09-10 kis cep yeni.fh11

iku.edu.tr

09-10 kis cep yeni.fh11

Sayfa / Page

‹Ç HAT DEN‹Z OTOBÜSLER‹

Inner-City Seabus

BOSTANCI - KADIKÖY - YEN‹KAPI - BAKIRKÖY Hatt›

BOSTANCI - KABATAfi Hatt›

KARTAL - YALOVA Hatt›

BOSTANCI - YALOVA Hatt›

BO⁄AZ Hatt› / Bosphorus Line

PEND‹K-KARTAL-MALTEPE-BOSTANCI-K.Afi-B.KÖY-AVCILAR

AVCILAR-BAKIRKÖY-YEN‹KAPI-KABATAfi-KADIKÖY-BOSTANCI

4 - 5

6

7

ADALAR Hatt› / Prince’s Islands Line

8

HAR‹TA -D›fl Hatlar-/ Map of Inter City Lines 10

DIfi HAT DEN‹Z

OTOBÜSLER‹

Inter-City Seabus

Bostanc› - Yenikap›- ARMUTLU Tatil Köyü - ARMUTLU

Kabatafl - Kad›köy - BURSA

11

HIZLI FER‹BOTLAR

Fast Ferries

YEN‹KAPI - BANDIRMA - YEN‹KAPI

YEN‹KAPI - BURSA - YEN‹KAPI

PEND‹K - YALOVA - PEND‹K

YEN‹KAPI - YALOVA - YEN‹KAPI

12

13

AÇIKLAMALAR / Explanations

GÜVENL‹ ve RAHAT B‹R SEYAHAT ‹Ç‹N / For your comfort and safety

14

15

H›zl› Feribotlar / Fast Ferries: Araç ve yolcu tafl›r./For vehicle and passengers.

Deniz Otobüsleri / Seabuses: Sadece yaya yolcu tafl›r. / Only foot passengers.

Tatil Günleri / Holidays: Resmi ve dini bayram günleridir. / National holidays.


4

HAFTA ‹Ç‹ / Working Days

HAFTA ‹Ç‹ /Working Days BOSTANCI - KADIKÖY - YEN‹KAPI - BAKIRKÖY Hatt›

‹Ç HATLAR / Inner - City Seabus

BOSTANCI KADIKÖY

Kalk›fl / Departure

06:15

07:00

07:35

-

08:00

08:10

08:30

-

09:10

09:45

10:20

11:30

12:30

13:30

15:00

16:00

16:30

17:00

-

17:30

18:00

18:45

-

19:10

19:45

20:30

06:35

07:20

-

07:45

08:20

-

-

08:50

09:30

10:05

10:40

11:50

12:50

13:50

15:20

16:20

16:50

-

17:20

17:50

18:20

-

19:05

19:30

20:05

20:50

YEN‹KAPI BAKIRKÖY

Tahmini Var›fl / Arrival

06:45

-

08:00

07:55

08:30

-

-

-

09:40

-

-

12:00

-

-

-

-

17:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07:05

07:40

08:20

08:15

08:50

08:40

09:00

09:10

10:00

10:25

11:00

12:20

13:10

14:10

15:40

16:40

17:20

17:30

17:40

18:10

18:40

19:15

19:25

19:50

20:25

21:10

BOSTANCI KADIKÖY YEN‹KAPI

Kalk›fl / Departure

06:15

07:35

-

08:00

09:10

11:30

16:30

06:35

-

07:45

08:20

09:30

11:50

16:50

T.Var›fl / Arrival

06:45

08:00

07:55

08:30

09:40

12:00

17:00

BAKIRKÖY YEN‹KAPI KADIKÖY BOSTANCI

Kalk›fl / Departure

07:20

07:45

08:25

09:05

09:30

10:15

11:30

12:30

13:30

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

16:50

17:00

17:30

17:50

18:00

18:15

18:30

18:40

19:00

19:20

19:30

20:00

20:45

21:15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18:10

18:20

-

18:50

19:00

-

19:40

19:50

20:20

21:05

-

Kalk›fl / Departure

06:50*

08:05*

(09:30)

09:45*

12:05*

17:05*

18:10

18:20

18:50

19:00

19:40

19:50

20:20

21:05

07:40

08:45

-

10:35

12:50

17:50

18:20

-

19:00

-

19:50

-

20:30

21:15

Tahmini Var›fl / Arrival

07:40

08:05

08:45

09:25

09:50

10:35

11:50

12:50

13:50

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:10

17:20

17:50

18:20

-

18:35

19:00

-

19:20

19:50

-

20:30

21:15

21:35

-

09:05

(09:55)

10:55

13:10

18:10

-

18:45

-

19:25

-

20:15

20:50

21:35

-

08:25

09:05

09:45

10:10

10:55

12:10

13:10

14:10

15:10

15:40

16:10

16:40

17:10

-

17:40

18:10

-

18:45

-

-

19:25

19:40

-

20:15

20:50

21:35

21:55

YEN‹KAPI KADIKÖY BOSTANCI

Tahmini Var›fl / Arrival

* Önce Bak›rköy’e u¤rar / First calls at Bakirkoy

( ) Tahmini kalk›fl saati/ ( ) Estimated Departure time.


HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹ / Weekends and Holidays

5

BOSTANCI KADIKÖY YEN‹KAPI BAKIRKÖY

Kalk›fl / Departure Tahmini Var›fl / Arrival

06:15

08:00*

-

09:00

10:00

11:00

12:00

-

13:00

-

14:00

-

15:00

-

16:00

-

17:00

-

18:00

-

19:00

-

20:00

-

21:00

06:35

-

08:45

09:20

10:20

11:20

-

12:00

-

13:00

-

14:00

-

15:00

-

16:05

-

17:00

-

18:00

-

19:00

-

20:00

21:20

06:45

08:25

08:55

09:30

10:30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16:25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08:45

09:15

09:50

10:50

11:40

12:30

12:20

13:30

13:20

14:30

14:20

15:30

15:20

16:45

16:25

17:30

17:20

18:30

18:20

19:30

19:20

20:30

20:20

21:40

*PAZAR günleri yap›lmaz / Not applicable on SUNDAYS

BOSTANCI KADIKÖY YEN‹KAPI

Kalk›fl / Departure T.Var›fl / Arrival

06:15

08:00*

-

09:00

10:00

16:00

06:35

-

08:45

09:20

10:20

-

*PAZAR günleri yap›lmaz

Not applicable on SUNDAYS

06:45

08:25

08:55

09:30

10:30

16:25

BAKIRKÖY YEN‹KAPI KADIKÖY BOSTANCI

Kalk›fl / Departure Tahmini Var›fl / Arrival

09:00*

09:20

10:00

11:00

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

22:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15:50

16:20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21:20

-

-

09:40

10:20

11:20

12:20

12:50

-

13:50

-

14:50

-

16:00

-

16:50

-

17:50

-

18:50

-

19:50

-

20:50

21:30

22:20

09:30

-

10:40

11:40

12:40

-

13:30

-

14:30

-

15:30

-

16:45

-

17:30

-

18:30

-

19:30

-

20:30

21:10

21:50

22:40

*PAZAR günleri yap›lmaz / Not applicable on SUNDAYS

YEN‹KAPI KADIKÖY BOSTANCI

Tahmini Var›fl / Arrival

Kalk›fl / Departure

07:30

08:30**

09:00*

(09:30)

09:35*

10:35*

15:50

16:20

16:30

21:20

07:40

-

09:40

-

10:20

11:20

16:00

-

-

21:30

-

09:30

-

(09:55)

10:40

11:40

-

16:45

17:30

21:50

* Önce Bak›rköy'e u¤rar. / First calls at Bak›rköy

** Sadece CUMARTES‹ günleri yap›l›r.

Önce Bak›rköy'e u¤rar.

** Only on SATURDAYS. First calls at Bak›rköy

( ) Tahmini kalk›fl, PAZAR günleri yap›lmaz.

( ) Estimated departure, not applicable on SUNDAYS.

HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹ / Weekends and Holidays BOSTANCI - KADIKÖY - YEN‹KAPI - BAKIRKÖY Hatt› ‹Ç HATLAR / Inner - City Seabus


6

HAFTA ‹Ç‹

Working Days

Sadece CUMARTES‹ Günleri

Only Saturdays

HAFTA ‹Ç‹ - HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹

BOSTANCI - KABATAfi Hatt›

Working Days - Weekends and Holidays KARTAL - YALOVA ve BOSTANCI - YALOVA Hatt› ‹Ç HATLAR / Inner - City Seabus

BOSTANCI

Kalk›fl/Departure

07:05

07:40*

07:55

08:05

08:15

08:25

08:35

09:00

09:20

09:40

10:15

10:45

12:00

14:00

17:00

17:30

18:10*

18:30

KARTAL

Kalk›fl/Departure

06:45

09:15

12:15

14:15

16:30

18:30

BOSTANCI

Kalk›fl/Departure

06:20*

KABATAfi

T.Var›fl / Arrival

07:30

08:15

08:20

08:30

08:40

08:50

09:00

09:25

09:45

10:05

10:40

11:10

12:25

14:25

17:25

17:55

18:45

18:55

HAFTA ‹Ç‹

Working Days

YALOVA

T.Var›fl / Arrival

07:25

09:55

12:55

14:55

17:10

19:10

HAFTA ‹Ç‹

Working Days

YALOVA

T.Var›fl / Arrival

KABATAfi

Kalk›fl/Departure

07:35

08:20

08:35

08:50

09:05

09:30

10:45

13:00

15:30

16:40

17:30

18:00

18:15

18:30

19:00

19:30

20:30

* Önce Kad›köy'e u¤rar. / First calls at Kad›köy.

YALOVA

Kalk›fl/Departure

07:35

10:15

13:15

15:15

17:30

19:25

YALOVA

Kalk›fl/Departure

BOSTANCI

T.Var›fl / Arrival

08:00

08:45

09:00

09:15

09:30

09:55

11:10

13:25

15:55

17:05

17:55

18:25

18:40

18:55

19:25

19:55

20:55

KARTAL

T.Var›fl / Arrival

08:15

10:55

13:55

15:55

18:10

20:05

BOSTANCI

T.Var›fl / Arrival

07:25 19:25* 20:30

BOSTANCI KABATAfi

Kalk›fl/Departure

08:30

09:30

16:30

17:30

HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹

Weekends and Holidays

KARTAL

Kalk›fl/Departure

08:15

10:15

12:15

14:15

16:30

18:30

HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹

Weekends and Holidays

BOSTANCI

Kalk›fl/Departure

07:50*

T.Var›fl / Arrival

08:55

09:55

16:55

17:55

YALOVA

T.Var›fl / Arrival

08:55

10:55

12:55

14:55

17:10

19:10

YALOVA

T.Var›fl / Arrival

KABATAfi

Kalk›fl/Departure

09:00

10:00

17:00

18:00

PAZAR ve TAT‹L Günleri yap›lmaz.

Not applicable on SUNDAYS and HOL‹DAYS.

YALOVA

Kalk›fl/Departure

09:30

11:15

13:15

15:15

17:30

19:25

YALOVA

Kalk›fl/Departure

* Önce Kartal'a u¤rar./First calls at Kartal * Önce Kartal'a u¤rar./ First calls at Kartal

BOSTANCI

T.Var›fl / Arrival

09:25

10:25

17:25

18:25

KARTAL

T.Var›fl / Arrival

10:10

11:55

13:55

15:55

18:10

20:05

BOSTANCI

T.Var›fl / Arrival

08:55 19:25* 20:30


Sadece HAFTA ‹Ç‹ / Only Working Days

7

SARIYER BEYKOZ ‹ST‹NYE BEfi‹KTAfi KABATAfi

07:30

07:55

09:30

18:05

BOSTANCI

07:40

-

18:10

-

PEND‹K KARTAL MALTEPE BOSTANCI KABATAfi BAKIRKÖY AVCILAR

07:15

-

* Bostanc› aktarmal› Bak›rköy, Avc›lar / Transfer at Bostanc› for Bakirkoy and Avcilar

AVCILAR BAKIRKÖY KABATAfi BOSTANCI MALTEPE KARTAL PEND‹K

18:00*

-

Kalk›fl / Departure

07:45

08:10

09:45

-

08:00

16:45

18:30

19:15

Kalk›fl / Departure

07:30

-

Kalk›fl / Departure

18:40*

-

07:55

08:20

09:55

18:20

08:15

17:00

18:45

19:30

07:45

-

-

19:00

08:10

08:35

10:10

18:35

08:25

17:10

18:55

19:40

08:05

08:10*

19:25

19:25

Tahmini Var›fl / Arrival

08:20

08:45

10:20

-

08:40

17:25

19:10

19:55

08:30

-

Tahmini Var›fl / Arrival

-

19:40

KADIKÖY

08:35

-

10:35

18:50

KADIKÖY KABATAfi BEfi‹KTAfi ‹ST‹NYE BEYKOZ

Kalk›fl / Departure

Tahmini Var›fl / Arrival

-

17:35

19:20

20:05

Tahmini Var›fl / Arrival

-

08:40

-

19:55

SARIYER

-

20:10

* Bostanc› aktarmal› Maltepe, Kartal, Pendik / Transfer at Bostanc› for Maltepe, Kartal, Pendik

BOSTANCI KABATAfi KADIKÖY

Kalk›fl / Departure

07:35*

08:30*

-

AVCILAR BAKIRKÖY YEN‹KAPI KABATAfi KADIKÖY BOSTANCI

07:30**

-

09:00

18:00*

-

19:50***

-

08:35

-

* Bostanc› aktarmal› Bak›rköy, Avc›lar. / Transfer at Bostanc› for Bak›rköy and Avc›lar

