Aralık 09 - Sakarya Üniversitesi

halkils.sakarya.edu.tr

Aralık 09 - Sakarya Üniversitesi

SAUBUL 2009-12

Sakarya Üniversitesi Aylık Haber Bülteni/ Aralık 2009/ Sayı 40

Uzaktan Eğitim Çalıştayı Yapıldı

SAÜ Proje Yarışmasında Türkiye Üçüncüsü


“Gençlere Yönelik Kaynakçılık Meslek Edindirme Kursları”

Adlı Proje Tamamlandı

Proje Koordinatörlüğü’nü Teknik

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi

Doç. Dr. Hüseyin Uzun’un yaptığı

“Gençlere Yönelik Kaynakçılık

Meslek Edindirme Kursları” adlı

projenin tamamlandığı açıklandı.

Proje kapsamında eğitim gören

135 kursiyere ulusal ve uluslararası

sertifika ve belgeleri verilecek.

Sakarya Üniversitesi

Kültür ve Kongre Merkezi’nde 24

Aralık 2009 Perşembe günü saat

14.30’da düzenlenecek törende

ayrıca projeye destek veren 21

firma ile projeye katkı sağlayan

30 kişiye teşekkür belgesi ve

plaket verileceği açıklandı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin Uzun şunları söyledi:

“Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’deki işsiz kadın ve gençlerin istihdam

edilebilirliğini ve işgücü piyasasına katılımını artırmak amacıyla Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

II “Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” Hibe Planı geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen söz konusu Hibe Planı İŞKUR tarafından

yürütülmekte ve izlenmektedir. Hibe Planının toplam bütçesi 16 milyon Avro olup bu tutarın 4 Milyon

Avro’su Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Milyon Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.

Gençlere Yönelik Kaynakçılık Meslek Edindirme Kursları projesi Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

“Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” Hibe Planı kapsamında Demiryol-İş Sendikası Adapazarı

Şubesi tarafından yürütülmekte, Sakarya Üniversitesi’nde uygulanmaktadır. Proje ortaklarımız ise

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür. Projenin toplam bütçesi

206.000 Avro olup, bu tutarın 20.600 Avro’luk kısmı Sakarya Üniversitesi‘nin eş finansman

katkısıdır. Proje kapsamında 135 gencimiz eğitim görmüş ve bu eğitimlerini başarı ile tamamlamışlardır”

BESYO Öğrencilerimizden Muhteşem Gösteri

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen “BESYO Akşamları

Şenliği” izleyenleri mest etti. BESYO Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal

Marşımızın okunması ile başladı. Etkinliğin

açılış konuşmasını yapan BESYO Müdürü

Prof. Dr. Nedim Çetin “Türkiye’nin dört bir

yanından, Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den

Akdeniz’e, Ortadoğu’dan

Kafkaslara ve Rumeli’ye uzanan geniş

kültür dokumuzun aynası olan ve başarısı

dünyanın her yerinde kanıtlanmış ve

saygınlık kazanmış halk oyunlarımızın

gelecek nesillerle aktarılmasında günümüz

gençliğinin hassas davranması gerektiğini”

söyledi. BESYO öğrencilerinden oluşan

gruplarca Capuera Dansı, Ritm grubu,

Türk Halk Danslarından örnekler, Pandomim,

rap dans gösterilerinin sunulduğu programda Rektör Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Binnaz

Baytekin Öğrenci ve Personel Ligi Müsabakalarında hakem olarak görev yapan Müjdat Duman,

Gökhan Kahyacık, Fatih Köroğlu, Ali Kalik, Birol Karaman’ a katkılarından dolayı plaket verdi.

“BESYO Akşamları Şenliği” mini bir konserle sona erdi.


Eğitim Fakültesinden Yeni Proje

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Vahdettin Sevinç başkanlığında Hendek

Kaymakamlığı, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hendek

Jandarma Komutanlığından temsilcilerin katılımı ile 25.12.2009 tarihinde Eğitim Fakültesi’nde

bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Hendek İlçesi’nde Orta Öğretim Kurumlarında okuyan

öğrencilerden psikoaktif madde kullanma sürecinde özellikle deneme ve arada sırada kullanma

aşamasında olan öğrencilerin düzenli kullanan ve bağımlı olmalarını engellemek amacıyla neler

yapılabileceği tartışılmıştır. Yapılan tartışmalar sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Orta öğretim okul Yöneticilerinin psikoaktif madde konusunda eğitilmeleri Okul

2. Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin psikoaktif madde konusunda eğitilmeleri

3. Velilerin psikoaktif madde konusunda eğitilmeleri

4. Öğrencilerin psikoaktif madde konusunda eğitilmeleri

5. İlgili tarafların psikoaktif madde konusunda eğitilmeleri sonrasında orta öğretim öğrencilerinden

bu maddeleri kullananların belirlenmesi

a. Görüşme formlarının hazırlanması

b. Gözlem formlarının hazırlanması

c. Psikolojik belirtileri belirleme(SCL 90-R)

6. Öğrencinin madde kullanma düzeyine göre gerekli yardımın verilmesi.

7. Bu konunun Avrupa Birliği Projesi olarak hazırlanması

Yükseköğretim Yeterlilikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr.

Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen “Yükseköğretim Yeterlilikleri

Çalışma Grubu Toplantısı”na katıldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde 3 Aralık

2009 Perşembe günü düzenlenen toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman,

Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Taslak Yönetmeliği hakkında sunum

gerçekleştirdi. 4 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil

Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Bologna Süreci'nin Türkiye'de Uygulanması

Projesi Ulusal Konferans'ında ise Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas "Yeniden

Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz:Sakarya Üniversitesi Örneği" konulu sunum

gerçekleştirdi.

Su ve Hava Kirliliği En Büyük Tehdit

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursan Çınar tarafından

'Ebeveynlerin Sağlığa Zararlı Çevresel Etkenler Hakkındaki Bilgi ve Algıları' konulu

bir anket çalışması yapıldı. Sakarya'daki üç ilköğretim okulunda çocuğu öğrenim gören

ve çalışmaya gönüllü katılan 362 veliye, ailelerin karakteristik özellikleri ve sağlığa

zararlı çevresel riskler hakkındaki bilgilerini belirlemeye yönelik sorular yöneltildi. Çalışmaya

katılan ebeveynlerin yüzde 62'sini kadın, yüzde 37,6'sını erkekler oluşturdu. Yüzde

78,5'lik oranla en çok 31-45 yaş grubundaki velilerin katılım gösterdiği ankette lise

mezunu ebeveynlerin çoğunlukta olduğu bildirildi. Velilerin yüzde 98,6'sı sigara içmenin

solunum sistemi hastalıkları için bir risk faktörü olduğunu, yüzde 94,5'i de güneş ışınlarına

maruz kalmanın deri kanseri için risk oluşturduğundan bilgi sahibi olduklarını

söyledi. Anket sonuçlarını "Uluslararası 2. Ulusal Akdeniz Pediatri Hemşireliği" Kongresi'nde

bildiri olarak sunan Doç. Dr. Nursan Çınar, çalışmanın amacının ebeveynlerin

sağlığa zararlı çevresel etkenler hakkındaki bilgi ve algılarını değerlendirmek olduğunu

vurguladı.


'Engellilik, Mobilite ve Fiziksel Engelliler İçin Medikal

Teknolojide Mesleki Eğitim’ Sempozyumu Yapıldı

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Engellilik, Mobilite ve Fiziksel Engelliler

İçin Medikal Teknolojide Mesleki Eğitim konulu sempozyum düzenledi. Sempozyumun

açış konuşmasını Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd.

