Stratejik Plan - Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı

ordu.meb.gov.tr

Stratejik Plan - Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

T.C.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

ORDU VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2010 – 2014

STRATEJİK PLANI

ORDU – 2009


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere

ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu

ancak bu şekilde olur. Bu zafere ulaşılması için

hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı

bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence

bu programın iki önemli noktası vardır: Sosyal

hayatımızın ihtiyaçlarına uyumlu olması, çağın

gereklerine uygun olmasıdır.

I


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

II


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

III


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ................................................................................................................................................................... 3

GİRİŞ ..................................................................................................................................................................... 5

KISALTMALAR ............................................................................................................................................... 8

TANIMLAR ....................................................................................................................................................... 9

I.BÖLÜM ............................................................................................................................................................. 12

1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ............................................................................................................ 13

1.1. Hazırlık-Analiz Çalışmaları .................................................................................................................. 13

1.2. Stratejik Plan İçerik Oluşturma Süreci ................................................................................................. 14

1.3. Stratejik Planlama Üst Kurulu .............................................................................................................. 14

1.4. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ................................................................................................... 14

1.5. Stratejik Planların Hazırlanmasında İzlenen Yöntem ........................................................................... 15

2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ..................................................................................................................... 16

II. BÖLÜM .......................................................................................................................................................... 21

1.DURUM DEĞERLENDİRME ....................................................................................................................... 22

1.1. KURUM ANALİZİ ................................................................................................................................... 23

1.1.1. İlimize Genel Bakış ........................................................................................................................... 23

1.1.2.Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihsel Gelişimi ...................................................................... 26

1.1.3. Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................... 27

1.1.4. Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Bölümleri/Birimleri ....................................................................... 27

2. PAYDAŞ LİSTESİ .......................................................................................................................................... 30

2.1. PAYDAŞ ANALİZ TABLOSU ................................................................................................................... 30

3. KURUM BİLGİLERİ ..................................................................................................................................... 30

3.1. PERSONEL DURUMU ................................................................................................................................... 31

3.2. ÖĞRENCİ DURUMU VE OKULLAŞMA ORANI ............................................................................................... 32

3.2.1. İlköğretim Bilgileri ......................................................................................................................................... 32

3.2.2. Ortaöğretim Bilgileri ...................................................................................................................................... 35

3.2.3. Özel Eğitim ..................................................................................................................................................... 37

3.2.4.Nüfus ve Öğrenci Hareketleri .......................................................................................................................... 37

3.3. SINAV BAŞARI DURUMLARI ....................................................................................................................... 38

3.3.1. OKS / SBS Durumu ........................................................................................................................... 38

3.3.2. ÖSS Durumu ..................................................................................................................................... 39

3.4. HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİ .................................................................................................................... 39

3.5. HİZMETİÇİ EĞİTİM ...................................................................................................................................... 40

3.6. MESLEKÎ EĞİTİM ........................................................................................................................................ 41

3.6.1. Meslekî Eğitim Merkezi Kursiyer Sayıları ........................................................................................ 41

4. MALÎ KAYNAKLAR ANALİZİ ................................................................................................................... 42

4.1. CARİ ÖDENEKLER ...................................................................................................................................... 43

4.2. İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM FAALİYETLERİ DURUMU......................................... 43

4.3. ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KAYNAK OLARAK ................................................................. 44

5. PAYDAŞ ANALİZİ ........................................................................................................................................ 45

5.1. ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYET VE ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ ........................................................... 45

5.2. HİZMET ALANLAR ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ .................................................................................. 45

5.3. DIŞ PAYDAŞ ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ ............................................................................................ 46

6. GZFT ANALİZİ .............................................................................................................................................. 47

6.1. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER.......................................................................................................................... 47

6.2. FIRSATLARIMIZ VE TEHDİTLERİMİZ ........................................................................................................... 48

III. BÖLÜM ......................................................................................................................................................... 49

GELECEĞE BAKIŞ ........................................................................................................................................... 49

1.1. İlkelerimiz ............................................................................................................................................. 50

IV


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.2. Kurumsal Değerlerimiz ........................................................................................................................ 50

1.3. Misyon .................................................................................................................................................. 51

1.4. Vizyon .................................................................................................................................................. 51

1.5. Varsayımlar .......................................................................................................................................... 52

IV. BÖLÜM ......................................................................................................................................................... 53

1.TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR ......................................................................................................... 53

TEMALAR ...................................................................................................................................................... 54

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................. 55

TEMA I ................................................................................................................................................................ 60

TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ ................................................................................................ 61

TEMA II .............................................................................................................................................................. 79

TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ ................................................................................................. 80

TEMA III ............................................................................................................................................................. 94

TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ ....................................................................................... 95

V.BÖLÜM .......................................................................................................................................................... 103

1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ............................................................................................................. 104

1.1. Ordu İl MEM Performans Programı Hazırlama Uygulama İzleme Ve Değerlendirme Yönergesi .... 104

1.2. Performans Programı Hazırlama-Uygulama- İzleme Ve Değerlendirme Süreci ................................ 105

VI. BÖLÜM ....................................................................................................................................................... 106

EK-1 ................................................................................................................................................................... 107

SONUÇ .......................................................................................................................................................... 107

EK-2 ................................................................................................................................................................... 109

STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU ........................................................................ 109

TABLOLAR

TABLO 1 – STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU ................................................................................................... 14

TABLO 2 – STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYON ÜYELERİ ............................................................................. 14

TABLO 3 – YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................................................................... 16

TABLO 4 – TEŞKİLAT ŞEMASI ................................................................................................................................ 28

TABLO 5 – PAYDAŞ ANALİZ TABLOSU ................................................................................................................... 30

TABLO 6 – TÜRLERE GÖRE KURUM SAYISI ............................................................................................................ 30

TABLO 7 – İLİN MEVCUT PERSONEL DURUMU ....................................................................................................... 31

TABLO 8 – ÖĞRENCİ DURUMU VE OKULLAŞMA ORANI......................................................................................... 32

TABLO 9 – İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL BİLGİ .................................................................................................. 32

TABLO 10 – İLKÖĞRETİM KURUMLARI GENEL ÖĞRENCİ SAYILARI ....................................................................... 34

TABLO 11 – İL GENELİ 1–8 SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ İKİLİ-NORMAL EĞİTİM DURUMU ........................ 35

TABLO 12 – 2007 YILI LİSEYE YENİ KAYIT ORANI ................................................................................................ 35

TABLO 13 – ORTAÖĞRETİM OKULLARININ GENEL DURUMU ................................................................................. 36

TABLO 14 – ÖZEL EĞİTİM GENEL DURUMU ........................................................................................................... 37

TABLO 15 – İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ YILLARA GÖRE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI........ 37

TABLO 16 – OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN BEKLENEN ÖĞRENCİ SAYISI ..................................... 38

TABLO 17 – OKS/SBS BAŞARI DURUMU .............................................................................................................. 38

TABLO 18 – ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANLARI ................................................................................................ 39

TABLO 19 – HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİ ............................................................................................................ 39

TABLO 20 – HİZMET İÇİ EĞİTİM KAPSAMINDA AÇILAN KURSLAR VE SEMİNERLER .............................................. 40

TABLO 21 – MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KURSİYER SAYILARI ............................................................................... 41

TABLO 22 – İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM ........................................... 42

TABLO 23 – CARİ ÖDENEKLER TABLOSU ............................................................................................................... 43

TABLO 24 – ORTAÖĞRETİM ONARIM DURUMU ...................................................................................................... 43

TABLO 25 –YILLARA GÖRE MALİ DURUM............................................................................................................. 44

V


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TABLO 26 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 63

TABLO 27 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 65

TABLO 28 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 65

TABLO 29 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 66

TABLO 30 – STRATEJİK AMAÇ 2 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 68

TABLO 31 – STRATEJİK AMAÇ 2 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 68

TABLO 32 – STRATEJİK AMAÇ 2 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 68

TABLO 33 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 69

TABLO 34 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 70

TABLO 35 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 71

TABLO 36 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 71

TABLO 37 – STRATEJİK AMAÇ 4 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 73

TABLO 38 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 75

TABLO 39 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 75

TABLO 40 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 76

TABLO 41 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 77

TABLO 42 - 2010–2014 YILLARI ARASI POTANSİYEL 4–5 YAŞ ÇOCUK SAYILARI ................................................. 82

TABLO 48 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 83

TABLO 49 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 84

TABLO 50 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 86

TABLO 51 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 86

TABLO 52 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 88

TABLO 53 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 89

TABLO 54 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 89

TABLO 55 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 90

TABLO 56 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 5 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 91

TABLO 57 – STRATEJİK AMAÇ 8 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 92

TABLO 58 – STRATEJİK AMAÇ 8 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 92

TABLO 59 – STRATEJİK AMAÇ 8 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................. 93

TABLO 60 – STRATEJİK AMAÇ 9 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 96

TABLO 61 – STRATEJİK AMAÇ 9 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 97

TABLO 62 – STRATEJİK AMAÇ 10 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ .......................................................... 99

TABLO 63 – STRATEJİK AMAÇ 10 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ .......................................................... 99

TABLO 64 – STRATEJİK AMAÇ 11 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELER ......................................................... 100

TABLO 65 – STRATEJİK AMAÇ 11 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ........................................................ 101

TABLO 66 – STRATEJİK AMAÇ 11– HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ......................................................... 101

TABLO 67 – STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU ........................................................................... 113

GRAFİKLER

GRAFİK 1 – İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ÖĞRENCİ DAĞILIMI ............................................................................. 32

GRAFİK 2 – ORTAÖĞRETİM OKULLARI GENEL ÖĞRENCİ DAĞILIMI ......................................................................... 36

VI


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Günümüzün çağdaş yönetim anlayışı, kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilkelere ve

standartlara kavuşturulması ve belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde yapılan

faaliyetlerin değerlendirilmesini öngörmektedir. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde

stratejik yönetim anlayışı uygulanmaktadır. Ülkemizde de 5018 Sayılı Kamu Mali Y önetimi

ve Kontrol Kanunu ile bütün kurumlarımıza stratejik plan yapma yükümlülüğü

getirilmiştir. Bir kurumun ne yaptığı, varlık nedeni ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri

ortaya koyan bir yönetim tekniği olan stratejik planlama, milli eğitimin amaçlarını,

hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesine yardımcı

olacaktır.

Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları

somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izl eme

ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir

araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama, bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik

kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine

destek olacaktır.

Stratejik plan çalışmaları işletme ya da kurumun sahip olduğu stratejik yönetim anlayışının

bir sonucu olarak karşımıza çıkarken doğal olarak bir süreç şeklinde ele

alınması gereken ve uzun dönemli çaba ve gayret gerektiren çalışmalar olarak düşünülmelidir.

İşte bu bilinç ve anlayışla yola çıkılan stratejik planlama çalışmaları, il

milli eğitim müdürlüğümüzde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile başlamış, en alt

birimden en üst birime kadar tüm birimler kendi stratejik planını yaparak geniş kapsamlı

ve paydaşlarımızdan gelen fikirlerle tüm milli eğitime yayılmıştır.

Hazırlanan stratejik plan, il milli eğitim müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini,

hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik

planın başarıyla uygulanmasında tüm idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük gö-

1


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

revler düşmektedir. Bu planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve planın uygulanması

sürecinde katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim.

Orhan DÜZGÜN

2

Ordu Valisi

ÖNSÖZ

Dünyadaki sürekli değişimin odağında eğitim olduğu ve eğitimin toplumsal öneminin

herkesçe benimsenmesi gerektiği düşünüldüğünde, eğitimde stratejik planlamanın

önemi daha iyi kavranmış olacaktır. Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte asıl olan, bireyin

davranışlarının, toplumsal değerler çerçevesinde yine toplumun beklentileriyle eşleştirilerek

istenilen değişimi gerçekleştirme çabalarıdır. Bu nedenle; eğitim kurumlarının

özellikle de okulların çevre koşullarını inceleyerek değerlendirme yapmaları, çevreye

uyum süreci ile birlikte değişimlere hazır bir alt yapı oluşturarak, toplumun talepleri

ile ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir sentez yaparak, açık ve dışa dönük stratejiler

geliştirmek gerekliliği kaçınılmazdır.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planlama çalışmasına; önce paydaş analizi,

sonra da durum tespiti yapılarak başlanmıştır. Geniş bir katılımla, uzun süren bir çalışma

sonucu SWOT analizi yapılmıştır. Daha sonra SWOT analizleri de dikkate alınarak

stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte kurumun amaçları, hedefleri,

hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuç olarak başarı veya başarısızlığın

göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre

taşıdır, kurumumuzun bugünkü resmidir. Stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl

hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.

Eğitimin yönetimi ve planlanması, bilimsel uygulamalardan ve tecrübelerden güç

alarak gerçekleştirilmelidir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilimiz eğitiminin gelecek

beş yılı modern yönetim uygulamalarının ışığında belirlenmeye çalışıldı.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında stratejik planlamaların önemli

bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda kurumumuzun stratejik planının oluşturulması

ve gerçekleştirilmesinde tüm paydaşlarımızın ve alt birimlerimizin katkıları

olabileceği düşünülerek en üst düzeyde paylaşım ve katılım sağlanmaya çalışılmıştır.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı ,

katılımcı bir yönetim tercihinin ürünüdür.

Stratejik planlama sürecini başlatan yöneticilerimiz ve planlama komisyonunda görev

alan herkesin çok önemli bir iş yaptığı düşüncesindeyim. Fikir, eleştiri ve öneril eriyle

çalışmamıza katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın

başlatılması, şekillenmesinde ve sonuçlandırılmasındaki olağanüstü gayretl eri

nedeniyle Müdür Yardımcımız Sezayi AKARSU başta olmak üzere planlama komisyonu

üyeleri ve tüm idari personele gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerimi sunarım.

SUNUŞ

Stratejik Planlama, bir kurumda görev alan her kademedeki kişilerin katılımını

ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü

teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapı-

cıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol

oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen ya-

nıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:

- Şu anda neredeyiz?

- Nerede olmayı istiyoruz?

- Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

- Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?

- Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik plan-

lama belgesinin içeriğini oluştururlar.

Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik

süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar,

bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi, performans gözlemleme ve ra-

porlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Uygulamada stratejik yönetim olmayabilir,

ancak temel unsurlar arasında güçlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur.

Her şeyden önce stratejik planlama: ilerlemenin en kolay yolu olarak kabul

edilmelidir; ancak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir rol olduğu kabul edilebilinir.

Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır. Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzu-

lanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar.

- Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol

haritası özelliğine sahiptir.

- Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulan-

masına yönelik temel oluşturur.

- Gerekli bir yönetsel araçtır.

3

Nevzat TÜRKKAN

Millî Eğitim Müdürü


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

- Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması iti-

bariyle geleceği de kapsamaktadır.

- Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere

ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek

ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır.

- Paydaş desteği için gereklidir.

- İletişimi teşvik eder.

- Kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışan kurumlar yeni ve süregelen sorum-

lulukları daha düşük maliyetle karşılamaya çalışırlar.

Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama da uzun vadeli bir

yatırımdır. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yü-

kümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidirler.

Birim yöneticilerinin, alt birim yöneticilerinin, paydaşlarımızın görüşleri ve k a-

tılımının sağlandığı bir dizi çalışmada, kendi özgür açıklamaları ve görüşleri doğrultu-

sunda ortaya çıkan ve Ordu Millî Eğitim Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan

bu plan, aynı zamanda bir yol haritasıdır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun

faaliyetleri belirlenmiş olup, olağanüstü bir durum olmadıkça, herkesin üzerinde uzlaş-

tığı bu planın, gerçekleştirilmeleri yönünde kaynaklar seferber edilecektir. Bu çalış-

ma, kurum yönetimi ve çalışanlarının ihtiyacı olan özgüveni kazandıracak, varmak

istediği yeri ve ona ulaşmak için izleyeceği yolu bilmenin rahatlılığını, kararlılığını

sağlayacaktır. Ayrıca Ordu’da ve ülkemizde Millî Eğitim Müdürlüğü’nün tek başına

bir ada olmadığı, küresel, bölgesel ve yerel politikalar, koşullar ve yaptırımların od a-

ğında, tüm bağlantıları, etkileşimlerin içerisinde bulunduğu yerin anlam ve önemini de

gösterecek, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yönetiminin elinde vazgeçilmez belge niteli-

ğiyle, karar süreçlerini geliştirip zenginleştirecektir.

Bir diğer açıdan Plan, bir kurumsal uzlaşma (mutabakat) belgesidir. Bu niteliği

hiç kuşkusuz, kurumun en tepedeki yöneticisinden, tabandaki çalışanına kadar, herke-

sin planla buluşma, benimseme düzeyine doğrudan doğruya bağlı olacaktır.

mıştır.

Millî Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik plan çalışmasında gerçekçilik esas alın-

4

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

ORDU-Kasım 2009


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

GİRİŞ

20. yüzyılın sonlarında küreselleşmeye koşut olarak, kamu yönetiminde bir yeniden

yapılanma sürecine girilmiştir. Bu yapılanmada sosyal refah devleti anlayışından kalan kamusal

mülkiyet ve geniş kamu hizmeti anlayışı terk edilmiştir. Bunun belirgin görünümü, ulusal

endüstrilerin özelleştirilmesi ve özel sektör tarafından üretilmeye ve sunulmaya uygun kamu

hizmetlerinin piyasa koşullarına bırakılmasıdır.

Bir kamu hizmeti mutlaka devlet tarafından yürütülecek nitelikteyse, bu hizmetin kamu

yönetimlerince yürütülmesine devam edilmekle birlikte bu kez, kullanılan kamu kaynaklarının

verimli, tutumlu, vatandaşa (müşteri) dönük ve etkin kullanılması önerilmiştir. Bunun da

ancak işletmecilik ilke ve kurallarının kamu yönetiminde uygulanmasıyla olabileceği öngörülmüştür.

Görevler alanındaki değişimden sonra kamu hizmetlerinin görülmesiyle ilgili bu

düşüncenin gelişmesiyle birlikte kamuda, işletmecilikten gelen stratejik yönetim, toplam kalite,

performans denetimi ve performansa dayalı bütçeleme uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Günümüz dünyasının kamu örgütlerinde temel amaç, topluma en iyi hizmeti en verimli

ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara

ulaşılmasıdır. Bu da ancak çok hızlı değişen dünyada bu değişimlere karşı kamu örgütlerinin

ayak uydurabilmesi için uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve bu uzun dönemli perspektif

ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür. Stratejisi olmayan

bir örgüt, önünü göremeyen ve yönü olmayan örgüttür. Günlük rutin çalışmalar, uygun

ve ahenkli bir hedef oluşturamaz.

Yönetim evrensel bir kavramdır. Önceden ne yapacağının kestirilmesi oldukça zor

olan insanla uğraşır. İnsanın toplumsal yaşama gereği olan diğer kişilerle ilişkilerini, onların

çeşitli etmenler altındaki davranışlarını inceler. Bu anlamda hepimiz birer yönetici sayılırız.

Ustalığımızı, zamanımızı ve faaliyetimizi planlayıp, örgütler, onları yönlendirir ve kontrol

ederiz. Böylece kendimizi yönetiriz. Ana-baba işlerini, ev faaliyetlerini ve çocuklarını yönetirler.

Öğrenciler okulda çeşitli konu ve derslerde başarılı olmak için zamanını kullanmayı

5


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

yönetmek ve denetlemek zorundadır. Daha üst düzeyde ele alınırsa; müdür okulunu, öğretmen

sınıfını, müsteşar bakanlığını, genel müdür şirketini yönetmek zorundadır. Bu çeşitli uğraşlar

farklı alanlara aitmiş gibi görünse de hepsinin ortak yönü, farklı amaçlara yönelik örgütsel

çabanın yönetilmesidir.

Tüm dünyada küreselleşmek, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar, müşteri

beklentilerinin değişmesi vesaire nedenler sonucu ortaya çıkan ve her geçen gün giderek daha

da ezici rekabet karşısında organizasyonlar daha stratejik düşünmek, stratejik planlamaya ve

stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem vermek zorunda kalmışlardır.

Stratejik yönetimin en önemli özelliği, organizasyonun hem kendi durumunu, hem de

organizasyon dışındaki çevrenin analizine imkân tanımasıdır. Kendi içyapısını, sistem ve süreçlerini

tanımayan bir organizasyonun başarıya ulaşması mümkün değildir. Aynı şekilde organizasyon

dışındaki çevrenin de analiz edilmesi gerekir. İç ve dış durum analizi yapıldıktan

sonra organizasyonun vizyon ve misyonu belirlenir; daha sonra da strateji ve aksiyon planları

oluşturulur.

Stratejik yönetim; stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu

nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder. Kuruluşun amaçlarını,

hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir.

Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve

hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere

göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu içerir.

Stratejik yönetim geleceğe yönelik çabalardır. Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade

edilir ve geleceğe dönük çabalar misyonla somutlaştırılır. Örgütün dış çevresinden gelecek

fırsat ve tehditleri bilmesinin yanında kendi gücünün veya zayıf yönlerinin farkında olmasını

da gerektirir.

Stratejik planlama verilere dayanarak örgütün geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunmayı,

çıkabilecek fırsatlar ve tehditlere örgütü hazırlamayı amaçlayan planlamadır. Bu yüzden

stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için örgütün, örgüt çevresinin mevcut fotoğrafının

çok iyi çekilmesi ve örgütün geleceğiyle ilgili kuvvetli öngörülerde bulunulması gereklidir.

Stratejik planların diğer planlardan farkı, bu planların kapsadıkları sürenin daha uzun

olması ve içeriklerinin örgütün stratejisi ile ilişkili olmalarıdır.

Eğitimdeki stratejik planlama süreci de endüstriyel ve ticari örgütlerde yer alan sürecin

bir benzeridir. Misyon, amaç, üstün ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin saptanmasını sağlayan

araçlar eğitimde kullanılabilir. Bu araçların kullanımı kolay ve basit olup etkili sonuçların

alınmasını sağlayan gücünü ise ortak düşünme sürecinden alır.

“Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun

dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları

arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel

ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin bir

şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme so-

6


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

rumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının

politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda

kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel ilkeler olacaktır.”

(Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı)

Günümüz okulları çok yönlü bir çevresel değişme ve dalgalanmayla karşı karşıyadır.

Ekonomide yaşanan sorunların, siyasal uzlaşmazlıkların ve kültürel değişmelerin etkisi okullarda

anında hissedilebilmektedir. Bu etkenlerin okul işleyişi ile aşırı derecede içli dışlı olması,

okulları bir yerden yönlendirilen değil, kendi kendine yönlenebilen kurumlar olma yönünde

zorlamaktadır.

Eğitime olan talep ve arzın içeriği değiştikçe, ister merkezi olsun, ister olmasın ulusal

planlamanın rolü de değişmektedir. Gerçekten geleneksel okul eğitiminde belirleyici rol oynamak

isteyen planlamanın hem anlamı hem de kapsamı değişmiştir. Buna bağlı olarak eğitim

stratejileri de değişmiştir. Bunlar, artık önceden olduğu gibi sistematik, teoriye tutunan, tahmin

edilebilir özelliklere sahip olmayıp, değişim ve toplumun derinliğine incelenmesine ait

etmenlerin bilgisini taşımaktadır. Bu nedenle eğitim planlaması artık geçmişte olduğu gibi

tümden gelen, teorik, analitik ve sonuç çıkaran modellere dayanmamaktadır. Artık ülkemizin

bu hızlı değişim sürecinde ayakta kalabilmesi ve yeni dünya düzeninde gereken yerini alabilmesi

için, eğitimde köklü bir yeniden yapılanma hareketine başlaması gerekmektedir. Bunun

için de eğitimin vizyon, misyon ve temel değerlerinin, kısaca stratejik planlamasının yapılması

gerekmektedir.

Okullar toplumda oluşan kültürel, siyasal, ekonomik ve yönetsel değişikliklerden çok

çabuk etkilenirler. Toplumsal yaşamdaki değişmeler ve teknolojik gelişmeler eğitim sisteminin

değişmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan okullar bulunduğu çevrenin, toplumun

değişimine katkıda da bulunurlar. Eğitim örgütlerinin bu değişimlere cevap verebilmesi stratejik

planlama ile olanaklıdır.

Bu değişimler ve gelişimler ışığında eğitim anlayışı ve eğitim kurumları da aynı çaba

içerisine girmişlerdir. AB süreci ile başlayan köklü değişimler eğitim programına da yansımış

ve geleneksel eğitimden tamamen vazgeçilmiş; eğitim tam anlamıyla işlevsel ve öğrenci merkezli

duruma getirilmiştir.

Yenilenen bu eğitim anlayışı ile birlikte, eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, veli

algılamalarında da devrim niteliğinde değişimler meydana gelmiştir. Okul bilginin verildiği

bir merkez, öğretmen bilgiyi aktaran araç olmaktan çıkmış; okul edinilen bilgilerin paylaşıldığı

sıcak bir ortam, öğretmense bu paylaşımı yapan ve yöneten bir ekip başı durumuna çevrilmiştir.

Bütün bu köklü değişimler okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veli etkileşiminin daha

yoğunluklu olması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Öncelenen ve ötelenen yaklaşımların

keskinliği karşısında diğer bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da

stratejik planlama yapmak, hayati önem taşır hale gelmiştir.

İşimiz eğitim olduğuna göre ve de eğitimin toplumsal öneminin herkesçe benimsenmesi

gereken bir olgu olduğu düşünüldüğünde, eğitimde stratejik planlamanın önemi daha iyi

7


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

kavranmış olacaktır. Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte asıl olan, bireyin davranışlarının, toplumsal

değerler çerçevesinde yine toplumun beklentileriyle eşleştirilerek istenilen değişimi

gerçekleştirmek çabalarıdır. Bu nedenle, eğitim kurumlarının özellikle de okulların çevre koşullarını

inceleyerek değerlendirmeleri ve çevreye uyum süreci ile birlikte değişimlere hazır

bir alt yapı oluşturarak, toplumun talepleri ile ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir sentez yaparak,

açık ve dışa dönük stratejiler geliştirmek gerekliliği kaçınılmazdır.

Bütün bu amaçların kaynaklar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebileceği ve tüm

kaynakların da kıt olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak, kıt kaynakları en etkin, reel ve

ekonomik biçimde kullanabilme yöntem ve organizasyonları başarı ve başarısızlığımızın ölçülebilme

kıstası olarak performansımızı belirleyecektir.

Değişimin ve gelişimin sürekli olduğu ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim

öğretim anlayışını benimseme kararlılığında olan Millî Eğitim Müdürlüğümüz, katılımcı

bir anlayış ile oluşturduğu 2010–2014 dönemini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek

ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu stratejik planın müdürlüğümüzün tüm

sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması

amaçlanmalıdır.

