Views
5 years ago

DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM RAPORU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...

DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM RAPORU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...

DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM RAPORU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM RAPORU HAZIRLANMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1 - (1) Bu işbirliği protokolünün amacı, sıvı yakıtlı kazanlar ile kazan dairelerinin ve gaz yakan cihazların doğal gaz ile kullanılabilirliğinin tespitine dair doğalgaza dönüşüm uygunluk raporu düzenlemesidir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu işbirliği protokolü; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sanayi ve Ticari işletmelerinde kullanılan veya kullanılması planlanan TSE veya TSEK ve/veya CE belgesi olan tam silindirik sıvı yakıtlı kazanlar ile kazan dairelerinin ve gaz yakan cihazların doğal gaza dönüşüm ve doğal gaz ile kullanılabilirliğine dair, SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanarak yayınlanan ve yürürlükte olan “Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi” esas alınarak Teknik Rapor hazırlanmasını kapsar. Bu kapsamda inceleme yapılacak cihazlar, ilgili şartname madde numaraları ile birlikte aşağıdaki gibidir: 14. Doğal Gaz Yakıcı Cihazlar, 15. Kazan Tadilatı ve Dönüşümü, 19. Mutfak Tesisatı, 20. Radyant Isıtıcılar, 21. Hamlaçlar Dayanak MADDE 3 - (1) Bu işbirliği protokolü; SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanarak yayınlanan ve yürürlükte olan “Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi” nin 8. Maddesi “Madde 8 - Malzeme Seçimi: Kullanılacak bütün yakıcı cihazlar ve gaz armatürleri, sayaç, boru, vana, fittings vb. malzemeler; TSE, EN, DIN, IEC standartlarından birini almış olmalıdır. Bu standartlardan herhangi birine haiz olmayan malzemeler, TSE tarafından kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmalıdır. Konusunda TS standardı olmayan yakıcı cihazlar için (kazan, brülör, bek, ocak, fırın vb.) yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda, TSE veya üniversitenin mühendislik fakültesi makina bölümünden özel inceleme raporu alınacaktır. Standartlarda yapılabilecek değişikliklerde, yeni tarihli standardın yayınlanmasından sonra yeni standart geçerli olur” esas alınarak düzenlenmiştir. Hedefler MADDE 4 - (1) Bu protokol ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sanayi ve Ticari işletmelerde kullanılan TSE ve TSEK belgesi olan tam silindirik sıvı yakıtlı kazanların, kazan dairelerinin ve gaz yakan cihazların doğalgaza dönüşümü ve doğal gaz ile verimli ve güvenli kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 1/3

2010 faaliyet raporu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik ...
Staj İlkeleri/Uygulama Esasları (PDF) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ...
2008–2009 Akademik Yılı Faaliyet Raporu - Ondokuz Mayıs ...
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
özenilen üniversite - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik ...
Proje Yaptırma ve Değerlendirme İlkeleri (PDF) - Ondokuz Mayıs ...
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
17 Şubat 2010 ÇARŞAMBA - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
teknopark bilgi notu temel atma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki ...
tc ondokuz mayıs üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki ...
ondokuz mayıs üniversitesi ders muafiyeti ve intibak işlemleri
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Stratejik Plan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
mühendislik fakültesi stratejik plan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
ÇEKME DENEYİ FÖYÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik ...
francis türbin deneyi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik ...
Isı Değiştirici (Eşanjör) Deneyi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Burkulma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
burulma deneyi föyü - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik ...
Bölüm Staj İlkeleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Staj İlkeleri Uygulama Esasları (PDF) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Yorulma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Dişli Verimliliği Belirleme Deneyi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...
Ders İçerikleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi