Audio arabirim TCAI01 - TCS Kapı İletişim ve Bina Otomasyon Ltd.Şti

tcs.tr.com

Audio arabirim TCAI01 - TCS Kapı İletişim ve Bina Otomasyon Ltd.Şti

Ürün bilgisi

Audio arabirim TCAI01

Kullanım

Audio arabirim TCAI01 (video) kapı konuşma sistemi TC:Bus ile bir başka audio uyumlu yabancı sistem

arasında bir kesişme noktası oluşturur. Bu kesişme noktası, TC:Bus sisteminin bir bina otomasyon

sistemine veya bilgisayara bağlanmasına olanak verir.

Audio arabirim TCAI01 özel daire içi konuşma istasyonları için de kullanılabilir. Bu durumda hoparlör

ve mikrofon ile fonksiyon tuşları doğrudan audio arabirime bağlanabilir.

Hizmet özellikleri

• Serbest konuşma • 2 dış kapı, kat kapısı ve daire içi arama arasında

Audio giriş ve çıkışlar

arama farklılığı algılama

(simetrik, asimetrik) • Paralel arama

Audio seviyesi ayarlanabilir • Gizli dinleme kilidi ve otomatik konuşma kapama

• Mikrofon ve hoparlör bağlantısı

• LED kontrol göstergeli arama sesi kapama (LED

için bağlantı olanağı)

• Kapı açma fonksiyonu (Potansiyelsiz kumanda

kontağı için bağlantı)

• Arama sesi yüksekliği ayarlanabilir • Özel fonksiyonlar için 3 programlanabilir giriş;

• 13 arama tonu seçeneği

örneğin kapı otomatiği, arama aktarma, kat kapısı

• Kontrol göstergeli kapı arama gösterimi (LED

için bağlantı olanağı)

açma, 3 e kadar daire içi arama veya 3 e kadar

kumanda fonksiyonu (Potansiyelsiz kumanda

kontağı için bağlantılar)

René Koch AG 044 782 6000

Seestrasse 241

044 782 6001 Faks

8804 Au/Wädenswil info@kochag.ch 1/16 PI TCAI01 08.08


Hizmet özelliklerinin tanımlanması ve aktive edilmesi

Serbest konuşma

Audio arabirim TCAI01 bir serbest konuşma sistemi içerir. Konuşma, konuşma tuşu

kullanılmadan yapılabilir. Sadece konuşmaya başlamak için konuşma tuşuna kısa bir süre

basılması gerekir.

Audio giriş ve çıkışlar

Audio sinyaller ileri uygulamalar için kullanıma hazırdır.

Mikrofon ve hoparlör bağlantısı

Cihaz mikrofon ve hoparlör için bağlantılar içerir.

Ayarlanabilir arama tonları

Dış kapı, kat kapısı ve daire içi arama için arama tonları 13 arama tonu seçeneğinden isteğe

bağlı olarak seçilebilir.

Kapımatik

Ayarlanmış kapımatik fonksiyonunda dış kapıdan gelen arama gösterilir (yeşil LED

bağlantısı) ve kapı açma otomatik olarak aktive edilir.

Kapımatik verici 4 (kontak 4) ile açılıp kapatılabilir. Fonksiyon açıkken yeşil LED gösterge

yanar.

Arama aktarma

Aktif arama aktarmada dış kapıdan veya bir başka daire içi istasyondan gelen daire içi arama

doğrudan belirli bir daire içi istasyona yönlendirilir.

Arama aktarma verici 4 (kontak 4) ile açılıp kapatılabilir. Fonksiyon açıkken yeşil LED

gösterge yanar.

TKI, PFS ve TVDUP’ye arama aktarma mümkün değildir.

Kumanda fonksiyonları

Fonksiyon girişlerine (Verici 4, 5 ve 6 veya kontak 4, 5 ve 6) üç farklı kumanda fonksiyonu

programlanabilir. Değerlendirme, arama rölesi veya TRE2, BRE2 v.b. şalt cihazları üzerinden

gerçekleşir.