Stratejik planın, müdürlüğümüzün 2010–2014 döneminde potansiyelini harekete geçirme

ve kaynaklarını etkin biçimde kullanma olanağı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Strateji Geliştirme Bölümü

AR-GE Birimi

AB : Avrupa Birliği

KISALTMALAR

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

GZFT : Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı

SPE : Stratejik Planlama Ekibi

STK : Sivil Toplum Kuruluşları

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu

SP : Stratejik Plan

SAM : Stratejik Amaç

SH : Stratejik Hedef

SH : Stratejik Hedef

P.HEDEFİ : Performans Hedefi

F : Faaliyet

P : Proje

8


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

DM : Dolaylı Maliyet

YİBO : Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

EĞT : Eğitim

REH : Rehberlik

MERK : Merkez

İ.O : İlköğretim Okulu

RAM : Rehberlik Araştırma Merkezi

HEM : Halk Eğitimi Merkezi

ZİH. ENG : Zihinsel Engelliler

UYG. OK : Uygulama Okulu

İLSİS : Millî Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi

MEİS : Millî Eğitim Bakanlığı İstatistik Bilgi Yazılımı

SBS : Seviye Belirleme Sınavı(İlköğretim öğrencilerinin seviyelerini belirlemeye

yönelik yapılan sınav)

OKS : Ortaöğretim Kurumları Sınavı

ÖSS : Öğrenci Seçme Sınavı

TANIMLAR

Bütçe: Milli Eğitim Müdürlüğünün, belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerini, tahminleri

ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren belgeyi,

Cari Harcamalar: Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dahil) ile bütçe

Kanunlarıyla belirlenmiş (E Cetveli) asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl veya daha

uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderlerini,

Çevre Değerlendirme: Milli Eğitim Müdürlüğünün, Stratejik Planlama sürecinde etkilendiği

ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesini,

Dolaylı Maliyet: Bir işletmenin ürettiği ürünlere doğrudan doğruya yüklenemeyen

tüm maliyet unsurlarını,

Dolaysız Maliyet: Birim maliyetinin saptanabilmesi amacıyla, bir işletmenin ürettiği

ürünlere doğrudan doğruya yüklenebilen maliyetleri,

Faaliyet Raporu: Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri

faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen Performans

Hedefi ile gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan,

idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren raporu,

Faaliyet ve Projeler: Milli Eğitim Müdürlüğünün, Stratejilerini hayata geçirmelerini

sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini,

9


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Gelir: Genel bütçe ile İl Özel İdaresince sağlanan gelirleri ile % 100 Eğitime Destek

Kampanyası yapılan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet alımları ile diğer

giderleri,

GZFT Analizi; Milli Eğitim Müdürlüğünün, Güçlü ve Zayıf yönlerini, önündeki Fırsat

ve Tehditleri ortaya koyan analizi,

Harcama Birimi: Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçesinde ödenek tahsis edilen ve

harcama yetkisi bulunan birimi,

Hedefler: Milli Eğitim Müdürlüğünün kendi Stratejilerini yaşama geçirmek için kurumca

belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini,

İlke: Bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi

ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde

yol gösteren genel dayanak noktasını,

İnsan Kaynakları Yönetimi: Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan

kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli kullanılması,

Kamu Yönetimi: Kamu gücünü yani egemenlik erkine sahip yönetim sürecini,

Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,

Kurumsal Değer: Bir kurumda var olan yüksek ve olumlu nitelikleri,

Kukla Değişkeni (Dummy variable): Serilerde mevsimsel etkiyi ortadan kaldırmak

veya etkiyi azaltmak için kullanılan istatistiksel yöntemdir,

Likert Ölçeği (Likert Scala) : Bireylerin bir konudaki davranış puanlarını belirlemeyi

sağlayan bir ölçektir. k sayıda sorunun her biri için farklı sayıda seçenekler belirlenir,

Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla

belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak

için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri,

Maliyet: İktisadi anlamda maliyet, satış değeri olan bir mala ya da hizmete sahip olabilmek

için katlanılan ölçülebilir fedakârlıkların toplamını,

Maliyet Tablosu: Gelir tablosunda yer alan satışların maliyetini gösteren tabloyu,

Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan

kişi, grup veya kurumları (yararlanıcılar),

Misyon: Milli Eğitim Müdürlüğünün kendisi için belirlediği temel varlık nedenini ve

görevlerini,

10


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun

çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde

etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumları,

Paydaş Analizi: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleri etkileyen tarafların

görüş ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesini,

Performans: Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği Stratejik Hedeflerine ulaşabilme

derecesini,

Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine

ulaşmak için yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin

(anlaşılır), ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkâr (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara

göre, diğer kurumlara göre vb.) performans düzeylerini,

Performans Göstergesi: Hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki

unsurları,

Performans Kriteri: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu

getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametrelerini,

Politika: Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları,

Strateji: Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu

edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını

gösteren kararlar bütününü,

Stratejik Plan: Millî Eğitim Müdürlüğünün, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel

ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek

yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2010–2014 dönemi kapsayan Planını,

Stratejik Planlama: Millî Eğitim Müdürlüğünün, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına

göre Zayıf ve Güçlü yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri belirlemesi, bunların ışığında

kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere

dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onların sürekli izlemesi sürecini,

Stratejik Yönetim: Bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için etkili

stratejiler geliştirilmesi, bunların planlanması, uygulanması ve kontrolünü,

Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı,

öncesi olmayan temel başlangıç noktasını,

Stratejik Hedefler: Milli Eğitim Müdürlüğünün, Misyonu doğrultusunda belirlenmiş

stratejik önemi olan ölçülebilir alt amaçlarını,

Üst Belge: Plana kaynaklık eden yasal dayanak ve politikaları,

Ürün / Hizmet: Kurumun içinde bulunduğu sektör itibariyle yararlanıcılara yönelik

geliştirdiği ürün veya hizmetleri ifade eder.

11


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

I . B Ö L Ü M

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

VE

SORUMLULUKLAR

12


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama sürecinde, mümkün olan en geniş katılım

sağlanmıştır. Bunun için, değişen çevre koşullarını göz önüne alan müdürlüğümüze bağlı

okul/kurumların katılımıyla Millî Eğitim Müdürlüğünün amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini

ve stratejilerini belirleyen bir yapı oluşturulmuştur. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2010–

2014 stratejik planlama süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar hazırlık, analiz ve stratejik

plan içeriği oluşturma çalışmalarıdır.

1.1. Hazırlık-Analiz Çalışmaları

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 19.06.2006 tarih ve 2006/55

No’lu Genelgesi hükümleri gereği 07.08.2008 tarihinde “Hazırlık Çalışmaları” na başlanmıştır.

Hazırlık çalışmaları kapsamında, stratejik planlama oluşturulurken izlenilecek yöntem ve

ihtiyaçlar belirlenmiş, planlama çalışmalarında sahiplenmenin sağlanması amacıyla stratejik

planlama çalışmaları kurum içerisinde duyurulmuş, çalışmalarda yer alacak ekipleri kurulmuş,

zaman ve faaliyet planları oluşturulmuştur.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yol haritasını şekillendirmek amacıyla, öncelikle “durum

analizi” çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra misyon ve vizyon belirlenmiş, stratejik amaç

ve hedefler oluşturulmuş, faaliyet ve projeler tanımlanarak performans göstergeleri oluşturulmuştur.

Bu süreçte;

� 2007 yılında müdürlüğümüz bünyesinde “Stratejik Planlama Komisyonu” oluşturuldu,

� 2007 yılı Nisan- Aralık döneminde 2010–2014 il stratejik planına veri oluşturabilmek

için tüm okul ve kurumlardan stratejik plan yapmaları istendi,

� 2007 yılı Mayıs ayında Millî Eğitim Müdürlüğünce Bakanlığımıza “Stratejik

Plan Durum Analizi” çalışmalarına esas olmak üzere rapor gönderildi,

� 2007 yılı Kasım ayı itibariyle İl Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik planlamasına

veri sağlayacak paydaş algılarını ölçmek için anket çalışmaları başlatıldı,

� 2007 yılı Kasım ayında “Stratejik Yönetim” konulu makale yarışması yapıldı,

� 2007 yılı Aralık ayında ilçe yöneticilerine Stratejik Planlama seminerleri verildi,

� 2008 yılı Ocak ayında paydaş analiz çalışmaları değerlendirildi.

13


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.2. Stratejik Plan İçerik Oluşturma Süreci:

31 Mart 2008’de Stratejik Plan hazırlamak üzere komisyon kurulmuştur. Bu komisyon

hazırlık aşamasında elde edilen verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmiş, çalışmalarını

yürütürken tamamen ilimize özgün bir plan ortaya çıkarabilmek için çaba gösterilmiştir. Üst

belgelerde yer alan politika ve stratejiler ışığında, alt birimlerden gelen stratejik planlar, paydaş

analiz çalışmaları ve istatistikî verilerden de yararlanılarak stratejik plan taslağı hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslak plan, öneri ve görüşlerini almak üzere paydaşlara sunulmuştur. İnceleme

süreci sonunda alınan paydaş görüşleri, Bakanlığımızın düzenlediği bilgilendirme değerlendirme

toplantıları ve hizmetiçi eğitim seminerleri sonrasında plana son şekli verilmiştir.

1.3. Stratejik Planlama Üst Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ

1 Sezayi AKARSU Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2 Ömer DEMİRÖZ Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İl Millî Eğitim Müdürlüğü

3 Mehmet ARSLAN Millî Eğitim Şube Müdürü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

4 Mithat ÖZTÜRK İlçe Millî Eğitim Müdürü Kabadüz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

5 Yusuf AKARSU İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ulubey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

6 Serkan TERKEŞ Okul Müdürü Ordu Fatih Lisesi

7 Mustafa AKKOZ Okul Müdürü Ordu Başöğretmen İlk Öğretim Okulu

8 Mahmut YILMAZ TKY İl Formatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tablo 1 – Stratejik Planlama Üst Kurulu

1.4. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ

1 Sezayi AKARSU İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2 Yusuf AKARSU İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ulubey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

3

Mustafa AKKOZ Okul Müdürü Başöğretmen İlköğretim Okulu

4 Nihat ÖZTÜRK TKY İl Formatörü Kabadüz Lisesi

5 Mahmut YILMAZ TKY İl Formatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6 Mevlüt ERDEM Okul Geliştirme İl Formatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

7 İlhan ÖZTÜRK AB Projeler İl Koordinatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

8 Cemil

AB Projeler İl Koordinatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

GÜZELOLUK

9 Burhan ÇELİK Okul Geliştirme İl Formatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

10 Tuna ESELİOĞLU Okul Geliştirme İl Formatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

11 Nizam BALAKAR Okul Geliştirme İl Formatörü İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tablo 2 – Stratejik Plan Hazırlama Komisyon Üyeleri

14


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.5. Stratejik Planların Hazırlanmasında İzlenen Yöntem

Stratejik Plan, mevcut durum analizi, paydaş görüş ve önerileri dikkate alınarak titiz

bir çalışma sonunda hazırlanmıştır. Bu çalışmalar yapılırken;

1. Kurumun varoluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlendikten

sonra bağlı kurumlarımızın görüşleri ve önerileri alınarak temalar, temalarımızda yer alan

kısa, orta ve uzun vadede vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaç, hedef ve stratejiler

belirlenmiştir.

a. Kurum içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem

alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

b. Kurum içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla

ilgili olan stratejik amaçlar,

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar

olarak da ele alınmıştır.

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konulmuştur. Hedefler stratejik

amaçla ilgili olarak belirlenmiştir. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi,

zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özellikle dikkat edilmiştir.

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan,

yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlenmiştir. Her bir faaliyet yazılırken; bu

faaliyet “amacımıza ulaştırır mı ?” sorgulaması yapılmıştır.

4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu birimler ve zaman belirtilmiştir.

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans kriterleri tanımlanmıştır.

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak

zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde

beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulundurulmuştur.

7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye;

güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya;

önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmaya çalışılmıştır.

Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğünün

stratejik planını tamamlamak üzere çalışmalar yapılmıştır.

Bilimsel yöntem kullanılarak stratejik yaklaşımlarda ortak hareket etmek üzere, üst

belgelerdeki hedef ve politikalar ışığında, ilimizin genel durumu, ekonomik şartları, doğal

konumu, nüfus hareketleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün maddi kaynakları da dikkate alınarak

önceliklerin belirlenmesi sağlanmıştır.

15


S.

No

Mevzuat Adı

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

İlgili Madde/Maddeleri

1 Anayasa (1982) 42. Madde

2 Millî Eğitim Temel Kanunu (1739) 1–59. Maddeleri

16

Konusu

Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve

Ödevi

Türk Millî Eğitimi’nin Genel

ve Özel Amaçları

3 Eğitim Kanunu (222) 9–3, 53. Maddeleri Zorunlu İlköğretim

4 Devlet Memurları Kanunu (657) 88–89. Maddeleri Görevlendirme

5 İl İdare Kanunu (5442) 21–22. Madde Yönetim ve Yürütme

6

İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve

Tecziyeleri Hakkında Kanun (1702)

7 Mesleki Eğitim Kanunu (3308) 6. Madde

8

9

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

(3797)

İlkokul Öğretmenlerinin Terfi, Taltif Ve

Tecziyeleri Hakkında Kanun (4357)

37. Madde Yönetim ve Yürütme

53. Madde

Yönetim ve Yürütme (Mesleki

Eğitim Kurulunun Oluşumu)

Millî Eğitim Müdürlükleri

Teşkilat Yapısı

3. Madde Yönetim ve Yürütme

10 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982) 5. Madde Bilgi Edinme

11 Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Tüm Maddeleri

Millî Eğitim Müdürlüklerinin

Görev ve Sorumlulukları

Tablo 3 – Yasal Yükümlülükler

Müdürlüğümüz 18.01.1995/22175 sayılı Resmi Gazete ve 13.02.1995/2424 sayılı Tebliğler

Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

doğrultusunda iş ve işlemlerine devam etmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Genel Görevleri:

YÖNETİM HİZMETLERİ

GÖREVLE İLGİLİ

GÖREVLER

BÖLÜM

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine

Tüm Bölümler

verilen görevleri yapmak,

2. Bulunduğu görev alanındaki milli eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren

okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, Tüm Bölümler

olmayanları yetkili makamlara bildirmek,

3. Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

Tüm Bölümler

gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4. Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştı-

Tüm Bölümler

rılmasını sağlamak,

5. Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin

hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların dü- Tüm Bölümler

zenli tutulmasını sağlamak,

Eğitim-Öğretim ve

6. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçle-

Sınav Hizmetleri Börinin

zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

lümü

7. Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini Eğitim-Öğretim ve

sağlamak.

Sınav Hiz. Bölümü


PERSONEL HİZMETLERİ

GÖREVLER

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1. Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel

bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut

öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili

17

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

Özlük Sicil Bölümü,

Eğitim Öğretim ve

Atama Bölümü

makamlara bildirmek,

2. Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin terfi

Özlük ve Sicil Bölümü

edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak,

3. Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dahilinde İnceleme Soruşturma

bulunan cezaları vermek,

ve Değ. Bölümü

4. Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal Özel Öğrt Öğret. Hiz. ve

tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak,

Sos. İşler Bölümü

5. "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini Özel Kalem

zamanında yürütmek,

Özlük ve Sicil Bölümü

6. Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt Özel Kalem, Atama

ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak,

Bölümü Eğitim Öğrt.

7. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin Özel Kalem (İdarecile-

işlemlerden yetkisi dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,

rin)Özlük ve Sicil Böl.

8. Bakanlıkça il emrine atanan öğretmenlerle il içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev Eğitim Öğretim ve

yeri belirleme teklifini Valilik Makamına sunmak,

Atama Bölümü

9. İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne göre

Atama Bölümü

yürütmek,

10. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen il dışı nakil isteme dilekçelerini Bakanlığa Atama Bölümü

göndermek,

Özlük Bölümü

11.Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,

İnceleme Soruşturma

ve Değ.Böl.

12.Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. Özlük ve Sicil Bölümü

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

GÖREVLER

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim

amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,

2. Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk İlke ve İnkılâpları

Tüm Bölümler

doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü,

yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,

Eğitim-Öğretim

3. Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü Ve Güzel Sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından

ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Kültür Bölümü

4. Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi Ar-Ge Bölümü, Eğitimartırmak

için gerekli tedbirleri almak,

Öğretim

5. Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan

korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara

bildirmek,

Eğitim-Öğretim ve

Kültür Bölümü

6. Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici

ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve

verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek,

Ar-Ge Birimi, Eğitim-

Öğretim

7. Danışma ve benzeri kurumların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, Eğitim-Öğretim

8. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini incelettirmek ve yaygın görülen prog- Ar-Ge Birimi, Eğitimramlar

hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak,

Öğretim

9. Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları

tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak.

Eğitim-Öğretim


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

GÖREVLER

1. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin

kurulu hizmetlerini yürütmek, aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında

farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma

imkânı sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer işlemleri yürütmek,

2. Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halkoyunları ve

benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek,

3. Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak

ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak,

4. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,

5. Okullar arası spor, halk oyunları vb. faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ortamın oluşturulması,

ödül ve benzeri ihtiyaçların sağlanması,

6. Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine

ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,

7. Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan

öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek,

8. Halk Eğitimi Merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin

açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması

için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin

belirlenmesine yönelik işleri yapmak.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

GÖREVLER

1. Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına

katılmak, ilgililerle devamlı işbirliği yapmak,

2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan bina,

tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından

yararlanmak,

3. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile 4702 Sayılı Kanunlara göre çıkarılmış diğer mevzuata göre

işleri yürütmek, mesleki eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini

sağlamak,

4. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların

yaygın eğitim yoluyla, genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti

yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,

5. Vatandaşların genel, mesleki ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki

öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette kurs ve seminerler

düzenlemek,

6. Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek,

7. Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında

yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

8. Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak,

9. Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek,

10. Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını; personel, araç, gereç ve benzeri bakımından geliştirilmesini

ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,

11. Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının arttırılması için

tedbirler almak.

18

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Okul İçi Spor ve İzcilik

Bölümü

Okul İçi Spor ve İzcilik

Bölümü

Okul İçi Spor ve İzcilik

Bölümü

Okul İçi Spor ve İzcilik

Bölümü

Okul İçi Spor ve İzcilik

Bölümü

Özlük ve Sicil Bölümü

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü, İnşaat Bölümü

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve

Mesleki Teknik Eğitim

Bölümü

Burslar ve Yurtlar Birimi

Eğitim Öğretim ve Sağlık

İşleri Bölümü

Burslar ve Yurtlar Birimi,

Eğitim Öğretim ve Sağlık

İşleri Bölümü

Burslar ve Yurtlar Birimi,

Eğitim Öğretim ve Sağlık

İşleri Bölümü

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Bölümü

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Bölümü


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

GÖREVLER

1. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin ve kursiyerlerin başarılarının

artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak,

2. Öğrenci disiplin kurullarına gelen olayların tekerrür etmemesi amacıyla,

sebep ve sonuçlarının araştırılmasını sağlamak, bu konuda ilgili

kurumlarla işbirliği yapmak,

3. Özel okul, kurs, dershane, öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlar

açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini

yerine getirmek,

4. Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili çalışma takvimini hazırlamak

ve uygulanmasını sağlamak,

5. Eğitim ve Öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad

verilmesi işlerini yürütmek.

19

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki

Teknik Eğitim Bölümü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri

Bölümü

Özel Öğretim Kurumları Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri

Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri

Bölümü

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

GÖREVLER

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

Özel Eğitim ve Reh-

1. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirler almak,

berlik

Bölümü

Hizmetleri

2. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmi ve özel

okul, kurum ve birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri

Bölümü

3. Özel eğitim; okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri

Bölümü

Özel Eğitim ve Reh-

4. İlkokuldan itibaren öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiberlik

Hizmetleri

rilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,

Bölümü

5. Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve Eğitim Araçları ve

laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait Donatımı Hizmetleri

ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak,

Bölümü

6. Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması

ile ilgili tedbirler almak,

Eğitim Araçları ve

Donatımı Hizmetleri

Bölümü

7. Okul müzelerinin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak, Kültür Bölümü

8. İl'de açılan seminer ve kursların aksaksız yürütülmesi için tedbirler almak, aksaklık- Hizmetiçi Eğitim

ları rapor ile bildirmek,

Bölümü

9. Yurt dışında öğrenim yaparken, yurda dönen ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin

denklik işlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak,

Kültür Bölümü

10. Görev alanında milli eğitim hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından,

ilgili hizmet birimlerinin amacına ve mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,

Tüm Bölümler

11. Öğretim metotlarının uygulanmasında birlik ve beraberliği sağlamak, metotların Program Geliştirme

geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptırmak, sonuçları hakkında ilgili yerlere Bölümü,

bilgi vermek,

Ar-Ge Birimi

Program Geliştirme

12. Görev alanında ölçme ve değerlendirme konularında araştırmalar yapılmasını sağ- Bölümü, Ar-Ge Birilamak,

değerlendirmek, uygulamak ve bu konularda öğretmenlere kurs ve seminerler mi,

düzenlemek.

TEFTİŞ-REHBERLİK-SORUŞTURMA HİZMETLERİ

Hizmet

Bölümü

içi Eğitim

GÖREVLER

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1. Müdürlüğe bağlı okul ve kurumları belli bir plan içinde denetlemek veya denetlenmesini

sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,

2. Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve

yaptırmak,

3. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak

veya uygulanmasını sağlamak,

4. İlköğretim müfettişlerinin çalışmalarını yönetmeliğe uygun olarak yürütmek,

5. İlköğretim müfettişlerinin düzenlediği denetim raporlarını incelemek, değerlendirmek,

6. Soruşturma raporlarını adli, inzibati, mali ve idari yönden değerlendirmek, il milli

eğitim disiplin kuruluna ilişkin işleri yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili

yerlere bildirmek.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

GÖREVLER GÖREVLER

1. Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plan ve programları

düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,

2. Sivil savunma teşkilatı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan

yürütülmesini temin etmek.

20

İnceleme Soruşturma ve

Değerlendirme Bölümü

İnceleme Soruşturma ve

Değerlendirme Bölümü

Hizmetiçi Eğitim Bölümü

İnceleme Soruşturma ve

Değerlendirme Bölümü

İnceleme Soruşturma ve

Değerlendirme Bölümü

İnceleme Soruşturma ve

Değerlendirme Bölümü

Sivil Savunma Bölümü

Sivil Savunma Bölümü

BÜTÇE-YATIRIM HİZMETLERİ

GÖREVLER

GÖREVLE İLGİLİ

BÖLÜM

1. İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Eğitim Araçları Donatım Bölümü

Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde Bütçe ve Muhasebe Bölümü İnşaat

dengeli olarak faydalanmasını sağlamak,

Yatırım ve Tesisleri Bölümü

2. Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım

ve onarım işlerini yürütmek,

İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü

3. Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek

ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,

4. Genel ve özel idare bütçelerinden, Müdürlüğe ayrılan ödeneklerin mevzuata

Bütçe ve Muhasebe Bölümü

uygun olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri

denetlemek,

Bütçe ve Muhasebe Bölümü

5. Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak

hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek,

İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü

6. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek, Bütçe ve Muhasebe Bölümü

7. Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak, Bütçe ve Muhasebe Bölümü

8. Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak, Bütçe ve Muhasebe Bölümü

9. İl'in ilköğretime ilişkin Milli Eğitim bütçesini İl Genel Meclisinin açılmasından

önce hazırlayarak gerekçeleri ile birlikte Valiliğe sunmak,

10. Özel idare bütçesinden Milli Eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneklerin okul

İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü

ve kurumların ihtiyaçları göz önünde tutularak ilçeler itibariyle dağılımını sağlamak

ve il daimi encümeninden gerekli karar alındıktan sonra gereğini yapmak,

Bütçe ve Muhasebe Bölümü

11. Milli Eğitim hizmetlerine ayrılan ödenekleri ve harcamalarını her ilçe için

ayrı olarak fasıl ve maddeler üzerinden ödenek defterine kayıt ettirmek,

Bütçe ve Muhasebe Bölümü

12. Programa alınan yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için

gereken işleri yapmak ve yaptırmak,

İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü

13. Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak. Bütçe ve Muhasebe Bölümü

ARAŞTIRMA-PLANLAMA-İSTATİSTİK HİZMETLERİ

GÖREVLER GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM

1. Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı

ve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını planlamak,

Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS

Birimi, İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölüm


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2. Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve

bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek,

3. Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların

tutulmasını sağlamak ve takip etmek,

4. İl ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip

etmek ve değerlendirmek,

5. Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibariyle dengeli bir şekilde dağılımını

sağlamak için gerekli araştırmayı yapmak,

6. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama

yapmak.

II. BÖLÜM

21

Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS

Birimi, Tüm Bölümler

Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS

Birimi, Eğitim Araçları ve Donatımı

Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri Bölümü,

Ar-Ge Birimi

Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS

Birimi, Atama Bölümü, Okul Öncesi

Eğitim Bölümü, Eğitim-Öğretim ve Sınav

Hizmetleri Bölümü

Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS

Birimi, Ar-Ge Birimi


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

DURUM

DEĞERLENDİRME

1.DURUM DEĞERLENDİRME

22


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.1. KURUM ANALİZİ

1.1.1. İlimize Genel Bakış

Ordu; Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü içinde yer almaktadır. Kuzeyinde

Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas, Doğusunda Giresun, Batısında Samsun İli bulunmaktadır.

İlimiz, 40–41 Kuzey Paralelleri ile 37–38 Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Ordu ilinin yüzölçümü 6001 km2’dir. İlin nüfusu 1970’li yıllardan sonra önemli ölçüde

düşüşe geçmiş, il yıllar içerisinde dışarıya göç vermeye devam etmiştir. İl nüfusu 2000 yılı

verilerine göre 887.765 olup 81 il içerisinde 22. sırada iken, 2007 yılı nüfus sayımına göre il

genel nüfusu 715.409 olup,30.sırada yer almaktadır.

Ordu Bölgenin en uzun kıyı şeridine sahip ilidir. Kıyı şeridinde, birbirinden güzel koylar,

doğal ve sağlıklı plajlar ve çeşitli mesire yerleri mevcuttur. Şehir, kıyı ile birlikte doğubatı

doğrultusunda uzanan, yüksekliği 3000m'yi geçen aşılması güç Doğu Karadeniz dağ sıralarının

kıyıda sıkıştırdıkları dar bir bölge ve küçük bir körfezin kenarında kurulmuştur. Ordu

ili genel olarak, ılıman bir iklime sahip olup, kışları ılık, yazları ise nispeten serin geçer. Yılın

bütün aylarında mevsime uygun yağışlar mevcuttur.

Dünya fındık üretiminin % 70’i Türkiye’de yapılmaktadır. 2000 yılı verilerine göre ise

Türkiye’de üretilen fındığın % 32’si Ordu ilinde üretilmektedir. Fındık kırma işletmelerinin

23


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

ülke içinde dağılımına bakıldığında 41 fabrika ile ilk sırada Ordu ilinin yer aldığı görülmektedir.

İlimiz, en fazla fındık üretiminin yapıldığı ildir.

Arazi yapısının eğimli olması ve parçalı tarım arazileri fındık dışında yapılabilecek tarımsal

üretimi sınırlandırmaktadır. Tarımsal üretimin sınırlı olmasına rağmen tarım iş kolunda

çalışanların toplam istihdamının 81 il arasında 8. sırada olması fındığın Ordu için önemini

vurgulamaktadır. Eğimli ve parçalı tarım arazileri farklı makineli tarımsal üretimi olanaksız

hale getirmektedir. Bu durum il ekonomisinin önemli oranda fındıkla sınırlandırmaktadır.

Fındık üretiminin son yıllarda taban arazilere yayılması Ordu için önemli bir engel oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, Düzce-Akçakoca, Samsun-Çarşamba ve Bafra ovaları gibi arazilerde

fındık üretiminin yaygınlaşması fındığın değerini düşüren etkenler olarak Ordu ekonomisini

tehdit etmektedir.

Ordu ili ve genelinde su ürünleri işletmeciliği potansiyelinin yüksek olması nedeniyle

su ürünleri üretiminde artış görülmektedir

Arazi yapısından dolayı iç kesimlere doğru karayolu ulaşımı zayıf olup yol kalitesinde

de sorunlar yaşanmaktadır. Köylerde dağınık bir yerleşim görülmektedir. Ancak dağınık yerleşim

yapısı kentsel hizmetlerin sağlanması konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmakta,

tüm yerleşimlerin eşit hizmet almasını zorlaştırmaktadır.

1960’larda sahil yolunun yapılmasıyla kentin gelişimi kentin doğusunda kalan düz

alanlara kaymış, Karadeniz sahilini bölünmüş duble yol, İç Anadolu Bölgesini Karadeniz’e

bağlayan Karadeniz-Akdeniz otoyolu projeleri tamamlandığında diğer bölgelere ulaşımında

kolaylık sağladığı gibi ard bölgesini genişletecektir. Bu durumun il ekonomisine, turizmine

olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İlimizin iç kesimlerinde hâkim olan sert iklim koşulları, engebeli arazi yapısı ve sahilin

az gerisinde denize paralel olarak uzanan dağlar nedeniyle iç kesimlerle bağlantının zorluğu

eğitimimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok dağınık yerleşim alanları da eğitimsel sorunları

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle iç bölgelerde yaşayan aileler çocuklarını daha

iyi şartlarda okutabilmek için sahil şeridindeki şehir merkezlerine göç etmektedirler. Bu durum

kırsal bölgelere hizmet akışını daha da zorlaştırmaktadır. Bölge ekonomisi yörenin tek

24


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

ürünü olan fındığa bağımlı olduğundan, iklim koşullarındaki olumsuzluk ve fındık fiyatındaki

istikrarsızlık il dışına göçleri hızlandırmıştır. Bu durumun ilimizin eğitim politikaları ve yatırımlarını

etkileyeceği kaçınılmazdır.

İlimizde olumsuz coğrafi koşullar ve dağınık nüfus dağılımı nedeniyle eğitim göremeyen

öğrenciler, daha donanımlı taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınarak eğitimleri sağlanmaktadır.

Son yıllarda taşıma merkezi ilköğretim okullarının donanım ve fiziksel gereksinimleri

giderilmekte, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde öne çıkması hedeflenmiştir.

Taşıma kapsamındaki öğrencilere sıcak yemek verilmekte, il düzeyinde yapılan

deneme sınavları, proje ve etkinliklerde başarıları desteklenmektedir.

İlimizin özel koşullarının da zorladığı, eğitimsel açıdan çağdaş eğitim anlayışından

uzak bir uygulama da maalesef halen devam eden birleştirilmiş sınıf uygulamasıdır. Bu durum

hem eğitimde kaliteyi düşürmekte, hem de öğrencilerimizin çağdaş eğitim fırsatlarından

yararlanmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Sahildeki şehir merkezlerine kırsal bölgelerden yoğun göç sonucu yeni okul, derslik,

sosyal donatı alanları ve donatım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yoğun öğrenci hareketiyle

mevcut eğitim kurumları yetersiz kalmış, ilk ve ortaöğretimde birçok okulda ikili eğitim

uygulamasına geçilmiştir. Şehir merkezlerinde yeni eğitim kurumları yapılırken, çeşitli

nedenlere bağlı olarak kapatılan kırsaldaki okular da atıl durumda kalmıştır.

