nonhodgkin_lenfoma

hekimforumu

nonhodgkin_lenfoma

Yukarıda yer alan non-Hodgkin lenfoma (NHL) subtipleri A ve B yüzdeleri yaklaşık değerlerdir; NHL

subtiplerinin relatif dağılımı hakkında bir fikir vermektedirler. İmmün yetmezlikle ilişkili

lenfoproliferatif bozukluklar total NHL vakalarının küçük bir yüzdesinden sorumludur.

Tablo 1. Bu tablo Dünya Sağlık Örgütü Tümör Klasifikasyonu: Hematopoietik ve Lenfoid Hastalık

Tümörleri başlağında yer alan bilgilere dayanmaktadır. Bazı subtiplerin isimleri (ör. folliküler, mantle

hücreli ve marjinal zon lenfoma) lenfomanın orijin aldığı spesifik normal lenf nodu alanlarının

isimleriyle (“follikül”, “mantle” ve “marjinal” zonlar) ilişkilidir.

Agresif ve Sessiz Non-Hodgkin Lenfoma. Onkologlar (kanser uzmanları) hastalığın ne kadar hızlı veya

ne kadar yavaş ilerlediğine bakarak 30’dan fazla NHL subtipi belirlemişlerdir (bakınız Tablo 2).

Tablo 2. Agresif ve Sessiz Subtip Örnekleri

Agresif Subtipler

Agresif Subtipler

Amerika Birleşik Devletlerinde vakaların

yaklaşık %60’ını oluşturan hızlı ilerleyen

veya yüksek evreli NHL. Diffüz büyük Bhücreli

lenfoma (DBBHL) en yaygın

agresif NHL tipidir.

Hastalık tanımları ve tedavi için bakınız

sayfa 11-25.

• Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma

• Mantle Hücreli Lenfoma

• Burkitt Lenfoma*

• Santral Sinir Sistemi Lenfoma

• AIDS’le-ilişkili Lenfoma*

• Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma

• Akut Erişkin T-Hücreli Lenfoma

• Lenfoblastik Lenfoma*

* Burkitt lenfoma, AIDS’le-ilişkili

lenfoma ve lenfoblastik lenfoma

“yüksek derecede agresif subtipler”

olarak kategorize edilmektedir.

Sessiz Subtipler

Amerika Birleşik Devletlerinde vakaların

yaklaşık %40’ını oluşturan yavaş

ilerleyen veya düşük evreli NHL.

Folliküler lenfoma (FL) en yaygın sessiz

NHL tipidir. Hastalık tanımları ve tedavi

için bakınız sayfa 11-25.

• Folliküler Lenfoma

• Mukozayla-İlişkili Lenfoid Doku

(MALT) Lenfoma

• Küçük Hücreli Lenfositik Lenfoma

(SLL)/Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

• Lenfoplazmasitik Lenfoma-

Waldenström Makroglobulinemi

• Kutanöz T-Hücreli Lenfoma (Mycosis

Fungoides ve Sézary Sendromu)

• Nodal Marjinal Zon B-Hücreli

Lenfoma

Tablo 2. Bu tabloda bazı agresif ve sessiz NHL subtipleri listelenmektedir. Buna ilaveten bazı

hastalarda agresif ve sessiz ilerlemenin ortasında bir hıza sahip “orta evrede” hastalık olduğu kabul

edilmektedir. Ayrıca bazı sessiz NHL vakaları agresif NHL’ye “dönüşmektedir”.

7

Similar magazines