15.01.2014 Views

Reklam tarifesi - Hürriyet Avrupa

Reklam tarifesi - Hürriyet Avrupa

Reklam tarifesi - Hürriyet Avrupa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Reklam tarifesi

Fiyat listesi Nr. 40.2

Kasım 2009’dan itibaren bütün baskılar için geçerlidir.


2 İçindekiler

3 Yayın portresi

4 Genel bilgiler

5 Tiraj ve dağıtım bölgeleri

6 Teknik özellikler

7 - 8 Okur profili

(Sosyodemografik veriler)

9 Almanya içi reklam fiyatları

10 Almanya dışı reklam fiyatları

11 Bütün baskılar reklam fiyatları

12 İndirimler

13-15 Kampanya fiyatları /Almanya içi

16-18 Kampanya fiyatları / Bütün baskılar

19-21 Kampanya fiyatları / Almanya bölge baskıları

22 Almanya bölge baskılarında boyut ve indirimler

23-24 Almanya dışı fiyatlar

(İsviçre, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka,

İsveç, İtalya)

25 Hollanda kampanya fiyatları

26 Belçika kampanya fiyatları

27 Avusturya kampanya fiyatları

28 Fransa kampanya fiyatları

29 İsviçre kampanya fiyatları

30-31 İngiltere kampanya fiyatları

32 Broşür, El ilanı ve Memo Sticker

33 İlaveler

(Cumartesi, Young Hürriyet, Bil Bul Bulmaca ve Türk Mutfağı

ilaveleri)

34 Genel çalışma şartları


3 Yayın portresi

Hürriyet 1965’den beri Avrupa’ da

Günlük Türk gazetesi Hürriyet 1965 yılından beri Avrupa’nın

basın yelpazesinin sabit ve önemli parçasıdır. Haftada 7 gün

yayınlanır ve tüm Avrupa’daki Türk vatandaşlarına,

vatanlarından ve Türklerin yaşayıp çalıştığı tüm ülkelerden

haberler ile eşlik eder.

Hürriyet’in temel değerleri demokrasi ve laikliktir.

Bağımsız gazeteciliği, Türk toplumunun fikir çeşitliliğinin

tümünü yansıtmaktadır.

Hürriyet için Türk kültürü Avrupa kültürünün bir parçasıdır, bu

nedenle Avrupa Birliği’ne tam üyeliği desteklemektedir.

Bu çerçevede Avrupa’daki Türklerin haklarını savunmakta ve

onların entegrasyonunu desteklemektedir.

Hürriyet yaklaşık 220 haber ile 120 fotoğraf içeren 28-30

sayfadan oluşmaktadır. Anadilde ekonomi, siyaset, spor ve

kültür haberleri ile Hürriyet hem Almanya’daki birinci ve ikinci

neslin bilgi gereksinimini hem de genç neslin ihtiyaçlarını

karşılamaktadır.


4 Genel Bilgiler

Yayınevi

Dogan Media International GmbH

An der Brücke 20-22

D - 64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 6105-32 70

Internet:

www.doganmedia.de

E-Mail:

verlag@dogan-media.com

Basımevi

Hürriyet A.Ş.

Zweigniederlassung Deutschland

An der Brücke 20-22

D - 64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 6105-32 70

Internet:

www.doganmedia.de

E-Mail:

druckhaus@hurriyet.de

Reklam servisi

Telefon: +49 (0) 6105-32 77 00

Telefax: +49 (0) 6105-32 77 77

Internet:

www.hurriyet.de

www.doganmedia.de

E-Mail:

anzeige@hurriyet.de

Seri ilanlar

Telefon: +49 (0) 6105-32 77 40/50

Telefax: +49 (0) 6105-32 77 55

Internet:

www.hurriyet.de

E-Mail:

kelimesi@hurriyet.de

Yayın şekli

Son reklam kabulü

İptal kabulü

Günlük (Pazartesi-Pazar)

Yayın gününden 4 gün önce

Yayın gününden 3 gün önce

Ödeme koşulları

Fatura bedeli, fatura tesliminden sonraki 14 gün içerisinde iskontosuz

olarak ödenir. Fiyatlar net olup, faturalamada KDV ilave edilir.

Ajans provizyonu % 15’dir.

Banka bilgileri

Dogan Media International GmbH

HypoVereinsbank Frankfurt

BLZ: 503 201 91

Konto-Nr.: 322 317 298

IBAN: DE27 5032 0191 0322 3172 98

BIC/SWIFT Code: HYVEDEMM430

Genel çalışma koşulları

Reklam veya el reklamları rezervasyonlarının işleme alınabilmesi için

genel çalışma şartları geçerlidir (Sayfa 34).

Almanya için geçerli abone fiyatları

Sistem 6:

Pazartesi - Cumartesi (Haftada 6 gün)

3 Ay 64,- Euro

6 Ay 129,- Euro

1 Yıl 258,- Euro

Sistem 7:

Pazartesi - Pazar (Haftada 7 gün)

3 Ay 78,- Euro

6 Ay 155,- Euro

1 Yıl 310,- Euro


5 Tiraj ve dağıtım bölgeleri

Hürriyet Türkiye dışında 17 ülkede dağıtılıyor

ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İsveç, İsviçre,

Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Yunanistan.

Tiraj**: Almanya Almanya dışı Toplam

Toplam: 75.249 29.604 104.853

Net satış: 38.171 10.933 049.104

Hürriyet % 99,6’lık bir oranla Avrupa’da en çok tanınan Türk gazetesidir.

14 yaş üzerinde Almanya’da yaşayan Türklerin % 70’i Hürriyet’i en az

bir kez okumuş. Bu da 1,07 milyon kişiye tekabül ediyor.

Almanya’daki Türklerin % 36,9’u yani yaklaşık 565 bin kişi Hürriyet’in

toplam okurunu oluşturuyor. Hürriyet’in gazete başına okur sayısı

(IVW, I 2007, Pazartesi-Cumartesi) 5,6’lık bir rakam ile Alman gazetelerine

kıyasla çok daha yüksek.*

Hürriyet 20 bini Almanya’da olmak üzere 30 bin satış noktasına ulaşıyor.

Dağıtım Axel Springer Vertriebs GmbH tarafından gerçekleştiriliyor.

Hürriyet IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der

Verbreitung von Werbeträgern e.V.) tarafından denetleniyor.

Aktüel tirajları yayınevinden veya www.ivw.de’den öğrenebilirsiniz.

*Okur profili; GfK Media araştırma kurumu tarafından yapılan anket, Mart 2007

** IVW I/2008 (Pazartesi-Cumartesi)


6 Teknik özellikler

Baskı yöntemi: Ofset Rotasyon

İşletim sistemi: Mac OS (bis 10.4)

Programlar: QuarkXPress 7. 2 – InDesign CS3 –

Photoshop CS3 – Illustrator CS3 – Acrobat 8.0 –

Freehand MX

Dikkat:

Office dökümanları (Word, PowerPoint vb.) basıma uygun değildir

Dosya biçimleri:

PDF veya

EPS, JPG, TIFF (yüksek çözünürlükte)

Reklam alım yöntemi:

Reklamlarınızı CD, ISDN, FTP veya E-Mail yolu ile gönderebilirsiniz.

Veriler iletilirken genel olarak Word vb. gibi yazı dökümanları kullanılmalıdır.

Bu dökümanlar aynı zamanda reklam veren, müşteri, motif,

reklam formatı, renk tercihi, yayın tarihi, gönderenin bilgileri, sorumlu

kişinin bilgileri ve telefon numarası gibi detayları içermesi gerekir.*

ISDN:

FTP Adresi:

E-Mail:

Tram:

Tram biçimi:

+49 (0) 6105-65 70 30 Leonardo

ftp.hurriyet.de

anzeige@hurriyet.de

40’lık

Yuvarlak

Nokta büyümesi: 30%

0,1 Sütun 036 mm

0,2 Sütun 076 mm

0,3 Sütun 115 mm

0,4 Sütun 155 mm

4,5 Sütun 175 mm

0,5 Sütun 195 mm

0,6 Sütun 235 mm

0,7 Sütun 274 mm

0,8 Sütun 314 mm

0,9 Sütun 354 mm

Gazete „Nordische Boyut“ta çıkmaktadır.

