Ayşe Ebru Gültekin - İSTANBUL (1. Bölge)

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

Ayşe Ebru Gültekin - İSTANBUL (1. Bölge)

144

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 4 | Süleymaniye Camii’ne Ait Ahşap “Askı Top”un Konservasyon ve Restorasyonu

Fotoğraf 56: Eserin iç yüzeyine toz, kir vb. girmesinin önlemsi amacıyla boyun

kısmındaki açıklık, 3 mm kalınlığında pleksiglas plaka ile kapatılmıştır.

Sonuç olarak eserin geçirmiş olduğu iki onarımda da

eser, özgün görünümünden uzaklaşmıştır. Yapılan dolgular

ve diğer müdahaleler özgün malzemeyle uyum göstermemiş,

bozulmaların artmasına neden olmuştur. Uygulanmış

olan dolgularda macun polyester, alçı, organik bağlayıcılı

macunlar gibi çok çeşitli malzemeyle karşılaşılmıştır. Uygulamalar

yeterli özenle yapılmadığından özgün detaylar

kapatılarak oymalar görünmez duruma gelmiş, renkler değişmiştir.

Kaynakça

restorasy n

Konservasyon işlemleri sonunda ortaya çıkarılacak yüzeye

tabaka araştırması sonucunda karar verilmiştir. Eğer

çalışmalar sırasında birinci onarım, homojen, korunmuş

bir tabaka olsaydı bu tabakanın koruması da düşünülebilirdi.

Ancak temizlik işlemleri sırasında tabakaların iç içe geçtiği

pek çok bölgeyle karşılaşılmış, katmanların tespitinde

zorlandığımız bölümler de olmuştur.

Tüm detayların net olarak görüldüğü tabaka, özgün

tabaka olduğundan esere uygulanmış iki onarımın da kaldırılmasına

karar verilmiştir. Konuyla ilgili rapor, İstanbul

4 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna

sunulmuş, konservasyon aşamalarında izlenecek yönteme

Süleymaniye Camii 2007-2011 Onarımı Bilim Kurulunun

bilgilendirmeleri doğrultusunda devam edilmiştir.

Eserin konservasyon aşamalarında var olan özgün yüzey

korunarak macun ve boyada yok olan bölgelerin dolgusu

ve rötuşu yapılmıştır. Yapılabilecek en az müdahaleyle

işlemler gerçekleştirilmiştir.

Eser üzerinde uygulanmış olan eski onarımlar göz

önünde bulundurulduğunda kültür varlıklarının korunmasında

eğitimli, ehil kişilerin görev almasının zorunlu olduğu

bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Arseven, Celal Esad, (1975) Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.

Birol, İnci Ayan - Derman, Çiçek, (1991)

Türk Tezyini San’atlarında Motifler, İstanbul.

ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, (1997)

Cilt 1, İstanbul: YEM Yayınları.

Kantarcıoğlu, A. Serra, (1992) Ahşap Üstü Kalem İşi Bezemelerin Koruma Yöntemleri, Türkiyemiz, S.68, İstanbul.

Keskiner, Cahide, (2002) Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler-Hatai, Ankara.

Ray, Stephen L., Reilly, Julie A., (1994)

The Treatment of Painted Wooden Folk Art, Painted Wood: History and Conservation, The Getty

Conservation Institute, Los Angeles.

Selçuk, Hayrettin, (2004) Müzelerde Böcek ve Küf Kontrolü, İstanbul: Ege Basım.

(çevrimiçi) http://kremer-pigmente.de/58000.htm:

More magazines by this user
Similar magazines