Daire içi konuşma

Audio arabirim TCAI01 ile bir daire içi istasyonun veya bir başka audio arabirimin (hedef)

aranması ve konuşma yapılması mümkündür. Azami 3 abone aranabilir (yüksek sesle

konuşan daire içi istasyonlar veya telefonlar ve TCAI01 audio arabirimler).

Daire içi aramalar verici 4 (kontak 4), verici 5 (kontak 5) veya verici 6 (kontak 6) üzerinden

başlatılabilir.

Kat kapısı açma

Audio arabirim TCAI01 ile dış kapı açma yanında ek bir kat kapısı açma kullanılabilir. Bir kat

aramasından sonra ve fonksiyon aktifse verici 2 (kontak 2) ile 30 saniye süre ile kat kapısı açma

kumanda edilebilir. Verici 2 (kontak 2) sonra tekrar dış kapıya bağlanır.

Değerlendirme (açma) özel kumanda sinyali 11 ile BRE2 şalt cihazı üzerinden gerçekleşir.

2/16


Hizmet özelliklerinin tanımlanması ve aktive edilmesi

Arama kapama tuşunun aktive edilmesi

Arama kapama tuşu, arama sesi ayarı programlanması ve ileri programlamalar için tüm

fonksiyonlara açık kalır.

Paralel çağrı

Paralel çağrı ile birden fazla daire içi konuşma istasyonları veya audio arabirimler eşzamanlı çalar.

Paralel çağrı, bir ana konuşma istasyonuna başka yan konuşma istasyonlarının bağlı olmasıdır.

Ana konuşma istasyonuna gelen her arama paralel olarak gösterilir, ancak bir yan istasyona

doğrudan yapılan arama, ana konuşma istasyonunda gösterilmez.

Hizmet özellikleri - Matris

Burada hizmet özelliklerinin karşılıklı etkileşimi verilmiştir.

X ile işaretli hizmet özellikleri birbirini karşılıklı olarak devre dışı bırakır !

Örnek: Kapımatik ve arama aktarma aynı anda kullanılamaz.

X mümkün değil

√ mümkün

Kapımatik

Arama aktarma

Daire içi arama 1

Daire içi arama 2

Daire içi arama 3

Kumanda

fonksiyonu A

Kumanda

fonksiyonu B

Kumanda

fonksiyonu C

Paralel çağrı

Kapımatik X X √ √ X √ √ √

Arama aktarma X X √ √ X √ √ √

Daire içi arama 1 X X √ √ X √ √ √

Daire içi arama 2 √ √ √ √ √ X √ √

Daire içi arama 3 √ √ √ √ √ √ X X

Kumanda fonksiyonu X X X √ √ √ √ √

A

Kumanda fonksiyonu B √ √ √ X √ √ √ √

Kumanda fonksiyonu √ √ √ √ X √ √ √

C

Paralel çağrı √ √ √ √ X √ √ √

3/16


Bağlantılar

Klemens Klemens tanımı Ana fonksiyon Alternatif fonksiyonlar

No.

1 a TC:Bus +24 VDC

2 b TC:Bus 0 VDC

3 E Kat araması

4 P

Ek besleme +24 VDC (PW24 adaptör

zorunlu beslemeyi kullanın)

