T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/244

1 – Açık bulunan lʼinci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Genel Müdürlüğüne Yusuf Ziya YEDİYILDIZʼın atanması, 657 sayılı Kanunʼun 76ʼncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunʼun 2ʼnci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Nabi AVCI

Başbakan

Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/257

1 – Bu Kararnamede ismi yazılı bir Hâkim Subayʼın karşısında gösterilen göreve atanması

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunuʼnun 16ʼncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

İsmet YILMAZ

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

7ʼnci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Alb., Yusuf ŞEKER,

ÇORUM OSMANCIK, 1991-P.115, 30.08.2012, 4ʼüncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Dis. Sb.)

ANKARA

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/252

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

İbrahim Hakkı DEMİRSOYʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Veysel EROĞLU

Başbakan

Orman ve Su İşleri Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

More magazines by this user
Similar magazines