AB sürecindeki ülkemizde kalifiye eleman ihtiyacı, bilgi ve becerisi ülkemizin ilerlemesinin

ve çağı yakalamasının temeli olan meslek liselerini yaygınlaştırmak gençlere başarılı

olacakları bir meslek yolunu hazırlamak, diğer yanda ekonomiye vasıflı eleman yetiştirebilmek

için meslek liselerinin oranı AB standartlarına uygun hale getirilmesi planlanmıştır.

İlimizin coğrafi yapısına bakıldığında dağınık yerleşim, engebeli arazi, ulaşım zorluğu,

iç bölgelerde yükselti nedeniyle ağır kış şartları, geçim sıkıntısı nedeniyle çocukların işte çalıştırılmaları,

özellikle iç ve dağlık bölgelerde öğretmen sirkülasyonunun fazlalığı, sürekli ve

hızlı göç gibi nedenler öğrenci başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizdeki okullaşma oranı ve eğitim düzeyinin henüz istenilen seviyede olmaması

ve okur-yazar olmayanların en önemli bir kitleyi oluşturması karşısında, geniş kitlelerin genel

ve mesleki eğitim eksikliklerini süratle giderici, yenileyici ve geliştirici, onların değişen şartlara

uymalarını sağlayıcı, kentleşme, endüstrileşme, tarım vb. alanlarda ileri teknolojinin gerektirdiği

bilgi ve becerilerle donatılmaları için genel ve mesleki teknik eğitim programları ile

çeşitli amaçlara yönelik eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi yoluna gidilmesi, yaygın eğitimin

yeri ve önemini açık şekilde ortaya koymaktadır.

Bu amaçla ilimizde Yaygın Eğitim Faaliyetleri, titizlikle ve giderek yaygınlaşmak suretiyle

daha geniş halk kitlelerine ulaşarak devam etmektedir.

Ülkemiz için araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına bilimsel ve etik değerlerden

ödün vermeden hizmet edebilecek, kültüre katkıda bulunacak insanlar yetiştirmek hedefinde

olan Ordu Üniversitesi, Bakanlar Kurulu’nun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunu

ile hayata geçmiş bulunmaktadır. Ordu Üniversitesi; Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

25


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi(henüz

öğrenci almadı), Sağlık Yüksekokulu, Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile

faaliyetlerini sürdürmektedir. Çağdaş, öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına

yanıt veren modern bir yerleşke oluşturmak için, alanının bütün alt ve üst yapı projeleri tamamlanmış,

yerleşkeye yeni binaların katılması için temeller atılmaya başlanarak geleceğin

büyük üniversitesini oluşturmaya başlanmıştır.

1.1.2.Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihsel Gelişimi

Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün kuruluşu ve yapısal dönüşümü incelendiğinde;

Millî Eğitim Bakanlığı, Osmanlı Devleti döneminde 17 Mart 1857 yılında Maarif-i

Umumiye Nezareti adıyla kuruldu. Bir fermanla tüm yurttaki eğitim-öğretim hizmeti veren

kurumlar devlete bağlanır. Bakanlığın talimatı ile illerde Maarif Meclisi, ilçelerde ise Maarif

Komisyonu kurulur.

O dönemde kaza olan Ordu’da da Maarif Komisyonu kurulur. Araştırmacı Yazar Sıtkı

ÇEBİ’ ye göre Komisyon ilk çalışmalarına 1904 yılında başlar. Bu komisyonun ilk başkanlığını

Ordu Redif Taburu Binbaşı Zühtü Efendi yapar. 1905’te ise komisyonun başkanı

Felekzade Süleyman Efendi’dir.

1879’da Nezaret örgütü yeniden düzenlenmiş, bu düzenlemeler Cumhuriyet döneminde

de geçerliliğini devam ettirmiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında iki eğitim bakanlığı vardı. Ankara’da TBMM Hükümetinin

Maarif Vekâleti, İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti. 23 Nisan 1920’de

TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 Sayılı Yasası ile “Maarif Vekâleti”

örgütlenmiştir.

1920 yılında Maarif Vekâleti Taşra Teşkilatı da maarif müdürlükleri ve maarif memurlukları

olarak düzenlenmiştir.

22 Mart 1926 tarih ve 789 Sayılı Teşkilat Kanunu ile Türkiye Maarif Teşkilatı mıntıkalara

ayrılmış; her mıntıkada Maarif Emirliği kurulmuştur. Ordu, Gümüşhane, Rize, Giresun,

Şebinkarahisar’la beraber Trabzon mıntıkasına bağlanmıştır. Emirlikler sürtüşmelere

neden olduğundan 09.06.1931 tarih ve 1834 sayılı kanunla lağvedilmiştir.

Kurumumuz; 1923’ten 1935 yılına kadar Maarif Vekâleti’ne bağlı olarak Ordu’da

emirliklerden sonra Maarif Müdürlüğü olarak kurulmuş, 28 Aralık 1935’ten 21 Eylül 1941’e

kadar Kültür Bakanlığına bağlı olarak da Ordu Vilayeti Kültür Direktörlüğüne dönüştürülmüştür.

Cumhuriyet döneminde MEB örgütü giderek gelişmiş 1933 yılında çıkarılan 2287 sayılı

Yasayla yeniden düzenlenmiştir.

1949 yılında İl İdaresi Kanunu ile yapılan yeni düzenlemede ilin bir İl İdare Şube Başkanı

ve bu sıfatla eğitim hizmetlerinin başkanlığını il millî eğitim müdürlüğü yürütür. Bu bağlamda

ilçelerde İlköğretim Müdürlükleri kurulmuştur.

26


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Daha sonra İl Millî Eğitim Müdürlükleri,1983 yılında Millî Eğitim Gençlik ve Spor İl

Müdürlüğüne dönüşür. İlköğretim Müdürlükleri de 1985 yılında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne

dönüşmüştür.

İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA

KURULU

İL MESLEKİ EĞİTİM KURULU

İL MİLLİ EĞİTİM KOMİSYON

YAYGIN EĞİTİM -

ÇIRAKLIK VE MESLE-

Kİ EĞİTİM BÖLÜMÜ

EĞİTİM ARAÇLARI

VE DONATIM

HİZMETLERİ

SENDİKALARLA

İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ

EĞİTİM

1992’de yapılan düzenleme ile il ve ilçe teşkilatlanması bu günkü şeklini almıştır.

MÜDÜR YARDIMCILARI

İNŞAAT VE YATI-

RIM HİZMETLERİ

BÖLÜMÜ

ATAMA BÖLÜMÜ

ÖZLÜK BÖLÜMÜ

BİLGİ EDİNME

BİRİMİ

1.1.3. Teşkilat Yapısı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ

27

BÜTÇE VE MUHASEBE

YURTLAR VE

BURSLAR BÖLÜMÜ

OKUL İÇİ SPOR VE

İZCİLİK BÖLÜMÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM

BÖLÜMÜ, MEBBİS

KÜLTÜR, SAĞLIK,

HİZMETİÇİ EĞİTİM

VE YETİŞTİRME

KURSLARI

ŞUBE MÜDÜRLERİ

ŞUBE MÜDÜRÜ HALK EĞİTİMİ MÜDÜRÜ ÖĞRETMENEVİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLE-

Rİ BAŞKANI

İLKÖĞRETİM

MÜFETTİŞLERİ

SİVİL SAVUNMA UZMANI

ÖZEL ÖĞRETİM

KURUMLARI BÖLÜ-


ÖZEL EĞİTİM VE

REHBERLİK BÖLÜMÜ

AR – GE, İSTATİSTİK

BÖLÜMÜ

BASIN VE HALKLA

İLİŞKİLER, TAŞIMA

BÖLÜMÜ

SINAV HİZMETLE-

Rİ BÖLÜMÜ


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Tablo 4 –Teşkilat Şeması

28


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.1.4. Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Bölümleri/Birimleri

� İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü

� Bütçe ve Muhasebe Bölümü

Eğitim Araçları ve Donatım Hizmetleri Bölümü

� Atama Bölümü

� Özlük Bölümü

Eğitim-Öğretim Bölümü

� Program Geliştirme Bölümü

� Bilgisayar Hizmetleri Bölümü

� Sınav Hizmetleri Bölümü

� Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü

� Özel Öğretim Kurumları Bölümü

� Okul İçi Spor ve İzcilik Bölümü

� Strateji Geliştirme Bölümü

� Taşımalı Eğitim Bölümü

� Kültür Bölümü

� Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

� Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü

� Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü

� Sağlık Hizmetleri Bölümü

� Hizmet İçi Eğitim Bölümü

� İnşaat-Yatırım ve Tesisler Bölümü

� Yaygın Eğitim Bölümü

� Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü

� Burslar ve Yurtlar Bölümü

� Arşiv ve İdare Bölümü

� Özel Kalem Birimi

� Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü

� Sendikalarla ilişkiler Bölümü

� İLSİS Birimi

� AR-GE Birimi

� Bilgi Edinme Birimi

29


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2. PAYDAŞ LİSTESİ

2 . 1 . P a y d a ş A n a l i z T a b l o s u

Müdürlüğümüzün hizmet üretim sürecinde işbirliği yapması gereken kurum ve kişi-

ler temel ortak ve stratejik ortaklarımızdır.

PAYDAŞLAR

İÇ

PAYDAŞ

DIŞ

PAYDAŞ

30

HİZMET

ALAN

TEMEL

ORTAK

STRATEJİK

ORTAK

Millî Eğitim Bakanlığı X X

Valilik X X

İl Özel İdaresi X X

Kaymakamlıklar X X

Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bölümler X X X

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri X X X

Okul / kurumlar X X X

Öğretmenler X X X

Öğrenciler X

Veliler X X X

Aile Birlikleri X X X X

Vakıflar X X

Diğer Bakanlık Müdürlükleri/Başkanlıkları X X

Sivil Toplum Kuruluşları X X X

Sanayi/Ticaret Kuruluşları X X X

Basın Yayın Kuruluşları X X X

Üniversiteler X X X

Yerel Yönetimler X X X

Hayırseverler X X

Özel Öğretim Kurumları X X X

Tablo 5 – Paydaş Analiz Tablosu

3. KURUM BİLGİLERİ

KURUM TÜRÜ RESMİ ÖZEL

İlköğretim Okulu 376 5

YİBO 14

Anaokulu 13

Özel Eğitim Okulu 5

Ortaöğretim Okulu 80 5

Rehberlik Araştırma Merkezi 3

Halk Eğitimi Merkezi 19

Öğretmen Evi 13

Öğretmen Evi Lokali 5

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 19

Mesleki Eğitim Merkezi 3

Bilim Sanat Merkezi 1

Sürücü Kursu 19

Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi 13

Özel Etüd ve Eğitim Merkezi 2

Dershane 43

Diğer Kurslar 12

Özel yurtlar 30

Toplam 551 129

Genel Toplam 680

Tablo 6 – Türlere Göre Kurum Sayısı


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3.1. Personel Durumu

SINIFI KADRO UNVANI NORM MEVCUT İHTİYAÇ

Eğitim

Öğretim

Hizmetleri

Müdür 349 201 148

Müdür Bşyrd. 93 55 38

Müdür Yrd. 581 479 102

Öğretmen(4/B dâhil) 8.052 6.633 1.419

İlköğretim Müfettişi 41 38 3

Toplam Eğitim Öğretim Hizmetleri 9.116 7.406 1.710

Genel

İdari

Hizmetler

İl Milli Eğitim Müdürü 1 1

İlçe Milli Eğitim Müdürü 18 4 14

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 3 3

Şube Müdürü 35 20 15

Tesis Müdürü 3 1 2

Şef 109 41 68

Şef (Özelleştirme) 1 1

Programcı 5 0 5

Sayman 10 2 8

Sivil Savunma Uzmanı 1 1

Usta Öğretici 68 14 54

Uzman (Özelleştirme) 1 1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 309 102 207

Ambar Memuru 16 3 13

Ayniyat Saymanı 1 1

Bilgisayar İşletmeni 13 3 10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 1

Memur 117 100 17

Daktilograf 4 1 3

Şoför 43 29 14

Veznedar 1 1

Toplam Genel İdari Hizmetler 760 330 430

Sağlık

Hizmetleri

Hemşire 23 3 20

Psikolog 11 0 11

Sosyal Çalışmacı 10 0 10

Toplam Sağlık Hizmetleri Sınıfı 44 3 41

Teknik

Hizmetler

Mimar 1 1

Mühendis 4 2 2

Tekniker 6 2 4

Tekniker (Özelleştirme) 2 2

Teknisyen 57 22 35

Toplam Teknik Hizmetler Sınıfı 70 31 39

Yardımcı

Hizmetler

Aşçı 32 9 23

Bekçi 32 14 18

Hizmetli 757 317 440

Kaloriferci 32 18 14

Teknisyen Yardımcısı 3 3

Toplam Yardımcı Hizmetler Sınıfı 856 361 495

Genel Toplam 10.846 8.131 2.715

Tablo 7 – İlin Mevcut Personel Durumu

31


OKUL

TÜRÜ

Okul Öncesi

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

YAŞ

GRUBU

3.2. Öğrenci Durumu ve Okullaşma Oranı

Tablo 8 – Öğrenci Durumu Ve Okullaşma Oranı

* İlköğretim okullaşma oranındaki %1‘lik kayıp TÜİK’e göre ilimizde kayıtlı olup halen

yurtdışında olan ve okula kayıt olmadan özel rehabilitasyon merkezlerine devam eden

öğrencilerden kaynaklanmaktadır.

1-5'li Birleştirilmiş

Sınıflar Okul Öğrenci

Sayısı

RESMİ

OKULLAR

ÖZEL

OKULLAR

3.2.1. İlköğretim Bilgileri

1-8'li Birleştirilmiş

Sınıflar Okul Öğrenci

Sayısı

AÇIK

ÖĞRETİM/

SHÇEK

1-5'li Sınıflı Müstakil

Okul Öğrenci

Sayısı

32

TOPLAM

ÖĞRENCİ

2008

NÜFUSU

1-8'li Sınıflı Müstakil

Okul Öğrenci

Sayısı

Yatılı İlköğretim

Bölge

Okulu

94 12 82 188 14

4.656 1.518 2.845 83.601 5.259

Tablo 9 – İlköğretim Okulları Genel Bilgi

Grafik 1 – İlköğretim Okulları Genel Öğrenci Dağılımı

OKULLAŞMA

ORANI

4 -5 6.005 186 157 6.348 20.613 31%

İlköğretim 6-13 97.879 1.101 1.498 100.478 101.209 99% *

Ortaöğretim 14-16 32.448 366 2.003 34.817 51.083 68%

Özel Eğitim 349 349

Toplam 136.681 1.653 3.658 141.992

Birleştirilmiş sınıflı 106 okulda toplam 6.174 öğrenci ( %6,31 ), müstakil sınıflı 284

okulda toplam 91.705 ( %93,69) öğrenci eğitim görmektedir.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Grafik incelendiğinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okul sayısı fazla olmasına

rağmen öğrenci sayısının az olduğu görülmektedir.

33


Okul Öncesi

İlköğretim

Kurum Sayısı

Erkek Öğrenci

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Kız Öğrenci

3.2.1.1.İlköğretim Okulları Genel Durumu

Sayısı

Toplam Öğrenci 1-8'li Okul 1-5'li Okul

Oran(%)

Yeri

Yerleşim

Kurum Türü

Anaokulu Şehir 13 755 667 1.422 22,97% 53 65 70

Köy 63 469 463 932 15,05% 47 732 11,82% 16 200 3,23% 63 63 46

Anasınıfı Belde 48 405 410 815 13,16% 45 772 12,47% 3 43 0,69% 47 48 46

Şehir 74 1.488 1.348 2.836 45,81% 63 2.369 38,27% 4 59 0,95% 74 74 125

Resmi Toplam 198 3.117 2.888 6.005 97,00% 155 3.873 62,56% 23 302 4,88% 184 185 217

Özel Şehir 5 83 103 186 3,00% 10 10 10

Toplam Okulöncesi 203 3.200 2.991 6.191 100,00% 155 3.873 62,56% 23 302 4,88% 194 195 227

Köy 68 1.807 1.778 3.585 3,62% 9 791 0,80% 59 2794 2,82% 235 345 155

Birleştirilmiş Belde 26 910 892 1.802 1,82% 2 393 0,40% 24 1409 1,42% 76 145 72

Şehir 12 438 349 787 0,80% 1 334 0,34% 11 453 0,46% 36 64 29

Toplam Birleştirilmiş 106 3.155 3.019 6.174 6,24% 12 1.518 1,53% 94 4656 4,70% 347 554 256

Köy 97 5.863 5.579 11.442 11,56% 56 10.407 10,51% 41 1035 1,05% 686 707 640

İlköğretim Belde 73 8.062 8.071 16.133 16,30% 50 15.010 15,16% 23 1123 1,13% 668 702 713

Şehir 100 29.973 28.898 58.871 59,48% 82 58.184 58,78% 18 687 0,69% 1.498 2.080 2.439

Toplam İlköğretim 270 43.898 42.548 86.446 87,34% 188 83.601 84,46% 82 2845 2,87% 2.852 3.489 3.792

Köy 3 459 354 813 0,82% 3 1.302 1,32%

66 56 70

Yibo

Belde 3 737 565 1.302 1,32% 3 813 0,82% 63 57 69

Şehir 8 1.684 1.460 3.144 3,18% 8 3.144 3,18% 145 145 156

Toplam Yibo 14 2.880 2.379 5.259 5,31% 14 5.259 5,31% 274 258 295

Resmi Toplam 390 49.933 47.946 97.879 98,89% 214 90.378 91,31% 176 7501 7,58% 3.473 4.301 4.343

Özel Şehir 5 616 485 1.101 1,11% 5 1.101 1,11% 70 73 102

Toplam İlköğretim 395 50.549 48.431 98.980 100,00% 219 91.479 92,42% 176 7501 7,58% 3.543 4.374 4.445

Tablo 10 – İlköğretim Kurumları Genel Öğrenci Sayıları

Fiziki yetersizlik, öğrenci sayısının azlığı ve mevcut taşıma merkezlerinin uzaklığının sebep olduğu birleştirilmiş sınıf uygulaması, az sayıda

yeni taşıma merkezi okullar yapılması ve mevcut YİBO’ların atıl kapasitelerinin kullanılmasıyla sona erdirilebileceği ön görülmektedir.

Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Oran(%)

Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Oran(%)

Derslik Sayısı

Şube Sayısı

(4/b dâhil) Öğretmen


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3.2.1.2. İl Geneli 1–8 Sınıflı İlköğretim Okullarının

İkili-Normal Eğitim Durumu

İkili Öğretim

Okul Öğrenci

Sayısı Sayısı

Oran

Normal Öğretim

Okul Öğrenci

Sayısı Sayısı

35

Oran

Toplam

Okul

Sayısı

Öğrenci

Sayısı

İl Geneli 40 35.718 %41 174 52.800 %59 220 88.518

Şehir Merkezleri

33 33.736 %56 61 26.394 %44 94 60.130

Tablo 11 - İl Geneli 1–8 Sınıflı İlköğretim Okullarının İkili-Normal Eğitim Durumu

Tablo incelendiğinde il genelindeki toplam ilköğretim öğrenci sayısının %33’ünün şehir

yerleşim merkezlerinde oldukları ve ikili öğretim yaptıkları görülmektedir.

Bu durumda yeni yapılacak dersliklerin öncelikle nüfus akışının olduğu şehir merkezlerinden

başlanarak planlanması normal öğretime geçiş için zorunlu olduğu ön görülmektedir.

İlçe

3.2.2. Ortaöğretim Bilgileri

3.2.2.1. Ortaöğretim 2008 Yılı Liseye Yeni Kayıt Oranları

Mezun

Erkek İ.Ö.

Mezun

Kız İ.Ö

Mezun

Toplam İ.Ö.

Yeni Kayıt

Erkek O.O

Yeni Kayıt

Kız O.O

Yeni Kayıt

O.O

Liseye Devam

Eden Erkek

Ö.S

Liseye Devam

Eden Kız Ö.S

Liseye Devam

Etme Genel

Oran Ö.S

AKKUŞ 250 248 498 76 59 135 30% 24% 27%

AYBASTI 253 255 508 178 180 358 70% 71% 70%

ÇAMAŞ 100 94 194 31 22 53 31% 23% 27%

ÇATALPINAR 164 153 317 57 47 104 35% 31% 33%

ÇAYBAŞI 123 155 278 48 48 96 39% 31% 35%

FATSA 798 767 1565 967 796 1763 121% 104% 113%

GÖLKÖY 302 306 608 273 164 437 90% 54% 72%

GÜLYALI 91 71 162 13 14 27 14% 20% 17%

GÜRGENTEPE 171 167 338 58 52 110 34% 31% 33%

İKİZCE 165 151 316 28 26 54 17% 17% 17%

KABADÜZ 40 55 95 14 35 49 35% 64% 52%

KABATAŞ 160 158 318 81 86 167 51% 54% 53%

KORGAN 388 342 730 203 95 298 52% 28% 41%

KUMRU 295 306 601 174 134 308 59% 44% 51%

MERKEZ 1479 1399 2878 1635 1410 3045 111% 101% 106%

MESUDİYE 46 53 99 41 27 68 89% 51% 69%

PERŞEMBE 218 209 427 134 89 223 61% 43% 52%

ULUBEY 134 130 264 93 85 178 69% 65% 67%

ÜNYE 1010 992 2002 1009 856 1865 100% 86% 93%

Genel Toplam 6187 6011 12198 5113 4225 9338 83% 70% 77%

Tablo 12 - 2007 Yılı Liseye Yeni Kayıt Oranı

Tabloda 2007–2008 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 8. sınıftan mezun olan öğrenciler

ile 2008–2009 eğitim-öğretim yılında liseye yeni kayıt olan öğrenci sayıları verilmiştir.

Özellikle kırsal ilçelerde ortaöğretime gitmeyen öğrenci sayısının çok olmasının nedeninin;

ilköğretimi YİBO’larda ya da taşımalı eğitim yapan okullarda tamamlayan öğrencilerin

barınma ve ulaşım sorunları, ailelerin kız çocuklarını ortaöğretime devam ettirmek istememeleri

gibi sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

İl merkezi ve Fatsa ilçe merkezindeki liseye yeni kayıt öğrenci sayısının ilköğretimden

mezun olan öğrencilerden fazla olması, bu yerleşim yerlerine eğitim amaçlı göç olduğunu

göstermektedir.

3.2.2.2. Ortaöğretim Okulları Genel Durumu

Ortaöğretim

Kurum Türü

Genel Ortaöğretim

Yerleşim Yeri

Kurum Sayısı

Erkek Öğrenci

Kız Öğrenci

Toplam Öğrenci İkili Öğretim Normal Öğretim

Öğrenci

Sayısı

Belde 4 522 542 1.064 3,24%

36

Oran (%)

Öğrenci

Sayısı

Oran (%)

Öğrenci

Sayısı

Oran (%)

Derslik Sayısı

Şube Sayısı

(4/b dâhil)

Öğretmen

1.064 3,24% 61 57 70

Köy 1 538 551 1.089 3,32% 532 1,62% 38 46 80

Şehir 31 6.361 7.050 13.411 40,87% 7.104 21,65% 6.864 20,92% 481 557 782

Toplam Genel Ortaöğretim 36 7.421 8.143 15.564 47,43% 7.104 21,65% 8.460 25,78% 580 660 932

Mesleki

Ortaöğretim

Toplam Mesleki

Ortaöğretim

Belde 8 683 445 1.128 3,44% 0,00% 1.128 3,44% 93 80 52

Şehir 31 9.330 6.426 15.756 48,01% 7.685 23,42% 7.998 24,37% 499 626 888

39 10.012 6.871 16.883 51,45% 7.685 23,42% 9.126 27,81% 592 706 940

Resmi Toplam 75 17.433 15.014 32.448 98,88% 14.789 45,07% 17.585 53,59% 1.172 1.366 1.872

Özel Şehir 5 192 174 366 1,12% 366 1,12% 57 36 69

Toplam Ortaöğretim 80 17.625 15.188 32.814 100,00% 14.789 45,07% 17.952 54,71% 1.229 1.402 1.941

Tablo 13 – Ortaöğretim Okullarının Genel Durumu

Tablo incelendiğinde; il genelinde ortaöğretime devam eden öğrencilerin 16.883(%

51) mesleki ortaöğretim,15.930(%49) genel ortaöğretime devam ettiği görülmektedir. Yeni

yapılacak ortaöğretim kurumlarının mesleki eğitim türünde açılmasının Milli Eğitimin genel

politikasıyla uygunluk sağlayacağı düşünülmektedir.

Ayrıca tabloda incelendiğinde, meslek liselerinde; öğrencilerin 7.685(%23)ikili eğitim,13.322(%28)normal

eğitim yaptığı, genel ortaöğretimde ise; 6.730(%21)ikili eğitim,9.200(%28)normal

eğitim yaptığı görülmektedir. İkili öğretim yapan 8 ortaöğretim kurumu

Ordu Merkez, Ünye ve Fatsa ilçe merkezlerinde bulunmaktadır. Bu üç ilçe merkezinde

normal eğitime geçebilmek için yeni derslik yapılmasının gerektiği öngörülmektedir.

39 Mesleki

Ortaöğretim

Okulunda

16.884

51,45%

Grafik 2 – Ortaöğretim Okulları Genel Öğrenci Dağılımı

41 Genel OrtaöğretimOkulunda

15.930

48,55%


Genel

Müdür-

lük

Özel

Eğitim

Rehberlik

ve DanışmaHizmetleri

Genel

Müdürlüğü

Kurum Türü

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3.2.3. Özel Eğitim

37

Okul

Sayı-


Erkek

Öğren-

ci

Kız

Öğren-

ci

Toplam

Öğren-

ci

Derslik

Sayısı

Şube

Sayı-

Eğitilebilir Zihinsel Engelliler(İlköğretim Okulu) 1 81 49 130 14 14

İlköğretim Okulu(İşitme Engelliler) 1 39 47 86 6 10

Meslek Lisesi(İşitme Engelliler) 1 0 74 74 8 8

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler(Eğitim Uygulama Okulu-İlköğretim) 3 73 60 133 26 22

Üstün veya Özel Yetenekliler 1

TOPLAM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARI 7 193 230 423 54 54

İlköğretim Otistik Çocuklar

3 0 3

Genel TOP (Eğitilebilir) Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği 120 74 194 9

Müdürlüğü

TOP (Öğretilebilir) Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

20

12 14 26 128

TOPLAM KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 135 88 223 21

GENEL TOPLAM 27 328 318 646 54 75

Tablo 14 - Özel Eğitim Genel Durumu

2006 - 2007 İlköğretim

İLÇE

AKKUŞ

AYBASTI

3.2.4.Nüfus ve Öğrenci Hareketleri

ÇAMAŞ

3.2.4.1. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

ÇATALPINAR

ÇAYBAŞI

FATSA

GÖLKÖY

GÜLYALI

GÜRGENTEPE

ERKEK 2.480 2.222 894 1.553 1.326 6.629 2.603 657 1.577 1.621 442 1.296 3.088 2.668 11.914 510 1.794 1.204 8.498 52.976

KIZ 2.439 2.200 849 1.412 1.402 6.329 2.534 529 1.449 1.552 394 1.258 2.937 2.548 11.210 467 1.742 1.228 8.213 50.692

TOPLAM 4.919 4.422 1.743 2.965 2.728 12.958 5.137 1.186 3.026 3.173 836 2.554 6.025 5.216 23.124 977 3.536 2.432 16.711 103.668

ERKEK 449 548 73 164 169 3.151 795 37 239 136 47 315 672 440 5.206 116 498 417 3.237 16.709

Ortaöğretim KIZ 229 345 67 130 89 2.375 541 57 178 83 38 286 311 311 4.653 61 303 277 2.634 12.968

TOPLAM 678 893 140 294 258 5.526 1.336 140 417 219 85 601 983 751 9.904 177 801 694 5.871 29.768

ERKEK 2.929 2.770 967 1.717 1.495 9.780 3.398 694 1.816 1.757 489 1.611 3.760 3.108 17.120 626 2.292 1.621 11.735 69.685

Toplam KIZ 2.668 2.545 916 1.542 1.491 8.704 3.075 586 1.627 1.635 432 1.544 3.248 2.859 15.863 528 2.045 1.505 10.847 63.660

TOPLAM 5.597 5.315 1.883 3.259 2.986 18.484 6.473 1.326 3.443 3.392 921 3.155 7.008 5.967 33.028 1.154 4.337 3.126 22.582 133.436

ERKEK 2.331 2.113 844 1.510 1.303 6.569 2.452 525 1.442 1.506 427 1.237 2.973 2.779 12.114 488 1.698 1.095 8.315 51.721

KIZ 2.315 2.075 797 1.377 1.355 6.319 2.397 433 1.340 1.466 354 1.183 2.833 2.645 11.352 469 1.655 1.142 8.048 49.555

TOPLAM 4.646 4.188 1.641 2.887 2.658 12.888 4.849 958 2.782 2.972 781 2.420 5.806 5.424 23.466 957 3.353 2.237 16.363 101.276

ERKEK 307 524 73 148 126 2.922 762 57 215 97 42 286 580 390 5.455 115 472 367 2.957 15.895

Ortaöğretim KIZ 191 365 65 124 84 2.347 563 67 155 74 46 254 271 329 4.700 78 290 310 2.630 12.943

TOPLAM 498 889 138 272 210 5.269 1.325 124 370 171 88 540 851 719 10.155 193 762 677 5.587 28.838

ERKEK 2.638 2.637 917 1.658 1.429 9.491 3.214 582 1.657 1.603 469 1.523 3.553 3.169 17.569 603 2.170 1.462 11.272 67.616

Toplam KIZ 2.506 2.440 862 1.501 1.439 8.666 2.960 500 1.495 1.540 400 1.437 3.104 2.974 16.052 547 1.945 1.452 10.678 62.498

TOPLAM 5.144 5.077 1.779 3.159 2.868 18.157 6.174 1.082 3.152 3.143 869 2.960 6.657 6.143 33.621 1.150 4.115 2.914 21.950 130.114

ERKEK 2.113 1.940 783 1.421 1.287 6.535 2.376 480 1.195 1.415 387 1.136 2.777 2.564 11.745 451 1.593 992 8.156 49.346

KIZ 2.059 1.914 735 1.353 1.309 6.399 2.290 399 1.112 1.429 324 1.041 2.662 2.390 11.096 433 1.547 1.021 7.874 47.387

TOPLAM 4.172 3.854 1.518 2.774 2.596 12.934 4.666 879 2.307 2.844 711 2.177 5.439 4.954 22.841 884 3.140 2.013 16.030 96.733

ERKEK 286 620 81 147 155 3.326 890 44 206 108 46 300 593 463 5.956 127 560 352 3.210 17.470

Ortaöğretim KIZ 222 498 83 160 128 2.759 659 56 179 94 81 314 321 400 5.322 95 350 337 2.919 14.977

TOPLAM 508 1.118 164 307 283 6.085 1.549 100 385 202 127 614 914 863 11.278 222 910 689 6.129 32.447

ERKEK 2.399 2.560 864 1.568 1.442 9.861 3.266 524 1.401 1.523 433 1.436 3.370 3.027 17.701 578 2.153 1.344 11.366 66.816

Toplam KIZ 2.281 2.412 818 1.513 1.437 9.158 2.949 455 1.291 1.523 405 1.355 2.983 2.790 16.418 528 1.897 1.358 10.793 62.364

TOPLAM 4.680 4.972 1.682 3.081 2.879 19.019 6.215 979 2.692 3.046 838 2.791 6.353 5.817 34.119 1.106 4.050 2.702 22.159 129.180

2007 - 2008 İlköğretim

2008 - 2009 İlköğretim

Tablo 15 - İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarının Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayıları

Durum analizlerinde 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden, 2007

İLSİS, MEİS kayıtlarından, ilköğretim düzeyi öğrenci sayılarında ise e-Okul sistemi verilerinden

yararlanılmıştır.

