickeri AB<br />

Byggnadsverksamhet samt hyvleri<br />

Trampett<br />

Konsultverksamhet med inriktning utbildning/coaching<br />

Takorama Produktion AB<br />

Takentreprenader<br />

Robert Johansson VVS & Fastighetsservice AB<br />

värme, vatten och sanitetsinstallation, underhåll, service<br />

Sandblom & Funevall Bygg AB<br />

Ny-, till- och ombyggnader<br />

Bengt Fredrik Karlsson Bygg AB<br />

Byggnadsverksamhet<br />

J.C.A. Uddevalla AB<br />

Försäljning av charkutrustning till butik och industri<br />

Salticus<br />

Kursverksamhet, film- och videoproduktion m m<br />

C Dejevik Engineering<br />

Design, konstruktion, produktutveckling åt marin- och<br />

tillverkningsindustrin<br />

Peter Kristoffersson Fastighetsservice AB<br />

Fastighetsskötsel<br />

BMK Event AB<br />

Tävlingsarrangemang inom motorsport<br />

Alkstrand Markis & Persienn AB<br />

Tillverka och sälja solskyddsprodukter<br />

Stridsberg & Hanson AB<br />

restaurang och catering<br />

F.Modul AB<br />

Konsultverksamhet inom dagligvaruhandel<br />

Westkustsotarna AB<br />

Utföra lagstadgad sotning och brandskyddskontroll<br />

Kran-Jukka<br />

Krankörning och byggnadsverksamhet<br />

Green Meadows<br />

restaurangverksamhet<br />

Uddevalla Mark & Byggservice Handelsbolag<br />

allt inom husbyggnationer, markbyggnationer<br />

Vitelab AB<br />

import, export och försäljning av kosttillskott<br />

kribbas bygg<br />

Byggbranschen<br />

Service Center <strong>Väst</strong><br />

service inom industri, storkök och fordon<br />

AC Horse and Cattle Company, Handelsbolag<br />

Western ridskola och kursverksamhet<br />

N.S.B. Faster trader AB<br />

import-export av livsmedel, vin, sprit, tobak<br />

Fast Inventing Sweden AB<br />

innovation/utveckling av fastsättnings-/låsanordningar<br />

GK & Son AB<br />

Byggverksamhet<br />

DROP-IN Frisören Marianne Larsson<br />

Dam- och herrfrisering<br />

EMT Coach & Consult<br />

individ-team, ledarskap och organisationsutveckling<br />

Bohusläns kurator och psykoterapimottagning<br />

Suzanne Eriksson<br />

Psykoterapimottagning, individuell- och familjeterapi<br />

Bohusläns kurator och psykoterapimottagning<br />

Skoglycke<br />

Psykoterapimottagning, individuell- och familjeterapi<br />

Shantilok<br />

Fot- och ryggmassage<br />

EklundCoaching<br />

Personlig utveckling och coaching<br />

TROLLHÄTTAN____________________________________<br />

Dull Nature Clothing Handelsbolag<br />

Handel med kläder och fritidsartiklar<br />

Studentbostäder i Trollhättan AB<br />

Förvaltning och uthyrning av fastigheter<br />

Grävarkungen i Trollhättan Handelsbolag<br />

Markarbeten, gräv och entreprenad<br />

La Visita Sverige Aktiebolag<br />

Frisörverksamhet<br />

Svenska Stylistskolan Aktiebolag<br />

Utbildning av elever till stylister<br />

Andersson & Felt Bygg AB<br />

Byggnadsverksamhet<br />

Bll Distriktstjenester ANS Norge Filial<br />

socialtjänster genom förskoleverksamhet samt socialtjänster<br />

t ex grupp- och äldreboende och ungdomshem<br />

KartusCare AB<br />

sjukgymnastik, medicinsk konsultation m m<br />

Camillas H<strong>år</strong>klipp<br />

Frisör och h<strong>år</strong>v<strong>år</strong>d, även försäljning av h<strong>år</strong>produkter<br />

Artorpets Häst & Hundservice<br />

inackordering, avel och försäljning av hundar och hästar<br />

AJ:s lantbruk<br />

lantbruk och växtodling<br />

Engsfors Visuals<br />

Medieproduktion med fokus <strong>på</strong> datorgenererad grafik<br />

Företagsjurist Göran Johansson AB<br />

Juridisk och ekonomisk rådgivning, utbildning<br />

Ram-Larsson<br />

inramning av konst, konstförsäljning<br />

Pegax Consulting<br />

rekrytering, bemanning samt konsulting<br />

Hawra import Export<br />

import och export av livsmedel och biltillbehör<br />

Hedz potatiz och grönsakslagret<br />

Grönsaker, frukt, dryck, råvaror och matgrossist<br />

Dzenet<br />

Pizzeria<br />

Photographer F.W.<br />

Fotografering, reklam, bildförsäljning<br />

2Flat Design<br />

Handel samt design av kläder<br />

Trollhättesmide<br />

Tillverkning och försäljning av g<strong>år</strong>dssmide<br />

Brikab AB<br />

äga och förvalta värdepapper, konsultverksamhet<br />

KJ TEKNIK<br />

Konsulttjänster inom materialhantering<br />

Bombay Indian Restaurant Handelsbolag<br />

Matlagning och servering<br />

Wannida Thai Massage & Health<br />

Traditionell thaimassage<br />

Infako<br />

Psykosocial rådgivning<br />

Bröderna Issa AB<br />

äga och förvalta fastigheter<br />

SSB Service Handelsbolag<br />

rivning av byggnader, asbestsanering, städning<br />

Scand.Flytt Handelsbolag<br />

alla sorters flyttuppdrag, paketering och flyttstädning<br />

Torell’s Trädg<strong>år</strong>d<br />

Trädg<strong>år</strong>dsanläggning<br />

Nya Salong Burret<br />

H<strong>år</strong>v<strong>år</strong>d<br />

Ekonomitjänst i Trollhättan<br />

redovisning och konsulttjänster inom ekonomi<br />

sagabolaget AB<br />

café<br />

fler nystartade <strong>företag</strong> <strong>på</strong> sid 22<br />

Näringslivet i UDDEVALLA<br />

Topplacering för Uddevalla<br />

i Årets Företagarkommun<br />

När organisationen Företagarna och Upplysningscentralen<br />

i slutet av 2007 presenterade resultatet i Årets Företagarkommun<br />

(ÅFK) knep Uddevalla en 17:e plats vilket innebär<br />

en rejäl klättring från plats 222 <strong>år</strong>et innan.<br />

TEXT KARIN DANIELSSON<br />

Överkalix blev <strong>år</strong>ets vinnarkommun vilket<br />

innebär att <strong>företag</strong>arna där f<strong>år</strong> en utmärkelse,<br />

inte Överkalix kommun.<br />

Grundtanken med Årets Företagarkommun<br />

är nämligen att uppmärksamma var <strong>företag</strong>andet<br />

utvecklats bäst under <strong>år</strong>et och spegla<br />

betydelsen som <strong>företag</strong>ande och entreprenörskap<br />

har för kommunerna och för tillväxten.<br />

<strong>Fokus</strong> i undersökningen ligger <strong>på</strong> <strong>företag</strong>en<br />

