30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

14<br />

TRÄFF 4<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Vilken bild ger jag till värld och kunder?<br />

Vilken bild ger mitt och andras presentationsmaterial<br />

av mig och mitt företag?<br />

• Vad är bra – vad kan bli bättre?<br />

• Vad är direkt dåligt?<br />

• Lyft fram det som är bra. Tycker alla det?<br />

• Tala om vilka tankar och vilket budskap man får.<br />

Offerter och fakturor<br />

• Hur ser mina offerter ut?<br />

• Mina fakturor?<br />

• Hur skriver jag en offert? Tydlighet och bekräftelse.<br />

• Hur fort fakturerar jag?<br />

• Vad kostar det företaget om jag inte fakturerar<br />

först efter en månad? I kronor och i företagets<br />

image.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Nyckelbegrepp<br />

3-delsregeln, ideella kvoten (kapitel 5, 6, 7).<br />

Något som kan förstärka om du tycker det är svårt<br />

att ta betalt är om du också har svårt med den rent<br />

praktiska delen som till exempel en offert och en faktura.<br />

Andra kan tycka att det låter konstigt att man<br />

inte som företagare har självklar kläm på sådana<br />

saker. Men vi har alla våra brister ... Och en väg att<br />

förbättra sig är ju att gå med i en cirkel som denna!<br />

Gör förfrågningar till varandra och skriv offerter –<br />

och kommentera. Finns allt med; om vad som gäller<br />

om någon blir sjuk eller något annat oförutsett inträffar?<br />

Fråga varandra om hur fort ni fakturerar.<br />

Har du en tydlig offert att utgå från är det ju lättare<br />

att direkt skicka en faktura utifrån vad som står där.<br />

För att själv få en inre känsla för företagspengar, gå<br />

igenom 3-delsreglen. Som tjänsteföretagare utan anställda<br />

behöver du ha in 2–3 gånger så mycket som<br />

en anställd har i nettolön. Det är bra att ha i ryggmärgen.<br />

Säljer du varor och har kostnader för verktyg och<br />

lager ska det dessutom finnas kostnadstäckning för<br />

detta.<br />

Ett annat tips att tänka på är den ideella kvoten.<br />

Som företagare kan du få förfrågan att ingå i många<br />

olika ideella sammanhang eller ”bara” delta i olika<br />

aktiviteter som sker på odebiterbar tid. Självklart är<br />

det bra att ingå i olika sociala sammanhang och nätverk.<br />

Men som företagare måste du också väga hur<br />

mycket tid och kraft och ekonomi detta tar.<br />

Synliggör era ideella kvoter! Berätta om allt ni gör<br />

på odebiterbar tid. Fundera över balansen mot det<br />

som är ert ”riktiga” arbete. Det är förstås lika fel<br />

att ha alltför mycket ideell tid som ingen alls. Att ha<br />

begreppet ideell tid med sig kan underlätta när du<br />

får ännu en förfrågan att vara med någonstans eller<br />

att göra något utan ersättning. Hellre än att svara ja<br />

eller nej kan du hänvisa till att ens ideella kvot ”tyvärr<br />

redan är uppfylld” – för just det här året, eller<br />

två år framåt eller annan tid som du väljer.<br />

Inför nästa träff:<br />

Konsten att se<br />

Vad händer om det inte går som du vill och hoppas?<br />

Vad händer om det lyckas och går över förväntan?!<br />

Vad har du för beredskapsplaner?<br />

Tänk över och skriv ner – olika scenarier och<br />

konsekvenser.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!