Yıllara göre 6–13 yaş arası ilköğretim çağı nüfus incelemesi yapıldığında nüfusta

azalma olduğu gözlenmektedir. Buna paralel olarak yıllara göre okullara kayıtlı öğrenci sayı-

İKİZCE

KABADÜZ

KABATAŞ

KORGAN

KUMRU

MERKEZ

MESUDİYE

PERŞEMBE

ULUBEY

ÜNYE


GNL. TOPLAM


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

larında da aynı oranda azalma görülürken nüfustaki genel azalma eğiliminin tersine, il merkezinde

artış görülmektedir.

İlin genel nüfusunun azalmasına karşın ortaöğretimde okullaşma oranının arttığı görülmektedir.

İl genelinde okul çağ nüfusundaki azalmanın, okullaşma oranına da aynı şekilde yansıdığı

görülmektedir

İLÇE ADI

3.2.4.2.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları İçin Beklenen Öğrenci Sayısı

Okulöncesi Öğrenci

Sayısı

4-5

yaş

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

İlköğretime Yeni Kayıt

Olacak Öğrenci Sayısı

6

yaş

Toplam ilköğretim

Öğrenci Sayısı

6-13

yaş

Okulöncesi Öğrenci

Sayısı

4-5

yaş

İlköğretime Yeni Kayıt

Olacak Öğrenci Sayısı

6

yaş

Toplam ilköğretim

Öğrenci Sayısı

6-13

yaş

Okulöncesi Öğrenci

Sayısı

4-5

yaş

İlköğretime Yeni Kayıt

Olacak Öğrenci Sayısı

6

yaş

AKKUŞ 1.134 592 5.310 1.098 598 5.253 1.063 536 5.074 999 562 4.968 976 501 4.754 935 498 4.552

AYBASTI 762 457 4.343 745 390 4.157 753 372 3.931 701 373 3.726 615 380 3.516 562 321 3.295

ÇAMAŞ 289 174 1.583 275 148 1.548 276 141 1.463 259 134 1.368 224 142 1.301 203 117 1.206

ÇATALPINAR 535 296 2.850 562 283 2.801 575 252 2.671 509 310 2.598 474 265 2.464 446 244 2.334

ÇAYBAŞI 513 294 2.575 545 270 2.514 560 243 2.385 501 302 2.355 476 258 2.266 456 243 2.185

FATSA 2.618 1.371 13.223 2.569 1.346 12.868 2.620 1.272 12.308 2.477 1.297 11.852 2.247 1.323 11.438 2.124 1.154 10.848

GÖLKÖY 1.056 565 5.244 1.091 548 5.124 1.062 508 4.919 952 583 4.775 924 479 4.602 879 473 4.422

GÜLYALI 163 94 888 137 89 862 140 74 824 142 63 761 125 77 726 114 65 677

GÜRGENTEPE 525 333 2.895 543 290 2.807 580 235 2.682 526 308 2.603 495 272 2.489 469 254 2.381

İKİZCE 650 358 3.244 689 316 3.145 661 334 3.024 596 355 2.953 565 306 2.823 536 290 2.675

KABADÜZ 164 100 817 148 81 779 130 83 740 127 65 695 119 65 652 109 62 640

KABATAŞ 427 199 2.243 375 230 2.161 363 197 2.037 340 178 1.901 294 185 1.796 263 155 1.664

KORGAN 1.200 592 5.551 1.228 607 5.486 1.249 593 5.309 1.175 635 5.238 1.105 614 5.076 1.070 561 4.911

KUMRU 1.089 522 5.124 1.100 551 5.056 1.134 538 4.928 1.084 562 4.800 1.008 572 4.673 975 512 4.511

MERKEZ 4.191 2.180 21.032 4.249 2.121 20.220 4.381 2.070 19.521 4.138 2.179 18.889 3.790 2.202 18.329 3.627 1.936 17.577

MESUDİYE 278 159 1.224 261 147 1.197 245 131 1.170 237 130 1.133 240 115 1.109 232 122 1.076

PERŞEMBE 667 375 3.683 644 348 3.508 626 319 3.295 560 325 3.104 494 301 2.905 446 259 2.727

ULUBEY 452 239 2.317 430 237 2.261 404 215 2.138 368 215 2.069 344 189 1.936 317 179 1.818

ÜNYE 3.064 1.573 15.381 3.053 1.567 14.887 3.135 1.497 14.325 2.953 1.556 13.819 2.681 1.579 13.293 2.547 1.374 12.680

Tablo 16 - Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları İçin Beklenen Öğrenci Sayısı

Tablodaki veriler 2008 yılında TÜİK’ ten alınan nüfus bilgilerine göre hazırlanmıştır.

2008 yılı sonrası doğumlu çocuk bilgileri mevcut nüfus hareketine göre Yarı Logaritmik (Doğ-

Log) İstatistik Modeli’yle tahmin edilmiştir.

Yıl

Aday Sayısı Başarılı Öğrenci

Sayısı

38

Toplam ilköğretim

Öğrenci Sayısı

6-13

yaş

Okulöncesi Öğrenci

Sayısı

4-5

yaş

İlköğretime Yeni Kayıt

Olacak Öğrenci Sayısı

6

yaş

Toplam ilköğretim

Öğrenci Sayısı

6-13

yaş

3.3. Sınav Başarı Durumları

3.3.1. OKS / SBS Durumu

Yerleşen Öğrenci

Sayısı

Okulöncesi Öğrenci

Sayısı

4-5

yaş

İlköğretime Yeni Kayıt

Olacak Öğrenci Sayısı

6

yaş

Toplam ilköğretim

Öğrenci Sayısı

6-13

yaş

Yerleşme Oranı

2006 8.315 7.494 2.340 % 28 % 3,2

2007 8.584 8.276 3.040 % 35 % 7

2008 9.271 8.932 3.244 % 35 %0

2009 10.744 9.845 3.781 % 35 %0

Tablo 17 – OKS/SBS Başarı Durumu

Okulöncesi Öğrenci

Sayısı

4-5

yaş

İlköğretime Yeni Kayıt

Olacak Öğrenci Sayısı

6

yaş

Toplam ilköğretim

Öğrenci Sayısı

6-13

yaş

Artış Oranı

İlimizdeki toplam ilköğretim öğrencilerinin %10’unun birleştirilmiş sınıflı öğretim,

%24’ünün taşımalı eğitim, %38’inin ikili öğretim uygulamasında bulunması ve kırsal kesimdeki

öğretmen açığı ile sık personel hareketliliği, sınav başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3.3.2. ÖSS Durumu

Yıl Sınava Giren Aday Sayısı Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci Sayısı Yerleşme Oranı

2004 7.179 1.658 %23

2005 6.492 1.803 %28

2006 6.305 1.568 %24

2007 6.964 1.881 %27

2008 2.057 611 %30

2009 12.908 3.983 %31

Tablo 18 – Üniversiteye Yerleşme Oranları

Tabloda Son Sınıf Öğrencilerinin Yıllara Göre Üniversiteye Yerleşme Genel Bilgileri

( Açıköğretim, Önlisans ve Lisans Dâhil ) görülmektedir.

S. No Kurs Türü

3.4. Halk Eğitimi Faaliyetleri

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009

Kurs

Sayısı

39

Kursiyer

Sayısı

Kurs

Sayısı

Kursiyer

Sayısı

Kurs

Sayısı

Kursiyer

Sayısı

1 Ana Dil 1 19

2 Bahçecilik 1 18

3 Bilgisayar Kullanımı 143 2.697 172 3.143 207 2.957

4 Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği 34 1.072 40 1.325 26 699

5 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 6 207 5 136 5 179

6 El Sanatları 112 1.759 134 1.715 151 2.110

7 Elektrik ve Enerji 2 37 27 599 32 576

8 Ev Hizmetleri 1 15

9 Gıda İşleme 1 15 7 223 6 149

10 Güzel Sanatlar 1 18 1 19 5 81

11 Hemşirelik ve Hasta Bakımı 2 45

12 Kişisel Beceriler 1 16 13 276

13 Mekanik İşleri 19 394

14 Mekanik Ve Metal İşleri 1 13 1 15 1 17

15 Muhasebe ve Vergilendirme 2 54

16 Müzik Ve Sahne Sanatları 163 3.528 161 2.754 143 2.063

17 Okuryazarlık Ve Rakamsal Beceriler 74 586 71 592

18 Okuma Yazma Kursları 17 157 63 513

19 Ormancılık 3 109 4 220

20 Pazarlama Ve Reklâmcılık 2 52

21 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 1 15 2 43 8 93

22 Sağlık ( Geniş Programlar) 6 238

23 Spor 34 703 64 1.227 81 1.204

24 Tasarım 2 29 1 15

25 Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri 9 147 46 598 75 858

26 Temel/geniş, genel programlar 313 5.952 473 7.665

27 Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler 2 59

28 Toptan Ve Perakende Satışlar 1 23 6 158

29 Ulaştırma Hizmetleri 2 52

30 Yabancı Diller 26 544 23 425 53 1.012

Genel Toplam 570 11.322 1.154 19.762 1.365 21.148

Tablo 19 – Halk Eğitimi Faaliyetleri


S.

No

Kurs / Seminer Adı

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3.5. Hizmetiçi Eğitim

Kurs sayısı

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Seminer Sayısı

40

Katılımcı Sayısı

Kurs

Sayısı

Seminer

Sayısı

1 Davranış Bozukluklarını Önleme 2 60 2 50

2 Eğitimde Drama 1 25 1 29

3 İlköğretim Programları Tanıtımı

4 Ms Powerpoint İle Sunu Hazırlama 8 169 5 90

5 Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme 4 193

6 Proje Hazırlama Ve Uygulama 5 165 2 55

7 Rehberlik Anlayışı Kazandırma 10 238

8 Riskli Yaşam Şartlarını Önleme 24 1120

9 Stratejik Plan Ve Yönetim 1 18

10 Toplam Kalite Yönetimi 6 169 2 44

11 Web Tasarımı 1 15 4 102

12 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı 5 140

13 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı 1 19

14 Intel Gelecek İçin Eğitim 56 931 33 626

15 Satranç 7 138 4 114

16 Temel Kabiliyetler Testi 7-11'in Kul.

17 Temel Seviye PC Programlama 1 13

18 Temel Yetenekler Testi 6-8'in Kul. 1 10

19 Temel Yetenekler Testi 9-11'in Kul. 1 9 3 29

Toplam 66 11 1499 51 53 2877 9 195

Tablo 20 - Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Açılan Kurslar Ve Seminerler

Katılımcı Sayısı

Kurs sayısı

Seminer Sayısı

Katılımcı Sayısı


S.

No Meslek Grubu

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3.6. Meslekî Eğitim

3.6.1. Meslekî Eğitim Merkezi Kursiyer Sayıları

Çırak öğrenci

sayıları

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 -2009

Kalfalık belgesi

alanlar

Ustalık belgesi

alanlar

1 Ağaç işleri 110 22 19 15 114 53 32 17 69 24 31 14

2 Ahşap karoserciliği 0 0 0 0 0 0 1 0

3 Anahtarcılık ve çilingirlik 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1

4 Avize imalatçılığı 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ayakkabı ve saraciye teknolojisi 4 2 0 0 3 6 2 0 3 2 4

6 Berberlik 322 79 33 59 300 102 104 83 301 91 86 54

7 Cam teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Cilt bakımı güzellik 0 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2

9 Çiçekçilik 0 2 0 0 0 0 0 0 1

10 Dericilik 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11 Döküm teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Döşemecilik 18 1 0 2 9 6 0 0 40 11 11 3

13 Elektrik - elektronik tek. 59 31 53 35 71 37 54 24 67 23 51 14

14 El dokuma 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Fotoğrafçılık 4 3 4 1 2 3 5 2 3 2

16 Gaz ve tesisat teknolojisi 30 3 10 15 35 16 15 8 30 17 25 7

17 Gemi yapımı 0 0 0 0 0 0 0 0 2

18 Giyim üretimi teknolojisi 325 19 3 3 427 8 7 6 3 3 4 1

19 İnşaat teknolojisi 32 13 7 3 57 40 10 8 1 3

20 Kâğıt teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Konaklama hizmetleri 2 0 0 0 0 1 0 0

22 Kuru temizlemecilik 1 0 0 0 0 0 0 0

23 Kuyumculuk teknolojisi 2 2 4 1 2 11 4 0 1 2 1

24 Makine teknolojisi 7 4 6 2 9 3 7 3 307 23 4

25 Matbaa teknolojisi 1 1 2 0 4 1 0 0 3

26 Mermercilik ve süsleme taş. 2 2 2 1 2 1 5 1 3 3 3 1

27 Metal işleri 26 12 15 9 25 33 25 7 32 16 29 9

28 Motorlu araçlar teknolojisi 179 58 41 45 176 74 51 42 174 63 51 25

29 Plastikçilik 15 1 1 4 0 0 0 0 58 7 3 4

30 Reklam tabelacılığı 0 1 0 0 0 0 0 0

31 Saatçilik 0 0 0 1 0 0 1 1 1

32 Satış elemanlığı 9 74 34 1 3 160 80 3 9 41 37 3

33 Seramik 0 0 0 0 0 1 1 0

34 Soğutma ve iklimlendirme 0 0 0 0 0 0 1 0

35 Tekstil 0 0 0 5 0 0 0 1

36 Yiyecek içecek hizmetleri 38 88 69 28 41 106 80 21 33 59 35 20

TOPLAM 1188 419 304 231 1282 666 487 229 1139 395 381 158

Tablo 21 – Mesleki Eğitim Merkezi Kursiyer Sayıları

41

Usta öğreticilik

belgesi alanlar

Çırak öğrenci

sayıları

Kalfalık belgesi

alanlar

Ustalık belgesi

alanlar

Usta öğreticilik

belgesi alanlar

Çırak öğrenci

sayıları

Kalfalık belgesi

alanlar

Ustalık belgesi

alanlar

Usta öğreticilik

belgesi alanlar


Sıra No

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

4. MALÎ KAYNAKLAR ANALİZİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununda belirlenen esaslara göre, Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve bu kanuna

ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesi kapsamında olması nedeniyle Genel

Bütçeli Kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve

hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bütçesinin birimlere göre dağılımı ile ilgili istatistikler aşağıda

verilmiştir.

1

2

3

Birim Adı

Eğitim - Öğretim

Taşıma

Lig Heyeti

Bütçe

Türü

Özel

Özel

Genel

Özel

Gelir

Adı

Sınav

Ücretleri

%80

Okul

Payı

Öde

Taşıma -

Yemek -

Spor

Kolu

Katkı

Payları

Önceki Yıldan Devir

10.221,09

Gelir

5.176,93.

2006 2007 2008

Gelir Toplamı

15.398,02

- - - - - -

10.022,90

4.451.697,03

1.875.386,25

40.926,35

4.451.697,03

1.875.386,25

50.949,25

Gider Toplamı

14.650,26.

4.451.697,03

1.875.386,25

26.935,03

Kalan

747,76

24.014,22

- -

- -

42

Önceki Yıldan Devir

747,76

24.014,22

Gelir

132.693,83

10.851,20.

11.637.200,50

6.017.081,04

Gelir Toplamı

133.441,59

10.851,20.

11.637.200,50

6.017.081,04

Gider Toplamı

132.688,28

4.767,01.

11.637.200,50

6.017.081,04

Kalan

753,31

6.084,19.

- -

- -

Tablo 22 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçesinin Birimlere Göre Dağılım

45.258,58

69.272,80

47.352,55

21.920,25

Önceki Yıldan Devir

753,31

6.084,19.

21.920,25

Gelir

92.352,26

7.480,50.

7.640.593,37

3.977.360,01

14.279,43

Gelir Toplamı

93.105,57

13.564,69

7.640.593,37

3.977.360,01

36.199,68

Gider Toplamı

42.513,04

6.542,00

7.640.593,37

3.977.360,01

6.667,00

Kalan

50.592,53

7.022,69

29.532,68

-

-


2006

2007

2008

Ortaöğretim

Yılı

Bütçesi

Özel İdaredenAktarılan

ve

Genel Bütçe

Özel İdaredenAktarılan

ve

Genel Bütçe

Özel İdaredenAktarılan

ve

Genel Bütçe

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Harcama Yapılan

Kalemler

Elektrik, yakacak, kırtasiye,

akaryakıt, telefon abonelik,

gideri, makine-teçhizat, bakım-onarım,

derslik yapımı,

4.1. Cari Ödenekler

43

Önceki Yıldan

Devir

donatım 1.417.883

Elektrik, yakacak, kırtasiye,

akaryakıt, telefon abonelik,

gideri, makine-teçhizat, bakım-onarım,

derslik yapımı,

donatım 1.034.677

Elektrik, yakacak, kırtasiye,

1.133.607

akaryakıt, telefon abonelik,

gideri, makine-teçhizat, bakım-onarım,

derslik yapımı,

donatım

TOPLAM

Ödenek Miktarı

Genel

Bütçe

Özel İdareAktarım

Tablo 23 – Cari Ödenekler Tablosu

*2008 yılı cari hesapları Mayıs ayı sonu itibariyle hesaplanmıştır.

796.261

2.200.353

200.000

3.196.614

1.500.000

715.000

830.000

3.045.000

Toplam

2.296.261

2.915.353

1.030.000

6.241.614

Toplam

3.714.144

3.950.030

2.163.607

Harcama Yapılan

Miktar

4.2. İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Yapım Faaliyetleri Durumu

İlköğretim

Yapım

Durumu

Onarım

Durumu

ÖDENEK DURUMU 2006 2007 2008

ÖNCEKİ

DEVİR

YILDAN

10.417.313 11.938.607 10.763.690

ÖZEL İDARE KAT-

KISI

7.215.000 5.315.000 5.360.000

DİĞER 6.932.230 9.194.611 3.829.895

TOPLAM 24.564.543 26.448.218 19.953.585

YAPILAN

SAYISI

OKUL

7 8 Devam ediyor

DERSLİK SAYISI 112 78 Devam ediyor

YAPIM ÖDENEĞİ 6.368.264 9.627.546 Devam ediyor

ONARIM ÖDENEĞİ 2.519.837 2.883.812 1.103.745

CARİ GİDER ÖDE-

NEĞİ

3.737.835 3.173170 2.096.600

GELİR 4.561.435 8.394.550

GİDER 2.239.859 4.266.209

2 lise bitmek üzere, 1 lise ve 2

spor salonu ihale aşamasında

2 lise bitmek üzere, 1 lise ve 2

spor salonu ihale aşamasında

İSTENEN 5.357.900 6.336.522 7.000.000

GELEN 1.413.000 1.344.000 1.218.000

Tablo 24 – Ortaöğretim Onarım Durumu

2.679.467

2.816.423

984.411

Kalan

1.034.677

1.133.607

1.179.195


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

4.3. Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynak Olarak

Birim

Bütçe

Adı Özel Genel

2007

Özel İdare Toplam Özel Genel

2008

Özel İdare Toplam Yıl Sonu Tahmini

Lig

Heyeti

Spor Kolu

Payları

45.258,58 45.258,58 14.279,43 14.279,43 34.270,63

Taşıma

Taşıma

Yemek

11.637.200,50

6.017.081,04

11.637.200,50

6.017.081,04

7.640.593,37

3.977.360,01

7.640.593,37

3.977.360,01

18.337.424,09

9.545.664,02

Oö Yapım 8.394.550,00 8.394.550,00 11.200.000,00

İnşaat


Onarım

1.344.000,00 1.344.000,00 1.218.000,00 1.218.000,00 1.500.000,00

İö Yapım 6.001.858,00 5.293.400,00 11.295.258,00 3.629.895,00 4.530.000,00 8.159.895,00 11.530.000,00

Donatım 686.900,00 686.900,00 348.708,00 348.708,00 800.000,00

Eğitim

Öğretim

Sınav

Ücretleri

%20 Millî

Eğitim

Payı

132.693,83

10.851,20

132.693,83

10.851,20

92.352,26

7.480,50

92.352,26

7.480,50

118.129,46

10.952,00

Muhasebe

Cari

Ödenek

Personel

Gider

2.200.353,00

215.322.003,57

715.000,00 2.915.353,00

215.322.003,57

200.000,00

118.455.219,44

830.000,00 1.030.000,00

118.455.219,44

3.272.000,00

252.292.526,65

Özel

Öğretim

Özel

Öğretim

69.248,49 3.544.299,89 3.613.548,38 22.789,86 1.465.853,08 1.488.642,94 4.290.000,00

Toplam 258.052,10 255.148.246,00 6.008.400,00 261.414.698,10 136.902,05 136.935.628,90 5.360.000,00 142.432.530,95 305.937.966,85

Tablo 25 –Yıllara Göre Mali Durum

� 2007 yılında;

% 97,60 ı genel bütçeden, % 2,30 u İl Özel İdaresi aktarımlarından ve % 0,10 u

Özel Gelirlerden olmak üzere;

Toplam 261.414.698,10 ’ lük bütçeye sahip olduğu,

� 2008 yılı Mayıs sonu itibariyle;

% 96,14 ü genel bütçeden, % 3,76 sı İl Özel İdaresi aktarımlarından ve % 0,10 u

Özel Gelirlerden olmak üzere;

Toplam 142.432.530,95 ’ lik bütçeye sahip olduğu görülmektedir.

� 2008 yılsonu itibariyle toplam 305.937.966,85 ’ lik bütçe ihtiyacı olacağı tahmin

edilmektedir.

44


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

5. PAYDAŞ ANALİZİ

5.1. Çalışanların Memnuniyet ve Algılama Ölçümleri Anketi

Millî Eğitim Çalışanlarının ne gibi zorluklarla karşılaştığını belirleyen veriler elde etmek

ve bunlar üzerinde istatistikî veri analizi yapmak amacıyla çalışanların memnuniyet ve

algılarını ölçmeye yönelik anket çalışması yapılmıştır.

Kurumda kadrolu çalışan 7660 personel çalışma evreni olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

olasılığa dayalı örneklem tekniklerinden “Tabakalı Örneklem Tekniği” kullanılmıştır.

Tabakalı Örneklem Tekniği’ne göre ilçelere dağılımı yapılan personelin seçiminde “Random

Yöntemi” kullanılmıştır. İlçelerde personel seçiminde “Random Yöntemi” kullanılırken okul

ve kurum türleri sayısı oranında seçim yapılmıştır.

Kurum çalışanlarının görüşlerini değerlendirmek için “Likert Ölçek” kullanılmıştır.

Bu ölçekle alınan veriler Güvenilirlik Analizi’nden geçirilmiş ve analizden geçen ölçümler

için aritmetik ortalama bilimsel açıdan bir anlam ifade etmediğinden kategorilerine göre toplam

değerleri alınıp “Kukla Değişkeni” atanmış ve kategorilerin “Mod” değeri esas alınarak

yorumlanmıştır. En düşük görüşlerin, motivasyon ve tatmin, tanınma ve takdir konu başlıklarında

olduğu görülmektedir. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara

ulaşılmıştır:

� Yöneticilerin liderlik özelliklerini ortaya koyacak yasal düzenlemelerin eksikliği,

� Liderlik özelliğini geliştirecek eğitim ortamının olmayışı,

� Kurum iş süreçlerinin geliştirilmesine olan ihtiyaç,

� Yöneticilerin öğrenen örgüt kültürünü benimsememiş olmaları,

� İyileştirmeye yönelik projelerin varlığı,

� Kurumun işbirliği ve iletişime açık olması,

� İş süreçlerinin ekip çalışmasına uygun düzenlenmemesi,

� Kişisel ve meslekî gelişim konularında rehberlik ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin

yetersizliği,

� Çalışanların görüş ve önerilerinin yeterince dikkate alınmaması,

� Çalışma ortamının fizikî açıdan yeterli düzeyde olması,

� Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli düzeyde olmaması,

� Çalışanların motivasyon ve aidiyet duygularını geliştirecek yeterli düzeyde çalışma

olmaması,

� Kurumda ödüllendirme sistemi sağlıklı işlememesi,

� Ödüllendirilme objektif ölçütlerle yapılmadığından çalışanların motivasyonunun

olumsuz etkilenmesi,

� Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasında gereken bilinç oluşmuştur.

5.2. Hizmet Alanlar Algılama Ölçümleri Anketi

Millî Eğitim Müdürlüğü’nde hizmet alan bireylerin kurumla ilgili görüşlerini belirlemek

ve buna göre istatistikî veri analizi yapmak amacıyla, Hizmet Alanlar Algılama Ölçümleri

Anketi yapılmıştır.

45


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Anket soruları Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanları, Resmi Eğitim Kurumları, Özel

Eğitim Kurumları, Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Veli, diğer kurum çalışanları üzerinde

uygulanmıştır.

Kurum çalışanlarının görüşlerini değerlendirmek için “Likert Ölçek” kullanılmıştır.

Bu ölçekle alınan veriler Güvenilirlik Analizi’nden geçirilmiş ve analizden geçen ölçümler

için aritmetik ortalama bilimsel açıdan bir anlam ifade etmediğinden kategorilerine göre toplam

değerleri alınıp “Kukla Değişkeni” atanmış ve kategorilerin “Mod” değeri esas alınarak

yorumlanmıştır. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

� Kurum yöneticileri ve çalışanları iletişime açıktır. İstenildiğinde ulaşılabilir ve çözüm

üretirler,

� Kurumların gelir-gider bilgileri toplumla paylaşılmamaktadır,

� Çatışmaların çözümlenmesinde objektif bir tutum sergilenmemektedir,

� İş ve işlemler mevzuatına uygun yerine getirilmektedir,

� Kurumun aldığı güvenlik önlemleri yerindedir,

� AR-GE faaliyetleri yeterli düzeyde değildir,

� Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim yeterli düzeyde değildir,

� Topluma etki ve katkı yeterli düzeyde değildir,

Eğitim-öğretimin ihtiyaç planlaması dış müdahalelerle engellenmektedir.