Doç. Dr. Yavuz Soydan yaptı. Soydan, sempozyumun temel amacının engellilerin

yaşamın her alanındaki faaliyetlere mümkün olduğunca daha fazla seviyede engelsiz

katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi. Soydan, bunun için ilgili tüm tarafların katılımı

ve katkılarıyla yeni projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesini sağlayacak ortak bir

zemin oluşturmak istediklerini kaydetti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz Baytekin ise

sempozyumda yaptığı konuşmada, engellilerin yaşadığı sorunların tüm insanlığın sorunu

olduğunu belirterek engellilerin yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için sosyal, kültürel

ve eğitim alanlarında sağlık, eğitim ve istihdam politikalarında kamu hizmetlerinin arttırılması

gerektiğini söyledi. Engellilere yönelik Sakarya Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar

hakkında bilgi veren Prof. Dr. Baytekin, engelsiz bir dünya dileğini dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve sempozyumun onur

konuğu Prof. Dr. Lütfullah Ulukan yaptığı konuşmada, insanın

doğduğu andan itibaren desteğe muhtaç olduğunu,

önemli olanın beynin içindekiler olduğunu, onun dışında bulunan

organların birer makine olduğunu ve bunlarda zaman

içinde sorunlar oluşabileceğini

ifade ederek engellerin aşılabileceğini

belirtti.

Sempozyumu'nda konuşan

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah Güven, 2005

yılında çıkarılan Özürlüler Yasası'nın Cumhuriyet tarihinde

başka bir örneği olmadığını belirtti. Yasayla sınırlı kalmayarak,

yasada 2006, 2007, 2008 ve 2009'da ihtiyaç duyulan yeni

düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Güven, memur kadrolarındaki

özürlülerin önündeki engellerin kaldırıldığını ve istisnai

kadrolar oluşturulduğunu kaydetti.

Engellilere sağlanacak hizmetler için 2010 yılı bütçesine 3 kalemde 4 milyar 611 milyon

TL ödenek konulduğunu belirten Güven, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan özürlü

çocuklar için 950 milyon TL, bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan insanların bakımı için 1

milyar 476 milyon TL ve aldıkları aylıklar için 2 milyar 180 milyon TL koyduklarını açıkladı.

Güven, "Maalesef bu ödenekler daha önce yoktu.'' dedi.

2002 yılında 19 bin özürlünün eğitim desteği aldığını ifade eden Güven, özel eğitim

desteği alan kişilerin sayısının 206 bine ulaştığını dile getirdi.

2007 yılında bakım hizmetlerinden yararlanan 14 bin kişinin 2008 yılında 130 bin kişiye

ulaştığına vurgu yapan Güven, "Bugün itibariyle bu sayı 200 bini aştı. Bütün dünyada

sağlıklı bireylerin iş kaybına uğradığı kriz sürecinde 2002'de yıllık istihdam 10 bin 800

iken, bugün geldiğimiz 4 yılın ortalaması 20 bin 400'e çıkmıştır. Yüzde 100'e yakın artış

yaşandı.'' şeklinde konuştu.

İİB Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Richmond

Oteller Zinciri Arasında Protokol İmzalandı

Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Richmond Oteller zinciri arasında protokol

imzalandı. Protokolle birlikte, eğitim, uygulamalı eğitim, zorunlu staj, işbaşı eğitimi ve mezuniyet

sonrası istihdam gibi konular hakkında işbirliği sağlanması amaçlanıyor. Protokolün ilk

uygulamaları olarak, zincir işletmenin genel koordinatörü ile 4 otelin genel müdürü turizm işletmeciliği

bölümünü ziyaret ederek öğrencilerimizle sektör ve otel yönetimi konularında söyleşi yaptılar.

Daha sonra servis uygulamaları için Sapanca Richmon Spa Otel’de öğrencilerimize yönelik

eğitim semineri verildi. Protokol ile üniversite-sektör iletişiminin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.


“Gençlere Yönelik Kaynakçılık Meslek Edindirme Kursları”

Adlı Proje Tamamlandı

Proje Koordinatörlüğü’nü Teknik Eğitim

Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin

Uzun’un yaptığı “Gençlere Yönelik Kaynakçılık

Meslek Edindirme Kursları” adlı

projenin tamamlandığı açıklandı. Proje

kapsamında eğitim gören 135 kursiyere

ulusal ve uluslararası sertifika ve belgeleri

verilecek. Sakarya Üniversitesi

Kültür ve Kongre Merkezi’nde 24 Aralık

2009 Perşembe günü saat 14.30’da düzenlenecek törende ayrıca projeye destek veren 21 firma

ile projeye katkı sağlayan 30 kişiye teşekkür belgesi ve plaket verileceği açıklandı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin Uzun şunları söyledi:

“Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’deki işsiz kadın ve gençlerin istihdam

edilebilirliğini ve işgücü piyasasına katılımını artırmak amacıyla Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

II “Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” Hibe Planı geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen söz konusu Hibe Planı İŞKUR tarafından

yürütülmekte ve izlenmektedir. Hibe Planının toplam bütçesi 16 milyon Avro olup bu tutarın 4 Milyon

Avro’su Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Milyon Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.

Gençlere Yönelik Kaynakçılık Meslek Edindirme Kursları projesi Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II

“Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” Hibe Planı kapsamında Demiryol-İş Sendikası Adapazarı

Şubesi tarafından yürütülmekte, Sakarya Üniversitesi’nde uygulanmaktadır. Proje ortaklarımız ise

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür. Projenin toplam bütçesi

206.000 Avro olup, bu tutarın 20.600 Avro’luk kısmı Sakarya Üniversitesi‘nin eş finansman

katkısıdır. Proje kapsamında 135 gencimiz eğitim görmüş ve bu eğitimlerini başarı ile tamamlamışlardır”

Kaynarca Lisesi Öğrencileri

Üniversitemizi Ziyaret Etti

Kaynarca Lisesi’nde öğrenim

gören öğrenciler, rehber öğretmenleri

eşliğinde Üniversitemizi ziyaret

etti. Halkla İlişkiler Şube Müdürü

Gökçe Büyükşengür, Kültür ve Kongre

Merkezi’nde öğrencilere Üniversiteyi

tanıtan sunum gerçekleştirdi

ve tanıtım filmi izlettirildi. Kaynarca

Lisesi öğrencileri, düzenlenen kampüs

turunda Üniversitenin çeşitli birimlerini

ziyaret ederek yetkililerden

bilgi aldılar.

Kerkük Gecesi Yapıldı

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Mehmet Kürşat

Türkay tarafından hazırlanan ve TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği

Ses Sanatçısı Hakan Ünal ve Gürsoy Babaoğlu’nun katıldığı “Kerkük

Gecesi” gece izleyenleri büyüledi. Üniversitemiz Kültür ve Kongre

Merkezi’nde düzenlenen gecede Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr.

Türker Eroğlu konuk sanatçılara eşlik etti. Kerkük’e ait türkülerin

seslendirildiği gecede Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer

Elmas, sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi verdi.


Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz ile Toplantı Yapıldı

Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Kültür ve

Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz Baytekin başkanlığında yapılan toplantıda

öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar dinlendi ve ortaklaşa yapılacak

etkinlikler tartışıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baytekin toplantıda yaptığı

konuşmada, öğrencilere seslenerek “Üniversitemizi seçtiğiniz için

sizlere teşekkür ediyoruz. Türk Dili’ni, Türk Kültürünü öğrenip gittiğiniz

ülkelerde bunları tanıtacaksınız. Sizler ülkemiz için birer kültür elçilerisiniz ve bizler için çok önemlisiniz”

dedi. Toplantıya, SAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Kurt, Öğrenci

İşleri Dairesi Başkanı Kazım Özkan, Sağlık Kültür Spor Dairesi Kültür Şube Müdürü Türkan Bilgin

de katıldı.

