GÜNDEM/GÜNCEL - İhracat Bilgi Platformu

ibp.gov.tr

GÜNDEM/GÜNCEL - İhracat Bilgi Platformu

www.ibp.gov.tr

Yıl:2 Sayı: 65 Hafta: 16-20 Temmuz 2012

2011

Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Gündem/Güncel, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4 ana bölümden

oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu-Körfez ülkelerine ait

güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.

GÜNDEM/GÜNCEL

Ekonomi Bakanı Zafer Çağ layan, Singapurlu

Firmaları n CEO’ları İ le Bir Araya Geldi

Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan, Türkiye’de (gelecek

10 yılda) sadece enerji ve ulaştırma alanlarında 240 Milyar

Dolar civarında yatırım yapılacağını belirterek, Singapurlu

firmaları Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. Bakan

Çağlayan, Singapur ziyareti kapsamında ülkedeki firmaların

üst yöneticileri (CEO) ile bir araya geldi. Bakan Çağlayan,

iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin giderek

arttığını söyledi. Yazının Tamamı İçin Tıklayınız

Türkiye-Japonya İş Forumu

Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan, küresel krizden çıkışın küresel işbirliğinden geçtiğini

belirterek, ”Japonya Asya’nın en doğusunda, Türkiye Asya’nın en batısında. Fiziki olarak

aramızda önemli bir mesafe var ama ben, Türk ve Japon halklarının kalp mesafesinin

birbirine çok yakın olduğunu biliyorum” dedi. ‘Türkiye-Japonya İş Forumu”nda Japon

yatırımcılara hitaben konuşan Çağlayan, iki ülkenin tarihi geçmişi olan bir dostluğa sahip

olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki dostluğun maddi değerlere bağlı olmayan

manevi değerlerle bezenmiş bir dostluk olduğunu söyledi. Yazının Tamamı İçin Tıklayınız

D ı ş Ticaret Beklenti Anketi’nin 2012 Yı l ı 3.

Çeyrek Beklentilerine İ liş kin Sonuçlar

Açı klandı

Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde

uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış

ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve

mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek

döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu

hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretmeye yardımcı olmaktadır. İhracat

Beklenti Endeksi, 2012 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 3,4 puan azaldı. 2012 yılının

2. çeyreğinde 115 olan Endeks, 2012 yılının 3. çeyreğinde 111,6 seviyesinde gerçekleşti.

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

1/5


www.ibp.gov.tr

Yıl:2 Sayı: 65 Hafta: 16-20 Temmuz 2012

2011

Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Gündem/Güncel, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4 ana bölümden

oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu-Körfez ülkelerine ait

güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.

ASYA-PASİ F İ K

Ticari Fı rsatlar: Filipinler

Manila Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen; su, zeytinyağı,

bitkisel yağ, un, makarna, çikolata, bisküvi, cips, kuruyemiş ve

baharat alımına ilişkin firma talebine Bakanlığımız web sitesi Dış

Talepler Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manila Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen NATO’ya uyumlu top, diğer ağır silahlar

ile mühimmat alımına ilişkin firmaların talebine Bakanlığımız web sitesi Dış Talepler

Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Filipinler hakkında detaylı bilgiye web sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Manila Ticaret Müşavirliği

Ticari Fı rsatlar: Malezya

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği tarafından

gönderilen makarna, zeytinyağı, konserve domates alımına

ilişkin firma talebine Bakanlığımız web sitesi Dış Talepler

Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Malezya hakkında detaylı bilgiye web sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği

Hong Kong Gı da Sektör Raporu

Küçük bir bölge olmakla birlikte büyük bir gıda pazarına sahip olan ve ÇHC ve çevre

ülkeler pazarlarına giriş kapısı niteliğine sahip Hong Kong’un gıda üreticilerimiz ve

ihracatçılarımız tarafından ciddi bir pazar olarak algılanması ve değerlendirilmesi büyük

önem taşımaktadır. Hong Kong ekonomisi özellikle ÇHC’nden artan yatırımların etkisiyle

2011 yılını da büyüyerek kapatmıştır. Hong Kong ekonomisi 2012 yılının ilk çeyreğinde

yavaşlamış, 2011 yılının son döneminde bir önceki yıla göre %3 artan GSYH artışı sadece

%0.4 olarak kaydedilmiştir. 2012 yılında ekonominin % 1-3 oranında büyümesi

beklenmektedir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Hong Kong Ticaret Ataşeliği

2/5


www.ibp.gov.tr

Yıl:2 Sayı: 65 Hafta: 16-20 Temmuz 2012

2011

Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Gündem/Güncel, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4 ana bölümden

oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu-Körfez ülkelerine ait

güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.

Ticari Fı rsatlar: Hong Kong

Hong Kong Ticaret Ataşeliği tarafından gönderilen, Hong Kong

Gümrük Dairesi için görüntüleme sistemi ve Devlet Lojistik

Dairesi için zarf yapma hizmeti alımına ilişkin ihale bilgilerine Dış

Talepler Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hong Kong Ticaret Ataşeliği tarafından gönderilen, civa (zencefre) alımına ilişkin firma

talebine Dış Talepler Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz. Hong Kong hakkında detaylı bilgiye

web sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Hong Kong Ticaret Ataşeliği

AFRİ KA

Nijer Ülke Masası

Web sitemizin Ülke Masaları sayfasına Nijer Ülke Masası eklenmiştir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

AVRUPA

A+A Sağ l ı k, Güvenlik ve

Emniyet Fuarı -Almanya

5-8 Kasım 2013 tarihleri arasında Duesseldorf/Almanya’da iş

ve işçi sağlığı korunması alanında A+A Sağlık, Güvenlik ve Emniyet Fuarı

düzenlenecektir.

