Närvarande: Marina Widén, Pontus Johansson ... - Fältbiologerna

faltbiologerna.se

Närvarande: Marina Widén, Pontus Johansson ... - Fältbiologerna

STYRELSEMÖTE Fältbiologerna

Snesudden, Lappland Protokoll

2012/08/06-09 Protokoll Nr 698/ 2011-2012:22

Uppdrog Andreas att kolla upp när stoppdatum samt lanseringsdatum för nästa

Fältbiologen är.

Uppdrog Salomon och Lovisa att vara ansvariga för ett RÅM utskick i augusti/september.

Uppdrog Marina att fråga John om han har tänkt söka pengar från Svenskt Friluftsliv senast

31 september till MPN 2013.

Uppdrog Marina att kolla med Skåne och SUG hur det går att fixa DÅM samt hur mycket de

beräknar söka i distriktsbidrag.

§7 Kansli och anställda

Rapportering angående hur det går med Adam och det tillfälliga anställdaansvaret plus

löneförhöjningar.

Uppdrog Lovisa att maila protokollet från Snesuddenstym till Adam.

Uppdrog Lovisa att höra av sig till kanslisterna och bestämma en tid för

telefonkorrespondens, samt ringa upp dem en gång i veckan på den avtalade tiden.

Uppdrog Marina att maila Adam angående löneförhandlingar i oktober.

§8 Nedläggning av klubbar

Vi diskuterade utifrån det underlag Lovisa tagit fram vilka klubbar vi vill lägga ner innan

verksamhetsårets slut. Det pratades lite extra om Borås vs FBI och om vi ska satsa på en

klubb eller ha kvar båda. Vi kom fram till att FBI är ganska beroende av utbildningen på

Bäckängsgymnasiet och ville kolla upp dess framtid innan vi tog något beslut. Vi ville inte

heller lägga ner Malmö då vi tror att de har potential att starta det närmaste.

Beslutade att lägga ner Arvika Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Kalmar-Ölands Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Pekings Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Skattungbyns Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Skövde Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Färnebologerna.

Uppdrog Pontus att kolla upp om programmet Adventure på Bäckängsgymnasiet kommer

läggas ner.

Uppdrog Marina att ringa August och fråga om det är okej att lägga ner Bromma, NOG och

Norrort.

Uppdrog Lovisa att meddela Linnéa vilka klubbar som vi beslutat att lägga ner.

§9 Uppstart av klubbar

Under Naturskyddsföreningens riksstämma var det flera som var på oss om att starta upp

klubbar i orter där det finns många ungdomar. Hur vi kan gå vidare från detta är tex att höra

av sig till de Naturskyddsföreningskretsar det handlar om och försöka få kontakt med

ungdomarna i fråga.

Uppdrog Sara och Salomon att hjälpa till att starta upp Åtvidaberg Fältbiologer.

Uppdrog Pontus att ta kontakt med SNF i Falkenberg och Halmstad och höra om de har

ungdomar som är intresserade av att bilda en fältbiologklubb.

§10 Budget

Vi kollade över Lovisas förslag på budget och gick igenom vissa specifika poster där vi ville

diskutera vad vi skulle lägga pengar på och hur mycket. Vi pratade mycket om kostnader för

värvning, utåtriktad verksamhet och introkurs.

Uppdrog Lovisa att fråga Linnéa om hur nedläggningen av BÖS gick till samt om deras

nedläggningsprotokoll.

2 av 5 Justeras:

More magazines by this user
Similar magazines