Kazak Öğrencilerimiz Bağımsızlık

Gününü Kutladı

Sakarya Üniversitesi'nde değişik bölümlerde lisans ve lisansüstü

öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler Kazakistan’ın 18. bağımsızlık

gününü kutladılar. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdürü Prof. Dr. Recai Coşkun, İİB Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya ve İİB Fakültesi

öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Taş’ın da hazır bulunduğu yemekli

kutlamada Kazakistanlı öğrenciler böyle bir günde hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. İİB Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından

sonra önemli başarılara imza attığını belirterek, ülkemizde öğrenim gören gençlerin aldıkları ilim ve terbiye

ile Kazakistan’ın kalkınmasına önemli faydalar sağlayacaklarına inandığını söyledi. Kazakistan 16 Aralık

1991’de Sovyet Rusya’dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Lösemili Çocuklar ve Yaşam Kalitesi Konulu Konferans Yapıldı

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokul tarafından düzenlenen Lösemili Çocuklar ve Yaşam Kalitesi” konulu

konferans Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Nursan Dede Çınar, löseminin tanımı ve tarihçesi, ana tipleri,

risk faktörleri, belirtileri teşhis ve tedavisi konularında görüşlerini dile getirdi. Lösemi tedavisinde yüzde 85

oranında başarı sağlandığını belirten Çınar, lösemi tedavisinde hastaların beslenme ve yaşama sıkı sıkı

bağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Yaşam kalitesini bireysel iyilik halinin bir anlatımı olarak tanımlayan Çınar, yaşam kalitesi kavramının her yaştaki

birey ve hastalık için son derece önemli

olduğunu belirtti. Çocuğun ve ailenin yaşam

kalitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini

vurgulayarak son yıllarda yaşam kalitesi ile ilgili

çalışmalarda ilerleme olduğunu ifade etti.

Konferansın sonunda yurt dışında ve ülkemizde

yapılan araştırmalardan örnekler verildi.

Öğrencilerimiz Toyota Fabrikası'nı Gezdi

Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Akıncı’nın koordinatörlüğünde,

Doç. Dr. Şenol Yılmaz’ın da katılımı ile 3. Sınıf öğrencilerinden

oluşan 55 kişilik öğrenci grubu TOYOTA Fabrikası’nı gezerek montaj

hattını görme imkânı buldu. Montaj hattında öğrencilere bilgi

veren yetkililer, Türkiye’ de sadece Auris ve Verso modellerini üreten

TOYOTA Fabrikası’nın 142 saniyede 1 araç ürettiğini, hattın tam kapasite

çalışması durumunda bu sürenin 82 saniyeye kadar

düştüğünü açıkladılar.


Öğrencilerimizden Öğretmenler Günü Etkinliği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi

Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından öğretmenler

günü nedeniyle hazırlanan program Kültür ve

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik

açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

Vahdettin Sevinç, öğretmenlik mesleğinin önemine

vurgu yaptı. BESYO Öğretim Elemanı Okutman

Nesim Yalvarıcı ise öğretmenlik ve Türk Dili’nin önemini

belirttiği konuşma yaptı. Etkinlikte öğrenciler,

dans gösterileri, tiyatro skeçleri, şiir dinletileri, türkü

dinletisi gerçekleştirdiler. Programın kapanış konuşmasını

yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülten Hergüner öğrencilere seslenerek, gelecekte kendileri

gibi öğrenciler yetiştirmelerini

istediğini belirtti. Etkinliğe Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz

Baytekin, Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Vahdettin Sevinç, Konservatuvar

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Türker

Eroğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler

katıldı.

Öğrencilerimizden Teknik Gezi

Üniversitemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencileri,

ASSAN ALÜMİNYUM A.Ş. Dilovası Tesisleri’ni gezdi.

Malzeme Bilimleri Topluluğu’nun düzenlediği ve Bölüm

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Kurnaz’ın da katıldığı teknik

gezide öğrencilerimiz alüminyum levha ve folyo üretim hattını

görme imkanı

buldu. Öğrencilerimize

gezi

süresince Assan

Alüminyum A.Ş.

Genel Müdür

Yardımcısı Erol

Özden ve ekibi

eşlik ederek çalışmalar

hakkında

bilgi verdi. Çalışma

hayatındaki tecrübelerini de anlatan Özden, geleceğin

mühendis adaylarına telkin ve tavsiyelerde bulundu.

Personelimiz Bayramlaşma

Kokteylinde Biraraya Geldi

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Kurban

Bayramı nedeniyle düzenlediği

bir kokteyl ile çalışanlarıyla bir araya

geldi. Personel Yemekhanesinde

düzenlenen kokteylde üniversite

yönetimi ile birlikte bütün personelin

geçmiş bayramlarını kutlayan Rektör

Prof. Dr. Mehmet Durman, bayramların

kaynaşma için önemli bir fırsat

olduğunu söyledi.

SETT Takımımız Hyundai Fabrikası’nı Gezdi

Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Takımı (SETT)

öğrencileri bu seneki projelerini tanıtmak ve tartışmak

aynı zamanda fabrikalardaki üretim sürecini yakından

görebilmek için Hyundai-Assan’ a teknik gezi düzenledi.

Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ünal

Uysal ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği

Bölümü Öğr.Gör. Adem Çalışkan’ın danışmanlığını yaptığı

topluluk, SETT Hyundai Fabrikası’nın üretim ve montaj

bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Topluluk,

teknik gezilerine 7 Aralık 2009 günü OTOKAR fabrikasını

ziyaretleri ile sürdürecek.


Rektörümüz Erasmus Öğrencileri ile Biraraya Geldi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör

Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Prof. Dr. Binnaz Baytekin,

Erasmus kapsamında bu dönem Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim

gören öğrencilerle yemekte biraraya geldi. Personel Yemekhanesi’nde

düzenlenen yemekte öğrencilerin sorunlarını dinleyen Rektör

Prof. Dr. Mehmet Durman, kendilerini Üniversitelerinde ağırlamaktan

mutluluk duyduğunu söyledi. Öğrenciler ise Sakarya Üniversitesi’ni

bilinçli tercih ettiklerini belirterek, eğitimlerinin bir dönemini burada

geçirmekten ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden memnuniyet duyduklarını

ifade ettiler. Yemekte Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Kurt ve Erasmusve Farabi

Kurum Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Nesrin Kenar da hazır bulundu. Sakarya Üniversitesi’nde 2009-2010 eğitimöğretim

yılında Erasmus kapsamında 9 ayrı ülkeden 39 öğrencinin eğitim ve öğretim görüyor.

Rektörümüz Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri ile Söyleşi Yaptı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Muzaffer

Elmas, Prof. Dr. Binnaz Baytekin ve Fen Edebiyat

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Murat Tütüncü, Fen

Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen söyleşide

Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilecek

pedagojik formasyon konusu ele alındı. Konunun

öncelikli bir

eğitim

sorunu

olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman,

konuşmasına konu ile ilgili çeşitli tespitlerde bulunarak

başladı. Şu anda ülkemizdeki Fen Edebiyat Fakültelerinde

toplam 264 bin, Eğitim Fakülteleri’nde 220 bin

öğrencinin öğrenim gördüğünü, 200 bin civarında mezunun

ise atama için sıra beklediğine işaret etti. Durman,

orta alan öğretmenliğinden çeşitli branşlar için her yıl ortalama

2 bin öğretmen atandığını belirtti. Sakarya Üniversitesi’nin

eğitim-öğretim süreçlerinde en iyi noktada olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Mehmet

Durman, Üniversitemizde verilecek öğretmenlik formasyonunun da aynı süreçler içerisinde ele

alınması gerektiğini söyledi. Üniversite olarak zengin bir bilişim altyapısına sahip, internet destekli

uzaktan eğitimde öncü olduklarını vurgulayan Rektör Durman, bu teknolojiyi kullanarak pedagojik

formasyon konusunda büyük bir merkez haline gelmeyi arzu ettiklerini söyledi. Fen Edebiyat

Fakültesi öğrencilerine verilecek pedagojik formasyon için YÖK’e öneri sunduklarını belirten Rektör

Durman, öğrencilerin bu konudaki taleplerini dinledi.

