T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4557

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 1316 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN F. ÇELİK N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU F. ŞAHİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU T. YILDIZ

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

More magazines by this user
Similar magazines