K_t_phanemize gelen yeni kitaplar(1)

cumhuriyet.edu.tr

K_t_phanemize gelen yeni kitaplar(1)

TOEIC Analyst

% 100 başarı : yaşamda başarı rehberi Ofelya Cabral, İsmail Tunçdoğan

% 10'un ötesi çev. Yüksel Akçil

%100 Ales : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına Hazırlık : ed. Sözel : Nusret Yetenek 12. Bilen, bs. Sayısal Boratav Yetenek Ersin Güleç, Nuri Özkan

%100 Ales : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına Hazırlık : ed. Sözel : Nusret Yetenek 12. Bilen, bs. Sayısal Boratav Yetenek Ersin Güleç, Nuri Özkan

“Baki ilk selam” Çerkes Ethem

10 adımda NLP çev. Uğur Ateş

10 adımda web tasarımı

100 günde şirketinizi harekete geçirin çev. Nurgül Durmuş

100 soruda küresel kriz ve türkiye

1000 kişi önünde konuşmak ve bundan keyif almaya dair çev. Mehmet 2. Gürsel bs.

101 soruda gebelik ve doğum

12 Eylül sabahı

12 mart anıları yay. haz. Raşit Çavaş

12 pazarlama ustasından pazarlama dersleri Louella Miles ; çev. Zeynep Kökkaya Chalar

130 günlük kovalamaca : abdullah öcalan’ı yakalamak için üç kıtada sürdürülen büyük takibin belgeseli

1453 şafağında kutlu bir doğuş : Fatih Sultan Mehmet ve büyük fetih hamlesi

15. Ve 16. Yüzyılda topkapı sarayı : mimari, tören ve iktidar çev. Ruşen Sezer

1530 Tarihli Malatya, Behisni, Gerger, Kâhta, Hısn- ı Mansur, Divriği ve Darende yay. Kazâları haz. : Ersin Vakıf Gülsoy, ve Mülk Mehmet Defteri Taştemir

16. yüzyıl ortalarında Diyarbekir beylerbeyliği'nde vakıflar :972 tahriri ışığında

16. Yüzyılda adriyatik'te korsanlık ve eşkiyalık : senjli uskoklar çev. Mehmet Moralı

17. Yüzyıl İstanbul'unda Sosyo-Ekonomik Yaşam 1-2 Timur Kuran

1774 Küçük Kaynarca andlaşması :oluşumu, tahlili, tatbiki

18.30 söyleşileri 5

1831-1832 Türkiye'sinden görünümler çev. Serpil Atamaz Hazar

1914 Alman ihaneti

1915 Yazıları 2. bs.

1919’dan günümüze Türkiye Cumhuriyeti tarihi ansiklopedisi haz. Ekrem Uykucu

1926 bakû türkoloji kongresinin 70. Yıl dönümü toplantısı

1929 dünya buhranında Türkiye’nin iktisadi politika arayışları Selim İlkin

1980 sonrası Türk sineması’nda akla zarara filmler

1980-2002 Türkiye tarımında yapılanma(ma): tarladan sofraya tarım

20 yılın ardından Mehmet Kaplan yay. haz. Sema Uğurcan

2012 evrenin şifresi Kira Raa ; çev. Ali Fuat Yalçın

21 adımda hedef 12

3 saniyede karşınızdaki insanı nasıl anlarsınız çev. Selim Yeniçeri

3. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı, 1996

47. Samuray çev. Sarp Kanşay

52

550. yılında fetih ve İstanbul = The Conquest and Istanbul in 550th anniversary : İstanbul, 14-15 Haziran 2003

6 Derece : her bir derecelik ısınmanın bedeli çev. Duygu Akın, Kutlukhan Kutlu, Aysun Yavuz

60 Saniyede harekete geçin çev. Elif Sezginci

60 saniyede organize olun çev. Anıta Tatlıer 2. bs.

7 dakikada fark yaratbilmek çev. Nelda Bayraktar

99 sayfada meme kanseri söyleşi Tamer Akça

A grubu kadrolar için KPSS 2010 : iktisat

A grubu kadrolar için KPSS 2011 : Maliye

A second Chance

A’dan Z’ ye yarıiletken karakteristik ve karşılıkları

A’dan Z’ye Sabahattin Ali haz. Sevengül Sönmez

AB Entegrasyonu Sürecinde Türkiye'nin Kimlik Problemleri Hüsamettin İnanç

Abbas yolcu

Abdal Musa ve erkânı Abdurrahman Güzel ...[ve öte.]

Abdi tarihi : 1730 Patrona İhtilâli hakkında bir eser 2.bs.

Abdülhak hamid tarhan’ın tiyatroları 3 : duhter-i hindu ; finten haz. İngi Enginün

Abdülhak Hamid Tarhan’ın tiyatroları 5 : Tarık, İbn Musa, Tezer, Nazife, Abdullahü’s haz. İngi - Sagir Enginün

Abdülhak hamid tarhan'ın tiyatroları-1 : sabr u sebat, içli kız, liberte, yadigar-ı harb haz. İngi Enginün

Abdülhak hamid tarhan'ın tiyatroları-2 : cünun-ı aşk, yabancı dostlar haz. İngi Enginün

Abdülhak hamid tarhan'ın tiyatroları-4 : eşber, sardanapal haz. İnci Erginün

Abdülhak hamid tarhan'ın tiyatroları-6 : kanbur haz. İnci Erginün

Abdülhak hamid tarhan'ın tiyatroları-7 : macera-yı aşk, nesteren, zeynep, hakanhaz. İnci Erginün

Abdülhak Hamid’in mektupları-1 haz. İnci Enginün

Abdülhak hamid’in mektupları-2 haz. İnci Enginün

Abdülhak Hâmid'in hatıraları

Abdülmecit : imparatorluk çökerken sarayda 22 yıl 14.bs.

Abel sanchez : tutkulu bir aşk hikayesi / Tula teyze çev. Deniz Ülken

Abu'l-Farac Tarihi 3.bs

Abu'l-Farac Tarihi 3.bs

Acil cerrahi ed. Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu

Acil dahiliye ed. Kerim Güler, 6. bs. Semra Çalangu

Acil durumlarda tanı ve tedavi ed. Abdurrahman 3. bs. Kadayıfçı, Yaşar Karaaslan, Ertuğrul Köroğlu

Acilde Klinik Toksikoloji

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnek Dilekçeli : Devlet Memurları Kanunu : 1. cilt : 1-123 maddeler10. bs.

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnek Dilekçeli : Devlet Memurları Kanunu : 2. cilt : Madde 124 ve 10. Sonrası bs.

Açıklamalı - İçtihatlı Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması 8. bs.

Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü : Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı haz. : Cemal Kurnaz

Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat tarih ansiklopedisi haz. Oğuz Çetinoğlu

Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat tarih ansiklopedisi haz. Oğuz Çetinoğlu

Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat tarih ansiklopedisi haz. Oğuz Çetinoğlu

Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat tarih ansiklopedisi haz. Oğuz Çetinoğlu

Açıklamalı yorumlu kronolojik kültür sanat tarih ansiklopedisi haz. Oğuz Çetinoğlu

Açıkoturumlar Çağı 3. bs.

Açılım Kıskacı Erol Bilbilik

Adâ'i-yi Şirazi ve Selim- Nâmesi (İnceleme - Metin - Çeviri)

Adalar ve kıtalar

Adalet ağaoğlu kitabı '' sen Türkiye'nin en güzel kazasısın'' 2. bs.

Adalı, Eşref Mikroişlemciler, mikrobilgisayarlar

Adam gibi eşek

Adam Smith Pekin’de : 21. yüzyılın soykütüğü çev. İbrahim Yıldız

A'dan Z'ye Sait Faik haz. Sevengül Sönmez

Adanır, Oğuz Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış

Adaylar İçin Kampanya Yönetimi

Adem

Adım adım kendinizi ortaya koyun Daniel Constantinou ; çev. Zeliha Babayiğit

Adım adım ms office sharepoint designer 2007 çev. Neslihan Vural, Murat Yıldırımoğlu

Adına aşk dediler : divan şiirimizden metin şerhi örnekleri

Adını isyan koydum aşkın

Adıvar, Halide Edib Zeyno'nun oğlu

Adobe flash CS4

Adobe ıllustrator cs4

Adobe lightroom 2

Adsız defter

Adventure in the Alps

Afak-ı Irak : Kızıldeniz’den Bağdat’a hatıralar haz. Bülent Yorulmaz

Afganistan'da bir Jöntürk : Mısır sürgününden Afgan reformuna çev. Kenan Karabulut

Afife Anjelik

Afrika

Afrika Kafe

Afrika zengin ama yoksul

Afyoncu, Erhan, Yavuz'un küpesi

Ağ teknolojileri ve telekomünikasyon

Ağaca tüneyen baron çev. Aydın Emeç

Ağca'nın derin ilişkileri :İpekçi suikastı'nın aktörleri anlatıyor

Ağıtlar 3. bs.

Ağız araştırmaları bilgi şöleni ( 1997 : Ankara )

Ağız diş çene hastalıkları ve cerrahisi

Ağız hastalıklarının tanı ve tedavisi

Ağızdan Ağıza Pazarlama Yusuf Karaca

Ağrıdağı efsanesi 19. bs.

Ağrısız Hayat

Ahıska Türk folkloru Asif Hacılı 2. bs.

Ahiret Kitabı çev. : Ayhan Ak


Ahmed Arif'in Türk şiirindeki yeri üzerine bir deneme

Ahmet Haşim: şiiri ve hayatı

Ahmet Paşa divanı haz. Ali Nihat Tarlan

Ahmet Rasim'in İstanbul'u

Ahmetoğlu, Selim İttihatçı aktüaliteden kitlesel popülariteye : Şehbal Mecmuası, 1909-1994

Ahsenü-’t - Tevârîh çev. : Mürsel Öztürk

Aikido hızı çev. Nilgün Ersoy

Aile içi iletişim ve sosyal sağlık : çocuklarda ve gençlerde psiko-sosyal gelişim evreleri ve 5. bu bs. konuda aileye düşen görevler : çocukların ve gençlerin psiko-sosyal özellikleri ve başarılı uyumlarının esasları

Aile planlaması

Aile savaşları Nigel Nicholson; çev. M. Melih Savaş

Ajax

Ak yeşil kavak ağaçları

Aka Gündüz’ün romanlarında kadın

Akademisyenlerle alevilik bektaşilik söyleşileri

Akalın, Cüneyt 27 Mayıs bir devrimdir : 50. yılında 27 Mayıs

Akar, Atilla Suikastlar cumhuriyeti : Derin tanrılar kurban istiyor!

Akar, Erkan Sosyal medya pazarlaması : sosyal webde pazarlama stratejileri

Akbıyıklı, Rıfat İnşaat yönetimi metraj ve maliyet hesapları

Akbulut, Mehmet İçinizdeki eşeğe çüş deyin

Akbulut, Yavuz Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları

Akciğer Hastalıkları Atlası

Akça, Gürsoy Osmanlı devletinde bilgi ve iktidar

Akçakaya, Murat 21. yüzyılda yeni liderlik anlayışı

Akçam, Taner 1915 yazıları

Akdeniz’de islam sanatı, erken Osmanlı sanatı : beyliklerin mirası

Akdeniz'de islam sanatını keşfedin

Akıl piyasası

Akıl ve tutku çev. Hamdi 3. Koç bs.

Akıl ve Yürek: Bir Cumhuriyet Kadını Jale Baysal'ın Tanıklığı Hasan Keseroğlu

Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya

Akılda ve yürekte iz bırakan sunuş : etki yaratan konuşmacının el kitabı 3. bs.

Akından Akına M. Turhan Tan

Akışkanlar Mekaniğine Giriş 1. kitap Cahit Çıray

Akışkanlar Mekaniğine Giriş 2. kitap Cahit Çıray

Akifname : Mehmed Âkif

Akkaya, Yüksel Cumhuriyet'in hamalları : işçiler

Aklın Gözü : Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler Daniel C. Dennett ; çev. : Füsun Doruker.

Aklın yeni sınırları : kavramsal çağda iş başarısının 6 anahtarı çev. Aytül Özer

Akşamüstü ezgisi çev. Emrah İmre

Aktörlük üzerine aykırı düşünceler çev.Sabri Esat Siyavuşgil

Akyazı : bir devrimcinin anıları

Akyürek, Feridun Senaryo yazarı olmak, senaryo yazmak

Akyüz, Yahya Türk eğitim tarihi : M. Ö. 1000- M. S. 2008

Alafrangalığın Tarihi editör. : Ayşe Tuba Ayman, Sakine Korkmaz

Albatros'un gölgesi : Baudelairein Türk şiirine tesiri üzerine bir inceleme.

Albayrak, Nurettin Ansiklopedik halk edebiyatı terimleri sözlüğü

Alçakgönüllü bir öneri çev. Deniz Hakyemez

Alemdağ’da var bir yılan 11. bs.

Ales tamamı çözümlü çıkmış sorular 2010

Alevi bektaşi nefeslerinde dini muhteva

Alevi ve Bektaşi tarih yazıcıları ve Anadolu alevilerinin tarihi (Alevilik-Ali-Kerbela)

Aleviler ve bektaşiler arasında

Aleviler: Türkiye - İran - Irak - Suriye - Bulgaristan

Aleviler'in etnik kimliği : Aleviler kürt mü? türk mü? 3. bs.

Alevilik felsefesinin doğuşu

Alexiad : Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’nda İmparator Alexias Kommenos Dönemi’nin çev. : Bilge Tarihi Umar : Malazgirt'in Sonrası

Alfabetik Osmanlı tarihi ansiklopedisi Yılmaz Keskin

Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş

Algoritma geliştirme ve veri yapıları

Algül, Nevin Mahmut Akok : sanat tarihinde restitüsyon piri

Alın Yazım Nafisa Haji

Ali Fethi Okyar :29 Nisan 1880 - 7 Mayıs 1943

Ali Fuad Cebesoy : 1882-10 Ocak 1968

Ali Nizami Bey'in alafrangalığı ve şeyhliği : roman

Alkışlarla Lamia Demet Altınyeleklioğlu

Allah dostlarından mektuplar

Allah dostlarından menkıbeler

Allah ve ümit

Allawi, Ali A. İslam Uygarlığının Buhranı

Alman İmparatorluğu'nun Doğu siyaseti çerçevesinde Kafkasya politikası, 1914-1918

Almanya'da Türk Olmak : Aaa, Siz Hiç Türklere Benzemiyorsunuz

Alparslan Türkeş ve liderlik

Alpyağıl, Recep Fark ve yorum : Kur'an'ı anlama yolunda felsefi denemeler II

Altay destanları haz. İbrahim Dilek

Altay destanları haz. İbrahim Dilek

Altay destanları : Er samır, Ak tayçı, Kökin erkey, Altay buuçay, Malçı mergen, haz. Kozın İbrahim erkeş, Dilek Közüyke

Altayca - Türkçe sözlük haz. Emine Gürsoy-Naskali, Muvaffak Duranlı

Alternatif Akım Devre Analizi

Altı bardakta dünya tarihi çev. Ahmet Fethi

Altın = gold

Altın Orda ve Rusya

Altın suyuna batırılmış bir hayat: Abdülhak Hamid Tarhan

Altın vuruş

Altınay, Ahmet Refik İki komite, iki kıtal : Kafkas yollarında

Altınay, Ahmet Refik Kabakçı Mustafa : geçmiş asırlarda Osmanlı hayatı

Amerika ve Dünya: Amerikanın dış politikasının geleçeğine dair konuşmalar çev. Manolya Aşık

Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye'nin kurtuluş yılları 5.bs.

Amid (Diyarbakır) :1518 tarihli defter-i mufassal

Ana ben ölmedim : Birinci Dünya Savaşı’nda Türk esirleri 3. bs.

Ana metne taşınan dipnotlar : Türk edebiyatı ve kültürlerarasılık üzerine yazılared. Belce Öztuna

Ana Yazım Kılavuzu Ömer Asım 26. Aksoy...[ve bs. diğ.]

Anadolu ağızlarında isim çekim (hâl) ekleri

Anadolu ağızlarında sıfat-fiil ekleri

Anadolu ağızlarından toplamalar 2. bs.

Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme 2.bs.

Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme 2.bs.

Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme 2.bs.

Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme 2.bs.

Anadolu ezgisi 4.bs

Anadolu illeri ağızlarından derlemeler 2. bs.

Anadolu Manzaraları Hikmet Birand. 13. bs.

Anadolu’da Bartok’un izinde

Anadolu’dan Filistin’e türklerle omuz omuza çev. Eşref Bengi Özbilen

Anadolu'da bulunan Suriye kökenli mühürler ve mühür baskıları =Die in Anatolien vorkommenden altsyrischen Siegel und Siegelabdrucke

Anadolu'da İslamiyet

Anadoluda Tanin

Anadoluda Tanin

Anadolu'da Türkiye yaşayacak mı? çev. Habil Adem

Anahtar II Hüseyin Odabaş

Anahtar teslimi Türkiye

Anatomi : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları Ufuk Şakul ...[ve öte.]

Anatomi Atlası Ders Kitabı

Anayasa Şikayeti Cabir Aliyev

Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri Bertil Emrah Oder

Anayasa yasa mıdır

Anayurt çev. Niran Elçi

Andaç, Feridun Erzurum : bir kentin solgun yüzü

Anılar General Nurettin Türsan

Anılar Yetmeyince İtalyanca’dan çev. : Sema Tuksavul

Anılarım : Kayzer dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi çev. : Fatma 11. Suphi bs.

Ankara ekspresi

Anlambilime Giriş : Temel Kavramlar


Anlamdan Geleneğe Kimlikten Özgürlüğe : Kavramlar ve Tarihleri 3

Anlar, izler,tutkular

Anlat Şehrazat

Anlık hikâyeler

Anne - babalar için bebek ruh sağlığı rehberi

Anne ve babalar için çocuk psikolojisi çev. Maide Meltem Açan

Anneliğe yolculuk

Annenin genç kadın olarak portresi çev. Vedat Çorlu

Ansiklopedik edebiyat bilgileri sözlüğü

Ansiklopedik Türk halk edebiyatı terimleri sözlüğü

Anti depresan olarak aşk çev. Özden Saatçi Karadana

Antik Mısır Edebiyatı : Yazınsal Metinler çev. ; Selin 3. Albayrak bs.

Antonius ve Kleopatra çev. Sabahattin Eyuboğlu

Antropoloji : İnsan çeşitliliğine bir bakış çev. Serpil N. Altuntek ... [ve öte.]

Apo olayının perde arkası

Apollo Yılları

April'in gölgesi çev. Yaprak Aydın

Arabeskler : delinin defteri ve diğer Petersburg öyküleri çev.Mazlum Beyhan

Arada Kalmış Tebessüm

Aradım yaz dediniz

Arama ve el koyma

Arapçanın anahtarları

Arapça-Türkçe sözlük

Araştırma Yöntem ve Stratejileri Beyhan Karpuz

Araştırmacı yazarlarla alevilik bektaşilik söyleşileri

Arayan adam

Ardak

Arditi, Benjamín Liberalizmin kıyılarında siyaset :Farklılık, popülizm, devrim, ajitasyon

Âriflerin delili müşkillerin anahtarı 2. bs.

Arkeoloji ve İnşaat Mühendisliği Ortak Çalışmaları : Rehber Kitap Selçuk Toprak…[ve öte.]

Armağan, Mustafa Abdülhamid'in kurtlarla dansı

Arsen Lüpen İstanbul’da

Arslanoğlu, Kaan Evrim açısından devrim

Arşivi kaybolan savaş : Sina - Filistin - Suriye cephesi yay. haz. Murat Çulcu

Arumi’nin rüzgargülü

Asaf, Özdemir Dokuza kadar on : seçme şiirler

Asıl adı atiye

Asi Sniegoski

Asil kan çev. Aybars Akakıncı

Asistan hekim kılavuzu 2. bs.

Asker gramofonu nasıl tamir eder? çev. Levent Bakaç

Asla unutulmaz çev. Saadet Tomak

Aslan, Sinan Özel Bütçeli İdareler Kapsamında Üniversite Muhasebesi

Aspa-hana

Aspectics : Dördüncü Boyut Bilgeliği çev. : F. Nagehan Öztürk

Aspirin : mucize ilacın çarpıcı öyküsü çev. Mefkure Bayatlı

Asr-ı saadetten tablolar

Asya’nın uyanışı : İngiliz emperyalizmi ve milletin isyanı yay. haz. Saadettin Gömeç

Aşık tarzı kültür geleneği ve destan türü

Aşık tarzı kültür geleneği ve destan türü

Aşık veysel hayatı ve şiirleri : dostlar beni hatırlasın haz. H. Ali Küçükakın

Âşıkların diliyle cumhuriyet haz. Saim Sakaoğlu, Zekeriya Karadavut

Aşıkların gizli yaşamları

Aşk 225. bs.

Aşk Ansızın Yakalar

Aşk artık burada oturmuyor

Aşk burada çekmiyor

Aşk en çok bana yakışırdı

Aşk gibi günah gibi çev. Seden Gürel

Aşk her yerde

Aşk hırsızı çev. Zeynep Yazıcı

Aşk iki yüzlüdür

Aşk karnına

Aşk seks ve tragedya çev. Elif Subaşı

Aşk var mı aşk ?

Aşk ve gurur çev. Betül Gökçek

Aşk ve şiddet : Love and violence

Aşkımın zaman kayması

Aşkın 100 yüzü çev. Kenan Sarıalioğlu

Aşkın el kitabı

Aşkın Gözyaşları Terbizli Şems

Aşkın kuralları : ilk karşılaşmalara, ilişkilere, ayrılıklara ve sarılan yaralara dair çev. kişisel Elif bir Özsayar şifre

Aşkta diplomasi

Ata Atacanov'un şiirleri : giriş, metin, aktarma

Ata Atacanov'un şiirleri : inceleme, gramer dizini

Ata, H. Ali Krizde nakit yönetimi

Atasını kaybeden ateist : rabbini arayan Thomas, 3

Ataşimşek, Sadi CNC metal işleme el kitabı

Atatürk devri öğretmen yetiştirme politikası

Atatürk devrimleri ve dinci kuşatma

Atatürk döneminde yabancı okullar : 1923-1938.

Atatürk Felsefe ve Yaşam Yaman Örs

Atatürk ile Allah arasında

Atatürk ve aleviler

Atatürk ve aydınlanma

Atatürk ve Cumhuriyet Ali Güler

Atatürk ve devrimcilik 3.bs.

Atatürk ve Türk dili : belgeler yay.haz. Zeynep Korkmaz

Atatürk ve yabancı devlet başkanları = Atatürk and foreign heads of state

Atatürk ve yabancı devlet başkanları = Atatürk and foreign heads of state

Atatürk ve yabancı devlet başkanları = Atatürk and foreign heads of state

Atatürk: "ben de bir insanım"

Atatürk’ün büyük söylev’i üzerine belgeler

Atatürk'ün Doğu-Güneydoğu politikası ve GAP

Ateş, Kemal Bir başka şehir

Ateş, Kemal Öğretemediğimiz Türkçe

Ateş, Kemal Toprak kovgunları

Ateşin külü suyun mili

Ateşin Türküsü

Athena Çalınmış Güzellik Karen Essex

Atilla'nın ölüm gecesi çev. MeriçSay

Atina anlaşması çev. Ayla Yörükan

Atinalı Timon çev. Sabahattin Eyüboğlu

Atlantis çev. Mehmet Gürsel

Atlantis Yükseliyor Thomas Greanias

Atlantis’ten İstanbul’a kadim el yazmaları peşinde 2.bs.

Atmosferik rahatsızlıklar çev. Hira Doğrul

Attar

Attolya Kraliçesi Megan Whalen Turner

Auster, Paul Görünmeyen

AutoCAD 2009

Autocad 2010

Avar, Banu Demokrasi projeleri

Avcı, Hanefi Haliç'te yaşayan simonlar :dün devlet bugün cemaat

Avdancık’dan Beyşehir’e göç

Avrasyacılık : Ruya’nın kimlik arayışı

Avrasyalı olmak

Avrupa Basınında Atatürk ve Zafere Giden Yol S. Eriş Ülger

Avrupa coğrafyası

Avrupa Hun İmparatorluğu

Avrupa ile Asya arasındaki adam çev. E.N. Eren, K. Erken, N. Uğurlu

Avrupa ve biz 6. bs.


Avrupa’nın müslüman komşuları : Türkiye, Bosna, Fas, Mısır Jan Marinus Wiersma ; çev. Selim Önal

Avukat sizsiniz

Ay Çarpması çev. Zeynep Heyzen Ateş

Ay düşleri

Aybastı ağzı : inceleme, metin, sözlük

Ayçolpan

Aydaki kadın 2. bs.

Aydemir, Talât Hatıratım

Aydın yabancılaşması : üstseçkin heterodoksi 3. bs.

Aydınlanmanın abc'si çev. Derya Demiray

Aydınlar kanaat önderleri sanatçılarla alevilik bektaşilik söyleşileri

Ayet ve hadislerle İslam ilmihali çev. Ahmet 3. Sarıoğlu,Tayyar bs.

Tekin

Ayet ve hadislerle iyi ve kötü ameller

Ayet ve hadislerle kaderle başlayan ahiret yolculuğu

Aygen, Ayten Devrimin üç kadını

Ayışığı 2. bs.

Aykuşu

Ayna

Ayna içinde ayna : aklın ve kalbin sezgisine bakış

Aynacı çev. Ayşe Çelik

Aynalı göl

Aynası iştir kişinin, lafa bakılır 6. bs.

Ayrılık sevdaya dahil 14. bs.

Ayvaz Gökdemir’e saygı ed. Orhan Arslan

Ayvazoğlu, Beşir Divanyolu : Bir caddenin hikayesi

Ayvazoğlu, Beşir Divanyolu : Bir caddenin hikayesi

Aze'nin izi

Azerbaycan bayatıları hazırlayanlar, Günay Karaağaç, Halil Açıkgöz

Azerbaycan halk yazını örnekleri düz. Ehliman 2. Ahundov bs. ; Türk çevriyazısına aktaran, “giriş” ve “sözlük” bölümlerini yazan Semih Tezcan

Azeri edebiyatı araştırmaları

Azeri-Ermeni ilişkileri, (1905-1920)

Azıncourt çev. İpek İbik

Baba sakın bize vurma : çocuk ve aile şiddet

Baba sakın bize vurma : çocuk ve aile şiddet

Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin 2. bs.

Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin Fahrettin Öztoprak

Babaoğul, Müberra Tekstil lifleri : temel özellikler kullanım ve bakım

Babasız günler

Bab-ı esrar 50. bs.

Babilde ölüm İstanbul'da aşk 29. bs.

Badem, Candan Çarlık Rusyası yönetiminde Kars Vilayeti

Bağımsız ruh : bilinçaltını yönetmenin yolu çev. Doğan Anapa

Bahar öyküleri

Bahar sürgünleri : meryem ana

Bahar, Beki L. Bir zamanlar çıfıt çarşısı

Bahçe çiçekleri

Bahriyede yapılan ıslahat hareketleri ve Bahriye Nezaretinin kuruluşu (1789-1867) 2.bs.

Baker, Ulus Kanaatlerden imajlara : duygular sosyolojisine doğru

Baki:hayatı sanatı eserleri 7.bs.

Bakiler, Yavuz Bülent 1944-1945 ırkçılık-turancılık davasında sorgular savunmalar

Bal, Esra Atilla Gönülçelen şirketler

Balandier, Georges Siyasal antropoloji

Balcı, Ramazan Osmanlı’nın doğu siyaseti

Bali, Rıfat N. Savarona : Atatürk'e son armağan

Balkan Savaşı günlüğü: Türkler cephede çev. Sumru 2. Toydemir bs.

Balkan volkanı

Baltaş, Acar Türk kültüründe yönetmek

Balzac, Honore de Pierrette

Balzac: bir yaşam öyküsü çev. Şebnem Sunar, Yeşim Tükel Kılıç

Bana modern Türkün tarifini yapabilir misin Kaan

Bana yalan söylediler

Bana yalan söyleme!

Banka işlemleri 2. bs.

Banka ve Finans Matematiği Beşir Topaloğlu

Banking English

Baraka : trajedinin sonsuzlukta buluştuğu yer

Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık Uzak ülke

Bartın ve yöresi ağızları 2. bs.

