T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/214

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına,

Esen ALTUĞʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/215

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına, Nevzat

UYANIKʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/216

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Can İNCESUʼnun

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun

görülmüştür

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

Dışişleri Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

More magazines by this user
Similar magazines