5 Audio OUT + Audio çıkış

6 Audio OUT + Audio çıkış

7 AGND Audio GND

8 Audio IN + Audio giriş

9 Audio IN - Audio giriş

10 Mikrofon IN + Harici Mikrofon bağlantısı

11 Mikrofon IN - Harici Mikrofon bağlantısı

12 Hoparlör çıkışı + Harici Mikrofon bağlantısı 50 – 100 Ω

13 Hoparlör çıkışı GND Harici Mikrofon bağlantısı 50 – 100 Ω

14 Verici 1 (= Kontak 1) Konuşma

15 Verici 2 (= Kontak 2) Kapı açma

16 Verici 3 (= Kontak 3) Arama -kapalı

17 Verici 4 (= Kontak 4) Kumanda fonksiyonu 8 Kapımatik, Arama

aktarma, Daire içi arama

18 Verici 5 (= Kontak 5) Kumanda fonksiyonu 9 Daire içi arama

19 Verici 6 (= Kontak 6) Kumanda fonksiyonu 10 Daire içi arama

20 GND Verici girişi için GND Verici girişi için

21 Kapı araması kontağı Kapı araması kontağı

22 Kapı araması kontağı Kapı araması kontağı

23 LED kırmızı Harici LED veya göstergeli mevcut

sistem bağlantısı

24 LED yeşil Harici LED veya göstergeli mevcut

sistem bağlantısı

25 GND GND

4/16


Ayarlar

Audio giriş ve çıkışları – simetrik veya asimetrik işletme için ayarlama

Audio bağlantıları simetrik ( 3 telli) veya asimetrik ( 2 telli) yapılabilir. Jumperlar buna uygun

olarak konumlandırılmalıdır.

Konum 1 = simetrik işletme

Konum 2 = asimetrik işletme ( Standart )

Simetrik = 3 telli bağlantı;

Asimetrik = 2 telli bağlantı; Standart

Audio seviyesi ayarı (sadece mikrofon ve hoparlör bağlantısı için etkili, audio giriş

ve çıkışları için etkili değil)

Yöntem :

1. Harici konuşma istasyonu ayarı

Önce harici konuşma istasyonu ses yüksekliği

ve mikrofon duyarlılığı ayarlanmalıdır. Diğer

TC:Bus aboneleri dikkate alınmalıdır.

Mikrofon güçlendirmesi

Konuşma sesi yüksekliği

2. Audio arabirim TCAI01 ayarı

Daha sonra Audio arabirimde ayar yapılır

Arama sesi yüksekliği

Kapı araması ses yüksekliği şekilde görülen

potansiyometre ile yapılır.

Audio çıkışındaki arama sesi sinyalleri (OUT)

(Klemensler 5/6) R1 direncinin çıkartılması ile

kesilebilir. Bkz. Şekil sayfa 5.

Arama sesi yüksekliği

6/16


TC:Bus video kapı konuşma sisteminin bir bina otomasyon sistemine bağlanması

Genel

TCAI01 audio arabirim prensip olarak sıradan bir daire içi konuşma istasyonu gibi çalışır. Her bir

abone (örneğin daire) için bir audio arabirim gereklidir.

Eğer bir abonede birden fazla dokunmatik panel bulunuyorsa, audio sinyaller aktif dokunmatik

panele yönlendirilmelidir. Bu dokunmatik panel, aramanın kabul edileceği dokunmatik panel

olacaktır. Bu, bir audio matris ile (bina otomasyonu üreticisinin) yapılabilir.

İkinci alternatif ise her bir dokunmatik panel için bir TCAI01 audio arabirim kullanılmasıdır. Audio

arabirimler bu durumda bina otomasyon sisteminin ilgili kesişme noktalarına bağlanacaktır.

Tesisat ve montaj

Tesisat sisteme özgü şemaya uygun olarak yapılacaktır.

TCAI01 audio arabirimin bina otomasyon sisteminin merkezine monte edilmesi avantaj

sağlayacaktır. Bu şekilde audio ve kumanda kabloları kısa tutulabilecektir.

Audio bağlantısı için bir audio kablosu kullanılmalıdır.

Dokunmatik panel üzerindeki kumanda tuşlarının konfigürasyonu

Dokunmatik panelde, röle kutusu üzerinde potansiyelsiz kontakları açan aşağıdaki tuşlar

programlanmalıdır (Bkz. Şekil).