Basılı divanlar kataloğu haz. Haluk İpekten, Mustafa İsen

Basılı yakıt

Basın fotoğrafçılığı çev. İnci Çınarlı

Basic Skills for the TOEFL İBT : Listening 1

Basic Skills for the TOEFL İBT : Listening 2

Basic Skills for the TOEFL İBT : Listening 3

Basic Skills for the TOEFL İBT : Reading 1

Basic Skills for the TOEFL İBT : Reading 2

Basic Skills for the TOEFL İBT : Reading 3

Basic Skills for the TOEFL İBT : Speaking 1

Basic Skills for the TOEFL İBT : Speaking 2

Basic Skills for the TOEFL İBT : Speaking 3

Basic Skills for the TOEFL İBT : Writing 1

Basic Skills for the TOEFL İBT : Writing 2

Basic Skills for the TOEFL İBT : Writing 3

Basîrî ve türkçe şiirleri haz. Ahmet Kartal

Baskın : biz bu dağların erleri 3. bs.

Başar, Kürşat Başucumda müzik

Başarı haritası haz. İbrahim 9. Refik bs.

Başarı için her gün bilgelik çev. Yazgı Eylem Denizci

Başarı öyküleri haz. İbrahim 5. Refik bs.

Başarı üzerine haz. İbrahim 6. Refik bs.

Başarılı olmanın ilkeleri Oğuzhan Doğani

Başarılı yönetimin 12 temel ilkesi James K. Harter; çev. Aslı Kurtsoy Hısım

Başaşağı

Başını Dik Tutan Hüzün

Başka karşılaşmalar

Başkanlık yarışı çev. Mustafa Kırca

Başlangıcından 16. yüzyıla kadar Anadolu Türk-İslam mimarisinde sanatçılar

Başlangıcından günümüze Türk yazı sistemleri

Başlı, Şeyda Osmanlı romanının imkanları üzerine : ilk romanlarda çok katmanlı anlatı yapısı

Bates, Daniel G. 21. yüzyılda kültürel antropoloji : insanın doğadaki yeri

Batı grubu Türk yazı dillerinde fiil

Batı medeniyetinin doğulu kökenleri çev. Esra Ermert

Batı, Uğur Reklamın Dili

Batı’nın Kaynakları : Batı Medeniyeti Okumaları : Başlangıçtan 1600’e : c : 1 ed. : Mark A. Kishlansky ; çev. : M . Kürşad Atalar

Batı’nın Kaynakları : Batı Medeniyeti Okumaları :1600’den Günümüze : C : 2 ed. : Mark A. Kishlansky ; çev. : M . Kürşad Atalar

Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi çev. : Işık Soner

Batıda siyasal düşünceler tarihi : eski ve orta çağlar

Batıda siyasal düşünceler tarihi : seçilmiş yazılar : eski ve orta çağlar der. Mete Tunçay

Batıda siyasal düşünceler tarihi : seçilmiş yazılar : yakın çağ der. Mete Tunçay

Batıda siyasal düşünceler tarihi : seçilmiş yazılar : yeni çağ der. Mete Tunçay 3.bs.

Batıda siyasal düşünceler tarihi : yakın çağ

Batıda siyasal düşünceler tarihi : yeni çağ

Batıgil demokrasisinin ve hukukun Doğugil serüveninden kesitler : Adıyal siyasallaşan bir dava : Ergenekon

Batılılaşma veya çağdaşlaşma nedir ne değildir? der. Ahmet Köklügiller

Batıya göçün sanatsal evreleri :Anadoludan önce Türklerin sanat ortaklıkları

Bauhaus : modernleşmenin tasarımı : Türkiye’de mimarlık, sanat, tasarım eğitimi der. ve Ali Bauhaus Artun, Esra Aliçavuşoğlu

Bay Lear

Bayezid'in Oğulları

Baykal, Orhan Mühendislik ölçmeleri : kara ve demir yollarında geçki geometri tasarımı ve aplikasyonu : sayısal örnekler

Baykal, Orhan Mühendislik ölçmeleri : kara ve demir yollarında geçki geometri tasarımı ve aplikasyonu : metinler

Baypars tarihi

Bayrakçı, H. Ergun Elektromagnetik alan teorisi


Bayrakçı, H. Ergun Elektromagnetik dalga teorisi

Baysal, Faik Ateşi yakanlar

Bebeğim senden, ama senden değil

Bebeklerde ve çocuklarda yeme ve uyku bozuklukları

Bebeklikten ergenliğe başarılı, mutlu, huzurlu kız çocuğu nasıl yetiştirilir 9. bs.

Beer, Ferdinand P. Mühendisler için mekanik statik

Bela ve musibetle imtihan çev. Uğur Pekcan

Belediye başkanı seçilmek istiyorum : yerel seçim kılavuzu

Bellek : belleğinizi güçlendirmek ve hızlandırmak elinizde çev. Özlem Tüzel Akal

Ben adamı tipinden tanırım 2. bs.

Ben buradayım: Oğuz Atay’ın biyografik ve kurmaca dünyası 4. bs.

Ben İstanbul'um haz. Semih Kavak ; çev. Erten Yıldız, Akif Karadeniz

Ben Yüksel Mert Atatürk'ten özür diliyorum

Beni aşkla dinle

Beni ayakta gömün : çingeneler ve yolculukları çev. Özlem İlyas

Beni son defa öp çev. Duygu Uğur

Beni yalnızlığınla yalnız bırakma

Benim Kitaplarım : 30 İsim 30 Kütüphane 2 bs.

Benjamin Button’ın tuhaf hikayesi çev. Zeynep 3.bs. Ertan

Benligiray, Yılmaz Uzmanlık muhasebeleri : banka muhasebesi, inşaat muhasebesi, otel muhasebesi

Berbat bir işin üç göstergesi : yöneticiler ( ve çalışanları ) için bir öykü çev. Fezal Gülfidan

Berberyan, Bercuhi Burgazada, sevgilim

Bere ile puşi : birbirine küsmeyen iki dost

Bereketli toprakların öncüleri

Berksoy, Semiha Semiha Berksoy "ben yaşardım aşk ve sanatla" = I lived on art, I lived on love

Berkün, Mehmet Su kaynakları mühendisliği

Besleme medyanın aslanları

Beş şehir 26. bs.

Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı : DBYBHY-2007 ve TS500-2000’e Uygun 5. bs.

Between the Flags

Beyin geliştirme programı çev. Ali Durmuş

Beyinsiz çev. Bige Turan

Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün :Beyin Cerrahisi Öyküleri. çev. : Ender 9. Arkun. bs.

Beyşehir ve civarı heykeltraşlık eserleri

Bıçağın ucu 6. bs.

Bıçak sırtı

Bielefeld, Bert Adım adım tasarım fikirleri

Big Bang’in Romanı : Büyük Patlama ve Evrenin Başlangıcı çev. : Kemal Küçükgedik

Bildiğimiz dünyanın sonu ; yirmi birinci yüzyılın sosyal bilimi çev. Tuncay 3. Birkan bs.

Bilge, Atıl Tüketici davranışları

Bilge, Fahrettin Atıl Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bilge, Sadık Müfit Osmanlı'nın Macaristanı

Bilgelik Şiirleri çev. : Mahmut Kanık, Munise Yetim

Bilgi Tembeline Hazırlop Cevaplar : Merak Böceğinin Elkitabı

Bilgisayar ağları : mimarisi, veri iletişimi, hizmetleri ve ağ aygıtları

Bilgisayar ağları ve iletişim ed. Abdullah Kuzu

Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliği ed. : Osman Aliefendioğlu

Bilgisayar bilimlerinde sistem analizi ve tasarımı Ayşe Buharalı, 2. bs. Göksel Biricik

Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar 2. bs.

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Şaban Eren . [ ve öte...]

Bilgisayar operatörlüğü ve işletmenliği : yeni başlayanlar için

Bilim İş Başında. çev. : Barış 14. Bıçakçı bs.

Bilim Konuşmaları 2.bs.

Bilim olarak sanat tarihi : aklın izleri

Bilim tarihi

Bilim, teknoloji ve sanat'ta dünyayı değiştiren buluşlar T. Erdem

Bilimler ve sanatlar üstüne söylev çev. Sabahattin 2. bs. Eyüboğlu

Bilimsel araştırma yöntemleri Şener Büyüköztürk ...[ve öte.]

Bilimsel araştırma yöntemleri

Bilimsel bildiriler, 1972

Bilinenden kurtulmak çev. Ayşegül Korkmaz

Bilinmesi Gerekenler Ultrason

Bilinmeyen adanın öyküsü çev. Emrah 2. İmre bs.

Bilinmeyen bir tanrıya çev. Ayşe Başcı

Bilinmeyen yönleriyle Alparslan Türkeş

Bilinmeyen yönleriyle Alparslan Türkeş

Bilişim toplumu ve etik sorunlar

Bilişimin Karanlık Yüzü

Biliyorum Sen Beni Sevmeyeceksin

Bin hüzünlü haz

Binyazar, Adnan Toplum ve edebiyat

Bir acayip öfke

Bir buçuk teneke çev. Yoanna Hacısamayıloğlu Taşkıran

Bir Casusun İftiraları : Tuncay Güney Hakkında Herşey

Bir çalışanı işten çıkarmak : her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümlerçev. Melis İnan

Bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi

Bir dönem Babıâli ve Avrupa Konseyi : - Babıâli’den Avrupa Konseyi’ne

Bir ekonomik tetikçinin itirafları 3 çev. Cihat Taşçıoğlu 2. bs.

Bir eleştirmen olarak Ahmet Hamdi Tanpınar

Bir Ermeni gencin hatıra defteri

Bir eski zaman efendisi İbnülemin Mahmud Kemal : Kemalü’l-Kemal haz. Fatih M. 2. Şeker, bs. İsmail Kara

Bir film izlemek : pop kültürü sökmek

Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru çev. : İhsan Derman

Bir Gelibolu Destanı

Bir gönül yolculuğu hizmetkar liderlik

Bir gözyaşı bir tebessüm : kum ve köpük çev. Kahraman Türel

Bir gün 2. bs.

Bir Havva kızı çev. Babür Kuzucu

Bir hiciv ustası Şair Eşref

Bir İngiliz afyon tiryakisinin itirafları çev. Batu Boran

Bir kadının penceresinden 2. bs.

Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü çev. Gülperi Sert

Bir kültür savaşçısı :Dr. Osman Şevki Uludag : musiki yazıları

Bir liberalin vicdanı çev. Neşenur Domaniç

Bir lider nasıl yetişir ? : etkin liderliğin gelişimi için vazgeçilmez yedi ilke çev. Gülay Doğancalı

Bir Memleket Gibidir ODTÜ

Bir muhalif kimlik:Tevfik Fikret

Bir mültecinin anıları

Bir onbaşının doğu cephesi günlüğü 1914- 1915 yay. haz. Gönül Eti

Bir otistik ve bir anarşist

Bir ömür dört yaşam : kanserle 16 yıl

Bir papazın osmanlı günlüğü: saray, merasim, gündelik hayat çev. Nurten Özmelek

Bir Ruh Macerası Konuşanlar 2. . : bs. Leyla İpekçi, Meryem Atlas, Berat Demirci

Bir sanattan öbür sanata : kış yolculuğu

Bir Saniye Sonra çev. : Barboros Bostan

Bir sap kırmızı karanfil

Bir savaş nasıl kaybedilir ? : Selçuklu, Osmanlı tarihinde askeri hatalar

Bir savaş vardı çev. Ülkü Tamer 4. bs.

Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları 1922-1923 çev. Hasan Ali Ediz

Bir tartışmanın hikayesi : dekadanlar

Bir teğmenin doğu cephesi günlüğü haz. Bahtiyar İstekli

Bir tutam merhamet

Bir yaşdönümü rüyası

Bir yazarın romanı

Bir yeryüzü tanığı : seçme şiirler

Bir Yeşilin Peşinde. 5. bs.

Bir yönetim modeli : Sinan ve Süleymaniye : her dem yeni : insan kaynakları ve proje yönetimi

Bir yönetim modeli : Süleymaniye : her dem güçlü : yönetim, psikoloji ve kurum kültürü

Birdy : aşk, savaş, delilik ve 'kuş' olmak üzerine çev. Evrim Şolpan

Bireysel ve aile içi ilişkilerde İslam'ın şiddet karşıtlığı

Birinci Dünya harbinde Suriye hatıraları 2. bs.

Birinci Dünya Savaşı başlangıcında 3. Ordu Sarıkamış : kuşatma manevrası ve yay. meydan haz. Sami savaşı Önal


Birinci Dünya Savaşı’nda bir yedek subayın anıları 4. bs.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusu çev. Kerim Bağrıaçık

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim ed. Çavuş Şahin

Bitki analizleri Ali İnal

Bitkisel Hayat

Biz daha akıllıyız Jon Spector; çev. İlker Gülfidan

Biz insanlar

Bizans tarihi atlası çev. Ali Özdamar

Bizi kimlere bırakıp gidiyorsun Türk? : Suriye ve Filistin anıları

Bizim eleştirmenlerimiz

Bizim korsanlar : Akdeniz'i köpürten Osmanlı leventleri

Black, Antony Siyasal İslam düşüncesi tarihi : peygamberden bugüne

Blanchot, Maurice İtiraf edilemeyen cemaat

Bloch, Ernst İzler

Blown Away

Blue Moon Beach

Boğaziçi mehtapları 4. bs.

Boratav, Korkut Emperyalizm, sosyalizm ve Türkiye

Borça, Güven İleri dönüşüm kutusu

Boston IVF infertilite el kitabı : infertil çiftlere hizmet veren tüm uygulayıcılar için ed. pratik Steven bir rehber R. Bayer, Michael M. Alper, Alan S. Penzias ; çev. ed. Ahmet Zeki Işık, Kubilay Vicdan

Boylam çev. : Miyase 4. bs. Göktepeli

Boyoğlu, Erdal Ölümden öte : sol içi şiddeti sorgulamak ve aşmak

Bozağaçlı, Selçuk Tarihsel Süreçte Paradigmal Dönüşümler

Bozkırdan bağımsızlığa Manas yay. haz. Emine Gürsoy-Naskali

Bozkurt, Rüştü Ekonominin binbir yüzü

Bozkurt, Yavuz Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türkiye'de çevre politikalarının dönüşümü

Bölge Ağızlarında atasözleri ve deyimler I-II Ömer Asım aksoy ...[ve öte.]

Bölgesel iktisat 8. bs.

Böyle bir sevmek 14. bs.

Böyle buyurdu Mr. Bush der. ve çev. Suat Akar

Böyle göçtü zerdüşt çev. Veysel Başçı

Broken Wings

Bronkoskopi Atlası

Bu sefer fotoğraf “yazdım”

Bu Sofrada Ben Varım Oğuz Akay

Bu toprağın sesi 2. bs.

Bu Toprak Onları Unutmaz çev. : Fatih 2. Erdoğan bs.

Bugünkü Kıpçak türkçesi : Tatar, Kazak ve Kırgız lehçeleri karşılaştırmalı grameri

Buıldıng Blocks for English

Building Skills for the TOEFL İBT : Beginning

Building Skills for the TOEFL İBT : Beginning Jeff Zeter

Building Skills for the TOEFL İBT : Listening

Building Skills for the TOEFL İBT : Wrıtıng Jeff Zeter

Building Skills for the TOEFL İBT :Speakıng

Buket, Bekir Murat Eurobond Piyasaları ve Türkiye

Bulaşıcı Hastalılklar Hemşireliği

Bulgaristan'da Türkçe yer adları klavuzu

Bunalım ekonomisinin geri dönüşü çev. Neşenur Domaniç

Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz= The Return of Depression çev. Economics : Neşenur 6. bs. and Domaniç The Crisis of 2008

Bunu Ancak Dr. Ecco Çözer çev. : Deniz 12 Yurtören .bs.

Buradan baktığımızda : kadınların militarizme karşı mücadelesi çev. Füsun Özlen

Buy.logy : satın almaya dair bildiğimiz her şey neden yanlış çev. Ümit Şensoy 2. bs.

Buz Öpücük çev. : Selim Yeniçeri

Buz pateni Stephen J. Dearmond ; çev. ed. C. Mengü Tunçay

Bütün eserleri : gurabahane-i laklakan ; diğer yazıları haz. İnci Enginün, Zeynep Kerman

Bütün eserleri : makaleler 2, tercümeler haz. Hülya Argunşah

Bütün eserleri : şiirler, mensur şiirler, fıkralar, hatıralar, mektuplar haz. Hülya Argunşah

Bütün eserleri: makaleler 1 haz. Hülya Argunşah

Bütün oyunları

Bütün öyküler çev. Kamuran Şipal

Bütün şiirleri 5. bs.

Bütün şiirleri

Bütün şiirleri 9. bs.

Bütün şiirleri 1

Bütün yönleriyle gıybet

Büyük Atatürk’ten küçük öyküler 5. bs.

Büyük çöküş : 1929 krizinin ve dünyanın ekonomik buhrana sürüklenişinin öyküsü çev. Burcu Çekmece

Büyük çözülme çev. Hasan Kaya

Büyük düşünürler :1900’den günümüze ed. Veysel Çetin

Büyük oyunlar çev. Ataol Behramoğlu

3. bs.

Büyük Sahra'da Türk-Fransız rekabeti (1858-1911)

Büyüköztürk, Şener Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı : istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum

Büyüyen eller

C # ile ASP.Net 3. bs.

C# 2008

C# Programlama dili ve yazılım tasarımı

C# Programlama dili ve yazılım tasarımı : ileri düzey programlama

C# programlama dili ve yazılım tasarımı : programlama ilkeleri

C++ ve nesneye yönelik programlama

Cabi tarihi :(tarih -i Sultan Selim-i salis ve Mahmud-ı Sani) :tahlil ve tenkidli metin

Cabi tarihi :(tarih -i Sultan Selim-i salis ve Mahmud-ı Sani) :tahlil ve tenkidli metin

Cahen, Claude Haçlılar zamanında Doğu ve Batı

Cami al-tavarih (metin) : Sultan Mahmud ve devrinin tarihi = Jami al-tavarikh 2. bs.

Camiul- Buhur Der Mecalis- i Sur haz. : Ali Öztekin

Camlar Şehri Cassandra Clare

Can, Ahmet Çetin Makine elemanları tasarımı

Can, Osman Güleryüzlü frankoculuğun dramı : Türkiye'de anayasa ve hukuk sorunları

Canatan, Bilal Anayasa hukuku

Candan cana : Mevlana Celaleddin Rumi’den seçme rübailer türkçeleştiren Talat Sait Halman ; resim Erol Akyavaş

Canım oğlum canım babacım II : mektuplar Ali Nesin

Canikli Ali Paşa

Canistan 5. bs.

Casanova, Pascale Dünya edebiyat cumhuriyeti

Cassirer, Ernst Kültür bilimlerinin mantığı üzerine

Catheart, Thomas Platon bir gün kolunda bir ornitorenkle bara girer:felsefeyi mizah yoluyla anlamak

Cebir Ahmet Arıkan, Aynur Arıkan

Cehenneme övgü : gündelik hayatta totalitarizm çev. Zehra 21. Gençosman, bs. Ömer Madra

Cehenneme talip olanlar

Celasin, İzzet Kara gök kara deniz

Cellat mezarlığı

Cem Sultan M. Turhan Tan

Cemal Paşa : askeri ve siyasi hayatı

Cemal Paşa ve ermeni göçmenler : 4. Ordu’nun insani yardımları

Cemal Süreya : Bütün eserleri I : Sevda sözleri (Bütün şiirleri) 38. bs.

Cemal, Hasan Türkiye'nin asker sorunu : ey asker, siyasete karışma!

Cennet çev. Aslı Biçen

Ceride-i ilmiyye fetvaları : Osmanlılarda hukuk ve toplum

Cerrâhiyyetü’l Hâniyye

Cerrâhiyyetü’l Hâniyye

Cesur Ruhlar : hayatta karşılaştığımız zorlukları dünyaya gelmeden önce mi planlıyoruz çev. Engin Vural

Cevap ve Düzeltme Hakkı Abdullah Güzel

Cevizoğlu, Hulki Musalla taşındaki Türkiye

Ceza hukukunda tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu

Ceza Yargılaması Hukuku Süheyl Donay

Challenging Children

Cihad ahkamı ve fazileti

Cihad Nedir?

Cinani

Cinayet mevsimi : polisiye

Cinayeti gördük Sabriye Okkır 2. bs.

Cingöz Recai : kaybolan adam

Cisimlerin mukavemeti 2. bs.


Cisimlerin mukavemeti problem kitabı Fethi Kadıoğlu,Nihal Eratlı

Civan, Mehmet Sermaye piyasası analizleri ve portföy yönetimi

Cleave, Chris Küçük arı

Cleave, Chris

Clinical Medicine

Küçük arı

Coelho, Paulo

Collins Dictionary & Thesaurus

Collins Coboıld English Usage

Brida

Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary

materials bank Second by . ed. : Sarah Horrod

Collins Cobuild Idioms Dictionary

Collins Thesaurus A-Z

2. bs.

Copernicus, Nicolaus

CorelDRAW X4

Göksel kürelerin devinimleri üzerine

Coşkun, Alev

Cousins and Crocodiles

Creating Conversation in Class : Student centred interaction

Critical Handbook of The Massachüssets

Cumba

Cumhuriyet çocuğu gözünde Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet Çocuklarının Diliyle Bursa'nın Anısal Tarihi.

Türkiye’ nin ikinci 12 Eylül’ ü: anayasayla sivil darbe

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı : Yeni Türk Edebiyatı 2.bs.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı : Yeni Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Öncesinin Perde Arkası : (1908-1920)

2.bs.

Cumhuriyet Türk Mucizesi 2. kitap

Cumhuriyet’in Dindar Kadınları

Turgut Özakman

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bir devrimci doktorun anıları

Cumhuriyet'in mekanları zamanları insanları

Cungar hanlığı’nın siyasi tarihi

günümüz türkçesine 2. bs. çeviren Cahit Kayra

Current therapy in neurologic disease John W. Griffin, Justin C. Mc Arthur; çev.ed. Mustafa Bakar

Cürgül, İsmail

Çağdaş Atatürk Fotoğrafları cilt 2

Makina tasarımı ve şekillendirme tekniği

Çağdaş devlet sistemleri : siyaset, coğrafya, kültür

Çağdaş gelişmeler ışığında şiir tahlilleri

çev. Bahattin Seçilmişoğlu

Çağdaş kamu yönetimi ed.Muhittin Acar, Hüseyin Özgür

Çağdaş kamu yönetimi ed.Muhittin Acar, Hüseyin Özgür

Çağdaş Stratejik Yönetim Refika Bakoğlu

Çağdaş tıp etiği Ayşegül Demirhan Erdemir...[ve öte.]

Çağdaş Türk diplomasisi :200 yıllık süreç Ankara, Türk Tarih Kurumu, 15-17 Ekim 1997 sempozyumuna sunulan tebliğler

Çağdaş Türk lehçeleri

Çağdaşlaşma sürecinde alevilik

Ercan Alkaya 5. bs.

Çağdaşlık ve yurttaşlık bilinci yayın kurulu Doğan Hızlan, Turhan Güney [ve öte.]

Çağlar, Yücel. Ağaçtan ağaca Anadolu yeşillemesi

Çakmak, Haydar

Çalışanların hakları ve islam

Uluslararası insani sorunlar

Çalışlar, İpek Halide Edib : biyografisine sığmayan kadın

Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim : Turizm İşletmelerinden Örnek ve Uygulamalar

Çamlıcadaki eniştemiz 2. bs.

Çamoğlu, Kadir

Çamurda bir karga

Çamurlu Su

10 adımda yazılım geliştirme

Çamuroğlu, Reha

Çanakkale 1915:Buzdağının altı=the body of the iceberg

A momentary delay

Çanakkale denizaltı savaşı çev. Bülent 2. Erdemoğlu bs.

Çanakkale Dirilişin Destanı Vedat Sağlam

Çanakkale savaşı : Kanlısırt muharebesi, 25 Nisan 1915 çev. Zuhal Bilgin

Çanakkale üzerinde bir şahin çev. Bülent Erdemoğlu

Çar İskitler : İskitler ve Eski Oğuzların Etno Dil Özdeşleştirmesi Aktaran . : İlyas Topsakal

Çatışmadan Uzlaşmaya Nimer Beriker

Çayanimu Ersin Yıldız

Çayın 20.000 sırrı çev. Batuhan Eper

Çehov, Anton Sayfiyede

Çehov, Anton Seçilmiş öyküler

Çelik, Adnan Girişimcilik kültürü ve KOBİler

Çelik, Mehmet Balkanlar’da tanzimat : Midhat Paşa’nın Tuna vilayeti valiliği : (1864-1868)

Çelik, Rıza A’ dan Z’ye Php

Çerkes kimliği : Türkiye'nin sorunları 2. bs.

Çetiner, Ertuğrul

Çeviride skopos kuramı

İşletmelerde mali analiz

Çevre bilimi

Çevremizdeki Fizik

Çığlık çığlığa İran : İran devrimi ve bölge terörü ile son dönem gelişmeleri

Çıldırmanın kitabı

ed. Mustafa 3. Aydoğdu bs. ... [ve öte.]

Çılgın ikizler çev. Gülser Epçil

Çınarlı, İnci Stratejik iletişim yönetimi

Çıplak Ölüm : Bir Eve Dallas Polisiyesi çev. : Akın İnsel

Çil, Burhan

Çin'deki Türk diyalektleri araştırmaları tarihi

İstatistik

Çocuğuma Ayıracak 10 Dakikam Var mı?

Çocuk da yapamadım kariyer de

Serpil Sevgen Schmutz

Çocuk diş hekimliği : bebeklikten ergenliğe

Çocuk psikiyatrisinde aile ile çalışmak

Çocuk ve beceri

ed. Jimmy R. 4. bs. Pinkham ... [ve öte.]; çeviri editörleri Özlem Tulunoğlu, Tuba Tortop

Çocuk ve medya ed. Selda İçin 2. bs. Akçalı

Çocuklar için felsefe çev. Umut Uğur

Çocuklarda dikkat eksikliği ed. İlayda Özbaş

Çocuklarda Motor Gelişim

Çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlamalıyız?

Dilara Sevimay Özer

Çocukların resimlerini anlamak

Çocukluğumun öyküsü : Rusya, Almanya, Türkiye üçgeninde savrulan bir aile

çev. Tülin Yurtbay

Çok gururlu, çok kırılgan : Maria Callas’ın hayatı

Çok uzak - fazla yakın

çev. Eren Yücesan Cendey

Çokluk, Ömay, 1973- Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik : SPSS ve LISREL uygulamaları

Çöl imparatorluğu

Çölden gelen şifa hurma

çev. Süha Sertabiboğlu

Çöplüğün generali

Çözümlü genel muhasebe uygulamaları

3.bs.

Çözümlü İstatistik Fizik Soruları

Çukurova tarihinin kaynakları IV

Fevzi Apaydın

Çulsuzlar

Çuvaşça çok zamanlı ses bilgisi

çev. Ersel Kayaoğlu

Dabağyan, Levon Panos Tarihin ışığında Ermeni meselesi ve 1915 kaosu

Daha Sesimizi Duyurmadık Gündüz Vassaf

Dahiliye : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları

Damla damla günler III : (1983-1996)

Tuncay Delibaşı

Damrosch, David

Danaburnu

Dünya edebiyatı nasıl okunmalı

Daniels ve Wortingham’ın kas testi manuel değerlendirme teknikleri Jacqueline 7. Montgomery bs. ; çev. ed. Arzu Razak Özdinçler

Danto, Arthur Coleman

Darbe Kurbanı Abdülaziz Han

Sanatın sonundan sonra : çağdaş sanat ve tarihin sınır çizgisi

Darwin sizi seviyor : doğal seçilim ve dünyanın yeniden büyülenmesi çev. Erkal Ünal

Dava çiz. Chantal Montellier ; uyarlama David Zane Mairowitz ; çev. Kutlukhan Kutlu

Dava

Davet ve davetçinin ilkeleri

Davetin esasları ve davetçinin ahlakı

çev. : Ahmet 12. Cemal bs.

Davranış bilimleri 8. bs.

Davranış bilimleri : tıpsal psikoloji 4. bs.

