Views
5 years ago

Şubat 2013

Şubat 2013

haber Lojistik

haber Lojistik Eğitimine Bilişim Desteği Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ve Turkcell arasında işbirliği protokolü imzalandı. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (BLMY) ile Turkcell arasındaki işbirliği protokolü, BLMY Konferans Salonunda Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen, Okul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yüksel, Okul Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Okan Tuna, Turkcell Kurumsal Çözümler Direktörü Pelin Şeker, Kurumsal Mobil Çözümler Satış Müdürü Volkan Kadem, Kurumsal Mobil Çözümler Satış Yöneticisi Ekrem Özcan, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Akademik ve İdari Personeli, Bilgisayar Programcılığı ve Mobil Teknolojiler Öğrencilerinin katılım gösterdiği bir törenle imzalandı. Lojistik Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kenan Dinç Mobil teknolojilerin lojistikte; hem karar almada, hem de operasyonlarda yaratacağı hızlandırıcı ve değer artırıcı etkisine dikkat çekerek; üretilen başarılı mobil çözümlerin, gerek lojistik sektöründe, gerekse insan kaynağı yetiştiren kurumlarda bilinirliğini artırma ihtiyacının bulunduğunu, bu ihtiyacı karşılamada Türkiye’nin lojistik eğitimi konusunda en iddialı yüksekokulu BLMY’nun Lojistik, Bilgisayar Programlama ve Mobil Teknolojiler programlarının etkin rol oynayacağını söyledi. Turkcell Kurumsal Çözümler Direktörü Pelin Şeker, BLMY’nun lojistik sektörüne çok önemli katkılarının olduğunu ve sektörün insan kaynağı ihtiyacına dikkat çekerken teknolojinin hayatın her alanına girdiği gibi lojistik sektöründe de farkı yaratacağını söyledi. Pelin Şeker, Mobil Teknolojiler Programı’nın kurulmuş olmasının önemine de değindi. Kurulan Mobil Teknolojiler Programı öğrencilerinin lojistik sektöründe fark yaratacak ve lojistik sektörünü dünyada farklı bir yere taşıyacak teknolojileri geliştirmek üzere bilgi edineceklerini söyle- 32 Commercial Vehicles World / Ticari Araçlar 2013 yen Şeker, projelere destek vermek için işbirliği kurmak istediklerini ve yapılacak çalışmaların meyvelerini vereceğini sözlerine ekledi. BLMY Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yüksel konuşmasında adım atılan işbirliği ile Lojistik Sektörünü ve ihtiyaçlarını bilen bir kurum olan BLMY’nun, geliştirilecek mobil teknoloji çözümlerle sektörle ilgili görüş ve öneriler de bulunacağını ve gerektiğinde akademik destek vereceğini, Turkcell’in de bu çözümlerle ilgili Beykoz Lojistik öğrencilerinin bilgilendirilmesini ve donatılmasını sağlayacağını, sektörde görev aldıkları firmaların gelişiminde önemli rol almalarına fırsat yaratacağını söylerken imzalanan protokolle Turkcell’in öğrencilerin uzmanlığına yönelik katkıları, onların sektördeki fark edilirliğini daha da artıracaktır diyerek, işbirliğinin başarılı olması temennisinde bulundu. BLMY Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen, Turkcell ile yapılan protokolün önemli olduğunu, akademik camianın birinci görevinin yeni ürünler tasarlamak, yeni ürünler üret- mek iken; üniversitelerin ve meslek yüksekokullarının görevinin de o üretilen ürünleri tamir edecek, işleyecek, yönlendirecek, elemanlar yetiştirmek olduğunu söyledi. Bu bağlamda görevlerinin Turkcell’in teknolojik yatırımlarından kaynaklı araçların tamiri, servisi, bakımı, geliştirilmesi, sektör içerisinde kullanılması için verilecek eğitimler olduğunu söylerken “Sizin teknolojinizi, sizin programlarınızı bizim öğrencilerimizin öğrenmesi sizin sektörde satacak cihazlarda, projelerde ve programlarda bizimle beraber hareket etmiş olmanızdan büyük menfaat sağlayacaksınız. Bizde bu menfaat karşısında çocuklarımız, doğru yerde doğru zamanda işler bulacaktır. Protokulün hayırlı olması diliyorum” dedi. Protokolün içeriği şöyle özetlenebilir: “Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ve Turkcell arasında imzalanan ve işbirliği şekilleri ile tarafların birbirlerine karşı olan sorumluluklarının belirtildiği protokol ile BLMY iletişim ve teknoloji sektörüyle ilgili yapacakları eğitim faaliyetleri ve diğer çalışmalarını Turkcell işbirliği ile yapacak. BLMY ile Turkcell arasında karşılıklı seminer, konferans, tanıtım, eğitim etkinlikleri düzenlenecek ve ortak projeler geliştirilecek. Turkcell, BLMY tarafından düzenlenecek seminer, konferans vb. etkinliklere katılımcı göndererek destek olmaya çalışacak. Turkcell, BLMY öğretim üyelerinin iletişim ve teknoloji ile ilgili yapacakları eğitim faaliyetleri ve diğer çalışmalarında sektör mensupları ile arasında koordinasyonu sağlayacak. Turkcell, BLMY’nun eğitim-öğretim faaliyetlerine, ders, seminer vb eğitim-öğretim faaliyetleri ile katkıda bulunacak. Turkcell, lojistik sektöründe eleman ihtiyacı olan firmalara, BLMY’ndan mezun olanlara öncelik verilmesini sağlamaya yönelik gerekli bilinçlendirme çalışmalarına destek verecek. Turkcell kendi bünyesinde veya çözüm ortağı olan firmalarda, BLMY’nda okuyan öğrencilerin staj görmesi için gayret gösterecek.”

Mart 2013 - Auto Spare Parts World
otomobilden-1-15-aralik-k2-2014
Method Perspective Ocak Gündem Raporu, Şubat 2013
şubat 2013 etkinlik takvimi - BlogLifeTR
LojistikNews Dergi
otogundem şubat sayısı
Şubat-Mart 2013 - Mimarlar Odası Ankara Şubesi
otogundem dergi nisan 2018
21 Ocak-20 Şubat 2013 - orsam
ABARTH MARKASI ÖDÜLÜ KAPTI
oto-gundem-dergi-ocak-sayısı
BizdenHaberler - Koc Holding
21 Ocak-20 Şubat 2013 - orsam
otogundem-dergi-mayıs-2018
otomobilden_1-15_mayis_k2_2015
Investor%20Presentation%20Nisan%202013
Yatırımlar 2013'de de devam edecek - Prista Oil
otomobilden_15-28_subat_k2_2015