Audio arabirim TCA/01

Klemensleri

Harici sistem kontakları

(Röle kutusu)

Fonksiyonlar

7/16


Kontaklar ve bunların detaylı fonksiyonları

- Konuşma (Kontak 1 Verici 1e kumanda ediyor)

Aramayı alma ( Konuşma süresi = 1 Dakika )

Kontak konuşma tuşuna basılınca yarım saniye için kapatmalıdır.

Konuşma başlatılmışsa, kumandası olarak konuşulabilir (Serbest konuşma).

Konuşma tuşuna kısa bir süre basılınca ve kumanda kontağı yine yarı saniye kapanınca konuşma

süresinden önce bitirilir.

- Kapı açma (Kontak 2 Verici 2ye kumanda ediyor)

Kapıyı açma. Kapı açmada kapı açma süresi TC:Bus merkezinde ayarlanır.

Kapı açmalı birden fazla harici konuşma istasyonunda kapı açma süresi sabit olarak 5 saniyedir.

Kontak yaklaşık 1 saniye kapatmalıdır.

Gerektiği takdirde diğer tuşlar:

- Arama - Kapalı (Kontak 3 Verici 3e kumanda ediyor()

Kapı, kat ve eğer audio kesişme noktasından kullanılıyorsa, daire içi aramaları kapatır.

Kontak yaklaşık 1 saniye kapatmalıdır.

Dikkat:

- Kapı ve kat aramaları hoparlör çıkışından (Klemensler 12/13) ve audio çıkışından

(Klemensler 5/6) verilir.

- Hoparlör çıkışından verilen aramaların arama sesi yüksekliği TCAI01 audio arabirim

üzerindeki ayarlayıcıdan yapılabilir (Sayfa 6).

- Arama Açık Kapalı konumuna ilişkin bir sinyal LED ile (LED kırmızı) veya dokunmatik

panel üzerindeki ilgili gösterge ile gösterilebilir. Daha detaylı bilgi Göstergeler için bağlantı

olanakları (Sayfa 9) altında verilmiştir.

- Kapı ve kat araması kontağı (Klemensler 21/22) Arama- Kapalıdan etkilenmez.

- Daire içi arama 1 ( Kontak 4 Verici 4e kumanda ediyor )

-Daire içi arama 2 (Kontak 5 Verici 5e kumanda ediyor )

- Daire içi arama 3 (Kontak 6 Verici 6ya kumanda ediyor )

Bu verici girişleri bir diğer TCAI01l audio arabirimde veya daire içi konuşma istasyonlarında, sonra

bir “ daire içi konuşma” yapmak için bir daire içi arama başlatır.

Kontaklar yaklaşık 1 saniye kapatmalıdır

- Kapımatik tuşu ( Kontak 4 Verici 4e kumanda ediyor )

Kapımatik devresi aktive edilmişse, audio kesişme noktasına gelen bir kapı aramasında kapı

otomatik olarak açılır.

Kontak yaklaşık 1 saniye kapatmalıdır

- Resim adımı ( Kontak 4, 5 veya 6 verici 4, 5 veya 6ya kumanda ediyor )

Video resmi, TC:Bus sisteminin kapı çevrim cihazı üzerinden çevrilecekse gereklidir Ek olarak bir

BRE2 şalt cihazı gereklidir.

İlgili kontak yaklaşık 1 saniye kapatır.

- Özgün adlandırılmış kumanda fonksiyonu tuşu ( Kontaklar 4, 5, 6 verici girişleri 4, 5, 6ya

kumanda eder)

Kontaklar yaklaşık 1 saniye kapatır.

Kapı araması kontağının bağlanması

Bir kapı veya kat aramasının gösterilmesi için klemens 21 ile 22 arasındaki bir potansiyelsiz kontak

mevcuttur.

