T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/234

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Cafer Tayyar POLATʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin

(A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Hayati YAZICI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/235

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Yaşar BALTACIʼnın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin

(A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Hayati YAZICI

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/236

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Mazhar Yasin TÜYLÜOĞLUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ömer ÇELİK

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

More magazines by this user
Similar magazines