Baskı alanı: 354 mm x 525 mm (genişlik x yükseklik)

ISDN ve FTP ile yapılacak her türlü reklam transferinden önce yazılı

reklam siparişi ve reklamın şeklini gösteren bir belge gönderilmelidir.

Ayrıca çıkabilecek problemler için telefon ve faks numarası da

bildirilmelidir.

Yukarıda belirtilen çalışma koşullarına uyulması zorunludur.

Reklam servisi faks numarası: +49 (0) 6105-32 77 77

ISDN ve s/b ile renkli reklamlar için bilgileri

reklam servisinden alabilirsiniz.

Tel.: +49 (0) 6105-32 77 00 veya 32 77 01.

*4c reklamlarda numune gönderilmesi baskı için gerekli olup, önem arzeder. Baskı örneği

gönderilmeyen reklamlardaki renk sapmalarından gazetemiz sorumlu tutulamaz.


7 Okur profili*

(Sosyodemografik veriler)

Yaş

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

Almanya’da

yaşama süresi

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

14-19 yaş arası 175.950 kişi % 11,5

Hürriyet okuru (O.S.O)** 9.869 kişi % 4,3

20-29 yaş arası 344.250 kişi % 22,5

Hürriyet okuru (O.S.O) 35.114 kişi % 15,3

30-39 yaş arası 396.270 kişi % 25,9

Hürriyet okuru (O.S.O) 58.752 kişi % 25,6

40-49 yaş arası 253.980 kişi % 16,6

Hürriyet okuru (O.S.O) 45.671 kişi % 19,9

50-59 yaş arası 177.480 kişi % 11,6

Hürriyet okuru (O.S.O) 39.474 kişi % 17,2

60-99 yaş arası 183.600 kişi % 12

Hürriyet okuru (O.S.O) 40.851 kişi % 17,8

Vatandaşlık

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

Türk vatandaşı 1.066.410 kişi % 69,7

Hürriyet okuru (O.S.O) 158.126 kişi % 68,9

Alman vatandaşı 359.550 kişi % 23,5

Hürriyet okuru (O.S.O) 43.835 kişi % 19,1

Çifte vatandaş 76.500 kişi % 5

Hürriyet okuru (O.S.O) 21.803 kişi % 9,5

Diğerleri 26.010 kişi % 1,7

Hürriyet okuru (O.S.O) 5.573 kişi % 2,5

* Yüklenici: ENIGMA GfK Medien

Metod: Computer-Aided-Telephone-Interview (CATI)

Saha: 26 Şubat 5 Mart 2007

Kişi sayısı: 1.504

Almanya’da yaşayan 14 yaş üzeri toplam 1.530 milyon Türk için geçerli

** O.S.O: Ortalama sayı okurluğu

Burada doğdum 382.500 kişi % 25

Hürriyet okuru (O.S.O) 34.196 kişi % 14,9

1 - 10 yıl arası 162.180 kişi % 10,6

Hürriyet okuru (O.S.O) 24.327 kişi % 10,6

11-20 yıl arası 313.650 kişi % 20,5

Hürriyet okuru (O.S.O) 37.409 kişi % 16,3

20 yıldan fazla 665.550 kişi % 43,5

Hürriyet okuru (O.S.O) 133.110 kişi % 58

Yanıtsız 6.120 kişi % 0,4

Hürriyet okuru (O.S.O) 459 kişi % 0,2

Hane başına

net gelir

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

1.250,- Euro altında 644.130 kişi % 42,1

Hürriyet okuru (O.S.O) 81.014 kişi % 35,3

1.250,- / 2.000,- Euro 439.110 kişi % 28,7

Hürriyet okuru (O.S.O) 68.391 kişi % 29,8

2.000,- Euro üstünde 145.350 kişi % 9,5

Hürriyet okuru (O.S.O) 29.376 kişi % 12,8

Yanıtsız 301.410 kişi % 19,7

Hürriyet okuru (O.S.O) 50.720 kişi % 22,1

Cinsiyet

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

Erkek 821.610 kişi 53,7 %

Hürriyet okuru (O.S.O) 160.880 kişi 70,1 %

Kadın 708.390 kişi 46,3 %

Hürriyet okuru (O.S.O) 68.620 kişi 29,9 %


8 Okur profili*

(Sosyodemografik veriler)

Meslek

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

Nielsenbölgeleri

(1)

14 yaş üzerindeki hedef kitle

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

Fulltime 561.510 kişi % 36,7

Hürriyet okuru (O.S.O)** 116.357 kişi % 50,7

Parttime 146.880 kişi % 9,6

Hürriyet okuru (O.S.O) 22.491 kişi % 9,8

Meslek eğitimi 42.840 kişi % 2,8

Hürriyet okuru (O.S.O) 689 kişi % 0,3

Öğrenci 188.190 kişi % 12,3

Hürriyet okuru (O.S.O) 13.082 kişi % 5,7

Ev kadını 128.520 kişi % 8,4

Hürriyet okuru (O.S.O) 6.426 kişi % 2,8

Emekli 162.180 kişi % 10,6

Hürriyet okuru (O.S.O) 33.507 kişi % 14,6

Çalışmıyor 165.240 kişi % 10,8

Hürriyet okuru (O.S.O) 12.393 kişi % 5,4

İşsiz 125.460 kişi % 8,2

Hürriyet okuru (O.S.O) 24.098 kişi % 10,5

Günlük gazetenin Türkçe olmasındaki önem

14 yaş üzerindeki toplam nüfus = 1.530.000

Çok önemli 657.900 kişi % 43

Önemli 566.100 kişi % 37

Az önemli 214.200 kişi % 14

Önemsiz 91.800 kişi % 6

* Yüklenici: ENIGMA GfK Medien

Metod: Computer-Aided-Telephone-Interview (CATI)

Saha: 26 Şubat 5 Mart 2007

Kişi sayısı: 1.504

Almanya’da yaşayan 14 yaş üzeri toplam

1.530 milyon Türk için geçerli

** O.S.O: Ortalama sayı okurluğu

Nielsen I 186.000 kişi % 12,15

Hürriyet okuru (O.S.O) 29.016 kişi % 12,64

Nielsen II 532.000 kişi % 34,77

Hürriyet okuru (O.S.O) 77.140 kişi % 33,61

Nielsen IIIa 206.000 kişi % 13,46

Hürriyet okuru (O.S.O) 20.600 kişi % 8,97

Nielsen IIIb 274.000 kişi % 17,91

Hürriyet okuru (O.S.O) 34.524 kişi % 15,04

Nielsen IV 216.000 kişi % 14,12

Hürriyet okuru (O.S.O) 39.096 kişi % 17,04

Nielsen V 116.000 kişi % 7,58

Hürriyet okuru (O.S.O) 29.116 kişi % 12,69

Son 14 gün içinde gazetenin okunması (Toplam okurluk)

Almanya’daki Türklerin % 36,9’u yani yaklaşık 565.000 bin kişi

Hürriyet’in toplam okur sayısını oluşturuyor.

20 ile 49 arası yaş gurubu 377, 830 bin kişi ile okur kitlesinin

çoğunluğunu oluşturuyor.

Gazetenin tanınırlığı

Hürriyet % 99’luk bir oranla Avrupa’da en çok tanınan Türk gazetesidir.

Yani 14 yaşın üzerindeki toplam nüfusun 1,53 milyonu Hürriyet’i tanıyor.

