Views
5 years ago

Sunu 4

Sunu 4

Sunu

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) • Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. • Scapula, os coracoideus ve clavicula’ olmak üzere üç kemiten oluşan bu kemer kuşlarda(aves), sürüngenlerde(reptilla) ve ilkel memelilerde (monotremate) da tam olarak teşekül etmiştir. • İnsanda bu kemiklerden os coracoideus kaybolmuş, evcil memelilerde buna ilave olarak clavicula da kaybolmuş ve sadece scapula kalmıştır. • Scapula’nın da gövde iskeleti ile bağlantısı yoktur. Bu nedenle ön bacak gövdeye kaslar aracılığı ile bağlanmıştır(synsarcosis). • Evcil memelilerde os coracoides scapula’nın alt ucunda proc. coracoideus’a, clavicula ise bazı büyük köpek ırklarında m. brachiocephalicus çinde iz olarak kalmıştır.

imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bask› ve tipografi yüzünden ... - Arçelik
S - TELE-satellite International Magazine
HALKA KKARfiI GÖVDE GÖSTER‹S‹!
Roberto Bolaño'nun baýyapété Türkçede 4 Raymond Carver'én ...
dmh100 manuel datamatrıx s stem - Markalama
1 May×s Emek ve DayanĆma Bayram Kutlu Olsun
Ayça İşbilir / Avea İnsan Kaynakları Direktörü (sunum için
br?s Turkcell - Kuzey Kıbrıs Turkcell
Sunum (pdf) - İYTE Uluslararası İlişkiler Ofisi
Beton teknoloj i s i - Dokuz Eylül Üniversitesi
S?nai f?r?nlar . Komple fabrika montaj?, ?s?tma, iklimlendirme ve ...
dergi sayı 4 - n'den N'ye GEZİNTİ İstatistik Dergisi
h/S/f OLYMPIA PALACE VENEDİK - İGOUMENİTSA - Minoan Lines