2012 Yılı Restorasyon Çalışmaları - İSTANBUL (1. Bölge)

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

2012 Yılı Restorasyon Çalışmaları - İSTANBUL (1. Bölge)

VAKIFLAR

İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

(31.12.2012 tarihi İtibari İle)


132

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 5 | 2012 Yılı Restorasyon Çalışmaları

RESTORASYONU TAMAMLANAN İŞLER (2003-2012)

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Tarihi

1 İstanbul Beşiktaş Asariye Camii Minaresi 2008

2 İstanbul Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii 2010

3 İstanbul Beyoğlu Arap Camii 2.Etap Çevre düzenlemesi 2012

4 İstanbul Beşiktaş Orhaniye Camii 2003

5 İstanbul Beyoğlu Sinanpaşa Camii Şadırvan, Türbe, peyzaj 2010

6 İstanbul Beşiktaş Neşatağa Camii 2009

7 İstanbul Beyoğlu Beyazıt-ı Cedid Camii (Basit Onarım) 2008

8 İstanbul Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camii 2009

9 İstanbul Beyoğlu Camii kebir Bahçe Duvarı ve Şadırvan Kenarı Düz. 2008

10 İstanbul Beyoğlu Dolmabahçe Camii 2007

11 İstanbul Beyoğlu Ebu Fadıl Mehmet Efendi Camii (Basit Onarım) 2008

12 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Emin Camii Minaresi 2008

13 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Güzelce Camii Avlu Tanzimi 2009

14 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Humbarhane Camii (Mihrişah Valide Sultan) 2010

15 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Güzelce Camii Sebili, Şadırvan ve Muvakkithanesi 2006

16 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Sinan Paşa Camii 2007

17 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Sinan Paşa Camii Şadırvan ve Çevre Düzenlemesi 2009

18 İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Bey Camii Minaresi 2008

19 İstanbul Eyüp Defterdar Mahmut Ağa Camii (4 iş ortak) 2007

20 İstanbul Eyüp Defterdar Nazlı Çelebi Minaresi, çatısı ve türbesi 2007

21 İstanbul Eyüp Karaali Çavuş Cami 2010

22 İstanbul Sarıyer Ali Pertek Camii Minaresi 2008

23 İstanbul Sarıyer Ali Pertek Camii ve Çevre Düzenlemesi 2009

24 İstanbul Eminönü IV.Vakıfhan 2008

25 İstanbul Eminönü Ahi Çelebi Camii 2009

26 İstanbul Eminönü Hacı Beşir Ağa Camii 2010

27 İstanbul Eminönü Hobyar Camii 2003

28 İstanbul Eminönü Hidayet Camii 2007

29 İstanbul Eminönü Hürrem Sultan Hamamı 2010

30 İstanbul Eminönü Üç Mihraplı Camii 2012

31 İstanbul Eminönü Nur-u Osmaniye Camii 1.Kısım 2008

32 İstanbul Eminönü Nur-u Osmaniye Camii 2.Kısım 2012

33 İstanbul Eminönü Sultanahmet Ayasofya İmareti 2006

34 İstanbul Eminönü Süleymaniye Camii 1. Kısım 2007

35 İstanbul Eminönü Mimar Sinan Türbesi 2011

36 İstanbul Eminönü Tıbbiye Camii 2007

37 İstanbul Eminönü Vilayet Camii 2010

38 İstanbul Fatih Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii 2007

39 İstanbul Fatih Aşık Paşa Camii 2007

40 İstanbul Fatih Bala Süleyman Ağa Camii 2006

41 İstanbul Fatih Bali Paşa Camii 2007

42 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Camii 2007

43 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (Eski Bina) 2006

44 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hast. Eski Bina Çevre Düz. 2006

45 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Gureba Hastanesi Tamamlama 2011

46 İstanbul Fatih Cerrah Mehmet Paşa Camii 2006

restorasy n


47 İstanbul Fatih Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi 1.Kısım 2007

