T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

resmigazete.gov.tr

T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete

Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/208

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Müsteşar Yardımcısı Serhat AYRIMʼın,

Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına

Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal SAYINʼın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Faruk ÇELİK

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/209

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine;

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa SATILMIŞʼın

atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Erdoğan BAYRAKTAR

Başbakan

Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/210

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına,

Zeki Levent GÜMRÜKÇÜʼnün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

Dışişleri Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

More magazines by this user
Similar magazines