5.3. Dış Paydaş Algılama Ölçümleri Anketi

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal kimliğinin dış paydaş algısına göre ölçülmesi

için diğer iki anket modelinden farklı olarak, kurumsal görüşlerin alınması amacıyla memnuniyet

ölçümü ve görüş bildirimine uygun soru tipleri ile hazırlanmış “Dış Paydaş Anketi” hazırlanmıştır.

Anket, Ordu genelindeki tüm kamu kuruluşları temsilciliklerine, yerel yönetimlere,

sivil toplum kuruluşlarına uygulanmıştır. Toplam kurumsal katılımcı sayısı 90’dır.

� İl Millî Eğitim Müdürlüğü kurumsal kimliği açısından olumlu değerlendirilmiştir,

� Kurumun sağladığı hizmetler sırasıyla medya, kurumun web sitesi, etkinlik ve

projeler yoluyla bilinmektedir,

� Kurumun sunduğu hizmetlerin genelde başarılı bulunduğu,

Ancak;

� Hayat boyu eğitim olanakları sağlama,

� Gelişen dünyada oluşan talepler doğrultusunda yeni insan profilini ortaya çıkaran

programlar (anne baba eğitimi, girişimcilik, çevrenin korunması, trafik eğitimi

vb) geliştirme,

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirler alma,

� Öğrenen örgüt kültürü oluşturma konularında geliştirmeye açık yönlerin olduğu

belirtilmiştir.

46


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

6. GZFT ANALİZİ

6.1. Güçlü ve Zayıf Yönler

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

Köklü ve potansiyeli güçlü bir kurum

kimliğine sahip olması,

Zorunlu eğitimde yüksek okullaşma oranı,

Öğretmen ve yönetici atama ve yer değiştirmelerinin

mevzuatına uygun belli bir sistem

içerisinde yürütülmesi,

Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık

olması,

Gelişmiş ve yeterli teknolojik alt yapının

varlığı,

Teknolojiyi kullanabilen personelin varlığı,

Yaygın eğitim çalışmalarının olumlu bir

şekilde ilerlemesi,

e-Devlet uygulamalarının kurumumuzda

aktif olması,

Doğal kaynakları ve çevreyi koruma bilincinin

olması,

Okulların genel anlamda güvenlik problemlerinin

olmaması,

İl merkezinde hizmet içi eğitimin yaygın

olması.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi

için gerekli alt yapının sağlanamamış olması.

İl ve büyük ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarının

standardın üzerinde olması,

Okul öncesi ve ortaöğretimdeki okullaşma oranının

yetersizliği

İlimizde birleştirilmiş sınıfların varlığı,

İkili öğretim,

Taşımalı eğitimin çokluğu

Okul öncesi ve ortaöğretimdeki okullaşma oranının

yetersizliği,

Aile eğitiminin yetersizliği,

İl genelinde sosyal faaliyet alanlarının yetersiz olması

nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlerin istenen

düzeyde olmaması,

Kişisel ve mesleki gelişim konularında rehberlik ve

hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği,

İzleme ve yönlendirme faaliyetlerinin yetersizliği,

Stratejik yönetim felsefesinin anlaşılmaması, hedef

koyma alışkanlığının henüz yerleşmemesi,

Kurumların yeterli temizlik ve hijyen standartlarına

sahip olmaması,

Başarının değerlendirilmesinde ortak performans

göstergelerinin bulunmaması ve başarının sadece SBS

- ÖSS düzeyinde değerlendirilmesi,

Etkili bir performans ve ödüllendirme sisteminin

bulunmaması,

Sınırlı fiziki, mali kaynakların verimli bir şekilde

kullanılmaması,

Kurumların gelir gider durumlarının şeffaf ve ulaşılabilir

olmaması,

Yöneticilerin liderlik davranışı göstermede performans

yetersizliği,

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin il merkezi dışında

dengeli bir şekilde planlanmaması,

Teknolojik altyapının kullanım kapasitesinin düşüklüğü,

Üst düzey yöneticilerin kurum ziyaretlerindeki eksiklik,

Karar almada katılımcılık ilkesinin uygulanmaması,

Kurum içi gereksiz bürokrasinin varlığı,

AR-GE çalışmalarının yetersizliği,

Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve diğer kamu

kurumlarıyla iletişim eksikliği,

47


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

6.2. Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz

FIRSATLARIMIZ TEHDİTLERİMİZ

Ekonomik büyümeye ve kalkınmaya paralel

olarak eğitim, kültür ve bilime talebin artması,

Genç nüfus yapısı,

Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve bilgi

paylaşımı imkânlarının çokluğu,

İlimizde üniversitenin varlığı,

Ara teknik elemana olan ihtiyacın giderek

artması,

Eğitim yönetim ve denetimi anlayışındaki

değişim nedeniyle yönetim ve denetim süreçlerinin

performansa dayalı olarak yeniden düzenlenmesi

çalışması,

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin özlük haklarına

yansıması,

AB uyum sürecinin eğitime olumlu katkısı,

Araştırma projelerine ve eğitime verilen desteğin

artması,

İlimizin kalkınmada öncelikli il olması,

Millî Eğitimin hızlı bir değişme ve gelişme

sürecinde olması,

İyileştirmeye yönelik projelerin varlığı,

Nüfusun şehir merkezlerinde yoğunlaşması.

İlimizde birleştirilmiş sınıfların varlığı,

İkili öğretim,

Taşımalı eğitimin çokluğu,

Bölgenin coğrafi ve ekonomik yapısının fırsat ve

imkân eşitliğine olumsuz etkisi,

Şehir merkezlerine eğitim amaçlı göç,

İl dışına yaşanan göç,

Geri göç oranının çokluğu,

Yatırımların dış etkenler nedeniyle ihtiyaç önceliğine

göre yapılamaması,

Problem çözmede ve üstlenmede isteksizlik,

Kırsal bölgede öğretmenlerin kısa sürede yer

değiştirme istekleri ve görev mahalli dışında ikamet

etmeleri,

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünün istenen

düzeyde olmaması,

Yöneticilerin aynı kurumda uzun süre çalışmaları,

Kurumların mali işlerinin öğretim liderliği beklenen

yöneticiler tarafından yapılması,

Okuma alışkanlığının yetersizliği,

Velilerin eğitim - öğretim etkinliklerine yeterli

ilgi ve desteği göstermemesi,

Bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanımının

eğitim üzerindeki olumsuz etkisi,

Olumsuz örneklerin genelleştirilerek medyada

yayınlanması,

İlköğretimde yöneltme programlarının etkisizliği,

Süreç yönetiminde verilerden yararlanmama,

Yerel medyanın eğitime yeterli destek vermemesi,

Nitelikli memur ve yardımcı hizmetlilerde personel

eksikliği,

Meslekî eğitimin programlarının sektörel beklentileri

karşılamaması.

48


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

I I I . B Ö L Ü M

G E L E C E Ğ E B A K I Ş

49


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Atatürk ilke ve inkılâpları,

Adalet,

İnsana değer,

Liyakat,

Sorumluluk,

Öz kültüre bağlılık,

Fırsat eşitliği,

Akılcılık ve bilimsellik,

Yaratıcılık ve yenilikçilik,

Katılımcılık ve paylaşımcılık,

Fedakârlık,

Şeffaflık,

Doğa ve çevreyi koruma,

Demokratik anlayış,

Hayat boyu öğrenme.

1. VİZYON, MİSYON VE İLKELER

1.1. İlkelerimiz

1.2. Kurumsal Değerlerimiz

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalırız,

Bireysel ve toplumsal adalet değerleri yüksek bireyler yetiştiririz,

Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz,

İnsanı temel değer olarak alır, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde çalışırız,

Eğitim bizim için kutsaldır,

Adanmışlık duygusu ile eğitime hizmet ederiz,

Öz kültürüne bağlı bireyler yetiştirir, farklı kültür ve inançları zenginlik olarak gö-

rürüz,

50


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Akıl ve bilimin ışığında yaratıcı ve yeniliklere açık bireyler yetiştiririz.

1.3. Misyon

Sürekli yenileşme ve gelişmeye açık, millî ve manevi değerleri özümseyip evrensel ilkeleri

benimseyen nitelikli ve yüksek karakterli nesiller yetiştirerek milletimizi çağdaş medeniyetin yapıcı,

yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.

1.4. Vizyon

Yönetişim bilinciyle çağın gerektirdiği eğitimi sağlayan ve eşdeğer kurumlara model olan

bir kurum olmaktır.

51


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1.5. Varsayımlar

Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi aşağıda sıralanan kurum

içi ve dışı faktörlere bağlıdır:

a) Kurum içi;

� Kurum/okul üst yönetiminin stratejik yönetim tarzını uygulama kararlılığının

devam etmesi,

� Kurum/okul çalışanlarının stratejik yönetim anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda

çaba harcaması,

� Kurum/okulların etkin denetlenmesi,

Planın uygulama sürecinin iyi yönetilmesi,

� Değerlendirme, dönütlerin fırsat olarak algılanması; biçimlendirme ve anında

düzeltme yoluna gidilmesi,

� Kurumun tüm kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Stratejik yönetim anlayışının kurumsal kültüre dönüştürülmesi,

� Mevzuatta belirtilen kalite uygulamalarına yönelik örgütlenmelerin oluşturularak

işler hale getirilmesi.

b) Kurum Dışı;

� Hükümetin stratejik yönetim anlayışını sürdürmesi,

� Siyasî ve ekonomik istikrarın devamlılığı,

� Avrupa Birliği perspektifinin devamlılığı,

� Savaş, doğal afet gibi olayların olmaması,

Eğitim-öğretimin ülkenin öncelikli konularından olması,

Eğitime ayrılan bütçe paylarının artması,

� Sivil toplum örgütlerinin eğitime katkısının artarak devam etmesi,

� Medyanın iyi örnekleri(model) kamuoyuna yansıtması,

� Yerel yönetimlerin eğitimsel sorumluluklarının bilincinde olması,

� Popülist yaklaşımlarla planın sekteye uğratılmaması,

� Yatırım ve onarımların planlamaya uygun yürütülmesini engelleyecek, müdahale

ve baskı olmaması,

� Devletin eğitim yatırımlarını teşvik edici, yatırım yapanları da ödüllendirici politikalar

geliştirmesi,

� Devletin eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayıcı tedbirler alması,

� Devletin, bölgesel ve yerel kalkınmayı teşvik ederek göçü engellemesi.

52


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

IV. BÖLÜM

TEMALAR, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1.TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR

53


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMALAR

TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının

sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli Program, Millî

Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri )

Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını

sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Madde)

Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir

şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594. madde,

TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, Orta

Vadeli Program)

Stratejik Amaç 4 – Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna

sahip, kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı

koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş, sağlıklı ve

mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi)

Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri

artırmak.( 60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı)

TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet

veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde, Orta Vadeli Program,

60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde )

Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak, eğitim potansiyelimizi

ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek sahiplenme alışkanlığı kazandırmak.(9.

Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

)

Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırmak.

(Millî Eğitim Temel Kanunu 17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan)

TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi

becerilerini geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program, Bilgi

Toplumu Stratejisi Eylem Planı, MEB Strateji Plan Hazırlık Programı )

Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve

kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program,

Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak.(Vizyon

2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

54


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının

sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli Program, Millî

Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri )

Stratejik Hedef 1.1 – Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında ortak performans

göstergeleri belirlenerek gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak,

SBS ve ÖSS’de 2014 yılı sonuna kadar yerleşen öğrenci oranını % 15 artırmak.

Stratejik Hedef 1.2 – Mesleki eğitim programlarını 2010 yılından itibaren yerel ve

sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulama,

Stratejik Hedef 1.3 – Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri bireysel eğitim fırsatlarından

en üst derecede yararlandırmak için tüm okullarda 2010 – 2011 yıllarında destek

eğitim odaları oluşturmak,

Stratejik Hedef 1.4 – Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale getirmek.

Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını

sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Madde )

Stratejik Hedef 2.1 – Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenli okuma

saatleri yapmak,

Stratejik Hedef 2.2 – Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserleri (100 Temel

Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak,

Stratejik Hedef 2.3 – Türkçeyi etkili ve güzel kullanan şair ve yazarlarla yılda en az

iki kez öğrencilerin buluşturulacağı etkinlikler düzenlemek.

Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir

şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594. madde,

TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, Orta

Vadeli Program)

Stratejik Hedef 3.1 – Halk Eğitim Merkezleri tarafından, örgün eğitim dışında kalan

bireylere, 2010 yılından itibaren her yıl alan taraması yapılarak ihtiyaç önceliğine göre

kurs ve etkinlikler yapmak,

Stratejik Hedef 3.2 – Öğrenci velilerine ve halka HEM tarafından; insan hakları,

demokrasi, hoşgörü, barış kültürü ve çevre bilinci tüketici hakları, tasarrufu teşvik, aile

ekonomisine katkı konularında seminer ve programlar yapmak,

Stratejik Hedef 3.3 – Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından

öğrenilmesine imkan sağlamak,

55


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 3.4 – Okul kantinlerinde kaliteli bir hizmet anlayışı geliştirebilmek

için kantin işletmenlerini oluşturulacak standartlara göre eğitime tabi tutmak.

Stratejik Amaç 4 – Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna

sahip, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve

gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek.

(9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi)

Stratejik Hedef 4.1 – Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını araştırmak, orijinalini

bozmadan gelecek nesillere aktarmak, çağdaş yorum ve tasarımlarla bölgesel ve ulusal

beğenilere ürün olarak sunmak.

Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri

artırmak. (60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 5.1 – Eğitim kurumları bünyesindeki sosyal donatı alanlarının ortak

kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini

ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal, kültürel,

sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar % 100 artırmak,

Stratejik Hedef 5.2 – Her yıl okullarımızda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya

çıkaracak proje yarışmaları düzenlemek,

Stratejik Hedef 5.3 – Her yıl eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda ‘hayalimdeki

aile, okul, çevre, ülke ve dünya konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek,

Stratejik Hedef 5.4 – 2010–2011 yıllarında şiddetin önlenmesi konusunda öğrencilere

yılda iki defa seminer vermek.

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda

hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde,

Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde )

Stratejik Hedef 6. 1 – Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını dezavantajlı çocukları

gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’e, ortaöğretimde kademeli olarak

barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla %90’a çıkarmak, ortaöğretimde kızların eğitime

erişimini daha da artırmak için kız erkek okullaşma oranları arasındaki % 8 olan

farkı 2014 yılı sonuna kadar %2 ‘nin altına düşürmek, ilköğretimde birleştirilmiş sınıf

ile ilköğretim ve ortaöğretimde ikili öğretim uygulamalarına kademeli olarak son verilerek,

2014 yılı sonu itibariyle sınıf ortalamalarını 30 öğrenciye çekerek normal

öğretime geçmek,

Stratejik Hedef 6.2 – Taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde standartlara

uygun hizmet verilmesini sağlamak ve zorunlu taşıma kapsamı dışındaki öğrenci

taşıma servis hizmetlerinin niteliğini artırmak,

56


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 6.3 – Taşıma merkezi okulların fiziki imkân ve donanımlarında

plan dönemi sonuna kadar tamamında iyileştirme yapmak,

Stratejik Hedef 6.4 – İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet kalitesi ve verimliliğini

artırmak için; modern bir arşiv ve konferans salonu ile eğitimde uygulama ö rnekleri

ve bilgi paylaşımına olanak sağlayacak çevre illere de hizmet edebilecek Hizmet

İçi Eğitim Enstitüsünü 2010 yılında kurmak.

Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesinin sağlamak, eğitim

potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek eğitim bilinci ve sahi plenme

alışkanlığı kazandırmak.(9. Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet

Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 7.1 – 2010 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi oluşturmak,

Stratejik Hedef 7.2 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum bütçelerinin

her yıl denetlenmek,

Stratejik Hedef 7.3 – Kurumda yapılan iş ve işlemler ile verilen hizmetlerden

uygun olanların elektronik ortama taşınmasını sağlayarak e-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak

ve kurumun genel yönetim giderlerinin tasarruf ve geri dönüşüm yoluyla

azaltılması için tedbirler almak,

Stratejik Hedef 7.4 – Tüm kurumlarda 2014 yılına kadar sağlıklı eğitim ortamları

oluşturmak,

Stratejik Hedef 7.5 – Tüm kurumlarda teknolojik altyapı kapasite kullanımını

%100’e çıkarmak, 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını, plan dönemi sonuna kadar

Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesini oluşturmak.

Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini

artırmak. ( Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 17. madde, 9. Kalkınma Planı)

Stratejik Hedef 8. 1 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Basın ve Halkla

İlişkiler Birimini 2010 yılında amacına uygun olarak etkinleştirmek,

Stratejik Hedef 8. 2 – 2010 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi

ile ilgili eğitim programları düzenlemek,

Stratejik Hedef 8. 3 – Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği

artırmak için 2010 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale

getirmek.

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve sü-

57


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

reç yönetimi becerilerini geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli

Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı,MEB Strateji Plan Hazırlık Programı )

Stratejik Hedef 9.1 – Kurumda 2010 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı

yerleştirilerek sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarını stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine

katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak üzere hizmetiçi eğitim faaliyetlerini

konu ve sayı olarak her yıl %5 oranında artırmak,

Stratejik Hedef 9.2 – Liderlik ve süreç yönetimi konusunda 2011 yılı sonuna kadar

okul/kurum yöneticilerine kursvermek.

58


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki

ve kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli

Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 10. 1 – Kişisel ve mesleki gelişim konularında 2014 yılı sonuna kadar

tüm personelin eğitim almalarını sağlamak,

Stratejik Hedef 10.2 – Eğitim çalışanlarının eğitimini sürekli, kolay erişilebilir ve

yerinde sağlayabilmek için plan dönemi sonuna internet tabanlı hizmetiçi eğitim, konferans,

seminer sistemi kurmak.

Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak.

(Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 11. 1 – Görev yeterlilik standartlarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek,

Stratejik Hedef 11. 2 – Personeli görev yeterlilik standartlarına göre 2011-2014

yılları arasında her yıl en az bir konuda periyodik olarak eğitmek,

Stratejik Hedef 11. 3 – Performansa dayalı kurum içi ödüllendirme sistemini 2012

yılında oluşturmak.

59


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

60


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Eğitim, uzun bir süreci kapsayan; etkinlik, hesaplılık ve bilgi sağlayan ekonomi ile ya-

kından ilişkili, milli geliri etkileyen bir hizmettir. Yerel ve evrensel amaçları vardır. Eğitimde;

verimlilik; üretici, tutumlu, tasarrufa önem veren anlayışı yerleştirmek son derece önemlidir.

Başarı esrarengiz bir tabiat hediyesi değildir. Eğitim sonunda elde edilen bir davranış

değişikliğidir, bir sonuçtur. Bu nedenle ilimizin ÖSS ve SBS başarısını arttırmaya yönelik

hedef ve eylem planları oluşturmak durumundayız.

Üst politika belgelerinde (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 60.Hükümet Programı, Orta

Vadeli Program Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Programı) mesleki eğitim ve yaşam boyu

öğrenme öncelikli olarak yer almıştır. İlin öncelikle çözümlenmesi gereken işsizlik sorunu ile

olan doğrudan ilişkisi ve stratejik planın üst politika belgeleriyle uyumunun sağlanabilmesi

Mesleki Teknik ve Yaygın Eğitimin AB standartlarına uygun orana ulaştırılması için Mesleki

Eğitimin öncelikli olarak ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Buna yönelik planlamalarda

sektörel ve yerel ihtiyaçları karşılayacak planlamaların yapılması ilke olarak benimsenmiştir.

Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine

uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesi var

olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Bu bireylerin top-

lumca kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebil-

meleri, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabilmelerine bağlıdır. Bu ne-

denle tüm kurumlarda özel eğitme ihtiyacı olan bireyler için “Destek Eğitim Odaları” oluştu-

rulması zorunluluk olarak görülmüştür.

İnsanın geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan birinin meslek seçimi olduğu

bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Meslek ve alan seçme sürecinin temelinde, bire-

yin kendini, meslekleri, alanları ve eğitim kurumlarını tanımasının önemi büyüktür. Bireyin

bu konulardaki farkındalığı onun doyum düzeyini de artıracaktır. Bu nedenle rehberlik ve

yönlendirme hizmetlerinin etkin kılınması önem arz etmektedir.

Dil, kültürün en temel öğesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul

edilmektedir. Dilin düşünceyi etkilemesi, kültürel değerleri nesilden nesile aktarması ve mil-

lete yön vermesi yaşamsal önem arz etmektedir. Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim

olarak algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleş-

tirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için

kazanmaları gereken önemli bir beceridir. Okuma alışkanlığının, temelinin aile içinde atıldığı

61


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

ve devamının eğitim sisteminde öğretmenler tarafından öğrenciye kazandırıldığı düşünülürse

bu alışkanlığın kazanımında aile ve öğretmenlerin rolü büyüktür.

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze

ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları,

insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.

Demokrasiyi korumak için öncelikle iyi bir vatandaş olmalıyız. Kendi haklarımıza sa-

hip çıktığımız gibi, ödevlerimizi de yerine getirmeliyiz. Demokrasinin hoşgörü kuralına bağlı

kalarak farklı düşüncelere de saygılı olmalıyız.

Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine

alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır. Çağdaş insanın çevre bilinci;

eşitsizlikle, yoksullukla, açlıkla, ahlak yapıları ile mücadeleyi de getirmektedir. Bu nedenle

çevre bilincinin yerleşmesi için çevre eğitiminin düzenli, tutarlı ve sürekli bir şekilde uygu-

lanması gerekmektedir. Eğitimin özünde benimseme olgusu, temelinde sevgi ve sorumluluk

duygusunun geliştirilmesi yatar.

Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının

sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli

Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri )

Stratejik Hedef 1.1 – Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında ortak

performans göstergeleri belirlenerek gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini

sağlamak, SBS ve ÖSS’de 2014 yılı sonuna kadar yerleşen öğrenci oranını % 15

artırmak.

P.Hedefi 1.1.1 – 2010 yılında ortak performans göstergelerini belirlemek,

P.Hedefi 1.1.2 – Oluşturulan performans göstergelerine göre gelişimi her yıl

takip etmek,

62


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P. Hedefi 1.1.3 – 8. Sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda yerleşen öğrenci

oranı 2010 yılında % 38,

P. Hedefi 1.1.4 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda yerleşen öğrenci

oranı 2011 yılında % 41,

P. Hedefi 1.1.5 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda Yerleşen öğrenci

oranı 2012 yılında % 44,

P. Hedefi 1.1.6 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda Yerleşen öğrenci

oranı 2013 yılında % 47,

P.Hedefi 1.1.7 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda Yerleşen öğrenci

oranı 2014 yılında % 50,

P. Hedefi 1.1.8 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2010 yılında % 33,

P. Hedefi 1.1.9 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2011 yılında % 35,

P. Hedefi 1.1.10 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2012 yılında % 37,

P.Hedefi 1.1.11 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2013 yılında % 40,

P. Hedefi 1.1.12 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2014 yılında % 45.

S. Amaç: 1

S. Hedef: 1.1

P e r f o r m a n s G ö s t e r g e s i T a b l o s u

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.1.1.1 SBS başarısı (yerleşen öğrenci oranı)

P.G.1.1.2 ÖSS başarısı (yerleşen öğrenci oranı)

P.G.1.1.3 SBS ye yönelik açılan kurs sayısı (her ilçede)

P.G.1.1.4 ÖSS ye yönelik açılan kurs sayısı (her ilçede)

P.G.1.1.5 Yapılan deneme sınavı sayısı (il geneli)

P.G.1.1.6 SBS ‘ye yönelik seminer düzenlenen okul sayısı (tüm ilköğretim okullarında)

P.G.1.1.7 ÖSS ‘ye yönelik seminer düzenlenen okul sayısı (tüm ortaöğretim okullarında)

P.G.1.1.8 Performans göstergelerinin oluşturulması

P.G.1.1.9 Performans göstergelerine göre uygulama yapan kurum sayısı

Tablo 26 – Stratejik Amaç 1 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

63


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

F A A L İ Y E T V E P R O J E L E R

1- 2010 yılından itibaren “Başarı İçin El Ele Proje”sinin sürdürülmesi,

2- 2010 yılından itibaren her yıl en az iki deneme sınavı yapılması,

3- Her yıl tüm Halk Eğitimi Merkezlerinde yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurs-

larının açılması,

4- 2010 yılında Rehber öğretmeni olmayan okullara görevlendirme yapılarak

SBS ve ÖSS’ye yönelik hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda

başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi,

5- 2010 yılında Strateji Geliştirme Birimi tarafından ortak performans göster-

geleri belirlenerek veritabanı oluşturulması, kurumların performans göstergeleri doğ-

rultusunda çalışmalarının sağlanması,

6- Her yıl Strateji Geliştirme Birimi tarafından okul/kurum gelişim çalışmaları

yürütülerek performans göstergelerine göre ödüllendirmelerin yapılması.

Stratejik Hedef 1.2 – Mesleki eğitim programlarını 2010 yılından itibaren yerel

ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulamak.

P.Hedefi 1.2.1 – 2010 yılında İl İstihdam Kurulu tarafından sektörel ihtiyaç

analizi yapılması,

geçirilmesi,

P. Hedefi 1.2.2 – İhtiyaç duyulan alan ve dalların programlarının uygulamaya

P. Hedefi 1.2.3 – Sektör temsilcileri ile Mesleki Eğitim Kurumları temsilcileri

her yılsonunda değerlendirme toplantısı yapılması.

S. Amaç: 1

S. Hedef: 1.2

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.1.2.1 Sektörel analiz raporunun uygulaması

P.G.1.2.2 Sektörle işbirliği toplantısı

64


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P.G.1.2.3 Analiz sonucunda açılan alan/dal sayısı

P.G.1.2.4 Ortaöğretimde Mesleki Teknik Eğitim okullaşma oranı

P.G.1.2.5 Mesleki Teknik Eğitim birimleri okullaşma oranları

Tablo 27 – Stratejik Amaç 1 - Hedef 2 Performans Göstergeleri

yapılması,

FAALİYET VE PROJELER

1-2010 yılında İl Mesleki Eğitim Kurulu tarafından sektörel ihtiyaç analizinin

2-İl Mesleki Eğitim Kurulu tarafından analiz raporunun yayınlanması,

3- 2010 yılında ihtiyaç duyulan alan ve dallara ilişkin programların uygulan-

masının sağlanması,

4- Her yılsonunda sektör temsilcileri ile Mesleki Eğitim Kurumları temsilcileri

ile değerlendirme toplantısı yapılması.

Stratejik Hedef 1.3 – Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri bireysel eğitim

fırsatlarından en üst derecede yararlandırmak için tüm okullarda 2010 – 2011 yılla-

rında destek eğitim odaları oluşturma.

P. Hedefi 1.3.1 – 2010 yılında Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından destek

eğitim odaları oluşturulacak okulların belirlenmesi,

P. Hedefi 1.3.2 – 2010 yılında il ve ilçe merkezlerindeki okullarda destek eğitim

odalarının oluşturulması,

P. Hedefi 1.3.3 – 2011 yılında il ve ilçe merkezleri dışındaki okullarda destek

eğitim odalarının oluşturulması.

S. Amaç: 1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 1.3

P.G.1.3.1 Destek eğitim odası ihtiyacı olan okul sayısı

P.G.1.3.2 İl ve ilçe merkezinde destek eğitim odası oluşturulan okul

P.G.1.3.3 İl ve ilçe merkezi dışında destek eğitim odası oluşturulan okul

P.G.1.3.4 Destek eğitimi sınıfları sayısı

Tablo 28 - Stratejik Amaç 1 – Hedef 3 Performans Göstergeleri

,

65


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında Rehberlik araştırma merkezince il genelinde destek eğitim odası

oluşturulacak okulların tespit edilmesi,

2- 2010 – 2011 yıllarında İl genelinde okullarda destek eğitim odalarının faali-

yete geçirilmesi.

tirmek.

Stratejik Hedef 1.4 – Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale ge-

P. Hedefi 1.4.1 –Her yıl tüm ilköğretim okullarının 6. ,7.ve 8.sınıf öğrencilerinin

en az 2 iş yeri ve 4 meslek okulu gezisinin yapılması,

P. Hedefi 1.4.2 – Her yıl ortaöğretim öğrencilerine en az 4 meslek gezisi ve 1

üniversite gezisi yapılması,

P. Hedefi 1.4.3 – Her yıl ortaöğretim öğrencilerinin meslek tanıtımı ile ilgili en

az 1 proje yapılması.