48 İstanbul Fatih Hadım İbrahim Paşa Camii 2008

49 İstanbul Fatih Esekapı Medresesi 2011

50 İstanbul Fatih Fatih Camii ve 1.Mahmut Kütüphanesi 2010

51 İstanbul Fatih Mihrimah Sultan Camii 2010

52 İstanbul Eyüp Nişancı Mustafa Paşa Mektebi 2011

53 İstanbul Fatih Odabaşı Behruzağa Camii 2004

54 İstanbul Fatih Pertevniyal Valide Sultan Camii 2010

55 İstanbul Fatih Selçuk Sultan Camii 2007

56 İstanbul Fatih Haseki Külliyesi 2012

57 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Camii 2006

58 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Camii Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi 2010

59 İstanbul Fatih Yayla Kambur Mustafa Paşa Camii 2004

60 İstanbul Fatih Yayla Kambur Mustafa Paşa Camii ve Minaresi 2005

61 İstanbul Fatih Yedikule Debbağı Zade Hacı Piri Mehmet Efendi Camii 2005

62 Tekirdağ Merkez Rüstem Paşa Camii Onarımı ile Bahçe Tanzimi ve Drenajı 2006

63 Tekirdağ Çorlu Fatih Camii wc’si Onarımı 2006

64 Tekirdağ Hayrabolu Çelebi Sultan Mehmet Camii 2006

65 Tekirdağ Hayrabolu Çorumi Mustafa Bey Camii 2008

66 Tekirdağ Hayrabolu Çorumi Mustafa Paşa Camii WC’si Onarımı 2006

67 Tekirdağ Hayrabolu Güzelce Hasan Bey Camii 2004

68 Tekirdağ Malkara Gazi Süleyman Paşa Camii 2007

69 Tekirdağ Malkara Hacerzade İbrahim Bey Camii 2005

SPONSORLUK USULÜ İLE YAPIMI TAMAMLANAN İŞLER (2003-2012)

S. no İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Yılı Sponsoru

1 İstanbul Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camii 2011 Acıbadem A.Ş

2 İstanbul Beyoğlu Arap Camii 2011 2010 Ajans

3 İstanbul Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii 2011 2010 Ajans

4 İstanbul Beyoğlu Piyale Paşa Camii 2008 Vakıfbank

5 İstanbul Eminönü Küçük Ayasofya Camii 2006 İ.B.B

6 İstanbul Eminönü Laleli Külliyesi 2012 İ.B.B

7 İstanbul Eminönü Süleymaniye Meydan Çesmesi 2012 İ.B.B

8 İstanbul Eminönü Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi 2012 İl Özel İdaresi

9 İstanbul Eminönü

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi Camii, Kütüphane,

Sebil, Çeşme ve Haziresi

2012 İl Özel İdaresi

10 İstanbul Eminönü Vordvorts Vorodman Kilisesi 2011 2010 Ajansı

11 İstanbul Sarıyer Emirgan Hamid-i Evvel Camii 2009 Acıbadem A.Ş

12 İstanbul Şişli Teşvikiye Camii 2009 Şişli Bel.

13 İstanbul Zeytinburnu Yenikapı Mevlevihanesi 2010 Vakıfbank

TAHSİSLİ YAPIMI TAMAMLANAN İŞLER (2003-2012)

S. no İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Yılı Durumu

1 İstanbul Beyoğlu Galata Mevlevihanesi 2009 Tahsisli

2 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Elif Efendi Tekkesi 2009 Tahsisli

3 İstanbul Beyoğlu Turabi Baba Tekkesi 2008 Tahsisli

4 İstanbul Beyoğlu Yer altı Cami yanı okuma salonu Tahsisli

5 İstanbul Beyoğlu Zevki Sultan Subyan Mektebi 2008 Tahsisli

restorasy n 133


134

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 5 | 2012 Yılı Restorasyon Çalışmaları