och rankningen baseras <strong>på</strong>, omsättnings-<br />

och resultatutveckling samt förändringar av<br />

kreditvärdighet och utveckling av antal <strong>företag</strong><br />

i respektive kommun.<br />

Vi frågade Kent Andreasson, ordförande<br />

i Företagarna Uddevalla, varför det gick<br />

så bra för <strong>företag</strong>en i Uddevalla 2007?<br />

– Först och främst är det jätteroligt och speglar<br />

verkligen den positiva anda hos näringslivet<br />

som märks väldigt tydligt lokalt.<br />

– att det finns många små<strong>företag</strong>are i Udde-<br />

Skattedag i Uddevalla<br />

Den 28 februari kl 09-12.30 bjuder Skatteverket in till en skattedag för<br />

små och medelstora <strong>företag</strong>, revisorer och redovisningskonsulter. På<br />

programmet st<strong>år</strong> bl a NE - förenklat <strong>år</strong>sbokslut, moms, underskottsspärrar,<br />

rättsfall och mycket annat. Platsen är Högskolecentrum <strong>på</strong><br />

Östergatan 18, lokal 1:6 ingång <strong>Kungsgatan</strong>. Priset är 250:- inkl<br />

moms. Beloppet faktureras. Anmälan är bindande. Anmäl dig via<br />

www.skatteverket.se<br />

valla och att handeln, som har stor betydelse,<br />

växer och utvecklas spelar säkert in.<br />

i andra mätningar tittar man mer <strong>på</strong> näringslivsklimatet<br />

i kommunen. så gör till exempel<br />

svenskt Näringsliv och i deras ranking hamnar<br />

Uddevalla betydligt längre ner, <strong>på</strong> 177<br />

plats av 290.<br />

Kan man tolka det som att <strong>företag</strong>en<br />

jobbar i lite motvind i Uddevalla?<br />

– Nej, och jag gissar att vi redan i <strong>år</strong> kommer<br />

att klättra <strong>på</strong> den listan eftersom näringslivet<br />

i Uddevalla sedan några <strong>år</strong> är igång med<br />

ett systematiskt näringslivsarbete i bra dialog<br />

med kommunen.<br />

– 2007 var ett mycket aktivt <strong>år</strong> <strong>på</strong> den fronten<br />

och det arbetet kommer att avspegla sig<br />

nästa mätning av näringslivsklimatet, tror<br />

Kent andreasson.<br />

Han betonar <strong>företag</strong>arnas roll i näringslivsarbetet:<br />

Internet som säljverktyg<br />

Kent Andreasson en nöjd ordförande för Företagarna<br />

Uddevalla<br />

– Företagsorganisationerna i kommunen<br />

samverkar i Earnest-gruppen där vi just nu<br />

bland annat arbetar med ”En dörr in”, arbetsrätt,<br />

kapitalförsörjning i små<strong>företag</strong>,<br />

försäkringsskydd för <strong>företag</strong>are, integration<br />

med inriktning <strong>på</strong> <strong>företag</strong>ande och arbete<br />

och ytterligare ett antal samverkansprojekt.<br />

– Genom Earnest bygger vi nätverk kring<br />

gemensamma frågor samtidigt som vi odlar<br />

dialogen med kommunen, säger han.<br />

Placering ÅFK 2007<br />

Uddevalla 17 (222)<br />

vänersborg 81 (252)<br />

Trollhättan 232 (209)<br />

lysekil 264 (56)<br />

(Inom parentes placering 2006. Bästa <strong>företag</strong>arkommun<br />

i <strong>Väst</strong>ra Götaland 2007 blev Tranemo som<br />

hamnade <strong>på</strong> 2:a plats <strong>på</strong> listan för hela Sverige.)<br />

Den 5 mars kl 12-14 bjuder <strong>Väst</strong>svenska industri- och handelskammaren<br />

in till en nätverksträff för medlemmar under temat Internet<br />

som säljverktyg. Eva Moen Adolfsson, vd för Resia Travel Group AB,<br />

Nordens största resebyråkedja, berättar bland annat om hur Resia<br />

framgångsrikt använder sig av 2000-talets nya säljverktyg: internet.<br />

Läs mer <strong>på</strong> www.handelskammaren.net<br />

fokusfyrstad 1/2008 21


fortsättning från sid 20<br />

Subuc AB<br />

legotillverkning av inredningsdetaljer tilll bilindustrin<br />

Argus Projektutveckling AB<br />

Konsult inom byggprojekt, <strong>företag</strong>sledning<br />

IQR Railway Aktiebolag<br />

äga och förvalta järnvägssp<strong>år</strong>, terminalhantering, transport<br />

och logistiklösningar<br />

Fyndbutiken GUNJO<br />

Handel med presentartiklar<br />

Filial af K/S Trollhättan, Danmark<br />

Uthyrningsverksamhet beträffande fastighet i sverige<br />

Grill, restaurang Babagurgur Handelsbolag<br />

Handel med livsmedel<br />

Göteborg Transmission AB<br />

Tillverka, försälja motorer, växellådor, komponenter m m<br />

Lars Ramströms Snabbgross i Trollhättan AB<br />

Grossistverksamhet inom pappers- och kontorsvaror<br />

Christer Larsson i Trollhättan AB<br />

Konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen<br />

Kivi Systemdesign<br />

iT-verksamhet, fotografering, bildproduktion<br />

VÄNERSBORG_____________________________________<br />

Golvläggar’n i väst<br />

Golvläggning<br />

ITS Machinery AB<br />

importera och försälja entreprenadmaskiner<br />

SC Engineering<br />

Utveckla mekaniska produkter till fordonsindustrin<br />

22 fokusfyrstad 1/2008<br />

Vilmar Bygg<br />

Byggfirma<br />

Advisor Redovisning i <strong>Väst</strong> AB<br />

redovisningsbyrå, äga och förvalta värdepapper<br />

Vänersborgs Glasmästeri<br />

Glasmästeri<br />

åström slam o transport<br />

Åkeri (slamsugning)<br />

T.Karlssons Gräv Vänersborg<br />

Uthyrning av grävmaskin med förare<br />

Bergmann & Svensson Handelsbolag<br />

Bedriva fastighetsförvaltning<br />

Wahlström Image & Design AB<br />

Fotografering, reklam och marknadsföring<br />

Hultbergs Baguettebod<br />

Baguettbutik<br />

Holmerud Häst & Foder<br />

Försäljning av husdjursfoder<br />

RANAB Bemanning<br />

Bemanningsverksamhet<br />

LG Konsult i Vänersborg Aktiebolag<br />

Konsultarbete inom vägsektorn<br />

Agneta och Stefan Olssons städ Handelsbolag<br />

städfirma<br />

Emico West AB<br />

Försäljning och montering av säkerhetsutrustning<br />

Vänersborg Gräv & Mekaniska flexibla lösningar<br />

Grävarbeten<br />

Små Favoriter AB<br />

sälja konfektyr, delikatesser, presentartiklar, café<br />

Alla blir vinnare<br />

när vi återvinner!<br />

Bullervallar, skogsbilvägar, deponitäckning, parkeringsplatser<br />

och underlag för ridhus är några av de användningsområden<br />

som restprodukter kan omvandlas till – med rätt kunskap.<br />

Vi <strong>på</strong> <strong>Väst</strong>ra Götalands Återvinning har lång erfarenhet av<br />

miljöriktiga avsättningar för restprodukter.<br />

Vi säljer även jord och grus för<br />

tomt och mark. För mer info,<br />

ring 0520-48 85 01.<br />

Nyhet!<br />

Hyr container och lastväxlarflak<br />

av oss. Vi ombesörjer<br />

transport och tömning.<br />

Själsögat<br />

andlig healingterapeut<br />

Resursstödet i <strong>Väst</strong><br />

skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa<br />

Frendberg Consult<br />

allmän ekonomiadminstration, bokföring<br />

Nordscript<br />

Kontorsservic och översättningsverksamhet<br />

Jörgen Stefan Rörinstallation AB<br />

rörinstallationer och licenssvetsning<br />

F&E Entreprenad Handelsbolag<br />

Entreprenad inom skogsbruk, maskinell<br />

avverkning och transporttjänster<br />

Vänersborgsklubban AB<br />

Tillverkning och försäljning av bandyklubbor m m<br />

Lilleskogs Bygg AB<br />

Byggnadsverksamhet<br />

E.N. Textil AB<br />

Detalj-/grossisthandel med textilier, kläder, inredning<br />

Östebyns Kraftstation<br />

Elproduktion i vattenkraftverk<br />

DS-Print<br />

Framställning av trycksaker samt efterbearbetning<br />

Morgan Thunberg Entreprenad<br />

Entreprenad inom mark och anläggning<br />

Hallsten Konsult & Trading i Vänersborg<br />

skötsel och underhåll av grönytor, konsult inom bemanning<br />

inom transport och logistik, skogsbruk<br />

Åkerssjövägen <strong>10</strong>, Trollhättan. Tel 0520-48 85 01, 48 84 88. www.vgatervinning.se<br />

så snart länsstyrelsen godkänt ansökningarna<br />

om att bilda två leaderområden<br />

drar man igång <strong>på</strong> allvar:<br />

– v<strong>år</strong>a norra kommundelar ing<strong>år</strong> i leaderområdet<br />

Dalsland/Årjäng och v<strong>år</strong>a södra<br />

kommundelar ing<strong>år</strong> i leaderområder Göta<br />

älv där även Trollhättan, lilla Edet och ale är<br />

med, berättar ann Nordqvist <strong>på</strong> vänersborg<br />

& co.<br />

Bonnamarknaden<br />

i grannskapet, <strong>på</strong> andra sidan den gamla<br />

skaraborgsgränsen, finns flera exempel <strong>på</strong><br />

lyckade projekt som kommit fram genom<br />

leader Kärnan.<br />

– Bonnamarknaden i Grästorp är ett sådant<br />

projekt som många i vänersborg och<br />

Trollhättan känner till. Den har lett till ett<br />

rejält uppsving för närproducerad mat och<br />

var ett av de första projekten som sjösattes.<br />

Vara Horse Arena<br />

Med <strong>år</strong>en har projekten blivit fler och större<br />

och om bara ett par <strong>år</strong> är tanken att hela norra<br />

Europa ska rikta sina blickar mot vara.<br />

Näringslivet i VÄNERSBORG<br />

Landsbygden sporras att<br />

satsa <strong>på</strong> utveckling<br />

Med leader som samarbetsmodell välkomnas initiativ och idéer för utveckling<br />

av näringslivet <strong>på</strong> landet. snart finns det EU-medel att söka och vänersborg<br />

ligger i startblocket.<br />

TEXT KARIN DANIELSSON<br />

Utbildningar för mindre <strong>företag</strong><br />

inte för att gå <strong>på</strong> Konserthuset utan för att<br />

besöka larv någon mil utanför vara där vara<br />

Horse arena, som har sin upprinnelse i ett<br />

leaderprojekt, ska byggas.<br />

Multiarena<br />

Det är inget vanligt stall utan en multiarena<br />

för hästsport utan motstycke som ska locka<br />

hästfolk att bosätta sig i eller besöka larv.<br />

sex isolerade ridhus, 5 000 läktarplatser, 300<br />

stallplatser, terrängbanor, hotell, hovslageri,<br />

veterinärklinik och mycket, mycket mer finns<br />

<strong>på</strong> listan över vad som planeras i larv.<br />

Nuntorp<br />

i början av januari ordnade vänersborg ett<br />

första informationsmöte om de planerade<br />

Vad är LEADER?<br />

Högskolecentrum Vänersborg och Företagarna erbjuder nu utbildningar<br />

för små<strong>företag</strong>. Kurserna är ”IT, IT-säkerhet och säkerhetstänkande<br />

i mindre små<strong>företag</strong>” som är en utbildning inom IT, med<br />

koppling till de vanligast använda programvarorna bland <strong>företag</strong>are,<br />

samt IT-säkerhet för små<strong>företag</strong> och ”Redovisning med IT-stöd samt<br />

tolkning/förståelse av ekonomiska rapporter och bokslut”. Det är en<br />

verksamhetsnära och verklighetsbaserad utbildning inom redovisning,<br />

bokföring och ekonomi med inriktning <strong>på</strong> IT-stöd. Båda kurser<br />

leaderområdena i kommunen. Nästan 60<br />

personer kom till Nuntorpsskolan där informationsträffen<br />

hölls:<br />

– vi hade bjudit in en företrädare för leader<br />

Kärnan för att få veta mer om och bli<br />

inspirerade av de lyckade projekten i forna<br />

skaraborg, berättar ann Nordqvist.<br />

Potential<br />

Till sommaren hoppas hon att länsstyrelsen<br />

godkänt de föreslagna leaderområdena och<br />

att döma av telefonsamtalen med konkreta<br />

förslag som hon fick efter informationskvällen<br />

<strong>på</strong> Nuntorp saknas inte idéer:<br />

– Det finns ett stort intresse och stor potential<br />

för utveckling <strong>på</strong> landsbygden, säger ann<br />

Nordqvist.<br />

leader är namnet <strong>på</strong> sättet att samverka i partnerskap, mellan <strong>företag</strong>are, kommuner,<br />

regionen och ideella föreningar, och bidra till lokal utveckling. Ursprunget finns i den<br />

franska förkortningen leader som översatt betyder: ”länkar mellan åtgärder som syftar<br />

till att utveckla landsbygdens ekonomi”.<br />

startar vecka <strong>10</strong> och är öppna för alla <strong>företag</strong>are. Anmäl dig senast 20<br />

februari. Vid frågor kontakta Per-Ola Rasmussen 0521-28 21 28.<br />

Information om internationell tjänstehandel<br />

Den 4 mars kl 13-16 bjuder Skatteverket in till en informationsträff <strong>på</strong><br />

Skattekontoret i Vänersborg <strong>på</strong> temat Internationell tjänstehandel.<br />

