bildiri özetleri - Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk ...

sonseslerduyulmadan.hacettepe.edu.tr

bildiri özetleri - Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk ...

Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları” konulu 4. Türkiyat Araştırmaları

Sempozyumu:T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkanlığı, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı), TRT (Türkiye Radyo

Televizyon Kurumu), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), TÜRKSOY

(Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı), UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu,

Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

The 4th International Turkish Studies Symposium: “Endangered Turkic Languages and Cultures”

is realized with the contribution of R.T. Promotion Fund of the Prime Ministry, R.T. Prime, Foreign

Ministry of the Turks and Relative Communities, The Turkish International Cooperation and Development

Agency, Turkish Radio and Television Corporation, The Scientific and Technological Research

Council of Turkey, The International Organization of Turkic Culture, UNESCO United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization, Yunus Emre Institute.

Hacettepe Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Hacettepe University

Turkish Studies Institute

Beytepe, 06800 Ankara-TURKEY

Tel./Phone: (+90 312) 297 67 71, Belgeç/Fax: (+90 312) 297 67 71

E-posta: turkiyat@hacettepe.edu.tr

sonsesler@hacettepe.edu.tr

Genel Ağ: www.sonseslerduyulmadan.hacettepe.edu.tr

Ankara / 2012

More magazines by this user
Similar magazines