6 İstanbul Eminönü Ragıp Paşa Kütüphanesi Tahsisli

7 İstanbul Eminönü Caferiye Tekkesi 2009 Tahsisli

8 İstanbul Eminönü Cenderecizade Muhittin Çelebi Camii Duvarı 2011 Tahsisli

9 İstanbul Eminönü Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi 2010 Tahsisli

10 İstanbul Eminönü Hadım Hasan Paşa Medresesi 2011 Tahsisli

11 İstanbul Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi ve Sebili 2003 Tahsisli

12 İstanbul Eminönü Kızlar Ağası Mehmet Ağa Medresesi 2007 Tahsisli

13 İstanbul Eminönü Köprülü Mehmet Paşa Medresesi 2010 Tahsisli

14 İstanbul Eminönü Süleymaniye Darüşşifası 2012 Tahsisli

15 İstanbul Eminönü Sinanpaşa Medresesi 2012 Tahsisli

16 İstanbul Eminönü Laleli İmareti 2010 Tahsisli

17 İstanbul Eminönü Rüstempaşa Medresesi 2012 Tahsisli

18 İstanbul Eminönü Şehzade Camii Türbeleri 2012 Tahsisli

19 İstanbul Eminönü Özbekler Tekkesi 2008 Tahsisli

20 İstanbul Eminönü Recai Efendi Sıbyan Mektebi 2009 Tahsisli

21 İstanbul Eminönü Süleymaniye Tabhanesi 2012 Tahsisli

22 İstanbul Eminönü Seyid Hasan Paşa Medresesi 2009 Tahsisli

23 İstanbul Eminönü Süleymaniye - Rabi Medresesi 2010 Tahsisli

24 İstanbul Eminönü Şehzade İmareti 2010 Tahsisli

25 İstanbul Eminönü Yeni Camii Hünkar Kasrı (İTO) 2010 Tahsisli

26 İstanbul Eminönü Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi 2010 Tahsisli

27 İstanbul Eyüp Cafer Paşa Medresesi 2009 Tahsisli

28 İstanbul Eyüp Hacı Beşirağa Medresesi 2010 Tahsisli

29 İstanbul Eyüp Hasan Hüsamettin Efendi Tekkesi 2010 Tahsisli

30 İstanbul Eyüp Hindular Tekkesi 2009 Tahsisli

31 İstanbul Eyüp Hüsrev Paşa Kütüphanesi 2010 Tahsisli

32 İstanbul Eyüp Mustafa Selami Efendi Tekkesi 2010 Tahsisli

33 İstanbul Eyüp Kara Süleyman Tekkesi 2011 Tahsisli

34 İstanbul Fatih Adile Sultan Sıbyan Mektebi 2010 Tahsisli

35 İstanbul Fatih Ahmet Buhari Tekkesi 2010 Tahsisli

36 İstanbul Fatih Başmaki Şerif Tekkesi. 2010 Tahsisli

37 İstanbul Fatih Bayrampaşa Medresesi 2011 Tahsisli

38 İstanbul Fatih Beşikçizade Tekkesi 2011 Tahsisli

39 İstanbul Fatih Damat İbrahimpaşa Medresesi (Esekapı) 2010 Tahsisli

40 İstanbul Fatih Gazanferağa Medresesi 2010 Tahsisli

41 İstanbul Fatih Gazi Ahmetpaşa Medresesi 2010 Tahsisli

42 İstanbul Fatih Gevher Sultan Medresesi 2010 Tahsisli

43 İstanbul Fatih Kazasker Abdurrahman efendi camii 2011 Tahsisli

44 İstanbul Fatih Mahmut Efendi Zaviyesi 2011 Tahsisli

45 İstanbul Fatih Murat Molla Kütüphanesi 2011 Tahsisli

46 İstanbul Fatih Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi 2011 Tahsisli