Valiler Üniversitemizi Ziyaret Etti

Sakarya’nın İl oluşunun 55. yılı nedeniyle

ilimizde bulunan Sakarya

eski Valilerinden Yener Rakıcıoğlu

ve Sakarya Valisi Hüseyin Atak

Üniversitemizi ziyaret etti.

Üniversiteye gelişlerinde Rektör

Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından

karşılanan Rakıcıoğlu ve Atak,

Kampüs alanını gezdi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman’ın,

Üniversitede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi sunduğu ziyarette eski Vali Yener Rakıcıoğlu’na ziyaretinin

anısına Rektör Durman tarafından plaket sunuldu.


SAÜ Vakfı Öğrencilerinden Anlamlı Proje

SAÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu

4.sınıflarından bir grup öğrenci sosyal

sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirecekleri

muhtaç öğrencilere yardım

amaçlı “Umut Işığı Projesi için Sakarya

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet

Durman’ı ziyaret etti. Projeleri hakkında

bilgi sunan öğrenciler, proje kapsamında

Şırnak ta ilköğretim okulu

öğrencilerine gönderilmek üzere giysi

topladıklarını belirttiler. Sakarya Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman

öğrencilerin küçük yaşlarda sosyal sorumluluk

almalarının önemine vurgu yaparak,

böyle bir çalışmaya küçük yaşta başlamalarının gurur verici olduğunu ve her türlü

desteği vereceğini söyledi. Öğrenciler kendilerinin tasarladıkları proje afişlerinin

basılmasından sonra kentin bir çok yerine asacaklarını ifade ettiler

Sağlık Yüksekokulumuzdan Konferanslar

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen konferanslar

serisi devam ediyor. Kültür ve

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen

konferanslarda “Organ Naklinin Dünü

ve Bugünü”, “Kök Hücre” ve “AIDS ve

Sağlıklı Cinsel Yaşam” konular ele

alındı. Sağlık Yüksekokulu öğretim

üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Aygin

“Organ Naklinin Dünü ve Bugünü”

konulu konuşmasında Sağlık Bakanlığı’nın

verilerine göre ülkemizde organ bağışının her yıl arttığına dikkat çekerek, 2009 yılının Ekim

ayı sonuna kadar 180 bin kişinin organ bağışında bulunduğunu söyledi. Ülkemizde 11 ilden organ

bağışında bulunan çıkmasının üzüntü verici bir durum olduğunu belirten Aygin, bağışta bulunan illerin

başında İstanbul İli'nin geldiğini kaydetti.Konunun ülkemizi ilgilendiren önemli bir sağlık

sorunu olduğuna dikkat çeken Aygin, tüm vatandaşlarımızın organ ve

doku nakli konusunda çok duyarlı olması gerektiğini söyledi.

“Kök hücne” konusunda görüşlerini açıklayan Yrd. Doç. Dr. Olcay

Semiz ise Kök hücreleri kullanılarak organın tamamını değiştirmeden,

o organdaki hastalıklı veya ölü hücreleri sağlıklı hücrelerle değiştirmenin

mümkün olabileceğini söyledi. Kalp krizi geçirip kalp kaslarının

büyük bir kısmını kaybeden hastaya, kök hücrelerden üretilen sağlıklı

kalp kası hücreleri nakledilebileceğine işaret eden Semiz; “Bu

gelişmeler genetik mühendisliği ile paralel gitmekte olup, genetik

mühendisliği sayesinde çeşitli hastalıkların ve kanserlerin tedavisi

mümkün olabilecektir” dedi. “AIDS ve Sağlıklı Yaşam” konusunda görüşlerini açıklayan Yrd. Doç.

Dr. Ayşe Çevirme ise AIDS hastalığının, insanda immun yetmezlik virüsü (HIV) nedeni ile oluşan,

gerekli önlemler alınmadığı takdirde hızla yayılan bir hastalık olduğunu belirterek, “Her yıl yaklaşık

2.7 milyon kişi HIV enfeksiyonunu aldığı ve yaklaşık 33.4 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğu tahmin

edilmektedir” dedi. Türkiye’de bu virüsün yayılımı ve görülme sıklığının Sağlık Bakanlığının

önderliğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla beraber ulusal düzeyde yaptığı başarılı koruma programları

ile daha düşük düzeylerde kaldığını belirten Çevirme, 1985 yılından başlayarak 30 Haziran

2009 tarihine kadar bildirimi yapılan enfekte kişilerin toplam sayısı 3.671 olduğunu açıkladı.


Tiyatro Sanatçısı Üstündağ,

Öğrencilerimiz ile Söyleşi Yaptı

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Muro karakteriyle

kendini geniş kitlelere tanıtan tiyatro

sanatçısı Mustafa Üstündağ Üniversitemiz öğrencileriyle

söyleşi

g e r ç e k l e ş t i r d i .

Sakarya Üniversitesi

Sağlık, Kültür

ve Spor Dairesi

B a ş k a n l ı ğ ı ’ n ı n

d ü z e n l e d i ğ i ,

5nokta4 event

tarafından organize

edilen söyleşiye

üniversitenin aktif

öğrenci topluluklarından

Genç Yöneticiler, Radyoculuk, Müzik ve

Sinefoto Toplulukları katkı sağladı.

Öğrencilerin karşısında oldukça heyecanlı görünen

Üstündağ yaşamına, sanat hayatına, sinemaya,

tiyatroya ve dizi filmlerine dair notlar

aktardı. Çocukluk döneminden başlayarak hayatını

ve oyuncu olma serüvenini anlatan Üstündağ,

rahat ve özgür bir ailede büyüdüğünü,

ailesinin kendisini neyi yaparsa mutlu olacağı

şekilde yetiştirdiğini ve bu sayede de sevdiği işi

yaptığını söyledi. Daha sonra kira ödemesi

konusunda ev sahibine karşı oyunculuğu kötü bir

şekilde kullandığı öğrencilik dönemlerini tatlı bir

hatıra olarak anımsadığını, bu

güne gelince ise son iki yıldır

para kazanabildiğini anlatan

Üstündağ “Türkiye’de sinemadan

ve tiyatrodan para

kazanılmıyor, telif hakkı yasası

olmadığı için oyuncular ve

diğer sinema emekçileri mağdur

oluyor” diyerek Kültür ve

Turizm Bakanlığı’nı eleştirdi.

Üstündağ, dizilerin düzenli

para akışı sağlaması bakımından

sektör için önemli olduğunu belirtti.

Tiyatro sanatçısı Üstündağ, öğrencilerden gelen

bir soru üzerine ise “Sanat hayatında iz bırakmak,

şuraya heykelim dikilsin gibi kaygılarım olmadı.

Ben üzerime düşen ne ise onu yaptım ve onu iyi

bir şekilde yapmaya çalıştım.” dedi.

''Türkiye Siyasetinde Demokratikleşme ve Güvenlik'' Konulu Seminer

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Sakarya Üniversitesi (SAÜ)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin konuğu olarak 'Türkiye Siyasetinde Demokratikleşme

ve Güvenlik' konulu bir konuşma yaptı. Öneş, çeşitli engellemelere rağmen demokratik açılımın devamlılık

kazanacağı görüşünü dile getirdi.

Dış konjonktürün de Türkiye'nin demokratikleşme

çalışmalarının devamına güç verdiğini

kaydeden eski Müsteşar Yardımcısı, "Stratejik dış

politikanın başarılı olabilmesi için demokratik

açılımın yurtiçindeki hedeflerine ulaşması zorunludur."

tespitini yaptı. Öneş, Habur girişleriyle

başlatılan, Tokat Reşadiye katliamıyla dinamitlenen,

DTP'nin kapatılmasıyla zihin karmaşıklığını

artıran bir süreç yaşandığına dikkat çekti.

Demokratik açılımı toplumun talep ettiğini savunan

Öneş, muhalefeti de dünyayı okuyamamakla

eleştirdi.