Dawkins, Richard

Dealing with Difficulties

Dede korkut

Yeryüzündeki en büyük gösteri : Evrimin kanıtları

Değerler eğitiminde on anahtar sözcük

Değerlerimiz ve Türkiye

çev. Barış Yıldırım


Değirmen

Değişen dünyada sosyoloji : temeller, kavramlar, kuramlar

Değişen teknolojiler ve habercilikte istihbarat

Değişen Türkiye'de değişmeyen gündem

Poyraz Ülger

Değişim ve geçiş dönemlerini yönetmek

Değişimin diyalektiği ve devrim : Marksizm üstüne yeni düşünceler

çev. Ümit Şensoy

Dehşetli zamanlar : anmak, terör, savaş çev. Dilek Zapçıoğlu

Dejong's the neurologic examination ed. William 6. W. bs. Campbell; çev. ed. Neşe Çelebisoy

Delacampagne, Christian

Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilât (1206-1414)

20. yüzyıl felsefe tarihi

Deliveli, Ömür

Delphi 2007/2009

Kamu Yönetimi Hukuk : Kavramlar, Kurumlar, Kurullar Ve Kuruluşlar

Demirci, M. Kemal İşletmecilik : kuram ve uygulama

Demirel, Özcan Eğitimde program geliştirme

Demirer, Mehmet Arif Lozan’da petrol kavgası : Amerikalı Chester’in yapamadığını Atatürk’ün çetinkayası yaptı

Demirtaş, Said İffeti yaşayanlar

Demiryürek, Mehmet Şamil

Demokrasi ne alemde?

Demokrasi yolunda I

Demokratikleşme sürecinde Türkiye

Autocad 2011 & autolisp

Denizli, Ali Kore Savaşı : uzaktaki kahramanlar ve zaferleri

Denk, Nevzat Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Antropolojik İncelenmesi ve Emeklilik Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması

Dental implant protezler çev. ed. Ömer Kutay

Depremler çev. : Ülkü 2. Tansel bs.

Depremler doğal afet midir? : depremlerle baş edebilmek

Depresyon nedir ? Nasıl başedilir ?

Dergi semasında bir yıldız : UTARİD

Derin devlet oldu devlet

Derleme sözlüğü ve kavramlar dizini

Derleme sözlüğü ve kavramlar dizini

Derleme sözlüğü ve kavramlar dizini

Dermatolojide ayırıcı tanı

Bülent Özman

Derrida, Jacques Edebiyat edimleri

Dersimiz Oyunculuk Yeşiim Ceren Bozoğlu

Desai, Kıran Kaybın türküsü

Desmond, Joanne Günümüz hastasıyla iletişim

Destanın yapısı : Kazak destanlarında insan, zaman ve mekan

Destekli atışlar

Destursuz bağa girenler

aktaran. Ali Abbas Çınar

Developing Skills for the TOEFL iBT: İntermediate Nancie McKinnon

Developing Skills for the TOEFL iBT: İntermediate : Lıstenıng Nancie McKinnon

Developing Skills for the TOEFL iBT: İntermediate : Readıng Nancie McKinnon

Developing Skills for the TOEFL iBT: İntermediate : Speakıng Nancie McKinnon

Developing Skills for the TOEFL iBT: İntermediate : Writing Nancie McKinnon

Devlet-piyasa karşıtlığının ötesinde : ihtiyaçlar ve tüketim üzerine yazılar çev. Bahadır 3.bs. Sina Şener

Devrim provaları : Fransa 1968, Şili 1972, Portekiz 1974, İran 1979, Polonya 1980-81

Devrimin Çoban Yıldızı

DGS tamamı çözümlü çıkmış sorular

Cumhur Utku

Dickens, Charles Müşterek dostumuz

Dijital fotoğraf rehberi 2. bs.

Dikanka yakınlarında bir çiftlikte akşam toplantıları çev. Ergin Altay

Dikkat eksikliği bozukluğu : çocuklarda ve yetişkinlerde odaklanamayan zihin çev. Esra Çetintaş Sönmez

Dikkat vücudunuz konuşuyor

Dil ve eğitimi düşünmek : dilbilim, Türkçe, yabancı dil öğretimi ve eğitim üzerine yazılar

43. bs.

Dil ve kavram gelişimi

Dilin Kemiği...?

Din öğretimi

ed. S. Seyhun 3. bs. Topbaş

Dinç, Senem Likya'da kent birlikleri : Hellenistik ve Roma çağlarında

Dinçel, Teoman Oracle 11g

Dinçel, Teoman

Dini düşüncede i'tidal ve hoşgörü

Oracle 11g

Dinin insanlıkdışılığına dair

Dinsel paradigma ve evrensel gerçek: bilim-inanç fay hattı

çev. Işık Ergüder

Diplomasinin Evrimi

Diplomatik müzakereler

Direniş denemeleri

Hüner Tuncer

Dişi üreme sistemi atlası Kemal Ergin

Dîvân : İnceleme, Metin, Çeviri,Açıklamalar,Dizin haz. : Hakan Taş

Divriği mucizesi : Selçuklular çağında İslam bezeme sanatı üzerine bir denemeed. Samih Rifat 3. bs.

Diyalektik Materyalizm Tarihsel Materyalizm

Diyarbakır ağzı : inceleme, metinler, sözlük

Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik yöresi ağzı : dil incelemesi, metinler, sözlük

D'nin halleri : din, darbe, demokrasi

Erdoğan Boz

Documents Dıplomatıques Ottomans : Affaıres Armenıennes : Volume III ed. : Bilal N.Şimşir

Documents Dıplomatıques Ottomans : Affaıres Armenıennes : Volume IV ed. : Bilal N.Şimşir

Doğan, Atila Osmanlı liberal düşüncesi : Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye mecmuası seçkinci bir devlet anlayışının temelleri

Doğan, Riccon İlhan

Doğu Anadolu Türk Devletleri tarihi

Doğu Anadolu'da Toplumsal Mühendislik Dersim-Sason 1934-1946

Bedenin dili

Doğu Avrupa masalları çev. Merih Özbay

Doğu Batı İkilemine Dört Bakış ; Montesquieu, Fanon, Galeano, Said

Doğu Rodop Türk ağızlarının sözlüğü

Doğu sorunu : Necmeddin Sahir Sılan raporları (1939-1953)

Doğu ve Güneydoğu : sorunlar ve çözüm yolları

2. bs.

Doğum ve jinekoloji acilleri el kitabı ed. Guy I. Benrubi 2. bs. ; çev. F. Tuncay Özgünen

Doğumunun 150. yılında Freud konuşmaları ed. Şeyda Öztürk

Doğu'ya bakış çev. Sinan Akıllı

Doktorlar nasıl düşünür çev. Serhat Ataman

Dol karabakır dol

Dolaylı hayvan : süfli ve şerefli, hayvani ve erotik, şeytani ve deli

9. bs.

Don Juan’ ın öğretileri : Yaqui kızılderililerinin bilgi yöntemi

Donanma-yı Osmanî Muavenet- i Milliye Cemiyeti

çev Nevzat Erkmen

Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı çev. Nazlı Uzunali

Dostoyevski'de Batı Sorunu Güneş Ayas

Döm, Serpil Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği

Dönek bereketi : cumhuriyet söyleşileri

Dönemsel Muhasebe

2. bs.

Dönüş: Çöken Karanlık L. J. Smith

Dörtlükler 6.bs.

Dövüş kulübü çev. Elif Özsayar 5. bs.

Dr. Ecco’nun Şaşırtıcı Serüvenleri çev. : Deniz 17. Yurtören bs.

Dr. House'un tıp bilimi çev. Feyza Karagöz

Drakula Ölümsüz

Dreamweaver CS3

Dacre Stoker

Dugin, Aleksandr Rus jeopolitiği : avrasyacı yaklaşım

Duino ağıtları

Dumlupınar : bir insanlık görevi

çev. Can Alkor

Durmaz, Yakup Tüketici Davranışı

Duruş Mustafa Tarakçı

Duvar 17. bs.

Duvarın İki Yakası

Duygusal özgürleşme tekniği

2. bs.

Duygusal zekanızı yükseltmek : uygulamalı bir kılavuz çev. Selin Öztürk, Pelin Öztürk

Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma

Dünden bugüne çok eşlilik

2. bs.

Dünden Bugüne Tarih, Kültür, Milliyetçilik 11. bs.

Dünü ve bugünüyle evrim teorisi

Dünya bir pazaryeri : hayata ve piyasaya dair

Dünya coğrafyası atlası ve Türkiye’nin ekolojik bölgeleri

ed. Kenan Ateş 2. bs.

Dünya denkleminde Ortadoğu coğrafyası : ülkeler-insalar-sorunlar 4. bs.

Dünya düşünürleri gözüyle Atatürk ve cumhuriyeti 5.bs.

Dünya ekonomisi : küreselleşme, uluslararası finansal kurumlar ve küresel makro Nalan ekonomi Ölmezoğulları, 2. bs.

İlker Parasız


Dünya kapitalizminin krizi

Dünya tarihçesi keşif seferleri : mitolojik geçmişe yolculuk

Dünya Ticaret Örgütü Gümrük Birliği ve Türkiye

Dünya ve Türk tıp tarihi

der. Nail Satlıgan, Sungur Savran

Dünyada Bir Yer

Dünya'da ve Türkiye'de bilim, teknoloji ve politika

Fabio Volo

Dünyanın 99 büyük gizemi çev. Murat Sağlam

Dünyanın durumu 2009 : ısınmakta olan bir dünyaya bakış : sürüdürülebilir bir topluma doğru ilerlemeye yönelik Worldwatch Enstitüsü raporu

Dünyanın en ilginç sporları

Dünyanın ölçümü

Dünyanın süsüne aldanma:ahlaki hastalıklar

çev. Ayça Sabuncuoğlu

Dünyanın uğultusu

Düş hırkası

2. bs.

Düş Kesiği Güray Süngü

Düşünceleriyle Atatürk. derleyen . : 3. Arı bs. İnan ; Sadeleştiren. : İsmet Parmaksızoğlu

Düzlem geometri Seyfullah Hızarcı ...[ve öte.]

Düzlemler ülkesi yay. haz. Bülent Aksoy

Dyer, Gillian

Dynamic Listening & Speaking

İletişim Olarak Reklamcılık

E- mailing Series editors. : Susan Lowe, Louise Pile

Ebedi Kutsal Ezeli Kurban : Çok Tanrılılıktan Tek Tanrılılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları

Ebeveynlik cüzdanı 2. bs.

e-beyin : modern beynin evrimi Gigi Vorgan ; çev. Merve Durgun

Eczacıbaşı, Şakir

Edebiyat akımları : Platon’dan Derida’ya

Çağrışımlar, tanıklıklar, dostluklar

Edebiyat bilgi ve teorileri : el kitabı Uğur Soldan2. bs.

Edebiyat sosyolojisi : kuram ve uygulama

Edebiyat ve yorum:eleştiri/inceleme/eleştiri

Edebiyatımızın bahçesinde dolaşırken

Edebiyatta dil kullanımları

E-devlet sürecinde elektronik belge yönetimi

der. Ömer Naci Soykan

Edgü, Ferit

E-dış ticaret işlemleri

Leş

Edip Şehsuvaroğlu'nun ıı. Dünya savaşı anıları : adamlı torpidolar

Edirne ili ağızları : inceleme, metin

2. bs.

Efronya sınırsız bir sevgi : Efronya Kaçaduryan'ın anıları

Egede Temel Sorun : Egemenliği Tartışmalı Adalar

çev. Zekiye Hasançebi

Eğitim bilimine giriş ed. Ayla Oktay 3. bs.

Eğitim bilimine giriş

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş

Şükrü Ada 4. ...[ve bs. öte.]

Eğitim Bilimlerine Giriş 3. bs.

Eğitim Felsefesi 2. bs.

Eğitim Programları ve Öğretim 2. bs.

Eğitim psikolojisi ed. Yaşar Özbay 2. bs. ... [ve öte.]

Eğitim psikolojisi : gelişim-öğrenme-öğretim ed. Binnur Yeşilyaprak

5. bs.

Eğitim Teknolojisi 7. bs.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Ekdokrinoloji Metabılizma ve Diabet

Adnan Kan, 4. Nuri bs. Doğan; Editör. : Hakan Atılgan

Eke, Aslı Kösem Sultan

Ekiz, İbrahim Yapı statiği I : izostatik sistemler

Ekiz, İbrahim Yapı statiği II : yapı sistemlerinde yer değiştirmelerin ve hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri

Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri 3. bs.

Ekolojinin temel ilkeleri Gary W.Barrett ; çev. ed. Kani Işık

Ekonometri kılavuzu çev. ve yay. 5. haz. bs. Muzaffer Sarımeşeli, Şenay Açıkgöz

Ekonomi sözlüğü Bülent Danışoğlu, Binnur Berberoğlu

Ekonomi Türk İnan Doğan

Ekonomik Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Sibel Gök

Ekvator Hikayeleri : Sıfır Enlemi çev. : Nazmiye 6. bs. Özgüç

Elazığ yöresi ağızlarından derlemeler Ahmet Buran

Elbahadır, Hamza

El-Câmi' beyne'l-'ilm ve'l-'amel en-nâfi' fî eş-şinaâ'ti'l-hiyel

Elde var hüzün

Elementary English Grammar

Hacking Interface & Bilişimin Yeraltı Dünyasından

Eleştiri ve İdeoloji : Marksist Edebiyat Teorisi Üzerine Bir Çalışma çev. : Savaş Kılıç

El-Kavaninü’l - külliye li-zabti’l- lügati’t-Türkiyye

Ellerin söylüyor sonsuzluğu

haz. Recep Toparlı, M.Sadi Çögenli, Nevzat H.Yanık

Eloğlu, Metin İçli dışlı : yazılar, söyleşiler, soruşturmalar

Embriyoloji ve doğum defektlerinin temelleri : biz doğmadan önce T.V.N. Persaud ; çev. Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla

Emile ya da eğitim üzerine çev. Yaşar Avunç

Empati

Empati : halkla ilişkilerin iletişim öznesi

Emperyalist Küreselleşme ve Jeopolitika

çev. Murat 15. Kayı bs.

Emperyalizm ve dünya ekonomisi

Emperyalizm ve Türkiye Sendikacılığına Etkileri

Emperyalizmin Oyuncağı Ermeni Sorunu

Emperyalizmin şifresi

Emperyalizmin şifresi

çev. Uğur Selçuk Akalın

Emsile-i Türkiyye

En büyük saadet Allah'a kul olmak

Endodontide tanı ve tedaviler

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

haz. Emir İçhem İdben

Endoskopik sinüs cerrahisi el kitabı

Endülüs

Nick Jones ; çev. ed. Haluk Özkul

Endüstri, iş ve örgüt psikolojisi el kitabı : örgüt psikolojisi ed. Neil Anderson...[ve öte.] ; çeviri koordinatörü Bahar Öz

Endüstri, iş ve örgüt psikolojisi el kitabı : personel psikolojisi

Endüstrileşme sürecinde bilgi birikiminin öyküsü

Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları

Enginliğiyle bizim dünyamız

English Grammar for Turks

ed. Neil Anderson...[ve öte.] ; çeviri koordinatörü Bahar Öz

Enine boyuna Microsoft Office Excel 2007 Craig Stinson; çev. Burcu Zehra Boza Korul ...[ve öte.]

Entelektüel Sermaye Sebahattin Yıldız

Envanter Değerleme Uygulamaları Sinan Arslan

Enver Paşa'nın anıları (1881-1908) haz. Halil Erdoğan 4. bs. Cengiz

Epilepsi ed. İbrahim Bora, S. Naz Yeni, Candan Gürses

Erata, Rüştü

Eratnalılar 1327-1381

Eratnalılar, 1327-1381

Türkçe konuşmanın püf noktaları

Ercil Çağıltay, Nergiz Veri tabanı sistemleri dersi : teoriden pratiğe

Erdoğan, Gürbüz İş ve sosyal güvenlik hukuku

Erdoğan, Samiye Beslenme ve besin teknolojisi

Ergenekon Tezgahı Vedat Yenerer

Ergun, Temel Mikroekonomiye giriş

Ergül, Nuray İMKB'de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Mali Performanslarının Topsıs Yöntemi ile Analizi

Eriksen, Thomas Hylland Antropoloji tarihi

Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938 İnci Aslanoğlu

Erken Dönem Osmanlı Devleti'nin Yapısı çev.: Kıvanç Tanrıyar, Yücel Dağlı

Erken hıristiyan sanatına giriş

Erken modern dönemde Avrupa 1450-1789

çev. Ayşe Aydın

Erler, Mehmet Yavuz

Ermeni sorununun gelişim sürecinde Yozgat'ta Türk Ermeni ilişkileri

Ermenilerin zorunlu göçü : 1915-1917

Osmanlı Devleti’nde kuraklık ve kıtlık olayları 1800-1880

Ermiş Antonius ve şeytan çev. Sabahattin Eyüboğlu

Eroinle dans : alevden küle 9. bs.

Ersoy, Halit Yaşa Kompozit malzeme

Erten, Yavuz Karanlık odadaki suretler & Aşk, kurgu ve oyun üzerine yazılar

Ertuğrul süvarisi Ali Bey'den Ayşe Hanım’a mektuplar

Erzincan ve yöresi ağızları : inceleme, metinler, sözlük

haz. Canan Yücel Eronat

Erzurum : bir İpekyolu şehri

Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı : Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566)

Erzurum ili ağızları

haz. Muzaffer Taşyürek


Erzurum ili ağızları

Erzurum yolculuğu

Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber : 1. cilt 5. bs.

Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber : 2. cilt

Esir kuşlar

5. bs.

Eski Anadolu türkçesinde ekler 2. bs.

Eski Çağ'da yakındoğu : (M.Ö. 3000-330) çev. Dilek Şendil

Eski Çağ'da yakındoğu : (M.Ö. 3000-330)

Eski Erciş-Çelebibağı mezarlığı ve mezar taşları

çev. Dilek Şendil

Eski Türk edebiyatı el kitabı Mustafa İsen...[ve gnş. 5. öte.] bs.

Eski türk edebiyatı nazım şekilleri ve aruz 11. bs.

Eski Türk Şiiri 4.bs

Eski Türklerde şehircilik 2.bs

Esnek olmanın avantajları çev. Nelda Bayraktar

Estetik ve sanat notları

Eşekarıları, kadınlar savaşı ve diğer oyunlar

Etik ekonomi

çev. Aziz Çalışlar

Etik kuramları A. A. Stroll ...[ve öte.]

Etkili anne-baba eğitiminde uygulamalar : daha mutlu ve sağduyulu çocuklar yetiştirmek çev. Hale için Vardar kaybeden yok yöntemi

Etkili kaynaştırma uygulamaları : Yeni ilköğretim programları ve öğretmen yeterlikleri ışığında

Etmek fiiliyle yapılan birleşik fiiller ve tamlayıcılarla kullanılışı

Evde kalmış kız çev. Yaşar Avunç

Evet "hayır diyarı"nda yaşar : olumsuzluğa karşı zafer kazanmanın öyküsü Steve Ventura ; çev. Seda Çıngay

Eviews Uygulamalı Ekonometri

Evlerimizdeki Truva Atı : Televizyon

Dina Çakmur Yıldırtan

Evliliğin 30 faydası : evlilikte erkek ve kadında aranacak hususlar mutluluk etkenleri çev. Uğur Pekcan

Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesinde ses benzeşmeleri ve uyumlar

Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyılda ses değişmeleri

Evrenden torpilim var

Evrenin ruhu : bir fizikçinin öz, ruh, madde ve benlik hakkındaki görüşleri çev. Taner Gezer

Evrenle Kucaklaşmak : Tai Chi'nin Getirdikleri 2. bs.

Evrim

Evrim ve Yaratılışçılık

çev. Aykut Kence, A. Nihat Bozcuk

Exam Booster YDS Practice Tests

Extreme programming

Ezgili düşler

Erhan Yıldız...[et al.]

Ezoterik Mısır çev. İç. Yunus SSoner

Fahmy, Khaled

Fahri Petek : Bir Hayat ,Üç Can

Paşanın Adamları : Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır

Farabi : doğu bilgeliğinin kapısı

Farabi ve İbn Haldun’da siyaset

yay. haz. Hüseyin Gazi Topdemir

Fark edilmemiş iş fikirleri : tüketiciyle aynı frekansı yakalamak

Farkındalık :dengeli yaşamanın anahtarı

Phil Myers, David Meerman Scott ; çev. Aytül Özer

Farmakoloji : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları

Fasiyal Plastik Cerrahi

Faşizmin ayak sesleri

Cenk Yılmaz

Faşizmin ve Sosyalizmin Sosyo-Politik Kökenleri Hüsamettin İnanç

Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar. 4. bs.

Fatiha tefsiri

Fatin Rüştü Zorlu gerçeği

Fax, Taxi, Sex : espassız sayıklamalar

haz. Hüseyin Özcan

Felsefe ansiklopedisi ed. Ahmet Cevizci

Felsefe ansiklopedisi ed. Ahmet Cevizci

Felsefe doktrinleri ve terimleri sözlüğü

Felsefe terimleri sözlüğü

10. bs.

Felsefeye ihtiyaç var mı?

Felsefeyle Yaşamak : Felsefe İncelemeleri

Felsefi Sadalar : Muhtelif Konulara Dair Felsefi Yazılar

çev. Gürsel Aytaç

Felsefi Soruşturmalar çev. : Haluk Barışcan

Fen bilgisi laboratuar deneyleri Dilek Çelikler, 2. bs. Sibel Demir

Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar ed. Özgür Taşkın

Ferhâd ü Şîrîn : inceleme-metin haz. Gönül Alpay-Tekin

Fetal kalp hızı monitorizasyonu Thomas J. Garite, Michael P. Nageotte ; çeviri editörü Recep Has.

Fevayidü'l-Kiber haz. Önal Kaya

Feyzullah Efendi Fetâvâ-yi feyziye : Osmanlılarda hukuk ve toplum

Fındık, Fehim Çözümlü malzeme bilgisi problemleri

Fındık, Fehim Çözümlü malzeme bilgisi problemleri

Fırat, Hikmet A. Yüksek gerilim elemanları ve devre şemaları, elektrik meslek resmi esasları cilt: 3, santrallar, güç trafoları,şalt tesisleri ve bütün bağlama cihazlarıyla

Fırtına Müzeyyen Yılmaz

Fırtınadan önce Şark : İstanbul, 1907 çev. Neyyire 2. bs. Gül Işık

Fısıldayan Rüzgar Türkçesi . : Canan Kim

Filler için su çev. Aylin Yengin

Film sanatı

Filozof köpek

Kristin Thompson

Finans : teori, kurum, uygulama Ali Ceylan, 2. İlker bs. Parasız

Finans krizi mi, mali kriz mi söyleşi : Cem Küçük

Finansa giriş Hasan Dinçer

Finansal Muhasebe Gülümsar Ünkaya

Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe) Nihat Küçüksavaş

Finansal piyasalar için yeni paradigma : kredi krizi ve anlamı çev. Coşkun Üçüncü

Fine, Cordelia Başına buyruk beyin

Firdevs cennetinin mirasçıları : Mu'minûn Suresinin düşündürdükleri (1-11 ayetler)

Fireworks CS4

Fizik evreni

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon : ilkeler ve uygulamalar

Fizyoloji : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları

baş ed. Joel 4. A. bs. DeLisa; ed. Bruce M. Gans; yönetici ed. Nicaolas E. Wals; çev.ed. Tansu Arasıl

Flowers, Nancy

Focus on Paragraph : Paragraph Reading for KPDS, YDS, ÜDS

Focus on Reading 1

Focus on Reading 2

Focus on Reading 3

Pusulacılık : çocuklar için insan hakları eğitimi kılavuzu

Fogler, H. Scott Temel kimysal tepkime mühendisliği

Folklor ve türkülerimiz

Fonksiyonları açısından işletme ve yönetim

Foto Muhabiri : Ara Güler’in Hayat Hikâyesi

Fotoğraf ve Gerçeklik

2. bs.

Foucault ve Derrida : aklın öteki yüzü

Francis Bacon :duyumsamanın mantığı

çev. İsmail Yılmaz

Frank, Robert H. Doğal iktisat

Frankfurt seyahatnamesi ; mektuplar, mülakatlar haz. İnci Erginün, 2. bs. Zeynep Kerman

Fransa'da Sınıf mücadeleleri : 1848-1850 çev. Erkin Özalp

Fransız devrimi’ne bakış çev. Osman Akınhay

Fransız İhtilali ve Türk-Fransız diplomasi münasebetleri (1789-1802) 3.bs.

Fresne-Canaye seyahatnamesi 1573 çev. Teoman Tunçdoğan

Freud : Görüntünün Ortasındaki Karanlık. çev. : Aslı 2. Biçen. bs.

Freud’a ne yaptık da çocuklarımız böyle oldu? : ana babalara notlar

From history to theology Ali in İslamic beliefs

çev. Ela Güntekin

Fun and Games in English : Photocopiable Language Activities For Younger Learners Aileen Graham

Fuzûli üzerine makaleler

Füredi, Frank Nereye gitti bu entelektüeller? 21. Yüzyılda philistinizmle yüzleşmek

Fütüvvetname-i Ca'fer Sâdık : inceleme-metin

Gagauzlar :(Hıristiyan Türkler)

haz. Mehmet Saffet Sarıkaya

Gaia teorisi

Galib Divanı

çev. Alev Özgüner

Garcia Marquez, Gabriel

Garipler sokağı

Başkan babamızın sonbaharı

Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı Ali Hepşen

Gayrimenkul Rehberi

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

Şükrü Kızılot 6. ...[ve bs. öte.]

Gazi Paşa:"...Ankaradan uçan kuşlar!.." 7. bs.

Gebelik : sağduyulu yaklaşım dizisi

Gece hayatım

çev. Yasemin Yelbay


Gece sesleri

Gece yarısı : yazılar (1932-1936)

Gecenin yüreği

Geçerken : değiniler, denemeler 3. bs.

Geçiş ekonomileri

Geçmiş günümüz ve geleceğin Türk dünyası

Geçmiş zaman fıkraları

Geçmiş zaman köşkleri

ed. İbrahim Örnek, Seyhan Taş, Metin Yıldırım

Geçmişi kullanma klavuzu çev. Işık Ergüden

Geçmişiniz itinayla temizlenir 3. bs.

Geçtan, Engin Zamane

Gedikli Karahöyük :Prof. Dr. U. Bahadır Alkım'ın yönetiminde 1964-1967 yıllarında yapılan kazıların sonuçları = The results of excavations directed by Prof. Dr. U. Bahadır Alkım in the years 1964-1967

Geleceğin umudu gençlere sesleniş

Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri ve Bazı Araştırmalar 3. bs.

Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları

Geleneksel Kayseri Çocuk Oyunları ve Halkbilim İncelemesi

Geleneksellik ve modernizm açısından kılık kıyafet

2.bs.

Gelibolu : denizden saldırı çev. Dilek Cenkçiler

Gelibolu’dan Kafkaslara Birinci dünya savaşı anılarım 3.bs.

Gelibolulu Mustafa Ali ve Meva'ıdü'n-Nefais fi-Kava'ıdi'l-Mecalis haz. Mehmet Şeker

Genceli, Osman F.

Gencim dinimi öğrenmek istiyorum

Isı değiştiricileri

Gençler için Amerika Birleşik Devletleri halkları tarihi çev. Sevinç Sayan Özer

Gençler İçin Mehmed Akif ve Safahat

Gençlerin hayat prensipleri

Genel biyoloji

haz. : Mustafa 2. bs. Özçelik

Genel Cerrahi : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları Mehmet Özdoğan ...[ ve öet.]

Genel Coğrafya İbrahim Güner 2. bs. ... [ve öte ] ; Ed. : Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca

Genel çizgileriyle selçuklu - ermeni ilişkileri 2. bs.

Genel ekoloji ed. Sabri Gökmen

Genel Fizik Laboratuvarı I-II : deney kitabı Orhan Karamustafaoğlu ...[ve öte.]

Genel iletişim : kavramlar ve modeller M. Kemal Yılmaz 6. bs.

Genel kimya Abdullah Şimşek 4.bs.

Genel Kimya : temel kavramlar çev. Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai İnam

Genel Matematiğe Giriş : Problemler ve Çözümleri Hüseyin Halilov...[ve 2. bs. öte.]

Genel Matematiğe Giriş : Problemler ve Çözümleri Hüseyin Halilov...[ve 2. bs. öte.]

Genel Matematiğe Giriş : Problemler ve Çözümleri Hüseyin Halilov...[ve 2. bs. öte.]

Genel Matematiğe Giriş : Problemler ve Çözümleri Hüseyin Halilov...[ve 2. bs. öte.]

Genel Matematiğe Giriş : Problemler ve Çözümleri Hüseyin Halilov...[ve 2. bs. öte.]

