T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/222

1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç.Dr.Mahmut

Faruk AKŞİTʼin yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Taner YILDIZ

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/223

1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge

Müdürü Münür ÖZKURTʼun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Suat KILIÇ

Başbakan

Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/224

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Et ve Balık Kurumu

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail KEMALOGLUʼnun atanması, 233

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Mehmet Mehdi EKER

Başbakan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

More magazines by this user
Similar magazines