22.03.2014 Views

PDF - Klimik

PDF - Klimik

PDF - Klimik

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

İ.Ü. CTF ENDOKRİNOLOJİ, DİABET VE

METABOLİZMA BİLİM DALI

DİYABETİK AYAK

BAKIMI

Alev kahraman


• Diyabet genetik ve çevre faktörleri ile

ortaya çıkan önemli bir hastalıktır.

• Diyabetli hastaların muayene edilecek

en önemli bölgeleri ayaklarıdır.

06.11.2012 2


• Diyabetik ayak problemi önlenebilir

komplikasyonlardandır.

• Tanıdan itibaren düzenli izleme ve

diyabetlinin eğitilerek koruyucu

davranışların kazandırılması

önemlidir.

06.11.2012 3


HASTA EĞİTİMİ

Ve

Ayak bakımı


Kendi Kendine Muayene Etme

Ayak her gün hastanın kendisi ya da bir yakını

tarafından göz, el ve ayna yardımı ile kontrol

edilmelidir.

06.11.2012 5


Günlük Muayenede

Dikkat edilecekler:

• Çoraplar:

– Islak mı?

– Rengi koyulaşmış mı?

– Yer yer farklı renkte mi?

– Çorapların normal renginde ve kuru

görünmesi beklenir.

– Çoraplar yırtık, kırışık olmamalı, ayağa

büyük gelmemelidir.

06.11.2012 6


Ayak derisi:

o Gözle veya ayna yardımı ile

incelenir.

o Nasır, kızarıklık, bül ya da açık

yara olup olmadığı gözlenir.

o Eğer varsa ayak hemen

İSTİRAHAT ettirilmelidir.

06.11.2012 7


• TırnakMuayenesi: tırnaklarda

kalınlaşma, içe batma ve

uzunluk değerlendirilir.

• Parmak Araları: parmak

aralarındamantar enfeksiyonu,

suya maruz kalmaya bağlı

yumuşama ve parmaklarda

pençeleşme olup olmadığı

değerlendirilir.

06.11.2012 8


• Isı kontrolü: hasta her gün el sırtı ile

ayaklarının ısısını değerlendirmeli,

hararet varsa istirahat etmelidir.

• Derin hassasiyet kontrolü: ayak

tabanının değişik noktalarına

başparmak ile yapılan basınç uygulama

işleminde ağrı, hassasiyet var ise

istirahat gereklidir.

06.11.2012 9


Ayakkabı kontrolü: hasta hergün

giyeceği ayakkabıyı önceden

incelemelidir. Dikkat edeceği

noktalar;

– Ayakkabıda çivi olmamalı,

– Ayakkabının içinde toz, taş gibi

yabancı cisimler olmamalı,

– İç tabanlık eskimiş olmamalı,

– Dışı koruyucu özelliğini yitirmemeli

– Ayakkabının içi haftada bir kez ıslak

sabunlu bez ile silinmeli

– Ayakkabı sık sık boyanmalıdır.

06.11.2012 10


DERİ BAKIMI

Diyabetli her gün ayağına aşağıdaki bakımı

uygulamalıdır.

• Ayaklar her gün ılık su ile yıkanmalı,

• Nasır ve sertlikler ponza taşı ile inceltilmeli,

06.11.2012 11


• Parmak araları tampon şeklinde

kurulanmalı,

• Ayak ıslak iken yağlı krem sürülmeli

• Parmaklarda pençeleşme varsa eklem

sertliği oluşmaması için masaj

yapılmalıdır.

06.11.2012 12


TIRNAK BAKIMI

• Tırnaklar yuvarlak (∩) değil düz (−)

şekilde kesilmeli,

• Tırnak keserken derinin kesilmemesine

dikkat edilmeli,

• Kalın tırnaklar suda yumuşatıldıktan

sonra özel makasla kesilmeli,

• Gözü görmeyen hasta kesinlikle kendi

tırnağını kesmemelidir.

06.11.2012 13


06.11.2012 14


ÜLSER BAKIMI

• Sabunlu su ile yıkanmalı, durulanmalı

• Temiz bir bez ile kurulanmalı

• Çok ince sargıbezi ile ülser kapatılmalı

• Yaralı ayak yükselterek,koltuk değneği

kullanarak ve yatak istirahatı ile

dinlendirilmelidir.

06.11.2012 15


06.11.2012 16


06.11.2012 17


06.11.2012 18


GÜNLÜK YAŞAM

AKTİVİTELERİ

• Yalınayak yürümemeli,

• Evde ayağına özel sandalet giymeli

• Uzun yürüyüşler yapmamalı

• İki çift ayakkabı ve terliği olmalı

• Ayakkabının iç tabanlığı 6 ayda bir

değiştirilmeli,

06.11.2012 19


• Yeni ayakkabı aldığında

2 saatlik alıştırma

programı ile giymeli,

• Yukarıda söz edilen

kendi kendine ayak

muayenesini yapmalıdır.

06.11.2012 20


UYGUN AYAKKABININ

BELİRLENMESİ

• Ayağını tam kavramalı,

• Genişliği, boyu, yüksekliği uygun olmalı,

• Büyük ya da dar ayakkabı yara nedenidir.

• Plastik ayakkabı ayağı tam sarmadığından,

yüksek topuklu ayakkabı ayak küresinde aşırı

basınç nedeni olduğundan uygun değildir.

06.11.2012 21


UYGUN ayakkabının

özellikleri:

• Yumuşaklık: yumuşak

elastik malzeme enerji

depolar ve ayakkabının

içinde tabanlık olarak

kullanıldığında basıncı

azaltır,

06.11.2012 22


• Total temas: basınç bütün ayağa eşit olarak

dağıtılmalıdır.

• Basıncı azaltmanın en etkili yolu basıncı daha

geniş bir alana yaymaktır.

• Bu da hastanın ayağının alçı ile hazırlanan kalıbı

üzerine yapılan tabanlıkla sağlanır.

06.11.2012 23


• Rahatlık ve yapı: eğer ayak iyice

şekillendirilmemiş ise total temas tek

başına basıncı dağıtmaya yetmez.

• Kemikli bölgeler yumuşak doku

bölgelerinden daha serttir, bu

bölgelerin daha iyi desteklenmesi

gerekir.

06.11.2012 24


• İç tabanın yüzeyini yumuşak

kaplayarak sürtünme önlenir.

• Deri ya da naylon malzeme ile

kaplanan tabanlık sürtünmeyi

önleyecektir.

06.11.2012 25


06.11.2012 26


06.11.2012 27


06.11.2012 28


06.11.2012 29


06.11.2012 30


06.11.2012 31


06.11.2012 32


06.11.2012 33


06.11.2012 34


06.11.2012 35


06.11.2012 36


06.11.2012 37


06.11.2012 38


06.11.2012 39


06.11.2012 40


06.11.2012 41


06.11.2012 42


06.11.2012 43


06.11.2012 44


06.11.2012 45


06.11.2012 46


06.11.2012 47


06.11.2012 48


06.11.2012 49


06.11.2012 50


06.11.2012 51


06.11.2012 52


06.11.2012 53


06.11.2012 54


DİNLEDİĞİNİZ

İÇİN

TEŞEKKÜRLER...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!