S. Amaç:1 PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 1.4

P.G.1.4.1 Uygulama bahçesi oluşturulan okul öncesi kurum sayısı

P.G.1.4.2 İlköğretimde gezi yapan okul oranı

P.G.1.4.3 Ortaöğretimde gezi yapan okul oranı

P.G.1.4.4 Proje yapan kurum sayısı

P.G.1.4.5 Seminer yapan okul sayısı

P.G.1.4.6 Tanıtım faaliyeti sayısı

P.G.1.4.7 Tanıtım faaliyetine katılan öğrenci/veli sayısı

Tablo 29 – Stratejik Amaç 1 - Hedef 4 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında okulöncesi kurumlarda uygulama bahçelerinin oluşturulması,

2- Her yıl ilköğretim okullarının 6. , 7. ve 8. sınıflarının en az 2 işyeri ve 4 mes-

lek okulunu gezmelerinin sağlanması,

yapılması,

3- Her yıl ortaöğretim öğrencilerinin en az 4 meslek ve 1 üniversite gezisinin

4- Her yıl ortaöğretim öğrencilerinin meslek tanıtımı ile ilgili en az 1 proje

yapmasının sağlanması.

P O L İ T İ K A V E S T R A T E J İ L E R

İlimizde eğitimde kalite ve verimliliği artırarak, çağdaş eğitim fırsatlarının sunulması-

nı sağlamak amacımız; 9. Kalkınma Planı 584. Maddesi, 2008–2010 Orta Vadeli Program ve

Millî Eğitim Temel Kanununun 5. ve 14. Maddelerinde yer alan hükümler ve politikalarla

desteklenmektedir.

66


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Orta Vadeli Program (2008- 2010)’da yer alan eğitimde kalite, verimlilik ve rekabeti

artırmaya yönelik hedef ve 60. Hükümet Programı Eylem Planı (2008- 2012)’ inda yer alan

eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi hedeflerine paralel olarak ilimiz eğitimi ve merkezi sınav-

lardaki başarı durumunu arttırmak için projeler gerçekleştirilecektir

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşü-

nülmektedir. Bu doğrultuda; tüm süreçler performansa dayalı olarak yeniden düzenlenecektir.

Eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya dönük olarak performansa dayalı ödüllendirme siste-

mi oluşturulacaktır. Ayrıca ara teknik eleman yetiştirilmesinde sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar

belirlenecektir.

Çağdaş eğitim fırsatlarının sunarak eğitimde kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla

mesleki eğitim programları yerel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacaktır. Yine

tüm paydaşların eğitim öğretimde fırsat eğitliğinden yararlandırılması için gerekli fiziksel alt

yapı oluşturulacaktır.

İlimizde SBS ve ÖSS de başarıyı artırmak için projeler hazırlanacak, devam eden pro-

jeler(Başarı İçin El Ele) Stratejik Plan amaç /hedeflerine uygun hale getirilerek yürütülmesi

sağlanacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi ve toplumsal beklentilere cevap verecek bir AR-GE Bi-

rimi oluşturularak etkin hale getirilecek, yapılacak tüm proje ve etkinliklerin bu birim tarafın-

dan koordine edilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin

kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu

10. Madde )

Stratejik Hedef 2. 1 – Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenli

okuma saatleri yapmak.

P. Hedefi 2.1.1 – 2010 yılından itibaren tüm okul ve kurumlarda çalışma saatle-

ri içerisinde kitap okuma saati düzenlenmesi.

67


S. Amaç: 2

S. Hedef: 2.1

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.2.1.1 Kitap okuma uygulaması yapılan kurum sayısı

P.G.2.1.1 Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı

P.G.2.1.3 Açılan kitap sergisi sayısı

P.G.2.1.4 Tanıtımı yapılan kitap sayısı

Tablo 30 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1-Her gün tüm okul ve kurumlarda en az 20 dakika kitap okunması,

2-Belirli gün ve haftalarda tüm okul/kurumlarda kitap sergisi açmak,

3-En fazla kitap okuyanları ödüllendirmek,

4-Kitap tanıtım köşeleri oluşturmak,

5-Okul /kurumun web adresinde her ay bir kitap tanıtımı yapmak.

Stratejik Hedef 2. 2 - Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserleri (100

Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandı r-

mak.

zandırması.

P. Hedefi 2.2.1 –2010 yılında 100 temel eserin sınıf ve okul kütüphanelerine ka-

FAALİYET VE PROJELER

1-2010 yılında sınıf ve okul kütüphanelerine 100 temel eserin kazandırılması,

2-Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerinin okul kütüphanelerine

ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak.

S. Amaç: 2

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef:

2.2

P.G.2.2.1 Kütüphanesinde 100 temel eser bulunan okul ve kurum sayısı

P.G.2.2.2 Okul/kurum kütüphanelerine kazandırılan kitap sayısı

Tablo 31 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

Stratejik Hedef 2. 3 – Türkçeyi etkili ve güzel kullanan şair ve yazarlarla yılda en az

iki kez öğrencilerin buluşturulacağı etkinlikler düzenlemek.

P. Hedefi 2.3.1 – Her yıl en az iki yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı et-

kinlikler düzenlenmesi.

S. Amaç: 2

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S.Hedef:

2.3

P.G.2.3.1 Düzenlenen etkinlik sayısı (her ilçede)

P.G.2.3.2 Etkinliğe katılımcı sayısı

Tablo 32 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 3 Performans Göstergeleri

68


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER

1-2010 yılından itibaren her yıl en az iki şair veya yazarın düzenlenecek etkin-

likler çerçevesinde öğrencilerin buluşturulması.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimiz eğitim – öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını

sağlamak ve okuma alışkanlığını kazandırma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu

10. Maddesi ile desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda Türkçenin güzel ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Ay-

rıca kitap okuma alışkanlığı kurum kültürü olarak benimsenecektir.

tırılacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde, okuma alışkanlığı topluma yaygınlaş-

Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin

bir şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594.

madde, TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem

Planı, Orta Vadeli Program)

Stratejik Hedef 3. 1 – Halk Eğitimi Merkezleri tarafından, örgün eğitim dışında

kalan bireylere, 2010 yılından itibaren her yıl alan taraması yapılarak ihtiyaç önceliğine

göre kurs ve etkinlikler yapmak.

P. Hedefi 3.1.1 – HEM tarafından her yıl kurs ihtiyacını belirlemek üzere alan

taraması yapılması,

P. Hedefi 3.1.2 – Belirlenen ihtiyaca göre kurs ve etkinlikler düzenlenmesi.

S. Amaç: 3

S.Hedef:

3.1

P.G.3.1.1 Alan taraması

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.3.1.2 Alan taramasında belirlenerek açılan kurs ve etkinlik sayısı

Tablo 33 - Stratejik Amaç 3 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

69


ması.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılından itibaren her yıl HEM tarafından alan taraması yapılması,

2-Alan taramaları sonucunda belirlenen konularda kurs ve etkinliklerin yapıl-

Stratejik Hedef 3. 2 – Öğrenci velilerine ve halka HEM tarafından İnsan hakları,

demokrasi, hoşgörü, barış kültürü ve çevre bilinci Tüketici hakları, tasarr ufu teşvik,

aile ekonomisine katkı konularında seminer ve programlar yapmak.

P. Hedefi 3.2.1 – 2010 yılında küresel ısınma ve çevre bilinci konularında seminer

düzenlenmesi,

P. Hedefi 3.2.2 – 2011 yılında Hoşgörü ve Barış kültürü konularında seminer düzenlenmesi,

P. Hedefi 3.2.3 – 2012 yılında Demokrasi ve insan hakları konularında seminer

düzenlenmesi,

P. Hedefi 3.2.4 –2013 yılında Tüketici hakları ve tasarrufu teşvik konularında

seminer düzenlenmesi,

P. Hedefi 3.2.5 – 2014 yılında aile ekonomisine katkı konusunda seminer düzenlenmesi.

S. Amaç: 3

S. Hedef: 3.2

P.G.3.2.1 Yapılan seminer sayısı (her ilçede)

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.3.2.2 Seminerlere katılımcı sayısı

Tablo 34 – Stratejik amaç 3 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1-2010–2014 yılları arasında küresel ısınma, çevre bilinci, hoşgörü ve barış

kültürü, demokrasi ve İnsan hakları tüketici hakları tasarrufu teşvik ve aile ekonomisine

katkı konularında seminerler düzenlenmesi.

Stratejik Hedef 3. 3 – Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından

öğrenilmesine imkân sağlanması.

P. Hedefi 3.3.1 – 2010 yılında tüm HEM’lerde ihtiyaç duyulan en az bir yabancı

dil kursu açılması,

70


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P. Hedefi 3.3.2 – Her yıl HEM’lerde açılan yabancı dil kursiyer sayısının iki katına

çıkarılması.

S. Amaç: 3

S. Hedef: 3.3

P.G.3.3.1 Açılan yabancı dil kurs sayısı (her ilçede)

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.3.3.2 Sertifikalı kursiyer sayısı

Tablo 35 – Stratejik Amaç 3 – Hedef 3 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1-Her yıl HEM’lerde en az bir yabancı dil kursu açılması,

2-2011 yılından itibaren yabancı dil sertifikalı kursiyer sayısının iki katına çıkarılması.

Stratejik Hedef 3. 4 – Okul kantinlerinde kaliteli bir hizmet anlayışı geliştirebilmek

için kantin işletmenlerini oluşturulacak standartlara göre eğitime tabi tutmak.

P. Hedefi 3.4.1 – Kalite Kurulu tarafından 2010 yılında okul kantinlerinin işletilmesine

dair standartların belirlenmesi,

P. Hedefi 3.4.2 – Belirlenen standartlar doğrultusunda 2010 yılında HEM tarafından

tüm okul kantin işleticilerine kurs verilmesi.

S. Amaç: 3

S. Hedef: 3.4

P.G.3.4.1 İşletme standardına uygun kantin işletmesi sayısı

P.G.3.4.2 İşletmenlere verilen eğitim sayısı

P.G.3.4.3 Eğitimlere katılan kişi sayısı

P.G.3.4.4 Eğitim verilen okul/kurum sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Tablo 36 – Stratejik Amaç 3 – Hedef 4 Performans Göstergesi

71


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER

1- Kalite Kurulu’nca okul kantin işletme standartlarının belirlenmesi,

2- Belirlenen standartlara göre HEM tarafından kantin işleticilerine kurs verilmesi.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde yaygın eğitimi, ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde

planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulama amacımız; 9. Kalkınma Planı 594.

Maddesi, TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi, Millî Eğitim Temel Kanununun 8. ve 11.

Maddeleri, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ile Orta Vadeli Programda yer alan

hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin

uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; yaygın eğitim

ihtiyaçları alan taraması yapılarak öncelik durumuna göre belirlenecektir.

9. Kalkınma Planı (2007- 2013) ’nda yer alan toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının

benimsenmesi hedefine uygun olarak yaygın eğitim alanında günün ihtiyaçları

ve AB normlarına uygun çalışmalar yapmak amacıyla; eğitim çağı dışına çıkmış

kişilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma

ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacaktır, kurs ve etkinlikler düzenlenecektir.

Yaygın eğitimde yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamaya dönük olarak STK

ve diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir.

Aile eğitimi konusunda il genelinde proje çalışması yapılacaktır. Buna dayalı

olarak, yaygın eğitim yolu ile üretim gücü geliştirilerek ekonomiye katkısı sağlanacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerine halkın katılımı

sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 4– Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk

duygusuna sahip, kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel

mirasımızı koruyan,geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş sağlıklı

ve mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi)

72


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 4.1 – Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını araştırmak, orijinalini

bozmadan gelecek nesillere aktarmak, çağdaş yorum ve tasarımlarla bölgesel ve ulusal

beğenilere ürün olarak sunmak.

P. Hedefi 4.1.1 – HEM tarafından milli kültürü ve geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarmak

için alan taraması yapılması,

P.Hedefi 4.1.2 – Alan taraması sonucu ortaya çıkan milli kültür ve geleneksel el sanatları

konusunda kurs ve etkinlikler düzenlenmesi,

P. Hedefi 4.1.3 – Kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için İl

ve İlçe düzeyinde çeşitli yarışma ve etkinlik düzenlenmesi.

S. Amaç: 4

S. Hedef: 4.1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.4.1.1 Alan taraması

P.G.4.2.1 Alan taramasında belirlenerek açılan kurs ve etkinlik sayısı

P.G.4.3.1 Açılan müze sayısı

Tablo 37 - Stratejik Amaç 4 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1. 2010 yılından itibaren her yıl HEM tarafından alan taraması yapılması,

2. 2010 yılından itibaren alan taraması sonucunda belirlenen konularda kurs ve

etkinliklerin yapılması,

3. 2010 yılından itibaren İl ve İlçe düzeyinde çeşitli yarışma ve etkinlik düzenlenmesi,

4. 2011 yılından itibaren etkinlikler sonucu ortaya çıkan ürünler toplanarak İl

ve İlçe merkezlerinde geleneksel el sanatları müzesi açılması.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde milli kültürü ve geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarma, yaşatma ve

geliştirme amacımız; 9. Kalkınma Planı 594. Maddesi, TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi,

Millî Eğitim Temel Kanununun 8. ve 11. Maddeleri, Bilgi Toplumu Stratejisi

Eylem Planı ile Orta Vadeli Programda yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda; milli kültürü ve geleneksel el sanatlarını

ortaya çıkarmak yaygınlaştırmak ve yaşamak için alan taramaları yapılarak kurs ve

73


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

etkinlikler düzenlenecek, il ve ilçe merkezlerinde milli kültür ve geleneksel el sanatları

müzesi açılacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde STK ve halkın katılımı sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri

artırmak. (60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 5. 1 – Eğitim kurumları bünyesindeki sosyal donatı alanlarının

ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini,

kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere sosyal,

kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar

% 100 artırmak.

P. Hedefi 5.1.1 – 2010 yılında mevcut sosyal donatı alanlarının tespit edilerek

kullanılır duruma getirilmesi,

P. Hedefi 5.1.2 – Her yıl eğitim bölgesi toplantılarında ortak sosyal donatı alanlarının

bölge içerisinde kullanımı ile ilgili planlama yapılması,

P. Hedefi 5.1.3 – Sosyal donatı alanlarının kullanım oranının plan dönemi sonuna

kadar % 100 artırılması,

P. Hedefi 5.1.4 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından her eğitim-öğretim yılının

sonunda ortak sosyal donatı alanlarının kullanımı ile ilgili rapor hazırlanması,

P. Hedefi 5.1.5 – Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısının plan

dönemi sonuna kadar % 100 artırılması,

P. Hedefi 5.1.6 – Branşlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısının plan dönemi sonuna

kadar % 100 artırılması.

74


S. Amaç: 5

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 5.1

P.G.5.1.1 Ortak kullanımda olan sosyal donatı alanı

P.G.5.1.2 Sosyal donatı alanlarının kullanım oranı

P.G.5.1.3 Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısı

P.G.5.1.4 Branşlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısı

Tablo 38 – Stratejik Amaç 5 - Hedef 1 Performans Göstergesi

FAALİYET VE PROJELER

1- Ortak kullanıma uygun olan sosyal donatı alanlarının tespit edilmesi,

2- Ortak alanların en üst düzeyde kullanımını sağlayacak şekilde planlama yapılması,

3- Ortak alanların kullanımına ait raporun düzenlenmesi.

Stratejik Hedef 5.2 – Her yıl okullarımızda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya

çıkaracak proje yarışmaları düzenlemek.

P.Hedefi 5.2.1 – İlköğretim öğrencilerine yönelik Fen ve Teknoloji, Matematik,

Sosyal Bilimler ve diğer alanlarda proje yarışmaları düzenlenmesi,

P. Hedefi 5.2.2 – Ortaöğretim öğrencilerine yönelik; Matematik, Fizik, Kimya,

Biyoloji ve diğer alanlarda proje yarışmaları düzenlenmesi,

P. Hedefi 5.2.3 – Yapılan projelerle yarışmalara katılınması,

P. Hedefi 5.2.4 – Proje çalışmalarını ilde sergilemek ve dereceye giren projeleri

ödüllendirmesi.

S. Amaç: 5

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 5.2

P.G.5.2.1 Yapılan yarışma sayısı

P.G.5.2.2 İlköğretimlerde yapılan proje sayısı

P.G.5.2.3 Ortaöğretimlerde yapılan proje sayısı

P.G.5.2.4 Proje yapan okul/kurum sayısı

P.G.5.2.5 Proje yapan okul/kurumların tüm okul/kurumlara oranı

Tablo 39 – Stratejik Amaç 5 – Hedef 2 Performans Göstergesi

FAALİYET VE PROJELER

1- Her yıl proje yarışması ile ilgili şartnamenin eğitim-öğretim yılı başında hazırlanarak

duyurulması,

2- Proje yarışması ile ilgili afiş ve broşürlerin hazırlanması,

3- Her okulun proje yarışmasına katılımının sağlanması,

4- Sergilenen proje çalışmalarının ödüllendirilmesi.

Stratejik Hedef 5.3 – Her yıl eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda ‘Hayalimdeki

aile, okul, çevre, ülke ve dünya’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları

düzenlemek.

75


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P. Hedefi: 5.3.1 – 2010 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda

Hayalimdeki aile’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışma düzenlenmesi,

P. Hedefi: 5.3.2 – 2011 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda

Hayalimdeki okul’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi,

P. Hedefi: 5.3.3 – 2012 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda

Hayalimdeki çevre’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi,

P. Hedefi: 5.3.4 – 2013 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda

Hayalimdeki ülke’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi,

P. Hedefi: 5.3.5 – 2014 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda‘Hayalimdeki

dünya’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi.

S. Amaç: 5

S. Hedef: 5.3

P.G.5.3.1 Yapılan yarışma sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.5.3.2 Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi kapsamında açılan hizmetiçi eğitim faaliyeti sayısı

P.G.5.3.3 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan/ sertifika alan çalışan sayısı

P.G.5.3.4 Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı

P.G.5.3.5 Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı

P.G.5.3.6

Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinlik sayısı/etkinliklere

katılımcı sayısı

P.G.5.3.7 Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamı modeline geçen okul/kurum sayısı

Tablo 40 – Stratejik Amaç 5 – Hedef 3 Performans Göstergesi

FAALİYET VE PROJELER

1-Her yıl eğitim öğretim yılı başında yapılacak yarışmalarla ilgili şartnamelerin

hazırlanarak duyurulması,

2- Yapılan yarışmaların ödüllendirilmesi.

76


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 5.4 – 2010–2011 yıllarında şiddetin önlenmesi konusunda öğrencilere

yılda iki defa seminer vermek.

P. Hedefi 5.4.1 – 2010 yılı Ekim ayında öğrencilere ‘Öfke yönetimi’ konulu seminer

vermek,

P. Hedefi 5.4.2 – 2010 yılı Aralık ayında öğrencilere ‘Stres ve çatışma yönetimi’

konulu seminer verilmesi,

P. Hedefi 5.4.3 – 2010 yılı Mart ayında öğrencilere ‘Empati geliştirme’ konulu

seminer verilmesi,

P. Hedefi 5.4.4 – 2010 yılı Mayıs ayında öğrencilere ‘Akran ilişkileri ve akran

arabuluculuğu’ konulu seminer verilmesi,

P. Hedefi 5.4.5 –2011 yılı Ekim ayında öğrencilere ‘Sosyal beceriler ve kişiler

arası ilişkiler’ konulu seminer vermek,

P. Hedefi 5.4.6 – 2011yılı Aralık ayında öğrencilere ‘Kendini ifade etme ve etkili

davranma’ konulu seminer verilmesi,

P. Hedefi 5.4.7 – 2011yılı Mart ayında öğrencilere ‘Özgüven ve öz disiplin’ konulu

seminer verilmesi,

P. Hedefi 5.4.8 – 2011 yılı Mayıs ayında öğrencilere ‘Karar verme ve sorumluluk

alma’ konulu seminer verilmesi.

S. Amaç: 5

S. Hedef: 5.4

P.G.5.4.1 Yapılan seminer sayısı (her okul)

P.G.5.4.2 Seminere katılan öğrenci sayısı

P.G.5.4.3 Seminer verilen okul/kurum sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Tablo 41 - Stratejik Amaç 5 – Hedef 4 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- Öğrencileri şiddete karşı korumayı kapsayan önleme planının hazırlanması,

2- 2010–2011 yıllarında şiddeti önleme kampanyası çerçevesinde öğrencilere;

öfke yönetimi, stres ve çatışma yönetimi, empati geliştirme, akran ilişkileri ve akran

arabuluculuğu, sosyal beceriler ve kişiler arası ilişkiler, kendini ifade etme ve etkili

77


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

davranma, özgüven ve öz disiplin, karar verme ve sorumluluk alma konularında seminer

verilmesi.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde eğitim kurumlarında sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerini artırma

amacımız; 60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve Bilgi Toplumu Stratejisi

Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda eğitim kurumları her yönüyle ve tam kapasite ile paydaşların

kullanımına sunulacaktır.

Sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri artırmaya dönük olarak altyapı imkânlarının,

eğitimin tüm aşamalarında etkin kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca genç nüfusa yeteneklerini

ortaya çıkarma ve geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde paydaşların katılımını sağlayacak iletişim

kanalları etkin kullanılacaktır.

78


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

79


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme olgusu ve özellikle tarım alanındaki yapısal re-

formların kısa vadeli olumsuz etkileri sonucu hızlanan köyden kente göç; bir taraftan okulön-

cesi eğitimde, toplumsal farkındalık düzeyini ve paydaş beklentilerini yükseltirken, diğer ta-

raftan kent merkezlerindeki fiziki altyapı sorunlarının ağırlaşması sonucunu da beraberinde

getirmiştir. Hayatın ilk yıllarının, öğrenmenin sürekli hâle gelmesinde önemli yeri bulunmak-

ta ve bu dönemde düzeltilmeyen dezavantajlar sürekli hâle gelmektedir. Bu sebeple yüksek

kalitedeki erken müdahale programları ve erken çocukluk eğitimine ulaşımı yaygınlaştırma

yaşam boyu öğrenmenin özünü ve alt yapısını oluşturan bir hedeftir.

İlköğretim, eğitim sisteminin en temel yapı taşıdır. İlköğretimde ana hedef çocuğa va-

tandaşlık bilinci kazandırılmasıdır. Bunun yanı sıra bu eğitim kademesinde, çocuğun toplum

içindeki diğer fertlerle uyum içinde yaşamasına yönelik tutum ve becerilerle donatılmasına

yönelik eğitim verilmektedir. Ordu ilinde tarım istihdamının azalmasıyla birlikte hızlanan

köyden kente göç, köylerdeki dersliklerin atıl hale gelmesine buna karşılık kent merkezlerin-

deki fiziki altyapı sorunlarının ağırlaşmasına neden olmuştur. İlimizde Birleştirilmiş sınıflı

106 okulda toplam 6.174 öğrenci ( %6,31 ), müstakil sınıflı 284 okulda toplam 91.705 (

%93,69 )öğrenci eğitim görmektedir. İlin eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından birleşti-

rilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenci sayısının azaltıl-

ması büyük önem taşımaktadır. İlköğretimde ikili eğitimden tekli eğitime geçilecektir. Bu

durumun önündeki en önemli engellerden biri olan derslik ihtiyacı plan dönemi içerisinde

tamamen karşılanarak daha sonraki dönemlerde nicelik sorunu yerine nitelik sorununa ağırlık

verilecektir. Yenilenen müfredatın gerektirdiği ortam, donanım, yönetici, öğretmen yeterlili-

ğini sağlamak müfredat değişikliğinden ulusal anlamda beklenen faydanın sağlanabilmesi için

kaçınılmazdır.

İl genelindeki toplam 14.789 öğrencinin; Ortaöğretimdeki ikili öğretim uygulaması,

kalabalık sınıf mevcutları, öğretim süresindeki artışın getirdiği ek derslik açığı ve ortaöğre-

timdeki okullaşma oranının AB standartlarına göre Mesleki ve Teknik Eğitim aleyhine olma-

sı(Mesleki Ortaöğretim %51,45, Genel Ortaöğretim %48,55) üst politika belgelerinde öngö-

rülen hedeflere ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Yenilenen ortaöğre-

tim müfredatının ortam, donanım, öğretmen ve yönetici yeterliğinin sağlanabilmesi ulaşılmak

istenen vizyon için belirleyici rol oynayacaktır.

İletişim teknolojilerindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasıyla; etkileşimli eğitim

imkânları daha da artacaktır. Bu sayede bir merkezde bulunan bir öğretmen dünyanın birçok

80


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

yerinde bulunan öğrenci kitlesine aynı anda ulaşabilecek ve interaktif eğitim yapabilecektir.

Eğitimde gelişmiş teknolojilerin kullanımı öğrenme oranının artmasında ve insanların yeni

teknolojileri kullanmasında önemli bir etken olacaktır. Buradan hareketle, İl Milli Eğitim

Müdürlüğü olarak elektronik ortamda hizmetiçi seminer, konferans vb. yapmayı hedefledik.

Çocuklarında gelişimsel yetersizlikler olduğunda aileler tüm aile bireylerini günlük

yaşama katabilmek için pek çok normal etkinlikte uyarlama yapmak zorunda kalabilmektedir-

ler. Böyle zamanlarda anne-babalar çocukları için adeta birer öğretmen olmaktadırlar. Onlar,

çocukları üzerinde etkili olabilecek durumları bildikleri için, pekiştirme ve ceza tanımlarına

uygun olarak, çocuklarını pekiştirebilen kişilerdir. O nedenle ailelerin eğitimi büyük önem arz

etmektedir.

Kamu mali yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının temel amaçlarının başında;

kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesi, tasarruf kültürünün yay-

gınlaştırılması ve daha az harcayarak kaynaklarını daha etkin kullanan bir devlet idaresinin

kurulması gelmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğünün kaynaklarının etkin ve verimli kullanıl-

ması bu sürecin gereğidir.

Milli Eğitimin faaliyetleri kamu gücü icra edilerek toplum adına yerine getirildiğinden

vatandaşların ilgi alanındadır. Demokrasinin gelişimine paralel olarak günümüz bilgi-iletişim

çağında geleneksel yönetimin gizlilik anlayışı güçlü şekilde eleştirilmektedir. Bu süreçte ka-

mu yönetimlerinin şeffaflaşması gereği daha vurgulu şekilde dile getirilirken şeffaflık üzerine

kurulu yeni yönetim kültürü yükselen değer olmaktadır. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdür-

lüğünün bütçe yönetimi ve bilgilerinin daha şeffaf olması hedeflenmiştir.

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda

hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde,

Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde )

81


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 6. 1 – Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını dezavantajlı çocukları

gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’e, ortaöğretimde kademeli olarak

barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla %90’a çıkarmak, ortaöğretimde kızların eğitime

erişimini daha da artırmak için kız erkek okullaşma oranları arasındaki % 8 olan

farkı 2014 yılı sonuna kadar %2 ‘nin altına düşürmek, ilköğretimde birleştirilmiş sınıf

ile ilköğretim ve ortaöğretimde ikili öğretim uygulamalarına kademeli olarak son verilerek,

2014 yılı sonu itibariyle sınıf ortalamalarını 30 öğrenciye çekerek normal öğretime

geçmek.

2010–2014 YILLARI ARASI POTANSİYEL 4–5 YAŞ ÇOCUK SAYILARI

Eğitim -Öğretim Yılı 2010 2011 2012 * 2013 * 2014 *

Doğum Yılı 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

4-5 Yaş Çocuk Sayısı 19.742 19.957 18.644 17.196 16.310

Tablo 42 - 2010–2014 Yılları Arası Potansiyel 4–5 Yaş Çocuk Sayıları

* 2012 yılından itibaren 2008 ve sonrası doğumlu çocuklar için yazılan sayılar son

10 yılın nüfus bilgilerine göre Yarı Logaritmik (Doğ-Log) Regresyon İstatistik Modeli’yle

öngörüde bulunularak yazılmıştır.