(1)

Nielsen I: Bremen, Hamburg,

Nieder-Sachsen, Schleswig-Holstein Nielsen II: NRW Nielsen IIIa: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Nielsen IIIb: Baden-Württemberg Nielsen IV: Bayern Nielsen V: Berlin


9 Almanya içi reklam fiyatları

(Pazartesi-Cumartesi)

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

Siyah/Beyaz

(Euro)

Tek renk

(Euro)

Özel renk

(Euro)

Dört renk

(Euro)

1/1 Sayfa

354 mm

525 mm

4.725 mm

8.632,00

11.221,60

12.084,80

13.811,20

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

4.427,00

05.755,10

06.197,80

07.083,20

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

2.270,00

02.951,00

03.178,00

03.632,00

mm fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0.0 2,00

2,60

2,80

3,20

Sayfa farkı

Arka sayfa % 35

2. sayfa % 25

3. sayfa % 30

Avrupa sayfaları % 25

Para-Piyasa % 20

Spor sayfaları % 20

Seri ilan sayfaları % 20


10 Almanya dışı reklam fiyatları*

(Pazartesi-Cumartesi)

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

Siyah/Beyaz

(Euro)

Tek renk

(Euro)

Özel renk

(Euro)

Dört renk

(Euro)

1/1 Sayfa

354 mm

525 mm

4.725 mm

5.171,00

0 6.722,30

07.239,40

08.273,60

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

2.652,00

03.447,60

03.712,80

04.243,20

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

1.360,00

01.768,00

01.904,00

02.176,00

mm fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

1,20

1,56

1,68

1,92

Sayfa farkı

Arka sayfa % 35

2. sayfa % 25

3. sayfa % 30

Avrupa sayfaları % 25

Para-Piyasa % 20

Spor sayfaları % 20

Seri ilan sayfaları % 20

*Fiyatlara Türkiye baskısı dahil değildir.


11 Bütün baskılar reklam fiyatları*

(Pazartesi-Cumartesi)

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

Siyah/Beyaz

(Euro)

Tek renk

(Euro)

Özel renk

(Euro)

Dört renk

(Euro)

1/1 Sayfa

354 mm

525 mm

4.725 mm

9.926,00

0 12.903,80

013.896,40

015.881,60

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

5.090,00

06.617,00

0 7.126,00

08.144,00

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

2.610,00

03.393,00

03.654,00

04.176,00

mm fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

2,30

2,99

3,22

3,68

Sayfa farkı

Arka sayfa % 35

2. sayfa % 25

3. sayfa % 30

Avrupa sayfaları % 25

Para-Piyasa % 20

Spor sayfaları % 20

Seri ilan sayfaları % 20

*Fiyatlara Türkiye baskısı dahil değildir.


12 İndirimler*

Boyut indirimi

2.000 mm – % 5

4.000 mm – % 6

6.000 mm – % 7

8.000 mm – % 8

10.000 mm – % 10

15.000 mm – % 12

20.000 mm – % 14

25.000 mm – % 16

30.000 mm – % 18

35.000 mm – % 20

40.000 mm – % 21

45.000 mm – % 22

50.000 mm – % 23

60.000 mm – % 24

80.000 mm – % 25

Frekans indirimi

3 yayın – % 3

6 yayın – % 5

9 yayın – % 7

12 yayın – % 10

18 yayın – % 13

24 yayın – % 15

36 yayın – % 18

52 yayın – % 20

80.000 St/mm.’nin üzerindeki

boyutlarda özel indirim uygulanır.

İndirimlerin yalnızca bir tanesi uygulanır.

Periyodik reklamlarda indirimler bir yıl üzerinden hesaplanır.

*İndirimler Almanya içi, Almanya dışı, bölgesel ve tüm baskıda yayınlanan müstakil

reklamlar için geçerlidir, kampanya fiyatları için geçerli değildir.


13 Kampanya fiyatları* / Almanya içi

(Kare 1 - 5)**

Kare 1 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

281,00

425,00

625,00

365,30

552,50

812,50

393,40

595,00

875,00

449,60

680,00

1.000,00

30 885,00 1.150,50 1.239,00 1.416,00

Kare 2 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

563,00

850,00

1.250,00

731,90

1.105,00

1.625,00

788,20

1.190,00

1.750,00

900,80

1.360,00

2.000,00

30 1.770,00 2.301,00 2.478,00 2.832,00

Kare 3 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

844,00

1.275,00

1.874,00

1.097,20

1.657,50

2.436,20

1.181,60

1.785,00

2.623,60

1.350,40

2.040,00

2.998,40

30 2.655,00 3.451,50 3.717,00 4.248,00

Kare 4 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

1.125,00

1.700,00

2.499,00

1.462,50

2.210,00

3.248,70

1.575,00

2.380,00

3.498,60

1.800,00

2.720,00

3.998,40

30 3.540,00 4.602,00 4.956,00 5.664,00

Kare 5 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

1.344,00

2.025,00

2.977,00

1.747,20

2.632,50

3.870,10

1.881,60

2.835,00

4.167,80

2.150,40

3.240.00

4.763,20

30 3.938,00 5.119,40 5.513,20 6.300,80

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi

durumunda reklamlar gün aşırı

yayınlanabilir.

** Arzu edilirse % 20’lik bir fark ödenerek

1-9 boyutlu reklamlar redaksiyon

sayfalarında yayınlanabilir.


14 Kampanya fiyatları* / Almanya içi

(Kare 6 - 12)**

Kare 6 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

1.613,00

2.430,00

3.572,00

2.096,90

3.159,00

4.643,60

2.258,20

3.402,00

5.000,80

2.580,80

3.888,00

5.715,20

30 4.725,00 6.142,50 6.615,00 7.560,00

Kare 8 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

2.150,00

3.240,00

4.763,00

2.795,00

4.212,00

6.191,90

3.010,00

4.536,00

6.668,20

3.440,00

5.184,00

7.620,80

30 6.300,00 8.190,00 8.820,00 10.080,00

Kare 9 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

2.419,00

3.645,00

5.358,00

3.144,70

4.738,50

6.965,40

3.386,60

5.103,00

7.501,20

3.870,40

5.832,00

8.572,80

30 7.088,00 9.214,40 9.923,20 11.340,80

Kare 10 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

2.563,00

3.850,00

5.660,00

3.331,90

5.005,00

7.358,00

3.588,20

5.390,00

7.924,00

4.100,80

6.160,00

9.056,00

30 7.500,00 9.750,00 10.500,00 12.000,00

Kare 12 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

3.075,00

4.620,00

6.791,00

3.997,50

6.006,00

8.828,30

4.305,00

6.468,00

9.507,40

4.920,00

7.392,00

10.865,60

30 9.000,00 11.700,00 12.600,00 14.400,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi

durumunda reklamlar gün aşırı

yayınlanabilir.

** Arzu edilirse % 20’lik bir fark ödenerek

1-9 boyutlu reklamlar redaksiyon

sayfalarında yayınlanabilir.


15 Kampanya fiyatları* / Almanya içi

(Kare 15 - 25)**

Kare 15 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

3.844,00

5.775,00

8.489,00

4.997,20

7.507,50

11.035,70

5.381,60

8.085,00

11.884,60

6.150,40

9.240,00

13.582,40

30 11.250,00 14.625,00 15.750,00 18.000,00

Kare 16 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 200 mm

5

10

20

4.100,00

6.160,00

9.055,00

5.330,00

8.008,00

11.771,50

5.740,00

8.624,00

12.677,00

6.560,00

9.856,00

14.488,00

30 12.000,00 15.600,00 16.800,00 19.200,00

Kare 20 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

4.875,00

7.300,00

10.731,00

6.337,50

9.490,00

13.950,30

6.825,00

10.220,00

15.023,40

7.800,00

11.680,00

17.169,60

30 14.250,00 18.525,00 19.950,00 22.800,00

Kare 25 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

6.094,00

9.125,00

13.414,00

7.922,20

11.862,50

17.438,20

8.531,60

12.775,00

18.779,60

9.750,40

14.600,00

21.462,40

30 17.813,00 23.156,90 24.938,20 28.500,80

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi

durumunda reklamlar gün aşırı

yayınlanabilir.

** Arzu edilirse % 20’lik bir fark ödenerek

1-9 boyutlu reklamlar redaksiyon

sayfalarında yayınlanabilir.