Hur ska fakturan se ut, varutransporter, omsättningsland är några av<br />

de punkter som tas upp. Anmälan via infotraff.vast@skatteverket.se<br />

eller fax 0501-135 61.<br />

fokusfyrstad 1/2008 23


<strong>på</strong> nytt jobb<br />

24 fokusfyrstad 1/2008 5/2007<br />

Sara Wallin har utsetts till ny vD för alMi<br />

Företagspartner väst aB. Hon tillträdde sin<br />

nya post vid <strong>år</strong>sskiftet och efterträder lars<br />

Hjalmarson som engagerats som rådgivare<br />

för alMis koncernledning.<br />

Malte Rössberg har anställts som arbetsledare/serviceansvarig<br />

<strong>på</strong> TLT Kommunikation.<br />

Malte har mång<strong>år</strong>ig kunskap inom<br />

passage- och larmsystem. Han kommer<br />

senast från Kleibrants Elektromontage där<br />

han arbetat sedan 1992.<br />

Tryggve Herlogsson har anställts som<br />

installations/servicetekniker <strong>på</strong> säkerhetsavdelningen<br />

<strong>på</strong> TLT Kommunikation.<br />

Tryggve är en av sveriges mest meriterade<br />

installationstekniker <strong>på</strong> inbrottslarm/säkerhetssystem<br />

med mång<strong>år</strong>ig erfarenhet av<br />

säkerhetsanläggningar <strong>på</strong> bank, post och<br />

<strong>företag</strong>sinstallationer från sina tidigare anställningar<br />

<strong>på</strong> bl a securitas och Telelarm.<br />

Charlotta Casserdahl är sedan september<br />

2006 hotellchef <strong>på</strong> Scandic Swania. sedan<br />

1 februari har hon även ansvaret för marknads-<br />

och säljarbetet. charlotta (kallas lotta)<br />

har precis fyllt 30 <strong>år</strong> och bor tillsammans<br />

med sin fästman linus och dottern Hilda i<br />

ett äldre hus <strong>på</strong> Egna Hem i Trollhättan.<br />

Johan Carlén har den 1 februari tillträtt<br />

som vD för Centralen, den nya transportorganisation<br />

som bildats när T-last i Trollhättan<br />

och lBc vänersborg fusionerats. Johan<br />

är 46 <strong>år</strong> och bosatt i Trollhättan. Han har<br />

lång erfarenhet av transportbranschen och<br />

har bl a arbetat <strong>på</strong> saab automobile, Wärtsilä<br />

och nu senasst <strong>på</strong> volvo logistics som<br />

contracting manager.<br />

Har du nytt folk <strong>på</strong> <strong>företag</strong>et?<br />

Skicka in en kort text tillsammans med ett foto till<br />

redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk mailet ”<strong>på</strong> nytt jobb”<br />

SEMINARIEPROGRAM<br />

2007 - 2008<br />

FÖR SMÅ FÖRETAG<br />

PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP<br />

Trollhättan tis 19/2<br />

Skövde ons 27/2 kl 16-18<br />

MARKNADSFÖRING UR ETT<br />

MÅNGFALDSPERSPEKTIV<br />

Skövde tors 6/3<br />

Trollhättan tors 13/3 kl 16-18<br />

RÄTT VÄG TILL KUNDEN!<br />

Skövde tis 1/4<br />

Trollhättan tors 3/4 kl 16-18<br />

DITT PERSONLIGA LEDARSKAP<br />

Skövde tis 15/4<br />

Trollhättan tors 17/4 kl 16-18<br />

KÖPA FÖRETAG<br />

Skövde tis 6/5<br />

Trollhättan tors 8/5 kl 16-18<br />

För mer info om seminarierna, se www.vast.almi.se<br />

Välkommen med din anmälan till:<br />

Skövde: Gunnel Johansson, tel 0500-44 62 02,<br />

fax 0500-44 62 01 eller gunnel.johansson@almi.se<br />

Trollhättan: Monica Nilsson, tel 0520-894 02,<br />

fax 0520-894 01 eller monica.nilsson@almi.se<br />

Alla seminarier<br />

hålls både i<br />

Trollhättan och Skövde.<br />

Trollhättan: ALMI,<br />

Nohabg. 12, Innovatum<br />

Skövde: ALMI,<br />

Högskolev. 6B, sal F<strong>10</strong>1<br />

1 500 kr + moms<br />

för hela serien<br />

250 kr + moms för<br />

enstaka seminarier<br />

ALMI-kund betalar<br />

halva priset.<br />

Nu satsar vi<br />

STORT!<br />

Välkommen till Centralen!<br />

Vi är stolta att kunna presentera<br />

ett nytt och starkt transportbolag,<br />

som behåller de gamla<br />

lastbilscentralstraditionerna<br />

med <strong>på</strong>litlighet och flexibilitet<br />

som kännetecken, men också<br />

tillsätter ny kompetens, större<br />

resurser och moderna transportsystem.<br />

Centralen är en fusionen mellan<br />

T-last i Trollhättan och LBC Vänersborg,<br />

två anrika lastbilscentraler<br />

och välkända institutioner<br />

i Trestadsregionen.<br />

vast.almi.se<br />

Kardanvägen 9 | Trollhättan | 0520-47 70 00 | www.centralen.se<br />

Johan har tagit över hotellet tillsammans<br />

med sin partner Ellinor Thuresson som har<br />

huvudansvaret för maten <strong>på</strong> hotellet. Båda<br />

har många <strong>år</strong>s erfarenhet från branschen och<br />

har jobbat <strong>på</strong> hotell i Göteborg och med turistverksamhet<br />

runt om i landet.<br />

– Nu har vi landat i lysekil med v<strong>år</strong>a två<br />

barn. För mig innebär det att jag återvänder<br />

till mina rötter eftersom jag är född och uppvuxen<br />

i lysekil medan Johan kommer från<br />

sala i västmanland, berättar Ellinor.<br />

Nära havet<br />

Hotel lysekil har ett riktigt guldläge, tycker<br />

Johan och Ellinor:<br />

– Det ligger mitt i centrum men ändå bara 23<br />

steg från havet!<br />

– För oss är det självklart att möta och försöka<br />

överträffa v<strong>år</strong>a gästers förväntningar. De förväntar<br />

sig en känsla av närheten till havet<br />

när de bokar in sig här, säger Johan.<br />

Stor maskinorder till Forsstrom<br />

Forsstrom High Frequency AB har tagit hem en stor order från USA.<br />

Den avser fyra svetsmaskiner och ordersumman ligger <strong>på</strong> drygt 11<br />

miljoner kr. Maskinerna ska levereras under v<strong>år</strong>en och sommaren.<br />

Ordern, som är den enskilt största i <strong>företag</strong>ets historia, har föregåtts<br />

av ett intensivt försäljningsarbete från Forsstroms sida under lång<br />

tid. Köpare är ett amerikanskt bolag som har en omfattande tillverkning<br />

av tält.<br />

Näringslivet i LYSEKIL<br />

Hotel Lysekils nya ägare ser<br />

havet som röd tråd<br />

vid <strong>år</strong>sskiftet bytte Hotel lysekil ägare och lite längre<br />

fram i v<strong>år</strong> kommer det att märkas <strong>på</strong> både meny och<br />

inredning som f<strong>år</strong> tydlig maritim touche.<br />

– vi kommer också att satsa rejält <strong>på</strong> konferensverksamhet,<br />

säger vD Johan Trollnäs.<br />

TEXT KARIN DANIELSSON FOTO GABRIEL BERNDTSSONJohan Trollnäs och Ellinor Thuresson<br />

Upplevelser<br />

Just nu jobbar han med att paketera upplevelser<br />

för gästernas räkning:<br />

– Det finns så många duktiga entreprenörer<br />

som har olika typer av verksamheter här i lysekil,<br />

säger han.<br />

– vi vill gärna samarbeta med dem och erbjuda<br />

v<strong>år</strong>a gäster fiske, kajakpaddling, segling<br />

och andra aktiviteter.<br />

Spa-gäster<br />

Hotellets nästan nya spa-avdelning är också<br />

en pärla som paret Trollnäs och Thuresson<br />

vill förädla:<br />

– Det är kanonfint och självklart helt fritt att<br />

använda för v<strong>år</strong>a gäster.<br />

– Där tror vi det finns potential att öppna upp<br />

även för besökare som inte bor <strong>på</strong> hotellet. vi<br />

håller <strong>på</strong> att titta <strong>på</strong> den biten, säger Johan.<br />

