Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenim

huber.ben23

Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenim

Takım Çalışmasına Dayalı

Öğrenim

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi

Mersin Üniversitesi Psikiyatri/Tıp Eğitimi AD


Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenim

Larry Michaelsen ­1970

Tıp eğitiminde kullanımı 2000 lerde

başlamış

Aktif öğrenme yöntemi


1. aşama:

Nasıl?

Amaç öğrenim hedeflerinin öğrencilere

verilmesi ve bireysel çalışma süreci

2. aşama

Bireysel hazır bulunuşluk testi (IRAT)

Grup hazır bulunuşluk testi (GRAT)

3. aşama

Takım çalışması


OLGU­2

37 yaşında kadın hasta

2 ay önce major depresif bozukluk tanısı

ile polikliniğinizde izleme alınmış.

Kontrol muayenesi için size geldi.

Öykü alırken neleri bilmek istersiniz?


HAM­D ölçeği puanı ilk kontrolünde 26

iken şu anda 12’ye düşmüş

Hastanız ilacı kesmek istediğini söylüyor

Daha önce 2 depresif epizod geçirmiş ve

antidepresan ilaçları 3­4 ay içinde kesmiş.

Ne yaparsınız?


Hastanız ilaca bağladığı cinsel sorunlar

nedeniyle ilacını kesmek istiyormuş.

Neleri sorgularsınız?


Hastanızın tedavisinde neler yaparsınız?


A. Ayşe

B. Fatih

C. Eda

D. Kamil

E. Sinan

F. Nilgün

Akran Değerlendirmesi

A B C D E F


Bireysel

düşünme ve

bilgi düzeyi

Kararlara

katıldı mı?

Takımla

uyumlu çalıştı

mı?

En baskın

En uyumsuz

Eda Fatih Fırat Ramazan


Avantajları

Aktif bir öğrenim yöntemi

Kolay uygulanabilir

Az sayıda eğitmene ihtiyaç var

Küçük ve büyük gruplarda uygulanabilir


Yöntem

2007­2008 öğrenim yılı

Psikiyatri stajı alan 4 grup dönem 5

öğrencisi

Toplam 54 öğrenci

51’ine likert tipi bir anket uygulandı

Etkinlik, yöntem ve olanaklara dair sorular


Sonuçlar


KRİTER ORTALAMA SKOR

(1­Hiç katılmıyorum,

5­ Kesinlikle katılıyorum)

Bilgi öğretmede sınıf dersinden etkili 3.49

Öncesinde verilen hazırlık süresi yeterli 3.60

Mekan uygun 3.58

Önerilen literatür ve kitaplardan çalıştım 2.43

Kaynaklara rahat ulaşabildim 2.76

Ortak kararlar oluşturuldu 3.88

Takım içinde işbirliği vardı 3.76

Takımlar arası rekabet öğrenmeyi

kolaylaştırıyor

3.86

Üyelerin katılımı için eşit fırsat yaratıldı 3.84


Tartışma

Bilgi öğretmede sınıf dersinden daha etkili

(3.49)

Aktif öğrenim yöntemi ile muhtemelen ilk

karşılaşma


Kaynaklara ulaşma (2.76)

Önerilen literatür ve kitaplardan çalışma

(%2.43)

Ders notlarından çalışma alışkanlığı!


Ne dediler?

“ Keşke diğer stajlarda da olsa”

“Çok eğlenceli”

“ Staj sınavına 2­3 gün kala çalışmaya

başlamadığım ilk staj”

“Kendim öğrendiğim için çok daha kalıcı oldu”

“Duygudurum bozukluklarının da klinik görünüm

dışındaki başlıklarını bu şekilde yapmanızı

öneririm”


Kısıtlılıklar

Hastane içinde öğrenci kullanımına açık

bir kütüphane olmaması

İnternete ve veri tabanlarına ulaşılabilen

az sayıda bilgisayarın olması

Staj süresinin kısıtlılığı nedeniyle serbest

çalışma saatinin yetersiz olması


Çözümler

Anabilim dalı kütüphanesi ( 1 adet

kitaplık=43 adet kitap)

Ders notlarından ulaşılamaz bilgiler

Ders notlarının güncelliğini yitirmesini

bekliyoruz

Staj süremiz 3 haftaya çıktı


Sonuç olarak;

More magazines by this user
Similar magazines