16 Kampanya fiyatları* / Bütün baskılar

(Kare 1 - 5)**

Kare 1 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

338,00

500,00

735,00

439,40

650,00

955,50

473,20

700,00

1.029,00

540,80

800,00

1.176,00

30 1.050,00 1.365,00 1.470,00 1.680,00

Kare 2 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

675,00

1.000,00

1.470,00

877,50

1.300,00

1.911,00

945,00

1.400,00

2.058,00

1.080,00

1.600,00

2.352,00

30 2.100,00 2.730,00 2.940,00 3.360,00

Kare 3 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

1.012,00

1.500,00

2.205,00

1.315,60

1.950,00

2.866,50

1.416,80

2.100,00

3.087,00

1.619,20

2.400,00

3.528,00

30 3.150,00 4.095,00 4.410,00 5.040,00

Kare 4 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

1.350,00

2.000,00

2.940,00

1.755,00

2.600,00

3.822,00

1.890,00

2.800,00

4.116,00

2.160,00

3.200,00

4.704,00

30 4.200,00 5.460,00 5.880,00 6.720,00

Kare 5 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

1.625,00

2.438,00

3.584,00

2.112,50

3.169,40

4.659,20

2.275,00

3.413,20

5.017,60

2.600,00

3.900,80

5.734,40

30 4.763,00 6.191,90 6.668,20 7.620,80

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi

durumunda reklamlar gün aşırı

yayınlanabilir.

** Arzu edilirse % 20’lik bir fark ödenerek

1-9 boyutlu reklamlar redaksiyon

sayfalarında yayınlanabilir.


17 Kampanya fiyatları* / Bütün baskılar

(Kare 6 - 12)**

Kare 6 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

1.950,00

2.925,00

4.300,00

2.535,00

3.802,50

5.590,00

2.730,00

4.095,00

6.020,00

3.120,00

4.680,00

6.880,00

30 5.175,00 6.727,50 7.245,00 8.280,00

Kare 8 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

2.600,00

3.900,00

5.733,00

3.380,00

5.070,00

7.452,90

3.640,00

5.460,00

8.026,20

4.160,00

6.240,00

9.172,80

30 7.620,00 9.906,00 10.668,00 12.192,00

Kare 9 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

2.925,00

4.388,00

6.450,00

3.802,50

5.704,40

8.385,00

4.095,00

6.143,20

9.030,00

4.680,00

7.020,80

10.320,00

30 8.573,00 11.144,90 12.002,20 13.716,80

Kare 10 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

3.125,00

4.690,00

6.894,00

4.062,50

6.097,00

8.962,20

4.375,00

6.566,00

9.651,60

5.000,00

7.504,00

11.030,40

30 9.150,00 11.895,00 12.810,00 14.640,00

Kare 12 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

3.750,00

5.628,00

8.273,00

4.875,00

7.316,40

10.754,90

5.250,00

7.879,20

11.582,20

6.000,00

9.004,80

13.236,80

30 10.980,00 14.274,00 15.372,00 17.568,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi

durumunda reklamlar gün aşırı

yayınlanabilir.

** Arzu edilirse % 20’lik bir fark ödenerek

1-9 boyutlu reklamlar redaksiyon

sayfalarında yayınlanabilir.


18 Kampanya fiyatları* / Bütün baskılar

(Kare 15 - 25)**

Kare 15 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

4.688,00

7.035,00

10.342,00

6.094,40

9.145,50

13.444,60

6.563,20

9.849,00

14.478,80

7.500,80

11.256,00

16.547,20

30 13.725,00 17.842,50 19.215,00 21.960,00

Kare 16 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

4 Sü. x 200 mm

5

10

20

5.000,00

7.504,00

11.031,00

6.500,00

9.755,20

14.340,30

7,000,00

10.505,60

15.443,40

8.000,00

12.006,40

17.649,60

30 14.640,00 19.032,00 20.496,00 23.424,00

Kare 20 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

6.000,00

9.000,00

13.230,00

7.800,00

11.700,00

17.199,00

8.400,00

12.600,00

18.522,00

9.600,00

14.400,00

21.168,00

30 17.550,00 22.815,00 24.570,00 28.080,00

Kare 25 Süre (Gün) Siyah/Beyaz (Euro) Tek renk (Euro) Özel renk (Euro) Dört renk (Euro)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

7.500,00

11.250,00

16.538,00

9.750,00

14.625,00

21.499,40

10.500,00

15.750,00

23.153,20

12.000,00

18.000,00

26.460,80

30 21.938,00 28.519,40 30.713,20 35.100,80

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi

durumunda reklamlar gün aşırı

yayınlanabilir.

** Arzu edilirse % 20’lik bir fark ödenerek

1-9 boyutlu reklamlar redaksiyon

sayfalarında yayınlanabilir.


19 Kampanya fiyatları* / Almanya bölge baskıları

(Kare 1 - 5)*

Kare 1

Boyut

1 Sü. x 50 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

105,00

159,00

233,00

296,00

Özel renk (Euro)

147,00

222,60

326,20

414,40

Dört renk (Euro)

168,00

254,40

372,80

473,60

Kare 2

Boyut

2 Sü. x 50 mm

Kare 3

Boyut

3 Sü. x 50 mm

Kare 4

Boyut

4 Sü. x 50 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Süre (Gün)

6

12

18

24

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

200,00

302,00

444,00

564,00

Siyah/Beyaz (Euro)

298,00

450,00

661,00

840,00

Siyah/Beyaz (Euro)

399,00

602,00

886,00

1.125,00

Özel renk (Euro)

280,00

422,80

621,60

789,60

Özel renk (Euro)

417,20

630,00

925,40

1.176,00

Özel renk (Euro)

558,60

842,80

1.240,40

1.575,00

Dört renk (Euro)

320,00

483,20

710,40

902,40

Dört renk (Euro)

476,80

720,00

1.057,60

1.344,00

Dört renk (Euro)

638,40

963,20

1.417,60

1.800,00

Orta

SAARLAND

HESSEN

MECKLENBURG-

VORPOMMERN

SCHLESWIG-

HOLSTEIN

HAMBURG

Kuzey

THÜRINGEN

BADEN-

WÜRTTEMBERG

RHEINLAND-

PFALZ

NORDRHEIN-

WESTFALEN

BREMEN

NIEDER-

SACHSEN

SACHSEN-

ANHALT

BAYERN

Güney

BRANDENBURG

SACHSEN

BERLIN

Kare 5

Boyut

5 Sü. x 50 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

479,00

723,00

1.063,00

1.350,00

Özel renk (Euro)

670,60

1.012,20

1.488,20

1.890,00

Dört renk (Euro)

766,40

1.156,80

1.700,80

2.160,00

* Fiyatlara KDV eklenir.

Dağıtım ana bayi bazında gerçekleştiği

için bölgeler arası kesişmeler olabilir.


20 Kampanya fiyatları* / Almanya bölge baskıları

(Kare 6 - 12)*

Kare 6

Boyut

3 Sü. x 100 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

579,00

874,00

1.285,00

1.632,00

Özel renk (Euro)

810,60

1.223,60

1.799,00

2.284,80

Dört renk (Euro)

926,40

1.398,40

2.056,00

2.611,20

Kare 8

Boyut

4 Sü. x 100 mm

Kare 9

Boyut

3 Sü. x 150 mm

Kare 10

Boyut

5 Sü. x 100 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Süre (Gün)

6

12

18

24

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

767,00

1.158,00

1.703,00

2.162,00

Siyah/Beyaz (Euro)

862,00

1.302,00

1.913,00

2.430,00

Siyah/Beyaz (Euro)

914,00

1.380,00

2.029,00

2.577,00

Özel renk (Euro)

1.073,80

1.621,20

2.384,20

3.026,80

Özel renk (Euro)

1.206,80

1.822,80

2.678,20

3.402,00

Özel renk (Euro)

1.279,60

1.932,00

2.840,60

3.607,80

Dört renk (Euro)

1.227,20

1.852,80

2.724,80

3.459,20

Dört renk (Euro)

1.379,20

2.083,20

3.060,80

3.888,00

Dört renk (Euro)

1.462,40

2.208,00

3.246,40

4.123,20

Orta

SAARLAND

HESSEN

MECKLENBURG-

VORPOMMERN

SCHLESWIG-

HOLSTEIN

HAMBURG

Kuzey

THÜRINGEN

BADEN-

WÜRTTEMBERG

RHEINLAND-

PFALZ

NORDRHEIN-

WESTFALEN

BREMEN

NIEDER-

SACHSEN

SACHSEN-

ANHALT

BAYERN

Güney

BRANDENBURG

SACHSEN

BERLIN

Kare 12

Boyut

4 Sü. x 150 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

1.097,00

1.656,00

2.435,00

3.092,00

Özel renk (Euro)

1.535,80

2.318,40

3.409,00

4.328,80

Dört renk (Euro)

1.755,20

2.649,60

3.896,00

4.947,20

* Fiyatlara KDV eklenir.