Närproducerat<br />

Matsal och meny är Ellinors huvudansvar<br />

Årets första Styrelsecafé i Lysekil<br />

och ambitionerna där är högt satta:<br />

– Hotel lysekil ska ha ett riktigt bra kök med<br />

havets läckerheter som grundstomme i menyn,<br />

säger hon.<br />

Hon letar efter leverantörer i närområdet:<br />

– Med omtanke om miljön försöker vi att hitta<br />

så mycket som möjligt ekologiskt odlat och<br />

gärna närproducerat, säger hon.<br />

Stora kalas<br />

så här <strong>på</strong> vintertid råder ett relativt lugn <strong>på</strong><br />

Hotel lysekil som ändå har en hel del gäster.<br />

– Många som besöker <strong>företag</strong>en här i lysekil<br />

och en del från båtarna som kommer in till<br />

Preemraff bor hos oss, berättar Johan.<br />

Framöver planerar man för en helt annan <strong>år</strong>etruntverksamhet.<br />

satsningen mot konferenser<br />

är uttalad men även stora kalas som bröllop<br />

och liknande st<strong>år</strong> <strong>på</strong> listan över projekt att<br />

ta tag i.<br />

Torsdag 28 februari kl 16-18 bjuder Styrelseutveckling Fyrbodal in<br />

till <strong>år</strong>ets första Styrelsecafé <strong>på</strong> Swedbank i Lysekil. Rubriken lyder<br />

”Från Atlet till gigant” och det är Marianne Brismar, tidigare vd och<br />

ägare till familje<strong>företag</strong>et Atlet som berättar om den resa som förde<br />

<strong>företag</strong>et till en position <strong>på</strong> den globala arenan.<br />

Medlemmar betalar <strong>10</strong>0 kr, icke medlemmar 200 kronor. Anmäl dig<br />

via www.styrelsefyrbodal.se eller info@styrelsefyrbodal.se<br />

fokusfyrstad 1/2008 25


<strong>Fokus</strong>Fakta:<br />

SÅ ARBETAR VI MED<br />

MILJÖARBETE<br />

<strong>Fokus</strong>fyrstad har gjort nedslag i Fyrstadsregionen och hittat fyra <strong>företag</strong> inom<br />

olika branscher som berättar om sina erfarenheter kring miljöarbete.<br />

TEXT ROBERT SVENSSON<br />

”V<strong>år</strong>a kunder kräver miljövänliga<br />

produkter”<br />

Ultramare aB i Trollhättan utvecklar, tillverkar<br />

och marknadsför ventilationsfilter<br />

som skyddar människor, processer och maskiner.<br />

Företaget har 25 anställda. Kundunderlaget<br />

spänner från kommun, stat, landssting<br />

till större industri<strong>företag</strong>. Ultramare är<br />

miljöcertifierat enligt iso 14001.<br />

– att arbeta för en bättre miljö är naturligt<br />

för oss, eftersom vi tillverkar produkter som<br />

renar luften, säger vd ove Kärrnäs.<br />

Tidigare använde Ultramare plåtramar i sina<br />

<strong>på</strong>sfilterprodukter. idag har man gått över till<br />

plastramar, vilket gör filtren helt brännbara.<br />

vid filtertillverkningen används syntetiskt<br />

material utan kemikalier. vid förbränning av<br />

filtermaterialet bildas vatten och koldioxid.<br />

Ultramare arbetar också med avfallshantering<br />

från produktion och kontor. avfallet<br />

26 fokusfyrstad 1/2008<br />

utgörs av syntetfiber, metall, tunnplast,<br />

papper, wellpapp och trä och sorteras av<br />

avfallsentreprenör.<br />

- att vara miljöcertifierad betyder mycket<br />

för oss. idag ställer i princip alla v<strong>år</strong>a större<br />

kunder krav <strong>på</strong> miljövänliga produkter, säger<br />

ove Kärrnäs och fortsätter:<br />

– Just nu fokuserar vi <strong>på</strong> att få ett lågt tryckfall<br />

<strong>på</strong> v<strong>år</strong>a filter, det är något som v<strong>år</strong>a kunder<br />

efterfrågar. Ett lågt tryckfall gör att en<br />

fläkt inte behöver arbeta så mycket, vilket<br />

sparar energi. vi har tagit fram en filterprototyp<br />

som förhoppningsvis lanseras som ny<br />

produkt i höst.<br />

”Al Gore fick oss att tänka helt om”<br />

cEla Grafiska i vänersborg är ett tryckeri<br />

som utför grafiska tjänster av olika slag. Företaget<br />

har 16 anställda och arbetar mot såväl<br />

kommun/stat/landsting som små och medelstora<br />

<strong>företag</strong>. Joachim Friberg, vd och tf miljö-<br />

ansvarig berättar om <strong>företag</strong>ets miljöarbete.<br />

– i v<strong>år</strong> bransch har miljökrav från kunderna<br />

växt fram. att vara miljöcertifierad och ha<br />

en uttalad miljöpolicy innebär en klar konkurrensfördel<br />

för oss vid upphandlingar. vi<br />

upplevs som ett seriöst <strong>företag</strong>. vi överväger<br />

också att införa svanenmärkning. En symbol<br />

som de flesta känner igen och förknippar<br />

med miljö.<br />

cEla Grafiska har jobbat med slutet kretslopp<br />

av kemikaliehantering och minskade utsläpp.<br />

– idag har vi nästan inga utsläpp. vi arbetar<br />

med tryckmetoden torroffset i stället för<br />

våtoffset, vilket innebär att vi inte använder<br />

någon alkohol i tryckprocessen. Torroffset är<br />

en miljövänlig metod, men dyrare än våtoffset.<br />

Torroffset gör också att personalen vistas<br />

i en mycket bättre arbetsmiljö, berättar<br />

Joachim Friberg.<br />

cEla grafiska fick sitt första miljöcertifikat<br />

iso 14001 <strong>år</strong> 2000, men mycket har hänt sedan<br />

dess. al Gores dokumentärfilm En obekväm<br />

sanning fick Joachim att öppna ögonen.<br />

- Jag insåg att vi behövde revidera hela v<strong>år</strong>t<br />

miljöledningsarbete. vi började helt enkelt<br />

om och tittade bland annat <strong>på</strong> v<strong>år</strong> kemikaliehantering.<br />