Hem kapı aramasında, hem de kat aramasında bu kontak yaklaşık 3 saniye kapatır. Bu

kontak,mevcut bina otomasyon sisteminde bir arama sinyali oluşturmak veya bir resim açmak

için gerekli olabilir.

8/16


Kapı araması, Daire içi arama, konuşma konumu göstergesi

Gelen bir kapı araması veya daire içi arama ve konuşma konumu bir LED ile (LED yeşil) veya ilgili

bir gösterge ile dokunmatik panelde gösterilebilir.

Bkz. Aşağıdaki Şekil.

Arama kapalı göstergesi

Kapatılmış bir kapı veya kat aramasında LED (LED kırmızı) yanar. Bu durum aynı zamanda

dokunmatik panel üzerinden de gösterilebilir. Bkz. Aşağıdaki Şekil.

Göstergeler için bağlantı olanakları

Alternatif 1:

LED’lerle gösterme

Alternatif 2:

Dokunmatik panelde gösterme

Audio arabirim TCA/01

Bina otomasyon sistemi

Verici giriş 1 (LED kırmızı)

Verici giriş 2 (LED yeşil)

GND

Açıklama:

Kolaylık açısından aşağıdaki metinlerde LED kırmızı ve LED yeşil terimleri kullanılacaktır

Alternatif 2 ye göre işletmede, LED’ler dokunmatik paneldeki göstergelerle ilişkilidir.

9/16


Kulanım elemanlarının kısa tanımı

Hoparlör Konuşma tuşu (Verici 1 / Kontak 1)

Hoparlör konuşma trafiğini (dinleme), kapı, kat Bu tuş ile gelen bir aramadan sonra dış kapı veya

ve daire içi aramalarının çalmasını aktarır.

daire içi konuşma trafiği başlatılır.

Mikrofon Kapı açma tuşu (Verici 2 / Kontak 2)

Mikrofon konuşmaları almaya yarar (Konuşma) Basınca merkezdeki kapı açma rölesi aktive edilir.

LED gösterge kırmızı

Bkz. Arama kapama tuşu

LED gösterge yeşil

Bununla dış kapıdan veya daire içi bir konuşma

istasyonundan gelen arama gösterilir.

LED konuşma bitimine kadar yanar. Sistem

meşgul ise ve bir konuşma mümkün değil ise,

bu meşgul durumu altı defa yanıp sönme ile

gösterilir.

Arama kapama tuşu (Verici 3 / Kontak 3)

Basınca arama kapatılır - kırmızı LED gösterge

yanar. Tekrar basılınca arama açılır – kırmızı LED

gösterge söner.

Fonksiyon tuşu (Verici 4 /Kontak 4)

Ana fonksiyon : Basınca bir kumanda fonksiyonu

gönderilir. Özel fonksiyon : Kapımatik, Arama

aktarma veya daire içi arama

Fonksiyon tuşları (Verici 5 ve 6 / Kontaklar

5 ve 6 )

Ana fonksiyon : Basınca bir kumanda fonksiyonu

gönderilir

Özel fonksiyon : daire içi arama

10/16


TC:Bus üzerinde Audio arabirim TCAI01 programlanması

Audio arabirim TCAI01 zil butonu üzerinde programlama

Programlama modunu açma

Audio arabirim TCAI01i aktive etme

Programlama modunu açmak için TC:Bus merkezi

BVS20 de P-tuşuna kısa bir süre basın.

Sarı LED gösterge yanıp söner – sistem

programlamaya hazırdır.

Konuşma tuşuna (Kontak 1) kısa bir süre basın

(veya 2 defa kat araması başlatın ve bitmesini

bekleyin)

Bu süre içinde (Konuşma süresi 1 dakika) kapı

konuşma sistemi üzerinden konuşulabilir, örneğin

hangi dairede bulunulduğunu belirtmek için.

Zil butonunu programlama

Programlama modunu kapatma

İstenilen zil butonuna kısa bir süre basın.

