kovara marksista kurdî kovara marksista kurdî

rojbas2.files.wordpress.com

kovara marksista kurdî kovara marksista kurdî

ser dîrok û zmanê Rur_

dî dixebite,dibe doçent,rêzmanekî

kurdî

pêk tîne û lêgerîneye

ke kurt liser " Pirsa

derheqa feodalîzma na.

va Kurda de" derdixe.

Lê bêgûman yê ku na

vê Ereb Şemo li derva.

yî cemaeta Kurdayî

Sovyetiyê belav kiriye

xebata wî ya wêjeyî

(edebî) ye,romanên

wî nin.Di van romanan

de jî ya pêşîn,Şivanê

Kurd ji hemiya bêtir

nav daye.Ew liser jiyana

Ereb Şemo,zarot_i

ya wî,jiyana koçerên

Kurdên wê demê ye û

di sala 1935 an çapbû

yeDi eynî salê de ŞT

vanê Kurd bi zmanê fcu

sî û gurcî û dûre bT

gellek zmanên din de_r

tê û Ereb Şemo navdar

dike.

Derî Şivanê Şivanê Kurd,Ereb

Şemo hin romanên

din jî afirandiye.

More magazines by this user
Similar magazines