Söz konusu fuarın 2009/ 5 Sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar desteklerinden

yararlanılabilmesi için katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan

“Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi’ nde yer alması gerekmektedir.

Bireysel katılımlarla ilgili detaylı bilgi için, Bakanlığımız web sitesi Politika Araçları başlığı

altında yer alan Destek Programları bölümünden “2009/5 Sayılı Yurt Dışında

Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” hakkında özet bilgi ve

ilgili mevzuatı inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

3/5


www.ibp.gov.tr

Yıl:2 Sayı: 65 Hafta: 16-20 Temmuz 2012

2011

Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Gündem/Güncel, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4 ana bölümden

oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu-Körfez ülkelerine ait

güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.

Ticari Fı rsatlar: İ talya

Roma Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen, yenilenebilir enerji

(güneş enerjisi ve biyokütle enerjisi) ve iç dekorasyon/dizayn

alanlarındaki firmanın iş birliği talebine “Dış Talepler Bülteni”

üzerinden ulaşabilirsiniz. İtalya hakkında detaylı bilgiye web

sitemizin Ülke Masaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Roma Ticaret Müşavirliği

AMERİ KA

Arjantin Çikolata ve Ş ekerleme Pazarı Sektör

Raporu

Arjantin, çikolata ve şekerleme dış ticaretinde fazla veren

bir ülkedir. Ülkenin 2011 yılındaki dış ticaret fazlası değer

bazında 2002 yılına göre yüzde 63 ve 2010 yılına göre

yüzde 12 artarak 200 Milyon Dolara ulaşmıştır. Son yıllarda

dış ticaret fazlası, değer olarak artış eğilimini sürdürürken

miktar olarak kısmen düşmektedir. 2011 yılında miktar

bazındaki dış ticaret fazlası 2002 yılına göre yüzde 17 ve

2010 yılına göre yüzde 3,4 gerilemiştir. Çikolata ve şekerleme sektöründeki alt kalemlerin

ihracat ve ithalat kompozisyonunda uzun vadeli dönemde önemli bir değişiklik

gerçekleşmemiştir. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Arjantin’de Sermaye Malları n ı n İ thalatı nda

Yeni Düzenleme

Arjantin Resmi Gazetesi’nde 5 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan 1026 sayılı Başkanlık

Kararnamesi ile üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta şu ana kadar 0 (sıfır) olarak

uygulanan sermaye malları ürünlerinin gümrük vergileri, yurt içinde üretimi olmayan

mallarda %2’ye ve yurt içinde üretimi olan mallarda ise mevcut ortak tarife oranı olan

%14’e yükseltilmiştir. Aynı Kararname’nin 3. Maddesi, yeniden düzenlenen söz konusu

vergi oranlarının 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olduğunu ve bu tarihten sonra

MERCOSUR ortak gümrük tarife oranının uygulanacağını belirtmek suretiyle yeni

düzenlemede %2 olarak belirlenen vergi oranlarının da 31 Aralık 2012 tarihinden sonra

ortak tarife olan %14’e yükseltilmesine hükmetmiştir. Kaynak: Buenos Aires Büyükelçiliği

Ticaret Müşavirliği

4/5


www.ibp.gov.tr

Yıl:2 Sayı: 65 Hafta: 16-20 Temmuz 2012

2011

Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Gündem/Güncel, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4 ana bölümden

oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu-Körfez ülkelerine ait

güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.

ORTA DOĞU-KÖRFEZ

Kuveyt’te Açı lan İ hale

Kaynak: Kuveyt Ticaret Müşavirliği

SEKTÖRLER/ETKİNLİKLER

İ stanbul Fashion Week

Kuveyt’te açılan 1088 Sayılı ve 15 Temmuz 2012 tarihli Kuveyt

Resmi Gazete Eki İhale Bültenine Kuveyt Ticaret

Müşavirliği web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türk Hazır Giyim ve Modasını dünyaya tanıtmak üzere, İstanbul Hazır

Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından; Moda Tasarımcıları

Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği ve İstanbul Moda Akademisi

işbirliğinde İstanbul Fashion Week 10-13 Ekim 2012 tarihleri arasında

İstanbul Moda Haftası düzenlenecektir. Etkinliğe katılım için son başvuru

tarihi 15 Ağustos 2012′dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Kaynak: İTKİB

Halı Sektör Raporu

2008 yılında 11,5 Milyar Dolar olan dünya makine halısı

ticareti, 2009 yılında küresel krizinde etkisiyle %19,4

daralarak 9,47 Milyar Dolara gerilemiştir. 2010 yılında

ise, dünya ekonomik verilerinde görülen nispi iyileşme

sonrasında söz konusu üründe toplam ticaret hacmi 2009

yılına göre %16 artarak 11 Milyar düzeyine yükselmiştir.

Birleşmiş Milletler kaynaklı Trademap istatistiklerine göre

dünya makine halısı ithalatında yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere ABD, Almanya,

İngiltere, Kanada ve Japonya önde gelen ülkeler olarak yer almaktadır. Dünya makine

halısı ihracatında önde gelen ülkeler ise Belçika, Çin, Türkiye, Hindistan, Hollanda ve

ABD’dir. Halı sektör raporunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

Uyarı: Bu bülten; Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, güvenilir olduğuna

inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme

amacıyla hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı, bu bültende yer alan bilgilerin doğru ve tam olması

konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu bülten içinde yer alan bilgilerin

kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

5/5

More magazines by this user
Similar magazines