Kalk›fl / Departure

08:00

08:25

09:30

18:30

18:40

-

07:45

08:50

19:15

-

-

-

18:50

19:00

-

YEN‹KAPI BAKIRKÖY AVCILAR

Tahmini Var›fl / Arrival

07:55

-

-

08:20

-

-

-

-

-

08:15

09:10

-

Tahmini Var›fl / Arrival

-

08:45

09:50

19:00

-

-

08:45

09:35

19:50

-

09:05

10:10

-

19:25

20:30

* Bostanc› yolcular› Bak›rköy'de aktarma yapar./ Bostanc› passengers should transfer at Bak›rköy

** Bostanc› ve Kad›köy yolcular› Bak›rköy’de aktarma yapar.

Bostanc› and Kad›köy passengers should trasfer at Bak›rköy.

*** Sadece CUMA günleri yap›l›r. / Only on FRIDAYS

07:00'da B.Çekmece'den Avc›lara / 19:50'de Avc›lar'dan B.Çekmece'ye ‹ETT servisi vard›r.

08:55

17:50

19:35

-

-

09:35

HAFTA ‹Ç‹ / Working Days BO⁄AZ Hatt› Bosphorus Line / PEND‹K-KARTAL-MALTEPE-BOSTANCI-K.Afi-B.KÖY-AVCILAR ‹Ç HATLAR / Inner - City Seabus

AVCILAR-BAKIRKÖY-YEN‹KAPI-KABATAfi-KADIKÖY-BOSTANCI


8

HAFTA ‹Ç‹ / Working Days

HAFTA ‹Ç‹ - HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹

Working Days - Weekends and Holidays ADALAR Hatt› / PRINCE'S ISLANDS

‹Ç HATLAR / Inner - City Seabus

24 Eylül - 02 Ekim

24 Sept - 02 Oct

2009

05 - 30 Ekim

05 - 30 October

2009

24 Eylül - 02 Ekim

24 Sept - 02 Oct

2009

05 - 30 Ekim

05 - 30 October

2009

BOSTANCI BÜYÜKADA HEYBEL‹ BURGAZ KINALI

07:20

07:50

08:30

07:35

08:30*

07:45

08:15

08:55

08:00

08:55*

07:55

08:25

09:05

08:10

09:05*

08:05

08:35

09:15

08:20

09:15*

08:15

08:45

09:25

08:30

09:25*

* 09 Ekim'den sonra yap›lmaz. / Not applicable after 09 October

HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹ / Weekends and Holidays

BOSTANCI HEYBEL‹ BÜYÜKADA BURGAZ KINALI

09:25

-

-

KABATAfi

Kalk›fl/Departure

10:50

19:30

10:50

09:50

18:30

17:00

Kalk›fl / Departure

26 Eylül - 26 Ekim 2009 ve 27 Mart - 13 Haziran 2010

26 September - 26 October 2009 and 27 March - 13 June 2010

KINALI

11:15

19:55

11:15

Kalk›fl / Departure

10:00

18:40

17:10

10:15

18:55

31 Ekim 2009 - 21 Mart 2010

31 October 2009 - 21 March 2010

BURGAZ

11:25

20:05

11:25

17:25

BÜYÜKADA

Tahmini Var›fl / Arrival

11:40

20:20

31 Ekim 2009 - 21 Mart 2010

31 October 2009 - 21 March 2010

11:40

10:25

19:05

17:35

HEYBEL‹

26 Eylül - 26 Ekim 2009 ve 27 Mart - 13 Haziran 2010

26 September - 26 October 2009 and 27 March - 13 June 2010

11:50

20:30

11:50

KABATAfi

Tahmini Var›fl / Arrival

08:40

09:10

09:50

08:55

09:50

KABATAfi KINALI BURGAZ HEYBEL‹ BÜYÜKADA BOSTANCI

Kalk›fl / Departure

Tahmini Var›fl / Arrival

18:00

18:30

19:00

18:15

19:00*

18:25

18:55

19:25

18:40

19:25*

18:35

19:05

19:35

18:50

19:35*

18:45

19:15

19:45

19:00

19:45*

18:55

19:25

19:55

19:10

19:55*

19:15

19:45

20:15

19:30

20:15

* 09 Ekim'den sonra yap›lmaz. / Not applicable after 09 October

KABATAfi

T.Var›fl / Arrival

10:45

19:25

17:55

BOSTANCI

-

20:50

-


HAFTA ‹Ç‹ / Working Days

11

cumartesi/saturday

pazar/sunday

BOSTANCI

YEN‹KAPI

ARMUTLU

TAT‹L KÖYÜ

ARMUTLU

Kalk›fl / Departure

Tahmini Var›fl / Arrival

18:15 18:45 20:00 20:15

ARMUTLU

ARMUTLU

TAT‹L KÖYÜ

YEN‹KAPI

BOSTANCI

Kalk›fl / Departure

Tahmini Var›fl / Arrival

08:00 08:15 09:30 09:55

HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹ / Weekends and Holidays

pazartesi

16:00

-

BOSTANCI

YEN‹KAPI

ARMUTLU

TAT‹L KÖYÜ

ARMUTLU

Kalk›fl / Departure

Tahmini Var›fl / Arrival

18:15 18:45 20:00 20:15

ARMUTLU

ARMUTLU

TAT‹L KÖYÜ

Kalk›fl / Departure

08:00

18:15

16:00

-

08:15

18:30

YEN‹KAPI

BOSTANCI

Tahmini Var›fl / Arrival

09:30

19:45

KABATAfi - KADIKÖY - BURSA

16:00

-

16:00

-

13:00*

18:00

09:55

20:15

sal› çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar

13:00

18:00*

-

18:00

20 Dakika sonra Kad›köy'den kalkar. / Departure from Kadikoy is 20 min. after Kabatafl.

* 01 Kas›m 2009 - 01 Nisan 2010 tarihleri aras›nda yap›lmaz. / Not applicable between 01 Nov. 2009 - 01 April 2010

Deneme seferleridir, her türlü de¤iflikli¤e gidilebilir. / Trial trips, schedules and trips subject to change.

pazartesi

09:00

-

09:00

-

BURSA - KADIKÖY - KABATAfi

sal› çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar

09:00

-

09:00

-

08:30

15:30*

09:00

15:30*

-

15:30

Kad›köy'den Kabatafl’a devam eder. / Continues to Kabatas after Kadikoy.

* 01 Kas›m 2009 - 01 Nisan 2010 tarihleri aras›nda yap›lmaz. / Not applicable between 01 Nov. 2009 - 01 April 2010

Deneme seferleridir, her türlü de¤iflikli¤e gidilebilir. / Trial trips, schedules and trips subject to change.

ACENTELER & ‹DO B‹LET SATIfi NOKTALARI

Akhisar Efe’nin Sofras› (0236) 413 91 44

Afyon ‹DO Bilet Sat›fl Noktas› (0272) 252 55 84

Afyon Varan Tesisleri

(0272) 313 21 91

Avfla Acente

(0266) 896 31 32

BAF Rent A Car

(0212) 465 87 67

Atatürk Havalimanı Dıfl Hatlar Gelifl

Bal›kesir Karahall›lar Petrol

Bodrum Çüngüfllu Petrol

Bozüyük ‹DO Bilet Sat›fl Noktas›

Burhaniye Akova Petrol

Bursa Kafkas Tesisleri

Bursa Kent Meydanı

Bursa Korupark AVM

Bursa Park Plaza

(0266) 224 60 52

(0252) 313 20 56

(0228) 314 22 21

(0266) 412 63 99

(0224) 261 10 34

(0224) 255 44 60

(0224) 242 19 49

(0224) 244 94 01

Bursa Zafer Plaza AVM

Uluda¤ Üniv. Görükle Kampüsü

‹DO Bilet Sat›fl Noktas›

Erdek ‹DO Bilet Sat›fl Noktas›

Eskiflehir Petrol

Gönen Belediyesi

Gemlik ‹mam Aslan Tesisleri

‹negöl Serra Petrol

‹zmir Vebafl Akaryak›t

Marmara Acente

Susurluk Yörsan Tesisleri

Susurluk Varan Tesisleri

Susurluk Yasa Tesisleri

Taksim ‹DO Bilet Sat›fl Noktas›

(0224) 225 39 00

(0224) 442 91 25

(0266) 835 10 84

(0222) 315 15 05

(0266) 762 18 45

(0224) 513 23 94

(0224) 713 99 22

(0232) 388 33 76

(0266) 885 50 70

(0266) 865 69 55

(0266) 874 32 42

(0266) 865 14 74

(0212) 249 70 18

DIfi HAT DEN‹Z OTOBÜSLER‹

Inter - City Seabus

Bostanc› - Yenikap› - ARMUTLU TAT‹L KÖYÜ - ARMUTLU

Kabatafl - Kad›köy - BURSA

HAFTA ‹Ç‹ - HAFTA SONU ve TAT‹L GÜNLER‹

Working Days - Weekends and Holidays


12

HIZLI FER‹BOTLAR / Fast Ferries

Yenikap› - BANDIRMA - Yenikap›

Yenikap› - BURSA - Yenikap›

24 Eylül/Sept.2009

18 Nisan/April 2010

19 Nisan/April 2010

13 Haz./June 2010

24 Eylül/Sept.2009

18 Nisan/April 2010

19 Nisan/April 2010

13 Haz./June 2010

pazartesi

07:00

-

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30 D.O.