Yükseköğretim Yeterlilikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muzaffer

Elmas, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen “Yükseköğretim Yeterlilikleri Çalışma Grubu

Toplantısı”na katıldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde 3 Aralık 2009 Perşembe günü

düzenlenen toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye Yükseköğretim Ulusal

Yeterlilikler Çerçevesi Taslak Yönetmeliği hakkında sunum gerçekleştirdi. 4 Aralık 2009 tarihinde

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen

Bologna Süreci'nin Türkiye'de Uygulanması Projesi Ulusal Konferans'ında ise Rektör Yardımcımız

Prof. Dr. Muzaffer Elmas "Yeniden Yapılanma Sürecinde Üniversitelerimiz:Sakarya Üniversitesi

Örneği" konulu sunum gerçekleştirdi.


Üniversitemizin

Elektronik Atıkları

Toplanacak

Sakarya

Büyükşehir

Belediyesi ile

Üniversitemiz

arasında Elektronik

Atıkların

Toplanması için

protokol imzalandı.

İmzalanan protokole

göre,

Üniversitemizin

tüm fakülteleri ve

tüm birimlerinde e-

atıkların toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için eğitimler verilecek. Daha

sonra tüm fakültelere, Büyükşehir Belediyesi tarafından iç mekân toplama kutuları yerleştirilecek.

Toplama kutularının yerleştirilmesinin ardından da, yeni yıldan itibaren

Sakarya Üniversitesi’nin tüm fakültelerinde elektronik atıklar toplanmaya başlanacak.

Protokolü imzalayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

E-atıkların geri dönüşümü sağlanacak

Projenin çok önemli olduğunu ve çevreye hizmet edecek bu projenin içerisinde yer almaktan

Sakarya Üniversitesi olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade eden SAÜ Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Durman, “Elektronik atıkların çevreye gerçekten büyük zararları

var. Büyükşehir Belediye’miz çok güzel bir projeyi hayata geçirdi. Biz de üniversite

olarak bu projenin içerisinde yer almak istedik. Bilindiği gibi en fazla elektronik atıkların

çıktığı kurumlardan bir tanesiyiz. Artık bütün fakültelerimizde elektronik atıklar

toplanacak ve daha sonra da belediyemiz tarafından alınarak geri dönüşümleri

sağlanacak. Sakarya’nın böyle çevreci projelerle gündeme gelmesi çok sevindirici.

Başkanımız Zeki Toçoğlu’nu ve belediyemizi kutluyorum” dedi.

Herkes duyarlı olsun

Sakarya Üniversitesi’nin duyarlılığından dolayı Rektör Durman’a teşekkür eden Başkan

Zeki Toçoğlu ise, herkesin çevre konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Başkan Toçoğlu, “Kısa bir zaman önce Elektronik Atık Proje’mizi kamuoyuna tanıtmıştık.

Biz, çevremizin korunması adına bu projenin çok önemli olduğunu bütün platformlarda

söylüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolden sonra artık üniversitemizin elektronik atıkları

da toplanacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projeye ilgilerinden dolayı başta

rektörümüz olmak üzere bütün üniversite mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bu şehirde

birlikte hareket edildiği müddetçe çok şeylerin kolaylıkla başarılabileceğine inanıyorum.

Üniversitemizle yaptığımız bu iş birliği devam edecek” diye konuştu.

Kırantepe’de gündeme geldi

Protokolün imzalanma töreninde; SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve

Prof. Dr. Binnaz Baytekin, SAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Tolga Güngörsün ve Sakarya

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Oktar’da hazır bulundu.

Başkan Zeki Toçoğlu’nun makamında gerçekleştirilen protokol imzalama töreninde

Sakarya Üniversitesi’nin Kırantepe’de gerçekleştirmek istediği çalışmalar gündeme geldi.

Kırantepe ile alakalı Sakarya Üniversitesi yönetime destek veren Başkan Zeki Toçoğlu,

“Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda üniversitemizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları

ilk önceliğimiz olmuştur. Kırantepe’deki arazinin üniversiteye devredilmesi konusunda

üzerimize düşeni yapacağız. Üniversitemize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı

Konulu Konferans Yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü'nce düzenlenen

''Yaban Hayatı'' konulu konferansta konuşan

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi Biyoloji

Bölümü Öğretim

Üyesi Prof. Dr.

Mustafa Sözen,

Türkiye omurgalı hayvanlar

bakımından

Avrupa'nın en zengin

ülkelerinden birisi

olduğunu belirtti.

Dünya üzerindeki 168

memeli türünden 6

tanesinin sadece

Türkiye'de yaşadığına

dikkat çeken Sözen, "168 tür memeliyle memeli

çeşitliliği açısından Türkiye, Avrupa'nın en zengin

ülkesi. Zengin olmasının nedenlerinden biri

Türkiye'nin 3 kıtanın ortasında yer almasıdır.

Türkiye üç kıtanın ortasında yer aldığı için

omurgalı türleri bakımından bazı türlerin en

doğudaki, bazı türlerin en batıdaki, bazı türlerin

en güneydeki, bazı türlerin de en kuzeydeki

yayılış alanında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye

biyolojik çeşitlilik açısından önem arz ediyor.

168 memeli türünden 6 tanesi dünya üzerinde

sadece ülkemizde yaşıyor. Bu türleri endemik

memeliler olarak adlandırıyoruz." dedi.

Türkiye'de endemik memelilerin en çok bulunduğu

bölgenin Toros Dağları olduğunu kaydeden

Sözen, 2007 yılında Toros Dağları'nda

Türkiye için en yeni memeli türü Toros yer sincabının

dünya üzerinde Türk bilim adamlarının

tanımladığı ilk tür olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de yaşayan memelilerin 3'ünün sadece

Toros Dağları'nda yaşadığını anlatan Sözen,

endemik türlerden olan Silifke dikenli faresinin

büyük tehdit altında olduğunu söyledi.

Sözen, şunları söyledi: "Endemik türlerinden

birisi Silifke dikenli faresidir. Bu hayvan, ev faresine

benzer çok ilginç kirpi gibi vücudunun arka

kısmındaki tüyleri diken şeklini almıştır. Bu fare

türü dünyada sadece ülkemizde bulunuyor.

Bunun için bu türlerin dağılımlarını çok iyi belirlememiz

ve koruma altına almamız gerekiyor.

Silifke dikenli faresi büyük bir tehdit altında. Bu

tür Silifke çevresinde denize çok yakın yerlerde

makilikler ve kayalıkların

arasında yaşıyor. "

SİLİFKE DİKENLİ FARESİ

TURİZM BASKISI AL-

TINDA

Bölgedeki yoğun turizm

faaliyetleri nedeniyle

dikenli farenin turizm

baskısı altında bulunduğunu

kaydeden Sözen,

"Bu türü korumaya yönelik

özel bir tedbir şu anda

uygulanmıyor. Bu nedenle

acilen önlem alınması

gerekiyor.Yaşadığı alanları net bir şekilde

belirleyeceksiniz ve o noktaları kesinlikle tam

koruma altına alarak yapılaşmaya izin vermeyeceksiniz.

Bu fare türü Silifke ilçe sınırları dışında

herhangi bir yerde belirlenemedi."Akdeniz Sahil

Yolu Projesi" tamamlanacak olursa bölge rahat

ulaşıma açılacak ve bölge hızla yapılaşacaktır.

Bu nedenle hızla koruma altına alınması

gerekiyor." diye konuştu.

Akdeniz fokunun da korunması gereken türlerden

biri olduğunu belirten Sözen, şunları kaydetti:

"Yaban hayatına yönelik tehditler sadece

insan unsurlu. Diğer endemik türlerimiz Silifke

yer faresi gibi tehdit altında değil. Toros yer sincabı

Toroslar'ın insan etkisinden uzak kayalıklarda

bulunduğu için sorun yok. Akdeniz foku

korunması gereken türlerden biri. Akdeniz fokunun

korunmasıyla ilgili bilim adamlarımız takibini

yapıyor. Akdeniz foku popülasyon merkezleri

kuruldu. Bunun tipik örneği badem. Türün korunması

için insanların bilinçlendirilmesi

gerekiyor. Bademi biliyoruz evcil bir tür, onun

için insanlardan uzaklaşmıyor. Geçenlerde bir

süre ortadan kayboldu basında izledik bir

gözünü kaybediyordu. Bir Akdeniz foku bir balık

ağından çok daha önemlidir."