Ett annat mål vi har nu är att<br />

minska avvikelser <strong>på</strong> tryckjobb med <strong>10</strong>%.<br />

Alternativa miljöledningssystem<br />

idag finns alternativa ledningssystem till<br />

iso-standarderna. För några <strong>år</strong> sedan startade<br />

organisationen Företagarna ett arbete<br />

med att tolka kraven från iso 9001 och 14001.<br />

arbetet har resulterat i systemet Fr2000 som<br />

innehåller krav <strong>på</strong> ett integrerat ledningssystem<br />

för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning,<br />

hälsa och säkerhet och som kan användas av<br />

alla typer av organisationer.<br />

”Vi införde miljösystemet FR 2000”<br />

Ett av de <strong>företag</strong> som certifierat sig enligt<br />

Fr2000 är köksaffären spisen i Uddevalla. spisen<br />

ing<strong>år</strong> i inköpskedjan Elon med över 130 anslutna<br />

butiker i sverige. lennart Gylfe, ägare<br />

till spisen berättar att det var för cirka fyra <strong>år</strong><br />

sedan som man beslutade att införa Fr 2000.<br />

– vi kände att vi lika gärna kunde vara med<br />

eftersom en del av v<strong>år</strong>a kunder kräver det<br />

och delvis är vi styrda av inköpare med certifieringskrav.<br />

För v<strong>år</strong> verksamhet handlar det<br />

framförallt om hur vi hanterar och tar hand<br />

om t ex vitvaror, emballage och frigolit. Kylskåp<br />

till exempel, körs till Trestadsregionens<br />

avfalls aB i Heljestorp där man tar hand om<br />

freon i kylskåpen.<br />

”Miljödiplomering har passat<br />

oss bra”<br />

rationella städsystem i vänersborg är sedan<br />

Bevingade ord:<br />

snart två <strong>år</strong> tillbaka diplomerade av Göteborgs<br />

stads miljödiplomering. Företaget<br />

har runt 50 anställda och arbetar<br />

med kontors-, butiks-, sjukv<strong>år</strong>ds- och<br />

hotellstädning. Man arbetar även med<br />

utveckling och produktion av städprodukter.<br />

Kunderna är v<strong>år</strong>dcentraler,<br />

större industrier, såväl privata som<br />

kommunala bolag med fokus <strong>på</strong> västra<br />

Götaland och Mälardalsregionen.<br />

- Göteborgs stads miljödiplom har<br />

passat oss bra. Många mindre <strong>företag</strong><br />

har inte råd med ett iso-certifikat.<br />

v<strong>år</strong>t miljödiplom svarar upp mot<br />

iso och vi ser att kunderna godtar<br />

miljödiplomet likaväl som ett iso<br />

certifikat, säger vd Nils Karlsson.<br />

rationella städsystem använder<br />

städkemprodukter som är miljömärkta<br />

med svanen eller Bra miljöval.<br />

Man använder högkoncentrat<br />

i sina medel och blandar <strong>på</strong> plats<br />

vilket innebär låga doseringar<br />

och mindre utsläpp. svensktillverkade<br />

produkter minskar ner<br />

<strong>på</strong> transporterna. Företaget källsorterar<br />

och hjälper sina kunder<br />

med avfallshantering.<br />

– all personal f<strong>år</strong> utbildning<br />

och har idag en större förståelse<br />

för hur miljön <strong>på</strong>verkas. Många<br />

av v<strong>år</strong>a kunder efterfrågar miljöpolicy,<br />

så det är helt klart en<br />

konkurrrensfördel för oss.<br />

En bil kommer<br />

sällan ensam.<br />

Slipp bilkön. Ta flyget istället – den snabbaste vägen från Trollhättan till Arlanda/Bromma. Kom hem samma dag.<br />

Läs mer om<br />

miljöarbete<br />

4 ISO 14001. ing<strong>år</strong> som en del i den internationella<br />

standarden iso 14000-serien som<br />

fungerar som hjälpmedel för att utveckla ett<br />

effektivt system för ledning och styrning av<br />

miljöfrågor i ett <strong>företag</strong> eller en organisation.<br />

läs mer <strong>på</strong> www.sis.se<br />

4 www.miljobron.se - ideell organisation som<br />

hjälper <strong>företag</strong> att komma igång med miljöarbete.<br />

Driver studentprojekt med syfte att<br />

skapa kontakter mellan näringsliv och<br />

studenter. Har bl a hjälpt cEla Grafiska.<br />

www.fr2000.org alternativ till bland annat<br />

iso 14001.<br />

4 www.miljo.goteborg.se Miljödiplomering,<br />

alternativ till iso 14001. Har idag inga avtal<br />

med kommuner inom Fyrstad, men kan<br />

miljödiplomera <strong>företag</strong> som har någon<br />

koppling till Göteborg.<br />

4 www.svenskmiljobas.se<br />

4 www.godaexempel.nu<br />

4 www.certifiering.nu<br />

De billigaste biljetterna<br />

bokar du själv <strong>på</strong> internet<br />

www.fyrstadsflyget.se<br />

www.goldenair.se<br />

www.skyways.se<br />

Telefonbokning 0520-825 00<br />

P<br />

Zebra Reklambyrå<br />

fokusfyrstad 1/2008 27


Jubileumserbjudande!<br />

20 % rabatt <strong>på</strong> Café Bar Arena*<br />

Café Bar Arena laddas med både<br />

hela, rostade bönor och bryggmalet<br />

kaffe. Nu behöver du<br />

aldrig mer kompromissa om<br />

smak och kvalitet, oavsett<br />

om du suktar efter en slät<br />

kopp svart <strong>på</strong> morgonen,<br />

äkta espresso efter lunch,<br />

eller riktigt cappuccino till<br />

eftermiddagsfi kat.<br />

28 fokusfyrstad 1/2008<br />

020-170 80 70 070-659 40 90 www.cafebar.se<br />

Hyr hos Akelius<br />

Butiks- och kontorslokaler <strong>på</strong> attraktiva<br />

adresser i centrala Trollhättan och Lysekil.<br />

0520-890 40<br />

Sitter du i en dåligt anpassad lokal?<br />

Kontakta oss, det kan löna sig.<br />

www.akelius.se<br />

Tipsa oss!<br />

Har du tips <strong>på</strong> spännande <strong>företag</strong> i Fyrstadsregionen<br />

som är intressanta att läsa om?<br />

Tipsa oss <strong>på</strong> redaktionen@fokusfyrstad.se<br />

eller ring 0520-42 83 30.<br />

Festtält • Bord • Stolar • Bänkset • Ståbord<br />

Bröllopstält Valfria färger<br />

<strong>10</strong>00-tals m² Komplett inredning<br />

Företagare! Stöd de lokala idrottsföreningarna<br />

i Trollhättan och Vänersborg.<br />

Tillsammans<br />

blir vi vinnare!<br />

Nu f<strong>år</strong> även <strong>företag</strong> möjlighet att köpa<br />

toalett- och hushållspapper genom<br />

v<strong>år</strong>a föreningar.<br />

BARA FÖRDELAR!<br />

4 Teckna ett abonnemang <strong>på</strong> papper<br />

till ett konkurrenskraftigt pris<br />

(baserat <strong>på</strong> <strong>företag</strong>ets förbrukning)<br />

4 Välj mellan kvalitetspapprena Lambi<br />

och Serla – miljömärkta med Svanen<br />

4 40% av inköpssumman g<strong>år</strong> tillbaka<br />

till idrottsföreningarna<br />

4 Pappret levereras fritt till <strong>företag</strong><br />

i Trollhättan och Vänersborg<br />

4 Faktura med bet.villkor <strong>10</strong> dagar netto<br />

4 Full returrätt om ni inte är nöjda<br />

4 Abonnemanget g<strong>år</strong> när som helst att<br />

ändra eller säga upp<br />

www.sportrullen.se<br />

tel 0762-95 87 28<br />

Tack för ert stöd!<br />

V<strong>år</strong>a topptält<br />

www.rentatent.se<br />

<br />

i fokus<br />

Namn: Britt-Marie Haglund<br />

Britt-Marie Haglund är små<strong>företag</strong>are, men det<br />

är det kanske inte så många som vet!<br />

sedan 1999 driver hon Ekonomifokus aB och<br />

har flera tunga uppdrag, inte minst som<br />

verksamhetsansvarig för Ny<strong>företag</strong>arcentrum<br />

väst och projektledare för flera <strong>företag</strong>sutvecklingsprojekt.<br />