07:00

-

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30 D.O.

YEN‹KAPI - BANDIRMA

sal› çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar

07:00

-

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30 D.O.

07:00

-

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30

07:00

-

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30 D.O.

D.O: Deniz Otobüsü (sadece yolcu içindir) 30 dk önce Bostanc›'dan kalkar.

D.O: Only for foot passengers. First departure from Bostanci 30 min. before.

26 - 30 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Kurban Bayram› program› uygulan›r.

Special Timetable will be applied between 26th November - 30 th November 2009.

pazartesi

07:30 D.O.

-

18:30

07:30 D.O.

15:30 D.O.

18:30

07:30 D.O.

-

18:30

07:30 D.O.

15:30 D.O.

18:30

BANDIRMA - YEN‹KAPI

07:30 D.O.

-

18:30

07:30 D.O.

15:30 D.O.

18:30

07:30 D.O.

-

18:30

07:30 D.O.

15:30 D.O.

18:30

-

15:30 D.O.

18:30

09:30 D.O.

15:30 D.O.

21:30

D.O: Deniz Otobüsü (sadece yolcu içindir) Yenikap›’dan sonra Bostanc›’ya devam eder.

D.O: Only for foot passengers. Departure from Yenikapi to Bostanci.

26 - 30 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Kurban Bayram› program› uygulan›r.

Special Timetable will be applied between 26th November - 30 th November 2009.

pazartesi

07:30

17:30

-

07:00

-

18:30 D.O.

07:00

12:30 D.O.

18:30

sal› çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar

07:30

17:30

-

07:30 D.O.

15:30 D.O.

18:30

07:30 D.O.

15:30

21:30

YEN‹KAPI - BURSA

-

15:30 D.O.

18:30

09:30 D.O.

15:30

21:30

sal› çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar

07:30

17:30

-

07:30

17:30

-

07:30

17:30

20:30

07:30

17:30

-

-

17:30

20:30

26 - 30 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Kurban Bayram› program› uygulan›r.

Special Timetable will be applied between 26th November - 30 th November 2009.

HERGÜN / Everyday

pazartesi

07:30

18:00

-

07:30

18:00

-

BURSA - YEN‹KAPI

sal› çarflamba perflembe cuma cumartesi pazar

07:30

18:00

-

07:30

18:00

-

07:30

18:00

20:30

07:30

18:00

-

26 - 30 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Kurban Bayram› program› uygulan›r.

Special Timetable will be applied between 26th November - 30 th November 2009.

-

18:00

20:30


24 Eylül - 18 Ekim

2009

24 Sept. - 18 Oct.

2009

19 Ekim/Oct.

2009

-

18 Nisan/April

2010

19 Nisan/April

2010

-

13 Haziran/June

2010

D.O: Deniz Otobüsü sadece yolcu içindir. / Only for foot passengers.

* PAZAR günleri yap›lmaz. / Not applicable on SUNDAYS

**Sadece Cuma ve Pazar günleri yap›l›r. / Only on FRIDAYS and SUNDAYS

*** SALI günleri yap›lmaz. / Not applicable on TUESDAY

NOT: 1- Yalova'dan kalkan 07:30 deniz otobüsünün hafta içi Yenikap›'dan Kabatafl'a ‹ETT servis ba¤lant›s› vard›r.

Free ‹ETT shuttle service to Kabatafl for Yalova-Yenikap› weekday 07:30 trip.

2- Bayram ve okul tatillerinde ek seferler uygulan›r. / Additional trips will be planned on holidays

3-Balkon alanlar› günefl ve rüzgar etkilerine aç›kt›r. De¤erli yolcular›m›z›n dikkat etmesini rica ederiz.

Trips on open areas of the ferry are subject to sunlight, wind and rain.