Genel Matematiğe Giriş : Problemler ve Çözümleri

Genel tefsir kuralları

Genel ve Klinik Biyokimya

Hüseyin Halilov...[ve 2. bs. öte.]

Genellikle halkımız tarafından bilinmeyen ve çok hafife alınan önemli bir konu : okula isteksiz 2. bsç çocuklar ve okul fobisi

Genesis

Geometri

Gerçeği öldüren kamera : belgesel sinema ve gerçeklik

Gerçeğin ardından: bir antropoloğun gözünden iki islâm ülkesinin son kırk yılı

editör . : Nazlı Berivan Ak

Gerçek zenginliğe ulaşma sanatı

Gerçekçilik savaşı

çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit

Gerçik, İbrahim Zeyd Bir yönetim modeli : Mimar Sinan : İnsan kaynakları ve proje yönetimi

Geriatrik geropsikiyatrik aciller

Get İt Rıght : 1

Get İt Rıght : 2

ed. Ahmet Turan Işık, Engin Eker

Gezegenler Kılavuzu.

Gezgin satıcı

çev. : Özlem 15. Özbal. bs.

Gezginler için unutulmaz adalar Marc Schlossman; çev. Ayça Sabuncuoğlu

Gezginler için unutulmaz şeyler Clare Jones ; çev. Seçkin Sevi

Gezginler için unutulmaz yerler çev. Seçkin Sevi

Gezginler için unutulmaz yolculuklar Clare Jones ; çev. Seçkin Sevi

Gezginler için unutulmaz yürüyüşler Clare Jones ; çev. Seçkin Sevi

Gezici, Aytekin Cumhuriyet cuntası : İlhan Selçuk'tan Mustafa Balbay'a

Ghose, Ajit. K. Küresel istihdam sorunu

Gıda Mikrobiyolojisi

Gıda mikrobiyolojisi

Gıda mikrobiyolojisi

Ed. : Osman Erkmen

Gide, Andre Chopin üzerine notlar

Gigerenzer, Gerd

Giotto’nun sanatı

Girişimciliğin temel bilgileri

Sezgilerin gücü: Bilinç dışının zekası

Girişimcilik ateşi ve iş melekleri : [temel kavramlar ve ateşte çiçek açtıran iş melekleri]

Girişimcilik ve küçük işletmeler ed. Mehmet Tikici, Ali Aksoy

Gizli alemler

Gizli Belgelerle Lozan Konferansı'nın Perde Arkası.

Muzaffer Karakaş

Gizlidir Bütün Aşklar

Global bir bakışla politik sosyoloji

çev. : Boğaç Erkan

Gogol, Nikolay Vasilyevic Taras Bulba ve Mirgorod öyküleri

Goldberg, Jonah Liberal Faşizm : Mussolini’den anlam politikalarına Amerikan solunun gizli tarihi

Golna, Cornelia

Gone

Arzular kenti İstanbul

Goodman and Gilman Tedavinin Farmakolojik Temeli. John S.Lazo ve Keith L.Parker ;çeviri ed. :Öner Süzer

Goody, Jack Çiçeklerin kültürü: Doğu ve Batı toplumlarında çiçek kullanımı ve çiçek sembolleri

Göç temizliği : anı- roman

Göçmen gözler

Göçün ve kentin siyaseti : MNP'den SP'ye milli görüş partileri

Göğüs Radyolojisinin Esasları

5. bs.

Gökdeniz, Ayhan

Gökkonuksal avrat : Türkçenin Türkçesi

Gök-Türkler III

Konaklama işletmelerinde önbüro operasyonları ve yönetimi : (örnek önbüro modülleri)

Gölge adam

Gölge boyu ırmak

çev. Zeynep Heyzen Ateş

Gölgede dans

Gölgedeki kalem : Emine Semiye

çev.Timur Avarkan

Gönül Kaçanı Kovalar Carly Phillips

Gönülden Gönüle M. Turhan Tan

Gönüllere ve kitlelere hitap etmek isteyenlere diksiyon:söz söyleme ve konuşma sanatı

Görev

Görev devretmek

Görmediğim tanrı'ya tapmam : alevilik ve materyalizm

yay. haz. Cemal Engin ; çev. Melis İnan

Görmenin Diyalektiği : Walter Benjamin ve Pasajlar Projesi

Göründüğü gibi değil

çev. : Ferit Burak Aydar

Görünmeyen çev. : Seçkin Selvi

Gözler, Kemal İdare hukuku

Gözler, Kemal İdare hukuku

Gözler, Kemal Türk Anayasa hukuku

Gözler, Kemal

Grafik tasarımda görsel algı

Türk Anayasa hukuku

Gregory, Philippa Boleyn Kızı

Gregory, Philippa Boleyn Kızı

Gregory, Philippa Kraliçenin soytarısı

Gregory, Philippa Kraliçenin soytarısı

Griffiths, Paul

Grizzly

Batı müziğinin kısa tarihi

Gulliver'in gezileri

Gurbette Sessiz Kavgam

çev. İrfan Şahinbaş

Gurur ve önyargı 4.bs.

Gurvitch : sosyoloji ve felsefe haz. Kadir Cangızbay

Güçler çev. Çiğdem Erkal İpek

Güçlü markalar yaratmak çev. Erdem Demir

Güçlü, Faruk Şirketler muhasebesi

Gülay, Hülya Okul öncesi dönemde sosyal beceriler

Güleryüz, H. Veysel Dijital ve analog elektronik devreleri

Güleryüz, H. Veysel Elektronik emniyet sistemleri


Güleryüz, H. Veysel Ev ve bahçe için Elektronik devreleri

Güleryüz, H.Veysel Otomobil elektroniği ve devreleri

Gülistan-ı Aşk Özlem Doğan

Gülmeye ve deliliğe dair çev. Mehmet Ali Kılıçbay

Gülsoy, Ufuk

Gülün Fethi Fatih Sultan Mehmed

Osmanlı’nın gayrimüslim askerleri

Gümüş Öpücük Annette Curtis Klause

Gümüş, Semih

Gümüşhane

Gümüşhane ve Bayburt masalları

Öykünün kedi gözü

Gümüşhanevi halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce-Rize'deki tekkesi 2. bs.

Gün Gün Saat Saat İstiklal Harbi'nde Batı Cephesi İzzeddin Çalışlar

Güncel eko kılavuzu çev. ed. Filiz Özerkan

Güncel ekonomik sorunlar : global kriz

Güncel konular üzerine makaleler

Ahmet Atakişi ... [ve öte] ; ed. Sadi Uzunoğlu

Güncel nörolojik tanı ve tedavi ed. John C. M. Brust, çev. ed. Murat Emre

Güncel pazarlama yaklaşımlarından seçmeler

Güncel pazarlama yaklaşımlarından seçmeler

Güneş hanım veya kar

Ömer Torlak ...[ve öte.] ; ed. İnci Varinli, Kahraman Çatı

Güneş ve açılar

Güneşdil

çev. Güneş Aksan

Güney - Batı Anadolu ağızları

Güney Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar

2. bs.

Güngör, Yasin Malzeme bilgisi

Güngördü, Ersin Eğitim fakülteleri için coğrafyada istatistik metodları

Güngördü, Ersin Eğitim fakülteleri için yer bilimleri

Günler akıp giderken

Günlüğümü elerken : bir öğretmenin günlüğü

Günlük anılar

7. bs.

Günlük yaşamda benliğin sunumu çev. Barış Cezar

Gürbüz, Bektaş Dünya mutfağı

Gürcistan Tarihi : Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar

Güvenli yaşam rehberi : yaşadığımız yüzyılda tehlikeler ve önlemler

Gürcüceden çev.: Marie Felicite Brosset ; çev. : Hrand D. Andreasyan; yayına haz. : Erdoğan Merçil

Güvercinin kanatları

Güvercinler ve şeytan

Güzel Gelecek

Güzel günler zorlu yollardan geçer

çev. Roza Hakmen

Güzel yaşama sanatı : cömertlik John Dalla 2. Costa bs. ; çev. Cumhur Mısırlıoğlu

Güzel yazılar dizisi : gezi-hatıra

Güzel yazılar dizisi : mektuplar

haz . İsmail Parlatır ...[ve öte.]

Güzel yazılar dizisi : röportajlar haz. İsmail Parlatır ...[ve öte.]

Güzelhan,Yalçın

Ha Wer Delal : Emine Perixane’nin Hayatı

İnsana dair : Yaşam ve siyaset

Haber Söylem İdeoloji Yusuf Devran

Hacı 4. bs.

Hacılar ve sultanlar : Osmanlı döneminde hac 1517-1638 çev. Gül Çağalı 2. bs. Güven

Hadi gidelim

Hadika-i vekayi

6.bs.

Hadikat’üs Süeda = Ermişlerin bahçesi : Kerbela şehitlerinin destanı

Hafta Hafta Gebelik

sad. M. Faruk Gürtunca

Hah, Buldum! = Aha! İnsight çev. : Barış Bıçakçı

Hahanov, A.

Halide :[tutku, hüzün, isyan]

Panaret’in Trabzon tarihi

Halide Edib Adıvar’ın eserlerinde doğu ve batı meselesi 3. bs.

Halikarnas Balıkçısı'nın kızından :anılar akın akın 2. bs

Halk bilimi yöntemi çev. Günsel İçöz

Halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş 2. bs.

Halkla ilişkiler : kavram, strateji ve uygulamaları

Halkla ilişkiler uygulaması olarak lobicilik

Halkla ilişkiler ve bilgi edinme hakkı

Aydemir Okay

Halkla ilişkiler ve reklamcılık : temel ilkeler - uygulamadan örnekler 2. bs.

Halkla İlişkiler Yönetiminde Güncel Konular

Halkla ilişkilerde etkinlik yoluyla imaj oluşturma

Tuğçe Gürel

Halkla ilişkilere nereden başlamalı? 7. bs.

Hamas : Filistin islami direniş hareketi çev. Ahmet Varol

Hamdolsun açız:öyküler

Hamidoğulları Beyliği

3.bs.

Hampden, Charles Hobart Hobart Paşa'nın anıları

Hançer ve Gül

Hanedan'ın sürgün öyküsü : başucumda bir avuç vatan toprağı

Hangi küreselleşme

Hangi sağ

Hangi seks

Songül Tüfekçi

Hangi Sol 2.bs.

Hanım sahabeler çev. Şerafettin Şenaslan

Hanlon, Michael Bilimin henüz yanıtlayamadığı 10 soru

Haraway, Donna

Harbiye mektebi'nde hürriyet mücadelesi

Başka yer : Donna Haraway'den seçme yazılar

Harekete geçin ve başarılı olun çev. Seda Çıngay

Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine araştırmalar

Hârezmli Hâfız'ın divanı : inceleme, metin, tıpkıbasım

yay haz. Osman 2. bs. Fikri Sertkaya

Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu 2. bs.

Harikalar diyarı hind

Harp ve mütareke yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi

çev. Can Ceylan

Harrison endokrinoloji Ed. J. Larry Jameson; çev. ed. Abdullah Bereket

Harrison nöroloji ed. Stephen L. Hauser, çev. Mustafa Çelik, Oğuzhan Kurşun

Harrison onkoloji el kitabı Thomas J. Lynch, Dan L. Longo ; çev. Binnur Dönmez

Hasan Beyzade Tarihi 1 : Tahlil - Kaynak Tenkidi haz. : Şevki Nezihi Aykut

Hasan Beyzade Tarihi 2 : Metin (926 - 1003/1520 - 1595) haz. : Şevki Nezihi Aykut

Hasan Beyzade Tarihi 3 : Metin ve İndeks (1003 - 1045/1595 - 1635)

Hata üzerine çeşitlemeler

haz. : Şevki Nezihi Aykut

Hatıralar : İttihat ve Terakki, I Dünya Savaşı hatıraları haz. Alpay Kabacalı

Hawes, James Hayatınızı mahvetmeden önce neden Kafka okumalısınız

Hayal şiir : Yahya Kemal Beyatlı şiiri üzerine makaleler yay. haz. Alphan Akgül

Hayalet acı

Hayaller ve rastlantılar

çev. Nafer Ermiş

Hayat Bazen Tatlıdır

Hayat Kaybedeni Olmayan Bir Oyun Kurmaktır

Hayat levhaları

Hayata karşı güç bende

çev. : Bilgesu Ustura

Hayata yön veren peygamber

Hayatı çocuklarla kazanmak : yavrularımızın sorunları ve çıkış yolları

haz.M. Sinan Adalı

Hayatın çerçevesi : "çerçevelik ve levhalık güzel sözler"

Hayatın gizemi

der. M. Ali Kırıcı

Hayatın içinden ibretlik yazılar

Haydi Osmanlı sefere! : Prut Seferi’nde lojistik ve organizasyon

Hazine- i Hassa Nezareti

Hazreti Danyal

Hazsal ve faydacı tüketim

Hedge fonlar : küresel finans piyasalarının gizemli oyuncuları

der. Hüsnü Çiftçi

Hegel : Bilinç Problemi, Köle- Efendi Diyalektiği, Praksis felsefesi 4. bs.

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı 1

Hem nalına hem mıhına

Onur Bilge Kula

Hemen her şeyin çok kısa bir tarihi

Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

çev. Handan Balkara

Henriksen, Erik K.

Henry James ve roman sanatı

Hepato Pankreato Bilier Cerrahi

Bağlama elemanları

Hepçilingirler, Feyza

Her çocuk dahidir

Tohumun toprağa düştüğü

Her hikâye bir hayattır haz. M. Salih Altınsu

Her yönüyle C# 10. bs.


Her yönüyle Einstein Cynthia Phillips ; çev. Haydar Yalçın

Hergcmerc : İsrail imparatorluğu kuruluyor mu?

Herkes İçin Ekonomi Gerson Antell 4. bs. ; çev. : Nejat Muallimoğlu

Herkes için karizma

Herkes için NLP

Herkes için pratik bilgisayar ve internet

Herkes kendi kitabının içini tanır haz. Halim Ağaoğlu

Herkese biraz daha bilim çev. Birsel Uzma

Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer Adları : XVI.Yüzyıl

Hızlı EKG yorumu çev. ed. Taha 6. bs. Okan

Hızlı EKG Yorumu

Hicaz Karantina Teşkilatı 1865-1914

Hicri 859 tarihli suret-i defter-i sancak-ı Tırhala Muzaffer Arıkan

Hicri 859 tarihli suret-i defter-i sancak-ı Tırhala Muzaffer Arıkan

Hiçlik defteri 1

Hiçlik defteri 2

Hiçlik defteri 3

Hikayecinin kaderi

Hikayeler : Yaz yağmuru ; Abdullah Efendi'nin rüyaları ; Kitaplaşmamış hikayeler 7. bs.

Hipertansiyon

Histereskopi

Histolojik boyama teknikleri : başvuru kitabı ed. Ramazan Demir

Hitit Güneşi. 4. bs.

Hitler kitabı : Hitler’in iki özel yaverinin sorgulanmasıyla Stalin için hazırlanan gizli ed. dosya Henrik Eberle, 2. bs. Matthias Uhl; çev. Mustafa Tüzel

Hitopadeşa = Yararlı eğitim çev. Korhan Kaya

Hocalarımız konuşuyor : söyleşi

Hollandaca modern sözlük haz. Ali Bayram, Birsen Çankaya

Hollywood : sinemanın kabesi çev. Sevgi Tamgüç

Homo Ludens : oyunun toplumsal işlevleri üzerine bir deneme çev. Mehmet 2. Ali bs. Kılıçbay

Honoré de Balzac romancının evreninden sahneler haz. Mehmet Rifat

Hophopname (seçmeler) çev. İsa Öztürk

Hot Air

Höyücek :1989-1992 yılları arasında yapılan kazıların sonuçları = results of the excavations, 1989-1992

Html ve xhtml

Hukuk uygulamasında tıbbi sorumluluk, teşhis, tedavi ve tıbbi müdahaleden doğan tazminat 2. bs. davaları

Hukuk, ahlak ve siyaset üzerine çev. Ahmet Aydoğan

Humanising Your Coursebook : Activities to Bring Your Classroom To Life

Hurafeler ve mitler : halk İslamında senkretizm

Huzursuz çev. Ünver Alibey

Huzursuz bacak

Huzursuz huzur ve tekinsiz saatler : Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine tezler

Hükümdar çev. Necdet 2. Adabağ bs.

Hümanist Atatürk Kemal Demirel

Hümayunname ######## 2. bs.

Hümeyra 6. bs.

Hürrem Sultan M. Turhan Tan

Hürriyeti Beklerken Uygur Kocabağoğlu

Hüzün nedeniyle kapalıyız çev. Kosta 2. Sarıoğlu bs.

Hz. ali'den çağlara mesaj çev. Abdulaziz Hatip

Hz. Muhammed yaşıyor mu?

Hz. Muhammed'in (a.s.m.) çağrısı Medine dönemi

Hz. Muhammed'in arkadaşları

Hz. Muhammed'in sünnetinde beslenme ve sağlık

Hz. Peygamber'in çevreciliği, spor etkinlikleri ve Kur'an'da çevrecilik

Hz. Peygamber'in mesajlarında örnek toplum

I. Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu Edward J. Erickson

I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211)

I. Selim Kanunnâmeleri (1512-1520): Tirana ve Leningrad Nüshaları Yaşar Yücel, Selami Pulaha

II. Abdülhamid dönemi saray merasimleri

II. Abdülhamid Han yay.haz. : Erol Kılınç

II. Abdülhamid ve saltanatı : hayatı, özellikleri ve siyaseti çev. Kenan Karabulut

II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası Zehra Önder

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Hikayesi (1908-1918)

II. Meşrutiyet'in ilk yılı : 23 Temmuz 1908 - 23 temmuz 1909 ed. Tamer Erdoğan

II.Türk Tıp Tarihi Kongresi : Kongreye Sunulan Bildiriler

III. Richard çev. Özdemir nutku

III.Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri : Kongreye Sunulan Bildiriler

Illuminations çev. Can Alkor

Imagine That

In Sarah's Dreams ill. by Elizabeth Botté

In vitro fertilizasyon laboratuvar yöntemleri ed.Lale Delilbaşı

Integrated Technical English

Intermediate English Grammar

Internatıonal Busıness Role Plays

Internatıonal Busıness Role Plays

Inventor 2008

IQ şekil yeteneği H. Serdar Yavuz

Irak Türkmen Türkçesi

Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi çev. : Kıvameddin 2. bs. Burslan

Issızlığın Ortasında Stef Penney

Issues Now in the News

Istrati, Panait Arkadaş

Işığa ışık tutmak : Machiavelli aynasından devlet ve iktidar üzerine analizler

Işığın ve karanlığın oğulları

Işık çev. : İlhami Buğdaycı

Işıklı, Alpaslan Kumarhane kapitalizmi : Chomsky-Işıklı polemikleri

IV. Haçlı seferi kronikleri

IV.Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri : Kongreye Sunulan Bildiriler

İba, Şeref Parlamento hukuku

İbar, Gazanfer Anadolulu hemşehrilerimiz : Karamanlılar ve Yunan harfli Türkçe

İbn Haldun'da Uygarlıkların Yükselişi ve Çöküşü

İbn Sina : doğu’nun sönmeyen yıldızı haz. Hüseyin Gazi Topdemir

İbni Haldun

İbretnümâ-yı Devlet :tahlil ve tenkitli metin

İcra hukuku kapsamında uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma

İçinde aşk var çev. Filiz Kahraman

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet Nuray Sayarı

İçinizdeki öküze “oha” deyin : kişisel gerileyiş kitabı

İçinizi dökün : duyguları dışavurmanın iyileştirici gücü

İdeoloji 13. bs.

İki buçuk yaprak çay : Doğu Karadeniz’de devlet piyasa kimlik çev. Pınar Öztemur

İki büyük dünya sistemi hakkında diyalog çev. Reşit Aşçıoğlu 2. bs.

İki Hizbin Hikayesi : Osmanlı Mısırı ve Yemeni’nde Mit, Bellek ve Kimlik çev. : Cemil Boyraz

İki oyun : Brand - Peer Gynt çev. Seniha Bedri Göknil, Zehra İpşiroğlu

İkinci Haçlı Seferi (1147 - 1148)

İkinci yeni savaşı

İkiz, Turgut Elektrik Devre Analizi 1 ( DC )

İkiztepe

İktisada Giriş ed. Ömer Faruk Çolak ; ed. yrd. İbrahim Tokatlıoğlu ... [ve öte.]

İktisada giriş

İktisada Giriş 3. bs.

İktisada Giriş : Mikro Analiz

İktisadı değiştirmek : neoklasik iktisada eleştirel bir yaklaşım

İktisadi düşünce tarihi

İktisadi düşünce tarihi çev. İhsan Durdu

İktisadi düşünce tarihi

İktisat Analiz

İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri

İletişim becerileri Nacy Kesserling Ray, Kay Davis ; çev. Özgür Gelbal

İletişim Olarak Reklamcılık çev. : Nurdan Öncel Taşkıran

İletişim Temelli Marka Yönetimi Nurhan Babür Tosun

İletişim ve halkla ilişkiler : eleştirel bir yaklaşım 7. bs.


İletişim ve seçim kazanma stratejileri

İletişimci gözüyle insan kaynakları yönetimi Gaye Özdemir Yaylacı

İletişime Giriş Prof. Dr. Aysel Aziz

İletişimin üç boyutu

İlk çağlardan günümüze dünya tarihi ansiklopedisi Sezgin Dağ

İlk dönem Türk hikayelerinde anlatıcılar tipolojisi (1871 -1890)

İlk Rus yıllıklarına göre Türkler

İlk sanayi inkılâbı = The first industrial revolution 3. bs.

İlk Yardım Uygulayıcı Kitabı

İlkçağ Felsefe Tarihi : Aristotales : 3. cilt 2.bs.

İlkçağ Felsefe Tarihi : Sofistlerden Platona : 2. cilt 3.bs.

İlkçağ Felsefe Tarihi : Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi : 1. cilt 3.bs.

İlkçağ Felsefe Tarihi :Helenistik Dönem Felsefesi Epikurosçular Stoacılar Septikler : 4. cilt

İlköğretim hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı

İlköğretim okulları için yazım kılavuzu 7. bs.

İmparatorluklatan ulus devlete : Türk inkılâp tarihi

İmralı'daki konuk

İnalcık, Halil Osmanlılar : Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile ilişkiler

İnanç krizi : Augustinus, Gazali, Kant, Russell

İnce, Hilal Onur Muhafazakar ideoloji din - siyaset

İnce, Özdemir Susan denizin sesiyle : toplu şiirler II

İnfeksiyon Hastalıkları Kitabı

İnfeksiyon hastalıklarında güncel durum ed. Halis Akalın...[ve öte.]

İngilizce rehber sözlük haz. Şükrü Meriç, Ali Bayram, Gordon Jones

İnkaya, Ozan Photoshop CS5

İnsan Düşüncesinde Yerküre : Yerbilim'e Bir Tarihsel Bakış çev. : Ülkün 4. Tansel bs.

İnsan Düşüncesinin Boyutları 2. bs.

İnsan hakları ihlali olarak yoksulluk

İnsan hayatına yön veren 1001 öğüt

İnsan kokusu : yazılar (1945-1952)

İnsan ruhunun iki zıt durumunu gösteren masumiyet ve tecrübe şarkıları çev. Selahattin Özpalabıyıklar

İnsan ve davranışı 18. bs.

İnsan ve Portre

İnsanı ararken : Doğan Cüceloğlu kitabı söyleşi Dila Canan

İnternet desteğinde bilimsel makale ve tez yazımı 5. bs.

İntibah haz. Hatem Türk

İntihar ve intiharı önleme Veli Duyan

İpek Yolu-1

İpek, Yasin İran'da Kaçar Türk Hanedanlığı Babilik ve Bahailik

İpekçi, Abdi İhtilâlin içyüzü

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip 3.bs.

İran Nükleer Krizi

İran Türk âşıkları ve millî kimlik

İran Türkleri aşık muhitleri 2. bs.

İran: ulusal kimlik inşaası çev. Hakkı Uygur

İran'da devlet toplum ve siyaset : (devrim sonrası) Hüseyin Beşiriye ; çev. Mehmet Koç

İrketi, Okan Ricat eden Cumhuriyet : DP ve AKP döneminde aydınlar

İrmiş, Ayşe Girişimcilik Kültürü : Anadolu Girişimciliğinden Örnekler

İrrasyonel çev. Gülin Ekinci

İskandil

İskender-name : inceleme-tıpkıbasım

İslam Ansiklopedisi İndeksi haz. : Vahit Çabuk

İslam Bizans ilişkileri

İslam Dünyasında Hint Rakamları : Rakamların Evrensel Tarihi çev. : Kurtuluş 6. bs. Dinçer

İslam Felsefesi : Eski Yunan'dan Çağdaş Düşünceye Doğru 6. bs.

İslam sanatı ve mimarlığı çev. Çiğdem Kafescioğlu

İslam ve Müslümanlarda Denge Meselesi

İslam’da modernleşme : 1839-1939

İslam’ın Zihin Tarihi : Bir Müslüman Aydının İslam Üzerine Düşünceleri

İslâm'da peygamber inancı sempozyumu, 15-17 Eylül 2006, Diyarbakır ed.İbrahim Coşkun

İslam'ı doğru anlamak çev. Faruk Aktaş

İslamı Kur'an'dan okumak : kültür dininden Kur’an İslamına gen. 3. bs.

İslam'ın temelleri

İslami cumhuriyete doğru : Türkiye'de siyasal islamın dünü bugünü yarını

İslamiyet öncesi türk destanları haz. Saim Sakaoğlu, 3. bs. Ali Duymaz

İslamiyetin ilk devrinde dinî-siyasî muhalefet partileri 2.bs.

İslamiyetten önce Türk Kültür Tarihi : Orta Asya kaynak ve buluntularına göre 5. bs.

İsmail Kemal Bey’ in hatıratı ed. Sommerville Story; çev. Adnan İsmailoğulları, Rubin Hoxha

İsmet İnönü :yeni bir yorum denemesi

İsmet Özel : şiire damıtılmış hayat

İsrail'in sonu çev. Muharrem Tan

İstanbul Protokolü ve İşlencenin Önlenmesi İlyas Doğan

İstanbul’da işgal yılları 3. bs.

İstanbul’dan mektuplar 1909-1912 çev. Mahmut Muku

İstanbul'a ait günlük anılar (1672-1673)

İstanbul'a ait günlük anılar (1672-1673)

İstanbullu

İstanbul'un İaşesinde Devletin Rolü : Ondalık Ağnam Uygulaması 1783-1857

İstanbul'un işgalinde İngiliz hapishânesi hâtıraları haz. Güner Özdemir, Kayhan Emiroğlu

İstanbul'un tarihsel topografyası : 17. yüzyıl başlarına kadar Byzantion-Konstaninopolis-İstanbul

çev. Ülker Sayın 3. bs.

İstanbul'un zaptı (1204)

İstibdattan meşrutiyete çocukluktan gençliğe

İstiklal Harbi : Garp cephesi haz. Muhammet Safi

İstiklal mahkemeleri

İstiridye üstü Girit çev.Taciser Ulaş Belge

İş etüdü

İş modeli ve kriz yönetimi H. Nejat Basım

İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları.

İşimdeyim Gücümdeyim Umut Sarıkaya

İşletme Finansının Küreselleşmesi Dr. Mustafa Yıldıran

İşletme yönetimi E. Asuman Atilla, Meral Bektaş

İşletmeler için bilişim sistemleri temelleri ve uygulamaları

İşletmeler için bilişim sistemleri temelleri ve uygulamaları

İşletmelerde iletişim ve halkla ilişkiler : "the big business"

İşletmelerde risk yönetimi

İşletmelerin kara deliği hile : çalışan hileleri

İşlevsel özellikleri ve tercüme teknikleri açısından Arapça'da bağlaçlar : (örnek Şener tercümeli Şahin2. metinlerle bs. destekli çözümleme yöntemleri)

İşte mülakat : yurdum insanı iş görüşmesinde Oğuz Erdoğan

İşyerinde beden dili : iş yaşamında sözsüz dili çözme kılavuzu çev. Emel Lakşe

İşyerinde psikolojik taciz : (mobbing) 2. bs.

İtibar yönetimi : itibarınızı yönetmek daha önemli bir işiniz var mı ? 3. bs.

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İyi bir kadın çev. Ebru Sürmeli

İyi hayat çev. Ayşegül 3. Yurdaçalış bs.

İyileşme ve iyileştirmede gülümsemenin gücü : hastane palyaçoları

İyileştiren sohbetler çev. Zeynep Yalçınkaya

İzmir Karşıyaka'dan dünya'ya... 3. bs.