47 İstanbul Fatih Elhaç Ahmetpaşa Mektebi 2012 Tahsisli

48 İstanbul Fatih Hacı Beşirağa Mektebi 2012 Tahsisli

49 İstanbul Fatih Hacı Hüseyinağa Mektebi 2012 Tahsisli

50 İstanbul Zeytinburnu Abdulbaki Paşa Kütüphenesi 2009 Tahsisli

restorasy n


RESTORASYONU DEVAM EDEN İŞLER

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Başlama Tarihi

1 İstanbul Beşiktaş Yahya Efendi Camii ve Müştemilatı 2009

2 İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Camii Medresesi 2011

3 İstanbul Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii 2012

4 İstanbul Beyoğlu Nusretiye Camii 2012

5 İstanbul Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii 2012

6 İstanbul Beyoğlu Fındıklı Molla Çelebi Camii 2012

7 İstanbul Beyoğlu Sahaf Muhittin Camii 2012

8 İstanbul Eminönü Ayasofya İmareti (Kurşun Anbarı) Müze Teşhir Tanzim 2011

9 İstanbul Eminönü Süleymaniye Camii ve Çevre Düzenlemesi 2009

10 İstanbul Eminönü Nuruosmaniye Camii Çevre Düzenlemesi 2012

11 İstanbul Eminönü Beyazıt Camii ve Hünkar Kasrı 2012

12 İstanbul Eminönü Mahmut Paşa Camii 2012

13 İstanbul Eminönü Süleymaniye Evvel Medrese ve sibyan mektebi 2012

14 İstanbul Eminönü Vilayet Camii 2012

15 İstanbul Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Tamamlama 2011

16 İstanbul Fatih Haseki Külliyesi Ahşap ev 2011

17 İstanbul Fatih Mesnevihane Camii 2010

18 İstanbul Fatih Pertevniyal Valide Sultan Camii Tamamlama 2011

19 İstanbul Fatih Neslişah Sultan Camii 2012

20 İstanbul Şişli Teşvikiye Camii Çevre Düzenlemesi ve İhata Duvarı 2012

21 Tekirdağ Çorlu Fatih Camii 2012

SPONSORLUK USULÜ İLE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Sponsoru

1 İstanbul Beşiktaş Büyükmecidiye(Ortaköy) Camii Kuveyt Türk A.Ş.

2 İstanbul Beyoğlu Hüseyin Ağa Cami Demirören Grubu

3 İstanbul Beyoğlu Süheylbey Mescidi Şahıs

4 İstanbul Beyoğlu Hacı Ferhat Camii Yapı Yapı İnşaat

5 İstanbul Beyoğlu Hacı Piri Camii ve Tekkesi (Kadirler Tekkesi) İl Özel İdaresi

6 İstanbul Eminönü Merzifoni Kara Mustafa Paşa Mescidi

7 İstanbul Eminönü Süleymaniye Türbeleri Gür - Yapı

8 İstanbul Eyüp Zal Mahmut paşa Camii ve Küliyesi Eyüp Bel.

9 İstanbul Fatih Bulgar Kilisesi İ.B.B

10 İstanbul Fatih Fatih Camii Türbeleri Yılmaz Yapı İnş.

11 İstanbul Fatih Haseki Külliyesi İl Özel İdaresi

12 İstanbul Fatih Hafsa Sultan Türbesi İl Özel İdaresi

13 İstanbul Fatih Zeyrek Cami İ.B.B

14 İstanbul Zeytinburnu Merkez Efendi Külliyesi Zeytinburnu Bel.