PEND‹K

Kalk›fl / Departure

07:00*

08:15

09:30

10:45

12:00

14:00

15:15

16:30

17:45

19:00

20:15

21:30

22:45**

YEN‹KAPI

Kalk›fl / Departure

-

08:30

11:30

13:30

15:30

18:30*DO

19:30

-

08:30

11:30***

15:30

18:30*DO

19:30

-

08:30

11:30

13:30

15:30

18:30*DO

19:30

21:30**

YALOVA

Tahmini Var›fl / Arrival

07:45

09:00

10:15

11:30

12:45

14:45

16:00

17:15

18:30

19:45

21:00

22:15

23:30

YALOVA

T. Var›fl / Arrival

-

09:40

12:40

14:40

16:40

19:40*DO

20:40

-

09:40

12:40

16:40

19:40*DO

20:40

-

09:40

12:40

14:40

16:40

19:40*DO

20:40

22:40**

YALOVA

Kalk›fl / Departure

07:30*DO

09:00

11:30

13:30

15:30

-

19:30

07:30*DO

09:00

11:30***

15:30

-

19:30

07:30*DO

09:00

11:30

13:30

15:30

-

19:30

21:30**

YALOVA

Kalk›fl / Departure

07:00*

08:15

09:30

10:45

12:00

14:00

15:15

16:30

17:45

19:00

20:15

21:30

22:45**

*PAZAR günleri yap›lmaz. / Not applicable on SUNDAYS

** Sadece CUMA ve PAZAR günleri yap›l›r, 29 Ekim 2009 - 29 Mart 2010 aras›nda yap›lmaz.

Only on SUNDAYS and FRIDAYS, not applicable between on 29 October 2009 - 29 March 2010

YEN‹KAPI

T. Var›fl / Arrival

08:40*DO

10:10

12:40

14:40

16:40

-

20:40

08:40*DO

10:10

12:40

16:40

-

20:40

08:40*DO

10:10

12:40

14:40

16:40

-

20:40

22:40**

PEND‹K

Tahmini Var›fl / Arrival

07:45

09:00

10:15

11:30

12:45

14:45

16:00

17:15

18:30

19:45

21:00

22:15

23:30

13

HIZLI FER‹BOTLAR / Fast Ferries

HERGÜN / Everyday Yenikap› - YALOVA - Yenikap›

Pendik - YALOVA - Pendik


14

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

AÇIKLAMALAR

Hava muhalefeti, teknik ar›zalar gibi zorunlu nedenlerden dolay›

sefer kalk›fl saatlerinde gecikme, de¤ifliklik ve iptaller olabilir.

Talep durumuna göre ek seferler konulabilir.

‹DO, yolcu talepleri ya da di¤er sebeplerle mevcut tarifelerde

de¤ifliklik yapabilir. Tarife de¤ifliklikleri sebebi ile yaflanabilecek

sorunlardan ‹DO sorumlu de¤ildir. Yap›lan de¤ifliklikleri takip

edebilmek için elinizdeki tarifeleri s›k s›k de¤ifltirmeyi ihmal

etmeyiniz.

Araba vapurlar›ndan; kapak inmeden, deniz otobüsü ve sehirhatlar›

gemilerinde; iskele verilmeden inmek - binmek tehlikeli ve

yasakt›r.

‹ndirimli ve serbest geçifl kartlar›n›n görevliye gösterilmesi

zorunludur. Biletsiz seyahat eden yolculardan iki kat cezal› ücret

tahsil edilir. Ayr›ca TAM ve ‹ND‹R‹ML‹ ya da farkl› biletle seyahat

eden yolculardan eksik ödedikleri k›sm›n iki kat› cezal› ücret

tahsil edilir.

Yolcu beraberindeki bagaj (en fazla 30 kg. kadar) için ücret

al›nmaz. Fazla bagajlar ek ücrete tabidir. Yüksek hacimli ve a¤›r

yükler tafl›nmaz.

Denizde tehlikeli yükler tafl›nmas›yla ilgili uluslararas› “IMDG

Code” sözleflmesi kapsam›nda bulunan her türlü yan›c›, patlay›c›,

parlay›c› ve radyoaktif vs. yüklerin tafl›nmas› yasakt›r.

Evcil hayvanlar kafes içinde olmak flart›yla; kufllar yolcu salonu

içinde di¤erleri d›fl›nda tafl›nabilir.

Burada belirtilmeyen di¤er konular için “‹DO Yolcu, Araç, ve

Bagaj Tafl›ma Kurallar›”geçerlidir.

6 yafl›ndan büyük çocuklar ücrete tabidir.

Kay›p eflya için iletiflim: 0 212 444 4 436 (dahili 5)

www.ido.com.tr veya ça¤r› merkezi 0 212 444 4 436 arac›l›¤›yla

biletinizi temin etmeniz tavsiye olunur.

Gemi kiralama talepleriniz için; 0212 455 69 76

Say›n Yolcular›m›z,

- Sefer saatinden en az 30dk. önce terminalde

bulunman›z gerekmektedir.

- Deniz otobüsü (d›fl hatlar) ve h›zl› feribot hatlar› için

bilet sat›fl›, sefer kalk›fl saatinden 3dk. önce kapan›r.