Tüm Yönleriyle Bologna Süreci ve Sakarya Üniversitesi

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Namık Kemal Üniversitesi’nde “Tüm

Yönleriyle Bologna Süreci ve Sakarya Üniversitesi” konulu bir konferans verdi. Konferansta,

konuşan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi’nde

Bologna Sürecinin uygulamaya konma çalışmalarını,

uygulama esnasında ne tür zorluklarla karşılaştıklarını ve

nasıl bir plan dâhilinde çalıştıklarını anlattı.

Konferans açılışında konuşan Namık Kemal Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü, Bologna Sürecinin

önemi üzerinde durarak, bu sürecin öğretim üyeleri, öğrenciler

ve mezunları kapsadığını dile getirdi. Prof. Dr.

Şenköylü, öğrenci odaklı eğitim sisteminin bu süreç içerisindeki

yerine de değindi.

Ülkemizde ilk olarak Sakarya Üniversitesi’nde uygulanmaya

başlanan Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa

Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Sürece üyelik,

hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında

yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür

iradesi ile katıldığı bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme

hakkına sahiptirler.

Süreç, 1999 yılında İtalya’nın Bologna kentinde 29 Avrupa

ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanı tarafından, yükseköğretim

alanına ilişkin hedeflerin sıralandığı bir bildirinin

imzalanması ve yayımlanması ile başladı.

İlerleyen dönemde üzerine yenileri eklenmekle birlikte,

başlangıçta Bologna Sürecinin temel hedefleri şu şekilde sıralandı:

1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim

diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda

Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi),

2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,

3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak,

4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,

5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.

Üniversitemizin Projesi, Proje Yarışmasında

Türkiye Üçüncüsü Seçildi

Ege Üniversitesi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi (EBİLTEM) tarafından TÜBİTAK ve ELGİNKAN Vakfı

desteği ile düzenlenen Üniversite-Sanayi işbirliği konulu

Özgün Çözümler Proje Pazarı ve Yarışmasında Türkiye 3. sü

oldu. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışma İzmir Prof. Dr.

Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi,

Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gülhane

Askeri Tıp Akademisi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik

Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesinin

de aralarında bulunduğu toplam 26 üniversiteden 207 projenin yer aldığı yarışmada

Üniversitemizin Toyoto-Boshoku Türkiye A.Ş ile yaptığı Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışması 3.lüğe

layık görüldü. Yarışmada birincilik ve ikincilik derecelerini Ege Üniversitesi’nin projeleri kazandı.

Üniversitemiz adına ödülü, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Akıncı aldı.


WIPET Kapanış Toplantısı Yapıldı

Üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesinde uzaktan

eğitimle (karma eğitim) yapılan ilk hizmetiçi eğitim programı olma özelliği taşıyan, AB Hayatboyu

Öğrenme Programları Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamındaki

’Elektrik-Elektronik ve Bilişim Teknolojileri alanlarında görev yapan Teknik Öğretmenlere yönelik Internet

Tabanlı Hizmet içi Eğitim Programları-WITPET’ projesi kapanış toplantısı Kongre

Merkezinde gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısında konuşan Proje Koordinatörü ve Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Hüseyin Ekiz uzaktan eğitimi bir başarı örneği olarak gördüğünü söyledi. Projenin 2 yılı kapsayan

bir çalışma olduğuna değinen Ekiz, ayrıca projeyle birlikte hedeflenen kitlenin mesleki yeterliliklerinin

artırılması yönünde kayda değer bir gelişim yaşandığını ifade etti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı başarılı ve örnek

çalışmalarından dolayı üniversitemizi kutlarken Milli Eğitim Bakanlığı

(MEB) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Şube Müdür Vekili Necati Yurt

ise Bulgaristan, Macaristan, İngiltere ve Türkiye olmak üzere 4

ülke ve 8 ortaklı yapıdan oluşan projenin suya atılan taş misali

dalga dalga yayıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Başkanı Yrd.Doç.Dr. H.Rahman Acar ise AR-GE çalışmalarının

öneminden bahsetti. OECD raporlarının 20 yıl sonra örgün öğretimin

yerini uzaktan öğretim modellerine bırakacağını söylediğini kaydeden Acar, öncüsü olduğu

uzaktan öğretim modelinin fikir kaynağı ve uygulayıcısı olan üniversitemizi kutladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kapanış toplantısında yaptığı konuşmada

projenin ülkemiz açısından önemli kazanımları olduğuna

işaret ederek günümüzdeki en önemli kavram olan uluslararasılaşma

bağlamında projenin güzel örneklerin paylaşıldığı,

önemli bir proje olduğunu söyledi. 21.yüzyılda her alanda ve büyük

bir hızla yaşanan değişimlere değinen Rektör Durman, 10 yıl önce

hayatımızda olmayan cep telefonlarının günümüzde 3.4 milyar adet

kullanıcıya ulaşmasını bu değişimlere örnek olduğunu söyledi.

Durman, eğitim üzerine çalışma yapan uzmanların, mevcut

eğitimin ihtiyaçları karşılamadığını gördüklerini aktarırken eğitimin

geleceğine dair görüşlerini paylaştı. Üniversiteden mezun olduktan sonra hayatın geri kalanına

yeten bilgi birikiminin değişen dünyada yetersiz kaldığının ve devamlı yaşanan değişimlere uyum

sağlamak için yenilenmek zorunda kalındığının da altını çizen Durman projenin yaşamboyu öğrenmeye

en önemli örnek olduğunu vurgulayarak “Uzaktan eğitimi yaşamboyu öğrenmenin büyük bir

destekçisi olarak görüyoruz”dedi.

''Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerine Yaklaşım” Konulu

Konferans Verildi

Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT tarafından ''Zihinsel Engelli

Çocukların Ailelerine Yaklaşım” konulu Konferans verildi. Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleşen

etkinlikte her yıl 3 Aralık tarihinin dünya özürlüler haftası olarak kutlandığını hatırlatan Durat, haftanın

öneminden hareketle aile tanımından, çocuğun doğumuna, gelişimine ve aile olmasına dek

geçen süreci ele aldı ve sürecin başına dönüp çocuğun özürlü

doğması halinde ailelerin tepkisini değerlendirdi. Ailelerin özürlü

çocuk sahibi olmak istemediklerini, huzursuzluk yaşadıklarını ifade

eden Durat özürlü olmanın yalnızca doğumla ortaya çıkmayabileceği,

yaş ilerledikçe uyumsuzluk, başarısızlık gibi şekillerde de

kendini gösterebileceğini söyledi. Durat ayrıca oldukça zorlu bir

hayatı göğüsleyen zihinsel engelli çocuk sahibi ailelerle toplumun

daha duyarlı ve empati kurarak yaklaşması gerektiğini belirtti.


Uzaktan Eğitim Çalıştayı Yapıldı

Uzaktan eğitim konusunda genel değerlendirme yapmak ve genişlemeye dönük adımların atılmasını

sağlamak amaçlı “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştay,

bu eğitimle ilgili çalışma yapan birimler ile bu konuda çalışma yapan ve ilgi duyan kişileri birayara

getirerek ortak çalışmalar, değerlendirmelerle yeni proje ve stratejiler hedefini ortaya koydu. Çalıştayın

açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas son yıllarda

dünya çapında yapılan yükseköğretimle ilgili kongrelerin ana temalarının farklılaştığına işaret

ederek, eğitimin geldiği noktada temel parametrelerin sınıf dışına çevrildiğine dikkat çekti. Elmas;

“Uzaktan eğitim, internet destekli eğitim veya web tabanlı eğitim, tüm dünyada eğitim-öğretim

alanında ayrı bir kategori olmaktan çıkıyor, mevcut eğitimin bir parçası olarak hızla işin içine

giriyor” dedi.

