137-146 Günter Seufert

konrad.org.tr

137-146 Günter Seufert

Dr. Günter Seufert

cemaatlere karşı eşit mesafede durması şeklinde gerçekleşmektedir.

Yani okullarında “inanç dersleri” veren Alman devletinin, dini

bakımdan tarafsız olduğunu söyleyebilmesinin şartı, ülkedeki mezheplerin,

dinlerin ve kiliselerin çokluğudur. Almanya’da sadece bir

kilise yoktur, aksine hemen hemen aynı güce sahip iki kilise ve birkaç

küçük din ve inanç topluluğu bulunmaktadır ki bunlar devletten

bağımsız olarak dururlar ve çoklukları sayesinde devletin

tarafsızlığına imkân verirler.

Böylece beşinci ve çok önemli noktaya, yani Almanya’da devletten

bağımsız olarak var olan, bir şekilde sivil toplum kuruluşu vasfı

taşıyan, ve bunun sayesinde din dersleri konusunda devletin partneri

olabilen kiliselere sahip olduğu gerçeğine geldik. Türkiye’de ise din

konusunda söz sahibi olan ve meşru olarak dini görevler yerine getiren

sivil toplum kuruluşları mevcut değildir. Devletten bağımsız olan

kiliseler ve din kuruluşları ve bu kiliseler ve din kuruluşlarının yasal

ve meşru olan statüsü, Almanya’daki din dersleri modelinin yapısal

önşartıdır.

Altıncı fark ise devletin kendisini nispeten eşit güce sahip iki kilise

karşısında bulunduğu Alman sisteminin, çok eski bir sistem

o l d u ğ u d u r. Bu sistem, 1555 tarihli A u g s b u rg Dinler Barışı’na

(Augsburger Religionsfrieden) dayandırılmaktadır ve bu yapı, o tarihten

beri önemli bir değişikliğe uğramamıştır. Kiliselerin ve devletin

hem birlikte hem de birbirinden ayrı durmaları, tamamen kökleşmiş

bir normalite olarak algılanmaktadır ve bu normalite, İslam inanç dersinin

mevcut sisteme dâhil edilmesi talep ve çabalarıyla belki ilk defa

temelden sorgulanmaktadır ve yeni düzenlemelerin lazım olduğu tezi

ileri sürülmektedir. Buna karşın Türkiye’de - örneğin Aleviler’de

141

More magazines by this user
Similar magazines