P. Hedefi 6.1.1 – Okul öncesi eğitimde 2010 yılında okullaşma hedefi % 40,

P. Hedefi 6.1.2 –Okul öncesi eğitimde 2011 yılında okullaşma hedefi % 50,

P. Hedefi 6.1.3 – Okul öncesi eğitimde 2012 yılında okullaşma hedefi % 60,

P. Hedefi 6.1.4 –Okul öncesi eğitimde 2013 yılında okullaşma hedefi % 65,

P. Hedefi 6.1.5 –Okul öncesi eğitimde 2014 yılında okullaşma hedefi % 70,

P. Hedefi 6.1.6 –Ortaöğretimde 2010 yılında okullaşma hedefi % 80,

P. Hedefi 6.1.7 –Ortaöğretimde 2011 yılında okullaşma hedefi % 83,

P. Hedefi 6.1.8 – Ortaöğretimde 2012 yılında okullaşma hedefi % 86,

P. Hedefi 6.1.9 – Ortaöğretimde 2013 yılında okullaşma hedefi % 88,

P. Hedefi 6.1.10 – Ortaöğretimde 2014 yılında okullaşma hedefi % 90,

P. Hedefi 6.1.11 – İlköğretimde 2010 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf he-

defi % 50,

82


100,

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P. Hedefi 6.1.12 – İlköğretimde 2011 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 50,

P. Hedefi 6.1.13 – İlköğretimde 2012 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 50,

P. Hedefi 6.1.14 – İlköğretimde 2013 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 50,

P. Hedefi 6.1.15 – İlköğretimde 2014 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi %

P. Hedefi 6.1.16 – İlköğretimde 2010 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 40,

P. Hedefi 6.1.17 – İlköğretimde 2012 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 54,

P. Hedefi 6.1.18 – İlköğretimde 2013 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 70,

P. Hedefi 6.1.19 – İlköğretimde 2014 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 100,

P. Hedefi 6.1.20 – Ortaöğretimde 2010 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 27,

P. Hedefi 6.1.21 – Ortaöğretimde 2011 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 30,

P. Hedefi 6.1.22 – Ortaöğretimde 2012 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 30,

P. Hedefi 6.1.23 – Ortaöğretimde 2013 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 67,

P. Hedefi 6.1.24 – Ortaöğretimde 2014 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 100.

S. Amaç: 6

S. Hedef: 6.1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.6.1.1 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı

P.G.6.1.2 Dezavantajlı çocuk sayısının tespit çalışması

P.G.6.1.3 Dezavantajlı çocukların okullaşma oranı

P.G.6.1.4 Toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik etkinliklerin/kişilerin sayısı

P.G.6.1.5 Ortaöğretimde okullaşma oranı

P.G.6.1.7 İlköğretimde mevcut birleştirilmiş sınıflardan normal eğitime geçiş oranı

P.G.6.1.8 İlköğretimde ikili öğretimden normal öğretime geçiş oranı

P.G.6.1.9 Ortaöğretimde ikili öğretimden normal öğretime geçiş oranı

P.G.6.1.10 İlköğretimdeki toplam öğrenci sayısının derslik sayısına oranı

P.G.6.1.11 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olan okul sayısı

P.G.6.1.12 İkili eğitim yapan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı

P.G.6.1.13 İkili eğitim yapan okulların toplam okullara oranı

P.G.6.1.14

Ortaöğrenimde mezun olan öğrenci sayısının ilköğretimden ortaöğretime geçiş yapan öğrenci

sayısına oranı

P.G.6.1.15 Okulu terk eden/ilişiği kesilen öğrencilerin sınıflara göre oranı

P.G.6.1.16 Okulu terk eden/ilişiği kesilen öğrencilerin ilçelere göre dağılım oranı

P.G.6.1.17 Okul Öncesinde yapılan derslik sayısı

P.G.6.1.18 İlköğretimde yapılan derslik sayısı

P.G.6.1.19 Ortaöğretimde yapılan derslik sayısı

Tablo 43 – Stratejik Amaç 6 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- Okulöncesinde 2010 yılında il genelinde 44 derslik yapılması,

2- Okulöncesinde 2011 yılında il genelinde 16 derslik yapılması,

3- Okulöncesinde 2012 yılında il genelinde 16 derslik yapılması,

4- Okulöncesinde 2013 yılında il genelinde 24 derslik yapılması.

83


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

5- Bünyesinde anasınıfı olmayan tüm ilköğretim okullarında 2010 yılında anasınıfı

açılması,

6- İlköğretimde 2010 yılında il genelinde 200 derslik yapılması,

7- İlköğretimde 2011 yılında il genelinde 128 derslik yapılması,

8- İlköğretimde 2012 yılında il genelinde 96 derslik yapılması,

9- İlköğretimde 2013 yılında il genelinde 56 derslik yapılması,

10- İlköğretimde 2014 yılında il genelinde 24 derslik yapılması,

11- Ortaöğretimde 2010 yılında il genelinde 52 derslik yapılması,

12- Ortaöğretimde 2011 yılında il genelinde 56 derslik yapılması,

13- Ortaöğretimde 2013 yılında il genelinde 24 derslik yapılması,

14- Ortaöğretimde 2014 yılında il genelinde 24 derslik yapılması,

15- Ortaöğretimde 2010 yılında il genelinde 100 kapasiteli 4 pansiyon yapılması,

16- Ortaöğretimde 2011 yılında il genelinde 100 kapasiteli 2 pansiyon yapılması,

17- Ortaöğretimde 2012 yılında il genelinde 100 kapasiteli 2 pansiyon yapılması,

18- Ortaöğretimde 2013 yılında il genelinde 100 kapasiteli 1 pansiyon yapılması,

19- 2010 yılında ilköğretim pansiyonlarından kapasitelerinin altında hizmet verenler

tespit

edilerek ortaöğretime devredilmesi.

Stratejik Hedef 6.2 – Taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde standartlara

uygun hizmet verilmesini sağlamak ve zorunlu taşıma kapsamı dışındaki öğrenci

taşıma servis hizmetlerinin niteliğini artırmak.

P. Hedefi:6.2.1 – 2010 yılında Taşımalı eğitim araçları ile ilgili kalite kurulu tarafından

kalite standartlarını belirlemek,

P. Hedefi:6.2.2 – 2010 yılında Taşımalı eğitim yemek servisi ile ilgili kalite kurulu

tarafından kalite standartlarını belirlemek,

P. Hedefi:6.2.3 – Her yıl Taşımalı eğitim araç ve yemek servisi yapan personele

en az iki kez eğitim vermek.

S. Amaç: 6

S. Hedef: 2

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG 6.2.1 Kalite standartlarına uyan araç ve yemek servisi yapılan okul sayısı

PG 6.2.2 Standartlar konusunda verilen eğitim sayısı (her ilçe için)

PG 6.2.3 Taşımalı ilköğretim uygulamasında sıcak yemek verilen öğrenci sayısı

Tablo 44 - Stratejik Amaç 6 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- Kalite Kurulu tarafından standartları belirlenen araç ve yemek servisi ile ilgili

kalite standartlarının kalite kitabında yer alması,

84


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2- Her yıl taşımalı eğitim araç ve yemek servisi yapan personele il merkezi ve her ilçede en az iki kez

eğitim verilmesi,

3- Valiliğin öncülüğünde emniyet teşkilatı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek okul se rvislerinin

etkin denetimlerinin yapılması.

Stratejik Hedef 6.3 – Taşıma merkezi okulların fiziki imkân ve donanımlarında

plan dönemi sonuna kadar tamamında iyileştirme yapmak.

P. Hedefi: 6.3.1 – Her yıl taşıma merkezi okullardan ihtiyaç listelerini istenilmesi,

P. Hedefi: 6.3.2 – Alınan ihtiyaç listelerine göre eksiklikleri gidermesi.

85


S. Amaç: 6

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 6.3

PG 6.3.1 İyileştirme yapılan kurum sayısı

PG 6.3.2 İyileştirme yapılan okulların toplam taşıma merkezi okul sayısına oranı

PG 6.3.3 Taşıma merkezli okullardaki öğrenci sayısı

Tablo 45 – Stratejik Amaç 6 – Hedef 3 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- Kalite Kurulu tarafından geliştirilen ihtiyaç istek formları taşıma merkezi

okullardan alınması,

2- İhtiyaç istek formlarına göre belirlenen ihtiyaçların giderilmesi.

Stratejik Hedef 6.4 – İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak

için; modern bir arşiv, konferans salonu, eğitimde uygulama örnekleri ve bilgi paylaşımına olanak

sağlayacak çevre illere de hizmet edebilecek Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünü 2010 yılında kurmak.

P. Hedefi 6.4.1 – 2010 yılında il Millî Eğitim Müdürlüğüne modern bir arşiv yapılması,

P. Hedefi 6.4.2 – 2010 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğüne modern bir konferans salonunun

yapılması,

P. Hedefi 6.4.3 – 2010 yılında ilimize Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü kurulması.

S. Amaç: 6

S. Hedef: 6.4

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 6.4.1 Arşiv

P.G. 6.4.2 Konferans salonu

P.G. 6.4.3 Hizmetiçi eğitim enstitüsü

Tablo 46 – Stratejik Amaç 6 – Hedef 4 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında arşiv yapılması,

2- 2010 yılında konferans salonu yapılması,

3- 2010 yılında Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nün yapılması.

86


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet

veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu 13.

ve 20. Maddeleri, 9. Kalkınma Planı 590. Maddesi, Orta Vadeli Program ve 60. Hükümet

Programında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda nüfus hareketleri doğrultusunda okul ihtiyaçları planlanacaktır.

Stratejik amacımızın gerçekleşmesi için eğitimin her kademesinde okullaşma

oranı yükseltilecektir.

Halen birleştirilmiş sınıf ve ikili öğretim yapılan fakat mevcut taşıma merkezl erine

taşınamayan okulların fiziki mekân yetersizliği, öğrenci azlığı ve coğrafi şartlar

nedeniyle taşıma merkezlerine uzak oluşları eğitim imkân ve fırsatlarından yararlanmalarını

engellemektedir. Bu nedenle tespit edilen yeni taşıma merkezi okullar kurulacaktır.

Daha iyi eğitim ortamlarında, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayarak

kaliteyi artırmak için birleştirilmiş sınıflı okullar 2010–2014 yıllarını içerecek plan

dâhilinde kademeli olarak taşıma kapsamına alınacaktır. Bu nedenle okulların taşıma

kapsamına alınmasında önemli rol oynayan taşıma güzergâhlarının bakım ve onarımı

ilgili birimlerle yapılacak işbirliği ile 2010 yılından itibaren öncelikle tamamlanacaktır.

Taşıma kapsamına alınmasının mümkün olmadığı hallerde birleştirilmiş sınıf öğrencileri

en yakın YİBO’lara nakledilecektir. İlimizde çağdaş eğitim sistemine uygun

30 kişilik sınıflarda normal eğitimin verilmesi için derslik sayısı yetersizdir. Bu sebeple

hem mevcut binaların daha verimli kullanılması hem de yeni dersliklerin yapılması

gerekmektedir.

2010 yılında Strateji Geliştirme Birimi tarafından mevcut okul binalarındaki

alanların daha verimli kullanımını sağlamak için bölümlerin kullanım tespiti yapılarak

raporlandırılacak, 2011 -2014 yılları arasında ise bu raporların sonuçlarına göre

okullarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Donatım eksiği bulunmayan eğitim – öğretim süreci oluşturma amacımıza dayalı

olarak kaynak ihtiyacının karşılanmasında paydaş desteği sağlanacaktır. Ayrıca eğitim

ihtiyacından kaynaklanan göç hareketi önlenecektir. Yine taşımalı eğitim araç ve

yemek servis hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde gerekli altyapı ve bina yatırımları ile

okullaşma oranı yükseltilecektir. Veri analizine dayalı ihtiyaç tespiti ve kaynak pla nlaması

yapılacaktır. Buna dayalı olarak taşımalı eğitim merkezi okulların donanım

ihtiyaçları da giderilecektir. İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamaları da kaldırılacaktır.

Kurumun hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için mevcut arşivin ihtiyacı

karşılayamaması nedeniyle çağdaş hizmet sunabilecek bir arşiv birimi oluşturulaca ktır.

87


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Kurumun bilgilendirme ve kültürel etkinliklerini yürütebileceği konferans salonu

yapılacaktır.

İlimizi kültürel ve eğitimsel gelişmenin merkezi haline getirebilmek için 2010

yılında sahil şeridinde bir Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü kurulacaktır. Diğer illerdeki

Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin ilimize uzaklığı, çevre illerin ilimize ulaşım kolaylığı,

(Karadeniz Sahil Otoyolu ile İç Anadolu Bölgesini Karadeniz Bölgesine bağlayan Karadeniz

– Akdeniz otoyolu’ nun ilimizde kesişmesi), yapılacak olan Enstitünün gerekliliğini

göstermektedir.

Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak, eğitim potansiyelimizi

ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek sahiplenme alışkanlığı kazandırmak. (9. Kalkınma Planı 602.

madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 7. 1 – 2010 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi oluşturmak.

S. Amaç: 7

S. Hedef: 7.1

P. Hedefi: 7.1.1 – 2010 yılında kontrol edilebilir bir bütçe oluşturulması.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 7.1.1 Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi

P.G. 7.1.2 Performansa Dayalı Bütçelemeye geçen okul/kurum sayısı

Tablo 47 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1-2010 Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi oluşturulması

Stratejik Hedef 7. 2 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurumların

bütçelerinin her yıl denetlemek.

P. Hedefi 7.2.1 – 2010 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum

bütçelerinin denetlemek,

P. Hedefi 7.2.2 – Plan dönemi sonuna kadar tüm okul/kurum bütçelerinin denetlenmesi.

belirlenmesi,

FAALİYET VE PROJELER

1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum bütçe denetleme esaslarının

88


S. Amaç: 7

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2.Denetleme esaslarının okul/kurumlara bildirilmesi,

3.Yöneticilerin bütçe konusunda eğitimden geçirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 7.2

P.G. 7.1.1 Denetlenen okul/kurum sayısı

P.G.7.1.2 Eğitilen yönetici sayısı

P.G. 7.1.3 Verilen eğitim sayısı

Tablo 48 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

Stratejik Hedef 7. 3 – Kurumda yapılan iş ve işlemler ile verilen hizmetlerden uygun olanların

elektronik ortama taşınmasını sağlayarak e-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak ve kurumun genel

yönetim giderlerinin tasarruf ve geri dönüşüm yoluyla azaltılması için tedbirler almak.

si,

P. Hedefi 7.3.1 – 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından geri dönüşüm standartlarını belirle nme-

P. Hedefi 7.3.2 – 2010 yılında geri dönüşüm anlayışı kazandırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları

yapılması,

P. Hedefi 7.3.3 – 2010 yılında kurumlarda belirlenen standartlara göre geri dönüşüm sistemi

oluşturulması,

P. Hedefi 7.3.4 – 2011 yılında kurumlarda su ve elektrik kullanımında tasarruf sağlamak için

bilgi ve uyarı işaretlerini etkin hale getirilmesi,

P. Hedefi 7.3.5 – 2012 yılında tüm kurumlarda tasarruflu ampul kullanımını

sağlanması.

S. Amaç: 7

S.Hedef: 7.3

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 7.3.1 e-Devlet uygulaması kapsamına giren uygulama sayısı

P.G. 7.3.2 Kurum süreçlerinden e-Devlet uygulaması kapsamına alınanların toplam süreçlere oranı

P.G. 7.3.3 Geri dönüşüm standartları

P.G. 7.3.4 Bilgilendirme çalışması yapılan kurum sayısı

P.G. 7.3.5 Geri dönüşüm sistemini uygulayan kurum sayısı

P.G. 7.3.6 Bilgi ve uyarı işaretlerini kullanan kurum sayısı

P.G. 7.3.7 Tüm birimlerinde tasarruf lambası kullanan kurum sayısı

Tablo 49 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 3 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında geri dönüşüm standartlarının belirlenmesi,

2- 2010 yılında geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

89


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

3- 2010 yılında kurumlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması, geri dönüşüm kutularının

aktif hale getirilmesi,

4- 2011 yılında tasarrufu sağlamak için bilgi ve uyarı işaretlerinin tüm kurumlarda kullanılmasının

sağlanması,

5- 2012 yılında tüm kurumlarda tasarruflu ampul kullanımının sağlanması.

Stratejik Hedef 7. 4 – Tüm kurumlarda 2014 yılına kadar sağlıklı eğitim ortamları

oluşturmak.

P. Hedefi 7.4.1 – 2010 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi %

50,

P. Hedefi 7.4.2 – 2011 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi %

65,

P. Hedefi 7.4.3 – 2012 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi %

80,

P. Hedefi 7.4.4 – 2013 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi %

90,

P. Hedefi 7.4.5 – 2014 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi %

100.

S. Amaç: 7

S. Hedef: 7.4

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 7.4.1 Hijyen standartlarına uyan kurum sayısı

P.G. 7.4.2 Hijyen standartlarına ulaşan kurum oranı

Tablo 50 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 4 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında kalite kurulu tarafından hijyen standartlarının belirlenmesi,

2- 2010 yılında hijyen standartlarına göre kurumların bilgilendirilmesi,

3- Her yıl kurumlarda yapılan örnek hijyen çalışmalarının medya aracılığı ile

kamuoyu ile paylaşılması,

4- Her yıl bilgilendire çalışmaları ile veli katkısının sağlanması,

5- Her yıl sonunda hijyen standartlarına ait raporun hazırlanması.

Stratejik Hedef 7. 5 – Tüm kurumlarda teknolojik altyapı kapasite kullanımını %100’e çıka rmak,

2010 yılında detaylı il eğitim haritasını ve plan dönemi sonuna kadar Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim

Teknolojisi Müzesini oluşturmak.

90


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P. Hedefi 7.5.1 – 2010 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın kullanımına açan

okul/kurum hedefi % 60,

P. Hedefi 7.5.2 – 2011 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın kullanımına açan

okul/kurum hedefi % 80,

P. Hedefi 7.5.3 – 2012 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın kullanımına açan

okul/kurum hedefi % 100,

P. Hedefi 7.5.4 – 2010 yılında Web sitesi olan kurum sayısını % 100 çıkarılması,

P. Hedefi 7.5.5 – 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını hazırlamak,

P. Hedefi 7.5.6 – 2012 yılında İl merkezinde Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesi

kurulması.

S. Amaç: 7

S.Hedef:

7.5

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 7.5.1 Bilgi ve iletişim teknolojilerini halka açan okul/kurum sayısı

P.G. 7.5.2 Web sitesi olan kurum Sayısı

P.G. 7.5.3 İl eğitim haritasının hazırlanması

P.G. 7.5.4 Kurumlar arası web yarışması sayısı

P.G. 7.5.5 İl merkezinde Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesinin açılması

Tablo 51 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 5 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halka açacak okul/kurumların belirlenmesi,

2- Her yıl Kurumlar arası web sitesi içerik ve tasarım yarışmasının düzenlenmesi,

3- 2010 yılında tüm kurumlarda web yayın ekiplerine BT Formatörleri tarafından eğitim verilmesi,

4- 2010 yılında detaylı il eğitim haritasının hazırlanması,

5- 2011 yılında hazırlanan detaylı il eğitim haritasının İl Millî Eğitim Müdürlüğü girişinde kullanıma sunulması,

6- 2012 yılında İl merkezinde Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesinin

açılması.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlama amacımız; 9. Kalkınma

Planı 602. Maddesi, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı ve Bilgi

Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda bakanlıkça hayata geçirilen projelere ve yeni düzenlemelere

tam uyum sağlanacaktır.

Mali kaynakların kullanımında yeni eğilimler ve gelişmeler dikkate alınacaktır.

Yine kurumda tasarruf ve geri dönüşüm kültürü oluşturulacaktır.

Kurum kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla kurum bütçesinin,

oluşturulacak bir sisteme göre işletilmesi, tüm kurumların hijyen standartlarına uygun

hale getirilmesi, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkaracak detaylı “Eğitim İl Haritası”

oluşturulacaktır.

Cumhuriyet döneminde eğitim sistemimizde ve uygulamalarında kaydedilen gelişmeleri

ve örnekleriyle bir arada görmesini, tarih bilincini geliştirerek kültür varlıklarını

koruma ve sahiplenme alışkanlığını kazanmalarını, statik müzecilik uygulaması

yanında, yaşayan müzecilik uygulamasını da görmelerini sağlamak amacıyla ilimizde

bir eğitim müzesi kurulacaktır.

91


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırmak. ( Orta Vadeli

Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 17. madde, 9. Kalkınma Planı)

Stratejik Hedef 8. 1 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler birimini 2010 yılında amacına

uygun olarak etkinleştirmek.

P. Hedefi: 8.1.1 – Her yıl İl MEM tarafından aylık bülten çıkarılması,

P. Hedefi: 8.1.2 – Her yıl il ve ilçe düzeyinde tüm paydaşlarla en az iki kez eğitim gündemli toplantılar yapılması,

P. Hedefi: 8.1.3 – Her yıl hazırlanacak plan çerçevesinde paydaş ziyaretlerinin yapılması.

S. Amaç: 8

S.Hedef: 8.1

P.G. 8.1.1 Yayınlanan bülten sayısı

P.G. 8.1.2 Gerçekleşen toplantı sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 8.1.3 Planlanan ziyaretlerin gerçekleşme oranı

Tablo 52 – Stratejik Amaç 8 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde basın ve halkla ilişkiler görevini yürütecek birimin etkin

hale getirilerek bu birime uzman bir personelin görevlendirilmesi,

2- Her yıl aylık bülten çıkarılması,

3- Her yıl il ve ilçe düzeyinde en az iki kez paydaşlarla eğitim gündemli toplantılar yapılması,

4- Her yıl Basın ve Halkla ilişkiler birimince ziyaret planlarının yapılması,

5- Her yılsonunda ziyaret planlarına ait raporun hazırlanması.

Stratejik Hedef 8. 2 – 2010 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim

programları düzenlemek.

P. Hedefi 8.2.1 – 2010 yılında “Okulöncesi Eğitimin Önemi ve Toplumsal Farkınd alık”,

P. Hedefi 8.2.2 – 2010 yılında “Gelişim Dönemleri ve Sorunları”,

P. Hedefi 8.2.3 – 2011 yılında “Aile İçi İletişim, Etkili Okul-Aile İletişimi”,

P. Hedefi 8.2.4 – 2012 yılında “Şiddeti Önleme”,

P. Hedefi 8.2.5 – 2013 yılında “Teknolojinin Doğru Kullanımı”,

P. Hedefi 8.2.6 – 2014 yılında “Çevre Bilincinin Kazandırılması ve Küresel Isınmaya Karşı

Tedbirler”,

S. Amaç: 8

S. Hedef:8.2

P.G. 8.2.1 Program semineri

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 8.2.2 Program semineri

P.G. 8.2.3 Program yarışması

P.G. 8.2.4 Program projesi

P.G. 8.2.5 Program dergisi

P.G. 8.2.6 Program afişi-broşürü

Tablo 53 – Stratejik Amaç 8 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

92


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER

1- Her yıl seçilen konular çerçevesinde il genelinde; en az 1 seminer, 1 yarışma,

1 proje, 1 sayı dergi, 1 afiş ve broşür dağıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 8. 3 – Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2010

yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek.

P. Hedefi: 8.3.1 – Tüm kurumların bütçe bilgilerini yılda en az iki kez yayınlandırılması.

S. Amaç: 8

S. Hedef: PERFORMANS

8.3 GÖSTERGESİ

P.G. 8.3.1 Bütçe bilgileri yayınlanan kurum sayısı

Tablo 54 – Stratejik amaç 8 – hedef 3 performans göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- Her yıl kurum bütçe bilgilerinin web sitesinde en az iki kez yayınlanması,

2- Her yıl kurum bütçe bilgilerinin kurumun uygun birimlerinde yayınlanması,

3- Kurum yayınlarında bütçe bilgilerine yer verilmesi.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırma amacımız;

Millî Eğitim Temel Kanunu 17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda

yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda kurumun teknoloji kapasitesinden tüm paydaşların

yararlanması sağlanacaktır.

Kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırma amacına dayalı olarak

güvenilirlik ve şeffaflık algısı yükseltilecektir.

Kurum faaliyetlerinden tüm paydaşlar yeterince bilgilendirilecek ve bilinçlendirme

faaliyetlerinde medya desteği sağlanacaktır. Yine çevre bilincinin geliştirilmesi

de sağlanacaktır. Ayrıca aile eğitimi etkinlikleri yapılacak ve hayat boyu öğrenme bilinci

oluşturulacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde kurumsal faaliyet ve bilgilerin toplum

tarafından paylaşılması sağlanacaktır.

93


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

T E M A I I I

İ N S A N K A Y N A K L A R I H İ Z M E T L E R İ

94


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

Kurumların sürekliliğini sağlayan onların lider yetiştirebilme kapasitesidir. İster aile

şirketi olsun, ister halka açıklık oranı yüksek topluma mal olmuş bir şirket olsun, ister bir or-

du olsun, isterse akademik bir kurum olsun her seviyede liderlik yetkinlikleri yüksek kişileri

yetiştiremeyen kurumların yaşam süreleri daha kısa olur. Liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi

önemli bir hedef haline getirmiş kurumlar başarısı kalıcı olabilir.

Günümüzde, etkileşim içinde bulunduğu paydaşları için artı değer yaratan örgütlerin

ortak özellikleri arasında; yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, bundan edindiği deneyimi ve

kurum içinde paylaşılan bilgiyi değişen çevre koşullarına uymakta kullanması, entellektüel

sermayesini güçlendirmesi ve bu bağlamda sürekli gelişmesi yer almaktadır. Aslında bu du-

rum, çağdaş yönetim düşüncesinin öne çıkan kavramlarından biri olan “öğrenen örgütler”

yaklaşımının hayata geçirilmesidir. Öğrenen örgütler, çalışanları için öğrenmenin önemine ve

sürekliliğine inanan, kurumsallaşmaya değer veren ve kendi geleceklerini yaratan örgütlerdir.

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve ürettikleri fikirler sayesinde, sürekli olarak kendilerini

yeniler ve geliştirirler.

Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel

farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve ge-

lişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi dav-

ranışlarında gösterir. Bunu gerçekleştirebilmesi için; kendini sürekli yenilemesine, kişisel ve

mesleki gelişime ihtiyacı vardır.

Yönetim yapılarından, iş akış sistemlerine kadar bütün kurumsal işlemlerin yeniden

düzenlenmesine neden olan bilişim teknolojileri, zamanla eğitim sektörünün de vazgeçilmez

araçlarından biri haline gelmiştir. Eğitim hizmetlerinde yardımcı araçlar olarak kullanılan

bilgisayar ve iletişim teknolojileri, günümüzde eğitim hizmetinin bütün unsurları verildiği

ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ortamlardan biri de internet tabanlı uzak-

tan öğrenim modelidir. İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modeli, temelde iki amacın yerine

getirilmesi için uygulanmaktadır. Bunlardan ilki geleneksel eğitim programlarına destek hiz-

meti sağlamak, ikincisi ise eğitim programlarını bütünüyle ağ üzerinden sunmaktır. Bu çerçe-

vede internet tabanlı uzaktan öğrenim, içinde bulunduğumuz dönemin eğitim gereksinimini

karşılayabilecek en etkili ve uygun araçlardan biri olarak düşünülmektedir. Uzaktan öğrenim-

le birlikte, genellikle çalışanların bilgi ve yeteneklerini artırmak amacıyla kullanılan sürekli

veya hizmet içi eğitim giderleri önemli ölçüde azalmaktadır. İlimizde bu teknolojiden yarala-

narak internet tabanlı hizmetiçi eğitim, konferans gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

95


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Örgütlerin verimli ve etkili çalışmasını sağlayan en önemli etken o örgütteki insan

kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarının yönetimi yaklaşımı, örgütlerdeki başarının teknolojik kay-

nakları geliştirmekten çok insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir.

Bu kavramın örgütlerde verimliliği artıran bir yatırım olduğu kabul edilmektedir. İlimizde de

kurum olarak, insan kaynaklarının etkin olarak yönetilmesine yönelik tedbirler alınması zo-

runluluk olarak görülmüştür.

Kurumda çalışan personelin objektif kriterlere göre değerlendirilmesi; motivasyonu ar-

tırarak, kurumsal performansa etki edecektir. Bu nedenle çağdaş yönetim anlayışına uygun

olarak, personelin işteki başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ve çoğunlukla

çalışanlara önceden belirlenmiş ve tanımlanmış birtakım kriterlere göre pekiyi, iyi, orta, zayıf

gibi ölçütler ya da rakamsal puanlar verilerek yapılan işlemlerin bütününü ifade eden, perfor-

mansa dayalı ödüllendirme kaçınılmaz hale gelmektedir.

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi becerilerini

geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı,

MEB Strateji Plan Hazırlık Programı )

Stratejik Hedef 9. 1 – Kurumda 2010 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı yerleştirilerek sürekliliğini sağlamak

ve çalışanlarını stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak üzere,

hizmetiçi eğitim faaliyetlerini konu ve sayı olarak her yıl %5 oranında artırmak.

P. Hedefi 9.1.1 – 2010 yılında kalite el kitabının hazırlanması,

P. Hedefi 9.1.2 – 2010 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Strateji Geliştirme

Biriminin işlevsel hale getirilmesi.

S. Amaç: 9

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 9.1

P.G. 9.1.1 Süreç haritalarının çıkartılması

P.G. 9.1.2 Kurumlara süreçlerin tanıtılması

P.G. 9.1.3 Eksik eğitim sayısı

P.G. 9.1.4 Kalite El Kitabının hazırlanması

P.G. 9.1.5 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuran/ katılan/sertifika alan personel sayısı

P.G. 9.1.6 Uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetine katılan/ sertifika alan personel sayısı

P.G. 9.1.7. Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri sayısı

P.G. 9.1.8 Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri konu sayısı

P.G. 9.1.9 Personel başına düşen hizmetiçi eğitim saati

P.G. 9.1.10 Personel tarafından önerilen hizmetiçi eğitim faaliyeti konu sayısı

Tablo 55 – Stratejik Amaç 9 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

1- 2010 yılında Kalite Kurulunun işlevsel hale getirilmesi,

FAALİYET VE PROJELER

96


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2- 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından kurumun kalite standartlarının belirlenmesi ve kalite el kitabının hazırlanması,

3- 2010 yılında Kalite el kitabının okul ve kurumlara dağıtılması,

4- 2010 yılında Kalite standartlarına göre kurum liderlerinin performans değerlendirmesine ait formların hazırlanması,

5- 2010 yılında Strateji geliştirme biriminin işlevsel hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 9. 2 – Liderlik ve süreç yönetimi konusunda 2011 yılı sonuna kadar okul/kurum yöneticilerine kurs

vermek.

