Kapak / Sunuş / Önsöz / İçindekiler - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar ...

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

Kapak / Sunuş / Önsöz / İçindekiler - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar ...

SUNUŞ

Yeni başlayan her gün, beraberinde de yeni deneyimlerle gelir. Vakıflar

Genel Müdürlüğü gibi kutsal bir görevi ifâ ederken bu güzellikleri tekrar

tekrar yaşamak ayrı bir tat bırakıyor her biten günün ardında. Ankara’da,

siz değerli okurlarımıza sunduğumuz Vakıflar Dergisinin yanı sıra İstanbul

I.Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yayınladığımız ve kısa sürede kabul gören

Vakıf Restorasyon Yıllığı ile bilim çevrelerinde saygınlık elde etmek bizim

için çok değerli. Zaten Vakfın amaçlarından biridir karşılık beklememek.

Hele hele içinde yaşadığımız çağın tüm verilerini kullanmak, bilimsel

sonuçları tâkip etmek ve tâkip edilmesine katkıda bulunmak gibi edimlerle

kendimizi çağa hazır tutmak bu açıdan çok önemlidir.

Cumhuriyet tarihi boyunca, sahip olduğumuz belki de en önemli maddi

değer olan eski yapılarımızda yürütülen restorasyon çalışmalarını

üstlenen kurum olmak, beraberinde de usta-çırak ilişkisine dayalı, sürekli

devinim gösteren bir uzmanlık getirmiştir. Bu deneyimleri, bilgi aktarımı

çerçevesinde paylaşmak, yeni dünya düzeninde bir zorunluluk olmuştur.

Bundan öte paylaşım, bizim açımızdan bir güzelliktir. Hele hele son on yıl

içinde geçirdiğimiz aşamalar, mevcut teknik ekibimizle kazanılan büyük

deneyimler Genel Müdürlüğümüz’ün prestijini bilim çevrelerinde olsun,

kamuoyunda olsun pekiştirmiştir.

Konu İstanbul olunca, anlatımlar, onun üzerine tasarlananlar, düşünceler

de fazlasıyla birbirini tâkip eder. Bu zincirleme içinde bu kutsal şehir

için bir şeyler sunmak, ona aidiyetliğin neticesi olsa gerek. İşe, sevgiyle

başlanır; üzerine deneyimler katıldı mı, hangi tepesinden seyreylemek

istersen, seyredersin kentlerin kraliçesini. Ve Hz. Peygamberin İstanbul’un

fethiyle ilgili söylediği Hadis-i Şerif gelir akla. Nerede olursan ol, bu şehir

bir başka bağlar insanı, bir başka aşık eder kendine. Sonra kimimiz oturur

şiir yazarız, kimimiz yazı yazarız, olmasa bile oturur izleriz bir köşesinden

onu.

Her ne kadar İstanbul için söylenecekler bitmese de, yine bu kentle

ilgili hazırlanan dergimizin 4.sayısını gururla sunmanın mutluluğunu

yaşıyoruz.

Dr. Adnan ERTEM

Vakıflar Genel Müdürü


ÖNSÖZ

Vermek, başkasının hazzını, kendinden üstün tutmaktır.

(Muhammed Hakîm Termezî)

İnsanlığın ortak aklının ete-kemiğe bürünmüş halini teşkil eden vakıf

ve vakfetme düşüncesinin tezâhürünü yukarıdaki söz gayet güzel

özetlemektedir. Fatih Sultan Mehmed’in, yola tükürenlerin tükürüklerinin

silinmesini istemesine neden olan düşüncesindeki zerâfete her ne kadar

erişemesek bile, İstanbul’daki vakıf ruhuna sahip çıkmak gibi bir emelin

peşinde olmak, bizim için kutsiyet arz etmektedir.