Dağıtım ana bayi bazında gerçekleştiği

için bölgeler arası kesişmeler olabilir.


21 Kampanya fiyatları* / Almanya bölge baskıları

(Kare 15 - 25)*

Kare 15

Boyut

3 Sü. x 250 mm

Kare 16

Boyut

4 Sü. x 200 mm

Kare 20

Boyut

5 Sü. x 200 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Süre (Gün)

6

12

18

24

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

1.371,00

2.070,00

3.043,00

3.865,00

Siyah/Beyaz (Euro)

1.463,00

2.209,00

3.247,00

4.124,00

Siyah/Beyaz (Euro)

1.739,00

2.626,00

3.860,00

4.902,00

Özel renk (Euro)

1.919,40

2.898,00

4.260,20

5.411,00

Özel renk (Euro)

2.048,20

3.092,60

4.545,80

5.773,60

Özel renk (Euro)

2.434,60

3.676,40

5.404,00

6.862,80

Dört renk (Euro)

2.193,60

3.312,00

4.868,80

6.184,00

Dört renk (Euro)

2.340,80

3.534,40

5.195,20

6.598,40

Dört renk (Euro)

2.782,40

4.201,60

6.176,00

7.843,20

Orta

SAARLAND

HESSEN

MECKLENBURG-

VORPOMMERN

SCHLESWIG-

HOLSTEIN

HAMBURG

Kuzey

THÜRINGEN

BADEN-

WÜRTTEMBERG

RHEINLAND-

PFALZ

NORDRHEIN-

WESTFALEN

BREMEN

NIEDER-

SACHSEN

SACHSEN-

ANHALT

BAYERN

Güney

BRANDENBURG

SACHSEN

BERLIN

Kare 25

Boyut

5 Sü. x 250 mm

Süre (Gün)

6

12

18

24

Siyah/Beyaz (Euro)

2.173,00

3.281,00

4.823,00

6.126,00

Özel renk (Euro)

3.042,20

4.593,40

6.752,20

8.576,40

Dört renk (Euro)

3.476,80

5.249,60

7.716,80

9.801,60

* Fiyatlara KDV eklenir.

Dağıtım ana bayi bazında gerçekleştiği

için bölgeler arası kesişmeler olabilir.


22 Almanya bölge baskılarında boyut ve indirimler

Boyut

Dört renk reklamlar için

sütun ölçüleri

1 Sütun . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 mm

2 Sütun ............................76 mm

3 Sütun . . . . . . . . . . . . . . . . .115 mm

4 Sütun .........................155 mm

4,5 Sütun .........................175 mm

5 Sütun .........................195 mm

6 Sütun .........................235 mm

7 Sütun .........................274 mm

8 Sütun .........................314 mm

9 Sütun .........................354 mm

Reklamlar, pazar ve resmi tatiller dışında hergün arka arkaya yayınlanır.

Reklamlar hergün değiştirilebilir.

Reklamlar baskı günü (yayından 1 gün önce) en geç saat 10.00’da merkezde olmalıdır.

• Siyah/beyaz reklamlar 11 sütun üzerinden çalışılır.

• Renkli reklamlar 9 sütun (müstakil reklam ölçüsünde) üzerinden çalışılır.

• Tek gün renkli reklam verilmesi halinde ise;

1-5 kare arası s/b, st/cm fiyatı 8,- Euro,

6 kare ve üzeri s/b, st/cm fiyatı 7,- Euro olarak hesaplanır

+ % 60 renk farkı eklenir.

Siyah/Beyaz reklamlar için

sütun ölçüleri

1 Sütun . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 mm

2 Sütun ............................63 mm

3 Sütun . . . . . . . . . . . . . . . .95,5 mm

4 Sütun .........................128 mm

5 Sütun .........................160 mm

6 Sütun.....................192,5 mm

7 Sütun .........................225 mm

8 Sütun .........................257 mm

9 Sütun .........................289 mm

10 Sütun ....................321,5 mm

11 Sütun .........................354 mm

Espaslar 1,3 mm’dir.

Espaslar 1,3 mm’dir.

Uygulama 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

İndirimler

Yayın süresine göre

aylık indirimler

1. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 5

2. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 7

3. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 9

4. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 11

5. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%13

6. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%15

7. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%17

8. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 19

9. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 21

10. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 23

11. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 25

12. Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 27

Peşin ödeme

indirimleri

3 Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 9

6 Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 15

12 Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 21


23 Almanya dışı fiyatlar

İsviçre, Avusturya/Hollanda, Fransa

(Pazartesi - Cumartesi)

İsviçre

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

1/1 Sayfa

354 mm 525 mm 4.725 mm

Siyah/Beyaz

(Euro)

2.000,00

Tek renk

(Euro)

2.600,00

Özel renk

(Euro)

2.800,00

Dört renk

(Euro)

3.200,00

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

1.020,00

1.326,00

1.428,00

1.632,00

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

0.510,00

0.663,00

0.714,00

0.816,00

mm Fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0,45

0,59

0,63

0,72

Avusturya/Hollanda

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

1/1 Sayfa

354 mm 525 mm 4.725 mm

Siyah/Beyaz

(Euro)

1.690,00

Tek renk

(Euro)

2.197,00

Özel renk

(Euro)

2.366,00

Dört renk

(Euro)

2.704,00

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

0.862,00

1.120,60

1.206,80

1.379,20

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

0.430,00

0.559,00

0.602,00

0.688,00

mm Fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0,38

0,49

0,53

0,61

Fransa

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

1/1 Sayfa

354 mm 525 mm 4.725 mm

Siyah/Beyaz

(Euro)

1.467,00

Tek renk

(Euro)

1.907,10

Özel renk

(Euro)

2.053,80

Dört renk

(Euro)

2.347,20

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

0.750,00

5.975,00

1.050,00

1.200,00

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

0.375,00

0.487,50

0.525,00

2.600,00

mm Fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0,33

0,43

0,46

0,53


24 Almanya dışı fiyatlar

Belçika, İngiltere, Danimarka/İsveç/İtalya

(Pazartesi - Cumartesi)

Belçika

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

1/1 Sayfa

354 mm 525 mm 4.725 mm

Siyah/Beyaz

(Euro)

1.110,00

Tek renk

(Euro)

1.443,00

Özel renk

(Euro)

1.554,00

Dört renk

(Euro)

1.776,00

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

0.567,00

0. 737,10

0.793,80

1.907,20

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

0.284,00

0.369,20

0.397,60

0.454,40

mm Fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0,25

0,33

0,35

0,40

İngiltere*

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

1/1 Sayfa

354 mm 525 mm 4.725 mm

Siyah/Beyaz

(Pfund)

432,00

Tek renk

(Pfund)

561,60

Özel renk

(Pfund)

604,80

Dört renk

(Pfund)

691,20

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

0.216,00

280,80

302,40

345,60

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

0.120,00

0.156,00

168,00

192,00

mm Fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0,12

0,16

0,17

0,19

Danimarka/İsveç/İtalya

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Toplam (mm)

1/1 Sayfa

354 mm 525 mm 4.725 mm

Siyah/Beyaz

(Euro)

1.020,00

Tek renk

(Euro)

1.326,00

Özel renk

(Euro)

1.428,00

Dört renk

(Euro)

1.632,00

1/2 Sayfa

354 mm

260 mm

2.340 mm

0.522,00

5. 678,60

0.730,80

0.835,20

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.170 mm

0.260,00

0.338,00

0.364,00

2.416,00

mm Fiyatı

0036 mm

01 mm

1 mm

0,23

0,30

0,32

0,37

*İngiltere fiyatları Pfund olarak belirtilmiştir.