TAHSİSLİ DEVAM EDEN İŞLER

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Durumu

1 İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Camii ve Türbesi Tahsisli

2 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Mevlevihanesi Tahsisli

3 İstanbul Beyoğlu Kemankeş Kara Mustafa Paşa Sıbyan Mektebi Tahsisli

4 İstanbul Beyoğlu Okçular Tekkesi Tahsisli

5 İstanbul Eminönü Atıf Efendi Kütüphanesi Tahsisli

6 İstanbul Eminönü Beyazıd İmareti Tahsisli

restorasy n 135


136

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 5

7 İstanbul Eminönü Hasanpaşa Hanı (Süpürgeciler) Tahsisli

8 İstanbul Eminönü İbrahimpaşa Sarayı Tahsisli

9 İstanbul Eminönü Kocasinan Medresesi Tahsisli

10 İstanbul Eminönü Siyavuş Paşa Medresei Tahsisli

11 İstanbul Eminönü Sultanahmet Medresesi Tahsisli

12 İstanbul Eminönü Süleymaniye Mülazımlar Medresesi Tahsisli

13 İstanbul Eminönü Süleymaniye Salis Medresesi Tahsisli

14 İstanbul Eminönü Ekmekçibaşı Ahmet Paşa Medresesi Tahsisli

15 İstanbul Eyüp Afife Hatun Tekkesi (Balcı Dergahı) Tahsisli

16 İstanbul Eyüp Ebusuud Efendi Mektebi Tahsisli

17 İstanbul Eyüp Esbak Mustafa Efendi Tekkesi Tahsisli

18 İstanbul Eyüp İsmihan Sultan Kütüphanesi Tahsisli

19 İstanbul Eyüp Makbul Mustafa Paşa Tekkesi Tahsisli

20 İstanbul Eyüp Pertevniyal Valide Sultan Tekkesi Tahsisli

21 İstanbul Eyüp Serterikzade Tekkesi Tahsisli

22 İstanbul Eyüp Şehzade Medresesi Tahsisli

23 İstanbul Eyüp Şeyh Murat Efendi Dergahı Tahsisli

24 İstanbul Eyüp Şeyh Murat Efendi Tekkesi Tahsisli

25 İstanbul Eyüp Vezir Tekkesi Tahsisli

26 İstanbul Fatih Abdulkerim Tekkesi Tahsisli

27 İstanbul Fatih Abdülmecit Evi Tahsisli

28 İstanbul Fatih Akdeniz Medresesi Tahsisli

29 İstanbul Fatih Davutpaşa Medresesi Tahsisli

30 İstanbul Fatih Emirbuhari Tekkesi Tahsisli

31 İstanbul Fatih Fatih Külliyesi Tabhanesi Tahsisli

32 İstanbul Fatih Kılıççı Tekkesi Tahsisli

33 İstanbul Fatih Erdi Baba Tekkesi Tahsisli

34 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Medresesi Tahsisli

35 İstanbul Fatih Haydar Medresesi Tahsisli

36 İstanbul Fatih Hırka-ı Şerif Muhafazza Konağı Tahsisli

37 İstanbul Fatih Karadeniz Medresesi Tahsisli

38 İstanbul Fatih Kasımağa Sibyan Mektebi Tahsisli

39 İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa Mektebi Tahsisli

40 İstanbul Fatih Mehmet Şemsettin Efendi Tekkesi Tahsisli

41 İstanbul Fatih Taphane Medresesi Tahsisli

42 İstanbul K.Çekmece Ziraat Mektebi Tahsisli

restorasy n

DAĞILIM Adet

Restorasyonu Tamamlanan Eserler (2003-2012) 132

Restorasyonu Devam Eden Eserler 77

Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama (2003-2011 Biten işler) 11

Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama (Devam eden işler) 28

Projeleri Onaylanan Eserler 97

Projeleri Kurulda Görüşülen Eserler 31

Proje İhalesi yapılan Eserler 4

İhya Edilecek Olan Eser Sayısı 35

Yap-İşlet Devret Modeli Devam Eden 16

Kat Karşılığı Devam Eden 96

Restorasyonu 2013 yılında yapılması planlanan işler 36

More magazines by this user
Similar magazines