P. Hedefi 9.2.1 – 2010 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda Millî Eğitim Müdürlüğü üst yöneticilerine eğitim

verilmesi,

P. Hedefi 9.2.2 – 2011 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda okul ve kurum müdürlerine eğitim verilmesi,

P. Hedefi 9.2.3 – 2012 yılında liderlik performanslarında eksiklik görülen yöneticilere rehberlik yapılması.

S. Amaç: 9

S. Hedef: 9.2

P.G. 9.2.1 Eğitime alınan üst yönetici sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 9.2.2 Eğitime alınan okul/ kurum yöneticisi

Tablo 56 – Stratejik Amaç 9 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda Millî Eğitim Müdürlüğü üst yöneticilerine eğitim verilmesi,

2- 2011 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda okul ve kurum müdürlerine eğitim verilmesi,

3- 2012 yılında liderlik performanslarında eksiklik görülen yöneticilere rehberlik yapılması.

Kurumdaki liderlik performansını artırmak ve liderlerin süreç yönetimi becerilerini

geliştirmek için üst yöneticilerden başlamak üzere 2011 yılı sonuna kadar liderlik

ve süreç yönetimi konusunda bütün yöneticiler eğitime tabi tutulacaktır.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi

becerilerini geliştirme amacımız; TÜBİTAK Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583.

Madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ve MEB Strateji

Plan Hazırlık Programında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda; eğitim yöneticilerinin yenilik ve teknolojik gelişmel ere

uyumu sağlanacaktır. Buna dayalı olarak kurumun stratejik yönetim ve kalite ilkeleri

doğrultusunda yönetilmesi gerçekleştirilecektir.

97


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi becerilerini

geliştirme amacına dönük olarak süreç yönetiminde verilerden yararlanılacaktır.

Ayrıca yönetici yeterlilikleri standardizasyonu da oluşturulacaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde yöneticilerin liderlik performansı geliştirilecek

ve karar alma sürecine paydaş katılımı sağlanacaktır.

Kurumda stratejik yönetim anlayışını kazandırmak için; 2010 yılında Kalite Kurulu

oluşturulacaktır. Kalite Kurulu, kurumun kalite standartlarını belirleyerek Kalite

El Kitabı hazırlayacaktır. Kurumlara dağıtılacak Kalite El Kitabındaki kalite standartlarına

göre kurum liderlerinin performansları değerlendirilecek, eksikliklere yönelik

liderlik performanslarını geliştirici etkinlikler düzenlenecektir.

Kalite Kurulu çalışmalarına veritabanı oluşturmak, Ar-Ge faaliyetleri yapmak,

raporlar hazırlamak, kurum ∕ okullardaki gelişim çalışmalarına rehberlik etmek ve

yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere 2010 yılında Strateji Geliştirme Birimi kurulacaktır.

Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını

sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi

Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 10. 1 – Kişisel ve mesleki gelişim konularında 2014 yılı sonuna kadar tüm personelin eğitim almalarını

sağlamak.

P. Hedefi 10.1.1 – Yöneticilere yönelik olarak 2010 yılında Mesleki mevzuat, ihale uygulamaları, toplantı usül ve yöntemleri,

proje geliştirme ve uygulama konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.2 – İl ve ilçelerdeki Yöneticilere yönelik olarak 2011 yılında zaman yönetimi, stratejik yönetim, çatışma

yönetimi, kurum kültürü konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.3 – İl ve ilçelerdeki yöneticilere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri, stresle baş etme yolları

ve diksiyon konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.4 – İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2010 yılında eğitimde yeni yaklaşımlar, öğretim yöntem

ve teknikleri konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.5 – İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2011 yılında sınıf yönetimi, zaman yönetimi konularında

eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.6 – İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri ve hızlı okuma teknikleri

konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.7 – İl ve ilçelerdeki vekil ve ücretli öğretmenlere yönelik her yıl Sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve

teknikleri, eğitimde planlama ve uygulama, ilk okuma-yazma, iletişim ve gelişim psikolojisi konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.8 – İl ve ilçelerdeki eğitim – öğretim hizmetleri dışındaki personele 2010 yılında iletişim, kurum kültürü

ve stresle baş etme yolları konularında eğitim verilmesi,

P. Hedefi 10.1.9 – İl ve ilçelerdeki eğitim– öğretim hizmetleri dışındaki personele 2011 yılında iletişim becerileri ve

resmi yazışma kuralları konularında eğitim verilmesi.

98


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

S. Amaç: 10 PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 10.1

P.G. 10.1.1 Yöneticilere yönelik yapılan eğitim sayısı

P.G. 10.1.2 Öğretmenlere yönelik yapılan eğitim sayısı

P.G. 10.1.3 Vekil ve ücretli öğretmenlere yönelik yapılan eğitim sayısı

P.G. 10.1.4 Diğer personel

Tablo 57 – Stratejik Amaç 10 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- Yöneticilere yönelik olarak 2010 yılında mesleki mevzuat, ihale uygulamaları, toplantı usül ve

yöntemleri, proje geliştirme ve uygulama konularında eğitim verilmesi,

2- İl ve ilçelerdeki yöneticilere yönelik olarak 2011 yılında zaman yönetimi, stratejik yönetim, çatışma

yönetimi, kurum kültürü konularında eğitim verilmesi,

3- İl ve ilçelerdeki yöneticilere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri, stresle baş etme yolları

ve diksiyon konularında eğitim verilmesi,

4- İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2010 yılında eğitimde yeni yaklaşımlar, öğretim

yöntem ve teknikleri konularında eğitim verilmesi,

5- İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2011 yılında sınıf yönetimi, zaman yönetimi konularında

eğitim verilmesi,

6- İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri ve hızlı okuma teknikleri

konularında eğitim verilmesi,

7- İl ve ilçelerdeki vekil ve ücretli öğretmenlere yönelik her yıl sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve

teknikleri, eğitimde planlama ve uygulama, ilk okuma-yazma, iletişim ve gelişim psikolojisi konularında

eğitim verilmesi,

8- İl ve ilçelerdeki eğitim-öğretim hizmetleri dışındaki personele 2010 yılında iletişim, kurum kültürü

ve stresle baş etme yolları konularında eğitim verilmesi,

9- İl ve ilçelerdeki eğitim-öğretim hizmetleri dışındaki personele 2011 yılında iletişim becerileri ve

resmi yazışma kuralları konularında eğitim verilmesi.

Stratejik Hedef 10.2 – Eğitim çalışanlarının eğitimini sürekli, kolay erişilebilir ve yerinde sağlayabilmek için

plan dönemi sonuna kadar internet tabanlı hizmetiçi eğitim, konferans, seminer sistemi kurmak.

P. Hedefi.10.2.1 – 2011 yılında Hizmetiçi eğitim etkinliklerini internet tabanlı sistem üzerinden verilmesini

sağlamak.

S. Amaç: 10

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef:10.2

P.G. 10.2.1 Sistemin hazır hale getirilmesi

P.G. 10.2.2 Düzenlenen hizmetiçi seminer sayısı

P.G. 10.2.3 Düzenlenen konferans sayısı

P.G. 10.2.4 Hizmetiçi seminere katılan sayısı

P.G. 10.2.5 Konferansa katılımcı sayısı

Tablo 58 – Stratejik Amaç 10 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

99

,


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında internet tabanlı eğitim yazılımlarının hazırlanması,

2- 2011 yılında internet tabanlı hizmetiçi eğitim etkinlikleri için sistemin hazır hale

getirilmesi.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel

gelişim olanaklarını sağlama amacımız; MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı,

Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı ve Bilgi Toplumu Stratejisi

Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda kurum çalışanlarının mesleki ve teknolojik gelişmelere

uyumu sağlanacak, kurum hizmetlerinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır.

Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim

olanaklarını sağlama amacına uygun olarak tüm çalışanların mesleki ve kişisel

gelişimi sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde hizmetiçi eğitim olanakları

teknolojik imkânlarla geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı

583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 11. 1 – Görev yeterlilik standartlarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek.

P. Hedefi: 11.1.1 – 2010 yılında kalite kurulu tarafından personel görev yeterlilik

standartlarını belirlemek.

S. Amaç: 11

S.Hedef: 11.1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 11.1.1 Görev yeterlilik standartlarının kalite el kitabında yer alması

P.G. 11.1.2 Görev yeterlilikleri belirlenen birim sayısı

Tablo 59 – Stratejik Amaç 11 – Hedef 1 Performans Göstergeler

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında kalite kurulu tarafından personel görev yeterlilik standartları belirlenerek kalite

el kitabında yer verilmesi.

Stratejik Hedef 11. 2 – Personeli, görev yeterlilik standartlarına göre 2011-

2014 yılları arasında her yıl en az bir konuda periyodik olarak eğitmek.

100


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

P. Hedefi: 11.2.1 – Öğretmen dışındaki personeli görev yeterlilik standartlarına

göre her yıl en az bir konuda eğitim verilmesi.

S. Amaç: 11

S. Hedef: 11.2

P.G. 11.2.1 Verilen eğitim sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G. 11.2.2 Görev yeterlilik standartlarına göre eğitime alınan personel sayısı

Tablo 60 – Stratejik Amaç 11 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından görev yeterlilik standartlarının personele

bildirilmesi,

2- 2010 yılında görev yeterlilik standartlarına ait konuların belirlenmesi,

3- 2011 yılından itibaren her yıl belirlenen konularda eğitim verilmesi.

Stratejik Hedef 11. 3 – Performansa dayalı kurumiçi ödüllendirme sistemini

2012 yılında oluşturmak.

P. Hedefi: 11.3.1 – 2012 yılında performansa dayalı kurumiçi ödüllendirme sistemini

oluşturulması.

S. Amaç: 11

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef:11.3

P.G. 11.3.1 Kurumiçi ödüllendirme sisteminin oluşturulması

P.G. 11.3.1 Ödüllendirilen personel sayısı

Tablo 61 – Stratejik Amaç 11– Hedef 3 Performans Göstergeleri

si,

FAALİYET VE PROJELER

1- 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından ödüllendirme kriterlerinin belirlenme-

2- 2010 yılında belirlenen kriterlerin kalite el kitabında yer alması,

3- 2011 yılında Kuru içi ödüllendirme sisteminin uygulanması,

4- 2012 yılında personelin ödüllendirilmesi.

POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlama amacımız;

Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Maddesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında

yer alan yasal dayanak ve politikalarla desteklenmektedir.

Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği

düşünülmektedir. Bu doğrultuda personelin görev yeterliliklerine uygun eğitim almaları

sağlanacaktır.

101


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamaya dönük olarak performansa

dayalı ödüllendirme sistemi geliştirilecektir. Bunun gerçekleştirilmesi sürecinde

görev yeterlilikleri belirlenecektir.

102


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

V.BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

103


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

1.1. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama Uygulama

İzleme Ve Değerlendirme Yönergesi

Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının; kurumda uygulanan ka-

lite politikaları ve stratejik yönetim ilkelerine bağlı kalınarak yıllar bazında performans prog-

ramlarına dönüştürülerek uygulanması, uygulamaya dönük sonuçların izlenmesi, elde edilen

sonuçların planda öngörülen performans hedeflerine uygunluğunun değerlendirilmesi, ortaya

çıkması muhtemel sapmalar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla bu yönerge

hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu bu yönerge-

nin uygulanmasından sorumlu olacaktır. İzleme Ve Değerlendirme Kurulu; İl Millî Eğitim

Müdürü başkanlığında bir Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, İlçe Müdürlerinden bir temsilci,

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından bir temsilci, her tür ilk ve ortaöğretim kurumları yöne-

ticilerinden birer temsilci, Ar-Ge biriminden iki temsilci, öğretmenleri temsilen bir öğretmen

ve okul öğrenci meclisi il başkanından oluşturulacaktır.

İzleme ve değerlendirme kurulu bu yönergede belirlenen süreç doğrultusunda her yıl

için performans programlarının hazırlanmasında tüm birimlerin koordinasyonundan sorumlu-

dur. Kurul performans programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilme-

si sürecini bir takvim olarak yayınlayacaktır.

Planda; amaç-hedef bütünlüğü içinde bütün faaliyet ve projelere her yıl için gerçekleş-

tirilmesi beklenen performans göstergeleri belirlenmiş, bu çalışmaların yürütülmesi ve sonuç-

landırılması için sorumlu birimler tespit edilmiştir. Birimler sorumlu oldukları faaliyetlerin

her biri için yıllık çalışma planını ( EK -1 ) tüm detayları ile hazırlayarak faaliyet döneminden

önce izleme değerlendirme kurulunun onayına sunacaklardır.

Sorumlu birimlerin hazırlamış oldukları çalışma planları performans programı uygu-

lama tablosunda (EK-2) birleştirilerek tek bir çizelgeye dönüştürülecektir.

Takvime uygun olarak sorumlu birimler tarafından hazırlanarak izleme değerlendirme

kurulunun onayından geçecek çalışma planları doğrultusunda çalışmalar yürütülecek, takvim-

de belirtilen periyotlar ve kurumun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ara raporla işleyişin izlenme-

si ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Planı uygulamadan sorumlu birimler yürüttükleri faaliyetlere ilişkin; yılda 2

ara 1 son rapor olmak üzere 3 raporu izleme değerlendirme kuruluna sunar. Ara raporlar Ma-

yıs, Eylül aylarının ilk haftasında, son rapor ise, Ocak ayının ilk haftasında düzenlenerek ku-

rula sunulacaktır. Kurul bu raporlar doğrultusunda gerektiğinde süreç iyileştirmeleri için ön-

lemler alacaktır.

104


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Yılsonu itibariyle izleme değerlendirme kurulu planın uygulanmasına dönük bir per-

formans programı değerlendirme raporu hazırlayarak yayınlayacaktır.

İzleme değerlendirme kurulu planın uygulama sürecinde ölçme değerlendirme amacıy-

la performans göstergeleri, veri tabanının oluşturulmasını ve izlenmesini sağlayacaktır.

EK- 1

1.2. Performans Programı Hazırlama-Uygulama- İzleme Ve Değerlendirme

Süreci

1. Performans programı uygulama tablosunun hazırlanması,

2. Stratejik Plan hedeflerinin her yıl için birimler bazında değerlendirilerek ilgililere

tebliğ edilmesi,

3. Sorumlu birimlerin her bir faaliyet için çalışma planlarını hazırlaması,

4. Birim çalışma planları doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait performans

programının hazırlanması,

5. Performans programında yer alan faaliyetler için ara raporların düzenlenmesi,

6. Ara raporlarda tespit edilen aksamalar için gerekli önlemlerin alınması,

7. Sorumlu birimlerin yılsonu itibari ile faaliyetlerini raporlandırması,

8. Performans programı nihai raporunun hazırlanması,

9. Performans göstergeleri veri tabanı oluşturulması.

ÇALIŞMA PLANI

Stratejik Amaç: ………..

Hedef No:………………

Faaliyet Konusu:……….

Performans Göstergesi: ………………………….

Yapılacak

Çalışmalar

EK -2

Çalışmanın

Sorumlusu

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

105

Maliyet

Çalışmanın

Değerlendirilmesi

Çalışma Bitirilmediyse

Gerekçesi

ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ……….. YILI PERFORMANS PROGRAMI UYGULAMA TABLOSU

Stratejik

Amaç

Performans

Göstergesi

Hedefe Yönelik

Uygulamalar

(Faaliyetler-

Projeler)

Sorumlu

Birim

Bütçe

Çalışmanın

Başlangıç

Tarihi

Çalışmanın

Bitiş Tarihi

Açıklama


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

VI. BÖLÜM

EKLER

106


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

SONUÇ

107

EK- 1

Özetle, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün bu Stratejik Planı, vizyonuna dönük misyonunu

gerçekleştirmek için, kurumun tüm maddi ve manevi kaynaklarının (kurumsal tarih, kimlik,

insan, sermaye, vb.) stratejik dönem boyunca bağlı birimlerince nasıl kullanılacağını göster-

meyi amaçlamaktadır.

Birim yöneticilerinin, alt birim yöneticilerinin, paydaşlarımızın görüşleri ve katılımı-

nın sağlandığı bir dizi çalışmada, kendi özgür açıklamaları ve görüşleri doğrultusunda ortaya

çıkan ve Millî Eğitim Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan bu plan, aynı zamanda

bir yol haritasıdır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun faaliyetleri belirlenmiş olup, ola-

ğanüstü bir durum söz konusu olmadıkça, herkesin üzerinde uzlaştığı bu konular tekrar tartı-

şılmayacak, sadece gerçekleştirilmeleri yönünde anlayış ve işbirliği içinde tüm düşünceler ve

kaynaklar seferber edilecektir. Bu çalışma, kurum yönetimi ve çalışanlarının ihtiyacı olan

güveni kazandıracak, varmak istediği yeri ve ona ulaşmak için izleyeceği yolu bilmenin öz-

güvenini, kararlılığını, gücünü sağlayacaktır. Ayrıca Ordu’da ve ülkemizde Millî Eğitim Mü-

dürlüğü’nün tek başına bir ada olmadığı, küresel, bölgesel ve yerel politikalar, koşullar ve

yaptırımların odağında, tüm bağlantıları, etkileşimlerin içerisinde bulunduğu yerin anlam ve

önemini de gösterecek, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yönetiminin elinde vazgeçilmez belge

niteliğiyle, karar süreçlerini geliştirip zenginleştirecektir.

Bir diğer açıdan plan, bir kurumsal uzlaşma (mutabakat) belgesi, sözleşmesidir. Bu ni-

teliği hiç kuşkusuz, kurumun en tepedeki yöneticisinden, tabandaki çalışanına kadar, herkesin

planla buluşma, benimseme düzeyine doğrudan doğruya bağlı olacaktır.

Millî Eğitim Müdürlüğü’nün bu Stratejik Plan çalışmasında gerçekçilik esas alınmıştır.

Bu belge, kuruma yeni bir atılım gücü, daha başarılı olma ve dayanışma duygusu verecektir.

Bu durumun, 730 binin üzerinde insanın yaşadığı doğa harikası Ordu kentine haliyle olumlu

yansımaları beklenmelidir.

Millî Eğitim Müdürlüğü, kendi tarihine yakışır bir şekilde, son yıllarda ülkemizdeki ve

dünyadaki hızlı gelişim ve değişime uyumdaki sıkıntı ve olumsuzluklardan, kurum dışından

ve içinden aldığı desteklerle, silkinerek kurtulup ayağa kalkabilecek, hizmetini nicelik ve nite-

lik olarak daha yüksek noktalara taşıyacak, ülkemizde hak ettiği yere gelebilecektir. Millî

Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan’ı bunun en özgün kanıtı olarak durmaktadır.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

108


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF SORUMLU BİRİM

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği

artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak.

(9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010

Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 5.

ve 14. Maddeleri )

Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında

Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve

okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel

Kanunu 10. Madde

Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri

doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlayarak

yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma

Planı 594. madde, TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî

Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu

Stratejisi Eylem Planı, Orta Vadeli Program)

Stratejik Hedef 1.1 – Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında ortak performans

göstergeleri belirlenerek gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak, SBS

ve ÖSS’de 2014 yılı sonuna kadar yerleşen öğrenci oranını % 15 artırmak

Stratejik Hedef 1.2 – Mesleki eğitim programlarını 2010 yılından itibaren yerel ve

sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulamak

Stratejik Hedef 1.3 – Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri bireysel eğitim

fırsatlarından en üst derecede yararlandırmak için tüm okullarda 2010 – 2011 yıllarında

destek eğitim odaları oluşturmak

Stratejik Hedef 1.4 – Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale getirmek

Stratejik Hedef 2. 1 – Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenli

okuma saatleri yapmak

Stratejik Hedef 2. 2 - Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserleri (100 Temel

Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak

Stratejik Hedef 2. 3 – Türkçeyi etkili ve güzel kullanan şair ve yazarlarla yılda en

az iki kez öğrencilerin buluşturulacağı etkinlikler düzenlemek

Stratejik Hedef 3. 1 – Halk Eğitim Merkezleri tarafından, örgün eğitim dışında kalan

bireylere, 2010 yılından itibaren her yıl alan taraması yapılarak ihtiyaç önceliğine göre

kurs ve etkinlikler yapmak

Stratejik Hedef 3. 2 – Öğrenci velilerine ve halka HEM tarafından; İnsan hakları, demokrasi,

hoşgörü, barış kültürü, çevre bilinci, tüketici hakları, tasarrufu teşvik ve aile ekonomisine

katkı konularında seminer ve programlar yapmak

Stratejik Hedef 3. 3 - Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından

öğrenilmesine imkân sağlamak

Stratejik Hedef 3. 4 – Okul kantinlerinde kaliteli bir hizmet anlayışı geliştirebilmek

için kantin işletmenlerini oluşturulacak standartlara göre eğitime tabi tutmak

Eğitim Öğretim

� Kültür

� Strateji Geliştirme

EK- 2

Eğitim Öğretim (Mesleki Eğitim Kurulu)

� Kültür

� Rehberlik Araştırma Merkezi

Eğitim Öğretim

� Okul öncesi

� Kültür

� Rehberlik

Araştırma Merkezi

Eğitim Öğretim

� Kültür

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Yaygın Eğitim

� Yaygın Eğitim

� Kültür

� Yaygın Eğitim

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Yaygın Eğitim

Eğitim Öğretim

� Yaygın Eğitim

� Strateji Geliştirme

� Kültür

� Özel Eğitim

Eğitim Öğretim


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF SORUMLU BİRİM

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 4 – Sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırarak

sosyal sorumluluk duygusunu sahip, kendini gerçekleştirmiş,

sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan,

geliştiren ve gelecek kuşaklara aktı görev edinmiş sağlıklı

ve mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta

Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi)

Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel

ve sportif faaliyetleri artırmak.(60. Hükümet Programı, Orta

Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı)

Stratejik Hedef 4.1 - Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını araştırmak, orijinalini

bozmadan gelecek nesillere aktarmak, çağdaş yorum ve tasarımlarla bölgesel ve ulusal

beğenilere ürün olarak sunmak

Stratejik Hedef 5. 1– Eğitim kurumları bünyesindeki sosyal donatı alanlarının ortak

kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini,

kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini attırmak üzere; sosyal, kültürel,

sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar %100

artırmak

Stratejik Hedef:5.2- Her yıl okullarımızda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya

çıkaracak proje yarışmaları düzenlemek

Stratejik Hedef 5.3- Her yıl eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda ‘hayalimdeki

aile, okul, çevre, ülke ve dünya’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek

Stratejik Hedef 5.4- 2010–2011 yıllarında şiddetin önlenmesi konusunda öğrencilere

yılda iki defa seminer vermek

� Yaygın Eğitim

� Kültür

� Spor İzcilik

� Kültür

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Strateji Geliştirme

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Strateji geliştirme

� Özel Eğitim

� Kültür

� Rehberlik Araştırma Merkezi


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF SORUMLU BİRİM

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış

ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak.

(9. Kalkınma Planı 590. madde, Orta Vadeli Program,

60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20.

madde )

Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini

sağlamak, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve tarih bilincini

geliştirerek eğitim bilinci ve sahiplenme alışkanlığı kazandırmak.(9.

Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60.

Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 6. 1 – Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını dezavantajlı

çocukları gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’e, ortaöğretimde kademeli

olarak barınma ihtiyaçlarının karşı-lanmasıyla %90’a çıkarmak, ortaöğretimde

kızların eğitime erişimini daha da artırmak için kız erkek okullaşma oranları

arasındaki % 8 olan farkı 2014 yılı sonuna kadar %2 ‘nin altına düşürmek,

ilköğretimde birleştirilmiş sınıf ile ilköğretim ve ortaöğretimde ikili öğretim

uygulamalarına kademeli olarak son verilerek, 2014 yılı sonu itibariyle sınıf

ortalamalarını 30 öğrenciye çekerek normal öğretime geçmek

Stratejik Hedef 6.2 – Taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde

standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve zorunlu taşıma kapsamı

dışındaki öğrenci taşıma servis hizmetlerinin niteliğini artırmak

Stratejik Hedef 6.3 – Taşıma merkezi okulların fiziki imkân ve donanımlarında

plan dönemi sonuna kadar tamamında iyileştirme yapmak

Stratejik Hedef 6.4.- İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet kalitesi ve verimliliğini

artırmak için; modern bir arşiv ve konferans salonu ile eğitimde uygulama

örnekleri ve bilgi paylaşımına olanak sağlayacak çevre illere de hizmet edebilecek

Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünü 2010 yılında kurmak

Stratejik Hedef 7. 1 – 2010 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemini

oluşturmak

Stratejik Hedef 7.2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum

bütçelerini her yıl denetlemek

Stratejik Hedef 7. 3 - Kurumda yapılan iş ve işlemler ile verilen hizmetlerden

uygun olanların elektronik ortama taşınmasını sağlayarak e-Devlet

uygulamalarını yaygınlaştırmak ve kurumun genel yönetim giderlerinin

tasarruf ve geri dönüşüm yoluyla azaltılması için tedbirler almak

Stratejik Hedef 7. 4 – Tüm kurumlarda 2014 yılına kadar sağlıklı eğitim

ortamları oluşturmak

Stratejik Hedef 7. 5 – Tüm kurumlarda teknolojik altyapı kapasite kullanımını

%100’e çıkarmak, 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını, plan dönemi

sonuna kadar Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesini oluşturmak

� İnşaat

Eğitim Öğretim

� Strateji Geliştirme

� Strateji Geliştirme

� Hizmet İçi Eğitim

� Taşıma

� Strateji Geliştirme

� Donatım

� İnşaat

� İnşaat

� Donatım

� Muhasebe

� Muhasebe

� Teftiş

� Tüm Birimler

� Strateji Geliştirme

� Sağlık

� Halkla İlişkiler

Eğitim Öğretim

� Kültür

� Strateji geliştirme

� Strateji Geliştirme

� İnşaat

� Yaygın Eğitim

� Donatım

Eğitim Öğretim


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF SORUMLU BİRİM

EĞİTİME DESTEK HİZMET-

LERİ

Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve

çevreye etkisini artırmak amacımız. (Millî Eğitim Temel Kanunu

17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer

alan)

Stratejik Hedef 8. 1 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Basın ve

Halkla İlişkiler birimini 2010 yılında amacına uygun olarak etkinleştirmek

Stratejik Hedef 8. 2 – 2010 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile

eğitimi ile ilgili eğitim programları düzenlemek

Stratejik Hedef 8. 3 - Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal

desteği artırmak için 2010 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir

hale getirmek

� Atama

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Basın ve Halkla İlişkiler

� Basın ve Halkla İlişkiler

� Kültür

� Yaygın Eğitim

� Muhasebe

� Bağlı Tüm Kurumlar


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF SORUMLU BİRİM

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını

artırmak ve Süreç Yönetimi Becerilerini Geliştirmek. (Vizyon

2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program,

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı,MEB Strateji Plan Hazırlık

Programı )

Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için

kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB

Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon

2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem

Planı )

Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini

sağlamak.(Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde,

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 9. 1 – Kurumda 2010 yılından itibaren stratejik yönetim

anlayışı yerleştirilerek sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarını stratejik amaç

ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle

donatmak üzere hizmetiçi eğitim faaliyetlerini konu ve sayı olarak her yıl

%5 oranında arttırmak

Stratejik Hedef 9. 2 – Liderlik ve süreç yönetimi konusunda 2011 yılı

sonuna kadar okul/kurum yöneticilerine kurs vermek

Stratejik Hedef 10. 1 – Kişisel ve mesleki gelişim konularında 2014 yılı

sonuna kadar tüm personelin eğitim almalarını sağlamak

Stratejik Hedef 10.2 – Eğitim çalışanlarının eğitimini sürekli, kolay erişilebilir

ve yerinde sağlayabilmek için plan dönemi sonuna internet tabanlı

hizmet içi eğitim, konferans, seminer sistemi kurmak

Stratejik Hedef 11. 1 – Görev yeterlilik standartlarını 2010 yılı sonuna

kadar belirlemek

Stratejik Hedef 11. 2 – Personeli, görev yeterlilik standartlarına göre

2011- 2014 yılları arasında her yıl en az bir konuda periyodik olarak eğitmek

Stratejik Hedef 11. 3 – Performansa dayalı kurum içi ödüllendirme sistemi

2012 yılında oluşturmak

Tablo 62 – Stratejik Hedef Birim Sorumluluk Tablosu

� Atama

� Strateji Geliştirme

� Kültür

� Hizmetiçi Eğitim

� Rehberlik ve Denetim Birimleri

� Kültür

� Hizmet İçi Eğitim

� Kültür

Eğitim Öğretim

� Strateji Geliştirme

� Kültür

� Strateji Geliştirme

� Kültür

� Strateji Geliştirme

� Hizmetiçi Eğitim

� Kültür

� Strateji Geliştirme

� Özlük

� Atama

Similar magazines