25 Hollanda Kampanya Fiyatları

(Kare 1 - 30)*

1 Kare Süre (Gün)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

65,00

111,00

156,00

215,00

6 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

288,00

489,00

690,00

1.064,00

15 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

715,00

1.216,00

1.717,00

2.504,00

2 Kare Süre (Gün)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

104,00

177,00

250,00

385,00

8 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

345,00

587,00

828,00

1.277,00

20 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

859,00

1.460,00

2.061,00

3.434,00

3 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

166,00

283,00

399,00

616,00

9 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

414,00

704,00

994,00

1.532,00

25 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.030,00

1.752,00

2.473,00

4.121,00

4 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

200,00

339,00

479,00

739,00

10 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

497,00

845,00

1.192,00

1.739,00

30 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 300 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.236,00

2.102,00

2.967,00

4.945,00

5 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

240,00

407,00

575,00

887,00

12 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

596,00

1.014,00

1.431,00

2.087,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


26 Belçika Kampanya Fiyatları

(Kare 1 - 30)*

1 Kare Süre (Gün)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

50,00

85,00

120,00

165,00

6 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

221,00

376,00

531,00

840,00

15 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

550,00

936,00

1.321,00

2.202,00

2 Kare Süre (Gün)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

80,00

136,00

192,00

304,00

8 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

265,00

451,00

637,00

1.009,00

20 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

660,00

1.123,00

1.585,00

2.642,00

3 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

128,00

218,00

307,00

486,00

9 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

319,00

541,00

764,00

1.210.00

25 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

793,00

1.347,00

1.902,00

3.170,00

4 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

154,00

261,00

369,00

584,00

10 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

382,00

650,00

917,00

1.452,00

30 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 300 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

951,00

1.617,00

2.283,00

3.804,00

5 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

184,00

313,00

442,00

700,00

12 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

459,00

780,00

1.101,00

1.743,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


27 Avusturya Kampanya Fiyatları

(Kare 1 - 30)*

1 Kare Süre (Gün)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

91,00

155,00

264,00

373,00

6 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

403,00

684,00

1.167,00

1.650,00

15 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

995,00

1.791,00

2.885,00

4.277,00

2 Kare Süre (Gün)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

146,00

248,00

422,00

597,00

8 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

523,00

890,00

1.518,00

2.146,00

20 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.194,00

2.149,00

3.462,00

5.491,00

3 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

233,00

396,00

676,00

955,00

9 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

628,00

1.068,00

1.821,00

2.575,00

25 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.432,00

2.435,00

4.154,00

6.446,00

4 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

280,00

475,00

811,00

1.146,00

10 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

691,00

1.174,00

2.003,00

2.832,00

30 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 300 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.719,00

2.922,00

4.985,00

7.047,00

5 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

335,00

570,00

973,00

1.375,00

12 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

829,00

1.409,00

2.404,00

3.399,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


28 Fransa Kampanya Fiyatları

(Kare 1 - 30)*

1 Kare Süre (Gün)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

50,00

85,00

115,00

150,00

6 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

221,00

398,00

509,00

708,00

15 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

550,00

1.156,00

1.486,00

1.926,00

2 Kare Süre (Gün)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

80,00

136,00

184,00

240,00

8 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

265,00

557,00

717,00

929,00

20 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

660,00

1.585,00

2.047,00

2.708,00

3 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

128,00

230,00

294,00

410,00

9 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

319,00

669,00

860,00

1.115,00

25 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

793,00

1.902,00

2.457,00

3.249,00

4 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

154,00

276,00

353,00

492,00

10 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

382,00

803,00

1.032,00

1.338,00

30 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 300 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

951,00

2.283,00

2.948,00

3.899,00

5 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

184,00

332,00

424,00

590,00

12 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

459,00

963,00

1.238,00

1.605,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


29 İsviçre Kampanya Fiyatları

(Kare 1 - 30)*

1 Kare Süre (Gün)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

96,00

163,00

278,00

394,00

6 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

425,00

722,00

1.232,00

1.741,00

15 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.049,00

1.889,00

3.043,00

4.512,00

2 Kare Süre (Gün)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

154,00

261,00

445,00

630,00

8 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

552,00

939,00

1.601,00

2.264,00

20 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.259,00

2.267,00

3.652,00

5.793,00

3 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

246,00

418,00

713,00

1.008,00

9 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

662,00

1.126,00

1.921,00

2.716,00

25 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.511,00

2.569,00

4.382,00

6.800,00

4 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

295,00

501,00

855,00

1.209,00

10 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

729,00

1.239,00

2.113,00

2.988,00

30 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 300 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

1.813,00

3.083,00

5.259,00

7.435,00

5 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

354,00

602,00

1.026,00

1.451,00

12 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

5

10

20

30

Siyah/Beyaz (€)

874,00

1.487,00

2.536,00

3.585,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


30 İngiltere Kampanya Fiyatları

(Kare 1 - 8)*

1 Kare Süre (Gün)

Boyut

1 Sü. x 50 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

55,00

99,00

143,00

187,00

319,00

495,00

825,00

1.650,00

4 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 50 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

145,00

261,00

377,00

493,00

841,00

1.305,00

2.175,00

4.350,00

8 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 100 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

240,00

432,00

624,00

816,00

1.392,00

2.160,00

3.600,00

7.200,00

2 Kare Süre (Gün)

Boyut

2 Sü. x 50 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

85,00

153,00

221,00

289,00

493,00

765,00

1.275,00

2.550,00

5 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 50 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

175,00

315,00

455,00

595,00

1.015,00

1.575,00

2.625,00

5.250,00

3 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 50 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

115,00

207,00

299,00

391,00

667,00

1.035,00

1.725,00

3.450,00

6 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 100 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

200,00

360,00

520,00

680,00

1.160,00

1.800,00

3.000,00

6.000,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


31 İngiltere Kampanya Fiyatları

(Kare 9 - 30)*

9 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 150 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

265,00

583,00

848,00

954,00

1.855,00

2.650,00

4.505,00

8.215,00

15 Kare Süre (Gün)

Boyut

3 Sü. x 250 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

405,00

972,00

1.377,00

1.823,00

3.240,00

4.455,00

7.290,00

13.365,00

30 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 300 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

780,00

1.872,00

2.652,00

3.510,00

6.240,00

8.580,00

14.040,00

25.740,00

10 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 100 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

290,00

638,00

928,00

1.044,00

2.030,00

2.900,00

4.930,00

8.990,00

20 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 200 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

530,00

1.272,00

1.802,00

2.385,00

4.240,00

5.830,00

9.540,00

17.490,00

12 Kare Süre (Gün)

Boyut

4 Sü. x 150 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

340,00

816,00

1.156,00

1.530,00

2.720,00

3.740,00

6.120,00

11.220,00

25 Kare Süre (Gün)

Boyut

5 Sü. x 250 mm

7

14

21

30

60

90

180

360

Siyah/Beyaz (£)

655,00

1.572,00

2.227,00

2.948,00

5.240,00

7.205,00

11.790,00

21.615,00

* % 25’lik bölme farkı ödenmesi durumunda reklamlar

gün aşırı yayınlanabilir.


32 El ilanları, broşürler ve Memo Sticker

Hürriyet ile verilen el ilanları ve broşürlerin birim ücreti 120,- Euro*/1.000

adet olarak sabittir. Bu fiyat 18-20 gr. arası ilaveler için geçerli olup, daha

ağır broşürler için fiyatlar 10 gr. başına % 15 artar.

Bütün fiyatlara KDV eklenir.

Tüm el ilanları ve broşürler gazetemizin öngörmüş olduğu teknik

özelliklere uygun olmalıdır. Bunların baskısı müşterinin kendisine aittir.

Rezervasyon siparişi ile birlikte reklam servisimize, dağıtılacak olan

broşür veya el ilanlarından en az 20 adeti örnek olarak gönderilmelidir.

El ilanları veya broşürlerin dağıtılacağı tarihten en az bir hafta önce

matbaamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Broşürlerin boyutları:

En az 21 cm x 16 cm,

en fazla katlanmış halde 29 cm x 38 cm olmalıdır.

El ilanları, teknik bir sorun yaşamamak için en az 120 gr/m 2 kağıda

basılmış olmalıdır.

Memo Sticker için birim fiyat 150,- Euro*/1.000 adet olarak sabittir.

Memo Sticker’lerin boyutları:

En az 6 cm x 6 cm,

en fazla 11 cm x 17 cm olmalıdır.

Optimal boyut 9 cm x 13 cm’dir.

Memo Sticker’ler, teknik bir sorun yaşamamak için en az 160 gr/m 2

kağıda, en fazla 180 gr/m 2 kağıda basılmış olmalıdır.