Uzaktan eğitimin giderek yaygınlaştığına

dikkat çeken Elmas

Sakarya Üniversitesi olarak şu an

kullandığımız platformu 3-4 yıl

içinde belki normal eğitimde de kullanabilir

hale gelebiliriz. Uzaktan

eğitimde gerek altyapı, gerek platform,

gerek bu konudaki anlayış

itibariyle iyi bir noktada olduğumuzu

söyleyebiliriz” dedi.

sÇalıştay da Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Torkul, “Uzaktan Eğitimin Dünü,

Bugünü ve Geleceği”, Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan,

“ADAMYO Uygulaması”, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak “Karma Lisans Modeli”, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdürü Prof. Dr. Recai Coşkun “e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programları”, Yrd. Doç. DR.

Mübin Kıyıcı “Uzaktan Eğitim ve Öğretim tasarımı” konularında görüşlerini açıkladılar.

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Konulu Konferans Yapıldı

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Topluluğu tarafından düzenlenen

“Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet” konulu konferans Üniversitemizde gerçekleştirildi. Şişli

Belediye Başkan Yardımcısı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu ile Fransız Lape Hastanesi

Sanat, Terapi ve Etkinlikler Koordinatörü Sosyal Hizmet Uzmanı Nevzat Gürsoy konuşmacı

olarak katıldıkları konferans öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Konferans öncesi Sosyal Hizmet

Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kazım Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zafer Danış ile birlikte

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman’ı ziyaret eden Eroğlu ve Gürsoy, yaptıkları çalışmalar

hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Konuşmacılar Kültür ve Kongre

Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta

yerel yönetimlerin halkla iç içe

olması gerektiğini belirterek, halkın

herhangi bir sorununda müdahaleyi

yerel yönetimlerin yapacağını ve müdahaleyi

yapacak olan kişinin de

sosyal hizmet uzmanı olmasının

gerekliliği vurguladılar. Belediyelerin

korunmaya muhtaç çocuklara,

sokakta yaşayan ve çalıştırılan

çocuklara, yaşlılara, kadınlara, yoksulluk

alanındaki, konut alanındaki,

engellilere yönelik sosyal hizmet

yaklaşımları üzerinde durularak ve

neler yapılması gerektiği konusunda

görüşlerini açıkladılar.


“Global Mali Kriz” Konulu Uluslararası Konferans Bakü’de Yapıldı

Sakarya Üniversitesi'nin Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği ve ayrıca

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı’nın da destek verdiği “GLOBAL MALİ KRİZ: EKONOMİK GÜVEN-

LİĞİN AZERBAYCAN MODELİ VE DÜNYA TECRÜBESİ; konulu uluslararası konferans Bakü’de

yapıldı. Konferansın açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Binnaz

Baytekin “Her şeyden önce “İki Devlet, Tek Millet” olmanın şuuru içinde dost ve kardeş ülkemiz

cân Azerbaycan topraklarında bulunmaktan, Nuri Paşa ve Şehitlerimizin bulunduğu Bakü’ye

gelmekten, burada Sizlerin arasında, Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum heyecanı, gururu ve

mutluluğu ifade etmek isterim. Sizlere Türkiye’den, Sakarya’dan sımsıcak selam ve sevgiler getirdim.

Sayın Rektörüm Prof.Dr. Mehmet DURMAN’ın kucak dolusu selamlarını, tüm Sakarya

Üniversitesinin selam ve sevgilerini getirdim” diyerek sözlerine başladı. Prof. Dr. Binnaz Baytekin

konuşmasında şunları söyledi: “Güncel ve önemli olan bu konferansın başlığı, “Global Mali Kriz”.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir ekonomik krizin içindeyiz. Öyle ki yalnızca bireylerin,

işletmelerin değil, ülkelerin dahi iflaslarını açıkladığına tanık olduğumuz bir ekonomik kriz. Genel

olarak, küresel işsizliğin arttığı, enflasyon oranlarının yükseldiği, talebin daraldığı, üretim hacimlerinin

düştüğü, cari açıkların ve bütçe açıklarının arttığı, ödemeler dengelerinin bozulduğu, ticaret

hacimlerinin küçüldüğü bir manzara var karşımızda. Milli gelirlerin azaldığı, yatırımların durduğu,

dev şirketlerin battığı, kredilerin dönmediği, BM Gıda Örgütü’nün küresel finans krizinin yaklaşık

100 milyon kişiyi daha aç bıraktığını açıkladığı bir tablo ile karşı karşıyayız ne yazık ki. Modern

Türkiye’nin Kurucusu, karma ekonomi sistemine dayanan, hızlı sanayileşmeye dönük bir kalkınmayı

gerçekleştiren bir Devletçilik anlayışında olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi politikasının

temel ilkelerine, ve 1923 İzmir İktisat Kongresine baktığımızda, “Bir milletin doğrudan

doğruya yaşantısı ile ilgili olan, o milletin ekonomik durumudur. Gerçekten de Türk Tarihi incelenecek

olursa, gerileme ve yıkılma nedenlerinin ekonomik problemlerden başka bir şey olmadığı

derhal anlaşılır” Tam bağımsızlık için şu prensip vardır: Milli Egemenlik, Ekonomik Egemenlikle

pekiştirilmelidir. Siyasi ve Askeri Zaferler, ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa

kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.” denilmektedir.

Kimi ekonomistlere göre bu kriz yüzyılın krizi ve 1929 ekonomi krizinden bu yana görülen en

büyük kriz. ABD’de (mortgage yüzünden) finans sektöründe başlayan, daha sonra reel sektöre de

sıçrayan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere orta ve

uzak Asya dahil tüm ülkelere yayılan ve giderek büyük bir

ekonomik buhrana dönüşen bir kriz…Bu kriz, küresel mali

sistemin mimarisindeki çürüklerden kaynaklanan yapısal

bir kriz...

Bu krizde ülkelerin ekonomileri sallanmaya başlamış, Finansal

serbestilerin yerini devlet müdahaleleri,

özelleştirmelerin yerini kamusallaştırmalar almaya

başlamıştır… Bir sürü kurtarma paketleri açıklanmış, bir

çok kurtarma operasyonu yapılmıştır. Bu bağlamda kapitalizm,

liberalizm, neo-klasik iktisat ağır eleştiri bombardımanına

tutulmuştur.

Sorun nerededir? Kriz neden çıkmıştır? Kimler sebep olmuştur? Nasıl önlenebilir? Nasıl mücadele

etmek, neler yapmak gerekir? Küresel olan bu krizin çözümünün de küresel olması gerektiği

vurgulanmakta, çözüm için KOBİ’lerin desteklenmesi, ticaret hacminin artırılması, çok uluslu

şirketlerin uluslar arası yatırımlar gerçekleştirmeleri, mali sektör problemlerinin yok edilmesi,

popülist korumacılığın önlenmesi, KDV ve Vergi indirimi, finans sistemi reformları hedeflenmektedir.

İşte bugün, burada, sanırım bu sorulara birlikte cevap vermek üzere toplanmış bulunuyoruz.


İçimizde çok değerli devlet adamları var, çok değerli akademisyenler var. Onların bu değerli

tecrübe, görüş ve bilgilerini bugün bizlerle paylaşmasını bekliyoruz.

