Erhvervsakademiet Lillebælt 'in veya eski adıyla Odense Tekniske ...

web.firat.edu.tr

Erhvervsakademiet Lillebælt 'in veya eski adıyla Odense Tekniske ...

Erhvervsakademiet

Lillebælt ‘in veya eski

adıyla Odense Tekniske

Skole ‘nin önden

görünüşü..

IT and Electronics

departmanı binanın 3.

katında bulunmaktadır.

Departman başkanı

Jan Lund’tur.


Derslerin işlendiği

321 numaralı

derslik.

Sınıf dershane,

laboratuvar karışımı

bir dersliği andırır.

Birçok masada

osiloskop,

havya,avometre,siny

al generatörü , güç

kaynakları gibi

aletler öğrenciler

kullanımındadır.

Her öğrenci derse

dizüstü

bilgisayarları ile

gelmek zorundadır.


Danimarka eğitim sistemi klasik Amerikan üniversite sistemi olan ve

Türkiye’de de uygulanan sistemi 10 sene önce terk etmiş ve öğrenciye

proje yapmaya ve takım çalışmasına uyum sağlamayı hazırlama amacına

yönelmiştir. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılmalı ve uzmanlaşmak

istedikleri alanları ve bu alanlara göre de projelerini derslere göre

belirlemelidirler.

Her dersin kendine göre ayrı projesi vardır ve öğrenciler projelerini

gerçekleştirmek için kendileri araştırma yapmalıdırlar.( kitap, internet vb.)

Hocalar çoğu zaman ders anlatmaz yani teorik bir ders işlenişinden söz

edilemez. Ders hocaları sıralar arası gezerek öğrencilerin sorularını

yanıtlarken aynı zamanda da projeleri denetlerler.

Elektronik projeleri delikli pertenaks üzerine yapılır ve proje bitiminde

sınıfa projeyle ilgili sunum yapılır ve projenin raporu internet yoluyla

dersin hocasına gönderilir. (hand-in)

Dersler şu şekildedir;Special Subject 1-2-3,Elective2, Electronics,

Microcontrol, The Company, Project 2-3.

Bu dersler IT and Electronics bölümünün 3. sömestr dersleridir ve dönem

içinde biten dersin yerine diğeri gelir.

Her hafta ders programı değişir ve bu internetten ilan edilir.Hafta içi bazı

günler tatil olabilir.


Projeleri gerçekleştirmek gerekli ihtiyaçlar komponent odasından ücretsiz

temin edilir.

Komponent odasında bulunmayan parçalar odadan sorumlu ve ders

hocası olan Helge’den rica edilerek temin edilebilir.


AC MOTOR CONTROL

12-48V küçük senkron motorun inverter düzeneğiyle hız ve dönüş yönü

ayarı yapıldığı devre..


7 SEGMENTLİ BCD sayıcı devresi ile STRAIN GAUGE düzeneği…

Amaç tartının ucuna konulan kütlenin ağırlığının sayıcıda görülmesidir.


Devam etmekte olan Smart Home Project…


LabView projesi programlama olarak hazırlanıp

dersin hocasına teslim edildi.Programlama DC motor

kontrolünü kapsamaktadır.

The Company dersi projeleri işletme ve girişimcilik

konularını kapsamaktadır ve projelerine her hafta

yenisi eklenerek o hafta sunumu hocaya teslim

edilmektedir.

Son proje ise LabView kullanarak

VisualDSP++5.0,Blackfin ile işlemci programlama…


Odense’de kaldığım dairenin penceresinden görüntü.Danimarka’da

her okul öğrencisine konaklama yer sağlamak zorundadır.

7 Eylül 2010 28 Kasım 2010

More magazines by this user
Similar magazines