Japonya : bir yükselişin kısa hikayesi

Java programlama dili yazılım tasarımı 3.bs.

Javascript

Jean-Paul Sartre : tarihin sorumluluğunu almak : Sartre'ın geç dönem düşüncesi üzerine

Jeopolitik Duyarlılık

Johns Hopkins jinekoloji ve obstetri el kitabı ed. Kimberly B. Fortner ...[ve öte.]; çev. ed. Engin Oral

Jones, E. L. Avrupa mucizesi : Avrupa ve Asya'nın tarihinde çevre, ekonomi ve jeopolitik

Jozef Stalin : söylence ve gerçek çev. Garbis Altınoğlu

Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar Hüsamettin Arslan

Kabalcı şifalı bitkiler ansiklopedisi

Kabalist : Yaradılışın Sırlarını Arayan Chaim Vital’in Hikayesi çev. : Münire Turan

Kabus öyküleri : kadim gizem dünyasından anlatılar çev. Umut Hoşafçı

Kaçak Avı çev. : Dilek Şendil

Kaderin yasaları çev. Feyza Sarper Öztürk, Mukaddes Öğünmez

Kaderle Dans Mim Kemal Öke


Kadılar, kullar Kudüslü köylüler

Kadın 1908-1909

Kadın evliyâ menkıbeleri : (menâkıb-ı veliyyâtü'n-nisâ)

Kadın haklarının gerekçelendirilmesi çev. Deniz Hakyemez

Kadın hastalıkları ve doğum temel bilgileri ed. İsmet Köker

Kadın Yazıları

Kadının Zihnindeki İdeal Erkek

Sarı,Cahide

Kadınlarda cinsel ilişki ile bulaşabilen hastalıklar

Kadınların savaşı

Onur Güralp

Kadim Türk- oğuz yurdu "Ermenistan" haz. Rasim Ekşi

Kağıtçıbaşı, Çiğdem Benlik, aile ve insan gelişimi : kültürel psikoloji

Kahraman çocuklar yetiştirmek

Kahvede Kürt Var mı ?

Kalbe yolculuk

çev. Pınar Şiraz

Kalbimi affettim çev. Sevinç Yanar

Kalite yolculuğunda halkla ilişkiler

Kalite yönetimi ve planlaması

Kalkın kalkınalım

E. Pelin Baytekin

Kalkınma ekonomisi Ayten Ayşen Kaya

Kalkınma ekonomisi : seçme konular ed. Semi Taban,Muhsin Kar

Kalkınmanın sonu : bir alternatif mi doğuyor? çev. Fikret Başkaya

Kalp krizini önlemek : kalp krizinin nedenleri ve önüne geçmenin yolları

Kamer çerileri

Kamu personel yönetimi

Simeon Margolis ; çev. Özlem Tüzel Akal

Kamu ve özel kesimde insan kaynakları yönetimi

Kamu yönetiminde kriz yönetimi

Şahin Kavuncubaşı, 6. bs. Selami Yıldırım

Kamuran, Solmaz Macar : tefrika-i müteferrika

Kan Kırmızısı Devrim Barış Adıbelli

Kan Sözü Richelle Mead

Kan ve inanç : PKK ve Kürt hareketi çev. Ayten 2. Alkan bs.

Kan, İbrahim G.

Kanadalı bir gelinin Türkiye anıları

Kanar Arapça - Türkçe sözlük

Elektrik elektronik formül ve tablolar

Kanar Türkçe- Farsça Sözlük 2. bs.

Kanar, Mehmet

Kandiye zaferi

Osmanlı Türkçesi yazım kılavuzu : Türkçe - Osmanlı Türkçesi

Kanıta Dayalı Elektroterapi Çeviri editörü . : Edibe Yakut

Kanlı hesaplaşma

Kant felsefesinin politik evreni

çev. Figen Dereli

Kant’ın dünyası

Kanunî Sultan Süleyman

çev. Erol Özbek

Kanuni Sultan Süleyman adına basılan sikkeler

Kaos

2. bs.

Kapitalist devletin geleceği

Kapitalizm, sınıflar ve devlet

çev. Ahmet Özcan

Kapitalizmin malileşmesi ve kriz çev. Çiğdem Çidamlı

Kaplan yürek kaplan akıl

Kappadokia bölgesi sivrihisar'daki Kızıl Kilise

Stuart Avery Gold; çev. Leyla Özcengiz

Kaptan- ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa

Kara Koyunlular

Kara leke

2. bs.

Kara para çev. Nurten Hatırnaz

Kara Saray Melissa Marr

Karaaslan, Ahmet Laser ile malzeme işlemleri

Karaca, Yusuf Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlama

Karacaoğlan : hayatı ve bütün şiirleri

Karadeniz aşk türküleri

4.bs.

Karadeniz, Mustafa

Karaelmas 2009 : medya ve kültür

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin rolü ve önemi : Küreselleşen dünyada daralan pazar paylarını artırmada tutundurma elemanı olarak

Karagül , Nigar

Karahanlı devlet teşkilâtı

Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan tarihi(1873-2003)

Ticari Matematik

Karakartal, Oğuz Kıbrıs'ta Türkiye kültür adamları ve eserleri (1873-1974)

Karakasidou, Anastasia N. Buğday tarlaları kan tepeleri : Yunan Makedonyasında millet olma aşamasına geçiş süreçleri 1870-1990

Karakoyunlu, Yılmaz Serçe kuşun sonbaharı

Karakuş, Hidayet Şeytan minareleri

Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı çev. : Miyase 18. Göktepeli bs.

Karanlıktakiler gözükmez

Karanlıktan nura hatıralarım

çev. Ahmet Arpad

Karaoğlu, Bekir Fizik ve mühendislikte matematik yöntemler

Karay, Refik Halit Ankara

Kardiyak aciller Brian R. Tiffany ; çev. Emre K. Aslanger, Alkes Değirmencikğlu, Ebru Gölcük

Kardiyoloji

Karganı bağışla

B. İlerigelen

Karıncanın aşkı haz. Mustafa Oğuz

Karlar altında nevbahar : Lüsyen Tarhan’ın hatıraları

Karşı apartmanda yaşayanlar

Kas İskelet Sistemi Radyolojisi

haz. İhsan Safi

Kasımzade, Azer A. Yapı dinamiği: temelleri ve deprem mühendisliğinde uygulamaları

Kasımzade, Azer A. Yapı statiği : klasik metotlarının izostatik ve hiberstatik çubuk sistemlere uygulamaları

Kastritsis, Dimitris J.

Katakofti : Sekizli Muamma Hikaye

Bayezid'in oğulları

Kategoriler : Mekulat

Katzung Farmakoloji

çev. : Muhittin Macit

Kavâid-i lisân-ı Türki : Türkçe dil bilgisi

Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği

haz. Kaya Türkay

Kavram ve Kuramlarıyla Reklam Filiz Balta Peltekoğlu

Kayar, İsmail Hukukun temel kavramları

Kaygı kavramı çev. Türker 4. Armaner bs.

Kayıp aranıyor 23.bs.

Kayıp kıta Mu çev. Volkan Altınova

Kayıp kıta Mu çev. Volkan Altınova

Kayıp kitaplar kitabı = The book of lost books : an incomplete history of all the great books you will never read

Kayıp Komozom

Kayıp kromozom

Kayran, Ahmet H. Bilgisayar uygulamalarıyla sayısal işaret işleme

Kaz Çobanı Shannon Hale

Kazancıgil, Ali Türkiye üzerine basmakalıp düşünceler

Keane, John

Keban, Baskil ve Ağın yöresi ağızları

Şiddet ve demokrasi

Kedi bakımı : for dummies meraklısına Paul D. Pion; çev. Arzu Birkan

Kelam'a giriş çev. Süleyman Akkuş

Kelile ve Dimne Çev. Ulvi Murat 4. bs. Kılavuz

Keloğlan masalları resl. Mustafa Delioğlu

Kemal Tahir Kurt Kanunu

Kemal’e eren kadınlar 3.bs.

Kemalist modernleşme ve seçkincilik : Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atay’da halkın inşası

Kemikler şehri çev. E. Özlem Gültekin

Kemikten küle çev. Beril Tüccarbaşıoğlu Uğur

Kendime , İstanbul’a , Kadınlara Dair

Kendime bir iyilik yaptım hacca gittim

Kendime itiraflarım

Kendine çok iyi bak

Kendinize yatırım yapın: insan becerileri eğitimi

3. bs.

Kendinizi olduğu gibi kabul edin çev. Umur Koçak

Kent sosyolojisi

Kentsel gerilim : enformel ilişki ağları alan araştırması

Kerbela

3. bs.

Kerouac, Jack

Kesik hava

Kesin hükmün objektif sınırları

Yeraltısakinleri

Keskin, Birhan Soğuk kazı


Keskinbora, H. Kadircan Esat Işık : bilimde siyasette milli mücadelede bir ışık

Keskinel, Fikret Önemli mühendislik yapıları : yirminci yüzyılın önemli inşaat projeleri, Türkiyede yapılan bazı önemli inşaat projeleri, Türk müteahhitlerinin yurtdışındaki bazı projeleri

Keşfü'z- zünun : an esami'l-kütübi ve'l-fünun (Kitapların ve ilimlerin isimlerinden şüphelerin giderilmesi)

Keşfü'z- zünun : an esami'l-kütübi ve'l-fünun (Kitapların ve ilimlerin isimlerinden şüphelerin giderilmesi)

Keşfü'z- zünun : an esami'l-kütübi ve'l-fünun (Kitapların ve ilimlerin isimlerinden şüphelerin giderilmesi)

Keşfü'z- zünun : an esami'l-kütübi ve'l-fünun (Kitapların ve ilimlerin isimlerinden şüphelerin giderilmesi)

Keşfü'z- zünun : an esami'l-kütübi ve'l-fünun (Kitapların ve ilimlerin isimlerinden şüphelerin giderilmesi)

Keşke'lere takılmayın

Keyder, Engin Çelik yapı elemanları : analiz ve tasarım

Keyman, E.Fuat Kentler : anadolu'nun dönüşümü, Türkiye'nin geleceği

Kıble

Kıbrıs konuşuyor : Kıbrıs ağzı üzerine incelemeler Mustafa Argunşah ...[ve öte.] ; yay. haz. Rıdvan Öztürk

Kıbrıslı Türk devrimci hareketi (Halk-Der)

Kıbrıs'ta isyan :Kıbrıs Rumlarının 1931 Enosis İsyanı ve Kıbrıs Türklerine etkisi

Kıça Şaplak Atan Fikirler Nasıl Üretilir? : Meraklı Olun, Maceracı Olun, Yaratıcı çev. Olun : Haluk Mesci

Kılbaş, Şükran Etkili sınıf yönetimi

Kılıçlar adası çev. Bahar Çelik

Kına rengiydi deniz

Kınalızade Ali Çelebi Devlet ve aile ahlâkı

Kıpçak Türkçesi sözlüğü Hanifi Vural, 2. Recep bs. Karaatlı

Kırgız sözlüğü çev. Abdullah 4. bs. Taymas

Kırgız Türkçesindeki sıfat-fiil ekleri : şekil, anlam, işlev ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırma

Kırık ve Çıkıklar El Kitabı

Kırılma : Uzay ve Zaman

Kırım Tatarcasında yapım ekleri çev. Mustafa Argunşah

Kırım, Tatar şarkıları Hasan Eren, Zeynep Korkmaz

Kırk mesel hadis

Kırkkılıç, Ahmet İlköğretimde Türkçe Öğretimi

Kırmızı deniz

Kırmızı günler :68'in liderlerinden Bozkurt Nuhoğlu anlatıyor... söyleşi Emre Demir

Kırmızı karanfil ne renk solar? 5. bs.

Kırmızı kazak çev. Seray Kılıçoğlu, Aslı Güçlü

Kırmızı köpek çev. Bülent O. Doğan

Kırsal kalkınma siyaseti

Kısa romanlar uzun öyküler : Madam de Mauves, Daisy Miller : Erdemin öyküsü, çev. ormandaki Necla Aytür, canavar Ünal Aytür

Kısa Türkiye tarihi 2. bs.

Kısasü'l-enbiya = Peygamber kıssaları 2 : dizin haz. Aysu Ata

Kısasü'l-enbiya = Peygamber kıssaları I : giriş-metin-tıpkıbasım haz. Aysu Ata

Kıyı mühendisliği Esin Özkan Çevik

Kızılderili topraklarında beyaz şaman çev. Vecihe Acun

Kızılören, Tevfik Java ve Java teknolojileri

Kızlar aşık oluyor çev. Özlem Tunca

Kiç ve plastik sanatlar üzerine

Kim Bu Hainler? Vural Savaş

Kimi sevsem sensin 20. bs.

Kimim ben : otantik olmak çev. Abdüllatif Tüzer

King, Ross Brunelleschi'nin Kubbesi : Floransa'daki büyük katedralinin hikayesi

Kişisel çekim gücü karizma : çekim gücünüzü karizma geliştirmenin yedi anahtarı çev. Anita Tatlıer 2.bs.

Kitab-ı cihannüma = The book of cihannuma haz. Orhan Koloğlu [... ve öte.]; ed. Bülent Özükan

Kitab-ı Gunya : inceleme - metin - index tıpkı basım

Kitabu’l-Burhan çev.Ömer Türker,Ömer Mahir Alper

Kitabu'ş-Şifa : Sema ve Âlem çev. : Harun Kuşlu , Muhittin Macit

Kitap hırsızı çev. Teri Erbeş

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Projesi 3. bs.

Kitap Şuuru 2. bs.

Kitaplar ve muharrirler

Kitaplar ve muharrirler : mütareke dönemi edebiyatı

Klik : on yazar bir öykü Linda Sue Park [...ve öte.] ; çev. Zeynep Seyhan

Klinik Cep Kitabı

Klinik ekokardiografi çev. ed. Nurgül Keser

Klinik El Kitabı Ultrason

Klinik jinekolojik endokrinoloji ve infertilite Marc A. Fritz ; çev. ed. Ahmet Erk

Klinik mikrobiyoloji ed. Patrick 9. Murray; bs. çev. ed. Ahmet Başustaoğlu

Klinik mikrobiyoloji ed. Patrick 9. Murray; bs. çev. ed. Ahmet Başustaoğlu

Klinik onkoloji el kitabı ed. Jame Abraham, James E. Gıulley, Carmen J. Allegra ; çev. ed. Alparslan Mayadağlı, Cem Parlak

Klinik pratikte hematoloji, Lange Kenneth A. Ault, Henry M. Rinder ; çev. ed. İbrahim C. Haznedaroğlu

Klinik psikiyatri Benjamin J. Sadock, çev. ed. Ercan Abay

Klinik Sonografi

Klinik uygulamada bilişsel-davranışçı terapi : Depresyon

Klinik uygulamada psikiyatri tanı ve tedavi kılavuzları

Klinik Yoğun Bakım

Klinik yönleri ile insan embriyolojisi T.V.N. Persaud 7. bs.’dan ; çev.ed. çeviri Mehmet Yıldırım,İmer Okar,Hakkı Dalçık

Klinikte obstetrik ve jinekoloji ed. M. Nedim Çiçek ve Tamer Mungan

Knowing me Knowing You : Classroom Activities to Develop Learning Strategies and Stimulate Conversation

Kocabaşoğlu, Uygur Hürriyeti beklerken : ikinci meşrutiyet basını

Koçak, Cemil İkinci parti : Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları ( 1945- 1950)

Kolay matematik

Kolaylaştırılmış Acil Radyoloji

Kolaylaştırılmış Acil Ultrason

Kolera Günlerinde Aşk Gabriel Garcia Marquez

Koloni çev. Tankut 28. Gökçe bs.

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Komplo teorileri ed. Cem Küçük

Komplo ve teori bizi kim aldatıyor çev. Özge Mumcu

Konstantinopolis'in Düşüşü

Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu : fizik

Konuşma sorunları olan çocuklar 2. bs.

Konya Şeriye Sicili Kayıtlarına Göre Konyadaki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması : Konyadaki Selçukla Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması

Kore Savaşı Dr. Ali Denizli

Korkunun krallığı 8. bs.

Korkusuzca yaşamak

Korkut ata

Korkut Boratav : aydınlık bir adam

Korkuyu nasıl yeneceksiniz : (korku, merak, üzüntü, tedirginlik ve fobi için ipuçları) çev. Bilim ve Teknik Çeviri Grubu

Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi Hasan Solak 2. ...[ve bs. ötekiler]

Korrelatif nöroanatomi çev.ed. Mehmet Yıldırım

Korsan çev. Pınar Öcal

Kosova'da Osmanlı mimari eserleri

Kosova'da Osmanlı mimari eserleri

Kozak, Nazmi Genel turizm : ilkeler - kavramlar

Kozak, Nazmi Turizm pazarlaması

Köksal,Fevzi Spektroskopi ve lazerlere giriş

Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları

Köktürkçeden Osmanlıcaya :Türkçenin karşılaştırmalı grameriyle ilgili hazırlık çalışmaları çev. Tahsin : Aktaş 1. bildiri: Türkçe soru zamiri hakkında

Kölelik yolu çev.: Turhan Feyzioğlu, Yıldıray Arslan

Köpeğiyle dolaşan kadın çev. Ergin Altay

Köpek - tünel - arıza çev. Faruk Ersöz

Köpek eğitimi : for dummies meraklısına Wendy Volhard; çev. Selen Çalık

Köprüler, gelip geçmeye : tarımda bir modernleşme öyküsü

Köse, Metin Mükellefiyet

Kötü erkeğin uyarı sinyalleri -

Köy enstitüleri dünyasından Hasan Ali Yücel’e mektuplar haz. Canan Yücel Eronat

Köy enstitüleri ve ötesi

Köy enstitüleri ve toplum kalkınması

Köy enstitüsü yılları

KPDS Practice Tests

Kpss 2010 genel yetenek - genel kültür : anayasa

Kpss 2010 genel yetenek - genel kültür : coğrafya

Kpss 2010 genel yetenek - genel kültür : geometri

Kpss 2010 genel yetenek - genel kültür : matematik

Kpss 2010 genel yetenek - genel kültür : tarih

Kpss 2010 genel yetenek - genel kültür : türkçe


KPSS Eğitim Bilimleri

Kpss sağlık bilimleri

Kredi ve ihracat kredi sigortaları

Kreiser, Klaus Atatürk : bir biyografi

Kritik cerrahi hastanın bakımı ed. Iain D. Anderson; çev. Ünal Değerli, Gülşah Tayyareci, Akil Tayyareci

Kriz geliyorum der!

Kriz ve stres yönetimi

Kriz Yönetimi derleyenler. : Haluk Sumer, Helmut Persteiner.

Kriz yönetimi : halkla ilişkiler açısından bir değerlendirme Çisil Sohodol 2. bs.

Krizler, para ve iktisatçılar : G7’de ekonomi tartışmaları’08 yay. haz. Ercan 3.bs. Kumcu

Kronolojik Türkiye tarihi ansiklopedisi Defne Elmacı

Kroonenberg, Soloman On Bin Yıl Sonra Dünya : iklim felaketi tartışmalarına farklı bir yaklaşım

Kuantum bilgeliği ve tasavvuf 2. bs.

Kuantum fiziği Abdulhalik Karabulut

Kuantum ve Kur’an 5. bs.

Kubilay Han'ın seyyahı :Rabban Savma ve doğu'dan batı'ya ilk yolculuk

Kulüp Ölüsü Charlaine Harris

Kum zambakları

Kumandanım Galiçya ne yana düşer : Mehmetçik Avrupa’da : M. Şevki Yazman’ın haz. anıları Kansu Şarman

Kumrular, Özlem Sultan’ın mutfağı

Kundera, Milan Bir buluşma

Kunt, M. Akif Teknolojinin bilimsel ilkeleri

Kunt, M. Akif Teknolojinin bilimsel ilkeleri

Kuntman, Hakan Endüstriyel Elektronik

Kupa ası : olaylar içinde olaylar...

Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi ed. Salih Çepni 7. bs. ; Alipaşa Ayas...[ve öte]

Kuramsal ve uygulamalı tıp etiği

Kur'an'da allah'ın sevdiği müslüman

Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim'den seçilmiş sureler

Kur'an'ın Embriyolojik Sırları

Kur'ân'la nükte : Kur'an'ı Kerim'e dayalı nükte kültürü Şener Şahin

Kurnaz, Cemal Divan şiiri şekil bilgisi

Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye'ye Gelen Amerikan Heyetleri.

Kurtuluş savaşı tarihi

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale tarihi : ateşe koşanlar

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale tarihi : bu iş güzel bitti

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale tarihi : Çanakkale destanı

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale tarihi : kahraman öğrenciler

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale tarihi : şehit mektupları

Kuruçay Höyük:1978-1988 kazılarının sonuçları=Results of the excavations 1978-1988

Kuruçay Höyük:1978-1988 kazılarının sonuçları=Results of the excavations 1978-1988

Kuruluş Halil İnalcık

Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi

Kurum imajı ve sosyal sorumluluk

Kurumsal reklamcılık:reklamdan kurumsal reklama giden yol

Kurumsal sosyal sorumluluk : pazarlamada yeni bir paradigmaya doğru Burcu İlter, Mustafa Tanyeri

Kurumsal yönetim : hissedar korunması uygulamaları ve Türkiye örneği

Kurumsal yönetişim ve Türkiye analizi

Kutay, M. Güven Dişli çarklar ve redüktörleri

Kutb'un Husrev ü şirin'i ve dil hususiyetleri

Kutlay bebek : trizomi ile yaşamak Koray Kebir

Kutsal Işığın Altında Tracy Chevalier

Kuzeydoğu illerimiz ağızlarından toplamalar 2. bs.

Kuzu postunda kurt çev. Özgü Çelik

Küçük Ama Önemli Şeyler Tom Peters

Küçük stajlar : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları

Küçük şeyler : eşitler evi 4. bs.

Küçük Umutlar

Küçük Yerler Büyük Meseleler : Sosyal ve Kültürel Antropoloji çev. : A. Erkan Koca

Küçükerman, Gözen Adı unutulmuş kadınlar

Külliyat-ı asar ve ihtisasat

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllık 2010

Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler : Metodolojik Bir Yaklaşım 2. bs.

Kültür ve edebiyatımızda ilkler ve enler

Kültürel atamız Homeros ve İlyada

Kümbül Güler, Burcu Sosyal girişimcilik

Künhü’l- Ahbâr : Fatih Sultan Mehmed Devri : 1451-1481 haz. : M. Hüdai Şentürk

Kürdistan’da Amerikan operasyonu:Operasyon otel California=Operation hotel California : the clandestine war inside Iraq

Küresel düzenlemeler ve Avrupa Birliği politikaları çerçevesinde dünya tarım ürünleri ticareti ve gelişmekte olan ülkeler

Küresel ısınmanın kırılma noktası der. ve çev. Abdullah Yılmaz

Küresel ısınmayı durduralım, dünyayı değiştirelim! Çev. Doğan Tarkan

Küresel ısıtılan dünya ve su Dursun Yıldız

Küresel Isıtılan Dünya ve Su Doğan Yaşar

Küresel krizler Ayhan Ataç

Küresel operasyon Ergenekon

Küresel parlama noktaları : emperyalizme ve neoliberalizme karşı tepkiler haz. Leo Panitch, Colin Leys ; çev. Tuncel Öncel

Küresel pazarlama yönetimi İpek Altınbaşak...[ve öte.]

Küresel sürtükler

Küresel Terör Sömürgeleşme ve Batı Yalanları Andre Vltchek

Küresel terör ve terörizm

Küresel Terör ve Terörizm Nurullah Aydın

Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı çev. : Arzu 4. Taşçıoğlu, bs. Deniz Vural

Küreselleşme Girdabında Siyasal Derinlik 2.bs.

Küreselleşme ve Ulus - Devlet : Yeni Ekonomik Düzen 5. bs.

Küreselleşmeden postküreselleşmeye : değişim sürecindeki dünya düzeni ve Türkiye der. Murat Saraçlı

Kürt İsyanları İsmet Bozdağ

Kürt Meselesi söyleşi ; Cem 2. bs. Küçük

Kürt milliyetçiliği Thomas Bois ; çev. E. Karahan, H. Akkuş, N., N. Uğurlu

Kürt sorunu : ya tam kardeşlik ya hep birlikte kölelik 2. bs.

Kürt sorunu :acil sorun, gerçekçi yaklaşım yazılarıyla katkıda bulunanlar Hüseyin Yayman [... ve öte.]

Kürt sorununa çözüm önerileri haz. Hakan Tahmaz

Kürtçülük II

Kürtler ve islami kurtuluş

Kürtler ve Kürdistan çev. İbrahim Bingöl

Küskün kahvenin türküsü çev. İpek Babacan

Kütüphanedeki beden :edebi bir modern tıp antolojisi

Lahit

Lale ile başladı : Türkiye ve Hollanda Arasındaki Dört Yüzyıllık İlişkilerin Resimli Alexander Tarihçesi de = Groot, --It Began Ben With J. Slot The Tulip : The History of Four Centuries of Relationship Between Turkey and the Netherlands İn Pictures.

Laleli - Moskova mekiği : kayıtdışı ticaret ve cinsiyet ilişkileri

Lamaze yöntemi ile doğuma hazırlık ve doğum ed. Oktay Kadayıfçı

Land of Gold ill. by Cheryl Orsini

Lange Current Güncel Nörolojik Tanı ve Tedavisi

Langeais Düşesi çev. Aysel Boran

Language Hungry

Lara Feneri : Çakıp sönen anılar yay.haz.Mürşit Balabanlılar

Lara Feneri : Çakıp sönen anılar yay.haz.Mürşit Balabanlılar

Lara Feneri : Çakıp sönen anılar yay.haz.Mürşit Balabanlılar

Laser ile malzeme işlemleri

Lavınıa çev. : Gürol 2.bs. Koca

Le bleu et le noir

Learning to Teach English

Lehcetü'l-lügat haz. H. Ahmet Kırkkılıç

Leonardo, da Vinci Yazılar : masallar, kehanetler, nükteler ve diğerleri

Leonardo’nun kuğuları çev. Evren Yıldırım, Gökçe Tamer

Lewis, Franklin D. Mevlana : geçmiş ve şimdi : Doğu ve Batı : Mevlana Celalettin Rumi’nin hayatı, öğretisi ve şiiri

Leydi Macbeth çev. Memet Karaosmanoğlu

Leydi Macbeth’in Kızı Albia çev. : Yeliz Üslü

Leyla vü Mecnun haz. Hüseyin 4. bs. Ayan

Leyli vü Mecnun haz. Ülkü Çelik

Liberalizm ahlâkî temeller

Liderlik markası


Light, illumination and electricity ed. Deniz Ünsal

Limon ağacı

Linux sistem ve ağ yönetimi

Lir susuncaya kadar

çev. Özkan 6. Özdem bs.

Lisanü't tayr haz. Mustafa Canpolat

Livaneli, Ömer Zülfü

Lobicilik

Londra : Metropol ve mimarlık = London : Metropolis and architecture

Sanat uzun, hayat kısa

Lord Jim

Lost in the Rain

çev. Hasan Fehmi Namlı

Lowry, Heath W.

Ludwig Wittgenstein : erken döneminde dilin sınırları ve felsefe

Erken dönem Osmanlı Devleti'nin yapısı

Lutfî divanı : giriş, metin, dizin, tıpkıbasım haz. Günay Karaağaç

Luxemburg, Rosa Ulusal sorun : ulusların kendi yazgısını tayin hakkı ve özerklik

Lüzumsuz adam 12. bs.

Lynch, Kevin Kent imgesi

Lynch, T. B. Klinik Uygulamada PET/BT

M.Ö 2. Binde Anadolu'da ölü gömme adetleri = Bestattungssitten Anatoliens im zweiten vorchristlichen Jahrtausend (Zusammenfassung)

Macar, Oya Dağlar

Madde

Made in black see : Kolbastı

Balkan Savaşları'nda salgın hastalıklar ve sağlık hizmetleri

Mağara

Mağlubiyet ideolojisinin sonu

çev. Sıla Okur

Mahalle baskısı var mı yok mu?

Mahalli idareler maliyesi üzerine yazılar

İrfan Bozan

Mahfuz, Necip Düğün evi

Mahfuz, Necip Serap

Mahkum prenses

Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-i Cedîd'e dâir eseri

çev. Özlem Malkara

Mahrem çev. Aslı Tümerkan

Majesteleri prenses çev. Nazan Tuncer

Makalat : Şeyh Safi buyruğu

Makaleler (dil ve edebiyat incelemeleri)

haz. Sönmez Kutlu, Nizamettin Parlak

Makro Ekonomi : Para, Milli Gelir, İstihdam. 3. bs.

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Necmettin Erdoğan

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız kültürü ile ilgili tespit ve tahliller

çev. : Nihat 4. G. bs. Kınıkoğlu

Manas Destanı üzerinde incelemeler (çeviriler) haz. Fikret Türkmen

Manevi sosyal hizmetler

Mantar Yetiştiriciliği

Adem Efe ...[ve öte.] ; ed. Ali Seyyar

Mantık al-tayr çev. Abdülbaki Gölpınarlı

Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat Ülgen Aslan Düzgün

Marka olmak

Marksizmin Doğuşu

Yeşim Uzun

Marsod, Afaf Lutfi Al Sayyid Mısır tarihi

Marx'ın kriz teorisi çev. Cumhur Atalay

Marx'ın para teorisi çev. Uğur Selçuk Akalın

Masalın biçimbilimi ve “olağanüstü masalların dönüşümleri”& “masalın yapısal ve tipolojik incelemesi”

Maskenin ardından konuşmak : Hannah Arendt ve toplumsal kimlik siyaseti çev. Müjgan Ergül Yılmaz

Mason, Paul Çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek : Küresel işçi sınıfı nasıl oluştu?

Mastering Skills For The TOEFL İBT : Advanced : Lıstning Patrick Yancey,Jeff Zeter

Mastering Skills For The TOEFL İBT : Advanced : Readıng Patrick Yancey,Casey Malarcher

Mastering Skills For The TOEFL İBT : Advanced : Speakıng Patrick Yancey,Casey Malarcher

Mastering Skills For The TOEFL İBT : Advanced : Wrıtıng Patrick Yancey,Casey Malarcher

Masterson, James F.

Mastery in Reading 1

Psikanalitik psikoterapilerin karşılaştırılması : gelişim, kendilik ve nesne ilişkileri, kendilik psikolojisi, kısa süreli dinamik psikoterapi

Mastery in Reading 2

Matematiğe giriş 3 : sayma

Gillian Flahert...[ve bşk].

Matematiğin Aydınlık Dünyası 25 .bs

Matematik Canavarı : 12 ‘den 70’e Herkese Matematik 2.bs.

Maternal - fetal tıp : kanıta dayalı klinik kılavuzlar ed. Vincenzo Berghella ; çev. Altay Gezer

Mavi Cennet C. J. Box

Mavi ve kara 5. bs.

Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji çev. : Ahmet 3. Çiğdem bs.

Mayo Clinic sağlıklı yaşlanma

Meclis-i Kebîr-i Maârif 1869-1922

ed. Edward T. Creagan; çev. ed. Yeşim Gökçe-Kutsal

Meclis-i Mebusan birinci seçim dönemi haz. Erol Sadi Erdinç, Haluk Oral

Meclis-i Mebusan'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Geçiş Sürecinde Son Osmanlı Meclis- i Mebusan Seçimleri.

Mecmü-atü'n-neza'ir : metin-dizin-tıpkıbasım

Meddahlık ve meddah hikayeleri

haz. Mustafa Canpolat

Medea çev. Çiğdem Dürüşken

Medya İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi

Medya, barış ve savaş : savaş ortamında barış medyasını yaratmak

Mehasinü'l-Asar ve Hakaikü'l-Ahbar

Mehmed Talat Paşa 1874-1921 : (Siyasi Hayatı ve İcraatı).

Emine Sayılgan

Mehmet Akif Ersoy Kronolojik Hayat Hikayesi

Mehmet Akif’in şiir dünyası

haz. : Mustafa Özçelik

Mehmet Kaplan : hayatı ve eserleri

Mehmet Kaplana armağan

Mehmetçik Çelikpençe

Melekler erkek olur

İnci Enginün

Melodi ve müziksel taklit ile ilişki içinde dillerin kökeni üstüne deneme

Memluk Türkçesinde zarf-fiili, parçaların dizimi

çev. Ömer Albayrak

Menâzırü'l- Avâlim : Cilt 1 haz. : Mahmut Ak.

Menâzırü'l- Avâlim : Cilt 2 haz. : Mahmut Ak.

Menâzırü'l- Avâlim : Cilt 3

Menekşeli mektup

haz. : Mahmut Ak.

Meraklı Zihinler. ed. John Brockman 2. bs. ; çev. : Ülker İnce

Mergen, A. Faik Elektrik makineleri : asenkron makineler

Mergen, A. Faik Elektrik makineleri : doğru akım makineleri

Mergen, A. Faik Elektrik makineleri : senkron makineler

Mergen, A. Faik Elektrik makineleri : transformatörler

Merhamet

Merlin'in Arpı

çev. Zekâi Kocatürk

Meslek Yüksek Okulları için Genel Ekonomi Seyfettin Erdoğan

Mesnevî İbretlik Hikayeler ve Öğütler Haz. : İrfan Keskin

Metal Fırtına 4 : Gizli Güç 4. bs.

Metal Fırtına 5 : Karanlık Savaş 2. bs.

Meteor Avı. çev. : Özel 6. Aydın bs.

Metin bilgisi 3. bs.

Metin, İsmail

Metnin sesi

Mevlana dedem demiş ki

Osmanlının Kanlı Tarihi

Mevlana ile Şems : aşık ve maşuk Nuriye Yiğitler 3. bs.

Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Yazma Kitaplar Kataloğu. haz. : Abdülbaki Gölpınarlı

Mevlana Sekkaki divanı haz. Kemal Eraslan

Mevlid : vesiletü’n-necat haz. Neclâ Pekolcay

Mevlid şerhi : Gülzar-ı aşk haz. Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, Kaplan Üstüner

Mezarcıoğlu, Ali Çingenelerin Kitabı: tarihi, sosyolojik ve antropolojik bir kaynak

Mısırlı, İrfan

Microsoft access 2007

Microsoft word XP

Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü

Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi

Mikro İktisat

Mikrobiyoloji : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları

Mikroekonomi teorisi

2. bs.

Milletlerarası Özek Hukukta Hisse Devirleri

Milli bilinç nasıl kırılır? : Türkiye’ye yönelik psikolojik operasyonlar

Milli güvenlik notları

Milli mücadele tarihi

Milli mücadele tarihi I: Erzurum kongresi

Milli mücadele tarihine dair notlar: Ankaralı'nın Defteri

Ebru Akduman


Milli mücadele’de iç isyanlar ve son ermeni olayları

Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek : Kuramlar ve Uygulamalar

Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri.

yay. haz. : Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot ; çev. : Devrim Çetinkasap

Miroğlu, Orhan

Mitos Diyarında Çağdaş Bir Kültür Odağı

Ona zarfsız kuşlar gönderin : Uğur Kaymaz kitabı

Miyasenin Kuzuları 4. bs.

Modern bilimin doğuşu çev. Neşenur Domaniç

Modern donanım mimarisi 6. bs.

Modern fiziğe giriş : Problem çözümü Telhat Özdoğan...[ve 2. bs. öte]

Modern İnsanın Kökeni

Modern sezgisel teknikler ve uygulamaları

Modern tarihin ilk sivil esir kampı : Knockaloe ve meçhul Türkler

Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam

Modernizmin Erittikleri : Sünniler, Şiiler, Aleviler

çev . : Nazım 14. Özüaydın bs.

Modernlik ve müphemlik çev. İsmail Türkmen

Modeste Mignon çev.Oktay Rifat, Samih Rifat

Moleküler mikrobiyoloji : tanı prensipleri ve uygulamalar şef ed. David H.Persing ; ed., Fred C.Tenover ...[ve öte.] ; çev.ed. Alper Tekeli, Şemsettin Ustaçelebi

Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji editör. : Şemsettin Ustaçelebi, Hakan Abacıoğlu, Salim Badur

Moncrieff, Joanna İlaçla tedavi efsanesi : psikiyatrik ilaç kullanımına eleştirel bir bakış

Monşer : Saklı Seçilmişler

Mor Dağlarda Barışın Dili

2. bs.

Moreau, Odile Reformlar çağında Osmanlı İmparatorluğu : askeri "yeni düzen"in insanları ve fikirleri 1826-1914

Mouffe, Chantal Siyasal üzerine

Mourad, Kenize

Mozart ve gizli örgütler

Toprağımızın kokusu : Filistin ve İsrail’in sesleri

Muhakemetü'L-Lugateyn : iki dilin muhakemesi

Muhasebede dönem sonu işlemleri

haz. F. Sema Barutçu Özönder

Muhâverat-ı Hikemiyye Ali Budak

Muhtaç olduğun herşey çev. Aslı Biçen

Mukaddimetü'l-edeb : Hvarizm türkçesi ile tercümeli Şuşter nüshası : giriş,dil özellikleri, haz. Nuri metin Yüce 2. bs. , indeks

Mungan, Murathan

Murakka'-ı Has & Tuğrakeş Bir Padişah Sultan III. Ahmed

İkinci hayvan

Musayev, Binali Analiz : Teori ve çözümlü problemlerle

Musayev, Binali Analiz : Teori ve çözümlü problemlerle

Musayev, Binali Analiz : Teori ve çözümlü problemlerle

Musayev, Binali Analiz : Teori ve çözümlü problemlerle

Musayev, Eldar Optokuplörler ve uygulamaları

Mustafa 2. bs.

Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı : Yeni Belgelerle, 1918-1923 : 1. cilt

Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı : Yeni Belgelerle, 1918-1923 : 2. cilt

Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı : Yeni Belgelerle, 1918-1923 : 3. cilt

Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri : Bildiriler : Ankara, 13-14 Mart 1985. 2. bs.

Mustafa Sâfi'nin Zübdetü't-Tevârih'i haz. : İbrahim Hakkı Çuhadar.

Mustafa Sâfi'nin Zübdetü't-Tevârih'i haz. : İbrahim Hakkı Çuhadar.

Mustafa Sâfi'nin Zübdetü't-Tevârih'i haz. : İbrahim Hakkı Çuhadar.

Mustafa Sâfi'nin Zübdetü't-Tevârih'i

Mutlakiyetten Meşrutiyete II. Abdülhamid ve Jön Türkler

haz. : İbrahim Hakkı Çuhadar.

Mübadele Öncesinde Şile'de Yaşam

Mübadele ve Samsun

Mühendislik Alaşımları İçin Faz Diyagramları

Natalia Adamantidu

Mühendislik Ekonomisi

Mührün gücü :ilk Türk-islam devletlerinde ve Osmanlılarda bürokrasi

Özgür Armaneri

Mülakatlarla Türk dış politikası ed. Habibe Özdal, Bahadır Dinçer, Mehmet Yegin

Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

Müsameretü'l-Ahbar:Moğollar zamanında Türkiye Selçukluları tarihi

Erdal Yerdelen

Müslüman - Türk Devletleri Tarihi.

Müslüman kadının kalesi tesettür

3. bs.

Müşfikti Gece

Müşteri ilişkileri yönetimi ve bilgi paylaşımı

Mütareke döneminde ordunun durumu ve yeniden yapılanması (1918-1920)

F. Scott Fitzgerald

Mütareke ve Sürgün Hatıraları Ahmet Ağaoğlu

Mütarekede İzmir Olayları. 2. bs.

Mütercimler, Erol Aynadaki tarih : komplolar, suikastlar, provokasyonlar, isyanlar

Nalbantoğlu, Hasan Ünal Yan yollar : düşünce, bilgi, sanat

Nam-ı diğer kaptan : Attila İlhan'ı dinledim söyleşi Selim İleri

Namık Kemal 2.bs.

Namık Kemal'in Tarihi Biyografileri

Nar ağacı çiçek açtı

haz. : İskender Pala

Nasıl bir çocuk çev. Nuran Yavuz

Nazmü'l-Hilafiyyat tercümesi : giriş-dil-özellikleri-metin-indeks

Ne hoş zamanlardı

haz. A. Azmi Bilgin

Ne kadar dahisiniz? : IQ Jamie Thomson ; çev. Sibel Yıldız Akçay

Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti : Vehhabî Hareketi ve Suud Devleti'nin Ortaya Çıkışı.

Nefesin Gücü : Tai Chi ve Yaşam Kalitesi

Negotiating

Nesâyimü’l -Mahabbe min şemâyimi’l-fütüvve I : Metin haz. Kemal 2.bs. Eraslan ; inceleyen. Ahmet Bican Ercilasun

Nesillerin ruhu

Nesimi : hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve Türkçe divanının tenkitli metni

Nesimi : hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve Türkçe divanının tenkitli metni

9. bs.

Nesin, Aziz

NET İle Mobil ve Gömülü Sistemler

Unutulmayan rüyalar

Netayic ül-Vukuat : Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi c.1 - 2 sad. : Neşet 3. Çağatay bs.

Netter obstetri, jinekoloji ve kadın sağlığı çev. ed. Mithat Erenus, Tevfik Yoldemir

Netter Temel Histoloji ; çeviri editörleri . : Sevda Müftüoğlu, Figen Kaymaz, Pergin Atilla.

Netter temel histoloji

Nevşehir ve yöresi ağızları

Patrick C. Nahirney ; çeviri editörleri Sevda Müftüoğlu, figen Kaymaz, Pergin Atilla

New York Masalı Miranda Dickinson

Nikolay Federoviç Katanov çev. Muvaffak Duranlı

Nilüfer, Shunyam Burma : karanlıktaki ışık

Nişanyan, Sevan

Nitel araştırma : neden, nasıl, niçin ?

Adını unutan ülke

Niyazi-i Mısri hatıraları

Nizâm-ı Cedîde dâir bir risâle : Zebîre-i Kuşmânî fî Ta'rîf-i Nizâm-ı İlhâmî

yay. haz. Halil Çeçen

Nöroloji : İstanbul Tıp Fakültesi temel ve klinik bilimler ders kitapları

Nörolojik Teşhis ve Tedavi Atlası

ed. A. Emre Öge

Nöroradyoloji : bilinmesi gerekenler

Nutuk üzerinde incelemeler

David M. Yousem ; çev. ed. Fazıl Gelal

Nüktedan Cemal Nadir Süleyman Bulut

Nüktedan Şair Eşref Süleyman Bulut

Nüktedan Yahya Kemal

Nümerik Analiz

Süleyman Bulut

Nüzul sırasına göre tebyinu’l Kur’an : işte Kur'an haz. Hakkı Yılmaz

O karanlıkta biz

O Öldü Biz Yaşıyoruz

2. bs.

Obstetri : normal ve sorunlu gebelikler Jennifer R. Niebyl, Joe Leigh Simpson ; çev. ed. Turgay Şener, Mete Tanır

Obstetrik jinekoloji pratiği için ilkeler Patrick Duff ; çev. Yavuz Ceylan

Obstetrik jinekolojinin sırları çev. ed. Ahmet 3. bs. Erk, Cihangir Yılanoğlu, Fazlı Demirtürk

Obstetrik ve jinekolojik infeksiyonlar : ders kitabı ve atlas çev. ed. Murat Api, Hüsnü Görgen

Obstetrik ve jinekolojinin temelleri J.George Moore, Joseph C. Gambone ; çev. ed. Cazip Üstün, İdris Koçak

Odalar

Oftalmoloji ile kesişen bilim dalları

çev. Orçun Türkay

Oğuz, Adanır Baudrillard

Okay, M. Orhan Bir Hülya Adamının Romanı : Ahmet Hamdi Tanpınar

Okul öncesi dönemde fen ve teknoloji öğretimi

Okul öncesi dönemde yaratıcılık eğitimi

Yasemin Çınar

Okul öncesi eğitime giriş

Okul Teknolojisi Planlaması ve Koordinasyonu

ed. Gelengül 2. Haktanır bs.

Okuma Günlüğü çev. : Mehmet H. Doğan

Okuma Uğraşı : Yazın Metninin Kavranışında Okur - Metin - Yazar 5. bs.

Okuma Yolculukları Hülya Soyşekerci

Okumanın Tarihi

Okurunun yazarı

çev. : Füsun 5. Elioğlu bs.


Olağandışı Yaşamlar Derleme. : James 11. bs. L. Gould, Carol Grant Gould ; Çeviren . : Feryal Halatçı

Olgu dosyaları : Biyokimya Eugene C. Toy ...[ve öte.] ; çevirmen: Koray Özcan.

Olgu dosyaları : farmakoloji Eugene C. Toy ...[ve öte.] ; çeviri editörü: M. Nejat Gacar ; çeviri editör yardımcısı: Tijen Utkan.

Olgu dosyaları : iç hastalıkları Eugene C. Toy ...[ve öte.] ; çev. ed. Volkan Yumuk

Olgu dosyaları : obstetrik & jinekoloji Eugene Toy ...[ve öte.] ; çev. ed. Seyfettin Uludağ

Olgularla obstetrik anestezi ed. Paul Clyburn, Rachel Collis, Mike Harmer ; çev. Şükran Şahin

Omurilik yaralanmalarında rehabilitasyon hemşireliği

Omuz, dirsek, diz, ayak bileği rehabilitasyon protokolleri ed. Nadire Berker, Nazan Canbulat, Mehmet Demirhan

On Bin Yıl Sonra Dünya

On Dokuz Saniye Fransızca aslından çeviren . : Sinem Yenel

Onaran, Kaşif Malzeme bilimi problemleri ve çözümleri

Oniki Hayvanlı Türk Takvimi

Onikinci gece ya da gönlünüzce çev. Sevgi Sanlı

Oradan da geçti kara leylekler

Ordu ili ve yöresi ağızları : inceleme-metin-sözlük

Ordu yöresi tarihinin kaynakları IX : Efsaneler, masallar, maniler ve etnografik malzemeler

org. İzzettin Çalışlar’ın anılarıyla gün gün, saat saat İstiklal Savaşı’nda batı cephesi yay. haz. İzzettin Çalışlar

Orhan Kemal Sarhoşlar

Orhan Pamuk'u okumak : Kafası karışmış okur ve modern roman

Orta Anadolu ağızlarından derlemeler 2. bs.

Orta Asya : tarih ve uygarlık çev. Lale Arslan 2. bs.

Orta Asya’da bulunmuş Kur’an tefsirinin söz varlığı (XII.-XIII. yüzyıllar) çev. Halil İbrahim Usta, Ebülfez Amanoğlu

Orta Asya’dan Osmanlıya türk sanatında ikonografik motifler

Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII : Karahisar- ı Şarkî Sancağı Mufassal haz. Avârız : Mehmet Defteri : Öz, 1642- Fatma 43 Tarihli Acun

Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VIII : Canik Sancağı Avârız Defterleri : 1642 haz. : Mehmet Öz

Ortaasya ve Kafkasya Tayyar Arı

Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik çev. : Kemal 3. bs. Atakay

Ortaçağda Endüstri Devrimi çev. : Nazım 8. bs. Özüaydın.

Ortadirek: dağın öte yüzü 1 7. bs.

Ortadoğu mutfak kültürleri ed. Sami Zubaida 2. bs. ve Richard Tapper ; çev. Ülkün Tansel

Ortopedik cerrahide temel teknikler : Kalça ed. Robert L. Barrack; çev. Eyüp S. Karakaş

Ortopedinin esasları Michael Fitzpatrick ; çev. Ercan Olcay

Osmaniye Tatar ağzı

Osmanlı - Türk modernleşmesi 1900-1930 çev. Ali Berktay 2. bs.

Osmanlı altın çağı’nın hükümdarı : Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Bahriye Teşkilatı : XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire

Osmanlı Devleti'nde Baruthâne- i Âmire : XVIII. Yüzyıl

Osmanlı Döneminde Keban- Ergani Yöresinde Madencilik : (1775-1850).

Osmanlı eyalet tevcihatı :(1717-1730)

Osmanlı İmparatorluğu ve Girit bunalımı (1896-1908)

Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet ve taşra toplumu : Musul, 1540-1834 çev. Ülkün Tansel

Osmanlı İmparatorluğu'nda ayanlık

Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü Selim İlkin 2. bs.

Osmanlı İmparatorluğu'nda isyan ve ayaklanma

Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakibü'l- Eşraflık Müessesesi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yenileşme ve Buhar Makineleri Elif Süreyya Genç

Osmanlı İmparatorluğu'nun Güney Siyaseti : Habeş Eyaleti.

Osmanlı kültürü ve gündelik yaşam : ortaçağdan yirminci yüzyıla çev. Elif Kılıç 6.bs.

Osmanlı Liberal Düşüncesi Atila Doğan

Osmanlı Medreselerinde Eğitim- Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru'l- Hadîslerin Yeri

Osmanlı modernleşmesinin meseleleri : siyaset, hukuk, din, iktisat, matbuat haz. Nergis Yılmaz Aydoğdu, İsmail Kara

Osmanlı para vakıfları : Kanuni dönemi Üsküdar örneği

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi

Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri 3. bs.

Osmanlı şehirleri ve kırsal hayatı

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler : Kaynaklar, Doktrin, Ayin ve Erkân, haz. Tarikatlar, : Ahmet Edebiyat, Yasar Ocak Mimari,İkonografi, Modernizm.

Osmanlı türkçesini okuma Ve anlamada arapçanın yeri

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri : Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu

Osmanlı yönetiminden Sovyet yönetimine kadar Nahçıvan, 1918-1921

Osmanlı’da milletler ve diplomasi

Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum çev. : Onur Güneş Ayas

Osmanlı'da değişim ve anayasal rejim sorunu ed. Ali Berktay

Osmanlılar ve bilim 3.bs

Osmanlılarda bilim ve teknoloji

Osmanlılardan Önce Anadolu. çeviri . : Erol 3. bs. Üyepazarcı

Otomatik Kontrol Sistemleri çev . : Atilla 3.bs Bir

Öfke ve Karanlık Buluşma L. J. Smith

Öfkeden çözüme 2. bs.

Öğrenci başarı rehberi haz. İbrahim 2. Refik bs.

Öğrenen organizasyon yolculuğu : bir başarı öyküsü

Öğrenme ve öğretme 7. bs.

Öğretim ilke ve yöntemleri Ahmet Çoban 2. bs. ...[ve öte.]

Öğretim İlke ve Yöntemleri Bayram Aşılıoğlu 2. bs. ... [ve bşk]; Ed. : Mehmet Arslan

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 bs.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretimde ölçme ve değerlendirme : KPSS el kitabı 2. bs.

Öğretmen adayları için KPSS 2010 : eğitim bilimleri

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri : gelişim psikolojisi

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri : öğrenme psikolojisi

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri : öğretim yöntem ve teknikleri

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri : ölçme ve değerlendirme

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri : program geliştirme

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri : rehberlik

Öğretmen adayları için Kpss 2010 Eğitim Bilimleri 5000 soru bankası

Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik

Öğretmenlere ve sevenlere kabusa uyanış

Öğütle, Vefa Saygın Toplumsal sınıfların ilişkisel gerçekliği : Sosyo-tarihsel teorinşn sınıfla imtihanı

Ölçme ve değerlendirme edt. Emin Karip 3. bs.

Ölüm bir skandal

Ölüm Oyunu Osman Aysu

Ölümcül çev. Cumhur Mısırlıoğlu

Ölümden Kalıma Orhan Miroğlu

Ölümün Dört Rengi 2 bs.

Önalp, Akın Geoteknik Bilgisi : bina temelleri

Önalp, Akın Geoteknik Bilgisi : çözümlü problemlerle zeminler ve mekaniği

Önalp, Akın Geoteknik Bilgisi : yamaç ve şev’lerin mühendisliği

Önder, Zehra İkinci dünya savaşı'nda Türk dış politikası

Öngör, Y. Akın Benden sonra devam : geleceğin liderine sürdürülebilir başarı için ipuçları

Örnek Aktivitelerle Fizik ve Günlük Yaşam

Örneklerle bugünkü Almanca=Deutsch von heute gnşl. 5. bs.

Örneklerle Türk şiir bilgisi 9. bs.

Örs, Yalçın Ağaç malzeme teknolojisi

Öteki kabuslar

Öyle kargaşada böyle karşılaşmalar

Öz, İsmail Hakkı İçten yanmalı motorlar

Özaydın, Kutay Zemin mekaniği

Özbek Türkçesi - Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi - Özbek Türkçesi karşılıklar Nizamiddin kılavuzu Mahmud

Özbek, Levent Algoritma tasarımına giriş : bazı matematiksel ve istatistiksel uygulamalar

Özbek, Metin İnsanın tarihöncesi evrimi : 50 soruda

Özbudun Ergun Türkiye'de demokratikleşme ve anayasa yapımı politikası

Özel hastanelerin hukuki sorumluluğu ve hasta hakları

Özel öğretim yöntemleri I-II : bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitim bölümleri için

Özgül, İlhan Müzik Eğitimi ve Öğretimi

Özgürlük Dersleri

Özışık, Ahmet G. Proje yönetim teknikleri

Özkalp, Enver Örgütsel davranış

Özkan, Senail Schopenhauer : paradokslar üzerinde raks

Özkan, Serdar Kayıp gül

Özkaya, Muzaffer Aydınlatma tekniği

Özkaya, Muzaffer Yüksek gerilim tekniği

Özkaya, Muzaffer Yüksek gerilim tekniği : statik elektrik alanı ve boşalma olayları


Özkundakçı, Mehmet Üçü bir arada : reklamcılığa giriş medya planlama kreatif düşünce

Özmen, Günay Örneklerle ETABS

Özsoy, Sedat Fiber optik

Özsoy,Vedat Görsel sanatlar eğitiminde : özel öğretim yöntemleri (resim-iş eğitimi)

Öztürk, Bülent Dionysos kültü : yazıtlar ışığında roma imparatorluk çağı küçükasyası’nda

Öztürk, Serdar Erken Cumhuriyet döneminde sinema, siyaset, seyir

Öztürk, Serdar Osmanlı’da iletişimin diyalektiği

Özürlan, Gülçin

Padişah II. Abdülhamid’in hatıra defteri : ulu hakan mı? kızıl sultan mı?

Jeofizik mühendisliğinde elektromanyetik yöntemler

Pagden, Anthony Avrupa fikri

Pala, İskender İki darbe arasında

Pala, İskender Katre-i matem

Pala,İskender Şah & Sultan

Pamuk, Orhan Manzaradan parçalar : hayat sokaklar, edebiyat

Pancarcı, Ali Yapı Teknik Resmi

Pancarcı, Ali Yapı Teknik Resmi

Papanın gergedanı çev. Süha Sertabiboğlu

Para Banka ve Finansal Sistem

Paranoyak

2. bs.

Parfümün dansı çev. Belkıs 16. Çorakçı bs. Dişbudak

Paris sıkıntısı çev. Tahsin Yücel

Paris'te bir Osmanlı sefiri : Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Fransa seyahatnamesi haz. Şevket 2. Rado bs.

Paşanın Adamları : Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır

Patoloji : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları

çev.: Deniz Zarakolu

Pazar payı değil, kâr amaçlı yönetim : rekabetin yüksek olduğu pazarlarda daha Frank fazla F. kar Bilstein, etme klavuzu Frank Luby ; çev. Barış Taşyakan

Pazarlama iletişimi yönetimi Mine Oyman7. bs.

Pazarlama Stratejileri : Yönetsel Bir Yaklaşım ed. : Ömer 1.bs. Torlak, Remzi Altunışık

Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard Serdar Pirtini

Pazartesi hikâyeleri çev. Sabri Esat Siyavuşgil

Pediatri : Tus soruları & açıklamalı çalışma soruları Fatih Temiz, Melek Akar

Pediatride belirti ve bulgular

Pediatrik muayene ipuçları : sınavlarda pratiklerde sorulabilecek sorular

ed. Karen D. Gruskin ...[ve öte.] ; çev ed. Esat Yılgör

Pediatrik onkoloji

Pediatrik ve Adoleşan Jinekoloji

ed. Alp Özkan

Pediatrinin esasları çev. Teoman Akçay

Pehlivanlı, Davut Modern iç denetim

Peker, İbrahim Çevre mühendisliğinde temel işlemler

Peltekoğlu, Filiz Balta

Pembe vinç

Kavram ve kuramlarıyla reklam

Pentapleks Kaplamalar Mustafa Sancak

Periferik sinir lezyonları ve radiküler sendromlar Manfred Stöhr, Hermann Müller-Vahl ; katkıda bulunan yazarlar U.Gamper...[ve bşk.];çeviri Ülkü Türk Börü.