Geleceğe ışık tutan ve geleneği, gelecekle buluşturan bir köprü işlevindeki

vakıf aidiyetliği, bazen imaretlerimizde kaynayan bir tas sıcak çorbada,

bazen okul sırasında ter döken bir öğrencinin emeğinde, bazen okunan

bir ezanın, yüzyıllardır yankılandığı cami kubbesinde ve bazen de

yayınladığımız yayınlardadır.

Vakfetme yoluyla günümüze ulaşan çok sayıdaki yapının bakım ve

onarımını yürütürken hareket ettiğimiz düşüncenin temelinde yatan şey,

emanete saygıdır. Vakıf kültür varlıklarının sağlıklı bünyeye sahip olması,

ileriki kuşaklara taşınması amacıyla bilim ve tekniğin bizlere tanıdığı

olanakları kullanmakta ve âbidevi yapıların restorasyonları için bilim

kurulları oluşturmaktayız.

4.sayımızda da çok değerli yazarlardan, çok önemli makaleler yayınlamanın

gururunu yaşamaktayız. Bunların bir kısmı, vakıf kökenli eserlerle ilgili

olup, kamuoyuna bunları sunma bahtiyarlığını taşıyoruz. 2011 yılı içinde

restorasyonlarını tamamlayarak, açılışlarını yaptığımız çeşitli vakıf kültür

taşınmazlarıyla ilgili kısa bilgileri dergimizin son sayfalarında, okurlarımızla

paylaşıyoruz. Yine, yürüttüğümüz çalışmaların rakamsal verileri de aynı

bölümde yer almakta. Dergimizde yayınlanan makalelerden alınan hazzın,

bizden daha fazla siz okurlarımız tarafından alınması ve sonraki sayılarda

buluşmak temennisiyle.

İbrahim ÖZEKİNCİ

Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü


Restorasyon | Konservasyon | Arkeoloji | Sanat Tarihi | Yıl: 2012 Sayı: 4

ISSN: 2146 – 3166

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul I. Bölge Müdürlüğü

Yayınıdır.

Restorasyon-Konservasyon-Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı

Yıl: 2012 Sayı: 4

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü Adına

SAHİBİ

İbrahim ÖZEKİNCİ

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / TASHİH

Murat SAV

İNGİLİZCE TASHİH

Seda ELHAN

YAYIN KURULU

Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU

Hayri Fehmi YILMAZ

Dr. Esin Demirel İŞLİ

Dr. Olcay AYDEMİR

Murat SAV

H. Murat CEYLAN

Acar AVUNDUK

EDİTÖR

H. Murat CEYLAN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY / İ.T.Ü. Mimarlık Fak.

Prof. Dr. Şerife ATLIHAN / Marmara Ü.Tekstil Böl.

Prof. Dr. Önder BİLGİ / İ.Ü.Emekli Öğr. Gör.

Prof. Dr. Oğuz CEYLAN / Mimar Sinan Ü. Mimarlık Fak.

Prof. Dr. Feridun ÇILI / İ.T.Ü.Mimarlık Fak.

Prof Dr. Erol GÜRDAL/ İ.T.Ü. Mimarlık Fak.

Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK / Yıldız Teknik Ü. Müh. Mim. Fak.

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM / Marmara Ü. Türkiyat Böl.

Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ / İ.Ü.Arkeoloji / Protohistorya Böl.

Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ / İ.Ü.Koruma ve Onarım Bölümü

Doç. Dr. Ferudun ÖZGÜMÜŞ / İ.Ü.Güzel Sanatlar Fak.

Yard. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU / İ.Ü.Sanat Tarihi Böl.

Yard. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL / Trakya Ü. S.Tarihi Böl.

KAPAK ve SAYFA TASARIM

H. Murat CEYLAN

GRAFİK TASARIM

Şevket EROĞLU

BASIM

Bilnet Matbaacılık

Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.

Dudulu Org. San. Bölgesi 1. Cad. No:16 Ümraniye-İST

Tel: 444 44 03 www.bilnet.net.tr

İLETİŞİM

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

İnönü Cad. No. 2 Kat 5 Taksim / İSTANBUL

Tlf: (0212) 251 88 10 / 2511

www.vgm.gov.tr

http://istanbulavrupa.vgm.gov.tr

Vakıf Restorasyon Yıllığı hakemli bir dergidir.