Günde en fazla 10.000 adetlik dağıtım yapılabilmektedir.

Posta adresimiz matbaa adresimiz olup, teslim etme tarihleri

broşürlerde olduğu gibidir.

El ilanları, broşürler ve Memo Stickerler, Hürriyet gazetesi ile birlikte

Almanya, Almanya dışı ve Nielsen bölgelerinde dağıtılabilmektedir.

Genel çalışma şartları geçerlidir.

Matbaa adresi:

Hürriyet A. Ş.

Zweigniederlassung Deutschland

An der Brücke 20-22

D-64546 Mörfelden-Walldorf

*Bu fiyatlar Almanya için geçerlidir.

Diğer ülkeler için geçerli fiyatları merkez büromuzdan öğrenebilirsiniz.


Hakan

AYTAfi

Eren

S. 6

Cemre

Hasan

AYCI

S. 8

S. 7

Ayd›n

ULUN

Bi l

Gates

S. 2

S. 3

Tülin

fiahin

33 laveler (Cumartesi, Young Hürriyet ve Türk Mutfağı)

Cumartesi ilavesi

Gülçin

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Euro

Kendi

Yasemin

Tülin’den

kad›nlara

özel site

Manken Tülin fiahin, kad›nlara yönelik

bir internet sitesi açt›. Hizmete giren

www.tuli s.com’da modadan spora,

güze likten al›flverifl tüyolar›na kadar

her fley var. Verilen her bilgi pratik,

vakit ve nakit aç›s›ndan ulafl›labilir

olacak. Üyelere düzenli haber bülteni gidecek. > 2’de

1/1 Sayfa

1/2 Sayfa

354 mm

354 mm

525 mm

260 mm

5.000,00

2.800,00

a¤z›ndan

‘HEPSi’

Trendy okurlar› için bir araya

gelen ‘Hepsi’ k›zlar› birbirlerini

anla t›. Cemre, en çok neye

tak›l›yor? Eren, afl›k oldu¤unda

nas›l bir k›z oluyor? Gülçin,

Yasemin’in en çok hangi

huyunu seviyor? > 12’de

Cem

Y›lmaz

Kanat

ATKAYA

Tanr› kötü

aktörleri de korusun

> Sayfa 6

GORA’da kaybettim

AROG’dan kazanaca¤›m

Do¤an

HIZLAN

◊ Cem Y›lmaz, ilk dört günde 1

milyon izleyiciyi geçen son filmi

AROG’dan umutlu oldu¤unu

söylüyor. GORA’dan yeterince

para kazanamad›¤›n› belirten

Cem Y›lmaz, flöyle diyor:

◊ “GORA’dan kendi standard›-

ma göre para kazanmad›m.

Ha ta kayba bile u¤rad›m

diyebilirim. Ben bugüne

kadar en çok paray› Hokkabaz’dan

kazand›m. Ve

infla lah AROG’dan da

kazanaca¤›m.” > 9’da

Cumartesi

1/4 Sayfa

175 mm

260 mm

1.900,00

Ne siyaset

de¤iflir ne de

siyasetçiler

> Sayfa 7

mm Fiyatı 36 mm 1 mm 1,70

13 Aral›k 2008

12 Sayfa. Yayın günü: Cumartesi. 4 Renk. Renk farkı fiyatlara dahildir.

Young Hürriyet

Boyut En (mm) Yükseklik (mm) Euro

1/1 Sayfa

1/2 Sayfa

250 mm

250 mm

350 mm

175 mm

2.500,00

1.400,00

Bu ailede herkes

golf flampiyonu

◊ Mide a¤r›s› çeken baba Yusuf Sar›, stresten

uzak kalmak için golf ö¤retmeni oldu. Anne

onunla beraber golf oynamaya bafllad›. Çocuklar

ise parklar yerine golf sahalar›nda

büyüdü. Vakitlerinin ço¤unu golf sahas›nda

geçiren Sar› Ailesi, kat›ld›klar› birçok turnuvada

aile boyu birincilik kazand›lar. > 3. sayfa

Hülya

Avflar’›n

‘huzur’ evi

◊ Hülya Avflar, Sade tin Saran ile ‹stanbul’da

tafl›nd›¤› yeni evinin kap›lar›n› Hü riyet’e açt›.

Avflar, evinin mimarisinin ve dekorasyonunun

kendisine huzur verdi¤ini söylüyor.

◊ Dekorasyon ve peyzaj uygulamalar›na kar›flmad›¤›n›

sadece fikrini söyledi¤ini belirten

Hülya Avflar, “Ben sadece neyi nas›l istedi¤imi,

bizim için önemli olan› söyledim” diyor. > 2’de

Almanya’da yaflayan Sar› Ailesi,

en küçük ferdine kadar golfçü.

Yasemin

Sar›

internete güven

getiren TURK

Almanya’da yaflayan ‹smail Koyun, 22 y›l önce bafllad›¤› internetteki güvenlik sistemleri

yaz›l›mlar›yla, dünya devi Microsoft’un patronu Bi l Gates’ten bile övgü ald›.

Tek kitapl›k yazar

◊ Okumak için geldi¤i Almanya’da kurdu¤u

flirketle dünya devleri aras›na girmeyi baflaran

‹smail Koyun, flunlar› söyledi: “Üniversite

y› lar›nda yazar olmak istiyordum. ‹lk kitab›m›

basan yay›nevinin sahibi alaca¤›m paray›

söyleyince yazarl›¤›n kar›n doyurmayaca¤›n›

anlad›m ve bilgisayar sektörüne girdim.”

Bi l Gates’ten övgü

◊ “Almanya’da 40 mark borç

parayla kurdu¤um Kobil,

bugün Bi l Gates’in övgüyle

söz e ti¤i bir flirket konumuna

geldi. Önemli olan

bir fleyi üretmek de¤il,

üre ti¤iniz ürünün devaml›-

l›¤›n› sa¤lamak. Ar-Ge bir

flirketin her fleyi. Bu yüzden

Anadolu’yudansla ö¤retiyor

Almanya’n›n Köln kentinde

yaflayan Mesut Gülflen,

kurdu¤u Dance Academy ile

Anadolu halk danslar›n›

Türk çocuklar›na ö¤retiyor.

‹smet Koyun

araflt›rma-gelifltirmeye

y›lda 3-4 milyon

euro ay›r›yor.

Trend:

hren des Sports klärt uns Uçar auch auf:

spieliger und gefährlicher Sport. Man

Höhen, in die man steigt, natürlich

dem Wa ser aufkommen. Mir sind

melfell geplatzt, die Bänder gerissen

brochen. Die Ausrüstung ist sehr

n teures Bre t bricht im Jahr schon

doch an sich arbeitet und die

hat man auch eine Chance,

die diese Kosten übernehmen.”

Mesut

Gülflen

◊ Çocuklar›n, halk oyunlar› sayesinde öz kültürlerini

de ö¤renme imkan› bulduklar›n› belirten

Gülflen, flöyle dedi: “Avrupal› gençlerimiz

Anadolu danslar› sayesinde çok iyi bilmedikleri

kendi kültürlerini de ö¤reniyor.”

young

◊ “Belki hiç görmedikleri Anadolu flehirlerini,

o yörenin danslar›yla tan›yorlar. Örne¤in

Bitlis yöresinden bir oyun oynad›¤›m›zda çocuklar

Türkiye’de öyle bir flehir oldu¤unu bile

bazen bu sayede duyuyorlar.” > 6-7’te

ciromuzdan 3-4 milyon euroyu araflt›rma-gelifltirme

bölümüne ay›r›yoruz.” > 5. sayfada

Tam sayfa

1881-10.November 1881-10.November 1938

BULMACA

Emre Ayd›n

Gewinner des

MTV-EMA 2008

◊ Birinci kuflak Türklere hizmet

amac›yla Deta Med’i kurdu¤unu

belirten Yeflilyurt, flöyle

dedi: “‹lk kuflak yafll› Türkler

devletin onlara verdi¤i haklardan

haberleri yoktu.”

◊ “Deta Med’i açarak onlar› bilinçlendirdik.

Çünkü onlar bi-

70. Todestag des Staatsgründers Atatürk:

DU LEBST IN UNSEREN HERZEN WEITER!