TEXT & FOTO ANN PALMNÄS<br />

Hon är också ordförande i Företagarna i Trollhättan<br />

och huvudman i sparbanksstiftelsen<br />

väst. Hon har också ett antal styrelseuppdrag,<br />

bland annat för länsförsäkringar.<br />

– Jag har varit näringslivs- och samhällsintresserad<br />

hela mitt verksamma liv, säger<br />

Britt-Marie.<br />

Detta intresse blir mycket tydligt när vi<br />

backar i tiden och ser att hon varit med och<br />

startat upp både Ny<strong>företag</strong>arcentrum och<br />

styrelseutveckling Fyrbodal, samt varit ordförande<br />

i Drivhuset, president och skattmästare<br />

i rotary, revisor för stiftelsen Kvinnor<br />

Kan och Kontorschef för Föreningsbanken.<br />

– Jag var med när vi slog ihop Föreningsbanken<br />

med sparbanken till det som idag heter<br />

swedbank. Två olika kulturer slogs samman<br />

och vi minskade personalstyrkan. Det var<br />

en mycket stor förändringsprocess, berättar<br />

Britt-Marie.<br />

– Efter många lärorika och intressanta <strong>år</strong><br />

kände jag dock att jag var färdig med det och<br />

ville prova <strong>på</strong> något nytt. Jag var nyfiken <strong>på</strong><br />

att starta något eget och 1999 föddes Ekonomifokus,<br />

fortsätter Britt-Marie.<br />

att vara med och utveckla och utvecklas tillsammans<br />

med andra är en viktig drivkraft<br />

för Britt-Marie:<br />

– Jag vill verkligen arbeta tillsammans med<br />

andra och fylla <strong>på</strong> med ny kunskap hela tiden,<br />

så jag har inga planer <strong>på</strong> att gå hem och<br />

sätta mig vid köksbordet… Det passar inte<br />

mig!<br />

Nej, det blir inga längre stunder vid köksbordet<br />

i strömslund i Trollhättan, även om det är<br />

där många <strong>företag</strong>arfrågor dryftas med maken,<br />

som också är <strong>företag</strong>are sedan många<br />

<strong>år</strong>. De g<strong>år</strong> hellre ut <strong>på</strong> långpromenader längs<br />

sp<strong>år</strong>en vid skidstugan eller längs strandpromenaden<br />

vid älven.<br />

De jobbar båda h<strong>år</strong>t, men varvar ned då och<br />

då genom att resa. varmast om hjärtat ligger<br />

kanske cavallino i italien, dit de återkommer<br />

gång <strong>på</strong> gång.<br />

– vi har rest dit under många somrar och<br />

träffar ett gäng mycket trevliga människor.<br />

De nu vuxna barnen har varit med <strong>på</strong> många<br />

resor och dottern bodde i italien i många <strong>år</strong>.<br />

Nu bor både dottern och sonen i Göteborg.<br />

– Det är skönt att de bor såpass nära som i<br />

Göteborg. De bor nära varandra också och<br />

det känns jättebra, avslutar Britt-Marie.<br />

Britt-Marie väljer<br />

siffror eller ord?<br />

läsa bok eller lyssna <strong>på</strong> bok?<br />

Havet eller poolen?<br />

Längdskidor eller slalom?<br />

fokusfyrstad 1/2008 29


Ordet är fritt<br />

sju steg till ett bättre <strong>företag</strong>sklimat<br />

Framgångsrika <strong>företag</strong> är en förutsättning för<br />

tillväxt och välstånd. och en förutsättning för<br />

framgångsrika <strong>företag</strong> är ett gott <strong>företag</strong>sklimat.<br />

Det gäller både lokalt och nationellt. ska vi<br />

vara med i den globala konkurrensen krävs ett<br />

<strong>företag</strong>sklimat i världsklass!<br />

De lokala faktorerna spelar större roll än vad många<br />

tror. Där klimatet är bra frodas <strong>företag</strong>samhet,<br />

idéer förverkligas och arbetstillfällen skapas. Det<br />

är därför som svenskt Näringsliv aktivt arbetar för<br />

att förbättra klimatet i alla sveriges 290 kommuner.<br />

Efter att i tio <strong>år</strong> arbetat med frågorna kan jag<br />

konstatera att ambitionsnivån är hög och mycket<br />

har också blivit bättre. Fler och fler inser, både<br />

politiker och <strong>företag</strong>are, att många frågor äger<br />

man lokalt. Då g<strong>år</strong> frågorna också oftast snabbare<br />

att ta itu med. Naturligtvis finns det områden<br />

som ligger utanför lokalpolitikens förmåga och<br />

resurser. Exempelvis kan det röra sig om diverse<br />

skattefrågor och stora infrastruktursatsningar.<br />

Dessa frågor f<strong>år</strong> däremot inte bli en ursäkt för<br />

att inte sätta igång med områden man de facto<br />

kan göra själv lokalt eller för all del också <strong>på</strong><br />

30 fokusfyrstad 1/2008<br />

regionnivå. att förbättra <strong>företag</strong>sklimatet är med<br />

andra ord inget enfrågeproblem utan det handlar<br />

om att göra mycket samtidigt.<br />

Det finns en rad konkreta åtgärder som kommuner<br />

kan vidta för att förbättra <strong>företag</strong>sklimatet.<br />

Här är några exempel som många <strong>företag</strong>are<br />

efterlyser i svenskt Näringslivs undersökningar:<br />

1. se till att kommunpolitiker och -tjänstemän<br />

oftare träffar <strong>företag</strong>are i deras vardagsmiljö.<br />

2. Ta bort onödiga regler och förenkla krångliga<br />

3. avveckla kommunal verksamhet som <strong>på</strong> ett<br />

osunt sätt konkurrerar med privata <strong>företag</strong><br />

4. inrätta en kontaktpunkt för <strong>företag</strong>ens kontakter<br />

med kommunen, en Företagslots eller<br />

”one stop shop”<br />

5. Förkorta handläggningstiderna för kommunala<br />

tillstånd<br />

6. lägg ut mer kommunal verksamhet <strong>på</strong><br />

entreprenad<br />

7. Förbättra samverkan mellan utbildningsväsende<br />

och <strong>företag</strong><br />

att skapa ett gott <strong>företag</strong>sklimat är minst lika<br />

mycket en uppgift för <strong>företag</strong>en själva. Jag har<br />

noterat att flera kommuner som rankas högt avseende<br />

<strong>företag</strong>sklimatet har starka nätverk <strong>företag</strong>are<br />

emellan. Det är heller inte så enkelt som<br />

att avdela en speciell kommunal tjänsteman för<br />

uppgiften och därmed stilla samvetet. Det är<br />

minst lika viktigt att hela förvaltningsapparaten<br />

fungerar effektivt. och inte minst attityderna hos<br />

kommuninnevånarna i övrigt. Företagsklimatet är<br />

nämligen något så unikt som ett allmänintresse!<br />

Kenneth Krantz<br />

Regionchef, Svenskt Näringsliv<br />

Du vet väl att du kan ladda ner och läsa <strong>Fokus</strong>Fyrstad <strong>på</strong> datorn också?<br />

