sunuş - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

sunuş - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü

SUNUŞ

Bayrağı, aldığımız yerden daha ilerilere taşımak amacıyla bir kez daha

buluşmanın mutluluğuyla merhaba. Günümüze değin geçen zaman

içinde kendimizi daha iyi ifade ettiğimiz kanısındayım. Yaşadığımız

toplumu tanımak, anlamak, onun bir bireyi olmak ve bu şekilde yaşamak

yavanlık olsa gerek. Bu yüzden kişi olarak üzerimize düşen vazifeleri

yerine getirmekle toplum borcunun ödendiği muhakkak. El verdiğince

yeni yaklaşımlar sunmak, günümüzün teknolojik seviyesini yakalamak

gibi sebeplerden ötürü daha çok çalışmamız gerekmektedir.

Artık yalnızca yurt içinde değiliz. Yurtdışındaki Vakıf Kültür Varlıklarımızın

yaşatılması için de ortak projelerin içinde olmaya devam ediyoruz. Şam

Süleymaniye Külliyesi başta olmak üzere Yemen, Kosova gibi ülkeler

hali hazırda çeşitli çalışmalar yürüttüğümüz ülkeler arasında. Bunları da

umarım sizlerle paylaşma fırsatımız olur.

Vakıf Restorasyon Yıllığı dergimizin 5. Sayısıyla, son dönemin önemli

restorasyon çalışmalarından biri olan İstanbul’daki Nur-u Osmaniye

Camii’ni etraflıca tanıtıyoruz. Yukarıda değindiğimiz gibi, kendimizi

çalışarak ifade ediyoruz. Bilimin gerektirdiği müdahaleler ışığında,

Nur-u Osmaniye Camisi ile örnek olacak bir restorasyon uygulamasını

daha noktalamış olduk. Parça parça giderek, büyük bir bütün oluşturduk.

Böylelikle toplumdan aldığımızı topluma sunmaya devam ettik.

2012 yılında uygulamasını bitirerek, açılışını yaptığımız Nuruosmaniye

Camii için hazırlanan özel sayıyı hızlı denilebilecek bir süreç içinde

hazırlayanlara ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Dr. Adnan ERTEM

Vakıflar Genel Müdürü


Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk

ÖNSÖZ

Kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah!

Difilli pınar idik, irkildik ırmak olduk

Aktık denize daldık, taştık elhamdüllillah!

(Yunus Emre)

Bir ırmak gibi akmak için önce ırmak olmak, bilmek için okumak, tavsiye

vermek için tecrübe gerek. Ardından bilgi ve tecrübeyle dolmak ve

dolunca eğilmek gerek. Tıpkı, Osmanlı medrese kapı yüksekliklerinin biraz

kısa tutulması gibi. Sembolizmin ete kemiğe bürünmüş hali ve ecdadın

bilgiye ve ilme duyduğu hürmetin mimariye yansımasıdır bu. Hatta öyle

bir duruştur ki, sadaka taşını dahi felsefîleştiren bir dimağdır. İçinde,

kendinden olmayan, diye bir bakış olmayan.

Basamak taşlarını üst üste dizerken, düzeni, strüktürü ve oranı bozmadan

çalışmak gerekir. Geçmişin intizamını görürken, yalnızca bu çağlara

övgüyle kalmamak, bir basamak da bizim koymamız en doğru yaklaşımdır.

Tıpkı diğer vakıf kültür varlıklarının sürekliliğini sağlamak için yaptığımız

çabalar gibi. Bunlardan biri olan ve Osmanlı Barok Mimarisinin bir

örneğini oluşturan Nur-u Osmaniye Camii için de bir taş koyduğumuzu

düşünüyorum. Bu açıdan, bu nitelikli eserimizin restorasyonunda görev

alan tüm teknik elemanlarımıza ve işi yüklenen Kadıoğlu Şirketi’ni

çalışmalarından dolayı kutluyorum.

Diğer yandan, açılışıyla bizi onurlandıran bu güzel camimizde yapılan

çalışmaları, nitelik ve nicelikleriyle beraber kamuoyuna aktarmanın

heyecanı içindeyiz. Restorasyon süresince görev alan Bilim Kurulu

üyelerimiz, kontrol arkadaşlarımız ve diğer destek yazılarla oluşturulan

Vakıf Restorasyon Yıllığı’nın 5. Sayısıyla tarihe birnot daha düştüğümüzü

düşünüyorum. Bundan dolayı ve böylesi güzel bir sayının hazırlanmasında

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İbrahim ÖZEKİNCİ

Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü


Restorasyon | Konservasyon | Arkeoloji | Sanat Tarihi | Yıl: 2012 Sayı: 5

ISSN: 2146 – 3166

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul I. Bölge Müdürlüğü

Yayınıdır.

Restorasyon-Konservasyon-Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı

Yıl: 2012 Sayı: 5

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü Adına

SAHİBİ

İbrahim ÖZEKİNCİ

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / TASHİH

Murat SAV

İNGİLİZCE TASHİH

Seda ELHAN

YAYIN KURULU

Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU

Hayri Fehmi YILMAZ

Dr. Esin Demirel İŞLİ

Dr. Olcay AYDEMİR

Murat SAV

H. Murat CEYLAN

Acar AVUNDUK

EDİTÖR

H. Murat CEYLAN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY / İ.T.Ü. Emekli Öğr. Gör.

Prof. Dr. Şerife ATLIHAN / Marmara Ü.Tekstil Böl.