Harici konuşma istasyonunda reset sesi duyulur.

Kapı araması audio arabirimde gösterilir.

Programlama modunu kapamak için TC:Bus merkezi

BVS20 de P-tuşuna kısa bir süre basın.

Bir zil butonunun programlamasının silinmesi

LED gösterge sürekli yanar – İşletme konumu

Programlama modunu açma

Programlama modunu açmak için TC:Bus merkezi

BVS20 de P-tuşuna kısa bir süre basın.

Sarı LED gösterge yanıp söner – sistem

programlamaya hazırdır.

Zil butonunu silme

Programlama modunu kapatma

İlgili zil butonuna sürekli basın – ilk uyarı sesi

duyulur. İkinci uyarı sesi duyulana kadar zil

butonuna 5 saniye daha basılı tutun.

Programlama modunu kapamak için TC:Bus merkezi

BVS20 de P-tuşuna kısa bir süre basın.

LED gösterge sürekli yanar – İşletme konumu

11/16


Arama seslerinin programlanması

Programlama modunu açma

Arama sesi seçimi

Diğer arama sesi seçimi

Uyarı

Arama sesi yüksekliğini azamiye getirin. (Ayarlayıcıyı saat

yönünde çevirin)

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın (Dikkat çok hafif ses)

Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre basın.

Kırmızı ve yeşil LED göstergeler yanar. Programlama

modu açık

İlgili arama ayar tuşuna (aşağıya bkz.) istenilen arama

sesine ulaşana kadar çok defa basın.

Bir sonraki arama ayar tuşuna basın ve arama sesini çok

defa basarak seçin.

Farklı arama sesleri bir defa aktive edilmiş programlama

modunda ard arda ayarlanabilir.

Arama ayar tuşları :

Fonksiyon tuşu (Kontak 4)

Arama ayarı Daire içi arama

Fonksiyon tuşu (Kontak 5)

Arama ayarı Kat araması

Fonksiyon tuşu (Kontak 6) Arama ayarı Bina giriş kapı araması (AS 0)

Kapı açma tuşu(Kontak 2)

Arama ayarı Bina giriş kapı araması (AS 1-63, 2.Türe)

Programlama modunu kapatma

Genişletilmiş programlama modu

8 saniye süre ile hiç bir tuş kullanılmazsa programlama

modu otomatik olarak kapanır.

Sinyal sesi duyulur, yeşil ve kırmızı LED göstergeler söner.

Programlama süreci Programlama prensip olarak üç adımda yapılır :

Uyarı

Programlama modunun açılması

Ön tercihin girilmesi

Son seçimin girilmesi, aynı zamanda onay ve programlama

işleminin bitirilmesidir

Yeşil LED göstergenin yanıp sönmesi ile programlama

modu otomatik olarak kapanana kadar tüm aşağıdaki

programlama işlemleri için 8 saniye süre vardır.

Kapımatik

Prensip

Kapımatik

Kapımatik kapatma

Programlama modunu açma

Programlama

Dış kapıdan gelen aramada kapı açma otomatik olarak

aktive edilir. Daire içi konuşma istasyonunda arama sesi

duyulur.

Açmak için fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre

basın, yeşil LED gösterge yanar.

Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) tekrar basın, yeşil LED

gösterge söner.

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyulana kadar yaklaşık 8 saniye basın.

Ön tercih : Fonksiyon tuşunu (Kontak 4) sinyal sesi gelene

kadar basılı tutun; yeşil LED gösterge yanıp söner.

Son tercih : Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre

basın

12/16


A dan B ye arama aktarma

Prensip

Arama aktarmayı açma

Arama aktarmayı kapatma

Hazırlık

Programlama modunu açma

Programlama

Dış kapıdan gelen arama veya daire içi arama audio

arabirim TCAI01 (A) tarafından doğrudan belirli bir

daire içi konuşma istasyonuna (B) aktarılır; Audio

arabirim TCAI01 çalmaz

Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre basın; yeşil

LED gösterge yanar.

Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) tekrar basın, yeşil LED

gösterge söner.

Hedefi belirleyin : daire içi konuşma istasyonu (B) deki

konuşma tuşuna kısa bir süre basın (açın)

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın (Dikkat çok hafif ses)

Ön tercih A : Fonksiyon tuşunu (Kontak 5) sinyal sesi

gelene kadar basılı tutun; yeşil LED gösterge yanıp

söner.

Son tercih A: Fonksiyon tuşuna (Kontak 5) kısa bir süre

basın

A dan B ye daire içi arama

Prensip Audio arabirim TCAI01 (A) daire içi konuşma

istasyonu (B) yi arayabilir ve bir daire içi konuşma

yapabilir.

Farklı daire içi konuşma istasyonlarına/duvar

telefonlarına 3 daire içi bağlantı mümkündür.

A ya daire içi arama başlatma

Konuşma istasyonu B (yüksek sesli)

Duvar telefonu B (Kulaklık)

Konuşma yapma A

Hazırlık

Programlama modunu açma

Programlama

Arama için fonksiyon tuşuna (Kontak 4, 5 veya 6) basın

(Daire içi arama 1, 2 veya 3)

Konuşma hemen başlatılır, abone B herhangi bir tuş

kullanmadan cevap verebilir (bu fonksiyon fabrika

çıkışı “aramayı tuşla alma” şeklinde değiştirilebilir.

Kulaklığı kaldırın ve arayana cevap verin.

Konuşma tuşunu (Kontak 1) konuşma süresince basılı

tutun ve dinleme için hemen bırakın.

Sistem otomatik olarak veya kulaklık yerine konunca

kapanır

Hedefi belirleyin : Daire içi konuşma istasyonu (B)

deki konuşma tuşuna (Kontak 1) kısa bir süre basın

(açın)

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın

Son tercih A Daire içi arama 1 : Fonksiyon tuşuna

(Kontak 4) kısa bir süre basın

Son tercih A Daire içi arama 2 : Fonksiyon tuşuna

(Kontak 5) kısa bir süre basın

Son tercih A Daire içi arama 3 : Fonksiyon tuşuna

(Kontak 6) kısa bir süre basın

13/16


Kumanda fonksiyonu

Prensip Fonksiyon tuşları (Kontaklar 4, 5, 6) ile azami 3

tanımlanmış adresli (8, 9, 10) Kumanda fonksiyonu

aktive edilebilir. İlgili olarak belirlenmiş şalt cihazları

kumanda emrini alır ve istenilen fonksiyonu başlatır.

Kumanda fonksiyonu 1 başlatma

Kumanda fonksiyonu 2 başlatma

Kumanda fonksiyonu 3 başlatma

Programlama modunu açma

Programlama

Kat kapısı açma

Prensip

Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre basın (Adres

8)

Fonksiyon tuşuna (Kontak 5) kısa bir süre basın (Adres

9)

Fonksiyon tuşuna (Kontak 6) kısa bir süre basın (Adres

10)

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın

Ön tercih : Fonksiyon tuşunu (Kontak 6) sinyal sesi

duyulana kadar basılı tutun, yeşil LED gösterge yanıp

söner.

Son tercih Kumanda fonksiyonu 8 : Fonksiyon tuşuna

(Kontak 4) kısa bir süre basın

Son tercih Kumanda fonksiyonu 9 : Fonksiyon tuşuna

(Kontak 5) kısa bir süre basın

Son tercih Kumanda fonksiyonu 10 : Fonksiyon tuşuna

(Kontak 6) kısa bir süre basın

Bir kat aramasından sonra 30 saniye süre ile kat kapısı

açma çalıştırılabilir. Kat kapısı açmayı çalıştırın.