Periodontal cerrahi klinik atlas çev. ed. Özen Tuncer, Serdar Çintan

Phaedra çev. Çiğdem Dürüşken

Pi Coşkusu çev. : Nermin 6. Arık bs.

Piatigorsky, Jacques Hazar İmparatorluğu : VII. - XI. yüzyılları

Picasso ile yaşamak

Picture Prompts : Adjectives

Picture Prompts : Body and Health

Picture Prompts : Clothes

Picture Prompts : Prepositions and Directions

Pinpoint ÜDS Sağlık Bilimleri : 10 deneme sınavı

Pirates

Piri Reis:Kitabı Bahriye

Carlton Lake ; çev. Nihal Şahin

Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri : Amerika'nın En Eski Haritaları.

Planespotting

Plasenta

5. bs.

Plevne'de bir Avustralyalı çev. Ali Rıza Seyfioğlu

Politika taşeronları ve önemsizleşen refah : azalan beklentiler çağında iktisadi eğilimler çev. Neşenur Domaniç

Popescu-Judetz, Eugenia A summary catalogue of the Turkish makams

Porof Zihni Sinir : Proceler. 11. bs.

Portzamparc, Christian de Görmek ve yazmak

Postmodern Pazarlama Edin Güçlü Sözer

Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak çev. : Tonguç Ok

Pratik hemodiyaliz ed. M. Zühtü Tarhan

Prens çev. Nazım 5. Güvenç bs.

Presenting Series editors. : Susan Lowe, Louise Pile

Proficiency İn Medical English : A Comprehensive Reference And Test Book For ÜDS Sağlık 8. bs. Bilimleri

Programlama sanatı algoritmalar

Prometheus anatomi atlası : boyun ve iç organlar

Prostat

Prostatın Bening Kitabı

Erik Schulte, Udo Schumacher; çev. ed. Mehmet Yıldırım, Tania Marur

Prut seferi'ni beyanımdır : yeniçeri katibi Hasan haz. Hakan Yıldız

Psikanalizde İlişkisel Kavramlar : Bir Bütünleşme çev. : Gülenbaht Algaç, İrem Anlı

Psikiyatri genetiği ve genomiği ed. Peter McGuffin, Michael J. Owen, Irving I. Gottesman ; çev. M. Bülent Sönmez, Rugül Köse, Yasemin Görgülü

Psikodinamik psikiyatri ve normaldışı davranışlar

Psikolojik danışma ve rehberlik

Pusu ve katliamların kronolojisi

18. bs.

Racing the Tide ill. : Elizabeth Botté

Rahat- Üs - Sudur ve Ayet - Üs-Sürur (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alameti) : 1. çev. cilt. : Ahmed 2. bs. Ateş

Rahat- Üs - Sudur ve Ayet - Üs-Sürur (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alameti) : 2. çev. cilt. : Ahmed 2. bs. Ateş

Rakamların Evrensel Tarihi VI ; Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü. çev. : Kurtuluş 6. Basım Dinçer

Rakamların Evrensel Tarihi VIII : Hesabın destanı

Readıng Formula Wıth Note - Taking

çev. Kurtuluş 3. bs. Dinçer

Reading Challenge : 1 Andrea Janzen

Reading Challenge : 2 Andrea Janzen

Reading Challenge : 3 Andrea Janzen

Reading for the Real Worl : 1 Andrea Janzen

Reading for the Real Worl : 2

Reading for the Real Worl : 3

Reading for the Real Worl : Intro

Lynn Statford Yılmaz

Regülasyon Yeşim Reel

Rekabet hukuku ve dikey anlaşmalar : 2002/2 sayılı grup muafiyeti tebliğinde eşik ed. Kerem sistemine Cem geçiş Sanlı olası sorunlar ve çözüm önerileri (26 Haziran 2008)

Reklam ve halkla ilişkilerde hedef kitle Müge Elden, 5. Nilay bs. Yurdakul

Reklamın Dili Uğur Batı

Renkli genetik atlası çev. Güven 3. Lüleci, bs. Meral Sakızlı, Özgül Alper

Renkli histoloji atlası James L. Hiatt; çev. Atilla Dağdeviren ...[ve öte.]

Resimlendirilmiş şekliyle nöroloji ve nöroşirürji

Resimlerle Rusya, savaşlar ve Türkler

Resimli resim sözlüğü

Resimli Türkçe kamus

Resmin sonu

Revizyon Rinoplasti

Ian Bone ; çev.ed. 4. bs. Suat Topaktaş

Rıza Nur

Ride for your Life

Cumhuriyet öncesinin perde arkası : (1908-1920)

Ringen, Stein Demokrasi neye yarar : Özgürlük ve yönetim üzerine

Rodos'taki Türk eserleri ve tarihçe 2bs.

Roitt's temel immünoloji

Role Plays For Today : Photocopiable Activities To Get Students Speaking

Peter J. Delves 11. bs. ...[ ve öte.] ; çev. ed. Nevzat Ilıman

Roman Sanatı

Roman ve mekan : Türk romanında ev

Romancı yönüyle Peyami Safa

çv. : Aysel Bora 3. bs.

Romancının Romanı : Elizabeth Costello.

Romantik bir Viyana yazı

çev. : E. Efe Çakmak

Romantik Ekonomist Bronk

Romatoloji el kitabı Gavin P.R. Clunie, Inam Haq ; çev. Hüseyin T.E. Özer

Roy, Olivier İslama karşı laiklik

Rudnytsky, Peter L. Psikanalizi okumak : Freud, Rank, Ferenczi, Groddeck

Ruhsal hastalıklar

Ruhun Sevgi Çağına Yolculuğu

ed. Nevzat 3. Yüksel bs.

Rumeli'nin Fethinde ve Türkleşmesinde Öncülük Etmiş Bir Gazi Derviş : Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velayetnamesi

Rus gözüyle Gelibolu : Gelibolu günlüğü çev. Aydın İbrahimov, Nesrin Bayraktar

Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775 - 1875)


Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi : (1905-1917) 2. bs.

Ruşen Eşref Ünaydından seçmeler : damla damla istiklal yolunda bayrağımız yay. haz. Celalettin Aksu

Rütbesi : yalınayak : Emily Dickinson'ın şiirlerinden seçmeler

Rüya Hırsızı

Rüzgarlı pazar

Sabra davet eden hakikat

Shana Abe

Sabuktay, Ayşegül Devletin yasal olmayan faaliyetleri: susurluk olayı'na hukuk-siyaset kurumundan bakış

Sabuncuoğlu, Zeyyat Zaman yönetimi

Saçkan, Ahmet Hamdi Senkron makinalar : alternatörler, senkron motorlar ve komitatrisler : problem çözümleri

Sadece sor : başarı doğru soruları sormak kadar basit olabilir çev. Canan Çelik

Safiye Sultan M. Turhan Tan

Safran, Mustafa

Sağım solum sobe

Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme

Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler

Tarih nasıl öğretilir?

Saha ( Yakut ) halk edebiyatı örnekleri M.Fatih Kirişçioğlu, Gülsüm Killi

Saha ( Yakut ) Türkçesi grameri

Sahile varan yol

2.bs.

Sahnenin dışındakiler 7. bs.

Sait Faik’in hikayeciliği 2.bs.

Sakin, Orhan 16. yy. Osmanlı arşiv kayıtlarına göre Anadolu’da Türkmenler ve yörükler

Saklı Bahçe

Sami Paşazade Sezayi ve eserleri

Samsun’dan önce bilinmeyen 6 ay : işgal, hüzün, hazırlık

Kate Morton

Sanat ve edebiyat yazıları 2.bs.

Sanatın kuralları : yazınsal alanın oluşumu ve yapısı çev. Necmettin 2. bs. Kamil Sevil

Sanatta Devrim : Yansıtmacılıktan Oluşturmaya Doğru Mazhar İpşiroğlu 4. bs.

Saner, Yetkin Güç dağıtımı : enerji dağıtımı : kesit hesapları

Saner, Yetkin Güç dağıtımı : enerji dağıtımı : kısa devre hesapları

Saner, Yetkin Güç dağıtımı : enerji dağıtımı : kablolar, hava hattı iletkenleri...

Saner, Yetkin Güç dağıtımı : enerji dağıtımı : dağıtım transformatörleri

Saner, Yetkin Güç dağıtımı : enerji dağıtımı

Sanki bir roman kahramanı : Doğan Hızlan kitabı

Sarı Saltık : Popüler Islâm'ın Balkanlar'daki Destanî Öncüsü (XIII. yüzyıl)

söyleşi Kürşat Başar

Sarı, Engin Kültür, kimlik, politika : Mardin'de kültürlerarasılık

Sarıbaş, Metin

Sarıca yaz

Bitki adları sözlüğü : Latince - Türkçe Türkçe - Latince

Sarıoğlu, M. Kemal Dijital kontrol sistemleri

Sarıoğlu, M.Kemal Elektrik makinalarının temelleri : senkron makinalar

Sarıoğlu, Mustafa K.

Sarkaç

Asenkron makinalar ve kontrolu

Saruhan, Şadi Can Çağdaş Yönetim Bilimi

Satış noktası reklamcılığının gücü : satış noktasında pazarlama

Satrançta kazandıran oyun felsefesi

ed. Volkan Keskinoğlu ; çev. Aytül Özer

Savaşkan, Temel

Savrulmuş yaşamlar

Malzeme bilgisi ve muayenesi

Seçim Sistemleri ve Etnik Azınlıkların Parlamenter Temsili

Seçimleri kimler nasıl kazanıyor? : delta planı

Ersin Erkan

Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü : Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması çev. : Merve Zeynep Doğan

Seçme masallar çev. Murat 2. Alpar bs.

Seçme masallar çev. İris Kantemir

Seçme öyküler çev. Yurdanur Salman

Seçme şiirler çev.Selahattin Özpalabıyıklar

Seferoğlu, S. Sadi Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı

Sehi,Latifi ve Aşık Çelebi tezkirelerine göre 16.yy.’da edebiyat araştırma ve eleştrisi

Selahattin Enis'in romanlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına bir bakış

Selam ateşleri ay bazen mavidir

Selâtîn-nâme (1299-1490)

Selçuk, İlhan Eyvah yine biz haklı çıktık

Selçuk, Ziya Eğitim psikolojisi

Selçuklu çağında Anadolu sanatı 2. bs.

Selçuklu Devletleri Tarihi : Siyaset, Teşkilat ve Kültür Erdoğan Merçil

Selçuklu Devletleri Tarihi : Siyaset, Teşkilat ve Kültür Erdoğan Merçil

Selçuklular ve İslamiyet

Selçuklular zamanında Türkiye

Selçuklular'da Hükümdarlık Alâmetleri

6. bs.

Semptomdan tanıya iç hastalıklarında ayırıcı tanı çev. ed. Ekrem Müftüoğlu, Hakan Yaman

Senden başka yok! çev. Zeynep Heyzen Ateş

Senden Önce Senden Sonra Loretta Chase

Senemoğlu, Nuray Gelişim öğrenme ve öğretim : kuramdan uygulamaya

Serbes, Nahit Tarihteki hain çerkesler

Serdaroğlu, Ufuk Feminist İktisat’ın bakışı : postmodernist mi ?

Serebrovasküler hastalıklar ed. Sevin Balkan

Sermaye birikirken : Osmanlı, Türkiye, Dünya

Sessizliğin direnci

2. bs.

Sessizliğin gözyaşları : eve dönüş Mende Nazer ; çev. Filiz Kart

Sessizliğin Gözyaşları : Eve Dönüş

Sessizliğin ilk sesi

Damien Lewis ; çev. : Filiz Kart

Sevgi kitabı

Sevgi ve ilim

çev. Niran Elçi

Seviyordum sizi

Seyahatnamem : ODTÜ'lü endüstri mühendislerinin gezi hikayeleri

Seyf-i sarayi : gülistan tercümesi (kitab gülistan bi’t-Türki)

çev. Ataol Behramoğlu

Seyitdanlıoğlu, Mehmet Tanzimat döneminde modern belediyeciliğin doğuşu yerel yönetim metinleri

Seymen, Oya Aytemiz Konaklama işletmelerinde çağdaş kat hizmetleri yönetimi

Seyyahların Aynasında İstanbul Ümit Meriç

Sezer Feyzioğlu, Hamiyet Tanzimat döneminde kadılık kurumu ve şeri mahkemelerde düzenlemeler

Shantaram çev. : Banu 3. Taylan bs. Öğüdücü

Sharpening Skills for the TOEFL İbt Michael Pederson

Shiva, Vandana. Yeryüzü demokrasisi : adalet, barış ve sürdürebilirlik

Shopping for trouble ill. by Paul Könye

Sıcağıyla, acısıyla Adana futbolu der. Yavuz Yıldırım, Mustafa Uçar

Sınıf yönetimi

Sınıf yönetimi

ed. Emin Karip 5. bs. çeviri

Sınırlar : kimlik, ulus ve devletin uçları Thomas M. Wilson ; çeviren: Zeki Yaş

Sırça köşk 9. bs.

Sırtlan payı 5. bs.

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt I yay. haz. : Mehmet Metin Hülagü

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt II yay. haz. : Şakir Batmaz

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt III yay. haz. : Gülbadi Alan

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt IV yay. haz. : Hava Selçuk

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt IX yay. haz. : Ali Aktan

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt V yay. haz. : Özen Tok

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt VI yay. haz. : Hava Selçuk

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt VII yay. haz. : Emine Güldüoğlu

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt X yay. haz. : Serdar Sakin

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XII yay. haz. : Mustafa Keskin [ ve öte]

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XIII yay. haz. : Cengiz Kartın

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XIV yay. haz. : Mustafa Keskin

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XV yay. haz. : Ayhan Öztürk

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XVI yay. haz. : Serdar Sakin

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XVII yay. haz. : Şakir Batmaz,Gülbadi Alan

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt VIII yay. haz. : Ayhan Afşin Ünal

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XI yay. haz. : Mustafa Keskin

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XIX yay. haz. : Mehmet Metin Hülagü

Sicill- i Osmanî Zeyli : Son Devir Osmanlı Meşhurları Ansiklopedisi : Cilt XVIII yay. haz. : Ali Aktan

Sicillere Göre Bursa'da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları : 1472-1909

Sigortacılık

2. bs.

Simgesel değiş tokuş ve ölüm çev. Oğuz Adanır 2. bs.

Simyacının sırrı çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit

Sineklerin tanrısı

Sinemada ses ve müzik

çev. Mina Urgan 16. bs.


Sis çev. Sabahattin Eyüboğlu

Sis Perdesi çev. : İpek Demir

Sisler bulvarı 18. bs.

Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü : Osmanlı Vakıf - Şehir İlişkisine Bir Örnek

Sivas ve Tokat illeri ağızlarından toplamalar

Sivas'ı unutmak

Sivaslı Gulami Divanı

Siyah beyaz hikayeler

Mehmet Arslan

Siyasal iktisadın vergilendirilmesinin ilkeleri çev. Barış Zeren

Siyasetname çev. Nurettin 7.bs. Bayburtlugil

Siyasi hatıratım

Siyasi ve edebi portreler

Siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel açıdan Türkiye - Kore ilişkileri

Siyonizm ve ırkçılık

6. bs.

Siz bir kartalsınız

SkillsWork

haz. İbrahim 4. Refik bs.

Skybreak, Ardea Evrim bilimi ve yaratılış efsanesi : neyin gerçek ve neden önemli olduğunu bilmek

Smith, Alastair Malzemeler: maddelerin yapısı

Smith, William F. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Sobotta : İnsan Anatomisi Atlası : 1. cilt : Baş,Boyun,Üst Ekstremite haz. : R. Putz 3. bs. ve R. Pabst

Sobotta : İnsan Anatomisi Atlası : 2. cilt : Gövde , Organlar, Alt Ekstremite haz. : R. Putz 3. bs. ve R. Pabst

Socialising Series editors. : Susan Lowe, Louise Pile

Soğukoğlu, Muhittin

Solunum Sistemi ve Hastalıkları

Akışkanlar mekaniği

Somel, Selçuk Akşin

Son aşkım

Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi (1839-1908) : İslamlaşma, otokrasi ve disiplin

Son Nefes

Son Otobüs

çev. : Ergin Kaptan

Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi : II. Meşrutiyet Olayları, 1908-1909 haz. : Bayram Kodaman, Mehmet Ali Ünal

Soneler çev. Talat Sait Halman

Sonsuz Kaçışlar Dumitru Tepeneag

Sonyel, Salahi R. Kıskaç altında

Sorguç, İbrahim

Sorrow

Sorularla Türk mitolojisi

Bu defa niçin harp edeceğimi biliyorum

Sorun çağının anatomisi : çağımızın felsefece teşrihi der. ve yay. haz. Mehmet Sabri Genç

Sorun Olan Avrupa Birliği Ali Güler

Sosis köpeklerin incelikleri

Sosyal bilgiler öğretimi

çev. Ufuk Boran Kaptan

Sosyal Bilgiler Öğretimi : Demokratik Vatandaşlık Eğitimi

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri : SPSS uygulamalı

editör. : Cemil Öztürk

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri : SPSS uygulamalı Remzi Altunışık gel. 5. ... bs. [ve öte.]

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri 4. bs.

Sosyal bilimleri açın : sosyal bilimlerin yeniden yapılanması üzerine rapor Gulbenkian 7. Komisyonu bs. komisyon başkanı Immanuel Walerstein...[ve öte.] ; çev. Şirin Tekeli

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Senem Besler

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal teori ve sosyoloji :klasikler ve ötesi

Sosyalizm asıl şimdi

Sosyo-kültürel faktörler açısından Atatürk ve din

Erkan Akar

Sosyoloji düşüncesinin özünde öteki ile ilişki çev. Ayşegül Sönmezay

Sosyoloji yazıları 12. bs.

Sosyolojinin ilkeleri çev. Buket 2. Yılmaz bs.

Söğüt, Mine Dolapdere : Kürt Kediler Çingene Kelebekler

Söylemez, Eres Makina Dinamiği

Söylemez, Eres Makina teorisi : mekanizma tekniği

Sözcük Türleri

Sözün özü : eski çağlardan günümüze ünlü yazarlar ve düşünürlerden özlü sözler

H. İbrahim Delice

Spierenburg, Petrus Cornelis

Sponsorluğun temelleri

Spontaneous Speaking

Cinayetin tarihi : Ortaçağ’dan günümüze Avrupa’da bireysel şiddet

Spor Sosyolojisi Ayhan Dever

Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri

Stars of Tomorrow

ed. Şeref Kalaycı 4. bs.

Start up : Comprehensive English Practice

Starter TOEIC

Stranger Danger

Kenan Barut, Tayfun Ucar, ed. Jane Ann Traylo

Stratejik yönetim ve işletme politikası 7. bs.

Su ve Toprak Dursun Yıldız

Sufizm : ruhani yoldaki bilgelerin uygulama teknikleri çev. Ardagül Yıldız, Aytun Çelebi

Sultan I. İzzeddin Keykavus : 1211-1220 Salim Koca

Sunay, Cengiz Türk siyasetinde sivil-asker ilişkileri : 27 mayıs, 12 mart, 12 eylül ve sonrası

Süperkadınlar'ın altı özelliği çev. Dilek Duranberk

Süpersimetri çev. : Zekeriya Aydın

Süzer farmakoloji : temel farmakoloji, klinik farmakoloji, 2005 ilaç indeksi

Şahadete aç kurtlar

3. bs.

Şahin, Nedim Exchange Server 2010

Şahin, Yusuf Kompozit malzemelere giriş

Şahmerdan 12. bs.

Şakar, Müjdat Meslek Yüksek Okulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şamiloğlu, Famil Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi

Şamlı, Mehmet Her Yönüyle PHP 6

Şaşırtan Varsayım : İnsan Varlığının Temel Sorularına Yanıt Arayışı

Şehir defteri : city log

çev. : Sabit 12. Saybs.

Şehir mektupları 5. bs.

Şehir ölüsü çev. Yiğit Değer Bengi

Şeker, Hilmi

Şekillerle Desteklenmiş Anatomi

Esbab-ı mucibe’den - retoriğe hukukta gerekçe

Şengül, Kadem Pinpoint KPDS

Şengül, Kadem Pinpoint ÜDS Fen Bilimleri : 10 deneme sınavı

Şengül, Kadem Pinpoint ÜDS Sosyal Bilimler : 10 deneme sınavı

Şerîfî Şehnâme çevirisi haz. Zuhal Kültüral, Latif Beyreli

Şerîfî Şehnâme çevirisi haz. Zuhal Kültüral, Latif Beyreli

Şerîfî Şehnâme çevirisi haz. Zuhal Kültüral, Latif Beyreli

Şerîfî Şehnâme çevirisi haz. Zuhal Kültüral, Latif Beyreli

Şiban Han divânı : inceleme, metin, dizin, tıpkıbasım

Şiir hikayeleri

Şiirde devrim

Şiirler

Şimdi şeytanı ağlatma vakti

haz. Yakup Karasoy

Şimşek, İbrahim Neden köy enstitüleri

Şimşir, Bilâl N. Türk Yahudiler : Avrupa ırkçilarina karşi Türkiye'nin mücadelesi : belgeler (1942-1944)

Şölen çev. Birdal Akar

Şu dağın ardı İran 3. bs.

Şumanların gelini çev. Gül Özlen

Şüphe çev. Zeyyat 2.bs. Selimoğlu

Taban, Sami İçsel büyüme modelleri ve Türkiye

Tabu : Antropolojik Alan Çalışmasında Seks, Kimlik ve Erotik Öznellik Margaret Willson ; çev. : Hüseyin Oruç

Tahir Sami Bey'in özel hayatı 3. bs.

Taht oyunları : Buz ve ateşin şarkısı çev. Özberk Uğurer

Tak, Bilçin İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi

Tâlat Paşa'nın anıları

Talk About Travel

Talking Business in Class

haz. Alpay Kabacalı 5. bs.

Tan, Canan Piraye

Tan, Canan Piraye

Tan, Şeref Öğretimde ölçme ve değerlendirme : KPSS el kitabı

Tanış, Güven Yazışma ve dosyalama teknikleri

Tanpınar’ın mektupları

Tanrı yanılgısı üzerine : inanmak ya da inanmamak

Tanrıdağı’ndan Hıra Dağı’na Milliyetçilik ve Muhafazakarlık Üzerine Yazılar

4. bs.

Tanrıya karşı söylev çev. Işık Ergüden


Tanyeli, Uğur Türkiye'nin görsellik tarihine giriş ; İstanbul’u resmetmek

Tanzimat Devrinde Meclis- i Vâlâ : (1838-1868)

Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları 2. bs.

Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri : 1839-1876

Tanzimattan 21. yüzyıla Türkiye Ekonomisi 4. bs.

Target TOEIC

Tarık Zafer Tunaya anısına : yadigar-ı meşrutiyet

Tarih açısından 12 Mart :nedenleri,yapısı,sonuçları

Tarih boyunca Slav-Türk dil ilişkileri

Tarih boyunca Türk-Yunan ilişikileri ve Megali idea

Tarih Çevirme Kılavuzu : 1. cilt Cumhure Üçer

Tarih Çevirme Kılavuzu : 2. cilt Cumhure Üçer

Tarih Çevirme Kılavuzu : 3. cilt Cumhure Üçer

Tarih Çevirme Kılavuzu : 5. cilt Cumhure Üçer

Tarih Çevirme Kılavuzu: 4. cilt Cumhure Üçer

Tarih düşüncesi : felsefe ve tarih

Tarih düşüncesi : tarih düşüncesinin oluşumu

Tarih düşüncesi : tarih felsefesinin oluşumu

Tarih düşüncesi : tarih metafizikleri

Tarih- i Naîmâ : Ravzat El- Hüseyin Fî Hulâsat Ahbâr El- Hâfikayn : 1. cilt haz . : Mehmet İpşirli

Tarih- i Naîmâ : Ravzat El- Hüseyin Fî Hulâsat Ahbâr El- Hâfikayn : 2. cilt haz . : Mehmet İpşirli

Tarih- i Naîmâ : Ravzat El- Hüseyin Fî Hulâsat Ahbâr El- Hâfikayn : 3. cilt haz . : Mehmet İpşirli

Tarih- i Naîmâ : Ravzat El- Hüseyin Fî Hulâsat Ahbâr El- Hâfikayn : 4. cilt haz . : Mehmet İpşirli

Tarih- i Selaniki : I 2.bs

Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar 2.bs.

Tarih uğrunda: matbuat aleminde birkaç adım

Tarihçilerin kutbu : Halil İnalcık kitabı söyleşi Emine 8. bs. Çaykara

Tarih-i İbn-i Kesîr tercümesi : dil özellikleri, metin, sözlük çev. Şirvanlı Mahmud ; haz. Arslan Tekin

Tarihi ve Coğrafya Açısından Bir Araştırma : XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus

Tarihi, Siyasi, sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi 1908-2008

Târihler ve yorumları Marc Ferro ... [ve öte.] ; çev. Bahaeddin Yediyıldız

Tarihsel roman üzerine

Tarihte yaşanmış sırlı olaylar

Tartışılan Modernlik ; Descartes ve Spinoza 4. bs.

Tasarlama kiplerinin işlevleri

Tasavvuf terimleri sözlüğü

Tasavvufî mertebeler : Hace Abdullah el- Ensari el- Herevi örneği

Tashji, Edward Ermeni iddiaları : Gerçekler açıklanmalıdır

Taşcı, İlhan Hükümet- cemaat kuşatması : cüppeli adalet

Taşınım Olayları : Ortak Yaklaşım : Taşınım Olaylarındaki Temel Kavramlar : Harry 1. cilt C. Hershey ; çev. : Ahmet Aydın, Metin Hasdemir, İsmail İnci

Teaching English to Young Learners : an İllustrated Guide for EFL Teacher Development

Teaching Unplugged

Teamwork

Tedarik Zinciri Yönetimi Ömer Faruk Görçün

Tedavinin farmakolojik temeli ed. : Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker; çev. ed. : Öner Süzer

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği Ömer Faruk Görçün

Tekeli, İlhan Mekansal ve toplumsal olanın bilgibilimi yazıları

Tekeli, İlhan Sanayi toplumu için sanayi yazıları

Tekerlemeler haz. Ünver Oral

Tekin, Ahmet Yargı Kararları ve Örnek Uygulamalarla Veraset ve İntikal Vergisi

Teknik resim

Teknik Terimler Sözlüğü : İngilizce - Türkçe haz. : Nuri Özbalkan 18. bs.

Teknolojinin Evrimi çev. : Cem 13. Soydemir bs.

Telephoning Series editors. : Susan Lowe, Louise Pile

Telhisül - Beyan Fi Kavanin- i Al- i Osman haz. : Sevim İlgürel

Temel analitik kimya

Temel Anatomi Meserret Cumhur

Temel Anestezi

Temel ekonometri çev. Ümit Şenesen, 4. bs. Gülay Günlük Şenesen

Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslar arası Antlaşmaların İç Hukukta Doğrudan Mustafa Uygulanması Çolaker

Temel Histoloji : Text & Atlas José Carneiro ; çeviri editörleri . ; Seyhun Solakoğlu,Yener Aytekin

Temel histoloji : text & atlas Jose Carniero ; çev. ed. Seyhun Solakoğlu, Yener Aytekin

Temel immünoloji : immün sistemin işlev ve bozuklukları Andrew H. Lichtman ; ed. Yıldız Camcıoğlu,Günnur Deniz

Temel İşletmeciliğe Giriş Canan Çetin

Temel kavramlar ve klinik biyoistatistik

Temel matematik I-II

Temel pazarlama bilgisi 3. bs.

Temel üreme endokrinolojisi ve infertilite ed. M. Nedim Çiçek

Temel ürojinekoloji ed. Önay Yalçın

Temelkuran, Ece Muz sesleri

Temizel, Fatih Mavi yakalılarda finansal okuryazarlık

Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi M. Kamil Mutluer

Teorik ve uygulamalı halkla ilişkiler kampanyaları 5. bs.

Terör Ekonomisi Ramazan Gökbunar

Terör ekonomisi

Terörle Mücadele ve Uluslar arası Hukuk İbrahim Kaya

Test Hazırlama Kılavuzu 4. bs.

Teşkilatın Adamları Belma Akçura

Tevârih-i Âl- i Osman :X. Defter haz. : Şefaettin Severcan

Tevfik Fikret dil ve edebiyat yazıları haz. İsmail 3. Parlatır bs.