Makalelerdeki yazılardan yazarları sorumludur.

Kaynak belirtilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.

Para ile satılmaz.

(3000 Adet basılmıştır)

Bu sayının yayınlanmasındaki katkılarından dolayı

PEKERLER İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ’ne

Teşekkür ederiz.

IV. Vakıf Han’ın Yerindeki Önemli Eser:

HAMİDİYE İMARETİ

The important monument around IV. Vakıf Han

HAMİDİYE İMARET (ALMS HOUSE)

Ahmet Hamdi Bülbül

HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ

2010-2012 YILLARI RESTORASYONU

Haseki Hürrem Sultan Group of Buldings

Restoration of the Yaers

Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu

Dr. Olcay Aydemir

Ebru Sünnetçi

İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ VE

OSMANLI DÖNEMİNDE GEÇİRDİĞİ

TAMİRLER

İmrahor İlyas Bey Mosque and

Its Repairs During the Ottoman Period

Dr. Fatih Köse

İSTANBUL’DAKİ ROMA DÖNEMİ

SARAY YAPILARINDAKİ HORASAN

HARÇLARININ İNCELENMESİ

Khorasan Mortar Investigation

In The Roman Palace Structures In Istanbul

Gülçin Kahraman Altaş

Dr. Seden Acun Özgünler

Prof. Dr. Erol Güldal

Doğu Minyatürlerinde Tasvir Edilen

SELÇUKLU HALILARI

Seljuk Carpets Delineated On The Oriental Miniatures

Selman Kardeşlik

6

17

31

41

51


BUKOLEON SARAYI

2009 SEZONU TEMİZLİK

ÇALIŞMALARI

Cleaning Works of Bukoleon Palace

During 2009 Sesion

Doç. Dr. Ferudun Özgümüş

ÜSKÜDAR’DA KAYSERİLİ HALİL

PAŞA TÜRBESİ VE BAĞLI BİRİMLER

Kayserili Halil Paşa Tomb in Üskudar

and Affiliated Units

Güneş Alçı

Enez - Fatih Camii

Enez - Fatih Mosque

Prof. Dr. Sait Başaran

Burcu Başaran

SULTAN AHMET CAMİİ’NDE

ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Archeogeophysical Studies in The Sultan Ahmet (Blue)

Mosque

Emre Evren

Doç.Dr. Ziyadin Çakır

Hakan Mintaş

H.Murat Ceylan

Murat Sav

Mehmet Tuzer

Dara Meral

YENİ CAMİİ HÜNKÂR KASRI

RESTORASYONUNDA TAŞIYICI MEŞE

DİKMELERDE YAŞANAN SORUNLAR

The Problems of Bearing Oak Pillars During The New

Mosque Imperial Pavilion Restoration

İsmail Önel

63

73

89

99

113

portre

Vakıf Restoratör Mimarlarından

SÜREYYA YÜCEL (1903-1970)

Erdem Yücel

SÜLEYMANİYE CAMİİ’NE AİT

AHŞAP “ASKI TOP”UN

KONSERVASYON VE

RESTORASYONU

Conservation and Restoration Of Wooden

“Hanging Sphere” in Suleymaniye Mosque

Ayşe Ebru Gültekin

MİMARİ FOTOĞRAF

Architectural Photography

Yücel Tunca

Tarihinde İkinci Kez Taşınan Ahşap

Cami:

RİZE - KALKANDERE

HÜSEYİN HOCA KÖYÜ SAHİL CAMİİ

İÇİNDEKİLER

The Timber Mosque Moved Twice In Its History:

Rize/Kalkandere-Hüseyin Hoca Village Coastal Mosque

Murat Sav

AÇILIŞLAR

119

131

145

161

170

Hakem heyeti tarafından incelenmiş makalelerdir.

More magazines by this user
Similar magazines