Kapı açma tuşuna (Kontak 2) 30 saniye içinde basın

(Süre bitiminden sonra tekrar bina kapısına)

Programlama modunu açma

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın

Programlama Ön tercih : Fonksiyon tuşlarına (Kontaklar 4 ve 5)

sinyal sesi duyana kadar birlikte basın, yeşil LED

gösterge yanıp söner.

Son tercih : Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre

basın

Paralel çağrı

Prensip

Hazırlık

Programlama modunu açma

Bir veya birden fazla yan konuşma istasyonu B bir ana

konuşma istasyonu A ile paralel kullanılabilir.Dış kapı

aramaları ve daire içi aramalar A ve B de eşzamanlı

çalar.

Hedefi belirleyin : ana konuşma istasyonu A daki

Konuşma tuşuna (Kontak 1) A kısa bir süre basın (açın)

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın

Ön tercih : Fonksiyon tuşlarına (Kontaklar 4 ve 5)

sinyal sesi duyana kadar birlikte basın, yeşil LED

gösterge yanıp söner.

Son tercih : Fonksiyon tuşuna (Kontak 5) kısa bir süre

basın

14/16


Arama kapama tuşu kilitleme/aktive etme

Prensip

Programlama modunu açma

Programlama

Programlama modunu kilitleme

Programlama kilidini kaldırma

Prensip

Arama kapama fonksiyonu gerekirse kilitlenebilir, tekrar

aktive edilmesi her zaman mümkündür.

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın

Ön tercih : Fonksiyon tuşlarına (Kontaklar 4 ve 5) sinyal sesi

duyana kadar birlikte basın, yeşil LED gösterge yanıp söner.

Son tercih : Fonksiyon tuşuna (Kontak 4) kısa bir süre basın

Bu şekilde bir kullanıcının yanlışlıkla programlama moduna

girmesi ve ayarları istemeden değiştirmesi engellenmiş olur.

– gereksiz servis masrafı da engellenmiş olur. (Kilit PM de

veya merkezde devre dışı bırakılır)

Programlama modunu açma

Programlama

Arama kapatma tuşuna (Kontak 3) kısa bir sinyal sesi

duyuluna kadar 8 saniye basın

Ön tercih : Fonksiyon tuşlarına (Kontaklar 4 ve 6) sinyal sesi

duyana kadar birlikte basın, yeşil LED gösterge yanıp söner.

Son tercih : Fonksiyon tuşuna (Kontak 5) kısa bir süre basın

Son tercih : Kilidi kaldırmak için fonksiyon tuşuna (Kontak 6)

kısa bir süre basın

Teknik veriler

Besleme gerilimi :

24 VDC

Kutu :

Seri montaj kutusu

Ölçüler ( mm) :

72x90x75 mm

Ağırlık :

140 g

Stand by akımı :

4 mA

Azami akım :

90 mA

Bağlantı klemensleri :

Vidalı klemens

Audio girişi simetrik :

-6 dBm / 600 Ω

asimetrik:

-6 dBm / 600 Ω

Audio çıkışı : simetrik :

-6 dBm / 600 Ω

asimetrik :

-6 dBm / 600 Ω

Hoparlör çıkışı :

16 – 50 Ω Hoparlör

Mikrofon girişi :

Elektretmikrofon (TCU2 Mikrofon)

Kumanda fonksiyonları girişleri : Potansiyelsiz kontak Ground a karşı (GND)

Kapı arama kontağı :

Potansiyelsiz kontak

LED bağlantıları : azami 10 mA (ön direnç 1.2 k Ω)

Sevk kapsamı

- Audio arabirim TCAI01

- Ürün bilgileriTCAI01

15/16


Notlar

René Koch AG

Seestrasse 241

8804 Au/Wädenswil

044 782 6000

044 782 6001 Faks

info@kochag.ch

www.kochag.ch

More magazines by this user
Similar magazines