Tevruz, Suna Bir merakın peşinde : amaç’tan başarı’ya

Tez, Zeki İlaç ve parfümün sihirli dünyası : tarihte eczacılık güzel kokular ve kozmetik

The Alati Collection

The blue and the black

The Bride Wore Black

The Creature

The echo manual James B. Seward, 3. bs. A. Jamil Tajik ; çev. ed. Ömer Kozan

The Fast Lane

The Football Match

The Internet and Business English

The Key

The Man Next Door

The Minimax Teacher : Minimise Teacher İnput And Maximise Student Output series editor . : Mike Burghall

The Rainbow Girl

The Resourceful English Teacher Mark Stone

The Snow Must Go On

The Young Riders

Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi yunanca ve latince Murat Yayla

Tıp hukuku 2. bs.

Tıp ve diş hekimliğinde genel ve özel mikrobiyoloji ed. A.Tevfik Cengiz

Timuçin, Afşar 50 Soruda aydınlanma

Tiroid el kitabı

Tiroid El Kitabı

Tiroid Paratiroid Hastalıklar

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Hasan Zafer Acar

Tiyatro oyunları

Tok kurda puslu hava : Şairin devriye nöbeti 1 haz. Ercan 2. Yıldırım bs.

Tokaç, Ahmet Finansal raporları okuma metodları

Toledano, Ehud R. Suskun ve yokmuşçasına:İslam Ortadoğusu'nda kölelik bağları

Tolstoy, Nikolayeviç Kafkas Tutsağı

Tonguç ve enstitüleri 4.bs.

Topal, Semra Kirli hanımlar

Topçular Katibi ‘Abdülkadir (Kadri) Efendi Tarihi : (Metin ve Tahlil). yay. haz. : Ziya Yılmazer

Topçular Katibi ‘Abdülkadir (Kadri) Efendi Tarihi : (Metin ve Tahlil). yay. haz. : Ziya Yılmazer

Topdemir, Hüseyin Gazi Felsefe

Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi kataloğu:fermanlar

Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi kataloğu:hükümler-beratlar

Toplu oyunlar

Toplum kuramı : tarihsel bir bakış çev. Yasemin Tezgiden


Toplum sözleşmesi çev. Vedat Günyol

Topluma hizmet uygulamaları

Topluma hizmet uygulamaları

Toplumsal bilimlerde yeni yöntem anlayışı

Toprak arabacık çev. Korhan Kaya

Toprak ve küller çev. Ali Berktay

Tora :Türkçe çeviri ve açıklamalarıyla Tora ve Aftara

Tosun, İlyas Enerji iletimi ve dağıtımı

Tosun, Nurhan Babür İletişim temelli marka yönetimi

Tosun, Tanju Türkiye'de siyasal parti üyeliği ve katılım

Töremen, Fatih Eğitim örgütlerinde sosyal sermaye ve yönetimi

Tractatus Logıco- Philosophicus çev. : Oruç 5. Aruoba bs.

Trainer’s Handbook : Teaching English to Young Learners : an İllustrated Guide for EFL Teacher Development

Transition to Neoliberalism Galip L. Yalman

Travma olgularında tedavi planlaması çev. ed. Koray Gençay

Trouble Wıth Preposıtıons Artıcles Nouns And Word Order Noel Goodey

Trouble Wıth Verbs ? Noel Goodey

Troya'dan Kudüs'e Rodos'tan Kartaca'ya antik çağda kuşatmalar

Tufandan önce 5.bs.

Tuhaf bir yaz tatili çev. Fügen Yavuz

Tuhfe-i Murâdı : inceleme, metin, dizin haz. Mustafa Argunşah

Tuna Vilayeti'nin Köy Nüfusu.

Tuna, Taşkın Muhammedi bilinç : külli aklın evrene yansıması

Tunç, Argun Esnek kaplama malzemeleri elkitabı

Tunç, Hüseyin Biz aslında neyiz ?

Turan Güneş'in siyasal kavgaları 2. bs.

Turan, Ergün Siyah beyaz negatif

Turizm hukuku ve mevzuatı

Turizm Pazarlaması Ahmet Hamdi İslamoğlu

Tusem genel cerrahi Mehmet Özdoğan ...[ve öte.]

Tusem küçük stajlar

Tusem patoloji

Tusem pediatri

Tusem dahiliye Tuncay Delibaş

Tusem farmakoloji

Tutar, Hasan İşletme becerileri grup çalışması

Tutuklunun günlüğü 10. bs.

Tutumlu, Reyhan Yaşamasız yazabilmek

Tuzlacı, Ertan Türkiye’nin bahçe bitkileri ve kent çiçekleri

Tüketici Davranışı

Tüm adaylar için Kpss 2011 konu konu düzenlenmiş, tamamı çözümlü çıkmış sorular : genel yetenek - genel kültür

Tüm adaylar için Kpss genel yetenek - genel kültür 5000 soru bankası

Tüm gizemleriyle tapınak şövalyeleri çev. Barış Baysal.

Tüm Yönleriyle Acil Tıp

Türev Piyasalar 3. bs.

Türk ad bilimi

Türk bilmecelerinden seçmeler haz. Ünver Oral

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi : Türk Dünya Nizamının Milli, İslami ve İnsani Esasları 18. bs.

Türk demokrasisinin analizi yay. haz. Hurşit Güneş

Türk destancılık tarihi bağlamında Köroğlu destanı :Türk dünyasının Köroğlu fenomenolojisi

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları Çağrı Erhan

Türk dili : Türk şiiri özel sayısı I ( eski Türk şiiri )

Türk dili : Türk şiiri özel sayısı V ( türkiye dışı çağdaş türk şiiri)

Türk dili ve kompozisyon Zeynep Korkmaz 3. bs. ... [ve öte.]

Türk dillerinin tarihsel gelişme sorunları :Azerbaycan bilgininin görüşleri

Türk diplomasisinde Irak(1978-1997)

Türk diplomasisinde Kıbrıs (1970-1991) : büyükelçiler anlatıyor 1.bs.

Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü

Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü

Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü

Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü

Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü

Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [A-Atatuğ]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [Atatürk-Cüveyni]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [Çabuk-Ezizova]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [F-Hazretkulov]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [Heto-Kezik]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [Kıdır-Nüzuli]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [O-S]

Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi : [Ş-Z]

Türk dünyası efsanelerinde değişme motifi haz. Metin Ergun

Türk dünyası efsanelerinde değişme motifi haz. Metin Ergun

Türk dünyası epik destan geleneği

Türk dünyası gramer terimleri kılavuzu : Türkiye, Azerbaycan, Türkmen, Gagauz, haz. Özbek, Emine Doğu Gürsoy-Naskali...

ve Batı Uygur, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay-Malkar, Nogay, Kazak, Kırgız, Altay, Hakas, Tuva, Şor Türkçeleri, ve Rusça

Türk edebiyatında hece aruz tartışmaları

Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar 10. bs.

Türk Eğitim Sistemi ve Etkili Okul Yönetimi

Türk gümrükçülerin 100 yıllık serüveni (1909-2009 )

Türk halk edebiyatı el kitabı ed. M. Öcal gnş. Oğuz 6. bs.

Türk halkının dirlik düzenlik kavgası ‘Celali İsyanları’

Türk Kafkas İslam ordusu ve Ermeniler, 1918

Türk Kafkasında siyasi ve etnik yapı : eski çağlardan günümüze Azerbaycan tarihi yay. haz. Ekber N. Necef, Şamil Necefov

Türk kamu yönetimi:sistemi,niteliği,örgütü,sorunları 3.bs.

Türk kimliği : Ayvaz Gökdemir'e armağan

Türk kökenli Rus soyadları çev. Samir Kâzımoğlu

Türk Kültürünün Gelişme Çağları

Türk lehçeleri grameri Nevzat Özkan...[ve öte.] ; editör Ahmet B. Ercilasun

Türk manilerinden seçmeler haz. Ünver Oral

Türk mitolojisi ansiklopedik sözlük çev. Eren Ercan

Türk ninnilerinden seçmeler haz. Ünver Oral

Türk olmak zordur : kimliğimizin kaynakları

Türk Oluşmaları 3. bs.

Türk onomastikası: Çin seddi’nden Viyana kapılarına kadar: bütün Türk halkları A. 23 V. bin Superanskaya boy, oymak ; ve çev. oba Nergiza Turaeva

Türk Promethe’ler: Cumhuriyet’in öğrencileri Avrupa’da (1925-1945) 3. bs.

Türk roman ve hikayesinde İkinci Dünya savaşı

Türk romanında 12 Mart

Türk romanında postmodernist açılımlar 6. bs.

Türk sanayi toplumu 2. bs.

Türk Tarihi ve Kültürü

Türk taş köprüleri :ortaçağdan Osmanlı devri sonuna kadar

Türk ve dünya romanlarında modernizm

Türk Yahudiler 1 Bilal N. Şimşir

Türk Yahudiler 2 Bilal N. Şimşir

Türkçe - farsça sözlük

Türkçe ilk Kur'an tercümesi (Rylands nüshası) : Karahanlı Türkçesi : giriş, metin, notlar, dizin

Türkçe ve yabancı tıp terimleri sözlüğü

Türkçe yer adları kılavuzu

Türkçede batı kaynaklı kelimelerin yoğunluğu : yabancılaşan Türkçe

Türkçede Shakespeare çevirileri ve etkisi

Türkçenin sadeleşme tarihi genç kalemler ve yeni lisan hareketi

Türkçe-Sahaca (Yakutça) sözlük

Türkistan bütünleşmesi : merkezi Asya'da birlik arayışları, 1991-2001 Sanat K. Kuşkumbayev

Türkistan'da Rus hâkimiyetine karşı mücadele

Türkiye - İsrail : hayalet ittifaktan stratejik işbirliğine çev. Filiz Kaynak Dişkaya

Türkiye : bir devletin yeniden doğuşu Kenneth P. Kirkwood ; çev. K. Yargıcı, N. Uğurlu

Türkiye aleviliği Recep Kılıç

Türkiye Bibliyografyası (Tarih) = Bibliography of Turkey (history) = Bibliografiya Turtsii (istoriya)

Türkiye Cumhuriyeti tarihi I : devrimler ve tepkiler (1924-1930) 2. bs.

Türkiye Devletinin dış siyasası 2.bs.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Cilt 35

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Cilt 36


Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Cilt 37

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Cilt 38

Türkiye İslam Cumhuriyeti

Türkiye kısa iktisat tarihi : 7 Eylül 1946’dan 15 Mayıs 2008’e ed. İlter Ertuğrul

Türkiye para/kur oyunları ile nasıl borçlandırıdı ve fakirleştirildi? 4.bs.

Türkiye Selçuklu Devleti tarihi :Sultan I. Mesut dönemi (1116-1155)

Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan

Türkiye Selçukluları'nda meslekler

Türkiye Selçuklularının sosyal ve ekonomik tarihi

Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi

Türkiye türkçesi kazak türkçesi sözlüğü Janar Bayniyazova

Türkiye türkçesi üzerine araştırmalar

Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin söz dizimi bakımından karşılaştırılması

Türkiye Üniversite Tarihi : 2

Türkiye Üzerine Basmakalıp Düşünceler Ali Kazancıgil

Türkiye ve islam dünyasında gündem kavramlar, olaylar, yorumlar

Türkiye, Avrupa, Avrasya :strateji, Yunanistan, Kıbrıs

Türkiye’de Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar İsmail Kara .... [ ve öte ]

Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan günümüze uygulanan kamu politikaları

Türkiye’nin kültür mirası 100 doğa harikası Yıldırım Güngör

Türkiye’nin Önemli Omurgasız Fosilleri

Türkiye’nin sanayi stratejisi

Türkiye’ye ne olacak ? söyleşi Kürşat Oğuz

Türkiye'de Beş Yıl Liman Von Sanders

Türkiyede Bitmeyen Ekonomik Kriz: Belgeleriyle Üretimde Finans Oyunlarına Geçiş

Türkiye'de Değişimin Dinamikleri Vedat Bilgin

Türkiye'de demokrasinin yüzyıllık serüveni : 1908-2008

Türkiye'de farklı olmak : din ve muhafazakârlık ekseninde ötekileştirilenler

Türkiye'de gençlik miti : 1980 sonrası Türkiye gençliği

Türkiye'de iktidarı yeniden düşünmek der. K. Murat Güney

Türkiye'de İslam, Laiklik ve Milliyetçilik Türk Kimdir? Soner Çağaptay

Türkiye'de ordu, devlet ve güvenlik siyaseti

Türkiye'de Siyasetin Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri M. Kemal Sevgisunar

Türkiye'de sol hareketler 5. bs.

Türkiye'de terörizm :dünü, bugünü, gelişimi ve alınması gereken tedbirler, Ankara, 10-11 Mayıs 2000

Türkiye'de Tiyatronun Siyasal Rolü Erdem Ünal Demirci

Türkiye'de ve dünyada ekonomik bunalım : 2008-2009 : bağımsız sosyalbilimciler 2. bs.

Türkiyenin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihî Coğrafyası İçin Bibliografya. 2. bs.

Türkiye'nin kültür mirası : 100 mimari şaheser

Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri Tarık Zafer Tunaya

Türkiye'nin yönetimi : yapı

Türkiye'ye uluslararası göç : toplumsal koşullar, bireysel yaşamlar

Türkler : Türkiye ve Türkler hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

Türklerin aile merasimleri aktaran Aljira Topalova

Türklük bilimi sözlüğü : yabancı türkologlar

Türkmence : Türkmen Türkçesi gramer, kelime tahlilleri, metinler, aktarmalar, sözlük

Türköz, M. Sait Elektronik

Türksoy, Turgut Deniz : güneşin çocukları

Türkülerden seçmeler

Türkülerin dili

Tüsiad : patronlar kulübü

Tv-Sinema Oyunculuk Sırları Patrick Tucker

Twenge, Jean M. Asrın vebası narsisizm illeti

Ultrason : bilinmesi gerekenler Alfred B. Kurtz, 2. bsBarbara

S. Hertzberg ; çev. ed. Cengiz Yılmaz

Ulusal savunma : strateji ,teknoloji, savaş

Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı 1. kitap Mehmet Semih Gemalmaz

Ulus-devletin dönüşümü ve meşruluk sorunu

Uluslar arası Ceza Hukuku Tezcan - Erdem

Uluslar arası Havacılık Hukuku Reşat Volkan Günel

Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk sisteminde engellilerin eğitim hakkı ve devlet yükümlülükleri

Uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar ve yeni gelişmeler

Uluslararası işletmecilik 3. bs.

Uluslararası Politika ve Uygarlıklar

Uluslararası politikada Orta Doğu

Uluslararası reklam hukuku sempozyumu (8-9 Mayıs 2008)

Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992 : 26 Eylül 1992-1 Ekim 1992

Umutlar yaşamalı

Unlocking Self - Expression Through NLP : İntegrated Skills Activities Mario Rinvolucri

Unuttuk

Unutulmaz çev. Alev Şimşek

Upanishadlar çev. Korhan Kaya

Urfa merkez ağzı : (inceleme-metinler-sözlük)

Using the Mother Tongue Mario Rinvolucri

Usta, Öcal İşletme Finansı ve Finansal Yönetim

Uşaklıgil’in romanlarında batılı yaşayış

Utanç çev. : İlknur 4. Özdemir bs.

Utopia : Mina Urgan incelemesiyle çev. Vedat 7. Günyol, bs. Sabahattin Eyuboğlu, Mina Urgan

Uygarlığı değiştiren 100 kedi : tarihte en çok sözü geçen kediler çev. Ayşen 4. Anadol bs.

Uygarlık tarihi

Uygulamacı gözüyle öğrenen kurumlar

Uygulamalı bayi ve distribütör satış temsilcileri eğitimi

Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri

Uygulamalı fen ve doğa bilimleri

Uygulamalı Metin Bilgisi

Uygur ve Özbek türkçelerinde fiil

Uygur yazısıyla yazılmış Uğuz Han Destanı üzerine çev. Vedat Köken

Uykuda zayıflayın : devrimci çözüm : zayıflamak için biyolojik saatinizi kullanın Detlef Pape ...[ve öte.] ; çev. Çağdaş Ulusoy

Uyuşturucu madde bağımlılığı : teşhis - tedavi - tedbir

Uyuyan güzel çev. Nurten Hatırnaz

Uzmanlar teoride anneler pratikte : çocuklarla baş etmenin püf noktaları

Uzun , Özcan Tütün ve Sigaranın İktisadı

Uzun hikaye 22 bs.

Uzun, Cem Duran Anayasa hukuku açısından siyasi partilerin finansmanı

Uzuner, Buket Bir siyah saçlı kadının gezi notları

Uzuner, Buket New York seyir defteri

Uzuner, Buket Şehir romantiğinin günlüğü

Üç itigsizler : Sthiramati’ nin Vasubandhu’ nun Abhidharmakosasastra’ sına yazdığı tfsirin ETü. tercümesi : Abidarim kıınlığ koşavarti şastirtakı çınkirtü yörüglerning kingürüsi’nden : giriş, metin, tercüme, notlar, indeks, XXX levha

Üç trilyon dolarlık savaş : Irak savaşının gerçek maliyeti Linda J. Bilmes ; çev. Dilek Cenkçiler

Üçlü Sarmal : Gen, Organizma ve Çevre çeviren . : 2. Ergi bs. Deniz Özsoy

Üçok, Bahriye Şeriat sarmalında Türkiye

Üçtepe:yeni kazı ve yüzey bulguları ışığında Diyarbakır /Üçtepe ve çevresinin yeni Assur dönemi tarihi coğrafyası

Ülkücü Ali

Ümit harmanı

Ümit, Ahmet İstanbul hatırası

Üniversiteler için eski Türk edebiyatı tarihi Kartal, Ahmet 5. bs.

Üniversiteler için eski Türk edebiyatına giriş Ahmet Mermer 4. bs. ...[ve öte.]

Üniversiteler için Türkiye Cumhuriyeti tarihi ed. Sıdıka 4.bs. Cebeci

Ünkaya, Gülümser Tek düzen muhasebe hesap planına göre finansal muhasebe

Ünlü kişiler ansiklopedisi çev. Şeyda 5. Öztürk bs. ; ed. Nevin Avan Özdemir

Ünsal, Hilmi Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

Üretim teknikleri

Ürogenital ultrason : metinli atlas Dennis Li Cochlin 2. bs. ...[ve öte.] ; çev. Alev Kadıoğlu

Ürojinekoloji ve pelvik rekonstrüktif cerrahi ed. Haldun 2.bs. Güner

Ürperti Maggie Stiefvater

Üstünyer, İlyas Kaf Dağı'nın güney yüzü Gürcistan, kültür, gelenek, mekan, kimlik

Üvey Mehmet Bilal

Vahdettin’den Mustafa Kemal’e Unutulan gerçekler : Küller altında yakın tarih

Vampirle görüşme çev. Roza Hakmen

Van Vlack, Lawrence H. Malzeme bilimine giriş

Var olan gerçek var oluş gerçeği

Vatandaşlık bilgisi 2. bs.

Veba Albert Camus


Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları 18. bs.

Vergi uygulamaları

Vergi, Ticaret ve Ceza Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura

Veri madenciliği yöntemleri

Veri yapıları ve algoritma temelleri

Vernadsky, George Rusya tarihi

Very Easy TOEIC

Vidal, Gore Kent ve tuz

Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu Vilayetleri) Islahat Müfettişliği : 1913 - 1914

Vira demir : İstanbul’dan İskenderun’a denizciler için rehber 5. bs.

Viral Hepatit 2009

Viyana Dönüşü M. Turhan Tan

Viyana sefaretnamesi

Volkov, Solomon Büyülü koro : Lev Tolstoy'dan Aleksandr Soljenitsen'e XX. yüzyıl Rus kültür tarihi

Web Sitelerinin Kimliklenmesi Mustafa Bayter

Weir, William Dünyayı değiştiren 50 savaş

White, Jenny B. Habeş kanıtı

Wild Water

Wilkes, Elaine Doğanın gizli mesajları

Wilkinson, Richard Su terazisi

Winston, Robert M. L. Tanrının öyküsü : tanrı mı insanı insan mı tanrıyı yarattı?

Withers, Robert Büyük efendi’nin sarayı

Woolf, Virginia Üç Gine

Worm Juice

XII. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 12-16 Eylül 1994 : Kongreye Sunulan Bildiriler : I. cilt

XII. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 12-16 Eylül 1994 : Kongreye Sunulan Bildiriler : II. cilt

XII. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 12-16 Eylül 1994 : Kongreye Sunulan Bildiriler : III. cilt

XII. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 12-16 Eylül 1994 :Kongreye Sunulan Bildiriler : IV. cilt

XIII. Türk Tarih Kongresi : 4-8 Ekim1999, Ankara : kongreye sunulan bildiriler.

XIII. Türk Tarih Kongresi : 4-8 Ekim1999, Ankara : kongreye sunulan bildiriler.

XIII. Türk Tarih Kongresi : 4-8 Ekim1999, Ankara : kongreye sunulan bildiriler.

XIII. Türk Tarih Kongresi : 4-8 Ekim1999, Ankara : kongreye sunulan bildiriler.

XIII. Türk Tarih Kongresi : 4-8 Ekim1999, Ankara : kongreye sunulan bildiriler.

XIV. Türk Tarih Kongresi : 4-8 Ekim 2002, Ankara : kongreye sunulan bildiriler.

XIV. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 9-13 Eylül 2002 : Kongreye Sunulan Bildiriler : I. cilt

XIV. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 9-13 Eylül 2002 : Kongreye Sunulan Bildiriler : II. cilt I. Kısım

XIV. Türk Tarih Kongresi : Ankara, 9-13 Eylül 2002 : Kongreye Sunulan Bildiriler : III. cilt

XIV-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilâtı ve sosyal yapı

XV - XVI. asırlarda Trabzon sancağında sosyal ve iktisadî hayat

XV - XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lazıkıyye (Denizli) Kazası.

XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı

XVI-XX. Yüzyıllarda Karakalpak Türkleri Tarihi

XV-XVI. Asır Bayrâmi-Melâmiliği'nin Kaynaklarından Abdurrahman El-Askeri'nin haz. Mir'âtü'l-Işk'ı : İsmail E. Erünsal

XX. asra erişen İstanbul medreseleri

XX. Yüzyılda dilbilimi : (kuramcılardan seçmeler) çev. ve sunuş Berke Vardar...[ve öte.]

Xx.yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları göz. geçrl. 4. bs.

Xx.yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları çev. Mehmet göz. Rifat, geçrl. Sema 4. bs. Rifat

Ya tahammül ya sefer 10. BS.

Yabandomuzunun izinde çev. İpek Babacan

Yağmur kaçağı 17. bs.

Yahudi Efendi çev. : Handan Balkara

Yahya Kemal 6. bs.

Yahya Kemal’e veda 2. bs.

Yalmavuz / Celmoğuz Alimcan İnayet

Yalnız bir avcıdır yürek çev. Mehmet H. Doğan

Yalnızlığın Yüzü Ferihan Atasoy

Yan Yollar

Yangın, İlhami Osmanlı'da sosyalizm

Yanık tende mayo izi çev. Bilge Turan

Yanlış Yönde Kuantum Sıçramalar : Gerçek Bilim Nerede Biter ve Sözdebilim Nerede Arthur W. Başlar? Wiggins 6. bs. ; çev. : Aykut Kence

Yansımanın gerçeği

Yapay zeka optimizasyon algoritmaları

Yapı Teknolojileri : 1

Yapı Teknolojileri : 2

Yarat ey sanatçı çev. Ahmet Cemal

Yaratılış felsefesi ve aykırılık

Yaraya tuz basmak 2. bs.

Yarın yokum çev. : Zeynep Heyzen Ateş

Yas günlüğü çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat

Yasak sevişmek 14. bs.

Yasalardaki Son Değişikliklerle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat 8.bs

Yasanın Gözü Michael Stolleis

Yaşam sonu bakım : ölümcül hastalarda bütüncü yaklaşım.

Yaşamın Kökenine Dair Yedi İpucu çev. : Feryal 2. Halatçı bs.

Yaşamın tüm çeşitliliği : ilerleme mitosu çev. Rahmi Öğdül

Yaşamının son yıllarında Goethe ile konuşmalar çev. Mahmure Kahraman

Yaşar Kemal'in romancılığı 2. bs.

Yaşar, Süleyman Derin ekonomi Cumhuriyetin finansal şifreleri

Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci Nurullah Uçkun

Yavaş Adam = Slow Man İngilizce aslından çeviren . : Dost Körpe

Yayladan mı Geliyon

Yazılım mühendisliği :profesyonel yazılım geliştirmeyi öğrenmek isteyenler için 2. bs.

Yazının gül dikeni : Fethi Naci'ye armağan

Yazının sınırları

Yazsonu 12. bs.

Yedinci oğlun sırrı çev. Merve Duygun

Yeğin, Metin Dünyanın sokakları

Yemen seyahatnamesi ve bitkisel coğrafyası

Yemen'de Osmanl idâresi ve Rumûzî târihi (923-1012/1517- 1604)

Yemen'de Osmanlı İdâresi ve Rumûzî Târihi : 923-1012 / 1517- 1604 : I. cilt

Yeminli Bakire Ferihan Atasoy

Yengecin kıskacı

Yeni başlayanlar için programlama kılavuzu çev. Timir Aksoy

Yeni bir sayfa çev. Kemal Atakay

Yeni kamu yönetimi : teoriden uygulamaya

Yeni kamu yönetimi : ülke deneyimleri

Yeni mevzuata göre sosyal güvenlik hukukuna giriş Suat Uğur

Yeni sosyal güvenlik kanunları 2. bs.

Yeni türk edebiyatı el kitabı ( 1839-2000) Ramazan Korkmaz 4. bs. ...[ve öte.]; ed. Ramazan Korkmaz

Yeni Türk edebiyatı incelemeleri

Yeni türk edebiyatı tanzimat'tan cumhuriyet'e (1839-1923) 3. bs.

Yeni türk edebiyatı tanzimat'tan cumhuriyet'e (1839-1923) 3. bs.

Yeniden Üretim İrem Figen Gülenç

Yenidoğanlarda hastane infeksiyonları ed. Neslihan Tekin

Yenilik İktisadı = The Economics of İndustrial İnnovation Luc Soete ; 5. çeviren bs. . : Ergun Türkcan

Yenilikçi göz : imkanların farkına varmak ve yaratıcı girişimi yönetmek çev. Emel Bayraktar

Yerbilim - Jeoloji

Yerel yönetimler 6. bs.

Yerel yönetimler üzerine güncel yazılar ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik

Yerel yönetimler üzerine güncel yazılar : reform ed. Hüseyin Özgür, Muhammet Kösecik

Yerel yönetimlerde AB çevreciliği uyum sorunları

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama Ahmet Narinoğlu

Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz

Yeryüzünde bir melek haz. Nuri Sağlam

Yeşil Ted Dekker

Yıldırım, Hasan Ali ETA: V.8-SQL : Bilgisayarlı muhasebe

Yıldızların Altında : Evrenimiz için Bir Kılavuz çev. : Murat 3. Alev bs.

Yıldızoğlu, Ergin Kriz : teori ve gözlem

Yılmaz, Fehmi Osmanlı tarih sözlüğü

Yılmaz, Gözde İstihdam edilebilirlik : değişim kıskacında birey

Yılmaz, Levent Modern zamanın tarihi : Batı’da yeninin değer haline gelişi


Yılmaz, Yaşar Konaklama ve ağırlama işletmelerinde servis tekniği ve yönetimi

Yoğun bakımın sırları J. P. Wiener-Kronish, 3.bs. çev. ed. Ülkü Aypar (ve diğ.)

Yöneticinin kılavuzu: kendini yönetme çev. Ergin Koparan ; yay.haz. Zeynep Atayman

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık Ramazan Erdem

Yönetsel Etkililik

Yunus Emre’de sembolizm: çıktım erik dalına

2. bs.

Yurtsever, Gürdoğan Bankacılığımızda iç kontrol

Yusuf Mamay ve Manas Destanı

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim’ i tanıyalım

Alimcan İnayet

Yüce, Mehmet Türk vergi yargısı

Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması : Yönetici- Personel- Öğrenci 2. bs.

Yüksel, Erkan Medya ve habercilik

Yükselen Güç: Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu Tayyar Arı

Yürekli, Ferhan Mimarlık mimarlığımız

Zaman Rüzgarı Mine Kaya Sağlam

Zeka Oyunları : 200 Zeka, Matematik, Mantık Sorusu. 4. bs.

Zengin, Ahmet Yaşar Atatürk'ün devlet adamlığı

Zijderveld, Anton C. Klişelerin diktatörlüğü

More magazines by this user
Similar magazines