- Bilet iptalinde; sefer saatine 6 saatten fazla var ise

ücretin tamam›, 6 saat ile 30 dk aras›nda ise ücretin

%70’ iade edilir. Sefer saatine 30 dk’dan az kald›¤›nda

ise bilet iptal/iade ifllemi yap›lmaz.

- Salon kap›lar› kapand›ktan sonra kesinlikle yolcu

al›nmamaktad›r.

EXPLANATIONS

• Ticketed passengers must arrive 30

minutes prior to scheduled departure

• Sailing schedules may be cancelled or

changed due to adverse weather

conditions unforeseen operational or

technical reasons beyond our control.

IDO cannot accept liability for any losses,

damages or expenses arising as a result

of the cancellation, diversion or delay of

the ship.

• IDO reserves the right to make changes

on its timetables without prior notice

and can not be held liable for such

changes.

• It is higly dangerous and strictly

prohibited to get on/off the ferry

before gangway is provided.

• Baggage up to 30 kg. is exempt from

charges. Any items over your free

baggage allowence will subject to

additional charges. Oversized or

overweighted cargoes will not be

allowed on board.

• Carriying dangerous items, such as

flammable, explosive, and radioactive

materials are prohibited.

• Pets travel free and only allowed with

in a cage out of passenger hallways.

• For lost property please contact:

+90 212 444 4 436 (extention 5)

• To avoid any inconvenience in peak

season (june- september) you can book

your ticket by visiting our website or

calling our customer center

(0212 444 4 436).

• For charting services pleas call;

0212 455 69 76

- Yasa gere¤i kapal› garajl› feribotlarda LPG ve CNG

türü yak›t kullanan araçlar tafl›nmamaktad›r.

- Gemilerimizde koltuk kapasitesi üstünde yolcu,

kesinlikle al›nmamaktad›r.

- ‹ç hatlarda daha önceden temin etmifl oldu¤unuz

jetonunuz, gemi kapasitesi doldu¤u durumlarda sizlere

yolculuk hakk› tan›maz.

- ‹ç hatlar›m›zda gemi kapasitesi doldu¤u takdirde gemi

hareket saatinden önce kalkabilir.


GÜVENL‹ VE RAHAT B‹R SEYAHAT ‹Ç‹N

FOR SAFE AND COMFORTABLE TRIP

15

Birinci önceli¤imiz güvenli bir seyahat sunmakt›r. Güvenli ve rahat bir yolculuk için lütfen

afla¤›daki önlemlere uyunuz.

Our first priority is providing safe rides for our passengers. For safe and comfortable trips

please follow the safety rules below.

LÜTFEN,

PLEASE

- Gemiye binerken ve gemiden inerken dikkatli olunuz, görevlilerin talimatlar›na uyunuz.

- Be extremely careful and follow crew instructions while boarding the ferry.

- Bagajlar›n›z› görevlilerin gösterdi¤i alanlar›n d›fl›na koymay›n›z.

- Place your luggage only in designated areas

- Yolculuk s›ras›nda cep telefonunuzu kapal› tutunuz.

- Keep your mobile phones turned off on board at all times.

- Yolculuk s›ras›nda sigara içmeyiniz.

- Do not smoke onboard.

HIZLI FER‹BOTLARDA;

IN FAST FERRIES;

- Yolculuk s›ras›nda feribot oyun alanlar› d›fl›nda çocuklar›n›z› yan›n›zdan ay›rmay›n›z.

- Do not leave your children unattended onboard except designated play area.

- Yanaflma, kalk›fl ve yolculuk süresince yolcu ç›k›fl kap›lar›n› kesinlikle açmay›n›z, güverteye

ç›kmay›n›z, gemi yanaflmadan koltuklar›n›zdan kalkmay›n›z.

- Do not access to open deck while at sea, do not leave your seats until ferry docks.

- Gemi iskeleye yanafl›rken gemi ç›k›fl kapa¤› aç›lmadan arac›n›z› çal›flt›rmay›n›z.

- Do not start engine before the ramp is fully opened.

DENIZ OTOBÜSLERINDE;

IN SEABUSES

- Yolculuk s›ras›nda çocuklar›n›z› yan›n›zdan ay›rmay›n›z.

- Do not leave your ch›ldren unattended at all times.

- Kalk›fl, yolculuk ve yanaflma süresince yolcu ç›k›fl kap›lar›n› kesinlikle açmay›n›z, güverteye

ç›kmay›n›z.

- Do not open doors and access to open deck while at sea.

- Geminin kalk›fl ve yanaflma manevralar› s›ras›nda koltu¤unuzdan kalkmay›n›z.

- Do not leave your seat while the vessel maneuvering for docking.

More magazines by this user
Similar magazines