www.fokusfyrstad.se<br />

i vimlet<br />

Åse Olsson, Projektbolaget, Gunnar<br />

Peterson, Högskolan väst och<br />

Gunnar Johansson, vänersborgsbostäder<br />

samspråkar.<br />

Nätverksmöte hos Handelskammaren<br />

Den 17 januari gästade Mikael rasumsson, varuhuschef <strong>på</strong> iKEa Bäckebol,<br />

västsvenska industri- och handelskammaren. Han berättade om iKEa:s framgångsrecept<br />

gav en inblick i hur han som ledare f<strong>år</strong> sina medarbetare att trivas<br />

och prestera sitt bästa, allt enligt iKEa:s ledarfilosofi.<br />

Erik Karlsson, Binar Elektronik,<br />

Karin Jansson, Empir, Stefan<br />

Widlunc, Handelsbanken, Mari Olbin<br />

Janson, Bohusbanken minglar<br />

och avnjuter lunchen.<br />

Camilla Sandberg och Torbjörn<br />

Moqvist, kollegor <strong>på</strong> m2 i Uddevalla,<br />

var <strong>på</strong> glatt humör.<br />

Peter Cedergren, carlia Hotell,<br />

Hans Eriksson, Uddevalla Event,<br />

Johan Torge, Torp Köpcentrum<br />

och Dejan Trajkovski, innovatum<br />

science center har trevligt under<br />

lunchen.<br />

Företagarna i Trollhättan och Vänersborg bowlade<br />

Den 24 januari möttes Företagarna i Trollhättan och vänersborg i en stadskamp i<br />

bowling där Trollhättan segrade med knapp marginal och därmed fick ta med sig<br />

swedbanks vandringspris hem till nästa <strong>år</strong>s duell. Under kvällen passade de båda<br />

städernas ledningar <strong>på</strong> att informera om aktulla händelser.<br />

Benny Lundin från Zebra reklambyrå<br />

sitter i styrelsen i Fr Trollhättan<br />

stig-Göran Dennisson lämnade över<br />

pokalen till Trollhättans ordförande<br />

Britt-Marie Haglund.<br />

Pär Löwenlid bowlade tillsammans<br />

med Gert-Inge Andersson.<br />

Lennart Karlsson från Blomhuset i<br />

Trollhättan.<br />

Skydda dina idéer och tjäna <strong>på</strong> det!<br />

Christer Zetterberg från vänersborgs<br />

kommun.<br />

Allan Ekman från E.r.G.<br />

rekam&information i Trollhättan<br />

så var temat <strong>på</strong> nummer fyra i alMi Företagspartner västs seminarieserie för små<br />

<strong>företag</strong>. Patent, varumärken och designskydd var några av de saker som Bo Hallgren<br />

från Prv Patent- och registreringsverket tog upp.<br />

VIMMELFOTOGRAF JaN PETTErssoN<br />

Göran Johansson från Företagsjuristen<br />

Lena Bergstrand från Nautic Konferensaktiviteter<br />

Bo Hallgren från Prv delade<br />

med sig av digra erfarenheter<br />

i vimlet<br />

VIMMELFOTOGRAF JaN PETTErssoN<br />

Rune Karlsson från vänersborg.<br />

Lars-Göran Ljunggren från vänersborgs<br />

kommun.<br />

Mikael Sahlgren från Msi Teknik Pelle Bergwall från Kon-Tiki<br />

nästa nummer av <strong>Fokus</strong>Fyrstad kommer 19 mars<br />

Hör gärna av dig till oss med tips <strong>på</strong> tel 0520-42 83 30 eller e-post redaktionen@fokusfyrstad.se<br />

fokusfyrstad 1/2008 31


Välkommen med din konferens!<br />

Hos oss <strong>på</strong> Folkets Hus i Vänersborg kan du jobba i en vacker<br />

och inspirerande miljö.<br />

Vi har även plats för förenings- och personalfester, bröllop<br />

och andra festligheter.<br />

Ring 0521-57 57 50 för bokning och mer information.<br />

<strong>Kungsgatan</strong> 15, Vänersborg. Tel 0521-57 57 50<br />

www.folketshusvanersborg.se<br />

Riverside<br />

– en oas för kreativa möten!<br />

Mitt i Uddevalla ligger en spännande hotell-<br />

och konferensanläggning där v<strong>år</strong>a gästers<br />

helhetsupplevelse är v<strong>år</strong>t fokus och kvalitet<br />

v<strong>år</strong>t honnörsord.<br />

V<strong>år</strong>a konferenslokaler, i varierande storlekar,<br />

erbjuder all teknik och service som krävs.<br />

När arbetet är klart avnjuter ni kulinariska måltider<br />

i v<strong>år</strong> restaurang där närproducerade<br />

råvaror är viktiga ingredienser. Vilar ut gör ni<br />

i v<strong>år</strong>a fräscha hotellrum.<br />

Runt omkring i v<strong>år</strong> vackra omgivning finns<br />

många möjligheter till rekreation, äventyr och<br />

upplevelser som vi gärna hjälper er att arrangera!<br />

Vi erbjuder en oas för kreativa möten! För mer<br />

information och bokning, ring 0522-320 80.<br />

Hjärtligt välkomna till oss <strong>på</strong> Riverside!<br />

Frederick Matsson Jan Tornberg<br />

PS! Boka ett konferenspaket med<br />

övernattning nu så bjuder vi er <strong>på</strong><br />

en öl- eller vinprovning i samband<br />

med konferensen!<br />

KONFERENSPAKET<br />

I priset ing<strong>år</strong>: konferenslokal, godis,<br />

frukt, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika,<br />

gym och övernattning<br />

med del i dubbelrum inkl frukost<br />

1395:-<br />

per person exkl moms. Enkelrumstillägg 180:-<br />

PROVA-PÅ-ERBJUDANDE!<br />

För er som ännu inte upptäckt oss erbjuder vi<br />

under v<strong>år</strong>en 25% rabatt<br />

<strong>på</strong> v<strong>år</strong>a konferenspaket 25%<br />

Museigatan 2, Uddevalla. Tel 0522-320 80. www.gastronomiriverside.se, www.hotelriverside.nu<br />

32 fokusfyrstad 1/2008<br />

Laserskärning • Stansning<br />

Bockning • Svetsning • Montering<br />

Vi ombesörjer all ytbehandling<br />

Korta ledtider - Säkra leveranser<br />

Välkommen med din förfrågan<br />

Kvänums PlåtTeknik • Tegelbruksgatan • S 535 30 KVÄNUM<br />

Tel. +46 (0)512-79 79 90 • Fax. +46 (0) 512-79 79 99<br />

E-mail: info@kvanumsplatteknik.se www.kvanumsplatteknik.se<br />

Välkommen in i 73:an<br />

Här huserar bland annat Innovatum Teknikparks Projektarena,<br />

Högskolan <strong>Väst</strong>, Saab Automobile och Volvo Aero.<br />

Tillsammans driver vi Produktionstekniskt Centrum, dit du som<br />

<strong>företag</strong>are är välkommen för att få flow i ditt utvecklingsarbete.<br />

Vi erbjuder metoder för samverkan och en utrustningspark i<br />

världsklass.<br />

Välkommen med dina idéer, börja <strong>på</strong> www.innovatum.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!