T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2013/202

ATAMA KARARLARI

1 – Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ŞENEL ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık

Genel Müdürü Ahmet GENÇ’in atanmaları, 6015 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ali BABACAN

Başbakan

Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/203

1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Eğitim Dairesi Başkanı (34418)

Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sadullah ERGİN

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/204

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hakkari Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Abdulbaki AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Fatma ŞAHİN

Başbakan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

More magazines by this user
Similar magazines