01.06.2013 Views

Ankara Kampanya Bilgileri

Ankara Kampanya Bilgileri

Ankara Kampanya Bilgileri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Fanatik

Yayınlanma Dönemi : 1. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

1


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Sızıntı Dergisi

Yayınlanma Dönemi : 2. Hafta

Kullanılan Ürün : CLP

Kullanılan Bölgeler : Ankara, Adana, Bursa, Erzurum,

Gaziantep, İzmir, Kayseri,

Samsun

2


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Sızıntı Dergisi

Yayınlanma Dönemi : 2. Hafta

Kullanılan Ürün : CLP

Kullanılan Bölgeler : Ankara, Adana, Bursa, Erzurum,

Gaziantep, İzmir, Kayseri,

Samsun

3


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Kitap Tanıtımı

Yayınlanma Dönemi : 3. ve 4. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara

4


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : 1453 Dergisi

Yayınlanma Dönemi : 4. 5. ve 6. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

5


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Digitürk

Yayınlanma Dönemi : 7. 8. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

6


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Feng Shui

Yayınlanma Dönemi : 7.Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

7


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 7. Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara, Bursa,

Eskişehir, İzmir

8


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 7. 8. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara, Bursa,

Eskişehir, Gaziantep, İzmir

9


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Sabah

Yayınlanma Dönemi : 7. 8. Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

10


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : TRT

Yayınlanma Dönemi : 7. 8. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Balıkesir, Erzurum,

Gaziantep, Manisa, Samsun,

Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,

Trabzon

11


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Akşam Gazetesi

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB, ADML

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara

İstanbul

12


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Akşam Gazetesi

Yayınlanma Dönemi : Mart

Kullanılan Ürün : ADML, BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara

İstanbul

13


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Best FM

Yayınlanma Dönemi : 9. 14. Hafta

Kullanılan Ürün : BB, ADML

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

14


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Best FM

Yayınlanma Dönemi : 9. 14. Hafta

Kullanılan Ürün : BB, ADML

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

15


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Best FM

Yayınlanma Dönemi : Mart, Nisan, Mayıs

Kullanılan Ürün : ADML

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

16


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP, ADML

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir

İstanbul

17


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : Mart

Kullanılan Ürün : BB, CLP, ADML

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir

İstanbul

18


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Akşam Gazetesi

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB, ADML

Kullanılan Bölgeler : Ankara, İstanbul

Ankara

19


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : BrandAge

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : Ankara, Antalya, Bursa, Çorlu,

Çankırı, Erzurum, Kırıkkale,

İzmir, Rize, Samsun, Sivas,

Trabzon

Ankara

20


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP, ADML

Kullanılan Bölgeler : Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir

Ankara

21


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : CLP, BB, ADML

Kullanılan Bölgeler : Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir

Ankara

22


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Haber Vakit Gazetesi

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : Ankara, Adapazarı, Antalya,

Çorlu, Gaziantep, Giresun,

İzmit, Samsun, Trabzon

Ankara

23


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Haber Vakit Gazetesi

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : Adapazarı, Ankara, Antalya,

Çorlu, Gaziantep, Giresun,

İzmit, Samsun, Trabzon

Diğer

24


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP, ADML

Kullanılan Bölgeler : Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir

Diğer

25


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Habertürk

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : CLP, BB, ADML

Kullanılan Bölgeler : Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir

Diğer

26


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Sabah

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : CLP

Kullanılan Bölgeler : İzmir

Diğer

27


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : TRT

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : CLP

Kullanılan Bölgeler : Balıkesir, Bursa, Erzurum,

Gaziantep, İzmir, Kayseri,

Manisa, Samsun, Trabzon,

Şanlıurfa, Tekirdağ, Sivas

Diğer

28


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : TRT

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : CLP

Kullanılan Bölgeler : Balıkesir, Bursa, Erzurum,

Gaziantep, İzmir, Kayseri,

Manisa, Samsun, Trabzon,

Şanlıurfa, Tekirdağ, Sivas

Diğer

29


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : BrandAge

Yayınlanma Dönemi : 9.Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : Antalya, Ankara, Bursa, Çorlu,

Çankırı, Erzurum, Kırıkkale,

İzmir, Rize, Samsun, Sivas,

Trabzon

Diğer

30


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : BrandAge

Yayınlanma Dönemi : 10. Hafta

Kullanılan Ürün : CLP

Kullanılan Bölgeler : Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı,

Çorlu, Erzurum, Gaziantep, İzmir,

İzmit, Kırıkkale, Rize, Samsun, Sivas,

Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon

Ankara

31


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Disney Channel

Yayınlanma Dönemi : 10. Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara, İzmir

İstanbul

32


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Disney Channel

Yayınlanma Dönemi : 10. 11. Hafta

Kullanılan Ürün : CLP, BB

Kullanılan Bölgeler : Ankara, İstanbul, İzmir

Ankara

33


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Digiturk

Yayınlanma Dönemi : 14. 15. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

34


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Digitürk

Yayınlanma Dönemi : 16. 20. 25. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : Ankara, İzmir, İstanbul

Ankara

35


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Haber Vakti

Yayınlanma Dönemi : 14. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

36


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Alfa Yayınları

Yayınlanma Dönemi : 15.Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

37


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Zaman Gazetesi

Yayınlanma Dönemi : 15. 16. Hafta

Kullanılan Ürün : BB

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara

İstanbul

38


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Disney Channel

Yayınlanma Dönemi : 16. 17. Hafta

Kullanılan Ürün : BB, CLP

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Ankara, İzmir

İstanbul

39


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Brandage Dergisi

Kullanılan Ürün : BB 24. hafta

Kullanılan Bölgeler : İstanbul

İstanbul

40


Kampanya Bilgileri

Firma Adı : Digitürk

Kullanılan Ürün : BB 25. hafta

Kullanılan Bölgeler : İstanbul, Bursa

İstanbul

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!