Prof. Dr. Önder BİLGİ / İ.Ü.Emekli Öğr. Gör.

Prof. Dr. Oğuz CEYLAN / Mimar Sinan Ü. Mimarlık Fak.

Prof. Dr. Feridun ÇILI / İ.T.Ü.Mimarlık Fak.

Prof Dr. Erol GÜRDAL/ İ.T.Ü. Emekli Öğr. Gör.

Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK / Yıldız Teknik Ü. Müh. Mim. Fak.

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM / Marmara Ü. Türkiyat Böl.

Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ / İ.Ü. Arkeoloji / Protohistorya Böl.

Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ / İ.Ü. Emekli Öğr. Gör.

Doç. Dr. Ferudun ÖZGÜMÜŞ / İ.Ü.Güzel Sanatlar Fak.

Yard. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU / İ.Ü.Sanat Tarihi Böl.

Yard. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL / Trakya Ü. S.Tarihi Böl.

KAPAK ve SAYFA TASARIM

H. Murat CEYLAN

Şevket EROĞLU

BASIM

Bilnet Matbaacılık

Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.

Dudulu Org. San. Bölgesi 1. Cad. No:16 Ümraniye-İST

Tel: 444 44 03 www.bilnet.net.tr

İLETİŞİM

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

İnönü Cad. No. 2 Kat 5 Taksim / İSTANBUL

Tlf: (0212) 251 88 10 / 7201-7203

www.vgm.gov.tr

http://istanbulavrupa.vgm.gov.tr

Vakıf Restorasyon Yıllığı hakemli bir dergidir.

Makalelerdeki yazılardan yazarları sorumludur.

Kaynak belirtilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.

Para ile satılmaz.

(3000 Adet basılmıştır)

Bu sayının yayınlanmasındaki katkılarından dolayı

KADIOĞLU İNŞAAT’a

Teşekkür ederiz.

ÇEMBERLİTAŞ VE

NURUOSMANİYE

CAMİİ İLE ÇEVRESİNİN

ARKEOTOPOGRAFYASI

The Archaeotopography of Cemberlitas

and Nuruosmaniye Mosque and its

Surroundings

Murat Sav

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE

NURUOSMANİYE CAMİİ

İNŞÂSI-TAMİRLERİ VE

ONARIMLARI

Construction, repair and renovation

of the Nuruosmaniye Mosque with

reference to the archive documents

Dr. Fatih Köse

NURUOSMANİYE CAMİİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE

RESTORASYON PROJELERİ

Building Survey, Restitution

and Restoration Projects of the

Nuruosmaniye Mosque

Prof.Dr. Oğuz Ceylan

NURUOSMANİYE CAMİİ’NE

AİT MALZEMELERİN NİTELİK

VE PROBLEMLERİNİN

ANALİZİ

Analysis of the Materials and Their

Problems of the Nuruosmaniye Mosque

Doç.Dr. Ahmet Güleç

7

25

43

59


NURUOSMANİYE CAMİİ

VE 2010-2012 YILLARI

RESTORASYONU

Nuruosmaniye Mosque and

Restoration in Years 2010-2012

Prof.Dr. E.Füsun Alioğlu

Dr. Olcay Aydemir

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

IŞIĞINDA VAKIF KÜLTÜR

VARLIKLARININ KORUNMASI

VE YAŞATILMASI

Preserving And Maintaining The

Cultural Heritage In Light Of The

Problems and The Solutions

İbrahim Özekinci

NURUOSMANİYE CAMİİ

BODRUM KAT AHŞAP HATIL/GERGİ

BOŞLUKLARININ ONARIMI

The Restoraiton Of The Timber Beam/Stretcher

Cavities Of The Nuruosmaniye Mosque

Prof.Dr. Feridun Çılı

RESTORASYON

SORUNLARI

ÇERÇEVESİNDE

NURUOSMANİYE CAMİİ

Nuruosmaniye Mosque Within the

Frame of the Restoration Problems

Sait Durak

77

91

99

103

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK

BİR ANIT ESER KURULU;

“NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ

ÖRNEĞİ”

A Monument of the Board Work Established

Within General Directorate of Foundations;

“NURUOSMANIYE COMPLEX AS AN EXAMPLE”

Dr. Olcay Aydemir

Ayşe Öztürk

NURUOSMANİYE CAMİİ’NİN

HAT DÜZENİ

Placement Technique of Calligraphy

Works in Nuruosmaniye Mosque

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner

RESTORASYONA

BAĞLI AYDINLATMA

ÇALIŞMALARI

Restored Connected Lighting Studies

Aytekin Şahin

SAYILARLA…

2012 YILI RESTORASYON

ÇALIŞMALARI

İÇİNDEKİLER

109

115

127

131

Hakem heyeti tarafından incelenmiş makalelerdir.

More magazines by this user
Similar magazines