Views
4 years ago

Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik

Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik

Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları -

Periton diyalizi ile ilişkili infeksiyonlar Dr.Funda Timurkaynak

Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyonlar - Klimik
Hastane infeksiyonları - Klimik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Cerrahi Dallarda İnfeksiyon Konsültasyonları - Klimik
Damar içi kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları ve ... - Klimik
Antibiyotik Duyarlılığı İçin Fenotipik Yöntemler Kursu - Klimik
Diyaliz İle İlişkili Enfeksiyonlar – 16 Mart 2008 - Klimik
kronik böbrek yetersizliği, hemodiyaliz ve periton diyalizi - Klimik
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Çoklu Koenfeksiyonlar - Klimik
Sunum için tıklayınız. - Klimik
Spondilodiskitler ve Protez İnfeksiyonlarına Yaklaşım - Klimik
Slayt Başlığı Yok - Klimik
GEBELÄ°K VE Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ - Klimik
Tanısı, Tedavisi ve Kontrolü – 13 Mart 2008 - Klimik
Gebelik ve Ä°nfeksiyon - Klimik
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu Sunumu - Klimik