Bu arada bir dileğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Küresel krizin ekonomik, finansal, hatta

siyasal analizlerinin yanı sıra etik açıdan da ele alınmasını bekliyorum bu konferansta. Zira,

merkezine insanı almayan, insan için olmayan, kısaca insanî olmayan hiçbir sistemin yeryüzünde

sürdürülebilir olacağına, başarılı olacağına inanmıyorum. Krizler bir yandan da insani değerlerden

uzaklaşmanın bir göstergesi gibi geliyor bana. (Aşırı kâr hırsıyla) insanları göz göre göre taşıyamayacakları

yüklerin altına itmek ve bunu alabildiğince teşvik etmek ne kadar ahlaki acaba? Bu

açıdan, yaşadığımız küresel krizin, aynı zamanda bir ahlaki kriz olup olmadığının da sorgulanması

gerekir diye düşünüyorum.

Yüreğimizin derinliklerinde hep özlemini duyduğumuz “Türk Dünyası”nın, adeta bir araya geldiği

böyle bir ortamda, böyle bir konferansı çok anlamlı bulduğumu, çok hayati bulduğumu tekrar belirtmek

istiyorum. İnanıyorum ki, bu konferans kesinlikle faydalı olacak, mesajlar yerlerine ulaşacak,

herkes payına düşeni alacaktır”

Bilim Sosyolojisi Açısından Bilimsel Gelenekler Konferansı Yapıldı

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü tarafından Kültür ve Kongre

Merkezi’nde “Bilim Sosyolojisi Açısından Bilimsel

Gelenekler” konulu bir konferans düzenlendi.

Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin

katıldığı konferansta Fatih Üniversitesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, bilim

geleneğinin kendi medeniyeti içerisindeki sürekliliği,

bilim yapma biçimini, tanımını ve tarihsel

süreci konularında dinleyicileri bilgilendirdi.

Bilimin önemli bir özelliğinin teorik olması olduğunu belirten Açıkgenç, bilimin yüzde 20’si kesinleşmiş

bilgiden oluştuğunu ve konu, yöntem, nazariye, bilimsel buluş, bilimsel bilinç gibi 5 özellik

taşıdığını söyledi. Bilimin icat edilmiş bir buluş olduğu bu yüzden de sosyolojik yönünün çok

önemli olduğuna dikkat çeken Açıkgenç, “bilimin ortamı toplumdur, toplum içerisindeki sürekliliği

kesintiye uğradığı zaman bilim olmaz, bilim bir toplumdan diğer bir topluma geçmez, bilimin

sürekliliği kendi toplumu içerisindedir. Başka bir topluma geçtiği zaman sürekliliği biter” dedi. Açıkgenç,

bilimin başka bir toplumdan ithal edilemeyeceğini, ancak başka bir toplumun biliminden istifade

edilebileceğini kaydetti.

Rektörümüz Öğrenci Konseyi ile Biraraya Geldi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, öğrenci temsilcilerinin yönetimin önemli bir parçası

olduğunu söyledi. Yeni seçilen Sakarya Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleri ile öğlen yemeğinde bir araya

gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, yemekte

yaptığı konuşmada öğrenci temsilcilerinin bölüm,

fakülte kurulları ile senato toplantılarında temsil edilerek

yönetimin önemli bir parçası haline geldiğini

söyledi. Öğrencilerin yönetime katılarak, sorunlarını

dile getirdiğine değinen Rektör Durman, yönetim

olarak bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını

kaydetti. Sakarya Üniversitesi Öğrenci Konseyi

Başkanı Mahmut Çetgin Öğrenci Konseyi olarak

hazırladıkları öğrenci sorunları ve çözüm önerileri

konusunda bir dosyayı Rektör Durman’a ilettiler.

Yemekte, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer

Elmas ve Prof. Dr. Binnaz Baytekin de hazır bulundu.


Rektörümüzün Yeniyıl Mesajı

Değerli Sakarya Halkı, Sevgili öğrencilerimiz, Değerli velilerimiz, Kıymetli mezunlarımız, üniversitemizin

çok değerli personeli ve saygıdeğer paydaşları

Sakarya Üniversitesi camiası olarak özverili ve başarılı çalışmalarla dolu yoğun bir yılı geride

bırakırken yeni bir yıla daha sizlerle girmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.

2008 yılı Üniversitemizde fiziki gelişiminin devam ettiği, kalitenin her birim ve her kademede

hedef olarak belirlenerek uygulandığı, bilimsel, kültürel çalışma ve etkinliklerin değişik platformlarda

coşkuyla sergilendiği, övgüler ve 4 yıldız seviyesinde mükemmellikte yetkinlik belgesi

aldığımız başarılı bir yıl olmuştur.

Kurulduğundan bu güne bilime ve insanlığa hizmeti ilke edinen, evrensel bilimin ışığında ülkemizin

gelişiminde katkı ve söz sahibi olma hedefiyle çalışan üniversitemiz yılın her günü, her saati

büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2008 yılında Üniversitemiz; fakülteli, yüksekokullu, konservatuvarlı

öğrencisinden profesörüne, mezunundan genç akademisyenine, şehirdeki esnafından

köydeki çiftçisine kadar eğitim, bilim, kültür ve sanata gönül vermiş binlerce Sakaryalı ile

kucaklaşmıştır. Şehir, ülke ve dünya sorunları için kimi zaman Esentepe Kampüsü, kimi zaman

da şehirdeki bir çok etkinlikte bilim adamlarımız ve öğrencilerimiz çözümler üretmişlerdir.

2007-2008 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizi tercih ederek aramıza yeni katılan öğrencilerimiz

bizlere mutluluk kaynağı olmuşlardır. Binlerce mezunumuz yurtiçinde ve yurt dışında bizi

başarı ile temsil ederken, ailemize yeni katılan idari ve akademik personelimiz de Üniversitemizde

sürdürülen kalite çalışmalarına büyük sinerji yaratmışlardır. 2008 yılı her bakımdan Sakarya

Üniversitesi için başarılı ve huzurlu bir yıl olmuştur.

2009 yılı Sakarya Üniversitesi'nin yıldızının daha da parladığı, bilim, teknoloji, sanat ve kültürel

alanlarda sadece bölgede değil ülke genelinde söz sahibi olacağımız, başarılarla ve örnek projelerle

dolu, kalite odaklı bir yıl olacaktır.

2009 yılının ülkemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle, öğrencilerimiz, değerli

aileleri, kıymetli mezunlarımız tüm personelimiz ve saygıdeğer Sakarya halkının yeni yılını kutlar

sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr.Mehmet DURMAN

Rektör


Sahibi

Sakarya Üniversitesi adına

Rektör

Prof. Dr. Mehmet DURMAN

Aramıza Katılanlar

Okutman Serhat Demirel Rektörlükte

Okutman Cemile Ebru Saygı Rektörlükte

Arş.Gör. Gökhan Coşkun Fen Bilimleri Enstitüsünde

Genel Yayın ve

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğr. Gör. Mustafa ÖZTUNÇ

Arş.Gör. Necla Mine Eren Fen Bilimleri Enstitüsünde

Arş.Gör. Raşid Ahmed Yıldız Fen Bilimleri Enstitüsünde

Arş.Gör. Akif Akgül Fen Bilimleri Enstitüsünde

Haber ve Fotoğraflar

Emre Tufan

Serkan Sanlı

Ramazan GÜLÇİÇEK

Arş.Gör. Hilal Köse Fen Bilimleri Enstitüsünde

Arş.Gör. Zülküf Çevik Sosyal Bilimler Enstitüsünde

Mühendis Mehmet Mustafa Yıldız Yapı İşleri ve Teknik Dai.

Redaksiyon

Şeyma Aydıntepe

Bşk.da göreve başlamıştır.

Tasarım

Emre Tufan

Baskı

Rektörlük Basımevi

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü

Tel: 0.264.295 50 35

Faks: 0.264.295.50.36

basin@sakarya.edu.tr

www.sakarya.edu.tr

Aramızdan Ayrılanlar

Arş.Gör. Halit Öztekin Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne

Bilg. İşlt. İlkay Güneş İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne

Bilg. İşlt. Elmas Keser istifa ederek aramızdan ayrılmıştır.

More magazines by this user
Similar magazines