MUSTAFA

Ein Film von Can Dündar

Nare Yeflilyurt, on

y›l önce bir doktor

arkadafl›yla birlikte

Almanya’n›n baflkenti

Berlin’de Türk hasta ve

yafll› bak›m merkezi

Deta Med’i kurdu.

Her fleyimizi

ilk kufla¤a

borçluyuz

10. NOVEMBER 2008

Young Hürriyet

Der neue Trend:

1/4 Sayfa

125 mm

175 mm

950,00

Wasserski

Murathan

Uçar

reitet über

die We len

James Bond:

zim insanlar›m›z. Her

fleyimizi birinci kufla¤a

borçluyuz. Onlara hizmet

etmek beni manevi

olarak her zaman daha

mutlu etmifltir.” > 4’te

mm Fiyatı 36 mm 1 mm 1,70

Ein Quantum Trost

AMERIKA WÄHLT DEN WANDEL

Young Hürriyet: 6 Sayfa. Yayın günü: Perşembe. 4 Renk. Renk farkı fiyatlara dahildir.

Özlem Evans: Journalistin mit Leib und Seele

Türk Mutfağı

S. 4-5

Boyut En (mm) Yükseklik (mm)

Baskı alanı

(Euro)

1/1 Sayfa

1/1 Sayfa

1/2 Sayfa (dik)

217 mm

190 mm

92 mm

290 mm

275 mm

275 mm

3.600,00

-

-

1/2 Sayfa (yatık) 190 mm 133 mm -

16 Sayfa, 4 renk. Renk farkı fiyatlara dahildir. Yayın günü: Salı. 4 Renk. Renk farkı fiyatlara dahildir.

Kesim alanı

(Euro)

-

3.000,00

1.920,00

1.920,00

Türk Mutfağı


34 Genel çalışma şartları

1. Aşağıdaki‘’Genel Çalışma Şartları”uyarınca reklam siparişi, reklam sahibinin bir veya daha çok

sayıda reklamının, yayılmak suretiyle bir basılı yayında yayınlanması amacıyla yapılmış sözleşmedir.

2. Belirlenmiş yayın tarihleri olmayan reklam siparişleri, sözleşme yapılmasından itibaren, bir yıl

içinde yayınlanmalıdır. Yapılan sözleşme uyarınca, reklamların tek olarak da yayınlanma hakkı

verilmişse, ilk reklamın yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde reklam siparişinin tamamlanması

gerekir.

3. Reklam sahibi, kararlaştırılmış olduğu şekilde veya madde 2’de belirtilmiş olan süre içinde,

siparişte belirtilen reklam miktarının haricinde daha başka raklamlar da verebilir.

4. Yayınevinin sorumluluğunda olmayan sebeplerden dolayı bir reklam siparişi sadece kısmen

yerine getirilebiliyorsa, sipariş sahibi olası hukuki sorumlulukları zarara uğratmadan, verilmiş

olan ile gerçek miktara mukabil indirim arasındaki farkı yayınevine iade eder. Siparişi yerine

getirmeme, şayet mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa veya yayınevinin sorumluluk alanına

giren bir sebepten ise, iade uygulanmaz.

5. Siparişin, basılı yayının belirli sayıları veya baskıları veya yayının belirli yerlerinde yayınlanması

konusunda garanti verilmez, ancak sipariş sahibi ilan yeri için ek ücret öderse, durum farklı olur.

6. Redaksiyonel tasarım şekilleri nedeniyle reklam olduğu belirgin olmayan reklamlar, yayınevi

tarafından ‘’reklam’’ ibaresi kullanılarak belirginleştirilir.

7. Yayınevi, yapılmış olan sözleşme dahilinde olan tek bir reklamı da, basılı yayın ilavesi siparişini

de içerikleri, menşei veya teknik şekilleri sebebiyle, yayınevinin müşterek prensipleri uyarınca

rededebilir. Bu, reklam temsilcisi aracılığı ile verilmiş olan reklamlar için de geçerlidir. Basılı

yayın ilavesi, ancak bir ilave numunesinin vaktinde yayınevine teslim edilmesi ve yayınevi tarafından

onaylanmasından sonra, yayınevi için bağlayıcıdır. Format veya dizgisi ile, okuyucuda

derginin bir parçasıymış intibası uyandıran veya yabancı reklam içeren ilaveler, yayınevi tarafından

kabul edilmez. Bir sözleşmenin reddi, sipariş sahibine derhal bildirilir. Yayınevine teslimat

konusunda, gazete ilavelerinin teknik talimatları geçerlidir. Hazırlama sırasında doğan ek masraflar,

sipariş sahibine fatura edilir.

8. Reklam metnin ve kusursuz baskı malzemelerinin veya ilavelerin vaktinde teslimi konusundan,

sipariş sahibi sorumludur. Yayınevi, reklam için – baskı numunesinin imkan tanıdığı oranda –

alışılmış baskı kalitesini sağlar.

9. Baskı numunesi, sadece özellikle istendiği takdirde verilir. Sipariş sahibi, geriye yollanan baskı

numunesinin doğruluğundan sorumludur. Sipariş sahibi kendisine vaktinde gönderilmiş olan

baskı numunesini, belirlenen süre içinde geri göndermez ise, bu baskıya onay verilmiş olarak

kabul edilir.

10. Özel ölçü talimatları verilmemiş ise, fiyat hesabına gerçek baskı ölçüsü temel alınır.

11. Ödeme gecikmesinde veya ödemenin ertelenmesi durumlarında, Federal Merkez Bankası

tarafından belirlenmiş libor artı oranının % 1 üzerinde olan gecikme faizi uygulanır ve ayrıca tahsil

ücreti alınır. Yayınevi ödemenin gecikmesi durumunda, ödeme yapılana kadar siparişi devam

ettirmeyebilir ve geriye kalan reklamlar için peşin ödeme talep edebilir. İflas ve icra için mahkeme

davası açılması durumlarında, her türlü indirim iptal olur. Yayınevi, sipariş sahibinin ödeme gücü

konusunda haklı şüphelere sahip ise, bir reklamı yayınlanma süresi içinde de ve o andan sonraki

reklamların yayınlanması için, başlangıçta sözleşmede belirtilmiş olan ödeme hedefini gözetmeksizin,

ödemenin peşin yapılması ve açık olan fatura meblağlarını kapatılmasını şart koşabilir.

12. Arzu edilirse, yayınevi faturayla birlikte bir reklam makbuzu gönderir. Reklam siparişinin türü

ve kapsamına göre, reklam kupürleri, örnek sayfalar veya örnek nüshalar gönderilir. Kanıt için

örnek artık temin edilemiyorsa, bunun yerine yayınevinin, reklamın yayınlandığı ve dağıtıldığına

dair hukuken bağlayıcı belgesi geçer.

13. Bir tiraj düşüşünden, ancak – ilk reklam ile başlayan yayınlama yılının toplam ortalaması fiyat

listesiyle veya başka şekilde garanti edilen ortalama tirajın veya bir tiraj garantisi verilmemişse

bir önceki yılın ortalama satış tirajının % 25 altında ise – fiyat indirimi söz konusu olabilir. Bunun

haricinde, şayet yayınevi reklam sahibini reklam yayınlanmadan önce sözleş- meyi iptal edebilecek

kadar bir süre önce tiraj düşüşünden haberdar etti ise, herhangi şekilde fiyat indirimleri veya

tazminat talepleri mümkün değildir.

14. Numuneler sadece sipariş sahibi özellikle talep etmiş ise, geri gönderilir.

15. İfa yeri, yayınevinin ikametgâhının bulunduğu yerdir. Mahkeme yeri, 1.500 Euro’nun üzerindeki

davalarda da, şayet kanunlar zorunlu olarak başka bir şey emretmemiş ise, yayınevinin

bulunduğu yerdir: Ödeme ilamları ve davanın açıldığı dönemde sipariş sahibinin ikametgâhı

veya mutad meskeninin bilinmemesi durumlarında da mahkeme yeri, yayınevinin adresidir.

16. İptal süresi, yayınlanma tarihinden üç işgünü öncesi sona erer.

17. Yayınevi, reklamların tercümesi konusunda sorumluluk üstlenmez.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!